ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές Συναλλαγές Άλλες Υπηρεσίες 16

2 1. Δάνεια (περιλαμβανομένων δανείων ενοικιαγοράς) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων Σταθερή χρέωση για Ιδιώτες πελάτες και Μικρές Εταιρείες για χρηματοδοτήσεις μέχρι Σταθερή χρέωση για Ιδιώτες πελάτες και Μικρές Εταιρείες για χρηματοδοτήσεις πέραν των Σταθερή χρέωση για Μικρομεσαίες Εταιρείες. 200 Σταθερή χρέωση για Μεγάλες Εταιρείες. Εξάλειψη Υποθήκης 50 Για πρόωρη εξόφληση δανείου πλην της επαναχρηματοδότησης. Έξοδα Ακύρωσης Εγκεκριμένης Απόφασης 0,5% Μέγιστη χρέωση Έξοδα για μη χρησιμοποίηση δανείων 1,5% Κάθε τριμηνία, στο ημερήσιο υπόλοιπο του μη αναληφθέντος ποσού. Έξοδα εκταμίευσης δανείων Φυσικά πρόσωπα 20 Για κάθε σταδιακή ανάληψη. Έξοδα εκταμίευσης δανείων- Νομικές οντότητες Έξοδα προπληρωμών / πρόωρης εξόφλησης δανείων ΕΝΤΟΣ του Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου Έξοδα προπληρωμών / πρόωρης εξόφλησης δανείων ΕKΤΟΣ του Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου 25 Για κάθε σταδιακή ανάληψη. Χρέωση εντός του πλαισίου του άρθρου 35 του Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων & Ενοικιαγορών) Νόμου. Χρέωση για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες, ζημιές, απώλειες ή υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου απώλεια κέρδους) που μπορεί να υποστεί ή να επιβαρυνθεί η Τράπεζα, ανάλογα με την περίοδο προεξόφλησης και τα επιτόκια αγοράς. Δικαίωμα Αγοράς 50 / CHF80 / GBP35 Για δάνεια Ενοικιαγοράς σε Ευρώ, Ελβετικά Φράγκα και Στερλίνες. 2% Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της καθυστέρησης που ισχύει για όσο χρόνο παραμένει η καθυστέρηση. Χρέωση και κατά τον τερματισμό του λογαριασμού. Καθυστέρηση στην αποπληρωμή δανείων 5 20 Μηνιαίως, για τις πρώτες εξήντα μέρες που το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση. Μηνιαίως, μετά τις πρώτες εξήντα μέρες που το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση. 2. Λογαριασμοί 1bank Άνοιγμα νέου λογαριασμού Μέχρι 3.000: 3 Έξοδα διαχείρισης Τρεχούμενου με όριο Πέραν : 5 Πέραν : 35 Χρέωση ανά τριμηνία. Πέραν : 200 Πέραν : 500 Page 2 of 16

3 2. Λογαριασμοί 1bank Έξοδα Διαχείρισης λογαριασμών - Φυσικά πρόσωπα 25 Χρέωση ανά τριμηνία. Έξοδα Διαχείρισης λογαριασμών Νομικές Οντότητες 50 Μηνιαία χρέωση. Υπέρβαση χρεωστικού τρεχούμενου λογαριασμού (πέραν του εγκεκριμένου ορίου) 2% 12 Χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης, η οποία ισχύει για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση. Χρέωση και κατά τον τερματισμό του λογαριασμού. Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή αύξηση της υπέρβασης. Μη εγκεκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενου λογαριασμού 2% 12 Χρέωση των μη εγκεκριμένων χρεωστικών υπολοίπων (επιπρόσθετα του πιο ψηλού ποσοστού επιτοκίου που ισχύει για τους χρεωστικούς λογαριασμούς). Για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική κίνηση που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου. Ανάληψη από λογαριασμό Προειδοποίησης (σε επιτόπιο νόμισμα) χωρίς προειδοποίηση 2% Μια φορά το μήνα επιτρέπεται ανάληψη μέχρι χωρίς χρέωση. στο μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφοράς χωρίς προειδοποίηση: 500 για λογαριασμούς E-Notice και 300 για τους υπόλοιπους λογαριασμούς Προειδοποίησης. Το κόστος επιβάρυνσης υπολογίζεται επί του ποσού της ανάληψης και σύμφωνα με τις ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της κατάθεσης. Εξόφληση Εμπρόθεσμης Κατάθεσης (ΕΚ) με σταθερό επιτόκιο πριν τη λήξη της Πίστωση με τόκο για όλη την περίοδο με το επιτόκιο της κατάθεσης και χρέωση με τόκο από την ημερομηνία εξόφλησης μέχρι τη λήξη της κατάθεσης, με επιτόκιο ίσο με τον μέσο όρο του Euribor / Libor (ανάλογα με την περίπτωση), που αντιστοιχεί στις ημέρες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της κατάθεσης και επιπλέον χρέωση ανάλογα με τη διάρκεια του προϊόντος: ΕΚ με διάρκεια μέχρι και 8 ημέρες: 2% ΕΚ με διάρκεια από 9 μέχρι και 35 ημέρες: 3% ΕΚ με διάρκεια πάνω από 35 ημέρες: 4% 3-6 Ελάχιστη / μέγιστη χρέωση για φυσικά πρόσωπα. Έξοδα εκτύπωσης και αποστολής κατάστασης λογαριασμού 3-75 Ελάχιστη / μέγιστη χρέωση για νομικές οντότητες. Page 3 of 16

4 2. Λογαριασμοί 1bank Ακινησία Λογαριασμού (για λογαριασμούς με Προειδοποίηση και Ταμιευτηρίου) Ανήλικοι: 5 Χρέωση ανά τριμηνία, όταν ο λογαριασμός είναι αδρανής και το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 200. Χαμηλή κινητικότητα Τρεχούμενου λογαριασμού όψεως Φυσικά πρόσωπα 10 Μηνιαία χρέωση, όταν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μικρότερο των και έχουν γίνει μηνιαία, μέχρι δύο συναλλαγές. Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 10, ο λογαριασμός χρεώνεται με το ποσό που μηδενίζει το υπόλοιπο. Χαμηλή κινητικότητα Τρεχούμενου λογαριασμού όψεως Νομικές οντότητες 20 Μια φορά τον μήνα, όταν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μικρότερο των και έχουν γίνει μηνιαία, μέχρι τέσσερις συναλλαγές. Όταν το υπόλοιπο είναι μικρότερο των 20, ο λογαριασμός χρεώνεται με το ποσό που μηδενίζει το υπόλοιπο. Κλείσιμο λογαριασμού Επιταγές 1bank Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου 35 Για κάθε επιταγή (χρέωση του εκδότη). Επιστροφή επιταγής πέραν των 2 φορών 10 Για κάθε επιταγή (χρέωση του καταθέτη). Επιστροφή επιταγών που πληρώθηκαν 10 / 50 Χρέωση για κάθε επιταγή / μέγιστη χρέωση για κάθε ημερομηνία. Οδηγία για ανάκληση / ακύρωση πληρωμής επιταγής 10 / 25 Χρέωση για κάθε επιταγή / χρέωση για κάθε οδηγία του πελάτη. Βιβλιάρια επιταγών 15 Βιβλιάρια ειδικών επιταγών Μηχανογραφημένες επιταγές 5 Χρέωση για λογαριασμούς σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα (USD/GBP). Ανάλογα με τον αριθμό των φύλλων και το χρώμα. Ανά 100 φύλλα. Επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήμανσης 0,05 για κάθε επιταγή. Το κόστος εκτύπωσης δεν περιλαμβάνεται. 6 Επιταγές Special Presentation 20 Για κάθε επιταγή που παρουσιάζει η Τράπεζα σε άλλες επιτόπιες Τράπεζες για πληρωμή ή για κάθε επιταγή της Τράπεζας που παρουσιάζεται από άλλες επιτόπιες Τράπεζες. Έκδοση τραπεζικών επιταγών εσωτερικού 0,15% Ελάχιστη χρέωση 5 / μέγιστη χρέωση 20 Εξαργύρωση επιταγών 0,2% ελάχιστο 5 Επιταγές άλλων επιτόπιων Τραπεζών. Επιταγές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Page 4 of 16

5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 1bank Προμήθεια για πράξεις σε ξένο νόμισμα Προμήθεια για πράξεις σε Ευρώ 4.1 Αγορά ξένων Χαρτονομισμάτων Μετατροπή ξένων χαρτονομισμάτων σε μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό Ευρώ 2% ελάχιστο 5 Δεν εφαρμόζεται Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος 0,5% Δεν εφαρμόζεται Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού ξένου νομίσματος 0,5% Δεν εφαρμόζεται Επαναγορά αχρησιμοποίητων χαρτονομισμάτων Δεν εφαρμόζεται 4.2 Πώληση ξένου Χαρτονομίσματος Μετατροπή Ευρώ σε ξένο χαρτονόμισμα με μετρητά ή χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ ή σε ίδιο / διαφορετικό ξένο νόμισμα 1% ελάχιστο 2 / μέγιστο 40 Δεν εφαρμόζεται Μέσω ΑΤΜ: 0,5% ελάχιστο 1 / μέγιστο Αγορά Ταξιδιωτικών Επιταγών Μετατροπή ταξιδιωτικών επιταγών σε μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό Ευρώ 1% ελάχιστο 7 Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος 1% ελάχιστο 7 1% ελάχιστο 7 Ταχυδρομικά έξοδα 1 για κάθε ταξιδιωτική επιταγή 1 για κάθε ταξιδιωτική επιταγή 4.4 Αγορά Επιταγών Εξωτερικού Επιταγές σε Ευρώ και μετατροπή τους σε μετρητά Ευρώ ή κατάθεση σε λογαριασμό Ευρώ 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 0,5% ελάχιστο 5 / μέγιστο 50 Επιταγές σε ξένο νόμισμα και κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου ξένου νομίσματος 0,5% ελάχιστο 5 / μέγιστο 50 Δεν εφαρμόζεται Κατάθεση σε λογαριασμό διαφορετικού νομίσματος 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 Ταχυδρομικά έξοδα για κάθε επιταγή 1 1 Page 5 of 16

6 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 1bank Προμήθεια για πράξεις σε ξένο νόμισμα Προμήθεια για πράξεις σε Ευρώ 4.5 Έκδοση Επιταγών Εξωτερικού Μετατροπή μετρητών Ευρώ σε επιταγή εξωτερικού ή χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ Χρέωση λογαριασμού στο ίδιο ξένο νόμισμα Χρέωση λογαριασμού σε διαφορετικό νόμισμα 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 0,15% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 0,15% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400 Δεν εφαρμόζεται 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών στο ίδιο νόμισμα Για μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου πελάτη Φυσικά πρόσωπα: Μέχρι 1.000: Πέραν των 1.000: 5 Νομικές οντότητες: 10 Για μεταφορά σε λογαριασμό άλλου πελάτη Φυσικά πρόσωπα: 10 Νομικές οντότητες: Εξερχόμενες Πληρωμές* Εντός Κύπρου και ζώνης SEPA (ΕΕ) μέχρι Δεν εφαρμόζεται Φυσικά πρόσωπα: Μέχρι 1.000: 6 Πέραν : 8 Πέραν : 12 Μέχρι 1.000: 3 Πέραν : 6 Νομικές οντότητες: Μέχρι 1.000: 10 Πέραν : 25 Σε Ευρώ εντός Κύπρου και ΕΕ για ποσά πέραν των , Σε Ευρώ εκτός Κύπρου και ΕΕ ανεξαρτήτως ποσού και Σε όλα τα ξένα νομίσματα ανεξαρτήτως ποσού και προορισμού Φυσικά πρόσωπα: Transfer Commission: 0,2% ελάχιστο 7 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 15 Νομικές οντότητες: Transfer Commission: 0,2% ελάχιστο 10 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 25 Φυσικά πρόσωπα: Transfer Commission: 0,2% ελάχιστο 7 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 15 Νομικές οντότητες: Transfer Commission: 0,2% ελάχιστο 10 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 25 Φυσικά πρόσωπα: Transfer Commission: 0,15% ελάχιστο 5 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 10 Νομικές οντότητες: Transfer Commission: 0,15% ελάχιστο 5 / μέγιστο επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης 17 Μέσω SWIFT με αξία την ίδια ημέρα με την ημέρα εκτέλεσης τους Επιπλέον χρέωση 0,05% ελάχιστο 20 / μέγιστο 200 Επιπλέον χρέωση 0,05% ελάχιστο 20 / μέγιστο 200 Μέχρι : 12 Μέχρι : 12 Έξοδα ανταποκριτών που επιβαρύνουν τον εντολέα (Charges OUR) Πέραν : 40 Πέραν : 40 Πέραν : 60 Πέραν : 60 Page 6 of 16

7 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 1bank Προμήθεια για πράξεις σε ξένο νόμισμα Προμήθεια για πράξεις σε Ευρώ Χρέωση για διόρθωση / διερεύνηση εμβάσματος Χρέωση για παράλειψη / λανθασμένο IBAN Πληρωμές εντός Συγκροτήματος στο ίδιο νόμισμα του ιδίου πελάτη 50% μείωση στις προμήθειες 50% μείωση στις προμήθειες 4.8 Εισερχόμενες πληρωμές* Για πίστωση λογαριασμών πελατών της Τράπεζας ανεξάρτητα από το μέσο διαβίβασης Μέχρι 2.000: 2 Μέχρι : χωρίς χρέωση Πέραν : 10 Πέραν : 4 Πέραν : 40 Πέραν : 30 Για λογαριασμό πελατών άλλων Τραπεζών Μέχρι 2.000: έξοδα διεκπεραίωσης Πέραν : έξοδα διεκπεραίωσης Πέραν : έξοδα διεκπεραίωσης Χώρες εντός EOX: Χώρες εκτός EOX: Μέχρι : 12 έξοδα διεκπεραίωσης Πέραν : έξοδα διεκπεραίωσης Πέραν : έξοδα διεκπεραίωσης Πληρωμές εντός Συγκροτήματος, στο ίδιο νόμισμα / κατάθεση ολόκληρου του ποσού σε λογαριασμό του ιδίου πελάτη Χρέωση για διερεύνηση εμβάσματος Άλλες χρεώσεις Προμήθεια εξυπηρέτησης πελατών Γραφείων Αντιπροσωπείας Συμβόλαια Προθεσμιακών Πράξεων 0,2% με ελάχιστο ποσό 35 / μέγιστο ποσό 1000 Διερεύνηση συναλλαγών 1% με ελάχιστο ποσό 30 1% με ελάχιστο ποσό 30 * ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: Στις περιπτώσεις που στις πληρωμές (εξερχόμενες/εισερχόμενες) υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος μεταξύ δύο διαφορετικών νομισμάτων, περιλαμβανομένου του Ευρώ, εισπράττεται επιπλέον προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος: 0,4% ελάχιστο 5 / μέγιστο 400. Page 7 of 16

8 5. Κάρτες 5.1 Προμήθειες και Χρεώσεις Πιστωτικών Καρτών Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος Κάτοχος εταιρικής κάρτας VISA BUSINESS CARD 45 VISA CLASSIC 10 5 VISA GOLD VISA PLATINUM BUDGET12 / 18 / 24 /36 (Σημείωση 1) AMERICAN EXPRESS AMERICAN EXPRESS BLUE (Σημείωση 2) AMERICAN EXPRESS GREEN 50 AMERICAN EXPRESS GOLD 85 AMERICAN EXPRESS GREEN CASHBACK AMERICAN EXPRESS GOLD CASHBACK AMERICAN EXPRESS PLATINUM CASHBACK AMERICAN EXPRESS GREEN ETEK 40 AMERICAN EXPRESS GREEN BUSINESS 68 AMERICAN EXPRESS GOLD BUSINESS 90 AMERICAN EXPRESS GOLD BUSINESS CASHBACK 60 MASTERCARD MASTERCARD BLUE MASTERCARD CLASSIC MASTERCARD GOLD ΚΑΡΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ AEL VISA APOLLON VISA ΟΜΟΝΟΙΑ VISA AEK VISA Page 8 of 16

9 5.1 Προμήθειες και Χρεώσεις Πιστωτικών Καρτών Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος Κάτοχος εταιρικής κάρτας ΚΑΡΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ APOEL VISA ANORTHOSIS MASTERCARD Ελάχιστη καταβολή δόσης Σταθερή δόση (% επί τoυ προσφερόμενου ορίου λογαριασμού κάρτας): BUDGET 12 BUDGET 18 BUDGET 24 BUDGET 36 MASTERCARD BLUE Ελάχιστο ποσό 17 8,89% 6,11% 4,72% 3,33% 8,80% Έξοδα ανάληψης μετρητών ανά τoν κόσμο 3,33% με ελάχιστο ποσό 5 Χρεώσεις Παροχής Υπηρεσιών & Έξοδα Διεκπεραίωσης Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 3) Επανέκδοση μυστικού κωδικού (Σημείωση 3) 1Bank 10 5 Παροχή αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής 10 Παροχή αντιγράφου κατάστασης λογαριασμού 3,40 Χρήση καρτών PRIORITY PASS 24 το άτομο Επιτόκιο 10,5% Έξοδα επί των καθυστερήσεων (καθυστερήσεις πέραν των 20) 2% μηνιαίως Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ και Σουηδικής Κορώνας 3% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες. (2) Για τις κάρτες AMERICAN EXPRESS BLUE που εκδόθηκαν μέχρι την 16/04/2014, η ταξιδιωτική ασφάλιση παραμένει προαιρετική. Η συνδρομή καρτών AMERICAN EXPRESS χωρίς ταξιδιωτική ασφάλεια παραμένει 17. (3) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών AMERICAN EXPRESS (GOLD, GOLD CASHBACK, GREEN BUSINESS, GOLD BUSINESS, GOLD BUSINESS CASHBACK και PLATINUM CASHBACK), VISA (BUSINESS, PLATINUM, CARD & FLY BUSINESS, CARD & FLY PLATINUM ). 5.2 Προμήθειες και Χρεώσεις Χρεωστικών Καρτών Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος Κάτοχος εταιρικής κάρτας VISA ΕΥΡΩ BUSINESS CARD 25 VISA ELECTRON 5 5 VISA CLASSIC 5 5 VISA GOLD VISA PLATINUM ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ STUDENT CARD (Σημείωση 3) Page 9 of 16

10 5.2 Προμήθειες και Χρεώσεις Χρεωστικών Καρτών Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος Κάτοχος εταιρικής κάρτας MASTERCARD MASTERCARD CLASSIC 5 5 MASTERCARD GOLD ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD) BUSINESS CARD $30 VISA ELECTRON $5 $5 VISA CLASSIC $25 $15 VISA GOLD $50 $30 VISA PLATINUM $100 $75 ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΕΡΛΙΝΑ (GBP) BUSINESS CARD 20 VISA ELECTRON 5 5 VISA CLASSIC VISA GOLD ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑ (SEK) VISA ELECTRON SEK 60 SEK 60 Χρεώσεις Παροχής Υπηρεσιών & Έξοδα Διεκπεραίωσης 1Bank EUR 10 EUR 5 Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 1) Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού (Σημείωση 1) USD 13 USD 7 STG 9 STG 5 SEK 120 SEK 60 EUR 10 Παροχή αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής USD 13 STG 9 SEK 120 Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο Έξοδα ανάληψης μετρητών από: (Σημείωση 2) ΑΤΜ τοπικών Τραπεζών JCC ATM ΑΤΜ στο εξωτερικό για Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες EUR 3 USD 4 STG 3 SEK 36 3,33% με ελάχιστο ποσό: EUR 5 Έξοδα ανάληψης μετρητών εκτός Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες (Σημείωση 2) USD 7 STG 5 SEK 60 Page 10 of 16

11 5.2 Προμήθειες και Χρεώσεις Χρεωστικών Καρτών Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ & Σουηδικής Κορώνας 3% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών VISA PLATINUM και VISA BUSINESS. (2) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών STUDENT, HAKKI και ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ (3) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες 5.3 Προμήθειες και Χρεώσεις άλλων Προϊόντων Καρτών AMERICAN EXPRESS Συνδρομή Κύριος κάτοχος Επιπρόσθετος κάτοχος EVERYDAY CARD AMERICAN EXPRESS EVERYDAY ecard AMERICAN EXPRESS 5 Δεν εφαρμόζεται ΚΑΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ INTERNET VISA (Σημείωση 1) Δεν εφαρμόζεται VISA ΟΜΟΝΟΙΑ PREPAID / VISA AEL PREPAID / VISA APOLLON PREPAID / VISA AEK PREPAID/ VISA APOEL PREPAID VISA PREPAID YELLOW / GREEN / PINK / DARK BLUE / LIGHT BLUE 10 Δεν εφαρμόζεται 5 Δεν εφαρμόζεται ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ VISA WearablePay 10 VISA TagPay 5 Χρεώσεις Παροχής Υπηρεσιών & Έξοδα Διεκπεραίωσης Επανέκδοση κάρτας (Σημείωση 2) Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού (Σημείωση 2) 1Bank 10 5 Παροχή αντιγράφου απόδειξης συναλλαγής (Σημείωση 2) 10 Έξοδα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WearablePay 10 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TagPay 5 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΡΙΝ για VISA WearablePay /TagPay 10 Έξοδα ανάληψης μετρητών από: ΑΤΜ τοπικών Τραπεζών JCC ATM ΑΤΜ στο εξωτερικό για Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες 3 Έξοδα ανάληψης μετρητών εκτός Ευρώ και Σουηδικές Κορώνες 3,33% με ελάχιστο ποσό 5 VISA PREPAID YELLOW/GREEN/PINK/DARK BLUE/LIGHT BLUE Επανέκδοση κάρτας Επανέκδοση μυστικού κωδικού αριθμού 5 Διαχειριστικά έξοδα για συναλλαγές εκτός Ευρώ & Σουηδικής Κορώνας 3% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Το προϊόν δεν προσφέρεται σε νέους πελάτες. (2) Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών INTERNET VISA. Page 11 of 16

12 6. Εμπορικές Συναλλαγές 6.1 Αξίες προς είσπραξη Εισερχόμενες και Εξερχόμενες Αξίες προς Είσπραξη Προμήθεια είσπραξης 0,2% Ελάχιστο 20 / μέγιστο 100 Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο 500 Έξοδα διαμαρτύρησης 35 Προμήθεια για Εγγύηση Αποδοχής / Παράτασης 0,2% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό Εισερχόμενες Επιταγές Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο 500 Επιστροφή απλήρωτης επιταγής 30 Για κάθε επιταγή Εξερχόμενες Επιταγές Έξοδα είσπραξης 20 Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο Πιστώσεις Πιστώσεις Εισαγωγής Προμήθεια Έκδοσης / Παράτασης - χωρίς Βεβαίωση 0,2% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 50 Προμήθεια Έκδοσης / Παράτασης - με Βεβαίωση 0,125% - 0,42% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 50 Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο Προμήθεια αποδοχής 0,2% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 50 Έξοδα εγγράφων με διαφορές 100 Page 12 of 16

13 6. Εμπορικές Συναλλαγές 6.2 Πιστώσεις Πιστώσεις Εισαγωγής Προμήθεια Ανταποκριτών 35 Για Πιστώσεις που δεν έχουν εκτελεστεί. Έξοδα πληρωμής / κάλυψης 100 Για πληρωμές μέσω SWIFT (συμπεριλαμβάνει και τηλεμηνύματα) Πιστώσεις Εξαγωγής Προμήθεια ειδοποίησης 0,05% Ελάχιστο 50 / μέγιστο 200 Προμήθεια βεβαίωσης 0,2% Προμήθεια αποδοχής (Βεβαιωμένες Πιστώσεις) 0,2% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 100. Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με τον κίνδυνο χώρας / Τράπεζας. Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 100. Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με τον κίνδυνο χώρας / Τράπεζας. Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο Προμήθεια πληρωμής / εκτέλεσης 0,25% Ελάχιστο 50 / μέγιστο 150 Έξοδα εγγράφων με διαφορές 100 Προέλεγχος εγγράφων 50 Ελάχιστο ποσό Εκχώρηση προϊόντος Μεταφερόμενες Πιστώσεις Προμήθεια μεταφοράς / παράτασης 0,1% Μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 100 Έξοδα πληρωμής / κάλυψης 100 Για πληρωμές μέσω SWIFT (συμπεριλαμβάνει και τηλεμηνύματα). 6.3 Εγγυητικές Επιστολές Εγγυητικές Επιστολές - Εσωτερικού Δεν εφαρμόζεται στις Εγγυητικές Επιστολές σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Προμήθεια έκδοσης / παράτασης: Εγγυητική Επιστολή Προσφοράς 1% - 1,5% Ετησίως. Με μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 25 Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης 1% - 1,5% Page 13 of 16

14 6. Εμπορικές Συναλλαγές 6.3 Πιστώσεις Εγγυητικές Επιστολές - Εσωτερικού Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής / Άλλες Εγγυητικές Επιστολές Πληρωμής 1% - 2% Ετησίως. Με μηνιαία χρέωση, ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό 25 Προμήθεια έκδοσης / παράτασης Εγγυητικών Επιστολών σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Εισερχόμενες Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού Προς Διαβίβαση (χωρίς την ευθύνη της Τράπεζας) Προμήθεια διαβίβασης Εισερχόμενες Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού Με Αντεγγύηση (έκδοση Εγγυητικής Επιστολής με αντεγγύηση Ανταποκριτή) Προμήθεια έκδοσης 0,2% Ελάχιστο ποσοστό ανά τριμηνία. Ελάχιστο ποσό 35. Η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με κίνδυνο χώρας / Τράπεζας Εξερχόμενες Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού / Πιστώσεις σε Αναμονή Προμήθεια έκδοσης / παράτασης 0,25% -1,25% Ανά τριμηνία. Μηνιαία χρέωση για κάθε επιπρόσθετο μήνα ελάχιστη περίοδος 3 μήνες, ελάχιστο ποσό Άλλες χρεώσεις Εγγυητικών Επιστολών Προμήθεια χειρισμού 0,25% Ελάχιστο 10 / μέγιστο 500, για πληρωμή απαιτήσεων μέσω SWIFT. Έξοδα απαιτήσεων Εγγυητικές Επιστολές προς Ναυτιλιακές Εταιρείες / Δεσμευτικές Δηλώσεις (για Πιστώσεις Εισαγωγής και Αξίες προς Είσπραξη) Προμήθεια έκδοσης Εμπορεύματα σε Αποθήκες Αποταμίευσης / Ανάληψη Προμήθεια για τοποθέτηση εμπορευμάτων 50 Page 14 of 16

15 6. Εμπορικές Συναλλαγές 6.5 Εμπορεύματα σε Αποθήκες Αποταμίευσης / Ανάληψη Έξοδα ανάληψης 50 Επίσκεψη σε αποθήκη 100 Για κάθε επίσκεψη. 6.6 Άλλες Προμήθειες και Έξοδα Προμήθεια συναλλάγματος 0,4% Ελάχιστο 5 / μέγιστο 400. Εφαρμόζεται όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος και αντικαθιστά την Προμήθεια Χειρισμού. Έξοδα διερεύνησης 15 Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων Προμήθεια ακύρωσης 20 Πριν ή μετά την έκδοση. Έξοδα courier εξωτερικού / εσωτερικού 35 / 10 Ταχυδρομικά εξωτερικού 10 Για αποστολή συστημένης αλληλογραφίας. Προμήθεια για έμβασμα / πληρωμή 35 Δεν εφαρμόζεται σε πληρωμές με έμβασμα Πίστωσης Εισαγωγής και Μεταφερόμενες Πιστώσεις. Έξοδα SWIFT 15 Page 15 of 16

16 7. Άλλες Υπηρεσίες 1bank Πάγια τραπεζική εντολή 10 Άνοιγμα / μεταβολή. Εκτέλεση πάγιας τραπεζικής εντολής 3 Για πίστωση λογαριασμού άλλου πελάτη, εντός Τράπεζας. Για πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε άλλη Τράπεζα (εντός ζώνης SEPA). 5 Έξοδα μη εκτέλεσης λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου. Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA 1 Μη αυτοματοποιημένες μισθοδοσίες 3 Έξοδα μη εκτέλεσης λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου. Ελάχιστη χρέωση για κάθε υπάλληλο / Μέγιστη χρέωση 500. Φύλαξη στην Τράπεζα κατάστασης λογαριασμού / αλληλογραφίας 200 Ετήσια χρέωση για φυσικά πρόσωπα. 300 Ετήσια χρέωση για νομικές οντότητες. Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού 5 Για κάθε κατάσταση λογαριασμού (ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων). Εκτύπωση προσωρινής κατάστασης λογαριασμού 2 Αντίγραφα ενταλμάτων, επιταγών κτλ. 10 Για κάθε ημερομηνία αναζήτησης. 60 Ετήσια χρέωση για νομικές οντότητες. Έκδοση πιστοποιητικού τόκων και υπολοίπων πελάτη (Ελεγκτών) 20 Ετήσια χρέωση για φυσικά πρόσωπα. 30 Επιπρόσθετη χρέωση για πρόσθετα στοιχεία. Έκδοση πιστοποιητικού τόκων / υπολοίπων λογαριασμού 5 Ελάχιστο ποσό ετησίως για κάθε λογαριασμό. Άλλα πιστοποιητικά 5 Ελάχιστο ποσό. Συστατική επιστολή 35 Εξόφληση λογαριασμού Κοινής Ωφελείας στα ταμεία Ανταλλαγή / κατάθεση / ανάληψη κερμάτων 2 1% ελάχιστο 5 Για ποσά πέραν των 35. 'Εξοδα ετοιμασίας πληρεξουσίων 10 Κώδικες ασφαλείας Έξοδα επικαιροποίησης Ελάχιστο 100 Ισχύει μόνο για νομικές οντότητες. Σημείωση: Πληροφορίες για χρεώσεις που αφορούν εξειδικευμένες εργασίες, παρέχονται από οποιοδήποτε Κατάστημα / Υπηρεσία της Τράπεζας Κύπρου. Page 16 of 16

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING 6. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ημερομηνία εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Περιεχόμενα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κεφαλαίων 1.1 Εξερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 4-5 1.2 Εισερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 5 1.3 Άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) *Προμθεια μετατροπς συναλλάγματος ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ μέχρι 35.000,00 πέραν των 35.000,00 0,6% ελάχιστο 6,00 0,4% ελάχιστο 215,00 μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 12.4 Οκτώβριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ B&N BANK 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ KEDR PJSC CB 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων 300 ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω JCC, SEPA 1, SWIFT µέχρι 50χιλ από λογαριασµό Ευρώ ή µετρητά Ευρώ όπου εφαρµόζεται Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών 1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών...αποστολή μας η προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών 1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών...αποστολή μας η προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κατάθεση Σε υφιστάμενο λογαριασμό Σε υφιστάμενο λογαριασμό Εξαργύρωση Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε συνάλλαγμα 0,30%, ελάχιστο: 15 ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ... 2 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ... 4 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 5 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Μενού Περιγραφή Επίπεδο Πρόσβαση Όρια Συναλλαγών Με την χρήση Digipass Ενημέρωση Μόνο Πλήρεις Υπηρεσίες

Υπηρεσίες 1bank. Μενού Περιγραφή Επίπεδο Πρόσβαση Όρια Συναλλαγών Με την χρήση Digipass Ενημέρωση Μόνο Πλήρεις Υπηρεσίες Επιλογή Μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Πληροφορίες Επιταγές > Παραγγελία Βιβλιαρίου* Επιταγές > Πληροφορίες & Αντίγραφα Επιταγές > Ακύρωση* Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

38 ανά επιταγή. Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λ/σµό πελάτη & επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου.

38 ανά επιταγή. Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λ/σµό πελάτη & επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου. Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή Μενού: Λογαριασμοί. Μενού Περιγραφή Επίπεδο Πρόσβαση Όρια Συναλλαγών Με την χρήση Digipass Ενημέρωση Μόνο Πλήρεις Υπηρεσίες

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή Μενού: Λογαριασμοί. Μενού Περιγραφή Επίπεδο Πρόσβαση Όρια Συναλλαγών Με την χρήση Digipass Ενημέρωση Μόνο Πλήρεις Υπηρεσίες Επιλογή Μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Πληροφορίες Επιταγές > Παραγγελία Βιβλιαρίου* Επιταγές > Πληροφορίες & Αντίγραφα Επιταγές > Ακύρωση* Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

^Jattica bank. Παρουσίαση προϊονχων. Προς: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Υπόψη Πρόεδρου κ. Κατσίκη. Ημερομηνία 24/9/2015.

^Jattica bank. Παρουσίαση προϊονχων. Προς: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Υπόψη Πρόεδρου κ. Κατσίκη. Ημερομηνία 24/9/2015. Παρουσίαση προϊονχων ^Jattica bank Μ.Α.Ε 6067/06/Β/86/06 ΑΦΜ 094014170 Προς: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Υπόψη Πρόεδρου κ. Κατσίκη Ημερομηνία 24/9/2015 Κύριοι, Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84, 18.7.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1561/24.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καταθέσεων Ιδιώτες Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθετικά Πολυπροϊόντα Προθεσμιακοί Λογαριασμοί Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα Κάρτες Λογαριασμών (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα