ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Μηνιαία Τέλη Παροχής Τερματικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Μηνιαία Τέλη Παροχής Ζευκτικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών7 2.4 Τέλη Αλλαγής Ρυθμού Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλη Ακύρωσης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Άλλα Τέλη των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Μηνιαία Τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας VPN Τέλη αλλαγής ρυθμού μετάδοσης προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλη Ακύρωσης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Άλλα Τέλη των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τέλος για τη Διεξαγωγή Μελέτης Τεχνικής Δυνατότητας Φυσικής ς Τέλος για τη Διαμόρφωση του Χώρου Φυσικής ς Περιοδικές Χρεώσεις για Φυσική Άλλα Τέλη ς /20

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τα τέλη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αυτό είναι σε Ευρώ και παρουσιάζονται χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ (19%). 1.2 Οι Υπηρεσίες Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών περιγράφονται στo Παράρτημα 1 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Οι χρόνοι και οι διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 1.3 Οι τιμές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται στις πρόνοιες της περί των Αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών, Απόφασης του 2015 (Α.Δ.Π.316/2015), της περί των Αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών, Απόφασης του 2015 (Α.Δ.Π.317/2015), καθώς και της Κ.Δ.Π.247/2013. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τον Τιμοκατάλογο οποτεδήποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στον Τιμοκατάλογο δημοσιεύονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τεθούν σε ισχύ. 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Τα τέλη της Cyta για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών παρατίθενται πιο κάτω. 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH Τα τέλη σύνδεσης για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH είναι τα ακόλουθα: 2/20

3 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης* Προϊόν Μερικώς Μισθωμένου Κυκλώματος Τμήμα Δ 2MBPS 800,08 800,08 400,04 400,04 34MBPS 1.452,24-726,12-45MBPS 1.452,24-726,12-155MBPS 1.452, ,24-726,12 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΜΕ ΦΠΑ Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης* Προϊόν Μερικώς Μισθωμένου Κυκλώματος Τμήμα Δ 2MBPS 952,10 952,10 476,05 476,05 34MBPS 1.728,17-864,09-45MBPS 1.728,17-864,,09-155MBPS 1.728, ,17-864,09 * Σε περίπτωση που τα Προϊόντα Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης παρέχονται με τη χρήση Τερματικού Τμήματος Δ καταβάλλεται το 50% του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης που παρουσιάζεται στον παρόντα πίνακα. 2.2 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας ETHERNET Τα τέλη σύνδεσης για την παροχή τερματικών τμημάτων Ε και Ζ είναι τα ακόλουθα : 3/20

4 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε ΚΑΙ Ζ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Τμήμα E Με Τμήμα E Χωρίς Τμήμα Z 128KBPS 80,75 80,75 80,75 512KBPS 80,75 80,75 80,75 1MBPS 80,75 80,75 80,75 2MBPS 80,75 80,75 80,75 10MBPS 200,51 200,51 200,51 100MBPS 200,51 200,51 200, MBPS 200,51 200,51 200,51 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε ΚΑΙ Ζ ΜΕ ΦΠΑ Τμήμα E Με Τμήμα E Χωρίς Τμήμα Z 128KBPS 96,10 96,10 96,10 512KBPS 96,10 96,10 96,10 1MBPS 96,10 96,10 96,10 2MBPS 96,10 96,10 96,10 10MBPS 238,61 238,61 238,61 100MBPS 238,61 238,61 238, MBPS 238,61 238,61 238, Τα τέλη σύνδεσης για την παροχή ζευκτικών τμημάτων τεχνολογίας Ethernet E-LINE είναι τα ακόλουθα : ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET Ε-LINE ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 128KBPS 39,69 47,23 256KBPS 39,69 47,23 4/20

5 512KBPS 39,69 47,23 1MBPS 39,69 47,23 2MBPS 39,69 47,23 4MBPS 39,69 47,23 6MBPS 39,69 47,23 8MBPS 39,69 47,23 10MBPS 39,69 47,23 20MBPS 39,69 47,23 30MBPS 39,69 47,23 40 MBPS 39,69 47,23 50MBPS 39,69 47,23 60MBPS 39,69 47,23 70MBPS 39,69 47,23 80 MBPS 39,69 47,23 90MBPS 39,69 47,23 100MBPS 39,69 47,23 200MBPS 39,69 47,23 300MBPS 39,69 47,23 400MBPS 39,69 47,23 500MBPS 39,69 47,23 600MBPS 39,69 47,23 700MBPS 39,69 47,23 800MBPS 39,69 47,23 900MBPS 39,69 47, MBPS 39,69 47, Τα τέλη σύνδεσης για την παροχή ζευκτικών τμημάτων τεχνολογίας Ethernet E-VPN είναι τα ακόλουθα : ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET Ε-VPN ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 128KBPS 39,69 47,23 256KBPS 39,69 47,23 512KBPS 39,69 47,23 1MBPS 39,69 47,23 2MBPS 39,69 47,23 4MBPS 39,69 47,23 6MBPS 39,69 47,23 8MBPS 39,69 47,23 10MBPS 39,69 47,23 5/20

6 20MBPS 39,69 47,23 30MBPS 39,69 47,23 40 MBPS 39,69 47,23 50MBPS 39,69 47,23 60MBPS 39,69 47,23 70MBPS 39,69 47,23 80 MBPS 39,69 47,23 90MBPS 39,69 47,23 100MBPS 39,69 47,23 200MBPS 39,69 47,23 300MBPS 39,69 47,23 400MBPS 39,69 47,23 500MBPS 39,69 47,23 600MBPS 39,69 47,23 700MBPS 39,69 47,23 800MBPS 39,69 47,23 900MBPS 39,69 47, MBPS 39,69 47, Τα τέλη σύνδεσης για την παροχή ζευτικών τμημάτων τεχνολογίας VPN είναι τα ακόλουθα : ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VPN ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 64KBPS 67,23 80,01 128KBPS 67,23 80,01 256KBPS 67,23 80,01 512KBPS 67,23 80, KBPS 67,23 80, KBPS 67,23 80, KBPS 67,23 80,01 4MBPS 67,23 80,01 8MBPS 67,23 80,01 16MBPS 67,23 80,01 24MBPS 67,23 80,01 34MBPS 67,23 80,01 6/20

7 2.3 Μηνιαία Τέλη Παροχής Τερματικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH Τα μηνιαία τέλη για παροχή των Τερματικών Τμημάτων των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών είναι τα ακόλουθα: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Τμήμα Α με Τμήμα Α χωρίς Τμήμα Β Τμήμα Γ Τμήμα Δ χωρίς Τμήμα Δ με 2MBPS 10,43 86,92 86,92 10,43 112,56 25,71 34MBPS 15,29 434,59 434, MBPS 20,16 465,87 465, MBPS 20,17 579,91 579,91 20,17 579,91 79,28 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΜΕ ΦΠΑ Τμήμα Α με Τμήμα Α χωρίς Τμήμα Β Τμήμα Γ Τμήμα Δ χωρίς Τμήμα Δ με 2MBPS 12,41 103,43 103,43 12,41 133,95 30,60 34MBPS 18,20 517,16 517, MBPS 23,99 554,39 554, MBPS 24,00 690,09 690,09 24,00 690,09 94, Μηνιαία Τέλη Παροχής Τερματικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας ETHERNET 7/20

8 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Τμήμα E Με Τμήμα E Χωρίς Τμήμα Z 128KBPS 11,63 19,16 19,16 512KBPS 16,42 24,63 24,63 1MBPS 19,16 27,37 27,37 2MBPS 24,63 31,48 31,48 10MBPS 71,14 110,18 110,18 100MBPS 106,25 139,30 139, MBPS 145,04 177,86 177,86 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET ME ΦΠΑ Τμήμα E Με Τμήμα E Χωρίς Τμήμα Z 128KBPS 13,84 22,80 22,80 512KBPS 19,55 29,31 29,31 1MBPS 22,80 32,57 32,57 2MBPS 29,31 37,46 37,46 10MBPS 84,66 131,11 131,11 100MBPS 126,43 165,77 165, MBPS 172,60 211,66 211, Μηνιαία Τέλη Παροχής Ζευκτικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH Τo Ζευκτικό Τμήμα των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, ως ακολούθως: (α) Ζώνη 1 που περιλαμβάνει το τμήμα δικτύου από 0-5χλμ, (β) Ζώνη 2 που περιλαμβάνει το τμήμα δικτύου από 5-20χλμ, (γ) Ζώνη 3 που περιλαμβάνει το τμήμα δικτύου από 20-80χλμ και (δ) Ζώνη 4 που περιλαμβάνει το ζευκτικό τμήμα πέραν των 80χλμ. Η χρέωση για τη ζώνη 1 είναι σταθερή, ενώ για τις υπόλοιπες ζώνες υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο, με βάση την ευθεία απόσταση μεταξύ των δύο ακροτελευταίων Κόμβων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Κατάλογος με τις ευθείες αποστάσεις για όλους τους συνδυασμούς 8/20

9 ακροτελευταίων Κόμβων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή από τη Cyta και παραχωρείται στο Δικαιούχο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Μηνιαίο τέλος για το Ζευκτικό Τμήμα της Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής δεν χρεώνεται στις περιπτώσεις που: η ευθεία απόσταση μεταξύ των δύο ακροτελευταίων Κόμβων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής είναι ίση ή μικρότερη των 800 μέτρων,. η ευθεία απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων του Δικαιούχου και του εγκαταστάσεων του Τελικού Χρήστη/Δικαιούχου είναι ίση ή μικρότερη των 800 μέτρων Τα μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών είναι τα ακόλουθα: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Ζώνη 2 - (5-20χλμ) ανά χλμ Ζώνη 3 - (20-80 χλμ) ανά χλμ Ζώνη 4 - (>80 χλμ) ανά χλμ Ζώνη 1 (0-5km) 2MBPS 123,04 4,34 4,70 3,50 34MBPS 615,19 23,49 23,41 18,28 45MBPS 668,71 31,27 27,51 20,42 155MBPS 1.466,36 108,58 68,34 41,79 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH) ΜΕ ΦΠΑ Ζώνη 1 (0-5km) Ζώνη 2 - (5-20χλμ) ανά χλμ Ζώνη 3 - (20-80 χλμ) ανά χλμ Ζώνη 4 - (>80 χλμ) ανά χλμ 2MBPS 146,42 5,16 5,59 4,17 34MBPS 732,08 27,95 27,86 21,75 45MBPS 795,76 37,21 32,74 24,30 155MBPS 1.744,97 129,21 81,32 49, Μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E-LINE Τα μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E-LINE είναι τα ακόλουθα Τo Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-LINE χωρίζεται σε τρεις ζώνες, ως ακολούθως: 9/20

10 (α) Ζώνη 0 τα τερματικά τμήματα Ε και Ζ ενώνονται στο ίδιο κόμβο Ethernet/IP της Cyta, (β) Ζώνη 1-η απόσταση μεταξύ των δύο κόμβων Ethernet/IP της Cyta στα οποία είναι συνδεδεμένα τα τερματικά τμήματα είναι μικρότερη ή ίση των 20χλμ. (γ) Ζώνη 2 -η απόσταση μεταξύ των δύο κόμβων Ethernet/IP της Cyta στα οποία είναι συνδεδεμένα τα τερματικά τμήματα είναι μεγαλύτερη των 20χλμ. Η απόσταση υπολογίζεται, με βάση την ευθεία απόσταση μεταξύ των δύο ακροτελευταίων Κόμβων Ethernet/IP. Κατάλογος με τις ευθείες αποστάσεις για όλους τους συνδυασμούς ακροτελευταίων Κόμβων Ethernet/IP είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή από τη Cyta και παραχωρείται στο Δικαιούχο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERHET Ε-LINE ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Ζώνη 0 Ζώνη 1 - (0-20χλμ) Ζώνη 2 - (>20 χλμ) 128KBPS 7,08 14,17 21,25 256KBPS 137,77 27,55 41,32 512KBPS 23,61 47,22 70,83 1MBPS 29,51 59,03 88,54 2MBPS 46,43 92,87 139,30 4MBPS 76,34 152,68 229,02 6MBPS 91,29 182,58 273,88 8MBPS 107,82 215,64 323,46 10MBPS 121,20 242,40 363,59 20MBPS 157,40 314,80 472,20 30MBPS 193,60 387,20 580,81 40 MBPS 228,23 456,46 684,69 50MBPS 259,71 519,42 779,13 60MBPS 282,53 565,07 847,60 70MBPS 303,78 607,56 911,35 80 MBPS 324,24 648,49 972,73 90MBPS 343,13 686, ,40 100MBPS 361,23 722, ,70 200MBPS 538, , ,92 300MBPS 695, , ,12 400MBPS , ,55 500MBPS 973, , ,56 600MBPS 1098, , ,96 700MBPS 1215, , ,75 800MBPS 1327, , ,01 10/20

11 900MBPS 1433, , , MBPS 1536, , ,67 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET Ε-LINE ΜΕ ΦΠΑ Ζώνη 0 Ζώνη 1 - (0-20χλμ) Ζώνη 2 - (>20 χλμ) 128KBPS 8,43 16,86 25,29 256KBPS 16,39 32,78 49,17 512KBPS 28,10 56,19 84,29 1MBPS 35,12 70,24 105,36 2MBPS 55,26 110,51 165,77 4MBPS 90,84 181,69 272,53 6MBPS 108,64 217,27 325,91 8MBPS 128,30 256,61 384,91 10MBPS 144,23 288,45 432,68 20MBPS 187,31 374,61 561,92 30MBPS 230,39 460,77 691,16 40MBPS 271,59 543,19 814,78 50MBPS 309,05 618,11 927,16 60MBPS 336,21 672, ,64 70MBPS 361,50 723, ,50 80MBPS 385,85 771, ,55 90MBPS 408,33 816, ,98 100MBPS 429,87 859, ,60 200MBPS 640, , ,76 300MBPS 827, , ,68 400MBPS 1000, , ,64 500MBPS 1158, , ,46 600MBPS 1307, , ,19 700MBPS 1446, , ,82 800MBPS 1579, , ,78 900MBPS 1706, , , MBPS 1828, , ,32 Τα τέλη που αναφέρονται πιο πάνω ισχύουν για την επιλογή 1-επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας 100% Bronze. Τα επίπεδα ποιότητας της υπηρεσίας, Gold, Silver, Bronze, καθορίζουν το επίπεδο της διαθεσιμότητας της χωρητικότητας στις περιπτώσεις συμφόρησης του δικτύου ΙΡ/MPLS. 11/20

12 Η παράμετρος «Βαρύτητα» που παρουσιάζεται στο πιο πάνω πίνακα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μηνιαίας συνδρομής των προϊόντων Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E- LINE. ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1,75 1,25 1 ΕΠΙΛΟΓΗ GOLD % SILVER % BRONZE % Η αλλαγή από οποιονδήποτε συνδυασμό των Επιπέδων Ποιότητας Υπηρεσίας (ΕΠΥ) σε άλλο, χρεώνεται με το μισό του τέλους σύνδεσης. 2.7 Mηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E-VPN Τα μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E-VPN είναι τα ακόλουθα: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET E-VPN ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 128KBPS 14,17 16,86 256KBPS 27,55 32,78 512KBPS 47,22 56,19 1MBPS 58,24 69,30 12/20

13 2MBPS 81,85 97,40 4MBPS 93,65 111,45 6MBPS 117,26 139,54 8MBPS 140,87 167,64 10MBPS 163,70 194,80 20MBPS 187,31 222,89 30MBPS 234,53 279,09 40MBPS 308,50 367,12 50MBPS 346,28 412,07 60MBPS 385,63 458,90 70MBPS 424,19 504,79 80MBPS 462,76 550,68 90MBPS 501,32 596,57 100MBPS 539,88 642,46 200MBPS 674,46 802,61 300MBPS 809,04 962,75 400MBPS 944, ,84 500MBPS 1078, ,05 600MBPS 1121, ,56 700MBPS 1164, ,06 800MBPS 1208, ,57 900MBPS 1251, , MBPS 1294, ,59 Τα τέλη που αναφέρονται πιο πάνω χωρητικότητας 100% Bronze. ισχύουν για την επιλογή 1-επίπεδο διαθεσιμότητας της Τα επίπεδα ποιότητας της υπηρεσίας, Gold, Silver, Bronze, καθορίζουν το επίπεδο της διαθεσιμότητας της χωρητικότητας στις περιπτώσεις συμφόρησης του δικτύου ΙΡ/MPLS. Η παράμετρος «Βαρύτητα» που παρουσιάζεται στο πιο πάνω πίνακα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μηνιαίας συνδρομής των προϊόντων Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας Ethernet E- VPN. 13/20

14 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1,75 1,25 1 ΕΠΙΛΟΓΗ GOLD % SILVER % BRONZE % Η αλλαγή από οποιονδήποτε συνδυασμό των Επιπέδων Ποιότητας Υπηρεσίας (ΕΠΥ) σε άλλο, χρεώνεται με το μισό του τέλους σύνδεσης. 2.8 Μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας VPN Τα μηνιαία τέλη παροχής Ζευκτικού Τμήματος τεχνολογίας VPN είναι τα ακόλουθα : ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET VPN XΩΡΙΣ ΦΠΑ 100% GOLD 50% GOLD & 50%SILVER 100% SILVER 64KBPS 56,47 45,72 32,27 128KBPS 76,64 61,86 43,03 256KBPS 95,47 76,64 53,78 512KBPS 166,74 133,12 92, KBPS 251,46 201,70 141, KBPS 329,45 263,56 184, KBPS 407,43 326,76 228,59 4MBPS 564,76 451,81 316,00 8MBPS 720,74 575,52 403,40 14/20

15 16MBPS 954,72 763,77 533,83 24MBPS 1.188,69 950,68 665,61 34MBPS 1.422, ,59 796,04 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET VPN ME ΦΠΑ 100% GOLD 50% GOLD & 50%SILVER 100% SILVER 64KBPS 67,20 54,41 38,41 128KBPS 91,21 73,61 51,21 256KBPS 113,61 91,21 64,00 512KBPS 198,43 158,42 110, KBPS 299,23 240,03 168, KBPS 392,04 313,64 219, KBPS 484,85 388,84 272,03 4MBPS 672,07 537,65 376,04 8MBPS 857,68 684,86 480,05 16MBPS 1.136,11 908,89 635,26 24MBPS 1.414, ,31 792,08 34MBPS 1.692, ,73 947, Τέλη Αλλαγής Ρυθμού Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας SDH και Τεχνολογίας ETHERNET Για αλλαγή ρυθμού μετάδοσης πέραν των 2Mbps χρεώνεται ολόκληρο το τέλος σύνδεσης του νέου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών H αλλαγή στο ρυθμό μετάδοσης των Ζευκτικών Τμημάτων τεχνολογίας Ethernet E-LINE και Ε- VPN χρεώνεται με το ήμισυ του τέλους σύνδεσης Η αλλαγή στο ρυθμό μετάδοσης των τερματικών τμημάτων Ε και Ζ δεν χρεώνεται για ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 128Kbps ως 2Mbps και 10Mbps ως 1Gbps. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις αλλαγής ρυθμού μετάδοσης ισχύουν τα τέλη εγκατάστασης του νέου τερματικού τμήματος. 15/20

16 2.10 Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Το τέλος αυτό καταβάλλεται σε περιπτώσεις όπου αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών απορρίπτεται από τη Cyta, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Τέλος χωρίς ΦΠΑ Τέλος με ΦΠΑ Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων 3,61 Γραμμών σε περίπτωση που η ακύρωση 4,30 γίνει την 2 η μέρα μετά την παραλαβή της αίτησης για παροχή του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Τέλος Απόρριψης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει την 3 η μέχρι την 5 η μέρα μετά την παραλαβή της αίτησης για παροχή του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Το 30% του τέλους σύνδεσης του αιτούμενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, όπως αυτό καθορίζεται στην Παράγραφο 2.1 πιο πάνω Τέλη Ακύρωσης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τα τέλη αυτά καταβάλλονται στην περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητά την ακύρωση αίτησης για παροχή Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής και για ακύρωση αίτησης για αλλαγή ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Τέλη Ακύρωσης Αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλος ακύρωσης αίτησης για παροχή Προϊόντων Το 30% του τέλους σύνδεσης του Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών σε περίπτωση αιτούμενου Προϊόντος Χονδρικών που η ακύρωση γίνει στο χρονικό διάστημα Μισθωμένων Γραμμών, όπως αυτό μεταξύ της 2 ης και της 5 ης εργάσιμης ημέρας από καθορίζεται στην Παράγραφο 2.1 πιο την ημέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από πάνω. τη Cyta. Τέλος ακύρωσης αίτησης για παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει στην περίοδο μεταξύ 6 ης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από τη Cyta και μέχρι τις 12:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία παράδοσης που καθόρισε η Cyta. Το 90% του τέλους σύνδεσης του αιτούμενου Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, όπως αυτό καθορίζεται στην Παράγραφο 2.1 πιο πάνω. 16/20

17 Τέλη ακύρωσης αίτησης για αλλαγή ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής Τέλος ακύρωσης αίτησης για αλλαγή ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 2 ης και της 5 ης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από τη Cyta. Το 30% του τέλους αλλαγής ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής όπως αυτό καθορίζεται στην Παράγραφο 2.4 πιο πάνω. Τέλος ακύρωσης αίτησης για αλλαγή ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει στην περίοδο μεταξύ 6 ης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα παραλαβής της πλήρους αίτησης από τη Cyta και μέχρι τις 12:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία παράδοσης που καθόρισε η Cyta. Το 90% του τέλους αλλαγής ρυθμού μετάδοσης Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής όπως αυτό καθορίζεται στην Παράγραφο 2.4 πιο πάνω Άλλα Τέλη των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τέλος Αδικαιολόγητης Αναφοράς Βλάβης Το τέλος αυτό καταβάλλεται σε περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά από το Δικαιούχο για Βλάβη στη χονδρική Μισθωμένη Γραμμή της Cyta η οποία δεν δικαιολογείται. Τέλος χωρίς ΦΠΑ Τέλος με ΦΠΑ Τέλος Αδικαιολόγητης Αναφοράς Βλάβης 91,59 108, Τέλος Επιπρόσθετης Επίσκεψης Το τέλος αυτό καταβάλλεται σε περιπτώσεις όπου προσωπικό της Cyta αναγκάζεται να πραγματοποιήσει επιπρόσθετη επίσκεψη στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη ή του Δικαιούχου για παροχή του Προϊόντος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ή για διερεύνηση Bλάβης χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, λόγω μη εμφάνισης του Τελικού Χρήστη και του Δικαιούχου κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη. Τέλος χωρίς ΦΠΑ Τέλος με ΦΠΑ Τέλος Επιπρόσθετης Επίσκεψης 91,59 108,99 17/20

18 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα τέλη με τα οποία η Cyta χρεώνει το Δικαιούχο για την παροχή Υπηρεσιών Φυσικής ς περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: (α) (β) Μη επαναλαμβανόμενες Χρεώσεις ς Τέλος για τη διεξαγωγή μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής ς Τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου ς Περιοδικές Χρεώσεις για Φυσική. Τα τέλη για την παροχή Υπηρεσιών Φυσικής ς καθορίζονται ανά περίπτωση και με εξαίρεση το τέλος για τη διεξαγωγή της μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής ς, περιλαμβάνονται στη συμφωνία ς που συνάπτεται για κάθε τοποθεσία στην οποία παρέχεται. 3.1 Τέλος για τη Διεξαγωγή Μελέτης Τεχνικής Δυνατότητας Φυσικής ς Ο Δικαιούχος πρέπει να καταβάλει στη Cyta το τέλος για τη διεξαγωγή μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής ς, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή όχι της προσφοράς της Cyta για. Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου διαφέρει από αυτόν που δήλωσε ο Δικαιούχος στην αίτησή του, ο Δικαιούχος θα επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη στην περίπτωση που θα χρειαστεί να διεξαχθεί νέα μελέτη τεχνικής δυνατότητας Φυσικής ς από τη Cyta Το τέλος καταβάλλεται από το Δικαιούχο στη Cyta με την ολοκλήρωση της μελέτης τεχνικής δυνατότητας Φυσικής ς και την αποστολή σχετικού τιμολογίου. 3.2 Τέλος για τη Διαμόρφωση του Χώρου Φυσικής ς Εάν ο Δικαιούχος αιτηθεί εσωτερική Φυσική σε ξεχωριστό δωμάτιο Φυσικής ς, ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου ς αντίστοιχο με το συνολικό κόστος διαμόρφωσης του χώρου από τη Cyta Σε περίπτωση εσωτερικής Φυσικής ς σε κοινό δωμάτιο ς για το Δικαιούχο, Τρίτα Δικαιούχα Μέρη και τρίτα μέρη, το τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου ς αναφορικά με την αρχική προετοιμασία της βασικής υποδομής, της ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής και της υποδομής ασφάλειας στο Χώρο ς, επιμερίζεται στο Δικαιούχο, σε Τρίτα Δικαιούχα Μέρη και σε Τρίτα Μέρη με βάση το εμβαδόν του χώρου για τον οποίο παραχωρείται η άδεια χρήσης, ως ποσοστό του συνολικού χώρου και την τρέχουσα αξία της συνολικής επένδυσης από τη Cyta κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας ς Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτηθεί πρώτος χώρο για εσωτερική Φυσική σε κοινό δωμάτιο Φυσικής ς και το εμβαδόν του αιτούμενου χώρου του είναι μικρότερο από το 50% του εμβαδού του κοινού δωματίου Φυσικής ς, τότε ο 18/20

19 Δικαιούχος πρέπει να καταβάλει το 50% του τέλους διαμόρφωσης του Χώρου ς. Σε περίπτωση που το εμβαδόν του αιτούμενου Χώρου στο κοινό δωμάτιο Φυσικής ς είναι μεγαλύτερο από το 50% του εμβαδού του κοινού δωματίου Φυσικής ς ο Δικαιούχος καταβάλλει το τέλος για τη διαμόρφωση του Χώρου ς Σε περίπτωση που έχει ήδη παραχωρηθεί χώρος για εσωτερική Φυσική σε Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη σε κοινό δωμάτιο Φυσικής ς για το οποίο ο Δικαιούχος αιτείται παραχώρηση χώρου για, ο Δικαιούχος καταβάλει στη Cyta ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο εμβαδόν του Χώρου ς στο κοινό δωμάτιο Φυσικής ς με βάση το εμβαδόν του Χώρου ς και την τρέχουσα αξία της συνολικής επένδυσης της Cyta που αντιστοιχεί στο χώρο κατά το χρόνο υπογραφής της Συμφωνίας για τον οποίο παραχωρείται στο Δικαιούχο η άδεια χρήσης, ως ποσοστό του συνολικού χώρου του κοινού δωματίου Φυσικής ς Ο Δικαιούχος καταβάλει το 50% του ποσού που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, και πιο πάνω, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας ς. Το υπόλοιπο 50% του εν λόγω ποσού θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή από το Δικαιούχο του εγγράφου για αποδοχή του Χώρου ς. Ο Δικαιούχος καταβάλει το τέλος διαμόρφωσης του Χώρου ς που αναφέρεται στην παράγραφο στη Cyta. Η Cyta θα επιστρέψει το εν λόγω ποσό στο Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή τρίτο μέρος το οποίο εγκαταστάθηκε πρώτο στο κοινό δωμάτιο Φυσικής ς Στην περίπτωση επέκτασης του Χώρου ς, αν το κόστος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του χώρου που αιτείται ο νεοεισερχόμενος παροχέας στο Χώρο ς είναι μικρότερο από το 50% της συνολικής επένδυσης της επέκτασης, τότε αυτός πρέπει να καταβάλει το 50% του συνολικού κόστους επέκτασης (ελάχιστη χρέωση) στη Cyta. Στην περίπτωση που το κόστος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του χώρου που αιτείται είναι μεγαλύτερο από το 50% της συνολικής επένδυσης της επέκτασης, η χρέωση είναι ανάλογη με το πραγματικό κόστος που του αντιστοιχεί βάση του εμβαδού του χώρου που θα καταλάβει Κάθε επόμενος παροχέας ο οποίος συνάπτει συμφωνία ς σε συγκεκριμένο Χώρο ς όπου έχει γίνει επέκταση, πρέπει να καταβάλει στη Cyta ή/και στον πρώτο ήδη συνεγκατεστημένο παροχέα (στην περίπτωση που ο πρώτος Παροχέας έχει ήδη χρεωθεί για ποσό πέραν του εμβαδού που χρησιμοποιεί με βάση τις πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου), ποσό που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του χώρου τον οποίον καταλαμβάνει με βάση: το εμβαδόν του χώρου που καταλαμβάνει, ως ποσοστό του συνολικού χώρου για τον οποίο έχει γίνει η συνολική επένδυση της επέκτασης, την τρέχουσα αξία της συνολικής επένδυσης της επέκτασης κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας ς Η τρέχουσα αξία καθορίζεται στη βάση μελέτης από εγκεκριμένους εκτιμητές. 19/20

20 3.2.9 Η Cyta έχει την ευθύνη να διατηρεί κατάλογο με το τέλος χρέωσης για την προετοιμασία του Χώρου ς το οποίο καταβάλει κάθε νεοεισερχόμενος παροχέας, καθώς επίσης και σε ποιον από τους ήδη συνεγκατεστημένους παροχείς πρέπει να επιστραφεί το κάθε ποσό. 3.3 Περιοδικές Χρεώσεις για Φυσική Η Cyta χρεώνει στο Δικαιούχο μηνιαίο τέλος για την άδεια χρήσης του Χώρου ς που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρέωση για τη χρήση και τη συντήρηση του Χώρου ς και διευκολύνσεων (π.χ. συντήρηση κλιματισμού), καθώς και τα έξοδα διαχείρισης, ασφάλειας, καθαρισμού και ηλεκτροδότησης για φωτισμό και κλιματισμό Το τέλος για την άδεια χρήσης του Χώρου ς που αναφέρεται στη παράγραφο πιο πάνω, καθορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του Χώρου ς που καταλαμβάνει ο Δικαιούχος σε σχέση με τον συνολικό χώρο που προσφέρεται για Η Cyta χρεώνει στο Δικαιούχο μηνιαίο τέλος που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τον Εξοπλισμό του με βάση τις σχετικές προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύος του εξοπλισμού, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας ς Η Cyta έχει το δικαίωμα, στη βάση όρων που θα περιληφθούν στη συμφωνία ς, να αναθεωρεί τις περιοδικές χρεώσεις ανά έτος. 3.4 Άλλα Τέλη ς Για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκολύνσεις μπορεί να ζητηθούν από το Δικαιούχο [π.χ. αντισεισμική υποστήριξη, ικριώματα, εναλλασσόμενη τάση από γεννήτρια, συνεχή τάση (-48V DC), αδιάλειπτη τάση (UPS), μπαταρίες, υποδομή τηλεδιαχείρισης εξοπλισμού (μισθωμένη γραμμή, τηλεφωνική γραμμή)] επιβαρύνεται με τις σχετικές μη επαναλαμβανόμενες ή/και περιοδικές χρεώσεις που ισχύουν Κατά τη συνοδεία του Δικαιούχου σε Υποστατικά της Cyta, η Cyta χρεώνει το Δικαιούχο, τέλος για συνοδευτικές υπηρεσίες ανάλογο με την αποδεδειγμένη επιβάρυνση, απώλεια, αποστέρηση των ωρών των εργαζομένων της Cyta οι οποίοι συνοδεύουν το Δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. Tα τέλη καθορίζονται στην συμφωνία ς μεταξύ των Μερών. 20/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125 Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 Θέμα: Απάντηση στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο Ελλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ ή Β-Α του σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 581/007 Έγκριση της τροποποιημένης Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα