ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σεπτέμβριος 2014 Σε Συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

2 ΜΕΡΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παρουσίαση γραφημάτων σε σχέση: 1. Με τη διαχρονική εξέλιξη, την τάση και τα κυκλικά χαρακτηριστικά των αφιχθέντων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Κατακόλου. O εκθέτης 0,0381 αν πολλαπλασιαστεί επί 100, μας λέει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των κρουαζιεροπολοίων στο Κατάκολο για το χρονικό διάστημα ήταν 3, 81%. 2. Με τη διαχρονική εξέλιξη, την τάση και τα κυκλικά χαρακτηριστικά των αφίξεων στο λιμάνι του Κατακόλου. O εκθέτης 0,1287 αν πολλαπλασιαστεί επί 100, μας λέει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τουριστών στο Κατάκολο για το χρονικό διάστημα ήταν 12,87%. 3. Με τη διαχρονική εξέλιξη, την τάση και τα κυκλικά χαρακτηριστικά του σταθμισμένου κατά κεφαλήν εισοδήματος των τουριστών κρουαζιέρας που επισκέφθηκαν το λιμάνι του Κατακόλου. O εκθέτης 0,0428 αν πολλαπλασιαστεί επί 100, μας λέει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του σταθμισμένου των τουριστών που ήρθαν Κατάκολο για το χρονικό διάστημα ήταν 4,28%. εισοδήματος 4. Με τον υπολογισμό της ελαστικότητας των αφίξεων των τουριστών κρουαζιέρας στην περιοχή μας ως προς το σταθμισμένο κατά κεφαλήν εισόδημα των τουριστών. Εδώ η ελαστικότητα βγήκε 1,25, δηλαδή όταν το εισόδημα των τουριστών αυξάνεται κατά 1%, η ζήτηση για κρουαζιέρα στο Κατάκολο αυξάνεται κατά 1,25%, πράγμα που δείχνει έντονη επιθυμία. 5. Με τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της επιδράσεως στις αφίξεις από ένα θετικό σοκ στη μεταβολή του κατά κεφαλήν εισοδήματος (δηλαδή σε μεταβολές μεγαλύτερες από το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος). Εδώ, από την ανάλυση φαίνεται ότι μία αύξηση στο εισόδημα των τουριστών πάνω από το 4, 28%, έχει θετικό ανίκτυπο στη ζήτηση κρουαζιέρας για το Κατάκολο για χρονικό διάστημα 4 χρόνων μετά.

3

4

5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ: LogY= -144,48 + 1,25LogX + 0,07 t s.e. (41,61) (0,52) (0,02) statistic (-3,47) (2,39) (3,07) = 0,97 E.R= 0,15 statistic= 297,25 ριθμός παρατηρήσεων= 27.W.= 1,80 hite heteroskedasticity consistent standard errors & covariance

7 .20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τ ΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΟΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΩΛΟ Response of D(LOGEPIBAT ES) to Chol esky One S.D. D(LOGGDPPC) Innovati on

8 ΜΕΡΟΣ Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1060 Ερωτηματολόγια Συστηματική τυχαία δειγματοληψία λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των τουριστών ανά χώρα προέλευσης κάνοντας και την αντίστοιχη στάθμιση του δείγματος. Τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν σε αρκετές γλώσσες έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας καθώς και η επικοινωνία με τουρίστες διαφορετικών εθνικοτήτων. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων.

9

10

11

12

13

14 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έκανε χρήση κάποιας ή και όλων των κάτωθι υπηρεσιών. Το εν λόγω ποσοστό διαρθρώνεται ως εξής:

15 1. Ως προς την εξυπηρέτηση και την Ποιότητα για: Α. Καφέ Β. Γρήγορο φαγητό Γ. Εστιατόρια Το ποσοστό ικανοποίησης (Αρκετά και Πάρα πολύ) και στις τρεις κατηγορίες κυμαίνεται σε ποσοστό από 78-82%. 2. Ως προς την τιμή/κόστος για: Α. Καφέ Β. Γρήγορο φαγητό Γ. Εστιατόρια Το ποσοστό αξιολόγησης για {τιμή κανονική} και στις τρείς κατηγορίες των υπηρεσιών προσέγγισε το 70%. Ο συνδυασμός μεγάλης ικανοποίησης ως προς την εξυπηρέτηση και την ποιότητα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την κυρίαρχη γνώμη για τιμές κανονικές ίσως κα να υποδηλοί μια καλή σχέση αξίας (κόστους) και αξίας χρήσης (οφέλους) {Value for money}. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσεχθεί το επίπεδο των τιμών/κόστους των υπηρεσιών μας.

16 Για κάθε είδος αγορών οι τουρίστες σε ποσοστό πάνω από 70% βρήκαν τις τιμές κανονικές.

17 Το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αγόρασε κάποιο ή κάποια από τα κάτωθι παραδοσιακά προϊόντα.

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Η θετική κριτική αφορούσε: Τη φιλοξενία των ανθρώπων. Την ηρεμία και τις ομορφιές της περιοχής. Την υπέροχη θάλασσα. Τη μεγάλη ιστορία του τόπου. Τη συγκίνηση που ένιωσαν από την επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυμπία. Την ανάγκη κάποιων αναπαραστάσεων στον αρχαιολογικό χώρο. Την ανάγκη προαγωγής της δραστηριότητας της πεζοπορίας. Τα ωραία φαγητά και το καλό κρασί. Τη γενικότερη αίσθηση ομορφιάς και αρμονίας του τοπίου και των ανθρώπων. Τους καλούς ξεναγούς.

27 Συμπεράσματα: Η συμμετοχή των νεότερων και ωριμότερων ηλικιακών ομάδων που συγκροτούν μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των χωρών τους είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ως προς την εθνικότητα, οι μεγαλύτερες ηλικίες, 65 και άνω, φαίνεται να έχουν συγκριτικά μεγαλύτερη συμμετοχή στην περίπτωση των τουριστών από την Αυστραλία, την Αμερική και την Αγγλία. Το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών του δείγματος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εξαίρεση αποτελούν οι Ιταλοί και οι Άγγλοι τουρίστες που παρουσιάζουν, συγκριτικά, χαμηλότερο μορφωτικό/εκπαιδευτικό επίπεδο. Το επίπεδο του εισοδήματος είναι ιδιαίτερα υψηλό και φαίνεται να υπάρχει μια κάποια θετική συσχέτιση με το μορφωτικό/εκπαιδευτικό επίπεδο. Ως προς την εθνικότητα οι μη Ευρωπαίοι τουρίστες (Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ασιάτες), λόγω του μεγάλου κόστους μετακίνησης στην Ευρώπη, φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερα εισοδήματα εν συγκρίσει με τους Ευρωπαίους τουρίστες του δείγματος που συμμετέχουν στην κρουαζιέρα.

28 Συμπεράσματα: Οι τουρίστες του δείγματος, σε ποσοστό 50% περίπου, δήλωσαν ότι έχουν την εμπειρία της χώρας μας από παλαιότερη επίσκεψη στην Ελλάδα. Οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή των τουριστών του δείγματος για τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα ήταν η γενικότερη επιθυμία να επισκεφθούν την Ελλάδα και δευτερευόντως η Αρχαία Ολυμπία με την οικογένεια να ακολουθεί ως ο τρίτος σημαντικότερος παράγοντας. Η επιλογή της Αρχαίας Ολυμπίας ως ένας εκ των σημαντικών παραγόντων επηρεασμού της εν λόγω απόφασης φαίνεται να συνδέεται με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών μετακινείται στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας. Ο τρόπος μετακίνησης γίνεται, κυρίως, με τρόπο οργανωμένο (λεωφορεία/πούλμαν). Η ικανοποίηση από τη χρήση των υπηρεσιών των μεταφορικών μέσων είναι, εν γένει, πολύ μεγάλη, ενώ η γνώμη για τιμές κανονικές συγκεντρώνει ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό.

29 Συμπεράσματα: Μεγάλη σχετικά επισκεψιμότητα σε καφέ (69%) και κατά δεύτερον σε εστιατόρια της περιοχής (23%), με μεγάλο βαθμό ικανοποίησης για την ποιότητα των υπηρεσιών και της γεύσης. Τα καταστήματα γρήγορου φαγητού δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των τουριστών, καθώς μόνον το 8% επισκέφτηκε κάποια από τα καταστήματα γρήγορου φαγητού. H μέση δαπάνη των επισκεπτών στην περιοχή είναι 40 ευρώ συν τη δαπάνη για μεταφορικά και εισιτήρια. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση ως προς τη γνώμη περί κανονικών τιμών. Ως προς τα προϊόντα της τοπικής αγοράς καλύτεροι καταναλωτές φαίνεται να είναι οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί τουρίστες, και δευτερευόντως οι Ιταλοί, οι Άγγλοι και οι Ισπανοί, με διαφοροποιήσεις ως προς το είδος του προϊόντος. Ως προς τα παραδοσιακά προϊόντα, λάδι, ποτά, γλυκά, προϊόντα υγιεινής και κρασί φαίνεται να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προτιμήσεων

30 Συμπεράσματα: Το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα, σε ποσοστό που προσεγγίζει, κατά μέσο όρο, το 50%. Ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ μεγάλος από τις επισκέψεις στους συγκεκριμένους χώρους. Σημαντικός είναι και ο βαθμός ικανοποίησης από τις επισκέψεις σε οινοποιεία και φάρμες της περιοχής αν και δεν παρουσιάζουν πολύ μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητας (9% περίπου). Η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει για την περιοχή είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό και δημιουργεί συνάφειες στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και όρους κοινών προσεγγίσεων περί των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της περιοχής, ακόμη και όταν οι ειδικές θεματικές τους διαφορίζονται. Μεγάλος βαθμός ικανοποίησης για το Λιμάνι του Κατακόλου, για το γραφείο τουρισμού του λιμανιού, για την καθαριότητα και τις σημάνσεις.

31 Συμπεράσματα: Πολύ μεγάλη αίσθηση ασφάλειας. Πολύ μεγάλη αίσθηση φιλοξενίας. Έντονη επιθυμία για επίσκεψη στο μέλλον.

32 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η διαφημιστική προβολή του νομού μας θα πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική. Προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχή μας. Η περιφερειακή ενότητα της Ηλείας έχει καταγεγραμμένους τουλάχιστον 20 αρχαιολογικούς χώρους, μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας και πάνω από 30 τόπους, συνολικά, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αξιοθέατα ή και τόπους επίσκεψης (λίμνοθάλασσες, ιαματικά λουτρά, δάση). Ανάπτυξη του home porting στο Κατάκολο μέσω της δημιουργίας ενός επαρκούς δικτύου συγκοινωνιακών υποδομών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την προσφορά υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενίσχυση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών της περιοχής. Διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Αποτελε σματα / Αποτι μηση / Σχολιασμο ς ε ρευνας τουριστικού προφίλ και δαπανών αλλοδαπου επισκε πτη Τουριστική περίοδος: 2014 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Αποτελε σματα / Αποτί μηση / Σχολίασμο ς ε ρευνας τουρίστίκου προφί λ αλλοδαπου επίσκε πτη - Τουριστική περίοδος: 2013 - Υπεύθυνοι της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών Φθινόπωρο 2014

Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών Φθινόπωρο 2014 Εποχικότητα & χειμερινός τουρισμός: το Κυπριακό προϊόν μέσα από τα μάτια των τουριστών Φθινόπωρο 2014 www.pwc.com.cy Περιεχόμενα Eισαγωγή 1 Σχολιασμός 3 Λίγα λόγια για τη μελέτη 4 Το προφίλ του επισκέπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ...12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...13 1.1. Δευτερογενής Ερευνά...13 1.2. Πρωτογενής Ερευνά...13 1.3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων...15 1.4. Σχέδιο και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη. Ηνωµένου Βασιλείου στην Κύπρο. Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων. Ετοιµάστηκε για τον

Μελέτη για την Ανάπτυξη. Ηνωµένου Βασιλείου στην Κύπρο. Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων. Ετοιµάστηκε για τον Μελέτη για την Ανάπτυξη της Αγοράς Τουρισµού του Ηνωµένου Βασιλείου στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, τον υπεύθυνο καθηγητή για τη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, τον υπεύθυνο καθηγητή για τη ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, τον υπεύθυνο καθηγητή για τη παρούσα διατριβή, κύριο Αθανάσιο Κουρεμένο, ο οποίος µε τις επισημάνσεις του και τις συμβουλές του, συνέβαλε στο μέγιστο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Προτάσεις

Συμπεράσματα Προτάσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Έρευνα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Συμπεράσματα Προτάσεις Με τη συνεργασία της Επιστημονικής Εταιρείας Τουρισμού Κέρκυρας Κέρκυρα 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Business Plan

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Business Plan Business Plan ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2014 Φοιτήτρια Ανάπτυξης: Ξάνθου Παρασκευή Icsdm13022@icsd.aegean.gr Υλοποίηση business plan εταιρείας οινοτουρισμού στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Διοίκηση επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Ιωάννης Μπρας HND CE, BEng (Hons) SEA, MSc EPM, MTEΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ Περίληψη Το λιμάνι του Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη του πατέρα μου και στη λατρευτή μου μητέρα, Ηλέκτρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στη μνήμη του πατέρα μου και στη λατρευτή μου μητέρα, Ηλέκτρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. «Η Αθήνα ως City Break Προορισμός»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. «Η Αθήνα ως City Break Προορισμός» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Αθήνα ως City Break Προορισμός» Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Κουρεμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.10 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Σεπτέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιτελική Σύνοψη ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ

ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÂËÅØÅÙÍ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM É.Ô.Å.Ð. Ôïõñéóìüò Áôüìùí Ôñßôçò Çëéêßáò ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÔÏÌÙÍ ÔÑÉÔÇÓ ÇËÉÊÉÁÓ Ãåþñãéïò. ÊÜôóïò ÌåëÝôåò: 17 ÁèÞíá, 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας

Διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού σπουδαστή Τελώνη Γεώργιου Επιβλέποντας: κος Φαίδωνας Θεοφανίδης, Λέκτορας 2014 Ο ρόλος του διαφημιστικού περιεχομένου (σχολίων και βαθμολογιών) που δημιουργείται από τους καταναλωτές για την εκτίμηση(πρόβλεψη) της τιμής των δίκλινων δωματίων: «Η περίπτωση των ξενοδοχείων της

Διαβάστε περισσότερα