Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για διαγνωστική χρήση In Vitro"

Transcript

1 HIV combo REF A59428 Προβλεπόμενη χρήση Ο προσδιορισμός Access HIV combo αποτελεί έναν ανοσοπροσδιορισμό παραμαγνητικού σωματιδίου χημειοφωταύγειας για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 και αντισωμάτων έναντι του HIV-1 (ομάδες M και O) και HIV-2 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα (ηπαρίνη Li), χρησιμοποιώντας τα Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού Access. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση των λοιμώξεων HIV-1 ή HIV-2 και ως τεστ διαλογής δοτών αίματος και πλάσματος. Ο προσδιορισμός δεν προορίζεται για τη δοκιμή ή εξέταση ομαδοποιημένων δειγμάτων. Ένα αποτέλεσμα του προσδιορισμού Access HIV combo δε μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στην ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 ή των αντισωμάτων έναντι των HIV-1 ή HIV-1-O ή HIV-2. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξηγήσεις Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία οφείλεται στον ιό HIV και εκφράζεται με βαριά ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας. Δύο τύποι ιών που σχετίζονται με την ομάδα λεντιιών (lentivirus) απομονώθηκαν από τα λεμφοκύτταρα ασθενών με AIDS ή με τα πρώιμα σύνδρομά του (1,2,3). Ο πρώτος ιός που ονομάζεται HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) ήταν ο πρώτος που απομονώθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Ο δεύτερος ιός που ονομάζεται HIV-2 αναγνωρίστηκε σε δύο ασθενείς αφρικανικής καταγωγής και βρέθηκε ότι αποτελεί την πηγή μιας νέας εστίας του AIDS στη Δυτική Αφρική (3,4,5,6). Η γνώση της γενετικής ποικιλομορφίας των στελεχών HIV αποκτήθηκε από τον προσδιορισμό των αλληλουχιών των γονιδίων GAG, POL και ENV αντιπροσωπευτικών στελεχών κάθε υποτύπου (7). Μια φυλογενετική ανάλυση επέτρεψε την διάκριση διαφορετικών ομάδων του ιού HIV-1: ομάδα Μ (Κύρια), ομάδα Ν (μη-μ, μη-ο), ομάδα Ο (Παρεκτρεπόμενη τιμή) και ομάδα P (8,9,10,11,12,13). Access HIV combo 1/22 A97216B

2 Η ομάδα Μ του HIV-1 περιλαμβάνει 9 υποτύπους (A, B, C, D, F, G, H, J and K) (11) και κυκλοφορούντες ανασυνδυασμένες μορφές (CRFs) (11,14). Η γεωγραφική κατανομή των διαφόρων υποτύπων είναι τώρα αρκετά καλά καθορισμένη (15,16). Ορισμένες παραλλαγές του HIV-1 έχουν μόνο 70% ομολογία για τα γονίδια GAG και POL με τα κύρια απομονωμένα στελέχη, και μόνο 50% για το γονίδιο ENV. Οι διαφορές αυτές μπορεί να ευθύνονται για την αποτυχία στη διάγνωση της νόσου σε μερικούς ασθενείς (17). Τα διάφορα στελέχη του HIV-2 εμφανίζουν κοινά αντιγονικά χαρακτηριστικά με τον ιό ανοσοανεπάρκειας του πιθήκου SIV, οποιαδήποτε ιική πρωτεΐνη και αν εξεταστεί (πρωτεΐνες περιβλήματος και πυρήνα, ετερολογία: 30%). Εμφανίζουν μικρότερη του 40% ομολογία με τις πρωτεΐνες περιβλήματος του HIV-1 (3,18,19,20). Ωστόσο, ο HIV-2 είναι λιγότερο παθογόνος από τον HIV-1, και κατά την εξέλιξη προς νόσο, χαμηλότερους ιικούς τίτλους, και χαμηλότερα ποσοστά της κάθετης και οριζόντιας μετάδοσης (21,22,23,24). Τα αντιγόνα και τα αντισώματα του HIV εμφανίζονται και είναι ανιχνεύσιμα σε διαφορετικά στάδια της ορομετατροπής και της λοίμωξης (25,26,27). Η τρέχουσα διάγνωση της λοίμωξης HIV απαιτεί την ανίχνευση των αντι-hiv αντισωμάτων στον ορό χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ELISA (28,29,30). Ωστόσο, υπάρχει μια μέση περίοδος 3 εβδομάδων μεταξύ της έκθεσης και της εμφάνισης των πρώτων αντισωμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αντιγόνο p24 μπορεί να ανιχνευθεί στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον HIV-1, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευσή τους (31,32). Ο προσδιορισμός Access HIV combo επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση αντισωμάτων έναντι τόσο του HIV-1 όσο και του HIV-2. Ο προσδιορισμός επίσης χρησιμοποιεί στα αντιδραστήρια ένα αντίσωμα έναντι του πολυπεπτιδίου p24 για την ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 πριν από την ορομετατροπή, μειώνοντας έτσι το διαγνωστικό παράθυρο ορομετατροπής και βελτιώνοντας την έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης από τον HIV (33,34,35,36). Αρχές της Διαδικασίας Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι ένας διαδοχικός ανοσοενζυμικός προσδιορισμός δύο βημάτων ("σάντουιτς"). Στο πρώτο βήμα του τεστ, προστίθενται το δείγμα, επικαλυμμένα παραμαγνητικά σωματίδια, βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, διάλυμα πλύσης και διαλύτης αραίωσης για τον προσδιορισμό. Τα παραμαγνητικά σωματίδια επικαλύπτονται με ανασυνδυασμένη HIV-1 πρωτεΐνη, HIV-1-O / HIV-2 πολυπεπτίδια και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24 του HIV-1. Μετά την επώαση σε ένα δοχείο αντίδρασης, τα υλικά που δεσμεύονται στη στερεά φάση βρίσκονται σε ένα μαγνητικό πεδίο, ενώ τα υλικά που δεν δεσμεύονται εκπλένονται και απομακρύνονται. Στο δεύτερο βήμα του τεστ, προστίθενται 3 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη επισημασμένη με αλκαλική φωσφατάση. Μετά την επώαση, τα αντιδραστήρια που δεν έχουν δεσμευθεί απομακρύνονται με διαχωρισμό σε ένα μαγνητικό πεδίο και πλύσιμο. Ένα υπόστρωμα χημειοφωταύγειας Lumi-Phos* 530 προστίθεται στο δοχείο και το φως που παράγεται από την αντίδραση αυτή μετράται με έναν αναλυτή χημειοφωταύγειας. Η παραγωγή φωτός είναι συνάρτηση της ποσότητας του συζευγμένου ενζύμου που υπάρχει στο τέλος της αντίδρασης. Η ποσότητα φωτός που μετρήθηκε για ένα δείγμα επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας αντισωμάτων αντι-hiv-1, ή HIV-2 και/ή p24 αντιγόνου, σε σύγκριση με μια τιμή αποκοπής που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του οργάνου. Αν η παραγωγή φωτός είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή αποκοπής, το δείγμα θεωρείται αντιδρών στον προσδιορισμό Access HIV combo. A97216B Access HIV combo 2/22

3 Πληροφορίες Προϊόντος Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo Αριθ. Κατ. Α59428: 100 καθορισμοί, 2 πακέτα, 50 τεστ/πακέτο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Ψύξτε στους 2 έως 10 C για τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη χρήση του οργάνου. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C (η συσκευασία του αντιδραστηρίου δεν έχει ανοιχθεί). Σταθερό στους 2 έως 10 C για 56 ημέρες σε χρήση μετά την αρχική χρήση. Σημάδια πιθανής φθοράς είναι το σπασμένο ελαστομερές στρώμα της συσκευασίας ή τιμές μαρτύρων που βρίσκονται εκτός εύρους Αν το πακέτο του αντιδραστηρίου είναι κατεστραμμένο (δηλ. σπασμένο ελαστομερές), απορρίψτε το πακέτο. R1a: Παραμαγνητικά σωματίδια επικαλυμμένα με ανασυνδυασμένη HIV-1 πρωτεΐνη (gp 160), HIV-1-O (gp 41) και HIV-2 (gp 36) πολυπεπτίδια και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, που βρίσκονται σε εναιώρημα μέσα σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). R1b: R1c: R1d: Πρόσθετο συζυγές: Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0.1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Πρόσθετο σωματιδίων: Ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα TRIS με βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του p24 αντιγόνου του HIV-1, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Συζυγή: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη συζευγμένη με αλκαλική φωσφατάση, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφθηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin**300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin**300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Access HIV combo A97216B 3/22

4 Συλλογή και προετοιμασία δείγματος Παρεχόμενα Υλικά Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 1. Ο ορός (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού του ορού) και το πλάσμα (Li ηπαρίνη, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού πλάσματος) είναι τα συνιστώμενα δείγματα. 2. Μη θερμαίνετε τα δείγματα. 3. Τηρήστε τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την επεξεργασία και τη φύλαξη των δειγμάτων αίματος (39) : Συλλέξτε όλα τα δείγματα αίματος τηρώντας τις προφυλάξεις ρουτίνας για τη φλεβοκέντηση. Αφήστε τα δείγματα ορού να πήξουν εντελώς πριν τη φυγοκέντριση. Διατηρήστε τους σωλήνες πωματισμένους ανά πάσα στιγμή. Φυλάξτε τα δείγματα σφιχτά πωματισμένα σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 23 C) για όχι περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες. Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, ψύξτε τα δείγματα στους 2 ως 8 C. Εάν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 ημέρες στους 2 ως 8 C, ή για την αποστολή των δειγμάτων, καταψύξτε στους -20 C ή χαμηλότερα. 4. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά την προετοιμασία δειγμάτων: Βεβαιωθείτε ότι υπολείμματα ινώδους και κυτταρικά υλικά έχουν απομακρυνθεί πριν την ανάλυση. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με το σωλήνα συλλογής αίματος για φυγοκέντρηση. 5. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τη δυνατότητα αποδοχής των σωλήνων συλλογής του αίματος και των προϊόντων διαχωρισμού του ορού. Αποκλίσεις στα προϊόντα αυτά μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των κατασκευαστών και, κατά καιρούς, από παρτίδα σε παρτίδα. 6. Ξεπαγώστε τα δείγματα όχι περισσότερο από 3 φορές. Μια μελέτη 25 φρέσκων μη αντιδρώντων ορών και 25 νέα αντιδρώντων ορών δεν παρουσίασε κλινικά σημαντικές αλλαγές στη δοσολογία μετά από τρεις κύκλους ψύξης-απόψυξης. 7. Μετά την απόψυξη, το δείγμα πρέπει να φυγοκεντρηθεί ξανά στα g για 15 λεπτά και να μεταφερθεί σε ένα κύπελλο, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν αιωρούμενα σωματίδια ινώδους ή συσσωματώματα που ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα. 8. Δείγματα που περιέχουν έως και 200 mg/l και 300 mg/l για μη συζευγμένη και συζευγμένη χολερυθρίνη αντιστοίχως, έως 90 g/l αλβουμίνη, λιπαιμικά δείγματα που περιέχουν το ισοδύναμο 30 g/l τριελαΐνης (τριγλυκερίδια) και αιμολυμένα δείγματα που περιέχουν μέχρι 2 g/l αιμοσφαιρίνη, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. R1 Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo 1. Βαθμονομητές Access HIV combo Παρέχονται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV και ενός θετικού ορού για το αντίσωμα του HIV Αριθ. Κατ. Α59429: 2. Υλικά ποιοτικού ελέγχου: Access HIV combo QC, παρέχεται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV, με τη μορφήενός θετικού ορού για αντι-hiv-1 και με τη μορφή ενός αντιγόνου HIV-1 θετικού στο ρυθμιστικό διάλυμα Tris Αριθ. Κατ. Α59430: 3. Υπόστρωμα Access Αριθ. Κατ Access 2: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ Access, Αριθ. Κατ. Α UniCel DxI : Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ UniCel DxI, Αριθ. Κατ Συστήματα: Access 2, UniCel DxI 800 και 600 Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού, UniCel DxC 880i, 860i, 680i και 660i Synchron Access Κλινικά Συστήματα. A97216B Access HIV combo 4/22

5 Διαδικαστικά Σχόλια Διαδικασία Λεπτομέρειες Βαθμονόμησης Έλεγχος Ποιότητας 1. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για μια ειδική περιγραφή της εγκατάστασης της έναρξης, των αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών απόδοσης του συστήματος, των οδηγιών λειτουργίας, των διαδικασιών βαθμονόμησης, των περιορισμών λειτουργίας και προφυλάξεις, κίνδυνοι, συντήρηση, και επίλυση προβλημάτων. 2. Αναμίξτε τα περιεχόμενα νέων (μη τρυπημένων) πακέτων αντιδραστηρίου αναστρέφοντας απαλά αρκετές φορές το πακέτο πριν από την τοποθέτησή του στο όργανο. Μην αναστρέφετε ανοιγμένα (τρυπημένα) πακέτα. 3. Χρησιμοποιήστε εκατό δέκα μl (110 μl) του δείγματος για κάθε καθορισμό πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και τους νεκρούς όγκους του συστήματος. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για τον ελάχιστο όγκο δείγματος που απαιτείται. 4. Ο χρόνος ως το πρώτο αποτέλεσμα είναι περίπου 60 λεπτά. 5. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του συστήματος για τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ο λόγος Σήμα/Τιμή Αποκοπής (S / CO). Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των δειγμάτων, τη ρύθμιση των τεστ, τα απαιτούμενα τεστ και την εξέταση των αποτελεσμάτων των τεστ. Ένα ενεργό σημείο βαθμονόμησης απαιτείται για όλα τα τεστ. Για τον προσδιορισμό Access HIV combo, απαιτείται βαθμονόμηση κάθε 56 ημέρες. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων βαθμονόμησης. Τα υλικά Ελέγχου Ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανοσοχημικού προσδιορισμού. Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών(40). Συμπεριλάβετε το Access HIV combo QC, ή άλλα εμπορικά διαθέσιμα υλικά ελέγχου ποιότητας που καλύπτουν τουλάχιστον δύο επίπεδα της προς ανάλυση ουσίας. Η συχνότερη χρήση μαρτύρων ή πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ανασύσταση και την αποθήκευση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει μέσες τιμές και αποδεκτές περιοχές για να διασφαλίσει την κατάλληλη απόδοση. Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή την προς ανάλυση ουσία. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας. Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει αξιολογηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση και ο έλεγχος δείγματος του ασθενούς πρέπει να διεξάγονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του εργαστηρίου κυμαίνεται σε τιμές μεγαλύτερες του ± 5 C από τη θερμοκρασία της βαθμονόμησης, εξετάστε τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας και βαθμονομήστε ξανά αν είναι απαραίτητο. Access HIV combo A97216B 5/22

6 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενή υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιώντας την τιμή αποκοπής που έχει προσδιοριστεί με ενεργό βαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα (Σήμα/ Τιμή Αποκοπής = S/CO) χαρακτηρίζονται ως "αντιδρώντα" ή "μη αντιδρώντα" ως συνάρτηση της σχέσης τους με την "τιμή αποκοπής" (σήμα μεγαλύτερο ή ίσο και σήμα μικρότερο από την τιμή αποκοπής, αντίστοιχα). Ωστόσο, αποτελέσματα ~10% χαμηλότερα από την τιμή αποκοπής θα πρέπει να ερμηνεύονται με σύνεση και να επανεξετάζονται διπλά. Αυτή η συνιστώμενη γκρίζα ζώνη (από 0,9 έως λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να αποθηκεύεται από το χρήστη στο λογισμικό του συστήματος (ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τη γκρίζα ζώνη για ποιοτικό προσδιορισμό). Με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται αυτόματα ένα διακριτικό σημείο, το οποίο επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση ενός αποτελέσματος το οποίο βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. Τα αποτελέσματα των ασθενών μπορούν να εξεταστούν χρησιμοποιώντας την οθόνη των Αποτελεσμάτων των Δειγμάτων. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των αποτελεσμάτων. Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος: Κάθε δείγμα με λόγο (S/CO) χαμηλότερο από 0,9 θεωρείται ως μη αντιδρών με το τεστ Access HIV combo. Δείγματα με λόγο (S/CO) μεταξύ 0,9 και 1 βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δείγματα με λόγο (S/CO) ίσο ή μεγαλύτερο από 1, θεωρούνται αρχικά ως αντιδρώντα με το Access HIV combo και τέτοια δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν από την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος: Όλα τα δείγματα που θεωρούνται αρχικά αντιδρώντα ή με αποτελέσματα στην γκρίζα ζώνη θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση με τη χρήση του προσδιορισμού Access HIV combo: Εάν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών τεστ είναι < 1,0 S/CO, το δείγμα πρέπει να θεωρηθεί ως μη αντιδρών (αρνητικό) για τον προσδιορισμό HIV combo. Εάν ένα από τα δύο αποτελέσματα είναι 1,0 S/CO, τα αρχικά αποτελέσματα είναι επαναλαμβανόμενα και το δείγμα χαρακτηρίζεται ως "αντιδρών" για το τεστ προσδιορισμού Access HIV combo. Ωστόσο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητο να αναλύεται κάθε "αντιδρών" δείγμα με συμπληρωματικά τεστ, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας επιβεβαιωτικής μεθόδου για να καθοριστεί με ακρίβεια το θετικό αποτέλεσμα. A97216B Access HIV combo 6/22

7 Πίνακας 1: Ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό HIV combo Αποτέλεσμα Λόγος: Σήμα/Τιμή Αποκοπής Ερμηνεία Συμπληρωματικά τεστ Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος S/CO < 0,9 Μη αντιδρών HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε Μη διαθέσιμο S/CO 1 Αντιδρών «Αρχικά Αντιδρών» Επανεξέταση εις διπλούν 0,9 S/CO < 1,0 Γκρίζα ζώνη «Αρχικά Αντιδρών» Επανεξέταση εις διπλούν Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος Επανεξέταση εις διπλούν: Αν τα 2 αποτελέσματα είναι < 1 Επανεξέταση εις διπλούν: Αν ένα από τα 2 αποτελέσματα είναι 1 Μη αντιδρών Αντιδρών HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε HIV-1 p24 και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντίσωμα ανιχνεύθηκε «Επαναλαμβανόμενα Αντιδρών» Μη διαθέσιμο Τεστ επιβεβαίωσης Περιορισμοί της Διαδικασίας 1. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται για χρήση με δείγμα ανθρώπινου ορού ή πλάσματος (Li ηπαρίνη) μόνο. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης με χρήση άλλων τύπων δείγματος δεν έχουν καθιερωθεί ή είναι περιορισμένα. 2. Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι αυστηρά περιορισμένος στην ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (Li ηπαρίνη). 3. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τον προσδιορισμό Access HIV combo πρέπει να σχετίζονται με τα συμπτώματα αν υπάρχουν, και με το ιστορικό κλινικής αναφοράς. 4. Για προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν αντισώματα, υπάρχει πιθανότητα παρεμβολής από ετερόφιλα αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Ασθενείς που εκτίθενται συχνά σε ζώα ή έχουν λάβει ανοσοθεραπεία ή διαγνωστικές επεμβάσεις με τη χρήση ανοσοσφαιρινών ή τμήματα ανοσοσφαιρίνης πιθανόν να παραγάγουν αντισώματα, π.χ. HAMA, που παρεμβάλλονται στους ανοσοπροσδιορισμούς. Επιπλέον, άλλα ετερόφιλα αντισώματα, όπως ανθρώπινα αντισώματα αίγας μπορεί να υπάρχουν σε δείγματα ασθενών (41,42). Τέτοια παρεμβαλλόμενα αντισώματα μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένα αποτελέσματα. Αξιολογήστε προσεκτικά τα αποτελέσματα ασθενών που υποπτεύεστε ότι φέρουν αυτά τα αντισώματα. 5. Δείγματα μεταμοσχευμένων ασθενών πρέπει να ελέγχονται πριν καταψυχθούν. 6. Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί με τη χρήση δειγμάτων από πτώματα ή σωματικών υγρών πέραν του ανθρώπινου ορού και πλάσματος. 7. Το μέγεθος του μετρούμενου αποτελέσματος, πάνω από την τιμή αποκοπής, δεν είναι ενδεικτικό του συνολικού ποσού των αντισωμάτων και/ή των αντιγόνων που υπάρχουν. 8. Τα αποτελέσματα του Access HIV combo πρέπει να ερμηνευθούν υπό το φως της συνολικής κλινικής παρουσίασης του ασθενούς, που περιλαμβάνει: το κλινικό ιστορικό, τα δεδομένα από πρόσθετα τεστ και άλλες κατάλληλες πληροφορίες. Access HIV combo A97216B 7/22

8 9. Ένα μη αντιδρών αποτέλεσμα δείχνει ότι το ελεγχόμενο δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα και δεν ανιχνεύονται αντισώματα με τον προσδιορισμό Access HIV combo. Αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα μόλυνσης από τον HIV-1 ή τον HIV Για να ανακοινωθεί μια μόλυνση, ένα αποτέλεσμα αντίδρασης που λαμβάνεται με τον προσδιορισμό Access HIV combo πρέπει να επιβεβαιωθεί με μία κατάλληλη μέθοδο. 11.Ανοσοκατασταλμένα άτομα και καταστάσεις όπως σοβαρή λοίμωξη και θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των επιπέδων των αντισωμάτων κάτω από το όριο ανίχνευσης της ανάλυσης. Αποτελέσματα που λαμβάνονται από τέτοια δείγματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Ειδικά χαρακτηριστικ ά απόδοσης Ευαισθησία Μελέτες ευαισθησίας με Access HIV combo διενεργήθηκαν με τον έλεγχο επιβεβαιωμένων δειγμάτων HIV αντισωμάτων, δειγμάτων από ασθενείς με οξεία λοίμωξη, από εμπορικά διαθέσιμα πάνελ ορομετατροπής, και δείγματα HIV αντιγόνων (χωρίς προσμίξεις ή αραιωμένα). 1. Αναλυτική ευαισθησία Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει μια αναλυτική ευαισθησία <2 IU/mL στο αντιγόνο p24 του HIV-1. Το όριο ευαισθησίας του προσδιορισμού υπολογίστηκε με ανάλυση παλινδρόμησης του NIBSC 90/636 από το πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του εσωτερικού προτύπου της Bio-Rad για το αντιγόνο του HIV. 2. Κλινική ευαισθησία Επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα αντισωμάτων HIV Η ευαισθησία του HIV-1 ερευνήθηκε σε 674 επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα και βρέθηκε ίση με 100% (95% CI: 99,41-100%). Τα δείγματα περιλαμβάνουν γονοτυπικά αναλυμένους υπότυπους και δείγματα παραλλαγών: Ομάδα Μ: A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF Ομάδα O Ομάδα N Όπως απαιτείται, εξετάστηκαν κατ ελάχιστον 3 δείγματα ανά υπότυπο. Η ευαισθησία του HIV-2 εκτιμήθηκε με τον έλεγχο 126 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων και δηλώθηκε ίση με 100% (95% CI: 97,11 100%). Δείγματα από ασθενείς με οξεία λοίμωξη και από εμπορικά πάνελ ορομετατροπής Η ευαισθησία της ομάδας Μ του HIV-1 πριν την ορομετατροπή και στο μέγιστο βαθμό ορομετατροπής ερευνήθηκε σε 86 δείγματα. Η ευαισθησία ορομετατροπής του προσδιορισμού Access HIV combo αξιολογήθηκε με τον έλεγχο διαδοχικών δειγμάτων από 61 καλά τεκμηριωμένα εμπορικά πάνελ ορομετατροπής για τον HIV (131 δειγμάτων με πρόσφατη λοίμωξη σε HIV). Ο πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσματα από 6 πάνελ ορομετατροπής A97216B Access HIV combo 8/22

9 Πίνακας 2: Πάνελ ορομετατροπής Πάνελ Ταυτότητα δείγματος Ημέρες μετά την 1 η αιμοληψία Access HIV combo (S/CO) PCR* Western Blot* BBI ,53 Θετική Αρνητική ,21 Θετική Αρνητική ,36 Θετική Αρνητική ,32 Θετική Αρνητική BBI ,19 Θετική Θετική ,48 Θετική Θετική ,15 Θετική Θετική ,44 Θετική Θετική ,67 Θετική Θετική ,27 Θετική Θετική BBI ,77 Θετική Αρνητική ,81 Θετική Αρνητική ,31 Θετική Αρνητική PRB 950 PRB ,29 Αρνητική Αρνητική PRB ,12 Θετική Αρνητική PRB ,03 Θετική Αρνητική PRB ,15 Θετική Θετική BBI ,28 Αρνητική Αρνητική ,75 Θετική Αρνητική ,47 Θετική Αρνητική Zeptometrix ,37 Θετική Απροσδιόριστη ,37 Θετική Απροσδιόριστη ,89 Θετική Απροσδιόριστη * Στοιχεία από τους πωλητές ,68 Θετική Απροσδιόριστη ,06 Θετική Απροσδιόριστη Access HIV combo A97216B 9/22

10 Δείγματα HIV-1 αντιγόνου Ευαισθησία = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 100%) Η ευαισθησία της μεθόδου αξιολογήθηκε με την εξέταση 104 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων που συμπεριελάμβαναν: Τα υπερκείμενα 44 καλλιεργειών κυττάρων για το αντιγόνο του HIV της ομάδας Μ του HIV-1 από τους ακόλουθους γονότυπους: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J 21 εμπορικώς διαθέσιμα θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV 39 θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV από 86 δείγματα ορού σε διαφορετικά στάδια της ορομετατροπής Φρέσκα δείγματα 103 θετικά δείγματα για HIV εξετάστηκαν μέσα σε 1 ημέρα από τη συλλογή του αίματος. Ειδικότητα Η ειδικότητα του προσδιορισμού Access HIV combo έδειξε ειδικότητα 99,5%. Η ειδικότητα αυτή ερευνήθηκε ελέγχοντας: Ειδικότητα IR Ειδικότητα RR Τύπος δείγματος n % 95% διάστημα εμπιστοσύνης n % 95% διάστημα εμπιστοσύνης Δότες αίματος 7656 / ,90 [99,79-99,95%] 7664 / ,00 [94,95-100%] Επιλεγμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς 1961 / ,59 [99,20-99,82%] 1966 / ,85 [99,56-99,97%] Μη επιλεγμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς 1121 / ,91 [99,50-100%] 1121 / ,91 [99,50-100%] Έγκυες γυναίκες 200 / ,00 [98,17-100%] 200 / ,00 [98,17-100%] Συνολικός μέσος όρος / ,84 [99,75-99,91%] / ,96 [99,91-99,99%] Εξετάστηκαν 477 δείγματα από ασθενείς που παρουσιάζουν διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που δε συνδέονται με τον HIV: έγκυες γυναίκες, ρευματοειδής παράγοντας, κίρρωση ήπατος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, μεταμοσχεύσεις, ασθενείς που λαμβάνουν lenograstim, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη έναντι των ποντικών, αντιπυρηνικά αντισώματα, μυκόπλασμα της πνευμονίας, παρβοϊός, μυέλωμα, άλλες ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις (HAV, HBV, HCV, Ερυθρά, Τοξοπλάσμωση, σύφιλης, Παρωτίτιδα, Ιλαρά, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, Ελονοσία, ασθενείς εμβολιασμένοι για τη γρίπη). Η ειδικότητα ήταν ίση με 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 99,18%) χωρίς τον πληθυσμό του καταψυγμένου μοσχεύματος (δείτε περιορισμούς της διαδικασίας, σημείο νούμερο 5). A97216B Access HIV combo 10/22

11 Πέντε μη ειδικές αντιδράσεις βρέθηκαν με: Θετικά δείγματα VZV (7,7%) Θετικά δείγματα EBV (6,7%) Θετικά δείγματα HCV (2,9%) Ρευματοειδής παράγοντας (7,1%) Θετικά δείγματα σύφιλης (2,3%) Ακρίβεια Η ακρίβεια του προσδιορισμού Access HIV combo καθορίστηκε από την ανάλυση 13 δειγμάτων: 1 αρνητικό δείγμα, 1 χαμηλό θετικό δείγμα (Χαμηλό 1), 1 δείγμα πολύ κοντά στην τιμή αποκοπής (χαμηλό 2),1 μέσο θετικό δείγμα για τους HIV-1, HIV-2, HIV-1-O και αντιγόνο του HIV. Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας 13 δείγματα σε μια σειρά ανάλυσης με 30 επαναλήψεις σε 1 σύστημα. Τα CV υπολογίστηκαν. Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε μια παρτίδα, εις διπλούν, σε δύο διαφορετικές σειρές ανάλυσης ανά ημέρα (πμ και μμ), από δύο χειριστές για μια περίοδο 20 ημερών. Η ακρίβεια εντός της παρτίδας αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε 5 επαναλήψεις με 4 διαφορετικές παρτίδες χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές παρτίδες βαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: Ακρίβεια εντός ανάλυσης: N=30 Μέσος όρος (λόγος: τιμή δείγματος /τιμή κατωφλίου) % C.V. Αρνητικά δείγματα 0,28 10,6 VIH-1 2,19 4,1 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 2,20 4,7 VIH-1-O 1,91 2,6 HIV-1 Ag 2,40 5,0 VIH-1 0,96 5,9 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 0,95 4,4 VIH-1-O 1,16 4,6 HIV-1 Ag 1,20 4,6 VIH-1 2,86 5,8 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 3,81 3,4 VIH-1-O 3,34 4,2 HIV-1 Ag 3,30 3,7 Access HIV combo A97216B 11/22

12 Ακρίβεια μεταξύ αναλύσεων: N=80 Μέσος όρος (λόγος: τιμή δείγματος /τιμή κατωφλίου) % C.V. Αρνητικά δείγματα 0,30 10,1 VIH-1 2,35 5,6 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 2,37 5,1 VIH-1-O 1,88 4,6 HIV-1 Ag 2,35 7,6 VIH-1 1,02 5,6 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 1,03 5,6 VIH-1-O 1,15 4,9 HIV-1 Ag 1,17 4,9 VIH-1 3,04 5,1 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 3,99 4,9 VIH-1-O 3,23 4,6 HIV-1 Ag 3,12 4,7 Ακρίβεια μεταξύ παρτίδων: N=20 Inter Cal% C.V Inter RP% C.V. Συνολικό% C.V. Αρνητικά δείγματα 12,1 12,3 15,0 VIH-1 11,0 7,4 11,4 Δείγματα Χαμηλού 1 VIH-2 9,8 9,0 12,4 VIH-1-O 10,2 6,5 10,8 HIV-1 Ag 8,3 7,0 9,5 VIH-1 10,3 6,2 10,7 Δείγματα Χαμηλού 2 VIH-2 10,3 7,2 11,3 VIH-1-O 10,2 5,5 10,3 HIV-1 Ag 10,4 14,8 16,9 VIH-1 9,8 5,7 10,4 Δείγματα μέσου 1 VIH-2 10,2 11,0 13,9 VIH-1-O 8,5 10,4 12,1 HIV-1 Ag 11,0 13,0 15,5 Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * Lumi- Phos είναι σήμα κατατεθέν της Lumigen, Inc., μια θυγατρική της Beckman Coulter, Inc. Το ** ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. A97216B Access HIV combo 12/22

13 HIV combo Calibrators REF A59429 Προβλεπόμενη χρήση Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για τη βαθμονόμηση του προσδιορισμού Access HIV combo για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων των HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 στον ανθρώπινο ορό και το πλάσμα (Li ηπαρίνη) χρησιμοποιώντας τα συστήματα ανοσοπροσδιορισμού Access. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλα τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος. Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξήγηση Ιχνηλασιμότητα Πληροφορίες Προϊόντος Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators χρησιμοποιούνται για να γίνει η βαθμονόμηση (να καθοριστεί η τιμή αποκοπής) για τον προσδιορισμό Access HIV combo. Συγκρίνοντας την ένταση του φωτός που παράγεται από ένα δείγμα με την τιμή αποκοπής, καθορίζεται η παρουσία ή η απουσία HIV-1 αντιγόνου και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισωμάτων στο δείγμα. Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στους βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators είναι ανιχνεύσιμο στους βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο EN ISO Βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators Αριθ. Κατ. Α59429: C0-C1, 1.7 ml/φιαλίδιο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C. Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς. Access HIV combo 13/22 A97216B

14 r C0: Αρνητικός (μη αντιδρών) ανθρώπινος ορός για το HIV-1 αντιγόνο και τα HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. C1: Θετικός (αντιδρών) ανθρώπινος ορός για anti-hiv-1 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. Κάρτα βαθμονόμησης 1 Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των βαθμονομητών έχουν δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV), και για αντισώματα έναντι των ιών ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1 και HIV-2) εκτός από το Βαθμονομητή C1, ο οποίος είναι θετικός για αντισώματα έναντι του ιού HIV-1. Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Διαδικασία Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων βαθμονόμησης. A97216B Access HIV combo 14/22

15 Λεπτομέρειες Βαθμονόμησης Περιορισμοί της Διαδικασίας Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators παρέχονται ως αρνητικός (C0) και θετικός (C1). Ο προσδιορισμός Access HIV combo απαιτεί βαθμονόμηση (καθορισμός της τιμής αποκοπής) έτσι ώστε να έχει μια θετική βαθμονόμηση. Τα δεδομένα βαθμονόμησης είναι σε ισχύ για 56 ημέρες. Κάθε βαθμονόμηση απαιτεί 220 μl του βαθμονομητή C0 (διπλοί καθορισμοί) και 330 μl του βαθμονομητή C1 (τριπλοί καθορισμοί) πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του συστήματος. Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µl. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίψτε το φιαλίδιο. Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. Access HIV combo 15/22 A97216B

16 A97216B Access HIV combo 16/22

17 HIVcombo QC REF A59430 Προβλεπόμενη χρήση Το Access HIV combo QC προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Για διαγνωστική χρήση In Vitro Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του προϊόντος. Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται στα κριτήρια αποδοχής. Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται στην εταιρία μας. Περίληψη και Επεξήγηση Ιχνηλασιμότητα Πληροφορίες Προϊόντος Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι ουσιώδη για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Επιπλέον, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ορθών εργαστηριακών πρακτικών(40, 43-49). Κατά την εκτέλεση των αναλύσεων με τα αντιδραστήρια Access για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισώματα, συμπεριλάβετε υλικά ποιοτικού ελέγχου για να βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των αναλύσεων. Οι τιμές των αναλύσεων θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, εάν το σύστημα δοκιμής λειτουργεί σωστά. Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στο Access HIV combo QC είναι ανιχνεύσιμο στους βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο EN ISO Access HIV combo QC Αριθ. Κατ. Α59430: 4.4 ml/φιαλίδιο, 2 φιαλίδιο κάθε επίπεδο Παρέχεται έτοιμο για χρήση. Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10 C. Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων. Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 C. Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς. Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών της QC για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD). Access HIV combo 17/22 A97216B

18 QC 1: Ανθρώπινος ορός αρνητικός (μη αντιδρών) για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. QC 2: Ανθρώπινος ορός θετικός (αντιδρών) για αντι-hiv-1 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300. QC 3: Κάρτα QC 1 Καθαρισμένο HIV-1 αντιγόνο ανενεργοποιημένο με θερμότητα με χαοτροπικό παράγοντα σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris με 0,1% ProClin * 300. Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Διαδικασία Για διαγνωστική χρήση In Vitro. Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του ελέγχου έχουν δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV). Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα (37). Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου (38). Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε διεξοδικά με σαπούνι και νερό. Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα. S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια. S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Το Access HIV combo QC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα των ασθενών και να τρέξει σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο και/ή τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Για τη λειτουργία του Access HIV combo QC, απαιτούνται 110 μl δείγματος για κάθε ένα από τα 3 επίπεδα πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του συστήματος (μονός καθορισμός). Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µl. A97216B Access HIV combo 18/22

19 Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών (40). Η πιο συχνή χρήση μαρτύρων ή η χρήση πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία ελέγχου ποιότητας, τη ρύθμιση των μαρτύρων, την καταχώριση απαίτησης τεστ ελέγχου ποιότητας δείγματος και την εξέταση δεδομένων ελέγχου ποιότητας. Περιορισμοί της Διαδικασίας Αναμενόμενες Τιμές 1. Η χρήση του Access HIV combo QC, δεν έχει επιβεβαιωθεί με αναλύσεις, εκτός από τον προσδιορισμό Access HIV combo. 2. Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή «τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών (40). Συμπεριλάβετε τυχόν εμπορικά διαθέσιμους μάρτυρες και/ή επιπρόσθετους μάρτυρες που λαμβάνονται από άλλες πηγές για το σύστημα ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου. 3. Τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή την προς ανάλυση ουσία. 4. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίψτε το φιαλίδιο. Οι αναμενόμενοι μέσοι όροι ( ) και SDs (σ) για τα Access HIV combo QC1, QC2 και QC3 παρέχονται στην κάρτα τιμών QC που περιέχεται στο κιτ για την αρχική διαμόρφωση του συστήματος ελέγχου ποιότητας. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια αποδοχής του, επιλέγοντας τους κανόνες QC που πρέπει να εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Επιμέρους αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχικό εύρος αποδοχής, ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να αναπροσαρμόσει το μέσο όρο και τη SD αφού έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα. Δεδομένου ότι ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας μπορεί να ποικίλουν ανάμεσα στους διάφορους προσδιορισμούς του κατασκευαστή, στις διάφορες διαδικασίες, στους διαφορετικούς αριθμούς παρτίδων και στα διαφορετικά εργαστήρια, το κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τα ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας και να θέσει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών. Το αποδεκτό εύρος τιμών μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τιμές μεταξύ ±2 SD από το μέσο όρο των 20 δεδομένων στοιχείων που προέκυψαν από 20 προσδιορισμούς σε περίοδο 30 ημερών. Η BIO-RAD ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. Η BIO-RAD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η BIO-RAD ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΥΣΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα της Beckman Coulter, Inc. Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της. Access HIV combo A97216B 19/22

20 Αναφορές 1 Barre-Sinoussi F., Chermann JC., Rey F. et al.: - Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 200, Popovic M., Sarngadhar M.G., Read E., Gallo R.C.: - Detection, isolation and continuous production of cytopathic retroviruses (HTLV III) from patients with AIDS AND pre-aids. Science, 1984, 224, Clavel F., Guetard D., Brun-Vézinet F. et al.: Isolation of a new human retrovirus from West African patients with AIDS. Science, 1986, 233: Barin F., M Boup S., Denis F. et al.: Serological evidence for virus related to simian T-lymphotropic retrovirus III in residents of West Africa. Lancet, 1985, 2: Clavel F., Brun-Vézinet F., Guetard D. et al.: - LAV II a second rétrovirus associé au SIDA en Afrique de l'ouest. C.R. Acad. Sc. Paris, 1986, 13, Clavel F.: HIV-2, the West African AIDS virus. AIDS, 1987, 1: Clavel F., Guyader M., Guetard D. et al.: Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. Nature, 1986, 324: Gürtler L.G., Hauser P.H., Eberle J. et al.: A new subtype of human immunodeficiency virus type 1 (MVP-5180) from Cameroon. J. Virol., 1994, 68 (3): Leitner T.: Genetic subtypes of HIV-1. In Myers G, Korber BT, Foley BT et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1996, III-28-III-40. (Available on-line at 10 Peeters M., Gueye A., M Boup S., et al.: Geographical distribution of HIV-1 group 0 viruses in Africa. AIDS, 1997, 11, Robertson D.L., Anderson J.P., Bradac J.A, et al.: HIV-1 nomenclature proposal: a reference guide to HIV-1 classification. In: Kuiken CL, Foley B, Hahn B, et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1999, (Available on-line at 12 Simon F., Mauclere P., Roques P. et al.: Identification of a new human immunodeficiency virus type 1 distinct from group M and group O. Nature Medicine, 1998, 4 (9): Plantier J.C., Leoz M., Dickerson J.E. et al. : A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nature Medicine, 2009, 15: Peeters M.: Recombinant HIV sequences: their role in the global epidemic. In: Kuiken C, Foley B, Hahn B, et al., editors. HIV sequence compendium. Los Alamos National Laboratory, 2000, (Available on-line at 15 Couroucé A.M. Et al.: A prospective study of HIV II prevalence in France. AIDS, 1988, 2: Janssens W., Buve A., Nkengason J.N: The puzzle of HIV-A subtypes in Africa. AIDS, 1997, 11: Apetrei C., Loussert-Ajaka I., Descamps D., et al.: Lack of screening test sensitivity during HIV-1 non subtype B seroconversion. AIDS, 1996, 10: F57-F Kanki P.J., Barin G., M Boup S. et al.: New human T-Lymphotropic retrovirus related to Simian T-lymphotropic virus type III (STLV III Agm). Science, : Gao F., Yue L. Robertson D.L. et al.: Genetic diversity of human immunodeficiency virus type 2: evidence for distinct sequence subtypes with differences in virus biology. J. Virol. 1994, 68: Norrby E., Biberfeld G., Johnson P.R., et al.: The chemistry of Site-Directed Serology for HIV infections. AIDS Res and Human Retroviruses, 1989, 5(5): DeCock K.M., Adjorlolo G., Ekpini E., et al.: Epidemiology and transmission of HIV-2: why there is no HIV-2 pandemic. JAMA, 1993, 270: Kanki P.J., Travers K.U., M Boup S., et al.: Slower heterosexual spread of HIV-2 than HIV-1. Lancet, 1994, 343: Marlink R.G., Ricard D., M Boup S., et al.: Clinical, hematologic, and immunologic cross-sectional evaluation of individuals exposed to human immunodeficiency virus type-2 (HIV-2). AIDS, Res Hum Retroviruses 1988, 4: Simon F., Matheron S., Tamalet C., et al.: Cellular and plasma viral load in patients infected with HIV-2. AIDS, 1993, 7: Gürtler L.: Difficulties and strategies of HIV diagnosis. The Lancet, 1996, 348 (9021): ; 26 Petersen L.R., Satten G.A., Dodd R., et al.: Duration of time from onset of human immunodeficiency virus type 1 infectiousness to development of detectable antibody. 1994, 34 (4): Constantine N.T.: Serologic tests for retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 1993, 7: Zaaijer H.L., Exel-Oehlers P.V., Kraaijeveld T., et al.: Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. The Lancet, 1992, 340: Nair B.C., Ford G., Kalyanaraman V.S., et al.: Enzyme immunoassay using native envelope glycoprotein (gp 160) for detection of human immunodeficiency virus type 1 antibodies. J. Clin. Microbio., 1994, 32: Courcoué A.M., Barin F., Boudelot J., Botté C et al. : - Réévaluation de la sensibilité de 19 trousses de dépistage des anticorps anti-vih. Revue Française des Laboratoires, 1995, 279 : Busch M.P., Satten G.A.: Time course of viremia and antibody seroconversion following human immunodefiency virus exposure. American Journal of Medicine, 1997, 102: Busch M.P., Lee L.L.L., Satten G.A., et al.: Time course of detection of viral and serologic markers preceding human immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion, 1995, 35 (2): Gürtler, L., Muhlbacher A., Michl U., et al.: Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal Virological Methods, 1998, 75: A97216B Access HIV combo 20/22

21 34 Weber B., Mbargane Fall E.H., Berger A., et al.: Reduction of diagnostic window by new fourth-generation human immunodeficiency virus screening assays. Journal of Clinical Microbiology, 1998, 36(8): Couroucé, A.M. Et le groupe de travail Rétrovirus de la Société Française de Transfusion Sanguine : Tests de dépistage combiné des anticorps anti-vih et de l antigène p24. Spectra Biologie, 1999, 18 : Ly T.D., Ebel A., Faucher V., et al.: Could the new HIV combined p24 antigen and antibody assays replace p24 antigen specific assays? Journal of Virological Methods, 2007, 143: HHS Publication, 4th ed., April Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available 38 DHHS (NIOSH) Publication No , August Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available 39 Approved Guideline Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A Clinical and Laboratory Standards Institute. 40 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, Kricka, L. Interferences in immunoassays still a threat. Clin Chem 2000; 46: Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 1981; 27: Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36: Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17: Approved Guideline Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. February National Committee for Clinical Laboratory Standards. 48 Approved Guideline Specifications for Immunological Testing for Infectious Disease, I/LA 18-A2, Vol. 21, No Clinical and Laboratory Standards Institute. 49 Garret PE. Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests. J Clin Immunoassay 1994; 17 (4): Access HIV combo A97216B 21/22

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA

ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA REF 41420 ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Deamidated Gliadin IgA είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του αίματος βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL

825.050 CRYPTATE- CONJUGATE XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL για επαγγελματική μόνο Ημερομηνία 06.02.2008 Οδηγίες ς B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S και B R A H M S PCT είναι σήματα κατατεθέντα της B R A H M S Aktiengesellschaft. Άλλες ονομασίες προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Directigen EZ Flu A+B

Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ - ΚΑΤ ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό πιά ότι η µετάγγιση αίµατος και παραγώγων σώζει ζωές και βελτιώνει την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα

Αναπνευστικά δείγματα Για in vitro διαγνωστική χρήση: REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων για την ποιοτική ανίχνευση γονιδιωματικού DNA

Διαβάστε περισσότερα