Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας."

Transcript

1

2 Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ..222 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.255 Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιμελητήριο Καβάλας ιδρύθηκε στην Καβάλα το 1918 και είναι ένα από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μαζί με αυτό της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα μέλη του Επιμελητηρίου ήταν οι καπνοπαραγωγοί του Νομού Καβάλας. Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο Καβάλας, οργανωμένα και σε ετήσια βάση, διοργανώνει από το 1993 έκθεση, σκοπός της οποίας είναι η προβολή των προϊόντων του Νόμου Καβάλας ενώ στόχο της αποτελεί η καθιέρωση της ως βαλκανική έκθεση. Για το λόγο αυτό από την πρώτη χρονιά κιόλας έγινε προσπάθεια προσέγγισης επιχειρηματιών από τα Βαλκάνια. Η έκθεση, μέχρι το 2005 πραγματοποιείτο στον χώρο κάτω από το κτίριο της Νομαρχίας με την βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την διετία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Τελωνείου Καβάλας. Από το 2008 γίνεται στον νέο Εκθεσιακό Χώρο «Απόστολος Μαρδύρης» της Νέας Καρβάλης. Το 2007, συμμετείχαν 65 επιχειρήσεις από την Καβάλα και 6 από άλλους νομούς. Παρουσιάστηκε δηλαδή, μια αύξηση της τάξης του 16% περίπου. Το 2008 οι εκθέτες ανήλθαν σε 119 εκ των οποίων οι 17 ήταν Οργανισμοί και Διεθνείς Συμμετοχές. Από τους υπόλοιπους, οι 96 προέρχονται από το Ν. Καβάλας και οι 6 από άλλους νομούς. Το 2009 πήραν μέρος συνολικά 140 εκθέτες εκ των οποίων οι 8 είναι Διεθνείς συμμετοχές, οι 18 Οργανισμοί (Δημόσιοι- Δημοτικοί- Ιδιωτικοί) και στο σύνολο των εκθετών οι 92 προέρχονται από το Ν. Καβάλας. Tο 2010 πήραν μέρος συνολικά 116 εκθέτες από τους οποίους οι 92 ήταν από το νομό Καβάλας και οι 24 εκτός νομού Καβάλας, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συμμετοχών όπως η Βουλγαρία και η Σερβία. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 4

5 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, στους χώρους της έκθεσης, κατά το χρονικό διάστημα από 24/9/2010 έως 29/9/2010. Πληθυσμό, στόχο της έρευνας, αποτέλεσαν οι εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για κάθε κατηγορία. Η συγκέντρωση των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με απευθείας συνέντευξη τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 74 εκθέτες σε σύνολο 116 εκθετών και 458 επισκέπτες (εκτίμηση επισκεπτών έκθεσης: επισκέπτες). Στην περίπτωση των εκθετών το δείγμα αγγίζει το 63,8% του πληθυσμού, ενώ και στην περίπτωση των επισκεπτών το δείγμα είναι ικανοποιητικά αξιόπιστο. Η καταχώρηση των πληροφοριών έγινε στο στατιστικό πακέτο S.P.S.S 16.0, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες στατιστικές τεχνικές για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε και συγκριτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα παλαιότερων ετών. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 5

6 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1 ΕΚΘΕΤΕΣ Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, το 67,1% έχει συμμετάσχει και προηγούμενα χρόνια στην έκθεση Καβάλας, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 32,9% συμμετέχει για πρώτη φορά. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι οι έκθεση γίνεται, όλο και περισσότερο, ευρύτερα γνωστή και προσελκύει περισσότερους επιχειρηματίες. Σ αυτό σημαντικό, ίσως, ρόλο διαδραματίζει και ο νέος χώρος στον οποίο στεγάζεται τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 29,7% των επιχειρήσεων έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον για δέκα χρόνια στην έκθεση. Επίσης, το 67,9% των επιχειρήσεων συμμετέχουν κατά καιρούς και σε άλλες κλαδικές εκθέσεις, χαρακτηριστικές είναι οι ΔΕΘ, INFACOMA, ΘΡΑΚΗ, ΑΝUGA κ.α. Όπως φαίνεται απ τον πίνακα 1, οι κύριοι λόγοι συμμετοχής στην έκθεση επικεντρώνονται στη διαφήμιση των προϊόντων (79,1%) και την προώθηση νέων προϊόντων (52,2%). Όπως προκύπτει απ τη συγκριτική διερεύνηση των στοιχείων διαχρονικά ο κύριος λόγος συμμετοχής στην έκθεση παραμένει η διαφήμιση των προϊόντων. Πίνακας 1: Σκοπός Συμμετοχής Διαφήμιση προϊόντων 74,1% 86,7% 84,5% 79,1% Προώθηση νέων προϊόντων 46,6% 57,3% 60,7% 52,2% Κλείσιμο συμφωνιών 39,7% 50,7% 46,4% 35,8% Αύξηση μεριδίου αγοράς 41,4% 58,7% 54,8% 44,8% Διερεύνηση διάθεσης κοινού 46,6% 48,0% 40,5% 35,8% Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 6

7 ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Σκοπός Συμμετοχής Το κόστος συμμετοχής χαρακτηρίζεται απ τους εκθέτες ικανοποιητικό (64,8%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών το χαρακτηρίζει υψηλό και πολύ υψηλό (28,2%). Παρατηρείται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εκθετών που χαρακτηρίζει το κόστος πολύ υψηλό ενώ αντίθετα έχει μειωθεί το ποσοστό των εκθετών που το χαρακτηρίζει υψηλό. Πίνακας 2: Κόστος Συμμετοχής Πολύ υψηλό 0% 1,5% 4,1% 8,5% Υψηλό 4,0% 20,9% 24,7% 19,7% Ικανοποιητικό 84,0% 74,6% 69,9% 64,8% Χαμηλό 8,0% 3,0% 0,0% 4,2% Πολύ χαμηλό 4,0%,0% 1,4% 2,8% Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 7

8 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Κόστος Συμμετοχής Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από το 40,6% των εκθετών υψηλού και πολύ υψηλού επιπέδου, ποσοστό λίγο αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά πέρυσι, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό, το 55,4%, τις χαρακτηρίζει ικανοποιητικές. Πίνακας 3: Επίπεδο παρεχόμενων Υπηρεσιών Υπηρεσίες Πολύ υψηλού επιπέδου 8,6% 7,7% 10,7% 12,2% Υψηλού επιπέδου 29,3% 32,1% 26,2% 28,4% Ικανοποιητικές 58,6% 56,4% 51,2% 55,4% Χαμηλού επιπέδου 3,4 3,8% 11,9% 4,1% ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Επίπεδο παρεχόμενων Υπηρεσιών Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 8

9 Το 70,2% των εκθετών, που παρέδωσαν ερωτηματολόγιο, δεν έχουν απαντήσει στη ερώτηση για τις βασικές αδυναμίες της έκθεσης. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 29,8% απάντησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59,1% αυτού βρίσκει ελλείψεις στις βασικές υποδομές, μερικές που αναφέρθηκαν ήταν η ανοργάνωτη υποδοχή, η κακή εξυπηρέτηση των εκθετών και των επισκεπτών, ο φωτισμός και η μουσική επένδυση. Επίσης το 40,9% αυτού ανέφερε την έλλειψη διαφήμισης και το 31,8% την προσέλευση ξένων επισκεπτών. Πίνακας 4: Βασικές Αδυναμίες Διοργάνωσης Αδυναμίες 2010 Απεριποίητοι χώροι 13,6% Καθαριότητα 13,6% Έλλειψη διαφήμισης / δημοσιοποίηση 40,9% Προσέλευση ξένων επισκεπτών 31,8% Κακή κατανομή περιπτέρων 4,5% Μη έγκαιρη παράδοση περιπτέρου 13,6% Ανεπαρκείς χώροι 9,1% Μη τήρηση ωραρίου 4,5% Έλλειψη βασικών υποδομών 59,1% Έλλειψη κλιματισμού 13,6% Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 9

10 ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Βασικές Αδυναμίες Διοργάνωσης Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι το 67,6% των εκθετών θεωρεί ότι η προβολή της έκθεσης ήταν από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιητική. Ποσοστό ελάχιστα μειωμένο σε σχέση με το περσυνό. Πίνακας 5: Βαθμός ικανοποίησης από την προβολή Πάρα Πολύ 12,1% 18,3% 20,2% 19,7 Πολύ 44,8%% 45,1% 47,6% 47,9 Μέτρια 34,5% 31,7% 25,0% 31,0 Λίγο 5,2% 2,4% 4,8% 1,4 ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Βαθμός ικανοποίησης από την προβολή Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 10

11 Οι εκθέτες εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από την προσέλευση του κόσμου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ποσοστό μειωμένο πάνω από 10 μονάδες σε 4 χρόνια. Με τον χρόνο διάρκειας της έκθεσης συμφωνεί το 87,5% των εκθετών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και σταθερό. Με τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης της έκθεσης συμφωνεί το 88,6%, ποσοστό επίσης ικανοποιητικό. Πίνακας 6: Βαθμός ικανοποίησης από την έκθεση Ικανοποίησης από την έκθεση Είστε ικανοποιημένοι με την προσέλευση του 89,7% 89,2% 77,5% 73,2% κοινού; Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος διάρκειας της έκθεσης; Είστε ικανοποιημένοι από την χρονική περίοδο πραγματοποίησης της έκθ. 89,7% 80,2% 89,0% 87,5% 93,1% 89,0% 89,0% 88,6% ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Βαθμός ικανοποίησης από την έκθεση Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 11

12 Όσον αφορά τα συνολικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν για τους εκθέτες από τη συμμετοχή τους στην έκθεση παρουσιάζονται καλύτερα από εκείνα της προηγούμενης χρονιάς με σημαντική άνοδο αυτών να εντοπίζεται στον αριθμό συμφωνιών και την ενημέρωση του κοινού για τα νέα προϊόντα. Από τον πίνακα φαίνεται ότι η προηγούμενη χρονιά δεν πήγε καλά για τους εκθέτες ενώ φέτος είναι περίπου το ίδιο ικανοποιημένοι με προηγούμενες χρόνιες όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Αναλυτικότερα το 48,3% των εκθετών είναι ικανοποιημένο από το κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών αυξημένο κατά πολύ σε σχέση με το 39,5% του Επίσης το 95,8% των εκθετών θεωρεί ότι τα προϊόντα του έγιναν περισσότερο γνωστά. Τέλος το 97,6% θεωρούν ότι ενημερώθηκε το κοινό για νέα προϊόντα ποσοστό που είναι επίσης αυξημένο σε σχέση με το 86,7% της προηγούμενης χρονιάς. Πίνακας 7: Συνολικά αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κλείσιμο ικανοποιητικού αριθμού συμφωνιών Ευρύτερη γνωστοποίηση των προϊόντων Ενημέρωση κοινού για τα νέα προϊόντα ,2% 63,2% 39,5% 48,3% 91,1% 98,4% 94,0% 95,8% 86,1% 96,2% 86,7% 97,6% ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Συνολικά αποτελέσματα Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 12

13 Το 68,6% των εκθετών δήλωσε ότι θα συμμετέχει τον επόμενο χρόνο στη έκθεση, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο των προηγούμενων ετών, που ήταν α- ντίστοιχα 70,2% το 2009 και 85%. Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 30% έχει απαντήσει στην ερώτηση με Δ.Ξ/Δ.Α., ποσοστό ανεβασμένο κατά 2,6 μονάδες απ τη προηγούμενη χρονιά. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 13

14 2.2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Απ τα στοιχεία του δείγματος εκτιμάται ότι, οι άνδρες επισκέπτες της έκθεσης ανέρχονται στο 58,6% και οι γυναίκες στο 41,4% του συνόλου. Η μέση ηλικία των επισκεπτών εκτιμάται περίπου στα 38 χρόνια. Από τον πίνακα 9 φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά επισκεπτών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (24%), ελεύθεροι επαγγελματίες-έμποροι (21,8%), δημόσιοι υπάλληλοι (15,4%). Το ποσοστό των ιδιωτικών υπαλλήλων σε σχέση με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς έχει μειωθεί σημαντικά ενώ αντίστοιχα έχει αυξηθεί αυτό των δημόσιων υπαλλήλων. Επίσης έχει μειωθεί λίγο και το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιώνεμπόρων. Πίνακας 9: Επαγγελματική κατάσταση επισκεπτών Επάγγελμα Ιδιωτικός υπάλληλος 22,7% 24,4% 34,0% 24% Δημόσιος υπάλληλος 14,7% 13,9% 9,3% 15,4% Ελεύθερος επαγγελματίας - Έμπορος 25,4% 26,5% 26,6% 21,8% Αγρότης 2,7% 3,3% 3,1% 2% Φοιτητής 15,3% 9,8% 9,9% 13,6% Άνεργος 3,3% 7,4% 5,6% 6,6% Συνταξιούχος 7,3% 11,2% 9,3% 8,8% Άλλο 8,7% 3,5% 2,5% 7,9% ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Επαγγελματική κατάσταση επισκεπτών Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 14

15 Το 49,2% των επισκεπτών είναι κάτοικοι της πόλης της Καβάλας ποσοστό πολύ μειωμένο σε σχέση μ εκείνο της προηγούμενης χρονιάς, αν παρατηρηθεί ότι το 2009 ήταν 64,1%. Φαίνεται όμως ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό που προέρχεται απ το νομό Καβάλας, από 25,1% το 2009 έχει γίνει 30,9%. Αντίθετα το ποσοστό των επισκεπτών από άλλους νομούς έχει αυξηθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, από 10,8% το 2009 σε 19,8% το Πίνακας 10: Τόπος καταγωγής Τόπος καταγωγής Πόλη Καβάλας 61,1% 64,1% 49,2% Νομός Καβάλας 28,9% 25,1% 30,9% Νομός Δράμας 2,8% Νομός Ξάνθης 10,1% 10,8% 3,9% Άλλη περιοχή 13,1% ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Τόπος καταγωγής Από τον πίνακα 11 φαίνεται ότι οι επισκέπτες κυρίως ενημερώνονται από τα ΜΜΕ με ποσοστό που αγγίζει το 64,3%, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό ενημερώθηκε από άλλους παράγοντες όπως αφίσες, φίλους κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι απ το 2009 η έκθεση προβάλλεται και μέσω του διαδικτύου με το 11% να δηλώνει ότι ενημερώθηκε και από εκεί. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 15

16 Πίνακας 11: Ενημέρωση για την Έκθεση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2010 Ραδιοφωνικό σποτ 22,1% Τηλεοπτικό σποτ 17,0% Τοπικό τύπο 25,2% Διαδίκτυο 11,5% Άλλο 48,3% Σύνολο 124,1% ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Ενημέρωση για την Έκθεση Το 41,8% δηλώνει πως επισκέπτεται για πρώτη φορά την έκθεση, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό του 2009 που ήταν 25,1%, πράγμα που δείχνει ότι η έκθεση έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και προσελκύει νέους επισκέπτες. Το ποσοστό αυτών που έ- χουν επισκεφτεί και παλαιότερα την έκθεση είναι 58,2%. Απ τα ποσοστά για τους λόγους επίσκεψης στην έκθεση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 12, ξεχωρίζει αυτό της ενημέρωσης για τα τοπικά προϊόντα της περιοχής (38,4%), δεύτερη επιλογή είναι η απλή επίσκεψη (29,9%) και ακολουθούν με σχεδόν ίδια ποσοστά η υποστήριξη του θεσμού (23,4%) και η επαγγελματικοί λόγοι (23,2%). Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια παρατηρείται ότι τα ποσοστά μοιράζονται περισσότερο ανάμεσα στους λόγους επίσκεψης και φαίνεται ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό της απλής επίσκεψης ενώ έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό της ενημέρωσης για τα τοπικά προϊόντα. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 16

17 Πίνακας12: Λόγοι Επίσκεψης ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Επαγγελματικοί λόγοι 19,3% 20,3% 20,7% 23,2% Ενημέρωση για τα προϊόντα της περιοχής 67,4% 58,7% 49,3% 38,4% μου Υποστήριξη του θεσμού 19,3% 21,0% 26,7% 23,4% Απλή επίσκεψη 24,7% 17,5% 23,2% 29,9% Άλλο 0,9% ΓΡΑΦΗΜΑ 12 Οι επισκέπτες δηλώνουν ικανοποιημένοι ή όχι από την έκθεση για διάφορους λόγους σύμφωνα με τα ποσοστά που φαίνονται στον πίνακα 13. Πίνακας 13: Λόγοι ικανοποίησης Λόγοι ικανοποίησης 2010 Ναι διότι με ικανοποίησε το πλήθος των προϊόντων 41,2 Ναι διότι ενημερώθηκα για τα προϊόντα που ήθελα 32,2 Ναι διότι 0,7 Όχι διότι ήταν ελλιπής η ποικιλία των προϊόντων 20,0 Όχι διότι απουσίαζαν τα τοπικά προϊόντα 5,0 Όχι διότι 0,9 Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 17

18 ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Λόγοι ικανοποίησης Το ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών από τους διάφορους παράγοντες της έκθεσης παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σε μερικές περιπτώσεις η μείωση του ποσοστού ξεπερνά και τις 20 ποσοστιαίες μονάδες, όπως στην ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης μεγάλη μείωση του ποσοστού και για το βαθμό ικανοποίησης απ τον εκθεσιακό χώρο. ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ικανοποίηση από: Τις υπηρεσίες 94,6% 98,5% 94,6% 72,6% Την ενημέρωση 94,0% 95,4% 87,9% 76,4% Τον εκθεσιακό χώρο 78,7% 99,3% 95,4% 80,3% Τους βοηθητικούς χώρους - 95,0% 87,4% 78,3% Την πρόσβαση στον χώρο 94,6% 96,2% 93,8% 87,6% Τις παράλληλες εκδηλώσεις - 86,0% 72,2% 61,8% Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 18

19 ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Το 82,5% δηλώνει ικανοποιημένο απ το χρόνο διάρκειας της έκθεσης όπως επίσης ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 90,7% των επισκεπτών δηλώνει ικανοποιημένο απ τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης της έκθεσης. Οι επισκέπτες σε ποσοστό 60,1% δήλωσαν ότι θα ήθελαν περισσότερους αλλοδαπούς εκθέτες. Τέλος το 84,9% των επισκεπτών δηλώνει ότι θα προτείνει σε φίλους /γνωστούς του την έκθεση, καθώς επίσης το 89,1% των επισκεπτών ότι θα επισκεφθούν την έκθεση και του χρόνου. Και τα δύο αυτά ποσοστά είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι που ήταν αντίστοιχα 96,2% και 94,8%. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 19

20 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία αφορούν στους εκθέτες, προκύπτει ότι: Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 36,2% δεν παρέδωσαν το ερωτηματολόγιο αρνούμενοι τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Ο θεσμός της έκθεσης προσελκύει, παλαιούς επιχειρηματίες ενώ ο αριθμός αυτών αυξάνει σημαντικά με την προσέλευση πολλών νέων εκθετών κάθε χρόνο. Επτά στους δέκα εκθέτες παίρνουν μέρος και σε άλλες, παρόμοιες, εκθέσεις. Σκοπός της συμμετοχής των εκθετών είναι η διαφήμιση των προϊόντων τους. Το κόστος συμμετοχής θεωρείται ικανοποιητικό περίπου από τους έξι στους δέκα εκθέτες. Μόνο οι πέντε στους δέκα είναι ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οκτώ στους δέκα εκθέτες είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό των επισκεπτών, τη χρονική διάρκεια της και την περίοδο διοργάνωσης της έκθεσης. Το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης για τους ίδιους τους εκθέτες αναφορικά με το κλείσιμο συμφωνιών δεν είναι ιδιαίτερα καλό (5 στους 10). Ενώ οι περίπου στο σύνολό τους δήλωσαν ικανοποιημένοι από την γενικότερη προβολή των προϊόντων τους, όπως και των νέων προϊόντων τους. Επτά στους δέκα εκθέτες εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι θα είναι παρόντες και στην επόμενη έκθεση, ποσοστό ίδιο μ εκείνο της προηγούμενης χρονιάς. Από την ανάλυση των πληροφοριών οι οποίες συλλέχθηκαν από τους επισκέπτες της έκθεσης προκύπτει ότι: Η έκθεση προσεγγίζει και τα δύο φύλα, με έξι στους δέκα επισκέπτες να είναι άνδρες. Οι επισκέπτες προέρχονται από όλες τις ηλικιακές κατηγόριες. Περίπου ένας στους τέσσερις επισκέπτες είναι ιδιωτικός υπάλληλος, πέρυσι αντίστοιχα ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Οι επισκέπτες είναι κυρίως Καβαλιώτες. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 20

21 Η διαφημιστική πολιτική του Επιμελητηρίου Καβάλας για την διοργάνωση της έκθεσης κρίνεται αποτελεσματική αφού οι επισκέπτες, κατά βάση, ενημερώνονται για τον θεσμό αυτό μέσω της διαφημιστικής του καμπάνιας. Αρκετοί είναι αυτοί (4 στους 10) οι οποίοι επισκέπτονται για πρώτη φορά την έκθεση. Περίπου 4 στους 10 επισκέπτονται την έκθεση για να ενημερωθούν για τα τοπικά προϊόντα, ενώ οι 3 στους 10 δηλώνουν απλή επίσκεψη.. Η χρονική διάρκεια και η περίοδος πραγματοποίησης της έκθεσης ικανοποιεί την συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών. Οι 6 στους 10 επιθυμούν περισσότερους αλλοδαπούς εκθέτες. Οι 9 στους 10 επισκέπτες δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την έκθεση της επόμενης χρονιάς και ότι θα την προτείνουν και σε φίλους τους. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 2010» Tα στοιχεία της παρούσας έρευνας είναι απόρρητα και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο αυτής. 1. Επωνυμία επιχείρησης, δραστηριότητα : 2. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση σας ; 3. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, πόσες φορές έχετε λάβει ήδη μέρος σε έκθεση της Καβάλας;. 4. Έχετε συμμετάσχει σε άλλες εκτός Καβάλας εκθέσεις ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, σε ποια/ποιες; Για ποιο σκοπό έρχεστε στην έκθεση ; Διαφήμιση προϊόντων Προώθηση νέου προϊόντος Κλείσιμο συμφωνιών Αύξηση μεριδίου στην αγορά της Καβάλας Διερεύνηση διάθεσης του κοινού Άλλο. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 22

23 6. Θεωρείτε ότι το κόστος συμμετοχής είναι : Πολύ υψηλό Υψηλό Ικανοποιητικό Χαμηλό Πολύ χαμηλό 7. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των διοργανωτών της έκθεσης είναι : Πολύ υψηλού επιπέδου Υψηλού επιπέδου Ικανοποιητικές Χαμηλού επιπέδου Πολύ χαμηλού επιπέδου 8. Προσδιορίστε τις βασικότερες αδυναμίες της διοργάνωσης: α β γ Καμία 9. Είστε ικανοποιημένοι με την προσέλευση του κοινού ; ΝΑΙ ΟΧΙ 10. Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος διάρκειας της έκθεσης; ΝΑΙ ΟΧΙ -Αν ΟΧΙ, πόσες ημέρες θα θέλατε να διαρκεί; 11. Είστε ικανοποιημένοι από την χρονική περίοδο πραγματοποίησης της έκθεσης; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, προτείνετε την πλέον αποτελεσματική για σας χρονική περίοδο Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 23

24 .. 12.Σας ικανοποίησε η προβολή της έκθεσης; Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Πολύ λίγο 13.Σας ικανοποίησαν τα αποτελέσματα της έκθεσης; ΝΑΙ ΟΧΙ Έκλεισα ικανοποιητικό ύψος συμφωνιών Έγιναν γνωστότερα τα προϊόντα μου Το κοινό ενημερώθηκε για το νέο προϊόν Άλλο. 14.Θα συμμετάσχετε και του χρόνου στην έκθεση; ΝΑΙ ΟΧΙ Δ.Ξ./Δ.Α. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 20010» Tα στοιχεία της παρούσας έρευνας είναι απόρρητα και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο αυτής. 1. Φύλο : Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία : 3. Επάγγελμα : Ιδιωτικός Υπάλληλος Δημόσιος Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Έμπορος Αγρότης Φοιτητής Άνεργος Συνταξιούχος Άλλο : 4. Τόπος Προέλευσης : Πόλη Καβάλας Νομός Καβάλας Νομός Δράμας Πόλη Ξάνθης Βουλγαρία Άλλη περιοχή 5. Πως ενημερωθήκατε για την έκθεση; Ραδιοφωνικό Σπότ Τηλεοπτικό Σπότ Τοπικό τύπο Διαδίκτυο Έντυπο υλικό προβολής (flyer, Ενημερωτικά φυλλάδια) Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 25

26 Banners, αφίσες Άλλο: 6. Επισκέπτεστε για πρώτη φορά την έκθεση; ΝΑΙ ΟΧΙ 7. Γιατί επισκέπτεστε την έκθεση; Για επαγγελματικούς λόγους Για ενημέρωση για τα προϊόντα της περιοχής μου Για υποστήριξη του θεσμού Απλή επίσκεψη Άλλο: 8. Είστε ικανοποιημένος /η από την έκθεση; ΝΑΙ, διότι : Με ικανοποίησε το πλήθος των προϊόντων Ενημερώθηκα για τα προϊόντα που ήθελα Άλλο: ΟΧΙ, διότι : Ελλιπής η ποικιλία των προϊόντων Απουσία τοπικών προϊόντων Άλλο: Είστε ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση, όσον αφορά: Τις υπηρεσίες Την ενημέρωση Τον εκθεσιακό χώρο Τους βοηθητικούς χώρους Την πρόσβαση στον χώρο Τις παράλληλες εκδηλώσεις Ναι Όχι Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 26

27 10. Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος διάρκειας της έκθεσης; ΝΑΙ ΟΧΙ -Αν ΟΧΙ, προτείνετε ημέρες 11. Είστε ικανοποιημένοι από την χρονική περίοδο πραγματοποίησης της έκθεσης; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΟΧΙ, προτείνετε χρονική περίοδο. 13. Θα θέλατε περισσότερους αλλοδαπούς εκθέτες ; ΝΑΙ ΟΧΙ 14.Θα προτείνατε σε φίλους / γνωστούς να επισκεφτούν την έκθεση; ΝΑΙ ΟΧΙ 15.Θα επισκεφθείτε την έκθεση και του χρόνου; ΝΑΙ ΟΧΙ Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 27

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΓΑΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Μηχανικός Πληροφορικής) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 2 και 3 εκεµβρίου 2007 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ AGROTICA 2014 25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες: 30/01/2014-02/02/2014 Είσοδος: για Εμπορικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Όποιος ήταν 80 χρονών (γεννηθείς το 1935) ή γεννήθηκε το 1980 με την επίδειξη της ΑΤ ανεξαρτήτου ημέρας περνούσε δωρεάν.

ΔΕΘ Όποιος ήταν 80 χρονών (γεννηθείς το 1935) ή γεννήθηκε το 1980 με την επίδειξη της ΑΤ ανεξαρτήτου ημέρας περνούσε δωρεάν. Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. ΔΕΘ 2015 80 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες: 05/09/2015-13/09/2015 Ωράριο Λειτουργίας: Σάββατο 5/9 & Κυριακή 6/9: 10:00-22:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.»

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» 2 0 1 1 Η νέα γενιά ναυπηγών Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη:

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτα ικανοποιημένοι επισκέπτες και εκθέτες της FOOD EXPO 2016 σύμφωνα με έρευνα της IPSOS/OPINION

Απόλυτα ικανοποιημένοι επισκέπτες και εκθέτες της FOOD EXPO 2016 σύμφωνα με έρευνα της IPSOS/OPINION H ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Απόλυτα ικανοποιημένοι επισκέπτες και εκθέτες της FOOD EXPO 6 σύμφωνα με έρευνα της IPSOS/OPINION H FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της FOOD EXPO, μέσα στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «81 ης ΔΕΘ»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «81 ης ΔΕΘ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «81 ης ΔΕΘ» Η φετινή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία της ΔΕΘ, του κορυφαίου εκθεσιακού θεσμού κύρους και προβολής της Θεσσαλονίκης. Τα σημαντικά αυξημένα εκθεσιακά μεγέθη, ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOTELIA 2015 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "HOTELIA"

HOTELIA 2015 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA HOTELIA 2015 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "HOTELIA" Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες: 12/11/2015-15/11/2015 Ωράριο Λειτουργίας: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού. AD PERSONAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το πρόγραμμα σχετίζεται με την προώθηση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πόλεις μεσαίου μεγέθους πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά

Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά Αποτελεσματικότητα διαφημιστικού μέσου Στην Βαρβάκειο αγορά Ετοιμάστηκε για την : page 1 Ερευνητικοί Στόχοι H Elf Media δραστηριοποιείται στον χώρο της προβολής διαφημιστικού υλικού. Η εταιρία ζήτησε από

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥ περιοδικό ΚΥΝΗΓΟΣ & ΦΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥ Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 25 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΟΒΙΟΛΟΓΩΝ (IUGB) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 9 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

EOT. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

EOT. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη EOT Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, Στο συνημμένο αρχείο που σας στέλνω θα βρείτε την παρουσίαση της έκθεσης Super Market - Mini Market & Περίπτερο 2016.

Αγαπητοί συνεργάτες, Στο συνημμένο αρχείο που σας στέλνω θα βρείτε την παρουσίαση της έκθεσης Super Market - Mini Market & Περίπτερο 2016. From: Stamatis Vrettos [mailto:svrettos@rota.gr] Sent: Tuesday, May 24, 2016 3:10 PM To: 'Stamatis Vrettos' Subject: Έκθεση Super Market - Mini Market & Περίπτερο 2016 Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θεσσαλονικείς και η Ενημέρωση Έρευνα χρήσης των Μ.Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη

Οι Θεσσαλονικείς και η Ενημέρωση Έρευνα χρήσης των Μ.Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη Οι Θεσσαλονικείς και η Ενημέρωση Έρευνα χρήσης των Μ.Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη 1 Ταυτότητα Έρευνας Εντολέας: Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, Δήμου Θεσσαλονίκης Περίοδος: 19 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τα προϊόντα & τις κατηγορίες

Σχετικά με τα προϊόντα & τις κατηγορίες Αγαπητέ κύριε/κυρία, καλώς ήρθατε στην μηχανή αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών MyShopper.gr. Η ομάδα προγραμματιστών του MyShopper.gr έχει αναπτύξει ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων για τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή

Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή Τμήμα: Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ακαδημαϊκός Επιβλέπων: Ε05 - Έκθεση Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα Ασκούμενου Φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα έρευνας. σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ

Συμπεράσματα έρευνας. σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ Συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ Επιμέλεια έρευνας: Γρηγορόπουλος Γρηγόριος, Δρ Ναυπηγός Μηχανολ. Μηχ., Καθηγητής ΕΜΠ Παπαδάκος Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο κοινό του Money Show 2011 στην Αθήνα

Ποσοτική Έρευνα στο κοινό του Money Show 2011 στην Αθήνα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Ποσοτική Έρευνα στο κοινό του Money Show 2011 στην Αθήνα Έκθεση Αποτελεσμάτων - Ιανουάριος 2012 - Εισαγωγή / τόχος Η παρούσα ερευνητική εργασία σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 27.5.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2006 Από τη Γενική Γραμματεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

H καλύτερη στιγμή του αυτοκινήτου

H καλύτερη στιγμή του αυτοκινήτου H καλύτερη στιγμή του αυτοκινήτου Αγαπητοί φίλοι & συνεργάτες, Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν οι επαγγελματίες και οι φίλοι του αυτοκινήτου τη νέα Έκθεση «ΑUΤΟΚΙΝΗΣΗ 2016»! Μετά τις δύο διαδοχικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για το αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα