ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΣΗ: Γ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ: Π8 - ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αναγκαιότητα Συστήµατος Επαγρύπνησης Μεθοδολογική Προσέγγιση Το νοµικό πλαίσιο Η κατάσταση σήµερα στη Ευρώπη Οι απαιτήσεις του συστήµατος επαγρύπνησης ΙΤΠ ιάγραµµα ροής / διακίνησης της πληροφορίας Το οργανωτικό σχήµα Ο ρόλος των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας και του Πε.Σ.Υ Ο ρόλος του ΙΝΒΙΤ Οι Χρήστες της υπηρεσίας Πληθυσµιακές συνθήκες και Υγειονοµικές υποδοµές στη υτική Ελλάδα Νοσηλευτικές µονάδες Ενταξη του Συστήµατος σε ένα Ολοκληρωµένο ιεθνες Σύστηµα Επαγρύπνησης ΙΤΠ Ανταλλαγή Πληροφορίας σ ενα Ολοκληρωµένο ιεθνες Σύστηµα Επαγρύπνησης ΙΤΠ Το Ευρωπαικό Σύστηµα EUROMΕDIES Η εφαρµογή MEDUR

3 1. Εισαγωγή. Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη συστήµατος επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» που εκτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, δηµιουργήθηκε η καινοτόµος υπηρεσία επαγρύπνησης έναντι δυσµενών περιστατικών του ιατρικού εξοπλισµού. Το παρόν παραδοτέο αναφέρεται στην τελική περιγραφή της υπηρεσίας, η οποία αναπτύχθηκε στη βάση του προγραµµατισµού και χωρίς ουσιώδης αποκλίσεις.. Ο σχεδιασµός υπηρεσίας έλαβε υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και οφείλονται τόσο στην καινοτοµικό της χαρακτήρα, όσο και την ανάγκη συµβατότητας µε τα συµβαίνοντα διεθνώς. Έτσι είναι δυνατή η δυναµική προσαρµογή της σε τυχόν νέα δεδοµένα που προκύπτουν. Θα πρέπει να σηµειωθεί οτι ο αρχικός σχεδιασµός (βλέπε Παραδοτέο Π1, Αρχική αναφορά υπηρεσίας και Παραδοτέο Π4 Ενδιάµεση αναφορά υπηρεσίας) δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά. Η εµπειρία του Ινστιτούτου στο σχεδιασµό υπηρεσίας επαγρύπνησης (συντονιστής στη συντονισµένη δράση EUROMEDIES κοκ) επέτρεψε τον εξ αρχής ορθό σχεδιασµό. Κατά συνέπεια υπήρξε ανάγκη διαφοροποιήσεων και διορθωτικών ενεργειών, γεγονός που καταδεικνύει την επιτυχή πορεία του έργου. 3

4 2. Αναγκαιότητα Συστήµατος Επαγρύπνησης Είναι αναµφισβήτητο ότι η µεγάλη βελτίωση στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στη σηµερινή εποχή, στηρίζεται στην τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας. Η βιοµηχανία των ιατρικών µηχανηµάτων έχει δηµιουργήσει µια µεγάλη ποικιλία από τύπους και µοντέλα ιατρικών συσκευών. Οι συσκευές αυτές οµαδοποιούνται σε έως γενικές οµάδες προϊόντων, µε παραπλήσια χαρακτηριστικά ή λειτουργίες και περίπου τύπους και µοντέλα που κυµαίνονται από απλές αναλώσιµες συσκευές, µέχρι πολύπλοκα συστήµατα. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε µια αυξηµένη ανάγκη για αποτίµηση της τεχνολογίας και έλεγχο επικινδυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια του ασθενή και του χρήστη θα πρέπει να προστατεύονται χωρίς όµως αυτό να αναχαιτίζει την πρόοδο. Η διασφάλιση της ποιότητας καθώς και η αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε τα ιατρικά µηχανήµατα είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα. Τα κρίσιµα χαρακτηριστικά ασφαλείας µελετώνται βέβαια κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού των προϊόντων και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιµών, που σε συνδυασµό µε την εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας κατά την παραγωγή, έχουν σαν αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Εν τούτοις, η ασφάλεια είναι υποκείµενη σε µία ποικιλία παραγόντων, οι οποίοι εµπλέκονται και συνεισφέρουν στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση κάθε ιατρικής συσκευής. Η λανθασµένη χρήση και η πληµµελής συντήρηση του µηχανήµατος επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία του, ενώ το περιβάλλον της κλινικής πράξης, σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, µπορούν επίσης να εισάγουν κινδύνους. Η εκτίµηση του βαθµού συνεισφοράς αυτών των παραγόντων σε προβλήµατα σχετικά µε ιατρικές συσκευές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επίσηµες αναφορές προβληµάτων, που έχουν οδηγήσει σε τραυµατισµό και θάνατο, αποτελούν µόλις ένα κλάσµα των ανεπιθύµητων περιστατικών που συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. Είναι δηλαδή φανερό πως οι χρήστες δεν έχουν ακόµη αποκτήσει επαρκή συνείδηση 4

5 της τεράστιας σηµασίας που έχει η αναφορά των δυσµενών περιστατικών, προκειµένου να γίνει δυνατή η αποφυγή νέων παρόµοιων καταστάσεων. Ένας σηµαντικός αριθµός ατυχηµάτων που οφείλονται σε λειτουργικά προβλήµατα ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µπορεί να αποφευχθεί, αν υπάρχει σωστή καταγραφή και γνωστοποίηση των δυσµενών περιστατικών που συµβαίνουν διεθνώς, µέσω ενός συστήµατος / υπηρεσίας επαγρύπνησης αναλόγου µε αυτό που εφαρµόζεται για τα φάρµακα. Περιστατικά στα οποία εµπλέκεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός καταγράφονται καθηµερινά σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται πάνω από σε ετήσια βάση από τα οποία µερικές εκατοντάδες ανήκουν στην κατηγοία των σοβαρών περιστατικών που προκάλεσαν η θα µπορούσαν να είχαν προκαλέσει, θάνατο η σοβαρή επιδύνωση της υγείας του ασθενούς. Στις ΗΠΑ το FDA συγκεντρώνει επίσης δεκάδες χιλιάδες αναφορές δυσµενών περιστατικών, από τα οποία περισσότερα από 1500 αφορούν θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό ασθενούς. Κανονισµοί που αφορούν στις ιατρικές συσκευές εφαρµόζονται σε όλο τον κόσµο, µε µερικές ειδικές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία, την κουλτούρα και τους οικονοµικούς πόρους κάθε χώρας. Περαν όµως του πρώτιστου ζητήµατος, που είναι η ασφάλεια του ασθενούς και του χρήστη, πολλές φορές, οι κανονισµοί αυτοί είναι συνδεδεµένοι µε κάποιους εθνικούς στόχους, όπως το εµπόριο και η βιοµηχανική ανάπτυξη. Για να εξισορροπηθούν αυτά τα δύο ανταγωνιστικά µερικές φορές συµφέροντα, έχουν τεθεί νοµικά θέµατα, σχετικά µε τις ευθύνες που προκύπτουν από την χρήση των ιατρικών µηχανηµάτων. Ανάλογα µε τη χώρα, γίνονται διάφοροι έλεγχοι, όπως: προαγοραστική έγκριση, ειδικοί έλεγχοι, ή χρήση διεθνών κριτηρίων καλής κατασκευαστικής πρακτικής κλπ. Επίσης, πολλές εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες, είτε κρατικές είτε όχι, εµπλέκονται στην εξέλιξη και την δηµοσιοποίηση των προτύπων για την ασφάλεια των ιατρικών µηχανηµάτων. Ήδη, είναι διαθέσιµος ένας µεγάλος αριθµός προτύπων, ενώ γίνεται προσπάθεια διεθνούς εναρµόνισης, µέσα από µια στενή συνεργασία παγκόσµιων οργανισµών τυποποίησης, όπως οι: International Electrotechnical Commission (IEC) 5

6 και International Organisation for Standards (ISO), ή µέσω αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEN και CENELEC). Η διαδικασία, όµως είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και στην πραγµατικότητα προκαλεί υπολογίσιµες καθυστερήσεις. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί έµπρακτα πως οποιοσδήποτε κι αν είναι ο µηχανισµός πρόληψης, τα προβλήµατα, που προκύπτουν εξαιτίας κάποιας δυσλειτουργίας ενός ιατρικού µηχανήµατος, δεν µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Η λύση στο πρόβληµα µπορεί να δοθεί µε τη δηµιουργία ενός Εναρµονισµένου Παγκόσµιου Συστήµατος Επαγρύπνησης και Αναφοράς Χρηστών, µε σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, των χρηστών και τρίτων ανθρώπων µε την µείωση της πιθανότητας επανεµφάνισης περιστατικών µε τον ίδιο τύπο προϊόντος, σε κάποιο άλλο µέρος και σε διαφορετική χρονική στιγµή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την διερεύνηση των αναφερόµενων περιστατικών και τη διάδοση της πληροφορίας, έτσι ώστε να αποτρέπονται ανάλογες επαναλήψεις και να εξαληφθούν στο µέγιστο δυνατό οι συνέπειές τους. Η επαγρύπνηση εποµένως µε την ευρύτερη έννοια, περιλαµβάνει όχι µόνο την αναφορά δυσµενών περιστατικών, αλλά επίσης την καταγραφή, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται από διάφορες πηγές διεθνώς, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόληψη ατυχηµάτων εξ αιτίας ιατροτεχνολογικών προιόντων. 6

7 3. Μεθοδολογική Προσέγγιση 3.1. Το νοµικό πλαίσιο Η µεθοδολογική προσέγγιση του Συστήµατος Επαγρύπνησης στον ελληνικό χώρο πρέπει να ακολουθεί τη σχετική Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι κοινοτικές οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραµµές που καλύπτουν το όλο φάσµα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού είναι οι παρακάτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κοινοτική Οδηγία για τα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα - 90 / 385 / EEC ΣΤΑ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υιοθέτηση: Ιούνιος 1990 Υιοθέτηση στην Εθνική Νοµοθεσία: Αύγουστος 1994 Πλήρης Εφαρµογή: Ιανουάριος 1995 Υιοθέτηση: Ιούνιος 1993 Κοινοτική Οδηγία για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα - 93 / 42 / EEC Υιοθέτηση στην Εθνική Νοµοθεσία: Σεπτέµβριος 1994 Πλήρης Εφαρµογή: Ιούνιος 1998 Υιοθέτηση: εκέµβριος 1998 Κοινοτική Οδηγία για τα In Vitro ιαγνωστικά - 98 / 79 / EEC Κατευθυντήριες Γραµµές για ένα Σύστηµα Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατευθυντήριες Γραµµές για την Κατάταξη των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Μεταβατική Περίοδος: Ιούνιος 2000 Πλήρης Εφαρµογή: Ιανουάριος 2004 Έκδοση Τελικού Σχεδίου: Φεβρουάριος 1998 Προβλέπεται Αναθεώρηση το η Έκδοση: Μάρτιος 1996 Υπό Αναθεώρηση Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι να δηµιουργήσει µια αγορά χωρίς σύνορα, ανάµεσα στα µέλη της. Οι περισσότεροι περιορισµοί προϋπήρχαν λόγω αφ ενός 7

8 εθνικών νόµων και κανονισµών, σχετικών µε την ασφάλεια των προϊόντων και αφ ετέρου, για την προστασία της εκάστοτε εγχώριας παραγωγής. Για να καταργήσει αυτά τα εµπόδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δηµιουργήσει την ενιαία αγορά των 300 εκατοµυρίων πολιτών, εισήγαγε την εφαρµογή οδηγιών, δηλαδή ένα σύνολο κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων, οι οποίες υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να εναρµονίσουν τους εθνικούς τους κανονισµούς και τα υπουργικά τους µέτρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτών των οδηγιών. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, δύο σηµαντικές αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία έπρεπε να γίνουν. Η πρώτη, γνωστή ως Νέα Προσέγγιση (New Approach), ήταν να απλοποιηθεί ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούνταν οι νέες οδηγίες. Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή, ήταν η υπογραφή της Single European Act το 1986, υπό την οποία τα κράτη µέλη εγκατέλειπαν το δικαίωµά τους για βέτο. Η πλειοψηφία, θεωρείται έτσι επαρκής για να εγκρίνει µια νοµοθεσία Ενιαίας Αγοράς (Single Market) και για να προχωρεί στην εφαρµογή των ρυθµιστικών οδηγιών. Οι βασικές αρχές της νέας προσέγγισης βρίσκουν εφαρµογή σε όλες τις Ευρωπαϊκές νοµοθεσίες για τα βιοµηχανικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων και των ιατρικών µηχανηµάτων. Η κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και η οδηγία 90/385/ΕΟΚ για τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουν µπει ήδη σε εφαρµογή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Με το άρθρο 10 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ καθώς και µε το άρθρο 8 της 90/385/ΕΟΚ τα κράτη µέλη της ένωσης έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν και να αξιολογούν µε συγκεντρωτικό τρόπο, όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση τους για περιστατικά τα οποία έχουν σχέση µε την ασφαλή χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα περιστατικά αυτά περιγράφονται στην οδηγία σαν: (α) κάθε δυσλειτουργία ή επιδείνωση των χαρακτηριστικών ή/και των επιδόσεων προϊόντος, καθώς και κάθε ανεπάρκεια στις ετικέτες ή στις οδηγίες χρήσης, που ενδέχεται να επιφέρει ή να έχει επιφέρει το θάνατο ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς ή του χρήστη (β) κάθε τεχνικό ή ιατρικό λόγο που έχει σχέση µε τα χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις προϊόντος, για τους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο (α) που 8

9 προκάλεσε την εκ µέρους του κατασκευαστή συστηµατική απόσυρση από την αγορά των προϊόντων του ίδιου τύπου Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο της οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν από τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας να αναφέρουν στις Αρµόδιες Αρχές της χώρας δυσµενή περιστατικά µε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και στη συνέχεια να διασφαλίζουν ότι και ο κατασκευαστής του εν λόγω προϊόντος, ή ο εγκεκριµένος αντιπρόσωπός του, ενηµερώνεται άµεσα για το περιστατικό. Μετά την εκτίµηση του περιστατικού από τον κατασκευαστή, και αν είναι δυνατό σε συνεργασία µε την Αρµόδια Αρχή, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενηµερώνουν άµεσα την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη µέλη για κάθε περιστατικό που εµπιπτει στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για κάθε µέτρο που έχει ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθεί για την αποφυγή επανάληψης. Ο Ρόλος των Αρµόδιων Αρχών Ο ρόλος της Αρµόδιας Αρχής σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης για τα θέµατα επαγρύπνησης, περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες µε πρωταρχική την λειτουργία και διατήρηση του Συστήµατος Αναφοράς Χρηστών, γεγονός που απαιτεί την σωστή ενηµέρωση των νοσοκοµειακών µονάδων για τον τρόπο, το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή που θα πρέπει να αναφέρουν τα δυσµενή περιστατικά µε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι φανερό ότι χωρίς αυτήν την αρχική πληροφορία, δηλαδή χωρίς την συµβολή των χρηστών οι οποίοι είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα ενηµέρωσης, δεν µπορεί να λειτουργήσει κανένα σύστηµα επαγρύπνησης. Η Αρµόδια Αρχή θα πρέπει να διαθέτει µια βάση δεδοµένων µέσα στην οποία θα καταχωρείται κάθε είδους πληροφορία για δυσµενή περιστατικά στα οποία εµπλέκονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θα παρακολουθεί την εξέλιξη τους. Αυτή η βάση δεδοµένων θα πρέπει να έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για κάθε περιστατικό θα πρέπει να δηµιουργείται ένας φάκελος στον οποίο να καταχωρείται κάθε νέα πληροφορία που συλλέγεται γι αυτό, είτε αυτή προέρχεται από τον χρήστη, είτε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Έτσι στην περίπτωση που η αρχική πληροφόρηση 9

10 για κάποιο περιστατικό προέρχεται από το Σύστηµα Αναφοράς Χρηστών, η Αρµόδια Αρχή την καταχωρεί στη βάση δεδοµένων και παράλληλα ενηµερώνει τον κατασκευαστή του προϊόντος για το περιστατικό ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση για τα αίτιά του. Στη συνέχεια, η Αρµόδια Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί την διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, που πραγµατοποιείται από τον κατασκευαστή του προϊόντος, παρεµβαίνοντας οποιαδήποτε στιγµή κριθεί σκόπιµο κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ενώ θα πρέπει να δράσει σαν συντονιστής στην περίπτωση που εµπλέκονται περισσότεροι από ένας κατασκευαστές. Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχή, για περιστατικά στα οποία εµπλέκονται προϊόντα του, µε την µορφή µιας αρχικής αναφοράς. Η αρχική αυτή αναφορά που λαµβάνει η Αρµόδια Αρχή από τον κατασκευαστή για κάποιο δυσµενές περιστατικό θα πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων και συγκεκριµένα στο φάκελο που υπάρχει ήδη για το περιστατικό, αν η αρχική ενηµέρωση γι αυτό έχει προέλθει από το Σύστηµα Αναφοράς Χρηστών, ή να δηµιουργηθεί νέος φάκελος, αν ενηµερώνεται για πρώτη φορά για το περιστατικό αυτό από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του περιστατικού µε την αποστολή της τελικής αναφοράς ενώ µπορεί να έχουν προηγηθεί και κάποιες ενδιάµεσες. Όλες αυτές οι αναφορές θα πρέπει να καταχωρηθούν στο φάκελο του περιστατικού που υπάρχει στη βάση δεδοµένων της Αρµόδιας Αρχής. Η τελική αναφορά που θα δηµιουργήσει η Αρµόδια Αρχή, η οποία και θα πρέπει στηρίζεται στην τελική αναφορά του κατασκευαστή, είναι αυτή που θα ανακοινωθεί στις υπόλοιπες Αρµόδιες Αρχές στα πλαίσια της ενηµέρωσης και µετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται µε δυσµενή περιστατικά που συνέβησαν στη περιοχή ευθύνης της. Η λήψη διορθωτικών ενεργειών που αφορούν στο περιστατικό θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή. Παράλληλα η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνεται από τις άλλες χώρες για αντίστοιχα περιστατικά και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να 10

11 αποφευχθούν ανάλογα προβλήµατα στις νοσοκοµειακές µονάδες της χώρας. Η Αρµόδια Αρχή θα πρέπει έτσι στη συνέχεια να δηµιουργεί και να στέλνει επίσηµες οδηγίες, που σχετίζονται µε τη λήψη προληπτικών ενεργειών και αφορούν σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν εµπλακεί σε δυσµενή περιστατικά και συστάσεις προς όλα τα νοσοκοµεία για την πρόληψη πιθανών κινδύνων που µπορεί να προκληθούν. Είναι φανερό ότι η επαγρύπνηση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από κάθε Αρµόδια Αρχή συνολικά, ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και όχι µεµονωµένα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και αντιµετώπισης των δυσµενών περιστατικών µε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της όπως αυτές παρουσιάζονται στις κοινοτικές οδηγίες, συµβάλλοντας έτσι στην βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του ασθενούς και του ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού που χειρίζεται ιατροτεχνολογικά προιόντα. 3.2 Η κατάσταση σήµερα στη Ευρώπη Η Επιτροπή της Ε.Ε. εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές για ένα σύστηµα επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύµφωνα µε το οποίο τα δυσµενή περιστατικά θα πρέπει να αναφέρονται και να διερευνώνται περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τα χρονικά περιθώρια που θέτουν οι κατευθυντήριες γραµµές στους κατασκευαστές για την αρχική έκθεση προς την Αρµόδια Αρχή, που είναι 10 ή 30 ηµέρες ανάλογα µε τη φύση του περιστατικού, ενώ η αναφορά των χρηστών θα πρέπει να είναι άµεση. Είναι φανερό λοιπόν ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει θέσουν σε λειτουργία και να διατηρούν ένα σύστηµα αναφοράς δυσµενών περιστατικών, έτσι ώστε να αποτραπεί η επανεµφάνιση ανάλογων περιστατικών µε τα ίδια προϊόντα κάποια άλλη χρονική στιγµή. Ορισµένες χώρες της Ε.Ε. αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο λειτουργούν συστήµατα αναφοράς χρηστών, τα οποία απαιτούν την αναφορά δυσµενών περιστατικών στους κατασκευαστές και/ή σε κρατικές υπηρεσίες. Η Αρµόδια Αρχή της Μεγάλης Βρετανίας 11

12 (Medical Devices Agency) ίδρυσε το 1987 το Κέντρο υσµενών Περιστατικών (Adverse Incident Centre) το οποίο λειτουργεί ως το εθνικό κέντρο αναφοράς και διερεύνησης δυσµενών περιστατικών. Το 1997 το κέντρο αυτό έλαβε εκθέσεις και υπολογίζεται ότι ο αριθµός αυτός θα αυξάνεται κατά 500 εκθέσεις το χρόνο. Για εκθέσεις ρουτίνας το Κέντρο υσµενών Περιστατικών συνεργάζεται µε τον κατασκευαστή έτσι ώστε να αντιληφθεί το πρόβληµα και να το διορθώσει. Οι πιο σοβαρές εκθέσεις διερευνώνται από ειδικούς εµπειρογνώµονες του MDA και έχουν σαν αποτέλεσµα την έκδοση επίσηµων ανακοινώσεων προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και τους κατασκευαστές της χώρας µε τις διορθωτικές ενέργειες που πάρθηκαν. Στη Νορβηγία λειτουργεί ένα υποχρεωτικό σύστηµα αναφοράς περιστατικών, σύµφωνα µε το οποίο τα περιστατικά τα διαχειρίζονται τοπικά συµβούλια ποιότητας και µόνο όταν κριθούν σηµαντικά εισάγονται στην κεντρική βάση δεδοµένων της χώρας. Στη Γερµανία σύµφωνα µε το άρθρο 29 του γερµανικού νόµου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MPG) θα πρέπει να γίνεται αναφορά των περιστατικών και των πιθανών περιστατικών από τις τοπικές Αρµόδιες Αρχές στο οµοσπονδιακό ινστιτούτο για φάρµακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου καταγράφονται κεντρικά και αξιολογούνται. Σηµερα ο αριθµός των αναφορών ανερχεται σε αρκετές εκατοντάδες ετησίως. Μια άλλη ανάλυση βασισµένη σε περίπου 140 φινλανδικές εκθέσεις χρηστών, που υποβλήθηκαν από το 1995 εως το 2002, και οι οποίες αναφέρονται µόνο σε σοβαρά γεγονότα και σε περίπου 80 συγκρίσιµες συναφείς εκθέσεις κατασκευαστών που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήµατος, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 11 ης Συνάντηση των Αρµόδιων Αρχών στην Αθήνα. Κατά τη Φιλανδική Αρµόδια Αρχή σοβαρό γεγονότος θεωρείται αυτό που έχει σαν συνέπεια, θάνατο, µόνιµη αναπηρεία, η απαιτεί οποιαδήποτε ιατρική ή χειρουργική επέµβαση για να 12

13 αποτρέψει το θάνατο ή άλλες δυσµενείς συνέπειες της κατάστασης της υγείας του ασθενούς. Γενικά είναι εµφανές ότι ο ετήσιος αριθµός εκθέσεων σοβαρών από τους χρήστες είναι αρκετά µικρός στη Φινλανδία και έχει παραµείνει σχετικά σταθερός περίπου 20 ανα έτος κατά την περίοδο της µελέτης. Αντίθετα, ο αριθµός τέτοιων συναφών εκθέσεων από τους κατασκευαστές έχει αυξηθεί από λιγότερο από 10 κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών του συστήµατος σε περίπου 30 το Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο συνολικός αριθµός όλων των εκθέσεων χρηστών που παραλαµβάνονται ετησίως, συµπεριλαµβανοµένων και των εκθέσεων που δεν αφορούν σοβαρά περιστατικά έχει µειωθεί και σταθεροποιηθεί στο επίπεδο των 50 ετήσιων εκθέσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Εποµένως το ποσοστό των σοβαρών εκθέσεων έχει σχετικά αυξηθεί ως ένα ορισµένο βαθµό, γεγονός που δείχνει βελτίωση στην ποιότητα των εκθέσεων χρηστών. Σύµφωνα µε την εµπειρία της Φιλανδικής Αρµόδιας Αρχής αυτό οφείλεται στην σωστή και συνεχή κατάρτιση των χρηστών στα ζητήµατα επαγρύπνησης τα τελευταία χρόνια. Ενα αλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επικάλυψη µεταξύ των περιπτώσεων που περιγράφονται στις συναφείς εκθέσεις χρηστών και κατασκευαστών. Μόνο το 5% περίπου των εκθέσεων αφορούν το ίδιο γεγονός. Αν και αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις των οδηγιών και του συστήµατος επαγρύπνησης, γίνεται εµφανές ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στις εκθέσεις των χρηστών συσχετίζονται κατά ένα µεγάλο µέρος µε διαφορετικές κατηγορίες συσκευών από εκείνα που περιγράφονται στις συναφείς εκθέσεις των κατασκευαστών. Οι εκθέσεις χρηστών αφορούν κατά 40% περίπου περιστατικά µε συσκευές χαµηλού κινδύνου ( Ι και ΙΙa ), ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τις εκθέσεις των κατασκευαστών ήταν περίπου 10%. Φαίνεται ότι οι χρήστες έχουν την τάση να αναφέρουν γεγονότα σχετικά µε τις υψηλού κινδύνου συσκευές απ ευθείας στον κατασκευαστή, χωρίς σύγχρονη ειδοποίηση της αρµόδιας αρχής. Ένας λόγος µπορεί να είναι ο φόβος πιθανών συνεπειών η της επίπληξης π.χ. λόγω της πιθανής αµέλειας ή της λάθος χρήσης της συσκευής κατά τη διάρκεια του περιστατικού, που οδηγεί 13

14 τους χρήστες στο να αποφεύγουν να ειδοποιούν την αρµόδια αρχή. Εντούτοις, oι χρήστες αποτελούν τoν πρώτo και κρισιµότερo κρίκο στην αλυσίδα της επαγρύπνησης, που κάνει τη συνεργασία τους έναν αληθινό ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας. Συµπερασµατικά το συστηµα επαγρύπνησης ΙΤΠ (MDV) στη Φιλανδία που εγκαταστάθηκε το 1995 και περιλαµβάνει υποσύστηµα αναγοράς χρηστών και εκθέσεις κατασκευαστών δέχεται συνολικά λιγότερες από 100 αναφορές το χρόνο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ενώ ο συνολικός αριθµός όλων των αναφορών χρηστών που παραλαµβάνονται ετησίως, έχει µειωθεί και βρίσκεται στο επίπεδο των 50 περίπου ανα έτος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3-4 ετών, το ποσοστό των σοβαρών συναφών εκθέσεων έχει αυξηθεί. Αυτό υποδηλώνει ότι ως ένα βαθµό οι χρήστες δεν αναφέρουν πλέον ασήµαντα περιστατικά. Στη Γαλλία κώδικας δηµόσιας υγείας καθορίζει δύο διαφορετικά επίπεδα στην οργάνωση του συστήµατος επαγρύπνησης ΙΤΠ: - Ένα εθνικό επίπεδο (AFSSAPS) - Ένα τοπικό επίπεδο σύµφωνα µε το οποίο "οποιοσδήποτε γνωρίζει ένα δυσµενές περιστατικό που συνέβει και περιλαµβάνει ένα ΙΤΠ πρέπει να το αναφέρει στις αρµόδιες αρχές". Τα περιστατικά που προκάλεσαν ή θα µπορούσαν να είχαν προκαλέσει το θάνατο ή τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, των χρηστών ή άλλων προσώπων, πρέπει να δηλώνονται σε κεντρικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση, ενώ τα υπόλοιπα σε τοπικό επίπεδο. Σηµερα στη Γαλλια συγκεντρώνονται µερικές εκατονταδες ανεφορες σοβαρών περιστατικών ετησίως,τα περισσότερα από τα οποία αναφέρονται από τους χρήστες (περισσότερο από 70% των γεγονότων το 2001). Παράλληλα από το 1989 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως απαιτεί την αναφορά σοβαρών περιστατικών ή κινδύνων που µπορεί να προκληθούν από ιατροτεχνολογικά προιόντα. 14

15 Συµπερασµατικά από την εµπειρία άλλων χωρών, που έχουν οργανώσει συστήµατα αναφοράς χρηστών για την παρακολούθηση των δυσµενών περιστατικών που οφειλονται σε ιατροτεχνολογικά προιόντα, προκείπτει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών στην αξία και ανάγκαιότητα του. Παράλληλα είναι απαραίτητο να διασφαλίζονται οι χρήστες ότι η αναφορά ένος περιστατικού αυτή καθ αυτή δεν αποτελεί στοιχείο ευθύνης και δεν θα χρησιµοποιηθεί εις βάρος τους. Στην Ελλάδα το σύστηµα επαγρύπνησης βρίσκεται µόνο θεωρητικά σε εφαρµογή, αφού δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορές από την Ελληνική Αρµόδια αρχή προς τις αντίστοιχες των άλλων χωρών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν συµβαίνουν περιστατικά που να χρήζουν αναφοράς, γιατί κάτι τέτοιο είναι στατιστικά απίθανο. Αντίθετα µε βάση τα στοιχεία των άλλων χωρών και λαµβάνοντας υπ όψη πληθυσµιακά στοιχεία και δεδοµένα έντασης χρήσης ιατροτεχνολογικών προιόντων, στη χώρα εκτιµάται ότι θα πρέπει να συµβαίνουν 100 έως 200 περιστατικά που θα έπρεπε να αναφέρονται το χρόνο, από τα οποία περιπου θα αφορούν σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες Οι απαιτήσεις του συστήµατος επαγρύπνησης ΙΤΠ Η κάλυψη των απαιτήσεων των κοινοτικών οδηγιών απαιτεί τη δηµιουργία ενός Συστήµατος Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σκοπός του οποίου θα είναι να: αποτρέψει την επανεµφάνιση περιστατικών µε τον ίδιο τύπο προϊόντος, σε κάποιο άλλο µέρος και χρονική στιγµή, παροτρύνει τους κατασκευαστές να διερευνούν τα περιστατικά και να λαµβάνουν διορθωτικά µέτρα, αν είναι απαραίτητο, επιτρέπει στις Αρµόδιες Αρχές την παρακολούθηση των διαδικασιών διερεύνησης και την παρέµβασή τους, όταν κριθεί απαραίτητο. Το Σύστηµα Επαγρύπνησης αποτελεί ουσιαστικά µέρος του συνολικού συστήµατος προληπτικής παρακολούθησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, µε στόχο την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την χρήση 15

16 του. Το γενικευµένο αυτό σύστηµα περιλαµβάνει και το Σύστηµα Αναφοράς Χρηστών, που πρέπει να λειτουργεί σε κάθε κράτος µέλος, η υγειονοµική περιφέρεια, έτσι ώστε να ενηµερώνεται για δυσµενή περιστατικά στα οποία εµπλέκονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και το Σύστηµα Παρακολούθησης των Προϊόντων µετά την Πώληση, που πρέπει να διατηρούν οι κατασκευαστές για να παρακολουθούν τα προϊόντα τους µετά την τοποθέτησή τους σε λειτουργία. Το Σύστηµα Αναφοράς Χρηστών αποτελεί, όπως αναφέρθηκε ήδη, τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα της ενηµέρωσης και βέβαια, χωρίς την αρχική αυτή πληροφόρηση των περιστατικών από τους χρήστες, δεν µπορεί να λειτουργήσει κανένα σύστηµα επαγρύπνησης. Ο όρος Χρήστης αναφέρεται σε κάθε νοσοκοµείο, µονάδα υγείας ή κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας στο οποίο χρησιµοποιούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα µε τα οποία µπορεί να προκληθούν ατυχήµατα. Είναι φανερό ότι ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Αναφοράς Χρηστών θα πρέπει να καθορίζει ακριβώς ποια περιστατικά πρέπει να αναφέρονται και από ποιον. Πρέπει επίσης να διαθέτει ένα µηχανισµό µε τον οποίο να δηµιουργεί και διερευνά εκθέσεις περιστατικών και να παρακολουθεί τις διορθωτικές ενέργειες Η αναφορά του περιστατικού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία για την αναγνώριση του προϊόντος, του περιστατικού, καθώς και του πραγµατικού ή πιθανού αποτελέσµατος του. Πιο συγκεκριµένα, η έκθεση θα πρέπει να περιέχει: Στοιχεία αναγνώρισης του ασθενή (στα πλαίσια της διασφάλισης του ιατρικού απόρρητου), της υπεύθυνης κλινικής και του χρήστη του προϊόντος, Την οµάδα, τον τύπο, τον αριθµό σειράς του προϊόντος, την έκδοση του λογισµικού του προϊόντος καθώς και τα πιθανά βοηθητικά προϊόντα που συνδέονται µε το προϊόν Στοιχεία του κατασκευαστή και/η του αντιπροσώπου του Περιγραφή του περιστατικού που θα περιλαµβάνει τι έγινε, πώς έγινε, πότε έγινε, πιθανή αιτία, καθώς και τα αποτελέσµατα του περιστατικού. 16

17 Είναι φανερό ότι τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να έχουν επαρκή και αποτελεσµατικά µέσα επικοινωνίας, έτσι ώστε να µπορούν να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο Φορέα, στέλνοντας σχετικές πληροφορίες, όταν παρουσιάζεται κάποιο ατύχηµα. Η δυνατότητα επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές, σε µόνιµη βάση για την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και ειδοποιήσεων. Παράλληλα το Σύστηµα Επαγρύπνησης θα πρέπει να περιλαµβάνει διαδικασία/υπηρεσία συλλογής στοιχείων δυσµενών περιστατικών, που αφορούν την ασφάλεια και τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων διεθνώς. Οι πηγές ενηµέρωσης και συλλογής της πληροφορίας είναι: Επίσηµες εκθέσεις περιστατικών που αφορούν δυσµενή περιστατικά και διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται από διεθνείς οργανισµούς (Food & Drug Administration, Medical Devices Agency, BfArM, Medical Devices Bureau, Therapeutic Goods Administration και ECRI) Εκθέσεις πιθανών κινδύνων που µπορεί να προκληθούν µε τη χρήση συγκεκριµένων προϊόντων, µετά από έρευνες εµπειρογνωµόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς και γενικές συστάσεις για την πρόληψή τους Ανακλήσεις προϊόντων από κατασκευαστές και υπεύθυνους κυβερνητικούς οργανισµούς Ένα άλλο ουσιώδες τµήµα της δηµιουργίας και καλής λειτουργίας του Συστήµατος Επαγρύπνησης αποτελεί η επικαιροποίηση του κτηµατολογίου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των Νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Αυτό θα επιτευχθεί µε την επί τόπου καταγραφή του εξοπλισµού και στη συνέχεια µε την ταυτοποίηση των στοιχείων στη βάση της ονοµατολογίας UMDNS (Universal Medical Devices Nomenclature System) και µε την εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισµικό διαχείρισης. το οποίο θα αποτελεί µία πλήρη βάση δεδοµένων, που θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ακριβή ταυτοποίηση του εξοπλισµού. 17

18 Σαν αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα που αφορούν το χειρισµό δυσµενών περιστατικών και τα οποία θα περιλαµβάνουν: πρόσθετη επιτήρηση ή παρακολούθηση των προϊόντων, διορθωτικές ενέργειες σε µελλοντική παραγωγή ή στα εν χρήση προϊόντα, βελτίωση των οδηγιών χρήσης, απόσυρση των προϊόντων, συστάσεις προς τους χρήστες. Θα πρέπει να τονισθεί και πάλι ότι, οι χρήστες αποτελούν την πρώτη και κρισιµότερη σύνδεση στην αλυσίδα επαγρύπνησης, που κάνει τη συνεργασία τους τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό η ενεργεια της αναφοράς δυσµενών περιστατικών, θα πρέπει να αποσυνδεθεί τελείως από οποιαδήποτε νοµική συνέπεια η επίπληξη για τον χρήστη ιάγραµµα ροής / διακίνησης της πληροφορίας Η εφαρµογή συστήµατος επαγρύπνησης και η παροχή της αντίστοιχης πληροφορίας στηρίζεται στην ύπαρξη σωστών δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν στον εγκατεστηµένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό αφενός και στα αναφερθέντα δυσµενή περιστατικά αφετέρου. Ιδιαίτερα κρίσιµες είναι οι διαδικασίες προτυποποίησης της πληροφορίας, στη βάση συστηµάτων κωδικοποίησης, ώστε να είναι δυνατός ο άµεσος και ασφαλής εντοπισµός των προβληµατικών συσκευών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζεται σε αδρές γραµµές η ροή της πληροφορίας µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στο σύστηµα. 18

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΥ FDA ECRI MDA EUDAMED ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ DB DB ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ DB ALERTS + INCIDENTS DB ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DB ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ VIGILANCE Η πληροφορία για δυσµενή περιστατικά συγκεντρώνεται κυρίως από εθνικούς οργανισµούς Αρµόδιες Αρχές που έχουν την ευθύνη λειτουργίας εθνικών συστηυµάτων αναφορών επαγρύπνησης. Στο παρον έργο η πληροφορία αυτή συλλέγεται από το ΙΝΒΙΤ και στη συνέχεια κωδικοποιείται µε τη χρήση κατάλληλων προτύπων και εισάγεται στη βάση δεδοµένων δυσµενών περιστατικών του συστήµατος. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και η βάση ενηµερώνεται σε εβδοµαδιαία βάση. Παράλληλα δηµιουργείται το κτηµατολόγιο ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων στα οποία παρέχεται η υπηρεσία (Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας στο πλαίσιο του παρόντος έργου). Η πληροφορία εισάγεται στη βάση δεδοµένων κτηµατολογίου, χρησιµοποιώντας και εδώ την κατάλληλη κωδικοποίηση. Το κτηµατολόγιο δεν είναι στατικό αλλά εξελίσσεται διαρκώς µε την εισαγωγή νέων µηχανηµάτων και την απόσυρση παλαιών. Η ενηµέρωση για τις αλλαγές γίνεται από 19

20 τα ίδια τα νοσοκοµεία ή τα ΚΥ και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά η κεντρική βάση κτηµατολογίου, ώστε να είναι διαρκώς επίκαιρη. Μετά από τη διαδικασία σύγκρισης των δύο βάσεων δεδοµένων προκύπτουν οι αναφορές επαγρύπνησης που αφορούν τα νοσοκοµεία ή ΚΥ (χρήστες της υπηρεσίας). Αφού αυτές αναλυθούν προωθούνται στους χρήστες συνοδευόµενες από συµβουλές για τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. 4. Το οργανωτικό σχήµα Η υπηρεσία της επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις για ασφάλεια της πληροφορίας, αυστηρή εφαρµογή µεθοδολογίας κωδικοποίησης και µεγάλο όγκο δεδοµένων. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιβάλουν την υλοποίηση οργανωτικού σχήµατος που θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Το οργανωτικό σχήµα επικεντρώνεται στον φορέα παροχής της υπηρεσίας, ενώ αφορά και τους φορείς χρήστες, που είναι τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας. Στη διαδικασία σηµαντικό ρόλο έχει το Πε.Σ.Υ. αφού είναι ο φορέα άσκησης κεντρικής πολιτικής και ελέγχου για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα Ο ρόλος των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας και του Πε.Σ.Υ. Τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας είναι ο τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας. Η συµµετοχή τους είναι ουσιαστική και αφορά στην συντήρηση του κτηµατολογίου και στον χειρισµό των αναφορών για δυσµενή περιστατικά. Το τµήµα βιοϊατρικής τεχνολογίας (ΤΒΙΤ) κάθε µονάδας, έχοντας την συνολική ευθύνη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού θα πρέπει να: Ενηµερώνει τη κεντρική βάση δεδοµένων κτηµατολογίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για κάθε αλλαγή που προκύπτει, µέσω του ειδικού λογισµικού που θα εγκατασταθεί. Παραλαµβάνει τις αναφορές δυσµενών περιστατικών για συσκευές που έχει στην ευθύνη του, και να τις χειρίζεται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο (που είναι ο παροχέας της υπηρεσίας) και το Πε.Σ.Υ. που αναφέρεται. 20

21 Οι απαιτήσεις σε ανθρωποχρόνο προσδιορίζονται σε ηµιαπασχόληση (part time) ενός στελέχους του ΤΒΙΤ για κάθε νοσοκοµείο Ο ρόλος του ΙΝΒΙΤ Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας παρέχει την υπηρεσίας επαγρύπνησης. Σε αυτό έχει δηµιουργηθεί εξειδικευµένο τµήµα που συλλέγει και επεξεργάζεται την πληροφορία, εντοπίζει τον εξοπλισµό που αναφέρεται σε δυσµενή περιστατικά και τελικά δηµιουργεί τις αναφορές επαγρύπνησης. Αναλυτικότερα: Συγκέντρωση πληροφορίας Σε εβδοµαδιαία ή µηνιαία βάση το Ινστιτούτο λαµβάνει αναφορές δυσµενών περιστατικών από εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς µε τους οποίους συνεργάζεται. Οι αναφορές αυτές είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Παράλληλα από το ίδιο δίκτυο συνεργαζόµενων οργανισµών µπορεί να λάβει εκτάκτως επήγουσες αναφορές δυσµενών περιστατικών. Οι οργανισµοί αυτοί παροχής πληροφορίας είναι καταξιωµένοι διεθνώς, θεωρούνται αξιόπιστοι και εξειδικεύονται στη συλλογή και διανοµή πληροφορίας. Ενδεικτικά τετοιοι οργανισµοί είναι το ECRI και το FDA στις ΗΠΑ, το MDA στη Μεγ. Βρετανία κτλ. Το Υλικό Το είδος της πληροφορίας που εισάγεται στη βαση δεδοµένων αποτελούν: Επίσηµες εκθέσεις και διορθωτικές ενέργειες που αφορούν δυσµενή περιστατικά από διεθνείς κυβερνητικούς οργανισµούς (Food & Drug Administration, Medical Devices Agency, BfArM, Medical Devices Bureau, Therapeutic Goods Administration/Australia κλπ). Εκθέσεις πιθανών κινδύνων που µπορεί να προκληθούν µε τη χρήση συγκεκριµένων προϊόντων, µετά από έρευνες εµπειρογνωµόνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο καθώς και γενικές συστάσεις για την πρόληψή τους. 21

22 Ανακλήσεις προϊόντων από κατασκευαστές και υπεύθυνους κυβερνητικούς οργανισµούς Αρχειοθέτηση Υλικού Τα πρωτότυπα κείµενα όλων των παραπάνω πηγών αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά Κάθε πηγή πληροφορίας έχει δικό της ντοσιέ. Η ταξινόµηση του κάθε εγγράφου γίνεται ανά έτος και µε ανάστροφη χρονολογική σειρά. (το πιο πρόσφατο τεύχος πρώτο) στο ντοσιέ που αντιστοιχεί στο έτος έκδοσης. Η αρχειοθέτηση του υλικού γινεται ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα φ όσον εντοπισθεί αναλογο προιόν σε µονάδα της περιφέρειας που χρήζει διορθωτικής ενέργειας, δηµιουργείται και αντίστοιχος φάκελος σε έντυπη µορφή. Ανάγνωση - Αξιολόγηση Υλικού Η ανάγνωση και αξιολόγηση του εισερχοµένου υλικού αποτελεί ένα από τα πιο κεντρικά και σηµαντικά σηµεία της υπηρεσίας πληροφόρησης. Για τον σκοπό αυτό έχει οριστεί µια οµάδα µηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπεύθυνη για την δραστηριότητα αυτή. Μεταξύ των άλλων αυτή η διαδικασία είναι µια συνεχώς οικοδοµούµενη γνώση και εµπειρία σε θέµατα επαγρύπνησης και προβληµάτων ιατρικών µηχανηµάτων και υπάρχει άµεση συνεργασία µε ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό. Τυποποίηση πληροφορίας Η πληροφορία κωδικοποιείται στη βάση της διεθνούς ονοµατολογίας UMDNS και στη συνέχεια στη βάση του συστήµατος GMDN, όταν αυτό γίνει αποδεκτό από την ΕΕ. Αυτή η κωδικοποίηση αφορά στη κατηγορία και στην οµάδα (το είδος) της συσκευής. Πέρα από τις παραπάνω πληροφορίες, που είναι τυποποιηµένες και υπάρχουν πάντα για κάθε περιστατικό που περιγράφεται, απαιτείται και ένας τρόπος κωδικοποίησης των εντύπων κάθε οργανισµού ώστε να µπορεί κανείς να βρίσκει εύκολα το έντυπο 22

23 όπου περιγράφεται κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα. Μια τέτοια κωδικοποίηση για το ECRI θα µπορούσε να έχει την µορφή: xx - yy - zz όπου: xx: κωδικός που αντιστοιχεί στο είδος της έκδοσης, π.χ. Action Items (AI), Implants (IM), Abstracts (AB), FDA Data (FD) yy: κωδικός της χρονολογίας, για την εύκολη ανεύρεση του σωστού τόµου, π.χ (99), 2000 (00) κλπ. zz: αύξοντα αριθµητικός κωδικός της έκδοσης που δίνεται από τον οργανισµό, π.χ. 06 σηµαίνει ότι είναι η έκτη έκδοση του έτους για το συγκεκριµένο έντυπο. Ετσι ο κωδικός θα έπαιρνε για παράδειγµα την µορφή: IM που σηµαίνει ότι το περιστατικό που µας ενδιαφέρει περιγράφεται στα Implants, στον τόµο του 1997 και βρίσκεται στο πέµπτο κατά σειρά έντυπο που εκδόθηκε εκείνη τη χρονιά. Γνωρίζοντας και το Accession Number, εύκολα µπορεί κανείς να εντοπίσει την συγκεκριµένη αναφορά µέσα στο έντυπο. Καταχώρηση στη βάση δεδοµένων Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στην βάση δεδοµένων πρέπει να είναι κάθε φορά τόσα ώστε: Να δίνουν εικόνα για το προϊόν που εµπλέκεται στο περιστατικό, δηλαδή να είναι γνωστά η οµάδα, ο τύπος και ο κατασκευαστής του. Να είναι εύκολη και γρήγορη η ανεύρεση του αρχειοθετηµένου πρωτότυπου εντύπου όπου περιγράφεται το πρόβληµα πιο αναλυτικά. Πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιηθεί µια σαφής κωδικοποίηση για τα περιστατικά. Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, τα στοιχεία που πρέπει να εισάγονται για κάθε περιστατικό που δηµοσιεύεται στα παραπάνω έντυπα είναι: 1. Device Group: Η οµάδα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την ονοµατολογία UMDNS. 2. UMDC (Universal Medical Device Code): Ο µοναδικός πενταψήφιος κωδικός για το ιατροτεχνολογικό προϊόν. 23

24 3. Model. Μπορεί να είναι και περισσότεροι του ενός µοντέλα. 4. Manufacturer: Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή του προϊόντος. Εντοπισµός εξοπλισµού που εµπλέκεται σε δυσµενή περιστατικά Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν θα χαρακτηρίζεται ως προβληµατικό όταν φανεί ότι εµπλέκεται σε κάποιο βαθµό σε περιστατικό το οποίο µπορεί άµεσα ή έµµεσα να δηµιουργήσει πρόβληµα για την υγεία και την γενικότερη ασφάλεια του ασθενούς ή του χρήστη. Το λογισµικό σύγκρισης και ανάλυσης έχει στόχο να βρει, κατόπιν αναζήτησης, τύπους (συγκεκριµένα µοντέλα κατασκευαστών) τέτοιων προβληµατικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων στους καταλόγους εξοπλισµού των νοσοκοµείων που λαµβάνουν την υπηρεσία πληροφόρησης δυσµενών περιστατικών. Συγκέντρωση πρόσθετης πληροφορίας Όταν εντοπιστεί από το λογισµικό εργαλείο κάποιος προβληµατικός εξοπλισµός τότε, παράλληλα µε την ενηµέρωση των νοσοκοµείων, πρέπει να συγκεντρωθεί πρόσθετη πληροφορία για τον εξοπλισµό αυτό. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος και θα δώσει την δυνατότητα καλύτερης ενηµέρωσης των νοσοκοµείων και πιο υπεύθυνης υποστήριξης τους. ηµιουργία αναφορών επαγρύπνησης Η ενηµέρωση για την ύπαρξη νέου περιστατικού στο οποίο εµπλέκεται συσκευή αντίστοιχη µε κάποια που βρίσκεται σε ένα η περισότερα νοσοκοµεία-χρήστες, θα πραγµατοποιείται µε την χρήση τυποποιηµένης φόρµας η οποία θα δηµιουργείται από το λογισµικό εργαλείο. Η φόρµα θα περιέχει αναλυτικά στοιχεία για: την ταυτότητα του µηχανήµατος που εµπλέκεται στο περιστατικό τον κατασκευαστή / αντιπρόσωπο το πρόβληµα και τις αιτίες του τις πιθανές συνέπειες τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθήσει το νοσοκοµείο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 24

25 Παρακολούθηση µετά την ενηµέρωση Μετά την ενηµέρωση του νοσοκοµείου για κάποιο νέο περιστατικό που το αφορά, το ΙΝΒΙΤ θα ξεκινήσει µια διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης από το σηµείο εκείνο και µετά. Το παραπάνω θα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της γενικότερης υποστήριξης των νοσοκοµείων σε θέµατα επαγρύπνησης. Ειδικότερα θα παρακολουθούνται οι ενέργειες του νοσοκοµείου, από την ενηµέρωση και µετά, για την αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργείται. Οι ενέργειες αυτές, σε ακραία περίπτωση µπορεί να φθάνουν µέχρι την προσωρινή απόσυρση του µηχανήµατος έως ότου διερευνηθεί πλήρως το πρόβληµα. 25

26 5. Οι Χρήστες της υπηρεσίας Χρήστες της υπηρεσίας αυτής θα είναι αρχικά τα νοσοκοµεία και κέντρα υγείας του ΠεΣΥ Ε. Τελικός όµως αποδέκτης είναι δυνητικά κάθε ασθενής καθώς και το προσωπικό των µονάδων. Έτι το έργο αφορά στο σύνολο της την Περιφέρεια Ε, ενώ αργότερα προβλέπεται ότι θα επεκταθεί σ όλη τη χώρα. Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη αναφορά στους χρήστες της υπηρεσίας αυτής Πληθυσµιακές συνθήκες και Υγειονοµικές υποδοµές στη υτική Ελλάδα Ο πληθυσµός της υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανοµή του πληθυσµού ανά νοµό της Περιφέρειας. Πραγµατικός Πληθυσµός Περιφέρειας υτικής Ελλάδας 2001 Νοµός Πραγµατικός Οµοδηµότες Ετεροδηµότες Αλλοδαποί Πληθυσµός Αιτωλοακαρνανίας Αχαιας Ηλείας Σύνολο Π Ε Νοσηλευτικές µονάδες Στη Περιφέρεια υτικής Ελλάδας υπάρχουν 11 νοσοκοµεία ενταγµένα στο ΕΣΥ, από τα οποία 9 είναι δευτεροβάθµια και 2 τριτοβάθµια. Στα 9 δευτεροβάθµια συµπεριλαµβάνονται 2 ειδικά νοσοκοµεία (Παίδων Πατρών «Καραµανδάνειο» και Κέντρο νοσηµάτων θώρακος Ν Ελλάδας) και 2 µεγάλα Κέντρα Υγείας (ΚΥ). Η παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας του ΕΣΥ γίνεται από 17 Κέντρα Υγείας (ΚΥ). Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα νοσοκοµεία και τα ΚΥ στην περιφέρεια υτικής Ελλάδας, ανά νοµό. 26

27 ηµόσια Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας ΝΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Αιτωλοακαρνανίας Ν.Γ.Ν. Αγρινίου Αµφιλοχίας Βόνιτσας Θέρµου Ν.Γ.Ν. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Χαλκιόπουλου Αιτωλικού Άνω Χώρας Αστακού Αχαίας Π.Γ.Ν. Πατρών Ναυπάκτου Ερυµάνθειας Κάτω Αχαίας Κλειτορίας Χαλανδρίτσας Ν.Γ.Ν. Αιγίου Ακράτας Ν.Γ.Ν. Παίδων Πατρών Καραµανδάνειο - Π.Γ.Ν. Πανεπιστηµιακό Πατρών - Κέντρο Νοσηµάτων Θώρακος Ν Ελλάδας - Ν.Γ.Ν. ΚΥ Καλαβρύτων - Ηλείας Ν.Γ.Ν. Αµαλιάδας Βάρδας Ν.Γ.Ν. Πύργου «Μανωλοπούλειο» Σιµόπουλου Ανδρίτσαινας Γαστούνης Ν.Γ.Ν.- ΚΥ Κρεστένων - 6. Ενταξη του Συστήµατος σε ένα Ολοκληρωµένο ιεθνες Σύστηµα Επαγρύπνησης ΙΤΠ. Μεγάλη σηµασία, κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αφορούν στην επαγρύπνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει το είδος της πληροφορίας, η δοµή και ο τρόπος µετάδοσής, που θα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους φορείς. Με τις προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να είναι συµβατό κάθε σύστηµα αναφοράς χρηστών ώστε η παραγόµενη πληροφορία να είναι ευκολα και αποτελεσµετικά αξιοποιήσιµη. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό καθώς η πληροφορία που προκείπτει διεθνώς προέρχεται από χιλιάδες πηγές και εµπλεκόµενους φορείς και αφορά δυνητικά όλο τον κόσµο. 27

28 6.1 Ανταλλαγή Πληροφορίας σ ενα Ολοκληρωµένο ιεθνες Σύστηµα Επαγρύπνησης ΙΤΠ. Σε παγκόσµιο επίπεδο οι εµπλεκόµενοι φορείς σ ένα τέτοιο σύστηµα είναι πάρα πολλοί όπως φαινεται και στο παρακάτω σχήµα. 28

29 HEALTH CARE UNITS USERS AUTHORIZED DEALERS MANUFACTURERS ASSOCIATIONS USERS ASSOCIATIONS MANUFACTURERS NB NB CA CA A C NB CA CA COMMISSIO N CA CA CEN/CENELE C CA BRMD ECRI IEC ISO CA CA USA Canada FDA EFTA COUNTRIES 29

30 6.3 Το Ευρωπαικό Σύστηµα EUROMΕDIES Τα σύγχρονα µέσα τηλεµατικής παρέχουν σήµερα την δυνατότητα υλοποίησης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος επαγρύπνησης. Στα πλαίσια του προγράµµατος ΑΙΜ, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υλοποίησε το πρόγραµµα συντονισµένης δράσης EUROMEDIES (European Medical Device Information Exchange System), µέσα από το οποίο προέκυψαν οι απαιτήσεις για τη δηµιουργία ενός εναρµονισµένου ευρωπαϊκού / διεθνούς συστήµατος επαγρύπνησης. Μέσα από το πρόγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε µία βασική οµάδα δεδοµένων, που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών και το αντίστοιχο µοντέλο δεδοµένων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος επαγρύπνησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Επίσης προσδιορίστηκαν οι απαραίτητοι µηχανισµοί ασφάλειας του συστήµατος, που θα εγγυώνται την αρτιότητα και το απόρρητο των δεδοµένων τα οποία θα ανταλλάσσονται. Παράλληλα διερευνήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η ανταλλαγή των δεδοµένων, µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων. Το ΙΝΒΙΤ αναπτύσσοντας το EUROMEDIES MDVS (Medical Device Vigilance System) µια εφαρµογή τηλεµατικής για να χρησιµοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν µια κοινή λογισµική πλατφόρµα, ανταλλαγής πληροφορίας για την επαγρύπνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων διαθέτει κατ εξοχη την τεχνογνωσίσια για το πρόν έργο. Η παραπάνω εφαρµογή επιτρέπει την δηµιουργία των αρχικών, ενδιάµεσων και τελικών αναφορών (χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη µορφή της αναφοράς από τις κατευθυντήριες γραµµές,), που αφορούν σε περιστατικά στα οποία ενέχονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ η ανταλλαγή των πληροφοριών ανάµεσα στις Αρµόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυγχάνεται µε ένα µηχανισµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα µηνύµατα ανταλλάσσονται µέσω του δικτύου Internet. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται η φόρµα των εκθέσεων αναφοράς (αρχική, ενδιάµεση, τελική) που ανταλλάσσεται ανάµεσα στις Αρµόδιες Αρχές µε την εφαρµογή EUROMEDIES MDVS. 30

31 Σχήµα 3: Οθόνη συµπλήρωσης έκθεσης αναφοράς από την εφαρµογή EUROMEDIES MDVS Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG III) υποστήριξε την πιλοτική εφαρµογή του EUROMEDIES MDVS σε δέκα Αρµόδιες Αρχές που συµµετείχαν στην αξιολόγησής της. Σήµερα µε την υλοποίηση του εργου επαγρύπνησης ΙΤΠ στο ΠεΣΥ Ε ολοκληρώνεται ουσιαστικά το µερος εκείνο του Ολοκληρωµένου Συστηµατος Επαγρύπνησης ΙΤΠ για το οποίο φερουν την ευθύνη οι κατάτόπους αρµόδιες αρχές και οι χρήστες. Το υπολοιπο κοµµάτι αποτελεί ευθύνη των κατασκευαστών και αντιπροσώπων τους. 6.4 Η εφαρµογή MEDUR Η εφαρµογή MEDUR (MEdical Device User Reporting System) είναι ένα λογισµικό αναφοράς δυσµενών περιστατικών που χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες και το περιβάλλον του διαδικτύου (web). Οι Λειτουργίες της εφαρµογής MEDUR συνοψίζονται σε: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΣΥΠ - ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 31

32 ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η διαγραµµατική απεικόνιση των λειτουργιών και της διακίνησης πληροφορίας. Απαιτήσεις Ασφαλείας Ιδιαίτερη µέριµνα έχει ληφθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήµατος στη βάση του προτύπου ISO Αυτές οι απαιτήσεις αναφέρονται σε: ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών (Service Availability) Πιστοποίηση (Authentication) Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control) Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) Ακεραιότητα δεδοµένων (Data Integrity) Μη αποποίηση (Non-Repudiation) Πιο συγκεκριµένα, οι παραπάνω απαιτήσεις υλοποιούνται µε τις ακόλουθες διαδικασίες: 32

33 έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη µε τη χρήση κάποιου κωδικού (password). Μηχανισµός ελέγχου του επιπέδου πρόσβασης του χρήστη στη βάση δεδοµένων. Πρόσβαση σε διαφορετικές δυνατότητες, λειτουργίες και δεδοµένα ανάλογα µε την κατηγορία του χρήστη. Όλα τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στην βάση είναι προστατευµένα µε κωδικούς, προστατεύοντας και περιορίζοντας τις πληροφορίες του συστήµατος. Μηχανισµός κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης των µεταδιδόµενων µηνυµάτων. Όλα τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ των σταθµών των χρηστών και του κεντρικού συστήµατος θα είναι κρυπτογραφηµένα µε τη χρήση ενός αξιόπιστου εργαλείου. 33

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ

Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ Η ιστορική εξέλιξη 1985: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιορίζει την Αρχή της Νέας Προσέγγισης New Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό (MIS )

Πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό (MIS ) Πράξη «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης 1. Εγχειριδιο χρηστη Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού Γενικά Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αναπτύχθηκε πλατφόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών για το προσωπικό των Νοσοκομειακών Μονάδων που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 8 Επιστημονικά πορίσματα Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) της Γερμανίας και η Επιθεώρηση Υπηρεσιών Υγείας (IGZ) του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016 Έγγραφο μεθοδολογίας της Bristol-Myers Squibb (BMS) προς υποστήριξη του περί διαφάνειας κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) για παροχές αξίας σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

, & .:615/ & & & :

, &  .:615/ & & & : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 26.11. 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:615/145887 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ.

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ. 1. Εισαγωγή Οι εξωτερικές απειλές χρειάζονται μια και μόνη επιτυχημένη προσπάθεια για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα απόρρητα δεδομένα ενός οργανισμού, πλήττοντας την ικανότητα του να παρέχει κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012

Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Medical Devices & Technology Conference 22/10/2012 Η έννοια της διαλειτουργικότητας στους τομείς υγείας και κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει: Επικοινωνία, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων, παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα