Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 «Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής»

2 «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του νερού. Προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη της γεωπικοιλότητας της περιοχής»

3 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

4 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 9% 6% 1% 15% Βουραϊκός Κερυνίτης Κράθις Κριός Λαδοπόταµος Λάρισος Μεγανίτης Πείρος + Παρ Σελινούντας Φοίνικας Γλαύκος

6 Ο ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗς ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

7 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝ ΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΙΤΩΝΦΥΛΛΙΤΩΝ-ΧΑΛΑΖΙΤΩΝ

8 Η ΠΟΛΓΗ ΤΩΝ ΛΟΥΣΩΝ

9 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ

10 ΚΕΡΤΕΖΗ «ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ»

11 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ

12 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ

13 ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

14 ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Υ ΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ιικό φορτίο (15) + Πτητικές οργανικές ενώσεις (15) + Υπολλείμματα παρασιτοκτόνων (15) + Οργανοχλωριωμένες και οργανοφωσφορικές ενώσεις (15) Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής στα κατάντη οικισμών επιφανειοδραστικά (40 δείγματα) Μικροβιακό φορτίο (50 δείγματα)` Ανιόντα: Cl-, HCO3-, SO42-, ΝΟ3-, NH4+, PO43-, NO2- (100 δείγματα). Κατιόντα: Ca2+, Mg2+, Na+ και Κ+ (100 δείγματα). Ιχνοστοιχεία: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Li, Mn, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, Hg BOD, COD, (100 δείγματα).

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Ιικό φορτίο (15) + Πτητικές οργανικές ενώσεις (15) + Υπολλείμματα παρασιτοκτόνων (15) + Οργανοχλωριωμένες και οργανοφωσφορικές ενώσεις (15) Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής στα κατάντη οικισμών επιφανειοδραστικά (40 δείγματα) Μικροβιακό φορτίο (50 δείγματα)` Ανιόντα: Cl-, HCO3-, SO42-, ΝΟ3-, NH4+, PO43-, NO2-(100 δείγματα). Κατιόντα: Ca2+, Mg2+, Na+ και Κ+ (100 δείγματα). Ιχνοστοιχεία: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Li, Mn, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, HgBOD, COD, (100 δείγματα).

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Πτητικές οργανικές ενώσεις:benzene, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon Tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Trichloroethylene, Vinyl Chloride, 1,1-Dichloroethylene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,4-Dichlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene Παρασιτοκτόνα:(οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριωμένα, καρβαμιδικά, ατραζίνες): Propachlor, Dicloran, Carbofuran, Simazine, Atrazine, Diazinon, Dichlofenthion, Alachlor, Fenthion, E.Parathion, M.Bromophos, a-endosulfan, Fenamiphos, β-endosulfan, Ethion Υπολλείμματα παρασιτοκτόνων:(ανθελμινθικές ουσίες): Albendazole amino sulfone, Albendazole sulfoxide, Albendazole sulfone, Oxfendazole, Fenbendazole sulfone Οργανοχλωριωμένα Παρασιτοκτόνα: α-bhc, β-bhc, γ-bhc (lindane), Heptachlor, δ- BHC,Aldrin, Heptachlor epoxide, EndosulfanI, p,p -DDE, Dieldrin, Endrin, p,p -DDD, EndosulfanII, p,p -DDT, Endrinaldehyde, Endosulfansulfate

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Ιικό φορτίο (15) + Πτητικές οργανικές ενώσεις (15) + Υπολλείµµατα παρασιτοκτόνων (15) + Οργανοχλωριωµένες και οργανοφωσφορικές ενώσεις (15) 1 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 2 ΒΟΟΕΙ Η (ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ) 2 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 5 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ 3 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 6 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 4 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 7 ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 5 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 8 ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 7 ΛΑ ΩΝΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΥΡΟΚΟΜ 8 ΚΛΕΙΤΟΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 9 ΚΛΕΙΤΟΡΙΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 10 ΑΡΟΑΝΙΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 11 ΑΡΟΑΝΙΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 12 ΑΡΟΑΝΙΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 13 ΑΡΟΑΝΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ (ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ) 14 ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 11 ΕΞΟ ΟΣ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ 15 ΡΕΜΑ ΛΟΥΣΣΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΟΥΣΣΩΝ

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής στα κατάντη οικισµών επιφανειοδραστικά (40 δείγµατα) ΡΕΜΑ ΣΟΥΒΑΡ ΟΥ ΚΕΡΤΕΖΗ ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ ΤΟΥΡΛΑ Α ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ ΛΟΥΣΩΝ ΚΡΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ ΚΕΡΠΙΝΗ ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 9 ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ ΑΡΩΑΝΙΟΣ ΑΡΩΑΝΕΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΡΩΑΝΙΟΥ - ΛΑ ΩΝΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΛΑ ΩΝ (ΚΕΡΤΕΖΗ & ΚΑΛΙΦΩΝΟΥ) ΛΑ ΟΠΟΤΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΟΙΛΑ ΩΝ (ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ&ΚΑΝ ΑΛΟΣ) ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΘΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΗ ΟΞΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΟΣ

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Μικροβιακό φορτίο (50 δείγµατα)` ΑΝΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ 1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΙΚΟΥ ΚΡΑΘΗΣ ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 3 ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ 4 ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΩΝ Ανιόντα: Cl-, HCO3-, SO42-, ΝΟ3-, NH4+, PO43-, NO2- (100 δείγµατα). Κατιόντα: Ca2+, Mg2+, Na+ και Κ+ (100 δείγµατα). Ιχνοστοιχεία: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Li, Mn, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, Hgκαι BOD, COD, (100 δείγµατα). ΠΗΓΗ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΛΑ ΩΝΑ ΠΗΓΗ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΠΗΓΗ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΗΓΗ ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΕΛΩΝΟΦΩΛΙΑ ΠΗΓΗ ΙΤΑΜΟΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥΡΛΑ Υ ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΜΑΥΡΗ ΣΠΗΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΥΝΟΦΥΤΑ Υ ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1) ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΠΗΓΗ ΒΑΛΙΜΗ ΠΗΓΗ ΖΟΥΓΡΑ ΤΑΛΙΜΠΕΗ ΒΡΥΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΠΗΓΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΒΡΥΣΗ ΕΣΠΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΠΗΓΗ ΣΟΥΒΑΡ ΟΥ ΠΗΓΗ ΒΑΓΕΝΑΚΙ ΠΗΓΗ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΗΓΗ ΚΑΣΙΝΗ ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2 ΠΗΓΗ ΣΙΓΟΥΝΙΟΥ ΠΗΓΗ ΣΤΕΡΦΟΒΡΥΣΣΗ ΠΗΓΗ ΘΕΛΟΙΤΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΠΗΓΗ ΠΑΛΑΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ ΚΑΝ ΑΛΟΣ ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 ΠΗΓΗ ΛΑΓΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΣ ΚΕΡΠΙΝΗ ΠΗΓΗ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΠΗΓΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΗΓΗ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ (ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ ΜΕΣΑ) ΠΗΓΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΠΗΓΗ ΧΩΡΙΟ ΚΕΡΤΕΖΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΠΗΓΗ ΓΚΟΛΦΩΣ ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

21 ΕΙΓΜΑΤΟΛΨΙΑ

22 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NO CI NO3

23 Δείγμα 76 Δείγμα 77 Δείγμα 36 Δείγμα 79 Δείγμα 35 Δείγμα 82 Δείγμα 43 Δείγμα 42 Δείγμα 86 Δείγμα 65 Δείγμα 63 Δείγμα 59 Δείγμα 58 Δείγμα 57 Δείγμα 17 Δείγμα 32 Δείγμα 4 Δείγμα 41 Δείγμα 45 Δείγμα 46 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Δείγμα 5 Δείγμα 6 Δείγμα 18 Δείγμα 23 Δείγμα 25 Δείγμα 34 Δείγμα 7 Δείγμα 8 Δείγμα 9 Δείγμα 10 Δείγμα 11 Δείγμα 12 Δείγμα 24 Δείγμα 26 Δείγμα 29 Δείγμα 30 Δείγμα 31 Δείγμα 38 Δείγμα 39 Δείγμα 40 Δείγμα 95 Δείγμα 13 Δείγμα 14 Δείγμα 15 Δείγμα 56 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Coliform (cfu/100ml) 120 E.coli (cfu/100ml) 100 Εντερόκοκκοι (cfu/ 100ml)

24 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ιχνοστοιχεία Mo B U Sr Ni Mn Li Ga Cr Cd Ba Συγκέντρωση σε δείγματα της περιοχής (ppb)

25 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προστασία των πηγαίων νερών µε τη θέσπιση ζωνών προστασίας εντός των υδρογεωλογικών τους λεκανών (υδρογεωλογική µελέτη) Μετρήσεις παροχής πηγών και απορροής σε επιλεγµένες θέσεις Μετρήσεις ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων µε την τοποθέτηση αυτόµατων σταθµών Έλεγχος της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών σε επιλεγµένους σταθµούς.

26 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ανάδειξη πολλών περιοχών ως γεωτόπων (Ύδατα Στυγός, Λίµνη Τσιβλού, Σπήλαιο Λιµνών οικολογικά µονοπάτια)

27 Ευχαριστώ

28 Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΞΑΣ

29 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΛΑ ΩΝΑ

30 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ

31 ΤΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

32 Χαρακτηριστικά ΥΗΣ Κερυνίτη Ιδιοκτησίας Υδροηλεκτρική Α.Ε. ύο υδροστρόβιλοι, Pelton 1.3 MW, έκαστος Αγωγός µεταφοράς νερού διαµέτρου 0.9 m Παροχή νερού στους υδροστρόβιλους: 1.6 m 3 /s για απόδοση 2.0 MW. Ελάχιστη παροχή νερού τους καλοκαιρινούς µήνες 5% της µέσης. Υδατόπτωση 193 m Κόστος δρχ.

33 ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

34 ΤΑ Υ ΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΓΟΣ

35 Η ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

36 ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

37

38 ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

39

40

41 Ευχαριστώ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Model ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Replacement Elements Counter-Top Connected to Sink Faucet Service Cycle (gallons) Flow Rate (gpm) Claim K6842A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/2280/1983 Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ``Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων στη Μακεδονία-Θράκη`` Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: -ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: -ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ειδίκευση: Τεχνική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων (II) V) Φωσφόρος Ο φωσφόρος είναι επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη ζωή. Οι συνήθεις µορφές του στα διαλύµατα είναι τα ορθοφωσφορικά PO 4-3,

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές»

«Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές» «Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές» Dr Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου

ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ευαγόρας Νικολάου Γενικό Χηµείο του Κράτους Χηµική Υπηρεσία Ρόδου ΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΡΙΟΥ 2005 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ Υ ΑΤΙΝΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Για να κατανοήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 1.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα 4 1.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 6 1.3 Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 7 1.4 Ορισµοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 Συμβατικό πλαίσιο... 5 Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι:... 5 Εκπρόσωποι... 5 Σύνταξη μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-2 -1,5-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΑΜΜΟΣ-SAND 100% ΑΜΜΟΣ Σε άμμο > 75%) ΠΗΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ Σε πηλό > 75% Σε άργιλο > 75% Σε άμμο 50-75 % Σε πηλό 25-50

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταναστευτικά μονοπάτια των αποδημητικών πουλιών Οικολογική αξία 15 τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων (οι

Διαβάστε περισσότερα