THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN"

Transcript

1 THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN Ε ΚΑΛΥΤΕ

2 Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ε και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ε μία πρόταση: το THE JOB OF MY LIFE σε συνοδεύει δύο ως τρεισήμισι χρόνια, βήμα προς βήμα, σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον. Vergiss die Grenzen. Und öffne deine Zukunft. Ξέχνα τα σύνορα. Κι αγκάλιασε το μέλλον σου. Betriebe in Deutschland brauchen junge, motivierte Nachwuchskräfte. Das ist deine Chance, einen zukunftsorientierten Beruf zu erlernen. Mit einer erstklassigen Ausbildung, die dir viele Zukunfts- Chancen bietet. Mit einem Aufenthalt in einem weltoffenen Land. Mit vielen neuen Erfahrungen, die dir auf deinem beruflichen Weg weiterhelfen. Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) machen dir ein Angebot: THE JOB OF MY LIFE begleitet dich in zwei bis dreieinhalb Jahren Schritt für Schritt zu einer abgeschlossenen betrieblichen Berufsausbildung. Οι γερμανικές επιχειρήσεις χρειάζονται νέο φιλόδοξο εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας. Έχεις την ευκαι - ρία να μάθεις ένα επάγγελμα προσανατολισμένο στο μέλλον. Με πρώτης τάξης εκπαίδευση, η οποία θα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες για το μέλλον. Με παραμονή σε μια κοσμοπολίτικη χώρα. Με πολλές καινούργιεςεμπειρίες,οιοποίεςθασυμβάλουν περαιτέρωστηνεπαγγελματικήσουπορεία.

3 ERSTKLASSIGES FACH-KNOW-HOW ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ In Deutschland sitzt du nicht nur in der Schule und lernst. Du kannst das Gelernte in einem Betrieb direkt in die Praxis umsetzen, kannst Experten über die Schulter blicken, kannst deine Fähigkeiten immer weiter verbessern. Und das Beste: Du bekommst eine finanzielle Ausbildungsvergütung dafür. ΣτηΓερμανίαδενκάθεσαιμόνοστησχολήκαι μαθαίνεις.μπορείςναεφαρμόζειςτιςγνώσειςπου αποκτάςαπευθείαςστηνπράξησεμιαεπιχείρηση, μπορείςναπαρακολουθείςτουςειδικούςαπό κοντά,μπορείςναβελτιώνειςτιςικανότητέςσου ολοένακαιπερισσότερο.καιτοκαλύτερο:λαμβάνειςχρηματικήαμοιβήγιατηνεκπαίδευσήσου. BERUFLICHE PERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Natürlich hofft Deutschland, dass du bleibst und dein Know-how auch später vor Ort einsetzt. Mit deiner praktischen und fachlichen Ausbildung findest du aber auch in deiner Heimat, in Europa oder weltweit einen Job. Φυσικά,ηΓερμανίαελπίζειότιθαπαραμείνεις καιθαεφαρμόσειςεδώτηντεχνογνωσίασουκαι αργότερα.ωστόσο,μετηνπρακτικήκαιτεχνική σουεκπαίδευσηθαβρειςεπίσηςδουλειάστην πατρίδασου,στηνε στονκόσμο. VIELFÄLTIGE BERUFSWAHL ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ INTENSIVE FÖRDERUNG ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Finde den passenden Job für dich und genieße die beste Ausbildung, die du dir vorstellen kannst. Zum Förderprogramm THE JOB OF MY LIFE gehören Sprachkurse, ein Praktikum in einem Betrieb und finanzielle Unterstützung. Zusätzlich hast du immer Ansprechpartner, die dir bei beruflichen oder persönlichen Fragen zur Seite stehen und dir auch den Kontakt zu anderen aus deinem Land vermitteln. Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει και απόλαυσε την καλύτερη εκπαίδευση που μπορείς να φανταστείς. UMFASSENDE INFORMATION ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤοπρόγραμμαυποστήριξηςTHEJOBOFMYLIFE περιλαμβάνειμαθήματαγλώσσας,πρακτικήάσκησησεμιαεπιχείρησηκαιχρηματικήυποστήριξη. verändert vieles. Informier dich gut im Internet Deine Entscheidung für THE JOB OF MY LIFE Εund durch eine persönliche Beratung. ταοποίασεστηρίζουνσεεπαγγελματικάήπροσωπικάθέματακαισεφέρνουνσεεπαφήμεάλλους συμπατριώτεςσου. ΗαπόφασήσουγιατοTHEJOBOFMYLIFEθα αλλάξειπολλά.ε καιμέσααπόπροσωπικήπαροχήσυμβουλών.

4 Theorie lernst du in der Schule. Τη θεωρία τη μαθαίνεις στη σχολή. In Deutschland lernst du deinen Beruf nicht nur an einer Schule. Vielmehr erhältst du einen Ausbildungsvertrag in einem Betrieb. Dort lernst du ganz praxisnah, was du an Fach-Know-how für deine berufliche Zukunft brauchst. Diese duale Berufsausbildung dauert, je nach Beruf, zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Deine Vorteile Du kannst mit jedem Schulabschluss starten. Du benötigst kein Studium. Du setzt das Gelernte direkt in die Praxis um. Du wirst vielleicht von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Du verdienst Geld. ΣτηΓερμανίαδενμαθαίνειςτοεπάγγελμάσουμόνο στησχολή.αντιθέτως,σουπαρέχεταικαιμιασύμβασηεκπαίδευσηςσεμιαεπιχείρηση.ε στηνπράξηακριβώςό,τιχρειάζεσαιστοπλαίσιοτης εξειδικευμένηςτεχνογνωσίαςγιατοεπαγγελματικό σουμέλλον.αυτήηδιτήεπαγγελματικήεκπαίδευσηδιαρκεί,ανάλογαμετοεπάγγελμα,δύοως τρεισήμισιέτη. Las ventajas que tendrás: Μπορείς να ξεκινήσεις με οποιοδήποτε απολυτήριο. Δεν χρειάζονται σπουδές. Εφαρμόζεις τις γνώσεις που αποκτάς απευθείας στηνπράξη. Ενδέχεται να προσληφθείς από την επιχείρηση όπουεκπαιδεύεσαι. Κερδίζεις χρήματα. Deine Ausbildung im Betrieb In der Regel arbeitest du an drei bis vier Tagen in der Woche im Betrieb. Hier erlernst du die praktischen Handgriffe deines Berufes. Zudem erfährst du, wie sich das Arbeitsleben anfühlt und worauf es im Umgang mit Chef und Kollegen ankommt. Ausbildung in der Berufsschule Zusätzlich besuchst du zwischen acht und zwölf Unterrichtsstunden pro Woche eine Berufsschule. Dort lernst du fachtheoretische Inhalte, die speziell auf deinen Beruf zugeschnitten sind. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel noch die Fächer Deutsch, Politik und Sport. Η εκπαίδευσή σου στην επιχείρηση Εκπαίδευση στη σχολή επαγγελματικής Κατάκανόνα,εργάζεσαιτρειςέωςτέσσερις κατάρτισης ημέρεςτηνεβδομάδασεμιαεπιχείρηση.ε μαθαίνειςτιςπρακτικέςπλευρέςτουεπαγγέλματόςσου.εεπαγγελματικήςκατάρτισης.ε ώρεςδιδασκαλίαςτηνεβδομάδασεμιασχολή επαγγελματικήζωήκαιτιείναισημαντικόόσον αφοράτηνεπαφήσουμετονπροϊστάμενοκαι τουςσυναδέλφουςσου. τηθεωρητικήύλητηςειδικότητας,θέματατα οποίασχετίζονταιάμεσαμετοεπάγγελμάσου. Ε π.χ.γερμανικά,πολιτικήκαιγυμναστική.

5 Erfahrung sammelst du im Betrieb. Την εμπειρία την κερδίζεις στην επιχείρηση. 1. AUSBILDUNGSJAHR 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2. AUSBILDUNGSJAHR 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ZWISCHENPRÜFUNG ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3. AUSBILDUNGSJAHR 3ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ABSCHLUSSPRÜFUNG ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Gute Jobaussichten gutes Gehalt Καλές εργασιακές προοπτικές, καλός μισθός

6 Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Brauchst du ein Vorbild? Michael Schumacher machte eine duale Ausbildung als Kfz- Mechaniker, bevor er Rennfahrer und mehrfacher Formel-1- Weltmeister wurde. Χρειάζεσαιέναπρότυπο;Ο MichaelSchumacherπαρακολούθησεμιαδιπλήεκπαίδευσηως μηχανικόςαυτοκινήτων,προτού γίνειοδηγόςαγώνωνκαιαναδειχτεί πολλέςφορέςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςφόρμουλα1. Αξιοποίησε τις δυνατότητές σου στο μέγιστο. Die Voraussetzungen für deine Ausbildung Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast deine allgemeine Schulpflicht erfüllt und bringst ein gutes Zeugnis mit. Daneben spielt aber auch deine Persönlichkeit eine große Rolle: Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und dich zu engagieren? Bist du teamfähig, zuverlässig, belastbar, leistungsbereit und freundlich? Diese Eigenschaften erwarten deutsche Betriebe von ihren Auszubildenden. Οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευσή σουl Ε σουεκπαίδευσηκαιοιεπιδόσειςσουείναιικανοποιητικές.καιη προσωπικότητάσου,όμως,παίζειεπίσηςσημαντικόρόλο:ε έτοιμοςνααναλάβειςευθύνεςκαινααφοσιωθείς; Έχειςομαδικόπνεύμα,είσαιαξιόπιστος,συνεπής, προσηλωμένοςστουςστόχουςσουκαιφιλικός;αυτά είναιταχαρακτηριστικάπουπεριμένουνοιγερμανικές επιχειρήσειςαπότουςεκπαιδευόμενούςτους. Du verdienst Geld während deiner Ausbildung Wer gut arbeitet und sich einbringt, hat auch das Recht auf eine gute Bezahlung. Deshalb bekommst du während deiner dualen Ausbildung eine Ausbildungsvergütung. Κερδίζεις χρήματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου Όποιοςεργάζεταιμεσυνέπειακαιαφοσιώνεταιστη δουλειάτου,δικαιούταιεπίσηςμιακαλήανταμοιβή.γιατολόγοαυτό,κατάτηδιάρκειατηςδιπλής εκπαίδευσήςσουθαλαμβάνειςμιααμοιβήγιατην εκπαίδευσήσου.

7 Deine Chance für die Zukunft Wenn du während deiner Ausbildung gute Leistungen gezeigt hast, kann es gut sein, dass dich der Betrieb auch in eine Festanstellung übernimmt. Mit deinem erlernten Know-how kannst du dich aber auch anderswo bewerben. Denn eine deutsche Ausbildung genießt überall ein hohes Ansehen. Du kannst dich auch weiterbilden, beispielsweise den Meister-Brief für deinen Beruf machen. Und mit dem Meister kannst du z. B. auch studieren. Η ευκαιρία σου για το μέλλον Ανκατάτηδιάρκειατηςεκπαίδευσής σουπαρουσιάσειςκαλέςεπιδόσεις, είναιπολύπιθανόηεπιχείρησηνα σουπροσφέρειμόνιμηαπασχόληση. Ωστόσο,μετηντεχνογνωσίαπουθα έχειςαποκτήσει,θαμπορείςνααναζητήσειςδουλειάκαιαλλού.ε δομένοότιηγερμανικήεκπαίδευση χαίρειπαντούιδιαίτερηςεκτίμησης. Μπορείςεπίσηςναμετεκπαιδευτείς καινααποκτήσεις,γιαπαράδειγμα, οτ«πιστοποιητικότεχνικήςεπάρκειας»γιατοεπάγγελμάσου.και μετο «Meister»μπορείςεπίσηςνα σπουδάσεις.

8 Deine Stärken und Interessen zählen. Τα δυνατά σου σημεία και τα ενδιαφέροντά σου μετρούν. Wovon hast du schon immer geträumt? Möchtest du kreativ arbeiten, durch technische Lösungen die Welt verändern oder lieber mit Menschen arbeiten? Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland ist groß, und es sind bestimmt welche für dich dabei. Ganz sicher lernst du während deiner Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule alles, was dich zum Experten auf deinem Gebiet machen wird. Τιονειρευόσουνπάντα;Θέλειςναεργάζεσαι δημιουργικά,νααλλάξειςτονκόσμομέσααπό τεχνικέςλύσειςήμήπωςναεργάζεσαιμεάλλους ανθρώπους;ηποικιλίαεκπαιδευτικώνευκαιριών στηγερμανίαείναιμεγάληκαισίγουραυπάρχουν καιμερικέςγιασένα.σίγουραπάντως,κατάτη διάρκειατηςεκπαίδευσήςσουστηνεπιχείρησηκαι στησχολήεπαγγελματικήςκατάρτισηςθαμάθεις όλαόσαχρειάζεσαιγιαναγίνειςειδικόςστον τομέασου. Wie du dich vorbereitest Die Bewerbungsmappe ist deine Visitenkarte: Das Bewerbungsschreiben, dein Lebenslauf, deine Zeugnisse und das Foto von dir sollen den Betrieb überzeugen. Sage mit deinem Bewerbungsschreiben, warum dich gerade dieser Ausbildungsberuf interessiert. Wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, bereite dich gut darauf vor: Sammle Informationen über den Betrieb, übe im Freundeskreis ein Vorstellungsgespräch und bereite dich auf Fragen zu deinen Interessen, deinen Stärken und Schwächen vor. Viel Glück! Πώς θα προετοιμαστείς Οφάκελοςτηςαίτησηςείναιτοεπαγγελματικόσου «διαβατήριο»:ηεπιχείρησηθαπρέπειναπειστεί απότηναίτησηυποψηφιότητας,τοβιογραφικό σου,ταπτυχίακαιτηφωτογραφίασου.ανάφερε μαζίμετηναίτησήσουγιατίσεενδιαφέρειτο συγκεκριμένοεπάγγελμα. Ανσεπροσκαλέσουνσεσυνέντευξη,προετοιμάσουκαλά:Συγκέντρωσεπληροφορίεςγιατην επιχείρηση,εξασκήσουστησυνέντευξημετους φίλουςσουκαιπροετοιμάσουγιαερωτήσειςσχετικάμεταενδιαφέροντα,ταδυνατάκαιτααδύνατα σημείασου.καλήεπιτυχία!

9 In Deutschland gibt es zurzeit etwa 350 verschiedene Ausbildungsberufe. Gesucht werden Auszubildende vor BERUFENET allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen sowie in den Ballungsräumen rund um Berlin, München, Nürnberg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Hannover. ΣτηΓερμανία,υπάρχουνσήμεραπερίπου350διαφορετικά νομοθετικάκατοχυρωμέναεπαγγέλματαπουδιδάσκονταιστα πλαίσιατουσυστήματοςτηςδιτήςεπαγγελματικήςεκπαίδευσης («Ausbildungsberufe»).Μαθητευόμενοιαναζητούνταικυρίωςστα ομοσπονδιακάκρατίδιατηςβόρειαςρηνανίας-βεστφαλίας,της Βαυαρίας,τηςΒάδης-Βυρτεμβέργης,τηςΚάτωΣαξονίαςκαιτης Έσσης,καθώςκαιστιςαστικέςπεριοχέςγύρωαπότοΒερολίνο, οτμόναχο,τηνιρεμβέργη,τηφρανκφούρτη,τηστουτγκάρδη,το Ντίσελντορφ,τηνΚολωνίακαιτοΑνόβερο. Besonders viele Ausbildungsplätze gibt es: im Handwerk z. B. in der Holzverarbeitung oder im Metallbau in Industrie und Handel im Dienstleistungsbereich Θέσεις εκπαίδευσης υπάρχουν κυρίως: στη βιοτεχνία, π.χ. στην επεξεργασία ξύλου ή τις μεταλλικές κατασκευές Iστη βιομηχανία και το εμπόριο στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Weitere Informationen findest du auf Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: w.berufenet.arbeitsagentur.de

10 Metallbauer/in Konstruktionstechnik Μεταλλουργός κατασκευών 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Auswahl und Prüfung der Werkzeuge, Verfahren und Werkstoffe Bestimmung und Einstellung der Maschinenwerte Qualitätsmanagementsystem Επιλογή και έλεγχος εργαλείων, διαδικασιών και υλικών Καθορισμός και ρύθμιση τιμών μηχανών Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Während der gesamten Ausbildungszeit Organisation des Betriebs Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Επιχειρησιακή οργάνωση Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Schweißen bzw. Thermische Trennung von Blechen und Profilen Oberflächenschutz Erstellung von Prüfprotokollen und Dokumentation technischer Sachverhalte Συγκόλληση και θερμικός διαχωρισμός ελασμάτων και προφίλ Προστασία επιφανειών Κατάρτιση πρωτοκόλλων ελέγχου και τεκμηρίωση τεχνικών δεδομένων AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Montage hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Bauteile Herstellung von Metall- oder Stahlkonstruktionen Anwendung von Bauzeichnungen Συναρμογή υδραυλικών, πνευματικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων Παραγωγή μεταλλικών και χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή κατασκευαστικών σχεδίων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

11 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Μηχανικός εγκαταστάσεων υγειονομικής τεχνολογίας, τεχνολογίας θέρμανσης και κλιματισμού AUSBILDUNGSJAHR 1ο +2οΕ Planen und Steuern von Arbeitsabläufen Montage von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen Nachhaltige Energie- und Wassernutzungssysteme Σχεδιασμός και έλεγχος εργασιακών διαδικασιών Συναρμογή διατάξεων μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και ασφαλείας Βιώσιμα συστήματα ενέργειας και αξιοποίησης νερού AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Anwendung von Anlagen- und Systemtechnik Inbetriebnahme, Funktionskontrolle und Instandhaltung versorgungstechnischer Anlagen und Systeme Berücksichtigung bauphysikalischer, bauökologischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Εφαρμογή τεχνολογίας εγκαταστάσεων και συστημάτων Έναρξη λειτουργίας, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση τεχνικώνεγκαταστάσεωνκαισυστημάτωντροφοδοσίας Συνυπολογισμός φυσικών και οικολογικών συνθηκών κατασκευήςκαιοικονομικώνπαραγόντων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

12 Koch/Köchin Μάγειρας 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Zubereitung und Anrichten einfacher Speisen Prüfung von Warenlieferungen und Lagerbeständen Verhalten gegenüber Gästen Ετοιμασία και παρουσίαση απλών πιάτων Έλεγχος παραδόσεων εμπορευμάτων και αποθεμάτων αποθήκης Συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Zubereitung von Marinaden, Salaten, Suppen, Teig und Desserts Διαδικασίες παρασκευής για μαρινάδες, σαλάτες, σούπες, ζύμεςκαιεπιδόρπια Während der gesamten Ausbildungszeit Rationale Nutzung der Ressourcen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen 3. AUSBILDUNGSJAHR 3οΕ Zubereitung von Fisch- und Fleischgerichten Anlassbezogene Dekoration Παρασκευή πιάτων με ψάρι και κρέας Διακόσμηση ανάλογα με την περίσταση plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Λογική αξιοποίηση πόρων Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

13 Entdecke Deutschland. Und hab Spaß dabei. Ανακάλυψε τη Γερμανία Και πέρασε καλά. HIER LÄSST ES SICH GUT LEBEN. UND BESTENS ARBEITEN. ΩΡΑΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ. ΥΠΕΡΟΧΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ.

14 ΒΕΡΟΛΊΝΟ ΖΙΛΤ ΑΜΒΟΎΡΓΟ ΛΕΙΨΊΑ ΚΟΛΩΝΊΑ ΜΌΝΑΧΟ ΓΚΆΡΜΙΣ-ΠΑΡΤΕΝΚΊΡΧΕΝ

15 Im Norden das Meer, im Süden die Berge und dazwischen viele reizvolle landschaftliche, historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Deutschland liegt zentral in Europa. Das Klima ist angenehm mit einem milden Frühling, einem heißen Sommer, einem goldenen Herbst und Schnee im Winter. Das Auto, der Buchdruck, mp3, Physik, Chemie und Medizin Deutschland erfindet und erforscht viel. Lass dich von dieser Atmosphäre inspirieren. In Deutschland gibt es über 300 Brotsorten und über 1300 Bier-Brauereien. Berlin, Hamburg, München, Stuttgart in Deutschland gibt es zahlreiche Metropolen, in denen Leben und Arbeiten Spaß macht. Aber auch die kleinen und mittelgroßen Städte bieten viel Flair und Lebensqualität. Deutschland ist ein vielfältiges Land und offen für andere Kulturen. Auch für deine. Deutschland liebt die kulturelle Abwechslung: Live-Konzerte, Musikfestivals wie das Wacken Open Air oder Rock am Ring, Theater, Kino und zahlreiche Volksfeste langweilig wird dir sicher nicht. In Szene-Bars, Clubs, Cafés, Biergärten oder Restaurants triffst du dich mit Freunden. Im Sommer locken die Bäder und Seen, im Winter die Pisten. Die Deutschen lieben Fußball, treiben aber auch sonst viel Sport. Στοβορράηθάλασσα,στονότοταβουνά... καιανάμεσάτουςπολλάεκπληκτικάφυσικά, ιστορικάκαιπολιτιστικάαξιοθέατα. Μεβάσητοακαθάριστοεγχώριοπροϊόν, ηγερμανίαείναιημεγαλύτερηευρωπαϊκήοικονομίακαιητέταρτημεγαλύτερη παγκοσμίως. ΗΓερμανίαβρίσκεταιστοκέντροτης Ε ζεστόκαλοκαίρι,χρυσόφθινόπωροκαιχιόνι οτχειμώνα.. ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπερισσότερααπό 30είδηψωμιούκαιπερισσότερεςαπό 130ζυθοποιίες. Τοαυτοκίνητο,ητυπογραφία,τοmp3,η φυσική,ηχημείακαιηιατρική:ηγερμανία είναιηχώρατωνεφευρέσεωνκαιτηςέρευνας.ε Βερολίνο,Αμβούργο,Μόναχο,Στουτγκάρδη:ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπολυάριθμες μητροπόλειςπουπροσφέρουνευχάριστες συνθήκεςδιαβίωσηςκαιεργασίας.ακόμη καιοιμικρέςκαιμεσαίεςπόλειςπροσφέρουνμιαιδιαίτερηατμόσφαιρακαικαλή ποιότηταζωής. ΗΓερμανίαείναιμιαπολυσύνθετηχώρα... καιανοιχτήστουςάλλουςπολιτισμούς.και στονδικόσου. ΗΓερμανίααγαπάτηνπολιτιστικήποικιλία: ζωντανέςσυναυλίες,μουσικάφεστιβάλ όπωςτοwackenopenairήτοrockam Ring,θέατρο,κινηματογράφοςκαιπολυάριθμεςπαραδοσιακέςγιορτές.Σίγουραδεν πρόκειταιναβαρεθείς. Θασυναντιέσαιμετουςφίλουςσουσε στιλάταμπαρ,κλαμπ,καφέ,μπυραρίεςή εστιατόρια. ΟιΓερμανοίλατρεύουντοποδόσφαιροκαι αθλούνταιγενικάπολύ. Τοκαλοκαίριγεμίζουντακολυμβητήριακαι ιολίμνες,τοχειμώναοιορεινέςπίστες.

16 Weltoffen und gastfreundlich Κοσμοπολίτεςκαιφιλόξενοι Entdecke die Deutschen. Und fühl dich zu Hause. Ανακάλυψε τους Γερμανούς. Και νιώσε σαν στο σπίτι σου.

17 Deutsch verstehen und sprechen Die deutsche Sprache ist mit ihren vielen Wörtern und der Grammatik sicher etwas komplex. Doch sie macht Spaß, weil sie so vielfältig und bunt ist. Nicht umsonst haben viele berühmte Dichter, Autoren, Poeten und Musiker ihre Gedanken damit ausgedrückt. Sprachkurse helfen dir, Deutsch zu lernen. Und am besten schaust du dir auch deutsche Filme an und hörst deutsche Popmusik. Am schnellsten lernst du aber Deutsch, wenn du viel mit Kollegen und neuen Freunden sprichst. Deine Heimat in Deutschland Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Deshalb gibt es in den Metropolen große Communities, in denen viele deiner Landsleute ihre Kultur pflegen. Die Deutschen schätzen zudem sehr die ausländische Gastronomie, weshalb es überall beispielsweise spanische, griechische, italienische oder französische Restaurants gibt. So läuft dein Aufenthalt in Deutschland ab 1. Alles beginnt mit einem vorbereitenden Deutschkurs in deinem Heimatland. Denn es ist wichtig, dass du die Sprache schon ein wenig beherrschst, bevor du deine Ausbildung in Deutschland beginnst. 2. Bist du in Deutschland angekommen, kannst du dich erst mal ein wenig an das Land gewöhnen. Im dreimonatigen Praktikum kannst du in die Ausbildung hineinschnuppern und während eines Deutschkurses die deutsche Sprache vertiefen. 3. Gefällt dir dein gewählter Beruf und dein Betrieb, erhälst du einen Ausbildungsvertrag. 4. Im August oder Septmember beginnt dann in der Regel deine dreijährige Ausbildung. 5. In dieser Zeit lernst du weiterhin die Sprache. Ein Ansprechpartner hilft dir, falls du im Betrieb, in der Schule oder im Privatleben Probleme hast. 6. Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung. Καταλαβαίνω και μιλάω γερμανικά Σίγουρα, η γερμανική γλώσσα με τις πολλές λέξεις και τη γραμματική της είναι κάπως περίπλοκη. Ε όμως διασκεδαστική, γιατί είναι τόσο πολύπλευρη και πλούσια. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί διάσημοι ποιητές, συγγραφείς και συνθέτες εξέφρασαν τις σκέψεις τους σ αυτήν. Τα μαθήματα γλώσσας θα σε βοηθήσουν να μάθεις γερμανικά. Ακόμη καλύτερα, μπορείς να βλέπεις γερμανικές ταινίες και να ακούς γερμανική ποπ μουσική. Θα μάθεις όμως γερμανικά γρηγορότερα, αν συνομιλείς πολύ με συναδέλφους και καινούργιους φίλους. Η πατρίδα σου στη Γερμανία Ε χώρα υποδοχής μεταναστών. Για το λόγο αυτό, στις μεγαλουπόλεις υπάρχουν μεγάλες κοινότητες, στις οποίες πολλοί συμπατριώτες σου διατηρούν τον πολιτισμό τους. Ε την ξένη γαστρονομία και, γι αυτό υπάρχουν παντού, για παράδειγμα, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά ή γαλλικά εστιατόρια. Así se desarrollará tu estancia en Alemania 1. Όλα αρχίζουν με έναν προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις λίγο τη γλώσσα, προ - τού ξεκινήσεις την εκπαίδευσή σου στη Γερμανία. 2. Όταν φτάσεις στη Γερμανία, μπορείς να αφιερώ - σεις λίγο χρόνο για να συνηθίσεις τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πρακτικής, μπορείς να πάρεις μια γεύση του εκπαιδευτικού προγράμμα - τος, ενώ μπορείς να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου της γερμανικής γλώσσας παρακολουθώντας έναν κύκλο μαθημάτων γερμανικών. 3. Αν σου αρέσει το επάγγελμα που επέλεξες και η επιχείρησή σου, μπορείς να υπογράψεις μια σύμβαση εκπαίδευσης. 4. Η εκπαίδευση, η οποία διαρκεί τρία χρόνια, ξεκινά κατά κανόνα τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. 5. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συνεχίσεις να μα - θαίνεις τη γλώσσα. Αν αντιμετωπίσεις προβλήματα στην επιχείρηση, στη σχολή ή στην προσωπική σου ζωή, θα σε βοηθήσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας. 6. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση.

18 Förderung durch THE JOB OF MY LIFE Du suchst Zukunft. Finden wir sie gemeinsam! Damit du von The Job of my Life profitieren kannst, müssen zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zuerst melden die Agenturen für Arbeit in Deutschland der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) freie Ausbildungsstellen in ihrer Region. Auf diese Weise hat die ZAV einen deutschlandweiten Überblick. Für diese Stellen sucht die ZAV dann in Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkpartnern in Europa geeignete Kandidaten. Wenn du dich für eine Ausbildung in Deutschland interessierst, kannst du dein Bewerberprofil auch selbst in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit eingeben und dich auf diesem Wege auf freie Ausbildungsstellen bewerben. Informationen zur Nutzung der JOBBÖRSE in verschiedenen Sprachen findest du auf der Seite Wenn du über die JOBBÖRSE oder durch andere Kontakte bereits ein konkretes Ausbildungsplatzangebot in Deutschland selbst gefunden hast, wendest du dich vor deiner Antragstellung für das Förderprogramm telefonisch oder per an die ZAV: Auch wenn du nachweislich schon über solide Kenntnisse der deutschen Sprache verfügst, kannst du dich zunächst telefonisch oder per an die ZAV wenden. Du erhältst dann Informationen darüber, welche Möglichkeiten du für eine Berufsausbildung in Deutschland derzeit hast und wie du dich dafür bewerben kannst. Erst wenn du und dein Ausbildungsbetrieb auf einem der hier genannten Wege zusammengekommen sind, kannst du Fördermittel beantragen. Wann kannst du gefördert werden? Du bist mindestens 18 und höchstens 35 Jahre alt. Du kommst aus einem EU-, einem EWR-Land oder der Schweiz und besitzt das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Du musst Deutsch lernen wollen. Vorteilhaft sind erste Deutschkenntnisse. Du hast deine Schulpflicht erfüllt. Du hast noch keine betriebliche Ausbildung abgeschlossen. Du bist ein offener Mensch. Das bedeutet: Du kannst deinen Alltag selbständig organisieren. Du bist anpassungsfähig. Und du interessierst dich für Deutschland und seine Menschen.

19 Qué necesitas para poder disfrutar del programa? Είσαι τουλάχιστον 18 και το πολύ 35 ετών. Κατάγεσαι από μία από τις χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από την Ελβετία και έχεις το δικαίωματηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνεργαζομένωνστηνε Πρέπει να θέλεις να μάθεις γερμανικά. Είναι πλεονέκτημα να διαθέτεις ήδη κάποιες βασικέςγνώσειςγερμανικών. Έχεις ολοκληρώσει την υποχρεωτική σου εκπαίδευση. Δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμη καμία εκπαίδευση σε επιχείρηση. Είσαι άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό σημαίνει: μπορείς να οργανώσεις αυτόνοματηνκαθημερινότητάσου.ε Γερμανίακαιτουςανθρώπουςτης. ΥποστήριξημέσωτουTHEJOBOFMYLIFE Αναζητάς ένα μέλλον. Ας το βρούμε μαζί! Fragen zum Förderprogramm? Έχεις ερωτήσεις για το πρόγραμμα υποστήριξης; Τηλ: 0228/ Fax: 0228 / ΓιαναεπωφεληθείςαπότοTheJobofmyLife,πρέπεικατ αρχήνναεκπληρώνονταιορισμένες προϋποθέσεις.αρχικά,οιοργανισμοίαπασχόλησηςστηγερμανίαενημερώνουντηνκεντρική ΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ (ZAV)σχετικάμεκενέςθέσειςεκπαίδευσηςστηνπεριοχήτους.Έτσι,ηZAVαποκτάμιαγενική εικόναγιατηνκατάστασησεόλητηγερμανία.στησυνέχεια,ηzavμαζίμετ ο δίκτυοσυνεργατώντηςστηνε εκπαίδευσηστηγερμανία,μπορείςκαιμόνοςσουναδημοσιεύσειςτοπροφίλσουωςυποψήφιος στοjobbörseτηςγερμανικήςομοσπονδιακήςυπηρεσίαςε τοντρόποτηναίτησήσουγιακενέςθέσειςεκπαίδευσης.πληροφορίεςσχετ ικάμετηχρήσητου JOBBÖRSEθαβρειςσεπολλέςγλώσσεςστησελίδαw.arbeitsagentur.de ΣεπερίπτωσηπουέχειςήδηβρειμιασυγκεκριμένηθέσηεκπαίδευσηςστηΓερμανία,είτεμέσω τουjobbörse,είτεμετηβοήθειαάλλωνεπαφών,πριντηναίτησήσουγιατ ο πρόγραμμαυποστήριξης,θαπρέπεινααπευθυνθείςτηλεφωνικάήμέσω στηνzav:ακόμακιανέχειςήδηαποδεδειγμέναάρτιεςγνώσειςτηςγερμανικήςγλώσσας,μπορείςαρχικάναεπικοινωνήσειςτηλεφωνικάήμέσω μετηνzav.ηυπηρεσίααυτήθασεπρομηθεύσειμεπληροφορίεςσχετικά μετιςδυνατότητεςπουέχειςαυτήτηστιγμήόσοναφοράτηνεπαγγελματικήσουεκπαίδευση στηγερμανίακαιπώςμπορείςναυποβάλλειςαίτησηγιαμιατέτοιαθέση.μόνοαπότηστιγμή πουεσύκαιηεπιχείρησηόπουπρόκειταιναεκπαιδευτείςσυναντηθείτεμέσωενόςαπότους παραπάνωαναφερθέντεςτρόπους,μπορείςναυποβάλειςαίτησηχρηματοδότησης.

20 Gib alles. Dann geben wir dir viel dazu. Δώστα όλα. Κι εμείς θα σου δώσουμε ακόμη περισσότερα. Mit dem Erlernen deines Berufs und der Eingewöhnung in einem neuen Land hast du schon viel zu tun. Gut, dass du dir um die Kosten deines Aufenthalts keine Gedanken machen musst. Denn darum kümmern wir uns: Das bekommst du, wenn du eine Ausbildung machst: vorbereitender Deutschkurs in deinem Heimatland Zuschuss zu deinen Reise- und Umzugskosten Sprachkurs in Deutschland zur Vorbereitung auf dein Praktikum zur Ausbildungsvergütung eine zusätzliche finanzielle Unterstützung Begleitung in Schule, Betrieb und Alltag Μετηνεκμάθησητουεπαγγέλματόςσουκαιτηνεξοικείωσησεμιακαινούρ - γιαχώρα,ήδηέχειςπολλάνακάνεις.πάλικαλάπουδεχρειάζεταιναασχοληθείςκαθόλουμεταέξοδατηςπαραμονήςσου.γιατίαυτάταφροντίζουμε εμείς: Όταν κάνεις μια εκπαίδευση, σου παρέχονται τα εξής: προπαρασκευαστικός κύκλος μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου επιδότηση για έξοδα ταξιδιού και μετακόμισης κύκλος μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία στο πλαίσιο της προετοιμασίας γιατηνπρακτικήσου χρηματική υποστήριξη, πρόσθετη της αμοιβής για την εκπαίδευση υποστήριξη στη σχολή, την επιχείρηση και την καθημερινότητα

21 SPRACHKURS IM HERKUNFTSLAND ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ Χ Ώ ΡΑ ΠΡΟ ΈΛΕ UNTERZEICHNUNG DES AUSBILDUNGSVERTRAGS ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ Σ ΎΜΒΑΣΗΣ ΕΊΔΕ BEGINN DER AUSBILDUNG ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ Schritt für Schritt Βήμα προς βήμα BEWERBERAUSWAHL ΕΉ ΥΠΟΨΗΦ ΊΩΝ PRAKTIKUM UND SPRACHKURS IN DEUTSCHLAND ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΊΑ

22 Υποστήριξη από την ZAV ΗΚεντρικήΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ τερικόκαιε Ε μάθεις. (w.zav.de) Υποστήριξη από το EURES ΤοδίκτυοEURES (EuropeanEmploymentServices)είναιέναπανευρωπαϊκόδίκτυο,τοοποίοσυντονίζειηΕ πολύτιμεςπληροφορίεςκαιυποστήριξηστοδρόμοσουπροςτηγερμανία. Ansprechpartner und Informationen Πρόσωπαεπικοινωνίαςκαιπληροφορίες Mach dich schlau! Πληροφορήσου! Unterstützung durch die ZAV Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit hilft dir, deinen Traumjob zu finden und zu erlernen. (www.zav.de) Unterstützung durch Handwerkskammern und andere Die unterschiedlichen Berufe sind in Kammern organisiert. Prüfungsregeln und Ausbildungsinhalte werden durch die Kammern festgelegt und kontrolliert. Υποστήριξη από βιοτεχνικά επιμελητήρια και άλλους φορείς Ταδιάφοραεπαγγέλματακατατάσσονταισεεπιμελητήρια.Οικανονισμοί τωνεξετάσεωνκαιηεκπαιδευτικήύληκαθορίζονταικαιελέγχονταιαπότα επιμελητήρια. Unterstützung durch EURES Das EURES-Netzwerk (European Employment Services) ist ein europaweites Netzwerk, das von der Europäischen Kommission koordiniert wird. Hier findest du wertvolle Informationen und Unterstützung auf deinem Weg nach Deutschland.

23 Mehr Informationen findest du auch hier: Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις επίσης εδώ: berufenet.arbeitsagentur.de/berufe jobboerse.arbeitsagentur.de

24 Herausgeber Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise nur mit Einverständnis des Herausgebers und nur mit Quellenangaben. Februar 2014

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστεύω ότι Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει»

«Πιστεύω ότι Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 174 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und Arbeitsbuch A1.1 mit DVD und

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια!

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Vorwort Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Καλώς ήλθες στον κόσµο του Ανδρέα και της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων αυτού του βιβλίου, που είναι περίπου στη δική σου ηλικία και θα σου κρατήσουν συντροφιά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch für Jugendlic

Deutsch für Jugendlic n s Team Team Deutsch Deuts Deutsch für Jugendlic Γερμανικά για νέους er Doppelseite Team Deutsch Kursbuch 3 Portfolio ISBN 978-3-12-675960-1 B1 Team Deutsch Γερμανικά για νέους Portfolio Elke Körner Anke

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou Ατεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ zu Lektion 1 Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin 1. Βρες στο χάρτη του Βερολίνου τα αξιοθέατα που γνώρισες στο Kursbuch σελ. 12. Βρες και το δρόμο όπου μένει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr Test 1 SA meist(ens) / oft / in der Regel benutzen A manchmal mit D fahren, manchmal (aber auch) mit D Wenn ich viel / wenig / gar keine Zeit habe, fahre ich mit D e S-Bahn / e U-Bahn / s Moped, -s / s

Διαβάστε περισσότερα