ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος"

Transcript

1 ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 3 ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος Νικόλαος Σταμάτης 1, Δέσποινα Στεργίου 1, Γεώργιος Μόνιος 1, Δημήτριος Βαφείδης 1 ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 7 Ν. Πέραμος - Καβάλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Βόλος, Περίληψη Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκαν η χημική σύσταση, το προφίλ των λιπαρών οξέων, η ολική μεσόφιλη χλωρίδα, τα εντεροβακτηριοειδή και η θερμιδική ενέργεια σε δείγματα αχινού (Paracentrotus lividus) τεσσάρων εποχών ( άτομα) στο Αιγαίο πέλαγος. Οι μέσες τιμές της υγρασίας (77, ±, g/g), τέφρας (3,5 ±, g/g), χλωριούχου νατρίου (1, ±, g/g), ολικού λίπους (, ±, g/g) και ολικών πρωτεϊνών (1,1 ± 1, g/g) προσδιορίστηκαν με μικρές αποκλίσεις μεταξύ των δειγμάτων. Τα οξέα EPA και DHA προσδιορίστηκαν σε συγκεντρώσεις 7,3 ± 1,3 και 1, ±,1 % της ολικής συγκέντρωσης λιπαρών οξέων αντίστοιχα. Η ολική μεσόφιλη χλωρίδα μετρήθηκε σε χαμηλές τιμές ενώ απουσίαζαν τα εντεροβακτηριοειδή. Η μέση τιμή της θερμιδικής ενέργειας προσδιορίστηκε σε 3, ±,7 kcal/g. Chemical, microbiological atributes and caloric energy of the sea urchin Paracentrotus lividus) from the Aegean Sea Αbstract Chemical composition, fatty acid profile, total viable count, enterobacteriaceae and caloric energy of individuals Paracentrotus lividus from the Aegean Sea representing four different seasons are investigated in this work. Mean values of humidity (77, ±, g/g), ash (3,5 ±, g/g), sodium chloride (1, ±, g/g), total fat (, ±, g/g) and total proteins (1,1 ± 1, g/g) are measured with slightly differentiations among samples. EPA and DHA contents were found in amounts 7,3 ± 1,3 και 1, ±,1 % of the total fatty acid content respectively. Total viable count is present in the Paracentrotus lividus samples. The average value of caloric energy was 3, ±,7 kcal/g. Keywords: fresh seafood, Paracentrotus lividus, Aegean Sea, chemical-microbiological composition

2 ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Εισαγωγh Ο αχινός (Paracentrotus lividus), σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας μας καταναλώνεται συνήθως νωπός, με λεμόνι και λάδι ως αχινοσαλάτα (Σταμάτης κ.α., ). Μεταποιημένα προϊόντα αχινού (κονσέρβες) είναι γνωστά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή, αλλά και στην Αμερικανική αγορά τροφίμων. Εξαιτίας του υψηλού ενδιαφέροντος των αλιέων της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου στη μεταποίηση του αχινού διεξάγεται στο ΙΝΑΛΕ ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ερευνητική μελέτη αξιοποίησης των ειδών P. nobilis (πίνα), M. sabatieri (φούσκα) και P. lividus (αχινός) από τη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε πιλοτική βάση». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αλιεύθηκαν δείγματα αχινού από παράκτιες περιοχές του νότιου Αιγαίου (νήσος Αστυπάλαια) και του βόρειου Αιγαίου (Καβάλα), τα οποία υποβλήθηκαν σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για τις παραμέτρους: υγρασία, τέφρα, χλωριούχο νάτριο, πρωτεΐνες, λίπος, λιπαρά οξέα, ολική μεσόφιλη χλωρίδα και εντεροβακτηριοειδή. Επιπλέον μετρήθηκε η θερμιδική ενέργεια του προϊόντος. Μια πρώτη καταγραφή των παραπάνω παραμέτρων στο νωπό αχινό (πρώτη ύλη) αποτελεί βάση πειραμάτων εκτίμησης της διάρκειας ζωής του νωπού προϊόντος (self life) αλλά και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών μεταποίησής του. Υλικa και Μeθοδοι Χρησιμοποιήθηκαν 3 δείγματα αχινού από τέσσερις διαφορετικές δειγματοληψίες, αντιπροσωπεύοντας τις τέσσερις εποχές του έτους. Οι οργανισμοί, αφού αλιεύθηκαν με κατάδυση από τις περιοχές της νήσου Αστυπάλαιας και της Νέας Περάμου - Καβάλας, μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο μέσα σε θαλασσινό νερό και υποβλήθηκαν στις παρακάτω διαδικασίες: αποκελύφωση, πλύσιμο με θαλασσινό νερό, και ομογενοποίηση ανάλογα με τον τύπο αναλύσεων ως εξής: α) χημικές αναλύσεις: 15 g γονάδων αχινού ομογενοποιήθηκαν (blender τύπου moulinex) και χρησιμοποιήθηκαν απ ευθείας στην ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων: υγρασία, τέφρα, χλωριούχο νάτριο, πρωτεΐνες, λίπος και λιπαρά οξέα. Η υγρασία και η τέφρα προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους CEC (SQ 1; 1979) και AOAC (1.1; 1975) αντίστοιχα. Η ολική πρωτεΐνη (Ν x.5) και το ολικό λίπος προσδιορίστηκαν με τις μεθόδους Kjeldahl και Soxhlet αντίστοιχα (.9; AOAC, 1975). Τα λιπαρά οξέα προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο των Metcalfe et al. (19) αφού παρασκευάστηκαν οι μεθυλεστέρες τους με τη σαπωνοποίηση του εκχυλισμένου λίπους. Η σαπωνοποίηση πραγματοποιήθηκε με διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH),.5Ν και η μεθυλίωση με διάλυμα 1 % τριφθοριούχου βορίου σε μεθανόλη (BF 3 *MeOH). Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αέριου χρωματογράφου της Hewlett Packard, (Series II 59), τριχοειδούς στήλης SGE-BPX 7 (5 m x. mm x.5 μm), προγράμματος θερμοκρασίας: 177 o C, 1 min -.3 o C/min έως o C, 3 min, FID: 5 o C, θερμοκρασία εισαγωγής o C, όγκο δείγματος: 5 μl και split 1:. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ταυτοποίησης των κορυφών με μείγμα εξωτερικών πρότυπων διαλυμάτων της εταιρίας Sigma. Η επεξεργασία των χρωματογραφημάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό HP GC-ChemStation, Rev. A..3 [59], β) μικροβιολογικές αναλύσεις:,5 g γονάδων αχινού μεταφέρθηκαν σε πλαστική σακούλα τύπου Stomacher, προστέθηκαν 5,5 g αποστειρωμένου αραιωτικού διαλύματος Ringer, ακολούθησε ομογενοποίηση ενός λεπτού σε ομογενοποιητή τύπου Stomacher και μετά από τις απαραίτητες δεκαδικές αραιώσεις έγινε εμβολιασμός σε επιλεγμένα θρεπτικά υλικά ως εξής: Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA, Oxoid) με ενσωμάτωση και διπλή επίστρωση, επώαση στους 37 ο C για ώρες για τα εντεροβακτηριοειδή; Plate Count Agar Standard

3 ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Min 7, Max 1, Avg 77,5 Stdev, 1 1 Min, Max 5, Avg 3,5 Stdev, Min,5 Max,5 Avg 1, Stdev, Min 3,5 Max, Avg, Stdev, Υγρασία (g/g) - Τέφρα (g/g) 1 Min, 1 Max 17, 1 Avg 1,1 1 Stdev 1, Αλάτι (g/g) Min 95, Max 113, Avg 3, Stdev, Ολικό Λ ίπος (g/g) Πρωτεΐνη (g/g) Ενέργεια (Kcal/g) Min, Max,9 Avg 1,7 Stdev 1, O.M.X (log cfu/g) Εικόνα 1. Κατανομή συχνότητας χημικών, μικροβιολογικών δεικτών και θερμιδικής ενέργειας στο νωπό αχινό. (PCA, Oxoid) με επιφανειακή επίστρωση, επώαση στους 5 ο C για 7 ώρες, για την ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ). γ) θερμιδική ενέργεια:,5 g ξηρού δείγματος από λυοφιλιοποίηση πιέστηκαν με ειδική πρέσα σε δισκία, τα οποία τοποθετήθηκαν σε οβίδα καύσης και πραγματοποιήθηκε τέλεια καύση του δείγματος (αδιαβατικό θερμιδόμετρο τύπου IKA Labortechnik-Calorimeter system). Η θερμιδική ενέργεια των δειγμάτων υπολογίστηκε από το λογισμικό του θερμιδόμετρου, έναντι βενζοϊκού οξέος. Αποτελeσματα και Συζhτηση Tα αποτελέσματα της βασικής στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και η συχνότητα κατανομής των τιμών καθεμιάς παραμέτρου (υγρασία, τέφρα, χλωριούχο νάτριο (αλάτι), λίπος, πρωτείνη, ενέργεια και ΟΜΧ) που υπολογίστηκαν για το νωπό αχινό παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Οι μέσες τιμές της υγρασίας (77, ±, g/g), της τέφρας (3,5 ±, g/g), του χλωριούχου νατρίου (1, ±, g/g), του λίπους (, ±, g/g) και των πρωτεϊνών (1,1 ± 1, g/g) παρουσίασαν μόνον ασήμαντες διακυμάνσεις μεταξύ των εποχικά συλλεχθέντων δειγμάτων. Επομένως από άποψη χημικής σύστασης ο αχινός χαρακτηρίζεται ως πολύ ισχνό προϊόν (χαμηλή περιεκτικότητα σε ολικό λίπος). H θρεπτική και η διατροφική του αξία οφείλονται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ολικές πρωτεΐνες, στην παρουσία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) και σε ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρος, ιώδιο, φώσφορος κ.λ.π. Η ολική μεσόφιλη χλωρίδα μετρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ και,9 log cfu / g) ενώ στο προϊόν δεν ανιχνεύτηκαν εντεροβακτηριοειδή. Η θερμιδική ενέργεια που αποδίδουν

4 ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας counts FID A, (SNDMIX7.D) i-octane C1: C15: C1: C1:1n7 C1:n3 C1:C1:1 C1:1n7 C1:3n3 C:1n9 C: C:n C:n C:3n C:5n3 3 5 C:n3 C:5n3 C:n3 Εικόνα. Προφίλ των μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων στο νωπό αχινό. min Πίνακας 1. Ποσοστό (%) του οξέος στο σύνολο των ταυτοποιηθέντων οξέων στο νωπό αχινό α/α Oνομασία οξέος κατά IUPAC Ποσοστό (%) 1 Tetradecanoic (1:, Myristic acid), ±, Pentadecanoic (15:, Pentadecylic acid),9 ±, 3 Hexadecanoic (1:, Palmitic acid) 17, ± 1, Hexadecenoic (1:1n-7, Palmitoleic acid) 3, ±,3 5 Octadecanoic (1:, Stearic acid) 3, ±,3 Octadecenoic (1:1, Oleic acid), ±, 7 Octadecenoic (1:1n-7, Vaccenic acid) 3, ±,3 Octadecatrienoic (1:3n-3, Linolenic acid) 1,9 ±, 9 Octadecatetraenoic (1:n-3, Stearidonic acid) 3,5 ± 1, Eicosenoic (:1n-9) 1,5 ±,1 11 Eicosadienoic (:) 5,3 ±, 1 Eicosadienoic (:n-),5 ± 1, 13 Eicosatrienoic (:3n-), ±,1 1 Eicosatetraenoic (:n-, Arachidonic) 9, ± 1,9 15 Eicosatetraenoic (:n-3, ETA) 3,7 ± 1,1 1 Eicosapentaenoic (:5n-3, EPA) 7,3 ± 1,3 17 Docosapentaenoic (:5n-3, DPA),1 ±, 1 Docosaexaenoic (C:n-3, DHA) 1, ±,1 Σύνολο 75,9 g βρώσιμου αχινού προσδιορίστηκε μεταξύ 95, και 113, kcal. Το προφίλ των μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων του νωπού αχινού δείχνεται στο χρωματογράφημα της εικόνας. Ταυτοποιήθηκαν κορυφές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75,9 % του συνόλου των λιπαρών οξέων. Τα ποσοστά (%) του καθενός οξέος στο σύνολο των ταυτοποιηθέντων οξέων συνοψίζονται στον πίνακα 1. Αξιοσημείωτη θεωρείται η αναλογία των συγκεντρώσεων των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων EPA και DHA που μετρήθηκε σε 7,3 ± 1,3 και 1, ±,1 % αντίστοιχα. Συνεπώς, ο αχινός διαθέτει τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά

5 ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 7 ενός εξαίρετου τροφίμου και μπορεί να καταναλώνεται νωπός ως Delicatessen, αλιευτικό προϊόν. Επιβάλλεται όμως να γίνουν περαιτέρω πειράματα εκτίμησης της διάρκειας ζωής του (self life) με σκοπό την ασφαλή διακίνησή του στην αγορά των τροφίμων. Επίσης, επειδή ο αχινός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξαίρετη πρώτη ύλη για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων (π.χ. μαρινάτα) θα προταθούν συνταγές για τελικά προϊόντα που να μπορούν να διακινηθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων. ΒιβλιογραφΙα AOAC Official Methods of Analysis, 1 th ed. (S. Williams, Ed.). Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC. Commission of European Communities (CEC), Oven drying method SQ 1. METCALFE, L. D., SCHMITZ, A. A. and PEL- KA, J. R. 19. Preparation of fatty acid esters from lipids for gas chromatographic analysis. Analytical Chemistry 3, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν., ΒΑΦΕΙΔΗΣ Δ. και ΧΙΝΤΗ- ΡΟΓΛΟΥ, Χ.. Βελτίωση της ποιότητας του σπινιάλου και παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων από τον αχινό. Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας 15, 19-1.

ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS

ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΒΑΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS Σταμάτης Ν. 1, Στεργίου Δ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών

Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών ΕΘΙΑΓΕ 10 / 11 Η εξαιρετική θρεπτική αξία της ψαρόσουπας, με ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας των ελληνικών θαλασσών Δέσποινα Στεργίου, Τεχνολόγος Τροφίμων Αντώνιος Τραγαντζόπουλος, Χημικός Γεώργιος Μόνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων»

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ζυμούμενες ελιές Καλαμών: ένα ανεξερεύνητο οικοσύστημα, μία δεξαμενή νέων εναρκτήριων οξυγαλακτικών βακτηρίων» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρίνα Παπαδέλλη ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατροφική αξία των αλιευμάτων των λιμνοθαλασσών ΑΜΘ

Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατροφική αξία των αλιευμάτων των λιμνοθαλασσών ΑΜΘ Ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατροφική αξία των αλιευμάτων των λιμνοθαλασσών ΑΜΘ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ Νικόλαος ταμάτης, Δρ Χημικός Δέσποινα τεργίου, Σεχνολόγος Σροφίμων Πελαγία Πηγαδά, Χημικός Γεώργιος Μόνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Κατανομή των λιπαρών οξέων στα λιπίδια επιλεγμένων στελεχών Ζυγομυκήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : XANIA, 2011 Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) 1. Αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων ελέγχου των μαστίτιδων [Fossomatic, χαρτάκι (Bovi-vet), δοκιμή της Καλιφόρνιας και αγωγιμότητα] στο γάλα αγελάδων με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Τα Εκτρεφόμενα Ψάρια θα Πρέπει να Συνοδεύονται στις Αγορές από Έγκυρη Ετικέτα με την Ποιότητα και Προέλευση των Τροφών που Κατανάλωσαν. Δ. Λένας 1, Ε. Καραβαγγέλης 2, Σ. Χατζηαντωνίου 3 1 Τμήμα Ιχθυοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008 ISSUE 1 YEAR 2008 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Την Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας: Ε. Ανυφαντάκης (Πρόεδρος), Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν).

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μιχάλης Κ. Στεφανάκης, Γιώργος Τσικαλάς, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ Πλέσσας Σταύρος Ορεστιάδα 2013 Εργαστήριο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κανονισµός Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταβολισμός της βιομηχανικής γλυκερόλης σε ελαιογόνους Ζυγομύκητες και συσσώρευση αποθεματικών λιπιδίων υπό μη-ασηπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΑΥΞΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΧΤΑΠΟΔΙ Octopus vulgaris: ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΜΟΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Πέτζα Δ. 1, Κατσανεβάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα