ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ». Στη Λάρισα, σήμερα 19 η του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Έκτορας, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Παζιάνας Γεώργιος 32) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σαρρής Ματθαίος, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζανακούλης Κων/νος, 42) Τσεκούρα Ζαχαρού Βάϊα, 43) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 44) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 45) Ψάρρα Περίφανου Άννα. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 4) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Σελίδα 1 από 21

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, Τζανακούλης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Καμηλαράκη Σαμαρά Μαρία, Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, Σουλούκου Ασπασία, Νασιώκας Έκτορας, Βαγενά Αγγελική, Καραλαριώτου Ειρήνη, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Τερζούδης Χρήστος και Καλαμπαλίκης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Π.Δ. 171/87 2. Το Ν. 3669/08 3. Το Ν. 4024/11 4. Το Ν. 4257/14 5. Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β ΦΑΣΗ" που εκτελέσθηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 534/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής πού ορίστηκε με τo αρ. πρωτ / πρακτικό και την απόφαση 73/ του Δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 55 &53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του. Προϋπολογισμός μελέτης : ,00 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ποσό σύμβασης : ,46 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκπτωση : 51,21% Ημερ. Περάτωσης έργου : 8/9/14 Τελικό κόστος : ,62 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ 6. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, το οποίο έχει ως εξής: Σελίδα 2 από 21

3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι υπογράφοντες : 1. Δημήτριος Μαβίδης Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 31/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2015, 2. Ιωαννίδου Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 3. Τσόλια Χρυσάνθη, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ / πρακτικό και την απόφαση 73/ του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων και Τμήματος Η/Μ έργων του Δήμου Λαρισαίων. Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω : Σελίδα 3 από 21

4 Α/Α ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΠΟΣΟΤΗΣ (ΑΡΙΘΜ.) ΠΟΣΟΤΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 1 Ο.1 2 Ο Ο\ Ο.3 ΑΤΕΚ 18 4 Ο.4 5 Ο.5 6 Ο.6 7 Ο.7 8 Ο.8 9 Ο.9 10 Ο.10 A/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΓΗΣ (ΝΤΕΡΕΣ) ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΣΕΙΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ M2 45,00 0,00 Μηδέν ΤΕΜ 17,29 14,00 Δεκατέσσερα MM 67,90 0,00 Μηδέν TON. KM 0, ,74 Μ3 20,25 7,41 Έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και εβδομήντα τέσσερα Επτά και σαράντα ένα Μ3 4,50 0,00 Μηδέν ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Μ3 0,90 0,00 Μηδέν ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Μ3 5,00 133,85 ΤΟΝ Χ 10Μ 5,60 0,00 Μηδέν Μ3 15,70 35,99 Εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα πέντε Τριάντα πέντα και ενενήντα εννιά Σελίδα 4 από 21

5 11 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Α\ Α\22.45 Α\22.56 Α\ Α ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Μ3 28,00 6,26 Έξι και είκοσι έξι ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Μ3 56,00 19,56 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 7,90 136,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 11,20 1,84 Μ2 4,50 285,00 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Ή ΦΩΛΕΑΣ ΣΕ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 0,16 ΕΩΣ 0,25 Μ. ΤΕΜ 28,00 7,00 Επτά ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Μ2 16,80 275,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ KG 0,35 35,77 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Μ2 2,20 184,33 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ KG 0, ,36 Δεκαεννιά και πενήντα έξι Εκατόν τριάντα έξι Ένα και ογδόντα τέσσερα Διακόσια ογδόντα πέντε Διακόσια εβδομήντα πέντε Τριάντα πέντα και εβδομήντα επτά Εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία Δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα έξι Σελίδα 5 από 21

6 21 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο NAOIK NAOIK ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ2 5,00 26,83 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/12 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΧΑΛΥΒΔΗ ΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΕΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500Α ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΧΑΛΥΒΔΗ ΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C Είκοσι έξι και ογδόντα τρία Μ3 95,00 0,00 Μηδέν Μ3 106,00 20,83 Μ2 15,70 11,11 Είκοσι και ογδόντα τρία Έντεκα και έντεκα KG 1, ,00 Δύο χιλιάδες KG 1,07 365,73 KG 1,01 188,28 Τριακόσια εξήντα πέντε και εβδομήντα τρία Εκατόν ογδόντα οκτώ και είκοσι οκτώ 28 Ο.28 Α\ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6Χ9Χ19 ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ(ΔΡΟΜΙΚΟΙ) Μ2 19,50 19,44 Δεκαεννιά και σαράντα τέσσερα 29 Ο Ο Ο Ο.32 Α\ Α\ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 19Χ19Χ39 ΕΚ. ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΙΚΟΝΙΑΜ Α ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:21/2, ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Μ2 19,70 0,00 Μηδέν ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΌ ΕΛΑΦΡΑ ΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΑΜΜΙΚΑ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΜ 16,80 15,92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΥΤΟΙΧΩΝ ΑΠΌ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ Μ2 135,00 0,00 Μηδέν Α\ Α\ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ2 100,00 8,00 Οκτώ Δέκα πέντε και ενενήντα δύο Σελίδα 6 από 21

7 33 Ο.33 Α\ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΠ Η ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ Μ2 0,50 0,00 Μηδέν 34 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.46 Α\ Ν/55.33 Α61.05 Α\61.31 Α\62.21 Α\62.24 Α\62.41 Α\62.50 Α\62.50/Ν Α\ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 cm. ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 mm ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΡΥΟΣ ΜΜ 7,30 48,10 ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ,ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13ΜΜ Σελίδα 7 από 21 Μ2 118,00 0,00 Μηδέν ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΜΟΦΥΛΛΑ Ή ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ Μ2 112,00 0,00 Μηδέν ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟΠΗΚΤΟ ΤΟΙΧΟ Ή ΕΛΑΦΡΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΕΩΣ 23 ΕΚ. ΜΜ 22,50 0,00 Μηδέν ΕΙΔΗ ΚΙΓΓΑΛΕΡΙΑΣ ΤΕΜ 250,00 1,00 Ένα ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΤΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Ή ΠΛΕΥΡΣ ΕΩΣ 160 mm kg 2,70 310,97 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ KG 2,80 177,01 ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ KG 5,00 730,00 Σαράντα οκτώ και δέκα Τριακόσια δέκα και ενενήντα επτά Εκατόν εβδομήντα επτά και ένα Επτακόσια τριάντα ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ KG 5,60 0,00 Μηδέν ΚΑΣΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ KG 6,20 0,00 Μηδέν ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μ2 200,00 74,32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ Μ2 140,00 16,44 KG 4, ,08 Εβδομήντα τέσσερα και τριάντα δύο Δεκαέξι και σαράντα τέσσερα Τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα και οκτώ

8 47 Ο Ο Ο Ο.50 Α\ Α\64.41 Α\64.47 Α\ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 2 ΜΜ 12,30 0,00 Μηδέν ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ''L'' Η ''T'' KG 2,70 0,00 Μηδέν ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΟΠΗ M2 2,80 0,00 Μηδέν ΤΥΠΟΠΟΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 12KG/M2 M2 145,00 0,00 Μηδέν 51 Ο Ο.52 Α\ Α\ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ M2 155,00 17,77 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ Μ2 200,00 0,00 Μηδέν Δέκα επτά και εβδομήντα επτά 53 Ο.53 Α\ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ (ΕΠΑΛΛΗΛΑ), ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ Μ2 190,00 0,00 Μηδέν 54 Ο.54 Α\ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΑ Η ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΗ ΧΩΝΕΥΤΑ Μ2 135,00 136,45 Εκατόν τριάντα έξι και σαράντα πέντε 55 Ο.55 Α\65.19 Μ2 115,00 0,00 Μηδέν Σελίδα 8 από 21

9 56 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.65 Α\65.32 Α\ Α\72.16 Α\ NAOIK NAOIK NAOIK NAOIK ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΌ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ2 45,00 8,88 ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ Η ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ KG 13,50 365,00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Μ2 13,50 480,00 Οκτώ και ογδόντα οκτώ Τριακόσια εξήντα πέντε Τετρακόσια ογδόντα ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ2 23,50 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,00 ΜΜ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM Μ2 15,70 0,00 Μηδέν Μ2 13,50 66,89 M2 31,50 65,71 M2 33,50 147,80 M2 33,50 277,00 M2 36,00 14,17 Εξήντα έξι και ογδόντα εννιά Εξήντα πέντε και εβδομήντα ένα Εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα Διακόσια εβδομήντα επτά Δεκατέσσερα και δεκαεπτά 66 Ο.66 NAOIK A/73.35 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ(ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΌ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΜ 4,50 89,96 Ογδόντα εννιά και ενενήντα έξι 67 Ο.67 NAOIK ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Ή ΜΕ ΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜ Α ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 2cm M2 14,60 186,00 Εκατόν ογδόντα έξι 68 Ο Ο.69 NAOIK Α/ NAOIK Α/ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΜ 5,60 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ M2 20,80 0,00 Μηδέν Σελίδα 9 από 21

10 70 Ο.70 NAOIK Α/ 73.47Ν ΠΕΡΙΘΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΜΜ 5,00 0,00 Μηδέν 71 Ο Ο.72 NAOIK Α/ 73.97Ν Α\ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ2 38,00 48,05 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΌ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΟ (PVC) ΠΑΧΟΥΣ 6mm Μ2 28,00 73,74 Σαράντα οκτώ και πέντε Εβδομήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα 73 Ο.73 Α\74.22 ΜΠΙΖΩΤΑΡΙΣΜΑ ΑΚΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 2,80 37,95 Τριάντα επτά και ενενήντα πέντε 74 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.81 Α\ NAOIK Α/ Α/ Α/ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ Μ2 5,60 1,89 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,ΜΑΛΑΚΟΥ,ΠΑΧΟΥΣ 2 ΕΚ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 5 ΤΕΜ ΑΝΑ Μ2 Μ2 85,50 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,ΜΑΛΑΚΟΥ,ΠΑΧΟΥΣ 2 ΕΚ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ ΑΝΑ Μ2 Μ2 83,00 6,75 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΜΜ 9,50 42,20 ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2CM M2 78,50 5,38 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2Μ, ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 3/2 (ΒΑΤΗΡΩΝ/ΜΕΤΩΠΩΝ) ΥΑΛΟΠΙΝΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 6.5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1Μ ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18ΜΜ (5-8-5) ΜΜ 39,00 37,95 Μ2 38,90 0,00 Μηδέν Μ2 50,00 138,05 Ένα και ογδόντα εννιά Έξι και εβδομήντα πέντε Σαράντα δύο και είκοσι Πέντε και τριάντα όκτω Τριάντα επτά και ενενήντα πέντε Εκατόν τριάντα οκτώ και πέντε Σελίδα 10 από 21

11 82 Ο Ο Ο Ο Ο Ο.87 Α/ Α/77.10 Α/77.54 Α/ Α/ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 5% ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΥΤΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2 1/2 ΕΩΣ 3'' ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Μ2 2,20 0,00 Μηδέν Μ2 3,90 0,00 Μηδέν Μ2 6,70 16,27 Μ2 6,70 570,00 Δέκα έξι και είκοσι επτά Πεντακόσια εβδομήντα ΜΜ 3,40 0,00 Μηδέν Μ2 9, ,00 Πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα Σελίδα 11 από 21

12 88 Ο.88 Α/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, Η ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, Ή ΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, Η ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ2 10, ,00 Δύο χιλιάδες διακόσια 89 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.96 Α/ Α/77.91 Α/ Α/ Α\79.08 Α\79.60 ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1 ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 ΜΜ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 ΜΜ Μ2 12,40 98,51 Μ2 5,00 0,00 Μηδέν Μ2 13,00 143,97 Μ2 15,50 25,09 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ KG 5,60 0,00 Μηδέν ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΗΣ (EPS) ΠΑΧΟΥΣ 50 MM Ενενήντα οκτώ και πενήντα ένα Εκατόν σαράντα τρία και ενενήντα επτά Είκοσι πέντε και εννέα Είκοσι έξι και σαράντα πέντε Μ2 16,80 26,45 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ (ΑΠΌ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ) ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Μ3 7,70 0,00 Μηδέν ΠΡΟΧΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ MM 9,60 60,27 Εξήντα και είκοσι επτά Σελίδα 12 από 21

13 ΗΛ.9 7 ΗΛ.9 8 ΗΛ Ν\ Ν\ Ν/ Η-Μ 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TEM 377,30 2,00 Δύο ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ MCA L/H 130,00 41,99 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS Μ 13,92 47,60 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS Μ 16,33 19,40 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 INS Μ 20,03 15,60 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 1/4 INS Μ 23,09 18,80 Σαράντα ένα και ενενήντα εννέα Σαράντα επτά και εξήντα Δεκαεννιά και σαράντα Δεκαπέντε και εξήντα Δεκαοκτώ και ογδόντα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS ΤΕΜ 8,08 4,00 Τέσσερα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS ΤΕΜ 9,92 2,00 Δύο ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 INS ΤΕΜ 10,99 0,00 Μηδέν ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 1/4 INS ΤΕΜ 15,51 0,00 Μηδέν ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜ 1/4 INS ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ TEM 6,00 11,00 Έντεκα TEM 7,96 17,00 Δεκαεπτά ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1'' ΜΜ 2,00 517,38 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1 1/4 ΕΩΣ 2'' ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜ. ΑΝΩ ΤΗΣ 1 INS ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 INS Πεντακόσια δεκαεπτά και τριάντα οκτώ ΜΜ 2,25 0,00 Μηδέν ΜΜ 21,72 13,20 Δεκατρία και είκοσι Σελίδα 13 από 21

14 16 12 Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 75,46 4,00 Τέσσερα Ν ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΜ 118,10 20,00 Είκοσι 2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ Ν Ν\ Ν Ν Ν Ν Ν ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ 22X3 MM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΥΘΥΣ ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 mm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,5 mm ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 IN ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 IN ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 IN ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ,ΕΠΙΧΡΩΜΙΩ ΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 INS ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ,ΕΠΙΧΡΩΜΙΩ ΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4 INS ΤΕΜ 150,00 6,00 Έξι M 14,90 229,60 M 17,89 0,00 Μηδέν M 18,16 0,00 Μηδέν M 5,75 0,00 Μηδέν Μ 7,04 95,04 TEM 11,08 20,00 Είκοσι TEM 12,26 0,00 Μηδέν Διακόσια είκοσι εννέα και εξήντα Ενενήντα πέντε και τέσσερα TEM 20,80 4,00 Τέσσερα TEM 10,68 15,00 Δεκαπέντε TEM 18,70 0,00 Μηδέν Σελίδα 14 από 21

15 Ν Ν/ ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS TEM 8,87 20,00 Είκοσι ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 50 CM TEM 161,35 13,00 Δεκατρία ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ TEM 27,02 14,00 Δεκατέσσερα ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,6 Μ ΤΕΜ 21,22 0,00 Μηδέν ΣΑΠΩΝΟΘΗΚΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5Χ15 cm ΤΕΜ 15,23 3,00 Τρία ΑΓΓΙΣΤΡΟ(ΓΑΝΤΖΟΣ) ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ,ΕΠΙΧΡΩΝΙΩ ΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ,ΑΠΛΟ ΤΕΜ 5,72 0,00 Μηδέν ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 13,00 20,00 Είκοσι ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50 ΔΙΑΣΤΑΣ. 30CM X 40 CM TEM 130,00 0,00 Μηδέν ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ KG 2,00 0,00 Μηδέν ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ) ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 140,83 18,00 Δεκαοκτώ ΔΙΚΛΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4'' ΤΕΜ 60,00 21,00 Είκοσι ένα ΔΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ Σελίδα 15 από 21 ΤΕΜ 27,00 6,00 Έξι ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4ΜΜ ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42Χ60 ΤΕΜ 30,00 14,00 Δεκατέσσερα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2'' ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4'' ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1'' ΤΕΜ 9,02 8,00 Οκτώ ΤΕΜ 11,11 0,00 Μηδέν ΤΕΜ 12,49 0,00 Μηδέν

16 ATHE ΗΛΜ ATHE Ν ATHE Ν ATHE Ν ATHE Ν ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ- ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ,ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ,ΕΠ ΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 ins ΤΕΜ. 61,03 2,00 Δύο ΨΥΚΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 200 ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΜ. 569,12 1,00 Ένα ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ 35 MM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ18Χ2mm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ16Χ2mm ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΑΦΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 70Χ70 cm Μ 4,00 0,00 Μηδέν Μ 5,75 2,00 Δύο Μ 4,10 0,00 Μηδέν Μ 143,16 2,00 Δύο 2.3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ν\ Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ TEM 200,00 6,00 Έξι ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ 50,00 29,00 Είκοσι εννέα ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ PVC 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50ΜΜ Μ 14,00 46,30 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 75ΜΜ M 18,00 10,00 Δέκα Σαράντα έξι και τριάντα Σελίδα 16 από 21

17 Ν Ν Ν Ν\9306 Ν ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 ΜΜ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 5ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ125 ΜΜ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 5ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160 ΜΜ ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 75 MM ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 MM ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΠΕΛΛΟ) ΜΕΧΡΙ Φ 10 CM ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50 M ΔΙΑΣΤΑΣ. 50CM Χ 60 CM M 24,00 52,05 M 28,00 0,00 Μηδέν M 32,00 0,00 Μηδέν TEM 1,94 0,00 Μηδέν TEM 3,00 7,00 Επτά TEM 8,00 2,00 Δύο TEM 150,00 1,00 Ένα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ,ΔΡΟΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟ M2 41,96 0,00 Μηδέν ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16 cm TEM 100,00 0,00 Μηδέν Πενήντα δύο και πέντε 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 180,00 8,00 Οκτώ ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,5 mm2 Μ 1,30 260,00 Διακόσια εξήντα ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ Πεντακόσια ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ εξήντα τέσσερα 2,5 mm2 Μ 1,42 564,50 και πενήντα Σελίδα 17 από 21

18 Ν Ν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 13,5 mm2 Μ 3,24 36,00 Τριάντα έξι ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 16 mm2 Μ 4,05 0,00 Μηδέν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ 13,5 mm2 Μ 3,22 0,00 Μηδέν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ 16 mm2 Μ 4,04 103,62 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 0,10 m Μ 6,00 209,42 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 23 mm2 Μ 4,97 0,00 Μηδέν Εκατόν τρία και εξήντα δύο Διακόσια εννιά και σαράντα δύο ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 29 mm2 Μ 6,00 0,00 Μηδέν ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6 mm2 Μ 2,19 54,00 Πενήντα τέσσερα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ 2Χ58W,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST ME ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ,ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΙΜΙΤΟΝΟΥ ΚΑΙ STARTER ΟΡΟΦΗΣ Ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΕΜ 114,23 25,00 Είκοσι πέντε ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ W.C. ΤΕΜ 41,01 34,00 Τριάντα τέσσερα Ν ΔΙΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΤΑΣΕΩΣ 250 V ENTASEV 10A KOMITΤΕΡ Ή ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΤΕΜ 5,85 16,00 Δεκαέξι ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α ΤΕΜ 9,13 9,00 Εννέα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΕΜ 352,73 1,00 Ένα ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ Η ΝΥΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 70 ΜΜ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 ΜΜ2 3 ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΜ 6,97 43,00 Σαράντα τρία Σελίδα 18 από 21

19 Ν Ν Ν Ν/ Ν/ Ν/ Ν Ν ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜ 7,00 0,00 Μηδέν ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΜ 96,46 3,00 Τρία ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 4.034,95 1,00 Ένα ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΟΡΑΤΟ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2.5 ΜΜ2 Μ 5,69 439,70 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 144,85 7,00 Επτά ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250 W, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 414,26 1,00 Ένα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 250W ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΡ65 Τετρακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα ΤΕΜ 129,33 9,00 Εννέα ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 15,09 4,00 Τέσσερα ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WL-SIEMENS ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α Μ 6,80 0,00 Μηδέν Μ 10,09 10,00 Δέκα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ 2Χ36w ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΤΕΜ 68,33 0,00 Μηδέν ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 30Χ15 mm Μ 4,93 58,10 Πενήντα οκτώ και δέκα Σελίδα 19 από 21

20 1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό ,00 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 534/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και η πίστωση ,65 ευρώ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 526/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό. 2. Η ανάθεση του έργου έγινε την 3/12/13 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 51,21% επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου. 3. Την 11/4/14 υπογράφηκε η σύμβαση. 4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 15/4/ Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη ,23ευρώ ( , ,91 Φ.Π.Α.). 6. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη ,23ευρώ ( , ,91 Φ.Π.Α.). 7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των ,62ευρώ ( , ,80 Φ.Π.Α.), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα. Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν. Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 08/09/14 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 7 μηνών, προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου. Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως. ΛΑΡΙΣΑ 6 / 4 /2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μαβίδης 2. Ιωαννίδου Κατερίνα Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου 3. Τσόλια Χρυσάνθη Συνάπαλου Αναστασία Σελίδα 20 από 21

21 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ», όπως αναφέρεται παραπάνω. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 21 από 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.15 12:51:33 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 17 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 442 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 442 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 442 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 509 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 509 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 509 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 378 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 378 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 378 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 490 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 490 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 490 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Εγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛ. 100/11. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΝΟ) ΣΤΟ Ο.Τ. 335Α ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Θέση: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Tr+-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.215 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.215 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.215 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : 2 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" ΝΑΟΙΚ Α\38.13 A.27 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ Α\38.18 A.28 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες απ

Σελίδα : 2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΝΑΟΙΚ Α\38.13 A.27 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ Α\38.18 A.28 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες απ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01 A.1 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα