ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ"

Transcript

1 ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ι.Α.ΡΟΥΣΙΑΣ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ, 2012

2 1 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ο παρών Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά εκπονήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με MIS Η πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) το οποίο αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο ΕΚΤ και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άξονας Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση»

3 2 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 23

4 3 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3549/2007 τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα Τ.Ε.Ι. ιδρύονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 1404/1983. Στο άρθρο 24 του Ν.1404/1983, στην παράγραφο 1 εδάφιο ε, η πρακτική άσκηση αποτελεί διδακτικό έργο. Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα γίνεται με την μέριμνα του τμήματος της σχολής τους, σε θέσεις του Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983 και σε θέσεις του Ιδιωτικού τομέα». Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983 καθιερώνεται η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών και η ασφαλιστική τους κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκηση τους. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.174/85) για την «Άσκηση στο επάγγελμα των Φοιτητών Τ.Ε.Ι» εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης εποπτείας και αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα στο αναφερόμενο Π.Δ Καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα. Θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης. Καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον Φορέα Απασχόλησης όσο και για το Τμήμα. Καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών. Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης Γίνεται αναφορά στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι., σε θέσεις του Δημοσίου τομέα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 και σε θέσεις του Ιδιωτικού τομέα. Με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Ε5/1258/ (ΦΕΚ 133/τ. Β'/ ) και την Κ.Υ.Α. Ε5/1303/ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεσμοθετείται η ασφάλιση των φοιτητών σε περίπτωση ατυχήματος κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

5 4 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Ε5/5820 (ΦΕΚ 572/τ. Β'/ ), την ΥΑ Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ. Β'/ ), την Υ.Α. Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ. Β'/ ) και την Υ.Α /2917/0022 (ΦΕΚ 307/τ. Β'/ ) καθορίζεται ο τρόπος της Αποζημίωσης των Ασκούμενων Φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζημίωσης καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα έχουν δοθεί διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Εργασίας. Οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Νόμου 1351/83. Η Ημερομηνία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/-τριων του εκάστοτε Τμήματος του ΤΕΙ Πειραιά, ορίζεται μετά την Απόφαση Ορισμού Επόπτη Εκπαιδευτικού του Τμήματος (και εντός 5 εργάσιμων ημερών από αυτή). Ο ασκούμενος φοιτητής πρέπει να απασχολείται σε εργασιακούς χώρους ή σε εργασιακά αντικείμενα που έχουν σχέση με την ειδικότητά του, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε Τμήμα. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, εξάμηνης διάρκειας (ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας) διεξάγεται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.174/85, ΦΕΚ Α,59) με βάση το περίγραμμα προγράμματος Πρακτικής Άσκησης κάθε Τμήματος, είναι εποπτευόμενη, και η επιτυχής διεξαγωγή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η θεσμοθέτηση με το Ν1404/83 της πρακτικής άσκησης ως υποχρεωτικής προϋπόθεσης για την απόκτηση πτυχίου των φοιτητών των ΤΕΙ απετέλεσε καινοτομία υψίστης σπουδαιότητας για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε πλήρη ζεύξη με τις εφαρμογές τους, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Βασικός στόχος της Πράξης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη (learning by doing), αλλά και καλύπτοντας μία επιτακτική ανάγκη με γνώμονα την καινοτομία, η οποία αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στόχο για την πράξη τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης κυρίως είναι οι ακόλουθοι:

6 5 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των Φορέων Απασχόλησης. Επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για την δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους. Ενημέρωση τους για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων στον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητας τους ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Η πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά» με MIS υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) το οποίο αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο ΕΚΤ και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των Σπουδαστών των ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά» υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το e-γπα του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, με την συνεργασία όλων των τμημάτων των σχολών του και την υποστήριξη της Δ.Α.ΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

7 6 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 1.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 1. Βεβαίωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Δίνεται από τη γραμματεία έκαστου τμήματος) 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας 3. Φωτοτυπία Α.Φ.Μ. 4. Φωτοτυπία Α.Μ. ΙΚΑ ή βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (εάν υπάρχει) 5. Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α ή βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α μέσω ΚΕΠ 6. Τραπεζικός Λογαριασμός στην ΑΤΕ 7. Αίτηση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Δίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή μέσω του e-γπα του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ΟΛΑ ΜΑΖΙ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πειραιά. Σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται αξιολόγηση επιλογής των υποψηφίων προς Πρακτική Άσκηση φοιτητών.

8 7 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Πρακτική Άσκηση είναι εξάμηνης διάρκειας ή 24 ημερολογιακών εβδομάδων πενθήμερης εργασίας και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτή είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών Φορέων Απασχόλησης (Ιδιωτικός Τομέας). Στην περίπτωση αυτή η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του ασκούμενου. {άρθρο 2, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους αμέσως μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων (εφόσον πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις), είτε απασχολούνται σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85 {Ε5/332/ εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ}), είτε απασχολούνται στο δημόσιο τομέα (Ε5/1987/ εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ) Όταν η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΤΕΙ Πειραιά πραγματοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) η έναρξη της πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, όταν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η Ημερομηνία Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του εκάστοτε Τμήματος του ΤΕΙ Πειραιά ορίζεται μετά την Απόφαση Ορισμού Επόπτη Εκπαιδευτικού του Τμήματος (και εντός 5 εργάσιμων ημερών αυτής) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ. {άρθρο 3 Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Όταν η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΤΕΙ Πειραιά πραγματοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( ΕΠΕΔΒΜ) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και σε χώρες της Ε.Ε., εάν εγκριθεί από το εκάστοτε Τμήμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Με την ΚΥΑ Ε5/1303/ (ΦΕΚ Β, 168/86), οι σπουδαστές ΤΕΙ, κατά το χρόνο πρακτικής τους άσκησης σε Φορείς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος (επαγγελματικός κίνδυνος), σύμφωνα με

9 8 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.α ),από την Υ.Α.Ε5/1303/ (Φ.Ε.Κ.168 τ.β ), την υπ αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./ , την υπ αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./ , στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. και να ενημερώνεται κάθε έτος για αυτήν την αλλαγή. Οι ασφαλιστικές εισφορές των σπουδαστών αυτών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους Φορείς Απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο σπουδαστής, και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση. (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56). Aπό 1/10/2008 έως σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Α.Κ. είναι 40,45, έτσι η ασφαλιστική εισφορά είναι 40,45 25 ημέρες 1 % = 10,11 /μήνα Όταν η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΤΕΙ Πειραιά πραγματοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( ΕΠΕΔΒΜ) η ασφάλιση τον ασκούμενου κατά την διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου, όπως προκύπτει από το αρ. 10, παρ. 1,2 του Ν / 94 (ΦΕΚ 83 τ. Α ), από την Υ.Α. Ε5 / 1303 / (ΦΕΚ 168 τ. Β ), την υπ αριθμ. 69 / εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., την υπ αριθμ. 69 / εγκύκλιο του Ι.Κ.Α η ασφαλιστική (ήτοι 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά), καταβάλλεται υποχρεωτικά από την Πράξη μέσω του ΤΕΙ Πειραιά. Με την υπ αρ.95/2004 εγκύκλιο του ΙΚΑ (αλλά και τις υπ αρ 100/86 και 47/2000 εγκυκλίους του) εξαιρεί τους εργοδότες από την υποχρέωση καταχώρισης των φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φορείς Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε Φορείς Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα ορίζεται στο 80%, επί του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν.1351/83 (Φ.Ε.Κ. 56 τ.α / ) και την Υ.Α. Ε5/1797/ (Φ.Ε.Κ. 183 τ.β / ) και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης.

10 9 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σύμφωνα με την Ε5/1258/86 (ΦΕΚ Α, 144), η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση. Οι πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδομα κανονικής άδειας, σύμφωνα με την Υ.Α /2917/0022/ (Φ.Ε.Κ. 307 τ.β / ). Μετά την από 14/2/2012 εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 και την υπ αρ.πρωτ. Β108435/ εγκύκλιο του ΟΑΕΔ το βασικό ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη διαμορφώθηκε στα 26,18. Έτσι έχουμε 26,18 80%=20,9440 /ημέρα. Για Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) στον Ιδιωτικό Τομέα, ο ασκούμενος αμείβεται με 340,00 (βάσει του εκάστοτε εγκεκριμένου δελτίου) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΕΔΒΜ) και με 183,60 (ή τη διαφορά έως το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) από το Φορέα Απασχόλησης, μηνιαίως (σύνολο 523,60 ). Με την προϋπόθεση ότι :Ο Φοιτητής απασχολήθηκε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα στον Φορέα, χωρίς καμία ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ο Φορέας Απασχόλησης (Ιδιωτικός Τομέας) πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση ίση με: (Εργάσιμες ημέρες * 183,60 )/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΕΔΒΜ) πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση ίση με: (Εργάσιμες ημέρες * 340,00 )/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα) Ο Φορέας Απασχόλησης καταβάλλει το παραπάνω ποσό στο φοιτητή, ως μηνιαία αποζημίωση και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Συνεργασίας Φορείς Απασχόλησης του Δημόσιου ή/και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου υπουργού (παρ.4β του άρθρου 71 του ν.1566/87 ΦΕΚ Α, 167).

11 10 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Δημόσιος Φορέας με θεσμοθετημένη θέση Πρακτικής Άσκησης Σε Δημόσιο Φορέα που έχει θεσμοθετημένη θέση Πρακτικής Άσκησης με προβλεπόμενη αποζημίωση είναι 176,08 /μήνα ενώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) η αποζημίωση είναι επιπλέον 347,52 /μήνα (σύνολο 523,60 ). [μετά την από 14/2/2012 εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 και την υπ αρ.πρωτ. Β108435/ εγκύκλιο του ΟΑΕΔ] Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ο Φορέας Απασχόλησης (Δημόσιος Τομέας) πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση ίση με: (Εργάσιμες ημέρες * 176,08 )/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα). Και Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΕΔΒΜ) πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση ίση με: (Εργάσιμες ημέρες * 347,52 )/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα) Δημόσιος Φορέας με μη θεσμοθετημένη θέση ή μη αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Σε Δημόσιο Φορέα και μη θεσμοθετημένη θέση Πρακτικής Άσκησης ή μη αμοιβόμενη και μετά την από 14/2/2012 εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 και την υπ αρ.πρωτ. Β108435/ εγκύκλιο του ΟΑΕΔ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) η αποζημίωση είναι 500,00 /μήνα Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΕΔΒΜ) πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση ίση με: (Εργάσιμες ημέρες * 500,00 )/ 25 = Αποζημίωση (κατά μήνα). Γενικά ισχύει:

12 11 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Για τις υποχρεωτικές αργίες καταβάλλεται αποζημίωση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι προσφέρεται τις ημέρες αυτές πρακτική άσκηση και εφόσον η υποχρεωτική αργία δεν συμπίπτει με Κυριακή. {Ε5/8711/86} Ειδικά για τους σπουδαστές ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 ευρώ. {2/50514/0022/ (ΦΕΚ Β, 1219/02)}. Η αποζημίωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) καταβάλλεται στον ασκούμενο τμηματικά, μετά από εντολή εκταμίευσης της Πράξης, μέσω του ΕΛΚΕ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου που θα τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα με τις εκταμιεύσεις της πράξης και αφού έχει γίνει η καταβολή της αποζημίωσης μέσω του Φορέα Απασχόλησης και το παραστατικό αυτού έχει αποσταλεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πειραιά, ακολουθώντας τους όρους της Σύμβασης Συνεργασίας και της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση εποπτεύεται από : Τον Επόπτη Εκπαιδευτικό Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός είναι μέλος του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του εκάστοτε Τμήματός και ορίζεται μέσω των νομίμων διαδικασιών του κάθε Τμήματος. Τα στοιχεία του Επόπτη Εκπαιδευτικού αναγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης που διαθέτει δωρεάν το κάθε Τμήμα στον εκάστοτε πρακτικώς ασκούμενο φοιτητή. Τον Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης Είναι εργαζόμενος στον Φορέα Απασχόλησης στον οποίο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση και ορίζεται από τον Φορέα. Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φοιτητή στον χώρο εργασίας και πρέπει να είναι συναφούς γνωστικού ή/και επιστημονικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών του Πρακτικώς Ασκούμενο φοιτητή. Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης πρέπει να είναι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι συναφούς ειδικότητας μ αυτή των ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο.

13 12 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2.6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Φορέας Απασχόλησης απρογραμμάτιστα, για δικούς του λόγους, διακόψει τη λειτουργία του πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών, η Σύμβαση Συνεργασίας λύεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών, η Ειδική Σύμβαση Εργασίας λύεται επίσης. Σε περιπτώσεις που η Διοίκηση του Φορέα Απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με την συνέργεια του Υπευθύνου για θέματα Πρακτικής Άσκησης του εκάστοτε Τμήματος μεριμνά ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα, νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση με τον τρόπο αυτό. Στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου. Αν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος διαπιστώνει ότι η θέση απασχόλησής του δεν είναι συναφής με την ειδικότητα του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στη Πράξη, στον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης και στον Επόπτη Εκπαιδευτικό, ώστε να αποφασιστεί από το Συμβούλιο του Τμήματος στο οποίο φοιτά εάν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης απασχόλησης ή όχι.

14 13 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν έχει Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) θα πρέπει την 1-2 ημέρα έναρξης της πρακτικής να αποτανθεί στο ΙΚΑ προκειμένου να εγγραφεί έχοντας: αντίγραφο ταυτότητας, παραστατικό της εφορίας όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ όπου να φαίνεται κατ ελάχιστον η διεύθυνση κατοικίας του. Αντίγραφο του ΑΜΑ αποστέλλεται την ίδια ημέρα έκδοσης στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης, διαφορετικά η πρακτική άσκηση δεν νοείται έγκυρη. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα απασχόλησης, τους κανονισμούς εργασίας, τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ειδική ρύθμιση που ισχύει για τους εργαζόμενους στον Φορέα Απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης ενημερώνει τον ασκούμενο και τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και ζητεί τη συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου ο Φορέας Απασχόλησης μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόληση του. Στην ανωτέρω περίπτωση ο φοιτητής υποχρεούνται να επαναλάβει την διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για την συμπλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε ασκούμενος Φοιτητής τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το εκάστοτε Τμήμα.. Με την έναρξη της πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό του για να λάβει οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και να καθορίσουν από κοινού τους τρόπους επικοινωνίας τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Να μεριμνά για την αποστολή το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στη Πράξη, μέσω του Επόπτη Φορέα Απασχόλησης, βεβαίωση παρουσίας ή απουσίας καθώς και μηνιαίας έκθεσης επίβλεψης επίδοσης του ασκούμενου στο χώρο εργασίας για τον προηγούμενο μήνα, έτσι ώστε μετά τον απαιτούμενο έλεγχο να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες ασφάλισης του, μέσω της Πράξης και των αντίστοιχων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Να μεριμνά για την αποστολή κάθε μήνα στη Πράξη, μέσω του Φορέα Απασχόλησης,

15 14 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ αντίγραφου του παραστατικού πληρωμής του για τον προηγούμενο μήνα, έτσι ώστε μετά τον απαιτούμενο έλεγχο να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης του, μέσω της Πράξης και των αντίστοιχων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας του Τμήματος του ΤΕΙ που είναι εγγεγραμμένος αλλά και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αντίστοιχα: 1.Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του. 2.Βεβαίωση ολοκλήρωσης σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση. 3.Βεβαίωση Ενσήμων (Όταν η πρακτική πραγματοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ- αποστέλλονται υπηρεσιακά μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης) 4. Έντυπο Αξιολόγησης, διατίθεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να διακόψει την Πρακτική Άσκηση εφόσον θεωρεί ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στους προκαθορισμένους στόχους. (Βλ. παρ. 2.6) Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε-5- εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. {άρθρο 5, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Οι υποχρεωτικές αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι εκείνες που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τον Ν.1157/81, άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ Α, 126). Ο ασκούμενος φοιτητής έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους νόμους και τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου. Με το ΠΔ.483 της 5.10./ (Α` 173). «Διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», παρέχονται στους ασκούμενους κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι παρακάτω διευκολύνσεις: 1. Τη χορήγηση, συνεχόμενης ή διακεκομμένης, της ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46- Α').

16 15 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2. Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε -15- ημέρες το χρόνο κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του Π.Δ 611/77 (Υ.Κ.) για τους δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις. 3. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας είναι τρίωρης διάρκειας και αναφέρεται στη καθυστέρηση προσέλευσης ή στην ενδιάμεση απουσία ή στην πρόωρη αναχώρηση από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι δέκα-10- φορές το χρόνο. 4. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. 5. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων. 6. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. 7. Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου φοιτητή στο τμήμα ή τη θέση του Φορέα Απασχόλησης που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση του στο επάγγελμα και όσο χρόνο διαρκεί η Πρακτική Άσκηση 3.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο Φορέας Απασχόλησης, που συμμετέχει στην «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά», στα πλαίσια της κοινωνικής του αποστολής, υποχρεούται να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδαφ. γ της ΚΥΑ Ε5/1797/86. και να εφαρμόζει τους όρους της σχετικής σύμβασης συνεργασίας με το ΤΕΙ Πειραιά και ειδικότερα: Να απασχολεί τον ασκούμενο φοιτητή σε εργασιακούς χώρους ή σε εργασιακά αντικείμενα που έχουν σχέση με την ειδικότητά του, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε Τμήμα. Να ορίζει μέλος του προσωπικού της ως Υπεύθυνο Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης για την Πρακτική Άσκηση του συγκεκριμένου φοιτητή.

17 16 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Να καταβάλλει στον ασκούμενο τη μηνιαία αποζημίωση που του αναλογεί. Το ποσό θα καταβάλλεται εφόσον ο ασκούμενος θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Συνεργασίας αλλά και της Ειδικής Σύμβασης Η εν λόγω αποζημίωση κατατίθεται σε τραπεζικό του λογαριασμό, από το τελευταίο έως και το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, σε τράπεζα συνεργασίας του Φορέα Απασχόλησης. Ταυτόχρονα, ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει, εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, να αποστέλλει στη Πράξη αντίγραφο του σχετικού. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης συνεχόμενης ή διακοπτόμενης απουσίας του εκπαιδευόμενου πέραν των πέντε ημερών ο Φορέας ενημερώνει τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πειραιά και δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση συνεργασίας. Ο Φορέας να επιτρέπει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον Επόπτη Εκπαιδευτικό έλεγχο του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης. Ο Φορέας Απασχόλησης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης στον ΟΑΕΔ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας, εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ) 3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης πρέπει να είναι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι συναφούς ειδικότητας μ αυτή των ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο. Ο Επόπτης του Φορέα Απασχόλησης υπογράφει την εβδομαδιαία καταχώρηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τον ασκούμενο φοιτητή, καθώς και την μηνιαία καταχώρηση των εργασιών του φοιτητή. Ενημερώνει τον Επόπτη Εκπαιδευτικό και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για κάθε μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση του ασκούμενου. Αποστέλλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στη Πράξη βεβαίωση παρουσίας ή απουσίας του ασκούμενου στο χώρο εργασίας για τον προηγούμενο μήνα. Αποστέλλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στη Πράξη Μηνιαία Έκθεση Επίβλεψης Επίδοσης του ασκούμενου στο χώρο εργασίας για τον προηγούμενο μήνα.

18 17 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Καταχωρεί στην αντίστοιχη θέση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης την γνώμη του για την ορθή διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης (μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης). Συμπλήρωση ειδικού εντύπου αξιολόγησης ανά φοιτητή (μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κάθε Τμήμα που χορηγεί πτυχία, ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του στο επάγγελμα. Σε περιπτώσεις άσκησης των φοιτητών σε θέσεις εργασίας ευρύτερης περιοχής άλλου ΤΕΙ, η εποπτεία μπορεί να ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. συναφούς ειδικότητας του ΤΕΙ που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή άσκησης, κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων Τμημάτων. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Τα μέλη του Ε.Π. στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούμενων φοιτητών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους όσο και με τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης. {άρθρο 4, Π.Δ.174, ΦΕΚ Α, 59} Η εποπτεία του ασκούμενου φοιτητή με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος ανατίθεται σε μέλος των ΕΠ του τμήματος. Ο οριζόμενος Επόπτης Εκπαιδευτικός έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Να ενημερωθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τις συνθήκες διεξαγωγής της Πράξης. 2. Να μεριμνά για την προβολή και δημοσιότητα της Πράξης. 3. Να ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησής τους 4. Να παρακολουθεί και ενημερώνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 5. Να παρακολουθεί την επίδοση των πρακτικώς ασκούμενων. 6. Να συνεργάζεται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους, όσο και με τον εργασιακό επιβλέποντα που ορίζεται από τον Φορέα Απασχόλησης του ασκούμενου. 7. Να ελέγχει την πορεία της Πρακτικής Άσκησης η οποία γίνεται τουλάχιστον με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης και με τον ασκούμενο φοιτητή, αλλά και με τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στο χώρο εργασίας, όπου θα διαπιστώνεται η ποιότητα του χώρου, το εργασιακό αντικείμενο και η σχέση εργασίας και Πρακτικής Άσκησης. 8.Την συμπλήρωση των μηνιαίων εκθέσεων αξιολόγησης μέσω του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 9.Την συμπλήρωση της τελικής έκθεσης αξιολόγησης μέσω του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. 10.Την συμπλήρωση ειδικού εντύπου αξιολόγησης ανά φοιτητή μετά το πέρας της Πρακτικής

19 18 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Άσκησης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.Παρέχει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μετά από αίτηση τους στην εκάστοτε Γραμματεία του Τμήματος τους, βεβαίωση σπουδών σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης Πρακτικής Άσκησης. 2.Αποφασίζει για την αποδοχή του Φορέα Απασχόλησης και ορίζει Επόπτη Εκπαιδευτικό για την εν λόγω Πρακτική Άσκηση. 3. Αποστέλλει έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω της Γραμματείας του, Απόσπασμα του Πρακτικού/έγγραφο ορισμού Επόπτη Εκπαιδευτικού 4.Μετά την έναρξη πρακτικής Άσκησης παρέχει δωρεάν το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στον ασκούμενο. 5. Παραλαβή και έλεγχος, μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος: Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο. Βεβαίωση ολοκλήρωσης. Βεβαίωση Ενσήμων (Όταν η πρακτική πραγματοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ- αποστέλλονται υπηρεσιακά μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης) 3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά» υποχρεούται: 1. Να διαχειρίζεται και να συντονίζει την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά. 2. Να δίνει ακριβές φωτοαντίγραφο της Σύμβασης Συνεργασίας στον ασκούμενο. 3. Να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος του ασκούμενου για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να προβεί στις δικές του ενέργειες. 4. Να μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεως με τον Επόπτη Φορέα Απασχόλησης. 5. Να ενημερώνει τον ασκούμενο, μέσω του Επόπτη Εκπαιδευτικού που έχει ορίσει το Τμήμα, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία πρέπει να υφίστανται στο χώρο εργασίας. 6. Να καταβάλλει στον ασκούμενο τμηματικά και σύμφωνα με τις εκταμιεύσεις, την μηνιαία αποζημίωση που του αναλογεί, (μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πειραιά), όπως αυτό θα περιγράφεται

20 19 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στην «Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά» και στην παρ. 2.4 του παρόντος. 7. Να ασφαλίζει τον ασκούμενο, κατά την διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου, όπως προκύπτει από το αρ. 10, παρ. 1,2 του Ν / 94 (ΦΕΚ 83 τ. Α ), από την Υ.Α. Ε5 / 1303 / (ΦΕΚ 168 τ. Β ), την υπ αριθμ. 69 / εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., την υπ αριθμ. 69 / εγκύκλιο του Ι.Κ.Α.. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την Πράξη μέσω του ΤΕΙ Πειραιά. Οι ασκούμενοι του ΤΕΙ Πειραιά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/ Να αποστέλλει στο Φορέα Απασχόλησης το/-η σχετικό/-ή έγγραφο/απόφαση Συμβουλίου του Τμήματος του ασκούμενου ορισμού Επόπτη Εκπαιδευτικού και ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Επιπλέον: 1. Συνέργεια με τη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους πράξης αυτής. 2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξης. 3. Ενημέρωση των φοιτητών για την λειτουργία του Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης 5. Οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης σε χώρες της Ε.Ε. 6. Προώθηση συνεργασίας και θέσπιση συμφωνίας πλαισίου μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά με φορείς απασχόλησης ή/και κλαδικούς φορείς 7. Υποδοχή και ενημέρωση των φοιτητών για το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης 8. Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποδοχή των αιτήσεων των φοιτητών 9. Εφοδιασμός του υποψηφίου ασκούμενου φοιτητή με πίνακα υποψηφίων Φορέων Απασχόλησης, έτσι ώστε να επιλέξει την επιθυμητή Φορέα Απασχόλησης 10. Να ενημερώνει όλους τους εγγεγραμμένους στα αρχεία του φοιτητές που έχουν ζητήσει να κάνουν Πρακτική Άσκηση 11. Ενημέρωση βέλτιστου τρόπου πρώτης επικοινωνίας με τους Φορείς Απασχόλησης και ενδεικτικού τρόπου συμπλήρωσης του επίσημου βιογραφικού 12. Να ενημερώνει το τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής που πρόκειται να

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα