ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

2

3

4

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ JETS All Accidents Hull Loss/Fatal 25 Aircraft Design 20 Airway System FAA Initiatives 15 Technology ( Radar, ILS,GPWS) 10 Qualifications/Certifications Crew Resource Management 5 Year Accident Rate (accidents per million departures)

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ Annual Departures (millions) '70 '75 '80 '85 '90 '95 '99

7 ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PRIMARY CAUSE FACTOR ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ JET ( ) 67 Flight Crew 11 Airplane Maintenance 6 Weather 7 Airport/ATC 4 MISC/Other 4 0 Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΙΟ % of Total Accidents with KNOWN Primary Cause Factor (Boeing, 2000)

8 Πόσο σημαντικός είναι ο Παράγοντας «Συντήρηση» Μελέτες δείχνουν ότι: Η συντήρηση, συνέβαλε στο 15% των ατυχημάτων, επιβατικών αεροσκαφών (Boeing, 1995) Η συντήρηση, αποτελεί τον δεύτερο αιτιολογικό παράγοντα ανθρώπινων απωλειών, μετά τα CFIT (CAA, 1992)

9 The Heinrich Ratio Θανατηφόρο Ατύχημα 1 Μη θανατηφόρα ατυχήματα 10 Αναφερόμενα περιστατικά 30 Επισφαλείς Ενέργειες 600

10 Additional Maintenance/Ramp Error Data 20-30% της παύσης λειτουργίας του κινητήρα κατά την πτήση και 50% των καθυστερήσεων/ματαιώσεων λόγω προβλημάτων μηχανής, οφείλονται σε λάθη συντήρησης (Boeing, 1997) 48,800 αεροσκάφη καθηλώνονται ετησίως, λόγω λάθους συντήρησης (Marx, 1998) Ατυχήματα στην πίστα, κοστίζουν $2-2.5 δισ. ετησίως (Ramp Safety, Vol. 11:3)

11 Maintenance Accident Costs Μέσο κόστος διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα κατά την πτήση: $500,000 Μέσο κόστος ματαίωσης πτήσης: $50,000 Μέσο κόστος επιστροφή στην πύλη: $15,000 Μέσο κόστος ζημιών, λόγω συμβάντων εδάφους: $70,000 Εκτιμώμενη απώλεια/εταιρεία: $75-$ /έτος Εκτιμώμενη απώλεια λόγω συμβάντων εδάφους: $ /έτος (Source: hfskyway.faa.gov)

12 ες θή κ υν αλ είς Σ Επ ι σφ Επίβλε ψη/οργ α νισμός Edward s Shell Model ά ρ ςπ ις ε ξ Heinrich s Domino Theory εί λ α μα η φ χ τύ ισ Α π Ε Ζημιά - Τραυματισμός

13 Reason s Swiss Cheese Model Οργανωτικοί Παράγοντες Υποβόσκουσες Συνθήκες Επισφαλής Επίβλεψη Υποβόσκουσες Συνθήκες Επισφαλείς Προϋποθέσεις Υποβόσκουσες Συνθήκες Επισφαλείς Πράξεις Ενεργός Αποτυχία Αποτυχία αμυντικών μηχανισμών Ατύχημα

14 Human Factors Analysis and Classification System Maintenance Extension (Κατηγορίες Λαθών)

15 HFACS - Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Κατάσταση Τεχνικού Συνθήκες Εργασίες Πράξεις Τεχνικού ΑΤΥΧΗΜΑ

16 HFACS - Maintenance Extension Model Διοικητικές Συνθήκες Κατάσταση Τεχνικού Πράξεις Τεχνικού Πράξεις Πληρώματος Συνθήκες Συντήρησης ΑΤΥΧΗΜΑ Συνθήκες Εργασίας

17 HFACS- Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Ιατρική Ιατρική Κατάσταση Τεχνικού Συνεργασία Συνεργασία Ετοιμότητα Ετοιμότητα Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Χώρος Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις ΑΤΥΧΗΜΑ

18 HFACS - Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Ιατρική Ιατρική Κατάσταση Τεχνικού Συνεργασία Συνεργασία Ετοιμότητα Ετοιμότητα Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Χώρος Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις ΑΤΥΧΗΜΑ

19 Διοικητικές Συνθήκες Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Ανεπαρκείς Διαδικασίες Αποτυχία επιβολής κανονισμών Πτωχός προγραμματισμός Ανεπαρκής καθοδήγηση Ανεπαρκή Εγχειρίδια Έλλειψη εγχειριδίων Μη αναβαθμισμένα εγχειρίδια Αντικρουόμενες πληροφορίες Μη κατανοητά εγχειρίδια Ανεπαρκής Σχεδίαση Ανεπαρκείς Πόροι Λάθη σχεδίασης Ανεπίλυτες ατέλειες Λάθη σχεδίασης Λανθασμένη στελέχωση Ελλιπής χρηματοδότηση Έλλειψη ανταλλακτικών Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις

20 Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Ανεπαρκής Επίβλεψη Αποτυχία Καθοδήγησης Αποτυχία Επίβλεψης Αποτυχία Εκπαίδευσης Αποτυχία Επιθεώρησης Μη Αποδεκτές Επιχειρήσεις Ανεπίλυτα Προβλήματα Λανθασμένη Επίβλεψη Ανεπαρκείς Πόροι Ανεπαρκείς Χρόνοι Ενημέρωσης Λανθασμένη Στελέχωση Ανεπαρκής Προγραμματισμός Λανθασμένη Προτεραιοποίηση Ανυπαρξία Διορθωτικών Ενεργειών Μη ενημέρωση Εγχειριδίων Μη αναφορά επικίνδυνων καταστάσεων Λανθασμένη σήμανση εργαλείων Άγνοια κινδύνων Αποτυχία Επιβολής SOPs Χρήση επισφαλούς εξοπλισμού Χρήση μη εκπαιδευμένου προσωπικού

21

22 HFACS - Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Κατάσταση Τεχνικού Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Περιβάλλον Εξοπλισμός Χώρος ΧώροςΕργασίας Εργασίας Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις ΑΤΥΧΗΜΑ

23 Κατάσταση Τεχνικού Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Διανοητική Κατάσταση Συνήθεια Απόσπαση Πνευματική Κόπωση Άγχος Χαμηλό κίνητρο Εστιασμένη Προσοχή Φυσική Κατάσταση Περιορισμοί Υγεία Ασθένειες Σωματική κόπωση Κιρκάδιοι ρυθμοί Ακοή Όραση Χρόνος αντίδρασης Δύναμη Μέγεθος

24 Κατάσταση Τεχνικού Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Επικοινωνία Επιβολή Προσαρμοστικότητα Χρήση μη τυποποιημένης φρασεολογίας Χρήση μη τυποποιημένων σημάτων με τα χέρια Αστοχία εγχειριδίων Βλάβη εξοπλισμού επικοινωνίας Ανεπαρκής ενημέρωση Αποτυχία για διόρθωση διακρίσεων Αποτυχία επιβεβαίωσης μηνυμάτων Πίεση συναδέλφων Emergency Response Αλλαγές μελών ομάδας

25 Ιατρική Ιατρική Maintainer Conditions Συνεργασία Ετοιμότητα Συνεργασία Ετοιμότητα Infringement Εκπαίδευση/Προετοιμασία Ανεπαρκής Εκπαίδευση Ανεπαρκής Γνώση Μη Ρεαλιστική Εκπαίδευση Αναποτελεσματική OJT Ανεπαρκείς Ικανότητες Χρήση Τοξικών Ουσιών Hung Over Ανεπαρκής Ξεκούραση Χρήση φαρμάκων Πιστοποίηση Μη πιστοποίηση για την εργασία Μη πιστοποίηση για τον τύπο

26

27 HFACS - Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Επίβλεψη Οργανωτικές Επίβλεψη Κατάσταση Τεχνικού Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Χώρος Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις ΑΤΥΧΗΜΑ

28 Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Εξοπλισμός Χώρος Φωτισμός Καιρός Νυχτερινή Όραση Φωτισμός Χώρου Εργασίας Ακραίες Θερμοκρασίες Πάγος στον εξοπλισμό Ορατότητα σε χιόνι/βροχή/ ομίχλη Ανεπαρκής ρουχισμός Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Υψηλά επίπεδα θορύβου Τοξικά υλικά

29 Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Εξοπλισμός Χώρος Κατεστραμμένος Μη διαθέσιμος/λανθασμένος Μειωμένη χρήση Αναξιόπιστο Επισφαλές (φρένα, ηλεκτρικά) Χρήση εξοπλισμού σε άλλες περιπτώσεις Άχρηστος Εξοπλισμός Ληγμένος/Μη πιστοποιημένος Ληγμένη βαθμονόμηση

30 Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Εξοπλισμός Χώρος Περιορισμός Παρεμπόδιση Ανεπαρκής χώρος εργασίας Περιορισμένη χρήση εξοπλισμού Ευελιξία Μειωμένη ορατότητα (καπνός) Εμπόδια στην όραση Μη απευθείας ορατότητα Απροσπέλαστος Ανεπαρκής σχεδίαση α/φους Προβλήματα πρόσβασης

31

32 HFACS - Maintenance Extension Διοικητικές Συνθήκες Οργανωτικές Οργανωτικές Επίβλεψη Επίβλεψη Κατάσταση Τεχνικού Ιατρική Συνεργασία Ιατρική Συνεργασία Ετοιμότητα Ετοιμότητα Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον ΧώροςΕργασίας Εργασίας Περιβάλλον Εξοπλισμός Εξοπλισμός Χώρος Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις ΑΤΥΧΗΜΑ

33 Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις Προσοχή/Μνήμη Κακή επικοινωνία Απώλεια Situational Awareness Απόσπαση/Διακοπή Λάθη διαδικασίας Γνώση/Κανονισμοί Ικανότητες/Τεχνική Κρίση/Λήψη αποφάσεων Ανεπαρκής γνώση εργασίας Ανεπαρκής γνώση κανονισμών Ανεπαρκής γνώση αεροσκάφους Καθυστερημένη απάντηση Ανεπαρκείς ικανότητες Πτωχή τεχνική Λανθασμένο Cross-Check Λάθος απόφαση Λάθος αντίληψη/επεξεργασία Λανθασμένη διάγνωση Λάθος διαδικασία

34 Πράξεις Τεχνικού Λάθη Παραβάσεις Λάθη Παραβάσεις Ρουτίνας Αθέτηση Δεν παρακολούθησε την ενημέρωση Χρήση λάθος εξοπλισμού Παράβαση κανόνων εκπαίδευσης Μη χρήση Checklists Μη διασταύρωση κανονισμών Παράβαση για επιτάχυνση αποστολής Εξαιρετικές Κατάφωρη Πλαστογραφία πιστοποιητικών Πλαστογραφία επιθεωρήσεων Παραβάσεις υπό πίεση Πλαστογραφία πιστοποιητικών Πλαστογραφία επιθεωρήσεων

35

36 HFACS βοηθάει να βρεθούν οι «κρυμμένες» αιτίες

37 Τελικά, το HFACS-ME Αναγνωρίζει «γιατί» συνέβησαν οι αιτιολογικοί παράγοντες και τις αιτίες τους. Αναγνωρίζει ατομικά λάθη και σφάλματα του συστήματος. Προωθεί την ανακάλυψη και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Παρέχει ένα πλαίσιο για ανάλυση τάσεων. Είναι χρήσιμο σε μελέτη ατυχημάτων και συμβάντων.

38 HFACS ME Results of NTSB Reports

39 Total 70 Commercial 60 Commercial fatal accidents 50 Commercial non fatal accidents 40 General 30 General fatal accidents 20 General non fatal accidents 10 0 Crew error Maintenance error ATC error

40 Maintenance human error ,5 Skill error Decision Error Routine Violation Inadequate Supervisory Communication Misconduct

41 Maintenance Resource Management

42

43 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ;

Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005

Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005 Ανθρώπινος Παράγοντας στο αεροπορικό ατύχημα του αεροσκάφους τύπου Β-737 Γραμματικό Αττικής, 14/8/2005 Λουκία Λουκοπούλου, Ph.D. Ομάδα Διερεύνησης της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές. Δριβάλου Σωτηρία

Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές. Δριβάλου Σωτηρία Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές Δριβάλου Σωτηρία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη: Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία της μίκρο- και μάκρο-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χάρης Μαυράκης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο Ανθρώπινος Παράγοντας και η Συμμετοχή του στην Πρόκληση Ναυτικών Ατυχημάτων για Επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων

ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ : KNOWLEDGE CLUSTERS ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση,

Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, ΜΗΝΥΜΑ Κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Οι Χριστιανοί σε όλη τη γη γιορτάζοντας τη θεία ενανθρώπιση, μοιράζονται τη χαρά και την αγάπη της γιορτής των Χριστουγέννων και αναμένουν με αισιοδοξία την έλευση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2004, ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2004, ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2004, ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 7 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ιαιτητικές συνήθειες του ιπτάµενου προσωπικού της πολεµικής αεροπορίας Χειµώνας ΗΘ, Σιαλβέρα ΘΕ, Ζαµπέλας Α 8 Φάρµακα

Διαβάστε περισσότερα

Απτχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος Αρχηγός ΓΕΑ

Απτχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος Αρχηγός ΓΕΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΑ Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 2008. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ. Το 2008 ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα του στόχου που θέσαμε πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words Αντί προλόγου Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς τη συνδροµή ορισµένων ανθρώπων. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Τζαννάτο Ε., για τη συγκατάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08

2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 2/ H ΠΤΗΣΗ - Χειμώνας 08 Η ΠΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - ΕΔΑΦΟΥΣ Τεύχος 190 - Χειμώνας 2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΔΑΠΕ / 1 τηλ. 210 659 1025 fax. 210 6463276

Διαβάστε περισσότερα

2/ H ΠΤΗΣΗ - Άνοιξη 08

2/ H ΠΤΗΣΗ - Άνοιξη 08 EDITORIAL Η προσπάθεια για τη μείωση των ατυχημάτων στον αέρα και στο έδαφος είναι ατέρμονη, καθώς η επίτευξη μηδενικού δείκτη ατυχημάτων συνεπάγεται την παύση κάθε δραστηριότητας. Αυτονόητο είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου από μεταφορές καυσίμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ISM CODE: ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Λαθουράκη Γεωργία Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί σχετικά με την κρίση Η κρίση αποτελεί περισσότερο μια πραγματικότητα παρά μια κακή είδηση. Εφόσον αποδεχτεί κανείς το γεγονός αυτό, τότε

Ορισμοί σχετικά με την κρίση Η κρίση αποτελεί περισσότερο μια πραγματικότητα παρά μια κακή είδηση. Εφόσον αποδεχτεί κανείς το γεγονός αυτό, τότε Ορισμοί σχετικά με την κρίση Η κρίση αποτελεί περισσότερο μια πραγματικότητα παρά μια κακή είδηση. Εφόσον αποδεχτεί κανείς το γεγονός αυτό, τότε γίνεται αντιληπτό ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα