ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS

2

3 Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της εμπορίας υλικών κατασκευών, μιας ευρείας γκάμας, τα οποία διακρίνονται από ποιότητα αλλά και λειτουργικότητα. Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία υλικών που σχετίζονται με το αλουμίνιο και το ανοξείδωτο. Οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 5.500m² στο 5,5 χλμ της οδού Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά και 3.000m² στην Νέα Ευκαρπία, εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής μας αλυσίδας ώστε σε πραγματικό χρόνο κάθε ένα από τους χιλιάδες κωδικούς προϊόντων μας να βρίσκονται άμεσα προς παράδοση στον τελικό πελάτη. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα η γνώση και η συνέπεια όσον αφορά την παροχή εξειδικευμένων λύσεων για κάθε ανάγκη των πελατών μας, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μας.. Background & Company s Profile The patsalas Bros sa company was founded in 1975 and it is already in the third decade of its function. The company is active in the vast area of trading building materials, a large range, in which you can discern quality as wekk as functionality. The main object of the company is the trading of the materials that are corelated with material as aluminium and anodised aluminium. Our facilities which cover a surface of 5.500m2 in the 5.5km of Thessalonikis Lagada street and 3.000m2 in Nea Efkarpia, can ensure the appropriate function of our supplying chain. In that way it is possible for our clients to receive each and one of our thousands codes in direct time and with an immediate delivery. Our competitive advantage is the possesion of knowledge and cosistency regarding the provision of specialized solutions which responding to the needs of our clients, pre serving in this way the human in the center of the interest and developing a complete system of our cliental service. 3

4 Πρωτοπόροι στην Νέα Τεχνολογία Συνδυάζουμε την πολύχρονη εμπειρία μας με τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού για να σας προσφέρουμε τις λύσεις που απαιτούνται για τα σύγχρονα κτίρια. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται σε κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή υψηλής ποιότητας και αισθητικής τελειότητας, μοναδικά στην Ελλάδα, βαμμένα ανοδίωση σε σκληρότητα 20 μικρά για να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ιδανικά για θάλασσα, πισίνες και βουνό. Πιστοποίηση Ποιότητας σε Προϊόντα Ανοδίωσης Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ποιότητας των ανοδιώμενων και ηλεκτροστατικά βαμμένων προϊόντων αλουμινίου καθορίζονται από τις προδιαγραφές της QUALANOD. Pioneers In New Technology We are combining our longtime experience together with the finest oveseas houses and in that way we are able to provide you the solutions which are required for the contemporary buildings Our products are responding in every architectural application at high quality and aesthetical perfection, unique in Greece, dyed in anodised colour with hardness 20mn in order to stand with all the weather conditions, mostly ideal for sea, pools and mountain Certification Of Quality In The Anodised Products In European level, the control and the certification of the anodised and electrostatically painted products are defined from the designations of QUALANOD. The Patsala Bros sa company designs, imports and distrubutes in the greek market products of one of the most best companies who construct anodised products in the world. 4

5 Η τεχνολογία της Ανοδίωσης Η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρόλυση (διοχέτευση συνεχούς ρεύματος), σε μπάνιο θεϊκού οξέος, κάτω από αυστηρές συνθήκες ελέγχου των συγκεντρώσεων των χημικών συστατικών, της θερμοκρασίας, της πυκνότητας του ρεύματος κ.λ.π. Αποτέλεσμα της ηλεκτρόλυσης είναι, η με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, οξείδωση της επιφάνειας του αλουμινίου. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές (σαν γυαλί). Επίσης το ανοδικό επίστρωμα δεν είναι συνεχές και παρουσιάζει πόρους. The Anodised Technology The process is made with electrolysis( channeling of current power), in a shower of sulphur acid, understrict conditions of constant control of the chemical concentration of temperature, the density of the current etc. As a result of electrolysis is the oxidation of the surface under a totallycontrolled wanner. The upper layer is transparent(like glass). Furthermore the upper layer is consecutive and has pores on it. Χαρακτηριστικά Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σε αυτό και έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης. Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφόσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Ανοδίωσης Εμφάνιση: η τελική εμφάνιση των ανοδιωμένων προϊόντων αλουμινίου μπορεί να είναι άχρωμη (φυσικό χρώμα) ή έγχρωμη. Πάχος Ανοδίωσης Το πάχος ανοδίωσης αντιστοιχεί στο πάχος σε μικρά (μm=χιλιοστά χιλιοστομέτρου) του επιστρώματος του οξειδίου του αλουμινίου της σημαντικής επιφάνειας. Ανάλογα με την χρήση και το περιβάλλον που θα τοποθετηθεί η κατασκευή, επιβάλλεται και το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος ανοδίωσης. Η Αφοι Πατσάλα ΑΕΒΕ, διαθέτει το σύστημα καγκέλου σκληρότητας 20 μm-22 μm, με πιστοποίηση αντοχής των προϊόντων σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Συντήρηση Προϊόντων Η σωστή συντήρηση των προϊόντων ανοδίωσης εξασφαλίζει την διαχρονικά άριστη λειτουργία και εμφάνιση των προϊόντων, όπως ακριβώς και την ημέρα της τοποθέτησης. Εξασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό των προϊόντων. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός ποικίλει από την χρήση και έκθεση των προϊόντων στις εκάστοτε συνθήκες. Σαν γενικός κανόνας, φροντίστε ο καθαρισμός να γίνεται το συχνότερο μία φορά τον μήνα μέχρι μία φορά το εξάμηνο. Χρησιμοποιήστε σαπούνι καθαρισμού και χλιαρό νερό για το ξέπλυμα ενώ για τα μικρά εξαρτήματα ένα μαλακό πανί για να μη χαράζει τις επιφάνειες. Για τον καθαρισμό των λιπαρών μερών χρησιμοποιήστε και πάλι μαλακό πανί εμπλουτισμένο με καθαριστικό white spirit και ξεβγάζοντας πολύ καλά με άφθονο νερό. Προσοχή, να μη χρησιμοποιούνται όξινα ή αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού, όπως επίσης και τα κοινά απορρυπαντικά καθαρισμού του σπιτιού, παρά μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή. Επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οποιουδήποτε είδους λειαντικά υλικά, όπως γυαλόχαρτο, σμυριδόχαρτο, ατσαλόσυρμα κ.λ.π. Characteristics The layer of the anodise is created from the same metal, and is fully incorporated in it and as a result no problems of adhesion derive. Thr anticorrosive behaviour of the anodise is very good, provided all the rules of the producing proccess application and use are applied.\ Quality Characteristics Of Anodising Appearance : The final appearance of the anodised aluminium products wat appear colorless ( natural colour ) or coloured. Thickness Of Anodise The thickness of anodise corresponds in the thickness in microns (μm = millimeter of the millimeters ) of the coating of the alumnium oxide to the surface. In accordance with the use and the enviroment where the the structure is installed, the minimum allowed thickness of the anodise is imposed. The Patsalas Bros sa, has in its disposal rail system of 20μm 22μm with a endurance certificate of all products and for all the weather conditions. Preservation Of The Products The right preservation of the products may ensure the long lasting and perfect function as well as the appearance of the products, exactly as the first day that they were installed ROVIDE THE REGULAR CLEANING OF THE PRODUCTS The frequence that the cleaning should be made varies and depends on the the usage and the exposure of the products in the given conditions. As a general rule, the cleaning should take place from one time in the month until one time every six months. It is strongly recommented to use soap and luke warm water to rinse them off and as long as the smaller accesories are concerned should be cleaned with a soft table clothenriched with white spirit detergend rinsing it iff with plenty of water. Attention : Do not use oxidants and alcolic cleaning products, as well as the common house cleaning products, unless there is a contact with the supplior. Moreover no kind of abrasive objects must be applied, such as abrasive paper, wire etc. 5

6 Εμφάνιση Προϊόντων Appearance Of The Products φάνιση Προϊόντων Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται από τα παρακάτω: Από το κράμα. Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές και ότι είναι κατάλληλο να υποστεί την ανοδείωση. Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν την ανοδίωση. Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ. Από την επιφανειακή επεξεργασία μετά την ανοδίωση, όπως για παράδειγμα τον χρωματισμό ή τις λική εμφάνιση των προϊόντων συνθήκες εξαρτάται σφραγίσματος. από τα παρακάτω: Από τον τρόπο χειρισμού κατά την συσκευασία, the clients shop. το κράμα. Αυτό πρέπει αποθήκευση, να είναι καθορισμένο μεταφορά και παράδοση Από την στον επιφανειακή χώρο επεξεργασία μετά την προμηθευτής οφείλει του να πελάτη. πιστοποιεί ότι το ανοδίωση, όπως για παράδειγμα τον χρωματισμό ό ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγρκαι ότι είναι κατάλληλο να υποστεί την ή τις συνθήκες σφραγίσματος. είωση. Από τον τρόπο χειρισμού κατά την συσκευασία, ό τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας πριν αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση στον χώρο ανοδίωση. Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να του πελάτη. ι γυαλιστερή ή ματ. The final appearance of the products depends from the relation of the characteristics which are mentioned below : The alloy it must be predetermined and the supplior must certify that the product corresponds to the equivalent specification and it is approciate to under the proccess of anodising The wanner of superficial proccess before the anodising. In this way the final appearance may be shining or mat. From the superficial proccess after the anodising proccess, for example the colouring or the sealing conditions. From the handling manipulation during the packaging, storing and transportation and delivery in Χρωματολόγιο ωματολόγιο Το χρωματολόγιο των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά η ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.Β.Ε. είναι το παρακάτω: ρωματολόγιο των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά η ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε.Β.Ε. το παρακάτω: Κωδικοποίηση ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ των αποχρώσεων - ANODISED COLOURS Ανοδίωσης Εμφάνιση Colour Κωδ. /code Αχρωμο natural P.NATUREL Μπρονζέ bronze P 0 Ανοιχτό Καφέ light brown P 1 Σκούρο Καφέ dark brown P 2 Μαύρο black P 3 Χρυσό gold P 10 Μπλε blue P 20 Πράσινο green P 30 Κόκκινο red P 40 6

7

8 Railing Systems SERIES 100 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ON FLOOR GLASS SUPPORTING SYSTEM Σύστημα κάθετης στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για τοποθέτηση γυάλινου καγκέλου πάνω σε στηθαίο. Το σύστημα υποστηρίζεται κάθετα με υαλοπίνακα 10mm & 12mm με ύψος 1000mm (Υαλοπίνακας Triplex Securit). Η χρήση της βάσης γίνεται σαν ενιαίο προφίλ, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες ευθυγραμμίσεις και χωρίς καπάκια, ώστε η τοποθέτηση να γίνεται σε γρήγορους χρόνους, χωρίς ατέλειες και με άριστο αποτέλεσμα. Η βάση διατίθεται σε ανοδίωση Inox, χρώματα ανοδίωσης, οποιοδήποτε RAL και σε αποχρώσεις απομίμησης ξύλου. min. 120mm min. 60mm EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Γέφυρα τακαρίσματος τοποθετούνται 150 χιλ. από κάθε άκρη υαλοπινάκων Polyamide glazing bridge placed 150mm from each glazing edge Φρεζάτη ανοξείδωτη βίδα M6x30 Countersunk head stainless steel bolt M8x40 EA II M6x30 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M6x30 Anchor Bolt System of verticall glass support with aluminium profile for glass rail Placement into balcony step up. The system is supported vertically with10mm & 12mm glass with height 1000mm( triplex glass, securit) the use Of the base is being made as a united profile without aligmentsin Partcular and without caps ehereas the placement will be made in Faster time without flaws and with an excellent result. The base is Available in inox anodise, coloured anodise, whatever ral colour and Wood imitation 8

9 patsalas EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims 80 Γέφυρα τακαρίσματος τοποθετούνται 150 χιλ. από κάθε άκρη υαλοπινάκων Polyamide glazing bridge placed 150mm from each glazing edge Φρεζάτη ανοξείδωτη βίδα M8x40 Countersunk head stainless steel bolt M8x40 60 EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket 100 Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Γέφυρα τακαρίσματος τοποθετούνται 150 χιλ. από κάθε άκρη υαλοπινάκων Polyamide glazing bridge placed 150mm from each glazing edge Φρεζάτη ανοξείδωτη βίδα M6x30 Countersunk head stainless steel bolt M6x30 45 EA II M6x30 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M6x30 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm 9

10 Railing Systems SERIES 200 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ON FLOOR GLASS SUPPORTING SYSTEM EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile 120 Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Γέφυρα τακαρίσματος τοποθετούνται 150 χιλ. από κάθε άκρη υαλοπινάκων Polyamide glazing bridge placed 150mm from each glazing edge Φρεζάτη ανοξείδωτη βίδα M8x40 Countersunk head stainless steel bolt M8x40 70 EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm Σύστημα κάθετης στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για τοποθέτηση γυάλινου καγκέλου πάνω σε στηθαίο. Το σύστημα υποστηρίζεται κάθετα με υαλοπίνακα 16mm & 20mm με ύψος 1000mm (Υαλοπίνακας Triplex Securit). Η χρήση της βάσης γίνεται σαν ενιαίο προφίλ χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες ευθυγραμμίσεις και χωρίς καπάκια ώστε η τοποθέτηση να γίνεται σε γρήγορους ρυθμούς, χωρίς ατέλειες και με άριστο αποτέλεσμα. Η βάση διατίθεται σε ανοδίωση Inox, χρώματα ανοδίωσης, οποιοδήποτε RAL και σε αποχρώσεις απομίμησης ξύλου. 10

11 patsalas EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile 120 Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Γέφυρα τακαρίσματος τοποθετούνται 150 χιλ. από κάθε άκρη υαλοπινάκων Polyamide glazing bridge placed 150mm from each glazing edge Φρεζάτη ανοξείδωτη βίδα M8x40 Countersunk head stainless steel bolt M8x40 66 EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm System of verticall glass support with aluminium profile for glass rail placement into balcony step up. The system is supported vertically with16mm & 20mm glass with height 1000mm( triplex glass,securit) the use of the base is being made as a united profile without aligmentsin partcular and without caps ehereas the placement will be made in faster time without flaws and with an excellent result. The base is available in inox anodise, coloured anodise, whatever ral colour and wood imitation 11

12 Railing Systems SERIES 300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ADJUSTABLE ON FLOOR GLASS SUPPORT SYSTEM EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims 122 Τακάκια Τζαμιού EPDM EPDM glazing bed Ανοξείδωτη βίδα M8x75 κάθε 25cm Stainless steel bolt M8x75 every 25cm Ανοξείδωτη βίδα M8x40 Stainless steel bolt M8x EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm Σύστημα διαιρούμενης κάθετης στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου, για τοποθέτηση γυάλινου καγκέλου σε στηθαίο. Το σύστημα υποστηρίζεται κάθετα με υαλοπίνακα 12mm - 16mm & 20mm με ύψος 1000mm (Υαλοπίνακας Triplex Securit). Μετά την τοποθέτηση της βάσης τοποθετούνται τα καπάκια και οι τάπες. 12

13 patsalas EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims 122 Τακάκια Τζαμιού EPDM EPDM glazing bed Ανοξείδωτη βίδα M8x50 κάθε 25cm Stainless steel bolt M8x50 every 25cm Ανοξείδωτη βίδα M8x40 Stainless steel bolt M8x40 90 EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt min. 120mm min. 60mm Adjustable vertically glass floor support system mm profile For glass handrail placement onto step-up. The system is being Supported vertically with 10mm-16mm-20mm glass and 1000mm Height (triplex glass, securit). After the base installation are being installed the caps and the plugs as well 13

14 Railing Systems SERIES 400 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ SIDEMOUNT GLASS SUPPORTING SYSTEM min. 120mm EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile min. 60mm Προφίλ Αλουμινίου Aluminium Profile EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt Ανοξείδωτη βίδα M8x40 Stainless steel bolt M8x40 Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Τακάκια Τζαμιού EPDM EPDM glazing bed Σύστημα πλευρικής στήριξης υαλοπίνακα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τον εμπλουτισμό της ανεμπόδιστης θέας και την παροχή μεγάλων επιφανειών σε έργα & κτίρια υψηλού επιπέδου. Αίσθηση σταθερότητας και αντοχής με την πρώτη εικόνα. min. 60mm EA II M8x40 Κοχλίας Αγκύρωσης EA II M8x40 Anchor Bolt Ανοξείδωτη βίδα M8x75 Stainless steel bolt M8x75 Later glass vertically supporting system with the distinctive characteristic the enrichment of the unhindered view and the supply of great surfaces onto works and buildings of a higher level. Sense of stability abd resistance with the first look 14

15 patsalas 15

16 Railing Systems Προφίλ / Profiles Προφίλ διαιρούμενης βάσης υαλοπίνακα Combined profile base Βάρος / Weight gr/m Βάρος / Weight gr/m Βάρος / Weight 231 gr/m Βάρος / Weight 206 gr/m 16

17 patsalas Προφίλ / Profiles Προφίλ διαιρούμενης βάσης υαλοπίνακα Combined profile base Βάρος / Weight gr/m Βάρος / Weight 2.998gr/m Βάρος / Weight 108 gr/m Βάρος / Weight 231 gr/m 17

18 Railing Systems Προφίλ / Profiles Βάρος / Weight gr/m 23, , Βάρος / Weight gr/m Βάρος / Weight 2.518gr/m Βάρος / Weight 5.273gr/m Βάρος / Weight 5.178gr/m 18

19 patsalas Προφίλ / Profiles Προφίλ βάσης τζαμιού Glass profile base Βάρος / Weight 3.894gr/m gr/m Βάρος / Weight 6.689gr/m gr/m 19

20 Railing Systems Προφίλ / Profiles 20

21 patsalas Προφίλ / Profiles

22 Railing Systems Προφίλ / Profiles GP Κουπαστή 30x80 Υαλοπίνακα 5+5 / 6+6 mm Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή 5 Υαλοπίνακα mm Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή Oβάλ 32x85 Υαλοπίνακα 16 mm Βάρος / Weight gr/m 12 Κουπαστή 50 Υαλοπίνακα 5+5 / 6+6mm Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή Oβάλ 32x85 Υαλοπίνακα 16 mm Βάρος / Weight gr/m 12 Κουπαστή 60 Υαλοπίνακα 5+5 / 6+6mm Βάρος / Weight gr/m 22

23 patsalas Προφίλ / Profiles Κουπαστή 30 Υαλοπίνακα 5+5 mm Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή Δάκρυ Υαλοπίνακα 5+5 mm Ν 3837 Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή Tρίγωνο Υαλοπίνακα mm Βάρος / Weight gr/m Προσθήκη Κουπαστής Υαλοπίνακα 10 mm Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή 50x50 Υαλοπίνακα Βάρος / Weight gr/m Κουπαστή 50x50 Υαλοπίνακα mm Βάρος / Weight gr/m 23

24 Railing Systems Προφίλ / Profiles 24

25 patsalas Προφίλ / Profiles ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 25

26 Railing Systems Eξαρτήματα / Αccessories Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover P Kλειστή Tάπα βάσης Προφίλ / Closed End Cover C ΑνοιχτήTάπα βάσης Προφίλ / Open End Cover 26 26

27 patsalas Eξαρτήματα / Αccessories P Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover C Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover P Kλειστή Tάπα βάσης Προφίλ / Closed End Cover C ΑνοιχτήTάπα βάσης Προφίλ / Open End Cover Tάπα βάσης Προφίλ / End Cover 27

28 Railing Systems Eξαρτήματα / Αccessories LT 306 Tάπα κουπαστής / End Cover Tάπα κουπαστής / End Cover T Tάπα κουπαστής / End Cover T Tάπα κουπαστής / End Cover LR Tάπα κουπαστής / End Cover T Tάπα κουπαστής / End Cover /

29 patsalas Eξαρτήματα / Αccessories T 3837 Tάπα κουπαστής / End Cover N Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector GT 801 Tάπα κουπαστής / End Cover B Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector EKT 11 Tάπα κουπαστής / End Cover / Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector

30 Railing Systems Eξαρτήματα / Αccessories LF 801 A Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector C Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector / GF 801 E Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector EFK 51 Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector B Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector N C Τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector

31 patsalas Eξαρτήματα / Αccessories GF 303 A Καπάκι τερματικό τοίχου κουπαστής End cover ring GB 801 A Eξωτερική ένωση κουπαστής με κουπαστή Outside handrail connector Καπάκι τερματικό τοίχου κουπαστής End cover ring GA 801 Eσωτερική ένωση κουπαστής με κουπαστή Intside handrail connector GF 801 E Καπάκι τερματικό τοίχου κουπαστής Wall connector ring ΕΒΚ 61 Ένωση κουπαστής με κουπαστή Handrail connector

32 Railing Systems Eξαρτήματα / Αccessories ΕΒΚ 51 Ένωση κουπαστής με κουπαστή Handrail connector EDK 61 Εσωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Inside corner elbow GT 802 HE Εσωτερική σταθερή γωνία 45 0 κουπαστής Inside Corner elbow EDK 51 Εσωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Inside corner elbow ΕDK 63 Εσωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Inside Corner elbow C 3837 Εσωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Corner elbow 90 0 N

33 patsalas Eξαρτήματα / Αccessories GS 801 A Εσωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Inside corner elbow GS 801 HE Εξωτερική σταθερή γωνία 90 0 κουπαστής Οutside corner elbow GS 506 Πλαστική ρυθμιζόμενη γωνία κουπαστής Αdjustable joint / / E Στήριγμα τζαμιού με κουπαστή F50 Glass brasket F

34 Railing Systems Eξαρτήματα / Αccessories t 2692 / 100 X 30 X / 100 X 30 X / 100 X 30 X 4 Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Γέφυρα Τακαρίσματος Πολυαμιδίου Polyamide glazing bridge 1 04DKAFM001 EPDM λάστιχα τζαμιού EPDM glazing gasket 5168 / 5169 / 5170 Τακάκια Τζαμιού Πολυαμιδίου Polyamide glazing shims Λάστιχα Σφήνα Gasgets Νο 00 Νο 0 Νο 1 Νο 1,5 Νο 2 Νο 2,5 Νο 3 Νο 3,5 Νο 4 Νο

35 patsalas Eξαρτήματα / Αccessories ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤECHNICAL DETAILS min. 60 mm 35 35

36 Railing Systems Τοποθέτηση Aγκυρίων / Installing the anchor bolts min. 60 mm 36

37 patsalas Τοποθέτηση Aγκυρίων / Installing the anchor bolts force 1 kn/m Στηντοποθέτηση κιγκλιδώματος γυαλιού με απαίτηση φορτίου 1 kn/mγια δημόσιους χώρους, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω διαστάσεις ως ελάχιστες: Οι κοχλίες αγκύρωσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60mm από την άκρη του σκυροδέματος, ώστε να αποφευχθεί η ρηγμάτωση. Το πάτωμα σκυροδέματος θα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος120 mm 1100 For surface mounted glass railing with a required force load of 1 kn/m for public spaces; the following dimensions should be used as a minimum: The anchor bolts should be placed no less than 60mm from the edge of the concrete in order to avoid cracking. The concrete floor should have a minimum thickness of 120mm Ο πρώτος κοχλίας αγκύρωσης τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 7mm από την άκρη του προφίλ αλουμινίου και εν συνεχεία τηρείται απόσταση μεταξύ κοχλιών ίση προς 17mm. The anchor bolts should be placed at a minimum of 75mm from the edge of the aluminium profile and then spaced equally every 175mm apart. 37

38 Railing Systems Τοποθέτηση Aγκυρίων / Installing the anchor bolts stainless steel Approval Drill hole diameter Drill hole depth Anchor length Internal thread Min. bolt penetration Max. bolt penetration Sales unit d o h 1 l M le,min le,max Art.-No. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] Item A4 EA II M M EA II M 8 x M Machine setting tool EA II S-SDS Tool holder Fits Sales unit Item Art.-No. [pcs] EA II S-SDS SDS plus EA II M6 1 EA II S-SDS 8 x SDS plus EA II M 8 x 40 1 Setting tool EAW H Plus with hand impact protection for your safety and embossing tool. Setting tool EA-ST Fits Sales unit Item Art.-No. [pcs] EAW H 6 Plus EA II M6 1 EAW H 8 x 40 Plus EA II M 8 x item material description item material description M6 x 30 stainless steel A2 allen socket head M6 x 30 stainless steel A2 allen counter sunk M8 x 40 M8 x 50 stainless steel A2 stainless steel A2 allen socket head allen socket head M8 x 40 M8 x 50 stainless steel A2 stainless steel A2 allen counter sunk allen counter sunk M8 x 75 stainless steel A2 allen socket head M8 x 75 stainless steel A2 allen counter sunk

39 patsalas Τοποθέτηση Aγκυρίων / Installing the anchor bolts 39

40 Railing Systems Σωστή Επιλογή & Χρήση Yαλοπινάκων Στο Σύστημα Nevma ΤΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΓΚΕΛΟY NEVMA ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔYΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ YΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕYΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟY. The nevma rail system give the possibility for the glass to be Used in various thickness and specific characteristics depending the construction and the project circumstancies ΤΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΓYΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣYΝΗΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΓYΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓYΑΛΙ. ΟΜΩΣ ΑΝ ΣΠΑΣΕΙ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΠΑΕΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟYΝ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑYΜΑΤΙΣΜΟ TEMPERED -Tempered glass is one of two kinds of safety glass. Tempered glass is often referred to as safety glass because it is more resistant to breakage than normal float glass. Yet if it is broken, it usually breaks into relatively small pieces, which are less likely to cause serious injury. 40

41 patsalas The Right Selection & Usage Of Glasses In Nevma System ΤΟ LAMINATED ΓYΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΑΝΤΟYΙΤΣ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟY ΠΟΛYΒΙΝΙΛΙΚΟY ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞY ΔYΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ. ΤΟ PVB ΚΟΛΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΧΗΜΙΚΟYΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟYΣ ΔΕΣΜΟYΣ. ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓYΑΛΙ, ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟY ΓΥΑΛΙΟY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΝΕΙ ΑΚΟYΣΤΙΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟY ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΔΙΟΤΙ ΚΟΒΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 99% ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ UV ΠΟY ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ. ΤΟ LAMINATED ΓYΑΛΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΓYΑΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΤYΠΑ TRIPLEX -LAMINATED Laminated glass is a sandwich made of one piece of plastic Poly Vinyl butyral between two or more glasses. The PVB sticks with the glass, forms chemical as well as mechanical bonds. When laminated with annealed glass, the layer maintains the geometric integrity of the pane in case of breakage. Also it gives acoustic insulation as well as gives protection against damage caused due to UV radiation because it cuts almost 99% of UV radiation present in the sunlight. A Laminated glass is regarded as a safety glass by most of the standards. 41

42 patsalas ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ 5.5 χλμ. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (έναντι ΤΙΤΑΝ) Θεσσαλονίκη 5,5km Thessaloniki Lagkada Thessaloniki Τ: Κέντρο : F: E mail :

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox

patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox patsalas καταλογος 2013 καγκελα & περιφραξεις τυπου inox Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

patsalas ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS Railing Systems

patsalas ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS Railing Systems patsalas ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ GLASS SUPPORTING RAILINGS SYSTEMS 2017 Railing Systems Railing Systems Ιστορικό και Προφίλ Εταιρίας Background & Company Profile 1 Πιστοποίηση Αντοχής Certification

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ημικυκλικές υδρορροές που ξεχωρίζουν. Half round gutters that distinguish

Ημικυκλικές υδρορροές που ξεχωρίζουν. Half round gutters that distinguish Ημικυκλικές υδρορροές που ξεχωρίζουν Πρόκειται για υδρορροή με μοναδικό ημικυκλικό σχήμα, δίνοντας στο χώρο σας άριστη λειτουργικότητα και ξεχωριστή αισθητική, είναι διαθέσιμη σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40

περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 2015 περιφράξεις 04-12 προφίλ 13-20 εξαρτήματα 22-29 σκιαστρα 32-40 Η Εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ, στην συνεχόμενη και επιτυχημένη της προσπάθεια να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κάγκελα τύπου inox,

Διαβάστε περισσότερα

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system

ÓΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLASS PANEL SUPPORT SYSTEM. Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Version 2/2015 Óύóôηìá για τοποθέτηση σε δάπεδο Top mount system Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε ημιέτοιμο δάπεδο Sidemount system for semi-finished floor Óύóôηìá για τοποθέτηση πλευρικά σε έτοιμο δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας

Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Ιστορικό και Προφίλ Εταιριας Η Αφοι Πατσάλα Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1975 και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της εμπορίας υλικών κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

100% aluminium modular railing system for indoor and outdoor settings

100% aluminium modular railing system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular railing system for indoor and outdoor settings 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΑΝΟΔΙΩΣΗ Al

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΑΝΟΔΙΩΣΗ Al Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΑΝΟΔΙΩΣΗ Al Ανδρέας Παπαχριστοδούλου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS 1 ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS 3 5 7 CONTENTS 08 εταιρικό προφίλ company profile 10 μπαλκόνια balconies 24 περίφραξεις

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE Η ACCESS, πρωτοπόρος στα ποιοτικά εξαρτήματα συστημάτων αλουμινίου, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του καγκέλου αλουμινίου με το σύστημα i- type. Το i-type είναι σύστημα ανοδιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρορροή που εγγυάται. Guaranteed Gutter protection

Υδρορροή που εγγυάται. Guaranteed Gutter protection Υδρορροή που εγγυάται Το πιο διαδεδομένο σύστημα υδρορροής αλουμινίου στην Ελληνική αγορά φέρει το σήμα ΥΔΡΟΡΡΟΗ με την μεγαλύτερη γκάμα εξαρτημάτων και με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων καλύπτοντας όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 1 2 3 Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 4 5 Γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σήμερα είναι μια από τις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CODE CTE-100 ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ GUTTER SNAP LOCK CODE CTE-110 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ DOWNPIPE END CRIMPER TOOL

CODE CTE-100 ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ GUTTER SNAP LOCK CODE CTE-110 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ DOWNPIPE END CRIMPER TOOL ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ / HAND TOOLS CODE CTE-100 ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ GUTTER SNAP LOCK CODE CTE-110 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΡΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ DOWNPIPE END CRIMPER TOOL CODE CTE-120 ΜΙΝΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ 8cm Πλάτος FORGED STEEL

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 1 2 Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 3 4 Γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σήμερα είναι μια από τις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS

ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings   ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS 1 ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου anodised aluminium railings WWW.PANIDIS-SA.COM W W W. P A N I D I S - S A. C O M 5 7 CONTENTS W W W. P A N I D I S - S A. C O M εταιρικό προφίλ company

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets

Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets 131 113-15-102-00 470-11-839-00 470-11-840-00 Γαλβανισμένος χάλυβας Galvanized steel * 100 τεμάχια * 100 pieces Ατσάλι Steel Γωνία σύνδεσης με διπλό χτύπημα

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Αγρού Field Base Cataloge

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Αγρού Field Base Cataloge ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Αγρού Field Base Cataloge tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - SYSTEM DESCRIOTION Αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

P 990 / 991 / 1990 / 1991

P 990 / 991 / 1990 / 1991 42 embossed aluminium panels πρεσαριστα panels αλουμινιου 990 PANEL 1690 Χ 310 mm 1990 PANEL 1690 Χ 510 mm πρεσαριστα panels αλουμινιου embossed aluminium panels Τα πρεσαριστά panels της σειράς Ρ1000 ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist

Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist Τιμοκατάλογος Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass supporting system pricelist 1 Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Glass Supporting System Type Α Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα On-floor glass supporting

Διαβάστε περισσότερα

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside 10. PR. 2017 FETURES Description Profiles Typology omments Notes New typologies in system Νέες τυπολογίες στην σειρά «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside Τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ZLW Series. Single-stage Monoblock Centrifugal Pump ZL PUMP GROUP.,LTD

ZLW Series. Single-stage Monoblock Centrifugal Pump ZL PUMP GROUP.,LTD ZLW Series Single-stage Monoblock Centrifugal Pump ZL PUMP GROUP.,LTD 1 Application Apply as the transportation of liquids in the fields of air condition, heating, sanitary water, water treatment cooling,

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ WWW.PANIDIS-SA.COM ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ» ιδρύθηκε το 1974 και αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές και αξιόπιστες ελληνικές βιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox 2010-2011 Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox Φροντίδα & Συντήρηση Η φυσική ομορφιά και η λάμψη της ανοδίωσης έχει αποδειχτεί ότι αντέχει το τεστ του χρόνου. Ακόμα και μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets

Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets 305 113-11-121-00 113-11-283-00 113-11-154-00 113-13-101-00 113-13-196-00 113-13-117-00 113-13-248-00 113-13-121-00 113-13-274-00 113-13-156-00 113-13-345-00

Διαβάστε περισσότερα

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE FEATURE Available in 176 sizes. Screws are not appeared on the surface. Usable as rack mount case with optinal mounting bracket. There are no ventilation hole for cover

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue.

Κατάλογος. Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα Profile And Accessories Catalogue. Βιομηχανία Πλαστικών Προφίλ και Εξαρτημάτων Extrusion Technologies Κατάλογος Ελαστικά Παρεμβύσματα και Εξαρτήματα And Accessories Catalogue www.profisplastics.gr Νούμερο No Βάρος Συσκευασίας (kg) Weight

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο 100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings 1 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings

100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings Σύστημα καγκέλου για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης από 100% Αλουμίνιο 100% aluminium railing system for indoor and outdoor settings 1 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Θάλαµοι Ανελκυστήρων Lift Cabins

Θάλαµοι Ανελκυστήρων Lift Cabins Θάλαµοι Ανελκυστήρων Lift Cabins Επισκεφθείτε το www.metronsa.gr/design για να δείτε όλη τη συλλογή των θαλάµων της Metron και να σχεδιάσετε το δικό σας ασανσέρ / Visit www.metronsa.gr/design to see the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Residence Doors. Open up your imagination!

Residence Doors. Open up your imagination! WWW.EXALCO.GR Residence Doors Open up your imagination! Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου με θερμοδιακοπή Η σειρά Residence Door αποτελεί ένα σύστημα εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

The Simply Typed Lambda Calculus

The Simply Typed Lambda Calculus Type Inference Instead of writing type annotations, can we use an algorithm to infer what the type annotations should be? That depends on the type system. For simple type systems the answer is yes, and

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

Assalamu `alaikum wr. wb.

Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. LUMP SUM Lump sum lump sum lump sum. lump sum fixed price lump sum lump

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

MSN DESK TOP ENCLOSURE WITH STAND / CARRYING HANDLE

MSN DESK TOP ENCLOSURE WITH STAND / CARRYING HANDLE MSN SERIES MSN DESK TOP ENCLOSURE WITH STAND / CARRYING HANDLE W H FEATURE Available in 176 sizes. Stand / carrying handle can be adjusted in 30 degree. Maximum load is kg. There are no ventilation hole

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση, Ευάγγελος Λεωνίδης

Με εκτίμηση, Ευάγγελος Λεωνίδης Κατάλογος Προιόντων Product catalog 2015 Αγαπητοί πελάτες, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την εταιρία και τα προϊόντα μας Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε σε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

The new Remote Networks Regulatory Framework Το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Απομακρυσμένων Δικτύων

The new Remote Networks Regulatory Framework Το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Απομακρυσμένων Δικτύων The new Remote Networks Regulatory Framework Το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Απομακρυσμένων Δικτύων Irene Iacovides Head, Gas Networks Unit Ειρήνη Ιακωβίδου Προϊσταμένη Τμήματος Δικτύων Φυσικού Αερίου Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Shenzhen Lys Technology Co., Ltd

Shenzhen Lys Technology Co., Ltd Carbide drawing dies Properties of grade Grade Density TRS Average Grain size Hardness (HRA) (g/cm3) (MPa) (ųm) YL01 15.25 93.5 3300 0.8 YL10.2 14.5 92.0 4000 0.8 YG6 14.95 90 2400 1.6 YG6X 14.95 91.5

Διαβάστε περισσότερα

FOR THE MOMENT, DUE TO ECONOMICAL CRISIS, PRODUCTION OF GICLEE COPIES UNDER REQUEST, IS SUSPENDED.

FOR THE MOMENT, DUE TO ECONOMICAL CRISIS, PRODUCTION OF GICLEE COPIES UNDER REQUEST, IS SUSPENDED. MORIS GEORGE Aviation Paintings & Illustrations For English, please read the RED captions. The prices are without VAT (left) with 24%VAT (right). Please feel free to ask anything by using the contact form.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. PROFILE OPTIONS Page: 2. ADDITIONAL PROFILES Page: 3. DESIGN: 1050 Page: 4. DESIGN: 1054 Pages: DESIGN: 1052 Pages: 5-12

CONTENTS. PROFILE OPTIONS Page: 2. ADDITIONAL PROFILES Page: 3. DESIGN: 1050 Page: 4. DESIGN: 1054 Pages: DESIGN: 1052 Pages: 5-12 CONTENTS PROFILE OPTIONS Page: 2 DESIGN: 1050 Page: 4 DESIGN: 1060 Pages: 19-25 ADDITIONAL PROFILES Page: 3 DESIGN: 1052 Pages: 5-12 DESIGN: 1062 Pages: 26-28 DESIGN: 1054 Pages: 13-15 DESIGN: 1064 Pages:

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

RUGS RUNNERS MATS WALL TO WALL

RUGS RUNNERS MATS WALL TO WALL J. SAKALIDIS S.A. 2019 RUGS RUNNERS MATS WALL TO WALL Αντιολισθητικό υπόστρωμα Το ειδικά κατασκευασμένο υπόστρωμά τους είναι αντιολισθητικό και επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους χωρίς τη χρήση ταινιών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

πόρτες κατοικιών residential doors

πόρτες κατοικιών residential doors πόρτες κατοικιών residential doors Για τις κατοικίες προσφέρουμε ιδανικές λύσεις για μοντέρνα ή κλασική διακόσμηση, με πόρτες και αξεσουάρ, προσαρμοσμένα στην αισθητική του χώρου σας. Διατίθενται σε μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fractional Colorings and Zykov Products of graphs

Fractional Colorings and Zykov Products of graphs Fractional Colorings and Zykov Products of graphs Who? Nichole Schimanski When? July 27, 2011 Graphs A graph, G, consists of a vertex set, V (G), and an edge set, E(G). V (G) is any finite set E(G) is

Διαβάστε περισσότερα

RCS750 3-circuit square track system flexible and multifunctional

RCS750 3-circuit square track system flexible and multifunctional Lighting RCS750 3-circuit square track system flexible and multifunctional 3-circuit Square RCS750 The RCS750 3-circuit square track system is made up of a solid aluminum track available in lengths of

Διαβάστε περισσότερα

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex.

BR 501 BR 502. Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 501 Πόρτα & περίφραξη σε συνδυασμό οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι triplex. BR 502 Πόρτα με ανοδιωμένη διάτρητο φύλλο αλουμινίου 2mm και περιστρεφόμενο μεντεσέ & περίφραξη με οριζόντιο προφίλ 20x80 με διάκενο

Διαβάστε περισσότερα