Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ"

Transcript

1 Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2

2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk Ταξινόμηση προβλημάτων Παράθυρα Συντήρησης και Δοκιμών Διαδικασία κλιμάκωσης αιτήματος Συσχετιζόμενα κείμενα Πίνακας διανομής Τροποποιήσεις από προηγούμενη έκδοση... 6 NOC TD 0002_GRNETHelpdesk docx Σελίδα 2 από 6

3 1 Σκοπός Το παρόν κείμενο περιγράφει συνοπτικά την υπηρεσία αρωγής των φορέων του. Αρχικά, παρέχονται οι τρόποι επικοινωνίας και η διαδικασία καταγραφής προβλημάτων. Στη συνέχεια γίνεται μία ταξινόμηση των προβλημάτων και αναφέρονται οι χρόνοι απόκρισης του κέντρου αρωγής. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο τεχνικός ή ο διοικητικός υπεύθυνος ενός φορέα προκειμένου να κλιμακώσει ένα αίτημα ή πρόβλημα το οποίο, κατά την κρίση του, δεν έχει αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα προτεραιότητα ή τρόπο. 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk Για την καταγραφή των προβλημάτων και την επικοινωνία με τους φορείς του, λειτουργεί κέντρο αρωγής (helpdesk). Τα αιτήματα καταγράφονται σε πληροφοριακό σύστημα (Trouble Ticketing System) και αντίγραφο του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα. Το κέντρο αρωγής λειτουργεί καθημερινά μεταξύ 08:00 20:00 ενώ τις αργίες και τα σαββατοκύριακα μεταξύ 09:00 17:00. Η επικοινωνία με το κέντρο αρωγής μπορεί να επιτευχθεί είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: είτε καλώντας, χωρίς χρέωση, στο τηλεφωνικό κέντρο Το κέντρο αρωγής παρέχει τεχνική βοήθεια στους φορείς του Ε ΕΤ σχετικά με ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο. Αναλυτικότερα, το κέντρο αρωγής: ( GRNET) Λαμβάνει αναφορές προβλημάτων και αιτημάτων σχετικά με υπηρεσίες παραγωγής από τους φορείς του Ε ΕΤ και καταγραφή τους, μαζί με προβλήματα που διαπιστώνει ο ίδιος στο πληροφοριακό σύστημα, εκδίδοντας τεχνικό δελτίο βλάβης ή αιτήματος, Ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος και σε εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα, της ομάδας του κέντρου διαχείρισης δικτύου, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επίλυση του προβλήματος ή/και την ικανοποίηση του αιτήματος, NOC TD 0002_GRNETHelpdesk docx Σελίδα 3 από 6

4 Καταγράφει την πρόοδο των ενεργειών αποκατάστασης του προβλήματος ή ικανοποίησης του αιτήματο ς στο οικείο τεχνικό δελτίο και/ή στις κατάλληλες επιμέρους ενέργειες, Διαχειρίζεται την επικοινωνία που αφορά αιτήματα και προβλήματα σχετικά με άλλα ομότιμα (peer) δίκτυα και ειδικά με το GÉANT, καθώς και όποια διαχειριστικά εργαλεία διατίθενται από αυτά τα ομότιμα δίκτυα για τη διευθέτηση αιτημάτων ή την αναφορά προβλημάτων, Συντονίζει την επικοινωνίας με τους φορείς του Ε ΕΤ και ειδικά την μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ειδοποιήσεις προβλημάτων, ανακοινώσεις, κλπ., καθώς και τηλεφωνικές επικοινων ίες με συγκ εκριμένα υποσύνολα φορέων για συγκεκριμένα θέματα, Παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα προβλήματα του δικτύου και των υπηρεσιών του, τους χρόνους αποκατάστασης και κλεισίματος των τεχνικών δελτίων, κλπ. Ακολούθως, περιγράφεται η διαδικασίας καταγραφής των αιτημάτων των φορέων: Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου φορέα με το κέντρο αρωγής και καταγραφ ή του αιτήματος / προβλήματός του, Άνοιγμα του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου (όπως αυτό καταγράφεται στην αντίστοιχη υπηρεσία). Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο μέτρο του εφικτού, παροχή διευκρινήσεων, debugging εξοπλισμού ΕΔΕΤ και έλεγχοι και από τις δυο μεριές (φορέας ΕΔΕΤ). Δρομολόγηση των ενεργειών επίλυσης του προβλήματος προς την κατάλληλη ομάδα του κέντρου. Σε περιπτώσεις που ζητούνται διευκρινήσεις / πληροφορίες ο φορέας ενημερώνεται προφορικά, και αν ζητηθεί, γίνεται αναζήτηση της αντίστοιχης τεκμηρίωσης και του αποστέλλεται μέσω e mail. 3 Ταξινόμηση προβλημάτων Η παρακάτω διαβάθμιση χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των προβλημάτων και δίνονται οι χρόνοι απόκρισης του κέντρου αρωγής: Ταξινόμηση Επίπεδο 1 (Σοβαρό) Επίπεδο 2 (Μείζων) Περιγραφή υπερβαίνει τα δέκα λεπτά από την ειδοποίηση υπερβαίνει τη μία ώρα από την ειδοποίηση NOC TD 0002_GRNETHelpdesk docx Σελίδα 4 από 6

5 Επίπεδο 3 (Ελάσσων) Επίπεδο 4 (Χωρίς να επηρεάζονται υπηρεσίες) υπερβαίνει τις δύο ώρες από την ειδοποίηση υπερβαίνει τις τρείς ώρες από την ειδοποίηση Χρόνοι εκτός των εργάσιμων ωρών του κέντρου τεχνικής υποστήριξης δε θα προσμετρώνται στους παραπάνω χρόνους απόκρισης 4 Παράθυρα Συντήρησης και Δοκιμών Για τους σκοπούς συντήρησης, αναβάθμισης, διαχείρισης, ελέγχου, δοκιμών και άλλων διαχειριστικών ενεργειών απαραίτητων για την διαχείριση των δικτυακών υπηρεσιών, προβλέπονται τα παρακάτω Παράθυρα Συντήρησης Δοκιμών: Δευτέρα απόγευμα, Τετάρτη πρωί, 08:00 10:00 Τετάρτη απόγευμα, Τα παράθυρα δοκιμών χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση προγραμματισμένων εργασιών που απαιτούν διακοπή σε υπηρεσίες του ΕΔΕΤ. Οι εργασίες, όταν είναι αυτό δυνατό, προγραμματίζονται στα απογευματινά παράθυρα όπου η χρήση του δικτύου και των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ είναι μικρότερη. Στο πρωινό παράθυρο συντήρησης προγραμματίζονται κατά κύριο λόγω εργασίες που αφορούν το Φοιτητικό DSL (πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ), το GR IX και εργασίες που απαιτούν φυσική πρόσβαση σε κόμβους του ΕΔΕΤ που συστεγάζονται σε κτήρια του ΟΤΕ και δεν υπάρχει 24 ωρη πρόσβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου και των υπηρεσίών του ΕΔΕΤ, εντός της ίδιας εβδομάδας δεν επιτρέπεται να προγραμματιστούν εργασίες σε δύο διαφορετικά Παράθυρα Συντήρησης, εφόσων αυτές προκαλούν σημαντική διακοπή ή διαταραχή των υπηρεσιών που λαμβάνει έστω και ένας φορέας του ΕΔΕΤ. Στην περίπτωση που το παράθυρο συντήρησης ή το παράθυρο δοκιμών συμπίπτει με αργία ή ημέρα που για άλλο λόγο (ανωτέρα βία κλπ.) είναι αδύνατη η τέλεση των απαραίτητων ενεργειών διαχείρισης, η ΕΔΕΤ ενδέχεται να μεταφέρει το παράθυρο συντήρησης. Επίσης, η διάρκεια των Παραθύρων Συντήρησης ενδέχεται να επιμηκυνθεί και εξαίρεση για την πραγματοποίηση εργασιών των οποίων η αναμενόμενη διάρκεια ξεπερνά το μέγεθος του Παράθυρου. Και στις δύο περιπτώσεις οι φορείς του ΕΔΕΤ ενημερώνονται κατάλληλα από το Helpdesk. Σημειώνεται πως για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου και των υπηρεσιών, εργασίες μπορεί να γίνουν και εκτός Παραθύρων Συντήρησης. NOC TD 0002_GRNETHelpdesk docx Σελίδα 5 από 6

6 5 Διαδικασία κλιμάκωσης αιτήματος Η διαδικασία κλιμάκωσης μπορεί να αφορά σε Διαδικασίες και τον τρόπο εξυπηρέτησης των αιτημάτων από το ΕΔΕΤ, Έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού ή την ελλιπή καταγραφή του αιτήματος/προβλήματος στο αντίστοιχο τεχνικό δελτίο, Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων, Την αποτελεσματικότητα του ΕΔΕΤ στην εξυπηρέτηση του αιτήματος ή στην επίλυση του προβλήματος. Στην περίπτωση που ένας φορέας επιθυμεί να κλιμακώσει το αίτημά ή το πρόβλημα του, αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στην διεύθυνση Στο μήνυμα αυτό πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια και ακρίβεια το ιστορικό του αιτήματος/προβλήματος, η επικοινωνία με το ΕΔΕΤ, ο αριθμός τεχνικού δελτίου (εφόσον υπάρχει) και η καταγγελία. Το μήνυμα θα το παραλάβει ο Τεχνικός Υπεύθυνος και ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ, οι οποίοι θα χειριστούν κατάλληλα το αίτημα κλιμάκωσης και θα απαντήσουν στον αποστολέα. Σε περίπτωση που η κλιμάκωση αφορά πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, η κλιμάκωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά: Ειδικότερα, ο αιτών αναφέρει στον τεχνικό βάρδιας ότι επιθυμεί να κλιμακώσει το αίτημα του και μαζί με την αιτιολογία παρέχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Με τη σειρά του, και ανάλογα με την φύση του προβλήματος, το κέντρο αρωγής καλεί τον τεχνικό υπεύθυνο και τον υπεύθυνο λειτουργίας και αναφέρει αναλυτικά το χρονικό προβλήματος και των πεπραγμένων. Αποτελεί υποχρέωση των παραπάνω να καλέσουν τον αιτούντα και να του αναφέρουν το ιστορικό, τον τρόπο χειρισμού και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος. Οι λεπτομέρειες της επικοινωνίας, τόσο στην γραπτή όσο και στην τηλεφωνική επικοινωνία, καταγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο. 6 Συσχετιζόμενα κείμενα Δεν υπάρχουν συσχετιζόμενα κείμενα. 7 Πίνακας διανομής Κέντρο, Κέντρο αρωγής χρηστών, Φορείς ΕΔΕΤ, 8 Τροποποιήσεις από προηγούμενη έκδοση Τροποποίηση του παράθυρου συντήρησης NOC TD 0002_GRNETHelpdesk docx Σελίδα 6 από 6

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες Γενικά Σχόλια Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 155/2006 H Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 4 και 8 παρ. 7 εδ. β του Ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα