Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη της Πληροφορίας: Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Μάθημα: Από τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Διδάσκων: Νίκος Κανελλόπουλος Εργασία: Ψηφιακές βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικό επιχειρείν Εισηγητές: Σταμάτιος Γιαννουλάκης Δημήτριος Πέτσας

2 Περιεχόμενα: Σελίδα Εισαγωγή 4 1. Ψηφιακές βιβλιοθήκες 6 2. Ηλεκτρονικό επιχειρείν 8 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο 9 4. Κοινά σημεία ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακών βιβλιοθηκών Κόστος ψηφιακών βιβλιοθηκών χρηματοδότηση Κόστος Χρηματοδότηση Αύξηση χρηματοδότησης μέσα από ηλεκτρονικό επιχειρείν - παραδείγματα Προβλήματα και λύσεις 28 Συμπεράσματα 29 Βιβλιογραφία 30 2

3 Περίληψη Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπηρεσιών του τα τελευταία χρόνια υπήρξε πραγματικά ραγδαία. Μέσα από αυτή την ανάπτυξη δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, να εισέρχονται δυναμικά στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν με το να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν πετύχει να ενσωματώσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να μπορέσουν να έχουν έσοδα και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους χρήστες. Μέσα από την ερευνητική αυτή μελέτη θα γίνει μια προσπάθεια να οριστούν οι έννοιες της ψηφιακής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στη συνέχεια, θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής του κόστους των ψηφιακών βιβλιοθηκών καθώς έπειτα θα αναδειχθεί πως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να αυξήσουν την χρηματοδότηση από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τέλος θα καταγραφούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και θα προταθούν κάποιες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 3

4 Εισαγωγή Η τεχνολογική επανάσταση, που έχει πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές σ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών που εκφράστηκε κυρίως με τη δημιουργία και ευρεία χρήση του Παγκοσμίου Ιστού επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την πληροφόρηση στη σύγχρονη κοινωνία. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες που διαρκώς αναπτύσσονται σε τεχνολογία, αριθμό και μέγεθος έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πληροφόρησης. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες παρέχουν ευκολία στην πρόσβαση και στη διανομή στην πληροφορία και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση της. Έχουν διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες και μπορούν να αποθηκεύσουν και να διαθέσουν αποτελεσματικά κάθε μορφής πληροφορία, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο και πολυμέσα, και συντελούν σημαντικά στη γνώση. Παρότι τα χρήματα που χρειάζεται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι συνήθως λιγότερα από αυτά μιας συμβατικής, τα ποσά που απαιτούνται είναι αξιόλογα. Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν τα γενικά έξοδα κατασκευής, πρόσκτησης του υλικού (είτε προέρχεται από ψηφιοποίηση είτε από αγορά), συντήρησης και λειτουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες αυτές συνδέονται με την επιλογή, την απόκτηση, την καταχώρηση των ψηφιακών αντικειμένων, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, και την αποθήκευση τους. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, που στο μεγαλύτερο μέρος τους παρέχουν την πληροφόρηση δωρεάν, εξαρτώνται κυρίως από τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνέχιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας, για την περαιτέρω ανάπτυξή και για τη βιωσιμότητά τους. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες πρέπει να ενεργοποιηθούν και να προσανατολιστούν στην εύρεση και αξιοποίηση άλλων πρακτικών και μεθόδων αύξησης της χρηματοδότησής τους πέρα από την παθητική στάση της αναμονής της χρηματοδότησης από το δημόσιο. Η δραστηριοποίησή τους στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να προσφέρει κάποια αύξηση χρηματοδότησης στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και να παρέχει λύσεις στην εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία και τη βελτίωσή των υπηρεσιών τους και να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η εξέταση τρόπων εφαρμογής πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ψηφιακές βιβλιοθήκες για την αύξηση της χρηματοδότησης τους. Στην αρχή πραγματοποιείται μια αποσαφήνιση των όρων ψηφιακή βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου. 4

5 Παρουσιάζονται κάποια κοινά σημεία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι δαπάνες των ψηφιακών βιβλιοθηκών και οι τρόποι χρηματοδότησής τους. Ύστερα ακολουθούν κάποιοι τρόποι επιπρόσθετης χρηματοδότησης μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάποια παραδείγματα από τον ευρύτερο χώρο των βιβλιοθηκών. Τέλος παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, προτάσεις και συμπεράσματα. 5

6 1. Ψηφιακές βιβλιοθήκες Στην αρχή, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθούν και να οριστούν ορισμένες έννοιες, όπως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο ορισμός της έννοιας ψηφιακής βιβλιοθήκης με απλό και αξιόπιστο τρόπο είναι ένα δύσκολο θέμα κι αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης. Γενικά μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή γι αυτό και ονομάστηκε από τον Kochtanek βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει μπορεί να βρίσκονται σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο ή και σε συνδυασμό διαφόρων ψηφιακών μορφών. Σύμφωνα με τον Paul Kantor Butgers, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες οργανώνουν συλλογές ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή μέσων για την οργάνωση μιας συλλογής και ένα μέσο για τους τελικούς χρήστες για να έχουν πρόσβαση ή να ψάξουν στη συλλογή. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει επίσης υπηρεσίες υπηρεσίες υποστήριξης της πρόσβασης στη συλλογή της. Δεδομένου ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες συνεχίζουν να αυξάνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τον ορισμό τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι αντιπροσωπευτικοί ορισμοί για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες: Ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή ψηφιακών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, βίντεο και ήχου, μαζί με μεθόδους για πρόσβαση και ανάκτηση της πληροφορίας, καθώς και για επιλογή, οργάνωση και συντήρηση της συλλογής. Ian Witten Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι οργανωμένες συλλογές ψηφιακών πληροφοριών. Συνδυάζουν τη δομή και τη συγκέντρωση των πληροφοριών, κάτι το οποίο οι βιβλιοθήκες πάντα έκαναν, στην ψηφιακή τους υπόσταση που οι υπολογιστές έχουν υποβάλει ως αναγκαία. Lesk Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι οργανισμοί που παρέχουν τους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου προσωπικού, για τη συλλογή, οργάνωση και προσφορά πνευματικής πρόσβασης, την ερμηνεία, διανομή, διατήρηση και εξασφάλιση της διατήρησης με την πάροδο του χρόνου του συνόλου συλλογών ψηφιακών εργασιών, έτσι 6

7 ώστε να είναι άμεσες και οικονομικώς διαθέσιμες για χρήση από μια ορισμένη κοινότητα χρηστών ή ομάδες κοινοτήτων. Ομοσπονδία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (DLF) Ένας ανεπίσημος ορισμός μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι μια διοικούμενη συλλογή πληροφοριών, με σχετικές υπηρεσίες, όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ψηφιακές μορφές και είναι προσβάσιμες μέσω ενός δικτύου. Ένα βασικό μέρος αυτού του ορισμού είναι ότι οι πληροφορίες είναι διαχειριζόμενες. Μια ροή δεδομένων που στέλνεται στη γη από ένα δορυφόρο δεν είναι βιβλιοθήκη. Τα ίδια δεδομένα, όταν οργανώνονται συστηματικά, γίνονται μια συλλογή ψηφιακής βιβλιοθήκης. William Arms Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεμημένο τεχνολογικό περιβάλλον που ελαττώνει δυναμικά τα εμπόδια της δημιουργίας, διανομής, διαχείρισης, αποθήκευσης, ολοκλήρωσης και επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών από ιδιώτες ή ομάδες ερευνητών. Edward A. Fox Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται εμφανές ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, οργανώνουν και καθιστούν την πληροφορία ευκολότερα διαθέσιμη στον πολίτη. Παρέχουν πρόσβαση στο χρήστη κυρίως μέσα από το διαδίκτυο ή σπανιότερα από άλλα δίκτυα (π.χ. intranet) σε συλλογές υλικού διαφόρων τύπων (π.χ. κείμενο, ήχο, εικόνα, πολυμέσα) που βρίσκονται συχνά κατανεμημένες σε διάφορα μέρη. Ουσιαστικά δεν είναι βασισμένες σε δίκτυο αλλά σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο. Μία ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν είναι απλά μια συλλογή υλικού σε ψηφιακή μορφή αλλά περιλαμβάνει μια διεπαφή με το χρήστη. Απαιτεί ελάχιστο χώρο, σε σύγκριση με τις συμβατικές βιβλιοθήκες, και οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν προσβάσιμες σε οποιονδήποτε οπουδήποτε κι αν βρίσκεται. Δεν αποτελεί μια μόνη οντότητα κι επομένως μπορεί να είναι συνδεμένη με τους ψηφιακούς πόρους διάφορων συλλογών. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών βιβλιοθηκών συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: Δε γνωρίζουν όρια τοπικά και χρονικά. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε, με την προϋπόθεση να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να 7

8 χρειάζεται να πάει στη φυσική βιβλιοθήκη, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, κάθε μέρα. Πολλαπλή πρόσβαση στον ίδιο ψηφιακό πόρο. Τα ίδια ψηφιακά αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αυξημένες δυνατότητες όσον αφορά στην αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης του υλικού που τον ενδιαφέρει με διάφορους δυνατούς τρόπους. Αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης υλικού. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν πολύ περισσότερη πληροφορία σε σύγκριση με τις συμβατικές βιβλιοθήκες που περιορίζονται όσον αφορά στο χώρο. Απαιτείται πολύ μικρός φυσικός χώρος για την αποθήκευση μεγάλου όγκου ψηφιακών πληροφοριών. Αυξημένες δυνατότητες διατήρησης και συντήρησης του υλικού. Μπορούν να γίνουν απεριόριστα αντίγραφα της ψηφιακής πληροφορίας χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των αντιγράφων. Μικρότερο κόστος. Το κόστος, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι μικρότερο σε σχέση με μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη. Μια συμβατική βιβλιοθήκη πρέπει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για διάφορες δαπάνες όπως έξοδα προσωπικού, εγκαταστάσεις, διατήρηση βιβλίων, πολλαπλά αντίτυπα. 2. Ηλεκτρονικό επιχειρείν Το διαδίκτυο πρόσφερε ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επικοινωνία και διείσδυση. Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) υιοθετήθηκε προκειμένου να διακρίνει τις νεωτεριστικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους μέσα από το διαδίκτυο από εκείνες που χρησιμοποιούν παραδοσιακά μέσα και μεθόδους. Αναφέρεται στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης με τη χρήση δικτύων καθώς και με τη διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη, τη διαχείριση αποθεμάτων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων. Ηλεκτρονικό επιχειρείν ονομάζεται η διεξαγωγή επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, που αφορούν όχι μόνο στην αγορά και στην πώληση αλλά και στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στην επικοινωνία και συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους. Επίσης, το ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται ως οι διαδικασίες και τα εργαλεία που επιτρέπουν σ έναν οργανισμό να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες με βάση το διαδίκτυο και τη δομή του για να εκπληρώσει τις καθημερινές λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης. 8

9 Ηλεκτρονική επιχείρηση καλείται κάθε οργανισμός (π.χ. εμπορικός, βιομηχανικός, μη κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός ή κυβερνητικός) που διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες διαμέσου ενός ηλεκτρονικού μέσου όπως το διαδίκτυο. Μία ηλεκτρονική επιχείρηση συνδυάζει τους πόρους των παραδοσιακών πληροφοριακών συστημάτων με την απέραντη εξάπλωση του διαδικτύου. Ενώνει άμεσα τα κρίσιμα επιχειρησιακά συστήματα με τα κρίσιμα επιχειρησιακά μέρη καταναλωτές, υπαλλήλους και προμηθευτές. Το κλειδί για τη δημιουργία ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελεί η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, που να βασίζεται σε συναλλαγές, στην οποία όλες οι βασικές διαδικασίες της επιχείρησης (ειδικότερα αυτές που απαιτούν δυναμική και διαδραστική ροή πληροφοριών) τοποθετούνται online για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, να περικόψουν το κόστος και να πουλήσουν προϊόντα. Στο πιο αναπτυγμένο του επίπεδο το ηλεκτρονικό επιχειρείν στοχεύει στη μείωση του κόστους και στην ανάπτυξη αποδοτικότητας ολοκληρώνοντας τα συστήματα της επιχείρησης και μειώνοντας την προσπάθεια. Το βασικότερο όφελος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας περισσότερα με λιγότερους πόρους και κόστος. 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο To ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αποτελεί στενότερη έννοια από το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Αποτελεί επομένως υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο όρος αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου για την αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένας απλός ορισμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο: ηλεκτρονικό εμπόριο ονομάζεται η διαδικασία αγορών και πωλήσεων μέσα από το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ορισμό της ECA (Electronic Commerce Association): το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ο όρος «εμπόριο» σημαίνει πραγματοποίηση συναλλαγών και ανταλλαγή αγαθών. Ο όρος «ηλεκτρονικό» σημαίνει τη χρήση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προϋποθέτει την επικοινωνία μεταξύ δύο τουλάχιστον μελών. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες που επιτρέπουν αυτή την επικοινωνία είναι οι τηλεματικές δομές, όπως το Internet, τα δίκτυα intranet και extranet. Τέσσερα είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο: 9

10 Επιχειρήσεις: το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών. Αγαθά και υπηρεσίες: τα αγαθά που πωλούνται μπορεί να είναι υλικά όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο, ένα CD, ή άυλα όπως το δικαίωμα χρήσης ενός προγράμματος ή μιας φωτογραφίας. Τα αγαθά μπορούν να πωλούνται είτε online (π.χ. ένα μουσικό κομμάτι σε ψηφιακή μορφή) είτε να αποστέλλονται στον αγοραστή (π.χ. ένα CD που στέλνεται με υπηρεσία ταχυδρομείου). Απόσταση: ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Επικοινωνία: ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 4. Κοινά σημεία ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακών βιβλιοθηκών Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελούν δυο βασικά συστατικά στοιχεία της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς (digital agora) για πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες. Τα αγαθά τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να είναι ηλεκτρονικά έγγραφα και ψηφιακά αντικείμενα (π.χ. κείμενα, δεδομένα, βίντεο, προγράμματα λογισμικού) - τα οποία αποτελούν και το υλικό των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στην πραγματικότητα, τα πληροφοριακά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τα ψηφιακά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα σημαντικά επειδή αντιπροσωπεύουν την καθαρότερη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των ψηφιακών βιβλιοθηκών σχετίζονται με συστήματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία πηγών πληροφόρησης και με τη μεταφορά πληροφοριών διαμέσου των παγκοσμίων δικτύων. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν υποστηρίζει τις αποτελεσματικές επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα από τους καταναλωτές, τους πωλητές, τους ενδιάμεσους και τους παραγωγούς, ενώ ο τομέας των ψηφιακών βιβλιοθηκών υποστηρίζει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παραγωγούς της γνώσης, τους βιβλιοθηκονόμους και τους αναζητητές πληροφορίας και γνώσης. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να απαιτεί την πλευρά των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό επιχειρείν για τη διαχείριση της κοστολόγησης και διανομής του περιεχομένου της ενώ η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρος στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διαχείριση προϊόντων, υπηρεσιών, παροχέων και καταναλωτών. 10

11 Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι κοινές και για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και το ηλεκτρονικό επιχειρείν: αναζήτηση, διαφήμιση, διαπραγμάτευση, παραγγελίες, χρέωση, πληρωμή και διευθέτηση, παραγωγή, διανομή και παραλαβή, λογιστική, υπηρεσία πελατών, επεξεργασία πληροφορίας και γνώσης. Αναζήτηση. Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην αναζήτηση της πληροφορίας ή του προϊόντος από το χρήστη. Διαφήμιση. Η διαφήμιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση των προϊόντων. Διαπραγμάτευση. Οι αγοραστές και οι πωλητές μπορεί να διαπραγματεύονται τους όρους των συναλλαγών, όπως για παράδειγμα τους όρους πληρωμής. Αυτοί οι όροι μπορούν να σχετίζονται με το δικαίωμα αντιγράφων, τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα χρήσης, δικαιώματα διανομής, όρους αποπληρωμής. Παραγγελίες. Ο αγοραστής μπορεί να πραγματοποιήσει παραγγελία για κάποιο προϊόν. Χρέωση. Η χρέωση αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία που ζητείται. Πληρωμή και διευθέτηση. Η πληρωμή πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (π.χ. χρήση πιστωτικής κάρτας, ηλεκτρονικού χρήματος, κ.ά.). Παραγωγή. Η παραγωγή αφορά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (δημιουργία καταλόγων, διαφημίσεων, σχεδιασμός ιστοσελίδων). Διανομή. Η διανομή των πληροφοριών ή των αγαθών στον πελάτη. Λογιστική. Αυτή αφορά στην τήρηση και ενημέρωση αρχείων των συναλλαγών, χρεώσεις και πληρωμές με τους πελάτες. Υπηρεσία πελατών. Αυτή συμπεριλαμβάνει την παροχή πληροφόρησης στον πελάτη για την πρόοδο της συναλλαγής, την επίλυση προβλημάτων και την παροχή ειδικών συμβουλών και βοήθειας για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών. Επεξεργασία πληροφορίας και γνώσης. Η συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και ερμηνεία των διαφόρων δεδομένων για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων σχετικά με τις συναλλαγές. Για παράδειγμα: αποφάσεις για την παροχή νέων υπηρεσιών, διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, στρατηγικές μάρκετινγκ. Ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι η πρόσκτηση και η αποθήκευση πληροφορίας, η εύρεση και το φιλτράρισμα της πληροφορίας, η διασφάλιση της πληροφορίας, και ο έλεγχος πρόσβασης, η παγκόσμια πρόσβαση (διαλειτουργικότητα, διεπαφή με το χρήστη, δίκτυα), η διαχείριση κόστους και τα οικονομικά εργαλεία, ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος. 11

12 5. Κόστος ψηφιακών βιβλιοθηκών χρηματοδότηση Ένα σημαντικό σημείο που χρειάζεται να εξεταστεί για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι το κόστος τους, και ποιες μπορεί να είναι οι πηγές χρηματοδότησης τους. 5.1 Κόστος Το κόστος είναι κάτι που απασχολεί έντονα τους επιστήμονες της πληροφόρησης. Σε μια έρευνα που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Εργασίας (National Institute for Social Work) στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ερώτηση που τέθηκε: «Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τη βιβλιοθήκη και το προσωπικό στην παραγωγή και ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών», το πρώτο θέμα που τέθηκε ήταν το ζήτημα της χρηματοδότησης. Οι ανησυχίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση αφορούν στα παρακάτω ζητήματα: Ο ανταγωνισμός για τις κύριες προσφορές τεχνικού εξοπλισμού. Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αποταμίευση πληροφοριών (π.χ. πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε κυβερνητικές εκδόσεις). Τα πιλοτικά προγράμματα μπορεί να είναι καλά, αλλά συνεπάγονται κατανάλωση χρόνου του προσωπικού, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. Η αυξανόμενη πρόοδος των δαπανών για την ανάπτυξη του προγράμματος. Οι τρόποι παροχής πληροφοριών από τους οργανισμούς (παροχή πληροφοριών με κέρδος ή χωρίς). Προγράμματα για ένωση υπηρεσιών πληροφόρησης: κοινές πρωτοβουλίες με διαμοιρασμό τους κόστους. Επίσης, στην έρευνα έγινε λόγος για το απαγορευτικό κόστος των εμπορικά πολύτιμων πληροφοριών που θα ήταν χρήσιμες (Watson και Streatfield, 1997). Φυσικά για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το κόστος χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα παρακάτω σημεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες και στα έξοδα που χρειάζεται να γίνουν σε ευρύτερο περιβάλλον ψηφιακών βιβλιοθηκών. Γενικά έξοδα, π.χ. κτίρια, διαμόρφωση χώρου εργασίας Εγκαταστάσεις, π.χ. υπολογιστές και δίκτυο Εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συσκευές απαραίτητες για την ψηφιοποίηση ή την καταχώρηση των ψηφιακών αντικειμένων. Αναφερόμαστε σε εξοπλισμό σύνδεσης δικτύων, τερματικά, εκτυπωτές, συσκευές ανάγνωσης. 12

13 Εργασία. Οι κατανομές εργασίας περιλαμβάνουν το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό. Η εργασία αξιολογείται με υπολογισμό των συνολικών ωρών που καταναλώθηκαν επί της αντίστοιχης νομισματικής δαπάνης. Αμοιβές προσωπικού. Προσωπικό διαχείρισης και συντονισμού προγράμματος, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό διοικητικής και οικονομικής μέριμνας με ανάλογες δαπάνες μίσθωσης. Υλικά. Πρόκειται για τις αγορές ή άδειες εκμετάλλευσης ή αμοιβές για τη χρήση των ηλεκτρονικών αντικειμένων από τους κατόχους της πνευματικής ιδιοκτησίας του αντικειμένου. Η ανάλυση του κόστους μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα γιατί υπάρχουν πολλοί παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν. Αυτοί είναι συνοπτικά οι παρακάτω: Το κόστος του τεχνολογικού εξοπλισμού. Το κόστος της ψηφιοποίησης του υλικού ή της αγοράς υλικού (το κόστος για την αγορά αδειών χρήσης έργων που έχουν πνευματικά δικαιώματα). Το κόστος επεξεργασίας του υλικού και δημιουργίας μεταδεδομένων: καταλογογράφηση, περιγραφή, ευρετηρίαση. Το κόστος διατήρησης της φυσικής μορφής του αντικειμένου σε ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτό ανήκει στην ίδια την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το κόστος τρέχουσας συντήρησης των μεταδεδομένων. Το κόστος μακροπρόθεσμης διατήρησης των ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων αντικειμένων. Στις ψηφιακές βιβλιοθήκες έχει εκτιμηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κόστους θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το αποδίδεται στην ψηφιοποίηση. Το 1/3 περίπου, γύρω στο 32% της συνολικής δαπάνης δίδεται για την ψηφιοποίηση. Λιγότερο από 1/3 του κόστους δαπανείται για την καταχώρηση των μεταδεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των καταχωρήσεων της περιγραφής, της καταλογογράφησης και της ευρετηρίασης. Το κόστος των μεταδεδομένων ανέρχεται στο 29% της συνολικής δαπάνης. Ελαφρώς περισσότερο από το 1/3 πηγαίνει σε άλλες δραστηριότητες όπως η διοίκηση και ο έλεγχος ποιότητας, το ποσοστό της συνολικής δαπάνης για τις άλλες δραστηριότητες ανέρχεται στο 39%. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες για τα ποσά που δαπανήθηκαν για προγράμματα ψηφιοποίησης. Τα στοιχεία προέρχονται από την Library of Congress 13

14 National Digital Library/Ameritech Competition και των National Archives and Records Administration's Electronic Access Project (NARA-EAP). Μέσος όρος κόστους για διάφορες κατηγορίες υλικού, μονάδα $ Διαδικασίες Μεικτές συλλογές (ανά αντικείμενο) Μεμονωμένα στοιχεία (ανά σελίδα) Φωτογραφικές συλλογές (ανά φωτογραφία) Βιβλία /φυλλάδια (ανά σελίδα) Ψηφιοποίηση 9,35 5,30 7,60 4,30 Μεταδεδομένα 10,60 10,40 5,85 5,60 Λοιπά 11,40 17,20 13,45 3,55 Σύνολο 31,35 17,20 13,45 13,45 Μέσος όρος κόστους για διάφορες κατηγορίες υλικού % Διαδικασίες Μεικτές Μεμονωμένα Φωτογραφικές Βιβλία συλλογές στοιχεία (ανά συλλογές (ανά /φυλλάδια (ανά σελίδα) φωτογραφία) σελίδα) Ψηφιοποίηση 37% 15% 28% 49% Μεταδεδομένα 32% 40% 28% 26% Λοιπά 39% 45% 48% 29% Σύνολο 100% 100% 100% 100% Επίσης, χρειάζεται να σημειωθεί ότι εκτός από την ψηφιοποίηση και την δημιουργία εικόνας, τα σχέδια ψηφιοποίησης παράγουν κείμενα που μπορούν να αναζητηθούν. Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταλλαγή των στοιχείων σε κείμενο είναι δύο. Η μια είναι η τεχνική OCR, δηλαδή αναγνώρισης των χαρακτήρων και η άλλη είναι η re-kying, δηλαδή η εφαρμογή της μεθόδου επαναπληκτρολόγησης. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία για το κόστος και για το ποσοστό που καταλαμβάνει αυτή η διαδικασία. 14

15 Μέσος όρος κόστους σε $ και % re-keyed και OCR text Διαδικασίες Κόστος rekeying (ανά % re-keying (ανά σελίδα) Κόστος OCR (ανά σελίδα) % OCR (ανά σελίδα) σελίδα) Ψηφιοποίηση 3,50 31% 1,20 42% Μεταδεδομένα 4,00 18% 1,45 35% Λοιπά 3,90 53% 1,40 34% Σύνολο 8,80 100% 4,40 100% Το μέσο κόστος είναι πολύ σημαντικό για τα ιδρύματα, ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν την προβολή των δαπανών, αλλά στην πραγματική ζωή πολύ λίγα προγράμματα θα αγγίξουν τον μέσο όρο. Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει το κόστος από διάφορα ιδρύματα στη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Όπως μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει, το πραγματικό και το εκτιμώμενο κόστος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά (Pauglia, 1999). Κυμαινόμενα κόστη για διάφορα προγράμματα ψηφιοποίησης, μονάδα $ Κατηγορία Ψηφιοποίηση Μεταδεδομένα Λοιπά Μεικτές συλλογές 3,45 16,50 2,85 17,25 4,50 21,55 Μεμονωμένα 1,90 8,00 5,75 12,85 7,60 28,15 αντικείμενα Φωτογραφίες 2,30 16,65 4,85 6,45 3,35 24,65 Βιβλία / φυλλάδια 2,10 6,10 1,50 11,10 1,35 6,90 Re-keyed text 2,55 5,00 2,35 5,70 Οριακά δεδομένα OCR 0,25 3,60 0,75 2,40 0,40 2, Χρηματοδότηση Αφού έγινε μια ανάλυση του κόστους των ψηφιακών βιβλιοθηκών, μέσα από την οποία γίνεται αντιληπτό ότι, το κόστος μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι αρκετά σημαντικό, στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν οι πόροι από τους οποίους, μπορεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη να αντλήσει έσοδα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Κρατική χρηματοδότηση. Η κρατική χρηματοδότηση είναι ένας από τους κύριους πόρους, μέσα από τους οποίους μια ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να αντλήσει κεφάλαια για να ανταποκριθεί, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες προς τους χρήστες. 15

16 Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ένωση προσφέρει κονδύλια για την δημιουργία και συντήρηση ψηφιακών βιβλιοθηκών. Είναι μια πηγή εσόδων για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που μπορεί να βοηθήσει πολύ τόσο στην δημιουργία, όσο και στον εκσυγχρονισμό μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Σεμινάρια, διασκέψεις, εκδηλώσεις. Βέβαια το κόστος μιας τέτοιας εκδήλωσης μπορεί να είναι μεγάλο, ωστόσο το κέρδος που μπορεί να έχει είναι επίσης σημαντικό, καθώς προσελκύει πολλές εταιρίες που θα διαφημιστούν. Επίσης γίνεται γνωστή η ψηφιακή βιβλιοθήκη και αυξάνονται οι χρήστες της. Παράλληλα, η πνευματική παραγωγή μιας τέτοιας εκδήλωσης μπορεί να γίνει πηγή εσόδων, καθώς θα διανέμεται μέσω χρηματικής αμοιβής. Χρηματοδότηση από εταιρείες. Πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν μια ψηφιακή έρευνα ή τις υπηρεσίες μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είτε για να προβληθούν είτε για τη χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης για την επίτευξη των στόχων τους.. Συμβουλευτική βιβλιοθηκών. Πρόκειται για την περίπτωση που η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί σ ένα συγκεκριμένο θέμα, στις τεχνολογίες και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες γνωμοδότησης με συμβάσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων ή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται από τη βιβλιοθήκη σε άλλους φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και χρειάζονται να διαχειριστούν ψηφιακές πληροφορίες. Οργάνωση βιβλιοθηκών από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Προτείνεται η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αυτή η εταιρεία θα λειτουργεί ως κεντρικός μεσίτης πληροφοριών, που θα διαπραγματεύεται τις υπηρεσίες μεταξύ των βιβλιοθηκών. Αυτό θα έχει ως θετική επίδραση να εξαλειφθούν οι διπλές προσπάθειες από τις βιβλιοθήκες, μέσα από τον συντονισμό θα μπορεί να καθορίζεται ποια ψηφιακή βιβλιοθήκη προσφέρει ποια πηγή. Παράλληλα, θα μπορούσε να προτείνει και να επιβάλλει πρότυπα για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες έτσι θα κέρδιζαν χρόνο και θα πρόσφεραν καλύτερες υπηρεσίες. Αποθήκη Έρευνας. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη γίνεται ένα αποθετήριο ερευνών σε εθελοντική βάση. Φυσικά για να μπορέσει κάποιος να έχει πρόσβαση στις έρευνες αυτές θα χρειαστεί να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό (Kirriemuir, 2001 και Nicholson, 1995). 16

17 6. Αύξηση χρηματοδότησης μέσα από ηλεκτρονικό επιχειρείν - παραδείγματα Από την παραπάνω ανάλυση του κόστους και των εσόδων μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι το κύριο σημείο που απασχολεί το ερευνητικό ζήτημα της παρούσας μελέτης και μπορεί να μεταμορφώσει την ψηφιακή βιβλιοθήκη σε μια δυναμική επιχείρηση που μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Τα κύρια προϊόντα που μπορούν να πωληθούν μέσα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να είναι, πληροφορίες, υλικό ψηφιοποιημένο ή γεννημένο ψηφιακά, η πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, εκδόσεις της ίδιας, αλλά και διάφορες έρευνες. Επιπλέον η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να προμηθεύει με προγράμματα και μελέτες που θα είναι χρήσιμα για βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς. Φυσικά, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες σαν βασική πηγή εσόδων μπορεί να έχουν τις αμοιβές που λαμβάνουν από τους χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών που προσφέρουν. Η πληρωμή των υπηρεσιών μπορεί να είναι με συνδρομή (π.χ. ετήσια, εξαμηνιαία) ή χρέωση ανά αντικείμενο (π.χ. πληρωμή ανά άρθρο ή ψηφιακό αντικείμενο). Η αμοιβή μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με το είδος της πρόσβασης που έχει ο χρήστης, δηλαδή αν έχει πλήρη πρόσβαση στα ψηφιακά αντικείμενα ή αν η πρόσβαση του περιορίζεται στις περιλήψεις, ευρετήρια ή μεταδεδομένα (Nicholson, 1995). Η χρέωση του χρήστη μπορεί να γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής (smart card, κλπ.). Παρακάτω παρατίθεται ως ένα παράδειγμα ψηφιακής βιβλιοθήκης που παρέχει τις υπηρεσίες της με αμοιβή - ο χρήστης πρέπει να πληρώσει το ανάλογο ποσό με τη μορφή ετήσιας συνδρομής για να έχει πρόσβαση στα ψηφιακά αντικείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης - η NICI Virtual Library (http://www.vlibrary.org/vlibrary/index.jsp). 17

18 Ένας άλλος τρόπος μέσα από τον οποίο θα μπορούσαν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες να έχουν έσοδα, είναι να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους προς τους χρήστες μέσα από την παροχή βοήθειας σ αυτούς, φυσικά με την ανάλογη χρέωση. Η βοήθεια αυτή μπορεί να παρέχεται με τη μορφή εξατομικευμένης υπηρεσίας. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την αναζήτηση βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα που ενδιαφέρει τον χρήστη, την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών μέσα από άρθρα περιοδικών και γενικότερα την έρευνα πάνω σ ένα θέμα που ζητείται από κάποιο χρήστη. Παράλληλα, ο διαδανεισμός ψηφιακών άρθρων και άλλου ψηφιακού υλικού, είναι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται από τις ψηφιακές 18

19 βιβλιοθήκες, μέσα από τις οποίες και οι χρήστες ικανοποιούν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, αλλά και η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να έχει έσοδα. Παρακάτω, αναφέρονται παραδείγματα ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζονται σε συμβατικές βιβλιοθήκες, αλλά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε ψηφιακές βιβλιοθήκες (Gerding, 2005). Οι δωρεές μέσω διαδικτύου είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο, ταυτόχρονα και ελκυστικό να γίνουν δωρεές από μια νέα γενιά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, προσφέροντας έσοδα σ αυτές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κοινού και στα αυξημένα έξοδα που έχουν. Ένα επιπλέον κίνητρο για δωρεά μπορεί να είναι η αναγραφή του ονόματος του δωρητή ή του αυτού που προς τιμή ή για τη μνήμη του γίνεται η δωρεά σε μια ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης ως τιμητική μνεία και αναγνώριση της προσφοράς. Μια δωρεά μπορεί να γίνει με ένα κουμπί δωρεάς στην ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσφέρουν μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας που να στέλνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη χρειάζεται να έχει έναν ασφαλή χώρο, που να είναι σε θέση να δέχεται πιστωτικές κάρτες. Αυτή τη λειτουργία η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να την εφαρμόσει μόνη της μέσω ενός Internet Service Provider (Παροχέας Ιντερνέτ), ο οποίος θα υποστηρίζει Secure Sockets Layers, δηλαδή ένα πρωτόκολλο που εξασφαλίζει την διασφάλιση των δεδομένων μεταξύ του χρήστη και της ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε τα δεδομένα και η δωρεά να φτάσουν με ασφάλεια από τον χρήστη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων που διαθέτουν το προαναφερθέν πρωτόκολλο αρχίζουν με το πρόθεμα https://. Η επόμενη ενέργεια που χρειάζεται να εφαρμόσει η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι να δημιουργήσει μια φόρμα που να μπορεί να κάνει κάποιος την προσφορά του, αλλά και να εξουσιοδοτηθούν οι πιστωτικές κάρτες δωρεών. Ωστόσο, αν η ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν μπορεί από μόνη της να κατασκευάσει την εφαρμογή για την δωρεά, μπορεί να την αγοράσει από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται σ αυτό τον τομέα και θα της παρέχουν βήμα-βήμα τις οδηγίες για να μπορέσει να προσθέσει η ψηφιακή βιβλιοθήκη το κουμπί «Δωρεά» στην ιστοσελίδα της. Η πληρωμής της εταιρείας που αναλαμβάνει τη διαδικασία των δωρεών εκ μέρους της ψηφιακής βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με την παρακράτηση ενός μικρού ποσοστού από το ποσό της δωρεάς (π.χ. 3 με 5 τοις εκατό του ποσού της δωρεάς). Επίσης μπορεί να απαιτείται και μια πάγια μηνιαία χρέωση της βιβλιοθήκης για την παροχή της υπηρεσίας και μπορεί να 19

20 υπάρχει και χρέωση για την τοποθέτηση της υπηρεσίας. Παράδειγμα εταιρείας που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των δωρεών για άλλους είναι η Network for Good (www.networkforgood) Επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι η Groundspring (www.groundspring.org) Μια άλλη ιδέα που μπορεί να εφαρμοστεί στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, ώστε μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν να έχουν έσοδα είναι και το 20

21 Το Shop for the Library είναι ένα λανσάρισμα διαδικτυακής πολυαγοράς, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες παντού να έχουν έσοδα. H ιστοσελίδα του Shop for the Library συγκεντρώνει 700 εμπορικά καταστήματα, κάποια πολύ γνωστά όπως το Target, το Macy s, το Gap, το Office Depot, και το Circuit City. Κάθε αγορά που πραγματοποιείται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενεργοποιεί μια εντολή για την βιβλιοθήκη ή για την ομάδα που υποστηρίζει την βιβλιοθήκη ώστε να πάρει η βιβλιοθήκη το ποσό που της αναλογεί από την αγορά. Η βιβλιοθήκη, στην οποία πηγαίνει το ποσοστό από την κάθε αγορά, επιλέγεται από τον αγοραστή. Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν δεν έχουν κάποια χρέωση, εκτός από αυτή που χρειάζεται για να προωθήσει την ιδέα αυτή στην κοινότητά της. Η βιβλιοθήκη φυσικά θα μπορούσε να είναι ψηφιακή. Κάθε αγορά από τη συγκεκριμένη πολυαγορά φέρνει στις βιβλιοθήκες πάνω από το 25% της συνολικής τιμής της αγοράς. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα επιπρόσθετο κόστος για τον αγοραστή, όταν πραγματοποιεί αγορές από τη συγκεκριμένη διαδικτυακή πολυαγορά. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει επίσης υπηρεσίες μάρκετινγκ, καθώς και όλους τους τρόπους που χρειάζονται για την δημόσια γνωστοποίηση. Παρακάτω παρατίθεται η ιστοσελίδα του Shop for the Library (http://www.shopforthelibrary.net). Μια άλλη ιδέα που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, είναι να προσπαθήσουν να προωθήσουν ένα παρόμοιο προϊόν με αυτό που προωθείται μέσα από το Libraries Matter. Το Library Matter ξεκίνησε σαν τοπική καμπάνια από την Alliance Library System, ένα από τα εννέα τοπικά συστήματα βιβλιοθηκών στο Illinois των ΗΠΑ. 21

22 Το Library Matter είναι μια πραγματικότητα, μια καμπάνια για την πρόσληψη εσόδων πουλώντας λουράκια καρπού και ταυτόχρονα αποτελεί ένα πείραμα για την φιλανθρωπία που γίνεται μέσω διαδικτύου. Η Alliance Library System λειτούργησε ως χονδρικός πωλητής στα λουράκια. Οι βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μπορούσαν αν αγοράσουν τα 50 λουράκια για 80$ και τα 100 για 150$. Η προτεινόμενη τιμή για την πώληση από τις βιβλιοθήκες ήταν, 3$ για το καθένα λουράκι και 15$ για πακέτο των 6. Μέσα από αυτό το πετυχαίνονται δύο στόχοι: 1) αυξάνονται τα έσοδα των βιβλιοθηκών και 2) η βιβλιοθήκη γίνεται πιο ορατή στους πολίτες. Μπορούν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες να κυκλοφορήσουν κάποιο συμβολικό προϊόν όπως ένα περικάρπιο ή μια κλειδοθήκη και να την πουλάνε. Παρατίθεται η ιστοσελίδα του Library Matter (www.librariesmatter.com). Ένα άλλο προϊόν που πωλούν οι βιβλιοθήκες και θα μπορούσε να πωλείται και από τις ψηφιακές είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι το Booktastic!. Το Booktastic! είναι ένα νέο επιτραπέζιο παιχνίδι που σχεδιάστηκε για αυτούς που αγαπούν τα βιβλία, είναι επίσης ένα οικογενειακό παιχνίδι και κατάλληλο για εκπαιδευτικούς. Το παιχνίδι τιμολογείται 29,95$ και πωλείται για να βοηθήσει τα τοπικά σχολεία και τις βιβλιοθήκες. Παρακάτω παρατίθεται η ιστοσελίδα του Booktastic! (www.booktasticgame.com) 22

23 Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση των εσόδων της ψηφιακής βιβλιοθήκης, που μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως από ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι και το ηλεκτρονικό επιχειρείν μέσα από την διαφήμιση (Kirriemuir, 2001). Μέσα από τις ιστοσελίδες τους οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να διαφημίζουν εταιρείες, προϊόντα ή υπηρεσίες αντί ενός αντίτιμου που θα παρέχεται από το διαφημιζόμενο. Η πληρωμή από το διαφημιζόμενο μπορεί να γίνεται είτε με την εφάπαξ καταβολή ενός ποσού πληρώνοντας την καταχώρηση της διαφήμισής του στην ιστοσελίδα για ένα χρονικό διάστημα είτε με την πληρωμή από το διαφημιζόμενο προς την ψηφιακή βιβλιοθήκη ενός ποσού κάθε φορά που κάποιος από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ψηφιακής βιβλιοθήκης κάνει κλικ στη διαφήμιση του. Πέρα από την άμεση διαφήμιση, που περιγράφηκε παραπάνω, η διαφήμιση επειδή μπορεί να μην είναι τόσο εμφανής, αλλά να είναι έμμεση προβολή των προμηθευτών του υλικού της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Δηλαδή, μπορεί να στην ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης να υπάρχουν οι σύνδεσμοι των προμηθευτών της, ώστε να μπορεί η ψηφιακή βιβλιοθήκη να έχει έσοδα μέσα από αυτό. Παράλληλα, η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να έχει χρηματοδότηση από εταιρείες,. Εταιρείες και επιχειρήσεις μπορούν να ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν έρευνες των ψηφιακών βιβλιοθηκών ή υπηρεσίες της για να προβληθούν και οι ίδιες αλλά και να ωφεληθούν από το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης. (Kirriemuir, 2001). Σ αυτό το σημείο χρειάζεται να σημειωθούν παραδείγματα ψηφιακών βιβλιοθηκών που εφαρμόζουν στην πράξη το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ένα παράδειγμα είναι και Bridgeman Art Library, η οποία έχει περίπου εικόνες έργων τέχνης. Μέσα από αυτή 23

24 ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει μέσω διαδικτύου σε εκτυπωμένη μορφή, είτε σε καμβά, είτε σε χαρτί αντίγραφα έργων που τον ενδιαφέρουν. Παρακάτω παρατίθεται η ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης Bridgeman (http://www.bridgeman.co.uk/). 24

25 Ένα άλλο παράδειγμα ψηφιακής βιβλιοθήκης που εφαρμόζει το η-επιχειρείν είναι και η Βρετανική Βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί να αγοράσει διάφορα προϊόντα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης. Παρακάτω παρατίθεται η ιστοσελίδα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (http://www.bl.uk/acatalog/index.html). 25

26 Επίσης, χρειάζεται να αναφερθεί και ένα άλλο παράδειγμα ψηφιακής βιβλιοθήκης όπου δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό κατάστημα πώλησης διαφόρων προϊόντων για την υποστήριξη των Ειδικών Βιβλιοθηκών της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Area Consortium of Special Collections Libraries). Παρακάτω παρατίθεται η ιστοσελίδα (http://www.pacscl.org/). 26

27 27

28 7. Προβλήματα και λύσεις Σ αυτό το σημείο χρειάζεται να ασχοληθούμε με ορισμένα από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αναφορικά με το ζήτημα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Παράλληλα, θα γίνει μια προσπάθεια να προταθούν κάποιες λύσεις που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, ώστε να μπορούν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματικότητά τους μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ώστε να αυξήσουν τα έσοδα τους και να έχουν μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρώτο ζήτημα που χρειάζεται να αναφερθεί είναι η έλλειψη καθορισμένου νομικού πλαισίου, που να καθορίζει και να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός νομοθετικού κενού στον τομέα αυτό. Ακολουθείται το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που όμως δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες. Το νομικό κενό που υπάρχει σήμερα πρέπει να καλυφθεί με τη θέσπιση νομοθεσίας που να παρέχει νομικά κατοχυρωμένες δυνατότητες και διαδικασίες εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ένα άλλο ζήτημα είναι η διασφάλιση των πληρωμών και των αγορών που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περισσότερο στο μέλλον με την ευρύτερη εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες και τρόποι που να εξασφαλίζουν την επικύρωση των συναλλαγών και των πληρωμών και την αξιοπιστία από μέρους των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων/ ψηφιακών βιβλιοθηκών αλλά και των πελατών. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των πληρωμών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα ήταν η υιοθέτηση και εφαρμογή από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες των προτύπων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται γενικότερα από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για την ακεραιότητα των συναλλαγών καθώς και η διαρκής βελτίωση των ήδη υφισταμένων πρακτικών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει ακόμη, ειδικότερα στην Ελλάδα γιατί σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ τα πράγματα είναι διααφορετικά, παρά την αυξανόμενη διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, εξοικείωση των ανθρώπων με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Αυτό το γεγονός αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου από την πλευρά των ψηφιακών βιβλιοθηκών μιας και οι χρήστες εμφανίζονται απρόθυμοι να αγοράσουν. Η εξοικείωση των ανθρώπων με το 28

29 ηλεκτρονικό εμπόριο θα συντελέσει σημαντικά στην επιτυχία των ψηφιακών βιβλιοθηκών στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Συμπεράσματα Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο και την ανάπτυξή τους. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ώστε να οδηγήσουν σε αύξηση χρηματοδότησης. Η αύξηση χρηματοδότησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως από την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή, από τις πωλήσεις ψηφιακών ή υλικών αντικειμένων, από τις διαφημίσεις και από δωρεές. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να μεταμορφώσει την ψηφιακή βιβλιοθήκη σε δυναμική επιχείρηση. Η αύξηση της χρηματοδότησης μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να παρέχει ανεξαρτητοποίηση, τουλάχιστον κατά ένα ποσοστό αν όχι πλήρως, των ψηφιακών βιβλιοθηκών από τα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σήμερα επωμίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά το βάρος της χρηματοδότησης των ψηφιακών βιβλιοθηκών το δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα χρηματοδότησης της. Στο μέλλον περικοπή των κρατικών και ευρωπαϊκών δαπανών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και θα απειλήσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητά τους. Η εξεύρεση και άλλων εσόδων και πόρων με την εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικού επιχειρείν και επιχειρηματικότητας μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή και συνεχή λειτουργία και τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 29

30 Βιβλιογραφία Παναγιώτογλου, Μ., 2005, Ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα: έρευνα και Υλοποίηση [Online] Διαθέσιμο στο : [Ημερομηνία Πρόσβασης 4 Φεβρουαρίου 2006]. Adam, N. & Yesha, Y., 1996, Electronic Commerce and Digital Libraries: Towards a Digital Agora, ACM Computing Surveys [Online] vol 28, no 4 Available at: [Accessed 5 February 2006]. Arms, W., 1999, Digital Libraries [Online] Available at: [Accessed 3 February 2006]. Alliance Library System, Libraries Matter [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Bridgeman Art Library, Bridgeman Art Library [Online] Available at: [Accessed 12 February 2006]. Gerding, S. K. 2005, Innovative Fund-raising Opportunities for Your Library, Public Libraries, vol 44, no 4, pp Groundspring.org, Groundspring.org - Affordable Internet fundraising, and advocacy for nonprofits [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Corson-Finnerty, A., 1998, Library Fundraisisng on the Web [Online] Available at: [Accessed 7 February 2006]. Harris, L. E. 2000, Libraries and e-commerce: Improving Information Services and Beyond, Information Outlook Online, [Online] Available at: [Accessed 2 February 2006]. Heckart, R., 1999, Imagining the Digital Library in a Commercialized Internet, The Journal of Academic Librarianship, vol 25, no 4, pp Kirriemuir, J. 2001, Establishing a digital library center, Ariadne, [Online] Issue 29, Available at: [Accessed 9 February 2006]. National Institute for Community Innovation, Virtual Library Login, [Online] Available at: [Accessed 12 February 2006]. Network for Good, Network for Good, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Nicholson, S. 1995, Management of the Digital Library: New Techniques for a New Technology, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Pauglia, S. 1999, The Costs of Digital Imaging Projects, RLG DigiNews, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Philadelphia Area Consortium of Special Collections Libraries, PACSCL -- The Philadelphia Area Consortium of Special Collections Libraries, [Online] Available at: [Accessed 12 February 2006]. Shop for the Library, Shop for the Library, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Schutzer, D. 1996, A Need For A Common Infrastructure: Digital Libraries and Electronic Commerce, D-Lib, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. 30

31 Sharma, R. K. & Vishwanathan K. R., 2001 Digital libraries: development and challenges, Library Review, vol 50, no 1, pp Smith, A. What can e-libraries learn from e-business? [Online] Available at: [Accessed 11 February 2006]. Synsia Corporation Inc. Booktastic!, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. Tanner, S. & Deegan, M., 2002, Economic Strategies for Developing Contents and Digital Libraries, Libraries Hi Tech News, January 2002, vol 19, issue 3. Tanner, S., 2003, Economic Factors of Managing Digital Content and Establishing Digital Libraries, Journal of Digital Information, [Online] vol 4, issue 2, Available at: [Accessed 4 February 2006]. The British Library, Catalogue [Online] Available at: [Accessed 12 February 2006]. Watson, M. & Streatfield, D. 1997, Digital Libraries and Special Libraries: Initial Concerns of Special Libraries in the Social Welfare Sector, D-Lib Magazine, [Online] Available at: [Accessed 9 February 2006]. 31

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση.

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. 1. Μελέτες περιπτώσεων Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. Στον ακόλουθο πίνακα βρίσκεται μια σύντομη λίστα με επιλεγμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Τι είναι το Affiliate Marketing; Πιο συγκεκριµένα, ο Affiliate: Είναι: Ø Όχι απαραίτητα κάποιος που έχει ήδη ιστοσελίδα Ø Ιδιώτης ή εταιρεία Προωθεί τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα