Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ - ΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ - ΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ - ΜΙΑ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Μπακάλμπαση Ελένη, M.Sc, Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Βερδικούσσας, N. Λάρισας Δημητρίου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ευέλικτη Ζώνη εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος σε 230 σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ από το σχολικό έτος η εφαρμογή της επεκτάθηκε σε 900 περίπου σχολεία. Σήμερα πλέον εφαρμόζεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι όταν εφαρμόζεται, τα θέματα προσεγγίζονται με το αποκαλυπτικό μοντέλο μάθησης, ομαδοσυνεργατικά, οι δραστηριότητες απευθύνονται στο γνωστικό συναισθηματικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια των γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ παράλληλα ενισχύεται και αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα των μαθητών (Πατσάλης, Παπουτσάκη, 2010). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν το σχ. έτος στο Δ.Σχ. Βερδικούσσας, ενισχύοντας έτσι την άποψη περί επιτυχημένης εφαρμογής της Ε.Ζ. στα σχολεία. Κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων δάσκαλοι και μαθητές ήρθαν σε επαφή, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, συνεργάστηκαν, έψαξαν, ανακάλυψαν και ένιωσαν τη χαρά της οργανωμένης προσπάθειας. Λέξεις-κλειδιά: Ευέλικτη Ζώνη, Δημοτικό Σχολείο, καινοτομία, Βερδικούσσα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευέλικτη Ζώνη είναι καινοτόμο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και προωθεί ένα μοντέλο αναμόρφωσης του σχολείου που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό αίτημα. Οδηγεί στην ουσιαστικοποίηση της προσέγγισης της γνώσης, στην προώθηση της ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας, στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και στην ενίσχυση της δημιουργικής-διερευνητικής γνώσης και της κριτικής σκέψης των μαθητών (Πατσάλης, Παπουτσάκη, 2010). Συμβάλλει δε στην ανάπτυξη αναλυτικής και πρακτικής νοημοσύνης των μαθητών, και βοηθά στη συναισθηματική ανάπτυξη τους (Κουλουμπαρίτση, 2002). Στην Ε. Ζ αντανακλώνται σύγχρονες θεωρίες μάθησης, π.χ. κοινωνικόγνωστικός συμπεριφορισμός, κοινωνικό-πολιτιστική προσέγγιση και το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών. Κατά την εφαρμογή της, εισάγονται τεχνικές μάθησης που βασίζονται στην ενίσχυση και στην παρατήρηση ή μέθοδοι προσέγγισης των θεμάτων που εμπλέκουν στην διεκπεραίωσή τους την αντίληψη, τη μνήμη, τη νόηση, την κριτική ικανότητα, τη δημιουργική σκέψη και στηρίζονται στη γνωστική θεωρία, διδακτικές παρεμβάσεις με γνώμονα την ανάδειξη των εν δυνάμει δυνατοτήτων του μαθητή, λαμβανομένου υπόψη του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, ενισχύεται, τέλος, η καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή για διατύπωση υποθέσεων, συλλογή και ISSN

2 επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων (Πατσάλης, Παπουτσάκη, 2010). Η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης αποτελεί «Παράθυρο» στο κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. «Ένα παράθυρο ελευθερίας, επικοινωνίας και σύνδεσης της σχολικής ζωής με την κοινωνία και την πραγματικότητα» όπως διατείνεται ο κ. Σταμάτης Αλαχιώτης (2002a). 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Η Ευέλικτη Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών προγραμμάτων είναι ένα πρόγραμμα ενταγμένο στην πρωινή λειτουργία του σχολείου, και εισάγει καινοτόμες δράσεις στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με τη μέθοδο project και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Αλαχιώτης, 2002a, Ματσαγγούρας 2002). Εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος σε 230 σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την άμεση στήριξη του στελεχιακού δυναμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ από το σχολικό έτος η εφαρμογή της επεκτάθηκε σε 900 περίπου σχολεία. Σήμερα πλέον εφαρμόζεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Ο χρόνος εφαρμογής της για τα δημοτικά σχολεία ποικίλλει από 4 ώρες στις τάξεις Α` και Β`, 3 ώρες στις Γ` και Δ` και 2 ώρες στις Ε` και ΣΤ` (Ματσαγγούρας 2002). Η εφαρμογή της Ε. Ζ. αποβλέπει στο να εμπλουτίσει το σχολικό πρόγραμμα με μαθησιακές δραστηριότητες αυξημένης διαθεματικότητας, να εξασφαλίσει χώρο στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα ενδιαφέροντα μαθητών και δασκάλων, να θεσμοθετήσει τον πειραματισμό και να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, τη φαντασία, και τη δημιουργικότητα δασκάλων και μαθητών (Ματσαγγούρας, 2003). Επίσης, να διευκολύνει τη μελέτη σημαντικών θεμάτων, (π.χ. Αγωγή Υγείας) που δεν είναι δυνατό να καταλάβουν θέση ανεξάρτητου μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα, να λειτουργήσει ως πλαίσιο ανάπτυξης και μηχανισμός διοχέτευσης διερευνητικών πρακτικών, στάσεων και συλλογικού κλίματος σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, να αναπτύξει εσωτερικά κίνητρα, δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και θετική αυτοεκτίμηση και να ανατρέψει τη στατικότητα και την ομοιομορφία παραδοσιακών δομών και πρακτικών ( Ματσαγγούρας, 2003 ). 3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο σημερινό σχολείο επιδιώκει να επιτελέσει τριπλό σκοπό: 1) ουσιαστικοποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τον μετατρέπει σε ερευνητή και σχεδιαστή του αναλυτικού προγράμματος. Του προσδίδει αυτονομία και κύρος, συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων ανταλλάσοντας εμπειρίες και γνώσεις. 2) μετατρέπει το ρόλο του μαθητή. Από παθητικός δέκτης, γίνεται πρωταγωνιστής στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και αναπτύσσει πολλαπλές νοημοσύνες και κοινωνικές δεξιότητες. Οι μαθητές συνεργάζονται και εκτός σχολείου αναπτύσσοντας στενές σχέσεις μεταξύ τους. 3) το σχολείο αγγίζει το στόχο του στην πράξη. Ανοίγεται στην κοινωνία και προσφέρει δυνατότητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή (Γαλανοπούλου, 2002 και Κουλουμπαρίτση, 2002). Είναι μια μεγάλη ευκαιρία εκδημοκρατισμού του Ελληνικού Σχολείου καθώς για πρώτη φορά μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός κι ο κάθε μαθητής να συμβάλλει με το δικό του τρόπο ως προς τον εμπλουτισμό και την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος χωρίς άνωθεν παρεμβάσεις (Μητάκος, 2006). Η Ε.Ζ. εστίασε στην αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και στη σύνδεσή του με την καθημερινή ζωή, ενοποιώντας τη γνώση των ISSN

3 διαφορετικών επιστημών ενδοκλαδικά και διακλαδικά. Αποτελεί λοιπόν το έναυσμα της ανανεωτικής δύναμης που αλλάζει εσωτερικά όλους τους τομείς της σχολικής ζωής και λειτουργίας. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εκτός από σχέδια εργασίας, στο πλαίσιο της Ε. Ζ. χρησιμοποιούνται και άλλες δραστηριότητες οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και το θέμα αλλά σε κάθε περίπτωση καλύπτουν όλες τις φάσεις της παραγωγής της γνώσης όπως η συλλογή πληροφοριών, η επεξεργασία τους, η διαχείριση της παραγόμενης γνώσης και η αξιολόγησή της. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε τις διερευνητικές δραστηριότητες (που περιλαμβάνουν την αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών, την επεξεργασία τους και την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας), τις επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος (όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία, πάρκα, εργοστάσια και εργαστήρια κτλ ),τις αναπαραστάσεις κοινωνικών γεγονότων και καταστάσεων (που ανάλογα με το βαθμό αυτοσχεδιασμού, τη χρήση σκηνοθετικής στήριξης και την αξιοποίηση του κειμένου κάνουμε λόγο για παντομίμα, σκετς, θεατρικό παιχνίδι ή θεατρική παράσταση κτλ), την αξιοποίηση του προφορικού λόγου ( όπως συζητήσεις, διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, απλές εισηγήσεις, θεατρικοί διάλογοι ή συνεντεύξεις και σχολιασμοί) και τέλος την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή αφηγηματικού λόγου, θεατρικού δρώμενου ή και μουσικό-κινητικής έκφρασης (Ματσαγγούρας, 2002:21-22). 5. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ε.Ζ. ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Το δημοτικό σχολείο Βερδικούσσας λειτουργεί από το 1927 στο ορεινό χωριό Βερδικούσσα του νομού Λάρισας. Το χωριό είναι κτισμένο στην ανατολική πλευρά των Αντιχασίων σε υψόμετρο μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ανήκει διοικητικά στην επαρχία Ελασσόνας του Νομού Λάρισας. Απέχει από τη Λάρισα 64 και από την Ελασσόνα 20 χιλιόμετρα. Το πετρόκτιστο Δημοτικό Σχολείο (εικόνες 1 και 2 ) του χωριού στη θέση Πλατάνια, είναι ένα αξιόλογο μνημείο της περιοχής οι κάτοικοι της οποίας, ασχολούνται βασικά με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και δευτερευόντως με την υλοτομία και την βιολογική καλλιέργεια. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου απαρτίζεται από την διευθύντρια και 7 μόνιμους δασκάλους, 1 εκπ/κό Φυσικής Αγωγής και 2 εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά). Το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται στους 72 μαθητές. Σήμερα διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας στον επάνω όροφο για τις ανάγκες του δημοτικού ενώ στον κάτω όροφο υπάρχουν 2 αίθουσες για τα νήπια και προνήπια και μια αίθουσα υπολογιστών για τις ανάγκες του ολοημέρου τμήματος με 4 υπολογιστές. (εικόνα 1) (εικόνα 2) Η διευθύντρια και το προσωπικό στηρίζουν τα καινοτόμα προγράμματα και παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο παρελθόν κυρίως λόγω βαριάς γραφειοκρατικής διαδικασίας και χιλιομετρικής απόστασης του σχολείου από την ISSN

4 πρωτεύουσα του νομού, το σχολείο διατηρεί στο ιστορικό του καλές αναμνήσεις από την εφαρμογή των διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων. Με την παραδοχή ότι η δουλειά των σχολείων μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την ποιότητα των εμπειριών που προσφέρουν στους μαθητές τους, την ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη, ευκαιρίες και δυνατότητα ολόπλευρης ανάπτυξής τους, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάποιες δράσεις, που κατά τη γνώμη μας είναι δηλωτικές του τρόπου λειτουργίας μας. Φιλοσοφία μας, ένα σχολείο αποτελεσματικό, ανοιχτό στις προκλήσεις, ένα σχολείο ανοικτό στο διαφορετικό, στο εναλλακτικό και το διαφορετικό. Ένα σχολείο δημιουργικό, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την ανακάλυψη και τον στοχασμό, ένα σχολείο μέρος αναπόσπαστο της κοινωνίας, ένα σχολείο κύτταρο πολιτισμού στη τοπική κοινωνία. Στόχος μας, το πέρασμα από την διδασκαλία στη μάθηση, από την τεχνική εργασία στη διερεύνηση, από την παθητική μάθηση στην καθοδηγούμενη πρακτική και τη διάδραση με άλλους, από τον ατομικισμό στη συμμετοχή και την συνυπευθυνότητα. Για την πραγμάτωση των στόχων επιλέξαμε και αναπτύξαμε προγράμματα (στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης), με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή και συλλογική δράση των μαθητών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, καθώς και τη συνεργασία με όσο το δυνατόν περισσότερων τοπικών φορέων και εξωτερικών συνεργατών. Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, εργάστηκαν άλλοτε ατομικά μα κυρίως συλλογικά,όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Βέβαια,ορισμένοι κάθε φορά είχαν το συντονισμό και την ευθύνη, το ταλέντο, το μεράκι και τη φαντασία. Το αποτέλεσμα όμως για το σύνολο των μαθητών μας υπήρξε ανεκτίμητο. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που ακολουθήθηκε, η έρευνα πεδίου, η συνεργασία με τοπικούς φορείς (γονείς, σύλλογοι, Δήμος, επιστημονικοί συνεργάτες που αναζητούνται πρώτα και κύρια στο τοπικό περιβάλλον), ο εντοπισμός και κάποτε η επίλυση προβλημάτων και η πίστη ότι συμβάλλαμε στη δημιουργία ενεργών πολιτών, μας έδωσε δύναμη για να συνεχίσουμε. 5.1 Παραδόσεις, ήθη και έθιμα της περιοχής της Βερδικούσας (Δ` τάξη) Οι μαθητές της Δ` τάξης με τη δασκάλα τους κα Τσέτσιλα Δήμητρα, αποφάσισαν να ζωντανέψουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Έτσι στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, και με αφορμή το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο οποίο ολόκληρη ενότητα αναφερόταν στον πολιτισμό, εργάστηκαν ομαδικά και με μεράκι δημιούργησαν το δικό τους μικρό λαογραφικό μουσείο μέσα στη τάξη. Μάζεψαν παλιά σκεύη, καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι προπαππούδες τους, κατέγραψαν παραδοσιακά τραγούδια, ήθη και έθιμα, που πολλά από αυτά διατηρούνται ως τις μέρες μας. Δοκίμασαν και έπαιξαν παιχνίδια παραδοσιακά όπως το τζαμί, το αργαλειό σε κεραμικό, τα τσιόκανα κ.α.. ( εικόνες 3 & 4) Στα πλαίσια αυτού του πολιτιστικού προγράμματος, το υλικό του οποίου παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο, επισκέφτηκαν το λαογραφικό μουσείο του χωριού τους αλλά και πλησιέστερου χωριού και έπαιξαν τα παραδοσιακά παιχνίδια που έμαθαν από τους παλιότερους κατοίκους του χωριού. Μέσα από τέτοιες δράσεις οι μαθητές αγαπούν την παράδοση και ευαισθητοποιούνται για τη συνέχιση και διατήρησή της. ISSN

5 Εικόνες 3 και 4: Οι μαθητές της Δ` τάξης στο λαογραφικό μουσείο της τάξης τους 5.2. Φιλαναγνωσία, ένα παράθυρο στον κόσμο των βιβλίων της Άλκης Ζέη (Ε` τάξη) Έκδοση του βιβλίου μας με Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργάνωσαν ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ /Γ7/ ) με τη μορφή διαγωνισμού και στόχο την καλλιέργεια της φιλικής σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία και εν τέλει την αγάπη τους για το βιβλίο, καθώς και τη γνωριμία τους με το σημαντικό έργο της σπουδαιότερης εν ζωή συγγραφέα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές της Ε` τάξης με την παρότρυνση και καθοδήγηση του δασκάλου τους κου Γκιόλβα Αποστόλη, συμμετείχαν στο διαγωνισμό αλλά επίσης τους ζητήθηκε και έγραψαν από μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Κάποιες από αυτές διακρίθηκαν για την διαφορετικότητά τους και την πρωτοτυπία τους και αποτελούν το δικό μας βιβλίο, το βιβλίο του σχολείου μας. Έχουμε τη χαρά να μιλάμε για κάποιους εκκολαπτόμενους συγγραφείς; Το μέλλον θα δείξει. Το μικρό μας βιβλίο (εικόνα 5) τυπώθηκε σε 50 αντίτυπα, τα οποία και πουλήθηκαν. Τέτοιες προσπάθειες ευελπιστούμε να ανοίξουν ένα παράθυρο, αυτό της αναγνωσιμότητας στο σχολείο μας και να αποτελέσουν ένα θύλακα γνώσης σ` αυτόν τον ρημαγδό της κρίσης που ζούμε. Οι τίτλοι των ιστοριών έχουν ως εξής: 1) Ένας γιατρός για τον Άγιο Βασίλη (του Δαμιανού Τσότρα) 2) Ο Αη Βασίλης αρρώστησε (του Σοφοκλή Ηλία Κατίνα) 3) Ο Ούντι, ο γίγαντας και ο Αη Βασίλης (του Χρυσόστομου Γκέκα) 4) Το χρυστολούλουδο του λύκου ( της Τριανταφυλλένιας Ιγγλέζου) 5) Χριστουγεννιάτικη αγάπη (της Μαρκέλα Ζερδαλή) 6) Ψάχνοντας τους γονείς του σκίουρου (του Ηλια Τσακνάκη) 7) Ο Αη Βασίλης γέρασε ( της Μαρίας Καρκατσέλα) 8) Τα αξέχαστα Χριστούγεννα (του Γιάννη Καζάκη) 9 Το δώρο των ξωτικών στον Άγιο Βασίλη ( της Αναστασίας Μπουνταλά) 10) Χριστούγεννα με τη Χριστίνα ( της Χρυσοβαλάντου Τσιάρα) Αξίζει να σημειωθεί πως η ιστορία της μαθήτριας Ζερδαλή Μαρκέλας απέσπασε το πρώτο βραβείο στο 1 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με τίτλο: «Σοφία Φίλντιση - Το δέντρο της Σοφίας». Στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας, επισκέφτηκε το σχολείο μας η Λαρισαία συγγραφέας κα Φώτου Γιώτα η οποία, στις 6 Απριλίου 2012, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, εξήγησε στους μαθητές πως γράφεται ένα βιβλίο. ISSN

6 .. Εικόνα 5: Το εξώφυλλο του βιβλίου μας 5.3. Τα ΜΜΕ και η παραγωγή της είδησης ( Α, Β, Γ`, και ΣΤ` τάξεις) Το τρίτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Μετσοβίτου Ελένη (Α` τάξη), Καλέση Αναστασία (Β`τάξη), Κυρίτση Μαρία (Γ`τάξη) και Κατσουπέρη Γεωργία ( ΣΤ` τάξη) του σχολείου μας, αφορούσε στα μέσα παραγωγής της είδησης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, επισκέφτηκαν το Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Λάρισας αλλά και τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας της πόλης μας, «Ελευθερία», (εικόνα 6) όπου οι μαθητές σαν πραγματικοί δημοσιογράφοι κατέγραψαν την είδηση, πήραν συνέντευξη και έκαναν τη δική τους δεκάλεπτη εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κύρια όμως ενασχόλησή τους ήταν η έκδοση της εφημερίδας του σχολείου μας με τίτλο: «Μικροί Ερευνητές - Μηνιαία Σχολική Εφημερίδα», (εικόνα 7) η οποία συμμετέχει και στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η εφημερίδα «Τα Νέα». Σκοπός τους ήταν μέσα σ αυτά τα φύλλα να καταγράψουν τα σχολικά δρώμενα, να ενημερώσουν για τις εξελίξεις και τους προβληματισμούς, να παραθέσουν άρθρα με σκέψεις συμμαθητών τους και εκπαιδευτικών, να ψυχαγωγήσουν και να διασκεδάσουν όσους τους τιμούσαν κάθε φορά με την ανάγνωση της εφημερίδας. Αυτή τη σχολική χρονιά εκδόθηκαν 4 τεύχη από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι το Μάιο ISSN

7 Εικόνα 6: Οι μαθητές στην εφημερίδα «Ελευθερία» Εικόνα 7: Τεύχος 2, της μηνιαίας εφημερίδας του σχολείου μας για το σχ. έτος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η καινοτομία της Ευέλικτης Ζώνης είναι μια ευκαιρία αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών από το πλέγμα της αυστηρής ιεραρχικής οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης και δίνει την αίσθηση χειραφέτησης και το έναυσμα για δυναμικότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας δρώμενα. Η σχολική τάξη σήμερα δε μπορεί να μοιάζει με παράσταση ενός ατόμου απέναντι σ ένα ακροατήριο που παρακολουθεί παθητικά το δάσκαλο να μεταφέρει τις γνώσεις του (Hanley, 1994). Οι μαθητές οφείλουν να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να κινητοποιούνται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να καλλιεργούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Το μέλλον ανήκει στο σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους της σχολικής πραγματικότητας να ενεργοποιούνται, να ψάχνουν, να ανακαλύπτουν και να νιώθουν τη σημασία της ξεχωριστής και οργανωμένης προσπάθειας. Το μέλλον ανήκει στο σχολείο που είναι ανοικτό και συνδέεται με το τόπο και την κοινωνία που μορφώνει τον άνθρωπο στην ολότητά του και καθιστά το ISSN

8 άτομο ικανό να πορεύεται με ανοιχτό νου και αισθήσεις σ ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς (Ρέλλος, 2000), σ` ένα σχολείο που αξίζει να είναι ελκυστικό για τα μέλη του, τόπος καλλιέργειας και δημιουργικότητας του μαθητή (Αλαχιώτης, 2002b). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλαχιώτης, Σ. (2002a). Η Ευέλικτη Ζώνη του Σχολείου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,6, Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αλαχιώτης, Σ. (2002b). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,7, Γαλανοπούλου, Δ. Α.(2002). Η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης κατά το σχολικό έτος Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,6, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κουλουμπαρίτση, Α. (2002).Η Ευέλικτη ζώνη αλλάζει το σχολείο: Μια μελέτη περίπτωσης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και αμοιβαίες δεσμεύσεις. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, Μητάκος, Δ. (2006).«Η ευέλικτη ζώνη ως παράγοντας διαμόρφωσης της κριτικής σκέψης».πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. (ΕΛΛ. Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη», Αθήνα, Μαΐου Ματσαγγούρας, Η. (2002). Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτομία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Πατσάλης, Χ. (2009). Ευέλικτη Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, μια καινοτομία υπό αμφισβήτηση. Νέα Παιδεία, 129, Πατσάλης, Χ., Παπουτσάκη, Κ. (2010). Ευέλικτη Ζώνη, Θεωρία και Πράξη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, Ρέλλος, Ν., (2000). Για μια επίκαιρη διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg. Hanley, S. (1994). On Constructivism. Maryland Collaborative for Teacher Preparation, College Park, MD. Ανακτήθηκε στις από τον ισότοπο: ISSN

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Ημερομηνία Υποβολής: 12-11-2012 0 Ζώνη Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Βορεάδου Κατερίνα, Ομάδα Εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Αγγέλη Βαΐα Ε., φιλόλογος, ιστορικός Msc, διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα