Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για διαγνωστική χρήση In Vitro"

Transcript

1 HIV combo REF A59428 Προβλεπόμενη χρήση Ο προσδιορισμός Access HIV combo αποτελεί έναν ανοσοπροσδιορισμό παραμαγνητικού σωματιδίου χημειοφωταύγειας για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 και αντισωμάτων έναντι του HIV-1 (ομάδες M και O) και HIV-2 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα (ηπαρίνη Li), χρησιμοποιώντας τα Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού Access. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση των λοιμώξεων HIV-1 ή HIV-2 και ως τεστ διαλογής δοτών αίματος και πλάσματος. Ο προσδιορισμός δεν προορίζεται για τη δοκιμή ή εξέταση ομαδοποιημένων δειγμάτων. Ένα αποτέλεσμα του προσδιορισμού Access HIV combo δε μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στην ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 ή των αντισωμάτων έναντι των HIV-1 ή HIV-1-O ή HIV-2. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξηγήσεις Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία οφείλεται στον ιό HIV και εκφράζεται με βαριά ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας. Δύο τύποι ιών που σχετίζονται με την ομάδα λεντιιών (lentivirus) απομονώθηκαν από τα λεμφοκύτταρα ασθενών με AIDS ή με τα πρώιμα σύνδρομά του (1,2,3). Ο πρώτος ιός που ονομάζεται HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) ήταν ο πρώτος που απομονώθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Ο δεύτερος ιός που ονομάζεται HIV-2 αναγνωρίστηκε σε δύο ασθενείς αφρικανικής καταγωγής και βρέθηκε ότι αποτελεί την πηγή μιας νέας εστίας του AIDS στη Δυτική Αφρική (3,4,5,6). Η γνώση της γενετικής ποικιλομορφίας των στελεχών HIV αποκτήθηκε από τον προσδιορισμό των αλληλουχιών των γονιδίων GAG, POL και ENV αντιπροσωπευτικών στελεχών κάθε υποτύπου (7). Μια φυλογενετική ανάλυση επέτρεψε την διάκριση διαφορετικών ομάδων του ιού HIV-1: ομάδα Μ (Κύρια), ομάδα Ν (μη-μ, μη-ο), ομάδα Ο (Παρεκτρεπόμενη τιμή) και ομάδα P (8,9,10,11,12,13). Access HIV combo 1/22 A97216B

2 Η ομάδα Μ του HIV-1 περιλαμβάνει 9 υποτύπους (A, B, C, D, F, G, H, J and K) (11) και κυκλοφορούντες ανασυνδυασμένες μορφές (CRFs) (11,14). Η γεωγραφική κατανομή των διαφόρων υποτύπων είναι τώρα αρκετά καλά καθορισμένη (15,16). Ορισμένες παραλλαγές του HIV-1 έχουν μόνο 70% ομολογία για τα γονίδια GAG και POL με τα κύρια απομονωμένα στελέχη, και μόνο 50% για το γονίδιο ENV. Οι διαφορές αυτές μπορεί να ευθύνονται για την αποτυχία στη διάγνωση της νόσου σε μερικούς ασθενείς (17). Τα διάφορα στελέχη του HIV-2 εμφανίζουν κοινά αντιγονικά χαρακτηριστικά με τον ιό ανοσοανεπάρκειας του πιθήκου SIV, οποιαδήποτε ιική πρωτεΐνη και αν εξεταστεί (πρωτεΐνες περιβλήματος και πυρήνα, ετερολογία: 30%). Εμφανίζουν μικρότερη του 40% ομολογία με τις πρωτεΐνες περιβλήματος του HIV-1 (3,18,19,20). Ωστόσο, ο HIV-2 είναι λιγότερο παθογόνος από τον HIV-1, και κατά την εξέλιξη προς νόσο, χαμηλότερους ιικούς τίτλους, και χαμηλότερα ποσοστά της κάθετης και οριζόντιας μετάδοσης (21,22,23,24). Τα αντιγόνα και τα αντισώματα του HIV εμφανίζονται και είναι ανιχνεύσιμα σε διαφορετικά στάδια της ορομετατροπής και της λοίμωξης (25,26,27). Η τρέχουσα διάγνωση της λοίμωξης HIV απαιτεί την ανίχνευση των αντι-hiv αντισωμάτων στον ορό χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ELISA (28,29,30). Ωστόσο, υπάρχει μια μέση περίοδος 3 εβδομάδων μεταξύ της έκθεσης και της εμφάνισης των πρώτων αντισωμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αντιγόνο p24 μπορεί να ανιχνευθεί στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον HIV-1, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευσή τους (31,32). Ο προσδιορισμός Access HIV combo επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση αντισωμάτων έναντι τόσο του HIV-1 όσο και του HIV-2. Ο προσδιορισμός επίσης χρησιμοποιεί στα αντιδραστήρια ένα αντίσωμα έναντι του πολυπεπτιδίου p24 για την ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 πριν από την ορομετατροπή, μειώνοντας έτσι το διαγνωστικό παράθυρο ορομετατροπής και βελτιώνοντας την έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης από τον HIV (33,34,35,36). Αρχές της Διαδικασίας Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι ένας διαδοχικός ανοσοενζυμικός προσδιορισμός δύο βημάτων ("σάντουιτς"). Στο πρώτο βήμα του τεστ, προστίθενται το δείγμα, επικαλυμμένα παραμαγνητικά σωματίδια, βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, διάλυμα πλύσης και διαλύτης αραίωσης για τον προσδιορισμό. Τα παραμαγνητικά σωματίδια επικαλύπτονται με ανασυνδυασμένη HIV-1 πρωτεΐνη, HIV-1-O / HIV-2 πολυπεπτίδια και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24 του HIV-1. Μετά την επώαση σε ένα δοχείο αντίδρασης, τα υλικά που δεσμεύονται στη στερεά φάση βρίσκονται σε ένα μαγνητικό πεδίο, ενώ τα υλικά που δεν δεσμεύονται εκπλένονται και απομακρύνονται. Στο δεύτερο βήμα του τεστ, προστίθενται 3 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη επισημασμένη με αλκαλική φωσφατάση. Μετά την επώαση, τα αντιδραστήρια που δεν έχουν δεσμευθεί απομακρύνονται με διαχωρισμό σε ένα μαγνητικό πεδίο και πλύσιμο. Ένα υπόστρωμα χημειοφωταύγειας Lumi-Phos* 530 προστίθεται στο δοχείο και το φως που παράγεται από την αντίδραση αυτή μετράται με έναν αναλυτή χημειοφωταύγειας. Η παραγωγή φωτός είναι συνάρτηση της ποσότητας του συζευγμένου ενζύμου που υπάρχει στο τέλος της αντίδρασης. Η ποσότητα φωτός που μετρήθηκε για ένα δείγμα επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας αντισωμάτων αντι-hiv-1, ή HIV-2 και/ή p24 αντιγόνου, σε σύγκριση με μια τιμή αποκοπής που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του οργάνου. Αν η παραγωγή φωτός είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή αποκοπής, το δείγμα θεωρείται αντιδρών στον προσδιορισμό Access HIV combo. A97216B Access HIV combo 2/22

3 Πληροφορίες Προϊόντος Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo Αριθ. Κατ. Α59428: 100 καθορισμοί, 2 πακέτα, 50 τεστ/πακέτο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Ψύξτε στους 2 έως 10 C για τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη χρήση του οργάνου. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C (η συσκευασία του αντιδραστηρίου δεν έχει ανοιχθεί). Σταθερό στους 2 έως 10 C για 56 ημέρες σε χρήση μετά την αρχική χρήση. Σημάδια πιθανής φθοράς είναι το σπασμένο ελαστομερές στρώμα της συσκευασίας ή τιμές μαρτύρων που βρίσκονται εκτός εύρους Αν το πακέτο του αντιδραστηρίου είναι κατεστραμμένο (δηλ. σπασμένο ελαστομερές), απορρίψτε το πακέτο. R1a: Παραμαγνητικά σωματίδια επικαλυμμένα με ανασυνδυασμένη HIV-1 πρωτεΐνη (gp 160), HIV-1-O (gp 41) και HIV-2 (gp 36) πολυπεπτίδια και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, που βρίσκονται σε εναιώρημα μέσα σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). R1b: R1c: R1d: Πρόσθετο συζυγές: Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0.1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Πρόσθετο σωματιδίων: Ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα TRIS με βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του p24 αντιγόνου του HIV-1, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Συζυγή: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη συζευγμένη με αλκαλική φωσφατάση, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφθηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin**300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin**300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Access HIV combo A97216B 3/22

4 Συλλογή και προετοιμασία δείγματος Παρεχόμενα Υλικά Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 1. Ο ορός (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού του ορού) και το πλάσμα (Li ηπαρίνη, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού πλάσματος) είναι τα συνιστώμενα δείγματα. 2. Μη θερμαίνετε τα δείγματα. 3. Τηρήστε τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την επεξεργασία και τη φύλαξη των δειγμάτων αίματος (39) : Συλλέξτε όλα τα δείγματα αίματος τηρώντας τις προφυλάξεις ρουτίνας για τη φλεβοκέντηση. Αφήστε τα δείγματα ορού να πήξουν εντελώς πριν τη φυγοκέντριση. Διατηρήστε τους σωλήνες πωματισμένους ανά πάσα στιγμή. Φυλάξτε τα δείγματα σφιχτά πωματισμένα σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 23 C) για όχι περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες. Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, ψύξτε τα δείγματα στους 2 ως 8 C. Εάν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 ημέρες στους 2 ως 8 C, ή για την αποστολή των δειγμάτων, καταψύξτε στους -20 C ή χαμηλότερα. 4. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά την προετοιμασία δειγμάτων: Βεβαιωθείτε ότι υπολείμματα ινώδους και κυτταρικά υλικά έχουν απομακρυνθεί πριν την ανάλυση. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με το σωλήνα συλλογής αίματος για φυγοκέντρηση. 5. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τη δυνατότητα αποδοχής των σωλήνων συλλογής του αίματος και των προϊόντων διαχωρισμού του ορού. Αποκλίσεις στα προϊόντα αυτά μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των κατασκευαστών και, κατά καιρούς, από παρτίδα σε παρτίδα. 6. Ξεπαγώστε τα δείγματα όχι περισσότερο από 3 φορές. Μια μελέτη 25 φρέσκων μη αντιδρώντων ορών και 25 νέα αντιδρώντων ορών δεν παρουσίασε κλινικά σημαντικές αλλαγές στη δοσολογία μετά από τρεις κύκλους ψύξης-απόψυξης. 7. Μετά την απόψυξη, το δείγμα πρέπει να φυγοκεντρηθεί ξανά στα g για 15 λεπτά και να μεταφερθεί σε ένα κύπελλο, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν αιωρούμενα σωματίδια ινώδους ή συσσωματώματα που ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα. 8. Δείγματα που περιέχουν έως και 200 mg/l και 300 mg/l για μη συζευγμένη και συζευγμένη χολερυθρίνη αντιστοίχως, έως 90 g/l αλβουμίνη, λιπαιμικά δείγματα που περιέχουν το ισοδύναμο 30 g/l τριελαΐνης (τριγλυκερίδια) και αιμολυμένα δείγματα που περιέχουν μέχρι 2 g/l αιμοσφαιρίνη, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. R1 Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo 1. Βαθμονομητές Access HIV combo Παρέχονται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV και ενός θετικού ορού για το αντίσωμα του HIV Αριθ. Κατ. Α59429: 2. Υλικά ποιοτικού ελέγχου: Access HIV combo QC, παρέχεται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV, με τη μορφήενός θετικού ορού για αντι-hiv-1 και με τη μορφή ενός αντιγόνου HIV-1 θετικού στο ρυθμιστικό διάλυμα Tris Αριθ. Κατ. Α59430: 3. Υπόστρωμα Access Αριθ. Κατ Access 2: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ Access, Αριθ. Κατ. Α UniCel DxI : Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ UniCel DxI, Αριθ. Κατ Συστήματα: Access 2, UniCel DxI 800 και 600 Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού, UniCel DxC 880i, 860i, 680i και 660i Synchron Access Κλινικά Συστήματα. A97216B Access HIV combo 4/22

5 Διαδικαστικά Σχόλια Διαδικασία Λεπτομέρειες Βαθμονόμησης Έλεγχος Ποιότητας 1. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για μια ειδική περιγραφή της εγκατάστασης της έναρξης, των αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών απόδοσης του συστήματος, των οδηγιών λειτουργίας, των διαδικασιών βαθμονόμησης, των περιορισμών λειτουργίας και προφυλάξεις, κίνδυνοι, συντήρηση, και επίλυση προβλημάτων. 2. Αναμίξτε τα περιεχόμενα νέων (μη τρυπημένων) πακέτων αντιδραστηρίου αναστρέφοντας απαλά αρκετές φορές το πακέτο πριν από την τοποθέτησή του στο όργανο. Μην αναστρέφετε ανοιγμένα (τρυπημένα) πακέτα. 3. Χρησιμοποιήστε εκατό δέκα μl (110 μl) του δείγματος για κάθε καθορισμό πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και τους νεκρούς όγκους του συστήματος. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για τον ελάχιστο όγκο δείγματος που απαιτείται. 4. Ο χρόνος ως το πρώτο αποτέλεσμα είναι περίπου 60 λεπτά. 5. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του συστήματος για τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ο λόγος Σήμα/Τιμή Αποκοπής (S / CO). Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των δειγμάτων, τη ρύθμιση των τεστ, τα απαιτούμενα τεστ και την εξέταση των αποτελεσμάτων των τεστ. Ένα ενεργό σημείο βαθμονόμησης απαιτείται για όλα τα τεστ. Για τον προσδιορισμό Access HIV combo, απαιτείται βαθμονόμηση κάθε 56 ημέρες. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων βαθμονόμησης. Τα υλικά Ελέγχου Ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανοσοχημικού προσδιορισμού. Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών(40). Συμπεριλάβετε το Access HIV combo QC, ή άλλα εμπορικά διαθέσιμα υλικά ελέγχου ποιότητας που καλύπτουν τουλάχιστον δύο επίπεδα της προς ανάλυση ουσίας. Η συχνότερη χρήση μαρτύρων ή πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ανασύσταση και την αποθήκευση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει μέσες τιμές και αποδεκτές περιοχές για να διασφαλίσει την κατάλληλη απόδοση. Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή την προς ανάλυση ουσία. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας. Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει αξιολογηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση και ο έλεγχος δείγματος του ασθενούς πρέπει να διεξάγονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του εργαστηρίου κυμαίνεται σε τιμές μεγαλύτερες του ± 5 C από τη θερμοκρασία της βαθμονόμησης, εξετάστε τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας και βαθμονομήστε ξανά αν είναι απαραίτητο. Access HIV combo A97216B 5/22

6 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενή υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιώντας την τιμή αποκοπής που έχει προσδιοριστεί με ενεργό βαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα (Σήμα/ Τιμή Αποκοπής = S/CO) χαρακτηρίζονται ως "αντιδρώντα" ή "μη αντιδρώντα" ως συνάρτηση της σχέσης τους με την "τιμή αποκοπής" (σήμα μεγαλύτερο ή ίσο και σήμα μικρότερο από την τιμή αποκοπής, αντίστοιχα). Ωστόσο, αποτελέσματα ~10% χαμηλότερα από την τιμή αποκοπής θα πρέπει να ερμηνεύονται με σύνεση και να επανεξετάζονται διπλά. Αυτή η συνιστώμενη γκρίζα ζώνη (από 0,9 έως λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να αποθηκεύεται από το χρήστη στο λογισμικό του συστήματος (ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τη γκρίζα ζώνη για ποιοτικό προσδιορισμό). Με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται αυτόματα ένα διακριτικό σημείο, το οποίο επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση ενός αποτελέσματος το οποίο βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. Τα αποτελέσματα των ασθενών μπορούν να εξεταστούν χρησιμοποιώντας την οθόνη των Αποτελεσμάτων των Δειγμάτων. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των αποτελεσμάτων. Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος: Κάθε δείγμα με λόγο (S/CO) χαμηλότερο από 0,9 θεωρείται ως μη αντιδρών με το τεστ Access HIV combo. Δείγματα με λόγο (S/CO) μεταξύ 0,9 και 1 βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δείγματα με λόγο (S/CO) ίσο ή μεγαλύτερο από 1, θεωρούνται αρχικά ως αντιδρώντα με το Access HIV combo και τέτοια δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν από την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος: Όλα τα δείγματα που θεωρούνται αρχικά αντιδρώντα ή με αποτελέσματα στην γκρίζα ζώνη θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση με τη χρήση του προσδιορισμού Access HIV combo: Εάν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών τεστ είναι < 1,0 S/CO, το δείγμα πρέπει να θεωρηθεί ως μη αντιδρών (αρνητικό) για τον προσδιορισμό HIV combo. Εάν ένα από τα δύο αποτελέσματα είναι 1,0 S/CO, τα αρχικά αποτελέσματα είναι επαναλαμβανόμενα και το δείγμα χαρακτηρίζεται ως "αντιδρών" για το τεστ προσδιορισμού Access HIV combo. Ωστόσο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητο να αναλύεται κάθε "αντιδρών" δείγμα με συμπληρωματικά τεστ, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας επιβεβαιωτικής μεθόδου για να καθοριστεί με ακρίβεια το θετικό αποτέλεσμα. A97216B Access HIV combo 6/22

7 Πίνακας 1: Ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό HIV combo Αποτέλεσμα Λόγος: Σήμα/Τιμή Αποκοπής Ερμηνεία Συμπληρωματικά τεστ Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος S/CO < 0,9 Μη αντιδρών HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε Μη διαθέσιμο S/CO 1 Αντιδρών «Αρχικά Αντιδρών» Επανεξέταση εις διπλούν 0,9 S/CO < 1,0 Γκρίζα ζώνη «Αρχικά Αντιδρών» Επανεξέταση εις διπλούν Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος Επανεξέταση εις διπλούν: Αν τα 2 αποτελέσματα είναι < 1 Επανεξέταση εις διπλούν: Αν ένα από τα 2 αποτελέσματα είναι 1 Μη αντιδρών Αντιδρών HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα ανιχνεύθηκε «Επαναλαμβανόμενα Αντιδρών» Μη διαθέσιμο Τεστ επιβεβαίωσης Περιορισμοί της Διαδικασίας 1. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται για χρήση με δείγμα ανθρώπινου ορού ή πλάσματος (Li ηπαρίνη) μόνο. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης με χρήση άλλων τύπων δείγματος δεν έχουν καθιερωθεί ή είναι περιορισμένα. 2. Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι αυστηρά περιορισμένος στην ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (Li ηπαρίνη). 3. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τον προσδιορισμό Access HIV combo πρέπει να σχετίζονται με τα συμπτώματα αν υπάρχουν, και με το ιστορικό κλινικής αναφοράς. 4. Για προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν αντισώματα, υπάρχει πιθανότητα παρεμβολής από ετερόφιλα αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Ασθενείς που εκτίθενται συχνά σε ζώα ή έχουν λάβει ανοσοθεραπεία ή διαγνωστικές επεμβάσεις με τη χρήση ανοσοσφαιρινών ή τμήματα ανοσοσφαιρίνης πιθανόν να παραγάγουν αντισώματα, π.χ. HAMA, που παρεμβάλλονται στους ανοσοπροσδιορισμούς. Επιπλέον, άλλα ετερόφιλα αντισώματα, όπως ανθρώπινα αντισώματα αίγας μπορεί να υπάρχουν σε δείγματα ασθενών (41,42). Τέτοια παρεμβαλλόμενα αντισώματα μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένα αποτελέσματα. Αξιολογήστε προσεκτικά τα αποτελέσματα ασθενών που υποπτεύεστε ότι φέρουν αυτά τα αντισώματα. 5. Δείγματα μεταμοσχευμένων ασθενών πρέπει να ελέγχονται πριν καταψυχθούν. 6. Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί με τη χρήση δειγμάτων από πτώματα ή σωματικών υγρών πέραν του ανθρώπινου ορού και πλάσματος. 7. Το μέγεθος του μετρούμενου αποτελέσματος, πάνω από την τιμή αποκοπής, δεν είναι ενδεικτικό του συνολικού ποσού των αντισωμάτων και/ή των αντιγόνων που υπάρχουν. 8. Τα αποτελέσματα του Access HIV combo πρέπει να ερμηνευθούν υπό το φως της συνολικής κλινικής παρουσίασης του ασθενούς, που περιλαμβάνει: το κλινικό ιστορικό, τα δεδομένα από πρόσθετα τεστ και άλλες κατάλληλες πληροφορίες. Access HIV combo A97216B 7/22

8 9. Ένα μη αντιδρών αποτέλεσμα δείχνει ότι το ελεγχόμενο δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα και δεν ανιχνεύονται αντισώματα με τον προσδιορισμό Access HIV combo. Αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα μόλυνσης από τον HIV-1 ή τον HIV Για να ανακοινωθεί μια μόλυνση, ένα αποτέλεσμα αντίδρασης που λαμβάνεται με τον προσδιορισμό Access HIV combo πρέπει να επιβεβαιωθεί με μία κατάλληλη μέθοδο. 11.Ανοσοκατασταλμένα άτομα και καταστάσεις όπως σοβαρή λοίμωξη και θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των επιπέδων των αντισωμάτων κάτω από το όριο ανίχνευσης της ανάλυσης. Αποτελέσματα που λαμβάνονται από τέτοια δείγματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Ειδικά χαρακτηριστικ ά απόδοσης Ευαισθησία Μελέτες ευαισθησίας με Access HIV combo διενεργήθηκαν με τον έλεγχο επιβεβαιωμένων δειγμάτων HIV αντισωμάτων, δειγμάτων από ασθενείς με οξεία λοίμωξη, από εμπορικά διαθέσιμα πάνελ ορομετατροπής, και δείγματα HIV αντιγόνων (χωρίς προσμίξεις ή αραιωμένα). 1. Αναλυτική ευαισθησία Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει μια αναλυτική ευαισθησία <2 IU/mL στο αντιγόνο p24 του HIV-1. Το όριο ευαισθησίας του προσδιορισμού υπολογίστηκε με ανάλυση παλινδρόμησης του NIBSC 90/636 από το πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του εσωτερικού προτύπου της Bio-Rad για το αντιγόνο του HIV. 2. Κλινική ευαισθησία Επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα αντισωμάτων HIV Η ευαισθησία του HIV-1 ερευνήθηκε σε 674 επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα και βρέθηκε ίση με 100% (95% CI: 99,41-100%). Τα δείγματα περιλαμβάνουν γονοτυπικά αναλυμένους υπότυπους και δείγματα παραλλαγών: Ομάδα Μ: A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF Ομάδα O Ομάδα N Όπως απαιτείται, εξετάστηκαν κατ ελάχιστον 3 δείγματα ανά υπότυπο. Η ευαισθησία του HIV-2 εκτιμήθηκε με τον έλεγχο 126 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων και δηλώθηκε ίση με 100% (95% CI: 97,11 100%). Δείγματα από ασθενείς με οξεία λοίμωξη και από εμπορικά πάνελ ορομετατροπής Η ευαισθησία της ομάδας Μ του HIV-1 πριν την ορομετατροπή και στο μέγιστο βαθμό ορομετατροπής ερευνήθηκε σε 86 δείγματα. Η ευαισθησία ορομετατροπής του προσδιορισμού Access HIV combo αξιολογήθηκε με τον έλεγχο διαδοχικών δειγμάτων από 61 καλά τεκμηριωμένα εμπορικά πάνελ ορομετατροπής για τον HIV (131 δειγμάτων με πρόσφατη λοίμωξη σε HIV). Ο πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσματα από 6 πάνελ ορομετατροπής A97216B Access HIV combo 8/22

9 Πίνακας 2: Πάνελ ορομετατροπής Πάνελ Ταυτότητα δείγματος Ημέρες μετά την 1 η αιμοληψία Access HIV combo (S/CO) PCR* Western Blot* BBI ,53 Θετική Αρνητική ,21 Θετική Αρνητική ,36 Θετική Αρνητική ,32 Θετική Αρνητική BBI ,19 Θετική Θετική ,48 Θετική Θετική ,15 Θετική Θετική ,44 Θετική Θετική ,67 Θετική Θετική ,27 Θετική Θετική BBI ,77 Θετική Αρνητική ,81 Θετική Αρνητική ,31 Θετική Αρνητική PRB 950 PRB ,29 Αρνητική Αρνητική PRB ,12 Θετική Αρνητική PRB ,03 Θετική Αρνητική PRB ,15 Θετική Θετική BBI ,28 Αρνητική Αρνητική ,75 Θετική Αρνητική ,47 Θετική Αρνητική Zeptometrix ,37 Θετική Απροσδιόριστη ,37 Θετική Απροσδιόριστη ,89 Θετική Απροσδιόριστη * Στοιχεία από τους πωλητές ,68 Θετική Απροσδιόριστη ,06 Θετική Απροσδιόριστη Access HIV combo A97216B 9/22

10 Δείγματα HIV-1 αντιγόνου Ευαισθησία = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 100%) Η ευαισθησία της μεθόδου αξιολογήθηκε με την εξέταση 104 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων που συμπεριελάμβαναν: Τα υπερκείμενα 44 καλλιεργειών κυττάρων για το αντιγόνο του HIV της ομάδας Μ του HIV-1 από τους ακόλουθους γονότυπους: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J 21 εμπορικώς διαθέσιμα θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV 39 θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV από 86 δείγματα ορού σε διαφορετικά στάδια της ορομετατροπής Φρέσκα δείγματα 103 θετικά δείγματα για HIV εξετάστηκαν μέσα σε 1 ημέρα από τη συλλογή του αίματος. Ειδικότητα Η ειδικότητα του προσδιορισμού Access HIV combo έδειξε ειδικότητα 99,5%. Η ειδικότητα αυτή ερευνήθηκε ελέγχοντας: Ειδικότητα IR Ειδικότητα RR Τύπος δείγματος n % 95% διάστημα εμπιστοσύνης n % 95% διάστημα εμπιστοσύνης Δότες αίματος 7656 / ,90 [99,79-99,95%] 7664 / ,00 [94,95-100%] Επιλεγμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς 1961 / ,59 [99,20-99,82%] 1966 / ,85 [99,56-99,97%] Μη επιλεγμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς 1121 / ,91 [99,50-100%] 1121 / ,91 [99,50-100%] Έγκυες γυναίκες 200 / ,00 [98,17-100%] 200 / ,00 [98,17-100%] Συνολικός μέσος όρος / ,84 [99,75-99,91%] / ,96 [99,91-99,99%] Εξετάστηκαν 477 δείγματα από ασθενείς που παρουσιάζουν διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που δε συνδέονται με τον HIV: έγκυες γυναίκες, ρευματοειδής παράγοντας, κίρρωση ήπατος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, μεταμοσχεύσεις, ασθενείς που λαμβάνουν lenograstim, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη έναντι των ποντικών, αντιπυρηνικά αντισώματα, μυκόπλασμα της πνευμονίας, παρβοϊός, μυέλωμα, άλλες ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις (HAV, HBV, HCV, Ερυθρά, Τοξοπλάσμωση, σύφιλης, Παρωτίτιδα, Ιλαρά, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, Ελονοσία, ασθενείς εμβολιασμένοι για τη γρίπη). Η ειδικότητα ήταν ίση με 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 99,18%) χωρίς τον πληθυσμό του καταψυγμένου μοσχεύματος (δείτε περιορισμούς της διαδικασίας, σημείο νούμερο 5). A97216B Access HIV combo 10/22

11 Πέντε μη ειδικές αντιδράσεις βρέθηκαν με: Θετικά δείγματα VZV (7,7%) Θετικά δείγματα EBV (6,7%) Θετικά δείγματα HCV (2,9%) Ρευματοειδής παράγοντας (7,1%) Θετικά δείγματα σύφιλης (2,3%) Ακρίβεια Η ακρίβεια του προσδιορισμού Access HIV combo καθορίστηκε από την ανάλυση 13 δειγμάτων: 1 αρνητικό δείγμα, 1 χαμηλό θετικό δείγμα (Χαμηλό 1), 1 δείγμα πολύ κοντά στην τιμή αποκοπής (χαμηλό 2),1 μέσο θετικό δείγμα για τους HIV-1, HIV-2, HIV-1-O και αντιγόνο του HIV. Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας 13 δείγματα σε μια σειρά ανάλυσης με 30 επαναλήψεις σε 1 σύστημα. Τα CV υπολογίστηκαν. Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε μια παρτίδα, εις διπλούν, σε δύο διαφορετικές σειρές ανάλυσης ανά ημέρα (πμ και μμ), από δύο χειριστές για μια περίοδο 20 ημερών. Η ακρίβεια εντός της παρτίδας αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε 5 επαναλήψεις με 4 διαφορετικές παρτίδες χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές παρτίδες βαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Ακρίβεια εντός ανάλυσης: N=30 Μέσος όρος (λόγος: τιμή δείγματος /τιμή κατωφλίου) % C.V. Αρνητικά δείγματα 0,28 10,6 VIH-1 2,19 4,1 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 2,20 4,7 VIH-1-O 1,91 2,6 HIV-1 Ag 2,40 5,0 VIH-1 0,96 5,9 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 0,95 4,4 VIH-1-O 1,16 4,6 HIV-1 Ag 1,20 4,6 VIH-1 2,86 5,8 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 3,81 3,4 VIH-1-O 3,34 4,2 HIV-1 Ag 3,30 3,7 Access HIV combo A97216B 11/22

12 Ακρίβεια μεταξύ αναλύσεων: N=80 Μέσος όρος (λόγος: τιμή δείγματος /τιμή κατωφλίου) % C.V. Αρνητικά δείγματα 0,30 10,1 VIH-1 2,35 5,6 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 2,37 5,1 VIH-1-O 1,88 4,6 HIV-1 Ag 2,35 7,6 VIH-1 1,02 5,6 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 1,03 5,6 VIH-1-O 1,15 4,9 HIV-1 Ag 1,17 4,9 VIH-1 3,04 5,1 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 3,99 4,9 VIH-1-O 3,23 4,6 HIV-1 Ag 3,12 4,7 Ακρίβεια μεταξύ παρτίδων: N=20 Inter Cal% C.V Inter RP% C.V. Συνολικό% C.V. Αρνητικά δείγματα 12,1 12,3 15,0 VIH-1 11,0 7,4 11,4 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 9,8 9,0 12,4 VIH-1-O 10,2 6,5 10,8 HIV-1 Ag 8,3 7,0 9,5 VIH-1 10,3 6,2 10,7 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 10,3 7,2 11,3 VIH-1-O 10,2 5,5 10,3 HIV-1 Ag 10,4 14,8 16,9 VIH-1 9,8 5,7 10,4 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 10,2 11,0 13,9 VIH-1-O 8,5 10,4 12,1 HIV-1 Ag 11,0 13,0 15,5 Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * Lumi- Phos είναι σήμα κατατεθέν της Lumigen, Inc., μια θυγατρική της Beckman Coulter, Inc. Το ** ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. A97216B Access HIV combo 12/22

13 HIV combo Calibrators REF A59429 Προβλεπόμενη χρήση Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για τη βαθμονόμηση του προσδιορισμού Access HIV combo για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων των HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 στον ανθρώπινο ορό και το πλάσμα (Li ηπαρίνη) χρησιμοποιώντας τα συστήματα ανοσοπροσδιορισμού Access. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλα τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος. Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξήγηση Ιχνηλασιμότητα Πληροφορίες Προϊόντος Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators χρησιμοποιούνται για να γίνει η βαθμονόμηση (να καθοριστεί η τιμή αποκοπής) για τον προσδιορισμό Access HIV combo. Συγκρίνοντας την ένταση του φωτός που παράγεται από ένα δείγμα με την τιμή αποκοπής, καθορίζεται η παρουσία ή η απουσία HIV-1 αντιγόνου και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισωμάτων στο δείγμα. Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στους βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators είναι ανιχνεύσιμο στους βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο EN ISO Βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators Αριθ. Κατ. Α59429: C0-C1, 1.7 ml/φιαλίδιο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C. Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς. Access HIV combo 13/22 A97216B

14 r C0: Αρνητικός (μη αντιδρών) ανθρώπινος ορός για το HIV-1 αντιγόνο και τα HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. C1: Θετικός (αντιδρών) ανθρώπινος ορός για anti-hiv-1 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. Κάρτα βαθμονόμησης 1 Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των βαθμονομητών έχουν δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV), και για αντισώματα έναντι των ιών ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1 και HIV-2) εκτός από το Βαθμονομητή C1, ο οποίος είναι θετικός για αντισώματα έναντι του ιού HIV-1. Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Διαδικασία Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων βαθμονόμησης. A97216B Access HIV combo 14/22

15 Λεπτομέρειες Βαθμονόμησης Περιορισμοί της Διαδικασίας Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators παρέχονται ως αρνητικός (C0) και θετικός (C1). Ο προσδιορισμός Access HIV combo απαιτεί βαθμονόμηση (καθορισμός της τιμής αποκοπής) έτσι ώστε να έχει μια θετική βαθμονόμηση. Τα δεδομένα βαθμονόμησης είναι σε ισχύ για 56 ημέρες. Κάθε βαθμονόμηση απαιτεί 220 μl του βαθμονομητή C0 (διπλοί καθορισμοί) και 330 μl του βαθμονομητή C1 (τριπλοί καθορισμοί) πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του συστήματος. Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µl. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίψτε το φιαλίδιο. Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. Access HIV combo 15/22 A97216B

16 A97216B Access HIV combo 16/22

17 HIVcombo QC REF A59430 Προβλεπόμενη χρήση Το Access HIV combo QC προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος. Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξήγηση Ιχνηλασιμότητα Πληροφορίες Προϊόντος Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι ουσιώδη για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Επιπλέον, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ορθών εργαστηριακών πρακτικών(40, 43-49). Κατά την εκτέλεση των αναλύσεων με τα αντιδραστήρια Access για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισώματα, συμπεριλάβετε υλικά ποιοτικού ελέγχου για να βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των αναλύσεων. Οι τιμές των αναλύσεων θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, εάν το σύστημα δοκιμής λειτουργεί σωστά. Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στο Access HIV combo QC είναι ανιχνεύσιμο στους βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο EN ISO Access HIV combo QC Αριθ. Κατ. Α59430: 4.4 ml/φιαλίδιο, 2 φιαλίδιο κάθε επίπεδο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C. Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς. Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών της QC για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD). Access HIV combo 17/22 A97216B

18 QC 1: Ανθρώπινος ορός αρνητικός (μη αντιδρών) για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. QC 2: Ανθρώπινος ορός θετικός (αντιδρών) για αντι-hiv-1 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. QC 3: Κάρτα QC 1 Καθαρισμένο HIV-1 αντιγόνο ανενεργοποιημένο με θερμότητα με χαοτροπικό παράγοντα σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris με 0,1% ProClin * 300. Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Διαδικασία Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του ελέγχου έχουν δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV). Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Το Access HIV combo QC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα των ασθενών και να τρέξει σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο και/ή τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Για τη λειτουργία του Access HIV combo QC, απαιτούνται 110 μl δείγματος για κάθε ένα από τα 3 επίπεδα πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του συστήματος (μονός καθορισμός). Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µl. A97216B Access HIV combo 18/22

19 Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών (40). Η πιο συχνή χρήση μαρτύρων ή η χρήση πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία ελέγχου ποιότητας, τη ρύθμιση των μαρτύρων, την καταχώριση απαίτησης τεστ ελέγχου ποιότητας δείγματος και την εξέταση δεδομένων ελέγχου ποιότητας. Περιορισμοί της Διαδικασίας Αναμενόμενες Τιμές 1. Η χρήση του Access HIV combo QC, δεν έχει επιβεβαιωθεί με αναλύσεις, εκτός από τον προσδιορισμό Access HIV combo. 2. Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών (40). Συμπεριλάβετε τυχόν εμπορικά διαθέσιμους μάρτυρες και/ή επιπρόσθετους μάρτυρες που λαμβάνονται από άλλες πηγές για το σύστημα ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου. 3. Τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή την προς ανάλυση ουσία. 4. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίψτε το φιαλίδιο. Οι αναμενόμενοι μέσοι όροι ( ) και SDs (σ) για τα Access HIV combo QC1, QC2 και QC3 παρέχονται στην κάρτα τιμών QC που περιέχεται στο κιτ για την αρχική διαμόρφωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια αποδοχής του, επιλέγοντας τους κανόνες QC που πρέπει να εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Επιμέρους αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχικό εύρος αποδοχής, ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το μέσο όρο και τη SD αφού έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα. Δεδομένου ότι ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας μπορεί να ποικίλουν ανάμεσα στους διάφορους προσδιορισμούς του κατασκευαστή, στις διάφορες διαδικασίες, στους διαφορετικούς αριθμούς παρτίδων και στα διαφορετικά εργαστήρια, το κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τα ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας και να θέσει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών. Το αποδεκτό εύρος τιμών μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τιμές μεταξύ ±2 SD από το μέσο όρο των 20 δεδομένων στοιχείων που προέκυψαν από 20 προσδιορισμούς σε περίοδο 30 ημερών. Η BIO-RAD ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. Η BIO-RAD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η BIO-RAD ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΥΣΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. Access HIV combo A97216B 19/22

20 Αναφορές 1 Barre-Sinoussi F., Chermann JC., Rey F. et al.: - Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 200, Popovic M., Sarngadhar M.G., Read E., Gallo R.C.: - Detection, isolation and continuous production of cytopathic retroviruses (HTLV III) from patients with AIDS AND pre-aids. Science, 1984, 224, Clavel F., Guetard D., Brun-Vézinet F. et al.: Isolation of a new human retrovirus from West African patients with AIDS. Science, 1986, 233: Barin F., M Boup S., Denis F. et al.: Serological evidence for virus related to simian T-lymphotropic retrovirus III in residents of West Africa. Lancet, 1985, 2: Clavel F., Brun-Vézinet F., Guetard D. et al.: - LAV II a second rétrovirus associé au SIDA en Afrique de l'ouest. C.R. Acad. Sc. Paris, 1986, 13, Clavel F.: HIV-2, the West African AIDS virus. AIDS, 1987, 1: Clavel F., Guyader M., Guetard D. et al.: Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. Nature, 1986, 324: Gürtler L.G., Hauser P.H., Eberle J. et al.: A new subtype of human immunodeficiency virus type 1 (MVP-5180) from Cameroon. J. Virol., 1994, 68 (3): Leitner T.: Genetic subtypes of HIV-1. In Myers G, Korber BT, Foley BT et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1996, III-28-III-40. (Available on-line at 10 Peeters M., Gueye A., M Boup S., et al.: Geographical distribution of HIV-1 group 0 viruses in Africa. AIDS, 1997, 11, Robertson D.L., Anderson J.P., Bradac J.A, et al.: HIV-1 nomenclature proposal: a reference guide to HIV-1 classification. In: Kuiken CL, Foley B, Hahn B, et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1999, (Available on-line at 12 Simon F., Mauclere P., Roques P. et al.: Identification of a new human immunodeficiency virus type 1 distinct from group M and group O. Nature Medicine, 1998, 4 (9): Plantier J.C., Leoz M., Dickerson J.E. et al. : A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nature Medicine, 2009, 15: Peeters M.: Recombinant HIV sequences: their role in the global epidemic. In: Kuiken C, Foley B, Hahn B, et al., editors. HIV sequence compendium. Los Alamos National Laboratory, 2000, (Available on-line at 15 Couroucé A.M. Et al.: A prospective study of HIV II prevalence in France. AIDS, 1988, 2: Janssens W., Buve A., Nkengason J.N: The puzzle of HIV-A subtypes in Africa. AIDS, 1997, 11: Apetrei C., Loussert-Ajaka I., Descamps D., et al.: Lack of screening test sensitivity during HIV-1 non subtype B seroconversion. AIDS, 1996, 10: F57-F Kanki P.J., Barin G., M Boup S. et al.: New human T-Lymphotropic retrovirus related to Simian T-lymphotropic virus type III (STLV III Agm). Science, : Gao F., Yue L. Robertson D.L. et al.: Genetic diversity of human immunodeficiency virus type 2: evidence for distinct sequence subtypes with differences in virus biology. J. Virol. 1994, 68: Norrby E., Biberfeld G., Johnson P.R., et al.: The chemistry of Site-Directed Serology for HIV infections. AIDS Res and Human Retroviruses, 1989, 5(5): DeCock K.M., Adjorlolo G., Ekpini E., et al.: Epidemiology and transmission of HIV-2: why there is no HIV-2 pandemic. JAMA, 1993, 270: Kanki P.J., Travers K.U., M Boup S., et al.: Slower heterosexual spread of HIV-2 than HIV-1. Lancet, 1994, 343: Marlink R.G., Ricard D., M Boup S., et al.: Clinical, hematologic, and immunologic cross-sectional evaluation of individuals exposed to human immunodeficiency virus type-2 (HIV-2). AIDS, Res Hum Retroviruses 1988, 4: Simon F., Matheron S., Tamalet C., et al.: Cellular and plasma viral load in patients infected with HIV-2. AIDS, 1993, 7: Gürtler L.: Difficulties and strategies of HIV diagnosis. The Lancet, 1996, 348 (9021): ; 26 Petersen L.R., Satten G.A., Dodd R., et al.: Duration of time from onset of human immunodeficiency virus type 1 infectiousness to development of detectable antibody. 1994, 34 (4): Constantine N.T.: Serologic tests for retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 1993, 7: Zaaijer H.L., Exel-Oehlers P.V., Kraaijeveld T., et al.: Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. The Lancet, 1992, 340: Nair B.C., Ford G., Kalyanaraman V.S., et al.: Enzyme immunoassay using native envelope glycoprotein (gp 160) for detection of human immunodeficiency virus type 1 antibodies. J. Clin. Microbio., 1994, 32: Courcoué A.M., Barin F., Boudelot J., Botté C et al. : - Réévaluation de la sensibilité de 19 trousses de dépistage des anticorps anti-vih. Revue Française des Laboratoires, 1995, 279 : Busch M.P., Satten G.A.: Time course of viremia and antibody seroconversion following human immunodefiency virus exposure. American Journal of Medicine, 1997, 102: Busch M.P., Lee L.L.L., Satten G.A., et al.: Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion, 1995, 35 (2): Gürtler, L., Muhlbacher A., Michl U., et al.: Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal Virological Methods, 1998, 75: A97216B Access HIV combo 20/22

21 34 Weber B., Mbargane Fall E.H., Berger A., et al.: Reduction of diagnostic window by new fourth-generation human immunodeficiency virus screening assays. Journal of Clinical Microbiology, 1998, 36(8): Couroucé, A.M. Et le groupe de travail Rétrovirus de la Société Française de Transfusion Sanguine : Tests de dépistage combiné des anticorps anti-vih et de l antigène p24. Spectra Biologie, 1999, 18 : Ly T.D., Ebel A., Faucher V., et al.: Could the new HIV combined p24 antigen and antibody assays replace p24 antigen specific assays? Journal of Virological Methods, 2007, 143: HHS Publication, 4th ed., April Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available 38 DHHS (NIOSH) Publication No , August Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available 39 Approved Guideline Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A Clinical and Laboratory Standards Institute. 40 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, Kricka, L. Interferences in immunoassays still a threat. Clin Chem 2000; 46: Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 1981; 27: Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36: Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17: Approved Guideline Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February National Committee for Clinical Laboratory Standards. 48 Approved Guideline Specifications for Immunological Testing for Infectious Disease, I/LA 18-A2, Vol. 21, No Clinical and Laboratory Standards Institute. 49 Garret PE. Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests. J Clin Immunoassay 1994; 17 (4): Access HIV combo A97216B 21/22

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo.

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. - [GR] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Ανίχνευσητου HIV

Εργαστηριακή Ανίχνευσητου HIV Εργαστηριακή Ανίχνευσητου HIV ΠαναγιώταΣπυροπούλου, Βιολόγος, MSc. PhD N.Y. Αιµοδοσίας ΓΝΠ Πειραιά «Τζάνειον» 1 Εσαγωγή Εκτιµάται πως 34 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν µολυνθεί από τον Ιό της Ανοσοανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους...

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν ζωές κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά. όπως το αίμα περιέχει κινδύνους... Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μετάδοσης παθογόνων που είτε δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ artus HBV QS-RGQ. Χαρακτηριστικά απόδοσης. Μάιος Sample & Assay Technologies. Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα

Κιτ artus HBV QS-RGQ. Χαρακτηριστικά απόδοσης. Μάιος Sample & Assay Technologies. Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα Κιτ artus HBV QS-RGQ Χαρακτηριστικά απόδοσης Κιτ artus HBV QS-RGQ, έκδοση 1, 4506363, 4506366 Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

artus HCV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Ιανουάριος 2014 Sample & Assay Technologies Όριο ανίχνευσης (LOD) Διαχείριση έκδοσης

artus HCV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Ιανουάριος 2014 Sample & Assay Technologies Όριο ανίχνευσης (LOD) Διαχείριση έκδοσης artus HCV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης artus HCV QS-RGQ Kit, Έκδοση 1, 4518363, 4518366 Διαχείριση έκδοσης Το παρόν έγγραφο είναι τα Χαρακτηριστικά απόδοσης του κιτ artus HCV QS-RGQ, Έκδοση 1, R3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α. Κριεμπάρδης Στόχοι κεφαλαίου Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2014/10/13 A93A01282AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Χρήση σε φορέα αντιδραστηρίων 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Η μετάγγιση αίματος είναι μια ζωτική θεραπευτική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Μάιος 2012 Sample & Assay Technologies Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα

artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Μάιος 2012 Sample & Assay Technologies Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης artus EBV QS-RGQ Kit, Έκδοση 1, 4501363 Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusebvpcrkit.aspx

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων. Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ

Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων. Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ Ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων Νικόλαος Ζερβός Ρευματολόγος 251 ΓΝΑ Ανοσογονικότητα Συχνότητα παρουσίας αυτοαντισωμάτων 1. Έχει σχέση με το ίδιο το φάρμακο 2. Την οδό χορήγησης 3. Την συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:196/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Γ.Ν. Κ.Υ Καρύστου Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης

Προς Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Γ.Ν. Κ.Υ Καρύστου Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης 15/01/2016 Προς Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Γ.Ν. Κ.Υ Καρύστου Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης Θέμα : Υποβολή Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ», με αρ Πρωτ 15590 Κύριοι στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ZAΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Οι παρακάτω καμπύλες αναφέρονται σε συγκεντρώσεις αντισωμάτων σε τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 Πλακέτες 192 72396 96 HBe Ag - 96 HBe Ab ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ HBe Ag ΚΑΙ HBe Ab ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 883599-2014/01 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2. ΚΛΙΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 1 Ιουλίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 4350 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Antifreeze ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ANTIFREEZE Κωδικός: 2.50.010 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Yψηλή ποιότητας προϊόν το οποίο παρέχει προστασία στους - 75 ο C έως τους +105 ο C. Παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Για διαγνωστική χρήση in vitro Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: Α1. Η φαγοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) είναι µία κυτταροκίνη που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα