Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014"

Transcript

1 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΟΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ / ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ Ε. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ζ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (VISA ELECTRON) ΣΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (VISA) Η. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ALLIANZ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (WESTERN UNION) Ι. ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Κ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Λ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΚΤΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Μ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 1/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 Α Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν 1. Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Α Δ Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.1. ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1,35% - 2,85% 1.2. ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1,85% 6. Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Δ Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 61. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8,15% 6.2. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9,00% 6.3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8,00% 9,50% 1.3. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4,25% 2. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α / Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ι Κ Α Δ Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.1. ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1,85% - 3,85% 2.2. ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1,85% 2.3. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4,25% Όλες οι αναφερόμενες στον πίνακα κατηγορίες χορηγήσεων (Τραπεζικές / Πιστωτικές Διευκολύνσεις) θα τυγχάνουν κεφαλαιοποίησης των τόκων και άλλων εξόδων μία φορά το χρόνο, στις 31/12. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται σε ημερήσια βάση. Το ύψος των εξόδων που θα χρεώνονται στο τέλος κάθε χρόνου καταγράφεται στον Κατάλογο Χρεώσεων της Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ. Η Εταιρεία θα χρεώνει τόκο υπερημερίας 1,00% στις καθυστερημένες δόσεις / καθυστερημένα ποσά που θα οφείλονται σε δάνεια και / ή άλλους χρεωστικούς λογαριασμούς. Τα πιο πάνω επιτόκια είναι κυμαινόμενα και βασίζονται στο βασικό επιτόκιο της Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ, που σήμερα ανέρχεται στο 4,15%. Οποιαδήποτε αλλαγή στο Βασικό Επιτόκιο θα συνεπάγεται την αυτόματη και ανάλογη διαφοροποίηση των πιο πάνω επιτοκίων. Το ύψος του επιτοκίου οριστικοποιείται μετά την αξιολόγηση και αποδοχή του πελάτη και με βάση την πιστοληπτική του ικανότητα. 3. Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Δ Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Το περιθώριο επιτοκίου μπορεί να μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το ύψος του δανείου και στους στόχους αποδοτικότητας της Εταιρείας π.χ. ποσό δανείου μικρότερο των προσαύξηση επιτοκίου κατά 0,25% κ.ο.κ. Τα πιο πάνω επιτόκια ισχύουν για χορηγήσεις που εκδίδονται από 21/01/2013 και μετά ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2,85% - 3,85% 3.2. ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1,85% 3.3. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4,25% 3.4. ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2,85% 4. Α/Α Δ Α Ν Ε Ι Α Σ Ε Δ Η Μ Ο Υ Σ, Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α, Η Μ Ι Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Σ Φ Ο Ρ Ε Ι Σ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 4.1. ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2,60% - 2,85% 4.2. ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1,85% 4.3. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4,25% 4.4. ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2,00% 5. Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.1. ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4,10% 5.2. ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3,85% 5.3. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4,35% Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 2/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 Β Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Λ Λ Ω Ν Δ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ω Ν 1. Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Η Σ Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ / Ο Ρ Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ 1.1. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.2. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 100, ΚΑΙ ΑΝΩ 10,00 Τα πιο πάνω έξοδα ΔΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης. 2. Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ / Ο Ρ Ι Ο Υ 2.1. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2.2. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: 30,00 Επί του ποσού του δανείου: 3 Πάγιο ποσό χρέωσης: 30,00 Τα πιο πάνω έξοδα θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την αποδοχή των όρων έγκρισης του δανείου/άλλης διευκόλυνσης από τον αιτητή και ΔΕΝ θα επιστρέφονται σε περίπτωση μη λήψης του δανείου/άλλης διευκόλυνσης από τον αιτητή. 3. Α Π Α Λ Λ Α Γ Η / Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Α Π Ο Δ Α Ν Ε Ι Α 5. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ / Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης: Πρόσθετο ποσό χρέωσης για κάθε εργάσιμη ώρα που θα απαιτηθεί για την ετοιμασία των ζητούμενων στοιχείων: 10,00 20,00 Υπόλοιπα Λογαριασμών: 0,00 Πιστοποιητικό Τόκων: 0,00 Πιστοποίηση για Οικιστικά Δάνεια: Συγκατάθεση Ενυπόθηκου Τίτλου: Τα πιο πάνω έξοδα ΔΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση μη λήψης των ζητηθέντων από τον αιτητή. 6. Α Λ Λ Ε Σ Δ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ι Σ 0,00 0, ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Πάγιο ποσό χρέωσης: 15, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Πάγιο ποσό χρέωσης: 10, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Κ.Λ.Π. Πάγιο ποσό χρέωσης: 20, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Πάγιο ποσό χρέωσης: 50,00 Τα πιο πάνω έξοδα θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος από τον αιτητή και ΔΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης. Για μη προγραμματισμένη εξάλειψη / απαλλαγή / αποδέσμευση από Υποθήκη με σκοπό την εξόφληση από Εμπορικές Τράπεζες ή από άλλες Σ.Π.Ε., θα εισπράττεται ποσό που θα καθορίζεται από την Σ.Π.Ε., με ελάχιστο ποσό χρέωσης τα 200, Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ 6.4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ 6.5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: (από 1 μέχρι 5) Πάγιο ποσό χρέωσης: (από 6 και άνω) 5,00* 10,00* Πάγιο ποσό χρέωσης: 5,00* 4.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Για κάθε χρόνο επί του ποσού της εγγυητικής επιστολής: 1,50% Ελάχιστο ποσό χρέωσης: 30,00 Το πιο πάνω ποσοστό εξόδων θα εισπράττεται ταυτόχρονα με την επίδοση της εγγύησης προς τον αιτητή ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: 50,00 * Στα πιο πάνω έξοδα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα του Κτηματολογίου. 7. Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Α Χ Ρ Ε Ω Σ Η Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΔΑ 7.1. ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 81, ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 11,50 Οι πιο πάνω χρεώσεις υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση μία φορά το χρόνο, την 31/12. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 3/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 Γ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Σ Δ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Ε Ι Σ Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Ε Ω Ν Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν 1. Σ Υ Ν Η Θ Η Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν 1. Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Η Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν 1.1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 50 φύλλα (ελληνικά ή αγγλικά): ΑΠΟ 10, ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Επί των καθυστερημένων δόσεων: 2,00% ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ «STOP PAYMENT» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 50 φύλλα (ανάλογα με τα χρώματα): Ανάλογα με τον αριθμό των φύλλων και το χρώμα: Επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήμανσης για κάθε επιταγή: ΑΠΟ 15,00 Με βάση την προσφορά που λαμβάνεται κάθε φορά από το Τυπογραφείο 0,05 Χρέωση για κάθε επιταγή: 20,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 0,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 10,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 10,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 5,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 0,00 Χρέωση για ολόκληρο το βιβλιάριο: 2. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (μέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ 10,00 Πάγιο ποσό ετησίως: 21,50 Επιπλέον για κάθε μια πράξη: 0,10, Min: 10,00 Max: 350,00 Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 200,00: 20,00 ΟΙ σχετικές χρεώσεις τίθενται επιπρόσθετα του καθορισμένου τόκου και υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση μία φορά το χρόνο, την 31/12. * Αποστολή Μηνιαίας Κατάστασης χωρίς χρέωση, γίνεται ΜΟΝΟ για λογαριασμούς που συμπεριλαμβάνονται στους Λογαριασμούς Πληρωμών και νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα έχουν έστω και μια πράξη πληρωμής. 2. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν Σ Ε Δ Α Ν Ε Ι Α / Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Ε 2.1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 ΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 5, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάγιο ποσό για κάθε επιστολή 5,00 που αποστέλλεται στον κάθε 2.3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ εγγυητή και πρωτοφειλέτη: 10, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ Τα πιο πάνω έξοδα επιβάρυνσης χρεώνονται στο λογαριασμό του δανείου ή άλλου λογαριασμού. 20,00 Οι σχετικές χρεώσεις τίθενται επιπρόσθετα του καθορισμένου τόκου και υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση μία φορά το χρόνο, την 31/12. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν 1. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ο Ψ Ε Ω Σ 1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (μέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) 1.2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 1.3. ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου με επιτόκιο: Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 100,00: 2. Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ο Ι Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (μέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) 2.3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 2.4. ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ μέχρι 20/03/12 0,00% από 21/03/12 8,50% 20,00 Πάγιο ποσό ετησίως: 21,50 Επιπλέον για κάθε μια πράξη: 0,10, Min: 10,00 Max: 350,00 Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου με επιτόκιο: Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 200,00: μέχρι 20/03/12 8,25% από 21/03/12 8,50% 20,00 * Αποστολή Μηνιαίας Κατάστασης γίνεται ΜΟΝΟ για λογαριασμούς που συμπεριλαμβάνονται στους Λογαριασμούς Πληρωμών και δεν έχουν καμία χρέωση νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα έχουν έστω και μια πράξη πληρωμής. Ο χρεωστικός τόκος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και υπόκειται σε κεφαλαιοποίηση την 31/12 έκαστου έτους. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 4/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 Ζ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν & Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ρ Τ Ω Ν 1. Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Τ Α ( V I S A E L E C T R O N ) - Σ Υ Ν ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝ ΣΥΝ STUDENT 1.1. Αρχική Σύνδεση: 5,00 5, Αντικατάσταση: 3,00 3, Επανέκδοση: 3,00 3, Ανανέωση: 3,00 3, Διαχείριση (Χρονιαία): 3,00 3, Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ Μετατροπή στο Νόμισμα της Κάρτας Συνεργατισμού: 0,00 0,00 Άλλων Τραπεζών: 2,00 0,00 Εξωτερικό: 2,00 0,00 Για πράξεις εκτός Ευρώπης: 2,00% 2,00% Για πράξεις εντός Ευρώπης: 1,00% 1,00% Για πράξεις εντός Ευρωζώνης: 0,00% 0,00% Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις του Κέντρου Κάρτας. 2. Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Τ Α ( V I S A ) 2.1. Έκδοση 2.2. Ετήσια Συνδρομή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΡΤΩΝ CLASSIC GOLD BUSINESS WELCOME STUDENT WEB Κυρίως Κάρτα: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιπρόσθετη Κάρτα: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κυρίως Κάρτα: 0,00 45,00 35,00 0,00 0,00 0,00 Επιπρόσθετη Κάρτα: 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιτόκιο: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 10,00% 2.4. ΣΕΠΕ: 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 7,12% 10,25% 2.5. Χρέωση Καθυστερήσεων: (μηνιαίως επί του καθυστερημένου ποσού) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2.6. Επιβάρυνση Υπέρβασης: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση Κάρτας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIN: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επανέκδοση Κάρτας: 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ Συνεργατισμού: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Άλλων Τραπεζών: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Εξωτερικού: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Ελάχιστη Χρέωση: 3,00 3,00 3,00 3,00 0, Μετατροπή στο Νόμισμα της Κάρτας Για πράξεις εκτός Ευρώπης: Για πράξεις εντός Ευρώπης: Για πράξεις εντός Ευρωζώνης: 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις του Κέντρου Κάρτας. Ο υπολογισμός του Σ.Ε.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Ποσό Επιβάρυνσης) γίνεται με βάση το ποσό της παραχωρηθείσας πίστωσης και με διάρκεια αποπληρωμής ενός Έτους. Το ύψος του Σ.Ε.Π.Ε. θα μεταβάλλεται σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιτόκιο, το χρόνο αποπληρωμής, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων. Το ποσοστό του επιτοκίου αναγράφεται στη μηνιαία κατάσταση λογαριασμού. Σύμφωνα με τους Όρους & Προϋποθέσεις Έκδοσης και Χρησιμοποίησης Καρτών της ΣΚΤ Λτδ, οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στο επιτόκιο (και στο ΣΕΠΕ) θα δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 5/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 Η Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ( A L L I A N Z ) 1. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ζ Ω Η Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 1.1. ΣΧΕΔΙΟ Α 0.001, ,42 61, ΣΧΕΔΙΟ Β , ,84 118, ΣΧΕΔΙΟ Γ , ,07 209, ΣΧΕΔΙΟ Δ , ,09 272, ΣΧΕΔΙΟ Ε , ,14 421,75 Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 2. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ 2.1. ALL HOUSE BASIC PLUS ALARM UMBRELLA MASTER 1 2,35 (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ) Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 3. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Κ Υ Ν Η Γ Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 3.1. ΣΧΕΔΙΟ Α ,00 5. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ 5.1. ALL FOR 1 BASIC PLUS COMPLETE PRESTIGE ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 5.2. ALL HELP ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 6. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ALL ERGO (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ) ALL ERGO (ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 7. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 7.1. ALL BUSINESS Με βάση τις ανάγκες του επιχειρηματία 8. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ / ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Με βάση τις ανάγκες του κάθε προσώπου Με βάση τις ανάγκες του κάθε προσώπου ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3.2. ΣΧΕΔΙΟ Β ΣΧΕΔΙΟ Γ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΠΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1% (ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ) Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 4. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ (ΜΕΧΡΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ) (ΜΕΧΡΙ 60 ΗΜΕΡΕΣ) 4.1. ΣΧΕΔΙΟ Α (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 30, ΣΧΕΔΙΟ Β (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 40, ΣΧΕΔΙΟ Γ (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 45, ΣΧΕΔΙΟ Δ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) ,00 6,00 Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα με τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 6/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 Θ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ 1. Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α 1.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SWIFT) ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 (α) Μέχρι 5.000: 5,50 (β) Πάνω από 5.000: 8,50 Έξοδα Διαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 4,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 4,50 Έξοδα Διαβίβασης: 7,50 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): 10, ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (SWIFT) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ) 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 200,00 Έξοδα Διαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: 1.4. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (SWIFT) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 8,50 Έξοδα Διαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: 1.2. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SWIFT) Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 7/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.5. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ EUR ΣΤΗ ΖΩΝΗ SEPA, ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ Έξοδα Διαβίβασης: Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: (α) Μέχρι ,15%, Ελάχιστο: 4,00 Μέγιστο: 10,00 (β) Πάνω από ,1%, Μέγιστο: 300,00 (α) Μέχρι : Για προθεσμία εκτέλεσης 3 ημερών (D*+3), δηλαδή Sepa Credit Transfers: 0,00 Για ταχύτερη εκτέλεση (με προθεσμία εκτέλεσης 2 ημερών (D*+2), δηλαδή Swift Transfers: 8,00 (β) Πάνω από : 9,00 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: 1.6. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ EUR ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ SEPA, ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 200,00 (α) Μέχρι 5.000: 5,50 (β) Πάνω από 5.000: 8,50 Έξοδα Διαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: 1.7. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ SEPA ΣΕ EUR Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: Για προθεσμία εκτέλεσης 3 ημερών (D*+3), δηλαδή Sepa Credit Transfers: 4,00 Για ταχύτερη εκτέλεση (με προθεσμία εκτέλεσης 2 ημερών (D*+2), δηλαδή Swift Transfers: 6,50 10,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: 1.8. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ SEPA ΣΕ EUR (SWIFT) D*: Ημερομηνία Λήψης Εντολής 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 4,50 Έξοδα Διαβίβασης: 7,50 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ημέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωμάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυμεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 10,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εμβάσματος: SEPA: Single European Payments Area (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ) Ο SEPA καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και την Ελβετία, Νορβηγία, Λίχτενσταϊν, Ισλανδία και Μονακό. Πληρωμές SEPA γίνονται μόνο σε Ευρώ. Εξερχόμενα Εμβάσματα μπορούν να γίνουν μόνο για ποσά μέχρι Δεν υπάρχει περιορισμός ποσού για Εισερχόμενα Εμβάσματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση Τραπεζικού Λογαριασμού τόσο από τον Εντολέα όσο και από τον Δικαιούχο. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 8/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 2. Ε Κ Δ Ο Σ Η Ε Π Ι Τ Α Γ Ω Ν ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ EUR ΕΚΔΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ EUR ΕΚΔΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 Έξοδα Διαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: Τροποποίηση / Ακύρωση / Διερεύνηση Αρχικής Εντολής: 5,00 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 Έξοδα Διαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 Έξοδα Διαβίβασης: 10,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 Έξοδα Διαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 3. Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ FOREIGN CURRENCY έτους: (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170, , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ , , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, , ΚΑΙ ΑΝΩ 20,00 4. Α Γ Ο Ρ Α ( Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η ) Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Τ Α Γ Ω Ν ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ) ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χαρτόσημα: Γραμματόσημα: (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο: 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο: 170,00 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,1%, Ελάχιστο: 4,00 Χαρτόσημα: Γραμματόσημα: Τροποποίηση / Ακύρωση / Διερεύνηση Αρχικής Εντολής: Προμήθεια Διεκπεραίωσης: Χαρτόσημα: Γραμματόσημα: Προμήθεια Χειρισμού: Χαρτόσημα: Γραμματόσημα: 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 20,00 Για συνολικά ποσά επιταγών μέχρι 500 από τον ίδιο ιδιώτη πελάτη, επιβάλλεται η ελάχιστη χρέωση 5,00. 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 9/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 5. Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α Σ Ε Ξ Ε Ν Ο Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α Τ Α Ο Π Ο Ι Α Σ Χ Ε Τ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ι Μ Ε Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Κ Α Τ Α Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Π Ε Λ Α Τ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α Ή Ε Ι Σ Π Ρ Α Τ Τ Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Προμήθεια Μετατροπής: 1,25%, Ελάχιστο: 2,50 Προμήθεια Μετατροπής για Επαναγορά: Προμήθεια Μετατροπής: Προμήθεια Κατάθεσης: 1,25%, Ελάχιστο: 2,50 0,4%, Ελάχιστο: 2,00 Μέγιστο: 30,00 0,4% με min 1 μονάδα στο νόμισμα Προμήθεια Μετατροπής: 0,3% Προμήθεια Κατάθεσης: (α) Μέχρι : 0,2% με min 1 μονάδα στο νόμισμα (β) Πάνω από : 0% Προμήθεια Ανάληψης: 0,4% (α) Μέχρι : 0,2% ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ Προμήθεια Ανάληψης: FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (β) Πάνω από : 0% ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Προμήθεια Μετατροπής: 0,3% 6. Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ω Ν ( W E S T E R N U N I O N ) 6.1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩ WESTERN UNION Με βάση τον εκάστοτε Κατάλογο Χρεώσεων της Western Union Δικαίωμα Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ: 10,00 1. Υ Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Δ Α 1.1. ΝΕΑ ΥΠΟΘΗΚΗ Επί του ποσού της Υποθήκης: 1,00% 10,00 ΑΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ Έξοδα Επανεγγραφής: 50,00 ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 10,00 ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΑΛΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Μέχρι το ποσό της παλιάς Υποθήκης: Επί του επιπρόσθετου ποσού ΜΟΝΟΝ: (πέραν του ποσού της Αρχικής Υποθήκης) 1,00%, Μέγιστο: 200,00 1,00% 10,00 Μέχρι το ποσό της παλιάς Υποθήκης: Επί του επιπρόσθετου ποσού ΜΟΝΟΝ: (πέραν του ποσού της Αρχικής Υποθήκης) 0,25%, Μέγιστο: 200,00 1,00% 10,00 Τα Υποθηκεύτηκα Έξοδα εισπράττονται από το Κτηματολόγιο και πληρώνονται σε Μετρητά ή με Τραπεζική Επιταγή στο όνομα «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ». 2. Α Π Ο Κ Ο Π Η Α Μ Υ Ν Α Σ Σ Ε Τ Ο Κ Ο Υ Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν 3.1. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Επί του ποσού της κατάθεσης: 3,00% 3.2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επί του ποσού της κατάθεσης: 30,00% 3.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) Επί του ποσού της κατάθεσης: 30,00% 3.4. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Επί του ποσού της κατάθεσης: ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 10/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

13 Κ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Α Ν Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν / Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ω Ν Λ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Χ Α Ρ Τ Ο Σ Η Μ Α Ν Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν Α/Α ΕΓΓΡΑΦΟ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Για οποιοδήποτε ποσό: 4,00 2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Για οποιοδήποτε ποσό: 2,00 Τραπεζική Εντολή: 1,00 Μόνιμη Εντολή: 1,00 Άμεση Χρέωση: 1,00 1. Δ Α Ν Ε Ι Α Μ Ε Υ Π Ο Θ Η Κ Η Α/Α ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 1.1. ΥΠΟΘΗΚΗ (Ν271) ΚΥΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (α) Ποσά από καμία χρέωση (β) Από ,00 1,50/χιλιάδα (γ) * Από ,00 και άνω 2,00/ χιλιάδα Αντίγραφα (2): 2,00 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ταμιευτήριο: Τρεχούμενος: Εμπρόθεσμη Κατάθεση: (α) 3,42 34,17: 0,03 (β) 34,18 ΚΑΙ ΑΝΩ: 0,07 5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Για οποιοδήποτε ποσό: 2,00 6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Για κάθε Εσωτερικό Έγγραφο: 2,00 Αγοραπωλητήριο Έγγραφο: 2,00 Εμπρόθεσμη Κατάθεση: 2,00 Εγγυητική Επιστολή: 2,00 Εισπρακτέο Ποσό: 2, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Για κάθε Εσωτερικό Έγγραφο: 2,00 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ: Αντίγραφα (2): 2,00 Ενοικιαστήριο Έγγραφο: (κατ αξία κεφαλαίου) (α) 0,15% Μέχρι ,14 (β) 0,20% Πάνω από ,14 7. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Για κάθε έγγραφο: 6,00 8. ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Για κάθε έγγραφο: 2,00 9. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΤΛ Για κάθε έγγραφο: 2, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Για κάθε έγγραφο: 2, ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για κάθε έγγραφο: 0,02 2. Δ Α Ν Ε Ι Α Μ Ε Ε Γ Γ Υ Η Τ Ε Σ, Δ Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ κ. τ. λ Α/Α ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ 2.1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (overdrafts) 2.2. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 2.3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (α) Ποσά από καμία χρέωση (β) Από ,00 1,50/ χιλιάδα (γ) *Από ,00 και άνω 2,00/ χιλιάδα Αντίγραφο (1): 2,00 ΚΥΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ((α) Ποσά από καμία χρέωση (β) Από ,00 1,50/1000αδα (γ) *Από ,00 και άνω 2,00/ χιλιάδα Αντίγραφο (1): 2,00 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ 2,00 Αντίγραφο (1): 2, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ 2,00 Αντίγραφο (1): 2,00 * Μ ε μ έ γ ι σ τ ο π ο σ ό χ ρ έ ω σ η ς , Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ Δ Α Ν Ε Ι Ο Υ Α/Α ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 11/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (Αναστολή Εντολής για Πληρωμή Δόσης Δανείου) ΚΥΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2,00

14 Μ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ν Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 1. Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ 1. Σ Υ Ν Η Θ Η Σ Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Π Ε Λ Α Τ Ω Ν / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.1. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.2. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Δικαίωμα Χρηματιστηρίου: Προμήθεια Σ.Κ.Τ. Λτδ Φόρος επί της αξίας πώλησης: Δικαίωμα Χρηματιστηρίου: ΧΑΚ: * ΧΑ: * 0,60% Ελάχιστο: 1,71 ΧΑΚ: 0,20% ΧΑ: 0,20% ΧΑΚ: * ΧΑ: * 1.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Μηνιαία Κατάσταση: Χρονιαία Κατάσταση: Για τις πιο πάνω καταστάσεις δεν υπάρχει καμία χρέωση όταν αυτές μπορούν να εκτυπωθούν άμεσα και σύντομα από τα Ταμεία της Εταιρείας μας, από όπου και εξυπηρετείται ο πελάτης. Για καταστάσεις που αποστέλλονται μέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ, βλέπε σημείο Ε. / ΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμήθεια Σ.Κ.Τ. Λτδ 0,70% Ελάχιστο: 1, ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ: μέχρι 30/11/2012: 0,00 από 01/12/2012: 3, ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. (ΕΦΑΠΑΞ) Δικαίωμα Χρηματιστηρίου: ΧΑΚ: 10,00 ΧΑ: 13,00 Απλά Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις: 1.4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ) Δικαίωμα Χρηματιστηρίου: 0, ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Χρονοβόρα Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις: ΒΛΕΠΕ ΣΗΜΕΙΟ Α(5.1.) 1.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Δικαίωμα Χρηματιστηρίου: 4,00 Πιστοποίηση Υπολοίπων σε Ελεγκτές: 1.6. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Χαρτοσήμανση Εγγράφου: 5, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΕΥ Χαρτοσήμανση Εγγράφου: 5, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ταμειακή Είσπραξη: Μέσω Αυτόματης Τραπεζικής Εντολής: 1.8. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΥ Χαρτοσήμανση Εγγράφου: 34,17 Αντίγραφο Σύμβασης: 1,71 2. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ / ΧΡΕΩΣΕΙΣ * Οποιαδήποτε έξοδα και δαπάνες που διέπουν τις συναλλαγές και που καθορίζονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών θα καταβάλλονται από τους πελάτες. * Οι πελάτες μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσουν να ενημερωθούν για την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική των δύο Χρηματιστηρίων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ JCC SMART Άδειες Κυκλοφορίας: Άδειες Κυνηγιού: Δημοτικά Τέλη: Εξώδικα Τροχαίας: Πληρωμές Φόρων: 2.2. ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Ασφάλειες: Για τις πιο πάνω ηλεκτρονικές πληρωμές εισπράττεται χαρτόσημο (ΜΟΝΟ για την αρχική εντολή), σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στο σημείο Κ(3). 3. Α Λ Λ Ε Σ Π Α Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Για κάθε έγγραφο: 3.2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ / ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ / ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Για κάθε έγγραφο: Για τις πιο πάνω υπηρεσίες εισπράττεται χαρτόσημο (ΜΟΝΟ για την αρχική εντολή), σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στο σημείο Κ(3). Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 12/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.3. ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φύλαξη Τραπεζογραμματίων, Εγγράφων, Κοσμημάτων και άλλων ειδών αξίας: 50,00 (ΧΡΟΝΙΑΙΑ) Για την πιο πάνω υπηρεσία εισπράττεται χαρτόσημο (ΜΟΝΟ για την αρχική εντολή), σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στο σημείο Κ(11). / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.4. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ Για οποιοδήποτε ποσό: ΚΑΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 3.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Μέχρι 1 σελίδα: 10,00 ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Ο.Α.Π. Πέραν της 1 σελίδας: 15,00 5. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ Σ Ε Ε Υ Ρ Ω / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.1. ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5.2. ΜΟΝΙΜΗ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Εντός της Εταιρείας: Σε Εμπορική Τράπεζα: Εντός της Εταιρείας: Σε άλλο Σ.Π.Ι.: 0,15%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 10,00 Σε Εμπορική Τράπεζα: 3, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Ασπρόμαυρη φωτοτυπία: Α3: 0,10 / Α4: 0,05 Έγχρωμη φωτοτυπία: Α3: 0,30 / Α4: 0,15 Για τις πιο πάνω μεταφορές εισπράττεται χαρτόσημο (ΜΟΝΟ για την αρχική εντολή), σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στο σημείο Κ(3). 4. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Σ Ε Ε Υ Ρ Ω / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.1. ΜΕΣΩ JCC (Για Εξερχόμενα Εμβάσματα) (Για Εισερχόμενα Εμβάσματα) 0,15%, Ελάχιστο: 4,00 Μέγιστο: 10, , , , , ,00 Οι πιο πάνω χρεώσεις ισχύουν από 21/01/2013. Η Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυπογραφικά λάθη στο παρόν έντυπο, ούτε και για οποιεσδήποτε μεταβολές στις πιο πάνω χρεώσεις που θα καταστούν αναγκαίες, λόγω αλλαγής της Ισχύουσας Νομοθεσίας. / ΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.2. ΜΕΣΩ SEPA (Για Εξερχόμενα Εμβάσματα) (Για Εισερχόμενα Εμβάσματα) 0,15%, Ελάχιστο: 4,00 Μέγιστο: 10,00 Φοιτητικά: 4, , , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 15,00 / ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ SWIFT (Για Εισερχόμενα Εμβάσματα) , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, (ΜΕΣΩ TARGET 2 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ924/2009) (Για Εξερχόμενα Εμβάσματα) Μέχρι : 0,15%, Ελάχιστο: 4,00 Μέγιστο: 10,00 Πάνω από : 0,1%, Μέγιστο: 300,00 Έξοδα Διαβίβασης: 9,00 Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ 13/13 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

16

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β)

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β) DV/MC/Let0214(Β) Δεκέμβριος 2008 Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου Μενάνδρου 1E, 1 ος όροφος, Ταχ. Κιβώτιο: 23363 1682 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 664293 Φαξ: 22 665135 info@acb.com.cy www.acb.com.cy DV/MC/Let0214(C)

Διαβάστε περισσότερα