Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού ΚΑΛΟΦΥΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Περιβάλλον και Ανάπτυξη Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του µαθήµατος " Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Μέτσοβο, Απρίλιος 2009 Συντονίστρια: Μ. Μιµίκου Επιβλέπων: Ν. Μαµάσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 4 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 5 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 5 ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 5 ΦΡΑΓΜΑΤΑ 7 ΚΥΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑ 7 ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 7 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΛΙΤΣΩΝ 7 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 8 ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ 8 ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΣ 8 ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ 9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΟΛΙΤΣΩΝ 11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 11 Υ ΡΟΛΗΨΙΑ 11 ΠΥΡΓΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 12 ΆΝΩ ΒΑΛΒΙ Α 12 ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 13 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13 ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 13 ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 13 Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 2

3 ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 14 ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΥΠΟΥ PELTON 15 ΣΗΡΑΓΓΑ ΦΥΓΗΣ 16 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 16 ΚΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 17 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 150/20 KV 18 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 18 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 27 Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1. ΧΑΡΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 19 ΕΙΚΟΝΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1. ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 22 ΣΧΗΜΑ 2. ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΣΩΝ 22 ΣΧΗΜΑ 3. Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 22 ΣΧΗΜΑ 4. ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 23 ΣΧΗΜΑ 5. ΤΟΜΗ 1 (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ, ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ, Υ ΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΠ.) 24 ΣΧΗΜΑ 6. ΤΟΜΗ 2 (ΦΡΑΓΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2, ΚΥΡΙΩΣ ΦΡΑΓΜΑ, ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΣ ΚΛΠ.) 24 ΣΧΗΜΑ 7. ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 25 ΣΧΗΜΑ 8. ΤΟΜΗ 3 (ΑΝΩ ΒΑΛΒΙ Α, ΠΥΡΓΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ, ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 25 ΣΧΗΜΑ 9. ΚΑΤΟΨΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΥΓΗΣ 26 Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 4

5 Υδροηλεκτρικός Σταθµός Πηγών Αώου Ο Υδροηλεκτρικός Σταθµός Πηγών Αώου κατασκευάστηκε µεταξύ των ετών στην περιοχή Πολιτσές βορειοανατολικά του Μετσόβου στο Νοµό Ιωαννίνων µε σκοπό την εκµετάλλευση µέρους του νερού από τις πηγές του ποταµού Αώου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί ως παράγοντας ενέργειας από τα τέλη του Είναι ο πλέον σύγχρονος υδροηλεκτρικός σταθµός αυτή τη στιγµή µε ευρεία χρήση µικροϋπολογιστών για τον έλεγχο των λειτουργιών του. Το έργο έχει αυξήσει την εγκατεστηµένη ισχύ του υδροηλεκτρικού δυναµικού της χώρας µας κατά 10% περίπου και την µέση παραγωγή ενέργειας του ίδιου δυναµικού κατά 7%. Εξάλλου µε την παροχέτευση των νερών στην κοίτη του ποταµού Αράχθου επιτυγχάνεται αύξηση της παροχής του ποταµού αυτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ που λειτουργούν και των άλλων έργων που πρόκεται να κατασκευασθούν, τόσο στον ποταµό Μετσοβίτικο (ΥΗΕ Μετσοβίτικου), όσο και στον Άραχθο ( Άγιος Νικόλαος ). Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών Αώου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών Αώου βρίσκεται στο οροπέδιο των Πολιτσών βορειοανατολικά του Μετσόβου σε απόσταση 20 χιλιοµέτρων περίπου από τον Εθνικό δρόµο Ιωαννίνων Τρικάλων. Η προσπέλαση προς την τεχνητή λίµνη γίνεται µε ασφαλτοστρωµένο δρόµο που κατασκευάστηκε απ' τη ΕΗ και παράλληλα εξυπηρετεί τις γύρω κοινότητες. Στην αρχή του δρόµου υπάρχει το οίκηµα που στεγάζει τα εκχιονιστικά µηχανήµατα για τον καθαρισµό του δρόµου τη χειµερινή περίοδο. Η τεχνητή λίµνη έχει επιφάνεια 9 τετραγωνικά χιλιόµετρα και ωφέλιµο όγκο νερού για παραγωγή ενέργειας 145 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα στην ανώτατη στάθµη λειτουργίας, στο υψόµετρο 1343 µέτρα. Η λίµνη κατασκευάσθηκε σε Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 5

6 υψόµετρο +1350m, σε περιοχή µε πυκνή βλάστηση και στοιχεία Αλπικού τοπίου, όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα που να προκαλεί ρύπανση των νερών και έχει συµβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου. Στην τεχνητή λίµνη συγκεντρώνονται τα νερά των πηγών του Αώου ποταµού καθώς και αυτά που προέρχονται από βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Πολιτσών και είναι συνολικά 100 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα περίπου σε ετήσια βάση. Απ' τα νερά αυτά είναι δυνατό να παραχθούν 150 εκατοµµύρια κιλοβατώρες ετήσια ενώ παράλληλα εκτρέπονται απ' τον Αώο προς τον ποταµό Άραχθο όπου χρησιµοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΥΗΣ Πουρναρίου καθώς και για την άρδευση της πεδιάδας της Άρτας. Επίσης από τα νερά της λίµνης του ΥΗΣ Πηγών Αώου αρδεύεται το Οροπέδιο Πολιτσών, όπου από τους κατοίκους της Κοινότητας Χρυσοβίτσας γίνεται η παραγωγή πατατόσπορου. Ο Ταµιευτήρας του ΥΗΣ Πηγών Αώου καταλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της κοίτης του ποταµού Αώου και του ρέµατος «Παπαναστάση» και περικλείεται από το κυρίως φράγµα, πέντε (5) αυχενικά φράγµατα και ένα (1) βοηθητικό φράγµα. Έχει µέγιστη χωρητικότητα 180x m 3 και καλύπτει έκταση 9 km 2. Η στέψη των φραγµάτων βρίσκεται στο υψόµετρο 1.349,00m, η µέγιστη στάθµη λειτουργίας στο υψόµετρο 1.343,00m, η ελάχιστη στάθµη λειτουργίας στο υψόµετρο 1.315,00m και η µέγιστη γρήγορη πτώση (RAPID DRAW DOWN) στο υψόµετρο 1.312,00m. Η γενική διάταξη των φραγµάτων και των υπολοίπων έργων (υδροληψία, εκχειλιστής, εκκενωτής πυθµένα κ.λ.π.) φαίνεται στον χάρτη της λίµνης. Ανώτατη στάθµη λειτουργίας: m Επιφάνεια: 9 km 2 Xωρητικότητα: 180 εκατοµ. m 3 Ωφέλιµη χωρητικότητα: 145 εκατοµ. m 3 Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 6

7 Φράγµατα Για τη δηµιουργία της λίµνης κατασκευάστηκαν επτά (7) φράγµατα συνολικού όγκου 4 εκατ.m 3. Αυτά ανάγονται σε ένα (1) κύριο, πέντε (5) αυχενικά και ένα (1) βοηθητικό. Όλα τα παραπάνω φράγµατα είναι χωµάτινα µε εξωτερικές ζώνες από περιδοτίτη, φίλτρα από αµµοχάλικο, ένα κεντρικό αργιλικό πυρήνα, στέψη στο υψόµετρο 1.349m και πλάτος στέψης 10m. Ειδικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά των παραπάνω φραγµάτων δίδονται στη συνέχεια. Κύριο φράγµα Όγκος: m 3 Υψόµετρο στέψης: Μήκος στέψης: Πλάτος στέψης: m 300 m 10 m Ύψος πάνω από την θεµελίωση: 77 m Αυχενικά φράγµατα Όγκος: m 3 Υψόµετρο στέψης: Μήκος στέψης: Πλάτος στέψης: m 130 m έως 280 m 10 m Ύψος πάνω από την θεµελίωση: 12 m έως 30 m Βοηθητικό φράγµα Πολιτσών Όγκος: m 3 Υψόµετρο στέψης: Μήκος στέψης: Πλάτος στέψης: m 235 m 10 m Ύψος πάνω από την θεµελίωση: 40 m Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 7

8 Σήραγγες αποστράγγισης Υπάρχουν δύο σήραγγες αποστράγγισης µία σε κάθε αντέρεισµα του κυρίου φράγµατος. Σήραγγα εκτροπής Η σήραγγα εκτροπής είναι τοποθετηµένη στο δεξιό αντέρεισµα του κυρίως φράγµατος. Η εσωτερική διάµετρός της είναι 4,0m ενώ το συνολικό µήκος της 650m. Η παροχή είναι 190m 3 /sec.to υψόµετρο του πυθµένα στην είσοδο είναι 1.281m ενώ στην έξοδο 1.270m. Προσωρινή εµφράξη έργου εισόδου: Μεταλλικό θυρόφραγµα Οριστική έµφραξη: Πώµα από σκυρόδεµα Εκχειλιστής Ο εκχειλιστής βρίσκεται στο δεξιό αντέρεισµα του κυρίως φράγµατος µε δύο θυροφράγµατα που ξεκινούν απ' το υψόµετρο 1340,60m. Ο εκχειλιστής που έχει µέγιστη παροχή 160 m 3 /sec χρησιµοποιείται για ασφάλεια τόσο του κυρίως φράγµατος όσο και των υπολοίπων από πληµµύρες. Τα θυροφράγµατα του εκχειλιστή είναι τοξωτά µε διαστάσεις 8,5 x 3,8m. Η κίνηση τους µπορεί να γίνει τοπικά ή µε τηλεχειρισµό απ' την αίθουσα ελέγχου του σταθµού κατά το ποσοστό ανοίγµατος που απαιτείται. Τα νερά που φεύγουν απ' τον εκχειλιστή οδηγούνται µε κεκλιµένη σήραγγα στην παλιά κοίτη του Αώου ποταµού προς το χωριό Βωβούσα. Αποτελείται από την κεκλιµένη µε γωνία 45 ο σήραγγα, διαµέτρου 4,00m και συνολικού µήκους 80m περίπου, η οποία αρχίζει από την χ.θ ,73 στο υψόµετρο δαπέδου ,60m και ενώνεται µε το κατάντη τµήµα του πώµατος της σήραγγας εκτροπής στην περιοχή µεταξύ των χ.θ ,00 και 0+368,00 στο υψόµετρο ,64m. Το υψόµετρο στέψης του εκχειλιστή είναι στα ,60 m, ενώ η παροχή του είναι 160 m 3 /sec. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 8

9 Όπως αναφέρθηκε στην είσοδο του εκχειλιστή υπάρχουν δύο τοξωτά θυροφράγµατα µε δυνατότητα τοποθέτησης δοκών έµφραξης πριν από κάθε θυρόφραγµα. Οι διαστάσεις των τοξοτών θυροφραγµάτων είναι 8,5 x 3,8m. Εκκενωτής πυθµένα Αρχικά ο εκκενωτής πυθµένα είχε προβλεφθεί να κατασκευασθεί µε σήραγγα περίπου παράλληλη µε την σήραγγα εκτροπής. Λόγω όµως των γεωλογικών δυσχερειών που συναντήθηκαν κατά την διάνοιξη της σήραγγας εκτροπής αποφασίσθηκε ο εκκενωτής να κατασκευασθεί σε όρυγµα στο δεξιό αντέρεισµα του κυριώς φράγµατος. Το δάπεδο εισόδου του εκκενωτή διαµορφώθηκε στο υψόµετρο ,90m και το δάπεδο του έργου εξόδου στο υψόµετρο ,50m και έχει µέγιστη παροχή 80m 3 /sec, ενώ χρησιµοποιείται σε περίπτωση ανάγκης για εκκένωση της λίµνης ή για εργασίες συντήρησης. Ο εκκενωτής περιλαµβάνει ένα θυρόφραγµα υψηλής πίεσης και µια βαλβίδα διασποράς που διασκορπίζει τα νερά υπό µορφή οµπρέλλας ώστε να µειώνεται η ενέργεια τους. Η εσωτερική διάµετρος του αγωγού είναι 2,50m. Έχει τοποθετηθεί µεταλλική επένδυση πάχους 8mm σε όλο το µήκος του εκκενωτή και 12mm στο τελευταίο τµήµα του στην περιοχή του έργου εξόδου, η οποία είναι εγκιβωτισµένη σε οπλισµένο σκυρόδεµα ελάχιστου πάχους 0,50m. Στην είσοδο του εκκενωτή είναι τοποθετηµένες εσχάρες και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης δοκών έµφραξης µε την βοήθεια πλωτού µέσου και δυτών. Στην έξοδο υπάρχει ολινθαίνον θυρόφραγµα και κατάντη αυτού βαλβίδα διασποράς για ρύθµιση του ποσοστού εκροής. Ο εκκενωτής πυθµένα έχει την δυνατότητα µέγιστης παροχής 60 m 3 /sec όταν η στάθµη της λίµνης είναι στο υψόµετρο m. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 9

10 Αντλιοστάσιο Μετά την υδροληψία φθάνουµε στο πρώτο αυχενικό φράγµα. Αριστερά του κατεβαίνοντας βρίσκεται το αντλιοστάσιο Πολιτσών που χρησιµοποιείται για τη συλλογή των νερών της οµώνυµης λεκάνης και τη µεταφορά τους µε ανύψωση κατά 20 µέτρα περίπου στην τεχνητή λίµνη του σταθµού ώστε να χρησιµοποιούνται και αυτά για παραγωγή ενέργειας. Το αντλιοστάσιο Πολιτσών είναι υπέργειο, βρίσκεται στην περιοχή µεταξύ του βοηθητικού και του αυχενικού φράγµατος Νο3 της περιοχής Πολιτσών και αποτελείται από τα παρακάτω επί µέρους τµήµατα: Από το τµήµα εισόδου µε πυθµένα στο υψόµετρο 1.315,00m που χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε ένα µεσόβαθρο. Στο κάθε τµήµα έχει τοποθετηθεί µία µεταλλική εσχάρα για παρακράτηση των φερτών υλικών και θυρόφραγµα για την αποµόνωση του χώρου αναρρόφησης για εργασίες συντήρησης και καθαρισµού. Την δεξαµενή αναρρόφησης που χωρίζεται επίσης σε δύο τµήµατα µε κατακόρυφο τοίχωµα. Το κάθε τµήµα της δεξαµενής χωρίζεται σε τρία φατνώµατα µε κατακόρυφα τοιχώµατα και δύο χώρους στα άκρα της δεξαµενής. Στα οκτώ αυτά τµήµατα τοποθετήθηκαν τα πέντε (5) αντλητικά συγκροτήµατα και οι βαλβίδες αντεπιστροφής σε καθένα απ αυτά. Στο ελεύθερο φάτνωµα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί µελλοντικά, αν απαιτηθεί και έκτο αντλητικό συγκρότηµα. Τον στεγανό θάλαµο στον οποίο τοποθετήθηκαν οι αντλίες και οι βαλβίδες αντιπληγµατικής προστασίας. Τον χώρο των δύο συλλεκτηρίων αγωγών. Την στοά καλωδίων. Την ανωδοµή που αποτελείται από τον κυρίως χώρο των ηλεκτροκινητήρων και τον συνεχόµενο χώρο των πινάκων και λοιπών βοηθητικών χώρων. Η τάφρος προσαγωγής κατασκευάσθηκε για την συγκέντρωση και οδήγηση στο τµήµα εισόδου των νερών όλων των κλάδων του χειµάρρου Πολιτσών. Το Φρεάτιο ικλείδων κατασκευάσθηκε σε απόσταση 15m περίπου από το αντλιοστάσιο. Σε αυτό βρίσκονται τοποθετηµένες δύο ηλεκτροκίνητες συρτοβαλβίδες για την αποµόνωση Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 10

11 των συλλεκτήριων αγωγών. Ο χειρισµός τους γίνεται από τα δάπεδο χειρισµών ενώ στον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει σωλήνας αποστράγγισης. Η σήραγγα του καταθλιπτικού αγωγού, µήκους περίπου 120m, τοποθετείται κάτω από την συνδετήρια οδό των φραγµάτων Νο3 και βοηθητικού φράγµατος Πολιτσών. Αρχίζει κατάντη του φρεατίου δικλείδων µε υψόµετρο στον άξονα 1.322,0m και καταλήγει στο έργο εξόδου υψόµετρο 1.330,0m περίπου. Η διάµετρος της σήραγγας είναι 1,40m. Περιλαµβάνει τρία (3) µεγάλα αντλητικά συγκροτήµατα, µε δυνατότητα άντλησης 2m 3 /sec και δύο (2) µικρά, µε δυνατότητα άντλησης 0,75m 3 /sec. Καταφύγιο Πολιτσών Το καταφύγιο του οροπεδίου Πολιτσών βρίσκεται στην περιοχή του δρόµου µεταξύ του αυχενικού φράγµατος Νο3 και του βοηθητικού φράγµατος Πολιτσών. Πρόκειται για ένα κτίριο διαστάσεων 9,05x16,30m και περιλαµβάνει χώρο στάθµευσης οχηµάτων, τρία γραφεία και βοηθητικούς χώρους, κουζίνα, αποθήκες κ.λ.π. Εκτός από τις παραπάνω εργασίες υπάρχει µία δεξαµενή νερού, φρεάτια καλωδίων, χαντάκι καλωδίων, αποχέτευση και αλεξικεραυνική προστασία. Σύστηµα Προσαγωγής Το σύστηµα προσαγωγής για την µεταφορά του νερού από την λίµνη στον σταθµό παραγωγής περιλαµβάνει την υδροληψία, το φρέαρ θυροφράγµατος, τη σήραγγα προσαγωγής µήκους m, τον πύργο ανάπλασης ύψους 90m, τον θάλαµο άνω βαλβίδας, κεκλιµένο αγωγό σε όρυγµα µήκους 500m και το κατακόρυφο φρέαρ προσαγωγής βάθους 450m. Υδροληψία Το πρώτο τεχνικό έργο που συναντάµε κατά την κίνηση µας απ' τον εθνικό δρόµο προς τη λίµνη είναι η υδροληψία απ' όπου παραλαµβάνεται η αναγκαία ποσότητα νερού για τη λειτουργία των µονάδων και βρίσκεται σε υψόµετρο µέτρων. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 11

12 Η είσοδος των νερών γίνεται απ' τις σχάρες στην περιοχή της λίµνης σε βάθος 1.306,5m. Μετά τις σχάρες ξεκινά ο τσιµεντένιος και υπόγειος αγωγός προσαγωγής µε διάµετρο 3,5m και µήκος τριών (3) χιλιοµέτρων περίπου που φθάνει µέχρι τον πύργο εκτόνωσης. Μετά τις σχάρες και σε απόσταση 100 µέτρων υπάρχει θυρόφραγµα απ' όπου µπορεί να διακοπεί η τροφοδοσία µε νερό του αγωγού προσαγωγής όταν απαιτηθεί για λειτουργικούς λόγους ή για εργασία συντήρησης. Στο χώρο του οικήµατος του θυροφράγµατος υπάρχουν οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις µε τους πίνακες ισχύος και αυτοµατισµών, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για τον τηλεχειρισµό του συστήµατος απ' την κεντρική αίθουσα ελέγχου του σταθµού καθώς και η ντηζελογεννήτρια για περίπτωση ανάγκης. ίπλα απ' το χώρο της υδροληψίας υπάρχει φυλάκιο για τον έλεγχο της περιοχής ενώ στο υπόγειο του φυλακίου βρίσκεται η βάρκα που χρησιµοποιείται για επιθεώρηση και διάφορες εργασίες στη λίµνη. Τύπος: Κατακόρυφη µε εσχάρες Μέσα εµφράξεως: οκοί εµφράξεως Υψόµετρο πυθµένα: 1.306,5m Πύργος εκτόνωσης Ο πύργος εκτόνωσης είναι υπόγειος µε διάµετρο 7m ύψος 90m και χρησιµοποιείται για την προστασία του αγωγού προσαγωγής από υπερβολικές πιέσεις καθώς και την παροχή της πρόσθετης ποσότητας νερού που απαιτείται κατά την εκκίνηση των µονάδων. Άνω βαλβίδα Η άνω βαλβίδα είναι µια βαλβίδα τύπου πεταλούδας µε διάµετρο 3m που χρησιµοποιείται για προστασία του αγωγού προσαγωγής στο τµήµα που ξεκινάει απ' αυτήν και καταλήγει στο σταθµό παραγωγής σε περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας του νερού στον αγωγό. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 12

13 Αγωγός προσαγωγής Ο αγωγός προσαγωγής µετά την άνω βαλβίδα συνεχίζει υπόγεια µε ένα πλάγιο τµήµα µήκους 500m µε διάµετρο 3m και ένα κατακόρυφο τµήµα ύψους 440m µε διάµετρο 2,8m. Σε όλο αυτό το τµήµα έχει µεταλλική επένδυση. Συγκρότηµα Παραγωγής Το συγκρότηµα του σταθµού παραγωγής περιλαµβάνει τις υπόγειες κατασκευές που είναι ο σταθµός, ο θάλαµος µετασχηµατιστών, ο θάλαµος κατάντη βαλβίδων, η σήραγγα φυγής µήκους 3km περίπου, η σήραγγα καλωδίων µήκους 900m, η σήραγγα προσπέλασης του σταθµού µήκους 1.700m, ο υπαίθριος υποσταθµός, το κτίριο ελέγχου και λειτουργίας, ο ξενώνας όπως επίσης και άλλες µικρότερες κατασκευές που αναφέρoνται στη συνέχεια. Σήραγγα Προσπέλασης Σταθµού Η σήραγγα προσπέλασης του σταθµού παραγωγής είναι πεταλοειδούς µικτής διατοµής συνολικού µήκους µέτρων, πλάτους 6,80 µέτρων και ύψους 7,65 µέτρων. H σήραγγα ξεκινά από υψόµετρο +816 και µε κλίση περίπου 10% φθάνει στο υψόµετρο +670,48 του σταθµού παραγωγής. Θάλαµος Μετασχηµατιστών Ο θάλαµος µετασχηµατιστών είναι υπόγειος και έχει διαστάσεις 30,9m µήκος, 13,90m πλάτος και 11,15m ύψος. Εντός του θαλάµου είναι εγκατεστηµένοι δύο τριφασικοί µετασχηµατιστές ονοµαστικής ισχύος 122 MVA, τάσης (υψηλή/ µέση) 153,6/15,75 KV και συχνότητας 50 HZ. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 13

14 Σταθµός παραγωγής Όταν ο αγωγός προσαγωγής φθάσει στον υπόγειο σταθµό παραγωγής διακλαδίζεται σε δύο τµήµατα που τροφοδοτούν τις δύο µονάδες. Ο σταθµός παραγωγής είναι υπόγειος σε βάθος 130m από την επιφάνεια του εδάφους. Η προσπέλαση σ' αυτόν γίνεται µε τη σήραγγα προσπέλασης που έχει µήκος 1625m. Στον υπόγειο σταθµό παραγωγής υπάρχουν δύο µονάδες ισχύος 120 MW η κάθε µια µε τάση εξόδου 15,7KV. Η ισχύς αυτή παράγεται µε την πτώση 20m 3 /sec νερού από ύψος 675m περίπου. Ο υπόγειος σταθµός παραγωγής εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Στο χαµηλότερο επίπεδο σε υψόµετρο 658m υπάρχει ο χώρος των κάτω βαλβίδων. Σε κάθε ένα από τα δύο τµήµατα του αγωγού προσαγωγής που οδεύουν προς τις αντίστοιχες µονάδες υπάρχει µια σφαιρική βαλβίδα διαµέτρου 1,40m πίεσης 70bar που διακόπτει τα νερά που προορίζονται για την περιστροφή κάθε µονάδος. Μετά την σφαιρική βαλβίδα κάθε µονάδος ο αγωγός διακλαδίζεται σε έξι άκρα που τροφοδοτούν τα ακροφύσια που εκτοξεύουν το νερό στο στροφείο και το περιστρέφουν. Ο στρόβιλος είναι τύπου PELTON (ΠΕΛΤΟΝ) µε 22 κουτάλες και 6 ακροφύσια. Το στροφείο έχει βάρος 10 τόνους και είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Το άνοιγµα κάθε ακροφυσίου καθορίζει και την ηλεκτρική ισχύ που παράγει η µονάδα. Η περιστροφή του στροφείου έχει σαν αποτέλεσµα περιστροφή και του ρότωρα της γεννήτριας που βρίσκεται τοποθετηµένος στον ίδιο άξονα µ' αυτό, µε αποτέλεσµα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο στάτη της γεννήτριας. Στο χαµηλότερο επίπεδο του σταθµού παραγωγής υπάρχει ακόµη το µηχανοστάσιο µε τους αεροσυµπιεστές, τις αντλίες ψύξης των µονάδων και των µηχανηµάτων και τις αντλίες αποστράγγισης. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 14

15 Στο ενδιάµεσο επίπεδο του σταθµού υπάρχουν οι ηλεκτρικοί πίνακες τροφοδοσίας των διαφόρων εγκαταστάσεων εναλλασσόµενης και συνεχούς τάσης, οι µπαταρίες του σταθµού για την εξασφάλιση της απαραίτητης εφεδρείας σε περίπτωση ανάγκης το ηλεκτρικό τµήµα της γεννήτριας (στάτης - ρότωρας) καθώς και οι ρυθµιστές στροφών των µονάδων και το δίκτυο πυρόσβεσης µε διοξείδιο του άνθρακος της γεννήτριας. Στο πάνω επίπεδο υπάρχουν οι πίνακες διέγερσης των γεννητριών καθώς και οι αίθουσα ελέγχου του υπογείου σταθµού παραγωγής. Όλος ο έλεγχος των γεννητριών γίνεται αυτόµατα µε τη χρήση µικροϋπολογιστών. Η εκκίνηση και η στάση των γεννητριών µπορεί να γίνει από το υπόγειο σταθµό παραγωγής αλλά κι από την κεντρική αίθουσα ελέγχου που βρίσκεται στον χώρο εξόδου της σήραγγας προσπέλασης. Η τάση των γεννητριών που είναι 15,75KV ανυψώνεται στα 150KV µε τη χρήση υδρόψυκτων µετασχηµατιστών ισχύος 122MVA που βρίσκονται σε διπλανό χώρο από τις γεννήτριες από όπου µε καλώδια 150KV µεταφέρεται η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται διαµέσου της σήραγγας καλωδίων µήκους 850m στον υποσταθµό στον εξωτερικό χώρο. Μονάδες τύπου PELTON Στο σταθµό υπάρχουν 2 µονάδες τύπου Pelton οι οποίες αποτελούνται από τον στρόβιλο PELTON κατακόρυφου τύπου µιας ταχύτητας, τον κυρίως άξονα και την γεννήτρια τύπου κατακόρυφου άξονα. Στρόβιλοι: PELTON κατακόρυφου τύπου µιας ταχύτητας Πρόκειται για 2 τουρµπίνες κάθετου άξονα, 6 ακροφυσίων µε µονοκόµµατο δροµέα τύπου Pelton, αριθµού στροφών 428 το λεπτό και παροχής 20 m 3 /sec εκάστη. Η περιστροφή τους είναι δεξιόστροφη παρατηρώντας από επάνω προς τα κάτω. Είναι απευθείας συνδεδεµένες µε τις γεννήτριες κατακόρυφου άξονα ον. ισχύος 122 MVA. Πραγµατική ισχύς: 120 ΜW Αριθµός στροφών: 428 στροφ/min Ύψος πτώσεως: 683m Παροχή: 20m 3 /sec Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 15

16 Γεννήτριες: Τύπου κατακορύφου άξονα Σκοπός των γεννητριών είναι η παραγωγή ενεργού και αέργου ισχύος ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των γεννητριών είναι τα εξής : Πρόκειται για δύο κατακορύφου τοποθέτησης, σύγχρονες γεννήτριες µε τουρµπίνες τύπου PELTON. Ονοµαστική ισχύς: KVA Συντελεστής ισχύος: 0,9 Συχνότητα: 50 Hz Πόλοι: 14 Ταχύτητα: 428 rpm Αριθµός φάσεων: 3 Τάση µεταξύ φάσεων: Σύνδεση τυλιγµάτων στάτη: 15,75 KV αστέρας Σήραγγα Φυγής Η σήραγγα φυγής είναι πεταλοειδούς διατοµής συνολικού µήκους 2.707m, διαµέτρου 4,7m και διατοµής 29m 2. Βρίσκεται ανατολικά του.. Χρυσοβίτσας, µε έξοδο στην κοίτη του ποταµού Μετσοβίτικου. Το υψόµετρο της σήραγγας στην περιοχή του σταθµού είναι +653,26m και στην έξοδο +649,27m ήτοι η κλίση της σήραγγας είναι περίπου 1 ο / οο. Η παροχή είναι 44,5 m 3 /sec. Θάλαµος κατάντη σφαιρικών βαλβίδων O θάλαµος αυτός είναι υπόγειος και βρίσκεται δίπλα από το σταθµό παραγωγής. Αριθµός Βαλβίδων: 2 σφαιρικές Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 16

17 Κτήριο ελέγχου και λειτουργίας Ο υποσταθµός µαζί µε την κεντρική αίθουσα ελέγχου, τα γραφεία του σταθµού, τον ξενώνα και τις αποθήκες βρίσκονται σε χώρο δίπλα από το στόµιο εξόδου της σήραγγας προσπέλασης σε υψόµετρο 813m. Από την κεντρική αίθουσα ελέγχου µέσω του κεντρικού υπολογιστή CENTRALOG και του µιµικού διαγράµµατος γίνεται ο έλεγχος και ο χειρισµός των συστηµάτων του σταθµού παραγωγής, του υποσταθµού καθώς και των εγκαταστάσεων του οροπεδίου Πολιτσών. Μπορεί να γίνει ακόµα ρύθµιση του φορτίου κάθε µονάδας από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Φορτίου µέσω συστήµατος τηλεχειρισµών (GUC). Η σύνδεση του υποσταθµού µε το Εθνικό δίκτυο γίνεται µε δύο γραµµές απλού κυκλώµατος τάσης 150KV που καταλήγουν στους υποσταθµούς των Ιωαννίνων και του Αράχθου αντίστοιχα. Από τον υποσταθµό τροφοδοτείται µε µέση τάση 20KV και το Μέτσοβο καθώς και οι γύρω κοινότητες του σταθµού ενώ για την περίπτωση ανάγκης υπάρχει στον υποσταθµό ντηζελογεννήτρια ισχύος 630KVA. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 17

18 Υποσταθµός 150/20 KV Ο υποσταθµός βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου ελέγχου και λειτουργίας κοντά στην έξοδο της σήραγγας καλωδίων. Συγκεκριµένα είναι τοποθετηµένος σε επίχωµα 200m περίπου από την είσοδο της σήραγγας προσπέλασης. Στο ανατολικό τµήµα του υποσταθµού υπάρχει το κτίριο 20 KV διαστάσεων 26,0m µήκους και πλάτους για µεν τα 6,5m 9,50m για δε τα υπόλοιπα 7,2m. Γραµµές µεταφοράς και ενέργειας: 2 των 150 KV. Κλιµατολογικές Συνθήκες Περιοχής Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της τοποθεσίας ανήκει κλιµατολογικά στις υποτροπικές ζώνες. Το κλίµα που επικρατεί όµως δεν παρουσιάζει ούτε τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες των βορείων περιοχών, ούτε τις πολύ υψηλές των τροπικών ή των περιοχών του Ισηµερινού. Τα κύρια κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της ορεινής λεκάνης του Αώου είναι κρύοι και υγροί χειµερινοί µήνες, ήπιοι και ξηροί καλοκαιρινοί µήνες µε µικρές αποκλίσεις. Οι βροχοπτώσεις στον ελληνικό χώρο εµφανίζουν µια σαφή σχέση µε τη µορφολογία και ειδικά η σχέση αυτή είναι πιο εµφανής στις περιοχές µε µορφολογικά έντονο ανάγλυφο όπως η Ήπειρος. Στην περιοχή αυτή η οροσειρά της Πίνδου εµποδίζει την διέλευση στην ανατολική Ελλάδα των θερµών υγρών νοτίων ανέµων, που δηµιουργούνται από τος αντικυκλώνες του Ατλαντικού κατά τις βροχερές περιόδους του έτους, µε αποτέλεσµα τα αυξηµένα κατακρηµνίσµατα στην περιοχή της λίµνης του Υ.Η.Σ. Πηγών Αώου υπό µορφή χιονιού και βροχοπτώσεων. Απασχόληση Κατοίκων τής Περιοχής Πέρα από την καλλιέργεια του πατατόσπορου µε την οποία ασχολούνται κυρίως οι κάτοικοι της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, ο πληθυσµός της περιοχής του έργου ασχολείται σε µεγάλο ποσοστό µε την κτηνοτροφία (παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων), την υλοτοµία (παραγωγή και εκµετάλλευση ξυλείας, επεξεργασίας ξύλου, ξυλογλυπτική) και µε την υφαντουργία. Επίσης ένα µεγάλο ποσοστό των κατοίκων του Μετσόβου απασχολείται στον τουρισµό. Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 18

19 Εικόνα 1. Χάρτης λίµνης πηγών Αώου Σύστηµα προσαγωγής Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 19

20 Εικόνα 2. Σύστηµα προσαγωγής Συγκρότηµα παραγωγής Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 20

21 Παράρτηµα Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 21

22 Σχήµα 1. Χάρτης ανάγλυφου και υψοµέτρων της περιοχής Σχήµα 2. Τα βουνά γύρω από τη λίµνη και το οροπέδιο των πολιτσών Τσούκα Ρόσια Όρος Μαυροβούνι Οροπέδιο Πολιτσιών Σχήµα 3. Υδρογραφικό δίκτυο Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 22

23 Σχήµα 4. Κάτοψη της λίµνης πηγών Αώου 2η ΤΟΜΗ 1 η ΤΟΜΗ Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 23

24 Σχήµα 5. Τοµή 1 (βοηθητικό φράγµα, αυχενικά φράγµατα, υδροληψία, αντλιοστάσιο κλπ.) ΤΟΜΗ 1 Υ ΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΠΟΛΙΤΣΙΩΝ Σχήµα 6. Τοµή 2 (φράγµατα 1 και 2, κυρίως φράγµα, εκκενωτής, εκχυλιστής κλπ.) TOMH 2 ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ Κ ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ ΦΡΑΓΜΑ 2 Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 24

25 Σχήµα 7. Κάτοψη περιοχής συστήµατος προσαγωγής και σταθµού παραγωγής Υ ΡΟΛΗΨΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 3 Km TOMH 3 Σχήµα 8. Τοµή 3 (άνω βαλβίδα, πύργος εκτόνωσης, σήραγγα προσπέλασης, αγωγός προσαγωγής και σταθµός παραγωγής, κτίριο ελέγχου και λειτουργίας) TOMH 3 ΠΥΡΓΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΆΝΩ ΒΑΛΒΙ Α ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΉΣ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 25

26 Σχήµα 9. Κάτοψη σήραγγας φυγής ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΦΥΓΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΣ Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 26

27 Βιβλιογραφία Κλιµάκιο επίσκεψης του Υ.Η.Ε. πηγών Αώου (1992): «Υ.Η.Ε. πηγών Αώου Υδροηλεκτρικό έργο πηγών Αώου τεχνική έκθεση»,.ε.η.,.α.υ.ε. Κ.Ε.Ψ.Ε. Π-Α Παρασκευοπούλου (2003): «Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων».ε.η. Ενηµερωτικά φυλλάδια: «Υδροηλεκτρικός σταθµός πηγών Αώου» Καλοφύρη Ευθαλία / Μπαλαµπέκος Σπυρίδων 27

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Διπλωματική Εργασία. Αναστάσιος Ι. Κατσούλης Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Διπλωματική Εργασία. Αναστάσιος Ι. Κατσούλης Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 kwh ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006. ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ

ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006. ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ 11 ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006 Óõíåäñéáêü êýíôñï ÄÞìïõ Áñôáßùí ÁÑÔÁ ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ ÓÜââáôï 7 Ïêôùâñßïõ 2006 ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅËËÇÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.)

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.1 Γενικά Στοιχεία - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ» DESIGN LIFT-RISE BUILDINGS ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΜ: 34121

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1 6.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Α/Γ) 2 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 2.1 Υφιστάμενη υποδομή... 5 2.2 Παραγωγική διαδικασία λειτουργία ΑΣΠ Σύρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 1.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα 4 1.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 6 1.3 Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 7 1.4 Ορισµοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οικολογικός χάρτης της λίμνης Λάδωνα Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα