: 13 / : 370 / 2011 : :00 13/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ήµου Σερρών Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 18 η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 13/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 41 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αγοραστός Αγοραστός Αναστασιάδης Αντώνιος Αποστολίδου Ραχήλ Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Βαλτσάνης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ηµητρίου Ευστράτιος ήµου Ιωάννης ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Ίντος ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς. 1 Καλαϊτζίδης Βασίλειος Κατιρτζόγλου Βασίλειος Κοτρώνης Παναγιώτης Μερετούδης ηµήτριος Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Μυστακίδης Παύλος Νιζάµης ηµήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Τατούδης Παναγιώτης Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κωνσταντίνος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος

2 Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Το 50 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 3 ο µετά από ψηφοφορία κατά την οποία µειοψήφισαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. : Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Γκότσης Ηλίας, ινάκης Κωνσταντίνος, Ίντος ηµήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μοσχολιός Ζωγράφος, ούκας Γεώργιος και Νιζάµης ηµήτριος. Κατά την συζήτηση των θεµάτων 1 ο, 2 ο, 50 ο απουσίαζαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Τατούδης Παναγιώτης και Παπαδοπούλου Φωτεινή. Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου της συνεδρίασης σύµφωνα µε τον κανονισµό (4 ώρες συνεδρίας + µία ώρα), κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχισή της την εποµένη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 21:00. Από τη συνεδρίαση της 19 ης Απριλίου 2011, απουσίαζαν δικαιολογηµένα οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ηλιοπούλου Σταλαχτή, Κοτρώνης Παναγιώτης και Σαραντίδου Ερµοφύλη. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από: α) την υπ αριθµ / εισήγηση του ήµου. β) την υπ αριθµ. 1/2011 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Σερρών, περί «Γνωµοδότησης επί του κανονισµού καθαριότητας του ήµου Σερρών». γ) την υπ αριθµ. 5/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης σχεδίου Κανονισµού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ήµου Σερρών». δ) το υπόµνηµα του Φιλοζωϊκου Οµίλου Σερρών, το οποίο κατέθεσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ενώπιον του Σώµατος, η Πρόεδρός του κα Ζωή Κοντού και το οποίο έχει ως εξής: << Η σηµερινή ψήφιση του συγκεκριµένου θέµατος στο ΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙ ΙΑ ΖΩΑ εκ µέρους του ηµοτικού Συµβουλίου παρέλκει για δυο βασικούς λόγους: 1) Καταρχήν διότι επίκειται άµεσα η ψήφιση ενός νέου νόµου, ενός νέου θεσµικού πλαισίου το οποίο έρχεται να ρυθµίσει κατά τρόπο καθολικό όλα τα σχετικά ζητήµατα και µάλιστα από την οργανωµένη Πολιτεία µε τον πιο αυθεντικό τρόπο, µε αποτέλεσµα στην παρούσα φάση να µην είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι αν αυτά που ψηφίζουν είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Νόµου, που αποτελεί πάντως κανόνα δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος και κατισχύει, υπερισχύει δηλαδή αυτοµάτως έναντι οιουδήποτε κανονισµού όπως ο προκείµενος που κατατίθεται σήµερα προς ψήφιση. 2

3 Επιπρόσθετα ακόµη και ο ισχύων νόµος καθορίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων και εποµένως δεν µπορεί µια δηµοτική απόφαση να υπερισχύει του νοµικού καθεστώτος. 2) Το Φιλοζωικό Σωµατείο που σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς διαθέτει και ευθύνες και αρµοδιότητες επί των συναφών ζητηµάτων πολύ απλά δεν εισακούστηκε ούτε καν κλήθηκε για συµβουλευτικό ρόλο ωστόσο θα κληθεί µετά την ψήφιση του κανονισµού να συνεργαστεί µε τον ήµο για την εφαρµογή του, πράγµα άτοπο αν όχι αντιφατικό. Για όλους αυτούς τους λόγους προστιθέµενου και του ότι κλονίζεται πλέον και το φιλοζωικό συναίσθηµα των Σερραίων αλλά και του ότι στην πόλη αυτή επιτέλους και τα ζώα είτε είναι αδέσποτα είτε συντροφιάς έχουν δικαίωµα συνύπαρξης µε τους ανθρώπους, είναι επιτακτική η ανάγκη να αποσυρθεί η παράγραφος 25.2, 25.4 και 25.5 καθώς επίσης και το άρθρο 26 περί σταυλισµού οικόσιτων ζώων και να επανέρθει προϊόντος του χρόνου σε µεταγενέστερη φάση εφόσον ψηφιστεί ο νέος Νόµος και καταστεί σαφές το καινούργιο νοµικό πλαίσιο του οποίο πραγµατικά είναι περισσότερο καινοτόµο, µε αυστηρές ποινές και πρόστιµα αλλά και αίσθηµα ευθύνης και σεβασµού σε ανθρώπους και ζώα >>. Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» κ. Στεργίου Νικόλαος, έκανε παρέµβαση λέγοντας τα εξής: << Υπάρχει σήµερα σε δηµόσια διαβούλευση το καινούργιο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που αλλάζει τον Ν. 3170/2003. Γι αυτό λαµβάνοντας υπόψη και την άποψη του Φιλοζωϊκού Οµίλου επί του θέµατος, ζητώ, να απαλειφθούν οι παράγραφοι 25.2 και 25.5 του ΙΑ Κεφαλαίου του προς έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος και να προστεθούν µετά την ψήφιση του νέου Νόµου >>. και σχετική συζήτηση, µε 36 ψήφους υπέρ και 3 κατά, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κώδικα ήµων Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Κανονισµό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ήµου Σερρών, ο οποίος έχει ως εξής: 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο & Α ΣΤΟΧΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12 Αντικείμενο Αρμοδιότητα Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 34 Χώροι Προσδιορισμός παραγωγής για και την και ταξινόμηση εφαρμογή υπεύθυνοι των απορριμμάτων τήρησης διατάξεων του διατάξεων κανονισμού Κεφάλαιο 56 Β - Υποχρεώσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του των Δήμου εργαζομένων ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 Εξαιρέσεις και άλλες διατάξεις καθαριότητας Κεφάλαιο ΑΡΘΡΟ απορρίμματα 8 Γ Υποχρεώσεις - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ υπευθύνων ΚΑΤΟΙΚΩΝ για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο 9 Δ Υποχρεώσεις - υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ απορριμμάτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ μεταφέρονται 11 Υποχρεώσεις από το Δήμο υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δε ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο Ε Γενικές Υπεύθυνοι - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ διατάξεις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 14 Υποχρεώσεις υπευθύνων οικοδομικών εργασιών 4

5 Κεφάλαιο ΑΡΘΡΟ ΣΤ Γενικές Προσδιορισμός - ΕΡΓΑΣΙΕΣ διατάξεις ΑΠΟ προστίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο Ζ Γενικά Υποχρεώσεις - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κεφάλαιο Η - ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση ΑΡΘΡΟ Αστικά Ρύπανση λύματα Κεφάλαιο Θ - από υγρά απόβλητα ΑΡΘΡΟ Υπαίθρια Σταθερές ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ εστίες καύση καύσης ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για τη θέρμανση Κεφάλαιο Ι - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κτιρίων και νερού ΑΡΘΡΟ Υποχρεώσεις Εγκαταλελειμμένα οδηγών Κεφάλαιο ΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ οχήματα ΑΡΘΡΟ Σταυλισμός Υποχρεώσεις οικόσιτων ιδιοκτητών ζώων ή συνοδών κατοικίδιων ζώων ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο ΙΒ Υποχρεώσεις - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Δήμου αδειούχων ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ παραγωγών ΧΩΡΩΝ πωλητών ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ και εργαζομένων ΑΓΟΡΩΝ Λαϊκές Αγορές στις Κεφάλαιο ΑΡΘΡΟ ΙΓ - Καθαριότητα Υπαίθρια ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ αποθήκευση πεζοδρομίων ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ υλικών και γενικές εργασίες ΧΩΡΟΙ 5

6 Κεφάλαιο Α. ΔΗΜΟΣΙΟ 31 ΙΔ Προστασία - ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και διατήρηση ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μέτρα Αρμόδιες προστασίας υπηρεσίες υφιστάμενου πρασίνου Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κανόνες Παραβάσεις ΠΡΑΣΙΝΟ χρήσης και κυρώσεις δημόσιου χώρου πρασίνου από το κοινό Μέτρα Προστασία Επιτρεπτές προστασίας ιδιωτικού και μη επιτρεπτές πρασίνου Οικολογικό Άδειες αντιστάθμισμα ενέργειες σε ιδιωτικό χώρο πρασίνου ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο 41 ΙΕ Παραβάσεις - και κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 42 Ρύπανση ΡΥΠΑΝΣΗ από ΑΠΟ διαφημίσεις ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Κεφάλαιο ΑΡΘΡΟ ΙΣΤ - Καθαριότητα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ οικοπέδων Ιδιωτικών ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ χώρων ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Κεφάλαιο ΙΖ Θόρυβος Μηχανικό - ΛΟΙΠΕΣ - σάρωμα Ηχορύπανση ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Μεταφορά Φθορές στη και δημοτική φορτοεκφόρτωση οδών περιουσία Κεφάλαιο ΙΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ αντικειμένων ΑΡΘΡΟ Κεφάλαιο 49 ΙΘ Πρόστιμα ΑΡΘΡΟ 50 Ενστάσεις - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6

7 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Η Το για περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθηµερινή λειτουργία των πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλλους, την υπηρεσιών Τοπική τη διαχείριση Αυτοδιοίκηση, των τοπικών η οποία υποθέσεων, σύμφωνα με το επιδιώκει, Σύνταγμα μέσω της χώρας των προσφερόμενων είναι υπεύθυνη αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το µετά την χρήση εφαρμογής στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της τους. καθαριότητα του παρόντος της πόλης κανονισμού: και των οικισμών προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ποιότητας διασφάλιση της δημόσιας υγείας εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και των οικισμών και της τουριστικού ζωής των κατοίκων την αναβάθμιση ενδιαφέροντος των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και περιοχών ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών ανακύκλωση, σωστή διαχείριση διάθεση) των αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, μεθόδους ενίσχυση που δεν εναλλακτικών επιβαρύνουν μορφών το περιβάλλον διαχείρισης στερεών αποβλήτων με δημιουργία ενίσχυση νέων οικονομικών θέσεων εργασίας δραστηριοτήτων ΑΡΧΕΣ την ενεργό συμμετοχή των δημοτών κατοίκους Ο κανονισμός και τους και η εν πολιτική γένει χρήστες συνεργασίας των υπηρεσιών του νέου Καθαριότητας, Δήμου με τους διέπεται δημότες, από τους τις εξής βασικές αρχές: 7

8 «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΥ «ΠΡΟΛΗΨΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Το κοινωνικό αρμοδιότητες καθαρό αγαθό, φυσικό προστατεύεται και δομημένο από περιβάλλον την κείμενη χρήζει νομοθεσία συνεχούς και εμπίπτει φροντίδας, άμεσα είναι δημόσια και ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει την ευθύνη για στις και τον καθορισμό υγεία, τη θέσπιση των υποχρεώσεων σχετικών κανόνων, των πολιτών. τη διαχείριση των μέσων καθαριότητας Η από εκσυγχρονισμό καθημερινή την τοπική δράση κοινωνία κατά της καθώς ρύπανσης ενεργεί χρειάζεται συμπληρωματικά αυξημένη και οικολογική ενισχυτικά συνείδηση σε διαρκή βάση των από υποδομών τη Δημοτική και Αρχή των με μέσων την εφαρμογή καθαριότητας, σύγχρονων που πραγματοποιείται τεχνικών με και τον βέλτιστη Σ αυτή αξιοποίηση τη συνεχή των προσπάθεια ανταποδοτικών σημαντικός εσόδων. είναι ο ρόλος που μπορεί να έχει τη θέσπιση αλλά και την και η προστασίας αυστηρή εφαρμογή του περιβάλλοντος ενός σύγχρονου που θα κανονισμού ρυθμίζει την για καθημερινότητα την καθαριότητα της η πόλης Υπηρεσίας, και των στα δύο θέματα μερών. ξεκάθαρους αυτά και όρους θα καλύπτει σε ότι αφορά όλο το τα πλέγμα δικαιώματα των σχέσεων και τις υποχρεώσεις πολιτών και προστασία δικαίωμα ποιότητα των ζωής, των πολιτών πολιτών η δημόσια και από υποχρέωση υγεία, τις η συνέπειες ασφαλής της Κεντρικής διαβίωση φυσικών Διοίκησης των καταστροφών, κατοίκων και της της αποτελούν πόλης, Τοπικής η Αυτοδιοίκησης. δημόσια μνημείων κάθε είδους υγεία, και του υποβαθμίζει ρύπανση φυσικού κάλλους. της την ατμόσφαιρας ποιότητα ζωής αποτελεί των πολιτών, παράγοντα τη που διατήρηση απειλεί των τη Η δυνάμει ελάχιστο παραγωγή σπατάλη δυνατό. αποβλήτων φυσικών αποτελεί πόρων, μορφή που πρέπει ρύπανσης με και κάθε ταυτόχρονα μέσο περιορίζεται πραγματική ή στο εν καθώς μπορούν Κατά συνέπεια, και να η μείωση συμβάλλουν η πρόληψη της περιεκτικότητας στην και η προστασία μείωση σε παραγωγής του επικίνδυνες περιβάλλοντος αποβλήτων ουσίες και (ποιοτική (ποσοτική τη βελτίωση βελτίωση), μείωση) συνθηκών δημόσιας υγιεινής. των 8

9 Η ανάκτησης ενεργειακών αξιοποίηση ενέργειας με την των προώθηση υλικών της από ανακύκλωσης τα απόβλητα, και περιορίζει σε ειδικές την περιπτώσεις εναλλακτικές πόρων. και περιβαλλοντικά ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης σπατάλη απορριμμάτων Οι παραγωγοί των συμβάλλουν προϊόντων στην καθώς προστασία και οι βιομηχανίες, του περιβάλλοντος. οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, των πρέπει και Τέλος, διάθεση η να ενεργός λαμβάνουν συσκευασιών συμμετοχή μέτρα πρόσφορων τόσο των για δημοτών, την για πρόληψη ανάκτηση κατοίκων όσο ή και επαναχρησιμοποίηση. και επισκεπτών για την παραγωγή, της πόλης χρήση των διατάξεων οικισμών του στα παρόντος προγράμματα κανονισμού ανακύκλωσης είναι ζητούμενο και εθελοντισμού ώστε να και αναβαθμιστεί η τήρηση των και ποιότητα Οι υπηρεσίες ζωής στο καθαριότητας Δήμο μας. είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους η χρήστες την Ο ρυπαίνων συμβολή των τιμωρείται τους, υπηρεσιών στη διαμόρφωση με συμμετέχουν, διοικητικές, του οικονομικές με αντικειμένου κριτήρια, αλλά ανάλογα της και Καθαριότητας. ποινικές με τις δυνάμεις κυρώσεις. τους και Στόχοι ΣΤΟΧΟΙ και Η να μεγιστοποίηση επιδίωξη του παρόντος της ορθολογικής Κανονισμού διαχείρισης είναι: του μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών των πόρων, στερεών να επιτευχθεί αποβλήτων, μείωση ώστε συλλογής, ενίσχυση κόστους αποκομιδής διαχείρισης της προσπάθειας και και μεταφοράς αύξηση βελτίωσης της αυτών. αποτελεσματικότητας των προσφερομένων του συστήματος υπηρεσιών στους δραστηριοποιούνται εργασιακών δημότες, συνθηκών κατοίκους, στην των περιοχή επισκέπτες εργαζομένων. ευθύνης της πόλης του Δήμου και τους και επαγγελματίες η αναβάθμιση που των Ειδικότερα: Με την την των ενίσχυση πολιτών αναδιοργάνωση και του την εξοπλισμού, εφαρμογή των υπηρεσιών, την των καθιέρωση διατάξεων την του ανανέωση τακτικής παρόντος επικοινωνίας των κανονισμού κάθε είδους και επιδιώκεται: ενημέρωσης μέσων και Η οικισμών. διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης και των 9 Η

10 επιπτώσεων προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών διασφάλιση από την κάθε είδους ρύπανση. οικιακών Η προστασία της της προστασίας δημόσιας υγείας πολιτών και των και εργαζομένων συνθηκών υγιεινής καθώς ανάμειξη και η απορριμμάτων περιβάλλον. απορριμμάτων σε κοινόχρηστους με επικίνδυνα χώρους, τη απόβλητα, διασπορά και από διάχυσή την τους έκθεση στο Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, δαπανών που μπορούν να ανακυκλωθούν. άλλων μείωση της αποκομιδής οικονομικής ογκωδών επιβάρυνσης αντικειμένων, των πολιτών, ειδικών με τον απορριμμάτων περιορισμό των και απορρίμματα κατηγοριών και δεν αποβλήτων, εμπίπτουν στις τα υποχρεώσεις οποία δεν εντάσσονται του Δήμου. στα «οικιακά» κινήτρων, Η παροχή ενθάρρυνση την στοιχείων ενημέρωση της στην ενεργού και Διοίκηση, την συμμετοχής κατάρτιση. ώστε να των καταστεί πολιτών δυνατή με η την ορθολογική παροχή Ο κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια. πόλης νέος και κανονισμός των οικισμών είναι σχεδιασμένος και να υπηρετεί να ανταποκρίνεται αρχές και στόχους στις σύγχρονες που αφορούν ανάγκες στην της τήρηση διασφάλιση της της της καθαριότητας, δημόσιας υγείας, στην στη προστασία βελτίωση της του λειτουργικότητας φυσικού περιβάλλοντος, της πόλης (στερεά ποιότητας απόβλητα). ζωής των Εκτός κατοίκων των παραπάνω και στην βασικό ορθολογική μέλημα διαχείριση είναι των η ενημέρωση απορριμμάτων και πολιτών προελέχθη, και αποτελεί η ενίσχυση βασική της αρχή ενεργού και συμμετοχής προϋπόθεση τους επιτυχίας. στην προσπάθεια, που όπως Με Ν.3463/2006 Καθαριότητας βάση τα παραπάνω ΦΕΚ και 114/ Προστασίας και έχοντας Περιβάλλοντος «Κώδικα υπόψη Δήμων την του ισχύουσα & Κοινοτήτων) Δήμου νομοθεσία Σερρών ο νέος (άρθρο παρουσιάζεται Κανονισμός 79 του κωδικοποιημένος ως εξής : 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 1 Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ Αντικείμενο Η αποτελούν προστασία του του παρόντος περιβάλλοντος Κανονισμού Σε κοινωνικά αγαθά άμεσης και προτεραιότητας η καθαριότητα για της κάθε πόλης ευνομούμενη και των οικισμών συνεργασία κάθε πόλη, που αποτελεί κύτταρο της πολιτείας, αυτό επιτυγχάνεται με Πολιτεία. ρυθμίζουν Δήμου και δημοτών κατοίκων και διέπεται από διατάξεις, συνεχή Όλοι χώροι τις υποχρεώσεις όπως προσδιορίζονται και δικαιώματά στην τους. Υγειονομική Διάταξη Ειβ /301/64 που άρθρου οικοδομές, 1 παρ. αυλές, 3 και οικόπεδα, ειδικότερα δρόμοι, οποιοσδήποτε πεζοδρόμια, κλειστός άλση, και ανοιχτός πλατείες, χώρος, τόποι του συγκέντρωσης Ο παρών κανονισμός ή αναψυχής έχει ως κ.λ.π. αντικείμενο: θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί. διασφάλιση τήρηση της της καθαριότητας δημόσιας υγείας, της πόλης, την γνωστοποίηση ορθολογική προστασία του διαχείριση των περιβάλλοντος, σχετικών των απορριμμάτων δημοτικών διατάξεων στερεών και αποβλήτων, την εφαρμογή τους. Οι διατάξεις διατάξεις της κείμενης του παρόντος νομοθεσίας. κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις Άρθρο Αρμοδιότητα Η 2 Διεύθυνση αρμοδιότητα για την για εφαρμογή την εφαρμογή των διατάξεων των διατάξεων του κανονισμού Οικονομικών Καθαριότητας, και στη Δημοτική στη Διεύθυνση Αστυνομία Τεχνικών ή στην του Υπηρεσιών, αρμοδιότητα κανονισμού στη των ανήκει Διεύθυνση εκάστοτε στη αρμοδίων Δήμου. διαπιστωτικών Η υπηρεσιών Δημοτική πράξεων Αστυνομία σύμφωνα που αφορούν εξουσιοδοτείται με τον σε παραβάσεις Οργανισμό και είναι και Εσωτερικών η αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσιών για Οικονομικών την έκδοση του Υπηρεσιών δύναται κρίνεται σκόπιμο. να (τμήμα αναπροσαρμόζονται Οι Εσόδων) φορείς για και την με οι κάτοικοι απόφαση επιβολή της των του πόλης προστίμων. Δημοτικού μας και Συμβουλίου κάθε Όλα άλλο τα πρόστιμα όργανο όποτε 11

12 ύστερα πιο αποστολής πάνω από υπηρεσία εξουσιοδότηση (Δημοτική του Αστυνομία) Δημοτικού Συμβουλίου για την αποτελεσματικότερη οφείλουν να συνδράμουν επιτέλεση την Αστυνομικός, της. για Στους την έκδοση ελέγχους των που διαπιστωτικών θα διενεργεί πράξεων, ο εκάστοτε μπορεί οριζόμενος να συμπράττει Δημοτικός της εκπρόσωπό (από κοινού έξοδος της τόσο στην η Δ/νση πόλη, Τεχνικών τα δημοτικά Υπηρεσιών και κοινοτικά όσο διαμερίσματα). και η Δ/νση Καθαριότητας με Άρθρο Χώροι Για 3 όροι την έχουν παραγωγής εφαρμογή τις εξής απορριμμάτων έννοιες: διατάξεων και του υπεύθυνοι παρόντος τήρησης κανονισμού, των διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι πρόσκαιρα, κοινόχρηστους 3.1. «Κατοικίες» άτομα, χώρους θεωρούνται οικογένειες. των πολυκατοικιών οι Υπεύθυνοι αυτοτελείς και είναι χώροι, συγκροτημάτων ιδιοκτήτες όπου κατοικούν, είναι τους, ο διαχειριστής. για μόνιμα δε τους ή Αν δεν κτιρίου. υπάρχει διαχειριστής, όλοι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων λειτουργούν εργαστήρια 3.2. «Καταστήματα και κάθε βιοτεχνίες. φύσεως - Επιχειρήσεις» Υπεύθυνοι εμπορικές τήρησης θεωρούνται επιχειρήσεις των διατάξεων οι καθώς αυτοτελείς είναι και το τα πρόσωπο χώροι, κάθε είδους όπου πρόσωπα επιχειρήσεων στο που όνομα χαρακτηρίζονται των οποίων σαν ασκείται καταστήματα. η επιχείρηση Πιο συγκεκριμένα ή ο διευθυντής υπεύθυνοι ή των τα είναι : Γενικός Για προσωπικές ανώνυμες εταιρείες: επιχειρήσεις:ο ο Πρόεδρος, ιδιοκτήτης Αντιπρόεδρος, ή ο διευθυντής Διευθύνων τους Διευθυντής. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: ο Διαχειριστής τους. Σύμβουλος και Για ομόρρυθμες Σωματεία: κοινοπραξίες ο Πρόεδρος και αποτελούμενες ετερόρρυθμες και το Διοικητικό από εταιρείες: φυσικά Συμβούλιο. ο Διαχειριστής. αποτελούν Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα: πρόσωπα: οι τα νόμιμοι πρόσωπα εκπρόσωποι που τις των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 12

13 επαγγέλματα, «Γραφεία» για γραφεία μόνιμα θεωρούνται ή το πρόσκαιρα. πρόσωπο οι αυτοτελείς ή Υπεύθυνοι τα πρόσωπα χώροι, είναι: στο όπου όνομα ασκούνται των οποίων οποιαδήποτε επάγγελμα προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής ασκείται το για τις ανώνυμες υπόλοιπες εταιρίες επιχειρήσεις ο εκπρόσωπος ο προϊστάμενος κατά το διοικητικού. καταστατικό εντός αυτών «Οικόπεδα ή εκτός σχεδίου και Γήπεδα» στους οποίους θεωρούνται υπεύθυνος οι ακάλυπτοι είναι ο κύριος, χώροι, ο περιφραγμένοι νομέας ή ο κάτοχος ή μη, στεγασμένοι για 3.5. τις «Βιομηχανικές παραγωγικές ή υπαίθριοι δραστηριότητές και χώροι, βιοτεχνικές που χρησιμοποιούνται τους μονάδες την και υποστήριξής από εργαστήρια» βιομηχανικές τους. θεωρούνται Στις επιχειρήσεις μονάδες οι αυτές πρόσωπο, στο Δήμο. υπεύθυνος Αν οριζόμενο τέτοιο για πρόσωπο την εκάστοτε αποφυγή από δεν στερεών έχει τη διεύθυνση ορισθεί, και αέριων υπεύθυνοι της μονάδας ρύπων, θεωρούνται θα και είναι γνωστοποιούμενο συγκεκριμένο και ο διευθυντής της μονάδας. ο ιδιοκτήτης εργασίες στις 3.6. εργασίες «Υπεύθυνοι αυτές, αυτές. οι μεταφοράς οδηγοί, χειριστές και Μεταφόρτωσης» μηχανημάτων και θεωρούνται γενικά όλοι οι όσοι εκτελούντες συμμετέχουν τις εντολέας επιβλέπων 3.7. «Υπεύθυνοι του μηχανικός, έργου οικοδομικών και μεταφορέας, αλληλεγγύως ή άλλων χειριστής υπεύθυνος εργασιών» μηχανήματος κάθε θεωρούνται εργολάβος, ή εργάτης υπεργολάβος, ο που ιδιοκτήτης συνεργεί ο ή στη 3.8. διάπραξη της παράβασης. ο ακίνητο μισθωτής «Υπεύθυνοι αλλά του και αυτοί ενοικιαζόμενων που και το σε χρησιμοποιούν. περίπτωση ακινήτων» αδυναμίας θεωρούνται Δηλαδή ειδοποίησης υπεύθυνοι αυτοί καθαριότητας που αυτού, κατέχουν είναι είναι το ιδιοκτήτης του ακινήτου. ο 13

14 Άρθρο 4 Ως Προσδιορισμός απορρίμματα και ταξινόμηση στερεά απόβλητα των απορριμμάτων νοούνται δραστηριότητες οι ουσίες ή αντικείμενα, στο που πλαίσιο προέρχονται του παρόντος από κανονισμού, ψυχαγωγίας και και γενικώς παράγονται χώρους σε αστικού χώρους - οικιστικού διαβίωσης, περιβάλλοντος, εργασίας, παραγωγής, ανθρώπινες εγκαταλελειμμένα Νομοθεσία και τις ή πρόκειται πρόσφατες να εγκαταλειφθούν. διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμφωνα με Ένωσης την κείμενη και και Εθνική όπως είναι αναφέρονται τις ΕΙΔΙΚΑ, πρόσφατες και ΤΟΞΙΚΑ στα Αστικές παραρτήματα - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Διατάξεις, του τα άρθρου στερεά 17 απόβλητα της 50910/2727/ ταξινομούνται σε Κ.Υ.Α ΑΣΤΙΚΑ, και 4.1. α) Εσωτερικά Τα Ευρωπαϊκό αστικά απορρίμματα Κατάλογο (δημοτικά) ογκώδη Αποβλήτων απορρίμματα και ΕΚΑ μη ογκώδη κεφάλαιο περιλαμβάνουν που 20]: προέρχονται [σύμφωνα από με οικίες, τον καταστήματα, ιδρύματα, ανθρώπινες εκκλησίες, δραστηριότητες. γραφεία, σχολεία βιομηχανικούς και γενικά από βιοτεχνικούς όλους τους και χώρους επαγγελματικούς όπου εκδηλώνονται χώρους, β) οδούς, γ) Προϊόντα Εξωτερικά κοινόχρηστους κηπουρικών απορρίμματα, χώρους, εργασιών οποιαδήποτε ακάλυπτα (κλαδιά, οικόπεδα φύλλα, φύσης χόρτα κ.λ.π. και προέλευσης κ.λ.π.). που κείνται σε δ) 4.2. Επικίνδυνα Τα οικιακά απορρίμματα όπως φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κ.λ.π. Κατάλογο 19396/1546/1997 ειδικά απορρίμματα Αποβλήτων (ΦΕΚ 604/Β/ )]: ΕΚΑ, περιλαμβάνουν τα μη [σύμφωνα περιλαμβανόμενα με τον στην Ευρωπαϊκό ν ΚΥΑ α) εργαστηρίων, πλαστικά, Υπόλοιπα συνεργείων που προέρχονται και άλλων από μονάδων τη δραστηριότητα παραγωγής βιομηχανιών, (μέταλλα, ξύλο, βιοτεχνιών, ποιότητας, υφάσματα) δυνατότητας και μεταφοράς δεν προσομοιάζουν και τελικής επεξεργασίας. με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, χαρτί, β) έρευνες προκύπτουν Απόβλητα (εξαιρουμένων από την υγειονομική των αποβλήτων περίθαλψη κουζίνας ανθρώπων και ή ζώων εστιατορίων ή/και από που σχετικές προς αδρανοποίηση. άμεσα από το σύστημα υγείας) τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά δεν 14

15 γ) δ) οικοδομικές Απορρίμματα Προϊόντα εργασίες. και και υλικά υπόλοιπα προερχόμενα καθαρισμού από του κοιμητηρίου. εκσκαφές κατεδαφίσεις και γενικά ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και 4.3. Τα οχημάτων. Αποβλήτων στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη 604/Β/ )] τοξικά ΕΚΑ επικίνδυνα (απόβλητα περιλαμβάνουν: απόβλητα με αστερίσκο), [σύμφωνα ΚΥΑ με τον 19396/1546/1997 Ευρωπαϊκό Κατάλογο (ΦΕΚ τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. υγεία οποίων Τα απόβλητα και η το συλλογή, που περιβάλλον περιέχουν αποκομιδή (γεωργικά ουσίες και ή φάρμακα, αντικείμενα διάθεση γίνεται εκρηκτικά, που εγκυμονούν με τρόπους, ραδιενεργά κινδύνους μεθόδους κ.λ.π) για των την μεταφορικά και χωριστά μέσα συλλεγόμενα διάφορα από τα μέρη συνήθη. αστικών Σε αυτή αποβλήτων την κατηγορία και άλλων περιλαμβάνονται παρόμοιων και αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ Τα τοξικά 1 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 15

16 Υποχρεώσεις Με Άρθρο βάση 5 τον παρόντα του Δήμου κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.1. αποκομιδής, απορριμμάτων, Η οργάνωση μεταφοράς έτσι όπως και και επίβλεψη αυτά διάθεσης περιγράφονται της των προσωρινής οικιακών στο άρθρο (μη αποθήκευσης, 4 ογκωδών παρ. 1 του δημοτικών) συλλογής, κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος παρόντος που του διαλογής Δήμου, καταρτίζει ανακύκλωσης σε η σταθμούς Δ/νση Καθαριότητας. ή όπου μεταφόρτωσης, αλλού Τα ορίσει απορρίμματα χώρους η Δημοτική υγειονομικής μεταφέρονται, Αρχή. Ο ταφής, Δήμος με εργοστάσια ειδικά οφείλει μέσα διατηρεί προβαίνει τα σε μέσα συχνό προσωρινής πλύσιμο, απολύμανση αποθήκευσης και συντήρησή (κάδοι) σε τους. καλή κατάσταση και να 5.2. απορριμμάτων, κανονισμού Η αποκομιδή, (παλαιά έτσι μεταφορά όπως έπιπλα, αυτά και άχρηστες περιγράφονται διάθεση οικιακές των στο «ογκωδών» άρθρο συσκευές, 4 δημοτικών παρ.1 στρώματα του παρόντος (αστικών) πραγματοποιείται κέντρο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση προς κ.τ.λ.), Καθαριότητας επικοινωνίας του Δήμου και (τηλ. εξυπηρέτησης των και ), δημοτών της ή αρμόδιας βάσει άλλου υπηρεσίας ειδικού το προγράμματος Ο επαναχρησιμοποίησης Δήμος δύναται αποκομιδής, σχεδιάσει που καταρτίζεται και να εφαρμόσει από τη τη Διεύθυνση λειτουργία Καθαριότητας. έπιπλα, των ογκωδών αντικειμένων που έχουν ενός συλλεχθεί συστήματος εφαρμόζοντας παιδικά πολιτικές καρότσια κοινωνικής κ.λ.π.) αλληλεγγύης. και τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, (π.χ αναφέρονται Η αποκομιδή, στο άρθρο μεταφορά 4 παρ.2. και Η αποκομιδή διάθεση των για την «ειδικών» κατηγορία απορριμμάτων αυτή, γίνεται που τη τους ίδιους τους υπεύθυνους δικά τους μέσα και ευθύνη ή, εφ όσον ο Δήμος από Στις δυνατότητα περιπτώσεις και την αυτές, σχετική οι ενδιαφερόμενοι, υποδομή, βάσει πρέπει, ιδιαίτερου πριν προγράμματος από την αποκομιδή, αποκομιδής. έχει έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο), να όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 16

17 μικροαπορρίμματα απομάκρυνσης 5.4. Η καθαριότητα μικροαπορριμμάτων εξωτερικών από χώρων. τα μέσα Όλες προσωρινής οι εργασίες εναποθέσεως περισυλλογής ή και Η συχνότητα και οι που μέθοδοι κείνται καθαρισμού σε οδούς, πλατείες, ορίζονται άλση από και τον κοινόχρηστους Δήμο, ανάλογα χώρους. με τις τα ανάγκες, χώροι εύχρηστα καθαροί, τις δοχεία δυνατότητες ο Δήμος και υποχρεούται διαθέσιμα ή άλλους να μέσα. ειδικούς τοποθετεί Για κάδους να σε διατηρούνται κατάλληλες υποδοχής αποστάσεις υπολοίπων εξωτερικοί κατανάλωσης, αποκομίζοντας το μικροαπορριμμάτων περιεχόμενο τους σε κ.τ.λ. τακτά τα χρονικά οποία διαστήματα. οφείλει να διατηρεί καθαρά, οχημάτων 5.5. κάδων, Η τα ενημέρωση αποκομιδής προγράμματα των τ απορριμμάτων, και δημοτών δρομολόγια τις τα των τυχόν προγράμματα λοιπών αλλαγές, μέσων τις και ημέρες και τα τις δρομολόγια πλυσίματος ώρες σάρωσης των και απαγορεύεται πλύσης των οδών και κοινοχρήστων καθώς επίσης και τις ώρες που 5.6. παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών. 4 του Ν. γνωστοποίηση 3463/2006 (ΦΕΚ του παρόντος 114Α/ ). κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 παρ. χωρών, λόγω φαινόμενα, 5.7. Η καιρικών λήψη απεργίες εκτάκτων συνθηκών, εργαζομένων μέτρων τοπικών για κ.λ.π). την ιδιαιτεροτήτων καθαριότητα της ή εκτάκτων πόλης, όταν γεγονότων αυτό απαιτείται (καιρικά 5.8. υγείας δημοτών Σε ή περιπτώσεις μπορεί διακοπής να ανωτέρας λειτουργίας προσαρμόζει βίας του ανάλογα ή λήψης ΧΥΤΑ, εκτάκτων τα ο προγράμματα Δήμος μέτρων, μετά από αποκομιδής, για λόγους ενημέρωση δημόσιας έως των αυτές, επαναλειτουργία ο Δήμος λαμβάνει του ΧΥΤΑ κάθε ή πρόσφορο μέχρι να αρθούν μέτρο για έκτακτα τον περιορισμό μέτρα. Στις της επιβάρυνσης περιπτώσεις την 5.9. της υγείας των πολιτών. κατάλληλες «εναλλακτική Η προώθηση μεθόδους, διαχείριση προγραμμάτων συσκευασιών όπως προβλέπεται ανακύκλωσης και άλλων από προϊόντων». με το διαλογή Νόμο στην 2939/2001 πηγή ή για άλλες την 17

18 Επί πλέον Να προγραμμάτων ο συμμετέχει Δήμος φροντίζει: Οδηγία στην πρόληψης εκπόνηση της των δημιουργίας σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων αποβλήτων σύμφωνα και με των 2003/35/ΕΚ. την αποβλήτων. συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών μεταφόρτωσης. ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. εργαζομένων προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό. αντικαθιστά το φθαρμένο αστικό εξοπλισμό για την αποφυγή ατυχημάτων τεχνολογικές και κατοίκων. Να χρησιμοποιεί εφαρμογές τις βέλτιστες και την διαθέσιμες οικονομική βιωσιμότητα. τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινής Συμβάλλει αναπτύσσει προσπάθειας ολοκληρωμένη αντιμετώπισης επικοινωνιακή των προβλημάτων. πολιτική, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίηση αποτελεσματική στη συνεχή των και πολιτών, επιστημονικά ως αναγκαία τεκμηριωμένη προϋπόθεση πληροφόρηση για την και παιδιά συμβάλλει και εφαρμογή να ενισχύει του Κανονισμού. την περιβαλλοντική αγωγή με έμφαση στα Να ενισχύει και στους και νέους. να συνεργάζεται με Εθελοντικές Ομάδες και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς - Φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. Συστήματα Η αξιολόγηση Εναλλακτικής προγραμμάτων Διαχείρισης ανακύκλωσης. Αποβλήτων Σε ο Δήμος συνεργασία δύναται με τα να εγκεκριμένα εφαρμόσει σύστημα Άρθρο 6 αξιολόγησης προγραμμάτων ανακύκλωσης με σκοπό τη βελτίωση τους. Υποχρεώσεις Ειδικότερα οι εργαζόμενοι Εργαζομένων καθαριότητας Καθαριότητας (Υπαλληλικός εφαρμόζουν τις διατάξεις οφείλουν: Κώδικας) του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/ ) Να εφαρμόζουν χρησιμοποιούν τους τα κανόνες μέσα ατομικής υγιεινής ασφαλείας. και ασφάλειας. 18

19 διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας. Άρθρο 7 Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Όπως 7.1. στερεών Εξαίρεση προβλέπεται αποβλήτων από τον στην (ΦΕΚ παρόντα Κ.Υ.Α. Β 1909/2003) κανονισμό 50910/2727/2003 ο Δήμος Μέτρα μπορεί και να όροι μη για δέχεται τη διαχείριση στερεά Εξαιρέσεις και άλλες διατάξεις απόβλητα, της και ποιότητας απομακρυσμένους, εξαιρουμένων και της ποσότητας δεν των καθιστούν οικιακών, τους ή με τα επειδή τις οποία υπάρχουσες παράγονται λόγω της σύνθεσης, δυνατότητες σε χώρους του απρόσιτους εφικτή είδους την ή πραγματοποίηση Ο Δήμος δεν των υποχρεούται: εργασιών συλλογής και μεταφοράς τους παρ. 3 Στην και όσων συλλογή χαρακτηρίζονται και αποκομιδή ως των «επικίνδυνα» απορριμμάτων ή διέπονται - αποβλήτων από ειδικές του άρθρου διατάξεις 4 εκρηκτικές, απόβλητα εύφλεκτες απόβλητα μεταλλευτικών προερχόμενα πόρων και διαβρωτικές εξαγωγή, ουσίες επεξεργασία και αποθήκευση Ειδικά γεωργικά εντομοκτόνων ή κτηνοτροφικά κ.τ.λ. απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, φυτοπροστατευτικών στην ανάπτυξη για την ενός τελευταία προϊόντων δικτύου κατηγορία σημείων και τις κενές και συλλογής συγκεκριμένα συσκευασίες στις αγροτικές τους, για ο τα Δήμος περιοχές υπολείμματα δύναται σε συνεργασία Υπουργείου με Αγροτικής τους υπόχρεους Ανάπτυξης διαχείρισής και Τροφίμων. τους και την αρμόδια τοπική Δ/νση του εργοστασίων χώρους. Στην άρση και βιοτεχνιών, και μεταφορά που ογκωδών εγκαταλείπονται και βαρέων σε ιδιωτικούς οχημάτων ή ή κοινόχρηστους μηχανημάτων 19 όπως: ραδιενεργά

20 οποίο είναι Στη συντήρηση αρμόδια η Δημοτική και τον καθαρισμό Επιχείρηση του Ύδρευσης αποχετευτικού Αποχέτευσης δικτύου (ΔΕΥΑ) όμβριων, Σερρών. για το περιφραγμένους μέσων Στον μαζικής καθαρισμό μεταφοράς χώρους, σταθμών οι (Υπεραστικά οποίοι και ανήκουν γραμμών Λεωφορεία, κατά που κυριότητα, ΟΣΕ βρίσκονται κ.τ.λ.) νομή σε ή κατοχή στεγασμένους σε φορείς ή ιδιωτικούς Στον ή καθαρισμό δημόσιους φορείς. Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε παράγουν χώρους, Επίσης από ιδιωτικοί φορείς ο Δήμος φορείς, οι οποίοι δεν οι απαλλάσσονται υποχρεούται οποίοι πραγματοποιούν να της αποκομίζει καταβολής εκδηλώσεις τα ανταποδοτικών απορρίμματα ή μισθώνουν τελών. που Ο ακίνητα ανταποδοτικά Δήμος τους μπορεί, τέλη σε εφ στους ιδιώτες όσον ενοικιαστές διαπιστωθεί - υπόχρεους ή χρήστες ότι οι καταβολής φορείς του χώρου. αυτοί τελών παρέχουν - να προς βεβαιώνει χρήση τα 7.3 εκδηλώσεις Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές από διοργανωτές, διαφόρους Η καθαριότητα φορείς των για δημοσίων την πραγματοποίηση και δημοτικών χώρων, εκδηλώσεων, που χρησιμοποιούνται καθαρούς κατά οι την οποίοι διάρκεια οφείλουν των εκδηλώσεων να διατηρούν και να τους τους χώρους αποδίδουν που ανήκει στην διατίθενται στους χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. κοινή εκδηλώσεων, Διεύθυνση Ο Δήμος Καθαριότητας μόνον αναλαμβάνει κατόπιν και καταβολής την συνεννοήσεως αποκομιδή τέλους των των ύψους απορριμμάτων, διοργανωτών 50,00 κατά μετά την το την έκδοση πέρας αρμόδια των άδειας πρέπει χρήσης να αποθηκεύονται δημόσιου ή προσωρινά δημοτικού σε χώρου. μέσα μηχανικής Σε κάθε περίπτωση, αποκομιδής, τα ή απορρίμματα, οι υπεύθυνοι της να η αρμόδια τα συσκευάζουν Διεύθυνση. κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει 20

21 ανάλογα Στους με την παραβάτες έκταση της του ρύπανσης άρθρου από 7 παρ. 100, έως και 1.000, επιβάλλεται. πρόστιμο 7.4. γεγονότων Ιδιαίτερη Ειδική σημασία μέριμνα για δίνεται την καθαριότητα από το Δήμο των μεγάλων σε συνεργασία πολιτιστικών με άλλους και αθλητικών υπευθύνους στην γενικότερη για καθαριότητα διοργάνωση της μεγάλων πόλης, την αθλητικών ενίσχυση και της πολιτιστικών καθαριότητας γεγονότων, και φορείς, ευταξίας του Δήμου. των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφ όσον ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οι φροντίδα διατήρησης δημότες, και της να καθαριότητας κάτοικοι συνεργαστούν και σε οι υψηλά επαγγελματίες με τις επίπεδα, υπηρεσίες κατά οφείλουν του την Δήμου περίοδο να επιδείξουν στην της διοργάνωσης προσπάθεια ιδιαίτερη Σε των όλους εν λόγω τους εκδηλώσεων. φυσικού ορίων χώρους Δήμου Σερρών, των εν λόγω επιβάλλεται αθλητικών ιδιαίτερη και πολιτιστικών φροντίδα για διοργανώσεων την προστασία εντός καθ όσον κάλλους, αποτελούν την καθαριότητα, το επίκεντρο την του τήρηση ενδιαφέροντος των κανόνων των υγιεινής ξένων επισκεπτών και την ευταξία, του πόλης. Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος της κανονισμού επισύρει αντίστοιχη ποινές καθ διπλάσιες όλη τη διάρκεια έως και της πενταπλάσιες τέλεσης των αγώνων των προβλεπομένων και των εκδηλώσεων, Ο Δήμος δεν περίπτωση. έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την καθαριότητα κάθε εσωτερικών περιοχών που ή θα περιφραγμένων χρησιμοποιηθούν χώρων από αθλητικών άλλους φορείς εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση και λοιπών των αθλητικών αρχαιολογικού γίνεται και και πολιτιστικών τουριστικού ενδιαφέροντος, εκδηλώσεων. που Επίσης δεν ανήκουν η καθαριότητα στο Δήμο, πρέπει περιοχών χώρων με αυτών. επιμέλεια, μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των να 21

22 ΑΓΑΛΜΑΤΑ Η ιστορία - και ΜΝΗΜΕΙΑ η πολιτιστική - ΔΗΜΟΣΙΑ ταυτότητα ΚΤΙΡΙΑ της πόλης, - ΑΣΤΙΚΟΣ τα αγάλματα, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κάθε για το χώρος φυσικό ή αρχιτεκτονικό κάλλος ή την στοιχείο ιστορική που του προστατεύεται αξία, πρέπει να από διατηρούνται την κείμενη τα μνημεία καθαρά. νομοθεσία και ρύπανση και κτιρίων, μνημείων, αποτελεί αγαλμάτων, παράβαση αρχαιολογικών και επισύρει πρόστιμα χώρων και ανάλογα λοιπών με δημόσιων την έκταση χώρων της Η παράβασης. αποκατάστασης, Ο αστικός Στους όπως εξοπλισμός παραβάτες, αυτές προκύπτουν πέραν (παγκάκια, του κάθε προστίμου, κάγκελα, φορά από κολώνες καταλογίζονται 150 έως ηλεκτροφωτισμού, οι δαπάνες στάσεις αποθήκευσης περιφράξεις λεωφορείων, απορριμμάτων, κάδοι, συμπιεστές, πινακίδες, στύλοι καλάθια υποστήριξης και λοιπά δένδρων, μέσα προσωρινής προς σκοπό δένδρων του, που κτλ) είναι πρέπει η παροχή διατηρείται υπηρεσιών καθαρός, προς ώστε τους πολίτες να ανταποκρίνεται και ατομικές αποτελεί στοιχείων εστία «αστικού μόλυνσης εξοπλισμού» ή αισθητικής της πόλεως υποβάθμισης αποτελεί της παράβαση πόλης. και Η ρύπανση επισύρει να κάθε των μην φορά αποκατάστασης, πρόστιμο. Στους όπως παραβάτες, αυτές προκύπτουν πέραν κάθε του προστίμου, φορά από 150 καταλογίζονται έως οι δαπάνες 22

23 Άρθρο Υποχρεώσεις 8 υπευθύνων για εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 8.1. άρθρο αποκομιδής Οι 3 υπεύθυνοι του απορριμμάτων παρόντος για τα κανονισμού, απορρίμματα που ο Δήμος υποχρεούνται αυτά, έχει έτσι καταρτίσει όπως να αυτοί γνωρίζουν για την χαρακτηρίζονται περιοχή το πρόγραμμα τους. στο ημέρες συσκευασμένα και ώρες τα απορρίμματα διέλευσης των τους απορριμματοφόρων, σε πλαστικούς ανθεκτικούς οφείλουν σάκους, να έχουν τους Τις οποίους τοποθετήσει πλησιέστερα πρέπει, στην σε κάδο οικία πριν ή μηχανικής την την επαγγελματική ώρα διέλευσης αποκομιδής στέγη του ή τους. απορριμματοφόρου, σε Σε συμπιεστή περιοχές στις που οποίες να βρίσκεται έχουν πραγματοποιείται τα προς αποκομιδή μηχανική απορρίμματα, αποκομιδή, καλά οι συσκευασμένα, υπεύθυνοι υποχρεούνται σε προκαθορισμένη να εναποθέτουν θέση, δεν που Τα τοποθετούνται ανακυκλώσιμα έχει υποδειχθεί υλικά από τις (χαρτί, υπηρεσίες γυαλί, καθαριότητος. πλησιέστερα στην στα οικία ειδικά ή το κατάστημα, σημεία ανακύκλωσης πλαστικό με βάση το και πρόγραμμα μπλε αλουμίνιο κάδοι, κ.λ.π) «Ανακύκλωσης που θα βρίσκονται πρέπει στην να Πηγή» χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικές που εφαρμόζει ορυκτέλαια, κάθε φορά ηλεκτρικές ο Δήμος. Ελαστικά, στήλες οχήματα συσσωρευτές, τέλους κύκλου ηλεκτρικές ζωής, όπως τροποποιήθηκαν συσκευές και θα συμπληρώθηκαν πρέπει να ανακυκλώνονται άρθρα σύμφωνα 2, 5, 7 και με 10 το από Ν 2939/2001 την Κ.Υ.Α /469/ προσωρινή από τα Κάθε συνεργεία κτίριο αποθήκευση καθαριότητας. πρέπει των να απορριμμάτων διαθέτει Σε περίπτωση κατάλληλο του ύπαρξης κτιρίου χώρο προκηπίου μέχρι για τη την συγκέντρωση αποκομιδή ή τοποθέτησης τους και της μπορεί περί πρόσοψης κώδικα να γίνει βασικής το του προκήπιο πολεοδομικής κτιρίου εσωτερικά ή ο παρόδιος νομοθεσίας). της ακάλυπτος οικοδομικής χώρος γραμμής, (άρθρο ο 376 χώρος ΠΔ αυτός 27/99 23

24 8.3. προσωρινής κατόπιν α) μελέτης Οι κάδοι αποθήκευσης της μηχανικής Δ/νσης απορριμμάτων, Καθαριότητας αποκομιδής, τοποθετούνται του οι συμπιεστές Δήμου, η σε οποία και συγκεκριμένες κάθε είναι και άλλο η θέσεις μέσο αρμόδια μετακίνηση για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και μόνη κατασκευής ή εσοχών, αλλαγή θέσεως τοποθέτησης (μόνιμης προστατευτικών ή προσωρινής). μέσων, Η παρεμπόδιση η μετακίνηση τοποθέτησης, κάδων τη μηχανικής και εσκεμμένη μικροαπορριμμάτων αποκομιδής και και λοιπών η αυθαίρετη μέσων αφαίρεση προσωρινής προστατευτικών αποθήκευσης «Π», απορριμμάτων πρόστιμο που φθορά ανέρχεται ανωτέρω στο ποσό μέσων, των 400,00. αποτελεί παράβαση και επισύρει καθώς κάθε φορά και η απορριμμάτων, υπαίτιο β) Η μερική ή ολική συνέπεια καταστροφή πρόσκρουσης κάδων ή άλλων βανδαλισμού, μέσων προσωρινής επισύρει κάθε αποθήκευσης αντικατάστασης. πρόστιμο από 50,00 200,00 και χρέωση της δαπάνης επισκευής φορά στον γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων ή σε φορά κάδους πρόστιμο ή άλλα που μέσα ανέρχεται προσωρινής στο ποσό αποθήκευσης των 200,00 / /κάδο. απορριμμάτων επισύρει κάθε 8.4. περιβάλλοντος σκουπιδιών Για λόγους έξω και από που την αισθητική τους σχετίζονται κάδους της με πόλης, μηχανικής την δεν δημόσια επιτρέπεται αποκομιδής υγεία, η την και τοποθέτηση τα προστασία λοιπά σάκων μέσα του προσωρινής αυτή, αντικείμενο ο Δήμος αποθήκευσης. επιβάλλει κάθε Για φορά όσους πρόστιμο συλλαμβάνονται ύψους 15,00 να παραβαίνουν για κάθε σακούλα τη διάταξη διαπιστούμενης καθώς της και παραβάσεως για σκουπίδια υποβάλλεται μη συσκευασμένα έγκληση καταλλήλως, από το Δήμο και παράλληλα κατά του ή υπευθύνου, επανειλημμένα υπαίτιο σύμφωνα παράβαση με το και άρθρο δεν μπορεί 459 του η Ποινικού αρμόδια Κώδικα. υπηρεσία Όταν να διαπιστώνεται καταλογίζεται σε περιπτώσεις συστημάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας το πρόστιμο εντοπίσει τον αρ.3.1). στον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών (υπεύθυνο διαχείρισης οικοδομής θα - 24

25 8.5. κάδων γεμάτος, Σε ή περιοχές άλλων μέσων όπου οι προσωρινής συνθήκες δεν αποθήκευσης επιτρέπουν ή τη σε μηχανική περίπτωση αποκομιδή που ο κάδος και χρήση πλαστικούς οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν στερεά απόβλητα είναι περιεχομένου σάκους τους επί καλά της κλεισμένους, οδού και να τους έτσι τοποθετούν ώστε αποκλείεται μέσα στον διαρροή πλησιέστερο του σε κάδο. ξένη και η ιδιοκτησία Σε ρίψη καμία τους ή περίπτωση το στο κρέμασμά δρόμο δεν ή τους επιτρέπεται σε πεζοδρόμιο δέντρα, η κολώνες τοποθέτηση από οποιοδήποτε ή οπουδήποτε απορριμμάτων ύψος. αλλού, έξω Για καθώς τους από εκτός παραβάτες παράγραφο κάδου των 8.4 σε μη του διατάξεων επιτρεπτούς παρόντος αυτών άρθρου χώρους. ισχύουν δηλαδή οι 15,00 κυρώσεις, η κάθε σακούλα προβλέπονται ή αντικείμενο στην 8.6. επιχειρήσεις, των Ειδικότερα super για market τα καταστήματα κ.τ.λ., που υγειονομικού παράγουν μεγάλο ενδιαφέροντος, όγκο στερεών χονδρεμπορικές φύσεως οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αποβλήτων, έχουν απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, στα πάσης πρόσφορου προηγουμένως τρόπου (περιδέσεως ελαχιστοποιήσει κ.τ.λ.) και τον να όγκο τα εναποθέτουν τους δια συμπιέσεως στα μέσα μηχανικής ή άλλου να αποκομιδής, εκτελείται δυνατότητες μηχανική τηρώντας αποκομιδή τις διατάξεις ή ο του όγκος παρόντος των απορριμμάτων ή, εφόσον στην υπερβαίνει περιοχή δεν την των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση τις προβλέπεται αρμόδια Διεύθυνση, στην παρ. 1 να του εναποθέτουν παρόντος άρθρου. τα στερεά Σε απόβλητα περίπτωση με μη τη συμμορφώσεως διαδικασία που με του δεύτερης υπό υπόχρεου, υποτροπής επιβάλλεται ανακαλείται πρόστιμο η άδεια από λειτουργίας. 150,00 έως Για 600,00 τη χορήγηση και σε περίπτωση συμπιεστή. λειτουργία νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι άδειας η ύπαρξη στα 8.7. παρατηρείται συσκευασιών Τα κάθε μεγάλη κ.τ.λ.), είδους οφείλουν παραγωγή καταστήματα να κάθε συσκευάζουν «υγειονομικού μορφής απορριμμάτων σε ειδικούς ενδιαφέροντος», σάκους (οργανικών τα ευπαθή στα ουσιών, οποία δύσοσμα καλά τις σακούλες απόβλητα και (κρέατα, να τα κόκαλα, τοποθετούν ψάρια, μέσα υπολείμματα στα μέσα τροφών μηχανικής κ.τ.λ.), αποκομιδής να κλείνουν και πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. το 25

26 απορριμμάτων καμιά Οι υπεύθυνοι των οι οποίοι καταστημάτων να φέρουν υποχρεούνται το όνομα του να καταστήματος-επιχείρησης. είναι εφοδιασμένοι με σάκους από τους περίπτωση κάδους δεν ή επιτρέπεται άλλα μέσα η εναπόθεση προσωρινής απορριμμάτων αποθήκευσης ή και συσκευασιών ιδιαιτέρως των έξω Σε ευπαθών πρόστιμο η άδεια τοποθέτησης για και κάθε όσων αντικείμενο, αλλοιώνονται τραπεζοκαθισμάτων σακούλα εύκολα. ή συσκευασία σε Στους κοινόχρηστους παραβάτες 150 και επιβάλλεται χώρους επιπλέον σε περίπτωση κάθε αφαιρείται φορά υποτροπής. Επιπλέον παρασκευής παρασκευασμάτων όλα και τα καταστήματα προσφοράς υγειονομικού φαγητών, ποτών, ενδιαφέροντος, γλυκισμάτων, ιδίως τα κάθε καταστήματα οφείλουν να τοποθετούν γάλακτος, μπροστά μικτών στις εισόδους καταστημάτων και εξόδους και σταχτοδοχεία κέντρων διασκέδασης δαπέδου είδους επιβάλλεται περίπτωση οποίων υποτροπής. κάθε έχουν φορά και την πρόστιμο ευθύνη 150 για την και καθαριότητά επιπλέον τους. αφαιρείται Στους η παραβάτες άδεια σε οφείλουν δαπέδου 8.8. Όλα τα να κτίρια οποίων τοποθετούν δημόσια έχουν μπροστά ή και ιδιωτικά την ευθύνη στις εντός εισόδους για των την οποίων καθαριότητά και εξόδους απαγορεύεται τους. τους Δεν σταχτοδοχεία το επιτρέπεται κάπνισμα η χώρους. ρίψη Για προϊόντων τη ρίψη επιβάλλεται καπνού σε κάθε οδούς, φορά πεζοδρόμια πρόστιμο στους και παραβάτες λοιπούς κοινόχρηστους 8.9. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης 15. απορριμμάτων κοινόχρηστους διατηρούν χώρους (κάδους, ή συμπιεστές, σε ακάλυπτους καλάθια ιδιωτικούς κ.τ.λ.), χώρους, τα οποία οφείλουν βρίσκονται να σε διασποράς καθαρά και προστατεύουν περιβάλλον από κινδύνους διαρροής τα τους υπευθύνους αποβλήτων. τα απαιτούμενα Εφ όσον προστατευτικά μέσα δεν είναι μέτρα καθαρά για τον ή δεν έλεγχο έχουν της ληφθεί ρύπανσης από ή και κυμαίνεται των κινδύνων ανάλογα διασποράς με την έκταση ή της διαρροής ρύπανσης επιβάλλεται από 50 έως κάθε 500. φορά πρόστιμο που πηγή Στους Εάν οι μη υπεύθυνοι συμμορφούμενους στην περιοχή υποχρεούνται εφαρμόζεται ισχύουν να όσα τοποθετούν πρόγραμμα προβλέπονται ξεχωριστά ανακύκλωσης στην παράγραφο μέσα ή για διαλογής κάθε 8.6. είδος. στην 26

27 8.11. έγκριση ειδικούς Η ισχύς του Κανονισμού της παρούσας προκειμένου διάταξης αρχίζει οι καταστηματάρχες μετά την πάροδο ενός προμηθευτούν μηνός από την το όνομα σάκους τους καθώς απορριμμάτων και σταχτοδοχεία οι οποίοι δαπέδου. στην επιφάνεια τους να φέρουν τυπωμένο με Άρθρο Υποχρεώσεις Γενική διάταξη υπευθύνων για τα εσωτερικά για τα εσωτερικά ογκώδη ογκώδη αντικείμενα αστικά απορρίμματα Τα το απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται ανήκουν στην κατηγορία οπουδήποτε των αλλά «οικιακών» παραλαμβάνονται απορριμμάτων. Εξυπηρέτησης Δήμο κατόπιν Δημοτών τηλεφωνικής ΚΕΔ και επικοινωνίας με την Υπηρεσία των Καθαριότητας υπευθύνων, με στα το τηλέφωνα: Κέντρο από υποχρεούνται νωρίς και να μην τοποθετούν αντίστοιχα ογκώδη απορρίμματα ( ). στο πεζοδρόμιο, Οι αλλά υπεύθυνοι ενημερωθούν το πρωί για αλλαγή του προγραμματισμένου ημέρας ή ώρας) και δρομολογίου να εναποθέτουν (εκτός σε αν σημείο τηλεφωνικώς που μόνον εμποδίζεται πρόστιμο στον η κυκλοφορία ιδιοκτήτη ή πεζών σε περίπτωση ή οχημάτων. μη εντοπισμού Σε αντίθετη περίπτωση στη διαχείριση επιβάλλεται δεν οικοδομής σε συστήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας ύψους 50,00. της 9.2. πάσης Ειδικότερα Συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, φύσεως για ξυλοκιβώτια τα απορρίμματα καταστήματα, κ.λ.π.) συσκευασίας γραφεία, να έχουν κ.λ.π. που προηγουμένως οι τοποθετούνται υπεύθυνοι ελαχιστοποιήσει υποχρεούνται προς αποκομιδή στα όγκο σημείο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Θα τοποθετούνται δε πεζοδρόμιο, τον το βράδυ που ή δεν μια εμποδίζεται ώρα το πολύ η κυκλοφορία πριν την διέλευση πεζών, μετά του απορριμματοφόρου. κλείσιμο των καταστημάτων Στους μη σε συμμορφούμενους 60,00 ανακύκλωση. έως 600,00. με την Οι χάρτινες διάταξη αυτή και πλαστικές ο Δήμος συσκευασίες θα επιβάλλει οδηγούνται πρόστιμο ύψους προς 27

28 α) 9.3. μικρό Φύλλα, Προϊόντα ξερά κηπευτικών άνθη, υπόλοιπα εργασιών: τοποθετούνται όγκο και βάρος συσκευάζονται καθαρισμού σε ανθεκτικούς κήπων, γκαζόν πλαστικούς κ.τ.λ., εάν σάκους μεν έχουν δε, έχουν μεγάλο εντός όγκο των (π.χ. κάδων κλαδιά ή συμπιεστών, ή κορμοτεμάχια), όπως τα ακολουθείται οικιακά απορρίμματα, η διαδικασίας εάν και αποκομιδής του οδοστρώματος ιδίου άρθρου. ογκωδών χωρίς Σε αντικειμένων, περίπτωση συσκευασία απορρίψεώς σύμφωνα (χύμα), με ή τους τα χωρίς οριζόμενα επί του πεζοδρομίου έχουν στην παράγραφο τηρηθεί ή του τα 1 υποτροπής προβλεπόμενα πρόστιμο ύψους ή ανάλογα στο 60,00 άρθρο με έως τον 1 όγκο του 120,00 παρόντος, και. την Το έκταση πρόστιμο επιβάλλεται της κατάληψης. διπλασιάζεται κάθε φορά στον σε περίπτωση υπεύθυνο β) δεμάτια, τοποθετούνται Υπόλοιπα δεμένα κοπής με ανθεκτικό δέντρων, σκοινί θάμνων, ή σύρμα, κλαριά για κ.τ.λ., την εύκολη συσκευάζονται φόρτωσή σε τους. ελαφρά προηγούμενη παράγραφο. από πριν στο Σε πεζοδρόμιο αντίθετη περίπτωση και ισχύουν επιβάλλεται όσα πρόστιμο αναφέρονται 60,00 στην Δεν 120,00. - υπευθύνους απορρίμματα. γ) Υπόλοιπα χώματος με Στους δικά παραβάτες και τους κοπροχώματος μέσα. επιβάλλεται Απαγορεύεται απομακρύνονται κάθε φορά η ανάμειξή πρόστιμο υποχρεωτικώς τους 90,00 με από 150,00. οικιακά τους Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Ν ΚΑΙ Υποχρεώσεις Για Άρθρο 10 στο τα καταστήματα, υπευθύνων γραφεία, ειδικών επιχειρήσεις απορριμμάτων τοποθετούν άρθρο 3) υποχρεούνται στα πάσης φύσεως κ.λ.π. οι απορρίμματα υπεύθυνοι (όπως συσκευασίας αναφέρονται προηγουμένως προς ελαχιστοποιήσει αποκομιδή τον (χαρτοκιβώτια, όγκο τους δια πιέσεως, ξυλοκιβώτια, περιδέσεως κ.λ.π.) κ.λ.π. έχουν Στους που μη δυνατότητα συμμορφούμενους Στην περίπτωση με κατά τη διάταξη την οποία αυτή ο Δήμος επιβάλλει διαθέτει την πρόστιμο. άρθρο 4 παρ. της 4.2.α περισυλλογής του παρόντος των ειδικών κανονισμού, απορριμμάτων, από βιομηχανικές, όπως υποδομή καθορίζονται βιοτεχνικές και έχει στο και τη άλλες προγράμματος, έχουν υποχρέωση: δραστηριότητες, που ανακοινώνει περισυλλέγει στους ενδιαφερόμενους, τα απορρίμματα οι οποίοι αυτά με βάσει την σειρά ειδικού τους α. θα 2 του Να καθοριστεί παρόντος. καταβάλλουν με απόφαση υπέρ του του Δήμου Δημοτικού το προβλεπόμενο Συμβουλίου, σύμφωνα τέλος αποκομιδής με το άρθρο όπως 4 παρ. αυτό β. απορρίμματα Να τηρούν έτσι τις υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται των υπευθύνων στο για άρθρο τα εσωτερικά 9 παρ.9.1. μη ογκώδη αστικά διάθεσης υπεύθυνοι Στην των περίπτωση ειδικών απορριμμάτων, που ο Δήμος δεν που έχει περιγράφονται δυνατότητα αποκομιδής, στο άρθρο 4 μεταφοράς παρ. 4.2α, και να διαχειρίζονται βιομηχανιών, τα απορρίμματα βιοτεχνιών, με δικά εργαστηρίων, τους μέσα. συνεργείων Επίσης υποχρεούνται, κ.τ.λ. υποχρεούνται μέχρι την οι ημέρα επιχειρήσεών κοινόχρηστους της αποκομιδής, τους χώρους. και να Για να μην τους κρατούν παραβάτες βγάζουν συσκευασμένα στο ισχύουν πεζοδρόμιο, όσα σε προβλέπονται εσωτερικούς το οδόστρωμα στο χώρους ή άρθρο άλλους των παράγραφος 9.2, δηλαδή 60,00 έως 600,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραµµα Ευρωπαïκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός καθαριότητας

Κανονισμός καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 20/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Eισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα