Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015"

Transcript

1 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ) ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΟΥ / ΟΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΙΟΥ / ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΕΙΩΝ Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΑΝΕΙΑ / ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ Ε. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ζ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (VISA ELECTRON) ΣΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (VISA) Η. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ALLIANZ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (WESTERN UNION) Ι. ΕΞΟ Α ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Κ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Λ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΕΣ, ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΚΤΛ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΕΙΟΥ Μ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 1/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 Α Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν 1. Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Α Α Ν Ε Ι Α ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 2,75% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (MAX ) 6. Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 61. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8,15% 6.2. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9,00% 6.3. ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8,00% 9,50% 1.1 Ι ΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 0,30%-0,60% 1.2 ΕΞΟΧΙΚΟ/ 2 η ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1,10%-1,75% 2. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α / Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ι Κ Α Α Ν Ε Ι Α Α/Α ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 3,70% ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Όλες οι αναφερόµενες στον πίνακα κατηγορίες χορηγήσεων (Τραπεζικές / Πιστωτικές ιευκολύνσεις) θα τυγχάνουν κεφαλαιοποίησης των τόκων και άλλων εξόδων δυο φορές τον χρόνο, στις 30/06 και 31/12. Ο υπολογισµός των τόκων θα γίνεται σε ηµερήσια βάση. Το ύψος των εξόδων που θα χρεώνονται στο τέλος κάθε χρόνου καταγράφεται στον Κατάλογο Χρεώσεων της Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ. Η Εταιρεία θα χρεώνει τόκο υπερηµερίας 1,00% στις καθυστερηµένες δόσεις / καθυστερηµένα ποσά που θα οφείλονται σε δάνεια και / ή άλλους χρεωστικούς λογαριασµούς. Τα πιο πάνω επιτόκια είναι κυµαινόµενα και βασίζονται στο βασικό επιτόκιο της Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ, Οποιαδήποτε αλλαγή στο Βασικό Επιτόκιο θα συνεπάγεται την αυτόµατη και ανάλογη διαφοροποίηση των πιο πάνω επιτοκίων ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΟΡΙΟ 1,80% - 3,55% 2.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΕΙΑ Ι ΙΩΤΩΝ 2,30%-3,30% 3. Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Ν Ε Ι Α Α/Α 3.1. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 2,95% ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΜΜΕ, ΑΥΤΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, CORPORATES, Ι ΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 3,05% - 4,05% 3.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΕΙΟ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2,30%-4,05% 3.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 1,80%-2,30% 3.4. ΑΝΕΙΟ ΕΤΕΠ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 4. Ε Ι Ι Κ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Α/Α ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2,75% ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 4.1. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ(MAX ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 1,25%-2,25% 4.2. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ & ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΡΙΟ 1,75%-2,75% 5. Α Ν Ε Ι Α Μ Ε Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Α/Α 5.1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΥ ΒΑΣΙΚΟ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 1,60% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1,00%-1,50% ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 2/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 Β Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Λ Λ Ω Ν Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ω Ν 1. Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Η Σ Α Ν Ε Ι Ο Υ / Ο Ρ Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΟ Α 1.1. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1.2. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 100, ΚΑΙ ΑΝΩ 10,00 Τα πιο πάνω έξοδα ΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση µη έγκρισης της αίτησης. 2. Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν Α Ν Ε Ι Ο Υ / Ο Ρ Ι Ο Υ 2.1. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2.2. ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: 30,00 Επί του ποσού του δανείου: 3 Πάγιο ποσό χρέωσης: 30,00 Τα πιο πάνω έξοδα θα εισπράττονται ταυτόχρονα µε την αποδοχή των όρων έγκρισης του δανείου/άλλης διευκόλυνσης από τον αιτητή και ΕΝ θα επιστρέφονται σε περίπτωση µη λήψης του δανείου/άλλης διευκόλυνσης από τον αιτητή. 3. Α Π Α Λ Λ Α Γ Η / Α Π Ο Ε Σ Μ Ε Υ Σ Η Α Π Ο Α Ν Ε Ι Α 3.1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Κ.Λ.Π. Πάγιο ποσό χρέωσης: 20,00 Τα πιο πάνω έξοδα θα εισπράττονται ταυτόχρονα µε την υποβολή του αιτήµατος από τον αιτητή και ΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση µη έγκρισης της αίτησης. Για µη προγραµµατισµένη εξάλειψη / απαλλαγή / αποδέσµευση από Υποθήκη µε σκοπό την εξόφληση από Εµπορικές Τράπεζες ή από άλλες Σ.Π.Ε., θα εισπράττεται ποσό που θα καθορίζεται από την Σ.Π.Ε., µε ελάχιστο ποσό χρέωσης τα 200, Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ 4.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Για κάθε χρόνο επί του ποσού της εγγυητικής επιστολής: 1,50% Ελάχιστο ποσό χρέωσης: 30,00 Το πιο πάνω ποσοστό εξόδων θα εισπράττεται ταυτόχρονα µε την επίδοση της εγγύησης προς τον αιτητή. 5. Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ / Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ν Υ Π Ο Θ Η Κ Ω Ν Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν 5.1. Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ / Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ν Υ Π Ο Θ Η Κ Ω Ν Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ Α/ΧΩΡΑΦΙΑ 130 ανά/ακίνητο 160 ανά/ακίνητο Όταν οι αξίες είναι πέραν των 350,000 το κόστος εκτίµησης /επανεκτίµησης ανέρχεται σε 190 Ειδικές περιπτώσεις ακινήτων το κόστος καθορίζεται ανάλογα µε την περίπτωση Οι πιο πάνω τιµές ισχύουν και για επανεκτιµήσεις ακινήτων οι οποίες διεξάγονται κάθε τρία χρόνια στις περιπτώσεις δανείων µε εξασφάλιση αστικά ακίνητα και κάθε ένα χρόνο στις περιπτώσεις µε εµπορικά ακίνητα. 6. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ / Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης: Πρόσθετο ποσό χρέωσης για κάθε εργάσιµη ώρα που θα απαιτηθεί για την ετοιµασία των ζητούµενων στοιχείων: 10,00 20,00 Υπόλοιπα Λογαριασµών: 0,00 Πιστοποιητικό Τόκων: 0,00 Πιστοποίηση για Οικιστικά άνεια: Συγκατάθεση Ενυπόθηκου Τίτλου: Τα πιο πάνω έξοδα ΕΝ θα επιστρέφονται στον αιτητή σε περίπτωση µη λήψης των ζητηθέντων από τον αιτητή. 7. Α Λ Λ Ε Σ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ι Σ 0,00 0, ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Πάγιο ποσό χρέωσης: 15, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Πάγιο ποσό χρέωσης: 10, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7.4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ 7.5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: 50,00 Πάγιο ποσό χρέωσης: (από 1 µέχρι 5) Πάγιο ποσό χρέωσης: (από 6 και άνω) 5,00* 10,00* Πάγιο ποσό χρέωσης: 5,00* 7.6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Πάγιο ποσό χρέωσης: 50,00 * Στα πιο πάνω έξοδα ΕΝ συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα του Κτηµατολογίου. 8. Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ι Α Χ Ρ Ε Ω Σ Η Α Ν Ε Ι Ω Ν Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟ Α 8.1. ΕΞΟ Α ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 81, ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 11,50 Οι πιο πάνω χρεώσεις υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση δυο φόρες το χρόνο, την 30/06 και την 31/12. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 3/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 Γ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Ε Ι Σ Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α Ν Ε Ι Ω Ν 1. Σ Υ Ν Η Θ Η Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν 1. Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Η Α Ν Ε Ι Ω Ν 1.1. ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 50 φύλλα (ελληνικά ή αγγλικά): ΑΠΟ 10, ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ Επί των καθυστερηµένων δόσεων: 1,00% ΕΚ ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΕΚ ΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ «STOP PAYMENT» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 50 φύλλα (ανάλογα µε τα χρώµατα): Ανάλογα µε τον αριθµό των φύλλων και το χρώµα: Επιπρόσθετο τέλος χαρτοσήµανσης για κάθε επιταγή: ΑΠΟ 15,00 Με βάση την προσφορά που λαµβάνεται κάθε φορά από το Τυπογραφείο 0,05 Χρέωση για κάθε επιταγή: 20,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 0,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 10,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 10,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 5,00 Χρέωση για κάθε επιταγή: 0,00 Χρέωση για ολόκληρο το βιβλιάριο: 2. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν ,00 Πάγιο ποσό ετησίως: 21,50 ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επιπλέον για κάθε µια πράξη: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (µέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ 0,10, Min: 10,00 Max: 350,00 Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Όταν το υπόλοιπο είναι µικρότερο των 200,00: 20,00 ΟΙ σχετικές χρεώσεις τίθενται επιπρόσθετα του καθορισµένου τόκου και υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση δυο φόρες το χρόνο, στις 30/06 και στις 31/12. * Αποστολή Μηνιαίας Κατάστασης χωρίς χρέωση, γίνεται ΜΟΝΟ για λογαριασµούς που συµπεριλαµβάνονται στους Λογαριασµούς Πληρωµών και νοουµένου ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου µήνα έχουν έστω και µια πράξη πληρωµής. 2. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν Σ Ε Α Ν Ε Ι Α / Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ Ε 2.1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 ΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 5, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Πάγιο ποσό για κάθε επιστολή 5,00 που αποστέλλεται στον κάθε 2.3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ εγγυητή και πρωτοφειλέτη: 10, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ Τα πιο πάνω έξοδα επιβάρυνσης χρεώνονται στο λογαριασµό του δανείου ή άλλου λογαριασµού. 20,00 Οι σχετικές χρεώσεις τίθενται επιπρόσθετα του καθορισµένου τόκου και υπόκεινται σε κεφαλαιοποίηση δυο φορες το χρόνο, στις 30/06 και 31/12. Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν 1. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ο Ψ Ε Ω Σ 1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (µέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) 1.2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 1.3. ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου µε επιτόκιο: Όταν το υπόλοιπο είναι µικρότερο των 100,00: 2. Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ο Ι Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι µέχρι 20/03/12 0,00% από 21/03/12 8,50% 20,00 Πάγιο ποσό ετησίως: 21,50 ΧΡΟΝΙΑΙΑ ΕΞΟ Α ΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επιπλέον για κάθε µια πράξη: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (µέσω της Σ.Ε.Μ. Λτδ) 2.3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 2.4. ΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο 12 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ 0,10, Min: 10,00 Max: 350,00 Μηνιαία Κατάσταση*: 0,00 Επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου µε επιτόκιο: Όταν το υπόλοιπο είναι µικρότερο των 200,00: µέχρι 20/03/12 8,25% από 21/03/12 8,50% 20,00 * Αποστολή Μηνιαίας Κατάστασης γίνεται ΜΟΝΟ για λογαριασµούς που συµπεριλαµβάνονται στους Λογαριασµούς Πληρωµών και δεν έχουν καµία χρέωση νοουµένου ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου µήνα έχουν έστω και µια πράξη πληρωµής. Ο χρεωστικός τόκος υπολογίζεται σε ηµερήσια βάση και υπόκειται σε κεφαλαιοποίηση δυο φορες τον χρονο στις 30/06 και 31/12. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 4/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 Ζ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν & Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ρ Τ Ω Ν 1. Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Τ Α ( V I S A E L E C T R O N ) - Σ Υ Ν ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝ ΣΥΝ STUDENT 1.1. Αρχική Σύνδεση: 5,00 5, Αντικατάσταση: 3,00 3, Επανέκδοση: 3,00 3, Ανανέωση: 3,00 3, ιαχείριση (Χρονιαία): 3,00 3, ικαιώµατα Ανάληψης Μετρητών από ΑΤΜ Μετατροπή στο Νόµισµα της Κάρτας Συνεργατισµού: 0,00 0,00 Άλλων Τραπεζών: 2,00 0,00 Εξωτερικό: 2,00 0,00 Για πράξεις εκτός Ευρώπης: 2,00% 2,00% Για πράξεις εντός Ευρώπης: 1,00% 1,00% Για πράξεις εντός Ευρωζώνης: 0,00% 0,00% Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις του Κέντρου Κάρτας. 2. Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Κ Α Ρ Τ Α ( V I S A ) 2.1. Έκδοση 2.2. Ετήσια Συνδροµή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΡΤΩΝ CLASSIC GOLD BUSINESS WELCOME STUDENT WEB Κυρίως Κάρτα: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιπρόσθετη Κάρτα: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κυρίως Κάρτα: 0,00 45,00 35,00 0,00 0,00 0,00 Επιπρόσθετη Κάρτα: 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιτόκιο: 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 6,00% 9,00% 2.4. ΣΕΠΕ*: 2.5. Χρέωση Καθυστερήσεων: (µηνιαίως επί του καθυστερηµένου ποσού) 9,01% 1 10,86% 2 10,44% 3 9,01% 4 6,00% 4 9,00% 5 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2.6. Επιβάρυνση Υπέρβασης: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αντικατάσταση Κάρτας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIN: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα Επανέκδοσης Κάρτας: 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ Συνεργατισµού: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Άλλων Τραπεζών: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Εξωτερικού: 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 0,00 - Ελάχιστη Χρέωση: 3,00 3,00 3,00 3,00 0, Μετατροπή στο Νόµισµα της Κάρτας Για πράξεις εκτός Ευρώπης: Για πράξεις εντός Ευρώπης: Για πράξεις εντός Ευρωζώνης: 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις του Κέντρου Κάρτας. Ο υπολογισµός του Σ.Ε.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Ποσό Επιβάρυνσης) γίνεται µε βάση το ποσό της παραχωρηθείσας πίστωσης και µε διάρκεια αποπληρωµής ενός Έτους. Το ύψος του Σ.Ε.Π.Ε. θα µεταβάλλεται σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιτόκιο, το χρόνο αποπληρωµής, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων. Το ποσοστό του επιτοκίου αναγράφεται στη µηνιαία κατάσταση λογαριασµού. Σύµφωνα µε τους Όρους & Προϋποθέσεις Έκδοσης και Χρησιµοποίησης Καρτών της ΣΚΤ Λτδ, οποιαδήποτε µικρή αλλαγή στο επιτόκιο (και στο ΣΕΠΕ) θα δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Τράπεζας. * Το ποσοστό Σ.Ε.Π.Ε που παρουσιάζεται πιο πάνω αναφέρεται σε ενδεικτικά παραδείγµατα για τον υπολογισµό των οποίων λήφθηκαν υπόψη το συνολικό ποσό πίστωσης, η περίοδος αποπληρωµής, το επιτόκιο, τα ετήσια δικαιώµατα και τα τέλη χαρτοσήµου. Το συνολικό ποσό πίστωσης το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό Σ.Ε.Π.Ε για κάθε είδος κάρτας έχει ως εξής: 1. Για κάρτες CLASSIC και WELCOME, 1, Για κάρτες GOLD, 5, Για κάρτες BUSINESS, 5, Για κάρτες STUDENT, 1, Για κάρτες WEB, 500 Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 5/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 Η Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ( A L L I A N Z ) 1. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ζ Ω Η Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 1.1. ΣΧΕ ΙΟ Α 0.001, ,42 61, ΣΧΕ ΙΟ Β , ,84 118, ΣΧΕ ΙΟ Γ , ,07 209, ΣΧΕ ΙΟ , ,09 272, ΣΧΕ ΙΟ Ε , ,14 421,75 Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. Η χρέωση για τα νέα σχεδία θα είναι 2,5 2. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ 2.1. ALL HOUSE BASIC PLUS ALARM UMBRELLA MASTER 1 2,00 (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ) Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 3. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Κ Υ Ν Η Γ Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 3.1. ΣΧΕ ΙΟ Α ,00 5. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΧΡΕΩΣΗ 5.1. ALL FOR 1 BASIC PLUS COMPLETE PRESTIGE ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 5.2. ALL HELP Ο ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 6. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ALL ERGO (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ) ALL ERGO (ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ) ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 7. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ 7.1. ALL BUSINESS Με βάση τις ανάγκες του επιχειρηµατία 8. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ / ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Με βάση τις ανάγκες του κάθε προσώπου Με βάση τις ανάγκες του κάθε προσώπου ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3.2. ΣΧΕ ΙΟ Β ΣΧΕ ΙΟ Γ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΠΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1% (ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ) Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. 4. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Τ Α Ξ Ι Ι Ο Υ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ (ΜΕΧΡΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ) (ΜΕΧΡΙ 60 ΗΜΕΡΕΣ) 4.1. ΣΧΕ ΙΟ Α (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 30, ΣΧΕ ΙΟ Β (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 40, ΣΧΕ ΙΟ Γ (ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) ,00 45, ΣΧΕ ΙΟ (ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ) ,00 6,00 Οι πιο πάνω χρεώσεις δυνατό να τροποποιούνται ανάλογα µε τις χρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρείας Allianz. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 6/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 Θ Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ 1. Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α 1.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SWIFT) ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 (α) Μέχρι 5.000: 5,50 (β) Πάνω από 5.000: 8,50 Έξοδα ιαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 4,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 4,50 Έξοδα ιαβίβασης: 7,50 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): 10, ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (SWIFT) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (ΣΤΟ Ι ΙΟ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ) 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 200,00 Έξοδα ιαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: 1.4. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (SWIFT) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 8,50 Έξοδα ιαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: 1.2. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (SWIFT) Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 7/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.5. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ EUR ΣΤΗ ΖΩΝΗ SEPA, ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ Έξοδα ιαβίβασης: Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: (α) Μέχρι ,15%, Ελάχιστο: 4,00 Μέγιστο: 10,00 (β) Πάνω από ,1%, Μέγιστο: 300,00 (α) Μέχρι : Για προθεσµία εκτέλεσης 3 ηµερών (D*+3), δηλαδή Sepa Credit Transfers: 0,00 Για ταχύτερη εκτέλεση (µε προθεσµία εκτέλεσης 2 ηµερών (D*+2), δηλαδή Swift Transfers: 8,00 (β) Πάνω από : 9,00 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: 1.6. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ EUR ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ SEPA, ΕΚΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 200,00 (α) Μέχρι 5.000: 5,50 (β) Πάνω από 5.000: 8,50 Έξοδα ιαβίβασης: 9,00 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 0,05%, Ελάχιστο: 20,00 Μέγιστο: 200,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: 1.7. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ SEPA ΣΕ EUR Για προθεσµία εκτέλεσης 3 ηµερών (D*+3), δηλαδή Sepa Credit Transfers: 4,00 Για ταχύτερη εκτέλεση (µε προθεσµία εκτέλεσης 2 ηµερών (D*+2), δηλαδή Swift Transfers: 6,50 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 10,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: 1.8. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ SEPA ΣΕ EUR (SWIFT) D*: Ηµεροµηνία Λήψης Εντολής 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 4,50 Έξοδα ιαβίβασης: 7,50 Έξοδα για Αξία Ίδιας Ηµέρας (Same Day Value): Charges OUR : (Προείσπραξη δικαιωµάτων τραπεζών του εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο εντολέας επιθυµεί να αναλάβει όλα τα έξοδα της συναλλαγής) Τροποποίηση Οδηγιών: 10,00 (α) από : πχ: 10 (β) από : πχ: 25 (γ) από και άνω: πχ: 75 πχ*: πρόσθετη χρέωση Ακύρωση Εντολής Εµβάσµατος: SEPA: Single European Payments Area (Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ) Ο SEPA καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και την Ελβετία, Νορβηγία, Λίχτενσταϊν, Ισλανδία και Μονακό. Πληρωµές SEPA γίνονται µόνο σε Ευρώ. Εξερχόµενα Εµβάσµατα µπορούν να γίνουν µόνο για ποσά µέχρι εν υπάρχει περιορισµός ποσού για Εισερχόµενα Εµβάσµατα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση Τραπεζικού Λογαριασµού τόσο από τον Εντολέα όσο και από τον ικαιούχο. Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 8/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 2. Ε Κ Ο Σ Η Ε Π Ι Τ Α Γ Ω Ν ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ EUR ΕΚ ΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ EUR ΕΚ ΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 Έξοδα ιαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: Τροποποίηση / Ακύρωση / ιερεύνηση Αρχικής Εντολής: 5,00 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 Έξοδα ιαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 Έξοδα ιαβίβασης: 10,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170,00 Έξοδα ιαβίβασης: 5,00 Έξοδα για Αντικατάσταση Εκδοθείσας Επιταγής: 5,00 3. Ε Ι Σ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ FOREIGN CURRENCY ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ έτους: (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο 170, , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ , , , , , ΚΑΙ ΑΝΩ 20, , ΚΑΙ ΑΝΩ 20,00 4. Α Γ Ο Ρ Α ( Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η ) Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Τ Α Γ Ω Ν ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ) ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΑΓΟΡΑ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚ ΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (α) Μέχρι ,5%, Ελάχιστο: 5,00 (β) Πάνω από ,4%, Ελάχιστο: 170,00 Χαρτόσηµα: 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Γραµµατόσηµα: 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ 0,1%, Ελάχιστο: 4,00 Χαρτόσηµα: 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Γραµµατόσηµα: 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Τροποποίηση / Ακύρωση / ιερεύνηση Αρχικής Εντολής: Προµήθεια ιεκπεραίωσης: 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 20,00 Για συνολικά ποσά επιταγών µέχρι 500 από τον ίδιο ιδιώτη πελάτη, επιβάλλεται η ελάχιστη χρέωση 5,00. Χαρτόσηµα: 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Γραµµατόσηµα: 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Προµήθεια Χειρισµού: 0,1%, Ελάχιστο: 5,00 Μέγιστο: 170,00 Χαρτόσηµα: 0,05 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Γραµµατόσηµα: 0,45 ΑΝΑ ΕΠΙΤΑΓΗ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 9/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 5. Μ Ε Τ Ρ Η Τ Α Σ Ε Ξ Ε Ν Ο Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Ι ΕΞΟ Α ΤΑ ΟΠΟΙΑ Σ ΧΕ ΤΙΖΟ Ν ΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗ ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΒΑΛ ΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Π ΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΣ Ι ΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡ ΝΗ ΤΙΚΑ Τ ΜΗ Μ ΑΤΑ Ή Ε Ι ΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑ Ι ΑΠΟ ΤΗ ΣΥ Ν ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΓΙΑ Λ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΣΤΟ Ι ΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ FOREIGN CURRENCY ACCOUNT ΣΤΟ Ι ΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Προµήθεια Μετατροπής: 1,25%, Ελάχιστο: 2,50 Προµήθεια Μετατροπής για Επαναγορά: Προµήθεια Μετατροπής: Προµήθεια Κατάθεσης: 1,25%, Ελάχιστο: 2,50 0,4%, Ελάχιστο: 2,00 Μέγιστο: 30,00 0,4% µε min 1 µονάδα στο νόµισµα Προµήθεια Μετατροπής: 0,3% Προµήθεια Κατάθεσης: (α) Μέχρι : 0,2% µε min 1 µονάδα στο νόµισµα (β) Πάνω από : 0% Προµήθεια Ανάληψης: 0,4% (α) Μέχρι : 0,2% ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ Προµήθεια Ανάληψης: FOREIGN CURRENCY ACCOUNT (β) Πάνω από : 0% ΣΤΟ Ι ΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Προµήθεια Μετατροπής: 0,3% 6. Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ω Ν ( W E S T E R N U N I O N ) 6.1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩ WESTERN UNION Με βάση τον εκάστοτε Κατάλογο Χρεώσεων της Western Union ικαίωµα Σ.Π.Ε. Τροόδους Λτδ: 10,00 1. ΥΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.1. ΝΕΑ ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Ι ΙΟ ΑΝΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ Ι ΙΟ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Επί του ποσού της Υποθήκης: 1,00% 10,00 Έξοδα Επανεγγραφής: 50,00 10,00 Μέχρι το ποσό της παλιάς ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ Υποθήκης: 1,00%, Μέγιστο: 200,00 ΝΕΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ Επί του επιπρόσθετου ποσού ΜΟΝΟΝ: 1,00% ΤΟΝ Ι ΙΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ (πέραν του ποσού της Αρχικής Υποθήκης) ΑΝΕΙΣΤΗ 10,00 ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΑΝΕΙΣΤΗ, ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΑΛΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ Μέχρι το ποσό της παλιάς Υποθήκης: Επί του επιπρόσθετου ποσού ΜΟΝΟΝ: (πέραν του ποσού της Αρχικής Υποθήκης) 0,25%, Μέγιστο: 200,00 1,00% 10,00 Τα Υποθηκεύτηκα Έξοδα εισπράττονται από το Κτηµατολόγιο και πληρώνονται σε Μετρητά ή µε Τραπεζική Επιταγή στο όνοµα «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ». 2. Α Π Ο Κ Ο Π Η Α Μ Υ Ν Α Σ Σ Ε Τ Ο Κ Ο Υ Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν 3.1. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Επί του ποσού των τόκων : 3,00% 3.2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επί του ποσού των τόκων : 30,00% 3.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) Επί του ποσού των τόκων : 30,00% 3.4. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Επί του ποσού των τόκων : ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Σ.Π.Ε. ΤΡΟΟ ΟΥΣ ΛΤ 10/13 ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα