CQ World-Wide DX RTTY DX Contest Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CQ World-Wide DX RTTY DX Contest 2015 26-27 Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC"

Transcript

1 CQ World-Wide DX RTTY DX Contest Σεπτεµβρίου 2015 Ξεκινά το Σάββατο 00:00 UTC και τελειώνει την Κυριακή 2359 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ: Ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσµο να επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν περισσότερους ραδιοερασιτέχνες σε όσες περισσότερες CQ ζώνες, ραδιοχώρες, Αµερικάνικες Πολιτείες και περιοχές του Καναδά, είναι δυνατόν. II. ΜΠΑΝΤΕΣ: Μόνο πέντε µπάντες επιτρέπονται: οι περιοχές συχνοτήτων των 3, και 28 Μεγακύκλων. Η τήρηση των θεσµοθετηµένων band plans ενθαρρύνεται. III. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ: ίνουµε την αναφορά RST συν τη ζώνη µας (πχ εµείς οι Έλληνες δίνουµε ). Οι σταθµοί από την ηπειρωτική Αµερική και τον Καναδά δίνουν επιπροσθέτως το QTH τους (πχ., MA). είτε και στο IV.C.3 παρακάτω. IV. ΣΚΟΡ A. ΣΚΟΡ: Το τελικό σκορ είναι το γινόµενο των συνολικών πόντων από QSO επί το άθροισµα των ζωνών, των ραδιοχωρών, των Αµερικάνικων πολιτειών και των περιοχών του Καναδά. Παράδειγµα: 1000 πόντοι από QSO Χ (30 ζώνες+35 ραδιοχώρες+35 W/VE QTH)= (τελικό σκορ). B. ΠΟΝΤΟΙ ΑΠΟ QSO: Οι σταθµοί µπορούν να δουλευτούν µόνο µία φορά σε κάθε µπάντα. Το πόσους πόντους θα πάρει κάποιος από κάθε QSO εξαρτάται από το QTH του σταθµού που δουλεύτηκε. 1. Επαφές µεταξύ σταθµών σε διαφορετικές ηπείρους δίνουν (3) πόντους. 2. Επαφές µεταξύ σταθµών από την ίδια ήπειρο αλλά από διαφορετικές ραδιοχώρες, δίνουν (2) πόντους 3. Επαφές µεταξύ σταθµών από την ίδια ραδιοχώρα, δίνουν (1) πόντο. C. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ: Υπάρχουν τρεις τύποι πολλαπλασιαστών. 1. Ζώνης: Ένας (1) πολλαπλασιαστής για κάθε διαφορετική ζώνη σε κάθε µπάντα. Οι κανόνες του βραβείου CQ WAZ θεωρούνται ως αναφορά. 2. Ραδιοχώρας: Ένας (1) πολλαπλασιαστής για κάθε διαφορετική ραδιοχώρα σε κάθε µπάντα. Η λίστα των χωρών του DXCC, η λίστα πολλαπλασιαστών του WAE και το IG9/IH9, και τα όρια των ηπείρων θεωρούνται ως αναφορά για τον ορισµό των πολλαπλασιαστών ραδιοχώρας. Οι σταθµοί που εκπέµπουν από πλοία µετράνε µόνο για πολλαπλασιαστές ζώνης. 3. W/VE QTH: Ένας (1) πολλαπλασιαστής για κάθε διαφορετική ηπειρωτική πολιτεία των ΗΠΑ (48) και κάθε περιοχής του Καναδά (14) σε κάθε µπάντα. Παρακαλούµε όπως χρησιµοποιούνται µόνο οι συντµήσεις που χρησιµοποιούν τα Αµερικάνικα ταχυδροµεία για την αναγνώριση των Πολιτειών (πχ., Michigan = MI; Massachusetts = MA, Ohio = OH). Η περιοχή της Columbia µετράει σαν Maryland (MD). Η Αλάσκα (KL7) και η Χαβάη (KH6) µετράνε σαν ραδιοχώρες και όχι σαν πολιτείες. Οι περιοχές του Καναδά (συνολικά 14) είναι οι ακόλουθες: NB (VE1, 9) NS (VE1) QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2). V. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: A. Κατηγορίες Ενός Χειριστή (SINGLE OPERATOR): ένα πρόσωπο (ο χειριστής) εκτελεί όλες τις λειτουργίες και την καταχώρηση των επαφών. εν υπάρχει όριο στο χρόνο που µπορεί κάποιος να λειτουργήσει το σταθµό του ή στις αλλαγές µπάντας. Μόνο ένα εκπεµπόµενο σήµα επιτρέπεται κάθε στιγµή. 1. Ένας Χειριστής (Single Operator): Βοήθεια οποιουδήποτε είδους, που σου λέει σε ποια συχνότητα είναι κάποιο διακριτικό απαγορεύεται (δες και VIII.2). a. Μεγάλη Ισχύ (High Power) (σε όλες τις µπάντες ή µόνο σε µία): Η συνολική ισχύ εξόδου δε πρέπει να υπερβαίνει τα 1500W. b. Χαµηλή Ισχύ (Low Power) (σε όλες τις µπάντες ή µόνο σε µία): Η συνολική ισχύ εξόδου δε πρέπει να υπερβαίνει τα 100W. 1

2 c. Πολύ χαµηλή Ισχύ (QRP) (σε όλες τις µπάντες ή µόνο σε µία): Η συνολική ισχύ εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5W. 2. Ένας Υποβοηθούµενος Χειριστής (Single Operator Assisted): Βοήθεια οποιουδήποτε είδους που σου λέει σε ποια συχνότητα είναι κάποιο διακριτικό επιτρέπεται (δες και στο VIII.2). a. Ένας Υποβοηθούµενος χειριστής µε µεγάλη ισχύ (High Power Assisted) (σε όλες τις µπάντες ή σε µία µπάντα): Η συνολική ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 watts. b. Ένας Υποβοηθούµενος χειριστής µε χαµηλή ισχύ (Low Power Assisted) (σε όλες τις µπάντες ή σε µία µπάντα): Η συνολική ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts. c. Ένας Υποβοηθούµενος χειριστής µε πολύ χαµηλή ισχύ (QRP Assisted) (σε όλες τις µπάντες ή σε µία µπάντα): Η συνολική ισχύ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 watts. B. Επικαλυπτόµενες κατηγορίες ενός χειριστή: Οποιοσδήποτε συµµετέχων στην κατηγορία «Ενός χειριστή» που τηρεί τις απαιτήσεις, µπορεί ΕΠΙΣΗΣ να υποβάλει το ηµερολόγιο επαφών του και σε µία από τις κατηγορίες που φαίνονται παρακάτω, προσθέτοντας την κατάλληλη λέξη στη γραµµή CATEGORY OVERLAY, στην επικεφαλίδα του αρχείου Cabrillo. Οι συµµετοχές στην επικαλυπτόµενη κατηγορία θα φανούν ξεχωριστά στα αποτελέσµατα, υπολογιζόµενες σαν συµµετοχή σε Όλες τις Μπάντες, οµαδοποιηµένες σε µεγάλη και µικρή ισχύ (συµπεριλαµβανόµενης της QRP). 1. Κλασσικός Χειριστής (CLASSIC): Ο συµµετέχων θα χρησιµοποιήσει µόνο ένα ράδιο, δεν θα έχει βοήθεια επισήµανσης συχνότητας-διακριτικού και θα µπορεί να λειτουργήσει το σταθµό του έως 24 από τις 48 ώρες. Οι ώρες που είναι κάποιος εκτός, θεωρούνται αυτές που, για ένα ελάχιστο 60 λεπτών, δεν έχει καταχωρηθεί επαφή. Εάν στο ηµερολόγιο φαίνεται ότι κάποιος έπαιξε για πάνω από 24 ώρες, µόνο οι πρώτες 24 ώρες θα µετρήσουν. Το ράδιο που θα χρησιµοποιηθεί δεν πρέπει να µπορεί να λαµβάνει την ώρα που εκπέµπει. Οι συµµετοχές στην κατηγορία ενός υποβοηθούµενου χειριστή δεν είναι επιλέξιµες γι αυτή την κατηγορία. 2. Νεοεισερχόµενος (ROOKIE): Ο χειριστής πρέπει να είναι κάποιος που πήρε την άδειά του το πολύ 3 χρόνια πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Γράψτε την ηµεροµηνία που πρωτοπήρατε την άδειά σας, στο πεδίο SOAPBOX του Cabrillo. C. Κατηγορίες Πολλών Χειριστών (MULTI OPERATOR µόνο σε όλες τις µπάντες): Οποιοσδήποτε αριθµός χειριστών επιτρέπεται. Μόνο ένα εκπεµπόµενο σήµα ανά µπάντα επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγµή. 1. Ένας ποµποδέκτης (MULTI-ONE): Μόνο ένα εκπεµπόµενο σήµα σε µία µπάντα επιτρέπεται κάθε στιγµή (ποµπός που καλεί CQ = Run). ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ένα και µόνο ένα άλλο εκπεµπόµενο σήµα (ποµποδέκτης πολλαπλασιαστών = Multiplier), µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν και εφόσον αν, ο δεύτερος αυτός σταθµός, θα είναι σε διαφορετική µπάντα από τον Run και ο σταθµός που θα δουλευτεί είναι νέος πολλαπλασιαστής (multiplier). Κάθε ποµπός µπορεί να κάνει το πολύ µέχρι 8 αλλαγές µπάντας σε κάθε ωρολογιακή ώρα (από το 00 έως το 59 ο λεπτό). Στο ηµερολόγιο πρέπει φαίνεται ποιος σταθµός (ο Run ή ο Multiplier) έκανε το κάθε QSO. Ο Multiplier σταθµός δε µπορεί να καλεί CQ (να ζητάει δηλαδή επαφές). a. Ένας ποµπός µε µεγάλη ισχύ (MULTI-ONE HP) Η συνολική ισχύ εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 Watts σε οποιαδήποτε µπάντα ανά πάσα στιγµή. b. Ένας ποµπός µε χαµηλή ισχύ (MULTI-ONE LP): Η συνολική ισχύ εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 watts σε οποιαδήποτε µπάντα ανά πάσα στιγµή. 2. ύο ποµποί (MULTI-TWO): Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός δύο εκπεµπόµενων σηµάτων ανά πάσα στιγµή, σε διαφορετικές µπάντες. Στο ηµερολόγιο πρέπει να φαίνεται ποιος ποµπός έκανε το κάθε QSO. Ο κάθε ποµπός µπορεί να κάνει το πολύ 8 αλλαγές µπάντας κάθε ωρολογιακή ώρα (από 00 έως το 59 ο λεπτό). Η συνολική ισχύ εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 Watts σε οποιαδήποτε µπάντα ανά πάσα στιγµή. 3. Πολλοί ποµποί (MULTI-UNLIMITED): Οι πέντε µπάντες του διαγωνισµού µπορούν να ενεργοποιηθούν συγχρόνως. Μόνο ένα εκπεµπόµενο σήµα ανά µπάντα, επιτρέπεται κάθε στιγµή. Η συνολική ισχύ εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 Watts σε οποιαδήποτε µπάντα ανά πάσα στιγµή. 2

3 D. Ηµερολόγιο Ελέγχου (Checklog): Συµµετοχή που υποβάλλεται προκειµένου να βοηθήσετε τη διαδικασία ελέγχου των ηµερολογίων επαφών. ε θα φαίνεται το σκορ της συµµετοχής στα αποτελέσµατα και το ηµερολόγιο επαφών δε θα είναι δηµόσιο. VI. ΒΡΑΒΕΙΑ: Ένα ηµερολόγιο που θα υποβληθεί σαν συµµετοχή σε µία µπάντα, θα είναι επιλέξιµο µόνο για βραβείο αυτής της µπάντας. Εάν ένα ηµερολόγιο περιέχει επαφές σε παραπάνω από µία µπάντα, θα θεωρηθεί ως συµµετοχή σε όλες τις µπάντες, εκτός και αν ορίσετε διαφορετικά στο Cabrillo. Ένας σταθµός ενός χειριστή, για να είναι επιλέξιµος για κάποιο βραβείο, πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον 4 ώρες. Αντίστοιχα ένας σταθµός πολλών χειριστών, πρέπει κατ ελάχιστο να δουλέψει 8 ώρες. A. Πιστοποιητικά: Πιστοποιητικά για την πρώτη θέση θα αθλοθετηθούν σε κάθε κατηγορία, για κάθε συµµετέχουσα ραδιοχώρα και για κάθε περιοχή κλήσης των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ρωσίας και της Ιαπωνίας. B. Πλακέτες: Πλακέτες και τρόπαια θα αθλοθετηθούν για κορυφαία επίδοση σ έναν αριθµό κατηγοριών. είτε την τρέχουσα λίστα των πλακετών και των χορηγών τους στη διεύθυνση Μόνο µια πλακέτα θα αθλοθετηθεί ανά συµµετοχή. Ένας σταθµός που κερδίζει πλακέτα δε θα λογαριάζεται για ένα βραβείο υποπεριοχής. Η πλακέτα θα δίνεται στον επιλαχόντα σταθµό της περιοχής σ αυτή την περίπτωση. VII. ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Το σκορ ενός συλλόγου είναι το σύνολο των συνολικών σκορ των ηµερολογίων που υποβλήθηκαν από τα µέλη του. Υπάρχουν δυο ξεχωριστές κατηγορίες για συλλόγους. A. Σύλλογοι των ΗΠΑ: Η συµµετοχή περιορίζεται σε µέλη του συλλόγου που δουλεύουν σε µια ακτίνα 175 µιλίων από το κέντρο της περιοχής του συλλόγου (εκτός από αποστολές που διεξάγονται ειδικά για το διαγωνισµό, αποτελούµενες από µέλη που ζουν στην ακτίνα του συλλόγου). B. Σύλλογοι DX: Η συµµετοχή περιορίζεται σε µέλη του συλλόγου που ζουν και λειτουργούν ΕΙΤΕ εντός της ίδιας DXCC ραδιοχώρας Ή σε µια περιοχή ακτίνας 400 χιλιοµέτρων από το κέντρο του συλλόγου (εκτός από αποστολές που διεξάγονται ειδικά για το διαγωνισµό, αποτελούµενες από µέλη που ζουν στην ακτίνα του συλλόγου). C. Γενικοί κανόνες για συλλόγους: 1. Εθνικοί Οργανισµοί (πχ. JARL, REF, DARC ή ΕΕΡ) δεν είναι επιλέξιµοι για το διαγωνισµό συλλόγων. 2. Μόνο οι συµµετοχές ενός χειριστή µπορούν να συµβάλλουν στο σκορ ενός συλλόγου. Τα σκορ συµµετοχών «Πολλών Χειριστών» µπορούν να κατανεµηθούν σε πολλούς συλλόγους ανάλογα µε το ποσοστό των µελών που συµµετέχουν. Το ηµερολόγιο επαφών πρέπει να περιέχει το πλήρες όνοµα του συλλόγου (και τις κατανοµές των συλλόγων αν πρόκειται για συµµετοχή πολλών χειριστών). 3. Για να συµπεριληφθεί ένας σύλλογος στη λίστα των αποτελεσµάτων, πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον τέσσερα ηµερολόγια επαφών. Τα ηµερολόγια ελέγχου (checklog) δε µετράνε στο σκορ του συλλόγου. VIII. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 1. Θέση σταθµού: Η περιοχή στην οποία όλοι οι ποµποί, οι δέκτες και οι κεραίες είναι τοποθετηµένες. Όλοι οι ποµποί και δέκτες πρέπει να είναι εντός κύκλου διαµέτρου 500 µέτρων. Οι κεραίες πρέπει να είναι µε φυσικό τρόπο συνδεδεµένες µε γραµµές RF µε τους ποµπούς και τους δέκτες. 2. Βοήθεια προειδοποίησης QSO: Η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλης πηγής που παρέχει αναγνώριση διακριτικού ή πολλαπλασιαστή στο χειριστή, άλλης από ενός καναλιού αποκωδικοποιητή RTTY. Περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται σ αυτά, τη χρήση των DX Clusters, των ιστοσελίδων µε DX Spots (πχ. DX Summit), τοπική ή αποµακρυσµένη 3

4 τεχνολογία αποκωδικοποίησης συχνότητας (π.χ. CW skimmer ή δίκτυο Reverse Beacon) ή λειτουργικές ρυθµίσεις που εµπλέκουν άλλους ανεξάρτητους. IX. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 1. Οι συµµετέχοντες, κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που θα µπορούσε να επηρεάσει την υποβληθείσα βαθµολογία τους, θα πρέπει να λειτουργούν το σταθµό τους εντός των ορίων της κατηγορίας που διάλεξαν. 2. Ένα διαφορετικό διακριτικό πρέπει να χρησιµοποιηθεί για κάθε συµµετοχή. Μόνο το διακριτικό του συµµετέχοντα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να βοηθηθεί το σκορ του. 3. Μην υπερβείτε το όριο της συνολικής ισχύος εξόδου της επιλεγµένης κατηγορίας σε κάθε µπάντα. Η συνολική ισχύς εξόδου, σε κάθε µπάντα, οποιαδήποτε στιγµή, µετράται στην έξοδο του ενεργού ενισχυτή (-ών). 4. Το να σποτάρει κάποιος τον εαυτό του ή να ζητάει να σποταριστεί δεν επιτρέπεται. 5. Αποµακρυσµένος χειρισµός επιτρέπεται αν η φυσική θέση όλων των ποµπών, δεκτών και κεραιών είναι στην θέση λειτουργίας. Ένας σταθµός που λειτουργεί ελεγχόµενος από µακριά, πρέπει να υπακούει σε όλους τους περιορισµούς της άδειάς του και της κατηγορίας που συµµετέχει. Το διακριτικό πρέπει να έχει χορηγηθεί ή να επιτρέπεται από την Ρυθµιστική Αρχή της θέσης του σταθµού. 6. Αποµακρυσµένοι (τηλεχειριζόµενοι) δέκτες που βρίσκονται έξω από τη θέση λειτουργίας του σταθµού δεν επιτρέπονται. 7. Μόνο ένα σήµα στην κάθε µπάντα επιτρέπεται κάθε στιγµή. Όταν δύο ή περισσότεροι ποµποί υπάρχουν στην ίδια µπάντα, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιµοποιείται µια συσκευή υλικού (hardware), η οποία πρέπει να εµποδίζει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός σήµατος την ίδια στιγµή. Κλήση CQ εναλλακτικά, σε δύο ή περισσότερες συχνότητες, στην ίδια µπάντα, δεν επιτρέπεται. 8. Όλες οι αιτήσεις για επαφές, απαντήσεις σε κλήσεις, λήψη διακριτικών και των ανταλλαγών του διαγωνισµού, πρέπει να επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισµού, χρησιµοποιώντας το mode και τις συχνότητες του διαγωνισµού. 9. ιόρθωση των καταχωρηµένων στο ηµερολόγιο διακριτικών και των ανταλλαγών, µετά το διαγωνισµό, χρησιµοποιώντας κάποια βάση δεδοµένων, ηχογραφήσεις, ή άλλες µεθόδους επιβεβαίωσης, δεν επιτρέπεται. 10. Τα διακριτικά που καταχωρήθηκαν, πρέπει να είναι τα ίδια µε αυτά που ανταλλάχθηκαν στον αέρα από τους συµµετέχοντες, κατά τη διάρκεια του QSO. 11. Μόνο το 45,45 Baud, 170Hz shift mode Baudot επιτρέπεται. X. Ο ΗΓΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ (LOG): Η ηλεκτρονική υποβολή ηµερολογίων επαφών απαιτείται από όλους τους συµµετέχοντες που χρησιµοποιούν υπολογιστή για την καταχώριση των επαφών ή για να προετοιµάσουν τα ηµερολόγια του διαγωνισµού. 1. Το ηµερολόγιο επαφών (Log) ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει τα ακόλουθα για κάθε επαφή: σωστή ηµεροµηνία και ώρα σε UTC, συχνότητα (η µπάντα), διακριτικό του σταθµού που δουλεύτηκε, ανταλλαγή που στάλθηκε και ανταλλαγή που λήφθηκε. Ένα ηµερολόγιο χωρίς όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες µπορεί ανακαταταχθεί ως ηµερολόγιο για έλεγχο (Checklog). Οι επαφές πρέπει να καταχωρούνται την ώρα που τελειώνουν. Σταθµοί που διαγωνίζονται για πρωτιές στον κόσµο και στην ήπειρό τους, θα πρέπει να παρέχουν ακριβείς συχνότητες, για όλες τις επαφές, στο ηµερολόγιο επαφών. 2. Συµµετέχοντες στην κατηγορία µιας µπάντας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να συµπεριλαµβάνουν ΟΛΕΣ τις επαφές που έκαναν στη διάρκεια του διαγωνισµού, ακόµη κι αν είναι σε άλλες µπάντες. Μόνο οι επαφές που έκαναν στη µπάντα που ορίζουν στην επικεφαλίδα του αρχείου τύπου Cabrillo ή στο φύλλο περίληψης θα µετρήσουν για το σκορ τους. Ηµερολόγια µε επαφές µόνο σε µία µπάντα, θα ταξινοµηθούν ως συµµετοχές σε αυτή τη µπάντα. 3. Ο τύπος αρχείου Cabrillo είναι το πρότυπο για όλα τα ηµερολόγια. ες τη διεύθυνση για πλήρεις οδηγίες, προκειµένου να συµπληρώσετε την επικεφαλίδα ενός αρχείο τύπου Cabrillo. Εάν δεν τα καταφέρετε να συµπληρώσετε σωστά την επικεφαλίδα, µπορεί να συµµετάσχετε σε λάθος κατηγορία ή ακόµη και το ηµερολόγιό σας να ταξινοµηθεί ως µόνο για έλεγχο (checklog). Σηµείωση: Οι σταθµοί από τις ΗΠΑ πρέπει να υποδεικνύουν τη θέση λειτουργίας τους στην επικεφαλίδα του Cabrillo (πχ. LOCATION: OH). 4. Το ανέβασµα στην ιστοσελίδα µας είναι η προτιµώµενη µέθοδος υποβολής του ηµερολογίου σας. Η διεύθυνση για το ανέβασµα των ηµερολογίων σας είναι Η λήψη των ηµερολογίων σας µέσω είναι επίσης δυνατή. 4

5 Στείλτε τα ηµερολόγιά σας στη διεύθυνση Στο θέµα του (subject) γράψτε µόνο το διακριτικό µε το οποίο συµµετείχατε 5. Οδηγίες για ηλεκτρονικά ηµερολόγια που ΕΝ είναι τύπου Cabrillo. Εάν δε µπορείτε να στείλετε ένα αρχείο τύπου Cabrillo, παρακαλώ να επικοινωνήσετε µε το ιευθυντή του διαγωνισµού για βοήθεια, ώστε να υποβάλλετε το ηµερολόγιο επαφών σας µε άλλο τύπο αρχείου. 6. Οδηγίες για χειρόγραφα ηµερολόγια επαφών. Τα χειρόγραφα ηµερολόγια πρέπει να ταχυδροµηθούν στη διεύθυνση CQ WW RTTY DX Contest, PO Box 1877, Los Gatos, CA , USA. Κάθε χειρόγραφο ηµερολόγιο πρέπει να συνοδεύεται από ένα φύλλο περίληψης που να περιέχει όλες τις πληροφορίες του σκορ, την κατηγορία συµµετοχής, και το όνοµα και τη διεύθυνση του συµµετέχοντα µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 7. Επιβεβαίωση Συµµετοχής: Όλα τα ηµερολόγια που λαµβάνονται θα επιβεβαιώνονται µέσω . Μια λίστα µε όλα τα ηµερολόγια που ελήφθησαν θα υπάρχει στη διεύθυνση 8. Απόσυρση ηµερολογίου επαφών: Ένας διαγωνιζόµενος µπορεί να αποσύρει το ηµερολόγιό του για οποιοδήποτε λόγο, εντός 30 ηµερών από την προθεσµία υποβολής του. Επικοινωνήστε µε το ιευθυντή του ιαγωνισµού για οδηγίες. XI. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΑΦΩΝ 1. Όλες οι συµµετοχές πρέπει να σταλούν ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ µετά το τέλος του διαγωνισµού: όχι αργότερα δηλαδή από τις 23:59 UTC της 2 ας Οκτωβρίου Επαναϋποβολή µετά το τέλος της προθεσµίας θα έχει ως αποτέλεσµα να θεωρηθεί ως αργοπορηµένο ηµερολόγιο επαφών. 2. Παράταση µπορεί να ζητηθεί µέσω στο Η αίτηση πρέπει να αναφέρει ένα νόµιµο λόγο και πρέπει να ληφθεί πριν το τέλος της προθεσµίας υποβολής. Παρατάσεις χορηγούνται µόνο µε την επιβεβαίωση του ιευθυντή του ιαγωνισµού. 3. Τα ηµερολόγια που υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν µετά το τέλος της προθεσµίας, µπορεί να φανούν στα αποτελέσµατα, αλλά δε θα είναι επιλέξιµα για βράβευση. XII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Η επιτροπή του διαγωνισµού CQ WW RTTY DX είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εκδίκαση των συµµετοχών στο διαγωνισµό. Αναµένουµε από τους συµµετέχοντες να ακολουθήσουν τους κανονισµούς και τις καλύτερες ραδιοερασιτεχνικές πρακτικές. Παραβίαση των κανόνων του διαγωνισµού ή αντιαθλητική συµπεριφορά, µπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική δίωξη από την Επιτροπή. A. Αντιαθλητική Συµπεριφορά: Παραδείγµατα αντιαθλητικής συµπεριφοράς περιλαµβάνουν χωρίς να περιορίζονται σ αυτά: 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΑ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ οποιωνδήποτε επαφών κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µε µη ραδιοερασιτεχνικά µέσα όπως τηλέφωνα, ίντερνετ, µηνύµατα, Chat rooms, VoIP, κοινωνικά µέσα δικτύωσης ή ιστοσελίδες. 2. Εκποµπές από τον διαγωνιζόµενο εκτός των συχνοτήτων που επιτρέπει η άδειά του. 3. Η αλλαγή της ώρας µιας επαφής στο ηµερολόγιο επαφών, ώστε να πληρούνται οι κανόνες περί αλλαγής µπάντας. 4. Υπερβολικός αριθµός µη επαληθεύσιµων επαφών ή µη επαληθεύσιµων πολλαπλασιαστών. 5. Σήµατα µε υπερβολικό εύρος (πχ σπλαταρίσµατα, κλικς) ή αρµονικές σε άλλες µπάντες. 6. Σταθµοί που καλούν CQ χωρίς να αναφέρουν το διακριτικό τους εγκαίρως (πχ. 1 λεπτό) B. Πρόγραµµα Παρατηρητών: Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από κάποιον διαγωνιζόµενο να δεχτεί την επίσκεψη ενός παρατηρητή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. Αποτυχία να επιτρέψεις στον παρατηρητή της Επιτροπής, πλήρη πρόσβαση στο σταθµό κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα η συµµετοχή να µετρήσει ως Ηµερολόγιο Ελέγχου (Checklog). C. Πειθαρχικές ράσεις: Σε περίπτωση παραβίασης, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε αποκλεισµό, κατά την κρίση της Επιτροπής. 1. Οι αποκλεισµένες συµµετοχές θα παρατίθενται στο τέλος των δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων και δε θα είναι επιλέξιµες για βράβευση. 5

6 2. Κοινοποίηση των δράσεων της Επιτροπής θα γίνεται µε , στην παρεχόµενη, µέσω της υποβολής του ηµερολογίου, διεύθυνση. Ο διαγωνιζόµενος έχει πέντε µέρες για να προσφύγει κατά της απόφασης στο ιευθυντή του ιαγωνισµού. Από εκείνη τη στιγµή και µετά, η απόφαση είναι τελεσίδικη. 3. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την κατηγορία της κάθε συµµετοχής, µε βάση την εξέταση του ηµερολογίου επαφών ή άλλες πληροφορίες. D. Έλεγχος Ηµερολογίων Επαφών: Όλα τα ηµερολόγια επαφών θα ελεγχθούν χρησιµοποιώντας ειδικό πρόγραµµα αλλά και ανθρώπινη κρίση. 1. Οι διπλές επαφές θα αφαιρεθούν χωρίς επιπλέον ποινή. 2. Επαφές µε ληφθείσα λάθος ανταλλαγή αφαιρούνται χωρίς επιπλέον ποινή. 3. Λάθος σε διακριτικά ή διακριτικά που δεν είναι στο άλλο ηµερολόγιο, αφαιρούνται και τιµωρούνται µε αφαίρεση δύο φορές την αξία της λάθους επαφής. 4. Επαφές που δεν τηρούν τους κανόνες περί αλλαγής µπάντας για τις συµµετοχές πολλών χειριστών, αφαιρούνται χωρίς επιπλέον ποινή. XIII. ΗΛΩΣΗ. Υποβάλλοντας ένα ηµερολόγιο επαφών στην Επιτροπή του διαγωνισµού CQ WW RTTY DX και λαµβάνοντας υπ όψιν τις προσπάθειες της Επιτροπής να επανεξετάσει και να αξιολογήσει αυτό το ηµερολόγιο, ο διαγωνιζόµενος άνευ όρων και αµετάκλητα συµφωνεί ότι αυτός ή αυτή, έχει: 1) διαβάσει και καταλάβει τους κανόνες του διαγωνισµού και συµφωνεί ότι δεσµεύεται από αυτούς 2) λειτουργήσει το σταθµό του σύµφωνα µε τους κανόνες και τους κανονισµούς που διέπουν το ραδιοερασιτεχνισµό στη θέση λειτουργίας του σταθµού 3) συµφωνήσει ότι το ηµερολόγιο επαφών του µπορεί να είναι ανοιχτό στο κοινό και 4) αποδεχθεί ότι οι αποβολές και άλλες αποφάσεις της Επιτροπής είναι επίσηµες και οριστικές. Εάν κάποιος διαγωνιζόµενος δεν επιθυµεί ή δε συµφωνεί µε όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει ή να µην υποβάλλει το ηµερολόγιο επαφών του ή να το υποβάλλει µόνο για έλεγχο (check log) Ερωτήσεις σχετικά µε τους κανόνες του διαγωνισµού CQ WW RTTY DX πρέπει να υποβληθούν µε στο Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις µπορείτε να δείτε στη διεύθυνση (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µετάφραση παρέχεται ευγενώς από τον Κωνσταντίνο Χρ. Σταµάτη, SV1DPI. Οι επίσηµοι κανόνες είναι στα Αγγλικά και δηµοσιεύονται στο περιοδικό CQ και στην ιστοσελίδα 6

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής

Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής Διαγωνισμός CQ WW RTTY 2013 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000UTC και τελειώνει στις 2359UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2015 14-15 Φεβρουαρίου 2015 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. ΣΤΟΧΟΣ: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013

Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY 2013 9 10 Φεβρουαρίου 2013 Αρχίζει το Σάββατο στις 0000 UTC και τελειώνει στις 2359 UTC της Κυριακής I. Στόχος: Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσμίως να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010

CQ WW DX 2010 Contest. Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 CQ WW DX 2010 Contest Φωνή: 30-31 Οκτωβρίου 2010 CW: 27-28 Νοεμβρίου 2010 Έναρξη: Σάββατο 00:00 UTC και λήξη: Κυριακή 2400 UTC I. ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του διαγωνισμού είναι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013

Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 50 th anniversary IOTA Marathon Ο Μαραθώνιος για τήν 50η επέτειο των Islands On The Air IOTA Από την 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2013 Το 2014 θα είναι η χρονιά της 50 ης επετείου

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation All radio amateurs can participate in this contest. One participation for every callsign

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ τού Greek Islands On The Air award programme GIOTA Ποιά νησιά μετράνε. Γιά το GIOTA Award Programme μετράνε όλα τα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και βράχοι των Ελληνικών Θαλασσών πού σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

SZ1A. Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους!

SZ1A. Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους! SZ1A Ημερολόγιο σταθμού Contest ΕΡΔΕ στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου Ένας σταθμός για όλους! SV1DPI - 28/10/2015 Το ημερολόγιο αρχίζει να γράφεται τον Οκτώβριο του 2010, οπότε μόνο τα σημαντικά γεγονότα, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 21 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Dual Band ποµποδέκτη µας. Αυτός ο µοντέρνου σχεδιασµού ποµποδέκτης είναι πολύ καλής κατασκευής και σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κατηγορίες ασκήσεων στα απόλυτα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Εξισώσεις που περιέχουν απόλυτο μιας παράστασης και όχι παράταση του x έξω από το απόλυτο. α) Λύνουμε ως προς το απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή Επαρχιακό Τµήµα Λευκωσίας-Κερύνειας Φωτογραφικός ιαγωνισµός «Ασφάλεια στις Κατασκευές στην Κύπρο;» Ο Σύλλογος Πολιτικών ικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει ιαγωνισµό Φωτογραφίας µε θέµα: «Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Δημιουργικής Ανακύκλωσης

Διαγωνισμός Δημιουργικής Ανακύκλωσης MarLitCy MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» Διαγωνισμός Δημιουργικής Ανακύκλωσης *** Όροι και Προϋποθέσεις *** Εισαγωγή Τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα που προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 η ΕΓΓΡΑΦΕΣΤΕ 1. Πρέπει να σχηματίσετε μια ομάδα: - Με τρία ή τέσσερα μέλη. Ένα από αυτά θα είναι ο εκπρόσωπος της Ομάδας - Πρέπει να ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Εργου. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

DX ΝΕΑ (Εβδοµαδιαία ενηµερωτική έκδοση νέων του ραδιο ερασιτεχνισµού)

DX ΝΕΑ (Εβδοµαδιαία ενηµερωτική έκδοση νέων του ραδιο ερασιτεχνισµού) DX ΝΕΑ (Εβδοµαδιαία ενηµερωτική έκδοση νέων του ραδιο ερασιτεχνισµού) ΤΕΥΧΟΣ 48-19/12/2003 Σήµερα γράφουν και αντιγράφουν οι: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ SV1DPI (τηλ.6944854642) sv1dpi@arrl.net ΗΜΗΤΡΗΣ Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ Ο Διαγωνισμός με τίτλο: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2012-2013 1. Όροι Συμμετοχής Επιλεξιμότητα Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ είναι ανοιχτά σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί 1. Διοργανώτρια Εταιρεία: Ο διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» διοργανώνεται από και ανήκει στην εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, 347 Λεωφόρος Λεμεσού, βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π :7.24.09.1.6 28 Σεπτεμβρίου 2009 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY Ν. Π... Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού Πλατεία Κλαυθµώνος 105 61 Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τηλ.: 210 33 10 430 210 33 10 431 FAX: 210 33 10 429 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Σητείας σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

MarLitCy. MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!»

MarLitCy. MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» MarLitCy MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» ***Όροι και Προϋποθέσεις*** Εισαγωγή Τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και εκτείνεται πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου» Χολαργός, 14/04/2014 Α.Π.: 1411259 Πληροφορίες: κος. Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704) Προς : Πίνακα Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Απαντσεις σε ερωτµατα σχετικά µε τους όρους της διακρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα σχολεία, που δείχνουν ενδιαφέρον για τη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», υποχρεούνται : Πρώτα, να στείλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συμμετοχής στη Δ.Δ.Ε στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007 Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ιορθώσεις λαθών Οικοδοµοτεχνικών Έργων για τις περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ Άρθρο 1ο ΤΟ ΓΗΠΕ Ο Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ιαστάσεις 20 Χ 40 µέτρα 2 περιοχές τέρµατος και το υπόλοιπο γήπεδο Οι µεγάλες γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές Οι µικρές γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ». ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ :: : ««Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Σ Ε Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Π Ε» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το παρόν έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

SV QRP. Τεύχος 7ον. Φιλοξενία στήν Ιστοσελίδα τού aegeandxgroup.gr/sv-qrp/

SV QRP. Τεύχος 7ον. Φιλοξενία στήν Ιστοσελίδα τού aegeandxgroup.gr/sv-qrp/ Μηνιαίο Εργαστηριακό Περιοδικό επί Ραδιοερασιτεχνικών Θεμάτων Χαμηλής Ισχύος SV QRP Τεύχος 7ον. Μήν Οκτώβριος έτους Δισχιλιοστού Δεκάτου Πέμπτου 18 Οκτωβρίου 2015 Φθινοπωρινή Συνάντηση στά 40μ. 10:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. Άρθρο 6. Άρθρο 7

Άρθρο 5. Άρθρο 6. Άρθρο 7 Άρθρο 5 Αν του πουλί τοποθετηθεί για οποιονδήποτε λόγο σε λανθασμένη κατηγορία, αυτομάτως αποκλείεται από την έκθεση. Επίσης αποκλείονται τα πουλιά που σημάδια δεν τους επιτρέπουν την ορθή αναγνώρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ομάδες έκτακτης ανάγκης ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ. φωνή εικόνα δεδομένα ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ

ομάδες έκτακτης ανάγκης ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ. φωνή εικόνα δεδομένα ομάδων έκτακτης ανάγκης Ε.Ε.Ρ Η Ε.Ε.Ρ. σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων επικοινωνίας της και με στόχο την δημιουργία ενός στιβαρού δικτύου μετάδοσης φωνής, εικόνας και δεδομένων για χρήση πρώτιστα από τις «ομάδες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής MarLitCy MarLitCy «Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί για Καθαρές Ακτές!» Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής *** Όροι και Προϋποθέσεις*** Εισαγωγή Τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα που προκαλεί παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα