Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία Νοεμβρίου /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org"

Transcript

1 Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία Νοεμβρίου 2014

2 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η, η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Οργανισμού. Βοηθά τον Οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του μέσω μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η οποία αξιολογεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών διακυβέρνησης.»

3 Σημερινός Ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή 3 Διττός ρόλος 1. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ x Δεν είναι ο Αστυνομικός ούτε ο Δικαστής ενός Οργανισμού

4 Σημερινός Ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή 4 Ο σύγχρονος Εσωτερικός Ελεγκτής προσθέτει αξία στον Οργανισμό του και είναι μεταξύ άλλων : Σύμβουλος Διαβεβαιωτής Παρατηρητής Αναλυτής Ερευνών Λειτουργός Έμπιστος Σύμβουλος της Διεύθυνσης/Διοίκησης του Οργανισμού

5 Πιο αναλυτικά ο Εσωτερικός Ελεγκτής 5 Δίνει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των: Διαδικασιών Κανονισμών Νομοθεσιών Αποφάσεων του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης Βοηθά στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Αξιολογεί και δίνει διαβεβαιώσεις για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των ΣΕΕ, των διαδικασιών Διακυβέρνησης και των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων

6 Πιο αναλυτικά ο Εσωτερικός Ελεγκτής 6 Βοηθά στην αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική χρήση των πόρων του Οργανισμού Αξιολογείλ ί την αξιοπιστία και ακρίβεια του συστήματος πληροφόρησης Εισηγείται βελτιώσεις και διορθώσεις Βοηθά τον Οργανισμό να πετύχει τους στόχους του και να βελτιώσει τις εργασίες του

7 Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Πρακτικής και Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας 7 Καθοδηγείται από το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής (IPPF) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Οι βασικές Αρχές του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας είναι η Ακεραιότητα, η Αντικειμενικότητα, ηεμπιστευτικότητα και η Επαγγελματική Επάρκεια (γνώση και ικανότητα). α)

8 Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Πρακτικής Ο σκοπός των Διεθνών Προτύπων είναι: Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να δέ διέπουν την πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο για τις προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου Να αποτελέσουν το μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες

9 Χαρακτηριστικά ενός καλού Εσωτερικού Ελεγκτή 9 Ενημερώνεται και κατανοεί τις εργασίες, διαδικασίες, πρακτικές και πολιτικές του Οργανισμού Ενημερώνεται και κατανοεί το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον Επεξεργάζεται και κατανοεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον εσωτερικό έλεγχο Βελτιώνει συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιοτεχνίες του Αναπτύσσει τις δεξιοτεχνίες της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και της πληροφορικής

10 Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή CIA 10 To επαγγελματικό προσόν Certified Internal Auditor (CIA) αποκτάται μετά από επιτυχία σε σειρά γραπτών εξετάσεων του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και μετά από απόκτηση της απαραίτητης εργασιακής πείρας στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Οι υποψήφιοι για το CIA θα πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού προσόντος (Bsc, BA κλπ) ή ισότιμου τίτλου ή επαγγελματικού προσόντος/τίτλου (ACA, ACCA, CPA κλπ). ) Το CIA είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν που εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Έλεγχο.

11 Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή CIA 11 Από το Νοέμβριο του 2002, μετά από προσπάθειες του Συνδέσμου μας, οι παγκόσμιες εξετάσεις διεξάγονται και στην Κύπρο. Από το Μάιο 2008 οι εξετάσεις γίνονται με την μέθοδο του computer based testing (CBT), δηλαδή με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην Κύπρο το εξεταστικό κέντρο βρίσκεται στην Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή πέραν των 133 μελών μαςείναι κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου CIA. Παγκόσμια υπάρχουν σε αριθμό πέραν των Πιστοποιημένων Εσωτερικών Ελεγκτών.

12 Θεματολογία Εξετάσεων CIA 12 Οι εξετάσεις για το CIA χωρίζονται σε τρία μέρη και μερικά από τα θέματα που καλύπτουν είναι : Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνων Εσωτερικές Δικλίδες Ασφαλείας Διεξαγωγή γή Ειδικευμένων Ερευνών Στρατηγικές Διεύθυνσης Τακτικές Οργάνωσης και Διαπραγμάτευσης Οικονομικά Στατιστική Συστήματα Πληροφορικής

13 Προοπτικές απασχόλησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό 13 Υπάρχουν αρκετές προοπτικές απασχόλησης. Το επάγγελμα τυγχάνει συνεχούς αναγνώρισης και αναβάθμισης τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό και σε Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο. Ο Διευθυντής ΕΕ βρίσκεται συνήθως σε ψηλή ιεραρχία σε ένα Οργανισμό. Στην Ευρώπη και ανά το Παγκόσμιο το επάγγελμα του ΕΕ είναι πολύ διαδεδομένο και αναγνωρισμένο εδώ και χρόνια.

14 Στοιχεία του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου 14 Ιδρύθηκε : Το 1998 Αριθμός Μελών : 537 Διεύθυνση : Στασικράτους 22, Πολυκατοικία Όλγα, Διαμ. 204, 1065 Λευκωσία Τηλέφωνο Επικοινωνίας : Τηλεομοιότυπο : Ιστοσελίδα : Επιτροπή : Σωτηρούλα Σαββίδου Πρόεδρος Μιχάλης Ζεβλάρης Αντιπρόεδρος Μάριος Δημοσθένους Γραμματέας Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου Ταμίας Ονησίφορος Ονησιφόρου Μέλος Μάρκος Τενεδιός Μέλος Αριστόδημος Γιάννακας Μέλος Πολίνα Αντωνίου Μέλος Παντελής Κυπριανού Μέλος Σοφία Κασσιανίδου Μέλος

15 Μόνιμες Υποεπιτροπές του Συνδέσμου 15 Εκπαιδευτική Προώθησης η και Προβολής του Συνδέσμου και του Επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή Προώθησης του Επαγγελματικού Τίτλου Certified Internal Auditor (CIA) Θεσμών, Προτύπων, Ηθικής και Δεοντολογίας ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

16 Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου 16 Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του «Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global)» του οποίου τα μέλη παγκοσμίως υπερβαίνουν τις σε 190 χώρες, και μέλος της «Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικών Ελεγκτών» (ECIIA) η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στην Ευρώπη και αποτελείται από 36 χώρες μέλη. Σκοπός του «Διεθνούς Ινστιτούτου» είναι η παροχή μιας δυναμικής ηγεσίας για το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή παγκοσμίως.

17 Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σας Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα

Newsletter. Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 15 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Γ. Κεραμμύδα-Μέλους Δ.Σ... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 4 Audit Committee Hub... 5 Θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Συγχρηματοδοτού μενα Προγράμματα Σχέδιο: Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σχέδιο: Δημιουργική Ευρώπη Σχέδιο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA ACADEMΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

TÜV AUSTRIA ACADEMΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 TÜV AUSTRIA ACADEMΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΝΕΑ ΑΡΧΗ Το ταξίδι της εκπαίδευσης. ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ! ΝΕΑ ΑΡΧΗ! Προχωράμε μπροστά, με την έκδοση του πρώτου μας ετήσιου οδηγού εκπαίδευσης (για το σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

HIIAnewsletter. Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012

HIIAnewsletter. Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012 HIIAnewsletter Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012 Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Ε σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 2013 Περιεχόμενα Περιοδική έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Τεύχος 8 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ακεραιότητα

Ποιότητα και Ακεραιότητα Ποιότητα και Ακεραιότητα Έκθεση Διαφάνειας 2010 KPMG στην Ελλάδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Παγκόσμιες αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ,

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 18 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 5 Compliance Hub... 7 Audit Committee

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2012 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Baker Tilly Klitou BAKER TILLY. Baker Tilly International. Τα οφέλη μιας πιθανής συνεργασίας μαζί μας. Εξασφαλίζετε Ποιότητα Το ίδιο κι εμείς

Baker Tilly Klitou BAKER TILLY. Baker Tilly International. Τα οφέλη μιας πιθανής συνεργασίας μαζί μας. Εξασφαλίζετε Ποιότητα Το ίδιο κι εμείς Baker Tilly Klitou Ο ελεγκτικός οίκος Baker Tilly Klitou (ο οποίος δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία Baker Tilly) είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογιστικούς-ελεγκτικούς οίκους και οργανισμούς επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014. Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ...

Newsletter. Περιεχόμενα. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014. Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ... Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 14 - ΜΑΪΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Article Survey... 4 Διαβάσαμε... 7 Audit Committee

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Περιεχόμενα. Τεύχος 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015. Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 21 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Διαβάσαμε... 4 Εκπαίδευση... 5 Εκδηλώσεις... 8 Flash News...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 1 Ετήσιο Συνέδριο Εσωτερικου Ελέγχου 2013... 2 Fraud Prevention Forum

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Περιεχόμενα Ομιλία του Προέδρου 2 Μήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 8 Διεύθυνση 10 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 12 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 16 Διοίκηση 28 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434 Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405 e-mail: info@hiia.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα