Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας"

Transcript

1

2

3 Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της εμπορίας υλικών κατασκευών, μιας ευρείας γκάμας, τα οποία διακρίνονται από ποιότητα αλλά και λειτουργικότητα. Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία υλικών που σχετίζονται με το αλουμίνιο και το ανοξείδωτο. Οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 5.500m² στο 5,5 χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά και 3.000m² στην Νέα Ευκαρπία, εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής μας αλυσίδας ώστε σε πραγματικό χρόνο κάθε ένα από τους χιλιάδες κωδικούς προϊόντων μας να βρίσκονται άμεσα προς παράδοση στον τελικό πελάτη. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα η γνώση και η συνέπεια όσον αφορά την παροχή εξειδικευμένων λύσεων για κάθε ανάγκη των πελατών μας, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μας.. Background & Company s Profile The Bros sa company was founded in 1975 and it is already in the third decade of its function. The company is active in the vast area of trading building materials, a large range, in which you can discern quality as wekk as functionality. The main object of the company is the trading of the materials that are corelated with material as aluminium and anodised aluminium. Our facilities which cover a surface of 5.500m2 in the 5.5km of Thessalonikis Lagada street and 3.000m2 in Nea Efkarpia, can ensure the appropriate function of our supplying chain. In that way it is possible for our clients to receive each and one of our thousands codes in direct time and with an immediate delivery. Our competitive advantage is the possesion of knowledge and cosistency regarding the provision of specialized solutions which responding to the needs of our clients, pre serving in this way the human in the center of the interest and developing a complete system of our cliental service.

4 Πρωτοπόροι στην Νέα Τεχνολογία Συνδυάζουμε την πολύχρονη εμπειρία μας με τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού για να σας προσφέρουμε τις λύσεις που απαιτούνται για τα σύγχρονα κτίρια. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται σε κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή υψηλής ποιότητας και αισθητικής τελειότητας, μοναδικά στην Ελλάδα, βαμμένα ανοδίωση σε σκληρότητα 20 μικρά για να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ιδανικά για θάλασσα, πισίνες και βουνό. Πιστοποίηση Ποιότητας σε Προϊόντα Ανοδίωσης Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ποιότητας των ανοδιώμενων και ηλεκτροστατικά βαμμένων προϊόντων αλουμινίου καθορίζονται από τις προδιαγραφές της QUALANOD. Η εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.Β.Ε. εισάγει και διανέμει στην Ελληνική αγορά προϊόντα της BRL, μιας εκ των κορυφαίων εταιριών κατασκευής προϊόντων ανοδίωσης στον κόσμο. Οι εγκαταστάσεις της BRL έχουν 5 μπάνια ανοδίωσης των αμπέρ και 2 μπάνια ηλεκτροστατικής βαφής των αμπέρ. Οι εγκαταστάσεις έχουν ικανότητα παραγωγής τόνων τον χρόνο. Pioneers In New Technology We are combining our longtime experience together with the finest oveseas houses and in that way we are able to provide you the solutions which are required for the contemporary buildings Our products are responding in every architectural application at high quality and aesthetical perfection, unique in Greece, dyed in anodised colour with hardness 20mn in order to stand with all the weather conditions, mostly ideal for sea, pools and mountain Certification Of Quality In The Anodised Products In European level, the control and the certification of the anodised and electrostatically painted products are defined from the designations of QUALANOD. The Patsala Bros sa company designs, imports and distrubutes in the greek market products of one of the most best companies who construct anodised products in the world. 4

5 Η τεχνολογία της Ανοδίωσης Η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρόλυση (διοχέτευση συνεχούς ρεύματος), σε μπάνιο θεϊκού οξέος, κάτω από αυστηρές συνθήκες ελέγχου των συγκεντρώσεων των χημικών συστατικών, της θερμοκρασίας, της πυκνότητας του ρεύματος κ.λ.π. Αποτέλεσμα της ηλεκτρόλυσης είναι, η με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, οξείδωση της επιφάνειας του αλουμινίου. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές (σαν γυαλί). Επίσης το ανοδικό επίστρωμα δεν είναι συνεχές και παρουσιάζει πόρους. The Anodised Technology The process is made with electrolysis( channeling of current power), in a shower of sulphur acid, understrict conditions of constant control of the chemical concentration of temperature, the density of the current etc. As a result of electrolysis is the oxidation of the surface under a totallycontrolled wanner. The upper layer is transparent(like glass). Furthermore the upper layer is consecutive and has pores on it. Χαρακτηριστικά Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σε αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης. Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Ανοδίωσης Εμφάνιση: η τελική εμφάνιση των ανοδιωμένων προϊόντων αλουμινίου μπορεί να είναι άχρωμη (φυσικό χρώμα) ή έγχρωμη. Πάχος Ανοδίωσης Το πάχος ανοδίωσης αντιστοιχεί στο πάχος σε μικρά (μm=χιλιοστά χιλιοστομέτρου) του επιστρώματος του οξειδίου του αλουμινίου της σημαντικής επιφάνειας. Ανάλογα με την χρήση και το περιβάλλον που θα τοποθετηθεί η κατασκευή, επιβάλλεται και το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος ανοδίωσης. Η Αφοι Πατσάλα ΑΕΒΕ, διαθέτει το σύστημα καγκέλου σκληρότητας 20 μm-22 μm, με πιστοποίηση αντοχής των προϊόντων σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Συντήρηση Προϊόντων Η σωστή συντήρηση των προϊόντων ανοδίωσης εξασφαλίζει την διαχρονικά άριστη λειτουργία και εμφάνιση των προϊόντων, όπως ακριβώς και την ημέρα της τοποθέτησης. Εξασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό των προϊόντων. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός ποικίλει από την χρήση και έκθεση των προϊόντων στις εκάστοτε συνθήκες. Σαν γενικός κανόνας, φροντίστε ο καθαρισμός να γίνεται το συχνότερο μία φορά τον μήνα μέχρι μία φορά το εξάμηνο. Χρησιμοποιήστε σαπούνι καθαρισμού και χλιαρό νερό για το ξέπλυμα ενώ για τα μικρά εξαρτήματα ένα μαλακό πανί για να μη χαράζει τις επιφάνειες. Για τον καθαρισμό των λιπαρών μερών χρησιμοποιήστε και πάλι μαλακό πανί εμπλουτισμένο με καθαριστικό white spirit και ξεβγάζοντας πολύ καλά με άφθονο νερό. Προσοχή, να μη χρησιμοποιούνται όξινα ή αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού, όπως επίσης και τα κοινά απορρυπαντικά καθαρισμού του σπιτιού, παρά μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή. Επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οποιουδήποτε είδους λειαντικά υλικά, όπως γυαλόχαρτο, σμυριδόχαρτο, ατσαλόσυρμα κ.λ.π. Characteristics The layer of the anodise is created from the same metal, and is fully incorporated in it and as a result no problems of adhesion derive. Thr anticorrosive behaviour of the anodise is very good, provided all the rules of the producing proccess application and use are applied.\ Quality Characteristics Of Anodising Appearance : The final appearance of the anodised aluminium products wat appear colorless ( natural colour ) or coloured. Thickness Of Anodise The thickness of anodise corresponds in the thickness in microns (μm = millimeter of the millimeters ) of the coating of the alumnium oxide to the surface. In accordance with the use and the enviroment where the the structure is installed, the minimum allowed thickness of the anodise is imposed. The Patsalas Bros sa, has in its disposal rail system of 20μm 22μm with a endurance certificate of all products and for all the weather conditions. Preservation Of The Products The right preservation of the products may ensure the long lasting and perfect function as well as the appearance of the products, exactly as the first day that they were installed ROVIDE THE REGULAR CLEANING OF THE PRODUCTS The frequence that the cleaning should be made varies and depends on the the usage and the exposure of the products in the given conditions. As a general rule, the cleaning should take place from one time in the month until one time every six months. It is strongly recommented to use soap and luke warm water to rinse them off and as long as the smaller accesories are concerned should be cleaned with a soft table clothenriched with white spirit detergend rinsing it iff with plenty of water. Attention : Do not use oxidants and alcolic cleaning products, as well as the common house cleaning products, unless there is a contact with the supplior. Moreover no kind of abrasive objects must be applied, such as abrasive paper, wire etc. 5

6 Εμφάνιση Προϊόντων Appearance Of The Products Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται από τα παρακάτω: Από το κράμα. Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές Εμφάνιση και ότι είναι κατάλληλο Προϊόντων να υποστεί την ανοδείωση. Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση. Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή Η τελική εμφάνιση ή ματ. των προϊόντων εξαρτάται από τα παρακάτω: Από Από την το κράμα. επιφανειακή Αυτό πρέπει επεξεργασία να είναι μετά καθορισμένο την ανοδίωση, όπως για παράδειγμα τον χρωματισμό ή τις και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το συνθήκες σφραγίσματος. υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές Από τον και τρόπο ότι είναι χειρισμού κατάλληλο την να συσκευασία, υποστεί την αποθήκευση, ανοδείωση. μεταφορά και παράδοση στον χώρο του πελάτη. Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση. Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ. Χρωματολόγιο Χρωματολόγιο The final appearance of the products depends from the relation of the characteristics which are mentioned below : The alloy it must be predetermined and the supplior must certify that the product corresponds to the equivalent specification and it is approciate to under the proccess of anodising The wanner of superficial proccess before the anodising. In this way the final appearance may be shining or mat. From the superficial proccess after the anodising Από proccess, την επιφανειακή for example επεξεργασία the colouring μετά or the την sealing ανοδίωση, conditions. όπως για παράδειγμα τον χρωματισμό From the handling manipulation during the ή τις συνθήκες packaging, σφραγίσματος. storing and transportation and delivery in the clients shop. Από τον τρόπο χειρισμού κατά την συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση στον χώρο του πελάτη. Το χρωματολόγιο των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά η ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.Β.Ε. είναι το παρακάτω: Το χρωματολόγιο των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά η ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.Β.Ε. είναι το παρακάτω: Κωδικοποίηση ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ των αποχρώσεων - ANODISED COLOURS Ανοδίωσης Εμφάνιση Colour Κωδ. /code Αχρωμο natural P.NATUREL Μπρονζέ bronze P 0 Ανοιχτό Καφέ light brown P 1 Σκούρο Καφέ dark brown P 2 Μαύρο black P 3 Χρυσό gold P 10 Μπλε blue P 20 Πράσινο green P 30 Κόκκινο red P 40 6

7 Kάγκελα Αλουμινίου Αluminium Rails

8 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR N 2003 Α G Α G 2020 N / A 2041 GS 502B LR

9 x90º κάγκελα αλουμινίου aluminium rails Ø R x90º 0.3x90º 1.5 Ø27.4 Ø Ø R º BR 101 Ø Ø R R R R º R0.4 R R LR A A LR A 2023 A GS 502 B LR

10 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR G LR G 2023 A GS 502 B LR LR

11 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR Α G Α G 2041 GS 502 B LR /2 11

12 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR N A G E A /2 2023A G 2020 N 2023 A / E GS 502 B LR

13 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM N 2023 Α GF GF N 2023 Α GM GS 502 B GM425 13

14 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GLA Α A Α 2054 GLA

15 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R GM R GF GF 521 GM 527 GS 801 A GF 801 GY 311 GF

16 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R LR G GY 103 GP Α G N 2054 LR GY 103 GP A 16

17 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR GP 121 GY Α G Α G LR LR GY 103 GP

18 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R GP GY 103 GF521 GM R G GF521 GM GF 311 GS801 GS804 GY 103 GP 121 GY

19 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R G LR GY 103 GP Α 2003 Α G LR GY 103 GP

20 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR LR Α G GY 103 GP Α G LR GY 103 GP 121 LR

21 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR A GLC 854 GF A GS 502 B GF 162 GLC

22 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR N LR G 2003 Α Α G 2023Α LR GS 502 B 2020N LR

23 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R R GT 141 ART 45 Y 02 GS 801 A GF 801 GT 141 ART 45 Y 02 ART

24 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GLA85CS GLA85CD GLA85CD GLA85CS 24

25 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM GF GF 521 GM527 GS801A GF

26 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM527 GF Ν Α Α 2041 GF521 GM527 GS 801Α GF Ν

27 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR GP Α GY Α LR GY 103 GP Α 27

28 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR A N 2003Α Α A 2041 LR N 28

29 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR LR CΑ G ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2003Α G 2032CΑ LR ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 29

30 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR CA LR Α 2003Α CA GS 502 B LR

31 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR Ν Ν A LR Α 2003Α A LR

32 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR N N1058 N N1058 GF GF

33 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails 25 BR GF GM 527 GP 141 C GF 521 GM 527 GF 801 GS 801 A GP 141 C 33

34 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM GF421 GF 311 GY GF 301 GF421 GM427 GT 802 GS 801 A GS 804 LR GY 311 GF

35 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR R GM R GF 521 GF 311 GY GF 521 GM 527 GS 801 A GF 801 GF 311 GY 311 GT

36 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM 527 GF Ν 2023Α Ν 2023Α 2041 GT 802 GF521 GM 527 GS 801 A GF

37 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM GY 311 GF 311 GF GF 521 GM 527 GF 311 GT 802 GF 801 GY

38 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM GY 311 GF GP 141C 2941 GF 521 GM 527 GT 802 GY 311 GF 311 GS 801 A GF 801 GP 141C 38

39 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails BR GM 527 GF GF 311 GY GF 521 GM 527 GS 801 A GY 311 GF 311 GF

40 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails R

41 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails

42 κάγκελα αλουμινίου aluminium rails

43 Τζάμια κάγκελα Triplex αλουμινίου Triplex Glass aluminium rails Τζάμια TRIPLEX Χρωματολόγιο ΜΑΤ 90 Mat 90 ΟΠΑΛΙΝΑ Opal ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ Light green TRUE BLUE True blue ΜΟΒ 5060 Mauve 5060 ΜΠΟΡΝΤΟ 5070 Bordeaux 5070 ΡΟΖ 50 Pink 50 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 5040 Orange 5040 ΚΙΤΡΙΝΟ 40 Yellow 40 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 4060 Cypress green 4060 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 60 Dark blue 60 ΜΠΡΟΝΖΕ 36 Bronze 36 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙ 20 Navy 20 ΦΙΜΕ 70 Tinted 70 ΜΑΥΡΟ Black ΚΟΚΚΙΝΟ Red ΑΡΑΧΝΗ Spider ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα εικονιζόμενα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα πραγματικά χρώματα και διαυγεια του υλικού Note: all colors are shown indicatively and may does not totally correspond in true color or product clarity. 43

44 R1 προφίλ profiles R25.25 R Προφίλ Profiles 44

45 0.75 προφίλ profiles ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 5,273 kgr/m THEORETICAL Weigth 5,273 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 2,518 kgr/m GLASS SUPPORT Weight 2,518Kg/m R R8 R8.3 R ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 10mm-15mm-20mm. ΒΑΡΟΣ 6,00 kgr/m GLASS SUPPORT FOR GLASS 10mm-15mm-20mm Weight 6,00Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 1,917 kgr/m GLASS SUPPORT 73mm Weight 1,917Kg/m 45

46 προφίλ profiles ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ50 ΒΑΡΟΣ 1,011 kgr/m THEORETICAL WEIGHT kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ35 ΒΑΡΟΣ 0,692 kgr/m THEORETICAL WEIGHT kg/m ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ50 ECO ΒΑΡΟΣ 0,817 kgr/m THEORETICAL WEIGHT kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ30 ΒΑΡΟΣ 0,689 kgr/m THEORETICAL WEIGHT 0,689 Kg/m ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ50 ECO PLUS ΒΑΡΟΣ 0,619 kgr/m THEORETICAL WEIGHT kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ30 ECO ΒΑΡΟΣ 0,585 kgr/m THEORETICAL WEIGHT kg/m 46

47 προφίλ profiles ΠΡΟΦΙΛ Φ40 ΒΑΡΟΣ 0,798 kgr/m TUBE PROFILE Ø40x2,5 Weight 0,798 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ30 ECO PLUS ΒΑΡΟΣ 0,521 kgr/m TUBE PROFILE Ø30x2,2 Weight 0,521 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ16x5 ΒΑΡΟΣ 0,467 kgr/m TUBE PROFILE Ø16x5 Weight 0,467 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ40 ΒΑΡΟΣ 1,219 kgr/m COLUMN Ø40x2,3 Weight 1,219 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ16x4 ΒΑΡΟΣ 0,408 kgr/m TUBE PROFILE Ø16x4 Weight 0,408 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ40 ΒΑΡΟΣ 1,050 kgr/m COLUMN Ø40x2 Weight 1,050 Kg/m 47

48 προφίλ profiles ΠΡΟΦΙΛ Φ 16 x 2 ECO ΒΑΡΟΣ 0,238 kgr/m TUBE PROFILE Ø16x2 Weight 0,238 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,904 kgr/m COLUMN Ø40x1,5 Weight 0,904 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ Φ 16 x 1,5 ECO PLUS ΒΑΡΟΣ 0,185 kgr/m TUBE PROFILE Ø16x1,5 Weight 0,185 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,945 kgr/m COLUMN Ø40x2,3 Weight 0,945 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,848 kgr/m COLUMN Ø40x2 Weight 0,848 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 30 ΒΑΡΟΣ 0,621 kgr/m COLUMN Ø30x1,8 Weight 0,621 Kg/m 48

49 προφίλ profiles ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,718 kgr/m COLUMN Ø40x1,6 Weight 0,718 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 0,415 kgr/m RAIL Ø30x1,5 Weight 0,415 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,896 kgr/m COLUMN Ø40x2 Weight 0,896 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 0,354 kgr/m THORETICAL WEIGHT 0,354 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 40 ΒΑΡΟΣ 0,853 kgr/m COLUMN Ø40x1,8 Weight 0,853 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 3 ΠΛΕΥΡΩΝ ΒΑΡΟΣ 1,142 kgr/m COLUMN Ø40x2,3 (3 EXITS) Weight 1,142 Kg/m 49

50 προφίλ profiles ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 ΠΛΕΥΡΩΝ ΒΑΡΟΣ 1,065 kgr/m COLUMN Ø40x1,6 (4 EXITS) Weight 1,065 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 50x50 ΒΑΡΟΣ 1,367 kgr/m COLUMN 50x50 (2 EXITS) Weight 1,367 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ 50 3 ΠΛΕΥΡΩΝ ΒΑΡΟΣ 1,652 kgr/m COLUMN Ø50x2,5 (3 EXITS) Weight 1,652 Kg/m ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ 50x50 ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΤΖΑΜΙΟΥ / ΒΑΡΟΣ 1,204 kgr/m COLUMN Ø50x50 Weight 1,204 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40x40 ME 2 ΠΛΕΥΡΕΣ / ΒΑΡΟΣ 0,990 kgr/m COLUMN 40x40 (2 EXITS) Weight 0,990 Kg/m ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,059 kgr/m COVER FOR COLUMN Weight 0,059 Kg/m 50

51 προφίλ profiles ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40x40 ΓΩΝΙΑΚΗ / ΒΑΡΟΣ 1,092 kgr/m COLUMN 40x40 (4 EXITS) Weight 1,092 Kg/m ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,067 kgr/m COVER FOR COLUMN Weight 0,067 Kg/m ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,075 kgr/m COVER FOR COLUMN Weight 0,075 Kg/m R ΠΡΟΦΙΛ 12x12 ΒΑΡΟΣ 0,211 kgr/m SQUARE PROFILE 12x12x2 Weight 0,211 Kg/m ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,059 kgr/m COVER FOR RAIL Weight 0,059 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΑΡΟΣ 0,295 kgr/m COVER 40x22 Weight 0,295 Kg/m 51

52 προφίλ profiles ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,112 kgr/m COVER FOR PROFILE Weight 0,112 Kg/m ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΒΑΡΟΣ 0,201 kgr/m COVER 40x8,5 Weight 0,201 Kg/m ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,058 kgr/m COVER FOR PROFILE Weight 0,058 Kg/m ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ Φ 60 TUBE PROFILE Ø66 Weight 1,308 Kg/m Ν 1058 ΟΒΑΛΙΝΑ ΒΑΡΟΣ 0,225 kgr/m OVAL Weight 0,225 Kg/m ΣΩΛΗΝΑ 12Χ50 ΒΑΡΟΣ 0,418 kgr/m TUBE 12x50 Weight 0,418 Kg/m 52

53 προφίλ profiles x90º Ø R0.3 R x90º x90º Ø27.4 Ø Ø20.6 R0.3 R º ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,369 Κgr/m THEORETICAL WEIGHT 0,369 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ40 ΒΑΡΟΣ 0,895 Kgr/m COLUMN Φ40x1,5 Weight 0,895 Kg/m Ø Ø R2 1.8 R R ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΟΣ 0,248 Kgr/m THEORETICAL WEIGHT 0,248 Kg/m ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ40 ΒΑΡΟΣ 0,883 Kgr/m COLUMN Φ40x1,5 FLAT Weight 0,883 Kg/m R0.5 R º R ΠΡΟΦΙΛ 14x14 ΒΑΡΟΣ 0,260 Κgr/m SQUARE PROFILE 14x14 Weight 0,260 Kg/m R0.4 R R ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΟΣ 0,435 Κgr/m THEORETICAL WEIGHT 0,435 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΜΑΣ 20x3mm ΒΑΡΟΣ 0,163 Kgr/m THEORETICAL WEIGHT 0,163 Kg/m 53

54 προφίλ profiles ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 30x80 ΒΑΡΟΣ 1,550 kgr/m THEORETICAL 30x80 Weight 1,550 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 30x80 ΒΑΡΟΣ 1,355kgr/m THEORETICAL 30x80 Weight 1,355 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 25x50 ΒΑΡΟΣ 0,977 kgr/m THEORETICAL 25x50 Weight 0,977 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 0,500 kgr/m THEORETICAL Weight 0,500 Kg/m N 551 ΣΩΛΗΝΑ 40Χ40 ΒΑΡΟΣ 0,505 kgr/m TUBE 40x40 Weight 0,505 Kg/m N 3758 ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ 6m ΒΑΡΟΣ 0,742 kgr/m GLASS PROFILE 6m Weight 0,742 Kg/m 54

55 προφίλ profiles GP Kg/mt GP Kg/mt GP Kg/mt ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 30x80 THEORETICAL WEIGHT 1,420 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 30x80 THEORETICAL WEIGHT 1,400 Kg/m GP Kg/mt 25 GP Kg/mt ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 30x80 THEORETICAL WEIGHT 1,960 Kg/m 50 Ø20.4 Ø ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ30 ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 0,457 Κgr/m RAILTOP Φ30 FOR GLASS weight 0,457 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 25x50 ΜΟΝΟ ΚΑΝΑΛΙ THEORETICAL 25x50 (one exit) WEIGHT 1,150 Kg/m 55

56 προφίλ profiles ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 25x60 ΒΑΡΟΣ 1,108 kgr/m RAILTOP PROFILE 25x60 Weight 1,108 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 25x60 ECO ΒΑΡΟΣ 0,921 kgr/m RAILTOP PROFILE 25x60 ECO Weight 0,921 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΟΣ 0,425 kgr/m PROFILE FOR SHOP FACADE WEIGHT 0,425 Kg/m ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΒΑΡΟΣ 0,313 kgr/m CAP PROFILE FOR SHOP FACADE WEIGHT 0,313 Kg/m 14 FINAL CONSTRUCTION SHOP FACADE ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Φ40 ΒΑΡΟΣ 1,200 Κgr/m GLASS COLUMN Φ40 x 2m WEGHT 1,200 Kg/m 56

57 προφίλ profiles ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 3,894 kgr/m ΒΑΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 6,689 kgr/m ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ 50 ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 1,040 kgr/m THEORETICAL Weight 3,894 Kg/m THEORETICAL Weight 6,689 Kg/m THEORETICAL Ø50 Weight 1,040 Kg/m 57

58 προφίλ profiles 2.2 R25.25 R R ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΖΑΜΙΟΥ 20mm ΒΑΡΟΣ 1,313 kgr/m 109 RAILTOP FOR GLASS Weight 1,313 Kg/m R R8.3 R R x120 o 1.4 R R x120 o Ν 3837 ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 1,851 kgr/m RAILTOP PROFILE FOR GLASS Weight 1,851 Kg/m ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 10mm ΒΑΡΟΣ 0,277 kgr/m RAILTOP EXTRA 10mm Weight 0,277 Kg/m ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ 50 ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 1,282 kgr/m RAILTOP Ø50 PROFILE FOR GLASS Weight 1,282 Kg/m ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ 60 ΤΖΑΜΙΟΥ ΒΑΡΟΣ 1,494 kgr/m RAILTOP Ø60 FOR GLASS Weight 1,494 Kg/m 58

59 προφίλ profiles 0.3x90º Ø27.4 Ø mm 10mm ΕΓΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ, ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ INOX. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΠΑΧΟΥΣ 10mm ΕΩΣ 20mm x90º

60 εξαρτήματα κάγκελα αλουμινίου accessories aluminium rails Eξαρτήματα Αccessories 60

61 εξαρτήματα κάγκελα αλουμινίου accessories aluminium rails 2011 C ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ Φ 16 16mm External Screwed Flange 2011 ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 50mm ΚΟΝΤΗ 50mm External Screwed Flange 2011 Β ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 30mm 30mm External Screwed Flange ΨΗΛΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ 50 50mm External Screwed Flange Long 2011 A ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 40mm 40mm External Screwed Flange 2003 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 60 50mm Decorative Flange (Without Pin) 2011 A 65 ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 40mm ΨΗΛΗ 40mm External Screwed Flange Long ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 60mm External Screwed Flange 61

62 εξαρτήματα accessories LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 40 ΚΟΥΦΙΑ 40mm Pipe Decorative Plug 2026 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 60 60mm Decorative Plug LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 50 50mm Strut Decorative Plug LR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 40 40mm Decorative Crystal Plug 2026 Α ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 50 50mm Pipe Decorative Plug LR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ Φ 50 50mm Decorative Crystal Plug LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 60 60mm Pipe Decorative Plug LR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ Φ 60 60mm Decorative Crysrtal Plug 62

63 εξαρτήματα accessories LR ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ Φ 70 70mm Decorative Crystal Plug 2032 Α ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 40mm Pipe Glass Holder 2026 E1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 16 16mm Decorative Plug 2032 ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ Φ 40 40mm Strut Glass Holder 2026D ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 30 30mm Decorative Plug LR ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ 40mm Pipe Screwed Glass Holder LR ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ Φ 30 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 30mm Pipe Glass Holder LR ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ (ΒΙΔΑ) 40mm Strut Screwed Glass Holder 63

64 εξαρτήματα accessories 2032 C ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 40mm Pipe Sideway Screwed Glass Holder 2035 ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ 40mm Single Glass Holder 2034 ΚΑΘΕΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 40mm Strut Glass Holder 2035 Α ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 40mm Double Glass Holder 2032 CA ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 40mm PipeAdjustable Glass Holder GC 413 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 40mm Strut Glass Holder LR ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 40mm Strut Glass Holder 2036 A ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΗ 40mm Single Spider Glass Holder 64

65 εξαρτήματα accessories 2036 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΠΛΗ 40mm Double Spider Glass Holder 2018 Ρ ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ 16mm Pipe Holder 2036 C ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΜΟΝΟ 40mm Single Spider Glass Holder 2020 Ν ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ME ΠΑΣΟ 16mm Pipe Holder 2036 Β ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΔΙΠΛΟ 40mm Double Spider Glass Holder 2020 Α ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ 16mm Double Holder Α ΤΑΠΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ Glass Stopper LR ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 16mm Double Holder (Long) 65

66 εξαρτήματα accessories LR ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ΟΒΑΛ 16mm Oval Holder LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 16 ΜΕ Φ 30 30mm Interconnection for 16mm Pipe (16x30) LR ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 40 ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ Φ 16 16mm İnterconnection LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 16 ΜΕ Φ 40 (16x40) 40mm Interconnection for 16mm Pipe (16x40) LR ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Φ 16 ΒΙΔΩΤΗ 16mm Screwable Plug LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 16 ΜΕ Φ 30(16x30) 30mm Interconnection for 16mm Pipe (16x30) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΜΕ Φ 16 (16x30) 16mm Pipe Interconnection to 30mm Pipe (16x30) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 16 ΜΕ Φ 30(16x30) 30mm Interconnection For 16mm Pipe (16x30) 66

67 εξαρτήματα accessories 2018 G ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΜΕ Φ 40 (30x40) 30mm Pipe İnterconnection to 40mm Pipe (30x40) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΜΕ Φ 50 (30x50) 50mm Pipe İnterconnection to 30mm Pipe (30x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΜΕ Φ 40 (30x40) 30mm Strut İnterconnection to 40mm Pipe (30x40) 2018 Κ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΜΕ Φ 40 (40x40) 40mm Strut İnterconnection to 40mm Pipe (40x40) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 50 (30x50) 30mm Pipe İnterconnection to 50mm Pipe (30x50) 2018 D ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 40(40x40) 40mm Pipe İnterconnection to 40mm Pipe (40x40) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΜΕ Φ 30 (30x30) 30mm Pipe İnterconnection to 50mm Pipe (30x50) 2018 C ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΜΕ Φ 50(40x50) 40mm Strut Interconnection to 50mm Pipe (40x50) 67

68 εξαρτήματα accessories LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 50 (40x50) 40mm Pipe İnterconnection to 50mm Pipe (40x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 50 ΜΕ Φ 40 (50x40) 50mm Strut İnterconnection to 40mm Pipe (50x40) 2036D ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 40 (40x40) 40mm İnterconnection For 40mm Pipe (40x40) 2018 Ε ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ 50x50 50mm Pipe İnterconnection to 50mm Pipe (50x50) LR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΜΕ Φ 50 (40x50) 50mm Interconnection For 40mm Strut (40x50) LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 30 ΜΕ Φ 50 (30x50) 30mm Strut Decorative İnterconnection to 50mm Pipe (30x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 50 ΜΕ Φ 40 (50x40) 50mm Pipe Interconnection to 40mm Pipe (50x40) LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 35 ΜΕ Φ 50 (35x50) 50mmDecorative Interconnection For 35mm Pipe (35x50) 68

69 εξαρτήματα accessories 2018 F ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 40 ΜΕ Φ 50 (40x50) 40mm Strut Decorative İnterconnection to 50mm Pipe (40x50) LR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 65 65mm Pipe Decorative Plug Connection LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 40 ΜΕ Φ 50 (40x50) 40mm Strut Decorative İnterconnection long to 50mm Pipe (40x50) 2027 SET SPECIAL ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ Φ 50 50mm Pipe Wall Bottom Set 2025 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 50 50mm Pipe Decorative Plug Connection LR SPECIAL ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ Φ 50 50mm Pipe Wall Bottom Set 2025 Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 60 60mm Pipe Decorative Plug Connection LR ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ 30 ΜΕ Φ 30 30mm Strut Wall Interconnection 30x40 69

70 εξαρτήματα accessories LR ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ 40 40mm Strut Wall Interconnection LR ΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 40 40mm Lateral Interconnection GY 418 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ 40 40mm Strut Sideway Special Interconnection LR ΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 50 50mm Lateral Interconnection LR ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ 50 50mm Strut Wall Interconnection 2037 ΡΟΖΕΤΑ ΤΟΙΧΟΥ Φ 30 Wall Washer LR ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ 30 30mm Lateral Interconnection Μ 2802 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ ΔΙΠΛΟ 25mm Dual Hanger 70

71 εξαρτήματα accessories Μ 2803 ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ ΜΟΝΟ 30mm Single Hanger 2026 Ε4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Φ 16 ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16mm Decorative Security Profile 2017 ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ Φ 16 16mm Pipe 90º Tube Bend LR ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ Φ 50 50mm Elbow Α ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ Φ 16 16mm Pipe 135ºTube Bend 2057 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 16 16mm Sphere Bend LR ΓΩΝΙΑ 30 ΓΙΑ Φ 16 16mm Elbow Κ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 16 ΜΕ Φ 40 16mm Ball Corner Joint For 40mm Pipe 71

72 εξαρτήματα accessories 2003 Α ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΑΝΑΛΙ 40mm Strut Flange LR ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΑΛΙΑ 40mm Strut Flange (Without Pin) 2010 Α ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 40mm Strut Flange Long 2004A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΑΛΙΑ 40mm Decorative Flange (Without Pin) 2007 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ 40 40mm Decorative Flange LR ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ 16 ΣΩΛΗΝΑΣ 16mm Pipe Flange 2003A ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΑΝΑΛΙ 40mm Strut Flange (Single Pin) 2003 Β ΡΟΖΕΤΑ ΓΙΑ Φ 30 30mm Pipe Flange 72

73 εξαρτήματα accessories 2055 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 30 30mm Sphere Bend GF 508 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ Adjustable Wall Flange For 50mm Pipe GS404 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 40 40mm ball corner joint 2053 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 60 60mm Sphere Bend 2054 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 50 50mm Sphere Bend With Joint LR ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ Φ 30 30mm 1/8 Bend With Connection GM406 ΓΩΝΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 50 50mm Sphere Bend With Joint 2013 Α 2024 Α ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΣΦΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ Φ 40 40mm 1/4 Bend With Connection 73

74 εξαρτήματα accessories LR ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ Φ 40 40mm 1/8 Bend With Connection LR ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ Φ 60 60mm 1/8 Bend 2012 Α ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ Φ 50 ΜΕ ΣΦΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ Φ 50 50mm 1/4 Bend With Connection LR KOYΦΙΑ ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ Φ 50 50mm 1/8 Empty Bend 2012 Β 2024 ΜΑΣΙΦ ΓΩΝΙΑ 135 Φ 50 ΜΕ ΣΦΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ 50mm 1/8 Bend LR ΚΟΥΦΙΑ ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ Φ 50 50mm 1/4 Empty Bend LR ΚΟΥΦΙΑ ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ Φ 60 60mm 1/4 Bend GS 503 B ΚΟΥΦΙΑ ΓΩΝΙΑ mm 1/8 Empty Bend 74

75 εξαρτήματα accessories GS 502 B ΚΟΥΦΙΑ ΓΩΝΙΑ 90 Φ 50 50mm 1/4 Empty Bend LR ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 22cm 40mm Strut Anchor 22cm LR ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 21cm 30mm Strut Anchor 21cm 2041 B ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 40mm Strut Screwable Anchor LR ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 14cm 40mm strut Anchor 14cm 2041 A ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Anchor From Side 2041 ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 24cm 40mm Strut Anchor 24cm 1531 ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 48cm 40mm Strut Anchor 48cm 75

76 εξαρτήματα accessories LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ 40mm 40mm Decorative Flange Anchore LR ΒΙΔΑ ALLEN Μ 5 M5-100 Allen Screw LR ΠΕΙΡΟΣ 35mm 8x1000 M8 X mm Strut Anchore LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΒΙΔΑ Strut Decorative Steel Connection Bar LR ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΑ 35mm Steel Dowel ΑΚ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ Φ 50 Handrail Door Hinge ΒΙΔΑ ΜΕ ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΑ M6-100 Steel Dowel (Basebooard) ΑΚ ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ Φ 50 Handrail Door Bolt 76

77 εξαρτήματα accessories LR ΕΝΩΣΗ Φ 30 ΜΑΚΡΥΑ 30mm Long Pipe Flange 2009 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ Φ 50 50mm Pipe Flange LR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ 30 30mm Decorated Pipe Flange 2010 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 50mm Pipe Flange Long LR ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ 30 30mm Pipe Flange LR ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 50mm Flange 2009 Α ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ Φ 50 ΚΟΝΤΟ 40mm Pipe Flange LR ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ 60 60mm Pipe Flange 77

78 εξαρτήματα accessories LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ Φ 70 (1m) 70mm Perforated Pipe LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ 35 35mm System Strut Flange 2006 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ 70mm 70mm Decorated Flange LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ 40 40mm Decorative Flange 2062 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ Φ 40 40mm External Screwed Flange Cap Interlaced LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 35 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ Φ 50 (35x50) 50mm Crescent Connection to 35mm Strut (35x50) ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ Φ 50 50mm External Screwed Flange Cap Interlaced 78

79 εξαρτήματα accessories LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ Φ 40 (30x40) 40mm Crescent Connection to 30mm Strut (30x40) 2018K ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ Φ 40 (40x40) 40mm Crescent Connection to 40mm Strut (40x40) 2002B ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΚΟΥΦΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ Φ 40 (30x40) 40mm Crescent Connection to 30mm Pipe (30x40) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΚΟΥΦΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ Φ 40 (40x40) 40mm Crescent Connection to 40mm Pipe (40x40) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ Φ 50 (30x50) 50mm Crescent Connection to 30mm Strut (30x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ Φ 50 (40x50) 50mm Crescent Connection to 40mm Strut (40x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 30 ΚΟΥΦΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ Φ 50 (30x50) 50mm Crescent Connection to 30mm Pipe (30x50) LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 50 ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 50(50x50) 50mm Crescent Connection to 40mm Pipe (40x50) 79

80 εξαρτήματα accessories LR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 50 ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΦΙΑ ΜΕ Φ 50 (50x50) 50mm Crescent Connection to 50mm Pipe (50x50) 2039 Α ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 L Joint Set Angled From Side 2039 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 L Connection LR ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 Wall Brocket (For 50mm) GM411C ΣΠΑΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΜΕ Φ 50 50mm Angled L Connection to 40mm Strut LR ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 40 Wall Brocket (For 40mm) 2038 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 Sideway Screwed L Connection Set 2016 ΕΝΩΣΗ Φ 16 ΣΩΛΗΝΑΣ 16mm Ring 80

81 εξαρτήματα accessories LR ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 20 20mm Ring 2015 ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 50 ΜΕ Φ 50 ΜΑΚΡΥ 50mm Long Ring LR ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 30 30mm Ring 2015 C ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 60 ΜΕ Φ 60 60mm Ring 2015 Β ΕΝΩΣΗ Φ 40 ΜΕ Φ 40 40mm Ring 2040 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 40 ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ 40mm Ceiling Clamp to Strut 2015 Α ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 50 ΜΕ Φ 50 ΣΤΕΝΟ 50mm Ring 2040 Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 40 ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΑΛΙΑ 40mm Ceiling Clamp to Pipe 81

82 εξαρτήματα accessories 2040 Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 50 50mm Ceiling Clamp LR ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 50 25mm Strut Plug 2023 ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 16 ΜΑΣΙΦ 16mm Pipe Plug 16x5mm LR ΤΑΠΑ Φ 30 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 30mm Strut Plug 2023 Α ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 16 ΚΟΥΦΙΑ 16mm Pipe Plug 16x2mm 2021 Β ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 30 30mm Pipe Plug LR ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 20 20mm Pipe Plug 2022 ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 40mm Strut Plug 82

83 εξαρτήματα accessories 2021 Α ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 40 40mm Pipe Plug LR ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ Φ 70 65mm Pipe Plug 2021 ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ Φ 50 50mm Pipe Plug LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ 16 16mm Decorative Plug LR ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 50 ECO 50mm Eco pipe Plug LR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 30 ΚΟΥΦΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 30mm Decorative Plug LR ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ 60 60mm Pipe Plug 2026 Β ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 40mm Strut Decorative Plug 83

84 εξαρτήματα accessories GF 311 ΚΑΛΛΥΜΑ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ 25x30 Regular Flang For Rectangular Rail Profile GF 522 ΨΗΛΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ 50x25 Regtangle Strut Flange Long GF 421 ΡΟΖΕΤΑ 40x40 Regular Flange For Square Post LF 611 ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ 60x25 Flange For Rectangular Handrail LF 422 ΨΗΛΗ ΡΟΖΕΤΑ 40x40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Square Strut Flange Long LF 611 A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ 60x25 Regtangle Balutrade Flange GF 521 ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ 50x25 Flange For Rectangular Post LF 751 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ 75 Flange For Square Column 84

85 εξαρτήματα accessories GF 801 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ 30x80 Wall Flange For Rectangular Handrail GM 417 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Serie Bracket For Rectangular Handrail LF 801 A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ 30x80 Regtangle Balustrade Wall Flange LM 417 Α ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Regtangular Corner Post Joint LΜ 102 A ΣΤΗΡΙΓΜΑ TOIXOY ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ Rail Wall L Joint LΜ 417 Β ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Regtangular Corner Post Joint LM 411 B ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ Regtangular Post Joint LM 418 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ 30x Serie Corner Bracket For Rectangular Handrail 85

86 εξαρτήματα accessories LM 419 GM 425 ΓΩΝΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 25x60 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 40x Series Corner Brocket For Rectangular Handrail Stable Bracket For 40 mm Square Post GΜ 421 ΣΕΤ ΕΝΩΣΗΣ 40x40 ΜΕ Φ 50 Φ 60 Regular Bracket For 40 mm Square Post LΜ 425 Α ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 40x50x60 Square Post Joint From Top GM 421 Β ΣΕΤ ΕΝΩΣΗΣ 40mm ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ Square Corner Post Joint LM 426 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 40x50 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ Corner Bracket For 40 mm Square Post LM 422 Α ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ Regtangular L Joint GM 427 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ mm Square Bracket For Rectangular Handrail 86

87 εξαρτήματα accessories GM 427 A LM 429 ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40 ΜΕ 30x80 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ 25x60 40 mm Square Corner Bracket For Rectangular Handrail Square Post Regtangular Rail Corner Joint LM 427 B ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ 40x40 ΜΕ 30x80 ΔΙΠΛΟ Square Post Regtangular Rail Joint LM 521 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 50x25 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ Regtangle Post Joint From Top GΜ 427 Ε ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 25x25 ΜΕ 30x80 Economic Regtangular Joint GΜ 521 Β ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 50x25 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ 30x80 Regtangular Post Regtangle Rail Joint GM 428 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 30x80 ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 40 mm Square Corner Bracket For Rectangular Handrail GM 525 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 50x25 ΜΕ Φ 50 Stable Bracket For Rectangular Post 87

88 εξαρτήματα accessories GM 527 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 50x25 ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ 30x80 Rectangular Handrail Bracket For Rectangular Post GΒ 801 ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ 30x80 Ring For Rectangular Handrail R GB 141 ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 14x14 Ring For 14x14 Square Profile GT 141 ΤΑΠΑ ΓΙΑ 14x14 Cap For 14x14 Square Profile GΒ 311 ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ 25x30 Ring For 30mm Rectangular Rail Profile GΤ 311 ΤΑΠΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ 30mm Cap For 30mm Rectangular Rail Profile LB 611 ENΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ 25x60 Ring For Rectangular Handrail GΤ 421 ΤΑΠΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ 40mm Cap For 40mm Square Post 88

89 εξαρτήματα accessories LT 611 TAΠΑ ΣΩΛΗΝΑΣ 25x60 Cap For Rectangular Hanrail Profile 2032 CG ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ Glass Holder For Rectangular Post GT 751 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 75x75mm Cap For Square Column LC 421 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ Φ 40 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Regular Glass Holder For 40mm Square Post R GΤ 802 ΤΑΠΑΣΩΛΗΝΑΣ 30x80 Cap For Rectangular Handrail GY 103 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΟΤΙΦ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 12x12mm Diagonal Center Holder TΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Profile Side Cap GΥ 311 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Adaptor For 30mm Rectangular Rail Profile (Right) 89

90 εξαρτήματα accessories GY 311 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ 30mm Regtangle Rail Profile Joint Element (Left) GY 521 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 50x25 Side Installation Bracket For Rectangular Post LΥ 402 Α ΤΕΤΡΑΓΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Square Adapter For Round Part Of GΥ 521 Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 25x50 ΜΕΓΑΛΗ Side Installation Bracket For Regtangle Post (Long) GΥ 428 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 40x40 ΜΙΚΡΗ Side Installation Bracket For Square Postkare LY 611 TEΡΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ 25x60 Wall Adapter For Rectangular Handrail GΥ 428 Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 40x40 ΜΕΓΑΛΗ Side Installation Bracket For Square Post (Long) GS 141 ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ 14x14 90 Elbow For 90

91 εξαρτήματα accessories GS 142 LS 314 ΓΩΝΙΑ 135 ΓΙΑ 14x14 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 90 ΓΙΑ 30x25 45 Elbow For 30x25 Regtangle 90 Corner Joint LS 142 Α ΓΩΝΙΑ 30 ΓΙΑ 14x14 30 Elbow For GS 506 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ 50 ΤΖΑΜΙΟΥ 0-90 Adjustable Elbow GS 143 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 14x14 Adjustable Elbow For GS 801 B ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΩΝΙΑΣ 90 ΓΙΑ 25x60 90 Corner Joint Plate GS 311 ΓΩΝΙΑ OΡΘΗ 90 ΓΙΑ 25x30 30x25 Regtangle 90 Bend GS 802 B ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΩΝΙΑΣ 45 ΜΟΝΗ ΓΙΑ 25x60 45 Corner Joint Plate 91

92 εξαρτήματα accessories LS 614 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 25x60 Regtangle Rail Adjustable Corner GS 801 Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 30x80 ΔΙΠΛΗ 90 Elbow For Rectangular Handrail LS 614 Α ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 0-45 ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ 60x25 Regtangle Rail Adjustable Corner 0-45 LS 801 B ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΩΝΙΑΣ 90 ΜΟΝΗ ΓΙΑ 30x80 90 Corner Joint Plate LS 614 B ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ 60x25 Regtangle Rail Adjustable Corner GS 801 C ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΩΝΙΑΣ 90 ΓΙΑ 30x80 90 Corner Joint Plate GS 801 ΓΩΝΙΑ 90 ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 30x80 90 Elbow For Rectangular Handrail LS 801 D ΓΩΝΙΑ 90 ΠΛΑΚΑ 90 Corner Joint Plate 92

93 εξαρτήματα accessories LS 802 LA 611 ΓΩΝΙΑ 45 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΩΝΙΑΣ 45 Elbow For Rectangular Handrail Middle Joint GS 801 B ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΣ 145 ΜΟΝΗ ΓΙΑ 30x80 45 Corner Joint Plate GF 751 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 75x75mm ΔΑΠΕΔΟΥ Column Ground Adapter GS 802 B ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΣ 45 ΓΙΑ 30x80 45 Corner Joint Plate LA 801 ΙΣΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΦΙΛ Middle Joint GS 804 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 30x80 Adjustable Elbow For Rectangular Handrail ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΦΗΝΑ Gasgets 93

94 εξαρτήματα accessories GM 412 A ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ Connection Column 40mm with handrail 50mm inside 2010 ½ Β ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ Connection for Canopies 2036 Ε ΜΟΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ-ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Single Glass Holder - Handrail 50mm GY 104 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΟΤΙΦ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Decorative 16mm on center C 009 ΡΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 12x12 Cap for box 12x12 GF 162 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ 16 ΜΕ ALLEN Connection 16mm with allen Screw 2016 C ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ 16 Decorative Connection 16mm Pipe 94

95 εξαρτήματα accessories 2040D ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 40 External Connection 40mm 2012 Β ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ 180 Φ 50 Corner Joint 180 for 50mm 2040 C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 40 ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ External Connection 40mm with 2 canals 2032 CX ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ Glass Holder PRF ΤΑΠΑ ΓΙΑ 20x100 Cap for 20x100 Profile 3011 Β ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΠΡΟΦΙΛ Ν 3837 External Screwed Flange for 3837 Profile 2024 Α ΣΦΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ Φ 40 Internal Connection 40mm 2010 ½ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ Φ 30 ΜΕ Φ 40 (30x40) Interconnection 30mm Pipe with 40mm Post (30x40) 95

96 εξαρτήματα accessories 5013 Τ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 50x13 Cap for 13x50 Profile 2036 D ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΑLLEN ΒΙΔΑ Glass Holder with allen screw 2032 CA ΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Adjustable Glass Holder Flat 2029 Β ΤΑΠΑ ΓΙΑ Φ 30 Cap for 30mm 2080 ΤΑΠΑ ΓΙΑ 20x80 Cap for 20x80 Profile oval LR TAΠΑ Φ 60 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Cap 60mm for Profile ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Cap for Profile ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΟΒΑΛΙΝΑ Cap for Profile Ovalina 96

97 εξαρτήματα accessories 18307C 18307P TAΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Closed cap for profile Open cap for profile ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Cap for profile A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ16 Decorative 16mm pipe plug 2021T ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ Φ50 50mm Glass pipe plug GY 405 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ??? ΜΕ Φ30 (40Χ30) 30mm Pipe inter connection for 30mm pipe 2057T ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ Φ16 ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 16mm Sphere bend for corner column 3830 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ Plastic corner connection for profile

98 εξαρτήματα accessories C 3837 ΓΩΝΙΑ 90 Ο ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 3837 Corner joint 90 Ο for profile 3837 GA 106 ΟΛΟΠΑΣΗ ΒΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Screw for external connection GB 161A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φ16 Decorative flange for 16mm pipe GM 412 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ40 κ Φ50 40mm - 50mm pipe column bottom GM 416C ΓΩΝΙΑ 90 Ο ΓΙΑ Φ50 ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ40 50mm 90 Ο Special corner to 40mm pipe GS602E ΓΩΝΙΑ 90 Ο ΓΙΑ Φ50 50mm 90 Ο Special corner GS 611B ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΩΝΙΑΣ 25Χ60 90 Ο Corner flange 25X60 90 Ο GY 101 ΡΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Wasker for external connection 98

99 εξαρτήματα accessories GY 101 A ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Flange for external connection GY 401A ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Strut wall interconnection GY 404 C ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ Φ 40 ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ External Connection 40mm with 2 canals GY 405 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ40 ΜΕ Φ30 (40Χ30) 40mm Pipe interconnection to 30mm pipe (40X30) T3837 TAΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 3837 Cap for profile 3837 GY 406 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ Φ30 ΜΕ Φ30 (30Χ30) 30mm Pipe interconnection to 30mm pipe (30X30) GY 418A ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΥ Φ 40 ΜΕΓΑΛΗ 40mm Strut sideway special big 99

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 1 2 3 Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 4 5 Γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σήμερα είναι μια από τις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS 1 ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS 3 5 7 CONTENTS 08 εταιρικό προφίλ company profile 10 μπαλκόνια balconies 24 περίφραξεις

Διαβάστε περισσότερα

εξαρτήματα κουπαστής κατάλογος inox_ αλουμινίου Product catalog accessories for balustrades inox_ aluminum

εξαρτήματα κουπαστής κατάλογος inox_ αλουμινίου Product catalog accessories for balustrades inox_ aluminum inox_ αλουμινίου εξαρτήματα κουπαστής Product catalog accessories for balustrades inox_ aluminum κατάλογος [ 2 ] designing, producing, building......your glass Εξαρτήματα Κουπαστής Inox-Αλουμινίου Accessories

Διαβάστε περισσότερα

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 1 2 Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 3 4 Γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σήμερα είναι μια από τις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox 2010-2011 Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox Φροντίδα & Συντήρηση Η φυσική ομορφιά και η λάμψη της ανοδίωσης έχει αποδειχτεί ότι αντέχει το τεστ του χρόνου. Ακόμα και μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά STANDARD Κατασκευή με κάθετη μπάρα και κουπαστή με αποστάτη Κατασκευή με τετράγωνη κουπαστή (80*30) ή εναλακτικά με κουπαστή Φ50 & οριζόντια μπάρα Κατασκευή με ελικοειδής χωνευτές

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο Greek 2015-16 Προφίλ αλουμινίου για LED από την POLYFOT Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας&led πλακέτας Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας, πχ

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox έκδοση / edition 2011

aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox έκδοση / edition 2011 aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox έκδοση / edition 2011 2 the company / η εταιρεία index / περιεχόμενα 4-5 6-10 profiles & accessories / προφίλ & εξαρτήματα 11-36 applications

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

www.etem.gr Railing system by A N O D I Z E D

www.etem.gr Railing system by A N O D I Z E D Εγκαταστάσεις / Κεντρική 'Εκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα, Αττικής, Τηλ. 10 489 860, 80011836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax. 10 489 800-10, email: marketing@etem.com, etem@etem.com Υποκατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α/Α ΦΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 PEGA 10 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΡΟΖΕΤΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Ø40 ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΑ 2 PEGA 11 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50 ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Ø40 3 PEGA 11/1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Προσιτή Πολυτέλεια. κάγκελα. λαβές. εξαρτήματα. σύνδεσμοι. Ανοδιωμένα. Κάγκελα. Αλουμινίου

Προσιτή Πολυτέλεια. κάγκελα. λαβές. εξαρτήματα. σύνδεσμοι. Ανοδιωμένα. Κάγκελα. Αλουμινίου Προσιτή Πολυτέλεια κάγκελα εξαρτήματα σύνδεσμοι λαβές Ανοδιωμένα Κάγκελα Αλουμινίου Η σειρά D-Lux είναι μια σύγχρονη σειρά ανοδιωμένων καγκέλων αλουμινίου και ποιοτικών εξαρτημάτων, που προτείνει ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο 100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings 1 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο 100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings 1 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist 1 Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass Supporting System Type Α Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα On-floor glass supporting

Διαβάστε περισσότερα

EXRAIL SYSTEM. Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο

EXRAIL SYSTEM. Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο 100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION Η EXALCO παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox

aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox Δημιουργίες ποιότητας...μιας νέας εποχής! έκδοση / edition 2011 aluminium railings catalogue κατάλογος καγκέλων αλουμινίου τύπου inox η εταιρεία Ç åôáéñßá TABLAlumin éäñýèçêå ôï 1981 óôïí Áóôáêü Áéôùëïáêáñíáíßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

Greek 2014-15. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 από τον Θεόδωρο Σωτηριάδη ιδρυτή και αγαπημένο μου πατέρα.

Greek 2014-15. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 από τον Θεόδωρο Σωτηριάδη ιδρυτή και αγαπημένο μου πατέρα. Greek 2014-15 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 από τον Θεόδωρο Σωτηριάδη ιδρυτή και αγαπημένο μου πατέρα. Θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί είχα πρότυπο τον πατέρα μου και από νωρίς είχα μπει στο κλίμα της οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ BEND SUPPORT L - LIGHT TYPE 75x100 BLL.0075.0100.200 Επιμήκη οπές 8x35 Oblong holes 8x35 100x150 BLL.0100.0150.200 150x200 BLL.0150.0200.200 200x300 BLL.0200.0300.200 200x400

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης Η Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - PROFIL είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης πόρτας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

/ Economic Line / Σελίδα Page

/ Economic Line / Σελίδα Page Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και εξωθύρων, κρεμάστρες και καλόγερους.

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου χρωματολογιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ βαφή σε απομίμηση ξύλου ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 12600Κ ΔΡΥΣ ΟΞΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΑΦΗ ΞΥΛΟΥ ή ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ ή ηλεκτροστιλβωση ΦΑΛΤΣΟ / ΡΑΜΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT ΤΑΠΑ MΠΑΖΑΣ SIDE END COVER

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 1 ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 2 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΣΥΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ - ΚΟΜΠΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Uprights and brackets. 50 mm

OΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Uprights and brackets. 50 mm ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ OΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Uprghts and brackets CLASSIC 50 CLASSIC 50 mm Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες Uprghts & brackets Ορθοστάτης τοίχου ES μονής διάτρησης L500 mm (ζεύγος) Wall

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

Vertical Cassette Rido

Vertical Cassette Rido ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION Vertical Cassette Rido Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης Assemblage & Installation Manual ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - INFO ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εταιρία Casoneto Expert, θέλοντας να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ERGO tech

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ERGO tech ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ EGO tech EGO tech VOMANN Mεντεσέδες Ηnges 2 EGO tech VOMANN Mεντεσέδες Ηnges Μεντεσέδες, Γαλβανιζέ Narrow hnges, Galvanzed A25 x B20 mm 4 τεμ./pcs 090850000 570201.0015

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue.

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue. Βιομηχανία Πλαστικών Προφίλ και Εξαρτημάτων Extrusion Technologies Κατάλογος Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα And Accessories Catalogue www.profisplastics.gr Νούμερο No Βάρος Συσκευασίας (kg) Weight

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page

Διαβάστε περισσότερα

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ: FAX: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 CATALOGUE 2009-2010 HEAD OFFICE: TEL.: SALES: FAX: INOFITA VIOTIAS 320 11 +30 22620 47000 +30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές

Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα & Κύπρο από την PRISMA S.A. Μεγάλη Συνεργασία της PRISMA S.A. με τη STAR PROGETTI. Ανεμοφράκτες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα