«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»"

Transcript

1 «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός, Master Eng. & Man., MBA-TQM, c. PhD. Σωτήρης Βλάχος, προϊστ. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ 1. Εισαγωγή σκοπός Κάθε ώρα και ημέρα κάποιοι εργαζόμενοι στην ΕΕ πεθαίνουν από αίτια που σχετίζονται με την εργασία. Επιπρόσθετα, δεκάδες εργαζόμενοι τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας, ενώ άλλοι απουσιάζουν από την εργασία τους επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας (Facts 81, 2008). Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν σοβαρές, άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των επιχειρήσεων (ILO s Governing Body, 2006). Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία προστατεύεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου (Facts 80, 2008) και συμβάλλει θετικά στην παραγωγικότητα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και εθνικό επίπεδο (Health and Safety Executive, 2006). Οι επαγγελματικές αξιολογήσεις κινδύνου έχουν βασιστεί παραδοσιακά στον προσδιορισμό των κίνδυνων στον εργασιακό χώρο. Όμως, δεδομένου ότι α) η παροχή υπηρεσιών καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων σήμερα στην αγορά, β) το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον έχει απελευθερωθεί τα τελευταία χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό την είσοδο πολλών νέων παικτών παρόχων στην αγορά, γ) οι νέοι πάροχοι εστιάζουν στις εμπορικές δραστηριότητες, δ) νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στις εμπορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες και από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς και από τους νέους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η εστίαση της αξιολόγησης κινδύνου αλλάζει. Στο νέο αυτό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, αφενός οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες ή πάροχοι πωλούν πλέον υπηρεσίες σε πελάτες και όχι σε συνδρομητές και αντιμετωπίζουν καθημερινά δυνάμεις όπως τεχνολογικές σημαντικές ανακαλύψεις, μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των πελατών, και ποικίλα άλλα γεγονότα που μπορούν να επεκτείνουν ή να συρρικνώσουν τον επιχειρησιακό χώρο τους. Αφετέρου, οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να έχουν μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση πρέπει να ανταποκριθούν στο στοιχείο της γνώσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχει αυξηθεί εντυπωσιακά και έχει γίνει το κυρίαρχο συστατικό της αξίας των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ποικίλα νέα εργασιακά καθήκοντα και κινδύνους στην εργασία. Οι μεταβαλλόμενες υπηρεσίες που παρέχουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και τα νέα και πολύπλοκα καθήκοντα εκ μέρους του προσωπικού τους παρουσιάζουν νέες προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνου του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επομένως, σκόπιμο κρίνεται στις νέες μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης διαδικασιών κινδύνου να υπάρχει η φωνή των εργαζομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που να στοχεύουν συγκεκριμένα στο να βοηθήσουν τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους εργαζόμενους στην ενίσχυση και προώθηση της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο Η μελέτη αυτή στοχεύει στη περιεκτική καταγραφή και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν εργαζόμενοι του οργανισμού με κύριο σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επιλέχθηκαν από τον κλάδο ως ομάδα στόχος οι εργαζόμενοι σε Εμπορικά Καταστήματα της εταιρείας. 2. Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών Οι κίνδυνοι είναι πηγές πιθανής βλάβης ή ζημιάς στην ανθρώπινη υγεία, την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον Οι κίνδυνοι υπό ορισμένους όρους μπορούν να οδηγήσουν στα ατυχήματα. (Ν.

2 Σαραφόπουλος, 2001; Salla Lind et al., 2008; IEC , 1995; OHSAS 18002, 2000; BS 8800, 2004). Εργατικό ατύχημα είναι εκείνο που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και οφείλεται σε απότομο βίαιο εξωτερικό γεγονός ή συμβάν που προκαλεί πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητα εργασίας (Somtechnik, 2008). Αφ' ενός, πολλά προβλήματα υγείας μπορούν επίσης να αναπτυχθούν αργά με την πάροδο του χρόνου. Ο Reason (1997) αναφέρει ότι τα ατυχήματα παράγονται από τις επισφαλείς ενέργειες. Κατά συνέπεια, τα ατυχήματα μπορούν να αποτραπούν με την αφαίρεση των κινδύνων ή των όρων, ή με τη διακοπή της σειράς γεγονότων από την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι, εντούτοις, δυναμικής φύσης και οι αποτυχίες και οι λανθάνουσες εκτιμήσεις μπορούν να αλλάξουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών. Τα καθήκοντα και τα εργασιακά περιβάλλοντα ποικίλλουν. Επομένως, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί χρειάζονται τα συστήματα διαχείρισης υγιεινής της εργασίας και ασφάλειας που τους βοηθούν για να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τα ατυχήματα με τον προσδιορισμό και την επιλογή των πιο ουσιαστικών κινδύνων και με τη διαχείριση των κινδύνων και των προληπτικών μέτρων. Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι μια διεργασία που αποτελείται από τα στοιχεία του προσδιορισμού κινδύνου, της αξιολόγησης των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και της λειτουργίας τους, της εκτίμησης της έκθεσης στους κινδύνους και της αξιολόγησης των συνεπειών, καθώς επίσης και της αξιολόγησης της ανεκτικότητας του κινδύνου (Modarres, 2006; BS 8800, 2004; Ν. Σαραφόπουλος, 2001). Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα των λειτουργιών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και αφορούν τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εμπεριέχουν πληθώρα κινδύνων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στους εργαζόμενους προερχόμενοι κυρίως από την οργάνωση και τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι εργασίες στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και στα εμπορικά καταστήματα, από τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και από τις συνθήκες εργασίας. Εξ αιτίας της αυξανόμενης εστίασης προς τις εμπορικές δραστηριότητες όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του άρθρου και ακολούθως στο δίκτυο καταστημάτων των παροχών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από αυτές τις δραστηριότητες προέρχονται από εργονομικούς, ψυχοκοινωνικούς και φυσικούς παράγοντες. Για τους ανωτέρω λόγους, η επικοινωνία, η συμμετοχή και η συνεργασία των εργαζομένων γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική έτσι ώστε να γίνεται αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη η διαχείριση αυτών των κινδύνων. Η συμμετοχή κι η συνεργασία των εργαζομένων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο κατοχύρωσης της άποψης και πρωτοβουλίας των εργαζομένων, δια μέσου της ενεργής εμπλοκής τους στις διαδικασίες προορισμού των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και σε αυτές της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 3. Μεθοδολογία Η εταιρεία ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες του μέσω των εμπορικών καταστημάτων της. Οι υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας παρέχονται από την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας. Η ΕΣ.Υ.Π.Π. της εταιρείας, μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας, των Ιατρών Εργασίας σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της επιχείρησης, στα πλαίσια υλοποίησης ενεργειών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και της φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής, καθώς και σε συμμόρφωση των απαιτήσεων του Π.Δ. 17/96 προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το προσωπικό που εργάζεται σε Τηλεπικοινωνιακά Εμπορικά Καταστήματα του οργανισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του. Για την πραγματοποίηση της μελέτης αναπτύχθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία που οδηγεί στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου, στην εξακρίβωση, καθώς και στην εκτίμηση του μεγέθους (ποσοτικός προσδιορισμός) των κινδύνων έκθεσης, με απώτερο στόχο την διαμόρφωση του χάρτη κινδύνων του υπό εξέταση εργασιακού περιβάλλοντος.

3 Η σχηματική παρουσίαση των διαφόρων φάσεων της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής (Σχήμα 1). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 1 η ΦΑΣΗ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιγραφή / καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας από τον ΤΑ και τον ΙΕ Ανάλυση των παραγωγικών φάσεων για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνων από τον ΤΑ και τον ΙΕ Κίνδυνοι για την ασφάλεια Κίνδυνοι για την υγεία Κίνδυνοι εγκάρσιοι ή οργανωτικοί Σύνταξη / δόμηση ερωτηματολόγιου εργαζομένων 2 η ΦΑΣΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ε π α ν ε κ τ ί μ η Απεικόνιση των πηγών έκθεσης Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου από εργαζομένους 3 η ΦΑΣΗ: ΕΥΡΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Αντίληψη των εργαζομένων Καταγραφή υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας Καταγραφή μη ελεγχόμενων κινδύνων έκθεσης 4 η ΦΑΣΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Επαλήθευση εφαρμογής μέτρων ασφαλείας Ποσοτικός προσδιορισμός των παραγόντων 5 η ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Καταγραφή αποτελεσμάτων εκτίμησης κινδύνων 6 η ΦΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σχεδιασμός προγράμματος επέμβασης για την ΥΑΕ των εργαζομένων Σχήμα 1: Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων

4 Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας και μετά την πρώτη ανάλυση των παραγωγικών φάσεων για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνων, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους, το οποίο είχε συνταχτεί από τους αρμόδιους της ΕΣ.Υ.Π.Π.. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν 7 ενότητες επί συνόλου 82 ερωτήσεων που αφορούν τους πιθανούς κινδύνους από την εργασία, για την υγεία, τους εγκάρσιους ή οργανωτικούς, καθώς και συμπτώματα που οφείλονται στην εργασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 11 Εμπορικά Καταστήματα με σύνολο 127 εργαζομένους, από τους οποίους οι 39 είναι προσωπικό με θέση ευθύνης, παρουσία των αρμοδίων της ΕΣ.Υ.Π.Π.. Ποσοστό 66,14% του δείγματος ήταν γυναίκες, οι περισσότεροι εργαζόμενοι είχαν χρόνο απασχόλησης στην εταιρεία μεταξύ ετών (38,58%) και (33,85%) ετών. Προσοχή δόθηκε στο τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου όπου, κατόπιν συνεννοήσεως με το εκάστοτε προϊστάμενο των Εμπορικών Καταστημάτων, γινόταν αυστηρά πριν την έναρξη του ωραρίου εργασίας ταυτόχρονα από όλους τους εργαζόμενους και με χρονική διάρκεια 10 λεπτών, έτσι ώστε να υπάρχει η στιγμιαία αντίληψη των εργαζόμενων επί των εργασιακών συνθηκών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού τους περιβάλλοντος. 4. Αποτελέσματα Κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, οι ερευνητές δεν συνάντησαν εμπόδια και κλήθηκαν να δώσουν ελάχιστες επεξηγήσεις επί των ερωτήσεων. Η συμπλήρωση στις ερωτήσεις, των εργαζομένων που πήραν μέρος στην έρευνα, κυμάνθηκε από 95,32-97,62%, με μέσο ποσοστό το 96,47%. Κατόπιν συλλογής και λεπτομερούς ανάλυσης των ερωτηματολογίων από την ομάδα εργασίας διαπιστώθηκαν ότι τα κυριότερα προβλήματα είναι σε συνάφεια ή και ενισχύουν τα αποτελέσματα εκτίμησης της επικινδυνότητας από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό εργασίας. Ειδικότερα τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σχετίζονται κυρίως µε την εργονομική διάταξη του χώρου καθώς και με τον εξοπλισμό που υπάρχει. Χαρακτηριστικές εκφράσεις του προσωπικού που κατέθεσαν συμπληρωματικές παρατηρήσεις στα ερωτηματολόγια τονίζουν ότι «επειδή οι θέσεις εργασίας είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, υπάρχει ενόχληση από τις συνομιλίες συναδέλφων και πελατών», «ο εξοπλισμός εργασίας πιθανόν να δημιουργήσει μυοσκελετικά προβλήματα». Επιπλέον, οι αυξημένες απαιτήσεις που απαιτεί ο ρυθμός εργασίας στο εμπορικό κατάστημα δημιουργούν στους εργαζόμενους συμπτώματα τόσο κούρασης όσο και σωματικής καταπόνησης. Βάσει του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν µε μεγάλη συχνότητα προβλήματα σχετικά µε συνθήκες εργασίας όπως ο θόρυβος και ο φωτισµός. Όλοι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ορισμένους από τους οποίους δημιουργούνται προβλήματα που οφείλονται στις οθόνες των Η/Υ. Ακολούθως υπάρχει γράφημα (γράφημα 1) όπου απεικονίζονται οι απαντήσεις των εργαζομένων για ορισμένους εγκάρσιους κινδύνους κατά την διάρκεια εργασίας τους.

5 Γράφημα 1: Εγκάρσιοι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια εργασίας Σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου διενεργήθηκαν μετρήσεις θορύβου, φωτισµού, ακτινοβολίας και μικροκλίματος έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο ποσοτικός προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Τα ποσοτικά στοιχεία των μετρήσεων ισχυροποίησαν τα ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η στάθμη θορύβου αγγίζει τα επιτρεπτά όρια λόγω κυρίως των εκτυπωτικών μηχανημάτων στις θέσεις εργασίας του τμήματος της εξόφλησης λογαριασμών και της αυξημένης κίνησης από πλευράς πελατών εντός του καταστήματος. Κατά την φάση της εκτίμησης των κινδύνων έκθεσης πραγματοποιήθηκε η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της επικινδυνότητας των πηγών κινδύνου, όπως προέκυψαν από τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας και τους εργαζομένους, μέσα από ένα αριθμητικό μοντέλο. Παρότι έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες, οι οποίες είναι γενικά σύμφωνες με το Υπόμνημα για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων της Γενικής Διεύθυνσης DGV (ΣΕΛΚΑ-4Μ ΤeΚΔΟΤΙΚΗ, 2007) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο ή κάποια αυστηρά τυποποιημένη μεθοδολογία και έτσι η όλη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης εναπόκειται στον εκάστοτε μελετητή. Στο αριθμητικό μοντέλο που υιοθετήσαμε για κάθε κίνδυνο που έχει εντοπιστεί προκύπτει ένας δείκτης επικινδυνότητας από την σύνθεση δύο κριτηρίων α) Σοβαρότητα πιθανής βλάβης, β) Πιθανότητα να συμβεί. Ορίσαμε σαν Βαθμό Επικινδυνότητας για κάθε πιθανό κίνδυνο, την τιμή που ορίζεται από την ακόλουθη σχέση: (ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) = (ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ) x (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) Λόγω ιδιαιτεροτήτων της επικινδυνότητας των εργασιών στο εμπορικό κατάστημα (περιβάλλον γραφείου) επιλέχτηκε μέθοδο με κλίμακα βαθμίδων για τους παράγοντες «Σοβαρότητα» και «Πιθανότητα». Επομένως ανάλογα με τις τιμές της Σοβαρότητας και της Πιθανότητας κάποιου κινδύνου, ο Βαθμός Επικινδυνότητας παίρνει ενδεικτικές τιμές, όπου όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο πιο υπολογίσιμος γίνεται ο αντίστοιχος κίνδυνος και κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για την εξάλειψη του. Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαβάθμισης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτίμηση της επικινδυνότητας αξιολογούνται για να προσδιορίσουν το βαθμό επικινδυνότητας

6 κάθε τύπου κινδύνου ανά τμήμα ή θέση εργασίας, με τελικό σκοπό τον καθορισμό των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. 5. Συμπεράσματα Η παραπάνω μελέτη διενεργήθηκε πιλοτικά σε Εμπορικά Καταστήματα της εταιρείας με κύριο σκοπό την συγκέντρωση χρήσιμων συμπερασμάτων έτσι ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η εφαρμογή της και στο υπόλοιπο Δίκτυο της εταιρείας και άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες όσο αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια τους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, που αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου, συνεπάγεται την προαγωγή της ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και μπορεί να συμβάλλει τόσο στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όσο και στην πιο ασφαλή, αποδοτική και αποτελεσματική των Εμπορικών Καταστημάτων. Εξ αιτίας των τύπων και των αιτιών των κινδύνων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση προς τις υπηρεσίες και τις εμπορικές δραστηριότητες, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη μέθοδο αξιολόγησης του κινδύνου. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους στις εμπορικές δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, όπως η αυξανομένη ένταση και διάρκεια εργασίας, οι συνθήκες εργασίας και ο τρόπος οργάνωσης εργασίας που χρησιμοποιεί σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει επίσης να καθοδηγεί στον προσδιορισμό κινδύνου και στην ασφαλή εργασία. Επιπλέον, η επικοινωνία και η συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζόμενους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να είναι συνεχής ώστε να υποστηρίξουν τη συστηματική και συνεχή διαχείριση κινδύνου. Για την αποτελεσματική διαχείριση των κίνδυνων στις εμπορικές δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από την προοπτική της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είναι τα ακόλουθα: (1) οι δραστηριότητες αυξάνουν παράλληλα με τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. έμφαση στις υπηρεσίες), (2) το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει παράλληλα με τις διεργασίες στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες), (3) οι αλλαγές στις τηλεπικοινωνιακές διεργασίες δίνουν βαρύτητα στο εμπορικό προσωπικό και στο φόρτο εργασιών σε αυτές τις δραστηριότητες (π.χ. περισσότερο προσωπικό στα καταστήματα και περισσότερο φόρτος εργασίας). Η περιεκτική και ολοκληρωμένη μέθοδος εύρεσης των επαγγελματικών κινδύνων στις εμπορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα, η μέθοδος της εύρεσης και εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των εμπορικών καταστημάτων. Προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του παρόχου, η μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να απευθύνεται και να διενεργείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας, το μάνατζμεντ του παρόχου και τους εργαζόμενους. Η μεθοδολογία πρέπει να υποστηρίζει το στοιχείο: α) της προετοιμασίας και προγραμματισμού από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας της όλης προσπάθειας, β) της ενημέρωσης από τον Τεχνικό Ασφαλείας προς το μάνατζμεντ του παρόχου και το σύνολο του προσωπικού, γ) της υλοποίησης της αξιολόγησης των επαγγελματικών κινδύνων από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας με συμμετοχή του μάνατζμεντ του παρόχου και του προσωπικού, μέσω του ερωτηματολογίου,

7 δ) της ανάλυσης των δεδομένων από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, ε) της ανασκόπησης της συνεχούς βελτίωσης της μεθοδολογίας από όλους τους εμπλεκόμενους με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Με την προτεινόμενη μεθοδολογία η εύρεση και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την φωνή των εργαζομένων, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» του κάθε τηλεπικοινωνιακού παρόχου, για την προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων. Αναφορές BS 8800 (2004), Occupational Health and Safety Management Systems Guide, British Standards Institution, London. IEC (1995), Dependability Management Part 3: Application Guide Section 9: Risk Analysis of Technological Systems, 1st ed., International Electro technical Commission, Genève. ILO s Governing Body Paper GB.295/ESP/3, March 2006: Occupational Safety and Health: Synergies between security and productivity. Modarres, M. (2006), Risk Analysis in Engineering. Techniques, Tools, Trends, Taylor & Francis, Boca Raton, FL. OHSAS 18002:fi (2000), Occupational Health and Safety Management Systems. Guidelines for the Implementation of OSHAS 18001, Finnish Standards Association SFS, Helsinki. OSHA, (2008), Εκτίμηση κινδύνου ρόλοι και ευθύνες, Facts 80. OSHA, (2008), Εκτίμηση κινδύνου το κλειδί για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, Facts 81. Reason, J. (1997), Managing the Risks of Organizational Accidents, Ashgate Publishing, London. Salla Lind et al. (2008), Safety risk assessment in industrial maintenance, Journal of Quality in Maintenance Engineering Vol. 14 No. 2, 2008 pp Bρετανικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (2006). Διεθνές Γραφείο Εργασίας και Συμβούλιο Βιομηχανικής Ασφάλειας Σουηδίας (1992) Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., (1997), Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, σελ. 33. N.3431 (Φ.Ε.Κ. 13/ ), Αρ. 2, σελ.117(λα). Σαραφόπουλος N, (2001), Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σελ.225. ΣΕΛΚΑ-4Μ ΤeΚΔΟΤΙΚΗ, (2007), Μελέτες Τεχνικού Ασφαλείας - Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, σελ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη

Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2010 Συνεδρία 1 Κοινωνικοοικονομικό κόστος εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την πρόληψη ΠΑ01. ΕκτίΜηση του κόστους επιδοτήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τμήμα: Διοίκησης επιχειρήσεων Βοηθητικές σημειώσεις για το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διδάσκoυσα: Φουντουλάκη Κατερίνα Πίνακας Περιεχομένων 1. Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας... 3 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου της ΟΛΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 55 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία της SLIC 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα