Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου"

Transcript

1

2

3 Έναρξη δικηγορίας Εγγραφή στο ΣΑ και ανανέωση ταυτότητας κάθε έτος. Γνωστοποίηση στο ΣΑ του τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς. Εγγραφή στο Ταµείο Νοµικών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Εγγραφή στο Ταµείο Προνοίας ικηγόρων Αθηνών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Χορήγηση ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει), έκδοση σφραγίδας και εγγραφή στην Εφορία( ΟΥ)της επαγγελµατικής εγκατάστασης. Χρήσιµο είναι να προηγείται επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ΟΥ για την προσκόµιση των απαιτούµενων πιστοποιητικών. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Οι δικηγόροι κάνουν θεώρηση στην αρµόδια ΟΥ, των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων (Β κατηγορίας µέχρι το όριο των ακαθ. εσόδων ), καθώς και των µπλοκ µε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών(ΑΠΥ). Η θεώρηση γίνεται πριν την χρησιµοποίηση των βιβλίων και των στοιχείων. Χρήσιµο είναι να προηγείται επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ΟΥ για την προσκόµιση των απαιτούµενων πιστοποιητικών. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ Οι αµοιβές των δικηγόρων σηµειώνονται ολογράφως και αριθµητικώς στο θεωρηµένο µπλοκ µε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών(ΑΠΥ ). Για κάθε είσπραξη αµοιβής εκδίδεται άµεσα ΑΠΥ µε το ποσό της αµοιβής. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου Η έκδοση γραµµατίου προείσπραξης δικαστηρίου θεωρείται αµοιβή, περιέχει παρακράτηση φόρου 15% και συνιστά υποχρέωση για άµεση έκδοση της σχετικής ΑΠΥ. Στην αµοιβή δε συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση 12% του ΣΑ (είναι έξοδα του πελάτη)*, αλλά συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση φόρου του ΣΑ 15% επί της καθαρής αξίας. Για παράδειγµα: γραµµάτιο δικαστηρίου: 100 παρακράτηση ΣΑ 12%: 12 παρακράτηση φόρου 15% επί της καθ. αξίας (100-12) = 13,20 Ελάχιστη αµοιβή αναγραφοµένη στην ΑΠΥ: 88 ευρώ Οι παρακρατήσεις ΣΑ και οι παρακρατηθέντες φόροι, σηµειώνονται στην ΑΠΥ ως πληροφοριακά στοιχεία. Παρακράτηση φόρου στα γραµµάτια δικαστηρίων Επί της καθαρής αξίας του γραµµατίου προείσπραξης δικαστηρίου, παρακρατείται φόρος µόνο από το ικηγορικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι Νοµικό Πρόσωπο ή επιτηδευµατίας, παρακρατείται φόρος 20% (άρθρο 58 του ΚΦΕ) µόνο εφόσον υπάρχει επιπλέον (εκτός γραµµατίου) αµοιβή και ο φόρος 20% παρακρατείται µόνο επί του επιπλέον ποσού (άρθρο 7 Ν. 2753/99, ΠΟΛ 1065/00, ΠΟΛ 1035/01). Ο ΣΑ καταθέτει τον παρακρατηθέντα φόρο 15% επί των γραµµατίων δικαστηρίων και µερισµάτων, στη ΟΥ της έδρας του την Α Αθηνών, διότι ο παρακρατηθείς φόρος των επιχειρήσεων και των επιτηδευµατιών στις αµοιβές των ελευθέρων επαγγελµατιών, κατατίθεται στη ΟΥ της έδρας του υπόχρεου εντολέα, ανεξάρτητα από τη ΟΥ της έδρας του ελεύθερου επαγγελµατία (άρθρο 59 του ΚΦΕ). ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο συµβολαίου Στην αµοιβή δε συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση 35% του ΣΑ (είναι έξοδα του πελάτη)*. Για παράδειγµα: γραµµάτιο συµβολαίου: 100 παρακράτηση ΣΑ 35%: 35 Ελάχιστη αµοιβή αναγραφοµένη στην ΑΠΥ: 65 ευρώ Ο ΣΑ δεν παρακρατεί φόρο στα γραµµάτια συµβολαίων (ΠΟΛ 1220/ ). Σε περίπτωση που ο εντολέας είναι Νοµικό Πρόσωπο ή επιτηδευµατίας (για επαγγελµατικό συµβόλαιο), διενεργείται από τους εντολείς η παρακράτηση φόρου 20% επί της αµοιβής του δικηγόρου (άρθρο 58 του ΚΦΕ). - 1-

4 Οι παρακρατήσεις ΣΑ και οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι, σηµειώνονται στην ΑΠΥ ως πληροφοριακά στοιχεία. Οι δικηγόροι οι οποίοι επιθυµούν να εισπράττουν την αµοιβή τους από συµβόλαιο, µέσω του λογαριασµού τους στην Τράπεζα Πειραιώς, πρέπει να το δηλώνουν κάθε φορά ενυπόγραφα στο τµήµα Συµβολαίων του ΣΑ. *Οµοίως δεν αποτελούν αµοιβή, οι παρακρατήσεις του ΣΑ στις απαλλοτριώσεις και στις συνδικίες πτωχεύσεων. Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων Στις περιπτώσεις παρακράτησης φόρου στις αµοιβές των δικηγόρων, χορηγούνται σχετικές βεβαιώσεις µε τον παρ. φόρο του έτους, από τους ικηγορικούς Συλλόγους (γραµµάτια δικαστηρίων, µερίσµατα), τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες και ακολούθως δηλώνονται στη φορ. δήλωση (έντυπο Ε1, κωδ. 605,606). Η συνυποβολή µε τη φορ. δήλωση όλων των πρωτότυπων βεβαιώσεων µε τους παρακρατηθέντες φόρους είναι υποχρεωτική. απάνες δικηγόρων Οι επαγγελµατικές δαπάνες σηµειώνονται στη στήλη των δαπανών ανά ηµεροµηνία και διαφυλάσσονται τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία µέχρι το χρόνο διαφύλαξης που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για αγορά αναλώσιµων υλικών, εντύπων, παγίων στοιχείων κλπ., απαιτούνται τιµολόγια για να αποδειχθεί η επαγγελµατική δαπάνη. Στις επαγγελµατικές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται: η πληρωµή ασκουµένου µέσω απόδειξης δαπανών του δικηγόρου ή µέσω ΑΠΥ του ασκουµένου, η ιδιόχρηση του γραφείου εφόσον δηλωθεί ως εισόδηµα από ακίνητα (Ε1 145, 146), οι δαπάνες για ανανέωση ταυτότητας ΣΑ, για προαγωγή, οι εργοδοτικές εισφορές για υπαλλήλους γραφείου, ΕΗ, κοινόχρηστα γραφείου, ενοίκιο γραφείου κλπ. Στις δαπάνες µέσω τιµολογίων συµπεριλαµβάνεται και ο ΦΠΑ (δεν τον υπολογίζουµε όµως στο όριο των 300 ευρώ, για τη συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών). Στις επαγγελµατικές δαπάνες δε συµπεριλαµβάνονται: τα έξοδα που πληρώνονται από τον πελάτη (παρακρατήσεις ΣΑ κλπ.), οι παρακρατηθέντες φόροι του ΣΑ 15% και των επιχειρήσεων 20% στις αµοιβές τους (δηλώνονται στο Ε1 κωδ. 605,606), οι υποχρεωτικές εισφορές στα Ταµεία Νοµικών και Προνοίας (δηλώνονται στο Ε1 κωδ. 053,054), οι δαπάνες που δε συνδέονται µε την ελεύθερη δικηγορία (πχ.ενοίκια κατοικιών, ένδυση, δώρα κλπ.), οι δαπάνες χωρίς αντίστοιχα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις ενώ υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου κλπ.), η απόδοση φόρου για αµοιβές υπαλλήλων ή απασχολουµένων ελ. επαγγελµατών (χορηγούν βεβαίωση για τον παρακ. φόρο). Για αγορά παγίων στοιχείων (Η/Υ, επίπλων κλπ.) µε τιµολόγια άνω των ευρώ, η ετήσια δαπάνη κατανέµεται ανά έτος, µέσω απόσβεσης ανάλογα µε τους µήνες χρήσης, µέχρι να παραµείνει αξία ενός λεπτού. Η ετήσια απόσβεση επίπλων είναι από 15% µέχρι 20% και Η/Υ από 24% µέχρι 30%. Επιλέγεται ένας συντελεστής απόσβεσης ανά κατηγορία (ο µικρότερος, ο µεγαλύτερος ή οποιοσδήποτε ενδιάµεσος) µέχρι την ολική (µείον ένα λεπτό) απόσβεση. Ειδικά για αγορά Η/Υ και λογισµικού από 1/1/2007 και µετά, παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης εξ ολοκλήρου στη χρήση, ανεξαρτήτως ποσού (όπως ισχύει και για τα πάγια έως 1200 ευρώ). Οι δαπάνες αυτοκινήτου που χρησιµοποιείται για κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών εκπίπτουν κατά 25% ανά φορολ. στοιχείο µε την προϋπόθεση να µην υπερβαίνουν ετησίως το 3% του συνολικού ακαθ. εισοδήµατος από δικηγορία. Το επιπλέον του 3% ποσό είναι µη εκπιπτόµενη δαπάνη. Οι δαπάνες των εµµίσθων δικηγόρων εκπίπτουν σε ποσοστό αντίστοιχο µε το εισόδηµά τους από το ελεύθερο επάγγελµα. Το επιπλέον ποσό είναι µη εκπιπτόµενη δαπάνη. Βιβλία εσόδων - εξόδων Στο βιβλίο Εσόδων - Eξόδων, µεταφέρονται ανά ηµεροµηνία και ανά αριθµό παραστατικού τα έσοδα από τις ΑΠΥ και οι δαπάνες από τα φορολογικά στοιχεία. απάνες της ίδιας ηµερο- µηνίας, µέχρι συνολικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ), µπορούν να σηµειωθούν µε µία - 2-

5 εγγραφή συγκεντρωτικά (άρθρο 28 παρ.8 Ν.3522/2006). Η καταχώριση των εσόδων και των δαπανών στο Βιβλίο πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του φορολογικού στοιχείου και τα στοιχεία διαφυλάσσονται µέχρι τον χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος ελέγχου. Στην τελευταία ηµεροµηνία της χρήσης, στη στήλη των δαπανών καταχωρούνται και οι τυχόν αποσβέσεις και η ιδιόχρηση (τεκµαρτό µίσθωµα) γραφείου. Στο τέλος της χρήσης αθροίζονται τα έσοδα και αντίστοιχα οι δαπάνες. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου γίνεται η καταχώριση των παγίων, οι υπολογισµοί των αποσβέσεων κλπ. Πάγια αντιµισθία Η πάγια αντιµισθία θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν εκδίδεται ΑΠΥ (άρθρο 45 του ΚΦΕ, άρθρο 19 παρ. 10 Ν. 2214/94). Οι έµµισθοι δικηγόροι και οι εντολείς τους, υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη και τη λήξη της πάγιας αντιµισθίας, εντός 30 ηµερών στο τµήµα Μητρώου του ΣΑ (άρθρο 63 Ν 3026/54). Όταν εκπροσωπούν τον εντολέα µε τον οποίο συνδέονται µε σχέση έµµισθης εντολής και εκδίδουν γραµµάτια δικαστηρίων και συµβολαίων (για τα συµβόλαια µετά το 6µηνο) δεν αµείβονται, αλλά καταθέτουν µόνο τα δικαιώµατα του ΣΑ, χωρίς την παρακράτηση φόρου στα δικαστήρια (άρθρο 7 Ν. 2753/99). Οι παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι από την πάγια αντιµισθία, σηµειώνονται στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 313, 314 και 315, 316. ιευκρινίσεις σχετικά µε την έκδοση γραµµατίων δικαστηρίων και συµβολαίων Προσοχή στην ορθή καταγραφή του αριθµού µητρώου στο γραµµάτιο: Κατά την έκδοση γραµµατίων ΣΑ για παράσταση δικαστηρίων και συµβολαίων, να προσκοµίζετε τη δικηγορική σας ταυτότητα και να ελέγχετε την ορθή αναγραφή του αριθµού µητρώου και του ονοµατεπώνυµου στα αντίστοιχα γραµµάτια. Η µη προσκόµιση ταυτότητας και ο µη έλεγχος της ορθής καταχώρισης στο γραµµάτιο, αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις εσφαλµένες εκτυπώσεις γραµ- µατίων και τον καταλογισµό φόρου και γραµµατίων σε άλλους δικηγόρους. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλµατος, σε χρόνο µεταγενέστερο αλλά εντός της χρήσης, οι δικηγόροι πρέπει να απευθύνονται στο Λογιστήριο. Γραµµάτια προείσπραξης περιφερειακών ειρηνοδικείων: Τα εκδοθέντα γραµµάτια στα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία είναι χειρόγραφα, η καταχώρισή τους γίνεται µετά τη διµηνιαία παράδοση τους στο ΣΑ - σε αντίθεση µε την αυτόµατη καταχώριση των γραµµατίων που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τα κοµπιούτερ - και συνεπώς οι αναγραφόµενες ηµεροµηνίες στην κατάσταση των προεισπράξεων είναι µεταγενέστερες, διότι αναγράφεται η ηµεροµηνία καταχώρισης και όχι η ηµεροµηνία έκδοσης των γραµµατίων. Γραµµάτια προείσπραξης δικηγορικών εταιρειών: Οι δικηγόροι-µέλη ή έµµισθοι δικηγορικών εταιρειών κατά την έκδοση των παραστάσεων, δηλώνουν τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, ενώ τα ατοµικά τους στοιχεία ακολουθούν ως υποσηµείωση. Ακόµα µεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην έκδοση χειρόγραφων γραµµατίων στα περιφερειακά ειρηνοδικεία, για τις παραπάνω περιπτώσεις (Για τις δικ. εταιρείες, σχετικό Π 81/2005, ΦΕΚ Α/120/ ). Κατάσταση παραστάσεων - βεβαίωση φόρου Στη βεβαίωση φόρου του ΣΑ δε συµπεριλαµβάνονται τα γραµµάτια µε µηδενικό φόρο (π.χ. Εµµίσθων) της κατάστασης παραστάσεων δικαστηρίων. Στη βεβαίωση φόρου του ΣΑ, ως ποσό προείσπραξης υπολογίζεται το συνολικό καθαρό ποσό (σύνολο µείον 12%), των προεισπράξεων που περιέχουν φόρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό φόρου 15% της κατάστασης προείσπραξης δικαστηρίων (τελευταία στήλη στη δεξιά πλευρά) πρέπει να συµπίπτει µε το ποσό φόρου προεισπράξεων δικαστηρίων της βεβαίωσης φόρου (καθαρό ποσό προείσπραξης x 15% = φόρος). Για παράδειγµα: - 3-

6 Κατάσταση παραστάσεων δικαστηρίων: προείσπραξη παρακρ12% παρ.φόρος , ,40 15, (εµµίσθων) σύνολα: ,40 29,04 Βεβαίωση φόρου: Προεισπράξεις: 193,60 * [x 15%] φόρος: 29,04 Η καθαρή αξία των γραµµατίων που φορολογήθηκαν είναι: 88 (100-12) + 105,60 (120-14,40) = 193,60 Γραµµάτια άλλων ικηγορικών Συλλόγων - βεβαιώσεις φόρου Οι δικηγόροι εκδίδουν γραµµάτια στο ΣΑ ανεξάρτητα από την περιφέρεια της παράστασης (εξαίρεση Σ Πειραιά). Σε περίπτωση έκδοσης γραµµατίων σε άλλο ικ. Σύλλογο (Πειραιά ή επαρχία κλπ.), οι βεβαιώσεις φόρου δεν αποστέλλονται ταχυδροµικά στα δικηγ. γραφεία και θα πρέπει να αναζητηθούν από το τµήµα µηχανογράφησης του ΣΑ (6ος όροφος). Βεβαιώσεις φόρου και παρακρατήσεων για παραστάσεις του προγράµµατος νοµικής βοήθειας Οι δικηγόροι οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα νοµικής βοήθειας σε απόρους κλπ. του Ν. 3226/04 και αµείβονται από την αρµόδια ΟΥ, συνυποβάλλουν την πρωτότυπη βεβαίωση της ΟΥ µε τη φορ. δήλωση, διότι περιέχει τον παρακρατηθέντα φόρο (Ε1 605, 606), αλλά πρέπει να διατηρήσουν φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης για να τα χρησιµοποιήσουν ως δικαιολογητικά δαπανών ή ως αποδεικτικό παρακρατήσεων για το Ταµείο Προνοίας µε επικύρωση του ΣΑ στο φωτοαντίγραφο. Μέρισµα - διανεµητικός λογαριασµός νέων δικηγόρων Τα µερίσµατα (Ιουλίου - εκεµβρίου) κατατίθενται στους ατοµικούς λογαριασµούς των δικηγόρων στην Τραπ. Πειραιώς, µόνο αν δεν υπάρχουν εκκρεµότητες ( όπως συνδικίες-κατασχέσεις, µη ανανεωµένη ταυτότητα, µη δήλωση λογαριασµού, διακοπή δικηγορίας κλπ.).σε περίπτωση διευθέτησης των εκκρεµοτήτων µετά την ηµεροµηνία αποστολής της συγκεντρωτικής δισκέτας στην Τράπεζα, η είσπραξη των συγκεκριµένων µερισµάτων γίνεται πλέον από το Ταµείο του ΣΑ και όχι από την Τράπεζα Πειραιώς. Για την κατάθεση του διαν. Λογαριασµού νέων δικηγόρων στους ατοµικούς λογ. στην Τραπ. Πειραιώς, προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης των δικαιούχων κάθε φορά πριν την έναρξη της διανοµής, µε βάση τις εκάστοτε ανακοινώσεις του ΣΑ. Καταχώριση µερισµάτων Σε περίπτωση καταχώρισης των µερισµάτων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, σηµειώνουµε τα µικτά ποσά (µε το φόρο) στα έσοδα. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφουµε το συνολικό ετήσιο µικτό (µε το φόρο) µέρισµα στο έντυπο Ε1 κωδικοί 507, 508, χωρίς να το συµπεριλάβουµε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, ούτε στο Ε3. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος 15% συµπεριλαµβάνεται στους φόρους ελ. επαγγελµάτων (Ε1 605, 606). Το Υπουργείο Οικονοµικών τα τελευταία έτη, συνιστά την καταχώριση των µερισµάτων στα επαγγελµατικά έσοδα (όχι ξεχωριστά στο Ε1). Το ίδιο ισχύει και για το διανεµητικό λογαριασµό νέων δικηγόρων. Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών - προµηθευτών ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποκτήστε έγκαιρα τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα taxis. - 4-

7 Το Σεπτέµβρη κάθε έτους, αποστέλνουµε ηλεκτρονικά την κατάσταση πελατών-προµηθευτών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, εφόσον έχουµε τις προβλεπόµενες συναλλαγές. Η µη υποβολή καθώς και η εκπρόθεσµη υποβολή επισύρουν πρόστιµο. Η συγκ. κατάσταση πελατών-προµηθευτών υποβάλλεται µόνο εφόσον υπάρχουν αµοιβές άνω των 300 ευρώ ανά ΑΠΥ µε πελάτες Νοµικά Πρόσωπα και επιτηδευµατίες (για επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση) και επαγγελµατικές δαπάνες άνω των 300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κάθε έτους (1/1-31/12). Οι παραπάνω συναλλαγές καταχωρούνται αντίστοιχα στη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (οι αµοιβές) και προµηθευτών (οι δαπάνες). Η καταχώριση γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική σελίδα του taxisnet και αποστέλλεται υποχρεωτικά (άρθρο 20 του ΚΒΣ) µέσω taxisnet ή gsis στο Υπ. Οικονοµικών και µέχρι το Σεπτέµβριο του εποµένου έτους, για λόγους διασταύρωσης των συναλλαγών (σχετικές ανακοινώσεις του ΣΑ στις ιστοσελίδες και στο κεντρικό κτίριο, µε βάση τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών). Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αφορούν τις συναλλαγές του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους (π.χ. το 2009, υποβάλουµε τις συναλλαγές της χρήσης του 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο σύστηµα taxis. Για όσους στερούνται δικτυακής πρόσβασης, τα ΚΕΠ παρέχουν βοήθεια για την εγγραφή στο σύστηµα taxis καθώς και για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατώνπροµηθευτών. Για την υποβολή µέσω ΚΕΠ, είναι απαραίτητη η έγκαιρη εγγραφή στο σύστηµα taxis και ένα µέγιστο όριο 10 συνολικά εγγραφών. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο σύστηµα taxis,ώστε να έχουν χορηγηθεί οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος Η προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και για τους µισθωτούς µε εισοδήµατα από ακίνητα, σχετίζεται µε τα εισοδήµατα και µε τον παρακρατηθέντα φόρο που δηλώνονται στη χρήση. Η προκαταβολή φόρου ισούται µε τον κύριο και συµπλ. φόρο της χρήσης επί 55% µείον τον παρακρατηθέντα φόρο στη χρήση. Αν το αποτέλεσµα είναι θετικό άνω των 30 ευρώ, καταλογίζεται το ποσό ως προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. Συνεπώς δεν επιβάλλεται σε όλους τους δικηγόρους προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. Έντυπο Ε3 Στο έντυπο Εз οι δικηγόροι µεταφέρουν τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών από το βιβλίο εσόδων-εξόδων και υπολογίζουν τα καθαρά κέρδη από την ελεύθερη δικηγορία για τη συγκεκριµένη χρήση. Το έντυπο Ε3 συµπληρώνεται πρώτο και ακολουθεί η συµπλήρωση των υπολοίπων εντύπων Ε2 (αν συντρέχει λόγος), Ε1 κλπ. Στο έντυπο Εз ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω σηµεία: 1η Σελίδα Κωδικός 0019: Η ένδειξη Χ στο Β (Βιβλία Β' κατηγορίας). Κωδικός 730: Κλειόµενες χρήσεις στη διαχ. περίοδο. Πίνακας Α Συµπλήρωση στοιχείων Κωδικός 705: ΚΑ (Κωδικός Αριθµός Κυρίας ραστηριότητας για υπηρεσίες δικηγόρου). Ο ΚΑ των ασκουµένων είναι Οι γυναίκες δικηγόροι συµπληρώνουν και τα στοιχεία του συζύγου τους (κωδ. 041 κλπ.). Πίνακας Β Σηµειώνεται η ένδειξη ΑΠΥ (τίτλος στοιχείου του δικηγόρου) και οι αριθµοί των εκδοθέντων ΑΠΥ στη χρήση (π.χ. από Νο 25 - µέχρι Νο 40). - 5-

8 Πίνακας Γ Κωδικός 071: Σηµειώνεται ο αριθµός των ανέλεγκτων χρήσεων (των χρήσεων που δεν έχουν περαιωθεί). Πίνακας Ε Κωδικός 905: Το συνολικό ποσό των καταβληθέντων ενοικίων του δικ. γραφείου, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκµισθωτές. Σηµειώνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης. Κωδικός 671: ΑΦΜ του εκµισθωτή. Κωδικός 672: Το ποσό των καταβληθέντων ενοικίων του δικ. γραφείου. 2η Σελίδα Πίνακας ΣΤδ Κωδικός 546: Σύνολο απανών του έτους, σύµφωνα µε το άθροισµα στο βιβλίο εσόδωνεξόδων (ανάλυση δαπανών στους Κωδικούς 524, 527, 530, 533, 536, 539, 543). Πίνακας ΣΤζ Κωδικός 283: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους, όπως προκύπτει από το άθροισµα των εσόδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (ανάλυση εσόδων στους Κωδικούς 274: έσοδα από ιδιώτες, 277: έσοδα από ηµόσιο, 280: έσοδα από επιτηδευµατίες κτλ., για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος 20%, 278: οι υπόλοιπες περιπτώσεις εσόδων. Στον κωδικό 278 µπορεί να σηµειωθούν τα µερίσµατα ΣΑ και ο διανεµητικός λογαριασµός. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΚΤΟ (µε το φόρο), ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 (κωδ.278), ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 (κωδ.507). Το µέρισµα έτους 2008 είναι 1.235,29 ευρώ. Ο παρακρατηθείς φόρος του µερίσµατος (185,29 ), δηλώνεται µαζί µε όλους τους φόρους των ελευθέρων επαγγελµατιών στον κωδικό 605 του εντύπου Ε1. Πίνακας ΣΤστ Κωδικοί 304, 344: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους (όπως Κωδ. 283) Κωδικός 359: 50% (Συντελ. Καθαρού Κέρδους). Οι διπλανές στήλες δε συµπληρώνονται. εν υπολογίζουµε το γινόµενο. Πίνακας ΣΤη Κωδικοί 550, 551: Σύνολο Ακαθ.Εσόδων του έτους (όπως Κωδ. 283, 304, 344). Κωδικοί 558, 559: Σύνολο δαπανών έτους (όπως Κωδ. 546). Κωδικοί 566, 567: απάνες µη εκπιπτόµενες. Κωδικοί 570, 571: Λογιστικά καθαρά κέρδη (Ακαθ. Έσοδα - απάνες + Μη εκπιπτόµενες δαπάνες). Παράδειγµα συµπλήρωσης Ε3, 2η σελίδα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ δ) απάνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ. ΠΟΣΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Γραµµατέας, Ασκούµενος) ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (Λογιστής, ικ. Επιµελητής) ,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥ ΑΠ-Ενοίκια) ,00 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α (Κοινόχρηστα - Γρ.Ύλη - Συνδροµή στο ΣΑ) ,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,00-6-

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ ζ) Ακαθάριστα Εσοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΚΩ. ΠΟΣΑ Ιδιωτική πελατεία ,00 Π.Υ στο ηµόσιο ,00 Επιτηδευµατίες κλπ. που παρακράτησαν φόρο ,00 Λοιπά Εσοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ στ) Ακαθάριστα Εσοδα ανά ΜΣΚΚ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ % 304 : , : 50% ΣΥΝΟΛΟ 344 : ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ η) Λογιστικός Προσδιορισµός ΚΩ. ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 550, ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 558, ,00 ΚΑΘΑΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 570, ,00 3η Σελίδα Πίνακας Ι (Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Ν. 3296/04 για περαίωση χωρίς έλεγχο). Συµπληρώνεται προαιρετικά για όσους επιθυµούν να υπαχθούν στην περαίωση χωρίς έλεγχο, µε την προϋπόθεση οι δικηγόροι να υπάγονται στις διατάξεις και να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του αρ. 14 του Ν. 3296/04. Στην περαίωση χωρίς έλεγχο µπορούν να υπαχθούν και οι αµιγώς ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ακαθάριστα έσοδα χρήσης µέχρι ευρώ. Στις εξαιρέσεις για την περαίωση χωρίς έλεγχο ανήκουν και οι περιπτώσεις δηλώσεων που υποβάλλονται εκτός των προβλεποµένων προθεσµιών, οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται µε παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου κ.α. Η συµπλήρωση του πίνακα Ι (περαίωση), δεν αποκλείει τον έλεγχο, διότι από το οικ. έτος 2007 και µετά θα ελέγχεται δείγµα δηλώσεων που περιέχουν περαίωση. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών, η επιλογή της περαίωσης περιορίζει τις πιθανότητες ελέγχου. Στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι λιγότερες από το 50% των εσόδων και συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται περαίωση της χρήσης χωρίς να µεταβληθούν τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση. Στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι παραπάνω από το 50% των εσόδων, εφόσον συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται περαίωση της χρήσης, αλλά τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση θα είναι τα έσοδα επί 50% και όχι η διαφορά εσόδων - δαπανών. Πίνακας Ι (3η σελίδα) Κωδικοί 137, 142: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους (όπως κωδ. 283, 304, 344, 550, 551). Κωδικός 138: Συντελεστής Καθαρού Κέρδους 50% (όπως Κωδ. 359). - 7-

10 Κωδικοί 139, 143: Εξωλογιστικά Καθαρά Κέρδη (Ακαθ. Έσοδα επί 50%). Κωδικοί 140, 144 (όπως 570, 571) Λογιστικά Καθαρά Κέρδη (Ακαθ. Έσοδα- απάνες+µη εκπιπτ. δαπάνες {566, 567}). Κωδικοί 141, 145: Τελικά καθαρά κέρδη. Το µεγαλύτερο από τα δύο ποσά (Λογιστικά κέρδη: ΕΣΟ Α- ΑΠΑΝΕΣ ή Εξωλογιστικά κέρδη: ΕΣΟ Α επί 50%). Α. Παράδειγµα συµπλήρωσης Πίνακα Ι, 3η σελίδα (περαίωση) (µε τα ποσά του παραδείγµατος της 2ης σελίδας: Ακαθ. Εσοδα χρήσης: ,00, απάνες: ,00) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ Ν.3296/04 ΚΩ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 137, ,00 ΜΕΣ. ΣΥΝΤ. ΚΑΘ. ΚΕΡ ΟΥΣ % ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 139, ,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 140, ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 141, ,00 Η χρήση περαιώνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, δεδοµένου ότι οι δαπάνες είναι λιγότερες από 50% των εσόδων και ως Καθαρό Εισόδηµα θα δηλωθεί το λογιστικό αποτέλεσµα: ,00 (µεταφορά στο Ε1: 501). Β. Παράδειγµα συµπλήρωσης Πίνακα Ι, 3η σελίδα (περαίωση) (µε τα παρακάτω ποσά: Ακαθάριστα Εσοδα Χρήσης: ,00, απάνες: ,00) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ Ν.3296/04 ΚΩ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 137, ,00 ΜΕΣ. ΣΥΝΤ. ΚΑΘ. ΚΕΡ ΟΥΣ % ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 139, ,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 140, ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 141, ,00 Εφόσον ο δικηγόρος επιλέξει να συµπληρώσει τον πίνακα Ι, η χρήση θα περαιωθεί, αλλά το Καθαρό Εισόδηµα για φορολόγηση θα είναι: 9.900,00 και όχι 4.600,00 που θα ήταν στην περίπτωση που δε συµπληρωνόταν ο πίνακας Ι και η χρήση παρέµενε ανέλεγκτη. Φορολογητέα Κέρδη, πίνακας Ζ, 2η σελίδα Κωδικός 346: Φορολογητέα καθαρά κέρδη. Σηµειώνεται το τελικό κέρδος που προκύπτει από την περαίωση (κωδ. 145) ή το λογιστικό κέρδος (κωδ. 571) εφόσον δεν επιλεγεί η περαίωση. Βεβαίως τα ποσά των δύο παραπάνω κωδικών θα συµπίπτουν σε περίπτωση που το λογιστικό κέρδος είναι µεγαλύτερο από το εξωλογιστικό. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1020/ , στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ έπρεπε να αναγραφεί το λογιστικό αποτέλεσµα σε κάθε περίπτωση, αλλά µε βάση τη νεότερη οδηγία υπ αριθ /687/Α0012/ σε περίπτωση περαίωσης, µεταφέρουµε στον κωδικό 346 το τελικό κέρδος του κωδικού 145 της 3ης σελίδας (περαίωσης). Το ίδιο ποσό σηµειώνουµε ως καθαρό εισόδηµα από ελ. επάγγελµα στο έντυπο Ε1 (κωδ. 501, 502). - 8-

11 Έντυπο Ε1 Στο έντυπο Ε1 οι δικηγόροι µεταφέρουν τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και των τελικών καθαρών κερδών από το έντυπο Ε3. Στο έντυπο Ε1 ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω σηµεία: 1η Σελίδα Πίνακας 1 Στοιχεία φορολογουµένου (έλεγχος ή συµπλήρωση). Η ένδειξη Χ πάνω στη λέξη ΕΓΓΑΜΟΣ για τους έγγαµους. Πίνακας 2 Σηµειώνεται Χ στην ένδειξη ΝΑΙ του κωδικού 617, σε περίπτωση υποβολής του εντύπου Ε9 του οικ. έτους Πίνακας 3 Κωδικός 003: Σηµειώνεται ο αριθµός των προστατευοµένων παιδιών (αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα 9). Πίνακας 4Α Κωδικοί 301, 302: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται το καθαρό ποσό από µισθούς, όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου. Κωδικοί 303, 304, 321, 322: Για όσους έχουν λάβει συντάξεις το έτος η Σελίδα Πίνακας 4 Κωδικοί 501, 502: Καθαρό Εισόδηµα από ατοµικό επάγγελµα, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 κωδ. 145 αν έχει συµπληρωθεί ο πίνακας Ι (περαίωση), ή κωδ.346 αν δεν έχει γίνει περαίωση στη χρήση. Σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι λιγότερες από το 50% των ακαθ. Εσόδων (λογιστικό κέρδος µεγαλύτερο από το εξωλογιστικό) και φυσιολογικά συµπληρωθεί ο πίνακας Ι του Ε3,τα ποσά των κωδικών 145 και 346 θα συµπίπτουν. Κωδικοί 507, 508: Μέρισµα ΣΑ, ιανεµητικός Λογαριασµός ικηγόρων, κλπ. (όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΣΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΚΤΟ (µε το φόρο), ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 (κωδ. 507), ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 (κωδ. 278). Το µέρισµα έτους 2008 είναι 1.235,29 ευρώ. Ο παρακρατηθείς φόρος του µερίσµατος (185,29 ), δηλώνεται µαζί µε όλους τους φόρους των ελευθέρων επαγγελµατιών στον κωδικό 605 του εντύπου Ε1. Κωδικοί 511, 512: Ζηµιά από ατοµικό επάγγελµα. Είναι δυνατό να προκύψει αν δε συµπληρωθεί ο Πίνακας Ι του εντύπου Ε3 (συνεπώς δε γίνει περαίωση στη χρήση) και οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα ακαθάριστα έσοδα του ελεύθερου επαγγέλµατος. Η ζηµιά µειώνει τα τυχόν εισοδήµατα της χρήσης, αλλά αποτελεί αιτία ελέγχου της δήλωσης από την αρµόδια ΟΥ. Κωδικοί 517, 518: Ακαθάριστα έσοδα από ατοµικό επάγγελµα (όπως αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε3). Πίνακας 4Ε Κωδικοί 103, 104: Εισοδήµατα από εκµίσθωση κατοικιών. Κωδικοί 105, 106: Εισοδήµατα από εκµίσθωση γραφείων. Κωδικοί 145, 146: Εισοδήµατα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιόχρηση γραφείων. Το ποσό της ιδιόχρησης ή της δωρεάν παραχώρησης, θα πρέπει να έχει σηµειωθεί αντίστοιχα ως δαπάνη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων και ως εισόδηµα στο έντυπο Ε2. 3η Σελίδα Πίνακας 5 51 Σηµειώνεται η διεύθυνση κατοικίας σε κάθε περίπτωση. - 9-

12 Κωδικοί : Στοιχεία ακινήτων στις περιπτώσεις που απαιτείται (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εντύπου Ε1). Κωδικοί 750,751: Στοιχεία κατόχου αυτοκινήτου και στοιχεία αυτοκινήτου (οι κωδικοί , αναφέρονται στην αντ. αξία και συµπληρώνονται µόνο για αυτοκίνητα που υπάγονται στα τεκµήρια διαβίωσης {πάνω από 14 φορ. ίπποι, αξία µείον παλαιότητα πάνω από ευρώ}). Κωδικοί 719, 720: απάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων. Κωδικοί 735, 736: απάνη για την αγορά ακινήτων. Κωδικοί 727, 728: Τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων για αγορά µη καταναλωτικών αγαθών. Πίνακας 6 Κωδικοί 659, 660: Εισοδήµατα που απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ. αµοιβές µελών.σ, αποζηµιώσεις εµµίσθων, οδοιπορικά δικαστικών αντιπροσώπων). Σηµειώνεται ότι η αναγραφή των ποσών είναι προαιρετική, γίνεται για πιθανή κάλυψη τεκ- µηρίου (και µελλοντικού) και εφόσον σηµειωθούν ποσά, υποχρεωτικά θα πρέπει να συνυποβληθούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά. Κωδικοί 431,432: Καθαρά Κέρδη από Εταιρίες (π.χ. τα καθαρά κέρδη των εταίρων-µελών δικηγορικών εταιριών). Κωδικοί 433, 434: Ποσό φόρου για τα εισοδήµατα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο κλπ. (π.χ. φόροι αποζηµιώσεων, αµοιβών µελών.σ). 790,793 κλπ: Στοιχεία για το µίσθωµα εγκατάστασης του ελευθέριου επαγγέλµατος (όπως στο έντυπο Ε3). Κωδικοί 781, 782: Απόκτηση χρηµατικών ποσών από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου), εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια δωρεές, είσπραξη αποζηµίωσης από ασφαλ. εταιρίες κλπ. Κωδικοί 787, 788: Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε κλπ. (από αποταµιεύσεις προηγούµενων ετών µε βάση τις προηγούµενες δηλώσεις, ιδιαίτερα χρήσιµο για κάλυψη τεκ- µηρίου αγοράς στην παρούσα χρήση). Πίνακας 7 Κωδικός 049: απάνη παροχής υπηρεσιών (δεξιώσεων, εστιατορίων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, γυµναστηρίων, ωδείων, κοµµωτηρίων, τεχνικών, κλπ.). Σχετική ΠΟΛ 1095/ Κωδικοί 051, 052: Έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Κωδικοί 053, 054: Το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών εισφορών στα Ταµεία Νοµικών, ΚΕΑ και Προνοίας η Σελίδα Κωδικοί 063, 064, 065, 066, 055, 056, 069, 070: Τόκοι ανείων, δάνεια κλπ. Κωδικοί 073, 074: Ποσό ασφαλίστρων ζωής, ασθενείας κλπ. (όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών). Κωδικοί 087,088: απάνη για εγκατάσταση φυσικού αερίου κλπ. Στους κωδικούς αναγράφονται οι δαπάνες των ενοικίων κατοικιών (µε τα στοιχεία που ζητούνται στο Ε1) και στους κωδικούς οι δαπάνες διδάκτρων ανά πρόσωπο. Πίνακας 8 Κωδικοί 605, 606: Συνολικό ποσό παρακρατηθέντων φόρων 20% (όπως προκύπτουν από τις Βεβαιώσεις των Νοµικών Προσώπων και των Επιτηδευµατιών) και 15% (όπως προκύπτουν από τις Βεβαιώσεις των ικηγορικών Συλλόγων κλπ.). Κωδικοί 313, 314: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται ο φόρος που αναλογεί σε µισθούς κλπ., όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα Βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου (οµοίως για όσους έχουν λάβει σύνταξη). Κωδικοί 315, 316: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από µισθούς κλπ., όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα Βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου (οµοίως για όσους έχουν λάβει σύνταξη).

13 Πίνακας 9-1 Σηµειώνονται τα στοιχεία των παιδιών, τα οποία αριθµητικώς σηµειώθηκαν στον Κωδ. 003 του Πίνακα 3. Πίνακας 11 Προαιρετικά τα στοιχεία της τράπεζας και του τραπεζικού λογαριασµού ΙΒΑΝ, για την περίπτωση που επιθυµούµε επιστροφή φόρου µέσω τραπέζης. Παρατήρηση: Στην 1η σελίδα, στον πίνακα 2 του Ε1 οι κωδικοί θα συµπληρωθούν απ τους εν λόγω φορολογούµενους επιτηδευµατίες για πληροφοριακούς λόγους και µόνο.(αναµένεται σχετική νοµοθετική ρύθµιση που θα επιβεβαιώνει την επαναφορά του αφορολόγιτου) Έντυπο Ε9 Στο έντυπο Ε9 προστέθηκε πεδίο για το αν έχετε καταθέσει Ε9 για την χρήση Στη 2η σελίδα αν έχουµε λάβει εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ και κάνουµε µεταβολή-διαγραφή κάποιου ακινήτου στη στήλη 1 αναγράφουµε τον αριθµό ταυτότητας ακινήτου. Το οικονοµικό έτος 2009,πρέπει να συµπληρώσουν το έντυπο Ε9 όσοι την 1η Ιανουαρίου 2009: α) έχουν εµπράγµατο δικαίωµα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2008, ανεξάρτητα από το αν είχαν υποβάλλει Ε9 τα προηγούµενα έτη. β) Εχει επέλθει µεταβολή στα δηλωθέντα ακίνητα των προηγούµενων οικ. ετών ή έχει επέλθει µεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. διαζύγιο) ανεξάρτητα από το αν έχει µεταβληθεί η κατάσταση των δηλωθέντων ακινήτων (π.χ. της πρώην συζύγου). γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα, τα οποία υπέβαλλαν δήλωση Ε9 τα προηγούµενα οικ. έτη ή και έχουν διακόψει τις εργασίες τους µέχρι την 31/12/2008. Στον πίνακα 1 σηµειώνονται τα οικόπεδα και τα κτίσµατα ανά ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου. Ως αύξων αριθµός στη στήλη 2, σηµειώνεται ο αριθµός 1, όταν για πρώτη φορά δηλώνεται ακίνητο, σηµειώνεται ο επόµενος αριθµός από τον τελευταίο που είχε δηλωθεί σε προηγούµενο Ε9, εφόσον είχαν δηλωθεί ακίνητα σε προηγούµενα έτη. Σηµειώνεται ο ίδιος αύξων αριθµός όταν πρόκειται για µεταβολή ή διαγραφή ακινήτου που είχε δηλωθεί. Σηµειώνεται ο αύξων αριθµός κλπ., για φορολογουµένους που είχαν ακίνητα, δηλωθέντα από υπόχρεο (σύζυγό τους, πατέρα τους) και το έτος 2008 απέκτησαν νέο ακίνητο και κάνουν µόνοι τους δήλωση (διαζύγιο, ενηλικίωση). Στη στήλη 24 σηµειώνεται ο αριθµός 1 για δήλωση νέου ακινήτου, ο αριθµός 2 για µεταβολή ακινήτου ή ο αριθµός 3 για διαγραφή ακινήτου. Σηµειώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου του καθώς και εκείνων των προστατευόµενων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο. Σηµειώνονται οι µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (π.χ. µεταβολή σχέσης), χωρίς να σηµειωθούν τα ακίνητα στο εσωτερικό της σελίδας, εφόσον δεν υπάρχει µεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Σηµειώνονται τα οικόπεδα και τα κτίσµατα ανά ιδιοκτήτη στον πίνακα 1, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου. - Oι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, πάρκινγκ) αναγράφονται σε ξεχωριστή γραµµή µόνο όταν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. - Για τα διαµερίσµατα και επαγγελµατικές στέγες σε πολυκατοικία δεν αναγράφεται το οικόπεδο. - Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ηµιτελή κτίσµατα θα αναγράφονται σε άλλη σειρά. Στον πίνακα 2 σηµειώνονται τα αγροτεµάχια ανά ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου

14 Έντυπο Ε2 Το έντυπο της Αναλυτικής κατάστασης για τα Μισθώµατα Ακινήτων (Ε2) συµπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήµατα από ακίνητα. Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι συµπλήρωσης και υποβολής µε τη φορολογική δήλωση, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αναζητήσουν το έντυπο Ε2 στις Εφορίες. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου σηµειώνονται τα στοιχεία των ενοικιαστών, το µηνιαίο µίσθωµα, το τεκµαρτό µίσθωµα (π.χ. ιδιόχρηση δικηγορικού γραφείου) κλπ., όπως οι οδηγίες της σελίδας 2 και σηµειώνεται η ένδειξη ΚΕΝΟ στην περίπτωση που το ακίνητο παραµένει κενό όλο το χρόνο. Σηµειώνονται και τα µη οικοδοµηµένα ακίνητα που εκµισθώνονται. Καταχωρούνται, ακόµη, όλα τα οικοδοµηµένα ακίνητα κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν από αυτά αποκτά εισοδήµατα ή όχι. Όταν στη στήλη 12 της 1ης σελίδας, σηµειώνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας διαφορετικό από 100%, τότε συµπληρώνεται και ο Πίνακας Ι της 2ης σελίδας µε τα στοιχεία του συνιδιοκτήτη κλπ. Όταν και η σύζυγος είναι υποκείµενο του φόρου, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστό έντυπο για τη σύζυγο, έστω και αν το ακίνητο είναι κοινό (και οι δύο συµπληρώνουν και τον Πίνακα Ι της 2ης σελίδας για κοινό ακίνητο). Στον Πίνακα ΙΙ της 2ης σελίδας καταγράφονται τα ακίνητα που στη συγκεκριµένη χρήση είναι ηµιτελή ή µεταβιβάσθηκαν ή αποκτήθηκαν από αγορά, κληρονοµιά, δωρεά κλπ., µε τα στοιχεία των τίτλων κλπ., τα οποία ζητούνται στο συγκεκριµένο πίνακα. ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη ήλωση Είναι απαραίτητο να συνυποβληθούν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και τα αντίστοιχα πρωτότυπα δικαιολογητικά, όπως: - Βεβαιώσεις Μισθών και παρακρατηθέντων Φόρων από Νοµικά Πρόσωπα για τους έµµισθους δικηγόρους (έντυπο Ε1 ΚΩ , ). - Βεβαιώσεις εισοδηµάτων, τα οποία δεν εντάσσονται σε άλλες πηγές (έντυπο Ε1 κωδ. 507, 508). - Πρωτότυπα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του έτους Αποδείξεις ταµειακής µηχανής εστιατορίων κλπ., επίσηµα φορ. στοιχεία από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες, µεσίτες, ωδεία, γυµναστήρια, κοµµωτήρια κλπ. (έντυπο Ε1 νέος κωδ. 049). - Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων 20% από επιχειρήσεις, 15% από ΣΑ (έντυπο Ε1 κωδ. 605, 606). - Αποδείξεις είσπραξης για οποιαδήποτε είσπραξη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εξοφλητικές αποδείξεις για πωλήσεις ακινήτων ή υπεύθυνες δηλώσεις για πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων σε ιδιώτες, αντίστοιχες βεβαιώσεις και έγγραφα για είσπραξη δανείων κλπ.). - Αποδείξεις και σχετικά έγγραφα για δαπάνες αγοράς ακινήτων, αυτοκινήτων, καταβολής µισθωµάτων κλπ. Αποδείξεις είσπραξης ενοικίου του εκµισθωτή ή υπεύθυνη δήλωση, για δικαιολόγηση δαπάνης ενοικίου κατοικιών (προσοχή όχι ενοικίων γραφείων, αναλύεται η διαφορά στις εισαγωγικές σελίδες). - Βεβαιώσεις για εισοδήµατα τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, από τα αντίστοιχα Νοµικά Πρόσωπα (έντυπο Ε1 κωδ. 659, 660, 433, 434). - Αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες (έντυπο Ε1 κωδ. 051, 052). - Βεβαιώσεις για τις εισφορές στα Ταµεία Νοµικών, ΚΕΑ, Προνοίας (έντυπο Ε1 κωδ. 053, 054) και για όλες τις περιπτώσεις του Πίνακα 7. (π.χ. ασφάλιστρα, δίδακτρα, δαπάνες µισθωµάτων, χορηγίες κλπ.)

15 Κλίµακα υπολογισµού Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων για το Οικονοµικό Έτος 2009 (εισοδήµατα 2008) Η κλίµακα φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του ηµερολ. έτους 2009, είναι η παρακάτω: (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (εισοδήµατα χρήσης 2008) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ (ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) Υπερβάλλον 40 (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (εισοδήµατα 2008) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ (ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) Υπερβάλλον 40 Στην κλίµακα φόρου µισθωτών υπάγονται οι µισθωτοί ακόµα κι αν έχουν εισόδηµα και από άλλες πηγές, µε την προϋπόθεση το ετήσιο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες να υπερβαίνει το 50% του συνολικού εισοδήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση υπάγονται στην κλίµακα µη µισθωτών-επαγγελµατιών. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης, αν εµφανίζουν και εισόδηµα από ακίνητα ή γεωργικές επιχειρήσεις υπάγονται στην κλίµακα µισθωτών. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου των κλιµάκων (α) και (β) αυξάνεται κατά ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά ευρώ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τα τρία. Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει αντίστοιχα το ποσό του δευτέρου κλιµακίου κ.ο.κ. (π.χ µισθωτός µε ένα παιδί έχει αφορολόγητο ευρώ, αλλά ακολούθως το δεύτερο κλιµάκιο γίνεται µε συντελεστή 29%). Στο συνολικό ακαθάριστο ποσό εισοδήµατος από ακίνητα επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος 1,5% (επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος 3% για εισόδηµα από µισθώµατα κατοικιών, εφόσον η επιφάνεια καθεµίας από αυτές υπερβαίνει τα 300 τµ.) Ακόµη, επιβάλλεται χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6% στο Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδηµα από επαγγελµατικά ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα κλπ.). Από τη χρήση 2008 και µετά καταργείται το χαρτόσηµο για τα εισοδήµατα από κατοικίες. Το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα (Ακαθ. Εισόδηµα µείον Ετήσιο Ποσοστό Απόσβεσης, αναλόγως της κατηγορίας του µισθωµένου ακινήτου, π.χ. -5% για κατοικίες, -3% για γραφεία) προστίθεται στα συνολικά εισοδήµατα για τον υπολογισµό του συνολικού δηλωθέντος εισοδή- µατος. Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος, επιβάλλεται ανάλογα µε το είδος και το ποσό του εισοδήµατος και τους παρ. φόρους της χρήσης (ανάλυση στις εισαγωγικές σελίδες)

16 Εκπτώσεις Εισοδήµατος (οικ. έτους 2009) Από το Συνολικό Εισόδηµα προς φορολόγηση αφαιρούνται τα ποσά από ορισµένες κατηγορίες δαπανών, µε την προϋπόθεση να συνυποβληθούν µε τη φορ. δήλωση τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. Οι κυριότερες και συναφείς µε τους δικηγόρους του ΣΑ δαπάνες οι οποίες µειώνουν το εισόδηµα προς φορολόγηση είναι οι παρακάτω: Ολόκληρο το ποσό των υποχρεωτικών εισφορών που καταβλήθηκαν στα Ταµεία Ασφάλισης (Ταµείο Νοµικών, ΚΕΑ, Προνοίας, κωδ. Ε1: 053,054). Ολόκληρο το ποσό από τόκους δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δάνεια έως , κωδ. Ε1: 063, 064. Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δάνεια από έως (Ε1: , ολόκληρο το ποσό µέχρι 120 τ.µ., αναλογική αφαίρεση για παραπάνω). Ασφάλιστρα ζωής, ασθενείας κλπ. µέχρι 1200 ευρώ (επιµερίζεται στους δύο συζύγους ανάλογα µε το ατοµικό τους εισόδηµα Ε1: 073, 074). απάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίµου ή για εγκατάσταση φυσικού αερίου κλπ. (ποσοστό 20% και µέχρι 700 ευρώ, 3500x20%, Ε1: 087, 088). απάνες για αγορές και χορηγίες (Ε1: ) ολόκληρο το ποσό µε τους όρους που προβλέπεται ανά περίπτωση. απάνες για παρεχόµενες υπηρεσίες από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, εστιατόρια, µεσίτες, τεχνίτες, κοµµωτές κλπ., εφόσον συνυποβληθούν στην αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. Μείωση εισοδήµατος 40% µέχρι ευρώ (20.000x40%), επιµεριζόµενο στους δύο συζύγους ανάλογα µε το ατοµικό τους εισόδηµα. Σχετική ΠΟΛ 1095/ Μειώσεις φόρου (οικ. έτους 2009) Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει µε βάση την αντίστοιχη κλίµακα µειώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατηγορία δαπανών που δηλώθηκαν στη χρήση, µε την προϋπόθεση να συνυποβληθούν µε τη φορ. δήλωση τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. Οι κυριότερες και συναφείς µε τους δικηγόρους του ΣΑ δαπάνες οι οποίες µειώνουν το φόρο της κλίµακας είναι οι παρακάτω: - Ποσοστό 20% επί των διδάκτρων (Ε1: µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%). - Ποσοστό 20% επί του ενοικίου κύριας κατοικίας (Ε1: µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%, αναλογική µείωση στους συζύγους). - Ποσοστό 20% επί των ιατρικών εξόδων(νοσήλια, αποδείξεις γιατρών, κλπ.) και επί του 50% των δαπανών περίθαλψης ηλικιωµένων (Ε1: , µείωση φόρου έως ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%). - Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν (Ε1: 817, 819 κλπ. µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%, αναλογική µείωση στους συζύγους). - Ποσοστό 20% επί της διατροφής συζύγου σε σύζυγο (Ε1: µείωση φόρου έως 600 ευρώ, δηλαδή 3000 x 20%). - Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από και µετά (Ε1: µείωση φόρου 20% για ολόκληρο το ποσό µέχρι 120 τ.µ. και µέχρι ποσό δανείου ευρώ. Αναλογική µείωση για παραπάνω). Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των µειώσεων φόρου είναι µεγαλύτερο απ το ποσό του φόρου της κλίµακας για τον υπόχρεο και τη σύζυγό του (όπου υπολογίζεται ακολούθως), η διαφορά (µείωση φόρου µείον φόρος κλίµακας) δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Το εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας περιέχει το Συνολικό ηλωθέν Εισόδηµα (π.χ. κέρδη ελ. επαγγέλµατος + µισθοί έτους + καθαρό εισόδηµα από ενοίκια) και εφόσον υπάρχει τεκµήριο (π.χ. µη δικαιολογήσιµο ποσό µε βάση τη δήλωση για αγορά ακινήτου) προστίθεται η διαφορά τεκµηρίων. Ακολούθως, αφαιρούνται από το εισόδηµα οι εκπτώσεις εισοδήµατος (π.χ

17 εισφορές στα Ταµεία Νοµικών, Προνοίας κλπ.) και διαµορφώνεται το φορολογητέο εισόδηµα. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ + ΠΡΟΣΤΙΘ. ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος µε βάση την κλίµακα φορ. Εισοδήµατος και αφαιρούνται οι µειώσεις από το φόρο (π.χ. ποσοστό ιατρικών εξόδων, δαπάνες), ώστε να διαµορφωθεί ο φόρος που αναλογεί (συν το συµπληρωµατικό φόρο όταν επιβάλλεται για εισοδήµατα από ακίνητα, π.χ. Ακαθ. Ποσό Ενοικίων х 1,5%). ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Στη συνέχεια συγκρίνεται ο φόρος που αναλογεί και ο συµπληρωµατικός µε το φόρο που παρακρατήθηκε και τον τυχόν προκαταβλητέο φόρο του προηγούµενου έτους (κωδ. ΟΥ 901 ) και αναλόγως επιστρέφεται ή καταλογίζεται το ποσό φόρου. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, το ποσό της επιστροφής µειώνεται κατά 1,5%. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ κλπ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Σε περίπτωση που προκύψει προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος (ανάλυση στις εισαγ. σελίδες) ή χαρτόσηµο ενοικίου, τα ποσά αυτά προσαυξάνουν τον κύριο φόρο ή αντίστοιχα µειώνουν το ποσό επιστροφής, για τη διαµόρφωση του τελικού υπολοίπου. ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ + ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ + ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒ. ΠΟΣΑ (χαρτόσηµο, ΟΓΑ) ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (επιστροφή ή καταβολή) Γενικές Πληροφορίες για τη Φορολογική ήλωση Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ασκεί ελευθ. επάγγελµα η δήλωση θα υποβληθεί στη.ο.υ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του κυρίου επαγγέλµατός του, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όταν εκτός από τα εισοδήµατα από δικηγορία (Ε1: πίνακας 4 ), δηλώνονται και εισοδήµατα από µισθούς ή συντάξεις (Ε1: πίνακας 4Α) ή από αγροτικό εισόδηµα (Ε1: πίνακας 4Β), η δήλωση µπορεί να κατατεθεί στην µεταγενέστερη ηµεροµηνία υποβολής µε βάση το είδος των εισοδηµάτων, και το λήγοντα Α.Φ.Μ. του υπόχρεου (π.χ. ο έµµισθος δικηγόρος δικαιούται να υποβάλλει δήλωση µέχρι το Μάιο). Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους, στα οποία ο φόρος υπολογίζεται χωριστά. Σ αυτή την περίπτωση η δήλωση (Ε1) υπογράφεται και από τους δύο συζύγους και υποβάλλεται στη ΟΥ του υπόχρεου δηλαδή του συζύγου. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η µεταγενέστερη από τις δύο κατηγορίες εισοδή- µατος, αλλά µε βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου δηλαδή του συζύγου. (π.χ. δικηγόρος µε εισόδηµα µόνο από ελευθέρια επαγγέλµατα έχει σύζυγο-έµµισθη υπάλληλο. Η κοινή δήλωση µπορεί να υποβληθεί µέχρι και την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε βάση την κατηγορία εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών της συζύγου (Μάιος 2009) σύµφωνα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, δηλαδή του συζύγου)

18 Προθεσµίες Υποβολής της ήλωσης Εισοδήµατα από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (βιβλία Β κατηγορίας) Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Προθεσµία (2009) 1 3 Μαρτίου 2 4 Μαρτίου 3 5 Μαρτίου 4 6 Μαρτίου 5 9 Μαρτίου 6 10 Μαρτίου 7 11 Μαρτίου 8 12 Μαρτίου 9 13 Μαρτίου 10, 20, 30, 40, Μαρτίου 60, 70, 80, 90, Μαρτίου Χωρίς Α.Φ.Μ. 17 Μαρτίου Οι τηρούντες βιβλία Γ κατηγορίας (δωδεκάµηνης χρήσης), υποβάλλουν δηλώσεις από 4/5 έως 18/5/2009, ανάλογα µε το λήγοντα ΑΦΜ. Εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (µισθοί-συντάξεις) Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Προθεσµία (2009) 1 5 Μαΐου 2 7 Μαΐου 3 11 Μαΐου 4 13 Μαΐου 5 15 Μαΐου 6 19 Μαΐου 7 21 Μαΐου 8 25 Μαΐου 9 27 Μαΐου 10, 20, 30, 40, Μαΐου 60, 70, 80, 90, 00 2 Ιουνίου Χωρίς Α.Φ.Μ. 2 Ιουνίου Ε9 - Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 υποβάλλονται τις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (ΠΟΛ:1019/ )

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Σε περίπτωση παράτασης των καταληκτικών προθεσµιών από το Υπουργείο Οικονοµικών (για αυτοπρόσωπη, ταχυδροµική ή ηλεκτρονική υποβολή), θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το ΣΑ (ιστοσελίδες, αφίσες). - Η έγκαιρη αυτοπρόσωπη ή ταχυδροµική υποβολή της δήλωσης συντελεί στην αποφυγή της ταλαιπωρίας, διότι παρατηρείται συνωστισµός στις ΟΥ και στα ΕΛΤΑ κατά τις ηµέρες που λήγουν οι προθεσµίες υποβολής. - Για την ηλεκτρονική υποβολή, απαιτείται η ύπαρξη προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο taxisnet και η διατήρηση των δικαιολογητικών. (σχετικές ιστοσελίδες: * Προσοχή: Νέος ΚΑ ΙΚΗΓΟΡΟΥ και Νέος ΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΙΚΗΓΟΡΟΥ * Σηµείωση: Εντός του ηµερολογιακού έτους 2009 πρέπει να γίνει αλλαγή του Κωδικού Αριθ- µού ραστηριότητας στις κατά τόπους ΟΥ

20

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1049996

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1 1 ΑΠΥ προς Ιδιώτη (χωρίς προείσπραξη) Ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι υποχρεωτικός (μπορείτε να αναγράφετε ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310 995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012 - 113 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: 1014070/241/Α0012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλεπόµενων συµφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών 1. Το άρθρο 51 του Ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: "`Αρθρο 51 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος 1. Το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Aριθμ.πρωτ.:1014070/241/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β 2.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Φορολογική Συμβουλή του Μήνα «Λογιστική και Φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων για Δικηγόρους»

ontax.gr Φορολογική Συμβουλή του Μήνα «Λογιστική και Φορολογική τήρηση βιβλίων και στοιχείων για Δικηγόρους» Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του πάνω σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, σε δύσκολους καιρούς, εκδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα φορολογική κλίμακα με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου στην εφορία είναι η ακόλουθη:

Η νέα φορολογική κλίμακα με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου στην εφορία είναι η ακόλουθη: Διευκρινίσεις για τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος και τα ποσά των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν από τους φορολογούμενους ανάλογα με το εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210 3332551/2 FAX: 210 3332559 e mail : press@minfin.gr Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). ΠΟΛ.1045/6.3.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα