Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης"

Transcript

1 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 2 4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 3 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Απόδοσης (Performance Management) Υπηρεσιών Διασύνδεσης Παρακολούθηση Απόδοσης (Performance Monitoring) Έλεγχος Απόδοσης (Performance Control) Προσφερόμενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης Διαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management) Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Διαφωνία Διαχείριση Βλαβών/Σφαλμάτων (Fault Management) Βασικές Αρχές Περιπτώσεις εφαρμογής Διαδικασιών Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλμάτων Διαδικασία χειρισμού βλάβης/σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α) Επικοινωνία η οποία θα ανταλλάσσεται μεταξύ των Δύο Μερών κατά την διαδικασία Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλμάτων Χειρισμός βλάβης/σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α ή Μέρος Β) Ταξινόμηση Σφαλμάτων/Βλαβών Αποζημιώσεις για καθυστέρηση αποκατάστασης Βλαβών/Σφαλμάτων Προγραμματισμένες Εργασίες 14 1/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες που θα διέπουν την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης του Τηλεφωνικού Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MyTelco με το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Παροχέα. 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.1. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη τεχνική διαχείριση των Υπηρεσιών Διασύνδεσης από τη MyTelco και τον Παροχέα, απαιτείται συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών. Βασικά στοιχεία της συνεργασίας αυτής είναι: (α) Ο Καθορισμός συναντήσεων μεταξύ των Μερών. (β) Καθορισμός των σημείων Επικοινωνίας μεταξύ των Μερών. (γ) Ο καθορισμός των διαδικασιών που τα δύο Μέρη θα ακολουθούν για την Τεχνική Διαχείριση. 3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 3.1. Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: (α) Από κοινού ενημέρωση (β) Συζήτηση γενικών θεμάτων λειτουργίας της Διασύνδεσης (γ) Επίλυση πιθανών προβλημάτων συνεργασίας (δ) Συζήτηση τρόπων βελτίωσης των διαδικασιών (ε) Επεξεργασία και συμφωνία σεναρίων αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τη διαχείριση της Διασύνδεσης (ζ) Οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης Για τις συναντήσεις θα συμφωνείται η ημερομηνία, ο χώρος της συνάντησης και τα θέματα που θα συζητηθούν τουλάχιστο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Στην περίπτωση έκτακτης συνάντησης ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι μικρότερος. Τα στελέχη που θα συμμετέχουν στις συναντήσεις, θα ορίζονται κατά περίπτωση από τα δύο μέρη ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται στις συναντήσεις, αφού συμφωνηθούν θα είναι δεσμευτικές και για τα δύο Μέρη. 2/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

4 4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 4.1. Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των δύο Μερών ειδικά στις περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη Διασύνδεση των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα καθοριστεί μοναδικό σημείο επικοινωνίας για κάθε Μέρος. Η ευθύνη των σημείων επικοινωνίας θα είναι η τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης Το καθορισμένο σημείο επικοινωνίας κάθε Μέρους θα: (α) Είναι διαθέσιμο για επίλυση προβλημάτων/βλαβών σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου. (β) Έχει δυνατότητες ευρείας κάλυψης της λειτουργικής κατάστασης του δικτύου κάθε Μέρους (συμπεριλαμβανομένων και των Σημείων Διασύνδεσης) Τα σημεία επικοινωνίας των Μερών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Μέρος Σημείο Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο MyTelco Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC) MyTelco Παροχέας Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC) MyTelco XXXXXXXX 5. Διαχείριση Απόδοσης Οι διαδικασίες τεχνικής διαχείρισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Διαχείριση Απόδοσης (Performance Management) Υπηρεσιών Διασύνδεσης. (β) Διαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management). (γ) Διαχείριση Βλαβών/Σφαλμάτων (Fault Management). (δ) Διαδικασίες Αλληλοενημέρωσης των Μερών για προγραμματισμένες εργασίες Απόδοσης (Performance Management) Υπηρεσιών Διασύνδεσης Η διαχείριση της απόδοσης των προσφερόμενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης συνίσταται στις παρακάτω ενέργειες: 3/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

5 Παρακολούθηση Απόδοσης (Performance Monitoring) Τα δύο Μέρη θα πραγματοποιούν στα Σημεία Διασύνδεσης μετρήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας της υπηρεσίας Διασύνδεσης. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται μόνιμα ή περιοδικά στο σύνολο των κλήσεων ή δείγμα αυτών. Τα στοιχεία των μετρήσεων θα ανταλλάσσονται μεταξύ των σημείων επικοινωνίας των Μερών κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης έκτακτων προβλημάτων, αν αυτό είναι αναγκαίο. Οι μετρήσεις που θα λαμβάνονται φαίνονται παρακάτω Ποσοστό Συμφόρησης Κλήσεων για την απερχόμενη προς το άλλο μέρος κίνηση. (Το Ποσοστό Συμφόρησης Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων το οποίο δε διεκπεραιώνεται λόγω μη εξεύρεσης ελεύθερης ζεύξης διασύνδεσης) Ποσοστό Αποτυχημένων Κλήσεων για την εξερχόμενη και εισερχόμενη κίνηση. (Το Ποσοστό Αποτυχημένων Κλήσεων είναι το ποσοστό των κλήσεων οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται λόγω τεχνικών προβλημάτων (π.χ. βλάβες, συμφόρηση κλπ.) και η αποτυχία τους δεν οφείλεται στη συμπεριφορά των Συνδρομητών) Μετρήσεις ASR (Answer Seizure Ratio) και για τις δύο κατευθύνσεις Έλεγχος Απόδοσης (Performance Control) Προσφερόμενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης Κάθε σημείο επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου κίνησης (traffic controls) στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του τα οποία θα αποσκοπούν: (α) Στην προστασία των μεταγωγικών κέντρων από υπερφόρτωση λόγω υψηλής κίνησης. (β) Στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. (γ) Στον περιορισμό της κίνησης τόσο στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των δύο Μερών, όσο από και προς το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους, η οποία κίνηση έχει μικρές πιθανότητες επιτυχούς διεκπεραίωσης λόγω συμφόρησης και στη διευκόλυνση της κίνησης με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. (δ) Στη βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας των ζεύξεων διασύνδεσης Η εφαρμογή των μέτρων αυτών ενδεχομένως να επηρεάσει προσωρινά την ποιότητα της Διασύνδεσης. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια εφαρμογής ελέγχων της κίνησης από κάθε Μέρος, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις της επίδρασης των διαδικασιών αυτών σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα 4/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

6 αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων θα μπορούν να κοινοποιηθούν στο άλλο Μέρος μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά του Σε περιπτώσεις αναμενόμενων γεγονότων (π.χ. μαζικές κλήσεις από το ευρύ κοινό) ή προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των Υπηρεσιών Διασύνδεσης, το κάθε Μέρος οφείλει να γνωστοποιήσει τα αιτήματα για ενεργοποίηση διαδικασιών ελέγχου κίνησης από το άλλο Μέρος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έλευση των γεγονότων ή την πραγματοποίηση των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή από τη MyTelco μέτρων ελέγχου κίνησης θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της ισότιμης και μη διακριτικής μεταχείρισης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το σημείο επικοινωνίας του κάθε Μέρους, οφείλει να επικοινωνήσει αμέσως με το άλλο σημείο επικοινωνίας του άλλου Μέρους, με σκοπό τη συνεργασία για την αποφυγή σύγχυσης και ανώφελων ή εσφαλμένων ενεργειών καθώς και το συντονισμό των διαδικασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ζεύξεων Διασύνδεσης Διαχείριση Ελέγχου Τηλεφωνικής Κίνησης (Traffic Control Management) Συνίσταται από τις διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ελέγχου τηλεφωνικής κίνησης και τις ενέργειες σε περίπτωση διαφωνίας, οι οποίες εφαρμόζονται όταν ο έλεγχος της τηλεφωνικής κίνησης επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης Ενεργοποίηση Εάν οποιοδήποτε Μέρος κρίνει σκόπιμο να ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου κίνησης στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του, που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών Διασύνδεσης, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος. Η ενημέρωση θα γίνεται, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ενεργοποίηση των ελέγχων, για τις περιπτώσεις όπου οι ενέργειες είναι προγραμματισμένες. Για τις έκτακτες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για την όσο το δυνατό πιο σύντομη ενημέρωση μεταξύ των δυο Μερών Στη γραπτή ενημέρωση θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι λόγοι ενεργοποίησης των διαδικασιών ελέγχου κίνησης, το είδος των ελέγχων, ο χρόνος εφαρμογής (εάν έχει γίνει ήδη η ενεργοποίηση ή ο προβλεπόμενος χρόνος έναρξης για επικείμενη ενεργοποίηση) καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας των διαδικασιών. 5/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

7 Το Μέρος που λαμβάνει την ειδοποίηση, οφείλει να αποστείλει γραπτή απάντηση στο άλλο Μέρος, ότι ενημερώθηκε σχετικά Απενεργοποίηση Όταν το Μέρος το οποίο έχει ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης προβεί στην απενεργοποίησή τους οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για τη λήξη τους Διαφωνία Έστω ότι το ένα Μέρος έχει ενεργοποιήσει μέτρα ελέγχου κίνησης με τα οποία επηρεάζεται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρακολουθεί το άλλο Μέρος. Αν το δεύτερο Μέρος εκτιμήσει ότι έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλλαν την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, δύναται να αποστείλει γραπτώς αίτημα διακοπής των διαδικασιών. Εάν το πρώτο Μέρος συμφωνεί με το αίτημα, διακόπτει τις διαδικασίες ελέγχου κίνησης και ενημερώνει σχετικά το δεύτερο Μέρος σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 19 της Συμφωνίας Διασύνδεσης. Εάν το πρώτο Μέρος διαφωνεί με το αίτημα, ενημερώνει το δεύτερο Μέρος εκθέτοντας τους λόγους συνέχισης των διαδικασιών ελέγχου κίνησης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τηρούνται οι πρόνοιες του όρου 19 της Συμφωνίας Διασύνδεσης Όταν ένα Μέρος αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μπορεί να ζητήσει από το άλλο Μέρος να λάβει μέτρα ελέγχου κίνησης προς αυτό (εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό) προκειμένου να το προστατέψει και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση ή πλήρης απώλειά του. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται με παρόμοιο τρόπο οι παραπάνω διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των μέτρων ελέγχου τηλεφωνικής κίνησης Διαχείριση Βλαβών/Σφαλμάτων (Fault Management) Βασικές Αρχές Κάθε Μέρος θα φροντίζει για τη διαχείριση των Βλαβών/Σφαλμάτων του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Διασύνδεσης Κάθε Μέρος θα τηρεί ιστορικά αρχεία (χρόνος αναγγελίας, χρόνος αποκατάστασης, ενέργειες, κλπ), για κάθε Βλάβη/Σφάλμα που αντιμετωπίσθηκε. Τα αρχεία αυτά θα τηρούνται για ένα έτος Η επικοινωνία για την Διαχείριση Βλαβών/Σφαλμάτων θα γίνεται μεταξύ των Μοναδικών Σημείων Επικοινωνίας των δύο Μερών (βλέπε σημείο 4.3 πιο πάνω). 6/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

8 Περιπτώσεις εφαρμογής Διαδικασιών Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλμάτων Διακρίνονται οι εξής δύο περιπτώσεις: (α) Βλάβη/Σφάλμα που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Α που διενεργεί τον έλεγχο και επηρεάζει τη Διασύνδεση. (β) Βλάβη/Σφάλμα που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Β από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο και επηρεάζει τη Διασύνδεση Διαδικασία χειρισμού βλάβης/σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α) Το Μέρος Α: Αναφέρει στο Μέρος Β τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, εφόσον αυτές επηρεάζουν το Μέρος Β. Αναφέρει στο Μέρος Β, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε αυτό να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις αναγκαίες μετρήσεις και δοκιμές και να παρακολουθεί την πρόοδο αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλματος. Ζητά πρόσθετες πληροφορίες για τη Βλάβη/Σφάλμα από το Μέρος Β, εφόσον είναι διαθέσιμες, καθώς και την πραγματοποίηση κοινών δοκιμών, εφόσον είναι απαραίτητες. Ενημερώνει το μέρος Β για την πορεία αποκατάστασης των Βλαβών/ Σφαλμάτων. Σε περίπτωση που η Βλάβη/Σφάλμα εντοπίζεται σε εξοπλισμό του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο ο οποίος βρίσκεται στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε τον ενημερώνει για την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε αυτά σε προσωπικό του. Οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται από το Μέρος Α στο Μέρος Β με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΔΔ Διαδικασία χειρισμού Βλάβης/Σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους (Μέρος Β) από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο και επηρεάζει τη Διασύνδεση. Η αναφορά της Βλάβης/Σφάλματος θα γίνεται ως ακολούθως: Το Μέρος που εντοπίζει τη Βλάβη/Σφάλμα (Μέρος Α) θα ενημερώνει γραπτώς το άλλο Μέρος (Β) για την ύπαρξη της Βλάβης/Σφάλματος με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του άλλου Μέρους. Το Μέρος Β θα πρέπει να αποστείλει μέσα σε 7/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

9 διάστημα μιας (1) ώρας με ηλεκτρονικό μήνυμα βεβαίωσης παραλαβής του μηνύματος. Η Βλάβη/Σφάλμα θα καταχωρείται από το Μέρος που παραλαμβάνει την Βλάβη/Σφάλμα (Μέρος Β) με μοναδικό αριθμό αναφοράς (Fault Ticket Number) και θα ενημερώνει το Μέρος Α για τον αριθμό αυτό. Η προτεραιότητα χειρισμού των Βλαβών/Σφαλμάτων θα καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία αρχικά θα ενταχθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια που φαίνονται στην παράγραφο πιο κάτω, από το Μέρος που αναφέρει το πρόβλημα (Μέρος Α). Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την αρχική διερεύνηση από το υπεύθυνο Μέρος, η Βλάβη/Σφάλμα μπορεί να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία οπότε ο χρόνος ανταπόκρισης για διερεύνηση και ο τελικός χρόνος αποκατάστασης θα αρχίσουν να μετρούν από την ώρα που έγινε αυτή η αλλαγή στην κατηγορία της βλάβης/σφάλματος. Βλάβες/Σφάλματα που βρίσκονταν σε αναμονή τυγχάνουν προτεραιότητας έναντι νέων Βλαβών/Σφαλμάτων της ίδιας κατηγορίας. Οποιαδήποτε μετέπειτα επικοινωνία αναφορικά με τη Βλάβη/Σφάλμα θα γίνεται με χρήση του αριθμού αναφοράς της (Fault Ticket Number). Το Μέρος που παραλαμβάνει την πληροφόρηση (Μέρος Β) θα διερευνά και θα επιλύει το πρόβλημα, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες και με τη συνεργασία του άλλου Μέρους (Μέρους Α) όπου αυτή είναι απαραίτητη. Το δύο Μέρη θα αλληλοενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διερεύνησης ή/και θα ανταλλάσσουν τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες μέχρι την επίλυση της Βλάβης/Σφάλματος. Αν το Μέρος που διερευνά τη Βλάβη/Σφάλμα (Μέρος Β) χρειάζεται περισσότερες ενέργειες από το Μέρος που αναφέρει τη Βλάβη/Σφάλμα (Μέρος Α), θα ενημερώνει γραπτώς το Μέρος Α για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί και η επίλυση της Βλάβης/Σφάλματος θα μπαίνει σε 48ωρη αναμονή. Αν το Μέρος Α δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών η Βλάβη/Σφάλμα θα θεωρείται ότι έχει επιλυθεί. Αν η Βλάβη/Σφάλμα αναφερθεί ξανά από το Μέρος Α μετά τις 48 ώρες τότε η νέα αναφορά θα θεωρείται νέα Βλάβη/Σφάλμα και η διαδικασία θα αρχίζει από την αρχή. Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία αναφοράς Βλαβών/Σφαλμάτων για την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.4: 8/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

10 Διάγραμμα 1: Διαδικασία Αναφοράς Βλαβών/ Σφαλμάτων 9/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

11 Επικοινωνία η οποία θα ανταλλάσσεται μεταξύ των Δύο Μερών κατά την διαδικασία Διαχείρισης Βλαβών/Σφαλμάτων Χειρισμός βλάβης/σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους που διενεργεί τον έλεγχο (Μέρος Α ή Μέρος Β) Το Μέρος Α αφού εντοπίσει τη Βλάβη/Σφάλμα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του και η Βλάβη/Σφάλμα επηρεάζει τη Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του Μέρους Β το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλματος και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η βλάβη/σφάλμα σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου πιο κάτω. Την ημερομηνία και ώρα εντοπισμού της Βλάβης/Σφάλματος στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του. Την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρμόδιο προσωπικό του για την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος. Τον αριθμό αναφοράς της Βλάβης/Σφάλματος (Fault Ticket Number) για διευκόλυνσης επικοινωνίας του προσωπικού των Σημείων Επικοινωνίας των δύο (2) Μερών. Περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών για αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance time) όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί. Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων μετρήσεων/δοκιμών από το μέρος Β. Το όνομα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου πρόσωπο του σημείου επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισμό της βλάβης Οι πιο πάνω πληροφορίες θα αποστέλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο διαχείρισης βλαβών/σφαλμάτων του Μέρους Α σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Διαχείρισης βλαβών/ σφαλμάτων του Μέρους Β Με την παραλαβή των πληροφοριών το Μέρος Β οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή του μέσα σε χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλματος και ανά μια (1) ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης -το Μέρος Α- θα ενημερώνει το Μέρος Β, με τις ενέργειες αποκατάστασης και τα 10/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

12 χρονοδιαγράμματα των ενεργειών αποκατάστασης μέχρι και την στιγμή αποστολής του σχετικού εντύπου Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άμεσα γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της βλάβης-το Μέρος Α- θα ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα το άλλο Μέρος, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλματος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ) Αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα ενεργειών (εντοπισμός, διερεύνηση, ενημέρωση, αποκατάσταση). Αριθμό Αναφοράς της Βλάβης/Σφάλματος (Fault Ticket Number) Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Α για αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος. Το όνομα, τον τίτλο του εξουσιοδοτημένου προσώπου του σημείου επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισμό της βλάβης Χειρισμός Βλάβης/Σφάλματος που εντοπίζεται στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους από το Μέρος Α που διενήργησε τον έλεγχο, και η βλάβη επηρεάζει την Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Το Μέρος Α το οποίο διενήργησε τον έλεγχο αφού εντοπίσει τη βλάβη/σφάλμα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του άλλου Μέρους, και η βλάβη/σφάλμα επηρεάζει τη Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αποστέλλει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του Μέρους Β, η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλματος και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Την κατηγορία στην οποία πιθανό μετά από δική του εκτίμηση- να εμπίπτει η Βλάβη/Σφάλμα σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου πιο κάτω. Την ημερομηνία και ώρα εντοπισμού της Βλάβης/Σφάλματος στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Μέρους Β. Πιθανό αριθμό αναφοράς βλάβης/σφάλματος (Ticket Fault Number) τον οποίο έχει δώσει στην βλάβη. Το όνομα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου πρόσωπο του σημείου επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισμό της βλάβης. 11/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

13 Το Μέρος Β με την παραλαβή των πληροφοριών οφείλει να αποστείλει γραπτή απάντηση εντός μιας (1) ώρας για την παραλαβή του. Το Μέρος Β αφού εντοπίσει τη Βλάβη/Σφάλμα στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του, αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του Μέρους Α το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλματος και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η Βλάβη/Σφάλμα σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου πιο κάτω. Την ημερομηνία και ώρα εντοπισμού της Βλάβης/Σφάλματος στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του. Την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διερεύνησης από το αρμόδιο προσωπικό του για την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος. Τον αριθμό αναφοράς της Βλάβης/Σφάλματος (Fault Ticket Number) για διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού των Σημείων Επικοινωνίας των δύο (2) Μερών. Περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών για αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης (fault clearance time) όπου αυτός είναι δυνατό να καθοριστεί. Τα απαραίτητα στοιχεία για την διεξαγωγή των αναγκαίων μετρήσεων/δοκιμών από το μέρος Α. Το όνομα, τον τίτλο και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου πρόσωπο του σημείου επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισμό της βλάβης Κατά την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης της Βλάβης/Σφάλματος και ανά μια (1) ώρα το Μέρος που διερευνά και ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης το Μέρος Β - θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του Μέρους Α, το οποίο θα περιγράφει τις ενέργειες αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράμματα των ενεργειών αποκατάστασης όπου αυτό είναι δυνατό να καθοριστεί Μετά την αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος το υπεύθυνο Μέρος θα στείλει άμεσα γραπτή βεβαίωση για άρση της βλάβης στο άλλο Μέρος και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες το Μέρος που διενήργησε την διερεύνηση και αποκατάσταση της βλάβης-το Μέρος Β- θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΔΔ του άλλου Μέρους το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρη Περιγραφή της Βλάβης/Σφάλματος (κατηγορία βλάβης, τεχνικοί λόγοι κλπ). Αναλυτικά Χρονοδιαγράμματα ενεργειών (εντοπισμός, διερεύνηση, ενημέρωση, αποκατάσταση). Αριθμό Αναφοράς της Βλάβης/σφάλματος (Fault Ticket Number). 12/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

14 Περιγραφή ενεργειών του προσωπικού του Μέρους Β για αποκατάσταση της Βλάβης/Σφάλματος. Το όνομα, τον τίτλο του εξουσιοδοτημένου προσώπου του σημείου επικοινωνίας του Μέρους για τον χειρισμό της βλάβης Ταξινόμηση Σφαλμάτων/Βλαβών Τα Σφάλματα/Βλάβες ταξινομούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες, ως εξής: Προτεραιότητα / Είδος Σφάλματος/Βλάβης Χρόνοι Διερεύνησης Κατηγορία Α1 Προκαλούν ολική απώλεια Διασύνδεσης ή Υπηρεσίας Διασύνδεσης Αμέσως και πάντως εντός μίας (1) ώρας Α2 Προκαλούν μερική απώλεια Διασύνδεσης ή επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία Υπηρεσίας Διασύνδεσης Το αργότερο, εντός τριών ωρών Α3 Υπόλοιπα Σφάλματα/Βλάβες Το αργότερο εντός έξι ωρών Πίνακας 1: Κατηγορίες Βλαβών/Σφαλμάτων-Χρόνοι διερεύνησης/ Αποκατάστασης Οι πιο πάνω χρόνοι αποκατάστασης Βλαβών/Σφαλμάτων δεν είναι περιοριστικοί στην περίπτωση που το Μέρος που έχει την ευθύνη να αποκαταστήσει την βλάβη αδυνατεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους να την αποκαταστήσει μέσα στους χρόνους αυτούς. Για τον χειρισμό των περιπτώσεων αυτών το υπεύθυνο Μέρος ενημερώνει το άλλο Μέρος για την μη τήρηση των πιο κάτω χρονοδιαγραμμάτων-παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις- και θα δίνεται επιπρόσθετος χρόνος αποκατάστασης ανά κατηγορία βλάβης σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης βλάβης μεταξύ των μερών: 13/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

15 Προτεραιότητα / Κατηγορία Είδος Σφάλματος/Βλάβης Επιπρόσθετος χρόνος Αποκατάστασης Σφάλματος/Βλάβης Α1 Προκαλούν ολική απώλεια Διασύνδεσης ή Υπηρεσίας Δύο ώρες Διασύνδεσης Α2 Προκαλούν μερική απώλεια Διασύνδεσης ή επηρεάζουν την Δύο ώρες ομαλή λειτουργία Υπηρεσίας Διασύνδεσης Πίνακας 2: Κατηγορίες Βλαβών/Σφαλμάτων-Επιπρόσθετοι Χρόνοι Αποκατάστασης Σε συνέχεια των μέγιστων χρόνων αποκατάστασης για την κατηγορία Βλαβών/Σφαλμάτων Α1, διευκρινίζεται ότι ο τυπικός χρόνος αποκατάστασης Βλαβών/ Σφαλμάτων για Μισθωμένες Γραμμές είναι (6) έξι ώρες Αποζημιώσεις για καθυστέρηση αποκατάστασης Βλαβών/Σφαλμάτων Ως μέρος της Συμφωνίας Διασύνδεσης τα Μέρη συμφωνούν στην συμπερίληψη όρου που καθορίζει τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης ενός εκ των δύο (2) Μερών να αποκαταστήσει Βλάβες/Σφάλματα που σύμφωνα με τους όρους των πιο πάνω παραγράφων επηρεάζουν την Διασύνδεση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η MyTelco παρέχει συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Παράρτημα 8). Ο Δικαιούχος από την δική του πλευρά έχει την υποχρέωση να παρέχει αντίστοιχη Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Προγραμματισμένες Εργασίες Το κάθε Μέρος θα κοινοποιεί τις εργασίες που προγραμματίζονται να γίνουν στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Διασύνδεση, και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα των προγραμματισμένων εργασιών. Εάν οι προγραμματισμένες εργασίες αφορούν εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στα υποστατικά του άλλου Μέρους, τότε θα ζητείται η παροχή πρόσβασης από προσωπικό του, με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών Σε περίπτωση εκτάκτων εργασιών ή επουσιωδών αλλαγών ο πιο πάνω χρόνος προειδοποίησης δύναται να σμικρυνθεί μετά από συμφωνία των Μερών. Σε περίπτωση διαφωνίας ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών. Συστήνεται όπως οι προγραμματισμένες εργασίες γίνονται από τις 24:00μ.μ. της προηγούμενης μέχρι τις 06:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, 365 μέρες τον χρόνο, για 14/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

16 μείωση της πιθανότητας διακοπής υπηρεσιών που προσφέρονται σε συνδρομητές των δύο μερών εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα δύο μέρη. 15/14 Παράρτημα 7 Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd 2016

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017 28! /177 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 30 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017 76! /177 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 78 ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017 124! /177 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1. Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η PRIMETEL προσφέρει Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης με άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ Μήνας / Έτος Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα 1. Σκοπός της Πολιτικής 2. Κανονιστικό Πλαίσιο 3. Πεδίο εφαρμογής 4. Ορισμοί 5. Αρχές Διαχείρισης Αιτιάσεων 6. Ειδικότερες Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 2. ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι:

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι: 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1.1. Η Cyta θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του δικτύου Λογισμικής Μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ 1.1. Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του Δικτύου λογισμικής μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 .Ε. 8/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

FXGLOBE LIMITED. Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ FXGLOBE LIMITED Ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου Αριθμός Αδείας 205/13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 13 της Οδηγίας DI144-2007-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής : 09/12/2015 Ημερομηνία Έκδοσης : 09/12/2015

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής : 09/12/2015 Ημερομηνία Έκδοσης : 09/12/2015 ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΛ/13Α/2015 Συναφής Οδηγία: Αντικαθιστά Οδηγία : ΔΛ/13/2015 Ρύθμιση Ζήτησης Φορτίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης λόγω Απώλειας Παραγωγής Ημερομηνία Εφαρμογής : 09/12/2015 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα