ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 1 Μέρος Α : Γενικές Αρχές Σχεδιασµού Αγοράς 1.1 Ορολογία 1. Ηµέρα Κατανοµής Είναι η περίοδος 24 ωρών µε βάση την οποία διενεργείται ο προγραµµατισµός λειτουργίας όλου του παραγωγικού δυναµικού του συστήµατος. Η Ηµέρα Κατανοµής ξεκινάει τα µεσάνυκτα 00:00 της ηµέρας που αφορά και ολοκληρώνεται τα µεσάνυκτα της επόµενης 24:00. Κάθε Ηµέρα Κατανοµής προγραµµατίζεται ανεξάρτητα και αποτελεί την βάση υπολογισµού των εκκαθαρίσεων. 2. Ώρα Κατανοµής Είναι η περίοδος µιας ώρας σε κάθε Ηµέρα Κατανοµής 3. Εγγυηµένη Ισχύς Ενέργεια Υβριδικού Σταθµού Η Εγγυηµένη Ισχύς είναι η µέγιστη ισχύς παραγωγικού δυναµικού των ελεγχόµενων µονάδων παραγωγής ΥΒΣ την οποία εγγυάται ότι µπορεί να παρέχει ηµερησίως ο ΥΒΣ για προκαθορισµένο αριθµό ωρών πλήρους λειτουργίας του σταθµού. Η Εγγυηµένη Ενέργεια συνίσταται στην ισοδύναµη ενέργεια πλήρους φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ στην Εγγυηµένη Ισχύ για προκαθορισµένο (στους όρους της οικείας αδείας παραγωγής) σύνολο ωρών ηµερησίως. Η Εγγυηµένη Ισχύς ή και η Εγγυηµένη Ενέργεια του ΥΒΣ µπορεί να αλλάζει ετησίως, µε σχετική τροποποίηση της άδειας παραγωγής του ΥΒΣ.

2 4. Πρόβλεψη Παροχής Εγγυηµένης Ενέργειας ΥΒΣ Η απαίτηση από το ιαχειριστή απόδοσης του συνόλου ή µέρους της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας, ανά ώρα Κατανοµής, σύµφωνα και µε την οικεία άδεια παραγωγής του ΥΒΣ. Η απαίτηση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε παραγωγό ΥΒΣ την προηγούµενη ηµέρα της Ηµέρας Κατανοµής µε βάση τις ανάγκες του συστήµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του αρµόδιου ιαχειριστή και τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν.. 5. ήλωση ιαθεσιµότητας ΥΒΣ Η δήλωση του παραγωγού ΥΒΣ προς τον αρµόδιο ιαχειριστή για την ενέργεια που µπορεί να διαθέσει σε µία Ηµέρα Κατανοµής ο ΥΒΣ. Πραγµατοποιείται µια ηµέρα πριν από κάθε ηµέρα κατανοµής και µπορεί να επικαιροποιείται µία µόνµο φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής. 6. ήλωση Απορρόφησης Ενέργειας από το ίκτυο Η δήλωση από παραγωγό ΥΒΣ προς τον αρµόδιο ιαχειριστή σχετικά µε την επιθυµητή ενέργεια που ζητά να απορροφήσει από το ίκτυο ο ΥΒΣ σε µια Ηµέρα Κατανοµής για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του, προκειµένου να ανταποκριθεί στην παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας. Η δήλωση αυτή, εφόσον είναι αναγκαία, επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που ο αρµόδιος ιαχειριστής έχει προηγουµένως ζητήσει την παροχή της Εγγυηµένης Ενέργειας από τον ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν, και µόνο για την ποσότητα της αναγκαίας ενέργειας που κρίνεται απαραίτητο να απορροφηθεί, µε βάση την ως άνω απαίτηση του ιαχειριστή. 7. Όριο µέγιστης δυνατής απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο Ηµερήσιο Περιθώριο Απορρόφησης από το ίκτυο από ΥΒΣ. Είναι η µέγιστη συνολική ενέργεια ανά Ώρα Κατανοµής, που µπορεί να απορροφηθεί από το ίκτυο σε µια Ηµέρα Κατανοµής, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συµβατικών µονάδων (ιδίως των βάσης) του συστήµατος και της καµπύλης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήµατος κατά την ίδια Ηµέρα Κατανοµής. Το Ηµερήσιο Περιθώριο Απορρόφησης από το ίκτυο αφορά το σύνολο των ΥΒΣ κάθε συστήµατος και κατανέµεται ισότιµα στους ΥΒΣ αυτούς, µε βάση την Εγγυηµένη Ενέργειά τους. 8. Τίµηµα ιαθεσιµότητας ισχύος ΥΒΣ Το τίµηµα ανά MW Εγγυηµένης Ισχύος ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 9. Τίµηµα Παραγωγής Ενέργειας από ΥΒΣ Το τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ηλεκτρικής Ενέργειας από ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. ιακρίνεται σε τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ απ ευθείας στο ίκτυο (µετά από τυχόν συµψηφισµό µε την απορροφούµενη από το ίκτυο Ενέργεια) καισε τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ. 10. Τίµηµα Απορρόφησης Ενέργειας από το ίκτυο 2

3 Το τίµηµα ανά MWh απορροφούµενης ηλεκτρικής ενέργειας από το ίκτυο, για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 1.2 Γενικές Αρχές Προγραµµατισµού 1. Ο προγραµµατισµός λειτουργίας όλου του παραγωγικού δυναµικού του συστήµατος γίνεται σε ηµερήσια βάση, για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. Όλα τα στοιχεία, δηλώσεις και αποτέλεσµα του προγραµµατισµού διενεργούνται κατά την προηγούµενη ηµέρα. 2. Η συµµετοχή ΥΒΣ στην αγορά γίνεται στη βάση της προσφερόµενης ηµερήσιας ενέργειάς τους από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής. Κάθε ΥΒΣ θα υποβάλλει προσφορά ηµερήσιας ενέργειας παραγωγής, η οποία θα µεταφράζεται σε προγραµµατισµό παραγωγής των ελεγχόµενων µονάδων αξιοποίησης της αποθηκευµένης ενέργειας από τον ιαχειριστή του συστήµατος του νησιού. Ο ιαχειριστής για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού δύναται να απαιτήσει µέρος ή το σύνολο της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας ΥΒΣ. Ο ιαχειριστής θα διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διάθεση της προσφερόµενης ενέργειας ΥΒΣ, κατά τρόπο που θα προσαρµόζεται στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για την λειτουργία του συστήµατος. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται σε παραγωγό από ΥΒΣ να επικαιροποιήσει τη δήλωση ιαθεσιµότητας του σταθµού του µία µόνο φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής (π.χ. στις 12:00), για δήλωση πρόσθετης παραγωγής έως ένα ποσοστό της Εγγυηµένης Ενέργειας (π.χ %). Στην περίπτωση αυτή ο ιαχειριστής επιστρέφει επικαιροποιηµένο πρόγραµµα παραγωγής στον παραγωγό. 3. Κάθε ΥΒΣ προκειµένου να αποδώσει την εγγυηµένη ισχύ και ενέργεια όταν αυτή απαιτείται από τον ιαχειριστή, έχει το δικαίωµα να απορροφήσει ενέργεια από το δίκτυο, προκειµένου για την πλήρωση του ταµιευτήρα. Ο ιαχειριστής θα διασφαλίζει τη κατανοµή της ζητούµενη ενέργειας στη διάρκεια της ηµέρας, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύ των αποθηκευτικών µονάδων κάθε ΥΒΣ, σύµφωνα µε την οικεία άδεια παραγωγής, και πάντως πριν από την έναρξη της παροχής της εγγυηµένης ενέργειας, κατά τρόπο που θα προσαρµόζεται στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για την λειτουργία του συστήµατος. 4. Ο ιαχειριστής θα καθορίζει σε ετήσια βάση το όριο (ή τη µεθοδολογία προσδιορισµού) της µέγιστης δυνατής ισχύος και ενέργειας απορρόφησης από το ίκτυο σε ηµερήσια βάση, βάσει οικονοµικών και τεχνικών κριτηρίων που σχετίζονται µε τις δυνατότητες των συµβατικών µονάδων του συστήµατος, το προφίλ της ζήτησης και τους όρους τιµολόγησης της ενέργειας που απορροφούν από το ίκτυο οι ΥΒΣ για την παροχή της εγγυηµένης ισχύος τους. Με βάση το όριο αυτό, για κάθε ηµέρα κατανοµής, θα προκύπτει το µέγιστο ηµερήσιο περιθώριο απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο ανά ώρα και συνολικά. 5. Οι κανόνες λειτουργίας εφαρµόζονται ισότιµα σε όλους τους ΥΒΣ. Όπου προκύπτει θέµα επιµερισµού, εφαρµόζεται πρακτική αναλογική µε βάση τα εγγυηµένα µεγέθη ΥΒΣ. 3

4 1.3 Γενικές Αρχές τιµολόγησης των ΥΒΣ Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών, διακρίνεται ξεχωριστή τιµολόγηση της ενέργειας (που απορροφάται από ή παρέχεται στο ίκτυο) και της διαθεσιµότητας ισχύος των υβριδικών σταθµών: 1. Η τιµολόγηση της ενέργειας που παρέχεται στο ίκτυο από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά αποφευγόµενο κόστος λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού όπου συνδέονται. 2. Οµοίως η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το ίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσης ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά επιβαλλόµενο κόστος λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος για την εξυπηρέτηση της άντλησης. 3. Τέλος η τιµολόγηση της διαθέσιµης ισχύος ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά αποφευγόµενο κόστος ανάπτυξης του αυτόνοµου δυναµικού παραγωγής του ηλεκτρικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 4. Καθόσον καθιερώνεται τίµηµα για διαθεσιµότητα εγγυηµένης ισχύος, καθιερώνεται επίσης και επιβολή προστίµου για τη συστηµατική και καταχρηστική αδυναµία διάθεσης µέρους ή του συνόλου της εγγυηµένης ισχύος ΥΒΣ στις Ηµέρες Κατανοµής που απαιτείται από τον αρµόδιο ιαχειριστή. Το επιβαλλόµενο πρόστιµο πρέπει να αντανακλά το κόστος εγκατάστασης πρόσθετου δυναµικού για την εξυπηρέτηση της ζήτησης, το οποίο προκαλείται από τη µη παροχή των εγγυηµένων µεγεθών του ΥΒΣ. Η επιβολή τέτοιου προστίµου πρέπει να είναι συµβατή µε ανάλογη επιβολή προστίµου και σε συµβατικές ή άλλες ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής για τις οποίες προβλέπεται τίµηµα διαθεσιµότητας ισχύος. 2 Μέρος Β : Λειτουργία Αγοράς 2.1 ηλώσεις κατά την προηγούµενη ηµέρα για την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής 1. Την προηγούµενη ηµέρα της Ηµέρας Κατανοµής, ο ιαχειριστής, εκτιµώντας τις ανάγκες του συστήµατος σε ενέργεια και επικουρικές υπηρεσίες, και προκειµένου για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του νησιού και την ασφαλή λειτουργία ή και οικονοµική του συστήµατος, εκδίδει την πρόβλεψη για παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας από ΥΒΣ. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται να παράσχει την Ηµέρα Κατανοµής κάθε ΥΒΣ, ανά Ώρα Κατανοµής. 2. Η πρόβλεψη παροχής Εγγυηµένης Ενέργειας συνιστά αίτηµα του ιαχειριστή για απόδοση µέρους ή του συνόλου της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας από κάθε ΥΒΣ κατά τις ώρες αιχµής της ζήτησης όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην άδεια 4

5 παραγωγής κάθε ΥΒΣ, ή και άλλες ώρες της Ηµέρας Κατανοµής, υπό τον περιορισµό της συνολικής Εγγυηµένης Ενέργειας κάθε ΥΒΣ. 3. Εν δυνάµει, οποιαδήποτε Ηµέρα Κατανοµής, ο ιαχειριστής του συστήµατος δύναται να απαιτήσει από τον ΥΒΣ τη διάθεση της εγγυηµένης ενέργειας, η οποία κατά την κατάστρωση του προγράµµατος φόρτισης των µονάδων δεν αντιστοιχεί κατά ανάγκη ούτε σε προκαθορισµένες ώρες, ούτε σε πλήρη ισχύ. 4. Κάθε ΥΒΣ, αµέσως µετά τη γνωστοποίηση από τον ιαχειριστή της ανάγκης παροχής εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας, και εφόσον απαιτείται, υποβάλει δήλωση διαθεσιµότητας ενέργειας και δήλωση απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, για την Ηµέρα Κατανοµής που ακολουθεί (ηµερήσια προσφορά και απορρόφηση ενέργειας). 5. Στην δήλωση διαθεσιµότητας ενέργειας ο ΥΒΣ δηλώνει την ενέργεια που µπορεί να αποδώσει την Ηµέρα Κατανοµής. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος ιαχειριστής δεν έχει ζητήσει την παροχή Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας ΥΒΣ, η δήλωση υποβάλλεται ελεύθερα για κάθε ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις δυνατότητές του. Η ήλωση αυτή επικαιροποιείται µία φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής. 6. Στη δήλωση απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, ο ΥΒΣ δηλώνει την ενδεχόµενη συνολική ποσότητα ενέργειας που επιθυµεί να απορροφήσει από το ίκτυο, προκειµένου να ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή Εγγυηµένης ισχύος και Ενέργειας. 7. Η απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο για πλήρωση του ταµιευτήρα του ΥΒΣ δικαιολογείται µόνο σε περίπτωση απαίτησης του ιαχειριστή για παροχή µέρους ή του συνόλου της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας του σταθµού. 8. Η µη δυνατότητα απόδοσης της Εγγυηµένης Ενέργειας δεν διαχωρίζεται ως προς την αιτία, είτε οφείλεται σε έλλειµµα αποθεµάτων στον ταµιευτήρα είτε σε βλάβη λειτουργίας εξοπλισµού του ΥΒΣ που δεν επιτρέπει την πλήρη εκµετάλλευση των αποθεµάτων 9. Η εγγυηµένη ισχύς ενός ΥΒΣ δύναται να αποδίδεται από όλες τις µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής. Η συµµετοχή των µονάδων ΑΠΕ στην παροχή της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό που αναφέρεται στην οικεία άδεια παραγωγής. 2.2 Ηµερήσιος Προγραµµατισµός 1. Ακολούθως των δηλώσεων διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων (συµβατικών και λοιπών) µονάδων, Ο ιαχειριστής του συστήµατος, καταρτίζει το 24ωρο πρόγραµµα φόρτισης των µονάδων αυτών, καθώς και το πρόγραµµα απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ακολουθώντας τους συγκεκριµένους κανόνες και αρχές λειτουργίας του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν. 2. Ο ιαχειριστής διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διάθεση της ενέργειας των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ έναντι των συµβατικών µονάδων. Η απόδοση της ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ θα προσαρµόζεται 5

6 στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου του νησιού, κατά προτεραιότητα στις αιχµές αυτής (αποκοπή/εξοµάλυνση), και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για τη λειτουργία του συστήµατος.. 3. Σε περιπτώσεις αίτησης µέρους της συνολικής εγγυηµένης ενέργειας των ΥΒΣ, η οποία δύναται να καλυφθεί από περισσότερους του ενός ΥΒΣ, Ο ιαχειριστής επιµερίζει στους ΥΒΣ την απαιτούµενη ενέργεια αναλογικά µε την Εγγυηµένη Ισχύ/Ενέργεια εκάστου ΥΒΣ. 4. Η παροχή της ηµερήσιας ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στον ταµιευτήρα του σταθµού, υπόκειται σε εντολές κατανοµής από τον ιαχειριστή, και ιδίως για µείωση της παραγωγής µέχρι ενός προκαθορισµένου επιπέδου (π.χ. 40% της ονοµαστικής ισχύος των µονάδων που λειτουργούν), παρέχοντας την υπόλοιπη ισχύ των µονάδων ως στρεφόµενη εφεδρεία, προκειµένου να µην απορρίπτεται ενέργεια άλλων µονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν στο σύστηµα. Για την αξιοποίηση τυχόν αποθηκευµένης ενέργειας ΥΒΣ σταθµού η οποία δεν αξιοποιείται λόγω των εντολών µειώσεως της παραγωγής από τον ιαχειριστή, µπορεί να διοχετευτεί στο ίκτυο µε σχετική τροποποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος παραγωγής των ελεγχόµενων µονάδων του ΥΒΣ, σύµφωνα και µε την επικαιροποιηµένη ήλωση ιαθεσιµότητας ΥΒΣ που δύναται να υποβάλλει ο παραγωγός εντός την Ηµέρας Κατανοµής. Αν ο παραγωγός δεν υποβάλλει τέτοια ήλωση, ο ιαχειριστής τροποποιεί το πρόγραµµα παραγωγής του ΥΒΣ και ενηµερώνει εγκαίρως τον Παραγωγό. 5. Ο ιαχειριστής µπορεί να ζητήσει από ΥΒΣ την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως ιδίως ρύθµιση συχνότητας και τάσης, όπως άλλωστε πράττει και για τις συµβατικές µονάδες παραγωγής του συστήµατος. 6. Ο ιαχειριστής διασφαλίζει την απαιτούµενη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, πέραν της αιολικής παραγωγής του ΥΒΣ, προσαρµόζοντας τη ζητούµενη ενέργεια στην κοιλάδα της ηµερήσιας καµπύλης φορτίου του νησιού κατά προτεραιότητα στις ώρες χαµηλού φορτίου αυτής, κατά τρόπο ώστε να µην διαταράσσεται η οµαλή και οικονοµική λειτουργία των συµβατικών µονάδων παραγωγής, και µέχρι εξαντλήσεως του ηµερήσιου περιθωρίου απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο. 7. Τα αιτήµατα απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο εξυπηρετούνται αναλογικά µε την Εγγυηµένη Ισχύ και Ενέργεια καθενός εξ αυτών. 2.3 Κατανοµή - Ειδικοί κανόνες και αρχές λειτουργίας 1. Ο προγραµµατισµός ένταξης και φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων του ΥΒΣ (π.χ. υδροστρόβιλοι) για την απόδοση της προσφερόµενης ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα, έναντι των συµβατικών µονάδων, παροχή της ενέργειας αυτής. Η προτεραιότητα αυτή περιορίζεται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του συστήµατος. Κατά συνέπεια, ο προγραµµατισµός φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ πρέπει να προσαρµόζεται στους τεχνικούς περιορισµούς που εισάγει η λειτουργία των 6

7 κύριων µονάδων βάσης του συστήµατος, όπως για παράδειγµα είναι τα τεχνικά ελάχιστα των συµβατικών µονάδων και οι ελάχιστοι χρόνοι κράτησης ή λειτουργίας των µονάδων αυτών. Ειδικότερα, τα τεχνικά ελάχιστα καθορίζονται ανά τύπο µονάδων και σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 40% της ονοµαστικής ισχύος της µονάδας Ειδικά για τις νέες µονάδες ΜΕΚ, ΣΚ και ατµοστροβιλικές που εγκαθ λιστανται σε µεγάλα συστήµατα, δεν υπερβαίνουν το 35%. Ως προς τον ελάχιστο χρόνο κράτησης/λειτουργίας, εκτιµώνται κατ αρχάς ως εφικτά τα εξής όρια ανά τύπο µονάδας: α. για ατµοστροβιλικές µονάδες και µονάδες συνδυασµένου κύκλου: ελάχιστη κράτηση 3 ώρες, ελάχιστη λειτουργία 15 ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση (ιδίως για παλαιές µονάδες), έως 5 ηµέρες. Η παρέκκλιση θα προβλέπεται και θα παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν. β) για µονάδες ΜΕΚ: ελάχιστη κράτηση 3 ώρες, ελάχιστη λειτουργία 3 ώρες γ) για αεριοστροβιλικές µονάδες: οι ελάχιστοι χρόνοι είναι µικρότεροι της µιας ώρας 2. Οι ελεγχόµενες µονάδες του ΥΒΣ, εντασσόµενες στο σύστηµα, υποκαθιστούν συµβατικές µονάδες, οι οποίες διαθέτουν ευελιξία φόρτισης και λειτουργίας, προκειµένου να απορροφηθεί από το σύστηµα η παραγωγή όλων των άλλων εγκατεστηµένων αιολικών σταθµών στο νησί, εκτός αυτών του ΥΒΣ. Η ευελιξία αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα υποφόρτισής τους µέχρι το τεχνικό τους ελάχιστο για τη διατήρηση της αναγκαίας στρεφόµενης εφεδρείας για κάλυψη ενδεχόµενης απώλειας της αιολικής παραγωγής. Συνεπώς, µπορεί ενδεχοµένως κατά τη λειτουργία των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ, και προκειµένου να απορροφηθεί αιολική παραγωγή, η αποδιδόµενη ισχύς των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ να µειώνεται µέχρι ένα προκαθορισµένο κάτω όριο φόρτισης, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στο τεχνικό ελάχιστο των υποκαθιστάµενων συµβατικών µονάδων (π.χ. 40%) 3. Επίσης οι ελεγχόµενες µονάδες ΥΒΣ πρέπει να συµµετέχουν στην πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας για κάλυψη πιθανής απώλειας αιολικής παραγωγής, όπως οι υποκαθιστάµενες συµβατικές µονάδες. 4. Η επιπλέον απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, πέραν της αιολικής παραγωγής του ΥΒΣ, για εξασφάλιση της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας ΥΒΣ, θα πραγµατοποιείται κυρίως τις ώρες χαµηλού φορτίου και θα προσαρµόζεται στην κοιλάδα της καµπύλης φορτίου από τον ιαχειριστή Μ Ν, εξασφαλίζοντας την απορρόφηση της απαιτούµενης ενέργειας. 5. Όταν ζητείται από τον αρµόδιο ιαχειριστή, οι παραγωγοί µε ΥΒΣ αιτούνται απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο που υπερβαίνει το περιθώριο ηµερήσιας απορρόφησης από το ίκτυο, τα αιτήµατα των παραγωγών ΥΒΣ θα ικανοποιούνται ισότιµα και αναλογικά της Εγγυηµένης τους Ισχύ και Ενέργεια. 6. Προκειµένου να ελαχιστοποιείται η απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης ΥΒΣ, πρέπει να χρησιµοποιείται στον µέγιστο βαθµό ενέργεια που παράγουν οι µονάδες ΑΠΕ του υβριδικού σταθµού. 7

8 Με το σκεπτικό αυτό, το ποσοστό του άρ. 10, παρ. 2 του Ν.3468/06 θεωρείται ότι πρέπει να ορίζεται ίσο µε 100%. 7. Η εξασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ της παραγόµενης ισχύος ΑΠΕ και της απορροφούµενης ισχύος από τις αποθηκευτικές µονάδες του ΥΒΣ (π.χ. αντλίες) θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε τεχνικά µέσα (π.χ. µε αντλίες µεταβλητής ισχύος, οι οποίες θα παρακολουθούν σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο την παραγωγή των Α/Γ του υβριδικού σταθµού). Θα πρέπει επίσης σε πραγµατικό χρόνο να διασφαλίζεται ότι οι αποκλίσεις ισχύος µεταξύ παραγωγής ΑΠΕ και λειτουργίας αποθηκευτικών µονάδων θα πρέπει να κυµαίνονται σε ποσοστά ±10% της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ µε µέσες τιµές δεκαπενταλέπτου, ενώ κατά το πέρας της ηµέρας η διαφορά στη συνολική ενέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5% της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ (λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας που τυχόν παρασχέθηκε από τον ιαχειριστή για απ ευθείας έγχυση ενέργειας των µονάδων ΑΠΕ ΥΒΣ στο ίκτυο). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι οι ανάγκες ευστάθειας του συστήµατος µπορεί να επιβάλλουν σε ορισµένες περιπτώσεις τον περιορισµό της ισχύος εξόδου των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ, µε ταυτόχρονη µείωση και της ισχύος άντλησης, ώστε να διατηρείται η µεταξύ τους ισορροπία. 8. Ο αρµόδιος ιαχειριστής, προκειµένου να µην περιορίσει την παραγωγή σταθµών ΑΠΕ, και ιδίως αιολικών σταθµών, σε συγκεκριµένη Ώρα Κατανοµής, οφείλει να εκδώσει εντολή σε ΥΒΣ για απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης του ΥΒΣ. Η εντολή δίδεται σε κάθε ΥΒΣ, αναλογικά µε σχετική δήλωση των ΥΒΣ που υποβάλλεται την προηγούµενη της Ηµέρας Κατανοµής στον ιαχειριστή και αφορά σε συγκεκριµένη ισχύ λειτουργίας των αποθηκευτικών µονάδων ανά Ώρα Κατανοµής. Η απορροφούµενη ενέργεια από το ίκτυο, κατόπιν ρητής εντολής κατά τα ως άνω, δεν προσµετράται στον περιορισµό του 30% της απορρόφησης από το ίκτυο. 2.4 Κανόνες τιµολόγησης Σε εφαρµογή των γενικών αρχών τιµολόγησης της παρεχόµενων υπηρεσιών από ΥΒΣ, παρατίθενται ακολούθως ειδικότεροι κανόνες. 1. Η αποζηµίωση της διαθεσιµότητας ισχύος υπολογίζεται µε βάση το κόστος νέου συµβατικού σταθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3468/2006. Η εγγυηµένη ισχύς ΥΒΣ για την οποία εισπράττεται τίµηµα διαθεσιµότητας ισχύος, προσδιορίζεται στην άδεια παραγωγής του σταθµού. εν λαµβάνεται υπόψη το κόστος εγκατάστασης µιας µονάδας παραγωγής σε υφιστάµενο σταθµό, αλλά το κόστος κατασκευής νέου σταθµού στο νησί, παρότι σε ορισµένα νησιά η κατασκευή νέου σταθµού δεν φαίνεται πολύ πιθανή. Η δυνατότητα όµως, εισόδου νέων παραγωγών στα νησιά, βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, επιβάλλει την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος ΥΒΣ µε τον τρόπο αυτό. 2. Σύµφωνα και µε το πνεύµα του νόµου, η τιµολόγηση της παραγόµενης από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ (οπ.χ. υδροστροβίλους) πρέπει να αντανακλά το αποφευγόµενο κόστος παραγωγής, δηλαδή το µέσο µεταβλητό κόστος των συµβατικών µονάδων αιχµής που απεντάσσονται ή υποφορτίζονται. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την Απόφαση 6/Φ1/οικ.5707/ , οι τιµές µε τις 8

9 οποίες τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο του νησιού από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής, η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, καθώς και η αποζηµίωση για τη διαθεσιµότητα ισχύος των ΥΒΣ, είναι ενιαίες για όλους τους ΥΒΣ που λειτουργούν στο νησί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. Για τους λόγους αυτούς, οι τιµές πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος των µονάδων αιχµής και των µονάδων βάσης αντίστοιχα, όπως αυτές ορίζονται στην παραπάνω Απόφαση. Ειδικότερα για την παρεχόµενη ενέργεια από τις ελεγχόµενες µονάδες ΥΒΣ, η τιµή αγοράς της ενέργειας αυτής παραµένει η ίδια, ακόµα και σε περίπτωση εισόδου σηµαντικής ισχύος ΥΒΣ σε ένα νησί, οι οποίοι υποκαθιστούν και ενέργεια µέσου φορτίου, ή και φορτίου βάσης. 3. Το κόστος παραγωγής των συµβατικών µονάδων µεταβάλλεται σε βάθος χρόνου, ανάλογα µε την κατά περίπτωση ανάπτυξη της συµβατικής παραγωγής, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συναφθούν µεταξύ παραγωγού από ΥΒΣ και ιαχειριστή Μ Ν. Ο νόµος ήδη περιλαµβάνει σχετική πρόβλεψη, υπό τη µορφή δυνατότητας αναπροσαρµογής, η οποία είναι σκόπιµο να ενσωµατωθεί ως ρητή πρόβλεψη στην Άδεια Παραγωγής και τις Συµβάσεις που θα συνάπτονται (Άρθ.13, παρ.7). Στην αναπροσαρµογή των τιµών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι ουσιαστικές µεταβολές που πραγµατοποιούνται στη δοµή του συστήµατος παραγωγής του νησιού, αλλά και η οικονοµική βιωσιµότητα των ΥΒΣ. 4. Οι µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του ΥΒΣ υποκαθιστούν συµβατικές µονάδες µέσου ή και υψηλού φορτίου ή ακόµα και φορτίου βάσης, οι οποίες παρέχουν πρωτεύουσα εφεδρεία και πραγµατοποιούν την πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας, καθώς και την κύρια ρύθµιση τάσης. Συνεπώς, οι µονάδες του ΥΒΣ θα πρέπει να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, οι οποίες δεν µπορούν να τιµολογηθούν ως επικουρικές υπηρεσίες, στον βαθµό που δεν τιµολογούνται οι αντίστοιχες υπηρεσίες για τις συµβατικές µονάδες παραγωγής των νησιών. 5. Ο υπολογισµός προστίµου, λόγω συστηµατικής αδυναµίας διάθεσης της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας ΥΒΣ όταν απαιτείται από το ιαχειριστή, θα γίνεται σε ετήσια περίοδο, µε βάση τις ηµέρες όπου υπήρξε αίτηµα του ιαχειριστή για απόδοση της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας, την σχετική µη πλήρωση της υποχρέωσης από τον ΥΒΣ, την απορρόφηση ενέργειας για πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις σε περικοπή φορτίου. 6. Το επιβαλλόµενο πρόστιµο θα ενεργοποιείται, πάνω από ένα ποσοστό ηµερών αστοχίας, ακολούθως θα αποδίδει επιεική και αναλογική αποζηµίωση, και θα καταλήγει σε αυστηρό µέγεθος ποινής, στις περιπτώσεις µεγάλης αστοχίας. Προτείνεται η ακόλουθη µεθοδολογία 1. Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής d αιτήσεως από τον ιαχειριστή µέρους η συνόλου της εγγυηµένης ενέργειας υπολογίζεται ένας δείκτης αστοχίας που 9

10 εκφράζει την ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της αιτούµενης ενέργειας και της α d EΕΓ ERT, d πραγµατικά δοθείσας d = α E Όπου: d ΕΓ α d : ποσοστό της εγγυηµένης ενέργειας που ζητήθηκε την Ηµέρα Κατανοµής d, (τιµές στο διάστηµα (0,1] ) Ε ΕΓ : Η εγγυηµένη ενέργεια του ΥΒΣ Ε RT,d : η τελικώς δοθείσα ενέργεια από ΥΒΣ της Ηµέρα Κατανοµής d, κατά τις Ώρες Κατανοµής που ζητήθηκε η παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας και Ισχύος Ο ηµερήσιος δείκτης αστοχίας d λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,1]. 2. Ακολούθως, υπολογίζεται η µέση τιµή του άνω όρου για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα αντιστοιχούν στις εποχές του έτους), µε βάση τον αριθµό ηµερών k αιτήσεως από τον ιαχειριστή µέρους η συνόλου της εγγυηµένης ενέργειας 1 T = d k d k 3. Τέλος µε βάση τον µέσο τριµηνιαίο όρο αστοχίας Τα, το πρόστιµο Π που αντιστοιχεί σε κάθε τρίµηνο υπολογίζεται σε /MW ως εξής: Π ( /MW) 2 CapFee CapFee Τ (%) ο 20% 50% 80% Όπου CapFee είναι το αντίστοιχο Τίµηµα ιαθεσιµότητας Ισχύος. 3 Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Χρηστών και ιαχειριστή 3.1 Βασικές αρχές διαµόρφωσης και επιλογής των κατασκευαστικών και λειτουργικών παραµέτρων των ΥΒΣ µε αντλησιοταµίευση Οι ΥΒΣ αποτελούν εργαλεία για την αύξηση της διείσδυσης «καθαρής» ενέργειας ΑΠΕ στα αυτόνοµα συστήµατα, υποκαθιστώντας ακριβές θερµικές µονάδες παραγωγής τις 10

11 ώρες αιχµής και µέσου φορτίου, ή ακόµα και φορτίου βάσης. Συνεπώς πρέπει να προωθείται η αδειοδότηση και εγκατάσταση σταθµών µε κατάλληλο µέγεθος για το νησιωτικό σύστηµα και τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να µεγιστοποιείται η διάθεση της ενέργειας των συνοδευτικών σταθµών ΑΠΕ, µε την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην οµαλή και ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων. Υπό το πρίσµα αυτό και ειδικά για ΥΒΣ µε αντλησιοταµίευση πλεονεκτούν σαφώς ΥΒΣ µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. υνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης µέσω διπλού αγωγού προσαγωγής και κατάλληλο µέγεθος ταµιευτήρα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη αιολικής παραγωγής κατά τον χρόνο λειτουργίας των στροβίλων ή λόγω υπερπλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης. 2. Μονάδες υδροστροβίλων µε χαµηλό περιορισµό τεχνικού ελαχίστου, ώστε να παρέχεται ευελιξία λειτουργίας και φόρτισης, τουλάχιστον αντίστοιχη των συµβατικών µονάδων που υποκαθιστούν, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση υψηλού βαθµού απόδοσης σε ευρύ φάσµα φόρτισής τους. 3. Αναγκαία είναι επίσης τα αναβαθµισµένα δυναµικά χαρακτηριστικά των στροβίλων (ταχύτητα ανάληψης-απόρριψης φορτίου κατά την ένταξη/απένταξη και κατά την πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας). Επίσης σε ΥΒΣ µε µέγεθος σηµαντικό σε σχέση µε το µέγεθος του συστήµατος του νησιού, είναι αναγκαίο να εγκαθίστανται τουλάχιστον επαρκής αριθµός υδροστροβίλων, κατάλληλου µεγέθους, ώστε αφενός να µπορεί να παρακολουθείται ευχερώς η καµπύλη φορτίου και αφετέρου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του σταθµού σε περιόδους συντήρησης ή βλάβης. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα µεταβολής της ισχύος σε ευρέα όρια σε πολύ µικρό χρόνο, να έχουν δυνατότητα ρύθµισης φορτίου, δηλαδή πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ρύθµιση, όπως επίσης και ρύθµιση τάσεως. 4. Μονάδες αντλιών µε συστήµατα µεταβαλλόµενης παροχής και εποµένως µεταβλητής ισχύος, ώστε να προσαρµόζονται και να παρακολουθούν ευχερώς τις διακυµάνσεις της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ, µέσω κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου και επικοινωνίας. Επίσης, πρόβλεψη επαρκώς µεγάλου αριθµού αντλιών, κατά το δυνατόν µικρότερου µοναδιαίου µεγέθους και µε κατάλληλα συστήµατα οµαλής ζεύξης και εκκίνησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προκαλούµενες διαταραχές στο δίκτυο και να µην επηρεάζεται η ποιότητα της τάσης. Σε κάθε περίπτωση το φορτίο άντλησης θ αποκόπτεται ακαριαία σε περίπτωση ανωµαλίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ευστάθεια του συστήµατος. 5. Ανεµογεννήτριες οι οποίες διαθέτουν προηγµένες δυνατότητες ελέγχου, όπου σηµειώνονται ή αναµένονται υψηλές αιολικές διεισδύσεις. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των νησιωτικών συστηµάτων, τα οποία, µετά την εγκατάσταση ΥΒΣ, θα αντιµετωπίζουν στιγµιαίες αιολικές διεισδύσεις σαφώς υψηλότερες των σήµερα αποδεκτών. Ούτως ή άλλως όµως είναι απαραίτητο και για την αποτελεσµατική διαχείριση του ΥΒΣ (π.χ. για τη συνεχή προσαρµογή ισχύος Α/Π και συστηµάτων άντλησης). Πρέπει επίσης να 11

12 λαµβάνεται µέριµνα για ειδικότερες προβλέψεις συµβατότητας των Α/Γ µε το δίκτυο, όπως fault ride-through capability. 6. Η υποκατάσταση συµβατικών µονάδων παραγωγής από τους υδροστροβίλους του ΥΒΣ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντίστοιχο βαθµό ασφάλειας και αξιοπιστίας. Συνεπώς, ο ΥΒΣ θα πρέπει να εξασφαλίζει αντίστοιχα υψηλό συντελεστή διαθεσιµότητας των µονάδων εγγυηµένης παροχής του, καθώς και της σύνδεσής τους µε το ίκτυο. Ειδικότερα, το τµήµα παροχής ελεγχόµενης ισχύος πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο µε εξασφάλιση του κριτηρίου ασφαλείας Ν-1, επειδή η ισχύς αυτή πρέπει να διασφαλίζεται. Επίσης, ο προγραµµατισµός συντήρησης θα είναι συµβατός µε τις ανάγκες του συστήµατος παραγωγής του νησιού. 7. υνατότητα αποθήκευσης ενέργειας για περιόδους παρατεταµένης νηνεµίας (π.χ. µερικών ηµερών έως και µιας εβδοµάδας), ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της Εγγυηµένης Ενέργειας, χωρίς την ανάγκη απορρόφησης από το ίκτυο µεγάλου µέρους, ή και του συνόλου της αναγκαίας αποθηκευµένης ενέργειας. 8. Η ενσωµάτωση ΥΒΣ στα ηλεκτρικά συστήµατα των νησιών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναβαθµισµένα συστήµατα διαχείρισης του όλου συστήµατος παραγωγής τους (Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας - ΚΕΕ), τα οποία θα παρέχουν δυνατότητες πρόβλεψης του φορτίου και της αιολικής παραγωγής, αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των µονάδων παραγωγής (συµβατικών, υδροστροβίλων, αλλά και αντλιών), καθορισµό και διανοµή του set-point των Α/Π κλπ. Οι επενδυτές ΥΒΣ θα πρέπει να συµβάλλουν, κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, στο κόστος ανάπτυξης των συστηµάτων αυτών. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η on-line πληροφόρηση των ΚΕΕ µε δεδοµένα σχετικά µε την παραγωγή των ΥΒΣ και γενικότερα τη δυνατότητα συνεργασίας των µονάδων και τοπικών συστηµάτων εποπτείας και ελέγχου των ΥΒΣ µε τα ΚΕΕ των νησιών. 3.2 Υποδοµή ιαχειριστή Η οµαλή ένταξη ενός ΥΒΣ σηµαντικού µεγέθους σε ένα νησί προϋποθέτει την εφαρµογή ηµερήσιου προγραµµατισµού λειτουργίας, µε δυνατότητες πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής, καθώς και αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης όλων των µονάδων παραγωγής, συµβατικών, ΥΒΣ και λοιπών σταθµών ΑΠΕ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εγκατάσταση κατάλληλων Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στα νησιά, όπου πρόκειται να κατασκευαστούν ΥΒΣ. 12

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών.

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. 1. Εισαγωγή Παρακάτω αναπτύσσονται οι προσωπικές απόψεις μου, ως μελετητή με σχετική εμπειρία σε θέματα συνεργασίας μονάδων Α.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά από Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Μηχ.-Ηλεκ. ΕΜΠ (chadjiva@tellas.gr) Αισθάνομαι την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Περίληψη της εισήγησης του ιαχειριστή Μ Ν ΕΗ Α.Ε., Σχόλια Παρατηρήσεις και Προτάσεις

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Περίληψη της εισήγησης του ιαχειριστή Μ Ν ΕΗ Α.Ε., Σχόλια Παρατηρήσεις και Προτάσεις ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Περίληψη της εισήγησης του ιαχειριστή Μ Ν ΕΗ Α.Ε., Σχόλια Παρατηρήσεις και Προτάσεις Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται, η περίληψη του Κώδικα όπως αυτός υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Αν. Καθ. Σταύρος Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39/2014 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΚΩ ΙΚΑΣ Μ Ν) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39/2014 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΚΩ ΙΚΑΣ Μ Ν) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39/2014 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΑΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Μετασχηματισμός των ελληνικών συστημάτων και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας για υποδοχή μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ: Σκέψεις, προβληματισμοί και περίγραμμα προτάσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Συνθήκες Υποχρεωτικής λειτουργίας Αιολικού Σταθµού 2. Απαιτήσεις σχετικά µε Ρύθµιση Τάσης, Αέργου Ισχύος και Συντελεστή Ισχύος 3. Ικανότητα αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Ανάγκη ρύθµισης Τάσης από Αιολικούς Σταθµούς 2. Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα την. 201.. ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος

Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Η συµβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθµών στις Επικουρικές Υπηρεσίες ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Κυριάκος Ζιζάς ιπλ. Μ-Η Μηχανικός Τοµεάρχης Ενεργειακής ιαχείρισης ιεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα