ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 5 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 7 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 21

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται συνοπτικά μία προκαταρτική αξιολόγηση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ σε σχέση με το θέμα της αστοχίας λόγω σεισμού. Η προκαταρκτική γνωμάτευση έχει βασιστεί στην εξέταση του υλικού που μου διατέθηκε και το οποίο περιλαμβάνει το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ και ειδικότερα τόσο το κείμενο της μελέτης, όσο και τα Παραρτήματα 1 έως και 10 αυτής, όπως αυτή εκπονήθηκε από την ομάδα μελέτης της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ειδικότερα, οι υπολογισμοί που αφορούν στην ασφάλεια των φραγμάτων απόθεσης τελμάτων ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΥ και ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ, σε σχέση με τις σεισμικές κινήσεις, περιγράφονται κυρίως στο κύριο σώμα της μελέτης (Προσάρτημα 3) και στα Παραρτήματα 1, 6 και 7. Οι υπολογισμοί ανάλυσης κινδύνου της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ βασίζονται, σε ότι αφορά τις σεισμικές δράσεις: Α) Στην Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Σ. Παυλίδη. Β) Σε πρόσθετους υπολογισμούς σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Η παρούσα γνωμάτευση χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της Ειδικής Σεισμοτεκτονικής Μελέτης και των πρόσθετων υπολογισμών σεισμικής επικινδυνότητας (Παράρτημα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) ως δεδομένα για την αξιολόγηση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ σε σχέση με την αστοχία λόγω σεισμού. Κατά συνέπεια δέχεται, χωρίς περαιτέρω εξέταση, ως δεδομένα τα αποτελέσματα των υπολογισμών σεισμικής επικινδυνότητας, τα οποία αξιοποιούνται στην ΜΕΛΕΤΗ

4 ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ, χωρίς να εξετάζει την αξιοπιστία τους.

5 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Τα αποτελέσματα της Ειδικής Σεισμοτεκτονικής Μελέτης που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Σ. Παυλίδη και των πρόσθετων υπολογισμών σεισμικής επικινδυνότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Α) Η θέση των 2 φραγμάτων ανάμεσα σε δύο σημαντικά ενεργά ρήγματα, αυτό του Στρατωνίου και αυτό του Γοματίου (βλέπε σχήματα 1 και 2, από την Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη) Σχήμα 1. Χάρτης θέσης έργων της ευρύτερης περιοχής Μεταλλείων Κασσάνδρας (Ειδική σεισμοτεκτονική μελέτη των ρηγμάτων της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων Κασσάνδρας, Σ.Παυλίδης και συνεργάτες, 2010). Παρουσιάζεται η θέση των φραγμάτων Σκουριών, ανάμεσα στο ρήγμα του Στρατωνίου (S1a/b,2,3,S4a/b) και Γοματίου (G2).

6 Σχήμα 2. Χάρτης θέσης έργων της ευρύτερης περιοχής Μεταλλείων Κασσάνδρας (Ειδική σεισμοτεκτονική μελέτη των ρηγμάτων της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων Κασσάνδρας, Σ. Παυλίδης και συνεργάτες, 2010). Παρουσιάζεται η θέση των ρηγμάτων του Στρατωνίου (S1a/b,2,3,S4a/b) και Γοματίου (G2/G1). B) Σε ότι αφορά το Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού, η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση, PGA, είναι ίση με 0,47g, η οποία στα πλαίσια της μελέτης προσομοιώνεται ως «ενεργή» επιτάχυνση (το 80% της PGA), δηλαδή α = 0,80 x 0,47g = 0,38g. Γ) Σε ότι αφορά το Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού, θεωρήθηκε ο Μέγιστος Αναμενόμενος Σεισμός με μέγεθος 7,3-7,5 (από τις 2 προαναφερόμενες μελέτες), με κύρια συνεισφορά από το ρήγμα του Στρατωνίου σε απόσταση 7,5km από τη θέση Σκουριές, και με μέγιστη σεισμική επιτάχυνση είναι PGA = 0,85g. Η τιμή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλες τις δυναμικές αναλύσεις, ενώ για τις ψευδοστατικές αναλύσεις μπορεί να προσομοιώνεται ως «ενεργή» επιτάχυνση (το 80% της PGA), δηλαδή α = 0,80 x 0,85g = 0,68g (βλέπε σελ. 88, Πίνακα παραγράφου 3.5, Παράρτημα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ).

7 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Σε σχέση με τα αποτελέσματα της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ, σε ότι αφορά τις αναμενόμενες σεισμικές κινήσεις και την ανάλυση συμπεριφοράς του σώματος του φράγματος, αλλά και των άλλων στοιχείων της περιοχής τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του (π.χ. ευστάθεια πρανών), θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: Α) Σε σχέση με την αποτίμηση τω συνθηκών ευστάθειας (Παράρτημα 1 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ), αναφέρεται για την ανάλυση σεισμικών φορτίων (σελίδα 212) το παρακάτω απόσπασμα του ΕΑΚ: «Στην παράγραφο 5.4.2, η οποία αναφέρεται ειδικότερα στα αναχώματα, ορίζει τα εξής: «Η ευστάθεια αναχωμάτων με ύψος μέχρι και 15m θα ελέγχεται με θεώρηση πρόσθετων οριζοντίων ενεργών επιταχύνσεων της μάζας τους, που μεταβάλλονται από αβ=0,5α στη βάση, μέχρι ακ = αβ x β(τ) στην κορυφή του αναχώματος. Σε περίπτωση αναχωμάτων ύψους μεγαλύτερου από 15m, η σεισμική δράση στη στάθμη του φυσικού εδάφους επιτρέπεται να ληφθεί, σύμφωνα με το κεφ. 2 του Ε.Α.Κ., με χρήση κατάλληλης τιμής του συντελεστή σπουδαιότητας γ1 και q=1, η=1 και θ=1»» Η παραπάνω διατύπωση είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στον ΕΑΚ, αφού ο ΕΑΚ αναφέρει στην παράγραφο : «Η μελέτη αναχωμάτων ύψους μεγαλύτερου των 15m, αναχωμάτων που φέρουν σημαντικά έργα, και φραγμάτων γενικώς, δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να γίνεται ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη. Εφόσον δεν γίνει λεπτομερής και πλήρης σεισμολογική μελέτη, η σεισμική δράση στην στάθμη του φυσικού εδάφους επιτρέπεται να ληφθεί σύμφωνα με το Κεφ.2, με χρήση κατάλληλης τιμής του συντελεστή σπουδαιότητας γι και τιμές q=1.0, η=1.0 και θ=1.0»

8 Σύμφωνα με την παραπάνω διατύπωση του ΕΑΚ, η μελέτη αναχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο από 15 μέτρα (όπως τα εξεταζόμενα φράγματα) δεν καλύπτεται από τον ΕΑΚ και απαιτείται ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη. Κατά συνέπεια η χρήση της μεθοδολογίας της παραγράφου για την εκτέλεση ψευδοστατικών αναλύσεων δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΑΚ. Επιπλέον, για το έργο έχει γίνει ειδική σεισμολογική μελέτη (Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη, Σ Παυλίδης και συν., 2010 και Παράρτημα 7 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 2013) κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται η πρόνοια που αναφέρεται στη παράγραφο του ΕΑΚ για την περίπτωση που δεν υπάρχει λεπτομερής και πλήρη σεισμολογική μελέτη. Τα παραπάνω αναγνωρίζονται έμμεσα και από την ίδια τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, αφού υιοθετείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης δυναμικής ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (παράγραφος 1.2, σελίδα 219), μόνον όμως για το φράγμα Καρατζά-Λάκκου. Β) Τόσο η μελέτη Ειδικής Σεισμοτεκτονικής Μελέτης που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Σ. Παυλίδη, όσο και η μελέτη των πρόσθετων υπολογισμών σεισμικής επικινδυνότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ περιλαμβάνουν μόνον τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) και όχι τιμές είτε μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (PGV) η οποία είναι πολύ πιο κοντά στην εκτιμώμενη ιδιοπερίοδο (Τ=0,80,9sec) των φραγμάτων, όπως είναι καθιερωμένο ακόμα και σε απλές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας. Όμως, κυρίως, δεν περιλαμβάνει τιμές ελαστικών φασμάτων απόκρισης με βάση τις καθιερωμένες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε ανάλογες μελέτες έργων ίδιας ή ακόμη και μικρότερης σημασίας (υδροηλεκτρικά φράγματα, αγωγοί μεταφοράς καυσίμων, νοσοκομεία, κλπ.). Κατά συνέπεια, οι δυναμικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στη μελέτη βασίζονται μόνον σε μια τιμή «αγκύρωσης» του φάσματος απόκρισης, δηλαδή μόνον στην τιμή της μέγιστης τιμής εδαφικής επιτάχυνσης (PGA=0,85g).

9 Λόγω της διαδικασίας αυτής, η δυναμική ανάλυση δεν χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς παράγοντες διόρθωσης (επιβάρυνσης) για την επίδραση εγγύς (κοντινού) πεδίου στο φασματικό σχήμα, αφού το σενάριο το οποίο εξετάζεται βασίζεται στη δραστηριοποίηση του πολύ κοντινού ρήγματος του Στρατωνίου (βλέπε σχήματα 1 και 2). Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς και τα δύο φράγματα εδράζονται στο πίπτον τέμαχος τμήμα (hanging wall) του ρήγματος του Στρατωνίου, δηλαδή στο τμήμα το οποίο θα κινηθεί σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης (σύμφωνα και με την Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη). Όπως έχει παρατηρηθεί, στις περιπτώσεις αυτές έχουμε τη δημιουργία μεγάλων παλμών στη σεισμική καταγραφή (fling-step), οι οποίες προκαλούν μεγάλες μόνιμες (ανελαστικές) μετατοπίσεις, με ιδιαίτερη συνεισφορά σε μεγάλες περιόδους, δηλαδή και στην περιοχή των ιδιοπεριόδων των 2 φραγμάτων (0,8-0,9sec, σύμφωνα με τις ενδεικτικές εκτιμήσεις της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ). Σχήμα 3. Μετατοπίσεις για το σεισμό M=7.4 της Νικομήδειας (Izmit) του 1999, στη Yarimca σε απόσταση περίπου 5km από το σεισμικό ρήγμα (Somerville, 2002). Ένα τυπικό παράδειγμα δείχνεται στο σχήμα (3), όπου παρουσιάζονται οι μόνιμες (ανελαστικές) μετατοπίσεις λόγω του παραπάνω φαινομένου, από το σεισμό M=7,4 της Νικομήδειας (Izmit) του 1999, στη Yarimca σε απόσταση ~5km από το σεισμικό ρήγμα, δηλαδή για ένα σεισμό παρόμοιο με το Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού της υπ όψη

10 μελέτης και σε παρόμοια απόσταση με την εξεταζόμενη απόσταση σεισμού για τα φράγματα της περιοχής Σκουριών. Είναι εμφανής η παρουσία ενός θεαματικού παλμού μετατόπισης που ξεπερνάει τα 2,3 μέτρα, ως αποτέλεσμα της εγγύτητας του σεισμικού ρήγματος στη θέση καταγραφής. Πέρα από ειδικές τεχνικές που μπορούν να υιοθετηθούν στις περιπτώσεις αυτές, η ελάχιστη πρακτική που ακολουθείται είναι η χρήση κατάλληλων συντελεστών επιβάρυνσης του φάσματος με απλές σχέσεις βαθμονόμησης (π.χ. Bayless and Somerville, 2013, το οποίο αποτελεί τροποποίηση της μεθοδολογίας των Sommerville et al., 1997), κάτι που δεν έχει γίνει στα πλαίσια της μελέτης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογες επιφανειακές μόνιμες σεισμικά επαγόμενες μετατοπίσεις (της τάξης των 2 μέτρων) είχαν παρουσιαστεί και στον μικρότερο σεισμό του 1932, σύμφωνα με την Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη του έργου. Ειδικότερα, στην Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη (Παυλίδης και συν., 2010) αναφέρεται (σελ. 25): «Η έντασή του στην Ιερισσό ήταν Χ βαθμοί και προκάλεσε επιφανειακές μετατοπίσεις έως 2 μέτρα» Γ) Η προαναφερόμενη έλλειψη ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού (πιθανολογικών και αιτιοκρατικών) έχει ως αποτέλεσμα η μελέτη να χρησιμοποιεί τρεις σεισμούς σχεδιασμού (Καλαμάτας, Αιγίου, Λευκάδας), οι καταγραφές των οποίων έχουν απλά υποστεί επικλίμακια αναγωγή της επιτάχυνσης ή με απλά λόγια τα εν λόγω επιταχυνσιογραφήματα έχουν πολλαπλασιαστεί με κατάλληλο συντελεστή έτσι ώστε να προκύπτει η τιμή της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού των 0,85g της μελέτης (βλέπε σελ. 221 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ). Πέραν του γεγονότος ότι η προσέγγιση αυτή έχει γενικά εγκαταλειφθεί για την αναγωγή καταγραφών στη σύγχρονη Τεχν. Σεισμολογία και έχουν υιοθετηθεί άλλες πρακτικές για τη ρεαλιστική αναγωγή των καταγραφών που χρησιμοποιούν τα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού (π.χ. Atik and Abrahamson, 2010), θα πρέπει να επισημανθεί ότι: α) Ο αριθμός των καταγραφών είναι μικρός (3 αντί για 7 που συνήθως χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον EC8) και χρησιμοποιείται μόνον η μια συνιστώσα (χωρίς να διευκρινίζεται ποια από τις 2 διαθέσιμες καταγραφές έχει χρησιμοποιηθεί)

11 και χωρίς να γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών της καταγραφής (φάσμα, αξιοποιήσιμο τμήμα φάσματος, κλπ.), ώστε να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά και η αξιοπιστία της. β) Οι καταγραφές αυτές προέρχονται από σχετικά μικρότερους σεισμούς (Μ=6,3 και 6,4 για Αίγιο και Λευκάδα) σε μεγαλύτερες επικεντρικές αποστάσεις (18-23 χιλιόμετρα) ή αρκετά μικρότερο σεισμό (Μ=5,9, Καλαμάτα) σε παρόμοια επικεντρική απόσταση, άρα δεν περιλαμβάνουν τους προαναφερόμενους παλμούς μετατόπισης λόγω της εγγύτητας στο ρήγμα, αφού αυτοί μειώνονται σημαντικά σε αποστάσεις μεγαλύτερες από το πλάτος του ρήγματος (9-12 χιλιόμετρα για τους σεισμούς που χρησιμοποιήθηκαν) και για μεγέθη μικρότερα από Μ=6,5, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σειρά από μελέτες, οι οποίες συνοψίζονται στην εργασία των Spudich et al. (2013), PEER 2013/09. Κατά συνέπεια, οι καταγραφές που χρησιμοποιήθηκαν δεν διαθέτουν τα αναγκαία για την περίπτωση χαρακτηριστικά «εγγύς πεδίου» για τον Μέγιστο Αναμενόμενο Σεισμό και δεν μπορούν να απεικονίσουν σωστά σεισμολογικές κινήσεις όπως του σχήματος (3), δηλαδή από σεισμούς της τάξης του Μ~7,5 σε αποστάσεις μικρότερες από 10 χιλιόμετρα και στο πίπτον τέμαχος του ρήγματος. Είναι προφανές ότι αν λαμβάνονταν υπ όψη η επίδραση εγγύς πεδίου με τη χρήση άλλης προσέγγισης, οι μόνιμες (ανελαστικές) μετατοπίσεις των φραγμάτων από τη σεισμική κίνηση γενικά θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται στην ανάλυση που περιλαμβάνεται στη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. γ) Στη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αναφέρεται (σελ. 221) ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης με την καταγραφή του σεισμού της Λευκάδας είναι ιδιαίτερα δυσμενή, λόγω των πολλών κύκλων φόρτισης και της μεγάλης διάρκειας της καταγραφής (20 sec). Παρόλο που το φάσμα απόκρισης της καταγραφής της Λευκάδας έχει υψηλές τιμές για περιόδους <0,75 sec, θα πρέπει να επισημανθεί ότι: 1) Οι τιμές του είναι μικρότερες του κανονιστικού φάσματος του ΕΑΚ για την περιοχή περιόδων που αφορά στα φράγματα (0,8-0,9sec), όπως αναφέρει η ίδια η μελέτη στη σελ. 221, 2) Έχουν αγνοηθεί οι παλμοί κοντινής πηγής (εγγύς πεδίο), όπως αναλύθηκε προηγουμένως, που επιβαρύνουν κυρίως την περιοχή των ιδιοπεριόδων των φραγμάτων και, 3) Η

12 αναφερόμενη διάρκεια των 20sec (περίπου 17sec για επίπεδα επιτάχυνσης μεγαλύτερα από 0,1g σύμφωνα με το σχήμα 28, σελ. 227 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) είναι σημαντική, αλλά απολύτως αναμενόμενη για σεισμούς της τάξης του Μ=7,5, που είναι η τιμή του Μέγιστου Σεισμού Σχεδιασμού, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από το σεισμό της Λευκάδας. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη τιμή διάρκειας, το αντίστοιχο φάσμα απόκρισης και η αντίστοιχη καταγραφή της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «ιδιαίτερα δυσμενές και επιβλαβές και συνεπώς αποτελεί ένα πολύ συντηρητικό άνω όριο του σεισμού σχεδιασμού των έργων», όπως αναφέρεται στη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (σελ. 221), αλλά απλώς ένα πιο δυσμενές (σε σχέση με τα άλλα 2 εξεταζόμενα σενάρια), αλλά ρεαλιστικό σενάριο. Αυτός είναι και ο λόγος που ο συνήθης αριθμός σεναρίων που εξετάζονται σε ανάλογες μελέτες είναι (στις πρόσφατες σχετικές μελέτες σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο) σημαντικά μεγαλύτερος. Δ) Στο πλαίσιο της ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ δυναμικές αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνον για το φράγμα Καρατζά-Λάκκος και όχι για το φράγμα Λοτσάνικο. Όμως, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο (ΕΑΚ), το οποίο απαιτεί ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη για κάθε τεχνητό ανάχωμα με ύψος μεγαλύτερο από 15 μέτρα. Πέρα από την κανονιστική απαίτηση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μικρές μεταβολές στη γεωμετρία και στις ιδιότητες των υπό εξέταση κατασκευών έχουν συχνά σημαντικές επιπτώσεις στα τελικά αποτελέσματα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, η οποία σε ότι αφορά τις ψευδοστατικές αναλύσεις, παρουσιάζει συστηματικά δυσμενέστερους συντελεστές ασφαλείας για το φράγμα Λοτσάνικου, από εκείνους του φράγματος Καρατζά-Λάκκος (βλέπε Πίνακες 34 και 35, σελ. 217 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ). Κατ αναλογία, είναι πολύ πιθανόν το φράγμα Λοτσάνικο να παρουσιάζει και δυσμενέστερα αποτελέσματα από δυναμικές αναλύσεις σε σχέση με αυτό του Καρατζά-Λάκκος.

13 Ε) Τα τελικά παρουσιαζόμενα αποτελέσματα, τα οποία στις συνοψίσεις επικεντρώνονται μόνον στις επιβαλλόμενες καθιζήσεις (κατακόρυφες μετακινήσεις ή βυθίσεις), παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στο κύριο σώμα της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και στα Παραρτήματα 6 και 7 όπου παρουσιάζονται οι λεπτομερέστερες αναλύσεις. Ειδικότερα στη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εμφανίζεται και αξιολογείται ο ακόλουθος Πίνακας (σελ. 241) για τις μέγιστες καθιζήσεις στη στέψη του φράγματος: Αντίθετα, στο Παράρτημα 6 (σελ. 32), αλλά και στα αναλυτικά αποτελέσματα του Παραρτήματος 7) εμφανίζονται τα ακόλουθα δυσμενέστερα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα αυτά, πέρα από τις διαφορές τους (οι οποίες οφείλονται στο ότι ο πρώτος πίνακας δεν εξετάζει τη στέψη, αλλά σημείο το οποίο βρίσκεται σε βάθος 3 μέτρων κάτω από τη στέψη), απαιτούν διαφορετική προσέγγιση αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στις αναλύσεις (Παράρτημα 7: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ), οι δυσμενέστερες τιμές του 2 ου Πίνακα είναι αυτές που πρέπει να ληφθούν υπ όψη και όχι οι μικρότερες που αναφέρονται στο κύριο σώμα της μελέτης.

14 Τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα επιβεβαιώνουν τη μη-γραμμική συμπεριφορά του φαινομένου. Έτσι, ενώ οι τιμές της επιτάχυνσης αυξάνουν από το Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού στο Μέγιστο Αναμενόμενο Σεισμό κατά 81%, οι υπολογιζόμενες καθιζήσεις στη στέψη του φράγματος αυξάνουν κατά %. ΣΤ) Η μελέτη περιορίζεται σε ότι αφορά τα συμπεράσματά της μόνον στην εξέταση της μείωσης του ελεύθερου ύψους της στέψης του φράγματος (freeboard reduction) και μόνον σε σχέση με την πιθανότητα άμεσης υπερχείλισης ως αποτέλεσμα της βύθισης της στέψης. Ειδικότερα: Σχήμα 4. Πλαστικές παραμορφώσεις (κόκκινα τετράγωνα) από το σενάριο Μέγιστου Αναμενόμενου Σεισμού με το επιταχυνσιογράφημα της Λευκάδας (σχήμα 37 από το Παράρτημα 6 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ). 1) Το σώμα του φράγματος παρουσιάζει τόσο στα κατάντι του φράγματος, αλλά κυρίως στα τέλματα και στο υπόβαθρο στα ανάντι του φράγματος, εκτεταμένες πλαστικές παραμορφώσεις (βλέπε σχήμα 4) για το δυσμενέστερο, αλλά ρεαλιστικό σενάριο του σεισμού της Λευκάδας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, αφού οι υπολογισμοί δείχνουν (Παράρτημα 7) ότι τόσο με το Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού με

15 μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA=0,47g, όσο και με τον Μέγιστο Αναμενόμενο Σεισμό με PGA=0,85g, οι επιταχύνσεις στη στέψη του φράγματος είναι παρόμοιες (~0,7-0,75g). Αυτή η «από-ενίσχυση» των κορυφαίων επιταχύνσεων μεταξύ του σεισμικής διέγερσης και της απόκρισης του σώματος του φράγματος στη στέψη, στην περίπτωση του Μέγιστου Αναμενόμενου Σεισμού, δεν μπορεί παρά να οφείλεται στην έντονα μηγραμμική απόκριση του σώματος του φράγματος, το οποίο συνεπάγεται απομείωση των επιταχύνσεων, αλλά ταυτοχρόνως και σημαντική αύξηση των διατμητικών παραμορφώσεων και πλαστικοποίηση σημαντικού τμήματος του σώματος του φράγματος, κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται στο σχήμα 4. 2) Τόσο στη στέψη του φράγματος, όσο και στα κατάντι παρουσιάζονται πολύ μεγάλες μόνιμες μετατοπίσεις (όχι μόνον κατακόρυφες), η επίπτωση των οποίων δεν εξετάζεται και δεν σχολιάζεται στο πλαίσιο της μελέτης. Με άλλα λόγια, δεν παρουσιάζεται καμία ανάλυση σχετικά με τον τρόπο που τόσο μεγάλες ανελαστικές μετατοπίσεις πρέπει να παραληφθούν χωρίς πρόβλημα από το φράγμα, ούτε οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τις μετατοπίσεις αυτές που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία του φράγματος, ιδίως αν ληφθεί υπ όψη ότι οι πραγματικές σεισμικές κινήσεις ενδέχεται να είναι δυσμενέστερες (βλέπε προηγούμενη ανάλυση). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το πιο δυσμενές αλλά ρεαλιστικό σενάριο του σεισμού της Λευκάδας (σχήμα 5), η κατάντη πλευρά του φράγματος παρουσιάζει ανελαστικές μετακινήσεις μέχρι και 9 μέτρα σε επιδερμικούς κύκλους ολίσθησης στα κατάντι, οι οποίες προοδευτικά με το βάθος μειώνονται μεν, αλλά εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, της τάξης των 4 μέτρων, ακόμη και σε βάθος 20 μέτρων από την κατάντη πλευρά του εξεταζόμενου φράγματος, αλλά και μόνιμες μετακινήσεις των 2 έως 3 μέτρων στο μεγαλύτερο τμήμα του σώματος του φράγματος. Ο υπολογισμός των ιδιαίτερα μεγάλων ανελαστικών μετακινήσεων μοιραία γεννά ερωτήματα σχετικά με τη μετασεισμική στατική επάρκεια του ίδιου του σώματος του φράγματος, αλλά και με τα θέματα λειτουργίας των φίλτρων και των αποστραγγιστικών στρώσεων. Το ερώτημα αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί την υπόψη μελέτη και δεν αντιμετωπίζεται. Η μελέτη επικεντρώνεται στη βύθιση της στέψης, αγνοώντας τις εξαιρετικά μεγάλες ανελαστικές

16 μετακινήσεις στα κατάντη, οι οποίες αλλοιώνουν την γεωμετρία του ίδιου του σώματος του φράγματος και θέτουν κατ ελάχιστον σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη μετασεισμική του στατική επάρκεια. Ακόμη, είναι γνωστό ότι ενός τέτοιου μεγέθους σεισμικό συμβάν συνήθως ακολουθείται και από μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, τις επόμενες ώρες ή και ημέρες και το μέγιστο μέγεθος της οποίας τυπικά φτάνει σε μια μονάδα μεγέθους μικρότερη από το κύριο σεισμικό συμβάν (για την περίπτωση μας επομένως σε τιμές της τάξης του Μ=6,5), γεγονός που θα υποβάλλει το ήδη σοβαρά πληγέν φράγμα σε νέα σεισμική επιπόνηση, και ενόσω οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών του φράγματος θα βρίσκονται κοντά σε επίπεδα παραμένουσας διατμητικής αντοχής, ήτοι σημαντικά χαμηλότερα των τιμών διατμητικής αντοχής με τους οποίους έγιναν οι προηγούμενοι ψευδοστατικοί έλεγχοι. Σχήμα 5. Συνολικές μετακινήσεις στο φράγμα Καρατζά-Λάκκου από το σενάριο Μέγιστου Αναμενόμενου Σεισμού με το επιταχυνσιογράφημα της Λευκάδας (σελ.140 από το Παράρτημα 7 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ).

17 Ακόμη, σύμφωνα με τις Ελβετικές Οδηγίες (Verification des ouvrages d accumulation, Version 1.2, Mars 2003) του Office Federal des eaux et de la geologie, οι λόγοι υπολογισμού των ανελαστικών μετακινήσεων προσδιορίζονται στους εξής: 1. Αποφυγή υπερχείλισης πάνω από τη στέψη του φράγματος 2. Αποφυγή εσωτερικής διάβρωσης 3. Εξασφάλιση της μετασεισμικής στατικής ευστάθειας του φράγματος σε κατάσταση παραμόρφωσης Τα παραπάνω συνήθως εξασφαλίζονται εφόσον οι αναμενόμενες ανελαστικές μετακινήσεις είναι της τάξης των 0,5 μέτρων για «βαθείς» κύκλους ολίσθησης (ήτοι για κύκλους ολίσθησης που διέρχονται σε βάθος 10%-20% του ύψους του φράγματος, δηλ. εδώ για βάθη 15 έως 30 μέτρα) και αντιστοίχως της τάξης των 0,2 μέτρων για «ρηχούς» κύκλους ολίσθησης. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται (η περίπτωση μας), τότε απαιτούνται οι τρεις (3) παραπάνω έλεγχοι. Ωστόσο, στην υπόψη μελέτη μόνον ο 1 ος έλεγχος πραγματοποιείται και σύμφωνα με αυτήν κρίνεται ως επαρκής. Ο 2 ος έλεγχος απαιτεί το εναπομένον πάχος των φίλτρων να είναι κατ ελάχιστον το 50% του αρχικά σχεδιασθέντος πάχους μετά το πέρας της σεισμικής διέγερσης και τις σεισμικά επαγόμενες ανελαστικές μετακινήσεις. Και τέλος, ο 3ος έλεγχος απαιτεί προσδιορισμό της μετασεισμικής στατικής ευστάθειας του φράγματος με τα παραμένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών του σώματος του φράγματος, δηλ. την παραμένουσα γωνία τριβής (residual angle of friction, φ r) εφόσον έχουν εκδηλωθεί ανελαστικές μετακινήσεις και απαιτεί ως ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας την τιμή 1,2 (FS 1,2). Είναι σαφές ότι αν και εμφανίζονται στα αποτελέσματα των αναλύσεων πολύ μεγαλύτερες ανελαστικές μετατοπίσεις και σε «βαθείς» και σε «ρηχούς» κύκλους ολίσθησης, ούτε ο 2ος, ούτε ο 3ος έλεγχος έχουν γίνει στη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Επίσης, σύμφωνα με την πρακτική που έχει υιοθετήσει και ακολουθεί το Τμήμα Ασφαλείας Φραγμάτων (Division of Safety of Dams, DSOD) του Τομέα Υδάτινων Πόρων της Καλιφόρνια (Η.Π.Α.), ανελαστικές μετακινήσεις της τάξης των 1,5 έως 2,0 μέτρα, προερχόμενες από σεισμική διέγερση, χαρακτηρίζονται μεν ιδιαίτερα σημαντικές όχι

18 όμως απαραιτήτως απαγορευτικές για την ασφάλεια των χωμάτινων λιθόρριπτων φραγμάτων, ενώ εξ άλλης πλευράς θεωρείται πιθανή η ανάπτυξη εγκάρσιων ρωγμών κυρίως στις περιοχές κοντά στα αντερείσματα. Τέλος, με βάση το κείμενο που υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται από το Γαλλικό Υπουργείο Οικολογίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Μεταφορών και Στέγασης (Γενική Δ/νση Πρόληψης Κινδύνων) από τον Νοέμβριο του 2010, με τίτλο: «Risque Sismique et Securite des Ouvrages Hydrauliques» ως κριτήριο ανεκτών ανελαστικών μετακινήσεων ορίσθηκε το ελάχιστο των ακόλουθων κριτηρίων: Οριζόντιες ή κατακόρυφες μετακινήσεις έως 3% του ύψους (Η) του φράγματος Κατακόρυφες μετακινήσεις: το 1/3 του ελεύθερου ύψους της στέψης ή 1 μέτρο Οριζόντιες μετακινήσεις: μικρότερες του 1/3 του πλάτους των φίλτρων Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, και επειδή αφενός δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι προς εξασφάλιση της σεισμικής επάρκειας του φράγματος, και αφετέρου, με βάση τη διεθνή πρακτική επί σεισμικά επαγόμενων ανελαστικών μετακινήσεων σε χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα, μετακινήσεις κυμαινόμενες από 2 έως 9 μέτρα είναι πολύ υψηλές τιμές και πάντως πολύ μεγαλύτερες από τα όρια που θέτουν και οι 3 προαναφερθείσες οδηγίες, είναι πιθανόν να μην είναι σεισμικά επαρκές το φράγμα. Ζ) Ενώ η μελέτη έχει υπολογίσει «ενεργές» επιταχύνσεις τόσο για τον Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού (0,38g), όσο και για τον Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού (0,68g), όλες οι αναλύσεις που δεν αφορούν στο φράγμα (π.χ. ευστάθειας φυσικών πρανών) έχουν γίνει μόνον με την τιμή βάσης που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή του Λειτουργικού Σεισμού Σχεδιασμού δηλαδή αβ=0,5 Χ 0,38g=0,19g (βλέπε παράδειγμα σχήματος 6) και όχι και με την αντίστοιχη τιμή του Μέγιστου Σεισμού Σχεδιασμού αβ=0,5 Χ 0,68g=0,34g.

19 Σχήμα 6. Παράδειγμα ανάλυσης ευστάθειας πρανούς στο φράγμα Καρατζά-Λάκκου από το σενάριο Λειτουργικού Σεισμού Σχεδιασμού (σελ.96 από το Παράρτημα 6 της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ), όπου φαίνεται η χρησιμοποιούμενη τιμή επιτάχυνσης βάσης που αντιστοιχεί στην περίοδο επανάληψης των 475 ετών. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του προαναφερόμενου Πίνακα 8 της παρούσας γνωμάτευσης, η αύξηση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του συντελεστή ασφαλείας, σε τιμές μικρότερες της μονάδας. Με δεδομένο ότι η αστοχία των πρανών μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του φράγματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο του Παραρτήματος 6 (σελ. 37) της ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, το οποίο σχεδιάζεται και για τα 2 επίπεδα (Λειτουργικό Σεισμό Σχεδιασμού και Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού), επιδρώντας

20 επιβαρυντικά στις ήδη σημαντικές μετατοπίσεις του σώματος του φράγματος (βλέπε σχήμα 5), αποτελεί ουσιαστική τεχνική παράλειψη η μη-ανάλυση του συγκεκριμένου κινδύνου (ευστάθειας πρανών) και για το Μέγιστο Σεισμό Σχεδιασμού. Είναι προφανές ότι η συνδυαστική ανάλυση των επιπτώσεων της αστοχίας των φυσικών πρανών με την αντίστοιχη συμπεριφορά του φράγματος πιθανότατα θα οδηγήσει σε πιο επιβαρυντικά σενάρια για την αστοχία του φράγματος.

21 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atik Al., L., & Abrahamson, N. (2010). An improved method for nonstationary spectral matching. Earthquake Spectra, 26(3), CEN, European Committee for Standardisation TC250/SC8/ [2003] Eurocode 8: Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures, Part 1.1: General rules, seismic actions and rules for buildings, PrEN Παυλίδης, Σ., και συνεργάτες, Ειδική Σεισμοτεκτονική Μελέτη των ρηγμάτων της ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων Κασσάνδρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάιος ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ, ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (μία μελέτη και 10 παραρτήματα), Ιούνιος PEER 2013/09 Final Report of the NGA-West2 Directivity Working Group, Paul Spudich, Jeffrey R. Bayless, Jack W. Baker, Brian S.J. Chiou, Badie Rowshandel, Shrey K. Shahi, and Paul Somerville. Somerville, P.G., N.F. Smith, R.W. Graves, and N.A. Abrahamson (1997). Modification of empirical strong ground motion attenuation relations to include the amplitude and duration effects of rupture directivity. Seismol. Res. Let. 68(1), Somerville, P.G. (2002). Characterizing near fault ground motion for the design and evaluation of bridges. Proceedings of the Third National Seismic Conference and Workshop on Bridges and Highways. Securite des ouvrages d accumulation: Documentation de base pour la verification des ouvrages d accumulation aux seismes. Rapport de l OFEG, serie Eaux; Version 1.2, Mars 2003 Risque Sismique et Securite des Ouvrages Hydrauliques; rapport redige a la demande du MEDDT-DGPR, Novembre 2010.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ στις ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκθεση πρός το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Απόφαση Ε Γ/18/33/99 Οµάδα Εργασίας Γ. Γκαζέτας, Π.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη

Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα