Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε."

Transcript

1

2 Η βιομηχανία ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και ήδη έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς. ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. Μια πρότυπη βιομηχανία στην κατασκευή αεραγωγών, καμινάδων και εξαρτημάτων. Τα προϊόντα της ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε., της μοναδικής εταιρίας του κλάδου με πιστοποιήσεις EΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (FPC) ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001: 2000 βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού και είναι κατάλληλα για το φυσικό αέριο.

3 Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σε μια σύγχρονη, νεόδμητη μονάδα παραγωγής, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και εξειδικευμένη τεχνογνωσία με άρτια και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικόυ μας, παραγουμε τα προϊόντα μας. ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (FPC) ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001: 2000 Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο τρίπτυχο ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

5 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SYG1401 SYG3741 / SYG 3757

6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CE Αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με διαρκή αξιολόγηση Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο ( F.P.C.), πιστοποιημένα προϊόντα με σήμανση CE και διασφάλιση ποιότητας ISO 9001 : 2000

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ISO 9001:2000 DQS IQNet ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISTITUTO GIORDANO ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TÜV-SÜD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ V2 (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ)

8 ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EΟΚ που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για την κατηγορία προϊόντων δομικών κατασκευών (CPD), όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 334 ΦΕΚ Ά 176), είναι η οδηγία αναφοράς στην οποία εμπίπτουν και οι μεταλλικές καπνοδόχοι. Τα χαρακτηριστικά αυτών των απαιτήσεων ειδικά για τις μεταλλικές καπνοδόχους αναφέρονται στα παρακάτω εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί για την Ελλάδα από τον ΕΛΟΤ: ΕΛΟΤ ΕΝ Καπνοδόχοι απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων Μέρος 1: προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων Ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ισχύος: Αναφέρεται σε καπνοδόχους που αποτελούν ολοκληρωμένο σύστημα απαγωγής καυσαερίων, με ή χωρίς ενσωματωμένη μόνωση, και εγκαθίστανται ανεξάρτητα συνήθως στις εξωτερικές όψεις κτιρίων. ΕΛΟΤ ΕΝ Καπνοδόχοι απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους Μέρος 2: Ευθύγραμμα μεταλλικά τμήματα και τμήματα συνδέσεως Ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ισχύος: Αναφέρεται σε μεταλλικούς καπναγωγούς και μεταλλικά τμήματα που ενσωματώνονται ως τοίχωμα επίστρωση σε καπνοδόχους αποτελούμενες από πολλαπλά στρώματα υλικών. Τα παραπάνω πρότυπα είναι κοινές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και περιγράφουν μεταξύ άλλων τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τη μέθοδο σήμανσης CE για τις μεταλλικές καπνοδόχους. Η εφαρμογή τους καθίσταται πλέον υποχρεωτική για την παραγωγή και εγκατάσταση μεταλλικών καπνοδόχων καθώς αυτές παρέχουν την πρόσβαση στη σήμανση CE. Μεταλλικές καπνοδόχοι που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να φέρουν την σήμανση CE και κατ επέκταση να διακινούνται και να εγκαθίστανται στην ευρωπαϊκή ένωση. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΚΥΑ Δ3/Α/11146/ ΦΕΚ 963/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση καθορισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του (ΚΥΑ Δ3/Α/22560 ΦΕΚ 1730/Β/ ), απαιτεί απόδειξη συμμόρφωσης των πάσης φύσεως υλικών αερίου που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις. Ειδικότερα για τα δομικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές καπνοδόχοι απαιτεί την νόμιμη ύπαρξη της σήμανσης CE καθώς και τη διαθεσιμότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Γίνεται αντιληπτό ότι μεταλλικές καπνοδόχοι που δεν φέρουν τη σήμανση CE είναι ακατάλληλες για χρήση στις εγκαταστάσεις Φ.Α. αλλά και για κάθε εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

9 Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, η ευρωπαϊκή επιτροπή με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις (έργων μελετών προμηθειών) που έχει θεσπίσει, υποχρεώνει τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές (υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κλπ) να αναφέρουν στις τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων και τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα της οδηγίας δομικών προϊόντων. Η έλλειψη προσαρμογής των μελετών και των κατασκευών θα έχει επιπτώσεις ιδιαίτερα για χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. Αναφορικά με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας δημιουργούνται προβλήματα στον κατασκευαστή και τον πελάτη - εγκαταστάτη διότι το πρότυπο ISO 9001:2000 απαιτεί την εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν στο προϊόν, στην περίπτωση αυτή τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις μεταλλικές καπνοδόχους. Στην Ελλάδα εκκρεμεί η μετάφραση των προτύπων από τον ΕΛΟΤ, η προσαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών (πυροπροστασία, κτιριοδομικός και ΓΟΚ) προς τις απορρέουσες απαιτήσεις, και ο καθορισμός ειδικών εθνικών απαιτήσεων για τις μεταλλικές καπνοδόχους (πχ καθορισμός κατηγοριών αντοχής στη διάβρωση). Σε κάθε περίπτωση τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ έχουν ήδη υιοθετηθεί από την εθνική νομοθεσία και η μεταβατική περίοδος εφαρμογής έχει εκπνεύσει. Η συμμόρφωση της μεταλλικής καπνοδόχου μπορεί να ελεγχθεί από την σήμανση CE επί του προϊόντος και επί της συσκευασίας. Επίσης από τη δήλωση συμμόρφωσης μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής εργοστασίου (FPC). Η εταιρεία ΑΓΩΓΟΣ ΑΕ έχοντας προσαρμοστεί πλήρως στις νέες συνθήκες προχώρησε ήδη στην πιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας και στις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές για τα προϊόντα της. Εξασφαλίζοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά με την εφαρμογή των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών πρότυπων για τις μεταλλικές καπνοδόχους έχει επιτευχθεί η σήμανση CE για τις σειρές προϊόντων SYG1304 & SYG1316 της ΑΓΩΓΟΣ ΑΕ και συνεχίζεται επεκτεινόμενη στις υπόλοιπες. Παρακάτω παρατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής εργοστασίου (FPC) με συνεχή παρακολούθηση, από τον κοινοποιημένο (αναγνωρισμένο από την ΕΕ) φορέα πιστοποίησης, επιθεώρησης & εργαστήριο δοκιμών ISTITUTO GIORDANO S.p.A. με περιγραφή - χαρακτηρισμό προϊόντων για τις σειρές SYG1304 & SYG1316 συστήματος συγκολλημένης ανοξείδωτης μεταλλικής καπνοδόχου μονού τοιχώματος κατά τα ως άνω εναρμονισμένα πρότυπα, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης προϊόντων της ΑΓΩΓΟΣ ΑΕ. Οι αναφορές εργαστηριακών δοκιμών πιστοποίησης των προϊόντων:

10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CE ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μαζί με τη σήμανση CE στις μεταλλικές καπνοδόχους είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται από τον κατασκευαστή επί του προϊόντος ο προσδιορισμός συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους με προκαθορισμένη κωδικοποιημένη μορφή. Παράδειγμα κωδικοποιημένου προσδιορισμού τεχνικών χαρακτηριστικών μεταλλικής καπνοδόχου: Περιγραφή Προϊόντος Προσδιορισμός Προϊόντος Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T200 P1 W V2 L50050 O30 Καπναγωγός Σύνδεσης EN T200 P1 W V2 L50050 O30 Καπνοσωλήνας EN T200 P1 W V2 L50050 O Αριθμός προτύπου Κατηγορία θερμοκρασίας C Κατηγορία πίεσης : Ν Ρ, Η Αντίσταση σε συμπυκνώματα : W, D Κατηγορία αντίστασης στη διάβρωση, V1, V2, V3, Vm Προδιαγραφή υλικού σε επαφή με τα καυσαέρια Αντοχή σε ανάφλεξη αποθέσεων: Ο, G -Ελάχιστη απόσταση από καυστά υλικά σε mm Περιγραφή προϊόντος: ΕΛΟΤ ΕΝ : Το πρότυπο εφαρμογής για συστήματα μεταλλικών καπνοδόχων Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου: Ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη σειρά στοιχείων καπνοσωλήνων και εξαρτημάτων καπνοδόχου για αυτόνομη συναρμολόγηση και τοποθέτηση. ΕΛΟΤ ΕΝ : Το πρότυπο εφαρμογής για καπνοδόχους με αγωγό καπναερίων ή/και στοιχεία σύνδεσης από μεταλλικό υλικό. Καπναγωγός Σύνδεσης: Τμήμα στοιχείο σύνδεσης της συσκευής καύσης με την καπνοδόχο ( αρχικός-πρωτεύων καπναγωγός) Καπνοσωλήνας: Αγωγός διοχέτευσης των αερίων της καύσης προς το εξωτερικό περιβάλλον. Κατηγορία θερμοκρασίας: Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας. Ενδεικτικά: Τ160 ( C): κατάλληλο για αέριο καύσιμο(φυσικό αέριο), Τ200 ( C): κατάλληλο για αέριο και πετρέλαιο(θέρμανσης), Τ450 ( C):κατάλληλο και για στερεά καύσιμα(ξύλο, βιομάζα). Κατηγορία Πίεσης: Συνθήκες ελκυσμού Ν: Αρνητική πίεση φυσικός ελκυσμός (τζάκια-εστίες, ατμοσφαιρικοί λέβητες- συσκευές αερίου τύπου Β) Ρ: Θετική πίεση εξαναγκασμένου ελκυσμού (πιεστικοί λέβητες, συσκευές αερίου τύπου C) H: Υψηλή θετική πίεση βιομηχανικές εφαρμογές (γεννήτριες Diesel) Ο απαιτούμενος βαθμός στεγανότητας προκύπτει από τις συνθήκες ελκυσμού. Κατηγορίες πίεσης λειτουργίας καπνοδόχου Τύπος πίεσης Μέγιστη επιτρεπτή διαρροή /επιφάνεια (l/sec.m²) Πίεση δοκιμής (Pa) Ν Ν Ρ Ρ Η Η

11 Αντίσταση σε συμπυκνώματα : W: Καπνοδόχοι σχεδιασμένες για λειτουργία υπό συνθήκες έντονων υγροποιήσεων, με χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων (π.χ. λέβητες συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης αερίου - πετρελαίου). D: Καπνοδόχοι σχεδιασμένες για λειτουργία υπό ξηρές συνθήκες χωρίς έντονες υγροποιήσεις, με υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων (π.χ. τζάκια που καίνε φυσική ξυλεία ή λέβητες κεντρικής θέρμανσης). Κατηγορία αντίστασης στη διάβρωση: Εξαρτάται από το είδος του καυσίμου V1: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για αέριο καύσιμο. V2: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για ελαφρύ πετρέλαιο diesel (περιεκτικότητα σε Θείο <0, 2%) και φυσικό ξύλο. V3: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για ακάθαρτο πετρέλαιο (περιεκτικότητα σε Θείο >0, 2%) και στερεά καύσιμα (ξύλο, κάρβουνο, κλπ). Vm: Προϊόν κατάλληλο για χρήση κατά δήλωση του κατασκευαστή χωρίς δοκιμή Προδιαγραφή υλικού του καπνοσωλήνα: Το πρώτο στοιχείο είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί στην σύσταση του υλικού με ποιο διαδεδομένο τον ανοξείδωτο χάλυβα. Το δεύτερο είναι το πάχος του υλικού σε χιλιοστά π.χ. 040 = 40 mm, 050 = 50 mm, 060 = 60 mm, για τις περισσότερες εφαρμογές. Παράδειγμα: L20040 = Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 πάχους 0,4 χιλιοστών Πίνακας υλικών κατασκευής μεταλλικών καπνοδόχων (ΕΝ & ΕΝ573-3) L11 AL 99% Αλουμίνιο L20 AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας L30 AISI 304L Ανοξείδωτος χάλυβας L40 AISI 316 Ανοξείδωτος χάλυβας L50 AISI 316L Ανοξείδωτος χάλυβας Αντοχή σε ανάφλεξη αποθέσεων: G: Ναι. Το προϊόν έχει δοκιμαστεί στους 1000 C για 30 λεπτά και παρέμεινε άθικτο ενώ η θερμοκρασία καυστών υλικών στην καθορισμένη απόσταση δεν υπερβαίνει τους 100 C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C. O: Όχι. Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας όπως λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου όπου και χρησιμοποιούνται παρεμβύσματα για στεγανότητα της καπνοδόχου που δεν αντέχουν σε ανάφλεξη. Ελάχιστη απόσταση από καυστά (δομικά) υλικά: Καθορίζεται από την αντοχή στην ανάφλεξη όπως παραπάνω και εκφράζει την ελάχιστη απόσταση σε χιλιοστά (mm) της εξωτερικής επιφάνειας της καπνοδόχου από παρακείμενα καυστά δομικά υλικά. Παράδειγμα: O30 = Όχι ανθεκτική σε ανάφλεξη καπνοδόχος και τοποθέτηση με ελάχιστη απόσταση της εξωτερικής επιφάνειας της 30 χιλιοστά από καυστά δομικά στοιχεία, όταν δεν υπάρχει ενδιάμεσα μονωτικό προστατευτικό υλικό.

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 160 P1 W Vm L20040 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 160 P1 W Vm L20050 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 160 P1 W Vm L20040 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 160 P1 W Vm L20050 O 30 Καπνοσωλήνας EN T 160 P1 W Vm L20040 O Καπνοσωλήνας EN T 160 P1 W Vm L20050 O Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 200 P1 W Vm L20040 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 200 P1 W Vm L20050 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 200 P1 W Vm L20040 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 200 P1 W Vm L20050 O 30 Καπνοσωλήνας EN T 200 P1 W Vm L20040 O Καπνοσωλήνας EN T 200 P1 W Vm L20050 O SYG1304 Μονού τοιχώματος Ανοξείδωτος ωστενιτικός χάλυβας (AISI 304) πάχος 0,4 mm & 0,5 mm Με κόκκινη φλάντζα σιλικόνης Τ160 Με μαύρη φλάντζα σιλικόνης Τ200 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 160 P1 W V2 L50050 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 160 P1 W V2 L50050 O 30 Καπνοσωλήνας EN T 160 P1 W V2 L50050 O Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 200 P1 W V2 L50050 O 30 Καπναγωγός σύνδεσης EN T 200 P1 W V2 L50050 O 30 Καπνοσωλήνας EN T 200 P1 W V2 L50050 O SYG1316 Μονού τοιχώματος Ανοξείδωτος ωστενιτικός χάλυβας (AISI 316L) πάχος 0,5 mm Με κόκκινη φλάντζα σιλικόνης Τ160 Με μαύρη φλάντζα σιλικόνης Τ200

13 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 160 P2 W Vm L20040 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 200 P2 W Vm L20040 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 600 N1 D Vm L20040 G 60 SYG3741 Διπλού τοιχώματος Ανοξείδωτος ωστενιτικός χάλυβας (AISI 304) εσωτερικά και εξωτερικά πάχος 0,4 mm Με κόκκινη φλάντζα σιλικόνης Τ160 Με μαύρη φλάντζα σιλικόνης Τ200 Χωρίς φλάντζα Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 160 P2 W V2 L50050 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 200 P2 W V2 L50050 O 30 Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN T 600 N1 D V2 L50050 G 60 SYG3757 Διπλού τοιχώματος Ανοξείδωτος ωστενιτικός χάλυβας (AISI 316L) εσωτερικά πάχος 0,5 mm (AISI 304) εξωτερικά πάχος 0,5 mm Με κόκκινη φλάντζα σιλικόνης Τ160 Με μαύρη φλάντζα σιλικόνης Τ200 Χωρίς φλάντζα

14 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ KΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 30 ο ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 45 ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 0.25m ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 0.5m ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 1m ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 90ο ΤΑΦ 90ο ΤΑΦ 135ο INOX ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ 15ο ΚΑΜΠΥΛΗ 30ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΒΗΤΑ ΤΑΦ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΩΜΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 1m ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΛΗ

15 Κούμπωμα ΚΛΙΚ με περιστροφή για κλείδωμα της συνδεσης. (Το κούμπωμα κλικ για διαμέτρους έως και Φ 200) Φλάντζα στεγανοποίησης σιλικόνης θερμοανθεκτική έως 200 C ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Εξωτερικό τοίχωμα ανοξείδωτο συγκολλημένο AISI304 ή AI- SI316L 0,4mm & 0,5mm Μόνωση ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας kgr/m 3 Εσωτερικό τοίχωμα ανοξείδωτο συγκολλημένο AISI304 ή AI- SI316L 0,4mm & 0,5mm Αποστατικός δακτύλιος ανοξείδωτος διάτρητος για προστασία από θερμική γεφύρωση Σήμανση CE - παραγωγής τυπωμένη σε όλα τα παραγόμενα τεμάχια

16 Με πιστοποιημένο υλικό και τεχνολογία αιχμής, παράγουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, πλήρως συμβατά με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ασφαλή για τον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG1304 / SYG ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG3741 / SYG ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG ΑΓΩΓΟΙ ΛΕΙΑΣ-ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 46-61

18

19 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΕΣ SYG 1304 SYG 1316

20 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1m ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG m ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG m ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 3166) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57

21 SYG1304 / SYG 1316 Οι ανοξείδωτοι αγωγοί κουμπώνουν με απλή περιστροφή του ενός μέσα στον άλλο ( κλικ ), με ασφάλεια. Με την προσθήκη της φλάντζας σιλικόνης επιτυγχάνουμε πλήρη στεγανότητα συνδέσεων χωρίς πρόσθετα υλικά.

22 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 1m ( ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , , , , ,14 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 0.5m ( ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , , , , ,14 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

23 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (200o C) , , , , , , , , , ,85 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (160o C) , , , , , , , , , ,65 SYG1304 / SYG 1316 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.5 mm , , , , , , , , , ,27 ΠΟΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ , , , , , , , ,78 ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ UNISILIKON ,57 Αβλαβής, υπόλευκη, διαφανής πάστα σιλικόνης με βάση καθαρό λάδι σιλικόνης. Αυτή η πάστα απωθεί το νερό, είναι ανθεκτική στον ατμό καθώς και σε άλλα υλικά. ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -40 ΕΩΣ 180ο C. Η πυκνότητά της σύμφωνα με το DIN είναι p=1.05gr/ccm

24 ΚΑΜΠΥΛΗ 15 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 ΚΑΜΠΥΛΗ 30 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

25 ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 SYG1304 / SYG 1316 ΤΑΦ 90 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 ΤΑΦ 135 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97

26 ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 ΠΩΜΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΘΗΛ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 316L) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59

27 ΜΟΥΦΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 3166) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SYG1304 / SYG 1316 ΜΟΥΦΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 3166) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 ΜΟΥΦΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1444 SYG 1304 SYG 1304 SYG 1316 ΥΛΙΚΟ (AISI 444) (AISI 304) (AISI 304) (AISI 3166) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.5 mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27

28 ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 30 ο ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , ,11 ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 45 ο ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , ,11 ΚΟΛΛΑΡΟ ΘΥΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , ,62

29 ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ (ΑΡΣ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , ,19 SYG1304 / SYG 1316 ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΣ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , , , , ,59 ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ (ΑΡΣ) ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG 1304 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , , , , ,72

30

31 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΣΕΙΡΑ SYG3741 SYG3757

32 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1m ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,94 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0.5 m ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,57 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0.25m ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,65

33 Ë SYG3741 / SYG 3757 SYG1401 Ë Οι ανοξείδωτοι αγωγοί κουμπώνουν με απλή περιστροφή του ενός μέσα στον άλλο ( κλικ ), με ασφάλεια. Με την προσθήκη της φλάντζας σιλικόνης επιτυγχάνουμε πλήρη στεγανότητα συνδέσεων χωρίς πρόσθετα υλικά.

34 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 1m ( ) ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4mm , , , , , , , ,41 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 0.5 m ( ) ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4mm , , , , , , , ,43

35 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , , , , , , , , , , , ,92 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , ,54 SYG3741 / SYG 3757 ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ ΥΛΙΚΟ (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0.4mm-0.4mm , , , , , ,92

36 ΚΑΜΠΥΛΗ 15 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,05 ΚΑΜΠΥΛΗ 30 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,05 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,05

37 ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm ΤΑΦ 90 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , ,62 ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,22 SYG3741 / SYG 3757 ΤΑΦ 135 ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,46

38 ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm-0.4mm 0.4mm-0.4mm 0.5mm-0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 ΠΩΜΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΣ) ΣΕΙΡΑ SYG 3744 SYG 3741 SYG 3757 ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) (AISI 316L-304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm 0.5mm - 0.5mm , , , , , , , , , , , , , , , ,22 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ απο σε 080 απο -150 σε απο σε 130 απο -200σε απο -230 σε απο -250 σε απο -350 σε ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm-0,4mm , , , , , , ,68

39 ΚΩΝΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ (ΘΗΛ) ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm-0,4mm , , , , , ,81 ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΗΛ) ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm-0,4mm , , , , , , ,43 SYG3741 / SYG 3757 ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ (ΘΗΛ) ΣΕΙΡΑ SYG 3741 ΥΛΙΚΟ (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm-0,4mm , , , , , , ,72

40

41 ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΣΕΙΡΑ SYG1401

42 ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1m ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,51

43 ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0.5m ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,32 SYG1401 ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0.25m ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,38

44 ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,76 ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,11 ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΤΑΦ 90 ο ΥΛΙΚΟ (AISI ) (AISI ) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm 0.4mm - 0.4mm , , , , , , , ,59

45 SYG1401 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm , , , , , , , ,22 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0.4 mm ,24 152,43 243,24 256,22 275,68 311,35 321,89 379,46

46 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , , ,27 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , , , , ,24 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΛΗ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , , , , ,08 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , ,81

47 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , ,01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , ,18 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟ- ΣΧΟΙΝΟ ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , , , , ,05 SYG1401 ΥΛΙΚΟ (AISI 304) , , , , , , ,70

48

49 ΑΓΩΓΟΙ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

50 ΑΓΩΓΟΣ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1m 0.5 m 0.25m ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,30 ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,21 ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,71

51 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,83 ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,83 ΤΑΦ 90 ο ΥΛΙΚΟ 1,4301 (AISI 304) ΠΑΧΟΣ 0,4mm - 0.4mm , , , , , , , ,70 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

52 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 125 Κωδικός /m , , , , , , , , ,99 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 125 Κωδικός /m , , , , , , , , ,05

53 ΑΓΩΓΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Κωδικός /m , , , , , , , , , , , , , , ,05 ΑΓΩΓΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ (ΛΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) Κωδικός /m ,06 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

54 ΑΓΩΓΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Κωδικός /m , , , , , , , , , , , , , , ,95 ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΝΟΧ Κωδικός /m , , ,74 ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κωδικός /m , , ,53

55 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ /m , , , , , , , ,59 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ-ΓΑΛΒ. /m , , , , , , , ,91 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

56 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΓΑΛΒ-ΓΑΛΒ /m , , , , , , ,39 ΑΓΩΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ- -ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ /m , , , , , , ,29

57 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 ΤΑΦ 90 ο ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , ,00 ΤΑΦ 135 ο ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , ,27 S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΙΝΟΧ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , ,29 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

58 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 ΤΑΦ 90 ο ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , ,83 ΤΑΦ 135 ο ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , , , ,58 S ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ MONΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ , , , , , , , ,10

59 ΤΑΦ 90 ο ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ , , , , , , , ,45 ΤΑΦ 135 ο ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ , , , , , , , ,72 ΚΑΜΠΥΛΗ 45 ο ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ ΣΥΣΤΟΛΗ ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ , , , , , , , ,34 ΚΑΜΠΥΛΗ 90 ο ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ