Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας #"

Transcript

1 Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας # Νίκος Μπορέτος #, Δημήτρης Κρεμμύδας*, Στέλιος Ροζάκης* * Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών # BSn, Μόναχο, Γερμανία Συνοπτική Παρουσίαση Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή εφαρμογή, μικρο-οικονομικό υπόδειγμα, ενεργειακές καλλιέργειες, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.), Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων Οι αυξανόμενες τάσεις και η μεγάλη διακύμανση των τιμών ορυκτών καυσίμων και η πολιτική μείωσης εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ενέργειας από βιομάζα. Κοινοτικές οδηγίες που ακολουθήθηκαν από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προώθησης της βιοενέργειας εφαρμόζονται από το Ακόμη, η τελευταία μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με την αποδέσμευση των επιδοτήσεων από την παραγωγή μείωσε το κόστος ευκαιρίας των καλλιεργειών για ενεργειακούς σκοπούς. Ειδικά στην Ελλάδα μετά το 2006 όπου παραδοσιακά προϊόντα όπως ο καπνός και το βαμβάκι που απολάμβαναν ισχυρή στήριξη δεν είναι πια ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Το κόστος πρώτης ύλης ξεπερνάει το 50% του συνολικού κόστους της ενέργειας από βιομάζα, επομένως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας. Κάποιες εργασίες (Lychnaras & Rozakis, 2006, και Ροζάκης, 2008) εκτίμησαν την προσφορά ενεργειακής βιομάζας στην Ελλάδα μετά τη νέα ΚΑΠ χρησιμοποιώντας και αναλυτικές τεχνικές όπως μαθηματικό προγραμματισμό και στοιχεία από τις Ευρωπαϊκές στατιστικές γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΔΙΓΕΛΠ). Οι εργασίες αυτές δεν έλαβαν υπόψη τη χωρική διάσταση και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα τους έχουν περιορισμένη αξία για λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης της βιοενέργειας. Για να καλύψει αυτό το κενό, ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με χωρική πληροφορία (SDSS) το οποίο περιέχει μικρο-οικονομικό υπόδειγμα βελτιστοποίησης που τροφοδοτείται με τεχνικά, γεωγραφικά και οικονομικά δεδομένα κατασκευάστηκε στα πλαίσια αυτού # μια εφαρμογή του εργαλείου που αφορά το νομό Καρδίτσας έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances eds. B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis & J. Papathanasiou, IGI Global (forthcoming). 1

2 του ερευνητικού προγράμματος για να παράσχει στούς ενδιαφερόμενους χωρικά προσδιορισμένη πληροφορία σχετική με την προσφορά ενεργειακής βιομάζας. Ενας ικανός αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες από επιτόπια έρευνα (των τριών νομών της μελέτης), αποφασίζει με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αν εισάγει στο καλλιεργητικό του σχέδιο ενεργειακές καλλιέργειες και συγκεκριμένα ηλίανθο, ινώδες ή γλυκό σόργο ή αγριαγκινάρα χρησιμοποιώντας χάρτες παραγωγικότητας. Μαθηματικά μικρο-οικονομικά υποδείγματα με τις αντιπροσωπευτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις συναρθρώνονται με τέτοιο τρόπο [Sourie (2002)] ώστε με παραμετρική βελτιστοποίηση να παράγονται καμπύλες προσφοράς ενεργειακής βιομάζας σε περιφερειακό επίπεδο. Το λογισμικό βελτιστοποίησης GAMS(Brooke et al., 1998) λειτουργεί σε συνδυασμό με περιβάλλον G.I.S. επιτρέποντας διαδραστική διαδικασία απόφασης σε πραγματικό χρόνο. Ενα πλαίσιο διεπαφής χρήστη-συστήματος με διαδικτυακό υπόβαθρο που έχει δημιουργηθεί με λογισμικό ανοιχτού κώδικα καθιστά το εργαλείο SDSS κατάλληλο και για συλλογική λήψη αποφάσεων. Είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία, μπορεί να δώσει τιμές σε επιλεγμένες παραμέτρους και επιτρέπει να εικονογραφήσει στο χώρο και να διερευνήσει τα αποτελέσματα αυξάνοντας τη διαδραστικότητα στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η αρχιτεκτονική και η οργάνωση των δραστηριοτήτων μεταξύ βελτιστοποίησης, προσομοίωσης και λογισμικού περιγράφονται στη συνέχεια. Αρχιτεκτονική του SDDS και σχεδιασμός του λογισμικού ολοκλήρωσης Το G.I.S. είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο αποθήκευσης και ανάλυσης κάθε είδους στοιχείων που ενέχουν κάποια γεωγραφική συνιστώσα και κατά συνέπεια είναι συμπληρωματικό των αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Τροφοδοτεί με στοιχεία στα οποία βασίζεται η βελτιστοποίηση και χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εικονογράφηση των λύσεων και αποτελεσμάτων. Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων συμβάλλει στην καλύτερη αντίληψη για τη λύση του προβλήματος και βοηθά το διάλογο και τη συζήτηση. Εχει χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες εργασίες που αφορούν λήψη αποφάσεων για τη βιοενέργεια (Rozakis et al., 2001), συνδυάζοντας λογισμικό GIS ανοιχτού κώδικα με τομεακά υποδείγματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γραμμένα σε κώδικα GAMS). Σύμφωνα με την ταξινόμηση που έκανε ο Laaribi (2000) το παρόν εργαλείο ανήκει στο δεύτερο επίπεδο ολοκλήρωσης εξειδικευμένου λογισμικού και GIS όπου οι λειτουργίες και εντολές πραγματοποιούνται σε μια και μοναδική οθόνη διεπαφής 1. 1 Ο Laaribi διακρίνει τρία επίπεδα φυσικής ολοκλήρωσης ΓΣΠ (G.I.S.) και εξειδικευμένου λογισμικού: 2

3 survey data GIS query cartographic layout Biomass supply curves Farm models Spatial data Εικόνα 1. Ολοκλήρωση GIS υποδειγμάτων βελτιστοποίησης και ροές πληροφορίας Τα βασικά βήματα στο περιβάλλον Web GIS/DSS είναι: Ο χρήστης δημιουργεί μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων και τα προωθεί στο web server Ο web server διοχετεύει τα δεδομένα σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα ή κώδικα που καλεί το υπόδειγμα. Η εξωτερική διαδικασία θέτει σε κίνηση το DSS, διοχετεύει τα αποτελέσματα και ελέγχει το server του ΓΣΠ με τους χάρτες. Ο server τροποποιεί χωρικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά και εκτελεί τις εντολές χωρικής ανάλυσης που δίνονται από το χρήστη. Ο server δημιουργεί τους απαραίτητους χάρτες και μεταφράζει το χάρτη σε αρχείο εικόνας στέλνοντας το πίσω στο web server. Ο web server επιστρέφει την εικόνα και τα αποτελέσματα πίσω στον απομακρυσμένο χρήστη με χρήση HTML. Συνοπτικά η λογική του εργαλείου είναι να χρησιμοποιήσει τη χωρική και στατιστική πληροφορία δηλαδή να εκμεταλλευτεί οικονομικά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και χάρτες a. Το GIS και το λογισμικό βελτιστοποίησης λειτουργούν ανεξάρτητα; η βελτιστοποίηση υποβοηθείται από το GIS με τροφοδοσία στοιχείων αλλά με μη διαδραστικό τρόπο και με πρακτικές δυσκολίες στη χρήση. b. Το GIS και το λογισμικό βελτιστοποίησης παραμένουν ανεξάρτητα αλλά με χρήση της ίδιας οθόνης διεπαφής, συνήθως εκείνης του GIS. Η διαδραστικότητα είναι περιορισμένη σε προαποφασισμένες δυνατότητες (εισαγωγή και εξαγωγή στοιχείων που όμως αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι δε παράμετροι που προσδιορίζονται από το χρήστη είναι περιορισμένες σε αριθμό). c. Πλήρης ολοκλήρωση: ενα και μοναδικό λογισμικό, ικανό να πραγματοποιήσει χωρική ανάλυση και διαχείρηση δεδομένων καθώς και βελτιστοποίηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 3

4 παραγωγικότητας για να εκτιμήσει την προσφορά ενεργειακής βιομάζας μεγιστοποιώντας το κέρδος στο επίπεδο της εκμετάλλευσης. Η οθόνη διεπαφής που εικονογραφεί τα χωρικά χαρακτηριστικά της βέλτιστης λύσης παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Αριστερά βρίσκονται οι επιλογές που αφορούν το μικρο-οικονομικό υπόδειγμα και στο δεξιό μέρος οι εντολές διερεύνησης του GIS και των διαθέσιμων χαρτών στρωμάτων. Εικόνα 2. Spatial Decision Support System αρχική σελίδα Τα αποτελέσματα της προσανατολισμένης στο χρήστη προσέγγισης (client approach) είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ο χρόνος αντίδρασης στην οθόνη διεπαφής με το χρήστη είναι πολύ σύντομος, ή τουλάχιστο ο συνηθισμένος για κλασσικές εμπειρίες στο διαδίκτυο. Ενώ η οθόνη διεπαφής δεν είναι «πλούσια» όπως οι αντίστοιχες σε εμπορικά λογισμικά που ακολουθούν προσέγγιση (thick client interface), οι πιο κοινές λειτουργίες είναι διαθέσιμες συμπεριλαμβανομένων της μεγέθυνσης και πλοήγησης στην εικόνα καθώς και παραμετρικών ερωτήσεων (parametric queries). Επιπλέον, όταν τα δεδομένα εισάγονται για να τρέξει το υπόδειγμα, δίνεται στο χρήστη ξεκάθαρη ένδειξη σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο επίλυσης καθώς και το στάδιο που βρίσκεται ο αλγόριθμος. Οταν αναφέρονται προβλήματα (bugs), τις περισσότερες φορές αναπαράγονται εύκολα και διορθώνονται στον ίδιο το server. Από την στιγμή που επιλέχθηκε να στηριχθεί η λογική της εφαρμογής στην χρήση ενδιάμεσου εκτελέσιμου κώδικα (scripts) και όχι στη λύση των στατικών σελίδων, οι όποιες αλλαγές του υποδείγματος στο παραγωγικό σύστημα, γίνονται σε πραγματικό χρόνο [Ousterhout, 1997]. Τα οικονομικά και τεχνικο-οικονομικά μοντέλα είναι απαιτητικά σε υπολογιστικούς πόρους και έτσι 4

5 τείνουν να επιβαρύνουν σημαντικά τον υπολογιστή (hardware) ο οποίος εξυπηρετεί τις απαιτούμενες κλήσεις προς τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων, το μαθηματικό υπόδειγμα και την παραγωγή των χωρικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε κεντρικό μικρουπολογιστή με ισχυρό επεξεργαστή ο οποίος εξυπηρετεί και τη βελτιστοποίηση και τις διαδικασίες διεπαφής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο. Βιβλιογραφία Brooke A., D. Kendrick, A. Meeraus, and R. Raman. (1998). GAMS, A User s Guide. GAMS Development Corporation, 262pp. Laaribi A., S.I.G. et analyse multicritère, Hèrmes Science Publications, Paris, pp Lychnaras V. and S. Rozakis, Economic Analysis of Perennial Energy Crop Production in Greece under the light of the new C.A.P., New MEDIT Ousterhout, 97 Ousterhout, Proceedings of the Fifth Annual Tcl/Tk Workshop 1997 Rozakis S., P.G.Soldatos, L.Kallivroussis, I.Nikolaou, Multiple Criteria Decision Making on bio-energy projects assisted by G.I.S.: The case of Farsala, J. of Geographical Information and Decision Analysis, Vol.5-1: Ροζάκης Σ., Παραγωγή ενέργειας από τη γεωργία στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές, σ , στην έκδοση Κ. Κριμπάς, Λ. Λουλούδης (επιμ.),ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Ακαδημία Αθηνών. Sourie J-C, Energy crop supply in France, in Options Méditerannéenes, S. Rozakis & J-C. Sourie (eds.), Special Issue 'Comprehensive modeling of bio-energy systems', Series A- 48 CIHEAM. 5

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. Μαραβέγιας 655 Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. (Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014) Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Τίτλος Μελέτης: Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.4 Σκοπός της εργασίας...4 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου.

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου. Α.Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα