Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Λεωνίδας Αθανασίου Η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων φορέων στα πλαίσια µιας ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής Το θέµα της δικής µου της εισήγησης, από ό,τι έχετε δει και στο πρόγραµµα, σχετίζεται µε την επιµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων στα πλαίσια µιας διαπολιτισµικής παιδαγωγικής. Θα πω µερικά γενικά πράγµατα για το πώς αντιλαµβανόµαστε την επιµόρφωση σε θεωρητικό επίπεδο και δεύτερον, θα εκθέσω τις απόψεις µας για το πώς εµείς, ως πρόγραµµα πια, µια που έχω και την ευθύνη του συντονισµού του επιµορφωτικού προγράµµατος, βλέπουµε το πρόγραµµα των δικών µας παρεµβάσεων από επιµορφωτική άποψη, µια που και σήµερα και χθες τέθηκε το θέµα ότι έχουµε ανάγκη από επιµόρφωση. Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι το αίτηµα για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν και εξακολουθεί να είναι µόνιµο σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα και των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των υπερατλαντικών χωρών. Έξαρση παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα µας. Γιατί παρουσιάζει έξαρση; Γιατί οι γνώσεις αυξάνουν καθηµερινά µε ταχύτατους ρυθµούς, διαδίδονται επίσης µε ταχύτατους ρυθµούς. εν προλαβαίνει µια γλώσσα να παλιώσει και αµέσως αντικαθίσταται από µια άλλη, από κάποια καινούργια. Άρα, έχουµε χρέος να µπορούµε να παρακολουθούµε αυτή την εξέλιξη των γνώσεων και δε µας επαρκούν οι γνώσεις που αποκτήσαµε πριν από χρόνια. Στην Ελλάδα το αίτηµα αυτό είναι έντονο τα τελευταία χρόνια λόγω και των ανακατατάξεων που έχουν γίνει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή στη χώρα µας υπάρχουν πάνω από ένα εκατοµµύριο ξένοι. Η χώρα µας, από χώρα εξαγωγής ανθρώπινου δυναµικού, έχει γίνει χώρα εισαγωγής πια ανθρώπινου δυναµικού και τα παιδιά των ξένων, που βρίσκονται στην Ελλάδα περίπου ανέρχονται στις , αλλοδαπών και παλιννοστούντων. Εποµένως, η φυσιογνωµία των σχολείων αρχίζει να αλλάζει Από την άλλη πλευρά έχουµε την πολιτεία να λέει ότι «εµείς θέλουµε να έχουµε ένα ενιαίο σχολείο και να µην έχουµε ένα σχολείο πολλών ταχυτήτων». εν το έχουµε καταφέρει ακόµη στο βαθµό που θα θέλαµε, αλλά προς τα εκεί στρέφονται οι µεγάλες οι προσπάθειες. Μέσα σ αυτό το νέο σχολείο έχουµε και το δάσκαλο, τον οποίο βέβαια κανένας δεν τον πυροβολεί, µακριά από εµάς τέτοια σκέψη, κανένας δεν τον κατηγορεί, αλλά

2 είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται ως «Σίσυφος» να φορτωθεί όλες τις αλλαγές, όλες τις καινοτοµίες, χωρίς ο ίδιος να έχει την κατάλληλη κατάρτιση ή την κατάλληλη επιµόρφωση. Άρα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήµερα στα σχολεία αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα, γιατί και κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους δεν έχουν πάρει όλη την κατάρτιση που χρειάζεται, και αυτό πρέπει να το οµολογήσουµε, γιατί χτες ειπώθηκε ότι πρέπει να αναλαµβάνουµε όλες τις ευθύνες. Και είναι ευθύνη δική µας, των πανεπιστηµιακών, γιατί στα προγράµµατά µας δεν έχουµε κάνει ακόµη τις απαραίτητες αλλαγές όλοι, και στο βαθµό που θα έπρεπε, ώστε τα νέα παιδιά που θα φύγουν µεθαύριο και θα πάνε στην εκπαίδευση να ξέρουν τι σηµαίνει πολυπολιτισµική εκπαίδευση, τι σηµαίνει διαπολιτισµική εκπαίδευση, τι σηµαίνει διδάσκω την Ελληνική σαν δεύτερη και σαν ξένη γλώσσα, τι σηµαίνει το να διδάσκω αλλόγλωσσους µαθητές σε µονόγλωσσες τάξεις, τι σηµαίνει ρατσισµός, ξενοφοβία, προκαταλήψεις και τι προβλήµατα δηµιουργούνται. Άρα, λοιπόν, ένα πρώτο χρέος που έχουµε είναι, εµείς οι πανεπιστηµιακοί, να κάνουµε το πρώτο βήµα και να αλλάξουµε λίγο τα προγράµµατα των προπτυχιακών µας σπουδών. Χρειάζονται επίσης, οι εκπαιδευτικοί από την περίοδο της κατάθεσής τους, σηµαντική βοήθεια, για να ξέρουν πώς θα διδάξουν τη γλώσσα σε παιδιά µε διαφορετικό γνωστικό, κοινωνικό, πολιτισµικό επίπεδο, πώς θα επικοινωνούν µε τους µαθητές όλων αυτών των κατηγοριών, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Και επιτρέψτε µου να επιµείνω εδώ, γιατί το ξέρετε όλοι σας, ότι η κοινωνία και η εποχή στην οποία ζούµε, δεν έχει πια ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια παραγεµισµένα. Στόχος του σχολείου δεν είναι να «ρίχνει γνώση» στο κεφάλι του παιδιού, λες και είναι ένα σακί που πρέπει να γεµίσει, αλλά έχει ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια «καλογεµισµένα». Και «καλογεµίζω» το κεφάλι του παιδιού σηµαίνει να σκέφτεται, να προβληµατίζεται, το µαθαίνω να συµβιώνει µε τον άλλον, να συνεργάζεται µε τον άλλον, να ανταλλάσσει γνώµες µε τον άλλον, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι προλήψεις, οι δεισιδαιµονίες και οι προκαταλήψεις. Και όλα αυτά τα πράγµατα δεν είναι έµφυτα, µπορεί κανείς να τα διδαχθεί στο σχολείο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επιµόρφωσης, π.χ η εµπειρία που έχουµε από τον Ευρωπαϊκό χώρο, είναι επιµορφώσεις που τις αναλαµβάνει η πολιτεία και σε µας και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Όµως στις άλλες χώρες η επιµόρφωση γίνεται µε κέντρο το σχολείο, δηλαδή επισκέπτονται τα σχολεία, βλέπουν τα προβλήµατα και µέσα στο σχολείο προσπαθούν να αντιµετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήµατα

3 αυτά. Αυτό κάνουν και οι Άγγλοι, το ίδιο γίνεται στη Γερµανία, Σουηδία, Τσεχία. Θα τα προσπεράσω αυτά, γιατί σας είναι λίγο πολύ γνωστά. Το δικό µας το πρόγραµµα είναι φιλόδοξο. Το τονίσατε και εσείς, ότι έχουµε ανάγκη να επιµορφώσουµε και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το δικό µας το πρόγραµµα, λοιπόν, έχει φιλόδοξες επιµορφωτικές δραστηριότητες, που σκοπεύουµε να τις υλοποιήσουµε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, και αυτό το έχουµε αρχίσει κιόλας, επιδιώκουµε µια ανοιχτή συζήτηση µε εκπαιδευτικούς, µε παράγοντες της εκπαίδευσης, προϊσταµένους, συµβούλους, διοικητικούς, επόπτες της εκπαίδευσης και µε την τοπική και την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, για να ανταλλάξουµε απόψεις µε όλους αυτούς τους φορείς για το ποιοι είµαστε, ποιο είναι το πρόγραµµά µας, τι σκοπούς έχουµε, τι προβλήµατα υπάρχουν και πώς µπορούν και αυτοί από τη σκοπιά τους να µας βοηθήσουν. Ήδη έχουµε κάνει έξι µεγάλες συγκεντρώσεις στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή και σήµερα στα Γιάννενα και πιστεύω ότι σύντοµα, ίσως τον Ιούνιο, θα κάνουµε και µερικές άλλες. εν ξέρω πού ακριβώς, αλλά θα πάµε Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Ηράκλειο και σε άλλους χώρους, για να κάνουµε αυτή την πρώτη ενηµέρωση και επικοινωνία σε ένα ανοιχτό επίπεδο. Η δεύτερη φάση της επιµόρφωσης, που εµείς θέλουµε να προσφέρουµε, θα γίνει µε κέντρο το σχολείο. Σε µας πια αυτό έχει γίνει πεποίθηση και, όταν λέω «σε µας», εννοώ τους υπεύθυνους του Προγράµµατος. Θα είναι δηλαδή περιορισµένη σε έκταση η παρέµβασή µας και η θεµατική θα είναι εξειδικευµένη. Μερικοί βασικοί τοµείς θεµάτων και προβληµάτων, που έχουµε επισηµάνει ότι ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς και που θα κουβεντιάσουµε σε αυτές τις κλειστές συναντήσεις, είναι κυρίως η διδασκαλία της νεοελληνικής ως µητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας στο ενιαίο σχολείο. Επίσης, η αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο, κυρίως επιθετικότητα, ρατσισµός, προκαταλήψεις, αποδοχή της ετερότητας. Ένα άλλο θέµα είναι η πρόληψη σχολικής αποτυχίας στο σύγχρονο σχολείο, τι µπορούµε να κάνουµε, γιατί όλα αυτά τα πράγµατα που τονίζονται ότι «ο δάσκαλος θα κάνει αυτό και εκείνο»ποιος δάσκαλος; Για να δούµε, ποιον δάσκαλο έχουµε σήµερα στο σχολείο και τι κατάρτιση έχει αυτός ο καηµένος. Θεωρούµε, λοιπόν, πολύ σηµαντικό πρώτα να δώσουµε πληροφορίες και µετά να ζητήσουµε από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σηµαντικό να

4 κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της µητρικής γλώσσας στην εκµάθηση των άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα για τους αλλόγλωσσους και για τα παιδιά των παλιννοστούντων. Να κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της οικογένειας στη δηµιουργία κινήτρων για µάθηση, κάτι που τονίστηκε πάρα πολλές φορές σε πολλές εισηγήσεις ότι η οικογένεια πρέπει να κάνει πολλά. Ποια οικογένεια; Ξέρετε πολύ καλά, ότι σήµερα στην πατρίδα µας το να γίνει κανείς γονιός, είναι υπόθεση ενός λεπτού. Το να αποδειχτείς άξιος του ονόµατος «γονιός» είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι το πιο σηµαντικό πράγµα, πώς να µπορέσω να πείσω το γονιό ότι «κοίταξε αυτά τα πλάσµατα που έχεις φέρει στο κόσµο είναι πάρα πολύ σηµαντικά και θέλουν τη διαρκή συµπαράστασή σου». Άρα, λοιπόν, και οι γονείς µας χρειάζονται και είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα. Η επικοινωνία στο σχολείο, επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντική και ιδιαίτερα η επικοινωνία σε τάξεις που είναι µεικτής προέλευσης και έχουν παιδιά από διαφορετικές χώρες. και βέβαια οι διδακτικές προσεγγίσεις. Είναι πολύ σηµαντικό πράγµα να πω στο δάσκαλο: «για να δούµε, ρε δάσκαλε, όταν έχεις τρία Αλβανάκια, πέντε Βουλγαράκια, τρία τσιγγανάκια και πέντε άλλα παιδάκια, τι κάνεις και πώς διδάσκεις; Και πώς µπορείς να ικανοποιήσεις όλα αυτά τα επίπεδα»; Υπάρχουν λύσεις; Και βέβαια υπάρχουν. Αλλά ο δάσκαλος θέλει ενηµέρωση σε αυτούς τους τοµείς. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι η επιµόρφωση των ενηλίκων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει µια δική της φιλοσοφία και µια δική της συλλογιστική. Υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές που, αν δεν τις λάβουµε υπόψη µας, καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε να καταφέρουµε πολλά πράγµατα. Μια πρώτη αρχή σε επιµόρφωση µε ενήλικες και ιδιαίτερα µε εκπαιδευτικούς, είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας. Και επιτρέψτε µας η εµπειρία, που κουβαλάµε τόσα χρόνια, να µας έχει πείσει γι αυτό. ηλαδή, όταν κάνεις σεµινάρια µε εκπαιδευτικούς, η µάθηση των ενηλίκων είναι αποδοτική, όταν η ενηµέρωση των ενηλίκων αλλά και η γνώση που αποκτούν, σχετίζεται άµεσα µε το διδακτικό και το εκπαιδευτικό τους έργο. Έχουν δηλαδή ανταποδοτικό χαρακτήρα, όταν πράγµατι ο άλλος πιστεύει ότι κερδίζει από αυτά τα οποία θα έρθει να ακούσει. Είναι ενδιαφέρον βέβαια να ακούσεις διάφορες θεωρίες, αλλά ο δάσκαλος, που είναι και κουρασµένος κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θέλει να ακούσει πράγµατα που να έχουν άµεση εφαρµογή στο διδακτικό του έργο. Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά;

5 Αυτό σηµαίνει ότι ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς θέλει πολλή προσοχή πρώτον ως προς το είδος των πληροφοριών και των γνώσεων, που θα προσφέρουν σ αυτούς, δεύτερον όσον αφορά στα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει αυτή η επιλογή των πληροφοριών, τρίτον πόσο έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειµενικές είναι αυτές οι πληροφορίες και τέταρτον πώς θα προσφερθούν. Θα µιλήσω λίγο στην συνέχεια για τον τρόπο προσφοράς και επικοινωνίας, που σας ενδιαφέρει και ως εκπαιδευτικούς στην τάξη. Μια δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κατανόησης και της δηµιουργικής αφοµοίωσης των παρεχοµένων γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι η επικοινωνία µε τους ενήλικες απαιτεί οι γνώσεις, που παρέχονται, να είναι εύκολα κατανοητές και αφοµοιώσιµες. Ένας δάσκαλος κουρασµένος, που έρχεται να παρακολουθήσει ένα επιµορφωτικό σεµινάριο, αν τον αρχίσεις µε ορολογίες «επιστηµονικότατες» και παιδεύεται µισή ώρα να σκεφτεί τι του είπες, καταλαβαίνετε ότι τον έχασες. Αυτό σηµαίνει λοιπόν ότι θέλουν γνώσεις απλές και άµεσες, αλλά όχι απλοϊκές και όχι αντιεπιστηµονικές. Μπορούµε να δώσουµε επιστηµονική γνώση µε απλό και κατανοητό τρόπο. Και αυτός ο απλός και κατανοητός τρόπος έχει κυρίως να κάνει µε τον κώδικα επικοινωνίας που θα χρησιµοποιήσω. Έναν κώδικα που να είναι προσαρµοσµένος στο επίπεδό τους. Μια τρίτη αρχή είναι η αρχή της αυτενεργούς ανακάλυψης των γνώσεων. Έχει νόηµα ένα σεµινάριο µε ενήλικες, όταν και οι ίδιοι συµµετέχουν δηµιουργικά στην κατάρτιση της γνώσης. Γι αυτό συνιστάται ιδιαίτερα σε επιµορφωτές ενηλίκων να τους προτρέπουν να µελετούν οι ίδιοι κείµενα, να τους δίνουν φωτοτυπίες και να µην είναι µόνο παθητικοί ακροατές διαφόρων πραγµάτων. Ο επιµορφωτής είναι συνεργάτης, συνερευνητής στη διαδικασία της µάθησης µαζί µε τους επιµορφούµενους. Μια τέταρτη αρχή είναι η αρχή της συνεργατικότητας, που σηµαίνει ότι η οµαδική διερεύνηση θεµάτων και προβληµάτων µε ενήλικες θεωρείται πολύ αποτελεσµατικός τρόπος µάθησης. Βέβαια, το περιβάλλον της µάθησης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, η «οικολογία» της αίθουσας, που γίνονται τα σεµινάρια, είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Για παράδειγµα, αν βάλεις σε κάτι σκληρές και µικρές καρέκλες έναν άνθρωπο σαν και µένα καταλαβαίνεις ότι έχω υποχρέωση να καθίσω και µετά θα σηκωθώ να φύγω Άρα, είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα το περιβάλλον, για να µπορεί να γίνει η επιµόρφωση. Και επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο σε µια επιµόρφωση

6 παίζει η αποφυγή καταπιέσεων και καταναγκασµών απειλώντας τους επιµορφούµενους. Αυτά τα πράγµατα δεν «πιάνουν». Και τέλος βασική αρχή για επιµόρφωση των ενηλίκων είναι ότι πρέπει η επιµόρφωση να είναι συνεχής. ηλαδή, να µη γίνεται σήµερα και ύστερα από δέκα χρόνια να ξαναγίνει πάλι. Από τη στιγµή που υπάρχει αυτή η ασυνέχεια δεν έχει και νόηµα. Και δεύτερον να υπάρχουν και κίνητρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο όσοι παρακολουθούν σεµινάρια παίρνουν µια βεβαίωση, παίρνουν κάτι που να έχει και ουσιαστικό αντίκρισµα και στην υπηρεσία τους και όχι απλά να το έχουν για να δείχνουν, για παράδειγµα, στην πεθερά ή στον πεθερό και να πουν ότι «να, εγώ έχω και µια βεβαίωση και από τα Γιάννενα». υστυχώς, έως τώρα αυτά τα κίνητρα δεν έχουν αποκτήσει «σάρκα και οστά». Στα σχολεία µας αρχίζουν σιγά-σιγά να τα εκτιµούν. Ένα άλλο πράγµα, που θέλω να τονίσω, είναι οι µορφές επικοινωνίας και είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς µε τους επιµορφούµενους. Και επειδή είστε και εκπαιδευτικοί οι περισσότεροι, µια καλή µορφή επικοινωνίας είναι η διάλεξη. Καλή ώρα, αυτό που κάνω εγώ τώρα. Πότε γίνεται όµως αυτό; Όταν έχω ένα µικρό ακροατήριο. Και να θέλω τώρα να κάνω συζήτηση, δεν µπορώ. Είναι όµως ένας καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί επιτρέπει παροχή γνώσεων και µπορείς να ελέγξεις ένα µεγάλο ακροατήριο, αλλά έχει και βασικά µειονεκτήµατα. Είναι λοιπόν αυτή η µορφή επικοινωνίας, όµως είναι η χειρότερη µορφή επιµόρφωσης, γιατί κανένας δε βλέπει τι γίνεται από πίσω. Αυτός είναι κακός τρόπος επιµόρφωσης ενηλίκων. Όµως είναι αναγκαίος, όταν δε µπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός που επιχειρούµε σήµερα. Υπάρχει δηλαδή µια σύντοµη εισήγηση και µετά γίνονται ορισµένες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Πάντως εµείς δεν έχουµε καµία ψευδαίσθηση ότι κάνουµε διάλογο, αφού αυτός λέγεται ψευτοδιάλογος. Αν ήθελα να κάνω ουσιαστικό διάλογο, θα έπρεπε να είχε την ακόλουθη µορφή, δηλαδή να ρωτάτε εµένα και να µην είναι αυτό που λέµε εµείς οι παιδαγωγοί, «δασκαλοκεντρική» επικοινωνία. Να µπορεί δηλαδή να ρωτήσει ο κ. Γεωργίου εµένα και µετά τον κ. Γεωργίου να τον ρωτήσει ο κ. Αυδίκος και µετά η Μαρία και µετά η Ελένη και µετά ο Κώστας και να γίνει έτσι πραγµατικά µια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Όµως και αυτή είναι µια λύση ανάγκης.

7 Υπάρχει επίσης και µια άλλη µορφή επικοινωνίας, το στρογγυλό τραπέζι ή το συµπόσιο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί βλέπεις τον απέναντί σου. εν είναι δυνατόν να στραβολαιµιάζεις, για να δεις ποιος µιλάει. Επίσης ένας άλλος πολύ καλός τρόπος είναι η επίσκεψη σε σχολεία. Να πάµε να δούµε την πηγή του προβλήµατος, να µπούµε µέσα και να δούµε και τους µαθητές και τους δασκάλους και τους γονείς. Να µην «βυζαντινολογούµε». Εντάξει έχουµε καταγράψει τρεις χιλιάδες προβλήµατα. Αυτά πρέπει να τα δούµε στην πράξη και αν χωράει κάποιου είδους παρέµβαση. Αυτό είπε και χτες η οµάδα του κ. Μυλωνά από την Πάτρα, ότι δηλαδή χρειαζόµαστε πολλούς τρόπους παρατήρησης. Να έχω και συµµετοχική παρατήρηση, να έχω και απλή παρατήρηση, να έχω και έρευνα δράσης, να µπορώ να παρεµβαίνω Είναι πολύ σηµαντικοί αυτοί οι τρόποι. Τι θα κάνουµε εµείς στο πρόγραµµά µας τώρα, για να έρθουµε στο ζητούµενο. Εµείς θα ακολουθήσουµε δυο µορφές επικοινωνίας. Η πρώτη για την οποία σας είπα ότι έχουµε επαφή µε το πλατύ κοινό και µε παράγοντες της εκπαίδευσης και µε την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, είναι η εισήγηση και µια µορφή διαλόγου, που κατά την δική µου άποψη δεν είναι διάλογος αλλά ψευτοδιάλογος. Η δεύτερη µορφή παρέµβασης, που σκοπεύουµε να κάνουµε, είναι η παρέµβαση µε οµάδες και µε στρογγυλό τραπέζι. Όλα αυτά τα πράγµατα, για να γίνουν πράξη, χρειάζονται τη βοήθειά σας. Εµείς σας είπαµε µια λίστα µε θέµατα και προβλήµατα, τα οποία σκοπεύουµε να κουβεντιάσουµε. Θέλουµε και τη δική σας την παρέµβαση, όλα αυτά τα ωραία πράγµατα που µας είπατε, θέλουµε θεµατικές και θέλουµε να µας πείτε ότι «κ. Αθανασίου, κ. Παπακωνσταντίνου στο τάδε µέρος θέλουµε να κάνουµε µια συνάντηση µε αυτό το θέµα», και θα είµαστε κοντά σας. Εµείς θα προγραµµατίσουµε αλλά ο δικός µας ο προγραµµατισµός δεν έχει ελπίδες να πετύχει, αν εσείς δε µας στηρίξετε, αν εσείς δε µας βοηθήσετε. Άρα, είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε και τη βοήθειά σας. Για να κλείσω, ο δεύτερος στόχος είναι η επικοινωνία µε τους γονείς. Ειλικρινά το εννοούµε. εσείς διαπιστώνετε αυτή την ανάγκη, αλλά εµείς θα το κάνουµε, και στο προηγούµενο πρόγραµµα το είχαµε κάνει, και είµαστε ευτυχείς, γιατί ήδη έχουµε στελέχη εδώ µέσα που µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους γονείς. Θα φτιάξουµε και αλλά στελέχη και, όταν λέµε «θα κάνουµε», ο πληθυντικός δεν είναι ο πληθυντικός ευγενείας, αλλά το εννοούµε πραγµατικά, θέλουµε τη βοήθειά σας. Εµείς θα είµαστε κοντά σας, δίπλα σας, πλάι σας και όχι µπροστά σας. Θα

8 βρούµε ανθρώπους ειδικούς να κουβεντιάζουµε γι αυτά τα θέµατα, αλλά µε τη δική σας τη βοήθεια, µε τη δική σας συµπαράσταση. Εσείς θα µας πείτε «να ένας ψυχολόγος, να ένας κοινωνικός λειτουργός, να ένας άνθρωπος που θα µπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον τοµέα, να ένας σχολικός σύµβουλος». Να ενεργοποιήσουµε όλη τη δυνατότητα. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να καταλάβετε ότι δεν είµαστε στο «εµείς» ως πρόγραµµα και η πολιτεία από την άλλη πλευρά. εν έχουµε πρόθεση να ανατρέψουµε αυτό που γίνεται σήµερα στα σχολεία, αλλά πρόθεσή µας είναι να είµαστε συνεργάτες, συµπαραστάτες του σχολείου. Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές και µε το εκπαιδευτικό υλικό, που έχουµε ετοιµάσει, και µε τις παρεµβάσεις µας. εν έχουµε σκοπό να αντικαταστήσουµε την καθεστηκυία τάξη, αλλά έχουµε σκοπό να τη βοηθήσουµε και οι δικές µας οι παρεµβάσεις µε τους γονείς έχουν ως στόχο να πηγαίνουµε στους τόπους όπου είναι οι γονείς, ιδιαίτερα οι γονείς συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, γιατί ακούστηκε και θα ακουστεί και στη συνέχεια ότι στόχος του προγράµµατός µας δεν είναι µόνο τα τσιγγανόπαιδα. Βεβαίως, αυτό είναι το «target group», αυτή είναι η οµάδα που µας ενδιαφέρει, αλλά στόχος του προγράµµατός µας είναι και όλα τα υπόλοιπα τα παιδάκια, που έχουν προβλήµατα, των αλλοδαπών, των παλιννοστούντων, τα παιδιά που δεν έχουν κίνητρα να πάνε στο σχολείο, τα παιδιά που έχουν µειωµένη και χαµηλή επίδοση, τα παιδιά που έχουν ελλιπή φοίτηση. Όλα αυτά είναι στόχος του προγράµµατός µας και αυτοί οι γονείς µας ενδιαφέρουν. εν έχει νόηµα να θεραπεύσουµε µόνο µια οµάδα και όλοι οι άλλοι να χαθούν. Μιλάµε για ενιαίο σχολείο και το εννοούµε το «ενιαίο σχολείο», µιλάµε για διαπολιτισµική εκπαίδευση και την εννοούµε αυτήν τη «διαπολιτισµική εκπαίδευση», που σηµαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς. Και θα κλείσω µε αυτό, ότι καµία καινοτοµία πουθενά στον κόσµο δεν έχει πιθανότητα να πετύχει, αν οι άνθρωποι, που θα αναλάβουν να την ενεργοποιήσουν, δεν είναι επαρκώς καταρτισµένοι. Ό,τι και να κάνουµε, ό,τι και να πούµε χρειαζόµαστε πρώτα εκπαιδευτικούς. Και πολύ σωστά τονίστηκε ότι η επιµόρφωση δε θα αρχίσει από το λύκειο. Εκεί πια «µας πήρε ο ποταµός» και λίγα πράγµατα µπορούµε να κάνουµε. Η επιµόρφωση πρέπει να αρχίσει από το νηπιαγωγείο, και εκεί πρέπει να βάλουµε τις βάσεις και εκεί πρέπει να παρέµβουµε και είναι πολύ σηµαντικό πράγµα αυτό.

9 Και επειδή έχω τη χαρά να έχω δουλέψει µε νηπιαγωγούς στα προγράµµατα εξοµοίωσης και µε δασκάλους, ξέρω ότι πραγµατικά είναι ένας ενδιαφέρον χώρος, έχει πάρα πολύ «ψωµί» και µπορούµε να κάνουµε πάρα πολλά πράγµατα σε αυτό τον τοµέα. Φίλες και φίλοι, δυο κουβέντες ακόµη Είµαστε σε µια εποχή που τρέχει µε ταχύτητα Είµαστε σε µια κοινωνία που συνεχώς µεταβάλλεται. Το έργο του σχολείου σήµερα πραγµατικά µπορεί να είναι ελκυστικό, ερεθιστικό αλλά και πολύ δύσκολο. εν µπορεί ο δάσκαλος µε τα εφόδια που σήµερα έχει να ανταποκριθεί στο έργο του, θέλει βοήθεια. εν µπορεί ο γονιός µε τα εφόδια που έχει να ανταποκριθεί στην αγωγή των παιδιών του και θέλει βοήθεια. Εµείς λοιπόν ως ηγεσία του προγράµµατος και µε τη δική σας τη συµπαράσταση θα είµαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους βοηθήσουµε να ανταποκριθούν όσο καλύτερα γίνεται στην αποστολή τους.

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Kεφάλαιο 11 Θα επαναλάβουµε αυτά που είχαµε πει την προηγούµενη φορά. Παραστατικά αν έχουµε το εξής παίγνιο όπου οι δύο παίχτες παίρνουν ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους αφού αποφασίσει ο Ι, θα δούµε πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου Γιώργος Παπακωνσταντίνου Εκκρεµότητες και προοπτικές για την περιφέρεια Αττικής Καληµέρα σας. Σύµφωνα µε τον τίτλο της εισήγησης θα ήθελα κάπως να γενικεύσω. Ο νοµός Αττικής συγκεντρώνει, όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε εν ενημερώθηκε ούτε το σχολείο μου ούτε εγώ για το σεμινάριο. Το έμαθα από συνάδελφο. Γενικά δεν υπάρχει ενημέρωση για τις επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση µε απλά εκκρεµή και κρούση και άλλα πολλά (για φυσικούς όµως)

Άσκηση µε απλά εκκρεµή και κρούση και άλλα πολλά (για φυσικούς όµως) Άσκηση µε απλά εκκρεµή και κρούση και άλλα πολλά (για φυσικούς όµως) Δύο σώµατα µε µάζες m =kg και m =3Kg ηρεµούν στην ίδια οριζόντια ευθεία, κρεµασµένα από δύο σχοινιά ώστε να αποτελούν α- πλά εκκρεµή

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τρίτη,

ελτίο Τύπου Τρίτη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου Τρίτη,27.05.2008 OMIΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Αντλεί από πρόσφατη έρευνά μου στο ΑΠΚΥ (μελέτη περίπτωσης) στην οποία συμμετείχαν 8 μέλη ΣΕΠ και 16 φοιτητές της ΣΑΚΕ. Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από τα εξής θέματα: Επικοινωνία Κλίμα-ατμόσφαιρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγός Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ µετά τη συνάντηση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γ. Σουφλιά µε την ηγεσία του Παναθηναϊκού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ µετά τη συνάντηση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γ. Σουφλιά µε την ηγεσία του Παναθηναϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γραφείο Τύπου & ηµοσίων Σχέσεων Τηλ: 210/6446209 Φαξ: 210/6465058 E- Mail: ggdetyp2@otenet.gr Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2004 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ µετά τη συνάντηση του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές οφέλη συνέχεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΞΑΡΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το βιβλίο 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεωρητικό υπόβαθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πλάθοντας ταυτότητες επαγγελµατιών εκπαιδευτικών 21 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος

Θέµατα της παρουσίασης. O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο. Βοηθητικός ρόλος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης O ρόλος του εκπαιδευτικού στο µαθητοκεντρικό σχολείο Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των. Τσιγγανοπαίδων

Σχεδιασµός Παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των. Τσιγγανοπαίδων Θ. Μυλωνάς, Ι. Καµαριανός, Ν. Μάνεσης Σχεδιασµός παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των Τσιγγανοπαίδων Θ. Μυλωνάς Το θέµα που θεωρήσαµε ως σηµαντικό γι αυτή τη φάση του Προγράµµατος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Επιµορφωτικό Σεµινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ Τι είναι μια μικροδιδασκαλία; Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Εστιάζει σε δυο σημεία του ρόλου του ΣΕΠ στο ΑΠΚΥ: 1) ως εκπαιδευτή ενηλίκων, δεδομένου ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται αποτελείται κατά αποκλειστικότητα από ενήλικους εκπαιδευόμενους. 2) ως συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ετήσιος προγραμματισμός Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Ετήσιος προγραμματισμός Λειτουργίας και Δραστηριοτήτων σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛOY 1 ης ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων ΥΠΥΜΕ Ι): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχω προετοιµαστεί για να κάνω µία οµιλία στο θέµα αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα