ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ». Στη Λάρισα, σήμερα 19 η του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Έκτορας, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Παζιάνας Γεώργιος 32) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σαρρής Ματθαίος, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζανακούλης Κων/νος, 42) Τσεκούρα Ζαχαρού Βάϊα, 43) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 44) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 45) Ψάρρα Περίφανου Άννα. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 4) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Σελίδα 1 από 21

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, Τζανακούλης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Καμηλαράκη Σαμαρά Μαρία, Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, Σουλούκου Ασπασία, Νασιώκας Έκτορας, Βαγενά Αγγελική, Καραλαριώτου Ειρήνη, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Τερζούδης Χρήστος και Καλαμπαλίκης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Δημοτικού Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Π.Δ. 171/87 2. Το Ν. 3669/08 3. Το Ν. 4024/11 4. Το Ν. 4257/14 5. Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β ΦΑΣΗ" που εκτελέσθηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 534/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής πού ορίστηκε με τo αρ. πρωτ / πρακτικό και την απόφαση 73/ του Δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 55 &53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του. Προϋπολογισμός μελέτης : ,00 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ποσό σύμβασης : ,46 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκπτωση : 51,21% Ημερ. Περάτωσης έργου : 8/9/14 Τελικό κόστος : ,62 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ 6. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, το οποίο έχει ως εξής: Σελίδα 2 από 21

3 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι υπογράφοντες : 1. Δημήτριος Μαβίδης Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 31/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως πρόεδρος της επιτροπής προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2015, 2. Ιωαννίδου Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 3. Τσόλια Χρυσάνθη, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ / πρακτικό και την απόφαση 73/ του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων και Τμήματος Η/Μ έργων του Δήμου Λαρισαίων. Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω : Σελίδα 3 από 21

4 Α/Α ΑΡΙΘ. ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΠΟΣΟΤΗΣ (ΑΡΙΘΜ.) ΠΟΣΟΤΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 1 Ο.1 2 Ο Ο\ Ο.3 ΑΤΕΚ 18 4 Ο.4 5 Ο.5 6 Ο.6 7 Ο.7 8 Ο.8 9 Ο.9 10 Ο.10 A/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΓΗΣ (ΝΤΕΡΕΣ) ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΣΕΙΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΓΑΙΩΔΗ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ M2 45,00 0,00 Μηδέν ΤΕΜ 17,29 14,00 Δεκατέσσερα MM 67,90 0,00 Μηδέν TON. KM 0, ,74 Μ3 20,25 7,41 Έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και εβδομήντα τέσσερα Επτά και σαράντα ένα Μ3 4,50 0,00 Μηδέν ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Μ3 0,90 0,00 Μηδέν ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Μ3 5,00 133,85 ΤΟΝ Χ 10Μ 5,60 0,00 Μηδέν Μ3 15,70 35,99 Εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα πέντε Τριάντα πέντα και ενενήντα εννιά Σελίδα 4 από 21

5 11 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Α\ Α\22.45 Α\22.56 Α\ Α ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Μ3 28,00 6,26 Έξι και είκοσι έξι ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Μ3 56,00 19,56 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 7,90 136,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 11,20 1,84 Μ2 4,50 285,00 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Ή ΦΩΛΕΑΣ ΣΕ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 0,16 ΕΩΣ 0,25 Μ. ΤΕΜ 28,00 7,00 Επτά ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Μ2 16,80 275,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ KG 0,35 35,77 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Μ2 2,20 184,33 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ KG 0, ,36 Δεκαεννιά και πενήντα έξι Εκατόν τριάντα έξι Ένα και ογδόντα τέσσερα Διακόσια ογδόντα πέντε Διακόσια εβδομήντα πέντε Τριάντα πέντα και εβδομήντα επτά Εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία Δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα έξι Σελίδα 5 από 21

6 21 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο NAOIK NAOIK ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ2 5,00 26,83 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C10/12 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΧΑΛΥΒΔΗ ΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΕΙΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500Α ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΧΑΛΥΒΔΗ ΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C Είκοσι έξι και ογδόντα τρία Μ3 95,00 0,00 Μηδέν Μ3 106,00 20,83 Μ2 15,70 11,11 Είκοσι και ογδόντα τρία Έντεκα και έντεκα KG 1, ,00 Δύο χιλιάδες KG 1,07 365,73 KG 1,01 188,28 Τριακόσια εξήντα πέντε και εβδομήντα τρία Εκατόν ογδόντα οκτώ και είκοσι οκτώ 28 Ο.28 Α\ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6Χ9Χ19 ΠΑΧΟΥΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ(ΔΡΟΜΙΚΟΙ) Μ2 19,50 19,44 Δεκαεννιά και σαράντα τέσσερα 29 Ο Ο Ο Ο.32 Α\ Α\ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 19Χ19Χ39 ΕΚ. ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΙΚΟΝΙΑΜ Α ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:21/2, ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Μ2 19,70 0,00 Μηδέν ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΌ ΕΛΑΦΡΑ ΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΑΜΜΙΚΑ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΜ 16,80 15,92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΥΤΟΙΧΩΝ ΑΠΌ ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ Μ2 135,00 0,00 Μηδέν Α\ Α\ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ2 100,00 8,00 Οκτώ Δέκα πέντε και ενενήντα δύο Σελίδα 6 από 21

7 33 Ο.33 Α\ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΠ Η ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ Μ2 0,50 0,00 Μηδέν 34 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.46 Α\ Ν/55.33 Α61.05 Α\61.31 Α\62.21 Α\62.24 Α\62.41 Α\62.50 Α\62.50/Ν Α\ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΩΣ 8 cm. ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 mm ΑΠΌ ΞΥΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΡΥΟΣ ΜΜ 7,30 48,10 ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ,ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13ΜΜ Σελίδα 7 από 21 Μ2 118,00 0,00 Μηδέν ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΜΟΜΟΦΥΛΛΑ Ή ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ Μ2 112,00 0,00 Μηδέν ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟΠΗΚΤΟ ΤΟΙΧΟ Ή ΕΛΑΦΡΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΕΩΣ 23 ΕΚ. ΜΜ 22,50 0,00 Μηδέν ΕΙΔΗ ΚΙΓΓΑΛΕΡΙΑΣ ΤΕΜ 250,00 1,00 Ένα ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΤΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Ή ΠΛΕΥΡΣ ΕΩΣ 160 mm kg 2,70 310,97 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ KG 2,80 177,01 ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ KG 5,00 730,00 Σαράντα οκτώ και δέκα Τριακόσια δέκα και ενενήντα επτά Εκατόν εβδομήντα επτά και ένα Επτακόσια τριάντα ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ KG 5,60 0,00 Μηδέν ΚΑΣΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ KG 6,20 0,00 Μηδέν ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μ2 200,00 74,32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ Μ2 140,00 16,44 KG 4, ,08 Εβδομήντα τέσσερα και τριάντα δύο Δεκαέξι και σαράντα τέσσερα Τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα και οκτώ

8 47 Ο Ο Ο Ο.50 Α\ Α\64.41 Α\64.47 Α\ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 2 ΜΜ 12,30 0,00 Μηδέν ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ''L'' Η ''T'' KG 2,70 0,00 Μηδέν ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΟΠΗ M2 2,80 0,00 Μηδέν ΤΥΠΟΠΟΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 12KG/M2 M2 145,00 0,00 Μηδέν 51 Ο Ο.52 Α\ Α\ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΙΤΗ M2 155,00 17,77 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ Μ2 200,00 0,00 Μηδέν Δέκα επτά και εβδομήντα επτά 53 Ο.53 Α\ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΔΙΦΥΛΛΑ, ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ (ΕΠΑΛΛΗΛΑ), ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ Μ2 190,00 0,00 Μηδέν 54 Ο.54 Α\ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΑ Η ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΗ ΧΩΝΕΥΤΑ Μ2 135,00 136,45 Εκατόν τριάντα έξι και σαράντα πέντε 55 Ο.55 Α\65.19 Μ2 115,00 0,00 Μηδέν Σελίδα 8 από 21

9 56 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.65 Α\65.32 Α\ Α\72.16 Α\ NAOIK NAOIK NAOIK NAOIK ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΌ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μ2 45,00 8,88 ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ Η ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ KG 13,50 365,00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Μ2 13,50 480,00 Οκτώ και ογδόντα οκτώ Τριακόσια εξήντα πέντε Τετρακόσια ογδόντα ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Μ2 23,50 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,00 ΜΜ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 4, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20 CM ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ30 CM Μ2 15,70 0,00 Μηδέν Μ2 13,50 66,89 M2 31,50 65,71 M2 33,50 147,80 M2 33,50 277,00 M2 36,00 14,17 Εξήντα έξι και ογδόντα εννιά Εξήντα πέντε και εβδομήντα ένα Εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα Διακόσια εβδομήντα επτά Δεκατέσσερα και δεκαεπτά 66 Ο.66 NAOIK A/73.35 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ(ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΌ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΜ 4,50 89,96 Ογδόντα εννιά και ενενήντα έξι 67 Ο.67 NAOIK ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ Ή ΜΕ ΣΙΜΕΝΤΟΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜ Α ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 2cm M2 14,60 186,00 Εκατόν ογδόντα έξι 68 Ο Ο.69 NAOIK Α/ NAOIK Α/ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΜ 5,60 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ M2 20,80 0,00 Μηδέν Σελίδα 9 από 21

10 70 Ο.70 NAOIK Α/ 73.47Ν ΠΕΡΙΘΟΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΜΜ 5,00 0,00 Μηδέν 71 Ο Ο.72 NAOIK Α/ 73.97Ν Α\ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ2 38,00 48,05 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΌ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΟ (PVC) ΠΑΧΟΥΣ 6mm Μ2 28,00 73,74 Σαράντα οκτώ και πέντε Εβδομήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα 73 Ο.73 Α\74.22 ΜΠΙΖΩΤΑΡΙΣΜΑ ΑΚΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Μ2 2,80 37,95 Τριάντα επτά και ενενήντα πέντε 74 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.81 Α\ NAOIK Α/ Α/ Α/ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ Μ2 5,60 1,89 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,ΜΑΛΑΚΟΥ,ΠΑΧΟΥΣ 2 ΕΚ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 5 ΤΕΜ ΑΝΑ Μ2 Μ2 85,50 0,00 Μηδέν ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,ΜΑΛΑΚΟΥ,ΠΑΧΟΥΣ 2 ΕΚ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6 ΕΩΣ 10 ΤΕΜ ΑΝΑ Μ2 Μ2 83,00 6,75 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM ΜΜ 9,50 42,20 ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΌ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΧΟΥΣ 2CM M2 78,50 5,38 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2Μ, ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 3/2 (ΒΑΤΗΡΩΝ/ΜΕΤΩΠΩΝ) ΥΑΛΟΠΙΝΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 6.5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 1Μ ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 18ΜΜ (5-8-5) ΜΜ 39,00 37,95 Μ2 38,90 0,00 Μηδέν Μ2 50,00 138,05 Ένα και ογδόντα εννιά Έξι και εβδομήντα πέντε Σαράντα δύο και είκοσι Πέντε και τριάντα όκτω Τριάντα επτά και ενενήντα πέντε Εκατόν τριάντα οκτώ και πέντε Σελίδα 10 από 21

11 82 Ο Ο Ο Ο Ο Ο.87 Α/ Α/77.10 Α/77.54 Α/ Α/ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 5% ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΥΤΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2 1/2 ΕΩΣ 3'' ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Μ2 2,20 0,00 Μηδέν Μ2 3,90 0,00 Μηδέν Μ2 6,70 16,27 Μ2 6,70 570,00 Δέκα έξι και είκοσι επτά Πεντακόσια εβδομήντα ΜΜ 3,40 0,00 Μηδέν Μ2 9, ,00 Πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα Σελίδα 11 από 21

12 88 Ο.88 Α/ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ,ΣΤ ΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, Η ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, Ή ΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, Η ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ- ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μ2 10, ,00 Δύο χιλιάδες διακόσια 89 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο.96 Α/ Α/77.91 Α/ Α/ Α\79.08 Α\79.60 ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1 ΝΑΟΔΟ Α\ΑΒ51 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 ΜΜ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΑΝΘΥΓΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 12,5 ΜΜ Μ2 12,40 98,51 Μ2 5,00 0,00 Μηδέν Μ2 13,00 143,97 Μ2 15,50 25,09 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ KG 5,60 0,00 Μηδέν ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΗΣ (EPS) ΠΑΧΟΥΣ 50 MM Ενενήντα οκτώ και πενήντα ένα Εκατόν σαράντα τρία και ενενήντα επτά Είκοσι πέντε και εννέα Είκοσι έξι και σαράντα πέντε Μ2 16,80 26,45 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ (ΑΠΌ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ) ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Μ3 7,70 0,00 Μηδέν ΠΡΟΧΥΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ MM 9,60 60,27 Εξήντα και είκοσι επτά Σελίδα 12 από 21

13 ΗΛ.9 7 ΗΛ.9 8 ΗΛ Ν\ Ν\ Ν/ Η-Μ 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TEM 377,30 2,00 Δύο ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ MCA L/H 130,00 41,99 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS Μ 13,92 47,60 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS Μ 16,33 19,40 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 INS Μ 20,03 15,60 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 1/4 INS Μ 23,09 18,80 Σαράντα ένα και ενενήντα εννέα Σαράντα επτά και εξήντα Δεκαεννιά και σαράντα Δεκαπέντε και εξήντα Δεκαοκτώ και ογδόντα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS ΤΕΜ 8,08 4,00 Τέσσερα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS ΤΕΜ 9,92 2,00 Δύο ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 INS ΤΕΜ 10,99 0,00 Μηδέν ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 1/4 INS ΤΕΜ 15,51 0,00 Μηδέν ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜ 1/4 INS ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ TEM 6,00 11,00 Έντεκα TEM 7,96 17,00 Δεκαεπτά ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1'' ΜΜ 2,00 517,38 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1 1/4 ΕΩΣ 2'' ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜ. ΑΝΩ ΤΗΣ 1 INS ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 2 INS Πεντακόσια δεκαεπτά και τριάντα οκτώ ΜΜ 2,25 0,00 Μηδέν ΜΜ 21,72 13,20 Δεκατρία και είκοσι Σελίδα 13 από 21

14 16 12 Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 75,46 4,00 Τέσσερα Ν ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΜ 118,10 20,00 Είκοσι 2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ Ν Ν\ Ν Ν Ν Ν Ν ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 INS ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ 22X3 MM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΥΘΥΣ ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 mm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 3,5 mm ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 IN ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 IN ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑLL- VALVE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 IN ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ,ΕΠΙΧΡΩΜΙΩ ΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 INS ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ,ΕΠΙΧΡΩΜΙΩ ΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4 INS ΤΕΜ 150,00 6,00 Έξι M 14,90 229,60 M 17,89 0,00 Μηδέν M 18,16 0,00 Μηδέν M 5,75 0,00 Μηδέν Μ 7,04 95,04 TEM 11,08 20,00 Είκοσι TEM 12,26 0,00 Μηδέν Διακόσια είκοσι εννέα και εξήντα Ενενήντα πέντε και τέσσερα TEM 20,80 4,00 Τέσσερα TEM 10,68 15,00 Δεκαπέντε TEM 18,70 0,00 Μηδέν Σελίδα 14 από 21

15 Ν Ν/ ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 INS TEM 8,87 20,00 Είκοσι ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 50 CM TEM 161,35 13,00 Δεκατρία ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ TEM 27,02 14,00 Δεκατέσσερα ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,6 Μ ΤΕΜ 21,22 0,00 Μηδέν ΣΑΠΩΝΟΘΗΚΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5Χ15 cm ΤΕΜ 15,23 3,00 Τρία ΑΓΓΙΣΤΡΟ(ΓΑΝΤΖΟΣ) ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ,ΕΠΙΧΡΩΝΙΩ ΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ,ΑΠΛΟ ΤΕΜ 5,72 0,00 Μηδέν ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 13,00 20,00 Είκοσι ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50 ΔΙΑΣΤΑΣ. 30CM X 40 CM TEM 130,00 0,00 Μηδέν ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ KG 2,00 0,00 Μηδέν ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ) ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 140,83 18,00 Δεκαοκτώ ΔΙΚΛΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4'' ΤΕΜ 60,00 21,00 Είκοσι ένα ΔΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ Σελίδα 15 από 21 ΤΕΜ 27,00 6,00 Έξι ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4ΜΜ ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42Χ60 ΤΕΜ 30,00 14,00 Δεκατέσσερα ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2'' ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ3/4'' ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1'' ΤΕΜ 9,02 8,00 Οκτώ ΤΕΜ 11,11 0,00 Μηδέν ΤΕΜ 12,49 0,00 Μηδέν

16 ATHE ΗΛΜ ATHE Ν ATHE Ν ATHE Ν ATHE Ν ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ- ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ,ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ,ΕΠ ΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 ins ΤΕΜ. 61,03 2,00 Δύο ΨΥΚΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 200 ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΜ. 569,12 1,00 Ένα ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ 35 MM ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ18Χ2mm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ16Χ2mm ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΑΦΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 70Χ70 cm Μ 4,00 0,00 Μηδέν Μ 5,75 2,00 Δύο Μ 4,10 0,00 Μηδέν Μ 143,16 2,00 Δύο 2.3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ν\ Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ TEM 200,00 6,00 Έξι ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΤΕΜ 50,00 29,00 Είκοσι εννέα ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΟ PVC 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50ΜΜ Μ 14,00 46,30 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 75ΜΜ M 18,00 10,00 Δέκα Σαράντα έξι και τριάντα Σελίδα 16 από 21

17 Ν Ν Ν Ν\9306 Ν ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 4 ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 ΜΜ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 5ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ125 ΜΜ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. ΠΙΕΣΕΩΣ 5ATM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 160 ΜΜ ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 75 MM ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 MM ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΠΕΛΛΟ) ΜΕΧΡΙ Φ 10 CM ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 0,50 M ΔΙΑΣΤΑΣ. 50CM Χ 60 CM M 24,00 52,05 M 28,00 0,00 Μηδέν M 32,00 0,00 Μηδέν TEM 1,94 0,00 Μηδέν TEM 3,00 7,00 Επτά TEM 8,00 2,00 Δύο TEM 150,00 1,00 Ένα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ,ΔΡΟΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟ M2 41,96 0,00 Μηδέν ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16 cm TEM 100,00 0,00 Μηδέν Πενήντα δύο και πέντε 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ν/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 180,00 8,00 Οκτώ ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,5 mm2 Μ 1,30 260,00 Διακόσια εξήντα ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ Πεντακόσια ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ εξήντα τέσσερα 2,5 mm2 Μ 1,42 564,50 και πενήντα Σελίδα 17 από 21

18 Ν Ν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 13,5 mm2 Μ 3,24 36,00 Τριάντα έξι ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 16 mm2 Μ 4,05 0,00 Μηδέν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ 13,5 mm2 Μ 3,22 0,00 Μηδέν ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΠΙΡΑΛ 16 mm2 Μ 4,04 103,62 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 0,10 m Μ 6,00 209,42 ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 23 mm2 Μ 4,97 0,00 Μηδέν Εκατόν τρία και εξήντα δύο Διακόσια εννιά και σαράντα δύο ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΥΘΥΣ 29 mm2 Μ 6,00 0,00 Μηδέν ΑΓΩΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 6 mm2 Μ 2,19 54,00 Πενήντα τέσσερα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ 2Χ58W,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST ME ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ,ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΙΜΙΤΟΝΟΥ ΚΑΙ STARTER ΟΡΟΦΗΣ Ή ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΕΜ 114,23 25,00 Είκοσι πέντε ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ W.C. ΤΕΜ 41,01 34,00 Τριάντα τέσσερα Ν ΔΙΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10Α ΤΑΣΕΩΣ 250 V ENTASEV 10A KOMITΤΕΡ Ή ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΤΕΜ 5,85 16,00 Δεκαέξι ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α ΤΕΜ 9,13 9,00 Εννέα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Ή ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΕΜ 352,73 1,00 Ένα ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ Η ΝΥΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 70 ΜΜ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 ΜΜ2 3 ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΜ 6,97 43,00 Σαράντα τρία Σελίδα 18 από 21

19 Ν Ν Ν Ν/ Ν/ Ν/ Ν Ν ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜ 7,00 0,00 Μηδέν ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΜ 96,46 3,00 Τρία ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 4.034,95 1,00 Ένα ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ ΟΡΑΤΟ Ή ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2.5 ΜΜ2 Μ 5,69 439,70 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 144,85 7,00 Επτά ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250 W, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 414,26 1,00 Ένα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 250W ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΡ65 Τετρακόσια τριάντα εννέα και εβδομήντα ΤΕΜ 129,33 9,00 Εννέα ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 15,09 4,00 Τέσσερα ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WL-SIEMENS ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16Α Μ 6,80 0,00 Μηδέν Μ 10,09 10,00 Δέκα ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ 2Χ36w ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΤΕΜ 68,33 0,00 Μηδέν ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 30Χ15 mm Μ 4,93 58,10 Πενήντα οκτώ και δέκα Σελίδα 19 από 21

20 1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό ,00 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 534/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και η πίστωση ,65 ευρώ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 526/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό. 2. Η ανάθεση του έργου έγινε την 3/12/13 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 51,21% επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου. 3. Την 11/4/14 υπογράφηκε η σύμβαση. 4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 15/4/ Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη ,23ευρώ ( , ,91 Φ.Π.Α.). 6. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη ,23ευρώ ( , ,91 Φ.Π.Α.). 7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των ,62ευρώ ( , ,80 Φ.Π.Α.), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα. Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν. Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν. Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 08/09/14 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 7 μηνών, προτείνει την προσωρινή παραλαβή του έργου. Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως. ΛΑΡΙΣΑ 6 / 4 /2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μαβίδης 2. Ιωαννίδου Κατερίνα Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου 3. Τσόλια Χρυσάνθη Συνάπαλου Αναστασία Σελίδα 20 από 21

21 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ», όπως αναφέρεται παραπάνω. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 21 από 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα