ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ"

Transcript

1 looking for the future ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

2 A AC Line Filter (Φίλτρο γραµµής AC) Ένα κύκλωµα φίλτρου που τοποθετείται στην γραµµή AC για απαλοιφή διαφόρων ηλεκτρονικών θορύβων που υφίστανται στην γραµµή. Agent UPS Μία µονάδα που διαθέτει σύστηµα επικοινωνίας µέσω παράλληλης θύρας SNMP εφαρµογές σε δίκτυα. Το agent UPS διενεργεί εκείνες τις λειτουργίες ελέγχου δικτύου οι οποίες καθορίζονται από το σύστηµα διαχείρισης δικτύου. Alternating Current (AC) Εναλλασσόµενο Ρεύµα: Ηλεκτρικό ρεύµα που αναστρέφει την πολικότητα τουλάχιστον µια φορά σε µια περίοδο. American Wire Gauge (AWG) Μία συγκεκριµένη τιµή διαµέτρου και πάχους καλωδίων καθορισµένη µε βάση τα δεδοµένα της Αµερικής. Ampere (A) Μονάδα µέτρησης έντασης (I = V x R) Ampere-Hour Capacity (Χωρητικότητα αµπερωρίου) Ο αριθµός που προσδιορίζει πόσα ampere µπορεί να δίνει µια πηγή ανά ώρα σε σχέση µε την θερµοκρασία. Autotransformer Μετασχηµατιστής µονής περιτύλιξης ενός ή πολλών συνδέσµων. Absorberd Glass Mat (AGM) Τύπος πορώδους διαχωριστήρα των πλακών του συσσωρευτή, αποτελούµενου από κρυσταλλικές ίνες που έχουν την ικανότητα να απορροφούν τον υγρό ηλεκτρολύτη, ακινιητοποιώντας τον. Ο συσσωρευτής που ακολουθεί αυτή την τεχνολογία ονοµάζεται AGM συσσωρευτής. Aging Factor (Παραγοντασ Γηρανσησ) Ποσοτικός παράγοντας που εκφράζει την αναλογία του χρόνου λειτουργίας του συσσωρευτή (service life) ως προς τον θεωρητικό χρόνο ζωής (design life). Active Material (Ενεργο Υλικο) Το σύνολο των ενώσεων και στοιχείων που συµµετέχουν στη σειρά των ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων στο εσωτερικό του συσσωρευτή. Το ενεργό υλικό περιλαµβάνει το διοξείδιο του µολύβδου (PbO2) της θετικής πλάκας, τον ηλεκτρολύτη (H2SO4) και το µόλυβδο (Pb) της αρνητικής πλάκας. B Backup Power Supply (Εφεδρική Πηγή Τροφοδοσίας) Μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας που µας καλύπτει σε περίπτωση πτώσης της πρωτεύουσας πηγής ενέργειας. Battery Capacity (Χωρητικότητα Συσσωρευτή) η τιµή αποθηκευµένης ενέργειας που υπάρχει σε ένα συσσωρευτή. Η ενέργεια αυτή µετριέται σε Amperehours. 2/17

3 Battery Cell (Κελί Συσσωρευτή) το µικρότερο στοιχείο ενός συσσωρευτή. Η συνήθης τιµή υπολογισµού για αυτό το στοιχείο είναι 2Volt (για συσσωρευτές Μολύβδου Κλειστού Τύπου (SLA). Battery Charge (Φόρτιση Συσσωρευτή) η διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας στα στοιχεία του συσσωρευτή. Battery C-Rate (Ρεύµα Φόρτισης Συσσωρευτή) το ρεύµα φόρτισης ή εκφόρτισης των συσσωρευτών, το οποίο µετριέται σε Ampere ή mili Ampere. Battery Constant Current Charge (Συνεχές Ρεύµα Φόρτισης Συσσωρευτή) Η διαδικασία φόρτισης του συσσωρευτή µε ρεύµα χαµηλής τιµής. Συνήθως χρησιµοποιείται σε συσσωρευτές κλειστού τύπου. Battery Constant Voltage Charge (Συνεχής Τάση Φόρτισης Συσσωρευτή) η διαδικασία φόρτισης συσσωρευτών µε σταθερή τάση και µεταβαλλόµενο ρεύµα. Χρησιµοποιείται σε συσσωρευτές κλειστού τύπου. Battery Cut Off Voltage (Τάση Αποκοπής Συσσωρευτή) Η τιµή της τάσης ενός συσσωρευτή ή ενός στοιχείου του στο στάδιο της πλήρους εκφόρτισής του. Battery Cycle (Κύκλος Συσσωρευτή) µια πλήρης φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτή ή στοιχείου του. Battery Discharge Rate (Τάση πλήρους εκφόρτισης συσσωρευτή) Η τελική τάση του στοιχείου ή του συσσωρευτή στην πλήρη εκφόρτισή του. Battery End of Discharge Voltage (Βλάβη συσσωρευτή) συνήθως οφείλεται σε φυσική αποφόρτιση των στοιχείων λόγω γήρανσης ή λόγω αποξήρανσης του ηλεκτρολύτη. Battery High Rate Discharge Η ταχεία εκφόρτιση του συσσωρευτή. Battery Life Ο χρόνος ζωής του συσσωρευτή µέχρι αυτός να χάσει τα χαρακτηριστικά του. Battery Shelf Life Ο χρόνος ζωής του συσσωρευτή όταν αυτός βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Battery Nominal Voltage (Ονοµαστική τάση συσσωρευτή) η ενδεικτική τιµή της τάσης του συσσωρευτή σε κανονική κατάσταση. Για τους συσσωρευτές κλειστού τύπου Μολύβδου Οξέος είναι περίπου 2.0 Volt/ cell. Battery Open Circuit (Τάση συσσωρευτή σε ανοικτό κύκλωµα) η µετρούµενη τάση του συσσωρευτή ή στοιχείου του χωρίς φορτίο. Battery Overcharge Η υπερφόρτιση του συσσωρευτή. Battery Overcharge Current (Ρεύµα υπερφόρτισης συσσωρευτή) το ρεύµα που παρέχεται στον συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της υπερφόρτισης. Το ρεύµα αυτό είναι δεκτό από τον συσσωρευτή σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας. 3/17

4 Battery Sealed Cell (Κλειστό κελί συσσωρευτή) ένα σφραγισµένο στοιχείο ή συσσωρευτής που δεν µπορεί να δεχθεί προσθήκη ηλεκτρολύτη. Battery Self Discharge Η εκφόρτιση του συσσωρευτή εφόσον αυτός µείνει αχρησιµοποίητος για αρκετό καιρό. Battery Standard Charge (Κανονική φόρτιση συσσωρευτή) οι κανονικές παράµετροι φόρτισης που χρειάζονται για να γίνει µια σωστή φόρτιση συσσωρευτών σε χρόνο περίπου 16 ωρών. Bi-Directional Converter (Μετατροπέας διπλής κατεύθυνσης) ένας ειδικός σχεδιασµός µετατροπέα που µετατρέπει το DC σε AC και παράλληλα το AC σε DC για τη φόρτιση των συσσωρευτών. Black Out Η απώλεια ηλεκτρικού ρεύµατος για διάρκεια µεγαλύτερη από ένα κύκλο. Booster Ανυψωτής Τάσης. Bridge (Γεφύρωµα) Γενικά, ένα βραχυκύκλωµα σε κάποια πλακέτα. Bridge Rectifier (Ανορθωτής Γέφυρας) Διάταξη γέφυρας πλήρους ανόρθωσης µε 2 διόδους. Bypass Automatic Σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βλάβης του µηχανήµατος υπάρχει ένας αυτόµατος διακόπτης που κάνει την µεταγωγή από τον µετατροπέα στη γραµµή bypass. Bypass Manual Ένας χειροκίνητος διακόπτης που ενώνει την είσοδο µε την έξοδο του µηχανήµατος επιτρέποντας έτσι την απευθείας τροφοδότηση της συσκευής από την κεντρική παροχή. Συνήθως εφαρµόζεται κατά την συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισµού. Bypass Static Ένας ηλεκτρονικά "ενεργοποιήσιµος" διακόπτης που χρησιµοποιείται για να δώσει ροή ρεύµατος στο φορτίο από άλλη δίοδο, σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή κάποιας άλλης δυσλειτουργίας που µπορεί να παρατηρηθεί στο UPS. Bypass Switch, Break Before Make (BBM) Διακόπτης που αποσυνδέει στιγµιαία το φορτίο από την παροχή και έπειτα ενεργοποιεί την άλλη γραµµή. Bypass Switch, Break Before Break (MBB) Διακόπτης που µεταβάλλει αδιάλειπτα την τροφοδοσία του φορτίου από το UPS σε µια βοηθητική γραµµή και έπειτα διακόπτει την προηγούµενη γραµµή τροφοδοσίας. Bypass Switch External Εξωτερικός διακόπτης Βypass τοποθετηµένος κοντά στο UPS (στον πίνακα). Ο διακόπτης αυτός είναι Bypass BBM ή Bypass MBB. Bypass Switch Χειροκίνητος διακόπτης Βypass τοποθετηµένος στο UPS. Battery (Συσσωρευτησ) 4/17

5 Δύο ή περισσότερα κελιά που συνδέονται µεταξύ τους (µε ηλεκτρικές συνδέσεις). Τα κελιά µπορεί να είναι συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα, ή και τα δύο προκειµένου να παρέχει την απαιτούµενη τάση και ρεύµα λειτουργίας. Battery Container (Δοχειο Συσσωρευτη) Το δοχείο που περιέχει τις πλάκες, τον ηλεκτρολύτη και άλλα µέρη µιας µεµονωµένης µονάδας σε ένα συσσωρευτή. Boost Charge (Ταχεια Φορτιση) Η εφαρµογή φόρτισης που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ενός δυναµικού υψηλότερου από την συντηρητική φόρτιση. C Capacitance Η δυνατότητα στιγµιαίας αποθήκευσης ενέργειας. Capacitor Πυκνωτής. Capacity (Χωρητικοτητα) Εκφράζεται σε Αµπερώρια (Ah). Για παράδειγµα, ένας συσσωρευτής που αποδίδει 5 Amp για 20 ώρες χαρακτηρίζεται ως 100Ah σε 20ωρη εκφόρτιση (C20=100Ah) Central Processing Unit (CPU) Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστή για την σωστή εκτέλεση των λειτουργιών του. Charge/Discharge cycle Κύκλος φόρτισης και εκφόρτισης κάτω από ορισµένες συνθήκες. Charge Rate (Ρυθµός Φόρτισης) Το ρεύµα που δίδεται σε ένα δευτερεύον στοιχείο ή σε συσσωρευτή προκειµένου αυτά να επανακτήσουν την χωρητικότητα τους. Συνήθως η τιµή της χωρητικότητας είναι πολλαπλάσιο των στοιχείων του συσσωρευτή. Charge Voltage Η τάση φόρτισης των συσσωρευτών µέχρι αυτοί να φτάσουν στο ανώτερο σηµείο φόρτισης. Charger (Φορτιστής) Η συσκευή που χρησιµοποιείται για την φόρτιση των συσσωρευτών µε το απαιτούµενο ρεύµα ώστε να διασφαλιστεί ο χρόνος αυτονοµίας. Choke Πηνίο. Circuit Breaker (Διακόπτης Κυκλώµατος) Ένας ειδικά σχεδιασµένος διακόπτης, που χρησιµοποιείται για να ανοίγει το κύκλωµα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Η λειτουργία αυτή δεν βλάπτει το διακόπτη, εφόσον το ρεύµα κατά τη διάρκεια της υπερφόρτωσης, βρίσκεται εντός των ορίων του διακόπτη. Clock Ένας ταλαντωτής που παράγει παλµούς συγχρονισµού για να συγχρονίσει διάφορα στοιχεία του συστήµατος. 5/17

6 Communication Port Θύρα επικοινωνίας µιας κεντρικής µονάδας µε µια περιφερειακή µονάδα. Τέτοιες θύρες είναι οι RS-232. Compatibility Η συµβατότητα επικοινωνίας του UPS µε µια µονάδα ελέγχου ή µε λογισµικό διάγνωσης και τερµατισµού λειτουργίας. Constant Current Charge Σταθερό ρεύµα φόρτισης. Constant Current Limiting Circuit Κύκλωµα περιορισµού του ρεύµατος σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Constant Curent Load (Σταθερό φορτίο ρεύµατος) ηλεκτρονικό φορτίο µε µια διακλάδωση ελέγχου που σταθεροποιεί τη ροή του ρεύµατος εξόδου µιας πηγής ενέργειας. Constant Curent Power Supply (Πηγή Τροφοδοσίας Σταθερού Ρεύµατος) Ένα τροφοδοτικό που λειτουργεί µε σταθερό ρεύµα εξόδου εντός προκαθορισµένων ορίων ανεξάρτητα από τις πιθανές µεταβολές στη θερµοκρασία. Converter (Μετατροπέας) Μια συσκευή που µετατρέπει το εναλλασσόµενο σε συνεχές ρεύµα και αντίστροφα. Cos Φ (Συνφ) H µέτρηση της διαφοράς φάσης µεταξύ της κυµατοµορφής του ρεύµατος και της κυµατοµορφής της τάσης στην είσοδο ενός φορτίου που του παρέχουµε ac τάση µε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Cos Φ 1 (Συνφ1) Η µέτρηση της διαφοράς φάσης µεταξύ της θεµελιώδους κυµατοµορφής του ρεύµατος και της θεµελιώδους κυµατοµορφής της τάσης που παρατηρείται σε ένα µη γραµµικό φορτίο. Crest Factor Συντελεστής Κορύφωσης: Ο λόγος της µέγιστης τιµής ρεύµατος προς την πραγµατική του τιµή (ή η σχέση µεταξύ της µέγιστης τιµής του ρεύµατος µε την πραγµατική του τιµή). Current (Ρεύµα) Η ροή ηλεκτρονίων µέσα σε έναν αγωγό. Μετράται σε Ampere. Το µαθηµατικό σύµβολο είναι Ι. Η µεταφορά ηλεκτρικού φορτίου ανά µονάδα χρόνου. Current Inrush Ρεύµα εκκίνησης: Το στιγµιαίο ρεύµα που παρατηρείται όταν ενεργοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές και οφείλεται και στα µαγνητικά κυκλώµατα των συσκευών. Current Limiting Μια διάταξη περιορισµού ρεύµατος σε προκαθορισµένη τιµή, για την περίπτωση υπερφόρτωσης. Current Rated Το ρεύµα που αποτελεί την βάση για τα χαρακτηριστικά απόδοσης ενός φορτίου. Cut Off Frequency Η κατώτατη αποδεκτή συχνότητα λειτουργίας. Cycle 6/17

7 Ένας κύκλος θετικής και αρνητικής εναλλαγής ρεύµατος ή τάσης. Charge Retention Το ποσοστό της χωρητικότητας που έχει διατηρήσει ο συσσωρευτής µετά από συγκεκριµένο χρόνο και σε συγκεκριµένες συνθήκες αποθήκευσης. Cycle Life Ο συνολικός αριθµός φορτίσεων εκφορτίσεων (κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης) στη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή έως ότου η χωρητικότητα φτάσει στην ελάχιστη αποδεκτή τιµή (συνήθως είναι το 80% της χωρητικότητας). D Decibel Η αριθµητική έκφραση της σχετικής έντασης δυο σηµάτων, όπως ο ήχος. Η διαφορά των δύο σηµάτων εκφράζεται ως δεκαπλάσιο του κοινού λογάριθµου της διαίρεσης των δυο ισχύων. Deep Discharge (Εκφόρτιση (σε µεγάλο βαθµό)) Πτώση της χωρητικότητας ενός συσσωρευτή ή ενός στοιχείου, σε βαθµό τουλάχιστον 80%. - Η εκφόρτιση του συσσωρευτή σε σηµείο µικρότερο από το προκαθορισµένο ελάχιστο σηµείο, οπότε ο συσσωρευτής χρήζει αντικατάστασης. Depth of Discharge (Βαθοσ Εκφορτισησ) Τα αµπερώρια που αποµακρύνονται από έναν πλήρως φορτισµένο συσσωρευτή και που εκφράζονται ως ποσοστό της ονοµαστικής του χωρητικότητας σε αµπερώρια. Differential Mode Noise Η τιµή του θορύβου που µετριέται σε δύο γραµµές µε σηµείο αναφοράς τον ουδέτερο. Diode Εξάρτηµα που διαθέτει µια άνοδο και µια κάθοδο και έτσι επιτρέπει την διέλευση της θετικής ή αρνητικής ηµιπεριόδου του ηλεκτρικού ρεύµατος από την µια άκρη στην άλλη. Discharge Rate Ρυθµός εκφόρτισης: ο ρυθµός ροής ρεύµατος που παίρνουµε από ένα συσσωρευτή και που εκφράζεται σε ampere/ χρόνο. Distortion Παραµόρφωση κυµατοµορφής ρεύµατος ή τάσης. E Efficiency (Απόδοση) Η σύγκριση της ενέργειας εξόδου µε την ενέργεια εισόδου εκφραζόµενη επί τοις εκατό (%). Electromagnetic Disturbance Ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που επηρεάζουν µια συσκευή. Electromagnetic Interference (EMI) Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που ενοχλούν την κανονική λειτουργία συστηµάτων. Electron (Ηλεκτρόνιο) Αρνητικά φορτισµένο στοιχείο. EMI Filter 7/17

8 Φίλτρο αποκοπής ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. EMI Filtering Φιλτράρισµα για τον περιορισµό ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών που παράγονται από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. F Feedback Επιστροφή Ρεύµατος. Filter (Φίλτρο) Διατάξεις από εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται ώστε να κόβουν διάφορες περιοχές συχνοτήτων. Final Charging Voltage (Τάση Τελικής Φόρτισης) Το µέγιστο ρεύµα που αποκτάει ένας συσσωρευτής µετά την φόρτιση της. Float Voltage (Συντηρητική Τάση) H τάση που χρειάζεται ένας φορτισµένος συσσωρευτής για τη διατήρησή του σε κατάσταση πλήρους φόρτισης. Forward Transfer (Απευθείας Μεταγωγή) H ικανότητα του UPS να αλλάξει κατάσταση από την κανονική λειτουργία σε στατικό by-pass. Frequency (Συχνότητα) Ο αριθµός των εναλλαγών ενός εναλλασσόµενου σήµατος ανά δευτερόλεπτο (η µέτρηση γίνεται σε Ηertz). Full Bridge Rectifier (Ανορθωτής) Ο ανορθωτής που χρησιµοποιεί τουλάχιστον 4 διόδους ανά φάση. Functional End Point (Οριακή Τάση Λειτουργίας) H κατώτερη τάση των συσσωρευτών που µπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία στην συσκευή. Fuse (Ασφάλεια) Προστατευτική συσκευή που ανοίγει (διακόπτει τη συνέχεια σε) ένα ηλεκτρικό κύκλωµα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Float Charge (Συντηρητικη Φορτιση) Λειτουργία όπου ο συσσωρευτής διατηρείται σε κατάσταση συνεχούς φόρτισης σε χαµηλή τάση για να διατηρηθεί ο συσσωρευτής σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ενώ παράλληλα µειώνεται η υπερφόρτιση. G Glitch Ανεπιθύµητες στιγµιαίες αιχµές της τάσης σε ένα σήµα. Ground (Γείωση) Μια αγώγιµη επαφή όπου µια συσκευή συνδέεται µε την γη. Ground Bus (Δίαυλος Γης) O δίαυλος στον οποίο ξεχωριστές γειώσεις σε ένα σύστηµα είναι προσκολληµένες και αυτό µε την σειρά του είναι γειωµένο σε ένα σηµείο επαφής. 8/17

9 Ground Loop (Επιστροφή Γης) Επιστροφές ρεύµατος ή µαγνητικών πεδίων από σχετικά υψηλής ισχύος κυκλώµατα ή εξαρτήµατα τα οποία παράγουν θορυβώδη σήµατα στον ουδέτερο των κυκλωµάτων που λειτουργούν µε σχετικά χαµηλή στάθµη σήµατος. - Μια κατάσταση που προκαλεί ανεπιθύµητες στάθµες τάσης όταν δύο ή περισσότερα κυκλώµατα µοιράζονται κοινές γραµµές γειώσεως. Ground Potential Δυναµικό γείωσης. H Harmonic (Αρµονική) Η συνοδευτική συχνότητα ενός ηµιτονοειδούς σήµατος AC που είναι πολλαπλάσιο της κύριας συχνότητας. Harmonics (Voltage and Current) (Αρµονικές Τάσης και Ρεύµατος) Όλα τα εναλλακτικά ρεύµατα που δεν είναι τελείως ηµιτονοειδή παράγονται από µια κύρια συχνότητα και συγκεκριµένο αριθµό αρµονικών του ρεύµατος, οι οποίες είναι και η αιτία της παραµόρφωσης, όταν συγκρίνονται µε την θεωρητική κυµατοµορφή. Harmonic Distortion (Αρµονική Παραµόρφωση) Υπερβολική περιεκτικότητα αρµονικών που παρεµβάλλεται στην κανονική ηµιτονοειδή κυµατοµορφή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση ενός αγωγού, ή µπορεί ακόµη και να φανεί στο µηχάνηµα ως θόρυβος µε µορφή δεδοµένων. Harmonic Distortion, Total (THD) (Συνολική Αρµονική Παραµόρφωση) Η συνολική παραµόρφωση µιας ηµιτονοειδούς κυµατοµορφής, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία αρµονικών στην κύρια συχνότητα. Hertz Μονάδα µέτρησης συχνότητας. Μια περιοδική ταλάντωση έχει συχνότητα εκφραζόµενη σε Hertz αν γίνει εντός ενός δευτερολέπτου. Hot Swap (Εύκολη αντικατάσταση) Εξαρτήµατα (π.χ. συσσωρευτές) που µπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να διενεργηθεί αποσύνδεση και κλείσιµο της τροφοδοσίας της υποστηριζόµενης συσκευής. I IEC (International Electrotechnical Commission) Εγκεκριµένος οργανισµός που ορίζει διεθνή πρότυπα στον τοµέα της ηλεκτροτεχνικής. Input Line Filter (Φίλτρο Γραµµής Εισόδου) Ένα φίλτρο διέλευσης χαµηλών ή ζώνης συχνοτήτων στην είσοδο µιας συσκευής που χρησιµοποιείται για να µειώσει τον θόρυβο της γραµµής. Input/Output Ports (Θύρες εισόδου/ εξόδου) θύρες εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων και εντολών από ή/ και προς εξωτερικές συσκευές. Input Voltage Range Όρια ανοχής της τάσης εισόδου µιας συσκευής. Insulation (Αποµόνωση) Μη αγώγιµα υλικά που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 9/17

10 Inverter (Μετατροπέας) Διάταξη µετατροπής του συνεχούς ρεύµατος (DC) σε εναλλασσόµενο (AC). Τα κύρια µέρη του είναι ο DC/AC µετατροπέας, ένα σύστηµα σταθεροποίησης της τάσης και συχνότητας και µια µονάδα εξόδου. ISO 9000 (International Standards Organization) Συγκεκριµένες διαδικασίες και συστήµατα που έχουν καθιερωθεί προκειµένου να διασφαλιστεί ένα διεθνώς αναγνωρισµένο επίπεδο ποιότητας. Isolation (Αποµόνωση) Ο βαθµός που µας δείχνει πόσο ικανή είναι µια συσκευή να αποµονώσει την είσοδο από την έξοδό της. Isolation Galvanic (Γαλβανική Αποµόνωση) Αποµόνωση που παρέχεται από ένα µετασχηµατιστή ένα προς ένα που αποµονώνει την είσοδο από την έξοδο. Internal Resistance (Εσωτερικη Αντισταση) Η αντίσταση στη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα κελί ή συσσωρευτή, εκφρασµένο σε ohms. Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και της διαστασιολόγησης αγωγών. J K L LCD (Liquid Crystal Display) Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων που απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για τη λειτουργία της. LED (Light Emitting Diode) (Φωτεινή δίοδος) Ανάβει όταν περνά ρεύµα. Διαθέτει άνοδο και κάθοδο. Lead Acid Cell (Κελί Οξέος) Κελί που χρησιµοποιεί στοιχεία υγρού οξέος. Leakage Current (Ρεύµα διαρροής) Το AC ή DC ρεύµα που περνάει από την είσοδο στην έξοδο ή στη γείωση µιας αποµονωµένης συσκευής. Line Protector Συσκευή που τοποθετείται στον κατανεµητή των τηλεφωνικών γραµµών και προστατεύει τις γραµµές επικοινωνίας από τις καταστροφικές επιπτώσεις των κρουστικών υπερτάσεων και των επαγωγικών φαινοµένων. Η λειτουργία του δεν επηρεάζει την µετάδοση των δεδοµένων. Line to Line (Γραµµή σε Γραµµή) Όρος που χρησιµοποιείται για να µας δείξει την κατάσταση των αγωγών ενός πολυφασικού τροφοδότη. 10/17

11 Line to Neutral (Γραµµή σε ουδέτερο) Όροσ που χρησιµοποιείται για να µας δείξει την τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου. Load (Φορτίο) Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή που, όταν συνδεθεί σε µια πηγή, καταναλώνει ενέργεια. Load Impedance Η σύνθετη αντίσταση του φορτίου. Load Linear (Γραµµικό Φορτίο) Το φορτίο στο οποίο υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τάσης και έντασης. Load Non Linear (Μη Γραµµικό Φορτίο) Το φορτίο του οποίου η ισχύς µεταβάλλεται ανάλογα µε την τάση και την ένταση που δέχεται. Load Regulation (Σταθεροποίηση Φορτίου: - Στατική) Η αλλαγή της τάσης εξόδου κατά την µεταβολή του φορτίου από το µέγιστο στο ελάχιστο και αντίστροφα. - Δυναµική: η µεταβολή της τάσης εξόδου που δίδεται ως προς τις επί τοις εκατό (%) για κάθε βηµατική αλλαγή της ισχύος του φορτίου. Η τιµή της αλλαγής εκφράζεται ως προς τον χρόνo. Η δυναµική σταθεροποίηση εκφράζεται ως +/- % της µέγιστης τιµής των DC πηγών, και στη χειρότερη περίπτωση ως απόκλιση των rms τιµών για AC πηγές. Load Maximum (Μέγιστο Φορτίο) Η µέγιστη τιµή επιτρεπόµενης ισχύος στις εξόδους των τροφοδοτικών. - Η µέγιστη καταναλισκόµενη ισχύς ενός φορτίου. Lead-Acid Battery (Συσσωρευτησ Μολυβδου) Συσσωρευτής όπου το ενεργό υλικό αποτελείται από διοξείδιο του µολύβδου, µόλυβδο, θειικό οξύ. Lead Alloy Κράµα µολύβδου µε άλλο µέταλλο (συνήθως αντιµόνιο, κασσίτερος ή ασβέστιο) για την επίτευξη βελτιωµένων χαρακτηριστικών των µετάλλων. M MTBF (Mean Time Between Failure) (Μέσος Χρόνος Βλαβών) Ο αναµενόµενος χρόνος µεταξύ δυο σφαλµάτων µιας συγκεκριµένης συσκευής (εκφράζεται σε ώρες). Αυτό δηλώνει, εν µέρει, την αξιοπιστία του εξοπλισµού. MTTR (Mean Time to Repair) (Μέσος Χρόνος Επισκευών) Μαθηµατικός υπολογισµός του χρόνου που απαιτείται για επισκευή του συστήµατος. Maintenance-Free Battery (Συσσωρευτησ Δι) Ο συσσωρευτής που δεν απαιτεί προσθήκη νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Monoblock Συσσωρευτής αποτελούµενος από τουλάχιστον 2 κελιά σε σειρά. Για παράδειγµα ένα 12V monoblock αποτελείται από έξι 2V κελιά συνδεδεµένα σε σειρά. N Nickel-Cadmium (Ni-Cd) Battery 11/17

12 Τύπος συσσωρευτή, όπου το ενεργό υλικό του θετικού ηλεκτροδίου είναι υδροξείδιο του Νικελίου (NiOH), το ενεργό υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου είναι το κάδµιο και ο ηλεκτρολύτης είναι το υδροξείδιο του καλίου (KOH). Neutral (Ουδέτερος) αγωγός επιστροφής ή κοινώς γνωστός ως ουδέτερος. Noise Common Mode (Θόρυβος) Ο θόρυβος που εµφανίζεται µεταξύ ουδετέρου και γείωσης. Nominal Value Η ονοµαστική τιµή ενός εξαρτήµατος. Συνήθως δεν είναι η πραγµατική του τιµή. Negative Plate (Αρνητικη Πλακα) Περιέχει τον µόλυβδο από τα ενεργά υλικά και κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης αποβάλλει ηλεκτρόνια. O On Line Power Supply Τροφοδοτικό που δίνει συνεχή ισχύ στο φορτίο µέσω του µετατροπέα και µηδενικό χρόνο µεταγωγής. Output Filter (Φίλτρο Εξόδου) Διάταξη εξαρτηµάτων που χρησιµοποιείται για την µείωση κυµατώσεων και θορύβου στην γραµµή εξόδου. Overload (Υπερφόρτωση) Φορτίο µε ισχύ µεγαλύτερη από την ισχύ εξόδου µιας συσκευής. Overload Protection (Προστασία από Υπερφόρτωση) Διάταξη που προστατεύει τις συσκευές από υπερφορτώσεις. Overvoltage (Υπέρταση) Διαφορά Δυναµικού µεγαλύτερη από τα προκαθορισµένα όρια. Oxigen Recombination Cycle Η διαδικασία όπου το οξυγόνο που παράγεται στην θετική πλάκα (από την διάσπαση νερού) διαχέεται µέσω του διαχωριστήρα στην αρνητική πλάκα και εκεί αντιδρά µε τον µόλυβδο, παράγοντας και πάλι νερό. Με τη διαδικασία αυτή η δηµιουργία και εκποµπή H2 καταστέλλεται. P Panel Board Πίνακας ελέγχου των λειτουργιών των συσκευών. Συνήθως διαθέτει διακόπτες και φωτεινές ενδείξεις που µας ενηµερώνουν για την κανονική ή µη κανονική λειτουργία µιας συσκευής. Parallel Operation (Παράλληλη Λειτουργία) Σύνδεση συσκευών µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κοινή είσοδος και έξοδος. Peak (Κορυφή) Μέγιστη στιγµιαία τάση µιας κυµατοµορφής σε ένα κύκλο ή µια ηµιπερίοδο. Phase (Φάση) Η γωνιακή σχέση µεταξύ δυο εναλλασσόµενων ρευµάτων. 12/17

13 Phase Lock (Κλείδωµα Φάσης) Κύκλωµα συγχρονισµού σε έναν τοπικό ταλαντωτή µε την φάση ενός µεταδοθέντος σήµατος. Polarity (Πολικότητα) Χαρακτηριστικό συσκευών που έχουν πόλους, όπως αρνητικό ή θετικό. Power Apparent (Φαινόµενη Ισχύς) Η ισχύς φορτίου εκφραζόµενη σε VA ή KVA. Η τιµή είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την πραγµατική ισχύ σε watt. Power Conditioner Μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεµένη µεταξύ της γραµµής τροφοδοσίας και των κρίσιµων φορτίων, η οποία προστατεύει τα φορτία από αιχµές τάσης, τις υπερτάσεις, τους κεραυνούς και τον ηλεκτρονικό θόρυβο. Λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας από τους επιβλαβείς θορύβους της συχνότητας και της τάσης ενώ συγχρόνως παρέχει µια νέα "καθαρή" γείωση. Power Factor (Συντελεστής Ισχύος) Η σχέση που συνδέει την ισχύ σε watt µε την ισχύ µετρούµενη σε VA. - Η πραγµατική ισχύς (watt) διαιρούµενη µε την φαινόµενη ισχύ σε VA. Συνήθως εκφράζεται µε τη µορφή δεκαδικού. Power Rating (Βαθµός Ισχύος) Η διαθέσιµη ισχύς στη έξοδο µιας πηγής ενέργειας. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή. PWM (Pulse Width Modulation) (Παλµός Διαµορφωµένου Εύρους) Μία τεχνική του Inverter που µε υψηλή συχνότητα πραγµατοποιεί µεταβολές στο πλάτος των παλµών σε µια περίοδο αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί εκτός ορίων ακόµα και για µη γραµµικά φορτία. Parallel Cell Connection (Παραλληλη Συνδ) Η διάταξη των κελιών σε µια οµάδα ίδιας τάσης συσσωρευτών που δηµιουργείται από τη σύνδεση όλων των θετικών κλεµών µαζί και όλων των αρνητικών κλεµών µαζί. Η τάση του συνόλου των συσσωρευτών είναι αυτή του ενός κελιού και η χωρητικότητα είναι το σύνολο της χωρητικότητας κάθε κελιού ξεχωριστά. Positive Plate (Θετικη Πλακα) Περιλαµβάνει το διοξείδιο του µολύβδου από τα ενεργά υλικά. Q R RF (Radiofrequency) (Ραδιοσυχνότητα) Υψηλέσ συχνότητες µεταδιδόµενες στο περιβάλλον. RFI (Radio Frequency Interference) (Παρεµβολές Ραδιοσυχνοτήτων) Συντοµογραφία για τον όρο παρεµβολές από συσκευές που χρησιµοποιούν RF συχνότητα. Rectifier Ανορθωτής (AC/ DC) Resistance Η µέτρηση της ικανότητας ενός υλικού να επιτρέπει τη διέλευση του ρεύµατος. 13/17

14 Remote Emergency Power Off (Κλείσιµο από Απόσταση) Μια λειτουργία που επιτρέπει το ολικό κλείσιµο µιας συσκευής από απόσταση σε περίπτωση ανάγκης. S SAG Βύθισµα της τάσης. Sealed Cell (Κελί Κλειστού Τύπου) Ένα στοιχείο σφραγισµένο υπό κανονικές συνθήκες, το οποίο όµως, όταν αυξηθεί η εσωτερική πίεση, επιτρέπει την διαρροή αερίων. Self Discharge (Αυτό Εκφόρτιση) Η απώλεια χωρητικότητας ενός στοιχείου ή συσσωρευτή που οφείλεται σε χηµικές αντιδράσεις. Αυτό συνήθως συµβαίνει κατά την αποθήκευση των στοιχείων ή των συσσωρευτών. Short Circuit (Βραχυκύκλωµα) Η ένωση µεταξύ δυο σηµείων µε χαµηλή ή µηδενική αντίσταση. Αυτό έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρεύµατος και την πρόκληση ζηµιάς. Short Circuit Protection (Προστασία από Βραχυκύκλωµα) Διάταξη προστασίας της συσκευής από βραχυκύκλωµα, η οποία λειτουργεί µειώνοντας το ρεύµα εξόδου ενός τροφοδοτικού για την αποφυγή βλάβης. Silicon Controlled Rectifier (SCR) (Ανορθωτής) Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου. Single Phase Μονοφασικό (συνήθως χαµηλή ισχύς). SNMP (Simple Network Management Protocol) Πρωτόκολλο απλής διαχείρισης µέσω δικτύου για την συλλογή πληροφοριών και διαχείριση συσκευών σε δίκτυο. Spike (Αιχµή) Αιχµέσ της τάσης µε διάρκεια µικρότερη από µισό κύκλο που µπορεί να εµφανιστεί είτε στην θετική είτε στην αρνητική ηµιπερίοδο. Standby Current Το ρεύµα που καταναλώνεται από µια συσκευή όταν δεν λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. Static Transfer Switch Στατικός Διακόπτης Μεταγωγής: είναι ένας στατικός διακόπτης που χρησιµοποιείται στα UPS για να γίνει η µεταφορά του φορτίου από την AC γραµµή στον µετατροπέα. Separator (Διαχωριστηρασ) Υλικό που παρεµβάλλεται µεταξύ των πλακών για να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους οι πλάκες. Service Life (Χρονοσ Ζωησ) Η χρονική περίοδος λειτουργίας του συσσωρευτή ή ο αριθµός των κύκλων που περνούν προτού η χωρητικότητα (Ah) πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ονοµαστικής χωρητικότητας, που συνήθως είναι το 80%. 14/17

15 Stratification Φαινόµενο κατά το οποίο, από το διάλυµα του ηλεκτρολύτη, διαχωρίζεται το θειικό οξύ από τον διαλύτη (νερό) και ως βαρύτερο κατακάθεται στη βάση του συσσωρευτή. Sulfatation (Οξειδωση) Η δηµιουργία θειικού µολύβδου (PbSO4) στην θετική και αρνητική πλάκα κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης ή αυτοεκφόρτισης του συσσωρευτή. Sulfuric Acid (Θειικο Οξυ) Το ενεργό υλικό του ηλεκτρολύτη στον συσσωρευτή µολύβδου οξέως. T Thermal Protection (Θερµική προστασία) Διάταξη που διακόπτει την τροφοδοσία αν η εσωτερική θερµοκρασία της συσκευής υπερβεί κάποια προκαθορισµένα όρια. Three Phases Systems (Τριφασικά Συστήµατα) Συστήµατα που χρειάζονται τριφασικό ρεύµα για την λειτουργία τους. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην διαφορά φάσης. Thyristor Εξάρτηµα που έχει δισταθή ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Από τρία κοινά θυρίστορ φτιάχνονται και οι ελεγχόµενοι ανορθωτές πυριτίου. Tolerance (Ανοχή) Το όριο των επιτρεπόµενων ανοχών που εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Transfer Time Χρόνος µεταγωγής των off line ή line interactive UPS από το δίκτυο στις συσσωρευτές και αντίστροφα. Transformer Μετασχηµατιστής. Transformer, Isolation Μετασχηµατιστής αποµόνωσης, όπου η µεταφορά του ρεύµατος από το πρωτεύων τύλιγµα στο δευτερεύον γίνεται επαγωγικά. Transistor IGBT (Isolated Gate Bipolar T) (Τρανζίστορ IGBT) Ένα ταχύ ηλεκτρονικό τρανζίστορ που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ροής συνεχούς ρεύµατος. Χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει µικρές απώλειες αγωγιµότητας και χειρίζεται υψηλά ρεύµατα. Transistor Mosfet (Metal Oxide Silicon F) (Τρανζίστορ MOSFET) Ένα τρανζίστορ τύπου FET, του οποίου η πύλη είναι αποµονωµένη από τον ηµιαγωγό µε ένα στρώµα πυριτίου. Triac Αµφίδροµος ελεγχόµενος διακόπτης πυριτίου. Trimmer Υποβιβαστής τάσης. 15/17

16 U UPS (Σύστηµα Αδιάλειπτης Λειτουργίας) Μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεµένη µεταξύ της γραµµής τροφοδοσίας και των κρίσιµων φορτίων. Το UPS προσφέρει αδιάλειπτη ενέργεια χωρίς παρεµβολές µε καθορισµένη τάση και συχνότητα στην έξοδό του. Η κατασκευή του αποτελείται από έναν ανορθωτή/ φορτιστή και έναν µετατροπέα µαζί µε συσσωρευτές για να υποστηρίζουν αδιάλειπτα το φορτίο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. V Ventilation (Αερισµός) Ο σχεδιασµός ενός µηχανήµατος ώστε να επιτρέπεται ο αερισµός του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Voltage (Τάση) H διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο άκρων ενός αγωγού που έχει ως αποτέλεσµα την κίνηση ηλεκτρονίων και την παραγωγή ρεύµατος. Η τιµή της τάσης βρίσκεται από το νόµο του Ohm (V=R/I). Voltage Nominal (Ονοµαστική Τάση) Η ονοµαστική τιµή µιας υπάρχουσας τάσης. Συνήθως δεν είναι η πραγµατική τιµή της τάσης. Volt Μονάδα µέτρησης της τάσης. Volt-Ampere Μονάδα µέτρησης της φαινόµενης ισχύος. Voltage Imbalance (Αστάθεια Τάσης) Κατάσταση στην οποία οι τάσεις των τριών φάσεων ενός συστήµατος διαφέρουν κατά πλάτος. Voltage Unbalanced Κατάσταση στην οποία οι τάσεις των τριών φάσεων ενός συστήµατος έχουν διαφορά φάσης πέρα από την καθορισµένη (120 φάση µε φάση). Voltage Regulation (Σταθεροποίηση τάσης) Η χρήση ενός κυκλώµατος ή µιας συσκευής για την τήρηση της τάσης εξόδου σε σταθερά καθορισµένα όρια. Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Battery Ο VRLA συσσωρευτής διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης µιας κατεύθυνσης που ανοίγει για την διαφυγή αερίων όταν η εσωτερική πίεση του συσσωρευτή ξεπερνά την ατµοσφαιρική πίεση. W Watt Μονάδα µέτρησης ισχύος. Watt-Hour Μονάδα µέτρησης ισχύος ανά ώρα. Waveform (Κυµατοµορφή) Γραφική απεικόνιση της τάσης ή του ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 16/17

17 X Y Z 17/17

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;*

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Ο κόσµος έχει γίνει πλέον πλήρως ηλεκτρονικός και ψηφιακός. Κάθε ηλεκτρικό - ηλεκτρονικό µηχάνηµα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, (Η/Υ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ Οι συσσωρευτές είναι η εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας, δηλαδή τα UPS. Είναι η καρδιά τους.

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη για προστασία από προβλήµατα διακοπών και διαφόρων µεταβατικών φαινόµενων στα ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Περιεχόµενα συσκευασίας bu001a Ασφάλεια Μην τοποθετήσετε το UPS κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερµότητας, σε περιβάλλον µε υπερβολική υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED)

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ (VALVE REGULATED) Γενικά για τους Συσσωρευτές µολύβδου κλειστού τύπου ή Συσ/τές Ρυθµιστικής Βαλβίδας, Valve Regulated Lead Acid Batteries

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ Επιβλέπων : Δρ Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Περιεχόμενα Πτυχιακής Εισαγωγή Γεννητρια Κινητηρας Λειτουργια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος

Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

M2M Αναλυτές δικτύου Η πιο ολοκληρωμένη λύση μέτρησης ενέργειας

M2M Αναλυτές δικτύου Η πιο ολοκληρωμένη λύση μέτρησης ενέργειας M2M Αναλυτές δικτύου Η πιο ολοκληρωμένη λύση μέτρησης ενέργειας Η σημασία της μέτρησης Ακρίβεια και προηγμένη ανάλυση ηλεκτρικών μεγεθών Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Το σύστημα φωτισμού εκτακτης ανάγκης θα ειναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Φορτιστές μπαταρίας Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800 M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός για επαγγελματική φόρτιση μπαταριών με κύκλο εκκίνησης/βαθιάς εκφόρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα