ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ( ) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το τριετές Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ( ) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρωματικών δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την ενίσχυση του αλβανικού αγροτικού τομέα, ο οποίος σήμερα, απασχολεί σχεδόν το 48% του εργατικού δυναμικού και παράγει περίπου το 20% του ΑΕΠ, με τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Επισημαίνεται το έλλειμμα γνώσης, που έχει η Αλβανία στον αγροτικό τομέα και η προτεραιότητα που δίνεται μέσα από τα σχεδιαζόμενα μέτρα, μεταξύ άλλων, στα εξής: στη μηχανοποίηση της γεωργίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητάς της, στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων στην ανάπτυξη της αλιείας και της αμπελουργίας και στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα, διαρθρώνεται σε τρείς Πυλώνες, οι οποίοι αφορούν στα εξής: α) δημοσιονομική μεταρρύθμιση, β) βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και γ) θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για δέσμη 26 μέτρων, 13 εκ των οποίων, έχουν ήδη θεσπιστεί, ενώ τα υπόλοιπα θα υιοθετηθούν εντός του Α εξαμήνου Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι: 1. Επιστροφή του ΦΠΑ για τα γεωργικά εγχώρια προϊόντα. Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων θα αποζημιωθούν σε ποσοστό 20% με σκοπό την εξίσωση του ΦΠΑ στην αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων (Ν. 92/ περί ΦΠΑ, με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2015). Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών παραγωγών και αύξηση του εμπορίου εγχώριων προϊόντων. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για την Σελίδα 1 από 8

2 έκδοση τιμολογίων και συνεπώς, να συμβάλει στην καταγραφή των μικρών παραγωγών. 2. Τροποποίηση του Τελωνειακού Κώδικα (Ν.102/ ) με γνώμονα τη μείωση του χρόνου της ελεγκτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. 3. Επανεξέταση των δασμών, που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή πρώτων υλών και ζώων εκτροφής. Συγκεκριμένα, το 2015 σχεδιάζεται να εφαρμοστεί μηδενικός δασμός επί των εισαγόμενων πρώτων υλών για τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, τη γεωργία και την κτηνοτροφία (πχ. σιτάρι, βιολογικές πρώτες ύλες, αλεύρι και ζωοτροφές), με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής καθώς και των επενδύσεων στους τομείς αυτούς. 4. Απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. (Ν.92/ περί ΦΠΑ, με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2015). Το μέτρο, μεταξύ άλλων, θα δώσει ώθηση στη μηχανοποίηση της γεωργίας και τις υπηρεσίες υποστήριξης. 5. Απαλλαγή του τομέα αλιείας από την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (από 37 λεκ/λίτρο σε μηδέν), του φόρου κύκλου εργασιών (από 27 λεκ/λίτρο σε μηδέν) και του φόρου διοξειδίου του άνθρακα (από 3 λεκ/λίτρο σε μηδέν), σύμφωνα με τη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων για το Το συνολικό όφελος αντιστοιχεί σε μείωση του κόστους της αλιείας κατά 10%, σε σχέση με σήμερα. 6. Αναθεώρηση της νομοθεσίας ειδικών φόρων κατανάλωσης οίνου και προώθηση της εγχώριας παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγής οίνου και την ανάπτυξη της αμπελουργίας. 7. Νομιμοποίηση των γεωργικών εργαλείων και μη επιβολή προστίμων για όσα έχουν εισαχθεί παρανόμως, με την προϋπόθεση της έγκυρης καταγραφής τους. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται, για πρώτη φορά, καταγραφή των γεωργικών μηχανημάτων. 8. Ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων για τους καταναλωτές με τέσσερα μέτρα: α) ενοποίηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και υπαγωγή τους στο Υπουργείο Γεωργίας, β) οργανωτικό πλαίσιο των κτηνιάτρων σε εθνικό επίπεδο, γ) καθιέρωση τριμηνιαίων ελέγχων των κτηνιατρικών πιστοποιητικών και δ) βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στην συλλογή γάλακτος. 9. Ανάπτυξη πακέτου για την παραχώρηση δημόσιων εγκαταστάσεων για τη στέγαση μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, κατά το πρότυπο της βιομηχανίας φασόν, με συμβολικό μίσθιο ενός ευρώ. 10. Ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας μέσω της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα με σκοπό τη διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου για επενδύσεις. Σελίδα 2 από 8

3 Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τα μέτρα στήριξης στον αγροτικό τομέα είναι: η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η διευκόλυνση πρόσβασης μικρών παραγωγών στις αγορές, η μείωση της άτυπης οικονομίας στον τομέα αυτό, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής και η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων, η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και η αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων. Με τη σταδιακή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, η α/κυβέρνηση επιδιώκει αντικατάσταση των εισαγωγών με εγχώρια προϊόντα, αύξηση των εξαγωγών και διεύρυνση της γκάμας των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος προβλέπουν αύξηση της γεωργικής παραγωγής κατά περίπου 20 εκ. ευρώ το 2015, εκ. ευρώ το 2016 και 35 εκ. ευρώ το Η συνολική αύξηση των εξαγωγών του αγροτικού τομέα την τριετία εκτιμάται από 24 έως 28 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται η αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης σε απασχολούμενους έως το Αναλυτικά τα μέτρα παρουσιάζονται σε ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα στο παρακάτω παράρτημα, ενώ γενικές πληροφορίες για την αλβανική οικονομία και την αλβανική αγορά είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Έκθεση 2013, στην ιστοσελίδα: Σελίδα 3 από 8

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ( ) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία (Ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) Α. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ Η ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 α/α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ* Επιστροφή ΦΠΑ για γεωργικά προϊόντα Κυρώσεις για τις διαφορές στο βάρος (κατά τον τελωνειακό έλεγχο) Επανεξέταση των φόρων κατά την εισαγωγή των πρώτων υλών και ζώων εκτροφής Κατάργηση του φόρου 10% για την εισαγωγή βιολογικού υλικού και έτοιμου μείγματος από τις ΗΠΑ Έχει εγκριθεί ο υπ.αριθ. Ν. 92/2014 με ημερομηνία "Περί τον φόρο προστιθέμενης αξίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας», άρθρο 110 παράγραφος 2, Τμήμα 4, άρθρο , του ΦΠΑ για παραγωγούς γεωργικών προϊόντων: θα αποζημιωθούν σε ποσοστό 20% με σκοπό την εξίσωση του ΦΠΑ στην αγορά και πώληση των γεωργικών προϊόντων., Α.Τ.Ε., Εγκρίθηκε ο υπ.αριθ Γ.Δ.Τ. 102/2014 Νόμος, με ημερομηνία "Τελωνειακός Κώδικας της Δημοκρατίας της Αλβανίας". Ο ΤΚ προβλέπει την προκαταρτική δήλωση και δικαίωμα αναθεώρησης της τελωνειακής διασάφησης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι κυρώσεις. Έχει σχεδιασθεί το Φορολογικό Πακέτο 2015, στο οποίο αναμένεται η εφαρμογή μηδενικού δασμού για την εισαγωγή προϊόντων,τα οποία χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ή τη γεωργία. Α.Ε.Ε., Φορολογικό Πακέτο Α.Ε.Ε., α) Αύξηση οικονομικής δραστηριότητας μικροπαραγωγών και αύξηση εμπορίου εγχώριων προϊόντων. β) Κίνητρα για την αγορά εγχώριων προϊόντων από εμπόρους χονδρικής και βιομηχάνους που εργάζονται επισήμως/ κίνητρο για την επισημοποίηση των μικρών παραγωγών. α) Μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις β) Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος μέσω της μείωσης χρόνου στις χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες και ελέγχου Αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των επενδύσεων σε βιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικές μονάδες. Αύξηση κατά 25% της παραγωγής γάλακτος και κρέατος, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Σελίδα 4 από 8

5 α/α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού για την αγρο-βιομηχανία Αναγνώριση των απωλειών και των τεχνολογικών απωλειών κατά την αποθήκευση βιολογικού υλικού Αφορολόγητη προμήθεια καυσίμων στον τομέα της αλιείας Έχει εγκριθεί ο Νόμος 92/2014 με ημερομηνία «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας», το άρθρο 56, παράγραφος 38 και 41. Σύμφωνα με το νέο Νόμο του ΦΠΑ, με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015, απαλλάσσονται από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, γεωργικών μηχαν. και μηχαν. αγρο-βιομηχανίας Τροποποίησης της Απόφασης Νο 5 με ημερομηνία Περί Φόρου Εισοδήματος Στο Φορολογικό Πακέτο 2015 προβλέπεται, για τον τομέας της αλιείας, η απαλλαγή επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης, τελών κυκλοφορίας και του φόρου του άνθρακα Επανεξέταση του ΦΠΑ για Έχει εγκριθεί ο τα εισαγόμενα πτηνά & ζώα Νόμος 92/2014 με για αναπαραγωγή ημερομηνία "Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας», το άρθρο 56, παράγραφος 40. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των ζωντανά ζώα προς πάχυνση. Χρήση αλμυρών εδαφών και μη παραγωγικών εκτάσεων Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Τ. Α.Ε.Ε., Α.E.Ε., Πρόσθεση στην Α.Ε.Ε. Υπουργική Απόφαση αριθ. 460, με ημερομηνία «Περί έγκρισης της Υπουργικής Απόφασης για την μίσθωση αλατοποιημένης γης για αγροεπιχειρηματική δραστηριότητα» α) αύξηση της απασχόλησης στις γεωργικές μονάδες και στη βιομηχανία β) Κίνητρο για καλλιέργεια ακαλλιέργητων εκτάσεων γ) μείωση του κόστους προϊόντων διατροφής για τους καταναλωτές της χώρας δ) Προώθηση της γεωργικής μηχανοποίησης και των υπηρεσιών υποστήριξης. Μείωση κόστους Απαλλαγή από την πληρωμή: α) του ειδικού φόρου κατανάλωσης από 37ALL/ λίτρο σε 0 ALL β) του φόρου κυκλοφορίας από 27ALLλίτρο σε 0 ALL γ) φόρος διοξειδίου του άνθρακα από 3ALL/ λίτρο σε 0 ALL Η μείωση του κόστους της αλιείας κατά 10%. Μείωση κόστους και ενθάρρυνση εγχώριας παραγωγής Χρήση αλμυρών εδαφών και μη παραγωγικών εκτάσεων για γεωργική παραγωγή και βιομάζα Σελίδα 5 από 8

6 α/α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αναθεώρηση των διαδικασιών και των τελών εγγραφής σπόρων, δενδρυλλίων και φυτοφαρμάκων Κατάργηση των δασμών για τις δοκιμές των υβριδίων Σύνταξη τροποποιήσεως του νόμου αριθ με ημερομηνία «Περί πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών», όπως τροποποιήθηκε. α) μείωση του κόστους των εισροών και αύξηση της αποδοτικότητας του τομέα 12 Οργάνωση σε εθνικό επίπεδο των κτηνιάτρων Σύνταξη Νόμου «Περί έγκρισης του Συλλόγου Κτηνιάτρων» Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων ISUV Διευκόλυνση των διαδικασιών και ρύθμιση των ελέγχων παρακολούθησης 13 Αναθεώρηση κάθε 3 μήνες των αναφορών εισαγωγών ζωντανών ζώων και ζωωτροφών Σύνταξη συμφωνία συνεργασίας για τον καθορισμό κάθε τρεις μήνες των αναφορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Α.Ε.Ε. INSTAT α) Αύξηση της απασχόλησης β) μείωση του κόστους παραγωγής γ) Προστασία εγχώριων προϊόντων από τα εισαγόμενα, καθώς για τα τελευταία δεν καταβάλλονται φορολογικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις πραγματικές δαπάνες B. ΠΟΥ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Βελτίωση της ποιότητας και Υπουργική Απόφαση της ασφάλειας στη συλλογή για την στήριξη του γάλακτος τομέα των γαλακ/κών προϊόντων Εξέταση της εμπορικής πολιτικής εντός του νομικού χώρου της συμφωνίας CEFTA Αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής ISUV, AZHBR, Οργ.Ασφάλειας Τροφίμων Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Τ. α) αύξηση της ποιότητας του προϊόντος β) αύξηση της ασφάλειας των προϊόντων Αύξηση εμπορίου εγχώριων προϊόντων 16 Σχέδιο στήριξης για το βιολογικό υλικό με υψηλή ποιότητα Σχέδιο στήριξης 2015 Αύξηση ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής, μέσω της βελτίωσης της φυλής της κτηνοτροφίας 17 Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα οποία επηρεάζουν τον τομέα του οίνου και την αμπελουργία Νόμος για τους ειδικούς φόρους Y.OIK.A.E.E. Διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης στον τομέα του οίνου Σελίδα 6 από 8

7 ΑΡ Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κρασιού γενικώς και επιστροφή στην εγχώρια βιομηχανία. Βελτίωση των εγχειριδίων και διαδικασιών ελέγχου για τις εισαγωγές και εγκαταστάσεις εκτροφής πτηνών. Πακέτο μέτρων διευκόλυνσης για το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών βοτάνων. Ρυθμίσεις στο νομικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εμπορίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυτουγειονομικά και κτηνιατρικά φαρμακεία μόνο από γεωπόνους ή κτηνιάτρους. Αμνηστία και νομιμοποίηση των γεωργικών εργαλείων. Διευκόλυνση των διαδικασιών για την απόκτηση άδειας οδήγησης για τα γεωργικά μηχανήματα. Μεταρρυθμίσεις για την ενοποίηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Σύνταξη πακέτου για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων εγκαταστάσεων για τον τομέα της μεταποίησης / επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Μέτρα στήριξης ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νόμος για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καθορισμός εγχειριδίων και διαδικασιών Σύνταξη πράξεων Νομικού πλαισίου σύμφωνα με το Νόμο αριθ με ημερομηνία «Περί υλικού καλλιέργειας και πολλαπλασιασμού βοτάνων», όπως τροποποιήθηκε. Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τροποποίηση του Νόμου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρ..9208, με ημερομηνία 03/18/2004 Τροποποίηση του νόμου για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τροποποίηση του νόμου για την αποκατάσταση και την αποζημίωση της περιουσίας των πρώην ιδιοκτητών. Σύνταξη πακέτου μέτρων για την υποστήριξη του γεωργικού τομέα ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Y.OIK.A.E.E. Κρατική Οντότητα Σπόρων και φυντανιών. Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Τοπικών Υποθέσεων Υ.Α.Α.Τ. Α.Ε.Ε. α) Ενθάρρυνση της εγχώριας παραγωγής β) Αύξηση της παραγωγής του κρασιού και εκτάσεων των αμπελώνων α) Μείωση του κόστους παραγωγής. β) Αύξηση της εγχώριας παραγωγής. α) Μείωση του κόστους εισροών (input). β) Αύξηση και ασφάλεια για τη γεωργική παραγωγή. Εγγραφή για πρώτη φορά γεωργικών μηχανημάτων. Μείωση του κόστος εργασιών της γης. Ριζική μεταμόρφωση της ασφάλειας των τροφίμων για τους καταναλωτές. Αύξηση ασφάλειας και δυνατοτήτων δανεισμού. α) Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ασφάλειας τροφίμων β) Επισημοποίηση του γεωργικού τομέα γ) Αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών. δ) Βελτίωση και αύξηση των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων Σελίδα 7 από 8

8 Τέλος, προβλέπεται επανεξέταση του Ποινικού Κώδικα και σχετικών κανονιστικών νομικών πράξεων, με σκοπό τη διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου για τις επενδύσεις στη δημόσια αγροτική γη, σε συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επεξήγηση ακρώνυμων Α.Ε.Ε. Υ.Α.Α.Τ. Γ.Δ.Τ. ISUV INSTAT AZHBR Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων Υπ. Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Τελωνείων Ινστιτούτο για την Ασφάλεια Τροφίμων και Κτηνοτροφίας Ινστιτούτο Στατιστικής Οργανισμός Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης Σελίδα 8 από 8

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Η εικόνα της αποδιάρθρωσης Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού και η πολιτική της παθητικής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. :

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ - 1 - ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. : ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM entheto_espa_πετρος.indd 2 Περιεχόμενα Εμπορία και Μεταποίηση Από τις 30 Δεκεμβρίου και μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι (100 εκατ. ευρώ) θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις το νέο πρόγραμμα Αύξησης της Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Άξονες οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

~4 ΡΡλ1. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Βi*ΟΤΕΧΝΙΚΟ Εη'ΜΕΑΙΤflΡΙΟ 3 Α Λ Ο ΝΙ Κ Η Σ

~4 ΡΡλ1. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Βi*ΟΤΕΧΝΙΚΟ Εη'ΜΕΑΙΤflΡΙΟ 3 Α Λ Ο ΝΙ Κ Η Σ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Embassy of Greece - Office for Economic 3Π Commercial Affairs [ecocom-tirana@mfa.gr] Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 12:18 µµ Embassy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α.

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα