ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3."

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5. Έξοδα συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Σελίδα 6 6. Επιτόκια δανείων 7. Προμήθειες και έξοδα διαχείρισης δανείων Σελίδα 7 Σελίδες 8, 9 8. Εγγυητικές επιστολές Σελίδα e - banking Σελίδα 11

2 ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΨΕΩΣ / ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΟΨΕΩΣ / ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΝΈΟ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ : ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 0,60% (Από το πρώτο Ευρώ) 1,00% (Από το πρώτο Ευρώ) 1,60% (Έως 5.000,00) 0,60% ( 5.000,01 και άνω) 1,60% (Έως 5.000,00) 0,60% ( 5.000,01 και άνω) 0,70% (Από το πρώτο Ευρώ) 0,00% ΓΙΝΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ Κατάθεση ταμιευτηρίου με προνομιακό επιτόκιο για τους Συνεταίρους με διάθεση 1 Συν/κού Μεριδίου. < ,50% < 0,70% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΗ 1-3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1-3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ , ,99 2,00% 1,85% 1,80% 1,65% 1,55% 1,45% , ,99 2,15% 1,95% 1,90% 1,75% 1,65% 1,55% , ,99 2,25% 2,05% 2,00% 1,85% 1,75% 1,65% , ,99 2,35% 2,15% 2,10% 1,95% 1,85% 1,75% ,00 και άνω Διαπραγματεύσιμο Διαπραγματεύσιμο Τα αναφερόμενα επιτόκια στο παρόν δελτίο Προθεσμιακών Καταθέσεων, είναι όπως ισχύουν σήμερα και και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Οι καταθέσεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι εγγυημένες απο το Ταμείο εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3746/ Η Τράπεζα δε χρεώνει τους λογαριασμούς ανάλογα με το υπόλοιπό τους, ούτε θέτει πρόσθετες επιβαρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των συναλλαγών. 3. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής πρόωρης απόδοσης κεφαλαίου από προθεσμιακή κατάθεση, υφίσταται ποινή 2% επί του ποσού της πρόωρης ανάληψης της Προθεσμαικής Κατάθεσης (Εγκύκλιος 3/08/2012, αριθ. πρωτ. 545 ). Σε κάθε περίπτωση το κόστος προεξόφλησης δεν επηρεάζει το αρχικό κεφάλαιο. 4. Τα βασικά επιτόκια καταθέσεων υπόκεινται σε αναθεώρηση και δημοσιεύονται στα ΜΜΕ. 5. Για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης. Οι λογαριασμοί εκτοκίζονται από το πρώτο cent του Ευρώ 6. Οι λογαριασμοί καταθέσεων, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, εκτοκίζονται ανά εξάμηνο (30/6 & 31/12) και φορολογούνται με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή (σήμερα 15%). Χρονική Βάση Υπολογισμού Τόκων: Οι τόκοι υπολογίζονται σε ημερήσια βάση για ολόκληρο το πραγματικό υπόλοιπο του Λογαριασμού και ως βάση υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται το έτος των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών. Σελίδα 1

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ή Πάγιο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή Πάγιο 1. Έκδοση Τραπεζικών επιταγών ΜΗ 1.1. Σε διαταγή τρίτων. 0,10% 15,00 0,10% 10, Σε διαταγή ΤτΕ, Υπουργείων, ΙΚΑ, ΔΟΥ, Τελωνείων, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, Ο.Τ.Α. 0,00 0, Σε διαταγή του ιδίου του καταθέτη μας με χρέωση λογσμού 0,00 0, Σε διαταγή του ιδίου με μετρητά 1 15, , Ακύρωση τραπεζικής επιταγής 20,00 15,00 2. Κατάθεση / Εξόφληση Τραπεζικών & ιδιωτικών επιταγών Τραπέζης μας 2.1. Κατάθεση μετρητών σε πίστωση άτοκου λογαριασμού ΜΗ Κατάθεση μετρητών σε πίστωση έντοκου λογαριασμού Εξόφληση Τραπεζικής επιταγής ( άλλων τραπεζών ) με μετρητά στα ταμεία μας 3. Κατάθεση Τραπεζικών & ιδιωτικών επιταγών άλλων Τραπεζών 3.1. Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών άλλων Τραπεζών 1 15, ,00 ΜΗ Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών μέσω ΔΗΣΣΕ Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών μέσω Γραφείου Συμψηφισμού Διαχείριση ιδιωτικών επιταγών πελατών μας ΜΗ 4.1. Ανάκληση πληρωμής επιταγής (κλοπή, απώλεια κ.τ.λ.) 15,00 Είσπραξη από εκδότη 10, Ακύρωση επιταγής 10,00 5,00 Είσπραξη από εκδότη Σελίδα 2

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ή Πάγιο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή Πάγιο 5. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών ΜΗ 5.1. Χορήγηση καρνέ 1,00 Χρέωση ανά φύλλο 0, Διαχειριστικά έξοδα (τηλεφωνικά ενημέρωσης ΔΗΣΣΕ, αντίγραφα κ.τ.λ.) 30,00 Χρέωση ανά μήνα 20,00 6. Λοιπές εργασίες καταθέσεων ΜΗ 6.1. Επιστροφή ακάλυπτης επιταγής από ΔΗΣΣΕ ή Γραφείου Συμψηφισμού 15,00 15, Σφράγιση ακάλυπτης επιταγής 15,00 Είσπραξη από κομιστή 15, Αναγγελία σφραγισμένης επιταγής στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑ 0,00 0, Σύνταξη επιστολής προς ΤΕΙΡΕΣΙΑ για τακτοποίηση σφραγισμένης επιταγής. 25,00 20, Γνωματεύσεις νομιμοποιήσεων εταιρειών 50,00 40,00 7. Αξιόγραφα προς είσπραξη ΜΗ 7.1. Επιταγές προς είσπραξη 0,30% 20,00 0,20% 15, Συναλλαγματικές προς είσπραξη 0,30% 20,00 0,20% 15, Ταχυδρομικά συναλλαγματικών 2,00 Ανά τεμάχιο 2,00 Χρέωση ανά φύλλο Χρέωση ανά 6μηνο Είσπραξη από κομιστή Ανά τεμάχιο 8. Πληρωμές τρίτων (ΔΕΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ κτλ) * ΜΗ 8.1. Με μετρητά 1,00 1, Με χρέωση λογαριασμού 0,90 0,00 9. Παροχή στοιχείων - βεβαιώσεων ΜΗ 9.1. Από το αρχείο Καταστήματος 15,00 10, Από το αρχείο της Τράπεζας 50,00 40, Χορήγηση βεβαίωσης προς Ορκωτούς 40,00 40,00 * Πληρωμές Δημοσίου χωρίς προμήθεια. Σελίδα 3

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ή Πάγιο ή Πάγιο 3.1. ) Εξερχόμενα εμβάσματα Εντός ΣΕΠΑ Εντός ΣΕΠΑ ΜΗ ) από 1,00 έως 1.000,00 8,00 6, ) από 1.000, ,00 1,00 12, ,00 10,00 18, ) από ,01 και άνω 2,00 100,00 900,00 1,00 50,00 500, ) Εξερχόμενα εμβάσματα Εκτός ΣΕΠΑ Εκτός ΣΕΠΑ ΜΗ ) έως 150,00 15,00 ΠΑΓΙΟ 13,00 ΠΑΓΙΟ ) από 150, ,00 20,00 ΠΑΓΙΟ 18,00 ΠΑΓΙΟ 18, ) από ,01 και άνω 0,25% 25,00 350,00 0,20% 20,00 300, ) Εξερχόμενα εμβάσματα )Ελεγχος Νομιμότητας Συναλλαγής ) Ακύρωση / Τροποποίηση Συναλλαγής ( * ). ΜΗ 50,00 ΠΑΓΙΟ 30,00 ΠΑΓΙΟ 10,00 ΠΑΓΙΟ 5,00 ΠΑΓΙΟ ( * ) Η τράπεζα στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2789 / 2000, σχετικά με το αμετάκλητο μίας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών της για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισρπάττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης, εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που θα απαιτηθούν από άλλες τράπεζες. Τα εμβάσματα προς χώρες εκτός ζώνης ΣΕΠΑ και σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων Τραπεζών ( Πανελλήνια ) για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα, τα οποία διαφέρουν ανά τράπεζα και ποσό εμβάσματος, καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας. Κατά συνέπεια η Τράπεζα Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να κοινοποιεί εκ των προτέρων τα επιπλέον ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν επιπλέον χρεώσεις για τα εμβάσματα εκτός ΣΕΠΑ, συνήθως θα κυμαίνονται από 5 έως 50 το μέγιστο και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο. Σελίδα 4

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ή Πάγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ή Πάγιο 4. ) Εισερχόμενα εμβάσματα STP (*) STP (*) Σε πίστωση λογαριασμού STP ΜΗ 4.1.) έως 15,00 Δωρεάν Δωρεάν 4.2.) από 15, ,00 Δωρεάν Δωρεάν 4.3.) από , ,00 Δωρεάν Δωρεάν 4.4.) από ,01 και άνω. Δωρεάν Δωρεάν 4.5.) για πληρωμή δικαιούχου με μετρητά ( περαστικός χωρίς τραπεζικό λογαριασμό ). Δωρεάν Δωρεάν ( * ) STP = Straight Through Processing είναι πλέον όλες οι εντολές και φέρουν BIC κωδικό Τράπεζας, IBAN αριθμό λογαριασμού πελάτη και δεν φέρει ειδικές οδηγίες για την Τράπεζα. Δεν υπάρχουν πλέον, εντολές NON STP. Σελίδα 5

7 5. ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΑΤΜ ΑΤΜ της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών (Μέγιστο Όριο Ανάληψης: 1.000,00 ) ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΞΟΔΑ Οποιοδήποτε ποσό ανέξοδα ΑΤΜ άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα μέσω δικτύου ΔΙΑΣ (Μέγιστο ημερήσιο όριο ανάληψης: 600,00 ) ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΞΟΔΑ 1,00-50,00 0,91 51,00-100,00 1,03 101,00-600,00 1,18 111,00-600,00 1,18 ΑΤΜ του δικτύου της ALPHA BANK (Μέγιστο ημερήσιο όριο ανάληψης: 1.000,00 ) ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 1,00-50,00 51,00-100,00 101,00-110,00 111, ,00 ΑΤΜ των τραπεζών του εξωτερικού (Μέγιστο ημερήσιο όριο ανάληψης: 1.000,00 ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΔΑ 1,01 1,15 1,27 1,33 Τα έξοδα εξαρτώνται από την εκάστοτε τράπεζα όπου γίνεται η ανάληψη του ποσού και το νόμισμα της συναλλαγής. Από τα ΑΤΜ της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Από τα ΑΤΜ άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα μέσω δικτύου ΔΙΑΣ Από τα ΑΤΜ του Δικτύου της ALPHA BANK ΕΞΟΔΑ ανέξοδα 0,15 0,18 ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ MasterCard Ευρώπη Λοιπές Χώρες Ελλάδα VISA Ευρώπη Λοιπές Χώρες Ελλάδα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIN ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Κύριο μέλος Πρόσθετο μέλος ΕΞΟΔΑ 10,00 15,00 6,00 ΕΞΟΔΑ 10,00 15,00 6,00 3,00 22,00 / έτος 11,00 / έτος Σελίδα 6

8 6. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 6.1. ) Κεφάλαιο Κίνησης 6.2.) Παγίων & Μηχανολογικού εξοπλισμού 6.3.) Στεγαστικό - Επισκευαστικό 6.4. ) Με ενέχυρο Α υλες 6,50% (Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο) 5,50% (Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο) 4,50% (Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο) 5,25% (Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο) 0,00% - 5,00% 0,00% - 5,00% 0,00% - 5,00% 0,00% - 5,00% 6.5. ) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Ακινήτου, Εξοπλισμού, Οχημάτων) 7,00% (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) 0,00% - 2,50% 6.6. ) Καταναλωτικό - Προσωπικό 13,75% 0,00% - 2,00% 6.7.) Πολυτέκνων- ΑΜΕΑ, Φοιτητικό - Νέα ζευγάρια 10,15% 0,00% - 2,00% 6.8.) Χρηματοδοτήσεις κάθε μορφής (π.χ. ΚΚ, καταναλωτικών, Παγίων κτλ) με ενέχυρο cash collateral στο 110%. 0,00% 3,00% min.+ 0,60%Ν.128/75 Διαφορα επιτοκίου χορηγήσεων - καταθέσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στα παραπάνω επιτόκια δεν περιλαμβάνεται η εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%) 2. Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Ακινήτου, Εξοπλισμού, Οχημάτων) δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75. Σελίδα 7

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1. Επιχειρηματική Πίστη ή Πάγιο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ελαχ. Μέγ. ή Πάγιο ΜΗ 1.1 Έξοδα επεξεργασίας αιτημάτων έως ,00 150,00 από έως ,00 300,00 από έως ,00 450,00 άνω των ,00 700, Έξοδα εκταμιεύσεων: επενδυτικών,παγίων 30,00 Όχι περισσότερες από 2 φορές/μήνα 20,00 Ελαχ. Μέγ. Όχι περισσότερες από 2 φορές/μήνα 1.3. Έξοδα παράστασης δικηγόρου, ελέγχου τίτλων & λήψης πιστοποιητικών μετεγγραφών 450,00 450, Επιταγές για ενέχυρο 0,70% 20,00 0,50% 20, Παράβολο εφορίας 0,30% 0,30% 1.6. Παράταση λήξης ενεχυριασμένης επιταγής 6,00 Μέγιστη παράταση έως 6 ημέρες 6,00 Μέγιστη παράταση έως 6 ημέρες 1.7. Συναλλαγματικές για ενέχυρο 1,00% 1,00% 1.8. Ταχυδρομικά συναλλαγματικών 3,00 3, Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών 15,00 15, Παράταση λήξης συναλλαγματικής 8,00 8, Προμήθεια ενεχύρων απαιτήσεων 0,40% 0,40% Χορήγηση βεβαιώσεων τόκων δανείων 20,00 0, Χορήγηση βεβαίωσης προς Ορκωτούς 60,00 40, Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας Διαχειριστικά έξοδα Leasing 2. Στεγαστική Πίστη 2.1. Έξοδα επεξεργασίας αιτήματος (στεγαστικού / επισκευαστικού) 2.2. Έξοδα παράστασης δικηγόρου, ελέγχου τίτλων & λήψης πιστοποιητικών μετεγγραφών 2.3. Επαναδιαπραγμάτευση όρων δανείου 0,30% 30,00 250,00 0,20% 30,00 200,00 Πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 0,40% 300,00 0,30% 250,00 ΜΗ 300,00 250,00 350,00 300,00 150,00 120,00 Πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. Σελίδα 8

10 3. Καταναλωτική Πίστη ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 3.1. Προσωπικό - Καταναλωτικό δάνειο 3,00 90,00 150,00 Πάγιο 3,00 ανά μήνα διάρκειας 3,00 90,00 120, Καταναλωτικό με προσημείωση 300,00 250, Επαναδιαπραγμάτευση όρων δανείου ΜΗ 90,00 90,00 ΜΗ 4. Αμοιβές εκτιμήσεων-μηχανικών ( μικτές ) 4.1. Επί αστικών ακινήτων / διαμερισμάτων 0,10% 150,00 900,00 0,10% 150,00 700,00 Επί αγοραίας αξίας ακινήτου 4.2. Επί βιοτεχνικών-βιομηχανικών ακινήτων 0,15% 200, ,00 0,15% 200, , Επανεκτιμήσεις ακινήτων 120,00 120, Πιστοποίηση προόδου εργασιών 100,00 100,00 Πάγιο 3,00 ανά μήνα διάρκειας Επί αγοραίας αξίας ακινήτου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ min max 1. Επί αστικών ακινήτων / διαμερισμάτων 90,00 90,00 90,00 2. Αγροτεμάχια - οικόπεδα 90,00 90,00 90,00 3. Επί βιοτεχνικών-βιομηχανικών ακινήτων 100,00 100,00 150,00 4. Επί βιοτ/κών-βιομ/κών ( αξία > ) 130,00 130,00 200, Πιστοποίηση προόδου εργασιών 50,00 50,00 50,00 Σελίδα 9

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών ή Πάγιο Ελαχ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Μέγ. ΜΗ ή Πάγιο 1.1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,50% 30,00 0,40% 30, Καλής εκτέλεσης 0,75% 30,00 Είσπραξη ανά αδιαίρετο τρίμηνο 0,65% 30, Λήψης προκαταβολής, πληρωμών, δασμών 1,25% 40,00 1,10% 40,00 2. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών προς τεχνικές εταιρείες ΜΗ 2.1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,50% 30,00 0,40% 30, Καλής εκτέλεσης 0,75% 40,00 0,65% 40, Πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης συμβάσεων 0,75% 40,00 Είσπραξη ανά αδιαίρετο τρίμηνο 0,65% 40, Αντικατάστασης δεκάτων 0,75% 30,00 0,65% 30, Λήψεως προκαταβολής 1,25% 40,00 1,10% 40,00 Ελαχ. Μέγ. Είσπραξη ανά αδιαίρετο τρίμηνο Είσπραξη ανά αδιαίρετο τρίμηνο Σελίδα 10

12 9. ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E- BANKING A/A ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 9.1.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ΣΕΠΑ) έως ΠΑΓΙΟ 1,00 1, από έως ΠΑΓΙΟ 4,00 4, από έως ΠΑΓΙΟ 5,00 5, ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 9.2 Χωρίς προμήθεια ) ΤΗΛΕ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος SMS Χωρίς προμήθεια, μέχρι 30 sms / month από 31sms - 60 sms per month 8, από 61sms sms per month 14, από 101sms < xxx per month 18, ) ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,10 % ανά πίστωση 9.5.) ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ e- banking Πάγιο τέλος σύνδεσης. Χωρίς προμήθεια Επανέκδοση password Χωρίς προμήθεια. 9.6.) ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΆΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πάγιο. 0,80 Ανά πληρωμή λογαριασμού Σελίδα 11

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα