Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23"

Transcript

1 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; Το λειτουργικό σύστηµα ως επεκτεταµένη µηχανή Το λειτουργικό σύστηµα ως διαχειριστής πόρων Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η πρώτη γενιά ( ): Λυχνίες κενού και πίνακες συνδέσεων Η δεύτερη γενιά ( ): Τρανζίστορ και συστήµατα δέσµης Η τρίτη γενιά ( ): Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και πολυπρογραµµατισµός Η τέταρτη γενιά ( σήµερα): Προσωπικοί υπολογιστές Η οντογένεση ανακεφαλαιώνει τη φυλογένεση Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λειτουργικά συστήµατα µεγάλων υπολογιστών Λειτουργικά συστήµατα διακοµιστών Λειτουργικά συστήµατα πολυεπεξεργαστών 47 27

2 8 Περιεχόµενα Λειτουργικά συστήµατα προσωπικών υπολογιστών Λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου Ενσωµατωµένα λειτουργικά συστήµατα Λειτουργικά συστήµατα για έξυπνες κάρτες ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επεξεργαστές Μνήµη Συσκευές Ε/Ε ίαυλοι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιεργασίες Αδιέξοδα ιαχείριση µνήµης Είσοδος/Έξοδος Αρχεία Ασφάλεια Το κέλυφος Η ανακύκλωση των εννοιών ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση διεργασιών Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση αρχείων Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση καταλόγων ιάφορες κλήσεις συστήµατος Το Windows Win32 API Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μονολιθικά συστήµατα Πολυεπίπεδα συστήµατα Εικονικές µηχανές Οι εξωπυρήνες Το µοντέλο πελάτη-διακοµιστή Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 101

3 Περιεχόµενα 9 2 ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Το µοντέλο των διεργασιών Η δηµιουργία των διεργασιών Τερµατισµός διεργασιών Ιεραρχίες διεργασιών Καταστάσεις διεργασιών Υλοποίηση διεργασιών ΝΗΜΑΤΑ Το µοντέλο των νηµάτων Χρήση των νηµάτων Η υλοποίηση των νηµάτων στο χώρο του χρήστη Η υλοποίηση των νηµάτων στον πυρήνα Υβριδικές υλοποιήσεις Οι δραστηριότητες του χρονοπρογραµµατιστή Αναδυόµενα νήµατα Μετατροπή του µονονηµατικού κώδικα σε πολυνηµατικό ΙΑ ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Συνθήκες συναγωνισµού Κρίσιµες περιοχές Αµοιβαίος αποκλεισµός και αναµονή µε απασχόληση Λήθαργος και αφύπνιση Σηµατοφόροι Τα mutex Ελεγκτές Μεταβίβαση µηνυµάτων Φράγµατα ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑ ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το πρόβληµα του δείπνου των φιλοσόφων Το πρόβληµα αναγνωστών-συγγραφέων Το πρόβληµα του κοιµώµενου κουρέα ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή στο χρονοπρογραµµατισµό Χρονοπρογραµµατισµός στα συστήµατα δέσµης Χρονοπρογραµµατισµός στα αλληλεπιδραστικά συστήµατα Χρονοπρογραµµατισµός στα συστήµατα πραγµατικού χρόνου 195

4 10 Περιεχόµενα Πολιτικές και µηχανισµοί Χρονοπρογραµµατισµός νηµάτων H ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΙΕΞΟ Α ΠΟΡΟΙ Προεκτοπίσιµοι και µη προεκτοπίσιµοι πόροι Απόκτηση πόρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α ΙΕΞΟ Α Συνθήκες για την εµφάνιση αδιεξόδου Μοντελοποίηση των αδιεξόδων Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ Α ΙΕΞΟ Α Ανίχνευση αδιεξόδων όταν υπάρχει ένας πόρος από κάθε είδος Ανίχνευση αδιεξόδων όταν υπάρχουν πολλοί πόροι από κάθε είδος Ανάκαµψη από αδιέξοδο ΑΠΟΦΥΓΗ Α ΙΕΞΟ ΩΝ Τροχιές πόρων Ασφαλείς και ανασφαλείς καταστάσεις Ο αλγόριθµος του τραπεζίτη για ένα µόνο πόρο Ο αλγόριθµος του τραπεζίτη για πολλούς πόρους ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Α ΙΕΞΟ ΩΝ Προσβολή της συνθήκης του αµοιβαίου αποκλεισµού Προσβολή της συνθήκης δέσµευσης και αναµονής Προσβολή της συνθήκης της µη προεκτόπισης Προσβολή της συνθήκης της κυκλικής αναµονής 232

5 Περιεχόµενα ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Κλείδωµα σε δύο φάσεις Αδιέξοδα που δεν προκαλούνται από πόρους Λιµοκτονία H ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ Α ΙΕΞΟ Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Μονοπρογραµµατισµός χωρίς εναλλαγή ή σελιδοποίηση Πολυπρογραµµατισµός µε σταθερά διαµερίσµατα Η µοντελοποίηση του πολυπρογραµµατισµού Ανάλυση επιδόσεων συστήµατος που χρησιµοποιεί πολυπρογραµµατισµό Επανατοποθέτηση και προστασία ΕΝΑΛΛΑΓΗ ιαχείριση µνήµης µε χάρτες ψηφίων ιαχείριση µνήµης µε συνδεδεµένες λίστες ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Σελιδοποίηση Πίνακες σελίδων Οι συσκευές TLB Ανεστραµµένοι πίνακες σελίδων ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΙ ΩΝ Ο αλγόριθµος της βέλτιστης αντικατάστασης σελίδας Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας NRU Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας FIFO Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας της δεύτερης ευκαιρίας Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας του ρολογιού Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας LRU Προσοµοίωση του αλγορίθµου LRU µε λογισµικό Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας του λειτουργικού συνόλου Ο αλγόριθµος αντικατάστασης σελίδας WSClock Σύνοψη των αλγορίθµων αντικατάστασης σελίδας 285

6 12 Περιεχόµενα 4.5. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Το παράδοξο του Belady Αλγόριθµοι στοίβας Το αλφαριθµητικό απόστασης Πρόβλεψη του ρυθµού σφαλµάτων σελίδας ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Τοπικές και καθολικές πολιτικές κατανοµής Έλεγχος φορτίου Μέγεθος σελίδας ιαχωρισµός των χώρων εντολών και δεδοµένων Κοινόχρηστες σελίδες Πολιτική καθαρισµού ιασύνδεση εικονικής µνήµης ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ανάµιξη του λειτουργικού συστήµατος στη σελιδοποίηση Χειρισµός σφαλµάτων σελίδας Εφεδρικά αντίγραφα εντολών Κλείδωµα σελίδων στη µνήµη ευτερεύουσα µνήµη ιαχωρισµός πολιτικής και µηχανισµού ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ Υλοποίηση της αµιγούς κατάτµησης Κατάτµηση µε σελιδοποίηση: MULTICS Κατάτµηση µε σελιδοποίηση: Intel Pentium Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΟ ΟΣ/ΕΞΟ ΟΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ/ΕΞΟ ΟΥ Συσκευές Ε/Ε Ελεγκτές συσκευών E/E µε χαρτογράφηση στη µνήµη Άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA) Και πάλι οι διακοπές 344

7 Περιεχόµενα ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ε/Ε Στόχοι του λογισµικού Ε/Ε Προγραµµατισµένη Ε/Ε Ε/Ε οδηγούµενη από διακοπές Ε/Ε µε τη χρήση DMA ΕΠΙΠΕ Α ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ε/Ε Χειριστές διακοπών Οδηγοί συσκευών Λογισµικό Ε/Ε ανεξάρτητο από τις συσκευές Λογισµικό Ε/Ε για το χώρο του χρήστη ΙΣΚΟΙ Το υλικό των δίσκων ιαµόρφωση δίσκου Αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού βραχίονα δίσκου Χειρισµός σφαλµάτων Ευσταθείς αποθηκευτικοί χώροι ΡΟΛΟΓΙΑ Το υλικό των ρολογιών Το λογισµικό των ρολογιών Χρονιστές λογισµικού ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Υλικό τερµατικών RS Λογισµικό εισόδου Λογισµικό εξόδου ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Το υλικό των πληκτρολογίων, των ποντικιών, και των οθονών στους προσωπικούς υπολογιστές Λογισµικό εισόδου Λογισµικό εξόδου για τα Windows ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΙΚΤΥΩΝ Το σύστηµα X Window Το τερµατικό δικτύου SLIM 435

8 14 Περιεχόµενα 5.9 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Ζητήµατα υλικού Ζητήµατα που αφορούν το λειτουργικό σύστηµα Υποβαθµισµένη λειτουργία Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο/ΕΞΟ Ο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ονοµασία αρχείων οµή των αρχείων Τύποι αρχείων Πρόσβαση στα αρχεία Ιδιότητες αρχείων Ενέργειες στα αρχεία Παράδειγµα προγράµµατος που χρησιµοποιεί κλήσεις συστήµατος αρχείων Αρχεία µε χαρτογράφηση στη µνήµη ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Συστήµατα καταλόγων ενός επιπέδου Συστήµατα καταλόγων δύο επιπέδων Ιεραρχικά συστήµατα καταλόγων Ονόµατα διαδροµών Ενέργειες σε καταλόγους ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ιάταξη του συστήµατος αρχείων Υλοποίηση των αρχείων Η υλοποίηση των καταλόγων Κοινόχρηστα αρχεία ιαχείριση χώρου δίσκου Αξιοπιστία των συστηµάτων αρχείων Επιδόσεις των συστηµάτων αρχείων Συστήµατα αρχείων µε καταγραφική δοµή 513

9 Περιεχόµενα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Συστήµατα αρχείων για CD-ROM Το σύστηµα αρχείων CP/M Το σύστηµα αρχείων του MS-DOS Το σύστηµα αρχείων των Windows Το σύστηµα αρχείων UNIX V Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση βίντεο ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟ Το πρότυπο JPEG Το πρότυπο MPEG ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Χρονοπρογραµµατισµός οµογενών διεργασιών Γενικός χρονοπρογραµµατισµός σε πραγµατικό χρόνο Χρονοπρογραµµατισµός µονοτονικού ρυθµού Ο χρονοπρογραµµατισµός EDF ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Οι λειτουργίες ελέγχου των VCR Βίντεο σχεδόν κατά παραγγελία Βίντεο σχεδόν κατά παραγγελία µε λειτουργίες VCR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Τοποθέτηση ενός αρχείου σε ένα µοναδικό δίσκο ύο εναλλακτικές στρατηγικές οργάνωσης αρχείων Τοποθέτηση αρχείων για βίντεο σχεδόν κατά παραγγελία 578

10 16 Περιεχόµενα Τοποθέτηση πολλών αρχείων σε ένα δίσκο Τοποθέτηση αρχείων σε πολλούς δίσκους ΧΡΗΣΗ ΚΡΥΦΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Τοποθέτηση µπλοκ στην κρυφή µνήµη Τοποθέτηση αρχείων στην κρυφή µνήµη ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Στατικός χρονοπρογραµµατισµός δίσκου υναµικός χρονοπρογραµµατισµός δίσκου Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Υλικό πολυεπεξεργαστών Τύποι λειτουργικών συστηµάτων για πολυεπεξεργαστές Συγχρονισµός πολυεπεξεργαστών Χρονοπρογραµµατισµός πολυεπεξεργαστών ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Υλικό πολυ-υπολογιστών Λογισµικό επικοινωνίας χαµηλού επιπέδου Λογισµικό επικοινωνίας επιπέδου χρήστη Μακρινή κλήση διαδικασιών Kατανεµηµένη κοινόχρηστη µνήµη Χρονοπρογραµµατισµός πολυ-υπολογιστών Ισοστάθµιση φορτίου ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υλικό δικτύων Υπηρεσίες δικτύων και πρωτόκολλα Ενδιάµεσο λογισµικό που βασίζεται σε έγγραφα Ενδιάµεσο λογισµικό που βασίζεται στο σύστηµα αρχείων Ενδιάµεσο λογισµικό που βασίζεται σε κοινόχρηστα αντικείµενα Ενδιάµεσο λογισµικό που βασίζεται σε συντεταγµένες 674

11 Περιεχόµενα H ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Απειλές Εισβολείς Τυχαία απώλεια δεδοµένων ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κρυπτογραφία µυστικού κλειδιού Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού Μονόδροµες συναρτήσεις Ψηφιακές υπογραφές ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ Πιστοποίηση ταυτότητας µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης Πιστοποίηση ταυτότητας µε χρήση φυσικών αντικειµένων Πιστοποίηση ταυτότητας µε τη χρήση βιοµετρίας Αντίµετρα ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ούρειοι ίπποι Παραπλανητική σύνδεση Λογικές βόµβες Καταπακτές Υπερχείλιση περιοχής προσωρινής αποθήκευσης Γενικές επιθέσεις στην ασφάλεια ιάσηµα ψεγάδια στην ασφάλεια Αρχές σχεδιασµού για την ασφάλεια ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σενάρια καταστροφών από ιούς Τρόπος λειτουργίας των ιών Τρόποι εξάπλωσης των ιών Τεχνικές εναντίον των ιών και τρόποι προστασίας των ιών από αυτές Το σκουλήκι του ιαδικτύου Κινητός κώδικας Η ασφάλεια στην Java 754

12 18 Περιεχόµενα 9.6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πεδία ορισµού προστασίας Λίστες ελέγχου πρόσβασης υνατότητες ΕΜΠΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Έµπιστη βάση υπολογισµών Τυπικά µοντέλα ασφαλών συστηµάτων Πολυεπίπεδη ασφάλεια Ασφάλεια του Πορτοκαλί Βιβλίου Συγκεκαλυµµένα Κανάλια Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1: UNIX ΚΑΙ LINUX Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ UNIX UNICS Το PDP-11 UNIX Το φορητό UNIX Το Berkeley UNIX Το πρότυπο UNIX MINIX Linux ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ UNIX Οι στόχοι του UNIX Οι διασυνδέσεις µε το UNIX Το κέλυφος του UNIX Τα βοηθητικά προγράµµατα του UNIX Η δοµή του πυρήνα ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ UNIX Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση διεργασιών Η υλοποίηση των διεργασιών στο UNIX Η εκκίνηση του UNIX 829

13 Περιεχόµενα Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ UNIX Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση µνήµης στο UNIX Υλοποίηση της διαχείρισης µνήµης στο UNIX ΕΙΣΟ ΟΣ/ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ UNIX Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος για είσοδο/έξοδο στο UNIX Υλοποίηση της εισόδου/εξόδου στο UNIX Ρεύµατα ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ UNIX Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος αρχείων στο UNIX Υλοποίηση του συστήµατος αρχείων του UNIX NFS: Το σύστηµα αρχείων δικτύου Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ UNIX Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος που αφορούν την ασφάλεια στο UNIX Υλοποίηση της ασφαλείας στο UNIX ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: WINDOWS Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ WINDOWS MS-DOS Windows 95/98/Me Windows NT Τα Windows ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ WINDOWS Η διασύνδεση προγραµµατισµού εφαρµογών Win Το µητρώο ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η δοµή του λειτουργικού συστήµατος Η υλοποίηση των αντικειµένων Υποσυστήµατα περιβάλλοντος 924

14 20 Περιεχόµενα 11.4 ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ WINDOWS Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις API για τη διαχείριση εργασιών, διεργασιών, νηµάτων, και ινών Υλοποίηση διεργασιών και νηµάτων Προσοµοίωση του MS-DOS Εκκίνηση των Windows ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις συστήµατος για τη διαχείριση µνήµης Υλοποίηση της διαχείρισης µνήµης ΕΙΣΟ ΟΣ/ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΑ WINDOWS Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις API εισόδου/εξόδου Υλοποίηση της Ε/Ε Οδηγοί συσκευών ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ WINDOWS Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις API που αφορούν το σύστηµα αρχείων στα Windows Υλοποίηση του συστήµατος αρχείων των Windows Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ WINDOWS Θεµελιώδεις έννοιες Κλήσεις API που αφορούν την ασφάλεια Υλοποίηση της ασφάλειας ΧΡΗΣΗ ΚΡΥΦΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ WINDOWS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Στόχοι Γιατί είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ένα λειτουργικό σύστηµα; 999

15 Περιεχόµενα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Καθοδηγητικές αρχές Υποδείγµατα Η διασύνδεση κλήσεων συστήµατος Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η δοµή του συστήµατος Μηχανισµός ή πολιτική; Ορθογωνικότητα Ονοµασία Χρόνος δέσµευσης Στατικές ή δυναµικές δοµές; Αναλυτική ή συνθετική υλοποίηση; Χρήσιµες τεχνικές ΑΠΟ ΟΣΗ Γιατί είναι αργά τα λειτουργικά συστήµατα; Τι πρέπει να βελτιστοποιηθεί; Ανταλλαγές χώρου-χρόνου Κρυφή µνήµη Υποδείξεις Εκµετάλλευση της τοπικότητας Η βελτιστοποίηση της συνηθισµένης περίπτωσης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο µυθικός ανθρωποµήνας Η δοµή της οµάδας Ο ρόλος της πείρας Όχι ασηµένιες σφαίρες ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λειτουργικά συστήµατα µε µεγάλους χώρους διευθύνσεων ικτύωση Παράλληλα και κατανεµηµένα συστήµατα Πολυµέσα Υπολογιστές µε µπαταρίες Ενσωµατωµένα συστήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1044

16 22 Περιεχόµενα 13 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Εισαγωγικές και γενικές εργασίες ιεργασίες και νήµατα Αδιέξοδα ιαχείριση µνήµης Είσοδος/έξοδος Συστήµατα αρχείων Λειτουργικά συστήµατα πολυµέσων Συστήµατα πολλών επεξεργαστών Ασφάλεια UNIX και Linux Windows Αρχές σχεδιασµού ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1059 Ευρετήριο 1085

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 31. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους προσωπικούς υπολογιστές... 39

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 31. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους προσωπικούς υπολογιστές... 39 8 Ο Οδηγός της Cisco για τις Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (IT Essentials) Περιεχόμενα Εισαγωγή... 31 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους προσωπικούς υπολογιστές... 39 Στόχοι...39 Βασικοί όροι...39 Επεξήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002 Βασικά για Λ.Σ., τι είναι και τι έργο επιτελούν, από τί αποτελούνται, Σύντοµη Ιστορία, οµή Λ.Σ., Κατηγορίες Λ.Σ. ιεργασίες και διαχείριση µνήµης ιαχείριση Αρχείων, διαχείριση Εισόδου/Εξόδου, Φλοιός Το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Λειτουργικά Συστήματα Μέρος 1 ο Δρ Διονύσης Κεχαγιάς Δρ Φιλαρέτη Τσαλακανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλετρολόγωνν Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Πίνακας περιεχομένων Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!...xxxv Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2004 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ... 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ρ Ελευθέριος Μπόζιος για τις διδακτικές ανάγκες του µαθήµατος ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Τµήµατος Πληροφορικής Σ.Τ.ΕΦ. A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών»

Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» ιπλωµατική Εργασία «Μελέτη του λειτουργικού συστήµατος Windows CE

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων. B Κύκλος Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων. B Κύκλος Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα ΑΣΠΑΙΤΕ Τµήµα Εκπ/κών Ηλεκτρονικής Ειδικό Πρόγραµµα Σπουδών Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ B Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµ. Εξάµηνα Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Επισκόπηση υνατότητες Εκτός από όλες τις δυνατότητες που συµπεριλαµβάνονται στον Windows Server 2003, Standard Edition, ο Windows Server 2003, Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ανάπτυξη Συστήµατος για την Ανίχνευση Επιθέσεων σε IP ίκτυα µε Χρήση Αναγνώρισης Ανώµαλης Συµπεριφοράς Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Βαλεοντής Ευτύχιος Α.Μ. 341 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων Ενσωματωμένων Συστημάτων

Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων Ενσωματωμένων Συστημάτων Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων Ενσωματωμένων Συστημάτων Διδακτορική Διατριβή Αρτέμιος Γ. Βογιατζής Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πτυχιούχος Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα