ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΦΑΛΕΚΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΦΑΛΕΚΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΦΑΛΕΚΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

2 1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης έχει εκµισθώσει από το Ελληνικό Δηµόσιο το δικαίωµα διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας (έως 90 C) Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης σε έκταση στρµ. Το άµεσα αξιοποιήσιµο βεβαιωµένο ενεργειακό δυναµικό αφορά στην εκµετάλλευση γεωθερµικών ρευστών έως 150m 3 /h µε αρχική θερµοκρασία C. Σύµφωνα µε την ενεργειακή προµελέτη και το υποβληθέν οικονοµοτεχνικό σχέδιο αξιοποίησης θα υπάρξει αξιοποίηση θερµοκρασιακού εύρους της τάξης των 58 C, γεγονός που θα προσφέρει στο σύστηµα εγκατεστηµένη θερµική ισχύ της τάξης των 10MWth. Τα βασικά έργα υποδοµής αφορούν στον εξοπλισµό της παραγωγικής γεώτρησης ΑΑ-3Π, το πρωτεύον υπόγειο δίκτυο συνολικού µήκους 3600 µ., ο θερµικός σταθµός µε τους πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας, τους διανοµείς και τους αυτοµατισµούς, τα δευτερεύοντα δίκτυα συνολικού µήκους περίπου µ. και τέλος τις δύο γεωτρήσεις επανεισαγωγής σε βάθος έως 500 µ. Οι προκαθορισµένες τελικές χρήσεις ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες χειµερινών χρήσεων και µία κατηγορία θερινής αξιοποίησης µέρους των γεωθερµικών ρευστών: Στην πρώτη κατηγορία χειµερινών χρήσεων ανήκει το σύνολο των δηµοσίων κτιρίων της περιοχής Άνθειας-Αρίστηνου συνολικής καλυµµένης επιφάνειας περίπου m 2 (αφορά σε 11 κτίρια µεταξύ των οποίων και το χωριό SOS). Στην δεύτερη κατηγορία χειµερινών χρήσεων ανήκουν υπάρχουσες και υπό κατασκευή θερµοκηπιακές µονάδες συνολικής έκτασης 50 στρεµµάτων εκ των οποίων 35 στρέµµατα υδροπονικών καλλιεργειών κηπευτικών και 15 στρέµµατα καλλιέργειας µικροφυκών (spirulina κ.ά). Η Τρίτη επενδυτική κατηγορία είναι η θερινή χρήση σε δηµοτικά ξηραντήρια βιοµάζας, τα οποία θα κατασκευαστούν και θα λειτουργούν για την παραγωγή pellets. Συνολικά αναµένεται να διακινούνται περίπου m 3 γεωθερµικών ρευστών ανά έτος στο πρωτεύον δίκτυο και περίπου m 3 ρευστών στα δευτερεύοντα δίκτυα. Η συνολική ετήσια παραγόµενη θερµική ενέργεια θα είναι της τάξης των KWh και ο ετήσιος συντελεστής χρήσης θα προσεγγίσει το 30%. 1

3 1.2 ΩΦΕΛΗ Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης είναι ο εκµισθωτής και διαχειριστής του γεωθερµικού πεδίου. Τα έργα θα κατασκευαστούν από το Δήµο Αλεξανδρούπολης και θα διαχειρίζονται απ αυτόν. Οι άµεσα ωφελούµενοι θα είναι: αρχικά ο Δήµος Αλεξανδρούπολης διότι θα µειώσει δραµατικά (έως και 80%) το ετήσιο κόστος για τη θέρµανση των 11 δηµόσιων κτιρίων (Δηµοτικό, Γυµνάσιο, Υπηρεσίες Δήµου, Χωριό SOS κ.ά), θα λαµβάνει τίµηµα για την πώληση γεωθερµικής ενέργειας στις θερµοκηπιακές µονάδες, οι οποίες θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν από ιδιώτες και τέλος µε την φθηνή παραγωγή των pellets θα απεξαρτήσει το σύνολο των σχολικών κτιρίων των οποίων έχει την ευθύνη από συµβατικά καύσιµα. Ο δεύτερος ωφελούµενος θα είναι οι θερµοκηπιακές µονάδες τόσο αυτές που βρίσκονται εν λειτουργία όσο και αυτές που θα κατασκευαστούν από ιδιώτες είτε για παραγωγή κηπευτικών, είτε για καλλιέργεια και παραγωγή µικροφυκών. Οι ενεργειακές ανάγκες των θερµοκηπιακών µονάδων, οι οποίες προσεγγίζονται στις /στρµ/έτος θα καλυφθούν κατά 100% από τη γεωθερµία µε κόστος το οποίο θα ανέρχεται στο 20-25% του αντίστοιχου κόστους από συµβατικά καύσιµα. 2

4 Πέραν πάσης αµφιβολίας ο πιο µεγάλος ωφελούµενος θα είναι η τοπική κοινωνία, διότι για πρώτη φορά θα εισαχθεί προς χρήση και επίδειξη µια σηµαντική ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και θα αποκτηθεί σταδιακά τεχνογνωσία για περαιτέρω εφαρµογή και αξιοποίηση. 1.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Σύµφωνα µε την ενεργειακή προµελέτη η οποία εκπονήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της υποψηφιότητας του Δήµου Αλεξανδρούπολης στη φάση διεκδίκησης του δικαιώµατος διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης, ο προϋπολογισµός των εργασιών που αφορούν στο τρίπτυχο: άντληση εναλλαγή και διανοµή θερµικής ενέργειας επανεισαγωγή απορριπτόµενων ρευστών ανέρχεται στο ποσό των (συµπεριλαµβάνονται ΦΠΑ 23%, Γενικά Έξοδα 15% και Απρόβλεπτα 10%). 1.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Το βεβαιωµένο ενεργειακό φορτίο που µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα εκτιµάται στα 150m3/h µε εύρος θερµοκρασιών C. Οι αριθµοί αυτοί αντιπροσωπεύουν συνολικό θερµικό φορτίο της τάξης των 10 ΜWth. Σε επενδύσεις στον πρωτογενή αγροτικό τοµέα το θερµικό αυτό φορτίο µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 100 στρεµ. θερµοκηπίων. Η µεταφορά της γεωθερµικής ενέργειας µπορεί να γίνει µε δίκτυα µεσαίου έως υψηλού κόστους και µε µικρές απώλειες θερµότητας. Είναι φανερό ότι οι παραπάνω αριθµοί αποκτούν ουσία όταν αναφέρονται σε κατ εξοχήν παραγωγικές επενδύσεις κύρια στον αγροτικό τοµέα. Στη σηµερινή όµως οικονοµική συγκυρία µε τις τιµές των συµβατικών καυσίµων στα ύψη (diesel στα 1,30 /lt), έργα όπως η τηλεθέρµανση (δηµόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων) θα µεγιστοποιήσουν το κοινωνικό όφελος 3

5 και θα αποδειχθούν εξίσου σηµαντικά από οικονοµικής και διαχειριστικής άποψης. Τα έργα τα οποία θα κατασκευαστούν έχουν ως βασικό στόχο την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τη µεταστροφή των νέων της περιοχής προς τη σύγχρονη και εντατική γεωργία, την αναβάθµιση του αγροτικού εισοδήµατος και την εν γένει εξοικονόµηση ενέργειας στη θέρµανση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και ολόκληρων οικισµών. Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο κεντρικός σχεδιασµός, η ενοποιηµένη διαχείριση και η επιχειρηµατική ενασχόληση µε την αξιοποίηση του Γ/Π Αρίστηνου- Αλεξανδρούπολης είναι πολυδιάστατη και αποκτά µια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα σηµασία στην ουσιαστική παρέµβαση ενός τόσο µεγάλου Καλλικρατικού Δήµου υπέρ της αξιοποίησης των τοπικών εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Τα προαναφερθέντα αποτελούν διαπιστώσεις µιας εγγενούς κατάστασης που ταλανίζει χρόνια την αδυναµία ουσιαστικής παρέµβασης των Δήµων σε θέµατα «καυτά» όπως αυτό του ουσιαστικού ελέγχου και διαχείρισης των τοπικών ενεργειακών πόρων. Περιβαλλοντικά δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβληµα παρά το γεγονός ότι η ποιότητα των γεωθερµικών ρευστών είναι «κακή». Τα γεωθερµικά ρευστά στο σύνολο τους και αφού αποδώσουν το θερµικό τους φορτίο στις επιλεγµένες τελικές χρήσεις, θα επιστρέφουν στον γεωθερµικό ταµιευτήρα µε εισπίεση στις γεωτρήσεις επανεισαγωγής. Υ / Γ Παρακαλώ, στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υπάρχει η χρήση Γεωθερµίας, διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου χαµηλής- µέσης ενθαλπίας Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης σε έκταση στρµ. και δικτύων τηλεθέρµανσης και θερµοκηπίων σε ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήµο Αλεξ/πολεως (ΦΕΡΕΣ-ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ). 2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΛΕΤ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 18 στρεµ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ. Δηµοτική µονάδα αξιοποίησης στερεής βιοµάζας µε παραγωγή συσσωµάτων (pellet) µε χρήση γεωθερµικής ενέργειας. 4

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση µονάδας αξιοποίησης της στερεής βιοµάζας για την παραγωγή συσσωµάτων (pellet), η οποία θα χρησιµοποιεί το διαθέσιµο γεωθερµικό πεδίο για την κάλυψη των θερµικών αναγκών αφύγρανσης / ξήρανσης. Η πρώτη ύλη θα αποτελείται κυρίως από τα υπολείµµατα των ελαιώνων της Μάκρης Αλεξανδρούπολης και λοιπά δασικά, γεωργικά και αστικά υπολείµµατα (κλαδέµατα). Για την υλοποίηση της πρότασης ο Δήµος Αλεξανδρούπολης διαθέτει ακίνητη περιουσία (αγρόκτηµα) στην περιοχή του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας της Τραϊανούπολης. Τα παραγόµενα pellets θα χρησιµοποιούνται για την θέρµανση των σχολικών κτιρίων του Δ. Αλεξανδρούπολης, τα οποία σύµφωνα µε το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήµου κατανάλωσαν το 2011 πάνω από λίτρα πετρελαίου θέρµανσης. Ο αριθµός των σχολικών κτιρίων που θα εξυπηρετείται από τα παραγόµενα pellets θα προκύψει από µελέτη της διαθέσιµης πρώτης ύλης. Αντίστοιχα, θα προκύψει και η δυναµικότητα της µονάδας παραγωγής pellet. Στην πρόταση περιλαµβάνεται και η προµήθεια των λεβήτων pellet, οι οποίο θα εγκατασταθούν στα κτίρια των σχολικών µονάδων. Για την στέγαση της µονάδας παραγωγής pellet θα αξιολογηθούν υφιστάµενες κτιριακές υποδοµές του Δ. Αλεξανδρούπολης και σε περίπτωση που δεν κριθούν κατάλληλες θα αξιοποιηθεί διαθέσιµη έκταση 18 στρ. πλησίων της γεωθερµικής γεώτρησης Αετοχωρίου. Με στόχο την ενηµέρωση των δηµοτών αλλά και των µαθητών και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, προβλέπεται η µονάδα παραγωγής pellet να είναι επισκέψιµη από το κοινό σε προγραµµατισµένες ηµέρες και ώρες ακολουθώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Αποθήκες 200m2µε κατάλληλη διαµόρφωση, Μηχάνηµα άλεσης βιοµάζας, Ξηραντήριο, Μεταφορέας, Μηχανή πελλετοποίηση, Ψυκτικός διαχωριστής, Πρόσθετος εξοπλισµός, Λέβητες βιοµάζας-pellet κατάλληλης ισχύος, Φορτηγά µεταφοράς πρώτης ύλης & pellets. 5

7 3.ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Τίτλος Πρότασης : «Προτεινόµενες επεµβάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας και ενσωµάτωσης Α.Π.Ε. στο νέο κολυµβητήριο Αλεξανδρούπολης», στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ προς Ο.Τ.Α. και Δηµοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : ,70 Το κτίριο του Νέου Κλειστού Κολυµβητηρίου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση µε βάση την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 693/2001 και αποτελείται από δύο επίπεδα υπογείου, δύο επίπεδα ισογείου και επίπεδο ορόφου. Η κατασκευή του Κλειστού Κολυµβητηρίου ξεκίνησε το 2005 και το κτήριο παραδόθηκε σε λειτουργία το Στο κτίριο η παραγωγή θερµικής ενέργειας γίνεται µε την καύση φυσικού αερίου σε έξι (6) λέβητες θερµού νερού ενώ η παραγωγή ψυχρού νερού για την ψύξη καλύπτεται µε 2 αερόψυκτους ψύκτες. Ο φωτισµός έχει υλοποιηθεί µε σειρά φωτιστικών διαφόρων τύπων υψηλής κατανάλωσης. Δεν υπάρχουν συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στην πρόταση του Δήµου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.16 του ΕΠΠΕΡΑΑ προς Ο.Τ.Α. και Δηµοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., προτείνεται µια σειρά παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας και ενσωµάτωσης συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενεργείας όπως: Επεµβάσεις στα υφιστάµενα συστήµατα θέρµανσης ψύξης και κλιµατισµού του κτηρίου Εγκατάσταση συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας µε χρήση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας νερού-νερού µε γεωεναλλάκτη ανοικτού κυκλώµατος. Εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων για την κάλυψη των θερµικών αναγκών του Ζεστού Νερού Χρήσης αλλά και της θέρµανσης του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής. 6

8 Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού αυτόµατου ισοθερµικού καλύµµατος κολυµβητικής δεξαµενής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες εξάτµισης από το νερό µιας κολυµβητικής δεξαµενής, τις ώρες κατά τις οποίες αυτή δεν χρησιµοποιείται. Μέτρα παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας στο φωτισµό του κολυµβητηρίου, µε αντικατάσταση λαµπτήρων φθορισµού µε λαµπτήρες LED. Ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την κάλυψη µέρους των ηλεκτρικών αναγκών του κτιρίου. 4.ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας στον Αθλητισµό Η περίπτωση του κλειστού γυµναστηρίου Αλεξανδρούπολης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κλειστό γυµναστήριο Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα από τα πιο ενεργοβόρα δηµοτικά κτίρια του Δ. Αλεξανδρούπολης, το οποίο λόγω των πρόσφατων επιτυχιών της τοπικής οµάδας πετοσφαίρισης έχει ιδιαίτερα αυξηµένη επισκεψιµότητα. Έτσι, η εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ και µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας πέρα από τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να έχει για τον Δ. Αλεξανδρούπολης µπορεί να αποτελέσει κίνητρο ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. 7

9 Το κλειστό γυµναστήριο κατασκευάστηκε το 1976 και έχει συνολικό εµβαδόν 1530m2. Απουσιάζει πλήρως η θερµοµονωτική προστασία, ενώ τα ανοίγµατα είναι αλουµινίου µε µονό υαλοπίνακα. Το σύστηµα θέρµανσης αποτελείται από λέβητα ισχύος kcal/h. Επίσης, υφίσταται κεντρική κλιµατιστική µονάδα ισχύος kcal/h η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Πρόσφατα εγκαταστάθηκε αντλία θερµότητας αέρα-νερού για την θέρµανση του ζεστού νερού χρήσης. Η κατανάλωση πετρελαίου για το 2011 ήταν λίτρα και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου kWh. Η πρόταση περιλαµβάνει την εφαρµογή κατάλληλων τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών σε θέρµανση και ψύξη καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω του ιδιαίτερου προφίλ κατανάλωσης του γυµναστηρίου (πχ έντονη κατανάλωση τα Σαββατοκύριακα) η επιλογή των ΑΠΕ θα προκύψει από τεχνοοικονοµική µελέτη. Όπου είναι εφικτό (πχ αντικατάσταση υαλοστασίων) θα εφαρµοστούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. Σκόπιµη κρίνεται και η εφαρµογή συστηµάτων BMS. Τα παραπάνω θα συνδυαστούν µε έξυπνα συστήµατα διαδραστικών οθόνων για την ενηµέρωση των επισκεπτών του γυµναστηρίου όσον αφορά την το ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα, την παραγόµενη ηλεκτρικής και θερµική ενέργεια από ΑΠΕ και άλλες αντίστοιχες πληροφορίες. 5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Με την πράξη αυτή προβλέπεται στα πλαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του εµπορικού και πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου Αλεξανδρούπολης να γίνει η προµήθεια φωτισµού χαµηλής κατανάλωσης σε ενέργεια, καθώς και ειδικού φωτισµού µε χρήση ΑΠΕ, έτσι ώστε µέσω της επισκεψιµότητάς του να εκπαιδεύει τον πολίτη, τον µαθητή και κάθε επισκέπτη στην εξοικονόµηση ενέργειας και την εκµετάλλευση των ήπιων µορφών 8

10 ενέργειας που ο τόπος µας προσφέρει (ήλιος, αέρας).συγκεκριµένα θα γίνει η προµήθεια τεσσάρων αυτόνοµων αιολικών και φωτοβολταϊκών φωτιστικών, που µε τη χρήση του ανέµου και του ήλιου θα παράγουν ενέργεια που θα εκπέµπει φως. Επίσης θα αντικατασταθεί όλος ο συµβατικός φωτισµός του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας της πόλης µε φωτιστικά τύπου LED έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 60%. 6.Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Δωρικού Συµµετοχή στο πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ «Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» υπέβαλε ο Δήµος Αλεξανδρούπολης. Η πρόταση αφορά στη µετατροπή της τοπικής κοινότητας Δωρικού σε «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα». Το όραµα της πρότασης εντοπίζεται στο µοντέλο της «Αειφόρου Κοινότητας», το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωµατώνει χαρακτηριστικά όπως οικονοµική αυτοτέλεια µε ακµάζουσα τοπική οικονοµία, περιβαλλοντική ευαισθησία, χωροταξική ανάπτυξη εν αρµονία µε το περιβάλλον, εθελοντισµό, κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία. Για την διαµόρφωση των χαρακτηριστικών της «Αειφόρου Κοινότητας» εκπονήθηκε ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων µε συγκεκριµένη στόχευση σε: - Εξοικονόµηση ενέργειας και ορθολογική διαχείριση πόρων και ενέργειας - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων - Αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναµικού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προστασία του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 9

11 Ειδικός στόχος της πρότασης είναι η επίτευξη µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας στα όρια της «Κοινότητας». Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναλυτική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων της τοπικής κοινότητας και εντοπίστηκαν οι παρεµβάσεις και τα έργα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και δηµιουργία της «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού Δήµου Αλεξανδρούπολης». Συγκριτικό πλεονέκτηµα της πρότασης του Δήµου Αλεξανδρούπολης αποτελεί η εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας για την θέρµανση των οικισµών Δωρικού και Αετοχωρίου µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης. Ο προϋπολογισµός της πρότασης ανέρχεται στα 14,3 εκ. ευρώ και εκτός της τηλεθέρµανσης περιλαµβάνει δράσεις όπως παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό και δηµόσιο κτιριακό τοµέα, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες των κατοικιών, προµήθεια ηλεκτροκίνητων δηµοτικών οχηµάτων, δηµιουργία δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων και βιοκλιµατικές αναπλάσεις. Τα αναµενόµενα οφέλη από την δηµιουργία της πρότυπης «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού» βρίσκονται στην δηµιουργία προστιθέµενης και πολλαπλασιαστικής αξίας σε όλους τους τοµείς και τις δραστηριότητες της κοινότητας, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 7. Ενεργειακή αναβάθµιση του 4ου και 5ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης Υποβολή προτάσεων µε στόχο την χρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα δράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και δευτερευόντως έργων αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάµενα σχολικά κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές κλιµατικής ζώνης Γ & Δ όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ». 10

12 Σύµφωνα µε τον οδηγό του Προγράµµατος χρηµατοδοτούνται παρεµβάσεις όπως: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας οι οποίες περιλαµβάνουν: Παρεµβάσεις βελτίωσης κτιριακού κελύφους και γενικώς λήψη µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής µαθητών και προσωπικού. Προσθήκη σκιάστρων, συστηµάτων ηλιοπροστασίας Αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε νέα πιστοποιηµένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων µε σύστηµα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου, υγραερίου Φυτεύσεις δωµάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση µε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο Συστήµατα κλιµατισµού υψηλής απόδοσης µε όλες τις προβλεπόµενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την αποκατάσταση των χώρων Δράσεις ΑΠΕ οι οποίες περιλαµβάνουν: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αυτόνοµες µέγιστης ισχύος 5 kw ανά κτίριο, για επιδεικτικούς κυρίως λόγους Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερµίας Εγκαταστάσεις καύσης βιοµάζας Μονάδες θερµικών ηλιακών συστηµάτων Παρεµβάσεις µετατροπής υφιστάµενων Η/Μ εγκαταστάσεων µε σκοπό την προσαρµογή των λειτουργικών τους παραµέτρων στα δεδοµένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις οι οποίες περιλαµβάνουν Τεχνικές Μελέτες (προµελέτες, Οριστικές Μελέτες, τεύχη δηµοπράτησης, µελέτες εφαρµογής) Ενεργειακές επιθεωρήσεις και Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ 11

13 Ολοκληρωµένα Συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής BEMS Δράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης, όπως πινακίδα έργου, δηµιουργία ιστοτόπου, φυλλαδίων, οδηγού ορθών πρακτικών κ.α. Υπηρεσίες Ενεργειακού Συµβούλου για ενεργειακά θέµατα και Συµβούλου για θέµατα προστασίας περιβάλλοντος Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για τεχνικά θέµατα Το πρόγραµµα είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΤΠΑ και το ΠΔΕ, η δε χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% του προϋπολογισµού. Το Γραφείο Ενέργειας του Δήµου µας διαθέτει σε ετοιµότητα προµελέτη για την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθµισης του 4ου και 5ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης και µπορεί να προβεί άµεσα στην ετοιµασία του απαιτούµενου φακέλου για την συµµετοχή στο εν λόγω πρόγραµµα. Ο Δήµος µας πρέπει ν' αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για την ενεργειακή αναβάθµιση του 4ου και 5ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης µε στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των µαθητών και των κατοίκων σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και, βεβαίως, την ευθυγράµµιση µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την Ενέργεια. 8. Σύµφωνο των Δηµάρχων Ο Δήµος Αλέξ/πολης έχει υπογράψει το λεγόµενο «Σύµφωνο των Δηµάρχων», που αποτελεί µια ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συµµετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσµεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσµευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύµφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση των εκποµπών CO2 κατά 20% έως το Σε συνεργασία µε το Γραφείο Συµφώνου των Δηµάρχων, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθά τους 12

14 υπογράφοντες, απαντώντας σε ερωτήσεις επιστηµονικής και τεχνικής φύσης, κυρίως σε σχέση µε τις απογραφές των εκποµπών και τα σχέδια δράσης. Οι υπογράφοντες λαµβάνουν καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, χάρη σε µια σειρά εργαλείων και µεθοδολογιών, που έχουν αναπτυχθεί σε συντονισµό µε το Γραφείο Συµφώνου των Δηµάρχων. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όµως, το Σύµφωνο απολαµβάνει πλήρη θεσµική υποστήριξη, όπως από την Επιτροπή των Περιφερειών, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία βοηθά τις τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές προοπτικές τους. Ο δήµος Αλεξανδρούπολης έχει καταφέρει να ολοκληρώσει µε επιτυχία όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες, ώστε να καταστεί ισότιµο µέλος του Συµφώνου των Δηµάρχων, ώστε να ανοίξει έναν δικό του δρόµο που τον συνδέει απευθείας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εξασφάλιση περαιτέρω ενεργειακής θωράκισης. 9. Χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA α) αντικατάσταση φωτισµού Αλέξ/πολης β) ηλεκτροκίνηση στην πόλη για εργασίες γ) εγκατάσταση φωτοβολταικών δ) κολυµβητήριο Α.Π.Ε Το χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA (Jint Eurpean Supprt fr Sustainable Investment in City Areas / Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιµες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές), µέσω του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 13

15 Αειφόρος Ανάπτυξη», θα διαθέσει 10 εκ Ευρώ µέχρι το 2015, για τη χρηµατοδότηση ανταποδοτικών επενδύσεων αστικής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά: αστικές, βιοκλιµατικές αναπλάσεις ανοικτών χώρων σε συνδυασµό µε χρήσεις αναψυχής ή αθλοπαιδιών,τουριστικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δηµόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ολοκληρωµένα συστήµατα ελέγχου στάθµευσης και περιορισµού της κυκλοφορίας στα κέντρα πόλεων εκσυγχρονισµός συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 10. Φωτοβολταικά στα σχολεία του δήµου Αλεξανδρούπολης Τοποθέτηση φωτοβολταικών σε δηµοτικά σχολεία και γενικά σε 20 εγκαταστάσεις-κτίρια του δήµου Αλεξανδρούπολης. 14

16 Με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστηµάτων ο Δήµος Αλεξανδρούπολης θα εξοικονοµεί χρήµατα και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θα εξασφαλίσει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kw σε στέγες σχολικών και δηµοτικών κτιρίων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού του Δήµου Αλεξανδρούπολης και στους στόχους εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, «η εγκατάσταση των συστηµάτων αυτών ιδιαίτερα σε σχολικές µονάδες, πέραν του οικονοµικού οφέλους παίζει ταυτόχρονα σηµαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας». 11. Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού & θερµότητας (ΣΗΘΥΑ) Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού & θερµότητας µε χρήση Φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο νέο κλειστό κολυµβητήριο Αλέξ/πολης. (Μελλοντική χρήση σε ολόκληρο το συγκρότηµα κτηρίων του Δήµου στην εκεί περιοχή π.χ και ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ,ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΚΑΠΗ). 12.Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων 15

17 ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΒΟΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Η δηµιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί: Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα Πράσινα θέµατα Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση µεταξύ των ελληνικών Πόλεων / Δήµων Στη συµβολή για τη ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο ούτως ώστε να: Αναπτυχθεί στον πολίτη Πράσινη Συνείδηση και να του προσφερθεί ένα καλύτερης ποιότητας αστικό περιβάλλον. Οι τοµείς που σε τοπικό πάντα επίπεδο απασχολούν το Δ.Ε.Π.Π. αφορούν σε 1. Συµβολή στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής 2. Ανάπτυξη βιώσιµων µεταφορών 3. Δηµιουργία πράσινων αστικών περιοχών που ενσωµατώνουν την αειφόρο χρήση της γης 4. Δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας 5. Βελτίωση του ατµοσφαιρικού αέρα 6. Μείωση των επιπέδων θορύβου 7. Αποτελεσµατική διαχείριση αποβλήτων 8. Ορθολογισµό στην κατανάλωση νερού 9. Επεξεργασία των λυµάτων 10. Οικολογική καινοτοµία και βιώσιµη απασχόληση 11. Διαχείριση του περιβάλλοντος και 12. Ενεργειακή απόδοση 16

18 Το Δ.Ε.Π.Π. είναι ανοικτό σε συνεργασίες και ανταλλαγές τεχνογνωσιών. Έτσι, παράλληλα µε την κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινά µία Πρόσκληση Συνεργασίας σε οργανισµούς, φορείς, ινστιτούτα κλπ. που θα πρέπει να αποτελέσουν σύµβουλους, υποστηρικτές και αρωγούς στο Δ.Ε.Π.Π. και σε πολλές δράσεις του. Αυτοί ενδεικτικά είναι: Πανεπιστήµια / Ακαδηµαϊκοί / Ερευνητές / Πάροχοι / Εταιρείες όλης της Ελλάδας που ασχολούνται µε την Πράσινη Ανάπτυξη / Τεχνολογία /Διαχείριση σε τοµείς όπως Αρχιτεκτονική Μηχανική, Σχεδιασµός Αστικού Τοπίου, Κοινωνιολογικών Σπουδών,Τεχνολογία Ενέργειας, Συγκοινωνιολογία,Αυτοκινητοβιοµηχανία Οικονοµικών Σπουδών. Ιδρύµατα, Σύλλογοι, Ινστιτούτα, Εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (N.G.O.) µε Πράσινο Αντικείµενο Δίκτυα Πράσινων Πόλεων ανά τον κόσµο Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τοµέα. Δηµοτικές, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές οµάδες, κινήµατα που διέπονται από Πράσινη Αντίληψη Αρµόδια / Σχετικά Υπουργεία 13. Ελληνικός Ζεόλιθος Ο ελληνικός φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα δέσµευσης βακτηρίων, αερίων, ανόργανων, οργανικών και οργανοµεταλλικών ενώσεων, ρυθµίζει προς το ουδέτερο το ph των υδάτων και εµπλουτίζει τα ύδατα µε οξυγόνο. Η ορυκτολογική σύσταση και οι φυσικοχηµικές ιδιότητες καθιστούν τον ελληνικό φυσικό ζεόλιθο το καταλληλότερο υλικό για πολυάριθµες και πολύµορφες περιβαλλοντικές, βιοµηχανικές, κτηνοτροφικές και αγροτικές εφαρµογές. Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης την Άνοιξη του 2014 προχωρά στην αγορά Ζεόλιθου για χρήση στο βιολογικό αγρόκτηµα και µετατροπή του σε ΖΕΟ-ΒΙΟΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. 17

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων»

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Άρης Καραχάλιος : Δήμαρχος Φαρσάλων Θελούρα Ηλέκτρα : Ειδική Συνεργάτιδα Πολιτικός Μηχανικός Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Αθήνα, 21 / 04 / 2015 Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ ΣΧΕ ΟΝ ΜΗ ΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων 1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα Το έργο ELIH MED Εnergy efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean Eνεργειακή αποδοτικότητα σε Κατοικίες Πολιτών Χαμηλού Εισοδήματος στη Μεσόγειο Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα MED on the

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 352 Προς: Κέντρο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα