ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Πιλάτη, Προϊστάμενος Τηλ: (22813 ) 60205, (22810) FAX: (22810) Ε-mail: APOF.SMPE.DONOYSAS-Α ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ερμούπολη, ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ Σχετ. Αριθμ.:6871/11,5013/11, 4652/11,4415/11,3944/11, 3816/11,1525/11. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας (του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) της νήσου Δονούσας Ν. Κυκλάδων». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α). 2. Το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α). 3. To Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/92 «Περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α) και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α). 4. Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α). 5. Το Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α). 6. Το Ν. 3378/2005 «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)» (ΦΕΚ 203/Α). 7. Το Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ285/Α/ ) 8. Τις διατάξεις της ΚΥΑ η.π /2332/ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022/Β), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ /2005 (ΦΕΚ 1002/Β) και την ΚΥΑ /2007 (ΦΕΚ 435/Β). 9. Την με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ / ΚΥΑ για την εκτίμηση των

2 2 περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). 10. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, στη διαχείριση των υδάτων, στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων και θορύβου κ.α. σε φυσικές και προστατευόμενες περιοχές καθώς και στην προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων. 11. Το Ν. 1337/83 (ΦΕΚ33/Α/1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», ως ισχύει και το Ν.2508/97 και ως ισχύει. 12. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/79) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 13. Το Ν. 3212/ (ΦΕΚ 208/Α/03) περί «Άδειας δόμησης, Πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει. 14. Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ 1289/Β/98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» ως ισχύει. 15. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 128/3-7-08). 16. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/ ). 17. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/ ). 18. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/ ). 19. Τις διατάξεις του από Π.Δ/τος (ΦΕΚ181Δ /85) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους». 20. Τις διατάξεις του από Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 402/ ) : Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκοί, Αγ. Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών. 21. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 22. To N.3937/11 (ΦΕΚ60Α/ ) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις 23. α)τις διατάξεις του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ236Α ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». β) Η αριθμ. οικ.1561/ (ΦΕΚ 445/Β/ ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» κ.λ.π. 24. Τις διατάξεις της Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ /03 (ΦΕΚ 1487 Β) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 25. Την α.π. οικ.8214/ Έγκριση ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 26. Το με α.π /10400/ έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης & Αποκ/σης της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένη στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας» (α. π. ΠΝΑ/31052/20315/ ).

3 3 27. Το υπ αριθ. οικ.1156/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρώσεις/διευκρινήσεις. 28. Το με α.π.1525/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έγγραφο της ομάδας μελέτης υποβολής των συμπληρώσεων και διευκρινήσεων. 29. Το με α. π. 1525/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο, στο πλαίσιο του άρθρου 7 της ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006, διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς: Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Γενικής Δ/νσης Αναπτ. Προγραμμ. Περιβ. και Υποδομών Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων. ΚΑ Εφορεία Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 2 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 30. Το με αριθμ. πρωτ.1919/ έγγραφο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και το α.π / έγγραφό της ως προς την μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ (στο οποίο απαντά ότι οι απόψεις της έχουν διατυπωθεί στο α.π / έγγραφό της ως προς την μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ) προτείνει διορθώσεις 31. Το με α.π. 599/ έγγραφο της 2 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (ζητά να αποτυπωθούν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Δονούσας από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσει να γνωμοδοτήσει) 32. Το με α.π. 610/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.(δεν δύνανται να γνωμοδοτήσουν θετικά αν προηγουμένως δεν γίνουν διορθώσεις της Σ.Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους) 33. Το με α.π.904/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (δεν γνωμοδοτεί, ζητά να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία καταγραφής και χαρτογράφησης νεώτερων μνημείων) 34. Το με α.π. 1043/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με το οποίο ζητείται να συμπεριληφθεί αρχαιολόγος στην ομάδα επεξεργασίας της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ο οποίος θα συνεργαστεί με την Υπηρεσία. 35. Το με α. π.οικ.3415/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με το οποίο γνωστοποιείται στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η έναρξη δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ προς το κοινό και διαβιβάζονται δύο σχετικά αποκόμματα εφημερίδων (α. π. Α.Δ.Α.3816/ ) στα πλαίσια διαβούλευσης με το κοινό. 36. Το με α.π. 84/ έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο μετά το (29) παραπάνω σχετικό προέβη σε δημοσιοποίηση/δημοσίευση ταυτάριθμης ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την ΣΜΠΕ σε 2 εφημερίδες των Κυκλάδων και το α.π /3648/ της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο γνωστοποιεί τις παραπάνω δημοσιεύσεις προς την Οικονομ. Επιτροπή Περιφ. Ν. Αιγαίου αρμόδια από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έκφραση γνώμης επί της ΣΜΠΕ προς την οποία είχε διαβιβάσει προηγούμενα με το α.π.93/ έγγραφό της. 37. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα και πέραν προθεσμίας δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία οι γνωμοδοτήσεις (που ζητήθηκαν με το (29) σχετικό) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Π.Ν.Α., του Τμήματος Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Π.Ν.Α. και της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Α., ως απάντηση στο (29) σχετικό έγγραφό μας, οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 8 άρθρου 7 της ΚΥΑ (9) σχετικό. 38. Το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης με τις Δημόσιες Αρχές, τα Περιφερειακά Συμβούλια και το ενδιαφερόμενο κοινό, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006, δεν εκφράστηκαν άλλες απόψεις για την ΣΜΠΕ του εν λόγω σχεδίου, πλην των προαναφερόμενων οι οποίες λαμβάνονται στην παρούσα υπόψη ως όροι, παρατηρήσεις και κατευθύνσεις.

4 4 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας (του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)της νήσου Δονούσας Ν. Κυκλάδων με μέριμνα της πρώην Κοινότητας Δονούσας νυν Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν διαδικασίας Σ.Π.Ε. Α. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της τέως Κοινότητας Δονούσας εξετάζονται οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας στο περιβάλλον και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης αυτών. Η συνολική στρατηγική εκφράζεται με τους ακόλουθους γενικούς στρατηγικούς στόχους: Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1: Η σταθεροποίηση και συγκράτηση του πληθυσμού Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Ενεργοποίηση του συνόλου του νησιού και συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3: Η άρση των δυσλειτουργιών του οικιστικού ιστού. Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: Η προστασία και αξιοποίηση της αγροτικής γης Γενικός Στρατηγικός Στόχος 5: Η προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής παρακαταθήκης του νησιού Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών, όπως αναφέρεται στην προκαταρκτική πρόταση του Α σταδίου της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, είναι δυνατό να επιχειρηθεί με δύο τρόπους: 1. με παρεμβάσεις συντήρησης και αποδοχής της δυναμικής των τάσεων διαμόρφωσης των σημερινών δεδομένων του χώρου που κράτησαν την ανάπτυξη σε χαμηλό επίπεδο μέχρι σήμερα, (αδράνεια του μεγαλύτερου μέρους του νησιού και υπολειτουργία όλων των τομέων παραγωγής) 2. με ήπιες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναστροφή των αιτιών που κράτησαν την ανάπτυξη σε χαμηλό επίπεδο μέχρι σήμερα, δηλαδή στην ουσιαστική ενεργοποίηση του συνόλου του νησιού με εφαρμογή των αρχών. Η λύση που τελικά προτείνεται για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του ΣΧΟΟΑΠ στοχεύει στην αναστροφή των αιτίων που κράτησαν την ανάπτυξη σε χαμηλό επίπεδο. Ο στόχος του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας είναι να ρυθμιστεί το σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας και να διαμορφωθεί το πλαίσιο: _για την χωρική της οργάνωση, με ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των ορίων των οικισμών,

5 5 _ για την ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή σε προς πολεοδόμηση ζώνες και τα την εξισορρόπησή τους με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο, _ για την πολεοδομική οργάνωση και διαχείριση του οικιστικού χώρου, _ για την διατήρηση και παραγωγική αξιοποίηση των πολιτισμικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων του ευρύτερου χώρου. Β. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στη μελέτη από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι που εξετάζονται και στις οποίες είναι να εκτιμηθούν πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ, είναι: 1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΠΑΝΙΔΑ-ΧΛΩΡΙΔΑ 2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 4. ΕΔΑΦΟΣ 5. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 6. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 11. ΤΟΠΙΟ I. Το ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας ενσωματώνει παράλληλα με τους αναπτυξιακούς του στόχους, μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων, στο πλαίσιο υλοποίησης των οποίων προβλέπεται σημαντικός αριθμός μέτρων και δράσεων με κύριο αντικείμενο αφενός την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και αφετέρου τη βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλονται σημαντικές διαφοροποιήσεις (λαμβανομένων υπόψιν και των παρακάτω όρων των Εφορειών Αρχαιοτήτων και λοιπών Υπηρεσιών) στο προτεινόμενο ΣΧΟΟΑΠ της Δονούσας, που να στοχεύουν στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σ αυτό. ΙΙ. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε σχέση με το υποβληθέν ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας, η έγκρισή του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν: 1. Για την προστασία της βιοποικιλότητας θα πρέπει να καθορίζονται περιοχές ειδικής προστασίας δασικών εκτάσεων, ζώνες προστασίας εκατέρωθεν των περιπατητικών μονοπατιών, περιοχές ειδικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών και χωροθέτηση περιοχών άσκησης δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα. Στη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και στο ΣΧΟΟΑΠ να ληφθούν υπόψη όλα τα παρακάτω αναφερόμενα: σύμφωνα με το α.π. 610/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομού Κυκλάδων οι κάτωθι παρατηρήσεις: -Τμήματα της υπό ένταξη περιοχής στον οικισμό του Σταυρού παρουσιάζουν δασική μορφή. Συγκεκριμένα η μορφή αυτή εμφανίζεται: 1. σε έκταση 30 περίπου στρεμ. στο Ν τμήμα του εγκεκριμένου ορίου

6 6 2. σε έκταση 60 περίπου στρεμ. στο ΒΔ τμήμα του υπό ένταξη ορίου (ζώνη 200 περίπου μέτρων στα Α του δρόμου) 3. σε έκταση 80 περίπου στρεμ. στο Β τμήμα του ήδη εγκεκριμένου ορίου (δυτικός οικισμός) Συνεπώς δεν μπορεί να προωθηθεί η ένταξη των παραπάνω τμημάτων στον οικισμό Σταυρού (α.π.οικ /4693πε/ εγκ. δ/γη του ΥΠΕΚΑ για αποδοχή της αρ. 249/2010 Γνωμοδότηση του Τμήματος Ε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) -Το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης ΖΠΕΔ2 (ζώνη περιορισμού και ελέγχου της δόμησης)που βρίσκεται νότια-νοτιανατολικά του Σταυρού και σημειώνεται στο επισυναπτόμενο χάρτη ως ΠΠΕΔ1, εμβαδού 200 περίπου στρεμ., παρουσιάζει δασική μορφή. Σε αυτή την έκταση δεν μπορούν να επιτραπούν οι αναφερόμενες στη μελέτη (σελ. 20 της Σ.Μ.Π.Ε) χρήσεις (κατοικία, τουριστικές εγκαταστάσεις, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εγκαταστάσεις βιολογικής γεωργίας),εκτός από την υπό προϋποθέσεις τοποθέτηση εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας. -Στη μελέτη ορίζονται ως δασικές εκτάσεις οι ζώνες ΠΕΠ2.1. και ΠΕΠ2.2.Ωστόσο οι παραπάνω ζώνες δεν αποτελούν το σύνολο των δασικών εκτάσεων, καθώς το συγκεκριμένο νησί παρουσιάζει στο μεγαλύτερο τμήμα του δασικό χαρακτήρα. Στις συγκεκριμένες ζώνες δεν είναι επιτρεπτή η κατοικία, παρά μόνο δασική αναψυχή (σελ. 19 της Σ.Μ.Π.Ε.) με φορέα υλοποίησης των έργων τον οικείο Δήμο (μέσω προγραμματικών συμβάσεων ) ή τη Δασική Υπηρεσία. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί πως εντός των προαναφερόμενων ζωνών υπάρχουν και μεμονωμένες εκτάσεις με αγροτικό χαρακτήρα, στις οποίες είναι επιτρεπτές όλες οι αναφερόμενες χρήσεις. -Οι ζώνες ΠΕΠ3 (ακτές)παρουσιάζουν στο μεγαλύτερο τμήμα τους δασικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι ζώνες ΠΕΠ3.1 & ΠΕΠ3.2 συνιστούν στην πλειονότητάς τους παράκτιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι ζώνες ΠΕΠ3.4 & ΠΕΠ3.5. παρουσιάζουν κατά θέσεις δασικό χαρακτήρα. Συνεπώς οι αναφερόμενες στη μελέτη χρήσεις (σελ. 19 της Σ.Μ.Π.Ε.) μπορούν να επιτραπούν μόνο στο τμήμα των εκτάσεων που δεν διαχειρίζονται από τη δασική Υπηρεσία. -Το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης Β (βοσκότοποι) παρουσιάζει δασικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα οι κτηνοτροφικές χρήσεις να είναι επιτρεπτές υπό όρους και περιορισμούς (αρ. 46 Ν.998/79, Π.Δ. 190/23.2/ ΦΕΚ Α 54). Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας (σελ. 20 της Σ.Μ.Π.Ε.). -Οι ζώνες ΓΓ (γεωργική γη) δεν είναι αμιγώς γεωργικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα οι ζώνες ΓΓ1 & ΓΓ3 παρουσιάζουν κατά θέσεις δασικό χαρακτήρα, ενώ η ζώνη ΓΓ2 παρουσιάζει δασικό χαρακτήρα σε μεγάλο τμήμα της (ΒΑ του οικισμού Καλοταρίτισσα). Συνεπώς οι αναφερόμενες στη μελέτη χρήσεις (σελ. 21 της Σ.Μ.Π.Ε.) μπορούν να επιτραπούν μόνο στο τμήμα των εκτάσεων που δεν διαχειρίζονται από τη δασική Υπηρεσία. - Οι ζώνες ΠΕΠ4.1 & ΠΕΠ4.2 αφορούν παλιά περιπατητικά μονοπάτια που διέρχονται από εκτάσεις αγροτικής, αλλά και δασικής μορφής. Η ανάδειξη των παραπάνω μονοπατιών αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση και για τις δασικής μορφής. - Οι ζώνες ειδικών χρήσεων-κοιμητήρια, αλλά και η κατασκευή χώρων απορριμμάτων και λυμάτων αποτελούν επιτρεπτές επεμβάσεις και στις εκτάσεις δασικής μορφής (αρ. 13Ν.1734/1987). -Το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης ειδικών χρήσεων λατομείο αδρανών υλικών παρουσιάζει δασικό χαρακτήρα. Ωστόσο η παραπάνω χρήση αποτελεί επιτρεπτή επέμβαση και για τις εκτάσεις δασικής μορφής. Χρειάζεται λεπτομερέστερη αναφορά και προσδιορισμός για κάθε μια από τις προαναφερόμενες ζώνες και την κατά περίπτωση τοποθέτησή τους σε χάρτη κλίμακας τουλάχιστον 1: Επισημαίνουμε πως υπερισχύει κατά περίπτωση η δασική νομοθεσία. 2. Για θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό θα πρέπει να γίνει συγκράτηση του πληθυσμού, επεκτάσεις του σχεδίου όπου κρίνεται αναγκαίο, οργάνωση των οικισμών, δημιουργία πολεοδομημένης οικοδομήσιμης γης για κύρια και δευτερεύουσα κατοικία και επιλογή των

7 7 κατάλληλων περιοχών για κάλυψη αφενός των σημερινών οικιστικών αναγκών για κύρια και παραθεριστική κατοικία και αφετέρου των αναμενόμενων στον χρόνο-στόχο (20ετία). 3. Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να γίνει χωροθέτηση περιοχών άσκησης δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, καθορισμός περιοχών άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων, παρεμβάσεις με την δημιουργία κοινωφελών χώρων και χώρων πρασίνου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις σε σχέση με την κυκλοφορία πεζών- οχημάτων ανάλογες του μικρού μεγέθους του νησιού. 4. Για την προστασία του εδάφους και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα του, που πιθανώς να επιβαρυνθεί με την δημιουργία νέων κατοικιών στις περιοχές επέκτασης, προτείνεται: Για τον οικισμό του Σταυρού, η λειτουργία του ΒΙΟΚΑ και η σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης. Για τους υπόλοιπους μικρότερους οικισμούς πρέπει να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία που αφορά στη διάθεση υγρών αποβλήτων(στεγανοί βόθροι μέχρι απόκτηση πλήρους αποχετευτικού δικτύου στην περίπτωση μη ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου)με στόχο την πλήρη κάλυψη επεξεργασίας των λυμάτων του νησιού. Επίσης η πιθανή δημιουργία μικρών μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα (οικιακοί βιολογικοί καθαρισμοί) Για την διάθεση των στερεών απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί που συντείνουν στην μείωση της ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων και να ενεργοποιηθούν σύγχρονες πρωτοποριακές μέθοδοι διάθεσής τους. Ειδικότερα ενδείκνυται η ανακύκλωση τουλάχιστον 4 ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, οικιακά απορρίμματα), η ανάλογη οργάνωση του συστήματος συγκέντρωσης-αποκομιδής, η κομποστοποίηση των φυτικών απορριμμάτων.(χυτα Νάξου μικρός ΧΥΤΑ Δονούσας ή ΣΜΑ) Η διαχείριση των στερεών και γενικά απορριμμάτων οφείλει να συνάδει και να γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΠΕΣΔΑ ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ όπως αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση. Στις περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα ενδεικτικά προτείνονται: α) η ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας, στις προτεινόμενες ζώνες βοσκοτόπων, με την δημιουργία και των βασικών υποδομών στέγασης και διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων έτσι ώστε να πληρούνται και οι προϋποθέσεις των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. β)η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και την χρήση βιολογικών λιπασμάτων όπου απαιτείται. 5. Για την προστασία των υδατικών πόρων θα πρέπει να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας των υπαρχόντων υπογείων (γεωτρήσεις-πηγές)από φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφορέα (π.χ. υπερβολική άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις κ.λ.π. ή μόλυνση από λύματα, χημικές ουσίες που προέρχονται είτε από εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές, γεωργικές δραστηριότητες) είτε από την ανάπτυξη οικιστικών συνόλων πλησίον αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού για άρδευση και γενικά εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Παράλληλα θα αρχίσει σιγά-σιγά η σταδιακή αναβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων της περιοχής. Στα προτεινόμενα έργα και μελέτες είναι και η μελλοντική δημιουργία μονάδα αφαλάτωσης για την κάλυψη και την οριστική λύση του προβλήματος της επάρκειας κατάλληλου πόσιμου νερού. Για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση του νερού, θα πρέπει να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός των έργων ώστε να μην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον και να λαμβάνονται τα αναγκαία τεχνικά έργα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροής ρυπογόνων, τυχόν τοξικών και μολυσματικών ουσιών προς το υδατικό περιβάλλον εξαιτίας της υλοποίησης και λειτουργίας τους. Επιπλέον μέσω

8 8 κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, να ενθαρρύνονται έργα και δράσεις που ενσωματώνουν κατά το δυνατόν μειωμένη κατανάλωση νερού και περιορισμένη παραγωγή υγρών αποβλήτων. 6. Όσο αφορά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ούτε το μέγεθος του σχεδίου όσο και το είδος του δεν μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή της ποιότητας του αέρα ή της έντασης και της κατεύθυνσης πνοής των ανέμων. 7. Όσο αφορά τους κλιματικούς παράγοντες το σχέδιο αυτό καθ αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην παράμετρο αυτή. Έμμεσα μέσω του σχεδίου και των προτάσεων που εισάγει, έχει μικρής έκτασης και μακρόχρονης διάρκειας ασθενώς θετικές επιδράσεις στην περιβαλλοντική παράμετρο του κλίματος. Με την παροχή κινήτρων για την κατασκευή υποδομών «φιλικών» προς το περιβάλλον (πράσινων υποδομών) και την χρήση αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας (Α.Π.Ε.) συμβάλει στην βελτίωση των κλιματικών παραγόντων. 8. Όσο αφορά την ενέργεια, η παραγωγή ενέργειας από τη συμβατική μονάδα της Δ.Ε.Η. που χρησιμοποιεί ως καύσιμο μαζούτ, δεν θα ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αναμενόμενης και επιδιωκόμενης ανάπτυξης. Προτείνονται: α) η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού του νησιού. β) Η κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων κατά τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά τοπικά πρότυπα και η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε όλες τις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις που προτίθενται να στεγαστούν στην Δονούσα. 9. Όσο αφορά το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον οι επιπτώσεις θα είναι θετικές. Γιατί μέσω του ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται : Βελτίωση της ποιότητας ζωής με ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των οικισμών και την εξασφάλιση της αναγκαίας κοινωνικής και τεχνικής υποδομής (ύδρευση, οδικό δίκτυο, αποχέτευση, ΒΙΟΚΑ, απορρίμματα), Βελτίωση της προσπελασιμότητας του νησιού με την κατασκευή, σε πρώτη προτεραιότητα, των κύριων και δευτερευόντων οδικών αξόνων Η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Καθορίζονται επιτρεπόμενες χρήσεις σε όλη την έκταση του νησιού, καθώς και περιοχών περιορισμού και ελέγχου δόμησης για τον έλεγχο οικιστικής εξάπλωσης Καθορίζονται περιοχές άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και προτείνεται η δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών υποδομών στις περιοχές αυτές. Προωθείται η διατήρηση και στήριξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με την προστασία και ενίσχυση των μικρής έκτασης καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων εκτός των ορίων των οικισμών, και την χωροθέτηση περιοχών άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων- βιολογικής κτηνοτροφίας. 10. α)για την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να καθορίζονται περιοχές ειδικής προστασίας της υπάρχουσας πολιτισμικής κληρονομιάς, και προτείνεται έρευνα-ανασκαφήαποκάλυψη, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων της αρχαιότητας και ομοίως συντήρηση- αποκατάσταση-ανάδειξη μνημείων της πρόσφατης ιστορίας του νησιού και δημιουργία «αρχαιολογικού δικτύου» προσβάσιμου και επισκέψιμου. Προτείνεται η απαγόρευση άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, εν όψει του καθορισμού και της οργάνωσης βοσκοτόπων. Στη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και στο ΣΧΟΟΑΠ να ληφθούν υπόψη επίσης όλα τα αναφερόμενα : Ι)στο αριθμ. πρωτ. 904/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) ΙΙ) στο α.π. 1043/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) ΙΙΙ) στο α.π. 599/ έγγραφο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) IV) και με το α.π / έγγραφο Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών

9 9 ( Παρατηρήσεις): Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 904/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) για να διατυπώσει γνώμη η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για το ΣΧΟΟΑΠ απαιτούνται πολιτιστικοί χάρτες-υπόβαθρα σε ευδιάκριτη κλίμακα, υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.3028/02, νεώτερα ακίνητα και με τα μνημεία των συναρμόδιων Εφορειών ΚΑ ΕΠΚΑ, 2 ης ΕΒΑ, με διατυπωμένες επί αυτών τις προτάσεις της μελέτης, φωτογραφική απεικόνισή τους με σημειωμένη τη θέση λήψης τους σε χάρτη, και υλικό ιστορικής-αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης και χρονολόγησής τους με συνημμένη τεχνική έκθεση (π.χ. παλιές και σύγχρονες αεροφωτογραφίες, παλιές φωτογραφίες ή άλλα ιστορικά στοιχεία ). Σύμφωνα με το α.π. 1043/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) πρέπει να συμπεριληφθεί στην ομάδα επεξεργασίας της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ της Δονούσας αρχαιολόγος, ο οποίος θα συνεργαστεί και με την Εφορεία ΠΣ Ν.Ε. για την καταγραφή μνημείων αρμοδιότητάς της. Σύμφωνα με το α.π. 599/ έγγραφο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.) πρέπει: Να αποτυπωθούν από τους μελετητές όλα τα μνημεία αρμοδιότητάς της (βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί και μοναστήρια). Η Εφορεία επισημαίνει την αναγκαιότητα καταγραφής των μνημείων με τη συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ενός αρχαιολόγου ο οποίος σε συνεργασία με την Υπηρεσία θα καταγράψει όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα της αρμοδιότητάς της. Σύμφωνα με το α.π. 1919/ έγγραφο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και με το α.π / έγγραφο της ΚΑ Εφορείας ) πρέπει: Ι. Α. Στο τεύχος μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ το Βαθύ Λιμενάρι και οι Αγριλιές χαρακτηρίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) που προστατεύονται και παραμένουν εκτός οικιστικής ανάπτυξης. Β. Να χαρακτηρισθούν ΠΕΠ και ο Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας και ο Άσπρος Κάβος, όπου έχουν επισημανθεί αρχαιότητες. ΙΙ. Α. Για τις τέσσερις αυτές περιοχές (Άσπρο Κάβο, Βαθύ Λιμενάρι, Αγριλιές, Κάτω Μύλο Πλατυβόλιας) η μελέτη προβλέπει τα εξής: Άσπρος Κάβος Προτείνεται να χαρακτηριστεί Ε-ΧΛ (περιοχή ειδικών χρήσεων-λατομείου) έκταση 130 στρεμ. όπου θα λειτουργήσει λατομείο αδρανών υλικών, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες δόμησης στο νησί. - Από την περιοχή του Άσπρου Κάβου, τμήματα εκείνα που έχουν ανιχνευθεί αρχαιότητες καθώς και ο απαραίτητος περιβάλλων χώρος τους θα εξαιρεθούν από την παραπάνω ρύθμιση και θα αποτελέσουν προστατευόμενη περιοχή (ΠΕΠ) στην οποία θα απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση ή κατασκευή. Βαθύ Λιμενάρι Προτείνεται : Η απαγόρευση άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, εν όψει του καθορισμού και της οργάνωσης βοσκοτόπων. Ο χαρακτηρισμός, μετά από αρχαιολογική έρευνα, ζωνών Α και Β, και ο καθορισμός των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου. Η δημιουργία οδικού δικτύου επίσκεψης αξιοποιημένων αρχαιολογικών χώρων που θα συνδυαστεί με τα περιπατητικά μονοπάτια. Αγριλιές Η περιοχή χαρακτηρίζεται Ζώνη ΠΕΠ 1.2 Προτείνονται οι ίδιες χρήσεις γης κ.λ.π. με εκείνες στο βαθύ Λιμενάρι. Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας Χαρακτηρίζεται ΠΕΠ 1.4. Προτείνεται ζώνη Προστασίας με ακτίνα 50μ. γύρω από τον ανεμόμυλο και χρήσεις κατοικίας. Επιπλέον παρατηρήσεις ( ΚΑ ΕΠΚΑ):

10 10 Στις παραπάνω τρεις περιοχές (Βαθύ Λιμενάρι, Αγριλιές, Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας), που όπως ήδη σημειώθηκε, θα πρέπει όλες να χαρακτηριστούν ΠΕΠ στη ΣΧΟΟΑΠ, θα καθοριστούν, κατά περίπτωση και με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα, τμήματα που θα παραμείνουν αδόμητα (Ζώνες Α Απολύτου Προστασίας), και τμήματα όπου θα ισχύουν ειδικές χρήσεις γης, έλεγχος της δόμησης με όρους και περιορισμούς(ζπεδ σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ ή Ζώνες Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμες). Η οριοθέτηση των αδόμητων περιοχών(ζωνών Α Προστασίας)καθώς και εκείνων των υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμων (Ζωνών Β Προστασίας) θα γίνει από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας (άρθρα 12,13,14 του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».Με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.3028/02 θα καθοριστούν οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς του όρους δόμησης και τις χρήσεις γης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες των Ζωνών Β. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η Υπηρεσία μας(κα ΕΠΚΑ) προσανατολίζεται στον καθορισμό Αδόμητης Ζώνης στο Βαθύ Λιμενάρι, όπου έχει ανασκαφεί γεωμετρικός οικισμός, και στο χώρο εγγύς του άνω ακρωτηρίου. Ενδεχομένως εντός της αδόμητης αυτής ζώνης να περιληφθεί και ο Κάτω Μύλος Πλατυβόλιας, παρθένα περιοχή έως και σήμερα, που βρίσκεται στο περιβάλλον του προαναφερόμενου γεωμετρικού οικισμού. Κατά τα λοιπά, στην ως άνω περιοχή, θα καθοριστεί Ζώνη Β. Στις Αγριλιές οι Ζώνες θα οριοθετηθούν κατόπιν αυτοψίας. Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στην έκταση όπου ανιχνεύθηκαν αρχαία στον Άσπρο Κάβο και στο περιβάλλον της θα απαγορευτεί οποιαδήποτε δραστηριότητα. Εντός των Ζωνών Α θα απαγορεύεται: 1. Η δόμηση 2. Οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμοκήπια, αντλιοστάσια κ.λ.π.) 3. Η διάνοιξη νέων οδών 4. Οποιαδήποτε εξορυκτική ή λατομική δραστηριότητα Από τα παραπάνω εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιτραπούν εντός των Ζωνών Α οι εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις βιολογικής γεωργίας, που προτείνονται στη ΣΧΟΟΑΠ, ούτε φυσικά η δημιουργία οδικού δικτύου ακόμη και εάν αυτό αφορά στην επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων. Εντός των ζωνών Α θα επιτρέπεται: 1. Η συντήρηση των υφιστάμενων μονοπατιών, κατόπιν έγκρισης και σύμφωνα με τις οδηγίες ΚΑ ΕΠΚΑ. 2. Η επισκευή μικρών υφιστάμενων αγροικιών ή άλλων παραδοσιακών κτισμάτων 3. Η κατασκευή των απαραίτητων έργων άρδευσης σε βάθος μέχρι 0,30μ. από τη στάθμη του φυσικού διαμορφωμένου εδάφους και τα απλά επιφανειακά έργα άρδευσης καλυμμένα με χώμα. 4. Οι ανοιχτές με αβαθή άροση καλλιέργειες και η ελεύθερη βοσκή, εξαιρούμενου του τμήματος με τις ορατές αρχαιότητες. 5. Η ανέγερση μικρών βοηθητικών κτισμάτων (π.χ. φυλάκειο,wc) σχετικών με τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων. Στις Ζώνες Β θα επιτρέπονται: 1. Κατοικία 2. Καταστήματα μη οχλούσας δραστηριότητας 3. Γεωργικές αποθήκες 4. Υδατοδεξαμενές και φρέατα ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ Λοιπές παρατηρήσεις των 30,31,33,34 σχετικών εγγράφων να ληφθούν υπόψη. 10.β) Να προστεθεί στο ΣΧΟΟΑΠ νήσου Δονούσας επειδή αναφέρεται στο με α.π.13345/ έγγραφο της ΚΑ ΕΠΚΑ ότι το νησί παρουσιάζει αυξημένο

11 11 αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ότι πριν από οποιοδήποτε έργο ή εργασία να υποβάλλεται αίτημα στην Υπηρεσία (ΚΑ ΕΠΚΑ) για τον απαραίτητο αρχαιολογικό έλεγχο. 10.γ) Οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 10.α) πρέπει πριν την τελική γνωμοδότησή τους για το ΣΧΟΟΑΠ να έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες και να έχουν καταγράψει σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Δονούσας και την μελετητική ομάδα του ΣΧΟΟΑΠ αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα της παραγράφου 10.α, για να ενταχθούν οι περιοχές με όρους οριστικά στο ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας. 11. Για να μην υπάρξει υποβάθμιση του τοπίου θα πρέπει να καθορίζονται: α) περιοχές ειδικής προστασίας δασικών εκτάσεων, β) ζώνες προστασίας εκατέρωθεν των περιπατητικών μονοπατιών, γ) περιοχές ειδικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών, δ)περιοχές ειδικής προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να γίνουν ήπιας μορφής παρεμβάσεις στους οικισμούς με σκοπό την αναβάθμιση και δημιουργία των απαραίτητων για τους κατοίκους κοινωνικών υποδομών, χωρίς παράλληλη υποβάθμιση της αισθητικής και του τοπίου. Γ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου 1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει μεγάλη σημασία για την υλοποίηση του σχεδίου (ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας) και την καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής της υλοποίησης. Είναι απαίτηση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ (εναρμόνισή της στην Ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1225/Β /2006)) να παρακολουθείται η υλοποίηση του σχεδίου για να εντοπισθούν σημαντικές ή απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπισή τους και ενδεχόμενη προσαρμογή του σχεδίου. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας είναι κυρίως θετικές και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να είναι ασθενώς αρνητικές αλλά αναστρέψιμες. Η απαίτηση εφαρμογής ενός συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων προκύπτει, λοιπόν, λογικά από την απαίτηση ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε σχέδιο ή και πρόγραμμα της Ε.Ε. Παράλληλα προκύπτει με βάση την κείμενη νομοθεσία για διάφορες επί μέρους θεματικές ενότητες του περιβάλλοντος, όπως χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 1996/62/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ, αντίστοιχα, ως ισχύουν. Για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΣΧΟΟΑΠ της Δονούσας προτείνεται η συλλογή πληροφοριών και η μετέπειτα διαχείριση και διάχυση τους να βασιστεί στην εκτίμηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών. Η παρακολούθηση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνεται να γίνεται με την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση μιας σειράς δεικτών ποσοτικών και ποιοτικών. Η προσπάθεια εστιάζεται κυρίως στην χρησιμοποίηση υφιστάμενων δεικτών και παραμέτρων για την αυτοπαρακολούθηση του σχεδίου και την αποφυγή κατασκευής και μέτρησης δεικτών ειδικά για το ΣΧΟΟΑΠ.

12 12 2. Με βάση την ανάλυση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων, προτείνονται οι δείκτες παρακολούθησης του παρακάτω πίνακα: Περιβαλλοντική Παράμετρος Βιοποικιλότητα Έδαφος Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης Έκταση Δασικών εκτάσεων Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ Ποσοστό ανακύκλωσης Υδατικοί Πόροι Έλεγχος της ποιοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων Οι παραπάνω δείκτες δεν επιβάλλονται ως αναγκαίοι αλλά προκύπτουν από την ανάγκη θεώρησης ενός περιορισμένου αριθμού δεικτών που να είναι δυνατή λόγω έλλειψης των αναγκαίων υποδομών παρακολούθησης και καταγραφής, η εξέλιξη της διαδικασίας παρακολούθησης τους. Προτεινόμενα Έργα σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 της μελέτης ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. Για κάθε έργο θα τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης του κατά την οικεία του είδους του έργου νομοθεσία συμπεριλαμβανόμενης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπου και εφόσον προβλέπεται για το είδος του έργου. Για τις πλωτές προβλήτες ο αριθμός τους πρέπει να είναι μικρός, αναγκαιότητα και υλοποίησή τους θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η προτεινόμενη ως έργο, ανάπλαση παραλιακής περιοχής στο Σταυρό πρέπει να αντιμετωπισθεί με τις ηπιότερες επεμβάσεις σε σχέση με το περιβάλλον και το τοπίο ώστε να μην αλλοιωθούν υφιστάμενα περιβαλλοντικά στοιχεία και στοιχεία τοπίου. Η όποια πρόταση θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος όπως και το μέγεθος επέμβασης, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης Η παρούσα ισχύει έως Σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥ- ΠΕ/οικ /2006. Ε. Άλλες διατάξεις 1. Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α). 2. Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ285/Α/ )

13 3. Ισχύουν οι διατάξεις από Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 402/ ) : «Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα,., κ.λ.π. ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών». 4. Η ΣΜΠΕ συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Ισχύουν οι όροι της ΣΜΠΕ μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας οι οποίοι κατισχύουν των όρων της μελέτης. 5. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ της Δονούσας πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα απόφαση. 6. Το σχέδιο/ μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με τους όρους και τις παρατηρήσεις της παρούσας απόφασης. 13 ΣΤ. Δημοσιοποίηση 1. Η Αρχή Σχεδιασμού (ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) να προβεί, εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο ή σε περίπτωση έλλειψής του σε μια εφημερίδα με ευρύτερη περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια, καθώς και με δημοσίευση της παρούσας στο δικτυακό τόπο της αρχής και στη συνέχεια να αποστείλει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το αποδεικτικό διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης. 2. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) 3. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου κοινοποιείται η παρούσα για να λάβει γνώση και για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με την παράγραφο 11 άρθρου 7 και παράγραφο 9 άρθρου 5 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006 (ΦΕΚ 1225/Β/ ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. (για ενέργεια και δημοσιοποίηση) 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Ν. Αιγαίου (για δημοσιοποίηση) Πλατεία Τσιροπινά ΕΝΤΑΥΘΑ 2. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (συν. θεωρ. φάκελος ΣΜΠΕ) ΝΑΞΟ (για δημοσιοποίηση ως ορίζεται στην απόφαση ) (για ενημέρωση) Β. 1. ΥΠΕΚΑ i. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αμαλιάδος 17, Αθήνα ii. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Πατησίων Αθήνα iii. Διεύθυνση Χωροταξίας Αμαλιάδος 17, Αθήνα iv. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μεσογείων & Τρικάλων 36, Αθήνα Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων Πατησίων 147, Αθήνα v. Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου Πατησίων Αθήνα vi. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα vii. Γενική Δ/νση Πολεοδομίας Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Β Αμαλιάδος 17, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ viii. ΕΥΠΕ-Λ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ 2. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σταδίου Αθήνα Γ. 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τμήμα Περιβ/ντος (Κυκλάδων) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας ΕΝΤΑΥΘΑ 2. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων -ΕΝΤΑΥΘΑ 14

15 3. ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ Επαμεινώνδα ΑΘΗΝΑ 4. 2 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Κλεψύδρας ΑΘΗΝΑ 5. Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής του ΥΠ.ΠΟ. Τ Λυσίου & Κλεψύδρας ΑΘΗΝΑ 6. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Αρδηττού 34β ΑΘΗΝΑ 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων ΕΝΤΑΥΘΑ 15 Δ. 1. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου α)δ/νση Τεχνικών Έργων (Κυκλάδων ) Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας ΕΝΤΑΥΘΑ β)περιφερειακή Ενότητα Νάξου ΝΑΞΟ 2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων Θυμάτων Σπερχειού 11-ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. 3. Χρον. Αρχείο 4. Φ.ΠΕ.ΘΕ. 5. Προϊστάμενο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. 6. κ. Χ. Πιλάτη

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ».

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Ζωή Δεδούση Τηλέφωνο: 210 6417707

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 07 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλέξανδρος Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Πληροφορίες : Ε. Καργάκη Κ. οκουµετζίδου.. Μποφώρ Ηράκλειο Τηλέφωνο :

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Πληροφορίες : Ε. Καργάκη Κ. οκουµετζίδου.. Μποφώρ Ηράκλειο Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 Α. Π. 127794 Ταχ. /νση Τ.Κ. : Λ. Αλεξάνδρας 11 : 114 73 ΠΡΟΣ: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ανε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/60834/1197 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Κατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ ΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23-4-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/38208/580 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105

Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax : 2103307642

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155)

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα