ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009"

Transcript

1 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά έξοδα τήρησης λογαριασμών επιχειρηματικών δανείων 0 Έξοδα Ανανέωσης Αναθεώρησης ορίου των επιχειρηματικών δανείων ή επαναχορήγηση των Ενήμερο 0 δανείων προς ιδιώτες με υπόλοιπο (ενήμερο ή ληξιπρόθεσμο) ή τροποποίηση όρων των δανείων Ληξιπρόθεσμο 00 4 Εκχώρηση απαιτήσεων Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε άλλη τράπεζα 00 ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Εισπρακτικά διαχείρησης μεταχρονολογημένων επιταγών σε ενέχυρο. 4 7 Εισπρακτικά Διαχείρησης Συναλλαγματικών σε ενέχυρο 4 8 Επιστροφή απλήρωτης επιταγής ή συν/κης που έχει ενεχυριασθεί ή έχει γίνει αντικατάσταση της (Τύπος ). 4 9 Ποινή πρόωρης αποπληρωμής δανείου για αγορά αυτοκινήτου μέσο εμπόρων. Ποσοστό Πραγματοποίση αποπληρωμής πριν το ήμιση της συνολικής διάρκειας του δανείου..0% Πραγματοποίση αποπληρωμής μετά το ήμιση της συνολικής διάρκειας του δανείου..00% ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Έξοδα μεταφοράς δανείων σε οριστική καθυστέρηση 0 Μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ Πάνω του ποσού ΕΥΡΩ 0 00 Έξοδα ρύθμισης Οριστικών Καθυστερήσεων Εφάπαξ 0 2 Έξοδα εξόφλησης δανείων σε οριστική καθυστέρηση 0 4 Β Αμοιβή για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά οφειλετών ΛΟΙΠΑ Έξοδα λήψης πληροφοριών από το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και λοιπά πραγματικά έξοδα της Τράπεζας. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Κατηγορία Α Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Μέχρι ποσό 2,000 Μέχρι ποσό 0,000 Μέχρι ποσό 00,000 Πάνω από 00,000 Πριν την έγκριση Μετά την έγκριση % 2 2 Κατηγορία Β Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 0.70% 0 Κατηγορία Γ Λήψη προκαταβολών Πληρωμή εμπορευμάτων, δασμών.20% 4 Προκαταβολών, Αστικά, Αντικατάσταση δεκάτων. Πρακτορείας (ΕΟΤ, ΙΑΤΑ, κλπ) 4 Έκδοση εγγυητικής επιστολής βάσει νομότυπης ενεχυρίασης εγγυητικής επιστολής άλλης 0.0% 0 Έκδοση Ε/Ε με διασφάλιση ενέχυρο κατάθεσης Α Κατηγορία 0.40% 2 Β Κατηγορία 0.0% 0 Γ Κατηγορία 0.90% 4 Κατάπτωση Ε/Ε 200 Τροποποίηση Ε/Ε 7 Γ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Χορήγηση Στελέχους επιταγών λ/σμων όψεως και Τρεχούμενων. Απόδοση καταθέσεως σε κληρονόμους. Εφάπαξ ανά κληρονόμο 2 Με γνωμάτευση του Νομικού μας συμβούλου. Μέχρι ποσού 000 Με ευχέρεια στον Διευθυντή της Μονάδας απαλλαγής από την προμήθεια αυτή εφόσον τα Από 00 και άνω 4 Αναλόγως Κατηγορίας Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Αντίγραφα κίνησης (ιστορικά) λογαριασμών καταθέσεων. Με αίτηση του πελάτη Μηνιαίο αντίγραφο /μερο Ημερήσιο 4 Διαχειριστικά έξοδα τήρησης λογαριασμών όψεως και τρεχούμενων. Μηνιαίο ΕΠΙΤΑΓΕΣ Έξοδα για επιστροφή ακάλυπτης επιταγής με το ισόποσο της οποίας έχει πιστωθεί ο λ/σμος Έξοδα για επιστροφή ακάλυπτης επιταγής προς είσπραξη (Τύπος 7). 0 7 Έξοδα για επιστροφή ακάλυπτης επιταγής Τράπεζας Δωδεκανήσου (Τύπος ΣΤΔ) Ανάκληση επιταγής 4 9 Απώλεια επιταγής 20 0 Τηλεφωνική ειδοποίηση για ακάλυπτη επιταγή μέσω του συστήματος συμψηφισμού. Επαναγορά Επιταγών 0 2 Κατάθεση επιταγών που σύρονται σε λ/σμους α) Της Τράπεζας μας β) Άλλων Τραπεζών Ρόδου Μέσω ΔΗΣΣΕ εργάσιμη 2 εργάσιμες 2 0 9

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Εκτός ΔΗΣΣΕ γ) Άλλων Τραπεζών εκτός Ρόδου Μέσω ΔΗΣΣΕ Εκτός ΔΗΣΣΕ εργάσιμες εργάσιμες εργάσιμες ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσμιακή κατάθεση. Με το εκάστοτε επιτόκιο του απλού ταμιευτηρίου μέχρι τη λήξη Δ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ α ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν Για κάθε συναλλαγή μέχρι του ισότιμου ποσού Για κάθε συναλλαγη άνω του ισότιμου ποσού 00.0% 7 Αγορά επιταγών Τραπεζών εξωτερικού σε Ξ.Ν 2% 7 β. ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ξ.Τ. 0 Θ ά ά λλ ή

3 Ε ΣΕΛΙΔΑ Μικρό 0 Μεσαίο 40 Μέγαλο 70 2 Εγγύηση για όλα τα μεγέθη 0 Απώλεια κλειδίων θυρίδας 0 4 Άνοιγμα θυρίδας θανόντος κατόχου. συν ετήσιο μίσθωμα 0 ΣΤ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Συναλλαγματικές, επιταγές κλπ) Όλες οι αξίες 4 2 Παράταση συναλλαγματικής 0 Επιστροφή απλήρωτης αξίας 0 4 Αλλαγή της Μονάδας προορισμού συναλλαγματικής με αίτηση του πελάτη Για συναλλαγματικές προς είσπραξη εισπράττουμε και τα πραγματικά έξοδα αποστολής των 2 ανά τεμάχιο Ζ ΚΙΝΗΣΗ δ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ί Εντολές Εσωτερικού (Εμβάσματα): μεταφορά κεφαλαίων από κατάστημα σε κατάστημα 2 2 Έκδοση τραπεζικών επιταγών ΕΥΡΩ β)όλες οι επιταγές σε διαταγή τρίτων με είσπραξη μετρητών. γ)ολες οι επιταγές σε διαταγή τρίτων με χρέωση λ/σμου δ)όλες οι επιταγές που εκδόθηκαν απο προιόν χορήγησης δανείου. ε)έκδοση Τραπεζικών επιταγών σε διαταγή ιδίου με μετρητά. 0.0 Αγορά επιταγών ΕΥΡΩ έκδοσης Τραπεζών α)στην ίδια πόλη 2 0 β)σε άλλη πόλη 0 γ)όταν το προϊόν άγεται σε πίστωση λ/σμου καταθέσεων ή χορηγήσεων Χωρίς προμήθεια Τίθεται valeur και επιπλέον πάγιο για επιταγές επί κατ/τος σε άλλη πόλη 2 Η ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροχή πληροφοριών από το αρχείο α)που θα αφορούν εγγραφές μέχρι ένα χρόνο από την ημερομηνία αίτησης των στοιχείων. 2 β)από ένα χρόνο μέχρι τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση που ζητούνται φωτοαντίγραφα 0 γ) πάνω από 4 έτη 0 0 δ)για στοιχεία που οφείλονται σε παραδρομές καταστημάτων μας, οι πληροφορίες θα δίδονται. 2 Έκδοση συστατικών επιστολών Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές. 0 4 Γνωματεύσεις Καταστατικού Εταιρείας 0 Επιστολή για διαγραφή δυσμενών % , % 2, , % 8, Θ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS DEBIT, DIAS TRANSFER, ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ Πληρωμή ΟΤΕ 0 2 Πληρωμή ΙΚΑ Πληρωμή ΔΕΗ (Μέσω Internet Banking και μέσω πάγιων εντολών προμήθ. 0.0 ) Πληρωμή ΔΕΥΑ Ρόδου, ΔΕΥΑ Αφάντου, ΔΕΥΑ Καλύμνου & ΔΕΥΑ Πεταλουδών 0.0 ΙΑ Aπό,000 Από,00,000 Από,00 2,00 Από 2,0 0,000 Από 0,00 και άνω Aπό,000 Από,00,000 Από,00 2,00 Από 2,0 0,000 Από 0,00 και άνω,,7 2 0,,7 2 0 Προμήθειες σε άλλες Τράπεζες βάση διμερών συμφωνιών. Προμήθειες σε άλλες Τράπεζες βάση διμερών συμφωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 0.0% 0 2 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0.0% 2.0 α) Άνοιγμα 0.2% β) Εκτέλεση 0.40% 4 γ) Τροποποίηση 40 δ) Βεβαίωση 0.20% 0 ε) Εγγύηση.% 80 στ) Εξόφληση προθεσμιακής πίστωσης 0.0% 4 στ) Προμήθεια ακύρωσης πίστωσης 0.20% ζ) Έκδοση πίστωσης σε αναμονή 0.2% 4 η) Πληρωμή πίστωσης σε αναμονή 0.20% 4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.20% 00 ΙΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙΔΩΝ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ενοικίαση θυρίδων ετησίως Ανάλογα με το μέγεθος : Η πληρωμή επιταγών άλλων Τραπεζών σε ΕΥΡΩ θα γίνονται κατόπιν εγκρίσεως για την αγορά από τον Διευθυντή της κάθε Μονάδας. Αμοιβές μηχανικών α)εκτιμήσεις Ακινήτων β)έλεγχος Προϋπολογισμού γ)για κάθε πιστοποίηση. Για εκτιμήσεις ακινήτων και πιστοποιήσεις εκτός Ρόδου, Κώ, Καλύμνου δ) Επανεκτίμηση Αξίας Ακινήτων Προμήθειες Χρηματηστιριακών Πράξεων Κλιμακωτά ανά συναλλαγή Προμήθειες από εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από / προς άλλες τράπεζες (Για όλα τα καταστήματα της Τράπεζας εκτός από την περίπτωση ). Προμήθειες από εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από / προς άλλες τράπεζες (Μόνο για τα Κ.Σ. Λειψών, Κάσου, Τήλου και Νισύρου). ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΜΒΑΣΜΑΤΑΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πίστωση λογαριασμού με valeur 2 ημερών Άμεση Διαθεσιμότητα

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 Εισαγωγές Εμπορευμάτων 0.0%+ 2 Εμβάσματα εξωτερικού 0.0%+. ΙΓ ΚΑΡΤΕΣ

5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕΛΙΔΑ α)κύριο Μέλος β)πρόσθετο Μέλος 0 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ CASH CARD ΕΞΟΔΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ α) MASTERCARD + VISA: Ελλάδα β) MASTERCARD + VISA: Λοιπή Ευρώπη γ) MASTERCARD + VISA: Λοιπές Χώρες ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΙΝ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εφάπαξ Χρέωση για υπέρβαση πιστωτικού ορίου: β) Έξοδα επανέκδοσης / επαναποστολής λογαριασμών: γ) Έξοδα ειδοποίησης κατόχου για καθυστέρηση πληρωμής: Χωρίς Χρέωση, Μέγιστο Όριο Ημερήσιας Ανάληψης: 000 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 % επί του ποσού υπέρβασης 0,9,0,,8,0,,27, Χωρίς Χρέωση 0, 0,8,00 0,00,00,00,00,00 ανά ειδοποίηση,49 2 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ VISA Επιτόκιο,2%+Εισφ.Ν28/70,0%=,8% β) 2 VISA CLASSIC & Ε.Ξ.Ρ. VISA Επιτόκιο Ε ό,%+εισφ.ν28/70,0%=,9% 2%+Ε ό Ε ί ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Ε ό 9%+Ε ό Ε ί ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Χωρίς Χρέωση, Μέγιστο Ημερήσιο Όριο Ανάληψης: 00 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 Από 0 0 Από 00 0,9,0,,8,0,,27, 2,97 δ) Από τα ATMs εξωτερικού: 2% πλέον,2 ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής ΕΞΟΔΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Χωρίς Χρέωση 0,47 0, ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ α) MASTERCARD + VISA: Ελλάδα β) MASTERCARD + VISA: Λοιπή Ευρώπη γ) MASTERCARD + VISA: Λοιπές Χώρες ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΙΝ,00 0,00,00,00 4 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ % της οφειλής που αφορά στο ενήμερο κεφάλαιο.00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα