Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου"

Transcript

1

2

3 Έναρξη δικηγορίας Εγγραφή στο ΣΑ και ανανέωση ταυτότητας κάθε έτος. Γνωστοποίηση στο ΣΑ του τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς. Εγγραφή στο Ταµείο Νοµικών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Εγγραφή στο Ταµείο Προνοίας ικηγόρων Αθηνών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Χορήγηση ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει), έκδοση σφραγίδας και εγγραφή στην Εφορία( ΟΥ)της επαγγελµατικής εγκατάστασης. Χρήσιµο είναι να προηγείται επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ΟΥ για την προσκόµιση των απαιτούµενων πιστοποιητικών. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Οι δικηγόροι κάνουν θεώρηση στην αρµόδια ΟΥ, των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων (Β κατηγορίας µέχρι το όριο των ακαθ. εσόδων ), καθώς και των µπλοκ µε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών(ΑΠΥ). Η θεώρηση γίνεται πριν την χρησιµοποίηση των βιβλίων και των στοιχείων. Χρήσιµο είναι να προηγείται επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της ΟΥ για την προσκόµιση των απαιτούµενων πιστοποιητικών. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ Οι αµοιβές των δικηγόρων σηµειώνονται ολογράφως και αριθµητικώς στο θεωρηµένο µπλοκ µε τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών(ΑΠΥ ). Για κάθε είσπραξη αµοιβής εκδίδεται άµεσα ΑΠΥ µε το ποσό της αµοιβής. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου Η έκδοση γραµµατίου προείσπραξης δικαστηρίου θεωρείται αµοιβή, περιέχει παρακράτηση φόρου 15% και συνιστά υποχρέωση για άµεση έκδοση της σχετικής ΑΠΥ. Στην αµοιβή δε συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση 12% του ΣΑ (είναι έξοδα του πελάτη)*, αλλά συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση φόρου του ΣΑ 15% επί της καθαρής αξίας. Για παράδειγµα: γραµµάτιο δικαστηρίου: 100 παρακράτηση ΣΑ 12%: 12 παρακράτηση φόρου 15% επί της καθ. αξίας (100-12) = 13,20 Ελάχιστη αµοιβή αναγραφοµένη στην ΑΠΥ: 88 ευρώ Οι παρακρατήσεις ΣΑ και οι παρακρατηθέντες φόροι, σηµειώνονται στην ΑΠΥ ως πληροφοριακά στοιχεία. Παρακράτηση φόρου στα γραµµάτια δικαστηρίων Επί της καθαρής αξίας του γραµµατίου προείσπραξης δικαστηρίου, παρακρατείται φόρος µόνο από το ικηγορικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι Νοµικό Πρόσωπο ή επιτηδευµατίας, παρακρατείται φόρος 20% (άρθρο 58 του ΚΦΕ) µόνο εφόσον υπάρχει επιπλέον (εκτός γραµµατίου) αµοιβή και ο φόρος 20% παρακρατείται µόνο επί του επιπλέον ποσού (άρθρο 7 Ν. 2753/99, ΠΟΛ 1065/00, ΠΟΛ 1035/01). Ο ΣΑ καταθέτει τον παρακρατηθέντα φόρο 15% επί των γραµµατίων δικαστηρίων και µερισµάτων, στη ΟΥ της έδρας του την Α Αθηνών, διότι ο παρακρατηθείς φόρος των επιχειρήσεων και των επιτηδευµατιών στις αµοιβές των ελευθέρων επαγγελµατιών, κατατίθεται στη ΟΥ της έδρας του υπόχρεου εντολέα, ανεξάρτητα από τη ΟΥ της έδρας του ελεύθερου επαγγελµατία (άρθρο 59 του ΚΦΕ). ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο συµβολαίου Στην αµοιβή δε συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση 35% του ΣΑ (είναι έξοδα του πελάτη)*. Για παράδειγµα: γραµµάτιο συµβολαίου: 100 παρακράτηση ΣΑ 35%: 35 Ελάχιστη αµοιβή αναγραφοµένη στην ΑΠΥ: 65 ευρώ Ο ΣΑ δεν παρακρατεί φόρο στα γραµµάτια συµβολαίων (ΠΟΛ 1220/ ). Σε περίπτωση που ο εντολέας είναι Νοµικό Πρόσωπο ή επιτηδευµατίας (για επαγγελµατικό συµβόλαιο), διενεργείται από τους εντολείς η παρακράτηση φόρου 20% επί της αµοιβής του δικηγόρου (άρθρο 58 του ΚΦΕ). - 1-

4 Οι παρακρατήσεις ΣΑ και οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι, σηµειώνονται στην ΑΠΥ ως πληροφοριακά στοιχεία. Οι δικηγόροι οι οποίοι επιθυµούν να εισπράττουν την αµοιβή τους από συµβόλαιο, µέσω του λογαριασµού τους στην Τράπεζα Πειραιώς, πρέπει να το δηλώνουν κάθε φορά ενυπόγραφα στο τµήµα Συµβολαίων του ΣΑ. *Οµοίως δεν αποτελούν αµοιβή, οι παρακρατήσεις του ΣΑ στις απαλλοτριώσεις και στις συνδικίες πτωχεύσεων. Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων Στις περιπτώσεις παρακράτησης φόρου στις αµοιβές των δικηγόρων, χορηγούνται σχετικές βεβαιώσεις µε τον παρ. φόρο του έτους, από τους ικηγορικούς Συλλόγους (γραµµάτια δικαστηρίων, µερίσµατα), τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες και ακολούθως δηλώνονται στη φορ. δήλωση (έντυπο Ε1, κωδ. 605,606). Η συνυποβολή µε τη φορ. δήλωση όλων των πρωτότυπων βεβαιώσεων µε τους παρακρατηθέντες φόρους είναι υποχρεωτική. απάνες δικηγόρων Οι επαγγελµατικές δαπάνες σηµειώνονται στη στήλη των δαπανών ανά ηµεροµηνία και διαφυλάσσονται τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία µέχρι το χρόνο διαφύλαξης που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για αγορά αναλώσιµων υλικών, εντύπων, παγίων στοιχείων κλπ., απαιτούνται τιµολόγια για να αποδειχθεί η επαγγελµατική δαπάνη. Στις επαγγελµατικές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται: η πληρωµή ασκουµένου µέσω απόδειξης δαπανών του δικηγόρου ή µέσω ΑΠΥ του ασκουµένου, η ιδιόχρηση του γραφείου εφόσον δηλωθεί ως εισόδηµα από ακίνητα (Ε1 145, 146), οι δαπάνες για ανανέωση ταυτότητας ΣΑ, για προαγωγή, οι εργοδοτικές εισφορές για υπαλλήλους γραφείου, ΕΗ, κοινόχρηστα γραφείου, ενοίκιο γραφείου κλπ. Στις δαπάνες µέσω τιµολογίων συµπεριλαµβάνεται και ο ΦΠΑ (δεν τον υπολογίζουµε όµως στο όριο των 300 ευρώ, για τη συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών). Στις επαγγελµατικές δαπάνες δε συµπεριλαµβάνονται: τα έξοδα που πληρώνονται από τον πελάτη (παρακρατήσεις ΣΑ κλπ.), οι παρακρατηθέντες φόροι του ΣΑ 15% και των επιχειρήσεων 20% στις αµοιβές τους (δηλώνονται στο Ε1 κωδ. 605,606), οι υποχρεωτικές εισφορές στα Ταµεία Νοµικών και Προνοίας (δηλώνονται στο Ε1 κωδ. 053,054), οι δαπάνες που δε συνδέονται µε την ελεύθερη δικηγορία (πχ.ενοίκια κατοικιών, ένδυση, δώρα κλπ.), οι δαπάνες χωρίς αντίστοιχα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις ενώ υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου κλπ.), η απόδοση φόρου για αµοιβές υπαλλήλων ή απασχολουµένων ελ. επαγγελµατών (χορηγούν βεβαίωση για τον παρακ. φόρο). Για αγορά παγίων στοιχείων (Η/Υ, επίπλων κλπ.) µε τιµολόγια άνω των ευρώ, η ετήσια δαπάνη κατανέµεται ανά έτος, µέσω απόσβεσης ανάλογα µε τους µήνες χρήσης, µέχρι να παραµείνει αξία ενός λεπτού. Η ετήσια απόσβεση επίπλων είναι από 15% µέχρι 20% και Η/Υ από 24% µέχρι 30%. Επιλέγεται ένας συντελεστής απόσβεσης ανά κατηγορία (ο µικρότερος, ο µεγαλύτερος ή οποιοσδήποτε ενδιάµεσος) µέχρι την ολική (µείον ένα λεπτό) απόσβεση. Ειδικά για αγορά Η/Υ και λογισµικού από 1/1/2007 και µετά, παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης εξ ολοκλήρου στη χρήση, ανεξαρτήτως ποσού (όπως ισχύει και για τα πάγια έως 1200 ευρώ). Οι δαπάνες αυτοκινήτου που χρησιµοποιείται για κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών εκπίπτουν κατά 25% ανά φορολ. στοιχείο µε την προϋπόθεση να µην υπερβαίνουν ετησίως το 3% του συνολικού ακαθ. εισοδήµατος από δικηγορία. Το επιπλέον του 3% ποσό είναι µη εκπιπτόµενη δαπάνη. Οι δαπάνες των εµµίσθων δικηγόρων εκπίπτουν σε ποσοστό αντίστοιχο µε το εισόδηµά τους από το ελεύθερο επάγγελµα. Το επιπλέον ποσό είναι µη εκπιπτόµενη δαπάνη. Βιβλία εσόδων - εξόδων Στο βιβλίο Εσόδων - Eξόδων, µεταφέρονται ανά ηµεροµηνία και ανά αριθµό παραστατικού τα έσοδα από τις ΑΠΥ και οι δαπάνες από τα φορολογικά στοιχεία. απάνες της ίδιας ηµερο- µηνίας, µέχρι συνολικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ), µπορούν να σηµειωθούν µε µία - 2-

5 εγγραφή συγκεντρωτικά (άρθρο 28 παρ.8 Ν.3522/2006). Η καταχώριση των εσόδων και των δαπανών στο Βιβλίο πρέπει να γίνεται το αργότερο µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του φορολογικού στοιχείου και τα στοιχεία διαφυλάσσονται µέχρι τον χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος ελέγχου. Στην τελευταία ηµεροµηνία της χρήσης, στη στήλη των δαπανών καταχωρούνται και οι τυχόν αποσβέσεις και η ιδιόχρηση (τεκµαρτό µίσθωµα) γραφείου. Στο τέλος της χρήσης αθροίζονται τα έσοδα και αντίστοιχα οι δαπάνες. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου γίνεται η καταχώριση των παγίων, οι υπολογισµοί των αποσβέσεων κλπ. Πάγια αντιµισθία Η πάγια αντιµισθία θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν εκδίδεται ΑΠΥ (άρθρο 45 του ΚΦΕ, άρθρο 19 παρ. 10 Ν. 2214/94). Οι έµµισθοι δικηγόροι και οι εντολείς τους, υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη και τη λήξη της πάγιας αντιµισθίας, εντός 30 ηµερών στο τµήµα Μητρώου του ΣΑ (άρθρο 63 Ν 3026/54). Όταν εκπροσωπούν τον εντολέα µε τον οποίο συνδέονται µε σχέση έµµισθης εντολής και εκδίδουν γραµµάτια δικαστηρίων και συµβολαίων (για τα συµβόλαια µετά το 6µηνο) δεν αµείβονται, αλλά καταθέτουν µόνο τα δικαιώµατα του ΣΑ, χωρίς την παρακράτηση φόρου στα δικαστήρια (άρθρο 7 Ν. 2753/99). Οι παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι από την πάγια αντιµισθία, σηµειώνονται στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 313, 314 και 315, 316. ιευκρινίσεις σχετικά µε την έκδοση γραµµατίων δικαστηρίων και συµβολαίων Προσοχή στην ορθή καταγραφή του αριθµού µητρώου στο γραµµάτιο: Κατά την έκδοση γραµµατίων ΣΑ για παράσταση δικαστηρίων και συµβολαίων, να προσκοµίζετε τη δικηγορική σας ταυτότητα και να ελέγχετε την ορθή αναγραφή του αριθµού µητρώου και του ονοµατεπώνυµου στα αντίστοιχα γραµµάτια. Η µη προσκόµιση ταυτότητας και ο µη έλεγχος της ορθής καταχώρισης στο γραµµάτιο, αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις εσφαλµένες εκτυπώσεις γραµ- µατίων και τον καταλογισµό φόρου και γραµµατίων σε άλλους δικηγόρους. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλµατος, σε χρόνο µεταγενέστερο αλλά εντός της χρήσης, οι δικηγόροι πρέπει να απευθύνονται στο Λογιστήριο. Γραµµάτια προείσπραξης περιφερειακών ειρηνοδικείων: Τα εκδοθέντα γραµµάτια στα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία είναι χειρόγραφα, η καταχώρισή τους γίνεται µετά τη διµηνιαία παράδοση τους στο ΣΑ - σε αντίθεση µε την αυτόµατη καταχώριση των γραµµατίων που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τα κοµπιούτερ - και συνεπώς οι αναγραφόµενες ηµεροµηνίες στην κατάσταση των προεισπράξεων είναι µεταγενέστερες, διότι αναγράφεται η ηµεροµηνία καταχώρισης και όχι η ηµεροµηνία έκδοσης των γραµµατίων. Γραµµάτια προείσπραξης δικηγορικών εταιρειών: Οι δικηγόροι-µέλη ή έµµισθοι δικηγορικών εταιρειών κατά την έκδοση των παραστάσεων, δηλώνουν τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, ενώ τα ατοµικά τους στοιχεία ακολουθούν ως υποσηµείωση. Ακόµα µεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην έκδοση χειρόγραφων γραµµατίων στα περιφερειακά ειρηνοδικεία, για τις παραπάνω περιπτώσεις (Για τις δικ. εταιρείες, σχετικό Π 81/2005, ΦΕΚ Α/120/ ). Κατάσταση παραστάσεων - βεβαίωση φόρου Στη βεβαίωση φόρου του ΣΑ δε συµπεριλαµβάνονται τα γραµµάτια µε µηδενικό φόρο (π.χ. Εµµίσθων) της κατάστασης παραστάσεων δικαστηρίων. Στη βεβαίωση φόρου του ΣΑ, ως ποσό προείσπραξης υπολογίζεται το συνολικό καθαρό ποσό (σύνολο µείον 12%), των προεισπράξεων που περιέχουν φόρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό φόρου 15% της κατάστασης προείσπραξης δικαστηρίων (τελευταία στήλη στη δεξιά πλευρά) πρέπει να συµπίπτει µε το ποσό φόρου προεισπράξεων δικαστηρίων της βεβαίωσης φόρου (καθαρό ποσό προείσπραξης x 15% = φόρος). Για παράδειγµα: - 3-

6 Κατάσταση παραστάσεων δικαστηρίων: προείσπραξη παρακρ12% παρ.φόρος , ,40 15, (εµµίσθων) σύνολα: ,40 29,04 Βεβαίωση φόρου: Προεισπράξεις: 193,60 * [x 15%] φόρος: 29,04 Η καθαρή αξία των γραµµατίων που φορολογήθηκαν είναι: 88 (100-12) + 105,60 (120-14,40) = 193,60 Γραµµάτια άλλων ικηγορικών Συλλόγων - βεβαιώσεις φόρου Οι δικηγόροι εκδίδουν γραµµάτια στο ΣΑ ανεξάρτητα από την περιφέρεια της παράστασης (εξαίρεση Σ Πειραιά). Σε περίπτωση έκδοσης γραµµατίων σε άλλο ικ. Σύλλογο (Πειραιά ή επαρχία κλπ.), οι βεβαιώσεις φόρου δεν αποστέλλονται ταχυδροµικά στα δικηγ. γραφεία και θα πρέπει να αναζητηθούν από το τµήµα µηχανογράφησης του ΣΑ (6ος όροφος). Βεβαιώσεις φόρου και παρακρατήσεων για παραστάσεις του προγράµµατος νοµικής βοήθειας Οι δικηγόροι οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα νοµικής βοήθειας σε απόρους κλπ. του Ν. 3226/04 και αµείβονται από την αρµόδια ΟΥ, συνυποβάλλουν την πρωτότυπη βεβαίωση της ΟΥ µε τη φορ. δήλωση, διότι περιέχει τον παρακρατηθέντα φόρο (Ε1 605, 606), αλλά πρέπει να διατηρήσουν φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης για να τα χρησιµοποιήσουν ως δικαιολογητικά δαπανών ή ως αποδεικτικό παρακρατήσεων για το Ταµείο Προνοίας µε επικύρωση του ΣΑ στο φωτοαντίγραφο. Μέρισµα - διανεµητικός λογαριασµός νέων δικηγόρων Τα µερίσµατα (Ιουλίου - εκεµβρίου) κατατίθενται στους ατοµικούς λογαριασµούς των δικηγόρων στην Τραπ. Πειραιώς, µόνο αν δεν υπάρχουν εκκρεµότητες ( όπως συνδικίες-κατασχέσεις, µη ανανεωµένη ταυτότητα, µη δήλωση λογαριασµού, διακοπή δικηγορίας κλπ.).σε περίπτωση διευθέτησης των εκκρεµοτήτων µετά την ηµεροµηνία αποστολής της συγκεντρωτικής δισκέτας στην Τράπεζα, η είσπραξη των συγκεκριµένων µερισµάτων γίνεται πλέον από το Ταµείο του ΣΑ και όχι από την Τράπεζα Πειραιώς. Για την κατάθεση του διαν. Λογαριασµού νέων δικηγόρων στους ατοµικούς λογ. στην Τραπ. Πειραιώς, προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης των δικαιούχων κάθε φορά πριν την έναρξη της διανοµής, µε βάση τις εκάστοτε ανακοινώσεις του ΣΑ. Καταχώριση µερισµάτων Σε περίπτωση καταχώρισης των µερισµάτων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, σηµειώνουµε τα µικτά ποσά (µε το φόρο) στα έσοδα. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφουµε το συνολικό ετήσιο µικτό (µε το φόρο) µέρισµα στο έντυπο Ε1 κωδικοί 507, 508, χωρίς να το συµπεριλάβουµε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, ούτε στο Ε3. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος 15% συµπεριλαµβάνεται στους φόρους ελ. επαγγελµάτων (Ε1 605, 606). Το Υπουργείο Οικονοµικών τα τελευταία έτη, συνιστά την καταχώριση των µερισµάτων στα επαγγελµατικά έσοδα (όχι ξεχωριστά στο Ε1). Το ίδιο ισχύει και για το διανεµητικό λογαριασµό νέων δικηγόρων. Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών - προµηθευτών ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποκτήστε έγκαιρα τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα taxis. - 4-

7 Το Σεπτέµβρη κάθε έτους, αποστέλνουµε ηλεκτρονικά την κατάσταση πελατών-προµηθευτών του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, εφόσον έχουµε τις προβλεπόµενες συναλλαγές. Η µη υποβολή καθώς και η εκπρόθεσµη υποβολή επισύρουν πρόστιµο. Η συγκ. κατάσταση πελατών-προµηθευτών υποβάλλεται µόνο εφόσον υπάρχουν αµοιβές άνω των 300 ευρώ ανά ΑΠΥ µε πελάτες Νοµικά Πρόσωπα και επιτηδευµατίες (για επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση) και επαγγελµατικές δαπάνες άνω των 300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κάθε έτους (1/1-31/12). Οι παραπάνω συναλλαγές καταχωρούνται αντίστοιχα στη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (οι αµοιβές) και προµηθευτών (οι δαπάνες). Η καταχώριση γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική σελίδα του taxisnet και αποστέλλεται υποχρεωτικά (άρθρο 20 του ΚΒΣ) µέσω taxisnet ή gsis στο Υπ. Οικονοµικών και µέχρι το Σεπτέµβριο του εποµένου έτους, για λόγους διασταύρωσης των συναλλαγών (σχετικές ανακοινώσεις του ΣΑ στις ιστοσελίδες και στο κεντρικό κτίριο, µε βάση τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών). Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αφορούν τις συναλλαγές του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους (π.χ. το 2009, υποβάλουµε τις συναλλαγές της χρήσης του 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο σύστηµα taxis. Για όσους στερούνται δικτυακής πρόσβασης, τα ΚΕΠ παρέχουν βοήθεια για την εγγραφή στο σύστηµα taxis καθώς και για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατώνπροµηθευτών. Για την υποβολή µέσω ΚΕΠ, είναι απαραίτητη η έγκαιρη εγγραφή στο σύστηµα taxis και ένα µέγιστο όριο 10 συνολικά εγγραφών. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο σύστηµα taxis,ώστε να έχουν χορηγηθεί οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος Η προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και για τους µισθωτούς µε εισοδήµατα από ακίνητα, σχετίζεται µε τα εισοδήµατα και µε τον παρακρατηθέντα φόρο που δηλώνονται στη χρήση. Η προκαταβολή φόρου ισούται µε τον κύριο και συµπλ. φόρο της χρήσης επί 55% µείον τον παρακρατηθέντα φόρο στη χρήση. Αν το αποτέλεσµα είναι θετικό άνω των 30 ευρώ, καταλογίζεται το ποσό ως προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. Συνεπώς δεν επιβάλλεται σε όλους τους δικηγόρους προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. Έντυπο Ε3 Στο έντυπο Εз οι δικηγόροι µεταφέρουν τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών από το βιβλίο εσόδων-εξόδων και υπολογίζουν τα καθαρά κέρδη από την ελεύθερη δικηγορία για τη συγκεκριµένη χρήση. Το έντυπο Ε3 συµπληρώνεται πρώτο και ακολουθεί η συµπλήρωση των υπολοίπων εντύπων Ε2 (αν συντρέχει λόγος), Ε1 κλπ. Στο έντυπο Εз ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω σηµεία: 1η Σελίδα Κωδικός 0019: Η ένδειξη Χ στο Β (Βιβλία Β' κατηγορίας). Κωδικός 730: Κλειόµενες χρήσεις στη διαχ. περίοδο. Πίνακας Α Συµπλήρωση στοιχείων Κωδικός 705: ΚΑ (Κωδικός Αριθµός Κυρίας ραστηριότητας για υπηρεσίες δικηγόρου). Ο ΚΑ των ασκουµένων είναι Οι γυναίκες δικηγόροι συµπληρώνουν και τα στοιχεία του συζύγου τους (κωδ. 041 κλπ.). Πίνακας Β Σηµειώνεται η ένδειξη ΑΠΥ (τίτλος στοιχείου του δικηγόρου) και οι αριθµοί των εκδοθέντων ΑΠΥ στη χρήση (π.χ. από Νο 25 - µέχρι Νο 40). - 5-

8 Πίνακας Γ Κωδικός 071: Σηµειώνεται ο αριθµός των ανέλεγκτων χρήσεων (των χρήσεων που δεν έχουν περαιωθεί). Πίνακας Ε Κωδικός 905: Το συνολικό ποσό των καταβληθέντων ενοικίων του δικ. γραφείου, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκµισθωτές. Σηµειώνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης. Κωδικός 671: ΑΦΜ του εκµισθωτή. Κωδικός 672: Το ποσό των καταβληθέντων ενοικίων του δικ. γραφείου. 2η Σελίδα Πίνακας ΣΤδ Κωδικός 546: Σύνολο απανών του έτους, σύµφωνα µε το άθροισµα στο βιβλίο εσόδωνεξόδων (ανάλυση δαπανών στους Κωδικούς 524, 527, 530, 533, 536, 539, 543). Πίνακας ΣΤζ Κωδικός 283: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους, όπως προκύπτει από το άθροισµα των εσόδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (ανάλυση εσόδων στους Κωδικούς 274: έσοδα από ιδιώτες, 277: έσοδα από ηµόσιο, 280: έσοδα από επιτηδευµατίες κτλ., για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος 20%, 278: οι υπόλοιπες περιπτώσεις εσόδων. Στον κωδικό 278 µπορεί να σηµειωθούν τα µερίσµατα ΣΑ και ο διανεµητικός λογαριασµός. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΚΤΟ (µε το φόρο), ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 (κωδ.278), ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 (κωδ.507). Το µέρισµα έτους 2008 είναι 1.235,29 ευρώ. Ο παρακρατηθείς φόρος του µερίσµατος (185,29 ), δηλώνεται µαζί µε όλους τους φόρους των ελευθέρων επαγγελµατιών στον κωδικό 605 του εντύπου Ε1. Πίνακας ΣΤστ Κωδικοί 304, 344: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους (όπως Κωδ. 283) Κωδικός 359: 50% (Συντελ. Καθαρού Κέρδους). Οι διπλανές στήλες δε συµπληρώνονται. εν υπολογίζουµε το γινόµενο. Πίνακας ΣΤη Κωδικοί 550, 551: Σύνολο Ακαθ.Εσόδων του έτους (όπως Κωδ. 283, 304, 344). Κωδικοί 558, 559: Σύνολο δαπανών έτους (όπως Κωδ. 546). Κωδικοί 566, 567: απάνες µη εκπιπτόµενες. Κωδικοί 570, 571: Λογιστικά καθαρά κέρδη (Ακαθ. Έσοδα - απάνες + Μη εκπιπτόµενες δαπάνες). Παράδειγµα συµπλήρωσης Ε3, 2η σελίδα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ δ) απάνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ. ΠΟΣΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Γραµµατέας, Ασκούµενος) ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (Λογιστής, ικ. Επιµελητής) ,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥ ΑΠ-Ενοίκια) ,00 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α (Κοινόχρηστα - Γρ.Ύλη - Συνδροµή στο ΣΑ) ,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,00-6-

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ ζ) Ακαθάριστα Εσοδα Ελεύθερων Επαγγελµατιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΚΩ. ΠΟΣΑ Ιδιωτική πελατεία ,00 Π.Υ στο ηµόσιο ,00 Επιτηδευµατίες κλπ. που παρακράτησαν φόρο ,00 Λοιπά Εσοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ στ) Ακαθάριστα Εσοδα ανά ΜΣΚΚ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ % 304 : , : 50% ΣΥΝΟΛΟ 344 : ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ η) Λογιστικός Προσδιορισµός ΚΩ. ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 550, ,00 ΜΕΙΟΝ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 558, ,00 ΚΑΘΑΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 570, ,00 3η Σελίδα Πίνακας Ι (Ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Ν. 3296/04 για περαίωση χωρίς έλεγχο). Συµπληρώνεται προαιρετικά για όσους επιθυµούν να υπαχθούν στην περαίωση χωρίς έλεγχο, µε την προϋπόθεση οι δικηγόροι να υπάγονται στις διατάξεις και να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του αρ. 14 του Ν. 3296/04. Στην περαίωση χωρίς έλεγχο µπορούν να υπαχθούν και οι αµιγώς ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ακαθάριστα έσοδα χρήσης µέχρι ευρώ. Στις εξαιρέσεις για την περαίωση χωρίς έλεγχο ανήκουν και οι περιπτώσεις δηλώσεων που υποβάλλονται εκτός των προβλεποµένων προθεσµιών, οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται µε παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου κ.α. Η συµπλήρωση του πίνακα Ι (περαίωση), δεν αποκλείει τον έλεγχο, διότι από το οικ. έτος 2007 και µετά θα ελέγχεται δείγµα δηλώσεων που περιέχουν περαίωση. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών, η επιλογή της περαίωσης περιορίζει τις πιθανότητες ελέγχου. Στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι λιγότερες από το 50% των εσόδων και συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται περαίωση της χρήσης χωρίς να µεταβληθούν τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση. Στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι παραπάνω από το 50% των εσόδων, εφόσον συµπληρωθεί ο πίνακας Ι, γίνεται περαίωση της χρήσης, αλλά τα καθαρά κέρδη προς φορολόγηση θα είναι τα έσοδα επί 50% και όχι η διαφορά εσόδων - δαπανών. Πίνακας Ι (3η σελίδα) Κωδικοί 137, 142: Σύνολο Ακαθ. Εσόδων του έτους (όπως κωδ. 283, 304, 344, 550, 551). Κωδικός 138: Συντελεστής Καθαρού Κέρδους 50% (όπως Κωδ. 359). - 7-

10 Κωδικοί 139, 143: Εξωλογιστικά Καθαρά Κέρδη (Ακαθ. Έσοδα επί 50%). Κωδικοί 140, 144 (όπως 570, 571) Λογιστικά Καθαρά Κέρδη (Ακαθ. Έσοδα- απάνες+µη εκπιπτ. δαπάνες {566, 567}). Κωδικοί 141, 145: Τελικά καθαρά κέρδη. Το µεγαλύτερο από τα δύο ποσά (Λογιστικά κέρδη: ΕΣΟ Α- ΑΠΑΝΕΣ ή Εξωλογιστικά κέρδη: ΕΣΟ Α επί 50%). Α. Παράδειγµα συµπλήρωσης Πίνακα Ι, 3η σελίδα (περαίωση) (µε τα ποσά του παραδείγµατος της 2ης σελίδας: Ακαθ. Εσοδα χρήσης: ,00, απάνες: ,00) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ Ν.3296/04 ΚΩ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 137, ,00 ΜΕΣ. ΣΥΝΤ. ΚΑΘ. ΚΕΡ ΟΥΣ % ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 139, ,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 140, ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 141, ,00 Η χρήση περαιώνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, δεδοµένου ότι οι δαπάνες είναι λιγότερες από 50% των εσόδων και ως Καθαρό Εισόδηµα θα δηλωθεί το λογιστικό αποτέλεσµα: ,00 (µεταφορά στο Ε1: 501). Β. Παράδειγµα συµπλήρωσης Πίνακα Ι, 3η σελίδα (περαίωση) (µε τα παρακάτω ποσά: Ακαθάριστα Εσοδα Χρήσης: ,00, απάνες: ,00) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ Ν.3296/04 ΚΩ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 137, ,00 ΜΕΣ. ΣΥΝΤ. ΚΑΘ. ΚΕΡ ΟΥΣ % ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 139, ,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 140, ,00 ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 141, ,00 Εφόσον ο δικηγόρος επιλέξει να συµπληρώσει τον πίνακα Ι, η χρήση θα περαιωθεί, αλλά το Καθαρό Εισόδηµα για φορολόγηση θα είναι: 9.900,00 και όχι 4.600,00 που θα ήταν στην περίπτωση που δε συµπληρωνόταν ο πίνακας Ι και η χρήση παρέµενε ανέλεγκτη. Φορολογητέα Κέρδη, πίνακας Ζ, 2η σελίδα Κωδικός 346: Φορολογητέα καθαρά κέρδη. Σηµειώνεται το τελικό κέρδος που προκύπτει από την περαίωση (κωδ. 145) ή το λογιστικό κέρδος (κωδ. 571) εφόσον δεν επιλεγεί η περαίωση. Βεβαίως τα ποσά των δύο παραπάνω κωδικών θα συµπίπτουν σε περίπτωση που το λογιστικό κέρδος είναι µεγαλύτερο από το εξωλογιστικό. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1020/ , στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ έπρεπε να αναγραφεί το λογιστικό αποτέλεσµα σε κάθε περίπτωση, αλλά µε βάση τη νεότερη οδηγία υπ αριθ /687/Α0012/ σε περίπτωση περαίωσης, µεταφέρουµε στον κωδικό 346 το τελικό κέρδος του κωδικού 145 της 3ης σελίδας (περαίωσης). Το ίδιο ποσό σηµειώνουµε ως καθαρό εισόδηµα από ελ. επάγγελµα στο έντυπο Ε1 (κωδ. 501, 502). - 8-

11 Έντυπο Ε1 Στο έντυπο Ε1 οι δικηγόροι µεταφέρουν τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και των τελικών καθαρών κερδών από το έντυπο Ε3. Στο έντυπο Ε1 ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρακάτω σηµεία: 1η Σελίδα Πίνακας 1 Στοιχεία φορολογουµένου (έλεγχος ή συµπλήρωση). Η ένδειξη Χ πάνω στη λέξη ΕΓΓΑΜΟΣ για τους έγγαµους. Πίνακας 2 Σηµειώνεται Χ στην ένδειξη ΝΑΙ του κωδικού 617, σε περίπτωση υποβολής του εντύπου Ε9 του οικ. έτους Πίνακας 3 Κωδικός 003: Σηµειώνεται ο αριθµός των προστατευοµένων παιδιών (αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα 9). Πίνακας 4Α Κωδικοί 301, 302: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται το καθαρό ποσό από µισθούς, όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου. Κωδικοί 303, 304, 321, 322: Για όσους έχουν λάβει συντάξεις το έτος η Σελίδα Πίνακας 4 Κωδικοί 501, 502: Καθαρό Εισόδηµα από ατοµικό επάγγελµα, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 κωδ. 145 αν έχει συµπληρωθεί ο πίνακας Ι (περαίωση), ή κωδ.346 αν δεν έχει γίνει περαίωση στη χρήση. Σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι λιγότερες από το 50% των ακαθ. Εσόδων (λογιστικό κέρδος µεγαλύτερο από το εξωλογιστικό) και φυσιολογικά συµπληρωθεί ο πίνακας Ι του Ε3,τα ποσά των κωδικών 145 και 346 θα συµπίπτουν. Κωδικοί 507, 508: Μέρισµα ΣΑ, ιανεµητικός Λογαριασµός ικηγόρων, κλπ. (όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΣΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΚΤΟ (µε το φόρο), ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 (κωδ. 507), ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 (κωδ. 278). Το µέρισµα έτους 2008 είναι 1.235,29 ευρώ. Ο παρακρατηθείς φόρος του µερίσµατος (185,29 ), δηλώνεται µαζί µε όλους τους φόρους των ελευθέρων επαγγελµατιών στον κωδικό 605 του εντύπου Ε1. Κωδικοί 511, 512: Ζηµιά από ατοµικό επάγγελµα. Είναι δυνατό να προκύψει αν δε συµπληρωθεί ο Πίνακας Ι του εντύπου Ε3 (συνεπώς δε γίνει περαίωση στη χρήση) και οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα ακαθάριστα έσοδα του ελεύθερου επαγγέλµατος. Η ζηµιά µειώνει τα τυχόν εισοδήµατα της χρήσης, αλλά αποτελεί αιτία ελέγχου της δήλωσης από την αρµόδια ΟΥ. Κωδικοί 517, 518: Ακαθάριστα έσοδα από ατοµικό επάγγελµα (όπως αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε3). Πίνακας 4Ε Κωδικοί 103, 104: Εισοδήµατα από εκµίσθωση κατοικιών. Κωδικοί 105, 106: Εισοδήµατα από εκµίσθωση γραφείων. Κωδικοί 145, 146: Εισοδήµατα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιόχρηση γραφείων. Το ποσό της ιδιόχρησης ή της δωρεάν παραχώρησης, θα πρέπει να έχει σηµειωθεί αντίστοιχα ως δαπάνη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων και ως εισόδηµα στο έντυπο Ε2. 3η Σελίδα Πίνακας 5 51 Σηµειώνεται η διεύθυνση κατοικίας σε κάθε περίπτωση. - 9-

12 Κωδικοί : Στοιχεία ακινήτων στις περιπτώσεις που απαιτείται (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εντύπου Ε1). Κωδικοί 750,751: Στοιχεία κατόχου αυτοκινήτου και στοιχεία αυτοκινήτου (οι κωδικοί , αναφέρονται στην αντ. αξία και συµπληρώνονται µόνο για αυτοκίνητα που υπάγονται στα τεκµήρια διαβίωσης {πάνω από 14 φορ. ίπποι, αξία µείον παλαιότητα πάνω από ευρώ}). Κωδικοί 719, 720: απάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων. Κωδικοί 735, 736: απάνη για την αγορά ακινήτων. Κωδικοί 727, 728: Τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων για αγορά µη καταναλωτικών αγαθών. Πίνακας 6 Κωδικοί 659, 660: Εισοδήµατα που απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ. αµοιβές µελών.σ, αποζηµιώσεις εµµίσθων, οδοιπορικά δικαστικών αντιπροσώπων). Σηµειώνεται ότι η αναγραφή των ποσών είναι προαιρετική, γίνεται για πιθανή κάλυψη τεκ- µηρίου (και µελλοντικού) και εφόσον σηµειωθούν ποσά, υποχρεωτικά θα πρέπει να συνυποβληθούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά. Κωδικοί 431,432: Καθαρά Κέρδη από Εταιρίες (π.χ. τα καθαρά κέρδη των εταίρων-µελών δικηγορικών εταιριών). Κωδικοί 433, 434: Ποσό φόρου για τα εισοδήµατα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο κλπ. (π.χ. φόροι αποζηµιώσεων, αµοιβών µελών.σ). 790,793 κλπ: Στοιχεία για το µίσθωµα εγκατάστασης του ελευθέριου επαγγέλµατος (όπως στο έντυπο Ε3). Κωδικοί 781, 782: Απόκτηση χρηµατικών ποσών από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου), εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια δωρεές, είσπραξη αποζηµίωσης από ασφαλ. εταιρίες κλπ. Κωδικοί 787, 788: Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε κλπ. (από αποταµιεύσεις προηγούµενων ετών µε βάση τις προηγούµενες δηλώσεις, ιδιαίτερα χρήσιµο για κάλυψη τεκ- µηρίου αγοράς στην παρούσα χρήση). Πίνακας 7 Κωδικός 049: απάνη παροχής υπηρεσιών (δεξιώσεων, εστιατορίων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, γυµναστηρίων, ωδείων, κοµµωτηρίων, τεχνικών, κλπ.). Σχετική ΠΟΛ 1095/ Κωδικοί 051, 052: Έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Κωδικοί 053, 054: Το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών εισφορών στα Ταµεία Νοµικών, ΚΕΑ και Προνοίας η Σελίδα Κωδικοί 063, 064, 065, 066, 055, 056, 069, 070: Τόκοι ανείων, δάνεια κλπ. Κωδικοί 073, 074: Ποσό ασφαλίστρων ζωής, ασθενείας κλπ. (όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις των Ασφαλιστικών Εταιριών). Κωδικοί 087,088: απάνη για εγκατάσταση φυσικού αερίου κλπ. Στους κωδικούς αναγράφονται οι δαπάνες των ενοικίων κατοικιών (µε τα στοιχεία που ζητούνται στο Ε1) και στους κωδικούς οι δαπάνες διδάκτρων ανά πρόσωπο. Πίνακας 8 Κωδικοί 605, 606: Συνολικό ποσό παρακρατηθέντων φόρων 20% (όπως προκύπτουν από τις Βεβαιώσεις των Νοµικών Προσώπων και των Επιτηδευµατιών) και 15% (όπως προκύπτουν από τις Βεβαιώσεις των ικηγορικών Συλλόγων κλπ.). Κωδικοί 313, 314: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται ο φόρος που αναλογεί σε µισθούς κλπ., όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα Βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου (οµοίως για όσους έχουν λάβει σύνταξη). Κωδικοί 315, 316: Για τους έµµισθους δικηγόρους σηµειώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από µισθούς κλπ., όπως προκύπτει από τη χορηγηθείσα Βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου (οµοίως για όσους έχουν λάβει σύνταξη).

13 Πίνακας 9-1 Σηµειώνονται τα στοιχεία των παιδιών, τα οποία αριθµητικώς σηµειώθηκαν στον Κωδ. 003 του Πίνακα 3. Πίνακας 11 Προαιρετικά τα στοιχεία της τράπεζας και του τραπεζικού λογαριασµού ΙΒΑΝ, για την περίπτωση που επιθυµούµε επιστροφή φόρου µέσω τραπέζης. Παρατήρηση: Στην 1η σελίδα, στον πίνακα 2 του Ε1 οι κωδικοί θα συµπληρωθούν απ τους εν λόγω φορολογούµενους επιτηδευµατίες για πληροφοριακούς λόγους και µόνο.(αναµένεται σχετική νοµοθετική ρύθµιση που θα επιβεβαιώνει την επαναφορά του αφορολόγιτου) Έντυπο Ε9 Στο έντυπο Ε9 προστέθηκε πεδίο για το αν έχετε καταθέσει Ε9 για την χρήση Στη 2η σελίδα αν έχουµε λάβει εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ και κάνουµε µεταβολή-διαγραφή κάποιου ακινήτου στη στήλη 1 αναγράφουµε τον αριθµό ταυτότητας ακινήτου. Το οικονοµικό έτος 2009,πρέπει να συµπληρώσουν το έντυπο Ε9 όσοι την 1η Ιανουαρίου 2009: α) έχουν εµπράγµατο δικαίωµα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2008, ανεξάρτητα από το αν είχαν υποβάλλει Ε9 τα προηγούµενα έτη. β) Εχει επέλθει µεταβολή στα δηλωθέντα ακίνητα των προηγούµενων οικ. ετών ή έχει επέλθει µεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. διαζύγιο) ανεξάρτητα από το αν έχει µεταβληθεί η κατάσταση των δηλωθέντων ακινήτων (π.χ. της πρώην συζύγου). γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα, τα οποία υπέβαλλαν δήλωση Ε9 τα προηγούµενα οικ. έτη ή και έχουν διακόψει τις εργασίες τους µέχρι την 31/12/2008. Στον πίνακα 1 σηµειώνονται τα οικόπεδα και τα κτίσµατα ανά ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου. Ως αύξων αριθµός στη στήλη 2, σηµειώνεται ο αριθµός 1, όταν για πρώτη φορά δηλώνεται ακίνητο, σηµειώνεται ο επόµενος αριθµός από τον τελευταίο που είχε δηλωθεί σε προηγούµενο Ε9, εφόσον είχαν δηλωθεί ακίνητα σε προηγούµενα έτη. Σηµειώνεται ο ίδιος αύξων αριθµός όταν πρόκειται για µεταβολή ή διαγραφή ακινήτου που είχε δηλωθεί. Σηµειώνεται ο αύξων αριθµός κλπ., για φορολογουµένους που είχαν ακίνητα, δηλωθέντα από υπόχρεο (σύζυγό τους, πατέρα τους) και το έτος 2008 απέκτησαν νέο ακίνητο και κάνουν µόνοι τους δήλωση (διαζύγιο, ενηλικίωση). Στη στήλη 24 σηµειώνεται ο αριθµός 1 για δήλωση νέου ακινήτου, ο αριθµός 2 για µεταβολή ακινήτου ή ο αριθµός 3 για διαγραφή ακινήτου. Σηµειώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου του καθώς και εκείνων των προστατευόµενων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο. Σηµειώνονται οι µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (π.χ. µεταβολή σχέσης), χωρίς να σηµειωθούν τα ακίνητα στο εσωτερικό της σελίδας, εφόσον δεν υπάρχει µεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Σηµειώνονται τα οικόπεδα και τα κτίσµατα ανά ιδιοκτήτη στον πίνακα 1, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου. - Oι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, πάρκινγκ) αναγράφονται σε ξεχωριστή γραµµή µόνο όταν αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. - Για τα διαµερίσµατα και επαγγελµατικές στέγες σε πολυκατοικία δεν αναγράφεται το οικόπεδο. - Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ηµιτελή κτίσµατα θα αναγράφονται σε άλλη σειρά. Στον πίνακα 2 σηµειώνονται τα αγροτεµάχια ανά ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντύπου

14 Έντυπο Ε2 Το έντυπο της Αναλυτικής κατάστασης για τα Μισθώµατα Ακινήτων (Ε2) συµπληρώνεται στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήµατα από ακίνητα. Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι συµπλήρωσης και υποβολής µε τη φορολογική δήλωση, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αναζητήσουν το έντυπο Ε2 στις Εφορίες. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου σηµειώνονται τα στοιχεία των ενοικιαστών, το µηνιαίο µίσθωµα, το τεκµαρτό µίσθωµα (π.χ. ιδιόχρηση δικηγορικού γραφείου) κλπ., όπως οι οδηγίες της σελίδας 2 και σηµειώνεται η ένδειξη ΚΕΝΟ στην περίπτωση που το ακίνητο παραµένει κενό όλο το χρόνο. Σηµειώνονται και τα µη οικοδοµηµένα ακίνητα που εκµισθώνονται. Καταχωρούνται, ακόµη, όλα τα οικοδοµηµένα ακίνητα κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν από αυτά αποκτά εισοδήµατα ή όχι. Όταν στη στήλη 12 της 1ης σελίδας, σηµειώνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας διαφορετικό από 100%, τότε συµπληρώνεται και ο Πίνακας Ι της 2ης σελίδας µε τα στοιχεία του συνιδιοκτήτη κλπ. Όταν και η σύζυγος είναι υποκείµενο του φόρου, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστό έντυπο για τη σύζυγο, έστω και αν το ακίνητο είναι κοινό (και οι δύο συµπληρώνουν και τον Πίνακα Ι της 2ης σελίδας για κοινό ακίνητο). Στον Πίνακα ΙΙ της 2ης σελίδας καταγράφονται τα ακίνητα που στη συγκεκριµένη χρήση είναι ηµιτελή ή µεταβιβάσθηκαν ή αποκτήθηκαν από αγορά, κληρονοµιά, δωρεά κλπ., µε τα στοιχεία των τίτλων κλπ., τα οποία ζητούνται στο συγκεκριµένο πίνακα. ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη ήλωση Είναι απαραίτητο να συνυποβληθούν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και τα αντίστοιχα πρωτότυπα δικαιολογητικά, όπως: - Βεβαιώσεις Μισθών και παρακρατηθέντων Φόρων από Νοµικά Πρόσωπα για τους έµµισθους δικηγόρους (έντυπο Ε1 ΚΩ , ). - Βεβαιώσεις εισοδηµάτων, τα οποία δεν εντάσσονται σε άλλες πηγές (έντυπο Ε1 κωδ. 507, 508). - Πρωτότυπα παραστατικά παροχής υπηρεσιών του έτους Αποδείξεις ταµειακής µηχανής εστιατορίων κλπ., επίσηµα φορ. στοιχεία από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες, µεσίτες, ωδεία, γυµναστήρια, κοµµωτήρια κλπ. (έντυπο Ε1 νέος κωδ. 049). - Βεβαιώσεις παρακρατηθέντων φόρων 20% από επιχειρήσεις, 15% από ΣΑ (έντυπο Ε1 κωδ. 605, 606). - Αποδείξεις είσπραξης για οποιαδήποτε είσπραξη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εξοφλητικές αποδείξεις για πωλήσεις ακινήτων ή υπεύθυνες δηλώσεις για πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων σε ιδιώτες, αντίστοιχες βεβαιώσεις και έγγραφα για είσπραξη δανείων κλπ.). - Αποδείξεις και σχετικά έγγραφα για δαπάνες αγοράς ακινήτων, αυτοκινήτων, καταβολής µισθωµάτων κλπ. Αποδείξεις είσπραξης ενοικίου του εκµισθωτή ή υπεύθυνη δήλωση, για δικαιολόγηση δαπάνης ενοικίου κατοικιών (προσοχή όχι ενοικίων γραφείων, αναλύεται η διαφορά στις εισαγωγικές σελίδες). - Βεβαιώσεις για εισοδήµατα τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, από τα αντίστοιχα Νοµικά Πρόσωπα (έντυπο Ε1 κωδ. 659, 660, 433, 434). - Αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες (έντυπο Ε1 κωδ. 051, 052). - Βεβαιώσεις για τις εισφορές στα Ταµεία Νοµικών, ΚΕΑ, Προνοίας (έντυπο Ε1 κωδ. 053, 054) και για όλες τις περιπτώσεις του Πίνακα 7. (π.χ. ασφάλιστρα, δίδακτρα, δαπάνες µισθωµάτων, χορηγίες κλπ.)

15 Κλίµακα υπολογισµού Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων για το Οικονοµικό Έτος 2009 (εισοδήµατα 2008) Η κλίµακα φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του ηµερολ. έτους 2009, είναι η παρακάτω: (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (εισοδήµατα χρήσης 2008) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ (ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) Υπερβάλλον 40 (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (εισοδήµατα 2008) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ (ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ) Υπερβάλλον 40 Στην κλίµακα φόρου µισθωτών υπάγονται οι µισθωτοί ακόµα κι αν έχουν εισόδηµα και από άλλες πηγές, µε την προϋπόθεση το ετήσιο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες να υπερβαίνει το 50% του συνολικού εισοδήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση υπάγονται στην κλίµακα µη µισθωτών-επαγγελµατιών. Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης, αν εµφανίζουν και εισόδηµα από ακίνητα ή γεωργικές επιχειρήσεις υπάγονται στην κλίµακα µισθωτών. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου των κλιµάκων (α) και (β) αυξάνεται κατά ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά ευρώ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τα τρία. Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει αντίστοιχα το ποσό του δευτέρου κλιµακίου κ.ο.κ. (π.χ µισθωτός µε ένα παιδί έχει αφορολόγητο ευρώ, αλλά ακολούθως το δεύτερο κλιµάκιο γίνεται µε συντελεστή 29%). Στο συνολικό ακαθάριστο ποσό εισοδήµατος από ακίνητα επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος 1,5% (επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος 3% για εισόδηµα από µισθώµατα κατοικιών, εφόσον η επιφάνεια καθεµίας από αυτές υπερβαίνει τα 300 τµ.) Ακόµη, επιβάλλεται χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6% στο Συνολικό Ακαθάριστο Εισόδηµα από επαγγελµατικά ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα κλπ.). Από τη χρήση 2008 και µετά καταργείται το χαρτόσηµο για τα εισοδήµατα από κατοικίες. Το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα (Ακαθ. Εισόδηµα µείον Ετήσιο Ποσοστό Απόσβεσης, αναλόγως της κατηγορίας του µισθωµένου ακινήτου, π.χ. -5% για κατοικίες, -3% για γραφεία) προστίθεται στα συνολικά εισοδήµατα για τον υπολογισµό του συνολικού δηλωθέντος εισοδή- µατος. Προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος, επιβάλλεται ανάλογα µε το είδος και το ποσό του εισοδήµατος και τους παρ. φόρους της χρήσης (ανάλυση στις εισαγωγικές σελίδες)

16 Εκπτώσεις Εισοδήµατος (οικ. έτους 2009) Από το Συνολικό Εισόδηµα προς φορολόγηση αφαιρούνται τα ποσά από ορισµένες κατηγορίες δαπανών, µε την προϋπόθεση να συνυποβληθούν µε τη φορ. δήλωση τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. Οι κυριότερες και συναφείς µε τους δικηγόρους του ΣΑ δαπάνες οι οποίες µειώνουν το εισόδηµα προς φορολόγηση είναι οι παρακάτω: Ολόκληρο το ποσό των υποχρεωτικών εισφορών που καταβλήθηκαν στα Ταµεία Ασφάλισης (Ταµείο Νοµικών, ΚΕΑ, Προνοίας, κωδ. Ε1: 053,054). Ολόκληρο το ποσό από τόκους δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δάνεια έως , κωδ. Ε1: 063, 064. Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δάνεια από έως (Ε1: , ολόκληρο το ποσό µέχρι 120 τ.µ., αναλογική αφαίρεση για παραπάνω). Ασφάλιστρα ζωής, ασθενείας κλπ. µέχρι 1200 ευρώ (επιµερίζεται στους δύο συζύγους ανάλογα µε το ατοµικό τους εισόδηµα Ε1: 073, 074). απάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίµου ή για εγκατάσταση φυσικού αερίου κλπ. (ποσοστό 20% και µέχρι 700 ευρώ, 3500x20%, Ε1: 087, 088). απάνες για αγορές και χορηγίες (Ε1: ) ολόκληρο το ποσό µε τους όρους που προβλέπεται ανά περίπτωση. απάνες για παρεχόµενες υπηρεσίες από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, εστιατόρια, µεσίτες, τεχνίτες, κοµµωτές κλπ., εφόσον συνυποβληθούν στην αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. Μείωση εισοδήµατος 40% µέχρι ευρώ (20.000x40%), επιµεριζόµενο στους δύο συζύγους ανάλογα µε το ατοµικό τους εισόδηµα. Σχετική ΠΟΛ 1095/ Μειώσεις φόρου (οικ. έτους 2009) Το ποσό του φόρου το οποίο προκύπτει µε βάση την αντίστοιχη κλίµακα µειώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατηγορία δαπανών που δηλώθηκαν στη χρήση, µε την προϋπόθεση να συνυποβληθούν µε τη φορ. δήλωση τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. Οι κυριότερες και συναφείς µε τους δικηγόρους του ΣΑ δαπάνες οι οποίες µειώνουν το φόρο της κλίµακας είναι οι παρακάτω: - Ποσοστό 20% επί των διδάκτρων (Ε1: µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%). - Ποσοστό 20% επί του ενοικίου κύριας κατοικίας (Ε1: µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%, αναλογική µείωση στους συζύγους). - Ποσοστό 20% επί των ιατρικών εξόδων(νοσήλια, αποδείξεις γιατρών, κλπ.) και επί του 50% των δαπανών περίθαλψης ηλικιωµένων (Ε1: , µείωση φόρου έως ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%). - Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν (Ε1: 817, 819 κλπ. µείωση φόρου έως 240 ευρώ, δηλαδή µέχρι x 20%, αναλογική µείωση στους συζύγους). - Ποσοστό 20% επί της διατροφής συζύγου σε σύζυγο (Ε1: µείωση φόρου έως 600 ευρώ, δηλαδή 3000 x 20%). - Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από και µετά (Ε1: µείωση φόρου 20% για ολόκληρο το ποσό µέχρι 120 τ.µ. και µέχρι ποσό δανείου ευρώ. Αναλογική µείωση για παραπάνω). Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των µειώσεων φόρου είναι µεγαλύτερο απ το ποσό του φόρου της κλίµακας για τον υπόχρεο και τη σύζυγό του (όπου υπολογίζεται ακολούθως), η διαφορά (µείωση φόρου µείον φόρος κλίµακας) δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Το εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας περιέχει το Συνολικό ηλωθέν Εισόδηµα (π.χ. κέρδη ελ. επαγγέλµατος + µισθοί έτους + καθαρό εισόδηµα από ενοίκια) και εφόσον υπάρχει τεκµήριο (π.χ. µη δικαιολογήσιµο ποσό µε βάση τη δήλωση για αγορά ακινήτου) προστίθεται η διαφορά τεκµηρίων. Ακολούθως, αφαιρούνται από το εισόδηµα οι εκπτώσεις εισοδήµατος (π.χ

17 εισφορές στα Ταµεία Νοµικών, Προνοίας κλπ.) και διαµορφώνεται το φορολογητέο εισόδηµα. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ + ΠΡΟΣΤΙΘ. ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος µε βάση την κλίµακα φορ. Εισοδήµατος και αφαιρούνται οι µειώσεις από το φόρο (π.χ. ποσοστό ιατρικών εξόδων, δαπάνες), ώστε να διαµορφωθεί ο φόρος που αναλογεί (συν το συµπληρωµατικό φόρο όταν επιβάλλεται για εισοδήµατα από ακίνητα, π.χ. Ακαθ. Ποσό Ενοικίων х 1,5%). ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Στη συνέχεια συγκρίνεται ο φόρος που αναλογεί και ο συµπληρωµατικός µε το φόρο που παρακρατήθηκε και τον τυχόν προκαταβλητέο φόρο του προηγούµενου έτους (κωδ. ΟΥ 901 ) και αναλόγως επιστρέφεται ή καταλογίζεται το ποσό φόρου. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, το ποσό της επιστροφής µειώνεται κατά 1,5%. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ κλπ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Σε περίπτωση που προκύψει προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος (ανάλυση στις εισαγ. σελίδες) ή χαρτόσηµο ενοικίου, τα ποσά αυτά προσαυξάνουν τον κύριο φόρο ή αντίστοιχα µειώνουν το ποσό επιστροφής, για τη διαµόρφωση του τελικού υπολοίπου. ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ + ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ + ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒ. ΠΟΣΑ (χαρτόσηµο, ΟΓΑ) ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (επιστροφή ή καταβολή) Γενικές Πληροφορίες για τη Φορολογική ήλωση Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ασκεί ελευθ. επάγγελµα η δήλωση θα υποβληθεί στη.ο.υ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του κυρίου επαγγέλµατός του, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όταν εκτός από τα εισοδήµατα από δικηγορία (Ε1: πίνακας 4 ), δηλώνονται και εισοδήµατα από µισθούς ή συντάξεις (Ε1: πίνακας 4Α) ή από αγροτικό εισόδηµα (Ε1: πίνακας 4Β), η δήλωση µπορεί να κατατεθεί στην µεταγενέστερη ηµεροµηνία υποβολής µε βάση το είδος των εισοδηµάτων, και το λήγοντα Α.Φ.Μ. του υπόχρεου (π.χ. ο έµµισθος δικηγόρος δικαιούται να υποβάλλει δήλωση µέχρι το Μάιο). Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους, στα οποία ο φόρος υπολογίζεται χωριστά. Σ αυτή την περίπτωση η δήλωση (Ε1) υπογράφεται και από τους δύο συζύγους και υποβάλλεται στη ΟΥ του υπόχρεου δηλαδή του συζύγου. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η µεταγενέστερη από τις δύο κατηγορίες εισοδή- µατος, αλλά µε βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου δηλαδή του συζύγου. (π.χ. δικηγόρος µε εισόδηµα µόνο από ελευθέρια επαγγέλµατα έχει σύζυγο-έµµισθη υπάλληλο. Η κοινή δήλωση µπορεί να υποβληθεί µέχρι και την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε βάση την κατηγορία εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών της συζύγου (Μάιος 2009) σύµφωνα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, δηλαδή του συζύγου)

18 Προθεσµίες Υποβολής της ήλωσης Εισοδήµατα από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (βιβλία Β κατηγορίας) Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Προθεσµία (2009) 1 3 Μαρτίου 2 4 Μαρτίου 3 5 Μαρτίου 4 6 Μαρτίου 5 9 Μαρτίου 6 10 Μαρτίου 7 11 Μαρτίου 8 12 Μαρτίου 9 13 Μαρτίου 10, 20, 30, 40, Μαρτίου 60, 70, 80, 90, Μαρτίου Χωρίς Α.Φ.Μ. 17 Μαρτίου Οι τηρούντες βιβλία Γ κατηγορίας (δωδεκάµηνης χρήσης), υποβάλλουν δηλώσεις από 4/5 έως 18/5/2009, ανάλογα µε το λήγοντα ΑΦΜ. Εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες (µισθοί-συντάξεις) Τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Προθεσµία (2009) 1 5 Μαΐου 2 7 Μαΐου 3 11 Μαΐου 4 13 Μαΐου 5 15 Μαΐου 6 19 Μαΐου 7 21 Μαΐου 8 25 Μαΐου 9 27 Μαΐου 10, 20, 30, 40, Μαΐου 60, 70, 80, 90, 00 2 Ιουνίου Χωρίς Α.Φ.Μ. 2 Ιουνίου Ε9 - Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 υποβάλλονται τις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (ΠΟΛ:1019/ )

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Σε περίπτωση παράτασης των καταληκτικών προθεσµιών από το Υπουργείο Οικονοµικών (για αυτοπρόσωπη, ταχυδροµική ή ηλεκτρονική υποβολή), θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το ΣΑ (ιστοσελίδες, αφίσες). - Η έγκαιρη αυτοπρόσωπη ή ταχυδροµική υποβολή της δήλωσης συντελεί στην αποφυγή της ταλαιπωρίας, διότι παρατηρείται συνωστισµός στις ΟΥ και στα ΕΛΤΑ κατά τις ηµέρες που λήγουν οι προθεσµίες υποβολής. - Για την ηλεκτρονική υποβολή, απαιτείται η ύπαρξη προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο taxisnet και η διατήρηση των δικαιολογητικών. (σχετικές ιστοσελίδες: * Προσοχή: Νέος ΚΑ ΙΚΗΓΟΡΟΥ και Νέος ΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΙΚΗΓΟΡΟΥ * Σηµείωση: Εντός του ηµερολογιακού έτους 2009 πρέπει να γίνει αλλαγή του Κωδικού Αριθ- µού ραστηριότητας στις κατά τόπους ΟΥ

20

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλεπόµενων συµφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1 7 2010 ΚΑΔ 69.10.1 1 ΑΠΥ προς Ιδιώτη (χωρίς προείσπραξη) Ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι υποχρεωτικός (μπορείτε να αναγράφετε ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005 Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 24-25 Τίτλος Τα ποσοστά στην Εφορία (Μια πρόταση διδασκαλίας των ποσοστών στo Σ.Δ.Ε.) Σκοποί και Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, µε την ψήφιση του νόµου 3842/2010 (φορολογικός νόµος), συνέστησε Επιτροπή αποτελούµενη από ειδικούς επιστήµονες ενασχολούµενους µε το φορολογικό δίκαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία των Δικηγόρων Σημαντικές Εγκύκλιοι Πρακτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ 1039/2014 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

!!!! Υπόχρεοι, Περιεχόµενο και Προθεσµίες. 1. Ποιό είναι το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων;

!!!! Υπόχρεοι, Περιεχόµενο και Προθεσµίες. 1. Ποιό είναι το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευµατίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:1099366/2480/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1131 /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Στη ΓΓΠΣ και όχι στην εφορία τα µισθωτήρια συµβόλαια. Οι απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι. Πότε υποβάλλεται η δήλωση, ποιες οι υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060204/982/Α0012 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &. Π. ΠΟΛ 1131 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ 261 Β ) ΑΔΑ: ΒΙΡΜΗ-ΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ. Χρήστο Μελά ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΘΕΜΑ/// ΟΔΗΓΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ενα χρήσιμο εγχειρίδιο για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες από τον συγγραφέα - φοροτεχνικό Χρήστο Μελά ΠΕΡΑΙΩΣΗ 150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα