ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ"

Transcript

1 looking for the future ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

2 A AC Line Filter (Φίλτρο γραµµής AC) Ένα κύκλωµα φίλτρου που τοποθετείται στην γραµµή AC για απαλοιφή διαφόρων ηλεκτρονικών θορύβων που υφίστανται στην γραµµή. Agent UPS Μία µονάδα που διαθέτει σύστηµα επικοινωνίας µέσω παράλληλης θύρας SNMP εφαρµογές σε δίκτυα. Το agent UPS διενεργεί εκείνες τις λειτουργίες ελέγχου δικτύου οι οποίες καθορίζονται από το σύστηµα διαχείρισης δικτύου. Alternating Current (AC) Εναλλασσόµενο Ρεύµα: Ηλεκτρικό ρεύµα που αναστρέφει την πολικότητα τουλάχιστον µια φορά σε µια περίοδο. American Wire Gauge (AWG) Μία συγκεκριµένη τιµή διαµέτρου και πάχους καλωδίων καθορισµένη µε βάση τα δεδοµένα της Αµερικής. Ampere (A) Μονάδα µέτρησης έντασης (I = V x R) Ampere-Hour Capacity (Χωρητικότητα αµπερωρίου) Ο αριθµός που προσδιορίζει πόσα ampere µπορεί να δίνει µια πηγή ανά ώρα σε σχέση µε την θερµοκρασία. Autotransformer Μετασχηµατιστής µονής περιτύλιξης ενός ή πολλών συνδέσµων. Absorberd Glass Mat (AGM) Τύπος πορώδους διαχωριστήρα των πλακών του συσσωρευτή, αποτελούµενου από κρυσταλλικές ίνες που έχουν την ικανότητα να απορροφούν τον υγρό ηλεκτρολύτη, ακινιητοποιώντας τον. Ο συσσωρευτής που ακολουθεί αυτή την τεχνολογία ονοµάζεται AGM συσσωρευτής. Aging Factor (Παραγοντασ Γηρανσησ) Ποσοτικός παράγοντας που εκφράζει την αναλογία του χρόνου λειτουργίας του συσσωρευτή (service life) ως προς τον θεωρητικό χρόνο ζωής (design life). Active Material (Ενεργο Υλικο) Το σύνολο των ενώσεων και στοιχείων που συµµετέχουν στη σειρά των ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων στο εσωτερικό του συσσωρευτή. Το ενεργό υλικό περιλαµβάνει το διοξείδιο του µολύβδου (PbO2) της θετικής πλάκας, τον ηλεκτρολύτη (H2SO4) και το µόλυβδο (Pb) της αρνητικής πλάκας. B Backup Power Supply (Εφεδρική Πηγή Τροφοδοσίας) Μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας που µας καλύπτει σε περίπτωση πτώσης της πρωτεύουσας πηγής ενέργειας. Battery Capacity (Χωρητικότητα Συσσωρευτή) η τιµή αποθηκευµένης ενέργειας που υπάρχει σε ένα συσσωρευτή. Η ενέργεια αυτή µετριέται σε Amperehours. 2/17

3 Battery Cell (Κελί Συσσωρευτή) το µικρότερο στοιχείο ενός συσσωρευτή. Η συνήθης τιµή υπολογισµού για αυτό το στοιχείο είναι 2Volt (για συσσωρευτές Μολύβδου Κλειστού Τύπου (SLA). Battery Charge (Φόρτιση Συσσωρευτή) η διαδικασία φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας στα στοιχεία του συσσωρευτή. Battery C-Rate (Ρεύµα Φόρτισης Συσσωρευτή) το ρεύµα φόρτισης ή εκφόρτισης των συσσωρευτών, το οποίο µετριέται σε Ampere ή mili Ampere. Battery Constant Current Charge (Συνεχές Ρεύµα Φόρτισης Συσσωρευτή) Η διαδικασία φόρτισης του συσσωρευτή µε ρεύµα χαµηλής τιµής. Συνήθως χρησιµοποιείται σε συσσωρευτές κλειστού τύπου. Battery Constant Voltage Charge (Συνεχής Τάση Φόρτισης Συσσωρευτή) η διαδικασία φόρτισης συσσωρευτών µε σταθερή τάση και µεταβαλλόµενο ρεύµα. Χρησιµοποιείται σε συσσωρευτές κλειστού τύπου. Battery Cut Off Voltage (Τάση Αποκοπής Συσσωρευτή) Η τιµή της τάσης ενός συσσωρευτή ή ενός στοιχείου του στο στάδιο της πλήρους εκφόρτισής του. Battery Cycle (Κύκλος Συσσωρευτή) µια πλήρης φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτή ή στοιχείου του. Battery Discharge Rate (Τάση πλήρους εκφόρτισης συσσωρευτή) Η τελική τάση του στοιχείου ή του συσσωρευτή στην πλήρη εκφόρτισή του. Battery End of Discharge Voltage (Βλάβη συσσωρευτή) συνήθως οφείλεται σε φυσική αποφόρτιση των στοιχείων λόγω γήρανσης ή λόγω αποξήρανσης του ηλεκτρολύτη. Battery High Rate Discharge Η ταχεία εκφόρτιση του συσσωρευτή. Battery Life Ο χρόνος ζωής του συσσωρευτή µέχρι αυτός να χάσει τα χαρακτηριστικά του. Battery Shelf Life Ο χρόνος ζωής του συσσωρευτή όταν αυτός βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Battery Nominal Voltage (Ονοµαστική τάση συσσωρευτή) η ενδεικτική τιµή της τάσης του συσσωρευτή σε κανονική κατάσταση. Για τους συσσωρευτές κλειστού τύπου Μολύβδου Οξέος είναι περίπου 2.0 Volt/ cell. Battery Open Circuit (Τάση συσσωρευτή σε ανοικτό κύκλωµα) η µετρούµενη τάση του συσσωρευτή ή στοιχείου του χωρίς φορτίο. Battery Overcharge Η υπερφόρτιση του συσσωρευτή. Battery Overcharge Current (Ρεύµα υπερφόρτισης συσσωρευτή) το ρεύµα που παρέχεται στον συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της υπερφόρτισης. Το ρεύµα αυτό είναι δεκτό από τον συσσωρευτή σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας. 3/17

4 Battery Sealed Cell (Κλειστό κελί συσσωρευτή) ένα σφραγισµένο στοιχείο ή συσσωρευτής που δεν µπορεί να δεχθεί προσθήκη ηλεκτρολύτη. Battery Self Discharge Η εκφόρτιση του συσσωρευτή εφόσον αυτός µείνει αχρησιµοποίητος για αρκετό καιρό. Battery Standard Charge (Κανονική φόρτιση συσσωρευτή) οι κανονικές παράµετροι φόρτισης που χρειάζονται για να γίνει µια σωστή φόρτιση συσσωρευτών σε χρόνο περίπου 16 ωρών. Bi-Directional Converter (Μετατροπέας διπλής κατεύθυνσης) ένας ειδικός σχεδιασµός µετατροπέα που µετατρέπει το DC σε AC και παράλληλα το AC σε DC για τη φόρτιση των συσσωρευτών. Black Out Η απώλεια ηλεκτρικού ρεύµατος για διάρκεια µεγαλύτερη από ένα κύκλο. Booster Ανυψωτής Τάσης. Bridge (Γεφύρωµα) Γενικά, ένα βραχυκύκλωµα σε κάποια πλακέτα. Bridge Rectifier (Ανορθωτής Γέφυρας) Διάταξη γέφυρας πλήρους ανόρθωσης µε 2 διόδους. Bypass Automatic Σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βλάβης του µηχανήµατος υπάρχει ένας αυτόµατος διακόπτης που κάνει την µεταγωγή από τον µετατροπέα στη γραµµή bypass. Bypass Manual Ένας χειροκίνητος διακόπτης που ενώνει την είσοδο µε την έξοδο του µηχανήµατος επιτρέποντας έτσι την απευθείας τροφοδότηση της συσκευής από την κεντρική παροχή. Συνήθως εφαρµόζεται κατά την συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισµού. Bypass Static Ένας ηλεκτρονικά "ενεργοποιήσιµος" διακόπτης που χρησιµοποιείται για να δώσει ροή ρεύµατος στο φορτίο από άλλη δίοδο, σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή κάποιας άλλης δυσλειτουργίας που µπορεί να παρατηρηθεί στο UPS. Bypass Switch, Break Before Make (BBM) Διακόπτης που αποσυνδέει στιγµιαία το φορτίο από την παροχή και έπειτα ενεργοποιεί την άλλη γραµµή. Bypass Switch, Break Before Break (MBB) Διακόπτης που µεταβάλλει αδιάλειπτα την τροφοδοσία του φορτίου από το UPS σε µια βοηθητική γραµµή και έπειτα διακόπτει την προηγούµενη γραµµή τροφοδοσίας. Bypass Switch External Εξωτερικός διακόπτης Βypass τοποθετηµένος κοντά στο UPS (στον πίνακα). Ο διακόπτης αυτός είναι Bypass BBM ή Bypass MBB. Bypass Switch Χειροκίνητος διακόπτης Βypass τοποθετηµένος στο UPS. Battery (Συσσωρευτησ) 4/17

5 Δύο ή περισσότερα κελιά που συνδέονται µεταξύ τους (µε ηλεκτρικές συνδέσεις). Τα κελιά µπορεί να είναι συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα, ή και τα δύο προκειµένου να παρέχει την απαιτούµενη τάση και ρεύµα λειτουργίας. Battery Container (Δοχειο Συσσωρευτη) Το δοχείο που περιέχει τις πλάκες, τον ηλεκτρολύτη και άλλα µέρη µιας µεµονωµένης µονάδας σε ένα συσσωρευτή. Boost Charge (Ταχεια Φορτιση) Η εφαρµογή φόρτισης που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ενός δυναµικού υψηλότερου από την συντηρητική φόρτιση. C Capacitance Η δυνατότητα στιγµιαίας αποθήκευσης ενέργειας. Capacitor Πυκνωτής. Capacity (Χωρητικοτητα) Εκφράζεται σε Αµπερώρια (Ah). Για παράδειγµα, ένας συσσωρευτής που αποδίδει 5 Amp για 20 ώρες χαρακτηρίζεται ως 100Ah σε 20ωρη εκφόρτιση (C20=100Ah) Central Processing Unit (CPU) Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστή για την σωστή εκτέλεση των λειτουργιών του. Charge/Discharge cycle Κύκλος φόρτισης και εκφόρτισης κάτω από ορισµένες συνθήκες. Charge Rate (Ρυθµός Φόρτισης) Το ρεύµα που δίδεται σε ένα δευτερεύον στοιχείο ή σε συσσωρευτή προκειµένου αυτά να επανακτήσουν την χωρητικότητα τους. Συνήθως η τιµή της χωρητικότητας είναι πολλαπλάσιο των στοιχείων του συσσωρευτή. Charge Voltage Η τάση φόρτισης των συσσωρευτών µέχρι αυτοί να φτάσουν στο ανώτερο σηµείο φόρτισης. Charger (Φορτιστής) Η συσκευή που χρησιµοποιείται για την φόρτιση των συσσωρευτών µε το απαιτούµενο ρεύµα ώστε να διασφαλιστεί ο χρόνος αυτονοµίας. Choke Πηνίο. Circuit Breaker (Διακόπτης Κυκλώµατος) Ένας ειδικά σχεδιασµένος διακόπτης, που χρησιµοποιείται για να ανοίγει το κύκλωµα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Η λειτουργία αυτή δεν βλάπτει το διακόπτη, εφόσον το ρεύµα κατά τη διάρκεια της υπερφόρτωσης, βρίσκεται εντός των ορίων του διακόπτη. Clock Ένας ταλαντωτής που παράγει παλµούς συγχρονισµού για να συγχρονίσει διάφορα στοιχεία του συστήµατος. 5/17

6 Communication Port Θύρα επικοινωνίας µιας κεντρικής µονάδας µε µια περιφερειακή µονάδα. Τέτοιες θύρες είναι οι RS-232. Compatibility Η συµβατότητα επικοινωνίας του UPS µε µια µονάδα ελέγχου ή µε λογισµικό διάγνωσης και τερµατισµού λειτουργίας. Constant Current Charge Σταθερό ρεύµα φόρτισης. Constant Current Limiting Circuit Κύκλωµα περιορισµού του ρεύµατος σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Constant Curent Load (Σταθερό φορτίο ρεύµατος) ηλεκτρονικό φορτίο µε µια διακλάδωση ελέγχου που σταθεροποιεί τη ροή του ρεύµατος εξόδου µιας πηγής ενέργειας. Constant Curent Power Supply (Πηγή Τροφοδοσίας Σταθερού Ρεύµατος) Ένα τροφοδοτικό που λειτουργεί µε σταθερό ρεύµα εξόδου εντός προκαθορισµένων ορίων ανεξάρτητα από τις πιθανές µεταβολές στη θερµοκρασία. Converter (Μετατροπέας) Μια συσκευή που µετατρέπει το εναλλασσόµενο σε συνεχές ρεύµα και αντίστροφα. Cos Φ (Συνφ) H µέτρηση της διαφοράς φάσης µεταξύ της κυµατοµορφής του ρεύµατος και της κυµατοµορφής της τάσης στην είσοδο ενός φορτίου που του παρέχουµε ac τάση µε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Cos Φ 1 (Συνφ1) Η µέτρηση της διαφοράς φάσης µεταξύ της θεµελιώδους κυµατοµορφής του ρεύµατος και της θεµελιώδους κυµατοµορφής της τάσης που παρατηρείται σε ένα µη γραµµικό φορτίο. Crest Factor Συντελεστής Κορύφωσης: Ο λόγος της µέγιστης τιµής ρεύµατος προς την πραγµατική του τιµή (ή η σχέση µεταξύ της µέγιστης τιµής του ρεύµατος µε την πραγµατική του τιµή). Current (Ρεύµα) Η ροή ηλεκτρονίων µέσα σε έναν αγωγό. Μετράται σε Ampere. Το µαθηµατικό σύµβολο είναι Ι. Η µεταφορά ηλεκτρικού φορτίου ανά µονάδα χρόνου. Current Inrush Ρεύµα εκκίνησης: Το στιγµιαίο ρεύµα που παρατηρείται όταν ενεργοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές και οφείλεται και στα µαγνητικά κυκλώµατα των συσκευών. Current Limiting Μια διάταξη περιορισµού ρεύµατος σε προκαθορισµένη τιµή, για την περίπτωση υπερφόρτωσης. Current Rated Το ρεύµα που αποτελεί την βάση για τα χαρακτηριστικά απόδοσης ενός φορτίου. Cut Off Frequency Η κατώτατη αποδεκτή συχνότητα λειτουργίας. Cycle 6/17

7 Ένας κύκλος θετικής και αρνητικής εναλλαγής ρεύµατος ή τάσης. Charge Retention Το ποσοστό της χωρητικότητας που έχει διατηρήσει ο συσσωρευτής µετά από συγκεκριµένο χρόνο και σε συγκεκριµένες συνθήκες αποθήκευσης. Cycle Life Ο συνολικός αριθµός φορτίσεων εκφορτίσεων (κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης) στη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή έως ότου η χωρητικότητα φτάσει στην ελάχιστη αποδεκτή τιµή (συνήθως είναι το 80% της χωρητικότητας). D Decibel Η αριθµητική έκφραση της σχετικής έντασης δυο σηµάτων, όπως ο ήχος. Η διαφορά των δύο σηµάτων εκφράζεται ως δεκαπλάσιο του κοινού λογάριθµου της διαίρεσης των δυο ισχύων. Deep Discharge (Εκφόρτιση (σε µεγάλο βαθµό)) Πτώση της χωρητικότητας ενός συσσωρευτή ή ενός στοιχείου, σε βαθµό τουλάχιστον 80%. - Η εκφόρτιση του συσσωρευτή σε σηµείο µικρότερο από το προκαθορισµένο ελάχιστο σηµείο, οπότε ο συσσωρευτής χρήζει αντικατάστασης. Depth of Discharge (Βαθοσ Εκφορτισησ) Τα αµπερώρια που αποµακρύνονται από έναν πλήρως φορτισµένο συσσωρευτή και που εκφράζονται ως ποσοστό της ονοµαστικής του χωρητικότητας σε αµπερώρια. Differential Mode Noise Η τιµή του θορύβου που µετριέται σε δύο γραµµές µε σηµείο αναφοράς τον ουδέτερο. Diode Εξάρτηµα που διαθέτει µια άνοδο και µια κάθοδο και έτσι επιτρέπει την διέλευση της θετικής ή αρνητικής ηµιπεριόδου του ηλεκτρικού ρεύµατος από την µια άκρη στην άλλη. Discharge Rate Ρυθµός εκφόρτισης: ο ρυθµός ροής ρεύµατος που παίρνουµε από ένα συσσωρευτή και που εκφράζεται σε ampere/ χρόνο. Distortion Παραµόρφωση κυµατοµορφής ρεύµατος ή τάσης. E Efficiency (Απόδοση) Η σύγκριση της ενέργειας εξόδου µε την ενέργεια εισόδου εκφραζόµενη επί τοις εκατό (%). Electromagnetic Disturbance Ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που επηρεάζουν µια συσκευή. Electromagnetic Interference (EMI) Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές που ενοχλούν την κανονική λειτουργία συστηµάτων. Electron (Ηλεκτρόνιο) Αρνητικά φορτισµένο στοιχείο. EMI Filter 7/17

8 Φίλτρο αποκοπής ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών. EMI Filtering Φιλτράρισµα για τον περιορισµό ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών που παράγονται από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. F Feedback Επιστροφή Ρεύµατος. Filter (Φίλτρο) Διατάξεις από εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται ώστε να κόβουν διάφορες περιοχές συχνοτήτων. Final Charging Voltage (Τάση Τελικής Φόρτισης) Το µέγιστο ρεύµα που αποκτάει ένας συσσωρευτής µετά την φόρτιση της. Float Voltage (Συντηρητική Τάση) H τάση που χρειάζεται ένας φορτισµένος συσσωρευτής για τη διατήρησή του σε κατάσταση πλήρους φόρτισης. Forward Transfer (Απευθείας Μεταγωγή) H ικανότητα του UPS να αλλάξει κατάσταση από την κανονική λειτουργία σε στατικό by-pass. Frequency (Συχνότητα) Ο αριθµός των εναλλαγών ενός εναλλασσόµενου σήµατος ανά δευτερόλεπτο (η µέτρηση γίνεται σε Ηertz). Full Bridge Rectifier (Ανορθωτής) Ο ανορθωτής που χρησιµοποιεί τουλάχιστον 4 διόδους ανά φάση. Functional End Point (Οριακή Τάση Λειτουργίας) H κατώτερη τάση των συσσωρευτών που µπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία στην συσκευή. Fuse (Ασφάλεια) Προστατευτική συσκευή που ανοίγει (διακόπτει τη συνέχεια σε) ένα ηλεκτρικό κύκλωµα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Float Charge (Συντηρητικη Φορτιση) Λειτουργία όπου ο συσσωρευτής διατηρείται σε κατάσταση συνεχούς φόρτισης σε χαµηλή τάση για να διατηρηθεί ο συσσωρευτής σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ενώ παράλληλα µειώνεται η υπερφόρτιση. G Glitch Ανεπιθύµητες στιγµιαίες αιχµές της τάσης σε ένα σήµα. Ground (Γείωση) Μια αγώγιµη επαφή όπου µια συσκευή συνδέεται µε την γη. Ground Bus (Δίαυλος Γης) O δίαυλος στον οποίο ξεχωριστές γειώσεις σε ένα σύστηµα είναι προσκολληµένες και αυτό µε την σειρά του είναι γειωµένο σε ένα σηµείο επαφής. 8/17

9 Ground Loop (Επιστροφή Γης) Επιστροφές ρεύµατος ή µαγνητικών πεδίων από σχετικά υψηλής ισχύος κυκλώµατα ή εξαρτήµατα τα οποία παράγουν θορυβώδη σήµατα στον ουδέτερο των κυκλωµάτων που λειτουργούν µε σχετικά χαµηλή στάθµη σήµατος. - Μια κατάσταση που προκαλεί ανεπιθύµητες στάθµες τάσης όταν δύο ή περισσότερα κυκλώµατα µοιράζονται κοινές γραµµές γειώσεως. Ground Potential Δυναµικό γείωσης. H Harmonic (Αρµονική) Η συνοδευτική συχνότητα ενός ηµιτονοειδούς σήµατος AC που είναι πολλαπλάσιο της κύριας συχνότητας. Harmonics (Voltage and Current) (Αρµονικές Τάσης και Ρεύµατος) Όλα τα εναλλακτικά ρεύµατα που δεν είναι τελείως ηµιτονοειδή παράγονται από µια κύρια συχνότητα και συγκεκριµένο αριθµό αρµονικών του ρεύµατος, οι οποίες είναι και η αιτία της παραµόρφωσης, όταν συγκρίνονται µε την θεωρητική κυµατοµορφή. Harmonic Distortion (Αρµονική Παραµόρφωση) Υπερβολική περιεκτικότητα αρµονικών που παρεµβάλλεται στην κανονική ηµιτονοειδή κυµατοµορφή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση ενός αγωγού, ή µπορεί ακόµη και να φανεί στο µηχάνηµα ως θόρυβος µε µορφή δεδοµένων. Harmonic Distortion, Total (THD) (Συνολική Αρµονική Παραµόρφωση) Η συνολική παραµόρφωση µιας ηµιτονοειδούς κυµατοµορφής, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία αρµονικών στην κύρια συχνότητα. Hertz Μονάδα µέτρησης συχνότητας. Μια περιοδική ταλάντωση έχει συχνότητα εκφραζόµενη σε Hertz αν γίνει εντός ενός δευτερολέπτου. Hot Swap (Εύκολη αντικατάσταση) Εξαρτήµατα (π.χ. συσσωρευτές) που µπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να διενεργηθεί αποσύνδεση και κλείσιµο της τροφοδοσίας της υποστηριζόµενης συσκευής. I IEC (International Electrotechnical Commission) Εγκεκριµένος οργανισµός που ορίζει διεθνή πρότυπα στον τοµέα της ηλεκτροτεχνικής. Input Line Filter (Φίλτρο Γραµµής Εισόδου) Ένα φίλτρο διέλευσης χαµηλών ή ζώνης συχνοτήτων στην είσοδο µιας συσκευής που χρησιµοποιείται για να µειώσει τον θόρυβο της γραµµής. Input/Output Ports (Θύρες εισόδου/ εξόδου) θύρες εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων και εντολών από ή/ και προς εξωτερικές συσκευές. Input Voltage Range Όρια ανοχής της τάσης εισόδου µιας συσκευής. Insulation (Αποµόνωση) Μη αγώγιµα υλικά που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 9/17

10 Inverter (Μετατροπέας) Διάταξη µετατροπής του συνεχούς ρεύµατος (DC) σε εναλλασσόµενο (AC). Τα κύρια µέρη του είναι ο DC/AC µετατροπέας, ένα σύστηµα σταθεροποίησης της τάσης και συχνότητας και µια µονάδα εξόδου. ISO 9000 (International Standards Organization) Συγκεκριµένες διαδικασίες και συστήµατα που έχουν καθιερωθεί προκειµένου να διασφαλιστεί ένα διεθνώς αναγνωρισµένο επίπεδο ποιότητας. Isolation (Αποµόνωση) Ο βαθµός που µας δείχνει πόσο ικανή είναι µια συσκευή να αποµονώσει την είσοδο από την έξοδό της. Isolation Galvanic (Γαλβανική Αποµόνωση) Αποµόνωση που παρέχεται από ένα µετασχηµατιστή ένα προς ένα που αποµονώνει την είσοδο από την έξοδο. Internal Resistance (Εσωτερικη Αντισταση) Η αντίσταση στη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα κελί ή συσσωρευτή, εκφρασµένο σε ohms. Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και της διαστασιολόγησης αγωγών. J K L LCD (Liquid Crystal Display) Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων που απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για τη λειτουργία της. LED (Light Emitting Diode) (Φωτεινή δίοδος) Ανάβει όταν περνά ρεύµα. Διαθέτει άνοδο και κάθοδο. Lead Acid Cell (Κελί Οξέος) Κελί που χρησιµοποιεί στοιχεία υγρού οξέος. Leakage Current (Ρεύµα διαρροής) Το AC ή DC ρεύµα που περνάει από την είσοδο στην έξοδο ή στη γείωση µιας αποµονωµένης συσκευής. Line Protector Συσκευή που τοποθετείται στον κατανεµητή των τηλεφωνικών γραµµών και προστατεύει τις γραµµές επικοινωνίας από τις καταστροφικές επιπτώσεις των κρουστικών υπερτάσεων και των επαγωγικών φαινοµένων. Η λειτουργία του δεν επηρεάζει την µετάδοση των δεδοµένων. Line to Line (Γραµµή σε Γραµµή) Όρος που χρησιµοποιείται για να µας δείξει την κατάσταση των αγωγών ενός πολυφασικού τροφοδότη. 10/17

11 Line to Neutral (Γραµµή σε ουδέτερο) Όροσ που χρησιµοποιείται για να µας δείξει την τάση µεταξύ φάσης και ουδετέρου. Load (Φορτίο) Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή που, όταν συνδεθεί σε µια πηγή, καταναλώνει ενέργεια. Load Impedance Η σύνθετη αντίσταση του φορτίου. Load Linear (Γραµµικό Φορτίο) Το φορτίο στο οποίο υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ τάσης και έντασης. Load Non Linear (Μη Γραµµικό Φορτίο) Το φορτίο του οποίου η ισχύς µεταβάλλεται ανάλογα µε την τάση και την ένταση που δέχεται. Load Regulation (Σταθεροποίηση Φορτίου: - Στατική) Η αλλαγή της τάσης εξόδου κατά την µεταβολή του φορτίου από το µέγιστο στο ελάχιστο και αντίστροφα. - Δυναµική: η µεταβολή της τάσης εξόδου που δίδεται ως προς τις επί τοις εκατό (%) για κάθε βηµατική αλλαγή της ισχύος του φορτίου. Η τιµή της αλλαγής εκφράζεται ως προς τον χρόνo. Η δυναµική σταθεροποίηση εκφράζεται ως +/- % της µέγιστης τιµής των DC πηγών, και στη χειρότερη περίπτωση ως απόκλιση των rms τιµών για AC πηγές. Load Maximum (Μέγιστο Φορτίο) Η µέγιστη τιµή επιτρεπόµενης ισχύος στις εξόδους των τροφοδοτικών. - Η µέγιστη καταναλισκόµενη ισχύς ενός φορτίου. Lead-Acid Battery (Συσσωρευτησ Μολυβδου) Συσσωρευτής όπου το ενεργό υλικό αποτελείται από διοξείδιο του µολύβδου, µόλυβδο, θειικό οξύ. Lead Alloy Κράµα µολύβδου µε άλλο µέταλλο (συνήθως αντιµόνιο, κασσίτερος ή ασβέστιο) για την επίτευξη βελτιωµένων χαρακτηριστικών των µετάλλων. M MTBF (Mean Time Between Failure) (Μέσος Χρόνος Βλαβών) Ο αναµενόµενος χρόνος µεταξύ δυο σφαλµάτων µιας συγκεκριµένης συσκευής (εκφράζεται σε ώρες). Αυτό δηλώνει, εν µέρει, την αξιοπιστία του εξοπλισµού. MTTR (Mean Time to Repair) (Μέσος Χρόνος Επισκευών) Μαθηµατικός υπολογισµός του χρόνου που απαιτείται για επισκευή του συστήµατος. Maintenance-Free Battery (Συσσωρευτησ Δι) Ο συσσωρευτής που δεν απαιτεί προσθήκη νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Monoblock Συσσωρευτής αποτελούµενος από τουλάχιστον 2 κελιά σε σειρά. Για παράδειγµα ένα 12V monoblock αποτελείται από έξι 2V κελιά συνδεδεµένα σε σειρά. N Nickel-Cadmium (Ni-Cd) Battery 11/17

12 Τύπος συσσωρευτή, όπου το ενεργό υλικό του θετικού ηλεκτροδίου είναι υδροξείδιο του Νικελίου (NiOH), το ενεργό υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου είναι το κάδµιο και ο ηλεκτρολύτης είναι το υδροξείδιο του καλίου (KOH). Neutral (Ουδέτερος) αγωγός επιστροφής ή κοινώς γνωστός ως ουδέτερος. Noise Common Mode (Θόρυβος) Ο θόρυβος που εµφανίζεται µεταξύ ουδετέρου και γείωσης. Nominal Value Η ονοµαστική τιµή ενός εξαρτήµατος. Συνήθως δεν είναι η πραγµατική του τιµή. Negative Plate (Αρνητικη Πλακα) Περιέχει τον µόλυβδο από τα ενεργά υλικά και κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης αποβάλλει ηλεκτρόνια. O On Line Power Supply Τροφοδοτικό που δίνει συνεχή ισχύ στο φορτίο µέσω του µετατροπέα και µηδενικό χρόνο µεταγωγής. Output Filter (Φίλτρο Εξόδου) Διάταξη εξαρτηµάτων που χρησιµοποιείται για την µείωση κυµατώσεων και θορύβου στην γραµµή εξόδου. Overload (Υπερφόρτωση) Φορτίο µε ισχύ µεγαλύτερη από την ισχύ εξόδου µιας συσκευής. Overload Protection (Προστασία από Υπερφόρτωση) Διάταξη που προστατεύει τις συσκευές από υπερφορτώσεις. Overvoltage (Υπέρταση) Διαφορά Δυναµικού µεγαλύτερη από τα προκαθορισµένα όρια. Oxigen Recombination Cycle Η διαδικασία όπου το οξυγόνο που παράγεται στην θετική πλάκα (από την διάσπαση νερού) διαχέεται µέσω του διαχωριστήρα στην αρνητική πλάκα και εκεί αντιδρά µε τον µόλυβδο, παράγοντας και πάλι νερό. Με τη διαδικασία αυτή η δηµιουργία και εκποµπή H2 καταστέλλεται. P Panel Board Πίνακας ελέγχου των λειτουργιών των συσκευών. Συνήθως διαθέτει διακόπτες και φωτεινές ενδείξεις που µας ενηµερώνουν για την κανονική ή µη κανονική λειτουργία µιας συσκευής. Parallel Operation (Παράλληλη Λειτουργία) Σύνδεση συσκευών µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κοινή είσοδος και έξοδος. Peak (Κορυφή) Μέγιστη στιγµιαία τάση µιας κυµατοµορφής σε ένα κύκλο ή µια ηµιπερίοδο. Phase (Φάση) Η γωνιακή σχέση µεταξύ δυο εναλλασσόµενων ρευµάτων. 12/17

13 Phase Lock (Κλείδωµα Φάσης) Κύκλωµα συγχρονισµού σε έναν τοπικό ταλαντωτή µε την φάση ενός µεταδοθέντος σήµατος. Polarity (Πολικότητα) Χαρακτηριστικό συσκευών που έχουν πόλους, όπως αρνητικό ή θετικό. Power Apparent (Φαινόµενη Ισχύς) Η ισχύς φορτίου εκφραζόµενη σε VA ή KVA. Η τιµή είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε την πραγµατική ισχύ σε watt. Power Conditioner Μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεµένη µεταξύ της γραµµής τροφοδοσίας και των κρίσιµων φορτίων, η οποία προστατεύει τα φορτία από αιχµές τάσης, τις υπερτάσεις, τους κεραυνούς και τον ηλεκτρονικό θόρυβο. Λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας από τους επιβλαβείς θορύβους της συχνότητας και της τάσης ενώ συγχρόνως παρέχει µια νέα "καθαρή" γείωση. Power Factor (Συντελεστής Ισχύος) Η σχέση που συνδέει την ισχύ σε watt µε την ισχύ µετρούµενη σε VA. - Η πραγµατική ισχύς (watt) διαιρούµενη µε την φαινόµενη ισχύ σε VA. Συνήθως εκφράζεται µε τη µορφή δεκαδικού. Power Rating (Βαθµός Ισχύος) Η διαθέσιµη ισχύς στη έξοδο µιας πηγής ενέργειας. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή. PWM (Pulse Width Modulation) (Παλµός Διαµορφωµένου Εύρους) Μία τεχνική του Inverter που µε υψηλή συχνότητα πραγµατοποιεί µεταβολές στο πλάτος των παλµών σε µια περίοδο αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί εκτός ορίων ακόµα και για µη γραµµικά φορτία. Parallel Cell Connection (Παραλληλη Συνδ) Η διάταξη των κελιών σε µια οµάδα ίδιας τάσης συσσωρευτών που δηµιουργείται από τη σύνδεση όλων των θετικών κλεµών µαζί και όλων των αρνητικών κλεµών µαζί. Η τάση του συνόλου των συσσωρευτών είναι αυτή του ενός κελιού και η χωρητικότητα είναι το σύνολο της χωρητικότητας κάθε κελιού ξεχωριστά. Positive Plate (Θετικη Πλακα) Περιλαµβάνει το διοξείδιο του µολύβδου από τα ενεργά υλικά. Q R RF (Radiofrequency) (Ραδιοσυχνότητα) Υψηλέσ συχνότητες µεταδιδόµενες στο περιβάλλον. RFI (Radio Frequency Interference) (Παρεµβολές Ραδιοσυχνοτήτων) Συντοµογραφία για τον όρο παρεµβολές από συσκευές που χρησιµοποιούν RF συχνότητα. Rectifier Ανορθωτής (AC/ DC) Resistance Η µέτρηση της ικανότητας ενός υλικού να επιτρέπει τη διέλευση του ρεύµατος. 13/17

14 Remote Emergency Power Off (Κλείσιµο από Απόσταση) Μια λειτουργία που επιτρέπει το ολικό κλείσιµο µιας συσκευής από απόσταση σε περίπτωση ανάγκης. S SAG Βύθισµα της τάσης. Sealed Cell (Κελί Κλειστού Τύπου) Ένα στοιχείο σφραγισµένο υπό κανονικές συνθήκες, το οποίο όµως, όταν αυξηθεί η εσωτερική πίεση, επιτρέπει την διαρροή αερίων. Self Discharge (Αυτό Εκφόρτιση) Η απώλεια χωρητικότητας ενός στοιχείου ή συσσωρευτή που οφείλεται σε χηµικές αντιδράσεις. Αυτό συνήθως συµβαίνει κατά την αποθήκευση των στοιχείων ή των συσσωρευτών. Short Circuit (Βραχυκύκλωµα) Η ένωση µεταξύ δυο σηµείων µε χαµηλή ή µηδενική αντίσταση. Αυτό έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρεύµατος και την πρόκληση ζηµιάς. Short Circuit Protection (Προστασία από Βραχυκύκλωµα) Διάταξη προστασίας της συσκευής από βραχυκύκλωµα, η οποία λειτουργεί µειώνοντας το ρεύµα εξόδου ενός τροφοδοτικού για την αποφυγή βλάβης. Silicon Controlled Rectifier (SCR) (Ανορθωτής) Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου. Single Phase Μονοφασικό (συνήθως χαµηλή ισχύς). SNMP (Simple Network Management Protocol) Πρωτόκολλο απλής διαχείρισης µέσω δικτύου για την συλλογή πληροφοριών και διαχείριση συσκευών σε δίκτυο. Spike (Αιχµή) Αιχµέσ της τάσης µε διάρκεια µικρότερη από µισό κύκλο που µπορεί να εµφανιστεί είτε στην θετική είτε στην αρνητική ηµιπερίοδο. Standby Current Το ρεύµα που καταναλώνεται από µια συσκευή όταν δεν λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. Static Transfer Switch Στατικός Διακόπτης Μεταγωγής: είναι ένας στατικός διακόπτης που χρησιµοποιείται στα UPS για να γίνει η µεταφορά του φορτίου από την AC γραµµή στον µετατροπέα. Separator (Διαχωριστηρασ) Υλικό που παρεµβάλλεται µεταξύ των πλακών για να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους οι πλάκες. Service Life (Χρονοσ Ζωησ) Η χρονική περίοδος λειτουργίας του συσσωρευτή ή ο αριθµός των κύκλων που περνούν προτού η χωρητικότητα (Ah) πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ονοµαστικής χωρητικότητας, που συνήθως είναι το 80%. 14/17

15 Stratification Φαινόµενο κατά το οποίο, από το διάλυµα του ηλεκτρολύτη, διαχωρίζεται το θειικό οξύ από τον διαλύτη (νερό) και ως βαρύτερο κατακάθεται στη βάση του συσσωρευτή. Sulfatation (Οξειδωση) Η δηµιουργία θειικού µολύβδου (PbSO4) στην θετική και αρνητική πλάκα κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης ή αυτοεκφόρτισης του συσσωρευτή. Sulfuric Acid (Θειικο Οξυ) Το ενεργό υλικό του ηλεκτρολύτη στον συσσωρευτή µολύβδου οξέως. T Thermal Protection (Θερµική προστασία) Διάταξη που διακόπτει την τροφοδοσία αν η εσωτερική θερµοκρασία της συσκευής υπερβεί κάποια προκαθορισµένα όρια. Three Phases Systems (Τριφασικά Συστήµατα) Συστήµατα που χρειάζονται τριφασικό ρεύµα για την λειτουργία τους. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην διαφορά φάσης. Thyristor Εξάρτηµα που έχει δισταθή ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Από τρία κοινά θυρίστορ φτιάχνονται και οι ελεγχόµενοι ανορθωτές πυριτίου. Tolerance (Ανοχή) Το όριο των επιτρεπόµενων ανοχών που εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Transfer Time Χρόνος µεταγωγής των off line ή line interactive UPS από το δίκτυο στις συσσωρευτές και αντίστροφα. Transformer Μετασχηµατιστής. Transformer, Isolation Μετασχηµατιστής αποµόνωσης, όπου η µεταφορά του ρεύµατος από το πρωτεύων τύλιγµα στο δευτερεύον γίνεται επαγωγικά. Transistor IGBT (Isolated Gate Bipolar T) (Τρανζίστορ IGBT) Ένα ταχύ ηλεκτρονικό τρανζίστορ που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ροής συνεχούς ρεύµατος. Χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει µικρές απώλειες αγωγιµότητας και χειρίζεται υψηλά ρεύµατα. Transistor Mosfet (Metal Oxide Silicon F) (Τρανζίστορ MOSFET) Ένα τρανζίστορ τύπου FET, του οποίου η πύλη είναι αποµονωµένη από τον ηµιαγωγό µε ένα στρώµα πυριτίου. Triac Αµφίδροµος ελεγχόµενος διακόπτης πυριτίου. Trimmer Υποβιβαστής τάσης. 15/17

16 U UPS (Σύστηµα Αδιάλειπτης Λειτουργίας) Μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεµένη µεταξύ της γραµµής τροφοδοσίας και των κρίσιµων φορτίων. Το UPS προσφέρει αδιάλειπτη ενέργεια χωρίς παρεµβολές µε καθορισµένη τάση και συχνότητα στην έξοδό του. Η κατασκευή του αποτελείται από έναν ανορθωτή/ φορτιστή και έναν µετατροπέα µαζί µε συσσωρευτές για να υποστηρίζουν αδιάλειπτα το φορτίο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. V Ventilation (Αερισµός) Ο σχεδιασµός ενός µηχανήµατος ώστε να επιτρέπεται ο αερισµός του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Voltage (Τάση) H διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο άκρων ενός αγωγού που έχει ως αποτέλεσµα την κίνηση ηλεκτρονίων και την παραγωγή ρεύµατος. Η τιµή της τάσης βρίσκεται από το νόµο του Ohm (V=R/I). Voltage Nominal (Ονοµαστική Τάση) Η ονοµαστική τιµή µιας υπάρχουσας τάσης. Συνήθως δεν είναι η πραγµατική τιµή της τάσης. Volt Μονάδα µέτρησης της τάσης. Volt-Ampere Μονάδα µέτρησης της φαινόµενης ισχύος. Voltage Imbalance (Αστάθεια Τάσης) Κατάσταση στην οποία οι τάσεις των τριών φάσεων ενός συστήµατος διαφέρουν κατά πλάτος. Voltage Unbalanced Κατάσταση στην οποία οι τάσεις των τριών φάσεων ενός συστήµατος έχουν διαφορά φάσης πέρα από την καθορισµένη (120 φάση µε φάση). Voltage Regulation (Σταθεροποίηση τάσης) Η χρήση ενός κυκλώµατος ή µιας συσκευής για την τήρηση της τάσης εξόδου σε σταθερά καθορισµένα όρια. Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Battery Ο VRLA συσσωρευτής διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης µιας κατεύθυνσης που ανοίγει για την διαφυγή αερίων όταν η εσωτερική πίεση του συσσωρευτή ξεπερνά την ατµοσφαιρική πίεση. W Watt Μονάδα µέτρησης ισχύος. Watt-Hour Μονάδα µέτρησης ισχύος ανά ώρα. Waveform (Κυµατοµορφή) Γραφική απεικόνιση της τάσης ή του ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 16/17

17 X Y Z 17/17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10.000VA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10.000VA Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΕΔΥ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4 ος όροφος Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;*

Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Προστασία από UPS σε 3, 5 ή 9 προβλήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας;* Ο κόσµος έχει γίνει πλέον πλήρως ηλεκτρονικός και ψηφιακός. Κάθε ηλεκτρικό - ηλεκτρονικό µηχάνηµα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, (Η/Υ),

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ Οι συσσωρευτές είναι η εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας, δηλαδή τα UPS. Είναι η καρδιά τους.

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR 6. Θυρίστορ - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφανεια 1 6. ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR (Silicon Controlled Rectifier). - Η αµφίδροµη δίοδος THYRlSTOR (DIAC). - 0 αµφίδροµος ελεγχόµενος ανορθωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 144 52 Μεταµόρφωση Τηλ. 2841 084, fax. 2841 084 e-mail:powersv@netor.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 144 52 Μεταµόρφωση Τηλ. 2841 084, fax. 2841 084 e-mail:powersv@netor.gr Συνεργασία Συστήµατος Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) και Ηλεκτρογεννήτριας (H/Z). Προβλήµατα και προτεινόµενες λύσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το άρθρο αυτό αναλύει τα προβλήµατα συνεργασίας ενός συστήµατος αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converters ή Inverters) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converers ή Inverers) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Διάλεξη 3: Δίοδος pn (συνέχεια) - Δίοδος Zener Δρ Δημήτριος Λαμπάκης 1 Ημιανόρθωση Έχει μια δίοδο pn σε σειρά με μια αντίσταση φορτίου Η τάση στα άκρα της αντίστασης φορτίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός...6 Ενδείξεις σφαλμάτων...7 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, UPS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη για προστασία από προβλήµατα διακοπών και διαφόρων µεταβατικών φαινόµενων στα ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices *

Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices * H διαστασιοποίηση βιοµηχανικών συσσωρευτών µολύβδου και η επιλογή τους από πίνακες των κατασκευαστών. Άρθρο των B. Μπακόλια & Π. Σερέτη - PowerServices * Πρόλογος: Η επιλογή και διαστασιοποίηση των βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converters ή Inverters) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος 61 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1 Βολτόμετρο 2 Αμπερόμετρο 3 Τροφοδοτικό συνεχόμενου και εναλλασσόμενου ηλεκτρικού σήματος 4 Πλακέτα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων

Κατάλογος περιεχομένων Κατάλογος περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Μεταφράσεις όρων:...5 Έλεγχος πριν τη λειτουργία...7 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 60kVA ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1) Οι τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

- Transistor Transistor -

- Transistor Transistor - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΟΣ Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας Αντίσταση πυκνωτή - πηνίου Συντονισµένο κύκλωµα Ηλεκτρονική δοµή της ύλης Ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης Ηλεκτρονικές λυχνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ --------------- Αθήνα.../6/2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔ. : ΣΤ. ΔΑΝΤΗΣ Τ. Δ/ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 117 45 -

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Εργασία στο μάθημα «Εργαστήριο Αναλογικών VLSI» Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Ομάδα Γεωργιάδης Κωνσταντίνος konsgeorg@inf.uth.gr Σκετόπουλος Νικόλαος sketopou@inf.uth.gr ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα