ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων Α.Α: 2/2011 Δεκέμβριος 2011 Διανομή: Ευρεία

2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού είναι η διενέργεια περιοδικών ελέγχων ποιότητας. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/ (ΦΕΚ/Β/216)) εκδίδει πρωτόκολλα/κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με κύριους στόχους: τη θέσπιση αντικειμενικών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών, τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών (ελέγχουσα αρχή, υπεύθυνοι διοίκηση εργαστηρίων, ιατροί, ακτινοφυσικοί ιατρικής, προμηθεύτριες εταιρείες, προσωπικό εργαστηρίων κλπ), την ομογενοποίηση των μεθόδων πραγματοποίησης των ελέγχων ποιότητας και τον καθορισμό των σημείων και των παραμέτρων λειτουργίας των συστημάτων ακτινοβολιών που πρέπει να ελέγχονται, τη θέσπιση ορίων αποδοχής και τον καθορισμό της περιοδικότητας των ελέγχων ποιότητας για κάθε παράμετρο λειτουργίας και σημείο ελέγχου των συστημάτων. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν σε ελέγχους ποιότητας συστημάτων ανίχνευσης και αποτύπωσης ακτινολογικής εικόνας τύπου DR (Digital Radiology) και CR (Computed Radiology). Περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία και τη συχνότητα πραγματοποίησής τους καθώς και τα αντίστοιχα όρια ανοχής. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και όχι προς το παρόν δεσμευτικός και απευθύνονται στους υπευθύνους ακτινοπροστασίας των εργαστηρίων ακτινοβολιών. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης των συστημάτων οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται της κανονικής λειτουργίας τους. 2

3 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Απαραίτητα στοιχεία για την ορθή εφαρμογή των ελέγχων ποιότητας, είναι: α) Ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού Τα άτομα που διενεργούν ελέγχους ποιότητας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Ο υπεύθυνος ιατρός ή ο υπεύθυνος/σύμβουλος ακτινοπροστασίας, Ακτινοφυσικός ιατρικής, μπορεί να αναθέτει την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας στο προσωπικό του εργαστηρίου μόνον εφόσον αυτό έχει την επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια ή έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την τήρηση του σχετικού αρχείου είναι ο υπεύθυνος ιατρός και ο υπεύθυνος/σύμβουλος ακτινοπροστασίας (όπου απαιτείται). β) Απαιτούμενος εξοπλισμός Ως κατάλληλος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των ελέγχων θεωρούνται: 1. Δοσίμετρο (Επιθυμητή η δυνατότητα μέτρησης τιμών Air-kerma < 20μGy). 2. Φωτόμετρο (Ειδικό για ιατρικές εφαρμογές κατάλληλο για μετρήσεις σε ομοιώματα τύπου SMPTE). 3. Οπτικό πυκνόμετρο. 4. Ομοιώματα ελέγχων Ομοιώματα μέτρησης διακριτικής ικανότητας υψηλής και χαμηλής αντίθεσης. Πλάκες Plexiglas και PMMA κατάλληλου πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Μεταλλική πλάκα κατάλληλου πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα (ή ομοιώματα) ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Ομοίωμα ελέγχου ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης (συστήνεται). Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κατά την εγκατάσταση των συστημάτων απαιτείται η πραγματοποίηση πλήρους ελέγχου αποδοχής από τον ακτινοφυσικό ιατρικής σε συνεργασία με την εταιρεία που τα εγκαθιστά. Για κάθε σύστημα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό αρχείο όπου θα αναγράφονται οι τιμές αναφοράς για κάθε μια από τις παρακάτω παραμέτρους. Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης LASER Camera, Dry printer, διαγνωστικής οθόνης. Εύρος φωτεινότητας και διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης LASER Camera, Dry printer διαγνωστικής οθόνης. 3

4 Τιμές Αir-kerma, DAP, ρυθμού δόσης, κλπ. ή δείκτη έκθεσης (S value, SAL, lgm, EI, δόση εισόδου κλπ) για συνήθεις εξετάσεις (θώρακα, ΟΜΣΣ, μαστογραφία κλπ) οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με τυπικά στοιχεία ακτινοβόλησης και χρήση κατάλληλου ομοιώματος. Διακριτική ικανότητα υψηλής και χαμηλής αντίθεσης για τις ανωτέρω εξετάσεις. Σχέση του δείκτη έκθεσης του απεικονιστικού συστήματος με τις μετρούμενες τιμές δόσης στην επιφάνεια του ομοιώματος ή τις τιμές DAP όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Σχέση απόκρισης τιμών εικονοστοιχείων (pixel values) σε σχέση με τη δόση σε περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) σε μη επεξεργασμένες εικόνες (raw images) όπου αυτό είναι δυνατόν Κλίμακα του γκρι (gray scale). Ανιχνευσιμότητα χαμηλής αντίθεσης (συστήνεται). Το συγκεκριμένο αρχείο πρέπει να χρησιμοποιείται ως αρχείο αναφοράς και να είναι πάντα στη διάθεση του εργαστηρίου. Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης των συστημάτων το αρχείο πρέπει να επικαιροποιείται ανάλογα. E. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δεδομένης της εξάρτησης της απόδοσης των ανιχνευτών τύπου ημιαγωγού (solid state detectors) από την ενέργεια των ακτίνων-χ στους ημιαγωγούς ανιχνευτές, απαιτείται η ύπαρξη τυποποιημένων δεσμών για ορισμένους από τους ελέγχους ποιότητας που ακολουθούν. Τέτοιες δέσμες είναι οι ακόλουθες: 1. ΠΔ W (RQA5): (70 ± 4 kvp), με επιπρόσθετο φίλτρο 0.5mm Cu + (0-4) mmal ή έως 21mmAl, ώστε το ολικό HVL να είναι περίπου 6.8 mmal. 2. ΠΔ ΜammoA (RQA-M2): 28kVp, συνδυσμός ανόδου-φίλτρου Μο-Μο με επιπρόσθετο φίλτρο έως 2mmAl (επιπλέον του paddle), ώστε το ολικό HVL να είναι ίσο με 0.6mmAl. 3. ΠΔ ΜammoB (Εφόσον δεν είναι δυνατή η επιλογή ανόδου-φίλτρου Μο-Μο): 25kVp με επιπρόσθετο φίλτρο 3mm Al (επιπλέον του paddle). Σε περίπτωση έκδοσης πρότυπης δέσμης (π.χ. IEC standards) η ΠΔ ΜammoB θα αντικατασταθεί ανάλογα. ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1.1: Ποιότητα εικόνας LASER Camera, Dry printer Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος και πραγματοποίηση ελέγχου σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. 4

5 Όλες οι περιοχές-δομές που συστήνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι ευδιάκριτες. Οι παρατηρούμενες γραμμές πρέπει να είναι ευθείες. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. (Σημ. Με την παράδοση του συστήματος ο κατασκευαστής προμηθευτής πρέπει να παραδίδει πρότυπη εικόνα με τις υπάρχουσες δομές στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ομοίωμα και τον ελάχιστο αριθμό απεικονιζόμενων δομών). Σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά τουλάχιστον μηνιαίως. 1.2: Έλεγχος της απόδοσης της εκτυπωμένης κλίμακας του γκρι σε φιλμ. Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος (πρότυπη εικόνα κατασκευαστή ή εικόνα διαθέσιμη SMPTE) με διαβαθμίσεις του γκρι, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό του συστήματος εκτύπωσης. Εναλλακτικά, μπορεί να εκτυπωθεί ψηφιακό ομοίωμα με διαβαθμίσεις του γκρι απεικονιζόμενο σε παράθυρο χαμηλής αντίθεσης. Η αξιολόγηση της απόκρισης γίνεται με μέτρηση της αμαύρωσης στο εκτυπωμένου φιλμ με οπτικό πυκνόμετρο και σχεδιασμό της καμπύλης αμαύρωσης-διαβάθμισης του γκρι. Η καμπύλη πρέπει να είναι συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Ετήσιος 1.3: Ομοιογένεια εκτύπωσης - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα το οποίο περιέχει ομοιογενή περιοχή σε τόνο του γκρι, - οπτικό πυκνόμετρο. Εκτύπωση του ψηφιακού ομοιώματος και τουλάχιστον 6 μετρήσεις της αμαύρωσης σε όλη την επιφάνεια της ομοιογενούς περιοχής του εκτυπωμένου φιλμ. max min Η μέγιστη απόκλιση ( 100% )μεταξύ των τιμών της αμαύρωσης mean πρέπει να είναι μικρότερη από 10%. 2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Η/Υ Ο έλεγχος της διαγνωστικής οθόνης γίνεται με την βοήθεια ψηφιακών ομοιωμάτων, όπως η σειρά TG18 στην οποία έχει βασιστεί κυρίως το πρωτόκολλο. Στην περίπτωση που με την παράδοση της διαγνωστικής οθόνης του συστήματος, ο κατασκευαστής/ προμηθευτής διαθέτει και ψηφιακό 5

6 ομοίωμα (εκτός της σειράς TG18) με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ελέγχου, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο ελέγχου του κατασκευαστή. 2.1: Επισκόπηση ακτινολογικής εικόνας Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος και οπτικός έλεγχος της απεικόνισης του ομοιώματος με χρήση ψηφιακού μεγεθυντικού φακού και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όλες οι περιοχές-δομές που συστήνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι ευδιάκριτες στην οθόνη. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες και ανακλάσεις στην επιφάνεια της οθόνης. Ανάλογα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 2.2: Θόρυβος οθόνης Ψηφιακό ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης (π.χ. TG18 AFC). Οπτικός έλεγχος της απεικόνισης του ομοιώματος από απόσταση 30cm. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η εικόνα αναφοράς του ελέγχου παραγράφου 3.1 (χαμηλή διακριτική ικανότητα). Πρέπει να είναι ορατές περιοχές μεγέθους τριών εικονοστοιχείων (pixel) και αντίθεσης 30% με το υπόβαθρο. Εναλλακτικά, όλες οι αναγνωρίσιμες περιοχές της πρότυπης εικόνας πρέπει να παραμένουν ορατές. Μηνιαίος 2.3: Φωτεινότητα υποβάθρου Κατάλληλο φωτόμετρο. Μέτρηση της φωτεινής ροής στο δωμάτιο διάγνωσης και σε συνθήκες διάγνωσης. Φωτεινή ροή < 10 lux. 2.4: Εύρος φωτεινότητας - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα. Μέτρηση της μέγιστης (L max ) και ελάχιστης (L min ) φωτεινής ροής στο δωμάτιο διάγνωσης από τις αντίστοιχες περιοχές του ομοιώματος. 6

7 Οι τιμές των (L max ) και (L min ) πρέπει να μεταβάλλονται λιγότερο από 25% από τη πρότυπη τιμή. Για την οθόνη διάγνωσης L max / L min > 250. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού ομοιώματος της σειρά TG18, τότε η μεταβολή του λόγου L max / L min πρέπει να είναι μικρότερη από 5% της τιμής αναφοράς. 2.5: Ομοιογένεια φωτεινότητας - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα. Μέτρηση της φωτεινής ροής L σε διάφορες περιοχές του απεικονιζόμενου ομοιώματος. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών της φωτεινής ροής μεταξύ των περιοχών πρέπει να είναι: < 30% για οθόνες τεχνολογίας CRT, < 10% για οθόνες τεχνολογίας LCD. 2.6: Έλεγχος της απόδοσης της φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι από την οθόνη - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Ψηφιακά ομοιώματα. Οι ρυθμίσεις της φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης πρέπει να επιτρέπουν την οπτική διάκριση όλων των περιοχών του ομοιώματος. Μέτρηση της φωτεινής ροής L σε περιοχές των απεικονιζόμενων ομοιωμάτων με διαφορετική φωτεινότητα. Οι μετρούμενες τιμές πρέπει να είναι συγκρίσιμες με τις τιμές αναφοράς για τις ίδιες ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης όπως αυτές δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΚΑΣΕΤΑ 3.1: Ποιότητα εικόνας-οπτικός Έλεγχος - Ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής και υψηλής αντίθεσης. - Πλάκες Plexiglas συνολικού πάχους έως 30cm, ή δύο φύλλα Cu κατάλληλου πάχους για προσομοίωση κανονικού ανθρώπου. 7

8 Σημείωση : Τοποθέτηση του ομοιώματος μεταξύ των πλακών ή των φύλλων Cu (στη μέση). Ακτινοβόληση των πλακών Plexiglas με κλινικές συνθήκες τοποθέτησης και έκθεσης: (ι) οπισθο-πρόσθιας ακτινογραφίας θώρακα (20cm Plexiglass ή 3-4mm Cu), (ιι) ακτινογραφίας ΟΜΣΣ (25cm Plexiglass ή 3-4 mm Cu) και (ιιι) ακτινογραφίας κρανίου (17cm Plexiglass ή 2 mm Cu). (ι) υψηλή διακριτική ικανότητα 300μm (3.3 lp/mm) χαμηλή διακριτική ικανότητα 2.0mm, (ιι) υψηλή διακριτική ικανότητα 500μm, (2.0 lp/mm), (ιιι) υψηλή διακριτική ικανότητα 300μm. (3.3 lp/mm). Ιδανικά οι παρατηρούμενες τιμές πρέπει να συμπίπτουν με τις τιμές αναφοράς. Εβδομαδιαίος Σε περίπτωση που το ακτινολογικό σύστημα συνοδεύεται από ομοίωμα αυτόματου ελέγχου (μέσα από ενσωματωμένο πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρείας) της λειτουργίας των ανιχνευτών, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρείας με τη προτεινόμενη συχνότητα. 3.2: Δείκτης έκθεσης - Δόση εισόδου - Πλάκες Plexiglas συνολικού πάχους έως 30cm, ή 4-5 mmcu για προσομοίωση κανονικού ανθρώπου. - Κατάλληλο δοσίμετρο. Ακτινοβολούνται οι πλάκες Plexiglas με τα κλινικά στοιχεία πραγματοποίησης: (ι) οπισθο-πρόσθιας ακτινογραφίας θώρακα (20cm Plexiglas), (ιι) ακτινογραφίας ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) και (ιιι) ακτινογραφίας κρανίου (17cm Plexiglas). Καταγραφή του δείκτη έκθεσης (Exposure Indicator) και μέτρηση της δόσης (Entrance Surface Area Kerma) στο ομοίωμα. Οι μετρούμενες τιμές πρέπει να συμπίπτουν με τις τιμές αναφοράς. Η μετρούμενη τιμή δόσης πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη τιμή ΔΕΑ του εργαστηρίου, ενώ η συνάρτηση δείκτη δόσης - μετρούμενης δόσης πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Παρατήρηση: Στην περίπτωση νέου συστήματος με μη τυποποιημένα κλινικά στοιχεία έκθεσης, για μέτρηση του ESAK χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: (ι) 2.5 mmcu, 100 kvp, (ιι) 3-4 mmcu, 80 kvp (ιιι), 2.0 mmcu, 70 kvp, 8

9 3.3: Γεωμετρική παραμόρφωση - Μεταλλική πλάκα (π.χ 2mm Al) κατάλληλων διαστάσεων. - Πλάκα Plexiglas πάχους τουλάχιστον 1cm με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον διπλάσια από τη μεταλλική πλάκα. Τοποθετείται η πλάκα Plexiglas στην επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Πραγματοποιείται ακτινοβόληση και μετρώνται οι απεικονιζόμενες κάθετες αποστάσεις x, y της μεταλλικής πλάκας. Οι αποστάσεις x, y πρέπει να διαφέρουν <3% από τις πραγματικές τιμές. Ο λόγος x/y πρέπει να είναι ίσος με 1.0±0.03 στο κέντρο του πεδίου και με 1.0±0.05 στην περιφέρειά του. 3.4: Εναπομείνασα Εικόνα Σημείωση: - πλάκα (π.χ 2mm Al) κατάλληλων διαστάσεων. - Πλάκα Plexiglas πάχους 10cm. Τοποθετείται η πλάκα Plexiglas ώστε να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του ανιχνευτή και πραγματοποιείται ακτινοβόληση στα 50kV. Μετά από κατάλληλο χρόνο (> 1min) τοποθετείται η πλάκα Plexiglas ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του ανιχνευτή με τη μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Επαναλαμβάνεται η ακτινοβόληση με τα ίδια στοιχεία. Μετρώνται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) στην τελευταία εικόνα. - PV1 (χωρίς Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη), - PV2 (χωρίς Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη), - PV3 (με Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη) και - PV4 (με Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη). Η απεικόνιση της περιοχής της μεταλλικής πλάκας πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Επίσης πρέπει (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3. Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής κασέτας, η κασέτα πρέπει να διαβαστεί πριν ακτινοβοληθεί για δεύτερη φορά. 3.5: Έλεγχος απόκρισης ανιχνευτή Κατάλληλο δοσίμετρο. Πραγματοποίηση ακτινοβόλησης σε ποιότητα δέσμης ΠΔw και για εύρος τιμών Air-kerma στην επιφάνεια του ανιχνευτή 1μGy-100μGy. Μετρείται η μέση τιμή 9

10 των μη επεξεργασμένων εικονοστοιχείων (raw data) για κάθε τιμή Air kerma. Σχεδιάζεται η καμπύλη Air-kerma τιμές εικονοστοιχείων. Εφόσον ο σταθμός εργασίας δεν παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης εικονοστοιχείων, οι εικόνες αποτυπώνονται σε φιλμ με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία και μετρώνται οι αντίστοιχες τιμές οπτικής πυκνότητας. Σχεδιάζεται η καμπύλη Air-kerma οπτικής πυκνότητας. Η προκύπτουσα καμπύλη πρέπει να συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Ετήσιος 3.6: Έλεγχος χαμηλής αντίθεσης σε περιβάλλον θορύβου - Κατάλληλο δοσίμετρο - Ομοίωμα με περιοχές χαμηλής αντίθεσης. - Εναλλακτικά συστήνεται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ομοίωμα ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης. Ακτινοβολείται το ομοίωμα με την κατάλληλη ποιότητα δέσμης ΠΔw. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ακτινοβόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση στην επιφάνεια του ανιχνευτή, (που χρησιμοποιήθηκε για την καμπύλη της παραγράφου 3.5). Αξιολογείται η απεικόνιση του ομοιώματος και σημειώνεται η ελάχιστη παρατηρήσιμη τιμή χαμηλής αντίθεσης. Προαιρετικά συστήνεται ο έλεγχος (ή η δημιουργία καμπύλης) ανιχνευσιμότητας-χαμηλής αντίθεσης (contrast detail), με χρήση κατάλληλου ομοιώματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή του ομοιώματος. Η ελάχιστη διακριτή διάσταση και η καμπύλη (όπου υπάρχει) πρέπει να συμπίπτει με τις τιμές (ή την καμπύλη) αναφοράς. Ετήσιος 3.7: Έλεγχος ομοιογένειας - Κατάλληλο δοσίμετρο - Πλάκες Plexiglas ή mm Cu στα διαφράγματα Πραγματοποιείται ακτινοβόληση του ανιχνευτή σε ποιότητα δέσμης ΠΔw για τιμή Air-kerma<10μGy. Ελέγχονται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για περιστροφή (εάν είναι εφικτό) της σχετικής γωνίας λυχνίας-ανιχνευτή κατά 90 ο. 10

11 Σημείωση: Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Υπολογίζεται η απόκλιση των max min μετρούμενων τιμών ως 100%. Η απόκλιση των μετρούμενων τιμών mean στα ROI πρέπει να είναι <10%. Εφόσον οι διακυμάνσεις οφείλονται στο φαινόμενο heel αναμένονται τα ίδια αποτελέσματα μετά την περιστροφή της λυχνίας. Ετήσιος Οι ψηφιακές κασέτες πρέπει να ακτινοβολούνται με προσανατολισμό 0 ο και 180 ο για ελαχιστοποίηση του φαινομένου heel. 3.8: Έλεγχος επαναληψιμότητας αυτόματου συστήματος ελέγχου έκθεσης (AEC) - Οπτικό πυκνόμετρο. - Πλάκες Plexiglas ή Cu. - Κατάλληλο δοσίμετρο. Λαμβάνονται εικόνες για 3 πάχη Plexiglas ή Cu για τιμές υψηλής τάσης 60,80 και 100kV και για όλους τους θαλάμους του AEC. Ελέγχονται όλοι οι συνδυασμοί των θαλάμων του AEC για ένα πάχος Plexiglas ή Cu και για μία τιμή υψηλής τάσης. Προσδιορίζεται η δόση στον ανιχνευτή είτε με απευθείας μέτρηση είτε με επιλογή των πλησιέστερων στοιχείων (kvp, mas) χειροκίνητα και μέτρηση. Σε περίπτωση αδυναμίας ψηφιακής μέτρησης, εκτυπώνεται η εικόνα σε φιλμ και μετρώνται οι αντίστοιχες οπτικές πυκνότητες. (Συστήνεται η ελάχιστη δυνατή επεξεργασία πριν την εκτύπωση των εικόνων). Η διαφορά μεταξύ των οπτικών πυκνοτήτων πρέπει να είναι ± 0.15 OD. Η σχετική διαφορά μεταξύ των μετρούμενων τιμών δόσης στον ανιχνευτή πρέπει να είναι μικρότερη από 30%. Οι μετρούμενες τιμές δόσεις στον ανιχνευτή πρέπει να είναι στη περιοχή λειτουργίας του ανιχνευτή (όπως το δίνει ο κατασκευαστής). Ετήσιος 3.9: Dark noise - ψευδοεικόνες σε ψηφιακή κασέτα «Διάβασμα» της κασέτας χωρίς να προηγηθεί ακτινοβόλησή της, αλλά αφού έχει προηγηθεί σβήσιμό της. Εικόνα χωρίς να παρατηρούνται ψευδενδείξεις, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η τιμή του δείκτη δόσης πρέπει να προσεγγίζει την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. 11

12 Καθημερινός 3.10: Γραμμή σάρωσης Laser σε ψηφιακή κασέτα Ακτινοβολείται με κατάλληλα στοιχεία μεταλλικός χάρακας ο οποίος τοποθετείται στην επιφάνεια της κασέτας με μικρή κλίση ως προς τις πλευρές της και «διαβάζεται» η προκύπτουσα εικόνα. Η ακμή του μεταλλικού χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ/ΚΑΣΕΤΑ Οι ψηφιακοί μαστογράφοι συνήθως διαθέτουν ως παρελκόμενα, για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων ποιότητας, ομοιώματα όπως πλάκες Plexiglas, φύλλα Al, ομοιώματα μαστού κλπ. Οι προτεινόμενοι από τον κατασκευαστή έλεγχοι ποιότητας πρέπει να διενεργούνται από το προσωπικό του εργαστηρίου με την προκαθορισμένη συχνότητα και περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η ομοιογένεια, ο θόρυβος, ο λόγος αντίθεσης θορύβου, ο έλεγχος ψευδοεικόνων (artifacts) κλπ. 4.1: Έλεγχος απόκρισης του ανιχνευτή-ψηφιακής κασέτας Σημείωση: Κατάλληλο δοσίμετρο. Πραγματοποίηση ακτινοβόλησης σε κατάλληλη ΠΔ Mammo για εύρος τιμών Airkerma στην επιφάνεια του ανιχνευτή (πάνω από το αντιδιαχυτικό διάφραγμα) 5-50μGy. Μετρώνται οι τιμές των μη επεξεργασμένων εικονοστοιχείων (pixel values) για κάθε τιμή δόσης και υπολογίζονται οι αντίστοιχες μέσες τιμές. Κατασκευάζεται η καμπύλη μέσων τιμών - δόσης και προσδιορίζεται η τιμή που αντιστοιχεί σε μηδενική δόση (offset). Η προκύπτουσα καμπύλη πρέπει να συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης περισσότερων της μίας ψηφιακών κασετών, κάθε κασέτα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός ανιχνευτής. 4.2: Έλεγχος χαμηλής αντίθεσης σε περιβάλλον θορύβου - κατάλληλο δοσίμετρο. - Ομοίωμα με περιοχές χαμηλής αντίθεσης. 12

13 - Εναλλακτικά συστήνεται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ομοίωμα ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης. Ακτινοβολείται το ομοίωμα με την κατάλληλη ποιότητα δέσμης ΠΔ Mammo. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ακτινοβόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση στην επιφάνεια του ανιχνευτή (βλέπε 4.1). Αξιολογείται η απεικόνιση του ομοιώματος και σημειώνεται η ελάχιστη τιμή χαμηλής αντίθεσης. Προαιρετικά συστήνεται ο έλεγχος (ή η δημιουργία καμπύλης) ανιχνευσιμότητας-χαμηλής αντίθεσης (contrast detail), με χρήση κατάλληλου ομοιώματος και με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Η ελάχιστη διακριτή διάσταση και η καμπύλη (όπου δημιουργείται) πρέπει να συμπίπτει με τις τιμές (ή την καμπύλη) αναφοράς. 4.3: Έλεγχος λόγου αντίθεσης-θορύβου - Πλάκες PMMA κατάλληλου πάχους. - Πλάκα Al πάχους 0.1mm και κατάλληλων διαστάσεων. Πλάκα PMMA πάχους 2cm τοποθετείται στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολείται με χρήση του AEC. Σημειώνονται τα εφαρμοζόμενα στοιχεία (kv, mas). Ακολούθως, η πλάκα Al τοποθετείται στην επιφάνεια της πλάκας PMMA. Τα εφαρμοζόμενα στοιχεία (ή παραπλήσια) επιλέγονται χειροκίνητα και πραγματοποιούνται ακτινοβολήσεις της πλάκας Al και του PMMA. Στην προκύπτουσα εικόνα, ο λόγος αντίθεσης θορύβου CNR υπολογίζεται ως: CNR (PV Al PV bgd ) / 2 2 sd (Al) sd (bgd), όπου PV Al είναι η μέση τιμή εικονοστοιχείων μιας περιοχής της εικόνας που αντιστοιχεί στην πλάκα Al, sd(al) η τυπική απόκλισή, ενώ ο δείκτης «bgd αναφέρεται στη μέση τιμή των εικονοστοιχείων για την περιοχή που αντιστοιχεί στο PMMA ή το Plexiglas. Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία της εικόνας πραγματοποιείται στα πρωτογενή δεδομένα (raw data). Ο ανωτέρω έλεγχος επαναλαμβάνεται για διάφορα πάχη PMMA. Για πάχος PMMA: 2cm CNR>1.32CNR 5cm ή >1.25 CNR 4.5cm 3 cm CNR>1.21CNR 5cm ή >1.15CNR 4.5cm 4 cm CNR>1.10CNR 5cm ή >1.05CNR 4.5cm 6 cm CNR>0.84CNR 5cm ή >0.80CNR 4.5cm 7 cm CNR>0.68CNR 5cm ή >0.65CNR 4.5cm Το CNR 5cm αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη τιμή CNR για πλάκα PMMA πάχους 5 cm και το CNR 4.5cm αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη τιμή CNR για πλάκα PMMA πάχους 4.5 cm. 13

14 4.4: Έλεγχος λόγου σήματος-θορύβου Πλάκες PMMA ή Plexiglas κατάλληλου πάχους Πλάκα PMMA ή Plexiglas πάχους 2cm τοποθετείται στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολείται με χρήση του AEC. Επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία για διαφορετικά πάχη PMMA. Ο λόγος σήματος - θορύβου SNR υπολογίζεται ως: SNR (PV PV ) / sd(bgd ), όπου PV bgd είναι η μέση τιμή των bgd offset εικονοστοιχείων μιας περιοχής και sd η τυπική απόκλισή. Ο δείκτης offset (PV offset ) αναφέρεται στην τιμή του εικονοστοιχείου που αντιστοιχεί σε μηδενική δόση εισόδου στον ανιχνευτή (4.1). Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στα πρωτογενή δεδομένα (raw data). max min Η μέγιστη απόκλιση του SNR ( 100% ) για τα διάφορα πάχη PMMA mean πρέπει να είναι < 15%. 4.5: Έλεγχος ομοιογένειας - κατάλληλο δοσίμετρο, - πλάκα PMMA πάχους 4cm. Ακτινοβόληση του ανιχνευτή σε κατάλληλη ΠΔ Mammo για τιμή Air-kerma < 10μGy. Έλεγχος των τιμών εικονοστοιχείων (pixel values) και των αντίστοιχων SNR (4.4) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας και σε όλη την εικόνα. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Η μέγιστη απόκλιση max min ( 100% ) των τιμών εικονοστοιχείων στις περιοχές ROI < ±15%. Η mean μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων τιμών SNR στα ROI πρέπει να είναι <±15%. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών SNR μεταξύ των εικόνων πρέπει να είναι < ±10%. Σημείωση: Οι ψηφιακές κασέτες πρέπει να ακτινοβολούνται με προσανατολισμό 0 ο και 180 ο για ελαχιστοποίηση του φαινομένου heel. 14

15 4.6: Γεωμετρική παραμόρφωση - Μεταλλική πλάκα (π.χ 1.0 mmal) - Πλάκα PMMA πάχους 2cm με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον διπλάσια από τη μεταλλική πλάκα. Τοποθετείται η πλάκα PMMA στην επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Ακτινοβολείται η πλάκα και μετρώνται οι πραγματικές και οι απεικονιζόμενες κάθετες αποστάσεις x, y. Οι μετρούμενες στην εικόνα αποστάσεις x, y πρέπει να διαφέρουν <3% από τις πραγματικές. Ο λόγος x/y πρέπει να είναι ίσος με 1.0±0.03 στο κέντρο του πεδίου ακτινοβόλησης και με 1.0±0.05 στην περιφέρειά του. 4.7: Εναπομείνασα εικόνα Σημείωση: - Μεταλλική πλάκα (π.χ 0.1 mmal). - Πλάκα PMMA πάχους 4-5cm κατάλληλων διαστάσεων. Τοποθετείται η πλάκα PMMA, ώστε να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του ανιχνευτή και πραγματοποιείται ακτινοβόληση με τυπικά στοιχεία. Μετά από 1min τοποθετείται η πλάκα PMMA ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο του. Επανακτινοβόληση με τα ίδια στοιχεία. Μετρώνται οι τιμές των εικονοστοιχείων στη τελευταία εικόνα. - PV1 (χωρίς PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη) - PV2 (χωρίς PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη), - PV3 (με PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη) και - PV4 (με PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη). Η απεικόνιση της περιοχής της μεταλλικής πλάκας πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Επίσης πρέπει (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3. Ετήσιος Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής κασέτας, η κασέτα πρέπει να διαβαστεί πριν τη δεύτερη ακτινοβόληση. 4.8: Dark noise - ψευδοεικόνες σε ψηφιακή κασέτα «Διάβασμα» τις κασέτας χωρίς ακτινοβόληση αλλά αφού έχει προηγηθεί σβήσιμό της. 15

16 Στην προκύπτουσα εικόνα δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η τιμή του δείκτη δόσης πρέπει να συμφωνεί με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. Καθημερινός 4.9: Γραμμή σάρωσης Laser σε ψηφιακή κασέτα Ακτινοβολείται με κατάλληλα στοιχεία μεταλλικός χάρακας ο οποίος είναι τοποθετημένος στην επιφάνεια της κασέτας με μικρή κλίση ως προς τις πλευρές της και «διαβάζεται» η εικόνα. Η ακμή του μεταλλικού χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 5.1: Έλεγχος ομοιογένειας σε ψηφιακό μαστογράφο απεικόνισης σχισμής Πλάκες PMMA συνολικού πάχους 4cm Τοποθετούνται οι πλάκες PMMA στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολούνται με χρήση AEC. Ελέγχονται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας κατά τη διεύθυνση της κίνησης της λυχνίας και κατά μήκος της σχισμής του ανιχνευτή. Ομοίως για το λόγο σήματος προς θόρυβο. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Η μέγιστη απόκλιση max min ( 100% ) των τιμών εικονοστοιχείων στις περιοχές ROI < ±15%. Η mean μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων τιμών SNR στα ROI πρέπει να είναι <±15%. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών SNR μεταξύ των εικόνων πρέπει να είναι < ±10%. 5.2: Έλεγχος σάρωσης σε ψηφιακό μαστογράφο απεικόνισης σχισμής - Πλάκα PMMA συνολικού πάχους 4cm, - χάρακας. Ακτινοβολείται η πλάκα PMMA με χρήση του AEC. Τοποθετείται ο μεταλλικός χάρακας με μικρή κλίση στην επιφάνεια της πλάκας PMMA και 16

17 πραγματοποιείται ακτινοβόληση με στοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί χειροκίνητα και προσεγγίζουν τις αντίστοιχες τιμές για χρήση του AEC. Η ακμή του χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος Ζ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. The European protocol for the physical and technical aspects of mammography screening, Addendum on Digital mammography to chapter 3 of the European Guidelines for the quality assurance in mammography screening, November European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition, Health & Consumer Protection, Directorate-General, ISBN , Protocol for the QA of computed radiography systems commissioning and annual QA tests, KCARE CR QA Protocol Draft 8.0, Release date AAPM REPORT 93, Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems, report of AAPM task group 10, October Screiner-Karoussou Review of image quality standards to control digital X-ray systems Rad. Prot. Dos. doi: /rpd/nci AAPM Report Assessment of display performance for medical imaging systems: Executive summary of AAPM TG18 repost Med. Phys. 32(4), , ICRP Publication 93 Managing Patient dose in digital radiology Annals of the ICRP. Approved by the commission in November AAPM REPORT 116, An exposure indicator for digital radiology, report of AAPM task group 116, July Hourdakis CJ, Boziari A. and Koumbouli E.: The effect of compression paddle in energy response, calibration and measurement with mammographic dosimeters using ionization chambers and solidstate-detector. Phys. Med. Biol. 54, , Pedersen K and Landmark I-D.: Trial of a proposed protocol for constancy control of digital mammography systems. Med. Phys. 36, , Varjonen M and Stroemer P.: Optimizing the Target-Filter Combination in Digital mammography in the sense of image quality and average Glandular Dose. E.A. Krupinski (Ed.): IWDM 2008, LNCS 5116, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg European Commission (EUR EN) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic images Brussels Luxembourg, Ι.Δ. Αντωνάκος, Μ. Ανδρέου, Α. Σαμαρτζής, Ν. Κωτσάκης, Ι. Πάντος : «Έλεγχος ποιότητας Διαγνωστικών Οθονών» Ακτινοτεχνολογία, 22, 33-40,

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Θ , , Αγ. Παρασκευή Αττικής Τηλ.: , Fax:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 Ανήκει στο Φ.646.1/34/13/Σ.4819 //26-08-13//ΝΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 34 /13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΟΙΩΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ) PLEXIGLASS 2 ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137

Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137 Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137 Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : ESTRO European Guidelines for Quality assurance in Radiotherapy,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ν. Δεληκανάκης Τεχνολόγος Ραδ/γίας Ακτιν/γίας, M.Sc. Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ν.Ε.Ε.Σ Πλεονεκτήματα ψηφιακής εικόνας Μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002933538 2015-07-24

15PROC002933538 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία

Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία 37 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ακτινοπροστασία σε εφαρµογές επεµβατικής Καρδιολογίας Τεχνολογία επεµβατικής Ακτινολογίας στην Καρδιολογία Π. Ι. Παπαγιάννης Επ. Καθ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι παράγοντες έκθεσης

Κύριοι παράγοντες έκθεσης Παράγοντες έκθεσης Κύριοι παράγοντες έκθεσης Οι παράγοντες που ελέγχονται από τον ΤΑ Milliamper (ma) Χρόνος (S) Kilovolt (kvp) Απόσταση (ΕΑ) Χρήση Bucky ΕΠ Η ακτινολογική δέσμη περιγράφεται με βάση Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 Μακρή Τριανταφυλλιά 1 Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2 Τζαμίχα Έλσα 1 Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1 Ζαρίφη Μαρία 2 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 1.Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού εξαρτάται από την πρώιμη διάγνωσή του. Ο ρόλος της μαστογραφίας στην έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron Accelerators Functional

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ακτινολογία

Εισαγωγή στην Ακτινολογία Εισαγωγή στην Ακτινολογία Ενότητα 1: Ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ποιότητα εικόνας Μαλαταρά Γεωργία Ακτινοφυσικός Msc, PhD ΠΓΝ Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Eισαγωγή βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS, (28 August 1919 12 August 24) Allan MacLeod Cormack (February 23, 1924 May 7, 1998)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Τμήμα Δοσιμετρίας Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παιδιατρική υπολογιστική τομογραφία: Μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης και τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας 1. Οπτική πυκνότητα 2. Σκιαγραφική αντίθεση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-3 5 ακτινολογικές πυκνότητες Αέρας Λίπος Μαλακά μόρια Οστά Μέταλλο Λιγότερο πυκνό Πιο διάφανο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δύο είναι οι αιτίες ακτινικής επιβάρυνσης του προσωπικού κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Αντώνιος Παπαδάκης Ακτινοφυσικός ΠαΓΝΗ 20 o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σύνθεση Πανοράµατος Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ASIR)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ASIR) ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ASIR) Μακρή Τριανταφυλλιά, Σιργιαμιώτης Βασίλειος, Τζαμίχα Έλσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικοί παράγοντες

Γεωμετρικοί παράγοντες Γεωμετρικοί παράγοντες Ακτινολογία Ι-9 www.elcamino.edu/faculty/kclark/ Γεωμετρία της ακτινολογικής εικόνας Για υψηλή ποιότητα ακτινογραφιών χρειάζεται βέλτιστη χρήση των γεωμετρικών παραμέτρων της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 04/12/2015 Για τις Υπηρεσίες Ευθύνης Ακτινοπροστασίας & Ασφαλούς Λειτουργίας των Ακτινολογικών Εργαστηρίων Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας Προς: Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9315 για την παροχή Υπηρεσιών Ακτινοπροστασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9315 για την παροχή Υπηρεσιών Ακτινοπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑNAΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9315 για την παροχή Υπηρεσιών Ακτινοπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χαρακτηριστικά Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α.

Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α. Νεώτερες εξελίξεις στην MDCT: Δόση εξεταζομένων και Δ.Ε.Α. Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μελέτη προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Ημερίδα Ακτινοπροστασίας στην επεμβατική Ακτινολογία Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα 23/02/05 Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Π. ημητρίου Α. Εργαστήριο Ακτινολογίας Ε.. Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτης 56, 421, Τρίκαλα Διεύθυνση: Γραμματεία Δ.Σ. Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αμαρυλλίδος 56, 15143, Αγ. Παρασκευή Αττική, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) 210 650 6772, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CT 128 SLICES A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές 1 Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενο από : 1.1 Gantry 1.2 Ακτινολογική λυχνία 1.3 Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 1.4 Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στις τεχνικές βελτίωσης εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων.

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σεμινάριο ομάδων εργασίας Θεσσαλονίκη,, 18 20 Φεβρουαρίου 2010 Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς

Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς Η ΦΥΣΙΚΉ ΤΗς ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑς ? ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΊΑ Περίπου 1:9 γυναίκες θα αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού Το ποσοστό γυναικών με κακίνο του μαστού που έχου φυσιολογική μαστογραία είναι υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3 : Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος. Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος. Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία Η ψηφιακή ακτινοδιαγνωστική ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις αρχές τις δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 4 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT)

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι Αξονική-Υπέρηχοι-Μαγνητική Υβριδικά συστήματα PET/CT Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Γραμμικού Επιταχυντή έως 50 MV Φωτόνια και Ηλεκτρόνια

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Γραμμικού Επιταχυντή έως 50 MV Φωτόνια και Ηλεκτρόνια Σύστημα Ακτινοθεραπείας Γραμμικού Επιταχυντή έως 50 MV Φωτόνια και Ηλεκτρόνια Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 118/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 118/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχυδρομική διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ. Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ. Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Οδηγός Μελέτης για τις Βασικές Ακτινολογικές Προβολές Κουμαριανός Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Απεικόνισης 2 Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε..δεν ξεχνώ Ιατρική Απεικόνιση-Υπερηχογραφία Υπέρηχοι Για τη διάδοση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα