ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παράμετροι σχεδιασμού και εφαρμογές των συστημάτων ασφαλείας στον οικιακό τομέα. Παορυσίαση: ΛΥΔΙΑ ΣΙΑΦΑΡΑ, ηλεκτρολόγος μηχ., Msc Η χρήση των συστημάτων ασφαλείας καλύπτει την εγγενή ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια και προστασία της ατομικής του ιδιοκτησίας. Τα τελευταία χρόνια η πτώση του κόστους του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη διευρυνόμενη ανασφάλεια λόγω αυξημένης ε- γκληματικότητας ενισχύουν συνεχώς τη ζήτηση για την εγκατάστασή τους στον οικιακό τομέα. Με κριτήριο τις λειτουργίες που επιτελούν διακρίνονται στα συστήματα: ελέγχου πρόσβασης, που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της φυσικής πρόσβασης σε έναν ή περισσότερους χώρους, συναγερμού, που ειδοποιούν για ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη παρουσία στο χώρο, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που δίνουν εικόνα από το χώρο που επιτηρούν και παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης ε- πιβεβαίωσης του συναγερμού. Στην ευρύτερη κατηγορία εντάσσονται και τα συστήματα πυρανίχνευσης, τα οποία ανιχνεύουν και ειδοποιούν για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύγχρονη τάση στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας στρέφεται προς τη διασύνδεση των ε- πί μέρους συστημάτων σε μια ενιαία λειτουργική μονάδα για καλύτερο έλεγχο και μεγιστοποίηση του βαθμού προστασίας. Στις μικρές εγκαταστάσεις ο κεντρικός έλεγχος των λειτουργιών επιτυγχάνεται με τους πίνακες συναγερμού νέας γενιάς, οι οποίοι συνδυάζουν λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης, συναγερμού και πυρανίχνευσης. Ένα σωστά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να παρέχει πλήρη προστασία, αποφεύγοντας, ωστόσο, τις υπερβολές, που αυξάνουν το κόστος του και θέτουν ενοχλητικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή των χρηστών του. Σ' αυτό το άρθρο παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές στις κατοικίες και αναλύονται οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. Έλεγχος πρόσβασης Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται α- πό το σύστημα ταυτοποίησης των εξουσιοδοτημένων χρηστών και τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανικές ή ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, οι ο- ποίες τοποθετούνται σε προεπιλεγμένες θέσεις, ώστε να εμποδίζουν την είσοδο στο χώρο που ελέγχουν. Λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπότε μέσω εξειδικευμένου λογισμικού παρέχει τη δυνατότητα για εκτέλεση πρόσθετων υπηρεσιών, ό- πως το προγραμματιζόμενο κλείδωμα των θυρών και η καταγραφή της κυκλοφορίας των ατόμων στον ελεγχόμενο χώρο. 57

2 P.ASFAL_Layout 6/05/0 :4 μ.μ. Page ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Συσκευή GSM επικοινωνίας. Πληκτρολόγιο συναγερμού που υποστηρίζει λειτουργίες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Για την εσωτερική κάλυψη των χώρων χρησιμοποιούνται κυρίως ανιχνευτές κίνησης PIR. Διάγραμμα σύνδεσης ηλεκτρομηχανικής κλειδαριάς ελεγχόμενης από πληκτρολόγιο. 5 Σχέδιο εγκατάστασης συστήματος συναγερμού σε κατοικία. 4 Μαγνητική επαφή Πληκτρολόγιο Καλωδίωση Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά Ένα τυπικό σύστημα κατοικίας περιλαμβάνει τα σημεία ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να είναι η εξωτερική θύρα της κατοικίας, ο ανελκυστήρας ή κάποιο άλλο φυσικό εμπόδιο. Σ' αυτά τα σημεία εγκαθίσταται το σύστημα α- νάγνωσης, στο οποίο εισάγεται η πληροφορία ταυτοποίησης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος στο χώρο. Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι ένας κωδικός, που ο χρήστης γνωρίζει και εισάγει μέσω πληκτρολογίου (κωδικός PIN, personal identification number) ή ένα ψηφιακό κλειδί, το οποίο υπάρχει κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο μέσα σε μια κάρτα ή μπρελόκ προσέγγισης (RFID- RF identification). Λιγότερο διαδεδομένα είναι τα συστήματα ανάγνωσης βιομετρικών χαρακτηριστικών, τα οποία αναγνωρίζουν κάποιο φυσικό χαρακτηριστικό του εξουσιοδοτημένου χρήστη, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα. Ο έλεγχος της κωδικοποιημένης πληροφορίας γίνεται στη μονάδα ελέγχου, η οποία δίνει την ε- ντολή για το ξεκλείδωμα της πόρτας, που ελέγχει το σημείο πρόσβασης. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να ενσωματωθεί στην εγκατάσταση συναγερμού της κατοικίας, εφόσον ο πίνακας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Μ αυτή τη διασύνδεση μειώνεται το κόστος εγκατάστασης και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του συναγερμού σε περιπτώσεις απόπειρας παραβίασης ή μη επαναφοράς στο σημείο ελέγχου μετά την παρέλευση καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Συστήματα συναγερμού Τα συστήματα συναγερμού αποτελούν το συνηθέστερο μέσο ενεργητικής ασφάλειας μιας κατοικίας. Μια τυπική εγκατάσταση περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα ελέγχου (πίνακα συναγερμού) και τις περιφερειακές μονάδες (το πληκτρολόγιο, τους αισθητήρες, την εσωτερική σειρήνα και την αυτόνομη εξωτερική σειρήνα). Για την ειδοποίηση σήμανσης, εκτός από τη σειρήνα, το σύστημα συνήθως διαθέτει μονάδα επικοινωνίας, η οποία συνδέεται με τηλεφωνική γραμμή μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας ή/και μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM μονάδα επικοινωνίας). Βασικό πρόβλημα των συστημάτων είναι οι ψευδείς συναγερμοί, δηλαδή η ενεργοποίησή τους από αίτια που δεν αποτελούν απειλή για την α- σφάλεια της κατοικίας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική η σωστή επιλογή και χωροθέτηση των αισθητήρων, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν οι ψευδείς σημάνσεις, που μπορεί να οδηγήσουν στην απαξίωση του συστήματος. Η κάλυψη της κατοικίας με αισθητήρες χωρίζεται σε τρία επίπεδα προστασίας. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει την εσωτερική κάλυψη του κτιρίου, το δεύτερο την περιμετρική κάλυψη και το τρίτο την περιμετρική κάλυψη του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, σε περιπτώσεις μονοκατοικιών. 58 ΤΕΥΧΟΣ 05/0

3 P.ASFAL_Layout 6/05/0 :4 μ.μ. Page ΥΠΟΜΝΗΜΑ Μαγνητική επαφή Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα Εσωτερική σειρήνα Συσκευή GSM εφεδρείας τηλ. γραμμής Παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής Ανιχνευτής φωτιάς Πίνακας συναγερμού Πληκτρολόγιο συναγερμού 5 Για την κάλυψη του εσωτερικού των κτιρίων χρησιμοποιούνται κυρίως ανιχνευτές κίνησης. Οι συνηθισμένοι ανιχνευτές κίνησης διακρίνονται σε παθητικούς υπέρυθρους (PIR), οι οποίοι ανιχνεύουν μεταβολές στην υπέρυθρη ακτινοβολία του χώρου, και σε διπλής τεχνολογίας παθητικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων, που επιπλέον περιλαμβάνουν πομπό και δέκτη μικροκυμάτων και ανιχνεύουν την κίνηση βασιζόμενοι στο φαινόμενο Doppler. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης, ώστε να ε- νεργοποιούνται είτε όταν διεγερθεί ο ένας α- πό τους δύο αισθητήρες (λειτουργία OR) είτε όταν διεγερθούν ταυτόχρονα και οι δύο αισθητήρες (λειτουργία AND). Η πρώτη περίπτωση επιτρέπει την αυξημένη ικανότητα ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα ψευδών συναγερμών, ε- νώ η δεύτερη περίπτωση εξαλείφει τους ψευδείς συναγερμούς. Για την περιμετρική κάλυψη των κτιρίων κυρίως χρησιμοποιούνται μαγνητικές επαφές, οι οποίες τοποθετούνται στις πόρτες, στα παράθυρα και στα ρολά, ώστε να πληροφορούν το σύστημα για την κατάστασή τους (ανοικτά/κλειστά). Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται διατάξεις ενεργητικών υπέρυθρων ανιχνευτών, οι ο- ποίοι εκπέμπουν δέσμες υπέρυθρης ακτινοβολίας και ανιχνεύουν πιθανή διακοπή τους (ανιχνευτές δέσμης - BEAM IR). Η κάθε διάταξη δεσμών αποτελείται από έναν πομπό και ένα δέκτη, που εγκαθίστανται αντικριστά. Αυτές οι διατάξεις συνήθως τοποθετούνται εξωτερικά και εφάπτονται στους τοίχους της οικίας. Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις η κάθε διάταξη α- ποτελείται από τουλάχιστον δύο δέσμες, οι ο- ποίες πρέπει να διακοπούν ταυτόχρονα, ώστε να περιορίζονται οι ψευδείς συναγερμοί. Σπανιότερα εγκαθίστανται ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων στο εσωτερικό του κτιρίου και α- ντικριστά των παραθύρων, ενώ επάνω σε κουφώματα ή τοίχους εγκαθίστανται ανιχνευτές κραδασμών, οι οποίοι ανιχνεύουν τις δονήσεις επιφανειών επί των οποίων τοποθετούνται. Τέλος, για την περιμετρική κάλυψη του περιβάλλοντος χώρου συνήθως χρησιμοποιούνται ανιχνευτές δέσμης (ΒEAM IR), οι οποίοι συνδυάζονται καθ ύψος σε στύλους, δημιουργώντας δισδιάστατο πλέγμα προστασίας περιφερειακά του οικοπέδου. Σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις τοποθετούνται διατάξεις μικροκυμάτων (που βασίζονται στην ίδια λογική πομπού - δέκτη των BEAM IR) ή διατάξεις που συνδυάζουν μικροκύματα με ενεργητικά υπέρυθρα, καθώς και διατάξεις ο- πτικών ινών, που τοποθετούνται σε φράκτες α- πό συρματόπλεγμα. Σ αυτές μια φωτοδίοδος (LED) παράγει φως που μεταδίδεται μέσω της οπτικής ίνας. Τυχόν μετακίνηση ή παραμόρφωση της ίνας οδηγεί σε μεταβολή της ακτινοβολίας, η οποία ανιχνεύτεται από τον αισθητήρα του ανιχνευτή και στην ενεργοποίηση του Η σύγχρονη τάση στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας στρέφεται προς τη διασύνδεση των επί μέρους συστημάτων σε μια ενιαία λειτουργική μονάδα για καλύτερο έλεγχο και μεγιστοποίηση του βαθμού προστασίας. 59

4 P.ASFAL_Layout 6/05/0 :4 μ.μ. Page 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η περιοχή επιτήρησης ενός παθητικού υπέρυθρου ανιχνευτή (PIR) εξαρτάται από το φακό που χρησιμοποιεί. Τυπικά διαγράμματα κάλυψης παθητικού υπέρυθρου ανιχνευτή PIR: α) τύπου κουρτίνας, β) αγνόησης κατοικίδιων (pet alley), γ) ευρείας δέσμης. Ασύρματη μαγνητική επαφή. Η διάταξη στο σταθερό τμήμα της εγκατάστασης περιλαμβάνει πομπό για την επικοινωνία με τον πίνακα συναγερμού. Οι κάμερες, το ψηφιακό μηχάνημα καταγραφής και η οθόνη προβολής αποτελούν τα βασικά μέρη ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 4 Οι ψηφιακές κάμερες τεχνολογίας IP μεταδίδουν ψηφιακά δεδομένα βίντεο και γι' αυτό το λόγο μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών. α. β. γ Κάτοψη Κάτοψη Κάτοψη 5,64 Πλάγια όψη 44 Πλάγια όψη Πλάγια όψη συστήματος συναγερμού. Τέλος, υπάρχουν οι ανιχνευτές σάρωσης με λέιζερ, οι οποίοι ανιχνεύουν τον όγκο των αντικειμένων που κινούνται με μεγάλη ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας τους ψευδείς συναγερμούς. Η χρήση τους ω- στόσο είναι πολύ περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους. Ο χώρος που προστατεύεται από τους αισθητήρες χωρίζεται σε ζώνες προστασίας. Κάθε ζώνη περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους αισθητήρες, οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένο χώρο. Όταν μια ζώνη ελέγχει δύο ή περισσότερους αισθητήρες, αυτοί μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου, αλλά πρέπει να έχουν την ί- δια λογική λειτουργία. Με τη σειρά τους οι ζώνες ομαδοποιούνται σε τμήματα. Οι ζώνες και τα τμήματα αποτελούν το "λογικό κομμάτι" της εγκατάστασης, βάσει των οποίων ορίζονται τα διάφορα σενάρια λειτουργίας για τον προγραμματισμό του πίνακα. Ένας τυπικός πίνακας διαμερίσματος διαθέτει 8-6 ζώνες και τμήματα, ωστόσο πολλοί πίνακες δέχονται επεκτάσεις για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Οι αισθητήρες αντιστοιχίζονται ιδανικά ένας σε κάθε ζώνη ελέγχου, ώστε να υπάρχει ακριβής πληροφόρηση του σημείου διέγερσης. Ό- ταν σε μια ζώνη αντιστοιχίζονται περισσότεροι του ενός αισθητήρες, περιορίζεται η ευελιξία των σεναρίων λειτουργίας. Η ζώνη λειτουργεί ενιαία και σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης α- φοπλισμού ενός αισθητήρα τίθενται εκτός λει- 60 ΤΕΥΧΟΣ 05/0

5 P.ASFAL_Layout 6/05/0 :4 μ.μ. Page 5 τουργίας όλοι οι αισθητήρες της ζώνης. Στις οικιακές εγκαταστάσεις, στις οποίες συνήθως δεν απαιτείται ξεχωριστό δίκτυο πυρανίχνευσης, μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα συναγερμού πυρανιχνευτές, που αντιστοιχίζονται σε ειδικά προγραμματιζόμενες ζώνες στον πίνακα συναγερμού. Σε ξεχωριστές ζώνες επίσης μπορούν να συνδεθούν αισθητήρες διαρροής αερίου και αισθητήρες διαρροής νερού. Η διέγερση αυτών των αισθητήρων ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού και ο πίνακας δίνει εντολή για διακοπή της κεντρικής παροχής αερίου ή νερού, αντίστοιχα. Με δεδομένο τη μεγάλη ποικιλία διατάξεων προηγμένης τεχνολογίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο και των δυνατοτήτων διασύνδεσής τους, η μελέτη του χώρου και ο σχεδιασμός του συστήματος ασφαλείας από εξειδικευμένο τεχνικό είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή της προσφορότερης και πλέον αξιόπιστης λύσης. Αυτή η λύση λαμβάνει υπόψη τη θέση και τη μορφολογία του κτιρίου, καθώς και τις συνήθειες και τις ανάγκες των χρηστών. Σε κτίρια στα οποία τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, η συνδρομή του μελετητή πρέπει να γίνεται από το στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης, ώστε να προβλεφθούν τυχόν χώροι που απαιτούνται για την ε- γκατάσταση του εξοπλισμού ασφαλείας, να μειωθεί το κόστος εγκατάστασης του συστήματος και να αυξηθεί ο βαθμός προστασίας. Το μέσο επικοινωνίας των περιφερειακών συσκευών με τη μονάδα ελέγχου καθορίζει το είδος των διατάξεων που θα εγκατασταθούν (ενσύρματες ή ασύρματες). Στην περίπτωση ενσύρματου συστήματος, ο πίνακας και οι περιφερειακές συσκευές συνδέονται αποκλειστικά με καλώδια, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό στα υπό κατασκευή ή ανακαινιζόμενα κτίρια, ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεση πρόβλεψη για εγκατάσταση συναγερμού, να κατασκευάζεται υποδομή για ενδεχόμενη κάλυψη μελλοντικής ανάγκης. Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες δεν έχει προβλεφθεί σχετική υποδομή, τα καλώδια συνήθως τοποθετούνται μέσα σε ε- ξωτερικά κανάλια. Όταν η εγκατάσταση καλωδίωσης είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη (π.χ. μη συμβατική τοιχοποιία), επιλέγεται η ε- γκατάσταση ασύρματου συστήματος. Σ' αυτή την περίπτωση οι περιφερειακές συσκευές επικοινωνούν με τον πίνακα ασύρματα μέσω ενός ενσωματωμένου σε αυτές πομποδέκτη. Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού αποτελούν επίσης λύση για προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως είναι η περίπτωση των ενοικιαζόμενων κατοικιών. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία εγκατάστασης και το χαμηλό κόστος εργατικών. Ωστόσο, το κόστος αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού είναι υψηλότερο. Σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται ένα 4 Ένα σωστά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να παρέχει πλήρη προστασία, αποφεύγοντας ωστόσο τις υπερβολές που αυξάνουν το κόστος του και θέτουν ενοχλητικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή των χρηστών του. 6

6 P.ASFAL_Layout 6/05/0 :4 μ.μ. Page 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Οι κάμερες speed dome έχουν δυνατότητα εστίασης και περιστροφής 60 ο με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας με αποτελεσματικότητα εξωτερικούς χώρους. υβριδικό σύστημα, στο οποίο ο πίνακας ε- λέγχου επικοινωνεί ενσύρματα με το πληκτρολόγιο και με τη σειρήνα και ασύρματα με τους ανιχνευτές ή με μέρος αυτών. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης Η μείωση του κόστους και του μεγέθους των καμερών επιτήρησης σε συνδυασμό με την εμφάνιση των ψηφιακών καταγραφικών απλοποίησε την εγκατάσταση και μείωσε σημαντικά το κόστος των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η διάδοσή τους στον οικιακό τομέα είναι περιορισμένη, συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την προστασία των κατοικιών, όταν χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των εξωτερικών χώρων. Σε μια συνήθη οικιακή εφαρμογή το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης περιλαμβάνει τις κάμερες επιτήρησης, το ψηφιακό μηχάνημα καταγραφής βίντεο (DVR - digital video recorder), την οθόνη προβολής, τα τροφοδοτικά και την καλωδίωση. Οι εγκατεστημένες κάμερες συλλαμβάνουν την εικόνα από τους χώρους που επιτηρούν και μεταδίδουν το αναλογικό σήμα (αναλογικές κάμερες) ή τα ψηφιακά δεδομένα βίντεο (ψηφιακές κάμερες) στο καταγραφικό, στο ο- ποίο γίνεται η αποθήκευσή τους με τη μορφή ψηφιακών δεδομένων. Το καταγραφικό μπορεί να είναι είτε αυτόνομο είτε ένας υπολογι- στής. Για τη χρήση του υπολογιστή ως καταγραφικού, σε περίπτωση αναλογικών καμερών, απαιτείται η χρήση μιας ή περισσότερων καρτών DVR. Το σύστημα ρυθμίζεται έτσι, ώστε να πραγματοποιείται συνεχής ή επιλεκτική καταγραφή, βάσει προγραμματισμένου ωραρίου ή όταν οι αισθητήρες του συστήματος συναγερμού ανιχνεύσουν κίνηση. Σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει εικόνα από απομακρυσμένη θέση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή G κινητού τηλεφώνου. Η χρήση των καμερών αναβαθμίζει σημαντικά ένα σύστημα ασφαλείας, διότι παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιβεβαίωσης του συναγερμού, ακόμη και στην περίπτωση που απουσιάζει από το σπίτι. Οι κάμερες του συστήματος επιτήρησης, ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται με το καταγραφικό, διακρίνονται σε ενσύρματες, που α- παιτούν εγκατάσταση ειδικής καλωδίωσης, και σε ασύρματες. Οι ασύρματες κάμερες επικοινωνούν με το καταγραφικό μέσω πομποδεκτών (αναλογικές κάμερες) ή μέσω δικτύου WiFi (ψηφιακές κάμερες). Έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης εγκατάστασης, ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία από το κτίριο. Ω- στόσο, μπορεί να εμφανίζουν προβλήματα λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στην α- ξιοπιστία και στην ασφάλεια υποκλοπής. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bill Phillips, The complete book of home, site and office security, McGraw-Hill Education, NY USA, 006. Thomas Norman, Integrated security systems design: concepts, specifications, and implementation, Butterworth-Heinemann, Burlington USA, 007. Joe Cieszynski, Closed circuit television, third edition, Newnes, Oxford UK, 007. Τεχνικά φυλλάδια των εταιριών: Optex, Visonic, Aleph, Colson, Gardesa. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης σε υφιστάμενα κτίρια. Τεύχος 5, σελ.. Ασφάλεια κτιρίων - Επιλογή κατάλληλων συστημάτων. Τεύχος 9, σελ. 9. Συστήματα οπτικού ελέγχου εισόδου στα κτίρια. Τεύχος 8/008, σελ. 87. Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κτιρίων. Τεύχος 4/009, σελ. 89. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 6 ΤΕΥΧΟΣ 05/0

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Αίγιο, Απρίλιος 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3175 ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων Τµήµα Ηλεκτρονικής ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ KAI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ GSM Πτυχιακή εργασία Επιβλέπων: Φραγκιαδάκης Νικόλαος Επιµέλεια: Νεονάκης Κανάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας

Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικός Οδηγός Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας Πτυχιακή Εργασία των σπουδαστών: ελήτσικα ηµητρίου (Α.Μ. 2369) Μυτηλιναίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 από τους ΛΟΥΠΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Εφαρμογή στο κτίριο του Ι.Τ.Ε.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη και Υλοποίηση Διαδικασιών Τηλεελέγχου μέσω της Χρήσης Ασύρματων Δικτύων»

«Μελέτη και Υλοποίηση Διαδικασιών Τηλεελέγχου μέσω της Χρήσης Ασύρματων Δικτύων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ www.olympiaelectronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας συναγερµού Easy Series. Οδηγός αναφοράς

Πίνακας συναγερµού Easy Series. Οδηγός αναφοράς Πίνακας συναγερµού Easy Series Οδηγός αναφοράς Περιεχόµενο 3 1. Με µια µατιά 2. Επισκόπηση του συστήµατος 5 2.1 Κέντρο ελέγχου Easy Series 6 Καταστάσεις που απεικονίζονται στον πίνακα Easy Series 7 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Πτυχιακή Εργασία Τσώνης Φαμπρίς Ζώρζ (26588) Επιβλέπων Καθηγητής : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τομέα αυτό δραστηριοτήτων μας. Γιάννης Νικολόπουλος

Αγαπητοί φίλοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τομέα αυτό δραστηριοτήτων μας. Γιάννης Νικολόπουλος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Αγαπητοί φίλοι Η εξέλιξη της τεχνικής προχωρά με ρυθμούς που μόνο οι ειδικοί κάθε τομέα της μπορούν να παρακολουθήσουν, και αυτοί πολλές φορές εστιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- BEMS (Building Energy Management System)» Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το έξυπνο σπίτι Υποβληθείσα στον Καθηγητή Ιωάννη Καζανίδη από την σπουδάστρια ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συναγερμού

Συστήματα συναγερμού 1 Καθημερινά στις ειδήσεις αναφέρονται συμβάντα κλοπών σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Όμως ανησυχητική δεν είναι μόνο η συνεχής αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, αλλά και η συχνότερη χρήση τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:38795 Α.Μ.:38776 Εισηγήτρια: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η έννοια του σπιτιού είναι κάτι οικείο για τους περισσότερους. Αποτελεί το φυσικό χώρο που ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση και προφύλαξη του από διάφορους εξωτερικούς κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα