ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ* ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ 1. ΜΝΗΜΕΙΟ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Αποτύπωση ενός μνημείου πολιτισμού είναι η συστηματική καταγραφή και απεικόνιση των στοιχείων που ορίζουν αξιόπιστα τη γεωμετρική μορφή και τη θέση στο χώρο των επιμέρους τμημάτων του, σε δεδομένη χρονική στιγμή. Συμπληρωματικές περιγραφές με την μορφή τεχνικών περιγραφών, φωτογραφικής καλύψεως και καταγραφών επί χάρτου της εν γένει κατάσταση διατήρησης και της παθολογίας των δομικών στοιχείων του, των κατασκευαστικών του λεπτομερειών και των μηχανολογικών του εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την ιστορική και δομοστατική ανάλυση και τεκμηρίωση, οδηγούν στην τελική, ολοκληρωμένη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης του μνημείου. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν η έννοια του μνημείου αφορούσε ένα μεμονωμένο έργο, μεγάλο ή μικρό αρχιτεκτόνημα ή πλα- στικό δημιούργημα με κύριες φυσικά ιδιότητες την πρωτοτυπία ή γνησιότητα, την ιστορικότητα, την ποιότητα της εκτέλεσής του και τον συμβολικό χαρακτήρα τον οποίο υποχρεούται να φέρει. Στα 1913 ο Giovannoni διακηρύσσει τις θεωρίες του για τις «παράλογες απομονώσεις» μνημείων. Σιγά-σιγά διευρύνεται η έννοια του μνημείου περιλαμβάνοντας όχι μόνο «την υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και τα απλά κτίρια», και αφήνεται να διαφανεί η τάση που θα οδηγήσει στην πολεοδομική προστασία και στη διαμόρφωση των σύγχρονων θεωριών για τη συντήρηση των ιστορικών κέντρων και συνόλων. Στη συνέχεια, μια σειρά συμβάσεων και συμφωνιών από διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, ICOMOS, κλπ.) αναφέρονται στην σπουδαιότητα της τεκμηρίωσης, αλλά και στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την αποτύπωση, αρχειοθέτηση, διαχείριση, διάθεση δεδομένων κλπ., με προεξέχουσα τη Χάρτα της Βενετίας. * Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA)

2 70 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ Με τον Χάρτη της Βενετίας και το άρθρο 16, ιδιαίτερα, διατυπώνεται η ανάγκη ώστε «οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανασκαφής θα πρέπει να βασίζονται σε εξακριβωμένη τεκμηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις, εικονογραφημένες με σχέδια και φωτογραφίες...». Ενώ με το άρθρο 2 διακηρύσσεται ότι «η συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων αποτελεί έναν επιστημονικό κλάδο ο οποίος πρέπει να αποτείνεται στη συνεργασία όλων των επιστημών και όλων των τεχνών που μπορούν να συνεισφέρουν στη μελέτη και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς». Στις 10 Οκτωβρίου 1987, στη Γενική Συνέλευση του ICOMOS, που συγκλίθηκε στην Ουάσιγκτων, επικυρώθηκε ο Διεθνής Χάρτης για τη διάσωση των ιστορικών πόλεων. Σύμφωνα με τους όρους του προλόγου του, αυτό το καινούργιο δογματικό έγγραφο, «ορίζει τις αρχές και τα αντικείμενα, τις μεθόδους και τα όργανα των σωστών ενεργειών για τη διάσωση των ιστορικών πόλεων (...) για να συνεχίσουν (να δίνουν) αυτές αδιάκοπα (στο χρόνο) το σύνολο των καλών στοιχείων που συνθέτουν τη μνήμη της ανθρωπότητας». Ιδιαίτερα σαν μνημεία, ορίζει «τις πόλεις, μεγάλες ή μικρές και τα ιστορικά κέντρα ή τις περιοχές, με το φυσικό ή χτισμένο περιβάλλον που, πέρα από το ιστορικό τους τεκμήριο, εκφράζουν αυθεντικές αξίες στους αστικούς παραδοσιακούς πολιτισμούς». Στα πλαίσια της εκάστοτε ιδεολογίας ανήκουν και τα θέματα της μεθοδολογίας της επέμβασης σε μνημεία δηλαδή της σχεδιαστικής απεικόνισης, της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης και φυσικά της αποτύπωσης. Θα ήταν ίσως χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι οι πρώτες σκέψεις πάνω στις μεθόδους αποτύπωσης διατυπώνονται γύρω στα μέσα του 17 ου αι. όπου καθώς ευδοκιμεί ένα ενθουσιώδες κλίμα «ιστοριολατρείας», η Βασιλική Σχολή Αρχιτεκτονικής του Παρισιού, θεωρώντας πια τις αποτυπώσεις του Παλάντιο μη αξιόπιστες, στέλνει στρατιές νεαρών Γάλλων φοιτητών αρχιτεκτονικής να αποτυπώσουν τα ιστορικά κτίρια της Ρώμης, δίνοντας μάλιστα οδηγίες ακόμη και σε πρακτικά ζητήματα εξοπλισμού και θέτοντας τον όρο ότι τα σχέδια των αποτυπώσεων πρέπει να επιστραφούν στο Παρίσι για να ελεγχθούν. Την ίδια εποχή (1682) ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ντε Γκοντέ αποτυπώνοντας και αυτός μνημεία της αρχαίας Ρώμης, εκδίδει το βιβλίο με τον εντυπωσιακό τίτλο: «Οι αποτυπώσεις των κτιρίων της Ρώμης, μετρημένες επακριβώς» (!). Στα κείμενά του αυτά θέτει με έμφαση το ζήτημα της ακρίβειας των μετρήσεων, οι απόψεις του όμως δεν ευδοκιμούν ανάμεσα στους αρχιτέκτονες - αποτυπωτές της εποχής, οι οποίοι τελικά ακολουθούν τις οδηγίες του Λε Ρουά για προσοχή στις γενικές αναλογίες και την τυπολογία περισσότερο παρά στην ακρίβεια των μετρήσεων. Βέβαια από τότε έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ οι απόψεις μας σχετικά με τα θέματα προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και οι διεθνείς συμβάσεις έχουν πια θέσει το ιδεολογικό πλαίσιο με βάση το οποίο χαρακτηρίζονται, μελετώνται και προστατεύονται τα μνημεία. Εξίσου ενισχύθηκε και η γνώση μας πάνω στις μεθόδους επιστημονικής μελέτης των μνημείων. Εχουμε πια συνειδητοποιήσει ότι η αποτύπωση ενός μνημείου ή μνημειακού συνόλου είναι μια ιδιαίτερη και σύνθετη έρευνα που απαιτεί οργάνωση, παρατηρητικότητα, συστηματική ακρίβεια και έλεγχο των μετρήσεων. Αλλωστε είναι γνωστό ότι μέσω των αρχιτεκτονικών σχεδίων, προϊόντων μιας συστηματικής αποτύπωσης, θα παρουσιαστεί, το κτιριακό δυναμικό του μνημείου, η ιδιαίτερη μορφοπλαστική του δομή καθώς και η εναρμονισμένη συνύπαρξη των ιδιόμορφων επιμέρους στοιχείων και του συνόλου. Από την άλλη τα ίδια αυτά σχέδια της αποτύπωσης θα αποτελέσουν τη βάση για όλη την εξέλιξη της μελέτης του μνημείου δηλαδή της ιστορικής, αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης καθώς και των προτάσεων επέμβασης. Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις που θέτουν οι συνθήκες αυτές, η Διεθνής Ενωση

3 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 71 Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπιησης (ISPRS) ενώνει τις δυνάμεις της με το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS) και το 1969 δημιουργούν από κοινού την Διεθνή Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA) με σκοπό να καλύψει το επιστημονικό κενό και να αναπτύξει διάλογο ανάμεσα στους κλάδους των Μηχανικών και αυτούς της Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας και Συντήρησης μνημείων. 2. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΧΘΕΣ Τον όρο «Φωτογραμμετρία» τον δημιούργησε ο A. Meydenbauer, αρχιτέκτονας το επάγ γελμα. Ηταν εκείνος άλλωστε που το 1885 ίδρυσε το πρωσικό Meβbild an stalt, ένα ιστορικό ίδρυμα για την φωτογραμμετρική αποτύπωση και γεωμε τρική τεκμηρίωση μνημείων, της Γερμανίας αλλά ακόμα και της Ελλάδας. Μια σπουδαία δραστηριότητα που απέφερε περί τις αρνητικά με πλήρη τοπογραφικό έλεγχο και σκορπίστηκε στην διάρκεια του πολέμου (ένα μέρος σώζεται σήμερα στην Δρέσδη). Η αναφορά γίνεται εδώ για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι ότι αυτό το πρώτο, ήταν ως τώρα και το σημαντικότερο μάλλον φωτογραμμετρικό αρχείο, υπογραμ μί ζοντας πό σο πίσω έχουμε μείνει σήμερα στον τομέα της τεκμηρίωσης του μνημειακού πλούτου αλλά και του γενικότερης πολιτισμικής σημασίας δομημένου (και μη) περιβάλ λοντος. Και, ακόμα, γιατί υπαινίσσεται τους παλιούς, στενούς δεσμούς φωτογραμμετρίας και αρχιτεκτονικής, κατά πρώτο λόγο, αλλά και φωτογραμμετρίας και αρχαιολογίας κατά δεύτερο. Από τότε οι δρόμοι χώρισαν, με την φωτογραμμετρία να απορροφάται από τις χαρτο γραφικές της προτεραιότητες, καίτοι οι αρχιτεκτονικές και αρχαιολογικές εφαρμογές δεν έλειψαν. Ηταν όμως αποσπασματικές για λόγους πολ λούς, ένας από τους οποίους αναμφισβήτητα ήταν η συνθετότητα αλλά και το κόστος των φωτογραμμετρικών διαδικασιών και των οπτικο-μηχανικών αναλογι κών οργάνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέθοδοι απλές και φθηνές, συνάμα ό μως και πιο κατανοητές στους χρήστες, όπως η αναγωγή σχετικά επίπεδων αντικει μένων -όψεων κτιρίων, ανασκαφών, μωσαϊκώνσυνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια να διατηρούν την σύνδεση φωτογραμμέτρη, αρχιτέκτονα και αρχαιο λόγου. Οι διαφορές τους ήταν όμως μάλλον μεγαλύτερες: Ο τοπογράφος δεν είναι αρμόδιος και καταρτισμένος για την εξει δικευμένη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική αποτύπωση και κυρίως σχε δία ση, το προϊόν του είναι ψυχρό και πολύ τεχνικό, δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε κά ποια -ασαφή για πολλούς χρήστες και για άλ λους εν μέρει άχρηστη- έννοια της ακρίβειας, αλλά όχι στην πι στό τητα της μορφής, την ανάδειξη του χαρακτήρα και των ιδιομορφιών του αντικειμένου ή του συνόλου και των υλικών του. Η άμεση μέτρη ση φέρνει αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες σε πολύτιμη επαφή με το αντικείμενο και δεν είναι διατεθειμένοι να την στερηθούν. Οι τελευταίοι, από την άλλη μεριά, παρεξηγούν τα πράγματα, θεω ρώντας ότι το πρόβλημα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης είναι σχεδόν αποκλειστικά τέχνη και καθόλου τεχνική, παρανοούν τις ακρίβειες και τις κλίμακες, τελικά συγχέουν το μετρητικό σχέδιο με το ελεύθε ρο, το διάγραμμα με το σκαρίφημα, τα ράμματα με τον τοπογραφικό κάνναβο. Τέτοιες εκατέρωθεν κριτικές, ίσως όχι στην ακραία τους αυτή διατύπωση, δεν ή ταν σπάνιες στις συζητήσεις και ακόμα τις διενέξεις. Κι όμως, οι ακραίες αυ τές διατυπώ σεις κρύβουν ψήγματα αλήθειας, υπαινισσόμενες τα προβλήματα. Γιατί η χρήση των τοπογραφικών μεθόδων, και της φωτογραμμετρίας ειδικότερα, στην τεκ μηρίωση των μνημείων και συνόλων σχετίζεται με τις απαιτήσεις των σύγχρο νων στάσεων απέναντι στην συντήρηση και την αποκατάστασή: «κα νένα πρακτικό μέτρο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως προς ένα μνημείο χωρίς την

4 72 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ βαθειά γνώση του», έλεγαν δύο άπταιστοι γνώστες του προβλήματος, o H. Fora mitti και ο M. Carbonnell. Μέρος μόνο αυτής της γνώσης, δομικό όμως και επομέ νως αναντικατάστατο, είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση. Τίποτα λιγότερο. Αλλά και τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο, γιατί η γεωμετρική τεκμηρίωση μπορεί να είναι λειτουρ γική μόνο εντασσόμενη στις απαιτήσεις και την γενικότερη θεώρηση των υπεύ θυνων αρχιτεκτόνων ή αρχαιολόγων, καθορισμένη σε διεξοδικές συζητήσεις μα ζί τους. Αλλά ο ρόλος του φωτογραμμέτρη δεν είναι φυσικά εκείνος του εκτελεστικού οργάνου. Συχνότατα ο χρήστης μπορεί να έχει ασαφή ιδέα σχε τικά με το τι θα ήθελε να κάνει και επομένως να μετρήσει, με το πώς πρέπει να δειχθεί το αποτέλεσμα, πως να συσχετιστούν τα δεδομένα. Ο ειδικός στην αποτύπωση δεν επωμίζεται, άρα, μόνο τεχνική αποστολή. Πρέπει ταυτόχρονα να εισχω ρή σει κατά το δυνατόν στην διάλεκτο του χρήστη, να προσαρμόσει σε αυτήν τις δι κές του έννοιες, αλλά παράλληλα να τον εισαγάγει και στο νόημα των δικών του εργαλείων. Αυτός ο δρόμος της αμοιβαίας προσέγγισης, ευκολότερος ίσως με τους αρχιτέκτονες και πιο δύσβατος ακόμα με τους αρχαιολόγους, διευκολύ νεται σήμερα από νέα δεδομένα. 3. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΣΗΜΕΡΑ Το πρώτο είναι μία γενικότερη κοινωνική πίεση που ασκείται πλέον στην κατεύθυνση της σωτηρίας, συντήρησης, αποκατάστασης και αναστύλωσης μνημείων του πολιτισμού. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα μιας τέτοιας πίεσης -που μπορεί να ξεκινούν από την συνειδητοποίηση της αποπτώχευσης της ζωής μας με την εντεινόμενη ισοπέδωση κάθε πολιτισμικής μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας, του παρελθόντος και σημερινή, και να φθάνουν μέχρι νοσταλγικές φυγές προς τα πίσω- η αίσθηση ότι καθημερινά χάνονται πολύτιμα στοιχεία της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στον πόλεμο, τον σεισμό, την πλημμύρα και βέβαια την εγκατάλειψη ή την κατεδάφιση, συγκροτεί ένα αίτημα διευρυνόμενο. Αλλά και αίτημα, στο οποίο οι φωτογραμμέτρες είναι σήμερα πολύ πιο έτοιμοι από προηγουμένως να ανταποκριθούν, στο μέρος που τούς αφορά άμεσα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις λοιπόν τους έχουν επιτρέψει την τελευταία εικοσαε τία να διευρύνουν δραστικά τις μεθόδους τους, κάνοντάς τις πιο προσιτές. Η ψηφιακή επανάσταση, οι ψηφιακές κάμερες, η ανάπτυξη αλγορίθμων και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουν πολύ φθηνότερο και ελαφρότερο εξοπλισμό, αλλά και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, που στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Τα μεγάλα ψηφιακά όργανα είναι ανα ντι κατάστατα για τις υψηλές ακρίβειες, τις οποίες αναπόφευκτα επωμίζεται ο φω το γραμμέτρης. Κάποιες απλές μετρητικές εργασίες μπορούν όμως να εκτελεστούν πλέον από τον ίδιο τον χρήστη με τα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και όχι υποχρεωτικά από τον ειδικό, αλλά μόνο με την συμμετοχή ή την συμβουλή του. Ταυτόχρονα, το τελικό προϊόν μπορεί να πάρει πλέον, με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες, κάθε δυνατή μορφή: από την μεμονωμένη ανηγμένη εικόνα μέχρι το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα τεκμηρίωσης με την τεχνολογία των πολυμέσων. Από την άλλη μεριά: φωτογραφίες παλιές ή «τυχαίες», τραβηγμένες για χρήσεις προσωπικές ή επαγγελματικές είναι σε ση μαντικό βαθμό χρησιμοποιήσιμες, ειδικά αν ο φωτογράφος, ο αρχιτέκτονας και ο αρχαιολόγος επιχειρήσουν να αντιληφθούν τις στοιχειώδεις κατ αρχήν απαιτήσεις για μια μετρική χρήση των εικόνων και για βασικό εξωτερικό έλεγ χο (δηλαδή τις άμεσες μετρήσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν για να είναι αξιοποιήσιμες). Αξιοποιήσιμες έστω και στο μέλλον, όταν το μνημείο θα έχει ί σως φθα ρεί ή καταστραφεί, για να μπορεί τουλάχιστον να τεκμηριωθεί και να «επιβιώσει» μέσα από την τεκμηρίωση του μη υπαρκτού

5 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 73 αν όχι, στις ακραίες πε ριπτώσεις, και να ανακατασκευαστεί. Γιατί η δημιουργία ενός πλήρους φωτο γραμμετρικού αρχείου δεν είναι μόνο πρακτικά ανέφικτη. Ταυτόχρονα, το ω ραίο, το αξιόλογο, το σημαντικό, το υψηλό είναι ιδέες ρευστές και μεταβαλλόμενες - πόσες φορές δεν έχει θρηνηθεί εκ των υστέρων εκείνο που στην εποχή του ήταν ταπεινό, τετριμμένο, αντικείμενο καθημερινής ανθρώπινης δραστη ριότητας. Αλλά και οι επιστήμονες από τις άλλες ειδικότητες έχουν εξοικειωθεί πια, λιγό τερο ή περισσότερο, με τις ψηφιακές κατακτήσεις, τις δυνατότητες που προσ φέρουν, τα πακέτα γραφικών και ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας. Είναι ίσως και αυτοί πιο έτοιμοι, έτσι, για στενότερη συνεργασία και αμοιβαίο σεβα σμό της χρησιμότητας του καθενός. Το συμπέρασμα είναι ότι σήμερα και χώρος και έδαφος και ανάγκη υπάρχουν για όλες τις τεχνικές, μεθόδους και όργανα, και για κάθε τύπου εμπλοκή και συνεργασία των ενδιαφερομένων. Η διάθεση είναι κάτι που μπορεί, βάσιμα πλέον, να καλλιεργηθεί. Οι χρήστες μπορούν να αναλάβουν ορισμένες στοιχειώδεις φωτο γραμμετρικές εργασίες οι ίδιοι, κυρίως μέσα από τα απλά προγράμματα και συστήματα που έχουν φτιάξει επί τούτου οι φωτογραμμέτρες. Ας μην παρανοηθούμε όμως, για τί άλλο απλότητα και άλλο απλοϊκότητα. Οι κίνδυνοι παρανοήσεων και παρερμηνειών που κρύβονται πίσω από την φαινομενική απλότητα ορισμένων σημερινών τεχνικών της φωτογραμμετρίας είναι πολλοί. Γιατί η απλή μέθοδος απαι τεί καλή κατανόηση και πριν απ όλα: εξασφάλιση των συνθηκών ώστε ακριβώς να μπο ρεί να εφαρμοστεί αξιόπιστα. 4. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Χονδρικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι μέθοδοι αποτύπωσης χωρίζονται στις άμεσες και τις έμμεσες. Οι πρώτες (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, τοπομετρικές) μέθοδοι απαιτούν φυσική επαφή με το αντικείμενο της αποτύπωσης. Οι δεύτερες (Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, σάρωση laser) δεν απαιτούν. Tα προϊόντα των αποτυπώσεων είναι πολυποίκιλα και υπαγορεύονται κυρίως από τις ανάγκες του χρήστη και τον σκοπό για τον οποίο αυτός θα τα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να είναι τόσο απλά όσο μία αρχική εικόνα ή ένα σύνολο τρισδιάστατων συντεταγμένων είτε τόσο πολύπλοκα όσο ένα σύστημα πληροφοριών χώρου ή ένα σύστημα πολυμέσων. Πολλά από τα προϊόντα αποτύπωσης, μπορούν να εξαχθούν με τη χρήση της μιας ή της άλλης μεθόδου αποτύπωσης ή ακόμη και με τη συνδυασμένη χρήση δύο ή και περισσοτέρων μεθόδων. Ενα γραμμικό σχέδιο επί παραδείγματι, μπορεί να είναι το τελικό προϊόν μιας αρχιτεκτονικής, μιας τοπογραφικής, μιας φωτογραμμετρικής αποτύπωσης ή ακόμη και συνδυασμός π.χ. φωτογραμμετρικής και τοπογραφικής μεθόδου. Μέχρι την ανακάλυψη της Φωτογραμμετρίας, τα προϊόντα αποτύπωσης περιορίζονταν μόνο σε γραμμικά σχέδια οποιασδήποτε μορφής: όψεις, κατόψεις, τοπογραφικά, κλπ. Με τη φωτογραμμετρία εισάγονται και οι μετρήσιμες φωτογραφίες και τα παράγωγά τους (ορθοφωτογραφίες, φωτομωσαϊκά κλπ.), καθώς και η εφαρμογή τους σε συνθετότερα μέσα απεικόνισης του χώρου: πολυμέσα, συστήματα πληροφοριών χώρου, video-3d animation, που αποτελούν δευτερογενή προϊόντα αποτύπωσης. Μια σύντομη περιγραφή των διαφορετικής μορφής αποτελεσμάτων της αποτύπωσης είναι η παρακάτω: Φωτογραμμετρικές εικόνες είναι τα πρώτα και απλούστερα προϊόντα καθώς παρέχουν πλήθος πληροφοριών, τόσο μετρητικών όσο και ποιοτικών: Μπορούν να είναι αναλογικές ή ψηφιακές και είναι χρήσιμες για τη δημιουργία ανηγμένων εικόνων, ορθοφωτογραφίας, μωσαϊκών κλπ., ακόμη και για στερεοσκοπική παρατήρηση. Με την

6 74 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ μορφή κυρίως του στερεοζεύγους και συνοδευόμενη από κατάλληλες πληροφορίες (προσανατολισμού, φωτοσταθερών) αποτελούν από μόνες τους ένα μικρό αρχείο τεκμηρίωσης. Ως πρωτογενές, βέβαια, υλικό είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμες μόνο με την κατάλληλη μετρητική επεξεργασία. Αρχιτεκτονικά κροκί Σκαριφήματα μετρήσεων: Μικρής μετρικής αξίας, καθοριστικά όμως για τη σωστή ή εσφαλμένη αντίληψη του αντικειμένου καθώς και για το ότι παρέχουν μία πρώτη προσέγγιση-επαφή με αυτό. Αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο γίνονται οι διάφορες μετρήσεις - τοπογραφικές ή απλές αρχιτεκτονικές με τη χρήση μετροταινίας κλπ. Αρχιτεκτονικά / Τοπογραφικά σχέδια: όψεις, κατόψεις, τομές κλπ.: Τα γραμμικά μετρικά σχέδια και διαγράμματα είναι το κλασικό προϊόν και αποτελούν το βασικό τεκμηριωτικό υλικό μίας αποτύπωσης. Στην τυπωμένη τους μορφή είναι αναγκαστικά δυσδιάστατα (όψεις, κατόψεις, τομές, προοπτικά). Καθώς όμως η πλήρης αποτύπωση είναι τρισδιάστατη, η τρίτη διάσταση υπάρχει πάντοτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την μορφή είτε ισοϋψών καμπύλων είτε τρισδιά στατων ψηφιακών σχεδίων. Ανηγμένες φωτογραφίες: Αναγωγή ονομάζεται η διαδικασία με την οποία σημεία που βρίσκονται σε ένα επίπεδο, προβάλλονται με τη βοήθεια της κεντρικής προβολής σε άλλο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα. Μία ανηγμένη φωτογραφία μιας αντίστοιχης κεκλιμένης, αντιστοιχεί σε μία ισοδύναμη κατακόρυφη που λήφθηκε από το ίδιο κέντρο προβολής με την αντίστοιχη κεκλιμένη. Συνεπώς παραμορφώσεις εξ αιτίας τις κλίσεις της φωτογραφίας έχουν απαλειφθεί στην ανηγμένη φωτογραφία. Ο προφανής λοιπόν σκοπός της αναγωγής είναι η απαλοιφή των σφαλμάτων αυτών. Οι ανηγμένες εικόνες παράγονται ευκολότερα από τις ορθοφωτογραφίες, αλλά βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. Ορθοφωτογραφίες: Αντίθετα με τις ανηγμένες εικόνες στις οποίες έχουν εξαλειφθεί μόνο τα σφάλματα εξαιτίας της κλίσης της εικόνας, στην ορθοφωτογραφία έχουν εξαλειφθεί επιπλέον και οι αποκλίσεις από την ορθή προβολή που οφείλονται στο ανάγλυφο του αντικειμένου. Αποτέλεσμα είναι μία ορθή προβολή της συνολικής επιφάνειας του αντικειμένου. Ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας: είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των ορθοφωτογραφιών, αποτελεί όμως και από μόνο του ένα σημαντικό τελικό φωτογραμμετρικό προϊόν σε πολλές εφαρμογές που σχετίζονται με την μορφολογία (σύγκριση επιφανειών, κατασκευή αντιγράφου τους). Στην γραφική του μορφή μπορεί να αποδοθεί με ισοϋψείς καμπύλες είτε με ένα τρισδιάστατο κάνναβο σημείων (wireframe) είτε ακόμα με ένα τρισδιάστατο φωτορρεαλιστικά σκιασμένο «στερεό» μοντέλο της επιφάνειας (shaded model). Φωτογραμμετρικά αποτυπωμένο αντικείμενο σε πλήρη τρισδιάστατη ψηφιακή διανυσματική μορφή: είναι ένα πλήρες φωτογραμμετρικό προϊόν. Οι δυνατότητες των σημερινών συστημάτων αυτοματοποιημένης σχεδίασης δίνουν αμέτρητες δυνατότητες για την γραφική απόδοση του προϊόντος αυτού. Αναφέρονται συγκεκριμένα τα τρισδιάστατα γραμμικά («διαφανή» - wireframe) σχέδια και οι συνθετικές εικόνες, που έχουν προκύψει από αυτά με πρόσθεση χρώματος και υφής. Γρήγορη διαδοχή τέτοιων συνθετικών εικόνων, στην οθόνη του υπολογιστή ή σε βίντεο, επιτρέπει παρουσιάσεις του αποτυπωμένου αντικειμένου με φωτορρεαλιστική κίνηση διαμέσου του, γύρω του ή από ψηλά. Το πλήρες τρισδιάστατο ψηφιακό αντικείμενο με συνύπαρξη διανυσμάτων και εικονοψηφίδων: είναι ένα πιο πολύπλοκο φωτογραμμετρικό προϊόν. Αποτελείται από τη διανυσματική μορφή που περιγράφηκε πριν, όμως συμπεριλαμβάνονται και ψηφιακές εικόνες, κατά κανόνα ανηγμένες ή ορθοφωτογραφίες, που έχουν προβληθεί στις

7 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 75 «στερεές» επιφάνειες. Το προϊόν αυτό είναι ιδιαίτερα εποπτικό και συνιστά το πρώτο στάδιο για ένα σύστημα πολυμέσων. Τα συστήματα πληροφοριών χώρου: συνδυάζουν τα πλήρη τρισδιάστατα (ή διδιάστατα) ψηφιακά γραφικά αρχεία των αντικειμένων με δομές βάσεων δεδομένων, όπου σε αλφαριθμητική μορφή καταχωρούνται μια σειρά από άλλες θεματικές πληροφορίες (αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές, ιστορικές κλπ.). Θεωρούνται ως τα πλέον ολοκληρωμένα προϊόντα και βρίσκουν εφαρμογή όταν τα προβλήματα είναι πιο πολύπλοκα ή η τεκμηρίωση πιο απαιτητική. Τα συστήματα πολυμέσων: εκμεταλλεύονται την δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για να εισαγάγουν και ηχητικές περιγραφές ως βοήθημα της τεκμηρίωσης. Συνήθως αποβλέπουν στην ευρεία διάδοση των επί μέρους φωτογραμμετρικών προϊόντων, και μάλιστα για μη ειδικευμένους τελικούς χρήστες και το ευρύ κοινό. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου, αλλά και ο σκοπός της αποτύπωσης αποτελούν τις βασικότερες παραμέτρους για την επιλογή της μεθόδου αποτύπωσης. Ενας ενδεικτικός οδηγός δίνεται στο παρακάτω σχήμα, ενώ στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται περιληπτικά οι τεχνικές φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου αποτύπωσης σε σχέση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου (πηγή: Böhler, 2005) Στο κλίμα αυτό έχει νόημα να υπενθυμιστούν, ρεαλιστικά πλέον και όχι αφηρημένα ή θεωρητικά, ορισμένες βασικές δυνατότη τες που μπορεί να προσφέρει η Φωτογραμμετρία, οι οποίες συχνά αναφέρονται και ως πλεονεκτήματα της φωτογραμμετρίας. Οπως ότι: Επιτυγχάνει ακρίβεια προκαθορισμένη και κυρίως ενιαία για ολόκληρο το αντικείμενο. Παρέχει την δυνατότητα με τις στερεοσκοπικές μεθόδους, σε αντίθεση εδώ και με την τοπογραφία, να πραγματοποιηθούν μετρήσεις όχι μόνο ση μείο - σημείο αλλά συνεχείς, με αποτέλεσμα την δυνατότητα να μετρούνται πολύπλοκες επιφάνειες και να αποδίδο νται με μεγαλύτερη πληρότητα, πιστότητα αλλά και όγκο πληροφοριών, ο οποί ος μπορεί να αξιοποιηθεί για συνολικότερες μελέτες των μορφών όσο π.χ. και «οπτικοποιήσεις» επιφανειών ή ακόμα και δημιουργία μακετών. Χωρίζει την διαδικασία της λήψης από την μέτρηση με πολλές ευνοϊκές συνέπειες, όπως για παράδειγμα την δυνατότητα να επαναληφθούν οι μετρήσεις, αν χρειαστεί, η να συμ πλη ρωθούν βάσει ακριβώς των εικόνων, που συνιστούν μόνιμες κατα γραφές του τόπου και του χρόνου. Και βέβαια ως μέθοδος έμμεσων μετρήσεων δεν απαιτεί να έρχεται κανείς σε επαφή με ευπαθή αντικείμενα ή να καταλαμβάνει επί πολύ τον χώρο τους, ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυνατή την αποτύπωση δυσπρόσιτων και απρόσιτων μνημείων ή τμημάτων τους. Αντικείμενα πολύ μικρά ή και πολύ μεγάλα είναι μετρήσιμα χάρη στην έννοια της κλίμακας της εικόνας, ενώ οι άλλες μετρήσεις διεξάγονται στο πραγματικό αντικείμενο τελώντας υπό τις δεσμεύσεις των διαστάσεών του. Προσφέρεται, τέλος, με περιορισμένο κόστος για «λανθάνουσα» τεκμηρί ωση, δηλαδή λήψη κατάλληλων εικόνων με εξωτερικό έλεγχο χωρίς όμως αποτύπω ση, για τις περιπτώσεις που (όπως προσφυώς το

8 76 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ έχει θέσει ο E. H. Thompson) δεν γνωρίζουμε πότε και εάν θα χρειαστούν καν μετρήσεις. Σήμερα, μπορεί κανείς να πει ότι οι φωτογραμμετρικές διαδικασίες στον συνδυ ασμό και την αλληλοσυμπλήρωσή τους με τις τοπογραφικές μετρήσεις -οι οποίες, εκτός των άλλων, εξα σφαλίζουν την απαραίτητη ένταξη σε ένα αντικειμενικό σύστημα του χώρου αλλά και τα απαραίτητα σταθερά σημεία- είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σχεδόν κάθε πρόβλημα αποτύπωσης και γεωμε τρικής τεκμηρίωσης, όσο δύσκολο. Και μειονεκτήματα δεν έχει η φωτογραμμετρία; Θα μπορούσε κανείς να απαντήσει, λίγο προκλητικά ίσως, ότι δεν έχει. Γιατί κατ αρχήν τα μειονεκτήματα που συναντώνται στην βιβλιογραφία αναφέρονται κυρίως στην παλαιότερη φάση της αναλογικής φωτογραμμετρίας η οποία ήταν, ομολογουμένως, μάλλον δυσπροσάρμοστη σε επίγειες εφαρμογές ρουτίνας. Σήμερα όμως, θέτοντας το πρόβλημα σε ρεαλιστική κατά το δυνατόν βάση, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η φωτογραμμετρία όντως δεν έχει μειονεκτήματα: τα απλά προβλήματα μπορεί να τα λύσει απλά και φθηνά, τα συνθετότερα με πιο περίπλοκες διαδικασίες και προφανώς ακριβότερα. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχτεί αντιοικο νομική απέναντι στην κλασική τοπογραφία που ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα, ενώ υπάρχουν εφαρμογές που

9 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 77 θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εξίσου καλά ακόμα και με άμεσες τοπομετρικές μετρήσεις χωρίς αχρείαστη εκζήτηση. Και υπάρχουν, υποθέτουμε, περιστάσεις εξαιρετικά δύσκολες που απαι τούν σκέψη και εφευρετικότητα. Δεν έχει μειονεκτήματα, λοιπόν, σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να βαθμολογήσει κανείς τις μεθόδους, όσο να αντιληφθεί τι μπορούν να του προσφέρουν, σε ποιες περιπτώσεις είναι ακατάλληλες και σε ποιες είναι οι κατ εξοχήν ή και οι μόνες κατάλληλες. 5. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

10 78 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Carbonnel, Μ Urbanisme et conservation du patrimoine urbain. Documentation et études photogrammétriques des centres historiques. Société française de photogrammétrie et de télédétection 107: Fondelli, Μ Trattato di fotogrammetria urbana e architettonica. Roma: Editori Laterza. Πατιάς, Π Αρχιτεκτονικές εφαρμογές της επίγειας φωτογραμμετρίας: Ακρίβειες και ανακρίβειες. Πρακτικά Σεμιναρίου «Επίγεια Φωτογραμμετρία και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου για την τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου της χώρας», Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου 1992: Πατιάς, Π. & Γ. Καρράς 1995 Σύγχρονες Φωτογραμμετρικές Πρακτικές σε Εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίπτυχο. Patias, P Overview of applications of close-range Photogrammetry and vision techniques in architecture and archaeology. In Manual of Photogrammetry, 5 th Edition (ed. C. McGlone): Maryland: American Society of Photogrammetry [http://www.asprs.org] Cultural heritage documentation. In Applications of 3D Measurement from Images (ed. J. Fryer, H. Mitchell & J. Chandler): Caithness: Whittles Publishing. Patias, P., P. Grussenmeyer & K. Hanke 2008 Applications in cultural heritage documentation. In Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: 2008 ISPRS Congress Book (ed. Z. Li, J. Chen & E. Baltsavias): London: Taylor & Francis [ISPRS Book series, Vol. 7]. URL1: [http://www.international.icomos.org/recording.htm] ICOMOS Report on Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites (11th ICOMOS General Assembly, 1996) URL2: [http://www.international.icomos.org/e_venice.htm#historic] UNESCO Venice Charter, 1964 URL3: [http://www.international.icomos.org/e_towns.htm] ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter, 1987) URL4: [http://cipa.icomos.org/] CIPA web page

11 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 79 Summary Photogrammetry of archaeological sites and exhibits in simple words Petros Patias Mapping or 3D modelling of a cultural monument is the systematic recording and visualisation of the elements that determine in a reliable way the geometric shape and its position at a speci ic point in time. The best method for recording and documenting a cultural monument will be de ined by the interdisciplinary collaboration. However, between all the recording techniques (empiricalarchitectural, topographic etc.) the Photogrammetric technique guaranties not only high geometric accuracy, but also rich thematic information. In this framework, this article presents in a simple way the advantages, the products and the practices- applications of Photogrammetry that permit the best measurement documentation of the archaeological remains.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ξάνθης ΗΜΟΣ Ξάνθης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006, Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙ ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» 1 T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα