Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βασικές Οδηγίες Κασσιτεροκόλλησης Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης Λευκωσία, 2010

2 2010 Κωνσταντίνος Πίτρης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος κειμένου με ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα. ii

3 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ... 3 ΟΔΗΓΊΕΣ... 3 ΝΑ ΘΥΜΆΣΤΕ ΌΤΙ... 4 ΟΔΗΓΌΣ ΒΉΜΑ ΜΕ ΒΉΜΑ... 4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ... 7 ΟΔΗΓΌΣ ΒΉΜΑ ΜΕ ΒΉΜΑ... 7 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ... 9 iii

4 iv

5 Εισαγωγή Η κασσιτεροκόλληση ανήκει στην κατηγορία των μαλακών συγκολλήσεων. Στις μαλακιές συγκολλήσεις, η κόλληση (συγκολλητικό υλικό) λιώνει σε θερμοκρασίες κάτω των 500ο C. Στις μαλακές συγκολλήσεις βαρέων μετάλλων (χαλύβων, χαλκού, κραμάτων χαλκού ή ψευδαργύρου) ως κόλληση χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα η κασσιτεροκόλληση. Η κασσιτεροκόλληση είναι κράμα κασσίτερου (Sn) και μόλυβδου (Pb) σε διάφορες αναλογίες που σχετίζονται µε τις εφαρμογές στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η κόλληση. Στις περισσότερες περιπτώσεις κασσιτεροκόλλησης, στη σύνθεσή τους περιέχεται και μικρή ποσότητα αντιμονίου (Sb). Το ποσοστό αντιμονίου στις κασσιτεροκολλήσεις αρχίζει από 0,5% και φτάνει μέχρι και 3,3%. Η παρουσία του αντιμονίου αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή της. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκολλητικών υλικών (κολλήσεων) για μαλακές συγκολλήσεις. Συμβολισμός κατά ISO-3677 Θερμοκρασία Τήξης ( C) Τυπικές μαλακές συγκολλήσεις των βαρέων μετάλλων Τυπικές εφαρμογές S-Sn90Pb9Sb 219 Συγκόλληση αντικειμένων που έρχονται σε επαφή µε τρόφιμα Επεξήγηση του συμβολισμού των μαλακών κολλήσεων κατά ISO-3677 Προηγείται πάντα το γράμμα S Ακολουθεί παύλα(-) και μετά τα σύμβολα των στοιχείων, µε τα αντίστοιχα ποσοστά τους %, κατά σειρά ύψους περιεκτικότητας και µε πιθανή απόκλιση ±1%. Στο τελευταίο στοιχείο δεν αναγράφεται το ποσοστό του. Στοιχεία που δεν έχουν λειτουργικό ρόλο (ακαθαρσίες), δεν αναφέρονται. Το(Ε) σημαίνει υλικό κατάλληλο και για ηλεκτρικές εφαρμογές. S- Sn60Pb37Sb(Ε) 185 Ηλεκτρονική, Ηλεκτρολογία S-Sn50Pb47Sb 200 Κόλληση γενικής χρήσης S-Pb57Sn40Sb 223 Λεπτές συγκολλήσεις, κόλληση μικρών αντικειμένων S-Pb68Sn30Sb 249 Υδραυλικές εργασίες (χαλκοσωλήνες κτλ.) S-Pb73Sn25Sb 257 Αντικείμενα από μόλυβδο(φρεάτια, μολυβδοσωλήνες κτλ.) S-Pb92Sn8Sb 305 Εργασίες φανοποιίας S-Pb Για ασθενείς συγκολλήσεις Sn = κασσίτερος, Pb = μόλυβδος, Sb = αντιμόνιο Παράδειγμα: Το S-Pb92Sn8Sb έχει π(pb) 92%, π(sn) 8% και πολύ μικρή π(sb), π.χ. π(sb) = 0,5% Προσοχή: Επειδή οι ενώσεις του μολύβδου (Pb) είναι δηλητηριώδεις, οι κασσιτεροκολλήσεις που περιέ-χουν στη σύνθεσή τους μόλυβδο πάνω από 10%, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συγκολλήσεις μεταλλικών αντικειμένων που έρχονται σε επαφή µε τροφές (σκεύη κουζίνας, κονσέρβες κτλ.) ή µε πόσιμο νερό. 1

6 Οι κασσιτεροκολλήσεις δε δίνουν συγκολλήσεις µε αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Γι αυτό και χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα μιας κατασκευής, παρά για μεταφορά δυνάμεων. Τα κολλητήρια που χρησιμοποιούνται στις μαλακές συγκολλήσεις διακρίνονται στα κολλητήρια που θερμαίνονται µε φλόγα και στα ηλεκτρικά. Αποτελούνται από την κεφαλή, τη λαβή και τη σιδερένια ράβδο που συνδέει την κεφαλή µε τη λαβή χειρισμού του κολλητηριού. Η κεφαλή των κολλητηριών είναι κατασκευασμένη από χαλκό, γιατί ο χαλκός, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Δηλαδή αποθηκεύει μεγάλο ποσό θερμότητας κατά τη θέρμανσή του, την οποία, στη συνέχεια, μεταφέρει στις προς συγκόλληση επιφάνειες και στην κόλληση, για να θερμανθούν και να πραγματοποιηθεί η συγκόλληση. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα της κεφαλής του κολλητηριού, τόσο μεγαλύτερο ποσό θερμότητας αποθηκεύει και τόσο περισσότερες κολλήσεις μπορεί να πραγματοποιήσει. Α Β Γ Σχήμα 1 Η κεφαλή του κολλητηριού και, ειδικά, η μύτη του θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά από τα οξείδια που σχηματίζονται κατά τις συγκολλήσεις. Κατά τον καθαρισμό του κολλητηριού προηγείται θέρμανση της κεφαλής του και ακολουθεί ο μηχανικός και χημικός του καθαρισμός. Ο μηχανικός καθαρισμός γίνεται µε λιμάρισμα της μύτης του κολλητηριού µε μια ψιλόδοντη λίμα (Σχήμα 1Α). Ακολουθεί ο χημικός του καθαρισμός, που συνίσταται στο τρίψιμο της θερμής μύτης του κολλητηριού πάνω σε νισαντήρι (αμμωνιακό άλας). Το νισαντήρι είναι ένα καθαριστικό υλικό σε στερεά μορφή και χρησιμοποιείται για το χημικό καθαρισμό του κολλητηριού. Συνήθως, αμέσως μετά το χημικό καθαρισμό, ακολουθεί επικασσιτέρωση (γάνωμα) της μύτης του κολλητηριού, για να διευκολύνεται η μεταφορά της κόλλησης στις θέσεις των συγκολλούμενων επιφανειών (Σχήμα 1Β). Η μύτη πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρή με τη βοήθεια ενός βρεγμένου σφουγγαριού (Σχήμα 1Γ). Προσοχή: Κατά τον καθαρισμό του κολλητηριού σε νισαντήρι, εκλύονται επικίνδυνα αέρια, η εισπνοή των οποίων θα πρέπει να αποφεύγεται. 2

7 Βασικός Οδηγός Κασσιτεροκόλλησης Η κασσιτεροκόλληση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και στοιχείων είναι μια λεπτή διαδικασία που απαιτεί δεξιοτεχνία και μαθαίνεται μόνο με εξάσκηση. Επιτυχημένη κασσιτεροκόλληση σημαίνει και επιτυχημένα πρωτότυπα κυκλωμάτων και το αντίθετο οδηγεί σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και ελέγχου μιας νέας συσκευής με χαμένο κόστος και χρόνο. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν στην εκμάθηση του σωστού τρόπου κασσιτεροκόλλησης έτσι ώστε να αποφύγετε την απογοήτευση των αποτυχημένων κυκλωμάτων. Οδηγίες Πριν αρχίσετε τη διαδικασία βεβαιωθείτε ότι η μύτη του κολλητηριού είναι απόλυτα καθαρή. Χρησιμοποιείστε μια λεπτή λίμα, αν χρειάζεται να απομακρυνθούν ακαθαρσίες που έχουν εναποτεθεί στη μύτη. Η μύτη πρέπει να καθαρίζεται καθ όλη τη διάρκεια της κόλλησης έτσι ώστε να μην χρειάζεται συχνή χρήση της λίμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό σφουγγαράκι ή σύρμα κουζίνας. Τρίβοντας τη μύτη σε αυτό περιοδικά τη διατηρεί καθαρή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ειδική πάστα. Η μύτη του κολλητηριού πρέπει να είναι αρκετά μυτερή ώστε να φτάνει στα πιο μικρά σημεία του κυκλώματος αλλά αρκετά αμβλεία ώστε να μεταφέρεται αρκετή θερμότητα στο σημείο της κόλλησης. Δουλεύετε πάντοτε σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση πυρίμαχη. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του κολλητηριού είναι αρκετά ψηλή για το είδος της κόλλησης. (Συνήθως γύρω στους 200 ο C.) Αν ο κασσίτερος δεν λιώνει αμέσως μόλις ακουμπήσει τη μύτη τότε οι κολλήσεις σας θα αποτύχουν. Πριν αρχίσετε να κολλάτε, επαλείψετε όλες τις πλευρές της μύτης με ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα κασσίτερου. Για να επιτύχετε αυτό, ακουμπήστε τον κασσίτερο στη μύτη και περιστρέψτε το κολλητήρι. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επικασσιτέρωση ή γάνωμα. Πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια της κασσιτεροκόλλησης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στη κόλληση είναι καθαρά. Σκόνες, γράσο ή οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό θα επηρεάσει τη δύναμη της κόλλησης. Καθαρίστε όλα τα υλικά, με λίμα ή γυαλόχαρτο αν υπάρχει μεγάλη διάβρωση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κολλητήρι, τοποθετείτε το στην υποδοχή στην ειδική βάση. Μην το αφήνετε στο πάγκο με τη (θερμή!) μύτη εκτεθειμένη. Για να πετύχει η κόλληση πρέπει τόσο η μύτη του κολλητηριού όσο και το μέταλλο το οποίο θα κολλήσετε να είναι πολύ θερμά. Ακουμπάτε ολόκληρη τη μύτη του κολλητηριού (και όχι μόνο την αιχμή) ώστε να μεταδίδετε την περισσότερη δυνατή θερμότητα. Παρόλο που μπορεί να βρείτε και κασσίτερο σε ράβδους, για ηλεκτρολογικές κολλήσεις, ο κασσίτερος με ρητινέλαιο (rosin) στο κέντρο είναι πολύ καλύτερος. Μπορείτε επίσης να βρείτε και κασσίτερο με οξύ στο κέντρο αλλά αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για πιο δύσκολα στη κόλληση μέταλλα, όπως π.χ. γαλβανομένο σίδηρο. Αν χρησιμοποιείτε κασσίτερο με οξύ, πρέπει να ξεπλύνετε τα μέταλλα μετά την κόλληση για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει ίχνη οξέως. 3

8 Να θυμάστε ότι 1. Οι αρχάριοι στη κασσιτεροκόλληση τείνουν να χρησιμοποιούν υπερβολικές ποσότητες κασσίτερου και να θερμαίνουν τα μέταλλα περισσότερο από ότι χρειάζεται. (Υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να καταστρέψει κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα.) 2. Αν μετακινήσετε την κόλληση πριν στερεοποιηθεί ο κασσίτερος τα μέταλλα θα ξεκολλήσουν. 3. Ακαθαρσίες στη μύτη του κολλητηριού οδηγούν σε ανεπιτυχείς κολλήσεις. 4. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο κολλητήρι και την κατάλληλη μύτη για τα στοιχεία που θέλετε να κολλήσετε. 5. Ο λειωμένος κασσίτερος ρέει πάντα προς την πηγή της θερμότητας. Οδηγός Βήμα με Βήμα Οι πλακέτες πρέπει να είναι καθαρές, ειδικά αν δεν είναι γανωμένες. Οι πλακέτες μπορούν να καθαριστούν με μια σκληρή γομολάστιχα. Καθαρίστε τη μύτη του κολλητηριού, με λίμα, αν υπάρχει διάβρωση, ή με βρεγμένο σφουγγαράκι. (Στην εικόνα βλέπετε το Concept 2100 Soldering Station.) Επαλείψετε όλες τις πλευρές της μύτης με ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα κασσίτερου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ειδική πάστα αν υπάρχει. 4

9 Τοποθετείστε τα άκρα του στοιχείου μέσα στις τρύπες της πλακέτας και ανοίξτε τα ελαφρά ώστε το στοιχείο να μην γλιστράει από τη θέση του. Είναι συνήθως καλύτερα να κόβετε τα άκρα του στοιχείου στο κατάλληλο μέγεθος πριν από την κόλληση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε να μεταδώσετε μηχανικές δονήσεις στο στοιχείο. Τοποθετήστε τη μύτη του κολλητηριού έτσι ώστε να ακουμπά και να θερμαίνει το άκρο του στοιχείου και το χαλκό της πλακέτας ταυτόχρονα. Ενώ συνεχίζετε να θερμαίνετε τα μέταλλα τοποθετήστε την άκρη του κασσίτερου έτσι ώστε μερικά χιλιοστά να λειώσουν πάνω στα μέταλλα. Αποσύρετε το κολλητήρι και αφήστε τον κασσίτερο να στερεοποιηθεί. Σε μερικά δευτερόλεπτα η κόλληση θα είναι έτοιμη. Πρέπει να φαίνεται ομοιόμορφη και γυαλιστερή. 5

10 Στο κάτω μέρος της εικόνας βλέπετε μια κόλληση όπου ο κασσίτερος δεν έχει κολλήσει ομοιόμορφα αλλά έχει στερεοποιηθεί σε σφαιρίδια γύρω από το άκρο του στοιχείου. Μπορείτε να ξεκολλήσετε μια κακή κόλληση επαναθερμαίνοντας την κόλληση και αφαιρώντας τον κασσίτερο είτε με αντλία είτε με το μεταλλικό δίχτυ. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί να ώστε να μην υπερθερμάνετε την πλακέτα ή τα στοιχεία. All photos are Copyright Alan Winstanley You may download them for personal use, or for training or educational purposes only. They may not be used on a commercial or sponsored web site without the prior permission of the author (conditions apply). If you wish to use these pictures for any commercial reasons, e.g. to enhance any commercial product, enframe in any external commercial web site or apply for any other commercial use, you must seek the author's prior approval first ( Alan Winstanley at Please enquire if you have similar macro photography assignments you would like to be undertaken. 6

11 Βασικός Οδηγός Αποκόλλησης Μερικές φορές είναι αναγκαία η αποκόλληση ηλεκτρικών στοιχείων από μια πλακέτα, είτε γιατί πρέπει να αντικατασταθούν είτε γιατί η αρχική κόλληση δεν ήταν αρκετά καλή. Η αποκόλληση δεν είναι εύκολη αλλά μπορείτε να τη μάθετε με εφαρμογή στην πράξη. Οδηγός Βήμα με Βήμα Στην εικόνα βλέπετε δύο κολλήσεις οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν ώστε να απομακρυνθεί ένα στοιχείο από την πλακέτα. Αν θα χρησιμοποιήσετε την αντλία, τοποθετήστε τη μύτη του κολλητηριού στη κόλληση μέχρι να λειώσει (1-2 δευτερόλεπτα.) Πιέστε την αντλία ώστε να είναι έτοιμη να απορροφήσει τον κασσίτερο. Τοποθετήστε το άνοιγμα της αντλίας δίπλα από το λειωμένο κασσίτερο και αναρροφείστε τον. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται για να αφαιρεθεί όλος ο κασσίτερος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό σύρμα αποκόλλησης όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω, για το δεύτερο άκρο του στοιχείου. 7

12 Διαλέξετε ένα σύρμα κατάλληλου πάχους και φέρτε το σε επαφή με τον ΚΡΥΟ κασσίτερο. Πιέστε το σύρμα με τη μύτη του κολλητηριού. Ο λειωμένος κασσίτερος θα μαζευτεί μέσα στο σύρμα αποκόλλησης. Προσέξτε ώστε να μην υπερθερμάνετε την πλακέτα και τα στοιχεία, να μην μεταφέρεται γραμμές κασσίτερου από την κόλληση σε άλλα σημεία της πλακέτας και να μην κολλήσετε το σύρμα στο στοιχείο! Το ηλεκτρονικό στοιχείο μπορεί να αφαιρεθεί μετά την αποκόλληση. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια μικρή πένσα. Αν το στοιχείο δεν αφαιρείται εύκολα τότε η αποκόλληση δεν έχει γίνει σωστά. Στη φωτογραφία φαίνεται η πλακέτα μετά την αποκόλληση. Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε σε κόλληση του νέου στοιχείου. All photos are Copyright Alan Winstanley You may download them for personal use, or for training or educational purposes only. They may not be used on a commercial or sponsored web site without the prior permission of the author (conditions apply). If you wish to use these pictures for any commercial reasons, e.g. to enhance any commercial product, enframe in any external commercial web site or apply for any other commercial use, you must seek the author's prior approval first ( Alan Winstanley at Very high resolution photos with license for reproduction are also available on CD from the author, on payment of a royalty. Please enquire if you have similar macro photography assignments you would like to be quoted for and undertaken. 8

13 Το Μουσείο των Κακών Κολλήσεων Ορίστε τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται 10 φορές περισσότερο κασσίτερο από ότι χρειάζεται! Ακόμα όμως και αυτές οι τεράστιες ποσότητες κασσίτερου δεν μπορούν να περισώσουν μια κακή κόλληση όπως αυτή που βρίσκεται εντελώς στα αριστερά. (Δείτε πως ο κασσίτερος έχει μετατραπεί σε ένα σφαιρίδιο και δεν φαίνεται να έχει καλή επαφή με την πλακέτα.) Οι πιο κάτω εικόνες δείχνουν κακές κολλήσεις από μια πηγή ενός περιφερικού για υπολογιστές! Παρατηρείστε πως ο κασσίτερος ΔΕΝ είναι κολλημένος στο τερματικό αλλά μόνο στο σύρμα. Άλλη μια ένωση από την εν λόγω συσκευή που παρουσιάζει ένα μεγάλο ράγισμα στο σημείο της γείωσης. Και τέλος, μια κακή κόλληση στο σημείο της γραμμής των 240 volt μπορεί να καταλήξει σε σπινθήρα, όπως σε αυτή την περίπτωση, και να ακόμα να κάψει και τη συσκευή! All photos are Copyright Alan Winstanley You may download them for personal use, or for training or educational purposes only. They may not be used on a commercial or sponsored web site without the prior permission of the author (conditions apply). If you wish to use these pictures for any commercial reasons, e.g. to enhance any commercial product, enframe in any external commercial web site or apply for any other commercial use, you must seek the author's prior approval first ( Alan Winstanley at Very high resolution photos with license for reproduction are also available on CD from the author, on payment of a royalty. Please enquire if you have similar macro photography assignments you would like to be quoted for and undertaken. 9

ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. Γενικά για τις ετερογενείς συγκολλήσεις. Μαλακές συγκολλήσεις βαρέων µετάλλων

ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. Γενικά για τις ετερογενείς συγκολλήσεις. Μαλακές συγκολλήσεις βαρέων µετάλλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Γενικά για τις ετερογενείς συγκολλήσεις Μαλακές συγκολλήσεις βαρέων µετάλλων Υλικά καθαρισµού των µαλακών συγκολλήσεων Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Το σηµαντικότερο στοιχείο για µία επιτυχηµένη κατασκευή είναι η κόλληση των εξαρτηµάτων επάνω στην πλακέτα. Η εργασία αυτή απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια και επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογενείς συγκολλήσεις. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ

Ετερογενείς συγκολλήσεις. Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Μπρουντζοκόλληση με φλόγα Σχηματική αναπαράσταση μπρουντζοκόλλησης Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Στις ετερογενείς συγκολλήσεις (κασσιτεροκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή. Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης

ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή. Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά Υλικά καθαρισµού Η συσκευή οξυγονοκόλλησης Εργαλεία και εξοπλισµός εργασίας του οξυγονοσυγκολλητή Προβλήµατα κατά τη χρήση της συσκευής οξυγονοασετιλίνης

Διαβάστε περισσότερα

Απο: Mitch Altman (Συγκ/τική γνώση) Βήμα προς Βήμα. Andie Nordgren (Προσαρμογή εικόνων) Jeff Keyzer (Διάταξη και επεξεργασία) F.

Απο: Mitch Altman (Συγκ/τική γνώση) Βήμα προς Βήμα. Andie Nordgren (Προσαρμογή εικόνων) Jeff Keyzer (Διάταξη και επεξεργασία) F. Οδηγός Για Εύκολη Συγκόλληση Βήμα προς Βήμα Απο: Mitch Altman (Συγκ/τική γνώση) Andie Nordgren (Προσαρμογή εικόνων) Jeff Keyzer (Διάταξη και επεξεργασία) F.Ν (Μετάφραση) Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ είναι ένα χρήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) 1. Ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων; Να δώσετε τον ορισμό της κάθε μηχανικής ιδιότητας. Οι μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου, πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ www.technicool.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα Προσανάμματα 3 Καθαριστικό καμινάδας υψηλής απόδοσης 5 Καθαριστικό συσκευής pellet 7 Ενισχυτικό στερεών καυσίμων Vitamins 8 Καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Βεβαιώνουμε ότι είμαστε συγγραφείς αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαμε για την προετοιμασία της, είναι πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στους οικιστικά οργανωμένους χώρους, το νερό είναι συγκεντρωμένο σε μεγάλες δεξαμενές από τις οποίες, δια μέσου του εξωτερικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα