NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP"

Transcript

1 insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 5 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 9 Ιανουάριος 09 Σελίδα 2 από 13

3 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χωρίζεται σε 3 μέρη: Τμήμα Ι Υλικές Ζημιές. Εργασίες σύμβασης του έργου Εργοταξιακός (οικοδομικός) εξοπλισμός Μηχανήματα έργου Εκκαθάριση συντριμμάτων Υφιστάμενη περιουσία Τμήμα ΙΙ Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων. Τμήμα ΙΙΙ Εργοδοτική Ευθύνη Έχει απλούς και κατανοητούς όρους. Εύκολη πώληση. Συγκεντρώνει όλες τις καλύψεις σε ένα ασφαλιστήριο. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ α. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) γ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) & ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Ιανουάριος 09 Σελίδα 3 από 13

4 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: Φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, Πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, θύελλα, χαλάζι, παγετό, Σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, Ανθρώπινα λάθη, λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία, αδεξιότητα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 001 Απεργία, Οχλαγωγία Και Πολιτικές Ταραχές 002 Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων 004 Κάλυψη Επισκέψεων Συντήρησης ή/και Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης 006 Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών, Ταχέων Αποστολών ( ) 007 Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου ( ) 100 Κάλυψη Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μηχανημάτων Και Εγκαταστάσεων 102 Υπόγειων Καλωδιώσεων Και Λοιπών Υπογείων Εγκαταστάσεων / Δικτύων 115 Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης Για Τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού 200 Κάλυψη Κινδύνου Κατασκευαστών Για Τα Ηλεκτρομηχανολογικά Το Τμήμα ΙΙ της Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων, μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει ευθύνη οφειλόμενη σε απώλεια ή ζημιά, που προκαλείται σε όμορα κτίσματα από δόνηση, υποχώρηση ή εξασθένιση της υποστήριξης / θεμελίωσης σύμφωνα με τον Ειδικό Όρο 120, εφόσον μας δωθούν και αξιολογηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Πλήθος όμορων κτισμάτων. Απόσταση όμορων κτισμάτων από την οικοδομή. Πλήθος ορόφων ανά όμορο κτίσμα (υπόγειοι, υπέργειοι). Μέθοδος αντιστήριξης. Μετά την αποδοχή η κάλυψη θα παρέχεται με ανώτατο όριο κάλυψης μέχρι τις , με επιπλέον κόστος ασφάλισης 200 και απαλλαγή ανά ζημιά. Ιανουάριος 09 Σελίδα 4 από 13

5 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επιθεώρησης των όμορων κτισμάτων, πριν την ανάληψη. Ιανουάριος 09 Σελίδα 5 από 13

6 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ Κτίρια Κατοικιών Περιγραφή του έργου Αριθμός ορόφων / υπογείων (βάθος εκσκαφής) Διάρκεια κάλυψης Πραγματικός προϋπολογισμός (ανάλυση) Αντίγραφο άδειας οικοδομής Λοιπά Κτίρια (Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εργοστάσια κλπ) Διάρκεια κάλυψης Πραγματικός προϋπολογισμός (ανάλυση) Τεχνική περιγραφή Χρονοδιάγραμμα εργασιών Κάτοψη (προαιρετική) Λοιπά έργα Διάρκεια κάλυψης Πραγματικός προϋπολογισμός (ανάλυση) Τεχνική περιγραφή Χρονοδιάγραμμα εργασιών Εμπειρία Ότι άλλο χρειάζεται ανά περίπτωση Ιανουάριος 09 Σελίδα 6 από 13

7 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι τα ασφαλιζόμενα ποσά που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο να μην είναι μικρότερα: α) όσον αφορά την αξία του έργου και των υλικών, από την τελική αξία των συμβατικών εργασιών όταν αυτές θα έχουν τελειώσει, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, μισθών, ναύλων, τελωνειακών δασμών, καθώς επίσης και της αξίας των υλικών που παρέχονται από τον εργοδότη. β) όσον αφορά δε τον εξοπλισμό, από την αξία αντικατάστασης του οικοδομικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Αξία αντικατάστασης σημαίνει η αξία καινούργιων αντικειμένων του αυτού είδους και της αυτής ικανότητας. Σαν αξία αντικατάστασης θεωρείται το άθροισμα των ποσών της τιμής του εργοστασίου κατασκευής, των εξόδων συσκευασίας, των εξόδων μεταφοράς, των δασμών και φόρων και των εξόδων εγκατάστασης (συναρμολόγηση). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Σε περίπτωση που η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία θα καταβάλλει τις απαραίτητες δαπάνες για την επαναφορά του αντικειμένου που έχει πάθει βλάβη, στην κατάσταση που ήταν αμέσως πριν από το ζημιογόνο γεγονός. 2. ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Σε περίπτωση ολικής καταστροφής η Εταιρία θα πληρώσει την πραγματική αξία των αντικειμένων, όπως είχαν πριν γίνει η ζημιά. Ιανουάριος 09 Σελίδα 7 από 13

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η NP δημιούργησε για εσάς δύο απλά προγράμματα, για την ασφάλιση της ανέγερσης οικοδομών, που προβλέπονται για χρήση κατοικιών και γραφείων. Πρόγραμμα 1 Τμήμα Ι: Υλικές Ζημιές Του Ίδιου Του Έργου μέχρι Τμήμα ΙΙ: Τμήμα ΙΙΙ: Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό) Υλικές Ζημιές Ανώτατο Όριο Ευθύνης Τμήματος ΙΙ Εργοδοτική Ευθύνη (Πέραν Του ΙΚΑ Υποχρεώσεις) Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό) Ανώτατο Όριο Εργοδοτικής Ευθύνης Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υπόοριο της Αστικής Ευθύνης Για κεφάλαιο έργου μικρότερο από , τότε τα όρια κάλυψης της Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης μειώνονται κατά το ήμισυ. Πρόγραμμα 2 Τμήμα Ι : Υλικές Ζημιές Του Ίδιου Του Έργου από έως Τμήμα ΙΙ : Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό) Υλικές Ζημιές Ανώτατο Όριο Ευθύνης Τμήματος ΙΙ Τμήμα ΙΙΙ : Εργοδοτική Ευθύνη (Πέραν Του ΙΚΑ Υποχρεώσεις) Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό) Ανώτατο Όριο Εργοδοτικής Ευθύνης Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υπόοριο της Αστικής Ευθύνης Ιανουάριος 09 Σελίδα 8 από 13

9 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέχρι Από έως ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 18 μήνες 1,70 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο μήνες 1,80 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο μήνες 1,40 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο μήνες 1,50 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο 900 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 0,35 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο 150 0,50 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο 200 0,35 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο 150 0,50 επί του κεφαλαίου εργασιών με ελάχιστο 200 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μέχρι Από έως Τμήμα Ι Υλικές Ζημίες Στα Φυσικά Φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένου του Σεισμού), στη Πυρκαγιά και στους Ειδικούς Όρους 004, ανά ζημιογόνο γεγονός). Στους Λοιπούς Κινδύνους ανά ζημιογόνο γεγονός. Τμήμα ΙΙ Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Στον Ειδικό Όρο % του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο ανά ζημιογόνο γεγονός. Στις λοιπές Υλικές Ζημιές 500 ανά ζημιογόνο γεγονός. Τμήμα Ι Υλικές Ζημίες Στα Φυσικά Φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένου του Σεισμού), στη Πυρκαγιά και στους Ειδικούς Όρους 004, ανά ζημιογόνο γεγονός). Στους Λοιπούς Κινδύνους ανά ζημιογόνο γεγονός. Τμήμα ΙΙ Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Στον Ειδικό Όρο % του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο ανά ζημιογόνο γεγονός. Στις λοιπές Υλικές Ζημιές 900 ανά ζημιογόνο γεγονός. Απαλλάσσονται οι 3 πρώτες ημέρες ανά ζημιογόνο γεγονός και από εκεί και πέρα το 5% της ζημιάς Απαλλάσσονται οι 3 πρώτες ημέρες ανά ζημιογόνο γεγονός και από εκεί και πέρα το 5% της ζημιάς Ιανουάριος 09 Σελίδα 9 από 13

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για ζημιά ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος, όπως : 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1.1. ΠΟΛΕΜΟΥ Πολέμου, (είτε ο πόλεμος έχει κηρυχθεί είτε όχι), εισβολής, εχθροπραξιών ή πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίου πολέμου, στάσεως, εμφύλιας αναταραχής με σκοπό την πρόκληση της λαϊκής εξέγερσης, στρατιωτικής εξέγερσης, εξέγερσης, ανταρσίας, επανάστασης, κατάληψης της αρχής δια στρατιωτικής επέμβασης ή δια της βίας, ανταρσίας, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης, κινήματος, αντίστασης εναντίον αρχής, επανάστασης, στρατιωτικής εξουσίας ή εξουσίας που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας ή οποιουδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα, που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετες καλύψεις), 1.3. ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ Πυρηνικής αντιδράσεως, πυρηνικής ακτινοβολίας ή ραδιενεργού μολύνσεως, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης ΔΟΛΟΥ Δόλου ή βαριάς αμέλειας ή σκόπιμου ενέργειας / παράλειψης του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παύση των εργασιών / λειτουργίας της επιχείρησης του Λήπτη της Ασφάλισης ή / και του Ασφαλισμένου ολικής ή μερικής, πρόσκαιρης ή μόνιμης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Απώλεια ή ζημία που επήλθε πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Ασφαλιστηρίου, έστω και αν ή απώλεια ή ζημία ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια του παρόντος Ασφαλιστηρίου ΜΟΛΥΝΣΗ - ΡΥΠΑΝΣΗ Απώλεια ή ζημιά που επήλθε από οποιαδήποτε είδους μόλυνση ή / και ρύπανση ολική ή μερική, πρόσκαιρη ή μόνιμη ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται στην αδυναμία οποιουδήποτε «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» 2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2.1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Την κάθε είδους επακόλουθη ή αποθετική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών, απωλειών λόγω καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και απώλειας σύμβασης. Ιανουάριος 09 Σελίδα 10 από 13

11 2.3. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ Υλική ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένη μελέτη κατασκευής ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ / Η ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης ελαττωματικού υλικού και / ή κακοτεχνίας. Η παρούσα εξαίρεση περιορίζεται στα ασφαλισμένα αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα, ενώ υλική ζημιά στα ορθώς εκτελεσθέντα αντικείμενα, από ατύχημα οφειλόμενο σ αυτό το ελαττωματικό υλικό και / ή κακοτεχνία, καλύπτεται ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Υλική ζημιά που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά λόγω παλαιότητας ή χρήσης, διάβρωση, οξείδωση, υποβάθμιση λόγω αχρησίας και επίδραση ομαλών ατμοσφαιρικών συνθηκών ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υλική ζημιά στον εργοταξιακό και μηχανικό εξοπλισμό, που οφείλεται σε μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία του, διακοπή, θραύση ή απορύθμιση, πήξη (ψύξη) αντιψυκτικού ή άλλου υγρού, ελαττωματική λίπανση ή έλλειψη λιπαντικού ή αντιψυκτικού υγρού. Αν όμως ως συνέπεια μιας τέτοιας βλάβης ή ανωμαλίας προξενήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα τη πρόκληση εξωτερικής υλικής ζημιάς στον εξοπλισμό, αυτή η επακόλουθη εξωτερική ζημία καλύπτεται ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υλική ζημιά σε οχήματα που έχουν άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες οδούς), σε πλωτά μέσα ή σκάφη, ή σε αεροσκάφη ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΛΠ. Υλική ζημιά σε φακέλους, σχέδια, λογαριασμούς, τιμολόγια, χρήματα, γραμματόσημα, ένσημα, χαρτόσημα, γραμμάτια, ομόλογα, χρεόγραφα, επιταγές ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Υλική ζημιά (μυστηριώδη εξαφάνιση) που διαπιστώνεται μόνο κατά τον χρόνο διενέργειας απογραφής. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 4.1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση ή επανεκτέλεση ή αποκατάσταση ή επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο καλύπτεται ή θα μπορούσε να έχει καλυφθεί από το Τμήμα Ι Υλικές Ζημιές του παρόντος Ασφαλιστηρίου ΔΟΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Υλικές ζημίες σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή οικόπεδο ή κτίριο, ή σωματική βλάβη σε τρίτους, που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένιση του φέροντος οργανισμού (εκτός αν ειδικά έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υλικές ζημιές σε έργα και \ ή εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ε.Υ. κλπ.) γενικά (εκτός αν ειδικά έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη) ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Ατυχήματα, ασθένειες ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση ή / και σχέση εργασίας έργου ή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της εκτέλεσης του έργου ή τη λειτουργία της μεταξύ του Ασφαλισμένου και τρίτης εταιρίας. Εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται ούτε οι ζημιές που προκαλούνται στους Ιανουάριος 09 Σελίδα 11 από 13

12 συνεταίρους του, στα μέλη της οικογένειάς τους και τα πρόσωπα που έχουν προστηθεί από το ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ευθύνη εξαιτίας υλικής ζημιάς σε περιουσία που ανήκει, φροντίζεται ή φυλάσσεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στη διάταξη της παρ του παρόντος Ασφαλιστηρίου ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ατυχήματα ή ζημιές προς συγγενικά πρόσωπα δηλαδή σύζυγο ή συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού έστω και από αγχιστεία, εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ευθύνη εξαιτίας οποιουδήποτε ατυχήματος που προκλήθηκε από οχήματα με άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες οδούς), πλωτά μέσα ή σκάφη, ή αεροσκάφη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ευθύνη εξαιτίας οποιασδήποτε συμφωνίας του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου να πληρώσει οτιδήποτε ποσό με τρόπο αποζημίωσης ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν θα προέκυπτε ευθύνη της Εταιρίας στη περίπτωση που δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία. 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ 4.1. Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός Παθήσεις κήλης, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών, θλάση ινών, κιρσών, φυματίωσης, εξαρθρώσεις που οφείλονται σε υπερβολική προσπάθεια η οποία γίνεται με την θέληση του παθόντος καθώς και οποιεσδήποτε ασθένειες ακόμα και αν αυτές χαρακτηρισθούν ατυχήματα κατά την εργασία ή συνέπεια αυτής Ατυχήματα, που οφείλονται σε αναπηρία, επιληψία, φρενοβλάβεια, νευρασθένεια και γενικά σε νόσο του παθόντος, που μπορεί να συντελέσει σε ατυχήματα κατά την εργασία Ατυχήματα, που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή τον Ασφαλισμένο (εργοδότη) Οποιοδήποτε ποσό, που παρέχεται στον παθόντα από το ΙΚΑ σαν ημερήσια αποζημίωση (παροχή) Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας Προγενέστερη της ασφαλίσεως αναπηρία, σωματική ή διανοητική βλάβη καθώς και οποιαδήποτε επιπλοκή της Ατυχήματα, που συμβαίνουν όταν ο παθών βρίσκεται σε επιληπτική κρίση υπό την επήρεια τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών, αλκοολούχων ποτών (μέθη), παραισθησιογόνων ψυχοφαρμάκων Απώλεια εισοδήματος από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ιανουάριος 09 Σελίδα 12 από 13

13 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΟΤΙ Τα ασφάλιστρα είναι καταβλητέα σε μια δόση και δεν επιστρέφονται εφόσον η κατασκευή ολοκληρωθεί νωρίτερα, της διάρκειας ασφάλισης. Σε περίπτωση παράτασης των εργασιών, τότε η χρέωση είναι αναλογική ως εξής: Ασφάλιστρα Παράτασης = Ασφάλιστρα Συμβολαίου Χ (Διάρκεια Παράτασης / Διάρκεια Ασφάλισης). Η κλοπή για τα προς εγκατάσταση υλικά παρέχεται μόνο μετά από διάρρηξη κλειστών και στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων. Ενώ η κλοπή για τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά παρέχεται μόνο μετά από διάρρηξη της οικοδομής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφαλιζόμενη αξία, θα πρέπει να είναι ίση με την αξία κατασκευής του έργου κατά την ολοκλήρωση. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης και τότε η αποζημίωση υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Αποζημίωση = (Ύψος Ζημιάς Χ Ασφαλιζόμενη Αξία) / (Αξία Κατασκευής κατά την ολοκλήρωση). Ιανουάριος 09 Σελίδα 13 από 13

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δεδομένου ότι ο Ασφαλισμένος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης υπέβαλε στην ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε., που ενεργεί ως ανταποκριτής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - EURO ΓΡΑΦΕΙΟ - PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών)

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΥΓ 2012.doc 1/55 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 2 Κατηγορίες Μονάδων 2 Διαχείριση προγράμματος. 3 Πρόγραμμα 1 Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT - Πλήρες

HOME COMFORT - Πλήρες HOME COMFORT - Πλήρες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ιατάξεις των καλύψεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Kyria KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:33 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Exohiko KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:31 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΞΟΧΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα