Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας"

Transcript

1 Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014

2 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας (QC-QA) Εσωτερικοί Έλεγχοι (Internal Audit) Κλινικοί Έλεγχοι (Clinical Audit) Εξωτερικοί Έλεγχοι Δοσιμετρίας (Dosimetry Audit) Επιθεωρήσεις Αδειοδότησης (Inspection) Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO)

3 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Εθνική αρχή αρμόδια για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. Αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Ετησίως και κατά μέσο όρο, η ΕΕΑΕ διενεργεί: περισσότερους από 800 ελέγχους σε εργαστήρια ακτινοβολιών περισσότερους από 2000 ελέγχους σε συστήματα ακτινοβολιών ελέγχους σε 150 μελέτες θωράκισης πριν την εγκατάσταση νέων συστημάτων ακτινοβολίας Εκδίδει: > 1000 πιστοποιητικά καταλληλότητας 170 άδειες βιομηχανικών εφαρμογών 60 άδειες ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών 150 άδειες εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς πηγών ISO 17020, ISO (ΕΣΥΔ) & ISO 9001 (TUV Hellas)

4 Η Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα 30 : Νοσοκομεία Κλινικές 3 Linac ή Co60 : 2 δημόσια 2 ιδιωτικά 2 Linac ή Co60 : 8 δημόσια 4 ιδιωτικά 1 Linac ή Co60 : 8 δημόσια 1 ιδιωτικά Mόνο HDR/LDR : 5 ιδιωτικά

5 Η Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα 4 linacs / 1εκ. πληθυσμού - 250,000 κάτοικοι / Linac 60 photon beams (6 23 MV) 7 Co electron beams (4-21 MeV) IMRT 5 κέντρα 12 συστήματα Υπάρχει μικρή (?) δυναμική ανάπτυξης νέα κέντρα Υπάρχοντα μη λειτουργούντα : 3 HDR (1 δημ. 2 ιδ.)?

6 Εξωτερικές Επιθεωρήσεις της ΕΕΑΕ στην Α/Θ-Β/Θ, στην Ελλάδα Στόχοι : Αποτίμηση της ακτινοπροστασίας προσωπικού ασθενών πληθυσμού Αποτίμηση της σωστής & ασφαλούς λειτουργίας συστημάτων Αποτίμηση της ακρίβειας της δοσιμετρίας Αποτίμηση πρακτικών και διαδικασιών Εντοπισμός σφαλμάτων και διερεύνηση - Εισήγηση μέτρων Ομογενοποίηση των μεθόδων δοσιμετρίας σε εθνικό επίπεδο Σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά ανάλογων μελετών άλλων κρατών.

7 Εξωτερικοί Έλεγχοι Δοσιμετρίας (Dosimetry Audits) της ΕΕΑΕ Επισκέψεις (on site visits) Ανεξάρτητος εξοπλισμός Βαθμονομημένος στο ΕΒΟΙΑ Πρωτόκολλα ελέγχων & δοσιμετρίας Ελέγχονται ΟΛΑ τα κέντρα & συστήματα Α/Θ & Β/Θ Γύροι (Rounds) 1 ος γύρος : (MV), (e MeV & HDR) 2 ος γύρος : ος γύρος :

8 Εξωτερικοί Έλεγχοι Δοσιμετρίας (Dosimetry Audits) της ΕΕΑΕ 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 2. ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (Gy/MU, κλπ) 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

9 1. Ακρίβεια Μηχανικών Παραμέτρων Μέγεθος Πεδίου Ακρίβεια περιστροφής Gantry - collimators Κινήσεις περιστροφή τράπεζας Ακρίβεια ισόκεντρου Ακρίβεια laser

10 1. Ακρίβεια Μηχανικών Παραμέτρων Μηχανικές κινήσεις, όρια δέσμης, Laser,... Οι αποκλίσεις δ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: δ < 2 mm 2 < δ < 4 mm δ > 4 mm

11 1. Ακρίβεια Μηχανικών Παραμέτρων 100,0 90,0 80,0 70,0 235 για Γραμμικούς Επιταχυντές 81 για Co-60 LINAC < 2mm Co-60 <2 mm LINAC 2mm<D<4mm Co-60 2mm<D< 4mm LINAC <4mm > 4 mm Co-60 <4 > 4 mm mm 60,0 50,0 40,0 x 30,0 20,0 10,0 0,0 LIGHT-FIELD DIMENSIONS LIGHT- COLLIMATOR LIGHT- IRRADIATION CROSS-HAIR GANTRY CROSS-HAIR TABLE CROSS-HAIR MECHANICAL COLLIMATOR ISOCENTRE LASER ISOCENTRE

12 2. Απόλυτη και σχετική Δοσιμετρία Μετρώνται από ΕΕΑΕ TPR 20,10, (for photons), R 50 for electrons percent depth dose, PDD depth at dose maximum, d max κ.α. Δόση στο σημείο αναφοράς, Dw Οι μετρήσεις της ΕΕΑΕ, D M, συγκρίνονται με τις τιμές αναφοράς του τμήματος, D S r = D S /D M και η απόκλιση % relative deviation d r = [(D S /D M ) 1] 100%

13 2. Απόλυτη και σχετική Δοσιμετρία Σύγκριση Αποδοχή d 3 % αποδεκτή 3% < d < 5% διερεύνηση d 5% ΜΗ αποδεκτή 1 st round 2 nd round 3 rd round d r 3% 79.2% 96.9% 93.5% 3% < d r < 5% 16.7% 3.1% 6.5% d r 5% 3.1% 0.0% 0%

14 2. Απόλυτη και σχετική Δοσιμετρία Μέση απόκλιση 1 st round 2 nd round 3 rd round 0,10% 0,02% 0,10%

15 2. Απόλυτη και σχετική Δοσιμετρία

16 2. Απόλυτη και σχετική Δοσιμετρία Dosimetry Protocols : 1st round 14% 5% 9% 10% 33% 29% IAEA TRS 398 AAPM TG-21 AAPM TG-51 DIN 6800/2 IAEA-TRS 278 DECAY CORRECTION Dosimetry Protocols : 2nd round 5% IAEA TRS 398 AAPM TG-21 AAPM TG-51 DIN 6800/2 IAEA-TRS % DECAY CORRECTION

17 3. Έλεγχος αποτελεσμάτων του Συστήματος Σχεδιασμού Πλάνων (TPS) Διάφορες τυχαίες (κλινικές) συνθήκες ακτινοβόλησης (π.χ. 18 MV, πεδίο 12 x 7, βάθος 8.5 cm, SAD/SSD τεχνική, Wedge 45 o,κλπ) Με το TPS υπολογίζονται τα MU ώστε να δίνεται στο προκαθορισμένο σημείο δόση Gy (1Gy). Αναπαράγεται η συνθήκη ακτινοβόλησης & MU στο ομοίωμα νερού. Μετράται η δόση. Συγκρίνεται η μέτρηση με τη δόση αναφοράς (1 Gy)& Το testγίνεται για πολλά & διαφορετικές συνθήκες (> 15)

18 3. Έλεγχος αποτελεσμάτων του Συστήματος Σχεδιασμού Πλάνων (TPS) data > 2011 d 3 % αποδεκτή 3% < d < 5% διερεύνηση d 5% ΜΗ αποδεκτή

19 4. Έλεγχος συνολικής διαδικασίας ακτινοθεραπείας Προσομοιάζονται όλα τα στάδια Α/Θ : CT scan εξομοίωση Σχεδιασμός Πλάνού Θεραπείας TPS Ακτινοβόληση Ακολουθούνται οι διαδικασίες του τμήματος. Όλα τα στάδια γίνονται από το προσωπικό του τμήματος

20 Προετοιμασία Σήμανση (bee-bees) ενός υποθετικού αρχικού (ανατομικού) ισόκεντρου (ISO)

21 CT scan Μεταφορά εικόνων στο TPS

22 Εύρεση ΙΣΟΚΕΝΤΡΟΥ θεραπείας : Εξομοίωση θεραπείας - TPS Μετατόπιση από Αρχικό ISO (ανατομικό) στο ISO θεραπείας (κέντρο ομοιώματος) Απόκλιση ΙSO θεραπείας από το πραγματικό κέντρο ομοιώματος d 2 mm

23 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας Υπολογισμός MU ώστε : η συνολική δόση στο ισόκεντρο (από όλα τα πεδία) 2 Gy ΚΥΒΟΣ :Τεχνική BOX (4 αντιδιαμετρικά πεδία) OBLIQUE : 1 κάθετο με Wedge και 2 πλάγια (λοξά)

24 Ακτινοβόληση Τοποθέτηση : Ακολουθούνται οι κάρτες από το TPS Μετρώνται (από την ΕΕΑΕ) η δόση στο ισόκεντρο, D M, για κάθε πεδίο καθώς και η συνολική δόση. Σύγκριση των μετρούμενων δόσεων, D M με τις δόσεις που δηλώνει το τμήμα (για κάθε πεδιο και συνολικά (2 Gy) ).

25 Η απόκλιση,d, στη δόση d 5 % αποδεκτή 5% < d < 7% διερεύνηση d 7% ΜΗ αποδεκτή

26 4. Έλεγχος συνολικής διαδικασίας ακτινοθεραπείας d 5 % 5 % < d < 7 % d 7 %

27 4. Έλεγχος συνολικής διαδικασίας ακτινοθεραπείας

28 5. Επιθεώρηση κλινικών διαδικασιών Απλώς βλέπουμε - παρατηρούμε... Ύπαρξη 2 ατόμων (τεχνολόγοι, ιατροί, α/φ) για κάθε ασθενή συνεδρία Το προσωπικό συμβουλεύεται την καρτέλα ασθενούς σε κάθε συνεδρία (την έχει μαζί του στο θάλαμο) Έλεγχος τοποθέτησης ασθενούς δευτερογενώς (πχ ODI, Laser, οπτικό πεδίο, κλπ) Έλεγχος σωστής & πιστής εφαρμογής της κάρτας ασθενούς Όλα το σχήμα θεραπείας σε κάθε συνεδρία Ενημέρωση κάρτας ασθενούς... (Αιφνίδιοι έλεγχοι των παραπάνω από άλλα άτομα του προσωπικού)

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει σύστημα επιθεωρήσεων (audits) στην Α/Θ & Β/Θ (και αλλού) πάνω από 14 χρόνια, σε συνεχή & συστηματική βάση. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει είναι τεράστια. Τα οφέλη : Βελτίωση δοσιμετρίας βελτίωση ακτινοπροστασίας ομογενοποίηση δοσιμετρίας & διαδικασιών διάχυση πληροφόρησης - ενδυνάμωση εμπιστοσύνης των κέντρων Α/Θ προσέγγιση και καλύτερη συνεργασία. Τα περισσότερα κέντρα αποδέχονται και επιζητούν τις επιθεωρήσεις της ΕΕΑΕ. Τα σφάλματα ή αστοχίες είναι αναπόφευκτα (πχ περιγραφή στόχου, τοποθέτηση ασθενούς, κλπ). Ωστόσο, πρέπει και μπορούν να ανιχνεύονται & ελαχιστοποιούνται

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συζήτηση Ανταλλαγή απόψεων Διερεύνηση αποκλίσεων & σφαλμάτων. Υποστηρικτικό έργο Συμβουλευτικό έργο Ατυχήματα Συμβάντα Ανακοίνωση Συζήτηση Lessons learnt

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ακτινοπροστασία και η δοσιμετρία βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο στα Α/Θ και Β/Θ στην Ελλάδα. Κλινικός έλεγχος, στην Ελλάδα? Εκπαίδευση συνεχής ενημέρωση «Κουλτούρα» ασφάλειας safety culture «Ποσότητα» vs «Ποιότητα»

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron Accelerators Functional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ 2007 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 5 Η ΕΕΑΕ εν συντομία..... 7 Οργανωτική δομή - Διοικητικό Συμβούλιο...... 9 Αδειοδότηση και έλεγχοι εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών...... 11 Δοσιμέτρηση προσωπικού.....17

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας

Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας Ευστάθιος Καμπέρης ΑΕΜ 12868 Επιβλέπων καθηγητής Στούλος Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εξωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Βιόπολις 41110 Λάρισα, Ελλάς Tηλ: +30-2413-5020-51, 52, Fax: +30-2413-501013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 Εισαγωγή Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (1) Ποιότητα (quality) καθορίζει το μέγεθος ικανοποίησης των προθέσεων / σκοπών του χρήστη ενός

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα