THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN"

Transcript

1 THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN Ε ΚΑΛΥΤΕ

2 Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ε και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ε μία πρόταση: το THE JOB OF MY LIFE σε συνοδεύει δύο ως τρεισήμισι χρόνια, βήμα προς βήμα, σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον. Vergiss die Grenzen. Und öffne deine Zukunft. Ξέχνα τα σύνορα. Κι αγκάλιασε το μέλλον σου. Betriebe in Deutschland brauchen junge, motivierte Nachwuchskräfte. Das ist deine Chance, einen zukunftsorientierten Beruf zu erlernen. Mit einer erstklassigen Ausbildung, die dir viele Zukunfts- Chancen bietet. Mit einem Aufenthalt in einem weltoffenen Land. Mit vielen neuen Erfahrungen, die dir auf deinem beruflichen Weg weiterhelfen. Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) machen dir ein Angebot: THE JOB OF MY LIFE begleitet dich in zwei bis dreieinhalb Jahren Schritt für Schritt zu einer abgeschlossenen betrieblichen Berufsausbildung. Οι γερμανικές επιχειρήσεις χρειάζονται νέο φιλόδοξο εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας. Έχεις την ευκαι - ρία να μάθεις ένα επάγγελμα προσανατολισμένο στο μέλλον. Με πρώτης τάξης εκπαίδευση, η οποία θα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες για το μέλλον. Με παραμονή σε μια κοσμοπολίτικη χώρα. Με πολλές καινούργιεςεμπειρίες,οιοποίεςθασυμβάλουν περαιτέρωστηνεπαγγελματικήσουπορεία.

3 ERSTKLASSIGES FACH-KNOW-HOW ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ In Deutschland sitzt du nicht nur in der Schule und lernst. Du kannst das Gelernte in einem Betrieb direkt in die Praxis umsetzen, kannst Experten über die Schulter blicken, kannst deine Fähigkeiten immer weiter verbessern. Und das Beste: Du bekommst eine finanzielle Ausbildungsvergütung dafür. ΣτηΓερμανίαδενκάθεσαιμόνοστησχολήκαι μαθαίνεις.μπορείςναεφαρμόζειςτιςγνώσειςπου αποκτάςαπευθείαςστηνπράξησεμιαεπιχείρηση, μπορείςναπαρακολουθείςτουςειδικούςαπό κοντά,μπορείςναβελτιώνειςτιςικανότητέςσου ολοένακαιπερισσότερο.καιτοκαλύτερο:λαμβάνειςχρηματικήαμοιβήγιατηνεκπαίδευσήσου. BERUFLICHE PERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Natürlich hofft Deutschland, dass du bleibst und dein Know-how auch später vor Ort einsetzt. Mit deiner praktischen und fachlichen Ausbildung findest du aber auch in deiner Heimat, in Europa oder weltweit einen Job. Φυσικά,ηΓερμανίαελπίζειότιθαπαραμείνεις καιθαεφαρμόσειςεδώτηντεχνογνωσίασουκαι αργότερα.ωστόσο,μετηνπρακτικήκαιτεχνική σουεκπαίδευσηθαβρειςεπίσηςδουλειάστην πατρίδασου,στηνε στονκόσμο. VIELFÄLTIGE BERUFSWAHL ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ INTENSIVE FÖRDERUNG ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Finde den passenden Job für dich und genieße die beste Ausbildung, die du dir vorstellen kannst. Zum Förderprogramm THE JOB OF MY LIFE gehören Sprachkurse, ein Praktikum in einem Betrieb und finanzielle Unterstützung. Zusätzlich hast du immer Ansprechpartner, die dir bei beruflichen oder persönlichen Fragen zur Seite stehen und dir auch den Kontakt zu anderen aus deinem Land vermitteln. Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει και απόλαυσε την καλύτερη εκπαίδευση που μπορείς να φανταστείς. UMFASSENDE INFORMATION ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤοπρόγραμμαυποστήριξηςTHEJOBOFMYLIFE περιλαμβάνειμαθήματαγλώσσας,πρακτικήάσκησησεμιαεπιχείρησηκαιχρηματικήυποστήριξη. verändert vieles. Informier dich gut im Internet Deine Entscheidung für THE JOB OF MY LIFE Εund durch eine persönliche Beratung. ταοποίασεστηρίζουνσεεπαγγελματικάήπροσωπικάθέματακαισεφέρνουνσεεπαφήμεάλλους συμπατριώτεςσου. ΗαπόφασήσουγιατοTHEJOBOFMYLIFEθα αλλάξειπολλά.ε καιμέσααπόπροσωπικήπαροχήσυμβουλών.

4 Theorie lernst du in der Schule. Τη θεωρία τη μαθαίνεις στη σχολή. In Deutschland lernst du deinen Beruf nicht nur an einer Schule. Vielmehr erhältst du einen Ausbildungsvertrag in einem Betrieb. Dort lernst du ganz praxisnah, was du an Fach-Know-how für deine berufliche Zukunft brauchst. Diese duale Berufsausbildung dauert, je nach Beruf, zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Deine Vorteile Du kannst mit jedem Schulabschluss starten. Du benötigst kein Studium. Du setzt das Gelernte direkt in die Praxis um. Du wirst vielleicht von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Du verdienst Geld. ΣτηΓερμανίαδενμαθαίνειςτοεπάγγελμάσουμόνο στησχολή.αντιθέτως,σουπαρέχεταικαιμιασύμβασηεκπαίδευσηςσεμιαεπιχείρηση.ε στηνπράξηακριβώςό,τιχρειάζεσαιστοπλαίσιοτης εξειδικευμένηςτεχνογνωσίαςγιατοεπαγγελματικό σουμέλλον.αυτήηδιτήεπαγγελματικήεκπαίδευσηδιαρκεί,ανάλογαμετοεπάγγελμα,δύοως τρεισήμισιέτη. Las ventajas que tendrás: Μπορείς να ξεκινήσεις με οποιοδήποτε απολυτήριο. Δεν χρειάζονται σπουδές. Εφαρμόζεις τις γνώσεις που αποκτάς απευθείας στηνπράξη. Ενδέχεται να προσληφθείς από την επιχείρηση όπουεκπαιδεύεσαι. Κερδίζεις χρήματα. Deine Ausbildung im Betrieb In der Regel arbeitest du an drei bis vier Tagen in der Woche im Betrieb. Hier erlernst du die praktischen Handgriffe deines Berufes. Zudem erfährst du, wie sich das Arbeitsleben anfühlt und worauf es im Umgang mit Chef und Kollegen ankommt. Ausbildung in der Berufsschule Zusätzlich besuchst du zwischen acht und zwölf Unterrichtsstunden pro Woche eine Berufsschule. Dort lernst du fachtheoretische Inhalte, die speziell auf deinen Beruf zugeschnitten sind. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel noch die Fächer Deutsch, Politik und Sport. Η εκπαίδευσή σου στην επιχείρηση Εκπαίδευση στη σχολή επαγγελματικής Κατάκανόνα,εργάζεσαιτρειςέωςτέσσερις κατάρτισης ημέρεςτηνεβδομάδασεμιαεπιχείρηση.ε μαθαίνειςτιςπρακτικέςπλευρέςτουεπαγγέλματόςσου.εεπαγγελματικήςκατάρτισης.ε ώρεςδιδασκαλίαςτηνεβδομάδασεμιασχολή επαγγελματικήζωήκαιτιείναισημαντικόόσον αφοράτηνεπαφήσουμετονπροϊστάμενοκαι τουςσυναδέλφουςσου. τηθεωρητικήύλητηςειδικότητας,θέματατα οποίασχετίζονταιάμεσαμετοεπάγγελμάσου. Ε π.χ.γερμανικά,πολιτικήκαιγυμναστική.

5 Erfahrung sammelst du im Betrieb. Την εμπειρία την κερδίζεις στην επιχείρηση. 1. AUSBILDUNGSJAHR 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2. AUSBILDUNGSJAHR 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ZWISCHENPRÜFUNG ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3. AUSBILDUNGSJAHR 3ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ABSCHLUSSPRÜFUNG ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Gute Jobaussichten gutes Gehalt Καλές εργασιακές προοπτικές, καλός μισθός

6 Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Brauchst du ein Vorbild? Michael Schumacher machte eine duale Ausbildung als Kfz- Mechaniker, bevor er Rennfahrer und mehrfacher Formel-1- Weltmeister wurde. Χρειάζεσαιέναπρότυπο;Ο MichaelSchumacherπαρακολούθησεμιαδιπλήεκπαίδευσηως μηχανικόςαυτοκινήτων,προτού γίνειοδηγόςαγώνωνκαιαναδειχτεί πολλέςφορέςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςφόρμουλα1. Αξιοποίησε τις δυνατότητές σου στο μέγιστο. Die Voraussetzungen für deine Ausbildung Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast deine allgemeine Schulpflicht erfüllt und bringst ein gutes Zeugnis mit. Daneben spielt aber auch deine Persönlichkeit eine große Rolle: Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und dich zu engagieren? Bist du teamfähig, zuverlässig, belastbar, leistungsbereit und freundlich? Diese Eigenschaften erwarten deutsche Betriebe von ihren Auszubildenden. Οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευσή σουl Ε σουεκπαίδευσηκαιοιεπιδόσειςσουείναιικανοποιητικές.καιη προσωπικότητάσου,όμως,παίζειεπίσηςσημαντικόρόλο:ε έτοιμοςνααναλάβειςευθύνεςκαινααφοσιωθείς; Έχειςομαδικόπνεύμα,είσαιαξιόπιστος,συνεπής, προσηλωμένοςστουςστόχουςσουκαιφιλικός;αυτά είναιταχαρακτηριστικάπουπεριμένουνοιγερμανικές επιχειρήσειςαπότουςεκπαιδευόμενούςτους. Du verdienst Geld während deiner Ausbildung Wer gut arbeitet und sich einbringt, hat auch das Recht auf eine gute Bezahlung. Deshalb bekommst du während deiner dualen Ausbildung eine Ausbildungsvergütung. Κερδίζεις χρήματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου Όποιοςεργάζεταιμεσυνέπειακαιαφοσιώνεταιστη δουλειάτου,δικαιούταιεπίσηςμιακαλήανταμοιβή.γιατολόγοαυτό,κατάτηδιάρκειατηςδιπλής εκπαίδευσήςσουθαλαμβάνειςμιααμοιβήγιατην εκπαίδευσήσου.

7 Deine Chance für die Zukunft Wenn du während deiner Ausbildung gute Leistungen gezeigt hast, kann es gut sein, dass dich der Betrieb auch in eine Festanstellung übernimmt. Mit deinem erlernten Know-how kannst du dich aber auch anderswo bewerben. Denn eine deutsche Ausbildung genießt überall ein hohes Ansehen. Du kannst dich auch weiterbilden, beispielsweise den Meister-Brief für deinen Beruf machen. Und mit dem Meister kannst du z. B. auch studieren. Η ευκαιρία σου για το μέλλον Ανκατάτηδιάρκειατηςεκπαίδευσής σουπαρουσιάσειςκαλέςεπιδόσεις, είναιπολύπιθανόηεπιχείρησηνα σουπροσφέρειμόνιμηαπασχόληση. Ωστόσο,μετηντεχνογνωσίαπουθα έχειςαποκτήσει,θαμπορείςνααναζητήσειςδουλειάκαιαλλού.ε δομένοότιηγερμανικήεκπαίδευση χαίρειπαντούιδιαίτερηςεκτίμησης. Μπορείςεπίσηςναμετεκπαιδευτείς καινααποκτήσεις,γιαπαράδειγμα, οτ«πιστοποιητικότεχνικήςεπάρκειας»γιατοεπάγγελμάσου.και μετο «Meister»μπορείςεπίσηςνα σπουδάσεις.

8 Deine Stärken und Interessen zählen. Τα δυνατά σου σημεία και τα ενδιαφέροντά σου μετρούν. Wovon hast du schon immer geträumt? Möchtest du kreativ arbeiten, durch technische Lösungen die Welt verändern oder lieber mit Menschen arbeiten? Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland ist groß, und es sind bestimmt welche für dich dabei. Ganz sicher lernst du während deiner Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule alles, was dich zum Experten auf deinem Gebiet machen wird. Τιονειρευόσουνπάντα;Θέλειςναεργάζεσαι δημιουργικά,νααλλάξειςτονκόσμομέσααπό τεχνικέςλύσειςήμήπωςναεργάζεσαιμεάλλους ανθρώπους;ηποικιλίαεκπαιδευτικώνευκαιριών στηγερμανίαείναιμεγάληκαισίγουραυπάρχουν καιμερικέςγιασένα.σίγουραπάντως,κατάτη διάρκειατηςεκπαίδευσήςσουστηνεπιχείρησηκαι στησχολήεπαγγελματικήςκατάρτισηςθαμάθεις όλαόσαχρειάζεσαιγιαναγίνειςειδικόςστον τομέασου. Wie du dich vorbereitest Die Bewerbungsmappe ist deine Visitenkarte: Das Bewerbungsschreiben, dein Lebenslauf, deine Zeugnisse und das Foto von dir sollen den Betrieb überzeugen. Sage mit deinem Bewerbungsschreiben, warum dich gerade dieser Ausbildungsberuf interessiert. Wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, bereite dich gut darauf vor: Sammle Informationen über den Betrieb, übe im Freundeskreis ein Vorstellungsgespräch und bereite dich auf Fragen zu deinen Interessen, deinen Stärken und Schwächen vor. Viel Glück! Πώς θα προετοιμαστείς Οφάκελοςτηςαίτησηςείναιτοεπαγγελματικόσου «διαβατήριο»:ηεπιχείρησηθαπρέπειναπειστεί απότηναίτησηυποψηφιότητας,τοβιογραφικό σου,ταπτυχίακαιτηφωτογραφίασου.ανάφερε μαζίμετηναίτησήσουγιατίσεενδιαφέρειτο συγκεκριμένοεπάγγελμα. Ανσεπροσκαλέσουνσεσυνέντευξη,προετοιμάσουκαλά:Συγκέντρωσεπληροφορίεςγιατην επιχείρηση,εξασκήσουστησυνέντευξημετους φίλουςσουκαιπροετοιμάσουγιαερωτήσειςσχετικάμεταενδιαφέροντα,ταδυνατάκαιτααδύνατα σημείασου.καλήεπιτυχία!

9 In Deutschland gibt es zurzeit etwa 350 verschiedene Ausbildungsberufe. Gesucht werden Auszubildende vor BERUFENET allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen sowie in den Ballungsräumen rund um Berlin, München, Nürnberg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Hannover. ΣτηΓερμανία,υπάρχουνσήμεραπερίπου350διαφορετικά νομοθετικάκατοχυρωμέναεπαγγέλματαπουδιδάσκονταιστα πλαίσιατουσυστήματοςτηςδιτήςεπαγγελματικήςεκπαίδευσης («Ausbildungsberufe»).Μαθητευόμενοιαναζητούνταικυρίωςστα ομοσπονδιακάκρατίδιατηςβόρειαςρηνανίας-βεστφαλίας,της Βαυαρίας,τηςΒάδης-Βυρτεμβέργης,τηςΚάτωΣαξονίαςκαιτης Έσσης,καθώςκαιστιςαστικέςπεριοχέςγύρωαπότοΒερολίνο, οτμόναχο,τηνιρεμβέργη,τηφρανκφούρτη,τηστουτγκάρδη,το Ντίσελντορφ,τηνΚολωνίακαιτοΑνόβερο. Besonders viele Ausbildungsplätze gibt es: im Handwerk z. B. in der Holzverarbeitung oder im Metallbau in Industrie und Handel im Dienstleistungsbereich Θέσεις εκπαίδευσης υπάρχουν κυρίως: στη βιοτεχνία, π.χ. στην επεξεργασία ξύλου ή τις μεταλλικές κατασκευές Iστη βιομηχανία και το εμπόριο στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Weitere Informationen findest du auf Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: w.berufenet.arbeitsagentur.de

10 Metallbauer/in Konstruktionstechnik Μεταλλουργός κατασκευών 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Auswahl und Prüfung der Werkzeuge, Verfahren und Werkstoffe Bestimmung und Einstellung der Maschinenwerte Qualitätsmanagementsystem Επιλογή και έλεγχος εργαλείων, διαδικασιών και υλικών Καθορισμός και ρύθμιση τιμών μηχανών Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Während der gesamten Ausbildungszeit Organisation des Betriebs Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Επιχειρησιακή οργάνωση Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Schweißen bzw. Thermische Trennung von Blechen und Profilen Oberflächenschutz Erstellung von Prüfprotokollen und Dokumentation technischer Sachverhalte Συγκόλληση και θερμικός διαχωρισμός ελασμάτων και προφίλ Προστασία επιφανειών Κατάρτιση πρωτοκόλλων ελέγχου και τεκμηρίωση τεχνικών δεδομένων AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Montage hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Bauteile Herstellung von Metall- oder Stahlkonstruktionen Anwendung von Bauzeichnungen Συναρμογή υδραυλικών, πνευματικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων Παραγωγή μεταλλικών και χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή κατασκευαστικών σχεδίων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

11 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Μηχανικός εγκαταστάσεων υγειονομικής τεχνολογίας, τεχνολογίας θέρμανσης και κλιματισμού AUSBILDUNGSJAHR 1ο +2οΕ Planen und Steuern von Arbeitsabläufen Montage von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen Nachhaltige Energie- und Wassernutzungssysteme Σχεδιασμός και έλεγχος εργασιακών διαδικασιών Συναρμογή διατάξεων μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και ασφαλείας Βιώσιμα συστήματα ενέργειας και αξιοποίησης νερού AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Anwendung von Anlagen- und Systemtechnik Inbetriebnahme, Funktionskontrolle und Instandhaltung versorgungstechnischer Anlagen und Systeme Berücksichtigung bauphysikalischer, bauökologischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Εφαρμογή τεχνολογίας εγκαταστάσεων και συστημάτων Έναρξη λειτουργίας, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση τεχνικώνεγκαταστάσεωνκαισυστημάτωντροφοδοσίας Συνυπολογισμός φυσικών και οικολογικών συνθηκών κατασκευήςκαιοικονομικώνπαραγόντων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

12 Koch/Köchin Μάγειρας 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Zubereitung und Anrichten einfacher Speisen Prüfung von Warenlieferungen und Lagerbeständen Verhalten gegenüber Gästen Ετοιμασία και παρουσίαση απλών πιάτων Έλεγχος παραδόσεων εμπορευμάτων και αποθεμάτων αποθήκης Συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Zubereitung von Marinaden, Salaten, Suppen, Teig und Desserts Διαδικασίες παρασκευής για μαρινάδες, σαλάτες, σούπες, ζύμεςκαιεπιδόρπια Während der gesamten Ausbildungszeit Rationale Nutzung der Ressourcen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen 3. AUSBILDUNGSJAHR 3οΕ Zubereitung von Fisch- und Fleischgerichten Anlassbezogene Dekoration Παρασκευή πιάτων με ψάρι και κρέας Διακόσμηση ανάλογα με την περίσταση plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Λογική αξιοποίηση πόρων Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

13 Entdecke Deutschland. Und hab Spaß dabei. Ανακάλυψε τη Γερμανία Και πέρασε καλά. HIER LÄSST ES SICH GUT LEBEN. UND BESTENS ARBEITEN. ΩΡΑΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ. ΥΠΕΡΟΧΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ.

14 ΒΕΡΟΛΊΝΟ ΖΙΛΤ ΑΜΒΟΎΡΓΟ ΛΕΙΨΊΑ ΚΟΛΩΝΊΑ ΜΌΝΑΧΟ ΓΚΆΡΜΙΣ-ΠΑΡΤΕΝΚΊΡΧΕΝ

15 Im Norden das Meer, im Süden die Berge und dazwischen viele reizvolle landschaftliche, historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Deutschland liegt zentral in Europa. Das Klima ist angenehm mit einem milden Frühling, einem heißen Sommer, einem goldenen Herbst und Schnee im Winter. Das Auto, der Buchdruck, mp3, Physik, Chemie und Medizin Deutschland erfindet und erforscht viel. Lass dich von dieser Atmosphäre inspirieren. In Deutschland gibt es über 300 Brotsorten und über 1300 Bier-Brauereien. Berlin, Hamburg, München, Stuttgart in Deutschland gibt es zahlreiche Metropolen, in denen Leben und Arbeiten Spaß macht. Aber auch die kleinen und mittelgroßen Städte bieten viel Flair und Lebensqualität. Deutschland ist ein vielfältiges Land und offen für andere Kulturen. Auch für deine. Deutschland liebt die kulturelle Abwechslung: Live-Konzerte, Musikfestivals wie das Wacken Open Air oder Rock am Ring, Theater, Kino und zahlreiche Volksfeste langweilig wird dir sicher nicht. In Szene-Bars, Clubs, Cafés, Biergärten oder Restaurants triffst du dich mit Freunden. Im Sommer locken die Bäder und Seen, im Winter die Pisten. Die Deutschen lieben Fußball, treiben aber auch sonst viel Sport. Στοβορράηθάλασσα,στονότοταβουνά... καιανάμεσάτουςπολλάεκπληκτικάφυσικά, ιστορικάκαιπολιτιστικάαξιοθέατα. Μεβάσητοακαθάριστοεγχώριοπροϊόν, ηγερμανίαείναιημεγαλύτερηευρωπαϊκήοικονομίακαιητέταρτημεγαλύτερη παγκοσμίως. ΗΓερμανίαβρίσκεταιστοκέντροτης Ε ζεστόκαλοκαίρι,χρυσόφθινόπωροκαιχιόνι οτχειμώνα.. ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπερισσότερααπό 30είδηψωμιούκαιπερισσότερεςαπό 130ζυθοποιίες. Τοαυτοκίνητο,ητυπογραφία,τοmp3,η φυσική,ηχημείακαιηιατρική:ηγερμανία είναιηχώρατωνεφευρέσεωνκαιτηςέρευνας.ε Βερολίνο,Αμβούργο,Μόναχο,Στουτγκάρδη:ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπολυάριθμες μητροπόλειςπουπροσφέρουνευχάριστες συνθήκεςδιαβίωσηςκαιεργασίας.ακόμη καιοιμικρέςκαιμεσαίεςπόλειςπροσφέρουνμιαιδιαίτερηατμόσφαιρακαικαλή ποιότηταζωής. ΗΓερμανίαείναιμιαπολυσύνθετηχώρα... καιανοιχτήστουςάλλουςπολιτισμούς.και στονδικόσου. ΗΓερμανίααγαπάτηνπολιτιστικήποικιλία: ζωντανέςσυναυλίες,μουσικάφεστιβάλ όπωςτοwackenopenairήτοrockam Ring,θέατρο,κινηματογράφοςκαιπολυάριθμεςπαραδοσιακέςγιορτές.Σίγουραδεν πρόκειταιναβαρεθείς. Θασυναντιέσαιμετουςφίλουςσουσε στιλάταμπαρ,κλαμπ,καφέ,μπυραρίεςή εστιατόρια. ΟιΓερμανοίλατρεύουντοποδόσφαιροκαι αθλούνταιγενικάπολύ. Τοκαλοκαίριγεμίζουντακολυμβητήριακαι ιολίμνες,τοχειμώναοιορεινέςπίστες.

16 Weltoffen und gastfreundlich Κοσμοπολίτεςκαιφιλόξενοι Entdecke die Deutschen. Und fühl dich zu Hause. Ανακάλυψε τους Γερμανούς. Και νιώσε σαν στο σπίτι σου.

17 Deutsch verstehen und sprechen Die deutsche Sprache ist mit ihren vielen Wörtern und der Grammatik sicher etwas komplex. Doch sie macht Spaß, weil sie so vielfältig und bunt ist. Nicht umsonst haben viele berühmte Dichter, Autoren, Poeten und Musiker ihre Gedanken damit ausgedrückt. Sprachkurse helfen dir, Deutsch zu lernen. Und am besten schaust du dir auch deutsche Filme an und hörst deutsche Popmusik. Am schnellsten lernst du aber Deutsch, wenn du viel mit Kollegen und neuen Freunden sprichst. Deine Heimat in Deutschland Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Deshalb gibt es in den Metropolen große Communities, in denen viele deiner Landsleute ihre Kultur pflegen. Die Deutschen schätzen zudem sehr die ausländische Gastronomie, weshalb es überall beispielsweise spanische, griechische, italienische oder französische Restaurants gibt. So läuft dein Aufenthalt in Deutschland ab 1. Alles beginnt mit einem vorbereitenden Deutschkurs in deinem Heimatland. Denn es ist wichtig, dass du die Sprache schon ein wenig beherrschst, bevor du deine Ausbildung in Deutschland beginnst. 2. Bist du in Deutschland angekommen, kannst du dich erst mal ein wenig an das Land gewöhnen. Im dreimonatigen Praktikum kannst du in die Ausbildung hineinschnuppern und während eines Deutschkurses die deutsche Sprache vertiefen. 3. Gefällt dir dein gewählter Beruf und dein Betrieb, erhälst du einen Ausbildungsvertrag. 4. Im August oder Septmember beginnt dann in der Regel deine dreijährige Ausbildung. 5. In dieser Zeit lernst du weiterhin die Sprache. Ein Ansprechpartner hilft dir, falls du im Betrieb, in der Schule oder im Privatleben Probleme hast. 6. Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung. Καταλαβαίνω και μιλάω γερμανικά Σίγουρα, η γερμανική γλώσσα με τις πολλές λέξεις και τη γραμματική της είναι κάπως περίπλοκη. Ε όμως διασκεδαστική, γιατί είναι τόσο πολύπλευρη και πλούσια. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί διάσημοι ποιητές, συγγραφείς και συνθέτες εξέφρασαν τις σκέψεις τους σ αυτήν. Τα μαθήματα γλώσσας θα σε βοηθήσουν να μάθεις γερμανικά. Ακόμη καλύτερα, μπορείς να βλέπεις γερμανικές ταινίες και να ακούς γερμανική ποπ μουσική. Θα μάθεις όμως γερμανικά γρηγορότερα, αν συνομιλείς πολύ με συναδέλφους και καινούργιους φίλους. Η πατρίδα σου στη Γερμανία Ε χώρα υποδοχής μεταναστών. Για το λόγο αυτό, στις μεγαλουπόλεις υπάρχουν μεγάλες κοινότητες, στις οποίες πολλοί συμπατριώτες σου διατηρούν τον πολιτισμό τους. Ε την ξένη γαστρονομία και, γι αυτό υπάρχουν παντού, για παράδειγμα, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά ή γαλλικά εστιατόρια. Así se desarrollará tu estancia en Alemania 1. Όλα αρχίζουν με έναν προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις λίγο τη γλώσσα, προ - τού ξεκινήσεις την εκπαίδευσή σου στη Γερμανία. 2. Όταν φτάσεις στη Γερμανία, μπορείς να αφιερώ - σεις λίγο χρόνο για να συνηθίσεις τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πρακτικής, μπορείς να πάρεις μια γεύση του εκπαιδευτικού προγράμμα - τος, ενώ μπορείς να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου της γερμανικής γλώσσας παρακολουθώντας έναν κύκλο μαθημάτων γερμανικών. 3. Αν σου αρέσει το επάγγελμα που επέλεξες και η επιχείρησή σου, μπορείς να υπογράψεις μια σύμβαση εκπαίδευσης. 4. Η εκπαίδευση, η οποία διαρκεί τρία χρόνια, ξεκινά κατά κανόνα τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. 5. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συνεχίσεις να μα - θαίνεις τη γλώσσα. Αν αντιμετωπίσεις προβλήματα στην επιχείρηση, στη σχολή ή στην προσωπική σου ζωή, θα σε βοηθήσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας. 6. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση.

18 Förderung durch THE JOB OF MY LIFE Du suchst Zukunft. Finden wir sie gemeinsam! Damit du von The Job of my Life profitieren kannst, müssen zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zuerst melden die Agenturen für Arbeit in Deutschland der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) freie Ausbildungsstellen in ihrer Region. Auf diese Weise hat die ZAV einen deutschlandweiten Überblick. Für diese Stellen sucht die ZAV dann in Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkpartnern in Europa geeignete Kandidaten. Wenn du dich für eine Ausbildung in Deutschland interessierst, kannst du dein Bewerberprofil auch selbst in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit eingeben und dich auf diesem Wege auf freie Ausbildungsstellen bewerben. Informationen zur Nutzung der JOBBÖRSE in verschiedenen Sprachen findest du auf der Seite Wenn du über die JOBBÖRSE oder durch andere Kontakte bereits ein konkretes Ausbildungsplatzangebot in Deutschland selbst gefunden hast, wendest du dich vor deiner Antragstellung für das Förderprogramm telefonisch oder per an die ZAV: Auch wenn du nachweislich schon über solide Kenntnisse der deutschen Sprache verfügst, kannst du dich zunächst telefonisch oder per an die ZAV wenden. Du erhältst dann Informationen darüber, welche Möglichkeiten du für eine Berufsausbildung in Deutschland derzeit hast und wie du dich dafür bewerben kannst. Erst wenn du und dein Ausbildungsbetrieb auf einem der hier genannten Wege zusammengekommen sind, kannst du Fördermittel beantragen. Wann kannst du gefördert werden? Du bist mindestens 18 und höchstens 35 Jahre alt. Du kommst aus einem EU-, einem EWR-Land oder der Schweiz und besitzt das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Du musst Deutsch lernen wollen. Vorteilhaft sind erste Deutschkenntnisse. Du hast deine Schulpflicht erfüllt. Du hast noch keine betriebliche Ausbildung abgeschlossen. Du bist ein offener Mensch. Das bedeutet: Du kannst deinen Alltag selbständig organisieren. Du bist anpassungsfähig. Und du interessierst dich für Deutschland und seine Menschen.

19 Qué necesitas para poder disfrutar del programa? Είσαι τουλάχιστον 18 και το πολύ 35 ετών. Κατάγεσαι από μία από τις χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από την Ελβετία και έχεις το δικαίωματηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνεργαζομένωνστηνε Πρέπει να θέλεις να μάθεις γερμανικά. Είναι πλεονέκτημα να διαθέτεις ήδη κάποιες βασικέςγνώσειςγερμανικών. Έχεις ολοκληρώσει την υποχρεωτική σου εκπαίδευση. Δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμη καμία εκπαίδευση σε επιχείρηση. Είσαι άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό σημαίνει: μπορείς να οργανώσεις αυτόνοματηνκαθημερινότητάσου.ε Γερμανίακαιτουςανθρώπουςτης. ΥποστήριξημέσωτουTHEJOBOFMYLIFE Αναζητάς ένα μέλλον. Ας το βρούμε μαζί! Fragen zum Förderprogramm? Έχεις ερωτήσεις για το πρόγραμμα υποστήριξης; Τηλ: 0228/ Fax: 0228 / ΓιαναεπωφεληθείςαπότοTheJobofmyLife,πρέπεικατ αρχήνναεκπληρώνονταιορισμένες προϋποθέσεις.αρχικά,οιοργανισμοίαπασχόλησηςστηγερμανίαενημερώνουντηνκεντρική ΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ (ZAV)σχετικάμεκενέςθέσειςεκπαίδευσηςστηνπεριοχήτους.Έτσι,ηZAVαποκτάμιαγενική εικόναγιατηνκατάστασησεόλητηγερμανία.στησυνέχεια,ηzavμαζίμετ ο δίκτυοσυνεργατώντηςστηνε εκπαίδευσηστηγερμανία,μπορείςκαιμόνοςσουναδημοσιεύσειςτοπροφίλσουωςυποψήφιος στοjobbörseτηςγερμανικήςομοσπονδιακήςυπηρεσίαςε τοντρόποτηναίτησήσουγιακενέςθέσειςεκπαίδευσης.πληροφορίεςσχετ ικάμετηχρήσητου JOBBÖRSEθαβρειςσεπολλέςγλώσσεςστησελίδαw.arbeitsagentur.de ΣεπερίπτωσηπουέχειςήδηβρειμιασυγκεκριμένηθέσηεκπαίδευσηςστηΓερμανία,είτεμέσω τουjobbörse,είτεμετηβοήθειαάλλωνεπαφών,πριντηναίτησήσουγιατ ο πρόγραμμαυποστήριξης,θαπρέπεινααπευθυνθείςτηλεφωνικάήμέσω στηνzav:ακόμακιανέχειςήδηαποδεδειγμέναάρτιεςγνώσειςτηςγερμανικήςγλώσσας,μπορείςαρχικάναεπικοινωνήσειςτηλεφωνικάήμέσω μετηνzav.ηυπηρεσίααυτήθασεπρομηθεύσειμεπληροφορίεςσχετικά μετιςδυνατότητεςπουέχειςαυτήτηστιγμήόσοναφοράτηνεπαγγελματικήσουεκπαίδευση στηγερμανίακαιπώςμπορείςναυποβάλλειςαίτησηγιαμιατέτοιαθέση.μόνοαπότηστιγμή πουεσύκαιηεπιχείρησηόπουπρόκειταιναεκπαιδευτείςσυναντηθείτεμέσωενόςαπότους παραπάνωαναφερθέντεςτρόπους,μπορείςναυποβάλειςαίτησηχρηματοδότησης.

20 Gib alles. Dann geben wir dir viel dazu. Δώστα όλα. Κι εμείς θα σου δώσουμε ακόμη περισσότερα. Mit dem Erlernen deines Berufs und der Eingewöhnung in einem neuen Land hast du schon viel zu tun. Gut, dass du dir um die Kosten deines Aufenthalts keine Gedanken machen musst. Denn darum kümmern wir uns: Das bekommst du, wenn du eine Ausbildung machst: vorbereitender Deutschkurs in deinem Heimatland Zuschuss zu deinen Reise- und Umzugskosten Sprachkurs in Deutschland zur Vorbereitung auf dein Praktikum zur Ausbildungsvergütung eine zusätzliche finanzielle Unterstützung Begleitung in Schule, Betrieb und Alltag Μετηνεκμάθησητουεπαγγέλματόςσουκαιτηνεξοικείωσησεμιακαινούρ - γιαχώρα,ήδηέχειςπολλάνακάνεις.πάλικαλάπουδεχρειάζεταιναασχοληθείςκαθόλουμεταέξοδατηςπαραμονήςσου.γιατίαυτάταφροντίζουμε εμείς: Όταν κάνεις μια εκπαίδευση, σου παρέχονται τα εξής: προπαρασκευαστικός κύκλος μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου επιδότηση για έξοδα ταξιδιού και μετακόμισης κύκλος μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία στο πλαίσιο της προετοιμασίας γιατηνπρακτικήσου χρηματική υποστήριξη, πρόσθετη της αμοιβής για την εκπαίδευση υποστήριξη στη σχολή, την επιχείρηση και την καθημερινότητα

21 SPRACHKURS IM HERKUNFTSLAND ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ Χ Ώ ΡΑ ΠΡΟ ΈΛΕ UNTERZEICHNUNG DES AUSBILDUNGSVERTRAGS ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ Σ ΎΜΒΑΣΗΣ ΕΊΔΕ BEGINN DER AUSBILDUNG ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ Schritt für Schritt Βήμα προς βήμα BEWERBERAUSWAHL ΕΉ ΥΠΟΨΗΦ ΊΩΝ PRAKTIKUM UND SPRACHKURS IN DEUTSCHLAND ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΊΑ

22 Υποστήριξη από την ZAV ΗΚεντρικήΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ τερικόκαιε Ε μάθεις. (w.zav.de) Υποστήριξη από το EURES ΤοδίκτυοEURES (EuropeanEmploymentServices)είναιέναπανευρωπαϊκόδίκτυο,τοοποίοσυντονίζειηΕ πολύτιμεςπληροφορίεςκαιυποστήριξηστοδρόμοσουπροςτηγερμανία. Ansprechpartner und Informationen Πρόσωπαεπικοινωνίαςκαιπληροφορίες Mach dich schlau! Πληροφορήσου! Unterstützung durch die ZAV Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit hilft dir, deinen Traumjob zu finden und zu erlernen. (www.zav.de) Unterstützung durch Handwerkskammern und andere Die unterschiedlichen Berufe sind in Kammern organisiert. Prüfungsregeln und Ausbildungsinhalte werden durch die Kammern festgelegt und kontrolliert. Υποστήριξη από βιοτεχνικά επιμελητήρια και άλλους φορείς Ταδιάφοραεπαγγέλματακατατάσσονταισεεπιμελητήρια.Οικανονισμοί τωνεξετάσεωνκαιηεκπαιδευτικήύληκαθορίζονταικαιελέγχονταιαπότα επιμελητήρια. Unterstützung durch EURES Das EURES-Netzwerk (European Employment Services) ist ein europaweites Netzwerk, das von der Europäischen Kommission koordiniert wird. Hier findest du wertvolle Informationen und Unterstützung auf deinem Weg nach Deutschland.

23 Mehr Informationen findest du auch hier: Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις επίσης εδώ: berufenet.arbeitsagentur.de/berufe jobboerse.arbeitsagentur.de

24 Herausgeber Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise nur mit Einverständnis des Herausgebers und nur mit Quellenangaben. Februar 2014

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio Magnet Γερμανικά για νέους Portfolio Magnet Portfolio Elke Körner Redaktion: Agnieszka Jurga, Annette Kuppler Layoutkonzeption und Herstellung: Zeynep Kathmann Illustrationen: Monica Fucini, Anikibobo,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) Ομαλά Ρήματα ich (εγώ) du (εσύ) er (αυτός) sie (αυτή) es (αυτό) wir (εμείς) ihr (εσείς) sie (αυτοί/ές/ά) Sie (Εσείς) kommen= έρχομαι, κατάγομαι komme kommst kommt kommt kommt kommen

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

Die kleinen Journalisten

Die kleinen Journalisten Januar Februar März April Mai Juni E1-4o Grundschule Komotinis Ε1-4 ου δημοτικού σχολείου Schuljahr 2012 Σχολ. χρονιά 2012 Unsere deutsche Schülerzeitung Η δικιά μας γερμανική μαθητική εφημερίδα Die kleinen

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες. Bundesagentur für Arbeit

Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες. Bundesagentur für Arbeit Όλες οι υπηρεσίες με μια ματιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Οι υπηρεσίες μας για εργοδότες Bundesagentur für Arbeit ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες, η διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Οδηγός www.diakonie-rwl.de Wegweiser Griechisch-Deutsch Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Griechische Sprichwörter und Redensarten

Griechische Sprichwörter und Redensarten Griechische Sprichwörter und Redensarten Ελληνικές παροιμίες και ιδιωτισμοί Dr. Herbert Lehrke - Oktober 2009 - Version 0.9.5-725 Einträge Email: dr-hl@t-online.de Inhalt und Aufbau: In der ersten Zeile

Διαβάστε περισσότερα

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten 1. Keyword - Recherche die richtigen Suchbegriffe finden 2. Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung wie entscheidet Google wer an welcher

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία περί του Ειδικού Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την "Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερόμενων για περαιτέρω εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα

ΘΕΜΑ : Ευχές - δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν είμαστε αυτό που νομίζουν»

«Δεν είμαστε αυτό που νομίζουν» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ η εφημερίδα που διαβάζεται! ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 158 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ H EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕLLINIKI GNOMI GRIECHISCHE MEINUNG MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART

Ernst Klett Schulbuchverlag, STUTTGART Klassen:7A/7B/7C / Α' Γυµνασίου Για το σχολικό έτος 2012/2013 παρακαλούµε να παραγγείλετε και να αγοράσετε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τα ακόλουθα βιβλία : Τα ελληνικά διδακτικά βιβλία του ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1 Τοποθέτηση Προϊόντων Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Τοποθέτηση Προϊόντων Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Το όνομά μου είναι Λία Γουδουσάκη, είμαι εκπαιδευτικός σύμβουλος τoυ. Ευχαριστώ θερμά to Γ.. για την πρόσκληση / οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.

Το όνομά μου είναι Λία Γουδουσάκη, είμαι εκπαιδευτικός σύμβουλος τoυ. Ευχαριστώ θερμά to Γ.. για την πρόσκληση / οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Καλημέρα σας Το όνομά μου είναι Λία Γουδουσάκη, είμαι εκπαιδευτικός σύμβουλος τoυ ενημερωτικού γραφείου της DAAD στην Αθήνα. Ευχαριστώ θερμά to Γ.. για την πρόσκληση / οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Α Γυμνασίου Θρησκευτικά Ενότητες: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,21,22,24,26,27 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος Εισαγωγή: σελ.9-12 (1,3,4,7,8) Κείμενο: 1) Ραψ.α (στ.1-108)

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια!

Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Vorwort Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια! Καλώς ήλθες στον κόσµο του Ανδρέα και της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων αυτού του βιβλίου, που είναι περίπου στη δική σου ηλικία και θα σου κρατήσουν συντροφιά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα

Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα LANDESGESUNDHEITSAMT BADEN-WÜRTTEMBERG IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART Η μητέρα μου / ο πατέρας μου δεν θυμάται σχεδόν τίποτα Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με την ηλικία ή αποτελεί σημάδι άνοιας; Meine

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17

INDEX. Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis Toumazi 14 Alexandra Matsis 15 Pepy Orphanidou 16 Chrystalleni Sozou 17 INDEX Introduction 4 Austria Susanne Lanzerstorfer 6 Ulrike Rabmer-Koller 7 Angelika Winzig 8 Maria Fellner 9 Anna Maria Hochhauser 10 Tina Reisenbichler 11 Cyprus Lina Ellina 12 Anna Karyda 13 Artemis

Διαβάστε περισσότερα

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA Gassner Gehrer Rachbauer Du bist keine Fremde hier in Kalimera Auf den Spuren griechischer Kulur außerhalb Griechenlands Ξένη δεν είσαι εσύ εδώ στην Καλημέρα Επί τα ίχνη

Διαβάστε περισσότερα

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES ΠAΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - T ΕΜΕΤΕΡΟΝ Η ΠΑΝΑΪΑ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η νίκη των Νέων Δυνάμεων

Εντυπωσιακή η νίκη των Νέων Δυνάμεων Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ.. - ΕΤΟΣ 12ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132 - ΕΔΡΑ DUSSELDORF ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ZEITUNG FUER DIE GRIECHEN

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch für Jugendlic

Deutsch für Jugendlic n s Team Team Deutsch Deuts Deutsch für Jugendlic Γερμανικά για νέους er Doppelseite Team Deutsch Kursbuch 3 Portfolio ISBN 978-3-12-675960-1 B1 Team Deutsch Γερμανικά για νέους Portfolio Elke Körner Anke

Διαβάστε περισσότερα

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG

24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG 24. GRIECHISCHE FILMWOCHE 12. 23.11. 2010 VORTRAGSSAAL DER STADTBIBLIOTHEK IM GASTEIG Anzeige Wir sind ein öffentliches Bildungs-, Kultur- und Begegnungszentrum, das zu Ausstellungen, Lesungen, Konzerten,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald

Sprachkalender neugriechisch 2015. von Jorina Grünewald Sprachkalender neugriechisch 2015 von Jorina Grünewald Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου;

Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Πώς µπορώ να προφυλάξω το παιδί µου; Wie kann ich mein Kind schützen? Eine Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt Griechische Ausgabe

Διαβάστε περισσότερα

www.goneisdsathen.gr

www.goneisdsathen.gr Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ελληνικού τμήματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών Αγαπητοί γονείς, Μαρούσι 6 Αυγούστου 2012 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού τμήματος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστεύω ότι Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει»

«Πιστεύω ότι Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 174 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß

Διαβάστε περισσότερα

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin

zu Lektion Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ zu Lektion 1 Erste Bekanntschaft Stadtplan von Berlin 1. Βρες στο χάρτη του Βερολίνου τα αξιοθέατα που γνώρισες στο Kursbuch σελ. 12. Βρες και το δρόμο όπου μένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11 4. Jahr - Ausgabe 29 MAI - JUNI 2014 Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12 Εκτός της Εκκλησίας δεν έχει σωτηρία; Σελίδα 12 Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ MODALVERBEN können müssen dürfen sollen wollen mögen ich kann muss darf soll will möchte mag du kannst musst darfst sollst willst möchtest magst er/sie/es kann muss darf soll will

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas

τεύχος Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas B τεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Aliki Balser Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ.

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ. GR Power-STEPPER Art.-Nr.: 33367 Αρ. τεμ.: 33367 Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης 01/2010 Hersteller / Κατασκευαστής Firmensitz:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Σελίδα 1 από 9 Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Οδηγία για το Ειδικό Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα για την «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση νέων

Διαβάστε περισσότερα

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A1: Materialien Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 47100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GESCHÄFTSΑΝΒΑΗNUNG GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN FÜR DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή

Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή Σοφία Κούπκε Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση και η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για ανθρώπους µε αναπηρία στην Ελλάδα Μία ποιοτική έρευνα µε ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης Εισαγωγή Ο αποκλεισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou

Ατεύχος. Glossar. Hueber Hellas. zu Kurs- und Arbeitsbuch. Maria Papadopoulou Ατεύχος για το Δημοτικό Glossar zu Kurs- und Arbeitsbuch Maria Papadopoulou Hueber Hellas Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ Προσέρχοµαι να παραλάβω το βραβείο που µού απονέµεται σήµερα µε συγκίνηση και µε επίγνωση της µεγάλης αξίας του, διότι ακριβώς φέρει το όνοµα του αλησµόνητου

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας

V.V. VAKUUM, das: das Machtvakuum [zb. nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten] το κενό εξουσίας V.V. VAGE: a) αµυδρός, -ή, -ό: die vage Hoffnung η αµυδρή ελπίδα sie erinnern sich an dich vage, dunkel ([bzw.:] dunkel, vage) σε θυµούνται αµυδρά, αόριστα Stelios hat nur mehr (nur noch) eine vage (dunkle)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν της εταιρείας SHARP. Προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο της SHARP, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να σιγουρευτείτε ότι αποκομίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν.

Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν. 4. Jahr - Ausgabe 30 JULI - AUGUST 2014 Κατάθλιψη. «Μία ακόμη νόσος του πολιτισμού» Σελίδα 08 Κρυφές χρεώσεις: Πως ταξιδιωτικά γραφεία στο διαδίκτυο τις αεροπορικές τιμές συρρικνώνουν. Σελίδα 07 Μνημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 30 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013 [ Περιεχόμενα ] aktuell κωδ. 3463 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Neue Methoden für Weinbau und -vertrieb Kooperationen zwischen kommunaler Selbstverwaltung und Winzern

Neue Methoden für Weinbau und -vertrieb Kooperationen zwischen kommunaler Selbstverwaltung und Winzern Gemeinde der Heldenstadt Naoussa ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ NAOYΣAΣ Fachkonferenz im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung Συνέδριο στα πλαίσια της ελληνογερµανικής συνέλευσης Neue Methoden für Weinbau und

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα