ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 1 Μέρος Α : Γενικές Αρχές Σχεδιασµού Αγοράς 1.1 Ορολογία 1. Ηµέρα Κατανοµής Είναι η περίοδος 24 ωρών µε βάση την οποία διενεργείται ο προγραµµατισµός λειτουργίας όλου του παραγωγικού δυναµικού του συστήµατος. Η Ηµέρα Κατανοµής ξεκινάει τα µεσάνυκτα 00:00 της ηµέρας που αφορά και ολοκληρώνεται τα µεσάνυκτα της επόµενης 24:00. Κάθε Ηµέρα Κατανοµής προγραµµατίζεται ανεξάρτητα και αποτελεί την βάση υπολογισµού των εκκαθαρίσεων. 2. Ώρα Κατανοµής Είναι η περίοδος µιας ώρας σε κάθε Ηµέρα Κατανοµής 3. Εγγυηµένη Ισχύς Ενέργεια Υβριδικού Σταθµού Η Εγγυηµένη Ισχύς είναι η µέγιστη ισχύς παραγωγικού δυναµικού των ελεγχόµενων µονάδων παραγωγής ΥΒΣ την οποία εγγυάται ότι µπορεί να παρέχει ηµερησίως ο ΥΒΣ για προκαθορισµένο αριθµό ωρών πλήρους λειτουργίας του σταθµού. Η Εγγυηµένη Ενέργεια συνίσταται στην ισοδύναµη ενέργεια πλήρους φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ στην Εγγυηµένη Ισχύ για προκαθορισµένο (στους όρους της οικείας αδείας παραγωγής) σύνολο ωρών ηµερησίως. Η Εγγυηµένη Ισχύς ή και η Εγγυηµένη Ενέργεια του ΥΒΣ µπορεί να αλλάζει ετησίως, µε σχετική τροποποίηση της άδειας παραγωγής του ΥΒΣ.

2 4. Πρόβλεψη Παροχής Εγγυηµένης Ενέργειας ΥΒΣ Η απαίτηση από το ιαχειριστή απόδοσης του συνόλου ή µέρους της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας, ανά ώρα Κατανοµής, σύµφωνα και µε την οικεία άδεια παραγωγής του ΥΒΣ. Η απαίτηση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε παραγωγό ΥΒΣ την προηγούµενη ηµέρα της Ηµέρας Κατανοµής µε βάση τις ανάγκες του συστήµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του αρµόδιου ιαχειριστή και τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν.. 5. ήλωση ιαθεσιµότητας ΥΒΣ Η δήλωση του παραγωγού ΥΒΣ προς τον αρµόδιο ιαχειριστή για την ενέργεια που µπορεί να διαθέσει σε µία Ηµέρα Κατανοµής ο ΥΒΣ. Πραγµατοποιείται µια ηµέρα πριν από κάθε ηµέρα κατανοµής και µπορεί να επικαιροποιείται µία µόνµο φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής. 6. ήλωση Απορρόφησης Ενέργειας από το ίκτυο Η δήλωση από παραγωγό ΥΒΣ προς τον αρµόδιο ιαχειριστή σχετικά µε την επιθυµητή ενέργεια που ζητά να απορροφήσει από το ίκτυο ο ΥΒΣ σε µια Ηµέρα Κατανοµής για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του, προκειµένου να ανταποκριθεί στην παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας. Η δήλωση αυτή, εφόσον είναι αναγκαία, επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που ο αρµόδιος ιαχειριστής έχει προηγουµένως ζητήσει την παροχή της Εγγυηµένης Ενέργειας από τον ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν, και µόνο για την ποσότητα της αναγκαίας ενέργειας που κρίνεται απαραίτητο να απορροφηθεί, µε βάση την ως άνω απαίτηση του ιαχειριστή. 7. Όριο µέγιστης δυνατής απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο Ηµερήσιο Περιθώριο Απορρόφησης από το ίκτυο από ΥΒΣ. Είναι η µέγιστη συνολική ενέργεια ανά Ώρα Κατανοµής, που µπορεί να απορροφηθεί από το ίκτυο σε µια Ηµέρα Κατανοµής, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συµβατικών µονάδων (ιδίως των βάσης) του συστήµατος και της καµπύλης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήµατος κατά την ίδια Ηµέρα Κατανοµής. Το Ηµερήσιο Περιθώριο Απορρόφησης από το ίκτυο αφορά το σύνολο των ΥΒΣ κάθε συστήµατος και κατανέµεται ισότιµα στους ΥΒΣ αυτούς, µε βάση την Εγγυηµένη Ενέργειά τους. 8. Τίµηµα ιαθεσιµότητας ισχύος ΥΒΣ Το τίµηµα ανά MW Εγγυηµένης Ισχύος ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 9. Τίµηµα Παραγωγής Ενέργειας από ΥΒΣ Το τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ηλεκτρικής Ενέργειας από ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. ιακρίνεται σε τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ απ ευθείας στο ίκτυο (µετά από τυχόν συµψηφισµό µε την απορροφούµενη από το ίκτυο Ενέργεια) καισε τίµηµα ανά MWh παρεχόµενης ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ. 10. Τίµηµα Απορρόφησης Ενέργειας από το ίκτυο 2

3 Το τίµηµα ανά MWh απορροφούµενης ηλεκτρικής ενέργειας από το ίκτυο, για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 1.2 Γενικές Αρχές Προγραµµατισµού 1. Ο προγραµµατισµός λειτουργίας όλου του παραγωγικού δυναµικού του συστήµατος γίνεται σε ηµερήσια βάση, για κάθε Ηµέρα Κατανοµής. Όλα τα στοιχεία, δηλώσεις και αποτέλεσµα του προγραµµατισµού διενεργούνται κατά την προηγούµενη ηµέρα. 2. Η συµµετοχή ΥΒΣ στην αγορά γίνεται στη βάση της προσφερόµενης ηµερήσιας ενέργειάς τους από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής. Κάθε ΥΒΣ θα υποβάλλει προσφορά ηµερήσιας ενέργειας παραγωγής, η οποία θα µεταφράζεται σε προγραµµατισµό παραγωγής των ελεγχόµενων µονάδων αξιοποίησης της αποθηκευµένης ενέργειας από τον ιαχειριστή του συστήµατος του νησιού. Ο ιαχειριστής για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού δύναται να απαιτήσει µέρος ή το σύνολο της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας ΥΒΣ. Ο ιαχειριστής θα διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διάθεση της προσφερόµενης ενέργειας ΥΒΣ, κατά τρόπο που θα προσαρµόζεται στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για την λειτουργία του συστήµατος. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται σε παραγωγό από ΥΒΣ να επικαιροποιήσει τη δήλωση ιαθεσιµότητας του σταθµού του µία µόνο φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής (π.χ. στις 12:00), για δήλωση πρόσθετης παραγωγής έως ένα ποσοστό της Εγγυηµένης Ενέργειας (π.χ %). Στην περίπτωση αυτή ο ιαχειριστής επιστρέφει επικαιροποιηµένο πρόγραµµα παραγωγής στον παραγωγό. 3. Κάθε ΥΒΣ προκειµένου να αποδώσει την εγγυηµένη ισχύ και ενέργεια όταν αυτή απαιτείται από τον ιαχειριστή, έχει το δικαίωµα να απορροφήσει ενέργεια από το δίκτυο, προκειµένου για την πλήρωση του ταµιευτήρα. Ο ιαχειριστής θα διασφαλίζει τη κατανοµή της ζητούµενη ενέργειας στη διάρκεια της ηµέρας, λαµβάνοντας υπόψη την ισχύ των αποθηκευτικών µονάδων κάθε ΥΒΣ, σύµφωνα µε την οικεία άδεια παραγωγής, και πάντως πριν από την έναρξη της παροχής της εγγυηµένης ενέργειας, κατά τρόπο που θα προσαρµόζεται στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για την λειτουργία του συστήµατος. 4. Ο ιαχειριστής θα καθορίζει σε ετήσια βάση το όριο (ή τη µεθοδολογία προσδιορισµού) της µέγιστης δυνατής ισχύος και ενέργειας απορρόφησης από το ίκτυο σε ηµερήσια βάση, βάσει οικονοµικών και τεχνικών κριτηρίων που σχετίζονται µε τις δυνατότητες των συµβατικών µονάδων του συστήµατος, το προφίλ της ζήτησης και τους όρους τιµολόγησης της ενέργειας που απορροφούν από το ίκτυο οι ΥΒΣ για την παροχή της εγγυηµένης ισχύος τους. Με βάση το όριο αυτό, για κάθε ηµέρα κατανοµής, θα προκύπτει το µέγιστο ηµερήσιο περιθώριο απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο ανά ώρα και συνολικά. 5. Οι κανόνες λειτουργίας εφαρµόζονται ισότιµα σε όλους τους ΥΒΣ. Όπου προκύπτει θέµα επιµερισµού, εφαρµόζεται πρακτική αναλογική µε βάση τα εγγυηµένα µεγέθη ΥΒΣ. 3

4 1.3 Γενικές Αρχές τιµολόγησης των ΥΒΣ Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών, διακρίνεται ξεχωριστή τιµολόγηση της ενέργειας (που απορροφάται από ή παρέχεται στο ίκτυο) και της διαθεσιµότητας ισχύος των υβριδικών σταθµών: 1. Η τιµολόγηση της ενέργειας που παρέχεται στο ίκτυο από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά αποφευγόµενο κόστος λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού όπου συνδέονται. 2. Οµοίως η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το ίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσης ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά επιβαλλόµενο κόστος λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος για την εξυπηρέτηση της άντλησης. 3. Τέλος η τιµολόγηση της διαθέσιµης ισχύος ΥΒΣ θα πρέπει να βασίζεται και να προσαρµόζεται στο πραγµατικά αποφευγόµενο κόστος ανάπτυξης του αυτόνοµου δυναµικού παραγωγής του ηλεκτρικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3468/2006 και του σχετικού Κανονισµού Αδειών. 4. Καθόσον καθιερώνεται τίµηµα για διαθεσιµότητα εγγυηµένης ισχύος, καθιερώνεται επίσης και επιβολή προστίµου για τη συστηµατική και καταχρηστική αδυναµία διάθεσης µέρους ή του συνόλου της εγγυηµένης ισχύος ΥΒΣ στις Ηµέρες Κατανοµής που απαιτείται από τον αρµόδιο ιαχειριστή. Το επιβαλλόµενο πρόστιµο πρέπει να αντανακλά το κόστος εγκατάστασης πρόσθετου δυναµικού για την εξυπηρέτηση της ζήτησης, το οποίο προκαλείται από τη µη παροχή των εγγυηµένων µεγεθών του ΥΒΣ. Η επιβολή τέτοιου προστίµου πρέπει να είναι συµβατή µε ανάλογη επιβολή προστίµου και σε συµβατικές ή άλλες ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής για τις οποίες προβλέπεται τίµηµα διαθεσιµότητας ισχύος. 2 Μέρος Β : Λειτουργία Αγοράς 2.1 ηλώσεις κατά την προηγούµενη ηµέρα για την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής 1. Την προηγούµενη ηµέρα της Ηµέρας Κατανοµής, ο ιαχειριστής, εκτιµώντας τις ανάγκες του συστήµατος σε ενέργεια και επικουρικές υπηρεσίες, και προκειµένου για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του νησιού και την ασφαλή λειτουργία ή και οικονοµική του συστήµατος, εκδίδει την πρόβλεψη για παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας από ΥΒΣ. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται να παράσχει την Ηµέρα Κατανοµής κάθε ΥΒΣ, ανά Ώρα Κατανοµής. 2. Η πρόβλεψη παροχής Εγγυηµένης Ενέργειας συνιστά αίτηµα του ιαχειριστή για απόδοση µέρους ή του συνόλου της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας από κάθε ΥΒΣ κατά τις ώρες αιχµής της ζήτησης όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην άδεια 4

5 παραγωγής κάθε ΥΒΣ, ή και άλλες ώρες της Ηµέρας Κατανοµής, υπό τον περιορισµό της συνολικής Εγγυηµένης Ενέργειας κάθε ΥΒΣ. 3. Εν δυνάµει, οποιαδήποτε Ηµέρα Κατανοµής, ο ιαχειριστής του συστήµατος δύναται να απαιτήσει από τον ΥΒΣ τη διάθεση της εγγυηµένης ενέργειας, η οποία κατά την κατάστρωση του προγράµµατος φόρτισης των µονάδων δεν αντιστοιχεί κατά ανάγκη ούτε σε προκαθορισµένες ώρες, ούτε σε πλήρη ισχύ. 4. Κάθε ΥΒΣ, αµέσως µετά τη γνωστοποίηση από τον ιαχειριστή της ανάγκης παροχής εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας, και εφόσον απαιτείται, υποβάλει δήλωση διαθεσιµότητας ενέργειας και δήλωση απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, για την Ηµέρα Κατανοµής που ακολουθεί (ηµερήσια προσφορά και απορρόφηση ενέργειας). 5. Στην δήλωση διαθεσιµότητας ενέργειας ο ΥΒΣ δηλώνει την ενέργεια που µπορεί να αποδώσει την Ηµέρα Κατανοµής. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος ιαχειριστής δεν έχει ζητήσει την παροχή Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας ΥΒΣ, η δήλωση υποβάλλεται ελεύθερα για κάθε ΥΒΣ, σύµφωνα µε τις δυνατότητές του. Η ήλωση αυτή επικαιροποιείται µία φορά εντός της Ηµέρας Κατανοµής. 6. Στη δήλωση απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, ο ΥΒΣ δηλώνει την ενδεχόµενη συνολική ποσότητα ενέργειας που επιθυµεί να απορροφήσει από το ίκτυο, προκειµένου να ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή Εγγυηµένης ισχύος και Ενέργειας. 7. Η απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο για πλήρωση του ταµιευτήρα του ΥΒΣ δικαιολογείται µόνο σε περίπτωση απαίτησης του ιαχειριστή για παροχή µέρους ή του συνόλου της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας του σταθµού. 8. Η µη δυνατότητα απόδοσης της Εγγυηµένης Ενέργειας δεν διαχωρίζεται ως προς την αιτία, είτε οφείλεται σε έλλειµµα αποθεµάτων στον ταµιευτήρα είτε σε βλάβη λειτουργίας εξοπλισµού του ΥΒΣ που δεν επιτρέπει την πλήρη εκµετάλλευση των αποθεµάτων 9. Η εγγυηµένη ισχύς ενός ΥΒΣ δύναται να αποδίδεται από όλες τις µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής. Η συµµετοχή των µονάδων ΑΠΕ στην παροχή της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό που αναφέρεται στην οικεία άδεια παραγωγής. 2.2 Ηµερήσιος Προγραµµατισµός 1. Ακολούθως των δηλώσεων διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων (συµβατικών και λοιπών) µονάδων, Ο ιαχειριστής του συστήµατος, καταρτίζει το 24ωρο πρόγραµµα φόρτισης των µονάδων αυτών, καθώς και το πρόγραµµα απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ακολουθώντας τους συγκεκριµένους κανόνες και αρχές λειτουργίας του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν. 2. Ο ιαχειριστής διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διάθεση της ενέργειας των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ έναντι των συµβατικών µονάδων. Η απόδοση της ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής του ΥΒΣ θα προσαρµόζεται 5

6 στην ηµερήσια καµπύλη φορτίου του νησιού, κατά προτεραιότητα στις αιχµές αυτής (αποκοπή/εξοµάλυνση), και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονοµικό αποτέλεσµα για τη λειτουργία του συστήµατος.. 3. Σε περιπτώσεις αίτησης µέρους της συνολικής εγγυηµένης ενέργειας των ΥΒΣ, η οποία δύναται να καλυφθεί από περισσότερους του ενός ΥΒΣ, Ο ιαχειριστής επιµερίζει στους ΥΒΣ την απαιτούµενη ενέργεια αναλογικά µε την Εγγυηµένη Ισχύ/Ενέργεια εκάστου ΥΒΣ. 4. Η παροχή της ηµερήσιας ενέργειας από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια στον ταµιευτήρα του σταθµού, υπόκειται σε εντολές κατανοµής από τον ιαχειριστή, και ιδίως για µείωση της παραγωγής µέχρι ενός προκαθορισµένου επιπέδου (π.χ. 40% της ονοµαστικής ισχύος των µονάδων που λειτουργούν), παρέχοντας την υπόλοιπη ισχύ των µονάδων ως στρεφόµενη εφεδρεία, προκειµένου να µην απορρίπτεται ενέργεια άλλων µονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν στο σύστηµα. Για την αξιοποίηση τυχόν αποθηκευµένης ενέργειας ΥΒΣ σταθµού η οποία δεν αξιοποιείται λόγω των εντολών µειώσεως της παραγωγής από τον ιαχειριστή, µπορεί να διοχετευτεί στο ίκτυο µε σχετική τροποποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος παραγωγής των ελεγχόµενων µονάδων του ΥΒΣ, σύµφωνα και µε την επικαιροποιηµένη ήλωση ιαθεσιµότητας ΥΒΣ που δύναται να υποβάλλει ο παραγωγός εντός την Ηµέρας Κατανοµής. Αν ο παραγωγός δεν υποβάλλει τέτοια ήλωση, ο ιαχειριστής τροποποιεί το πρόγραµµα παραγωγής του ΥΒΣ και ενηµερώνει εγκαίρως τον Παραγωγό. 5. Ο ιαχειριστής µπορεί να ζητήσει από ΥΒΣ την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως ιδίως ρύθµιση συχνότητας και τάσης, όπως άλλωστε πράττει και για τις συµβατικές µονάδες παραγωγής του συστήµατος. 6. Ο ιαχειριστής διασφαλίζει την απαιτούµενη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο, πέραν της αιολικής παραγωγής του ΥΒΣ, προσαρµόζοντας τη ζητούµενη ενέργεια στην κοιλάδα της ηµερήσιας καµπύλης φορτίου του νησιού κατά προτεραιότητα στις ώρες χαµηλού φορτίου αυτής, κατά τρόπο ώστε να µην διαταράσσεται η οµαλή και οικονοµική λειτουργία των συµβατικών µονάδων παραγωγής, και µέχρι εξαντλήσεως του ηµερήσιου περιθωρίου απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο. 7. Τα αιτήµατα απορρόφησης ενέργειας από το ίκτυο εξυπηρετούνται αναλογικά µε την Εγγυηµένη Ισχύ και Ενέργεια καθενός εξ αυτών. 2.3 Κατανοµή - Ειδικοί κανόνες και αρχές λειτουργίας 1. Ο προγραµµατισµός ένταξης και φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων του ΥΒΣ (π.χ. υδροστρόβιλοι) για την απόδοση της προσφερόµενης ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα, έναντι των συµβατικών µονάδων, παροχή της ενέργειας αυτής. Η προτεραιότητα αυτή περιορίζεται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του συστήµατος. Κατά συνέπεια, ο προγραµµατισµός φόρτισης των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ πρέπει να προσαρµόζεται στους τεχνικούς περιορισµούς που εισάγει η λειτουργία των 6

7 κύριων µονάδων βάσης του συστήµατος, όπως για παράδειγµα είναι τα τεχνικά ελάχιστα των συµβατικών µονάδων και οι ελάχιστοι χρόνοι κράτησης ή λειτουργίας των µονάδων αυτών. Ειδικότερα, τα τεχνικά ελάχιστα καθορίζονται ανά τύπο µονάδων και σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 40% της ονοµαστικής ισχύος της µονάδας Ειδικά για τις νέες µονάδες ΜΕΚ, ΣΚ και ατµοστροβιλικές που εγκαθ λιστανται σε µεγάλα συστήµατα, δεν υπερβαίνουν το 35%. Ως προς τον ελάχιστο χρόνο κράτησης/λειτουργίας, εκτιµώνται κατ αρχάς ως εφικτά τα εξής όρια ανά τύπο µονάδας: α. για ατµοστροβιλικές µονάδες και µονάδες συνδυασµένου κύκλου: ελάχιστη κράτηση 3 ώρες, ελάχιστη λειτουργία 15 ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση (ιδίως για παλαιές µονάδες), έως 5 ηµέρες. Η παρέκκλιση θα προβλέπεται και θα παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν. β) για µονάδες ΜΕΚ: ελάχιστη κράτηση 3 ώρες, ελάχιστη λειτουργία 3 ώρες γ) για αεριοστροβιλικές µονάδες: οι ελάχιστοι χρόνοι είναι µικρότεροι της µιας ώρας 2. Οι ελεγχόµενες µονάδες του ΥΒΣ, εντασσόµενες στο σύστηµα, υποκαθιστούν συµβατικές µονάδες, οι οποίες διαθέτουν ευελιξία φόρτισης και λειτουργίας, προκειµένου να απορροφηθεί από το σύστηµα η παραγωγή όλων των άλλων εγκατεστηµένων αιολικών σταθµών στο νησί, εκτός αυτών του ΥΒΣ. Η ευελιξία αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα υποφόρτισής τους µέχρι το τεχνικό τους ελάχιστο για τη διατήρηση της αναγκαίας στρεφόµενης εφεδρείας για κάλυψη ενδεχόµενης απώλειας της αιολικής παραγωγής. Συνεπώς, µπορεί ενδεχοµένως κατά τη λειτουργία των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ, και προκειµένου να απορροφηθεί αιολική παραγωγή, η αποδιδόµενη ισχύς των ελεγχόµενων µονάδων ΥΒΣ να µειώνεται µέχρι ένα προκαθορισµένο κάτω όριο φόρτισης, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στο τεχνικό ελάχιστο των υποκαθιστάµενων συµβατικών µονάδων (π.χ. 40%) 3. Επίσης οι ελεγχόµενες µονάδες ΥΒΣ πρέπει να συµµετέχουν στην πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας για κάλυψη πιθανής απώλειας αιολικής παραγωγής, όπως οι υποκαθιστάµενες συµβατικές µονάδες. 4. Η επιπλέον απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, πέραν της αιολικής παραγωγής του ΥΒΣ, για εξασφάλιση της Εγγυηµένης Ισχύος και Ενέργειας ΥΒΣ, θα πραγµατοποιείται κυρίως τις ώρες χαµηλού φορτίου και θα προσαρµόζεται στην κοιλάδα της καµπύλης φορτίου από τον ιαχειριστή Μ Ν, εξασφαλίζοντας την απορρόφηση της απαιτούµενης ενέργειας. 5. Όταν ζητείται από τον αρµόδιο ιαχειριστή, οι παραγωγοί µε ΥΒΣ αιτούνται απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο που υπερβαίνει το περιθώριο ηµερήσιας απορρόφησης από το ίκτυο, τα αιτήµατα των παραγωγών ΥΒΣ θα ικανοποιούνται ισότιµα και αναλογικά της Εγγυηµένης τους Ισχύ και Ενέργεια. 6. Προκειµένου να ελαχιστοποιείται η απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης ΥΒΣ, πρέπει να χρησιµοποιείται στον µέγιστο βαθµό ενέργεια που παράγουν οι µονάδες ΑΠΕ του υβριδικού σταθµού. 7

8 Με το σκεπτικό αυτό, το ποσοστό του άρ. 10, παρ. 2 του Ν.3468/06 θεωρείται ότι πρέπει να ορίζεται ίσο µε 100%. 7. Η εξασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ της παραγόµενης ισχύος ΑΠΕ και της απορροφούµενης ισχύος από τις αποθηκευτικές µονάδες του ΥΒΣ (π.χ. αντλίες) θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε τεχνικά µέσα (π.χ. µε αντλίες µεταβλητής ισχύος, οι οποίες θα παρακολουθούν σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο την παραγωγή των Α/Γ του υβριδικού σταθµού). Θα πρέπει επίσης σε πραγµατικό χρόνο να διασφαλίζεται ότι οι αποκλίσεις ισχύος µεταξύ παραγωγής ΑΠΕ και λειτουργίας αποθηκευτικών µονάδων θα πρέπει να κυµαίνονται σε ποσοστά ±10% της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ µε µέσες τιµές δεκαπενταλέπτου, ενώ κατά το πέρας της ηµέρας η διαφορά στη συνολική ενέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±5% της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ (λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας που τυχόν παρασχέθηκε από τον ιαχειριστή για απ ευθείας έγχυση ενέργειας των µονάδων ΑΠΕ ΥΒΣ στο ίκτυο). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι οι ανάγκες ευστάθειας του συστήµατος µπορεί να επιβάλλουν σε ορισµένες περιπτώσεις τον περιορισµό της ισχύος εξόδου των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ, µε ταυτόχρονη µείωση και της ισχύος άντλησης, ώστε να διατηρείται η µεταξύ τους ισορροπία. 8. Ο αρµόδιος ιαχειριστής, προκειµένου να µην περιορίσει την παραγωγή σταθµών ΑΠΕ, και ιδίως αιολικών σταθµών, σε συγκεκριµένη Ώρα Κατανοµής, οφείλει να εκδώσει εντολή σε ΥΒΣ για απορρόφηση ενέργειας από το ίκτυο, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης του ΥΒΣ. Η εντολή δίδεται σε κάθε ΥΒΣ, αναλογικά µε σχετική δήλωση των ΥΒΣ που υποβάλλεται την προηγούµενη της Ηµέρας Κατανοµής στον ιαχειριστή και αφορά σε συγκεκριµένη ισχύ λειτουργίας των αποθηκευτικών µονάδων ανά Ώρα Κατανοµής. Η απορροφούµενη ενέργεια από το ίκτυο, κατόπιν ρητής εντολής κατά τα ως άνω, δεν προσµετράται στον περιορισµό του 30% της απορρόφησης από το ίκτυο. 2.4 Κανόνες τιµολόγησης Σε εφαρµογή των γενικών αρχών τιµολόγησης της παρεχόµενων υπηρεσιών από ΥΒΣ, παρατίθενται ακολούθως ειδικότεροι κανόνες. 1. Η αποζηµίωση της διαθεσιµότητας ισχύος υπολογίζεται µε βάση το κόστος νέου συµβατικού σταθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3468/2006. Η εγγυηµένη ισχύς ΥΒΣ για την οποία εισπράττεται τίµηµα διαθεσιµότητας ισχύος, προσδιορίζεται στην άδεια παραγωγής του σταθµού. εν λαµβάνεται υπόψη το κόστος εγκατάστασης µιας µονάδας παραγωγής σε υφιστάµενο σταθµό, αλλά το κόστος κατασκευής νέου σταθµού στο νησί, παρότι σε ορισµένα νησιά η κατασκευή νέου σταθµού δεν φαίνεται πολύ πιθανή. Η δυνατότητα όµως, εισόδου νέων παραγωγών στα νησιά, βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, επιβάλλει την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος ΥΒΣ µε τον τρόπο αυτό. 2. Σύµφωνα και µε το πνεύµα του νόµου, η τιµολόγηση της παραγόµενης από τις ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής ΥΒΣ (οπ.χ. υδροστροβίλους) πρέπει να αντανακλά το αποφευγόµενο κόστος παραγωγής, δηλαδή το µέσο µεταβλητό κόστος των συµβατικών µονάδων αιχµής που απεντάσσονται ή υποφορτίζονται. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την Απόφαση 6/Φ1/οικ.5707/ , οι τιµές µε τις 8

9 οποίες τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο του νησιού από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής, η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, καθώς και η αποζηµίωση για τη διαθεσιµότητα ισχύος των ΥΒΣ, είναι ενιαίες για όλους τους ΥΒΣ που λειτουργούν στο νησί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. Για τους λόγους αυτούς, οι τιµές πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος των µονάδων αιχµής και των µονάδων βάσης αντίστοιχα, όπως αυτές ορίζονται στην παραπάνω Απόφαση. Ειδικότερα για την παρεχόµενη ενέργεια από τις ελεγχόµενες µονάδες ΥΒΣ, η τιµή αγοράς της ενέργειας αυτής παραµένει η ίδια, ακόµα και σε περίπτωση εισόδου σηµαντικής ισχύος ΥΒΣ σε ένα νησί, οι οποίοι υποκαθιστούν και ενέργεια µέσου φορτίου, ή και φορτίου βάσης. 3. Το κόστος παραγωγής των συµβατικών µονάδων µεταβάλλεται σε βάθος χρόνου, ανάλογα µε την κατά περίπτωση ανάπτυξη της συµβατικής παραγωγής, γεγονός που πρέπει να αποτυπώνεται στις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συναφθούν µεταξύ παραγωγού από ΥΒΣ και ιαχειριστή Μ Ν. Ο νόµος ήδη περιλαµβάνει σχετική πρόβλεψη, υπό τη µορφή δυνατότητας αναπροσαρµογής, η οποία είναι σκόπιµο να ενσωµατωθεί ως ρητή πρόβλεψη στην Άδεια Παραγωγής και τις Συµβάσεις που θα συνάπτονται (Άρθ.13, παρ.7). Στην αναπροσαρµογή των τιµών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι ουσιαστικές µεταβολές που πραγµατοποιούνται στη δοµή του συστήµατος παραγωγής του νησιού, αλλά και η οικονοµική βιωσιµότητα των ΥΒΣ. 4. Οι µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του ΥΒΣ υποκαθιστούν συµβατικές µονάδες µέσου ή και υψηλού φορτίου ή ακόµα και φορτίου βάσης, οι οποίες παρέχουν πρωτεύουσα εφεδρεία και πραγµατοποιούν την πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας, καθώς και την κύρια ρύθµιση τάσης. Συνεπώς, οι µονάδες του ΥΒΣ θα πρέπει να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, οι οποίες δεν µπορούν να τιµολογηθούν ως επικουρικές υπηρεσίες, στον βαθµό που δεν τιµολογούνται οι αντίστοιχες υπηρεσίες για τις συµβατικές µονάδες παραγωγής των νησιών. 5. Ο υπολογισµός προστίµου, λόγω συστηµατικής αδυναµίας διάθεσης της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας ΥΒΣ όταν απαιτείται από το ιαχειριστή, θα γίνεται σε ετήσια περίοδο, µε βάση τις ηµέρες όπου υπήρξε αίτηµα του ιαχειριστή για απόδοση της εγγυηµένης ισχύος και ενέργειας, την σχετική µη πλήρωση της υποχρέωσης από τον ΥΒΣ, την απορρόφηση ενέργειας για πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις σε περικοπή φορτίου. 6. Το επιβαλλόµενο πρόστιµο θα ενεργοποιείται, πάνω από ένα ποσοστό ηµερών αστοχίας, ακολούθως θα αποδίδει επιεική και αναλογική αποζηµίωση, και θα καταλήγει σε αυστηρό µέγεθος ποινής, στις περιπτώσεις µεγάλης αστοχίας. Προτείνεται η ακόλουθη µεθοδολογία 1. Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής d αιτήσεως από τον ιαχειριστή µέρους η συνόλου της εγγυηµένης ενέργειας υπολογίζεται ένας δείκτης αστοχίας που 9

10 εκφράζει την ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της αιτούµενης ενέργειας και της α d EΕΓ ERT, d πραγµατικά δοθείσας d = α E Όπου: d ΕΓ α d : ποσοστό της εγγυηµένης ενέργειας που ζητήθηκε την Ηµέρα Κατανοµής d, (τιµές στο διάστηµα (0,1] ) Ε ΕΓ : Η εγγυηµένη ενέργεια του ΥΒΣ Ε RT,d : η τελικώς δοθείσα ενέργεια από ΥΒΣ της Ηµέρα Κατανοµής d, κατά τις Ώρες Κατανοµής που ζητήθηκε η παροχή Εγγυηµένης Ενέργειας και Ισχύος Ο ηµερήσιος δείκτης αστοχίας d λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,1]. 2. Ακολούθως, υπολογίζεται η µέση τιµή του άνω όρου για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα αντιστοιχούν στις εποχές του έτους), µε βάση τον αριθµό ηµερών k αιτήσεως από τον ιαχειριστή µέρους η συνόλου της εγγυηµένης ενέργειας 1 T = d k d k 3. Τέλος µε βάση τον µέσο τριµηνιαίο όρο αστοχίας Τα, το πρόστιµο Π που αντιστοιχεί σε κάθε τρίµηνο υπολογίζεται σε /MW ως εξής: Π ( /MW) 2 CapFee CapFee Τ (%) ο 20% 50% 80% Όπου CapFee είναι το αντίστοιχο Τίµηµα ιαθεσιµότητας Ισχύος. 3 Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Χρηστών και ιαχειριστή 3.1 Βασικές αρχές διαµόρφωσης και επιλογής των κατασκευαστικών και λειτουργικών παραµέτρων των ΥΒΣ µε αντλησιοταµίευση Οι ΥΒΣ αποτελούν εργαλεία για την αύξηση της διείσδυσης «καθαρής» ενέργειας ΑΠΕ στα αυτόνοµα συστήµατα, υποκαθιστώντας ακριβές θερµικές µονάδες παραγωγής τις 10

11 ώρες αιχµής και µέσου φορτίου, ή ακόµα και φορτίου βάσης. Συνεπώς πρέπει να προωθείται η αδειοδότηση και εγκατάσταση σταθµών µε κατάλληλο µέγεθος για το νησιωτικό σύστηµα και τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να µεγιστοποιείται η διάθεση της ενέργειας των συνοδευτικών σταθµών ΑΠΕ, µε την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην οµαλή και ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων. Υπό το πρίσµα αυτό και ειδικά για ΥΒΣ µε αντλησιοταµίευση πλεονεκτούν σαφώς ΥΒΣ µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. υνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης µέσω διπλού αγωγού προσαγωγής και κατάλληλο µέγεθος ταµιευτήρα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη αιολικής παραγωγής κατά τον χρόνο λειτουργίας των στροβίλων ή λόγω υπερπλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης. 2. Μονάδες υδροστροβίλων µε χαµηλό περιορισµό τεχνικού ελαχίστου, ώστε να παρέχεται ευελιξία λειτουργίας και φόρτισης, τουλάχιστον αντίστοιχη των συµβατικών µονάδων που υποκαθιστούν, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση υψηλού βαθµού απόδοσης σε ευρύ φάσµα φόρτισής τους. 3. Αναγκαία είναι επίσης τα αναβαθµισµένα δυναµικά χαρακτηριστικά των στροβίλων (ταχύτητα ανάληψης-απόρριψης φορτίου κατά την ένταξη/απένταξη και κατά την πρωτεύουσα ρύθµιση συχνότητας). Επίσης σε ΥΒΣ µε µέγεθος σηµαντικό σε σχέση µε το µέγεθος του συστήµατος του νησιού, είναι αναγκαίο να εγκαθίστανται τουλάχιστον επαρκής αριθµός υδροστροβίλων, κατάλληλου µεγέθους, ώστε αφενός να µπορεί να παρακολουθείται ευχερώς η καµπύλη φορτίου και αφετέρου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του σταθµού σε περιόδους συντήρησης ή βλάβης. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα µεταβολής της ισχύος σε ευρέα όρια σε πολύ µικρό χρόνο, να έχουν δυνατότητα ρύθµισης φορτίου, δηλαδή πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ρύθµιση, όπως επίσης και ρύθµιση τάσεως. 4. Μονάδες αντλιών µε συστήµατα µεταβαλλόµενης παροχής και εποµένως µεταβλητής ισχύος, ώστε να προσαρµόζονται και να παρακολουθούν ευχερώς τις διακυµάνσεις της παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ, µέσω κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου και επικοινωνίας. Επίσης, πρόβλεψη επαρκώς µεγάλου αριθµού αντλιών, κατά το δυνατόν µικρότερου µοναδιαίου µεγέθους και µε κατάλληλα συστήµατα οµαλής ζεύξης και εκκίνησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προκαλούµενες διαταραχές στο δίκτυο και να µην επηρεάζεται η ποιότητα της τάσης. Σε κάθε περίπτωση το φορτίο άντλησης θ αποκόπτεται ακαριαία σε περίπτωση ανωµαλίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ευστάθεια του συστήµατος. 5. Ανεµογεννήτριες οι οποίες διαθέτουν προηγµένες δυνατότητες ελέγχου, όπου σηµειώνονται ή αναµένονται υψηλές αιολικές διεισδύσεις. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των νησιωτικών συστηµάτων, τα οποία, µετά την εγκατάσταση ΥΒΣ, θα αντιµετωπίζουν στιγµιαίες αιολικές διεισδύσεις σαφώς υψηλότερες των σήµερα αποδεκτών. Ούτως ή άλλως όµως είναι απαραίτητο και για την αποτελεσµατική διαχείριση του ΥΒΣ (π.χ. για τη συνεχή προσαρµογή ισχύος Α/Π και συστηµάτων άντλησης). Πρέπει επίσης να 11

12 λαµβάνεται µέριµνα για ειδικότερες προβλέψεις συµβατότητας των Α/Γ µε το δίκτυο, όπως fault ride-through capability. 6. Η υποκατάσταση συµβατικών µονάδων παραγωγής από τους υδροστροβίλους του ΥΒΣ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντίστοιχο βαθµό ασφάλειας και αξιοπιστίας. Συνεπώς, ο ΥΒΣ θα πρέπει να εξασφαλίζει αντίστοιχα υψηλό συντελεστή διαθεσιµότητας των µονάδων εγγυηµένης παροχής του, καθώς και της σύνδεσής τους µε το ίκτυο. Ειδικότερα, το τµήµα παροχής ελεγχόµενης ισχύος πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο µε εξασφάλιση του κριτηρίου ασφαλείας Ν-1, επειδή η ισχύς αυτή πρέπει να διασφαλίζεται. Επίσης, ο προγραµµατισµός συντήρησης θα είναι συµβατός µε τις ανάγκες του συστήµατος παραγωγής του νησιού. 7. υνατότητα αποθήκευσης ενέργειας για περιόδους παρατεταµένης νηνεµίας (π.χ. µερικών ηµερών έως και µιας εβδοµάδας), ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της Εγγυηµένης Ενέργειας, χωρίς την ανάγκη απορρόφησης από το ίκτυο µεγάλου µέρους, ή και του συνόλου της αναγκαίας αποθηκευµένης ενέργειας. 8. Η ενσωµάτωση ΥΒΣ στα ηλεκτρικά συστήµατα των νησιών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναβαθµισµένα συστήµατα διαχείρισης του όλου συστήµατος παραγωγής τους (Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας - ΚΕΕ), τα οποία θα παρέχουν δυνατότητες πρόβλεψης του φορτίου και της αιολικής παραγωγής, αυτοµατοποίηση της διαχείρισης των µονάδων παραγωγής (συµβατικών, υδροστροβίλων, αλλά και αντλιών), καθορισµό και διανοµή του set-point των Α/Π κλπ. Οι επενδυτές ΥΒΣ θα πρέπει να συµβάλλουν, κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, στο κόστος ανάπτυξης των συστηµάτων αυτών. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η on-line πληροφόρηση των ΚΕΕ µε δεδοµένα σχετικά µε την παραγωγή των ΥΒΣ και γενικότερα τη δυνατότητα συνεργασίας των µονάδων και τοπικών συστηµάτων εποπτείας και ελέγχου των ΥΒΣ µε τα ΚΕΕ των νησιών. 3.2 Υποδοµή ιαχειριστή Η οµαλή ένταξη ενός ΥΒΣ σηµαντικού µεγέθους σε ένα νησί προϋποθέτει την εφαρµογή ηµερήσιου προγραµµατισµού λειτουργίας, µε δυνατότητες πρόβλεψης φορτίου και αιολικής παραγωγής, καθώς και αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης όλων των µονάδων παραγωγής, συµβατικών, ΥΒΣ και λοιπών σταθµών ΑΠΕ. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εγκατάσταση κατάλληλων Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στα νησιά, όπου πρόκειται να κατασκευαστούν ΥΒΣ. 12

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

BIOSOL2011, Χανιά, 16 Σεπτεμβρίου, 2011 Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

BIOSOL2011, Χανιά, 16 Σεπτεμβρίου, 2011 Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Δραστηριότητες Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων BIOSOL2011, Χανιά, 16 Σεπτεμβρίου, 2011 1 Δράσεις Εργαστηρίου Έρευνα Παιδεία Παραγωγή Κοινωνία 2 Εκπαίδευση Πτυχιακές Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΕΡΙΦΟ Μαντάς Ζήσιμος-Δανιήλ Υποψ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μπέτζιος Γεώργιος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Αναστάσιος Μπακιρτζής

Επιβλέπων καθηγητής: Αναστάσιος Μπακιρτζής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ: "ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ" Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

α. Τιμολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/2983468/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Ηλεκτροπαραγωγική δυναμικότητα και ζήτηση Ημερίδα ΑΠΘ για το Net Metering Νοέμβριος 2013 Ταυτότητα ΣΠΕΦ Ταυτότητα ΣΠΕΦ 1. Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα