Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου."

Transcript

1 Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας Α.Π.Θ. Περίληψη Το παρόν άρθρο παρουσιάζει εφαρµογή της ψηφιακής φωτογραµµετρίας µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου για την ταχεία και ακριβή αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών. Η µεθοδολογία και το ελικόπτερο αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος, (ΠΑΒΕ 97 BE 2)και χρηµατοδοτήθηκε από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι η ταχύτητα, η ακρίβεια και το µειωµένο κόστος. Τελικά παραδοτέα µπορεί να είναι, πέρα από το απλό γραµµικό τοπογραφικό διάγραµµα, ορθοφωτοχάρτες της περιοχής (φωτογραφίες µε µετρητική αξία εφάµιλλη του τοπογραφικού διαγράµµατος), τρισδιάστατες απεικονίσεις της περιοχής, και ψηφιακές περιηγήσεις στον χώρο των ανασκαφών. Η ταχύτητα, ευκολία και ποσότητα καταγεγραµµένης πληροφορίας που παρέχει η φωτογραφία σαν µετρητικό µέσο την καθιστά εύχρηστο εργαλείο για την τεκµηρίωση όλων των φάσεων ανασκαφών. Η επεξεργασία µπορεί να γίνει εκ των υστέρων και σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Εισαγωγή Σκοπός του ερευνητικού. Αντικείµενο του ερευνητικού προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ταχύτατη και αποτελεσµατική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, ανασκαφών ή/και µνηµείων γενικότερα, µε χρήση υπερσύγχρονων τεχνικών, που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αυτοµατοποιηµένη ψηφιακή φωτογραµµετρία. Είναι γνωστό ότι οι αρχαιολόγοι κατά τη διαδικασία των ανασκαφών χρειάζονται ακριβή και λεπτοµερή αποτύπωση για την τεκµηρίωση των ευρηµάτων τόσο κατά την διάρκεια των ανασκαφών όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους. Οι τεχνικές που εφαρµόζονται έως τώρα από τους αρχαιολόγους έχουν να κάνουν µε τη τοποθέτηση φυσικών καννάβων από νήµατα στο χώρο των ανασκαφών και στη συνέχεια τη µεταφορά στο χαρτί των λεπτοµερειών του κάθε καννάβου, σχεδιάζοντας µε το χέρι ή µε τη βοήθεια µετροταινίας. Η µέθοδος αυτή είναι τελείως εµπειρική, προσφέροντας αποτελέσµατα µε µικρές ακρίβειες και ακόµα περισσότερο, είναι εξαιρετικά χρονοβόρες απαιτώντας πλήθος εργατών για την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον, κατά το διάστηµα της εµπειρικής αποτύπωσης, οι εργασίες αναστέλλονται προσωρινά µε σκοπό τη διευκόλυνση της αποτύπωσης στους χώρους αυτούς. Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιείται κλασσική τοπογραφία, η οποία βασίζεται στην συλλογή σηµείων λεπτοµερειών στο ύπαιθρο και την απόδοσή τους σε γραµµικό διάγραµµα. Αν και τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός συλλογής σηµείων έχει αυξηθεί µε την χρήση τεχνολογίας λέιζερ (αν και ακόµα δεν είναι ευρύτατα διαδοµένη), το τελικό προϊόν είναι γραµµικό διάγραµµα µε λίγη έως ελάχιστη πληροφορία. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε υπερτερεί τόσο σε χρόνο συλλογής δεδοµένων, όσο και σε παρεχοµένη πληροφορία, ενώ από πλευράς ακρίβειας είναι αντίστοιχη, µε δεδοµένο την διατήρηση του κόστους σε πλαίσια ανάλογα µε την κλασσική τοπογραφία. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση

2 τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου αεροµοντελισµού, το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να δέχεται φωτογραφικές µηχανές (µετρητικές 6x6, 35mm και ψηφιακές), ενώ µια µικρή ψηφιακή βιντεοκάµερα αναµεταδίδει στο έδαφος το οπτικό πεδίο της φωτογραφικής µηχανής εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη της περιοχής ενδιαφέροντος. Το τηλεκατευθυνόµενο ελικόπτερο ως πλατφόρµα λήψης φωτογραφιών Η φωτογραµµετρία είναι η τέχνη και επιστήµη της λήψης τρισδιάστατων µετρήσεων ακριβείας από φωτογραφίες, µέσα από διαδικασίες φωτογράφησης, µέτρησης και φωτοερµηνείας. Η λέξη τέχνη αναφέρεται στην αναγκαιότητα λήψης φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας και ποιότητας, απαραίτητο προαπαιτούµενο για την εξαγωγή µετρήσεων ακριβείας. Η λέξη επιστήµη αναφέρεται στους φυσικούς νόµους που διέπουν την πορεία των ακτινών στο χώρο και µέσα από τους φακούς των µηχανών καθώς και στην γεωµετρία και στα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται, ώστε να υπολογιστεί η ακριβής θέση των σηµείων στο χώρο. Η φωτογραµµετρία αποτελεί ιδανικό εργαλείο για αρχαιολογικές εφαρµογές, κυρίως λόγω της ταχύτατης καταγραφής όλης της πληροφορίας που χρειάζεται ή µπορεί να χρειαστεί αργότερα σε φωτογραφίες. Στην κλασσική τοπογραφία η συλλογή σηµείων γίνεται εκείνη την στιγµή, µε σκόπευση κάθε σηµείου χωριστά, µόνο σε σηµεία ενδιαφέροντος και η εκ των υστέρων συµπληρωµατική επίσκεψη για συµπλήρωση είναι ανέφικτη αφού ο ανασκαφικός χώρος αλλάζει δυναµικά. Η ψηφιακή τεχνολογία, µε κύριο άξονα την ανάπτυξη των υπολογιστών, βοήθησε και εξακολουθεί να βοηθάει στο να γίνει η φωτογραµµετρία πιο «απλή». Συγκεκριµένα έχει αντικαταστήσει τα πολύπλοκα οπτικό-µηχανικά όργανα µε εξειδικευµένο λογισµικό, τις χρονοβόρες διαδικασίες µε αυτοµατισµούς, τις ειδικές γνώσεις µε τεχνητή νοηµοσύνη και τις ανθρώπινες δεξιότητες µε τεχνητή όραση (Σχ. 1). Με αυτό τον τρόπο η φωτογραµµετρία ανοίγεται στο ευρύ κοινό, τόσο σαν κόστος όσο και σαν λογισµικό µε το οποίο µπορεί ο ανειδίκευτος να κάνει κάποιες στοιχειώδεις µετρήσεις. Σχ. 1. Παλαιό (1960) και σύγχρονο (2000) φωτογραµµετρικό όργανο Η ορθοφωτογραφία είναι ένα προϊόν της φωτογραµµετρίας, που ευνοήθηκε ιδιαίτερα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έχει εφαρµοστεί και συνεχίζει να εφαρµόζεται σε έργα εθνικής κλίµακας, όπως το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το Ελαιοκοµικό και Αµπελουργικό κτηµατολόγιο, και έχει χρησιµοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη του Ελληνικού χώρου από το Υπ. Γεωργίας µε

3 ορθοφωτοχάρτες. Στα παραπάνω έργα η κλίµακα των ορθοφωτοχαρτών είναι 1:5000 και σε ορισµένες περιπτώσεις η ακρίβεια είναι ελαφρώς υποδεέστερη (1:10000). Οι ιδιαιτερότητες της εφαρµογής στους αρχαιολογικούς χώρους είναι η αναµενόµενη ακρίβεια, και ο χρόνος και τρόπος λήψεως των µετρήσεων καθώς και το µικρό κόστος, αφού πρόκειται εν γένει για περιοχές µικρών διαστάσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η φωτογραµµετρία γίνεται οικονοµικά συµφέρουσα σε σχέση µε τις επίγειες µεθόδους και την κλασσική τοπογραφία για εκτάσεις µεγαλύτερες των 1000 στρεµµάτων και πάντα ανάλογα µε την ζητούµενη κλίµακα. Ο ρόλος του µηχανικού είναι να βελτιστοποιεί το χρόνο, την ποιότητα και το κόστος. Στην περίπτωση του τοπογράφου µηχανικού, ποιότητα είναι η ακρίβεια. Προκειµένου να εφαρµοστεί η µέθοδος της ορθοφωτογραφίας στους αρχαιολογικούς χώρους, έπρεπε η νέα µέθοδος να βελτιώσει την µεθοδολογία στους εξής τοµείς: Μείωση του κόστος πτήσης και λήψης φωτογραφιών (για να µειωθεί το συνολικό κόστος ώστε να είναι συγκρίσιµο µε την κλασσική τοπογραφία). Μείωση του ύψους πτήσης, ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια. Βελτίωση του τελικού προϊόντος ώστε να είναι καταλληλότερο για τις ανάγκες των αρχαιολόγων µε όσο γίνεται περισσότερη πληροφορία Ταχεία λήψη µετρήσεων µε την ελάχιστη δυνατή ενόχληση. Ταχύτερη επεξεργασία των δεδοµένων για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Σχ. 2. Τηλεκατευθυνόµενο ελικόπτερο Με βάση τα παραπάνω, καταλληλότερη λύση θεωρήθηκε το τηλεκατευθυνόµενο ελικόπτερο αεροµοντελισµού (σχ. 2.), στο οποίο θα προσαρµόζονταν µια µετρητική φωτογραφική µηχανή. Τις τροποποιήσεις στο ελικόπτερο και την κατασκευή της βάσης στην οποία τοποθετείται η βαθµονοµηµένη φωτογραµµετρική µηχανή, επιµελήθηκε ο κος Τοκµακίδης. Η κατασκευή και τοποθέτηση είχαν ιδιαίτερη σηµασία, γιατί το βάρος της φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε την ανυψωτική ικανότητα του ελικοπτέρου, µε αποτέλεσµα η περιστροφή µε τηλεχειρισµό της κάµερας για την λήψη κατακόρυφων, επικλινών ή οριζοντίων φωτογραφιών να επηρεάζει την

4 ευστάθειά της. Το πρόβληµα λύθηκε µε την ακριβή τοποθέτηση του κέντρου βάρους της κάµερας στον κατακόρυφο άξονα του στροφείου της µηχανής του ελικοπτέρου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην επιλογή του ελικοπτέρου ώστε να έχει µεγάλη ανυψωτική ικανότητα, η οποία όµως έχει ενισχυθεί εκ των υστέρων µε νέα πτερύγια µεγαλύτερου ανοίγµατος (1.80µ διάµετρος) και µε νέο βενζινοκινητήρα µεγαλύτερου κυβισµού. Η επιλογή του ελικοπτέρου ως πλατφόρµα φωτογραφικής µηχανής, έδωσε λύση σε τρία από τα παραπάνω σηµεία: µείωσε το κόστος συντήρησης και πτήσης (σε σχέση µε την ενοικίαση συµβατικού ελικοπτέρου) µείωσε το χρόνο προετοιµασίας (ενοικίαση ελικοπτέρου και άδεια πτήσης) µείωσε την ενόχληση στον χώρο ανασκαφών, αφού το τηλεκατευθυνόµενο ελικόπτερο έχει πολύ µικρότερη ροή αέρα σε σχέση µε το συµβατικό ελικόπτερο µείωσε το χρόνο παραµονής στο χώρο εκσκαφών (σε σχέση µε την κλασσική τοπογραφία) µείωσε το ύψος πτήσης δίνοντας την δυνατότητα για κλίµακες και ακρίβεια µέχρι 1:50 Η ορθοφωτογραφία ως επιλογή τελικού προϊόντος συντέλεσε: στη µείωση του χρόνου επεξεργασίας ώστε το τελικό προϊόν να φτάνει στα χέρια του τελικού χρηστή σε µικρότερο χρονικό διάστηµα από την φωτογραµµετρική απόδοση (γραµµικό σχέδιο µε όλες τις «λεπτοµέρειες») στη παράδοση ενός προϊόντος µε όλη την πληροφορία του αρχαιολογικού χώρου, από το οποίο ο αρχαιολόγος µπορεί να επιλέξει και να µετρήσει αξιόπιστα τις διαστάσεις που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να παρεµβαίνει η ερµηνεία του τοπογράφου. Ειδικά το τελευταίο θα πρέπει να τονιστεί αφού στην περίπτωση που το τελικό παραδοτέο είναι ένα γραµµικό διάγραµµα µε τις λεπτοµέρειες που έχουν υποδείξει οι αρχαιολόγοι.. Σε περίπτωση που ζητηθούν όλες οι πέτρες του αρχαιολογικού χώρου, ο χειριστής του φωτογραµµετρικού οργάνου αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ερµηνείας και δηµιουργίας γραµµών σε χαρακτηριστικά όπως οι ρωγµές, τα σχισίµατα στις πέτρες και σηµεία όπου οι πέτρες χώνονται στο έδαφος. Επίσης η δουλειά αυτού του είδους δεν είναι αυτοµατοποιηµένη, αλλά επίπονη και χρονοβόρα µε αποτέλεσµα να ανεβάζει το κόστος τόσο ώστε να είναι ασύµφορο για την πλειονότητα των αρχαιολογικών εφαρµογών. Ο ορθοφωτοχάρτης από την άλλη γίνεται µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σε µεγάλο βαθµό, µειώνοντας τον χρόνο επεξεργασίας, άρα και το κόστος, ενώ δεν είναι προϊόν αφαίρεσης σύµφωνα µε την ερµηνεία του φωτογραµµετρικού χειριστή, περιέχοντας µε αυτό τον τρόπο ότι αποτυπώνεται στην φωτογραφία. Εφαρµογή Κατά την διάρκεια εξέλιξης του συστήµατος, δοκιµαστικές πτήσεις έγιναν σε δύο περιοχές στη Βέροια, µια εκ των οποίων ήταν στον αρχαιολογικό χώρο της Λευκόπετρας. H πρώτη πραγµατική εφαρµογή έγινε σε συνεργασία µε την ρ. Πολυξένη Βελένη σε µια αγροικία στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό χώρο 40x40 µέτρα περίπου και η ζητούµενη κλίµακα ήταν 1:100. Συλλογή δεδοµένων Πριν την πτήση του ελικοπτέρου, τοποθετήθηκαν στο έδαφος δέκα µεταλλικοί στόχοι, οι οποίοι µετρήθηκαν µε σύστηµα δορυφορικού εντοπισµού και ηλεκτρονικό ταχύµετρο. Οι στόχοι αυτοί µετρούνται µε ακρίβεια µερικών χιλιοστών και αποτελούν τα σηµεία ελέγχου και χρησιµοποιούνται για την εύρεση της ακριβούς θέσης και στροφών της κάθε φωτογραφίας στον χώρο.

5 Η πτήση του ελικοπτέρου έγινε µε την µετρητική φωτογραφική µηχανή Rollei Metric 6006, µε τον φακό των 80mm. Το ύψος πτήσης ήταν από 32 µέχρι 40m και η κλίµακα των φωτογραφιών από 1:400 µέχρι 1:500. Οι σταυροί που φαίνονται στον ορθοφωτοχάρτη του σχήµατος 4, είναι οι εσωτερικοί σταυροί της φωτογραφικής µηχανής που χρησιµοποιούνται για την βαθµονόµηση της µηχανής και οι οποίοι αφαιρέθηκαν ψηφιακά στο τελικό στάδιο επεξεργασίας προκειµένου να µην µπερδεύονται µε τους σταυρούς του κανάβου, αλλά και για αισθητικούς λόγους. Η διάρκεια της πρώτης πτήσης ήταν 2 ώρες και λήφθηκαν 24 φωτογραφίες. Την περίοδο εκείνη δεν είχε τοποθετηθεί ακόµα η ψηφιακή βιντεοκάµερα που µεταδίδει στο έδαφος το πλαίσιο της φωτογραφικής ανά πάσα στιγµή, µε αποτέλεσµα η κάλυψη των αεροφωτογραφιών να µην είναι πλήρης για 1m, γεγονός το οποίο διαπιστώθηκε µετά την εµφάνιση των φωτογραφιών. Μετά την τοποθέτηση της βιντεοκάµερας, επαναλήφθηκε η πτήση µε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 48 λήψεις, από τις οποίες επεξεργάστηκαν 9 και το τελικό προϊόν αποτελεί σύνθεση 5 φωτογραφιών. Επεξεργασία Η φάση της επεξεργασίας περιλαµβάνει 5 διαφορετικά στάδια: 1. Την σάρωση των φωτογραφιών στον ειδικό φωτογραµµετρικό σαρωτή, ώστε να γίνουν ψηφιακές 2. Την επίλυση του αεροτριγωνισµού για να βρεθεί η ακριβής θέση και οι στροφές των φωτογραφιών στον χώρο την στιγµή της λήψης 3. Την δηµιουργία του ψηφιακού µοντέλου εδάφους, απαραίτητο για το επόµενο στάδιο 4. Την δηµιουργία των ορθοφωτογραφιών, δηλαδή την ψηφιακή διαφορική διόρθωση των φωτογραφιών χρησιµοποιώντας την θέση και τις στροφές της κάθε φωτογραφίας σε συνδυασµό µε το ψηφιακό µοντέλο εδάφους, ώστε να µετατραπούν από κεντρική προβολή σε ορθή. 5. Την δηµιουργία του µωσαϊκού, όπου γίνεται η σύνθεση όλων των ορθοφωτογραφιών για να καλυφθεί πλήρως και ενιαία όλο το αντικείµενο. Σε αυτό το τελικό στάδιο γίνονται και οι τελικές διορθώσεις για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσµα (αφαιρούνται οι σταυροί της φωτογραφίας, βελτιστοποίηση ιστογράµµατος κλπ). Στο τέλος προστίθεται το υπόµνηµα, ο κάνναβος και οι ισοϋψείς; εφόσον ζητούνται και το αποτέλεσµα εντυπώνεται. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες διήρκεσαν 13 εργάσιµες, από την στιγµή που εµφανίστηκαν οι φωτογραφίες. Οι χρόνοι αυτοί αναµένεται να µειωθούν καθώς το προσωπικό της εταιρείας αποκτά περισσότερη εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Τελικός στόχος είναι εργασίες µε αυτή την έκταση να διαρκούν λιγότερο από 10 εργάσιµες. α β γ Σχ. 3. Απλές φωτογραφίες (α,β) και η τελική σύνθεσή τους (γ), όπου έχουν απαλλαχθεί από στροφές και έχουν γίνει µία ορθοφωτογραφία, µε µετρητική αξία (στάδια 4 και 5).

6 Παραδοτέα Τα τελικά παραδοτέα ήταν εκτυπωµένοι χάρτες σε κλίµακες 1:100 και 1:50, εκτυπωµένες φωτογραφίες, όπως αυτές εµφανίστηκαν από το εργαστήριο και ο ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης σε CD. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο προγραµµατισµός της φωτογράφησης (επιλογή ύψους πτήσης, φακού, φωτογραφικής µηχανής και προεπιλογή θέσης λήψεων, ακρίβεια µέτρησης φωτοσταθερών και επιλογή της θέσης τους) καθώς και η επεξεργασία των φωτογραφιών (ανάλυση σάρωσης, επίλυση αεροτριγωνισµού, συλλογή σηµείων και γραµµών για το ψηφιακό µοντέλο εδάφους, ανάλυση ορθοφωτογραφιών) έγιναν για τελικό ορθοφωτοχάρτη κλίµακας 1:100. Εκ του περισσού εκτυπώθηκε ο ορθοφωτοχάρτης κλίµακας 1:50 για εποπτικούς λόγους, χωρίς όµως να έχει την ακρίβεια και την ευκρίνεια ορθοφωτοχάρτη 1:50. Σχ.4. Σύγκριση ορθοφωτογραφίας της περιοχής ενδιαφέροντος µε το αντίστοιχο γραµµικό διάγραµµα. Πρόκειται για πολύ µεγάλες σµικρύνσεις των αρχικών, στην κανονική µορφή των οποίων διακρίνονται όλες οι πέτρες. Συµπεράσµατα Η διαφορά πληροφορίας µεταξύ διαγράµµατος και ορθοφωτοχάρτη γίνεται εύκολα αντιληπτή από το Σχ. 4. Τα δυο αυτά φωτογραµµετρικά προϊόντα έχουν την ίδια ακρίβεια, ενώ ο χρόνος και το κόστος του διαγράµµατος είναι τριπλάσιος. Παράλληλα στο διάγραµµα φαίνονται µόνο γραµµές οι οποίες δεν επιδέχονται καµίας ερµηνείας από τον αρχαιολόγο, αφού η ερµηνεία έχει γίνει σε προηγούµενο στάδιο από τον χειριστή του φωτογραµµετρικού οργάνου. Στον ορθοφωτοχάρτη όµως ακόµα και ο αδαής µπορεί να διακρίνει ότι στο κέντρο του κτίσµατος υπάρχουν κεραµίδια (κόκκινου χρώµατος) και όχι µόνο πέτρες. Ο ειδικευµένος αρχαιολόγος µπορεί προφανώς να ερµηνεύσει πολύ περισσότερα στοιχεία ενώ παράλληλα έχει στην διάθεσή του ένα προϊόν µε γεωµετρική ακρίβεια.

7 Σε συνέχεια των παραπάνω, γίνονται εδώ και περίπου 4 µήνες δοκιµαστικές πτήσεις µε υπέρυθρο φιλµ, διαφορετικές ώρες της ηµέρας, σε διαφορετικές ποιότητες εδαφών, µε διαφορετική υγρασία και µε διαφορετικές ατµοσφαιρικές συνθήκες, διερευνώντας την δυνατότητα του υπέρυθρου να δώσει στοιχεία για την ύπαρξη αρχαίων µνηµείων σε µικρό βάθος από την επιφάνεια. Πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θεωρείται και διερευνάται, η δηµιουργία δυναµικών φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων µοντέλων (εικονική πραγµατικότητα). Με κατάλληλο λογισµικό ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να µετακινηθεί και να δει το µοντέλο από οποιαδήποτε γωνία. Επίσης θα µπορεί να µετρήσει γωνίες και αποστάσεις πάνω σε αυτό, «δείχνοντας» δυο σηµεία. Εκείνο που διερευνάται είναι η καταλληλότητα των λογισµικών να αντέξουν την ποσότητα της πληροφορίας και το επίπεδο πληροφορίας και λεπτοµερειών που µπορούν να διαχειριστούν (σχ. 5). Σχ. 4. Φωτορεαλιστικό τρισδιάστατο της περιοχής µελέτης. Βιβλιογραφία Dallas, R., W., A., Architectural and Archaeological Photogrammetry. Close Range Photogrammetry and Machine Vision, Edited by Atkinson, K.,B.. Whittles Publishing, Scotland, pp: Georgopoulos, A., Nakos, B., Mastoris, D., Skarlatos, D., Three dimensional visualisation of the built environment using digital orthophotography. Photogrammetric Record, 15(90):

8 Theodoridou S., Tokmakidis K., Skarlatos D., Use of radio-controlled model helicopters in archaeology surveying and in building construction industry. IAPRS XXXIII, Amsterdam 2000, TP V Skarlatos D., Orthophotograph production in urban areas. Photogrammetric Record, 16(94):

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VULCAN 3D SOFTWARE V7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα