ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό) Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε να υπάρχει ως ΕυρωπαΪκή Οικονομική Κοινότητα. Κύριος άξονας της δημιουργίας της ήταν η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Η σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα αποτελεί την εξέλιξη της συνεργασίας αυτής, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα εκτός από οικονομικο, πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Μία από τις απαιτήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ήταν και η άρση της πολυπλοκότητας και των εμποδίων που χαρακτήριζαν την τοποθέτηση και κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά. H ικανοποίηση της απαίτησης αυτής δεν μπορούσε να καταστεί εφικτή χωρίς τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα αυτά και τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου μετά την τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά και τη θέση τους σε χρήση. Η φιλοσοφία αυτή στην Ευρώπη ονομάστηκε Νέα Προσέγγιση. Νέα Προσέγγιση Η φιλοσοφία της Νέας Προσέγγισης εφαρμόζεται σε 23 Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες ονομάζονται Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Οι οδηγίες αυτές καλύπτουν παραμέτρους ασφάλειας όπως είναι η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και μια μεγάλη ομάδα προϊόντων όπως τα σκάφη αναψυχής, οι ανελκυστήρες, τα παιχνίδια, τα μέσα προσωπικής προστασίας, οι μη αυτόματες ζυγαριές, τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα καθώς και τα in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Η βασική ευρωπαϊκή και Κυπριακή Εθνική νομοθεσία που διέπει την τοποθέτηση στην αγορά και τη θέση σε χρήση ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων είναι η εξής: Οδηγία 93/42/ΕΟΚ: Iατροτεχνολογικά βοηθήματα (Κ.Δ.Π. 598/2003) Οδηγία 98/79/ΕΚ: In-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (Κ.Δ.Π.597/2003) Οδηγία 90/385/ΕOΚ: Eνεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (Κ.Δ.Π. 599/2003) Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα Ταξινόμηση και Συμμόρφωση με τις Βασικές Απαιτήσεις Ως ιατροτεχολογικό βοήθημα ορίζεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ κάθε βοήθημα που χρησιμοποιείται για: Διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση, θεραπεία ή ανακούφιση από ασθένεια Διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία, ανακούφιση ή αποκατάσταση τραυματισμού ή αναπηρίας Διερεύνηση, αντικατάσταση ή τροποποίηση της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής διαδικασίας, Αντισύλληψη και επιπλέον δεν ασκεί φαρμακολογική, μεταβολική ή ανοσολογική δράση. Τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα ταξινομούνται σε τέσσερεις κατηγορίες (I, IIa, IIb και ΙΙΙ) ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που τα χαρακτηρίζει. Οι κανόνες κατάταξης παρατίθενται στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Οι κανόνες αυτοι λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο ένα βοήθημα είναι επεμβατικό, τη διάρκεια χρήσης του, και κατά πόσο είναι ενεργό. 1

2 Κάποια βοηθήματα κατατάσσονται με τη χρήση ειδικών κανόνων. Η τοποθέτηση στην αγορά και θέση σε λειτουργία ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων προϋποθέτει την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων. Οι βασικές απαιτήσεις Περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και άπτονται της απόδοσης των βοηθημάτων, της ασφάλειας των, καθώς και παραμέτρων που αφορούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή των. Οι παράμετροι αυτές ομαδοποιούνται ως εξής: χημικές, φυσικές και βιολογικές ιδιότητες Λοιμώξεις και μικροβιακές μολύνσεις Λειτουργίες μέτρησης Ιονίζουσα ακτινοβολία Σύνδεση με ή ενσωμάτωση πηγής ενέργειας Πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αφού τεκμηριωθεί η συμμόρφωση του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας o κατασκευαστής τοποθετεί στο βοηθημα τη σήμανση CE και συντάσσει μια δήλωση συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις. Για τα βοηθήματα κατηγορίας Ι, η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή. Για τα υπόλοιπα βοηθήματα η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος είναι κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέτοιοι οργανισμοί ονομάζονται Κοινοποιημένοι Οργανισμοί. Ακολουθεί η εγγραφή του βοηθήματος από τον κατασκευαστή σε μια από τις Αρμόδιες Αρχές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στου Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το βοήθημα κυκλοφορεί πλέον ελεύθερα στην αγορά του ΕΟΧ. Ιατροτεχνολογηκά Βοηθήματα Σύστημα Επαγρύπνησης Η διαδικασία συμμόρφωσης του βοηθήματος δεν αποτελεί την τελική λύση για την ασφαλή χρήση ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Οι αρμόδιες αρχές για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στον ΕΟΧ εφαρμόζουν λειτουργίες επαλήθευσης της εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων. Οι λειτουργίες αυτές συνίστανται στο Σύστημα Επιτήρησης της Αγοράς και στο Σύστημα Επαγρύπνησης. Το σύστημα επαγρύπνησης θεσμοθετείται με το άρθρο 10 της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, το άρθρο 8 της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ και το άρθρο 11 της Οδηγίας 98/79/ΕΚ και συνίσταται στη διαχείριση ανεπιθύμητων περιστατικών με ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Το σύστημα επαγρύπνησης μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα ανταλλαγης και διαχείρισης πληροφοριών το οποίο ξεκινά από τον χρήστη ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, είτε πρόκειται για ασθενή είτε πρόκειται για επαγγελματία υγείας και φθάνει μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντικό ρόλο στο σύστημα διαδραματίζουν οι κατασκευαστές και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Στόχος του συστήματος είναι η έγκαιρη αντίδραση σε ανεπιθύμητα περιστατικά με ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και η πρόληψη επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Το ανεπιθύμητο περιστατικό ορίζεται στις Οδηγίες των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων ως «(α) κάθε Δυσλειτουργία ή επιδείνωση χαρακτηριστικών και/ή απόδοσης του εξοπλισμού, καθώς και κάθε ανεπάρκεια στη σήμανση ή στις Οδηγίες Χρήσης που έχει ή θα μπορούσε να Οδηγήσει σε θάνατο του ασθενούς ή του χρήστη ή σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.» και, «(β) κάθε τεχνικός ή ιατρικός λόγος σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την απόδοση του εξοπλισμού για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, που οδηγεί σε συστηματική απόσυρση του εξοπλισμού του συγκεκριμένου τύπου από τον κατασκευαστή.» Ως σοβαρή επιδείνωση της υγείας μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα πιο κάτω: Ασθένεια ή τραυματισμός που μπορεί να απειλείσει τη ζωή 2

3 Μόνιμη ζημιά σε σωματική λειτουργία ή μόνιμη βλάβη σε σωματική δομή Δημιουργία ανάγκης για χειρουργική παρέμβαση για αντιμετώπιση του ενδεχομένου μόνιμης ζημιάς σε σωματική λειτουργία ή μόνιμης βλάβης σε σωματική δομή. Λειτουργία του Συστήματος Επαγρύπνησης Ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της διαχείρισης ανεπιθύμητων περιστατικών είναι ο ίδιος ο ασθενής ή ο επαγγελματίας υγείας. Οι πληροφορίες και παρατηρήσεις σχετικά με κάποιο ανεπιθύμητο περιστατικό θα μεταβιβαστούν στον κατασκευαστή και πιθανόν και στην αρμόδια αρχή της χώρας. Ο κατασκευαστής, αφού αναγνωρίσει το περιστατικό ως περιστατικό επαγρύπνησης θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης των αιτίων. Παράλληλα θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση κινδύνου και έκδοση αρχικής αναφοράς προς την αρμόδια αρχή. Με το πέρας της διερεύνησης θα προβεί στην σύνταξη της τελικής αναφοράς και επιπλέον στις ενδεδειγμένες ενέργειες ανάλογα με το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Κριτήρια αναφοράς ανεπιθύμητου περιστατικού Τα κριτήρια για την αναφορά ενός ανεπιθύμητου περιστατικού είναι τα εξής: Έχει συμβεί ένα γεγονός Υπάρχει υποψία ότι το ιατροτεχνολογικό βοήθημα αποτελεί μία από τις αιτίες του γεγονότος Το γεγονός οδήγησε ή θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε: - θάνατο του ασθενούς ή του χρήστη - σοβαρή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς ή του χρήστη. Ένα περιστατικό δεν αποτελεί περιστατικό προς διερεύνηση στο πλαίσιο του συστήματος επαγρύπνησης εαν: Εντοπίστηκε πρόβλημα σε καινούργιο βοήθημα πριν από τη χρήση του χωρίς να προκληθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος Το ανεπιθύμητο περιστατικό προκλήθηκε από την κατάσταση του ασθενούς Το βοήθημα ξεπέρασε το χρόνο ζωής του ή το χρόνο φύλαξης του Τα συστήματα ασφαλείας του βοηθήματος λειτούργησαν σωστά μετά από σοβαρή βλάβη που εμπεριέχει κινδύνους Η πιθανότητα πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού είναι αμελητέα Παρουσιάζονται αναμενόμενες και προβλέψιμες παρενέργειες Έχει ήδη εκδοθεί Field Safety Notice για το συγκεκριμένο πρόβλημα Εχει δοθεί εξαίρεση αναφοράς από την αρμόδια αρχή. Χρονικά περιθώρια αναφοράς ανεπιθύμητου περιστατικού Στην περίπτωση που το διαπιστωμένο περιστατικό επαγρύπνησης σχετίζεται με πιθανολογούμενη απειλή κατά της δημόσιας υγείας τότε ο κατασκευαστής οφείλει να υποβάλει την αρχική αναφορά με την ανάλογη εκτίμηση κινδύνου στην αρμόδια αρχή σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που αναφέρεται θάνατος ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας ο κατασκευαστής οφείλει να προχωρήσει στην υποβολή των προαναφερομένων σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από από δέκα ημερολογιακές ημέρες ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες. Σύστημα επαγρύπνησης και ρόλος της αρμόδιας αρχής Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει από χρήστες αναφορά ανεπιθύμητου περιστατικού έχει τη δυνατότητα να την προωθήσει στον κατασκευαστή για διερεύνηση ή και να διερευνήσει το περιστατικό η ίδια. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει αρχική αναφορά από τον κατασκευαστή τότε: 3

4 - Διερεργεί την δική της εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν ενδιάμεσα προληπρικά μέτρα μέχρι το τέλος της διερεύνησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει προτείνει ήδη κάποια μέτρα, όπως η έκδοση Field Safety Notice, τότε η αρμόδια αρχή αποφασίζει κατά πόσο συμφωνεί ή έπιθυμεί τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Στην περίπτωση που έχουν ληφθει οποιαδήποτε ενδιάμεσα προληπτικά μέτρα τότε πληροφορεί ανάλογα τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επετροπή. - Παρακολουθεί τη διερεύνηση του κατασκευαστή, ως προς τη χρονική και την ποιοτική παράμετρο. - Ανταλλάζει πληροφορίες τόσο με τους χρήστες όσο και με τους εμπλεκόμενους Κοινοποιημένους Οργανισμούς. Διαχείριση αποτελέσματος διερεύνησης ανεπιθύμητου περιστατικού Το τελικό αποτέλεσμα μιας διερεύνησης ανεπιθύμητου περιστατικού μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα: - Καμία ανάγκη για οποιαδήποτε ενέργεια - Επιπλέον επίβλεψη των βοηθημάτων που βρίσκονται σε χρήση - Παροχή πληροφοριών στους χρήστες με τη μορφή Field Safety Notice (FSN). - Διορθωτική ενέργεια στη μελλοντική παραγωγή - Διορθωτική ενέργεια στα βοηθήματα που βρίσκονται σε χρήση Field Safety Corrective Action (FSCA) - Απόσυρση των βοηθημάτων Η διορθωτική ενέργεια σε σχέση με τα βοηθήματα που βρίσκονται σε χρήση μπορεί να περιλαμβάνει: - Επιστροφή βοηθημάτων, - Καταστροφή βοηθημάτων - Τροποποίηση ή ανταλλαγή βοηθημάτων, - Πληροφορίες από τον κατασκευαστή για τη χρήση των βοηθημάτων. Με το τέλος της διερεύνησης ενός ανεπιθύμητου περιστατικού η αρμόδια αρχή προβαίνει κατά περίπτωση στις ακόλουθες ενέργειες: - Παραλαβή τελικής αναφοράς και συμπερασμάτων από κατασκευαστή και καμία άλλη ενέργεια ή, - Συλλογή περισσότερων πληροφοριών - Ενημέρωση άλλων αρμοδίων αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Συστάσεις προς κατασκευαστές - Ανταλλαγή απόψεων με ΚΟ σχετικά με τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις - Ανταλλαγή απόψεων με Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. Επανακατάταξη) - Περαιτέρω εκπαίδευση χρηστών - Περαιτέρω συστάσεις στους χρήστες - Άλλες αναγκαιες επιπλέον ενέργειες. Συμπεράσματα Το σύστημα επαγρύπνησης για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προαγωγή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σε σχέση με τη χρήση ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων στο Ευρωπαίκό περιβάλλον της ελεύθερης διακίνησης. Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν ένα καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του συστήματος επαγρύπνησης. Ουσιαστικά, αποτελούν την αρχή και το τέλος του συστήματος. Αναφορές: 1. Κ.Δ.Π.597/2003 «Οι περί των βασικών απαιτήσεων (ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in-vitro) 2. Κ.Δ.Π. 598/2003 «Οι περί των βασικών απαιτήσεων (ιατροτεχνολογικά προϊόντα) 3. Κ.Δ.Π. 599/2003 «Οι περί των βασικών απαιτήσεων (ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα) ιατροτεχνολογικά προϊόντα 4. Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 on Medical Devices 4

5 The Council of the European Communities 5. Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in-vitro diagnostic medical devices. The European Parliament and the Council of the European Union. 6. Council Directive of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices (90/385/EEC) The Council of the European Communities 7. MEDDEV 2.12/1 Rev 5, April 2007 Guidelines on a vigilance system European Commission, DG Enterprise, Directorate G 8. Guide on the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach. Office for Official Publications of the European Communities L-29085, Luxembourg 5

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς».

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη µέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν ολοένα τις αυξανόµενες προκλήσεις στον τοµέα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται και στη δηµογραφική γήρανση.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2012 COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Αναστασία Ασημακοπούλου Αρχιμηχανικός Υπηρεσίας Γραμμής Παρουσίαση του Π.Δ.160/2007 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα) Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 520/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυνουσα επιτροπη βιοηθικης συμβουλιου της ευρωπης

Διευθυνουσα επιτροπη βιοηθικης συμβουλιου της ευρωπης Διευθυνουσα επιτροπη βιοηθικης συμβουλιου της ευρωπης Steering Committee on Bioethics COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Διευθυνουσα επιτροπη βιοηθικης συμβουλιου της ευρωπης Steering Committee on Bioethics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (State-of-the-art Medical Devices

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα