THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN"

Transcript

1 THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN Ε ΚΑΛΥΤΕ

2 Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ε και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ε μία πρόταση: το THE JOB OF MY LIFE σε συνοδεύει δύο ως τρεισήμισι χρόνια, βήμα προς βήμα, σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον. Vergiss die Grenzen. Und öffne deine Zukunft. Ξέχνα τα σύνορα. Κι αγκάλιασε το μέλλον σου. Betriebe in Deutschland brauchen junge, motivierte Nachwuchskräfte. Das ist deine Chance, einen zukunftsorientierten Beruf zu erlernen. Mit einer erstklassigen Ausbildung, die dir viele Zukunfts- Chancen bietet. Mit einem Aufenthalt in einem weltoffenen Land. Mit vielen neuen Erfahrungen, die dir auf deinem beruflichen Weg weiterhelfen. Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) machen dir ein Angebot: THE JOB OF MY LIFE begleitet dich in zwei bis dreieinhalb Jahren Schritt für Schritt zu einer abgeschlossenen betrieblichen Berufsausbildung. Οι γερμανικές επιχειρήσεις χρειάζονται νέο φιλόδοξο εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας. Έχεις την ευκαι - ρία να μάθεις ένα επάγγελμα προσανατολισμένο στο μέλλον. Με πρώτης τάξης εκπαίδευση, η οποία θα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες για το μέλλον. Με παραμονή σε μια κοσμοπολίτικη χώρα. Με πολλές καινούργιεςεμπειρίες,οιοποίεςθασυμβάλουν περαιτέρωστηνεπαγγελματικήσουπορεία.

3 ERSTKLASSIGES FACH-KNOW-HOW ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ In Deutschland sitzt du nicht nur in der Schule und lernst. Du kannst das Gelernte in einem Betrieb direkt in die Praxis umsetzen, kannst Experten über die Schulter blicken, kannst deine Fähigkeiten immer weiter verbessern. Und das Beste: Du bekommst eine finanzielle Ausbildungsvergütung dafür. ΣτηΓερμανίαδενκάθεσαιμόνοστησχολήκαι μαθαίνεις.μπορείςναεφαρμόζειςτιςγνώσειςπου αποκτάςαπευθείαςστηνπράξησεμιαεπιχείρηση, μπορείςναπαρακολουθείςτουςειδικούςαπό κοντά,μπορείςναβελτιώνειςτιςικανότητέςσου ολοένακαιπερισσότερο.καιτοκαλύτερο:λαμβάνειςχρηματικήαμοιβήγιατηνεκπαίδευσήσου. BERUFLICHE PERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Natürlich hofft Deutschland, dass du bleibst und dein Know-how auch später vor Ort einsetzt. Mit deiner praktischen und fachlichen Ausbildung findest du aber auch in deiner Heimat, in Europa oder weltweit einen Job. Φυσικά,ηΓερμανίαελπίζειότιθαπαραμείνεις καιθαεφαρμόσειςεδώτηντεχνογνωσίασουκαι αργότερα.ωστόσο,μετηνπρακτικήκαιτεχνική σουεκπαίδευσηθαβρειςεπίσηςδουλειάστην πατρίδασου,στηνε στονκόσμο. VIELFÄLTIGE BERUFSWAHL ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ INTENSIVE FÖRDERUNG ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Finde den passenden Job für dich und genieße die beste Ausbildung, die du dir vorstellen kannst. Zum Förderprogramm THE JOB OF MY LIFE gehören Sprachkurse, ein Praktikum in einem Betrieb und finanzielle Unterstützung. Zusätzlich hast du immer Ansprechpartner, die dir bei beruflichen oder persönlichen Fragen zur Seite stehen und dir auch den Kontakt zu anderen aus deinem Land vermitteln. Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει και απόλαυσε την καλύτερη εκπαίδευση που μπορείς να φανταστείς. UMFASSENDE INFORMATION ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤοπρόγραμμαυποστήριξηςTHEJOBOFMYLIFE περιλαμβάνειμαθήματαγλώσσας,πρακτικήάσκησησεμιαεπιχείρησηκαιχρηματικήυποστήριξη. verändert vieles. Informier dich gut im Internet Deine Entscheidung für THE JOB OF MY LIFE Εund durch eine persönliche Beratung. ταοποίασεστηρίζουνσεεπαγγελματικάήπροσωπικάθέματακαισεφέρνουνσεεπαφήμεάλλους συμπατριώτεςσου. ΗαπόφασήσουγιατοTHEJOBOFMYLIFEθα αλλάξειπολλά.ε καιμέσααπόπροσωπικήπαροχήσυμβουλών.

4 Theorie lernst du in der Schule. Τη θεωρία τη μαθαίνεις στη σχολή. In Deutschland lernst du deinen Beruf nicht nur an einer Schule. Vielmehr erhältst du einen Ausbildungsvertrag in einem Betrieb. Dort lernst du ganz praxisnah, was du an Fach-Know-how für deine berufliche Zukunft brauchst. Diese duale Berufsausbildung dauert, je nach Beruf, zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Deine Vorteile Du kannst mit jedem Schulabschluss starten. Du benötigst kein Studium. Du setzt das Gelernte direkt in die Praxis um. Du wirst vielleicht von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Du verdienst Geld. ΣτηΓερμανίαδενμαθαίνειςτοεπάγγελμάσουμόνο στησχολή.αντιθέτως,σουπαρέχεταικαιμιασύμβασηεκπαίδευσηςσεμιαεπιχείρηση.ε στηνπράξηακριβώςό,τιχρειάζεσαιστοπλαίσιοτης εξειδικευμένηςτεχνογνωσίαςγιατοεπαγγελματικό σουμέλλον.αυτήηδιτήεπαγγελματικήεκπαίδευσηδιαρκεί,ανάλογαμετοεπάγγελμα,δύοως τρεισήμισιέτη. Las ventajas que tendrás: Μπορείς να ξεκινήσεις με οποιοδήποτε απολυτήριο. Δεν χρειάζονται σπουδές. Εφαρμόζεις τις γνώσεις που αποκτάς απευθείας στηνπράξη. Ενδέχεται να προσληφθείς από την επιχείρηση όπουεκπαιδεύεσαι. Κερδίζεις χρήματα. Deine Ausbildung im Betrieb In der Regel arbeitest du an drei bis vier Tagen in der Woche im Betrieb. Hier erlernst du die praktischen Handgriffe deines Berufes. Zudem erfährst du, wie sich das Arbeitsleben anfühlt und worauf es im Umgang mit Chef und Kollegen ankommt. Ausbildung in der Berufsschule Zusätzlich besuchst du zwischen acht und zwölf Unterrichtsstunden pro Woche eine Berufsschule. Dort lernst du fachtheoretische Inhalte, die speziell auf deinen Beruf zugeschnitten sind. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel noch die Fächer Deutsch, Politik und Sport. Η εκπαίδευσή σου στην επιχείρηση Εκπαίδευση στη σχολή επαγγελματικής Κατάκανόνα,εργάζεσαιτρειςέωςτέσσερις κατάρτισης ημέρεςτηνεβδομάδασεμιαεπιχείρηση.ε μαθαίνειςτιςπρακτικέςπλευρέςτουεπαγγέλματόςσου.εεπαγγελματικήςκατάρτισης.ε ώρεςδιδασκαλίαςτηνεβδομάδασεμιασχολή επαγγελματικήζωήκαιτιείναισημαντικόόσον αφοράτηνεπαφήσουμετονπροϊστάμενοκαι τουςσυναδέλφουςσου. τηθεωρητικήύλητηςειδικότητας,θέματατα οποίασχετίζονταιάμεσαμετοεπάγγελμάσου. Ε π.χ.γερμανικά,πολιτικήκαιγυμναστική.

5 Erfahrung sammelst du im Betrieb. Την εμπειρία την κερδίζεις στην επιχείρηση. 1. AUSBILDUNGSJAHR 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2. AUSBILDUNGSJAHR 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ZWISCHENPRÜFUNG ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3. AUSBILDUNGSJAHR 3ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ABSCHLUSSPRÜFUNG ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Gute Jobaussichten gutes Gehalt Καλές εργασιακές προοπτικές, καλός μισθός

6 Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Brauchst du ein Vorbild? Michael Schumacher machte eine duale Ausbildung als Kfz- Mechaniker, bevor er Rennfahrer und mehrfacher Formel-1- Weltmeister wurde. Χρειάζεσαιέναπρότυπο;Ο MichaelSchumacherπαρακολούθησεμιαδιπλήεκπαίδευσηως μηχανικόςαυτοκινήτων,προτού γίνειοδηγόςαγώνωνκαιαναδειχτεί πολλέςφορέςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςφόρμουλα1. Αξιοποίησε τις δυνατότητές σου στο μέγιστο. Die Voraussetzungen für deine Ausbildung Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast deine allgemeine Schulpflicht erfüllt und bringst ein gutes Zeugnis mit. Daneben spielt aber auch deine Persönlichkeit eine große Rolle: Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und dich zu engagieren? Bist du teamfähig, zuverlässig, belastbar, leistungsbereit und freundlich? Diese Eigenschaften erwarten deutsche Betriebe von ihren Auszubildenden. Οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευσή σουl Ε σουεκπαίδευσηκαιοιεπιδόσειςσουείναιικανοποιητικές.καιη προσωπικότητάσου,όμως,παίζειεπίσηςσημαντικόρόλο:ε έτοιμοςνααναλάβειςευθύνεςκαινααφοσιωθείς; Έχειςομαδικόπνεύμα,είσαιαξιόπιστος,συνεπής, προσηλωμένοςστουςστόχουςσουκαιφιλικός;αυτά είναιταχαρακτηριστικάπουπεριμένουνοιγερμανικές επιχειρήσειςαπότουςεκπαιδευόμενούςτους. Du verdienst Geld während deiner Ausbildung Wer gut arbeitet und sich einbringt, hat auch das Recht auf eine gute Bezahlung. Deshalb bekommst du während deiner dualen Ausbildung eine Ausbildungsvergütung. Κερδίζεις χρήματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σου Όποιοςεργάζεταιμεσυνέπειακαιαφοσιώνεταιστη δουλειάτου,δικαιούταιεπίσηςμιακαλήανταμοιβή.γιατολόγοαυτό,κατάτηδιάρκειατηςδιπλής εκπαίδευσήςσουθαλαμβάνειςμιααμοιβήγιατην εκπαίδευσήσου.

7 Deine Chance für die Zukunft Wenn du während deiner Ausbildung gute Leistungen gezeigt hast, kann es gut sein, dass dich der Betrieb auch in eine Festanstellung übernimmt. Mit deinem erlernten Know-how kannst du dich aber auch anderswo bewerben. Denn eine deutsche Ausbildung genießt überall ein hohes Ansehen. Du kannst dich auch weiterbilden, beispielsweise den Meister-Brief für deinen Beruf machen. Und mit dem Meister kannst du z. B. auch studieren. Η ευκαιρία σου για το μέλλον Ανκατάτηδιάρκειατηςεκπαίδευσής σουπαρουσιάσειςκαλέςεπιδόσεις, είναιπολύπιθανόηεπιχείρησηνα σουπροσφέρειμόνιμηαπασχόληση. Ωστόσο,μετηντεχνογνωσίαπουθα έχειςαποκτήσει,θαμπορείςνααναζητήσειςδουλειάκαιαλλού.ε δομένοότιηγερμανικήεκπαίδευση χαίρειπαντούιδιαίτερηςεκτίμησης. Μπορείςεπίσηςναμετεκπαιδευτείς καινααποκτήσεις,γιαπαράδειγμα, οτ«πιστοποιητικότεχνικήςεπάρκειας»γιατοεπάγγελμάσου.και μετο «Meister»μπορείςεπίσηςνα σπουδάσεις.

8 Deine Stärken und Interessen zählen. Τα δυνατά σου σημεία και τα ενδιαφέροντά σου μετρούν. Wovon hast du schon immer geträumt? Möchtest du kreativ arbeiten, durch technische Lösungen die Welt verändern oder lieber mit Menschen arbeiten? Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland ist groß, und es sind bestimmt welche für dich dabei. Ganz sicher lernst du während deiner Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule alles, was dich zum Experten auf deinem Gebiet machen wird. Τιονειρευόσουνπάντα;Θέλειςναεργάζεσαι δημιουργικά,νααλλάξειςτονκόσμομέσααπό τεχνικέςλύσειςήμήπωςναεργάζεσαιμεάλλους ανθρώπους;ηποικιλίαεκπαιδευτικώνευκαιριών στηγερμανίαείναιμεγάληκαισίγουραυπάρχουν καιμερικέςγιασένα.σίγουραπάντως,κατάτη διάρκειατηςεκπαίδευσήςσουστηνεπιχείρησηκαι στησχολήεπαγγελματικήςκατάρτισηςθαμάθεις όλαόσαχρειάζεσαιγιαναγίνειςειδικόςστον τομέασου. Wie du dich vorbereitest Die Bewerbungsmappe ist deine Visitenkarte: Das Bewerbungsschreiben, dein Lebenslauf, deine Zeugnisse und das Foto von dir sollen den Betrieb überzeugen. Sage mit deinem Bewerbungsschreiben, warum dich gerade dieser Ausbildungsberuf interessiert. Wirst du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, bereite dich gut darauf vor: Sammle Informationen über den Betrieb, übe im Freundeskreis ein Vorstellungsgespräch und bereite dich auf Fragen zu deinen Interessen, deinen Stärken und Schwächen vor. Viel Glück! Πώς θα προετοιμαστείς Οφάκελοςτηςαίτησηςείναιτοεπαγγελματικόσου «διαβατήριο»:ηεπιχείρησηθαπρέπειναπειστεί απότηναίτησηυποψηφιότητας,τοβιογραφικό σου,ταπτυχίακαιτηφωτογραφίασου.ανάφερε μαζίμετηναίτησήσουγιατίσεενδιαφέρειτο συγκεκριμένοεπάγγελμα. Ανσεπροσκαλέσουνσεσυνέντευξη,προετοιμάσουκαλά:Συγκέντρωσεπληροφορίεςγιατην επιχείρηση,εξασκήσουστησυνέντευξημετους φίλουςσουκαιπροετοιμάσουγιαερωτήσειςσχετικάμεταενδιαφέροντα,ταδυνατάκαιτααδύνατα σημείασου.καλήεπιτυχία!

9 In Deutschland gibt es zurzeit etwa 350 verschiedene Ausbildungsberufe. Gesucht werden Auszubildende vor BERUFENET allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen sowie in den Ballungsräumen rund um Berlin, München, Nürnberg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Hannover. ΣτηΓερμανία,υπάρχουνσήμεραπερίπου350διαφορετικά νομοθετικάκατοχυρωμέναεπαγγέλματαπουδιδάσκονταιστα πλαίσιατουσυστήματοςτηςδιτήςεπαγγελματικήςεκπαίδευσης («Ausbildungsberufe»).Μαθητευόμενοιαναζητούνταικυρίωςστα ομοσπονδιακάκρατίδιατηςβόρειαςρηνανίας-βεστφαλίας,της Βαυαρίας,τηςΒάδης-Βυρτεμβέργης,τηςΚάτωΣαξονίαςκαιτης Έσσης,καθώςκαιστιςαστικέςπεριοχέςγύρωαπότοΒερολίνο, οτμόναχο,τηνιρεμβέργη,τηφρανκφούρτη,τηστουτγκάρδη,το Ντίσελντορφ,τηνΚολωνίακαιτοΑνόβερο. Besonders viele Ausbildungsplätze gibt es: im Handwerk z. B. in der Holzverarbeitung oder im Metallbau in Industrie und Handel im Dienstleistungsbereich Θέσεις εκπαίδευσης υπάρχουν κυρίως: στη βιοτεχνία, π.χ. στην επεξεργασία ξύλου ή τις μεταλλικές κατασκευές Iστη βιομηχανία και το εμπόριο στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Weitere Informationen findest du auf Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ: w.berufenet.arbeitsagentur.de

10 Metallbauer/in Konstruktionstechnik Μεταλλουργός κατασκευών 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Auswahl und Prüfung der Werkzeuge, Verfahren und Werkstoffe Bestimmung und Einstellung der Maschinenwerte Qualitätsmanagementsystem Επιλογή και έλεγχος εργαλείων, διαδικασιών και υλικών Καθορισμός και ρύθμιση τιμών μηχανών Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Während der gesamten Ausbildungszeit Organisation des Betriebs Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Επιχειρησιακή οργάνωση Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Schweißen bzw. Thermische Trennung von Blechen und Profilen Oberflächenschutz Erstellung von Prüfprotokollen und Dokumentation technischer Sachverhalte Συγκόλληση και θερμικός διαχωρισμός ελασμάτων και προφίλ Προστασία επιφανειών Κατάρτιση πρωτοκόλλων ελέγχου και τεκμηρίωση τεχνικών δεδομένων AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Montage hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Bauteile Herstellung von Metall- oder Stahlkonstruktionen Anwendung von Bauzeichnungen Συναρμογή υδραυλικών, πνευματικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων Παραγωγή μεταλλικών και χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή κατασκευαστικών σχεδίων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

11 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Μηχανικός εγκαταστάσεων υγειονομικής τεχνολογίας, τεχνολογίας θέρμανσης και κλιματισμού AUSBILDUNGSJAHR 1ο +2οΕ Planen und Steuern von Arbeitsabläufen Montage von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen Nachhaltige Energie- und Wassernutzungssysteme Σχεδιασμός και έλεγχος εργασιακών διαδικασιών Συναρμογή διατάξεων μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και ασφαλείας Βιώσιμα συστήματα ενέργειας και αξιοποίησης νερού AUSBILDUNGSJAHR 3ο +4οΕ Anwendung von Anlagen- und Systemtechnik Inbetriebnahme, Funktionskontrolle und Instandhaltung versorgungstechnischer Anlagen und Systeme Berücksichtigung bauphysikalischer, bauökologischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen Εφαρμογή τεχνολογίας εγκαταστάσεων και συστημάτων Έναρξη λειτουργίας, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση τεχνικώνεγκαταστάσεωνκαισυστημάτωντροφοδοσίας Συνυπολογισμός φυσικών και οικολογικών συνθηκών κατασκευήςκαιοικονομικώνπαραγόντων plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης

12 Koch/Köchin Μάγειρας 1. AUSBILDUNGSJAHR 1οΕ Zubereitung und Anrichten einfacher Speisen Prüfung von Warenlieferungen und Lagerbeständen Verhalten gegenüber Gästen Ετοιμασία και παρουσίαση απλών πιάτων Έλεγχος παραδόσεων εμπορευμάτων και αποθεμάτων αποθήκης Συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες 2. AUSBILDUNGSJAHR ο2ε Zubereitung von Marinaden, Salaten, Suppen, Teig und Desserts Διαδικασίες παρασκευής για μαρινάδες, σαλάτες, σούπες, ζύμεςκαιεπιδόρπια Während der gesamten Ausbildungszeit Rationale Nutzung der Ressourcen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften Umweltschutzmaßnahmen 3. AUSBILDUNGSJAHR 3οΕ Zubereitung von Fisch- und Fleischgerichten Anlassbezogene Dekoration Παρασκευή πιάτων με ψάρι και κρέας Διακόσμηση ανάλογα με την περίσταση plus Theorie in der Berufsschule συν θεωρία στη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης Λογική αξιοποίηση πόρων Προδιαγραφές ασφάλειας στηνεργασίακαιπρόληψης ατυχημάτων Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

13 Entdecke Deutschland. Und hab Spaß dabei. Ανακάλυψε τη Γερμανία Και πέρασε καλά. HIER LÄSST ES SICH GUT LEBEN. UND BESTENS ARBEITEN. ΩΡΑΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ. ΥΠΕΡΟΧΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ.

14 ΒΕΡΟΛΊΝΟ ΖΙΛΤ ΑΜΒΟΎΡΓΟ ΛΕΙΨΊΑ ΚΟΛΩΝΊΑ ΜΌΝΑΧΟ ΓΚΆΡΜΙΣ-ΠΑΡΤΕΝΚΊΡΧΕΝ

15 Im Norden das Meer, im Süden die Berge und dazwischen viele reizvolle landschaftliche, historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und die viertgrößte der Welt. Deutschland liegt zentral in Europa. Das Klima ist angenehm mit einem milden Frühling, einem heißen Sommer, einem goldenen Herbst und Schnee im Winter. Das Auto, der Buchdruck, mp3, Physik, Chemie und Medizin Deutschland erfindet und erforscht viel. Lass dich von dieser Atmosphäre inspirieren. In Deutschland gibt es über 300 Brotsorten und über 1300 Bier-Brauereien. Berlin, Hamburg, München, Stuttgart in Deutschland gibt es zahlreiche Metropolen, in denen Leben und Arbeiten Spaß macht. Aber auch die kleinen und mittelgroßen Städte bieten viel Flair und Lebensqualität. Deutschland ist ein vielfältiges Land und offen für andere Kulturen. Auch für deine. Deutschland liebt die kulturelle Abwechslung: Live-Konzerte, Musikfestivals wie das Wacken Open Air oder Rock am Ring, Theater, Kino und zahlreiche Volksfeste langweilig wird dir sicher nicht. In Szene-Bars, Clubs, Cafés, Biergärten oder Restaurants triffst du dich mit Freunden. Im Sommer locken die Bäder und Seen, im Winter die Pisten. Die Deutschen lieben Fußball, treiben aber auch sonst viel Sport. Στοβορράηθάλασσα,στονότοταβουνά... καιανάμεσάτουςπολλάεκπληκτικάφυσικά, ιστορικάκαιπολιτιστικάαξιοθέατα. Μεβάσητοακαθάριστοεγχώριοπροϊόν, ηγερμανίαείναιημεγαλύτερηευρωπαϊκήοικονομίακαιητέταρτημεγαλύτερη παγκοσμίως. ΗΓερμανίαβρίσκεταιστοκέντροτης Ε ζεστόκαλοκαίρι,χρυσόφθινόπωροκαιχιόνι οτχειμώνα.. ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπερισσότερααπό 30είδηψωμιούκαιπερισσότερεςαπό 130ζυθοποιίες. Τοαυτοκίνητο,ητυπογραφία,τοmp3,η φυσική,ηχημείακαιηιατρική:ηγερμανία είναιηχώρατωνεφευρέσεωνκαιτηςέρευνας.ε Βερολίνο,Αμβούργο,Μόναχο,Στουτγκάρδη:ΣτηΓερμανίαυπάρχουνπολυάριθμες μητροπόλειςπουπροσφέρουνευχάριστες συνθήκεςδιαβίωσηςκαιεργασίας.ακόμη καιοιμικρέςκαιμεσαίεςπόλειςπροσφέρουνμιαιδιαίτερηατμόσφαιρακαικαλή ποιότηταζωής. ΗΓερμανίαείναιμιαπολυσύνθετηχώρα... καιανοιχτήστουςάλλουςπολιτισμούς.και στονδικόσου. ΗΓερμανίααγαπάτηνπολιτιστικήποικιλία: ζωντανέςσυναυλίες,μουσικάφεστιβάλ όπωςτοwackenopenairήτοrockam Ring,θέατρο,κινηματογράφοςκαιπολυάριθμεςπαραδοσιακέςγιορτές.Σίγουραδεν πρόκειταιναβαρεθείς. Θασυναντιέσαιμετουςφίλουςσουσε στιλάταμπαρ,κλαμπ,καφέ,μπυραρίεςή εστιατόρια. ΟιΓερμανοίλατρεύουντοποδόσφαιροκαι αθλούνταιγενικάπολύ. Τοκαλοκαίριγεμίζουντακολυμβητήριακαι ιολίμνες,τοχειμώναοιορεινέςπίστες.

16 Weltoffen und gastfreundlich Κοσμοπολίτεςκαιφιλόξενοι Entdecke die Deutschen. Und fühl dich zu Hause. Ανακάλυψε τους Γερμανούς. Και νιώσε σαν στο σπίτι σου.

17 Deutsch verstehen und sprechen Die deutsche Sprache ist mit ihren vielen Wörtern und der Grammatik sicher etwas komplex. Doch sie macht Spaß, weil sie so vielfältig und bunt ist. Nicht umsonst haben viele berühmte Dichter, Autoren, Poeten und Musiker ihre Gedanken damit ausgedrückt. Sprachkurse helfen dir, Deutsch zu lernen. Und am besten schaust du dir auch deutsche Filme an und hörst deutsche Popmusik. Am schnellsten lernst du aber Deutsch, wenn du viel mit Kollegen und neuen Freunden sprichst. Deine Heimat in Deutschland Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Deshalb gibt es in den Metropolen große Communities, in denen viele deiner Landsleute ihre Kultur pflegen. Die Deutschen schätzen zudem sehr die ausländische Gastronomie, weshalb es überall beispielsweise spanische, griechische, italienische oder französische Restaurants gibt. So läuft dein Aufenthalt in Deutschland ab 1. Alles beginnt mit einem vorbereitenden Deutschkurs in deinem Heimatland. Denn es ist wichtig, dass du die Sprache schon ein wenig beherrschst, bevor du deine Ausbildung in Deutschland beginnst. 2. Bist du in Deutschland angekommen, kannst du dich erst mal ein wenig an das Land gewöhnen. Im dreimonatigen Praktikum kannst du in die Ausbildung hineinschnuppern und während eines Deutschkurses die deutsche Sprache vertiefen. 3. Gefällt dir dein gewählter Beruf und dein Betrieb, erhälst du einen Ausbildungsvertrag. 4. Im August oder Septmember beginnt dann in der Regel deine dreijährige Ausbildung. 5. In dieser Zeit lernst du weiterhin die Sprache. Ein Ansprechpartner hilft dir, falls du im Betrieb, in der Schule oder im Privatleben Probleme hast. 6. Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung. Καταλαβαίνω και μιλάω γερμανικά Σίγουρα, η γερμανική γλώσσα με τις πολλές λέξεις και τη γραμματική της είναι κάπως περίπλοκη. Ε όμως διασκεδαστική, γιατί είναι τόσο πολύπλευρη και πλούσια. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί διάσημοι ποιητές, συγγραφείς και συνθέτες εξέφρασαν τις σκέψεις τους σ αυτήν. Τα μαθήματα γλώσσας θα σε βοηθήσουν να μάθεις γερμανικά. Ακόμη καλύτερα, μπορείς να βλέπεις γερμανικές ταινίες και να ακούς γερμανική ποπ μουσική. Θα μάθεις όμως γερμανικά γρηγορότερα, αν συνομιλείς πολύ με συναδέλφους και καινούργιους φίλους. Η πατρίδα σου στη Γερμανία Ε χώρα υποδοχής μεταναστών. Για το λόγο αυτό, στις μεγαλουπόλεις υπάρχουν μεγάλες κοινότητες, στις οποίες πολλοί συμπατριώτες σου διατηρούν τον πολιτισμό τους. Ε την ξένη γαστρονομία και, γι αυτό υπάρχουν παντού, για παράδειγμα, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά ή γαλλικά εστιατόρια. Así se desarrollará tu estancia en Alemania 1. Όλα αρχίζουν με έναν προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις λίγο τη γλώσσα, προ - τού ξεκινήσεις την εκπαίδευσή σου στη Γερμανία. 2. Όταν φτάσεις στη Γερμανία, μπορείς να αφιερώ - σεις λίγο χρόνο για να συνηθίσεις τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πρακτικής, μπορείς να πάρεις μια γεύση του εκπαιδευτικού προγράμμα - τος, ενώ μπορείς να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου της γερμανικής γλώσσας παρακολουθώντας έναν κύκλο μαθημάτων γερμανικών. 3. Αν σου αρέσει το επάγγελμα που επέλεξες και η επιχείρησή σου, μπορείς να υπογράψεις μια σύμβαση εκπαίδευσης. 4. Η εκπαίδευση, η οποία διαρκεί τρία χρόνια, ξεκινά κατά κανόνα τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. 5. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συνεχίσεις να μα - θαίνεις τη γλώσσα. Αν αντιμετωπίσεις προβλήματα στην επιχείρηση, στη σχολή ή στην προσωπική σου ζωή, θα σε βοηθήσει ένα πρόσωπο επικοινωνίας. 6. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση.

18 Förderung durch THE JOB OF MY LIFE Du suchst Zukunft. Finden wir sie gemeinsam! Damit du von The Job of my Life profitieren kannst, müssen zunächst bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zuerst melden die Agenturen für Arbeit in Deutschland der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) freie Ausbildungsstellen in ihrer Region. Auf diese Weise hat die ZAV einen deutschlandweiten Überblick. Für diese Stellen sucht die ZAV dann in Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkpartnern in Europa geeignete Kandidaten. Wenn du dich für eine Ausbildung in Deutschland interessierst, kannst du dein Bewerberprofil auch selbst in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit eingeben und dich auf diesem Wege auf freie Ausbildungsstellen bewerben. Informationen zur Nutzung der JOBBÖRSE in verschiedenen Sprachen findest du auf der Seite Wenn du über die JOBBÖRSE oder durch andere Kontakte bereits ein konkretes Ausbildungsplatzangebot in Deutschland selbst gefunden hast, wendest du dich vor deiner Antragstellung für das Förderprogramm telefonisch oder per an die ZAV: Auch wenn du nachweislich schon über solide Kenntnisse der deutschen Sprache verfügst, kannst du dich zunächst telefonisch oder per an die ZAV wenden. Du erhältst dann Informationen darüber, welche Möglichkeiten du für eine Berufsausbildung in Deutschland derzeit hast und wie du dich dafür bewerben kannst. Erst wenn du und dein Ausbildungsbetrieb auf einem der hier genannten Wege zusammengekommen sind, kannst du Fördermittel beantragen. Wann kannst du gefördert werden? Du bist mindestens 18 und höchstens 35 Jahre alt. Du kommst aus einem EU-, einem EWR-Land oder der Schweiz und besitzt das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU. Du musst Deutsch lernen wollen. Vorteilhaft sind erste Deutschkenntnisse. Du hast deine Schulpflicht erfüllt. Du hast noch keine betriebliche Ausbildung abgeschlossen. Du bist ein offener Mensch. Das bedeutet: Du kannst deinen Alltag selbständig organisieren. Du bist anpassungsfähig. Und du interessierst dich für Deutschland und seine Menschen.

19 Qué necesitas para poder disfrutar del programa? Είσαι τουλάχιστον 18 και το πολύ 35 ετών. Κατάγεσαι από μία από τις χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή από την Ελβετία και έχεις το δικαίωματηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνεργαζομένωνστηνε Πρέπει να θέλεις να μάθεις γερμανικά. Είναι πλεονέκτημα να διαθέτεις ήδη κάποιες βασικέςγνώσειςγερμανικών. Έχεις ολοκληρώσει την υποχρεωτική σου εκπαίδευση. Δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμη καμία εκπαίδευση σε επιχείρηση. Είσαι άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό σημαίνει: μπορείς να οργανώσεις αυτόνοματηνκαθημερινότητάσου.ε Γερμανίακαιτουςανθρώπουςτης. ΥποστήριξημέσωτουTHEJOBOFMYLIFE Αναζητάς ένα μέλλον. Ας το βρούμε μαζί! Fragen zum Förderprogramm? Έχεις ερωτήσεις για το πρόγραμμα υποστήριξης; Τηλ: 0228/ Fax: 0228 / ΓιαναεπωφεληθείςαπότοTheJobofmyLife,πρέπεικατ αρχήνναεκπληρώνονταιορισμένες προϋποθέσεις.αρχικά,οιοργανισμοίαπασχόλησηςστηγερμανίαενημερώνουντηνκεντρική ΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ (ZAV)σχετικάμεκενέςθέσειςεκπαίδευσηςστηνπεριοχήτους.Έτσι,ηZAVαποκτάμιαγενική εικόναγιατηνκατάστασησεόλητηγερμανία.στησυνέχεια,ηzavμαζίμετ ο δίκτυοσυνεργατώντηςστηνε εκπαίδευσηστηγερμανία,μπορείςκαιμόνοςσουναδημοσιεύσειςτοπροφίλσουωςυποψήφιος στοjobbörseτηςγερμανικήςομοσπονδιακήςυπηρεσίαςε τοντρόποτηναίτησήσουγιακενέςθέσειςεκπαίδευσης.πληροφορίεςσχετ ικάμετηχρήσητου JOBBÖRSEθαβρειςσεπολλέςγλώσσεςστησελίδαw.arbeitsagentur.de ΣεπερίπτωσηπουέχειςήδηβρειμιασυγκεκριμένηθέσηεκπαίδευσηςστηΓερμανία,είτεμέσω τουjobbörse,είτεμετηβοήθειαάλλωνεπαφών,πριντηναίτησήσουγιατ ο πρόγραμμαυποστήριξης,θαπρέπεινααπευθυνθείςτηλεφωνικάήμέσω στηνzav:ακόμακιανέχειςήδηαποδεδειγμέναάρτιεςγνώσειςτηςγερμανικήςγλώσσας,μπορείςαρχικάναεπικοινωνήσειςτηλεφωνικάήμέσω μετηνzav.ηυπηρεσίααυτήθασεπρομηθεύσειμεπληροφορίεςσχετικά μετιςδυνατότητεςπουέχειςαυτήτηστιγμήόσοναφοράτηνεπαγγελματικήσουεκπαίδευση στηγερμανίακαιπώςμπορείςναυποβάλλειςαίτησηγιαμιατέτοιαθέση.μόνοαπότηστιγμή πουεσύκαιηεπιχείρησηόπουπρόκειταιναεκπαιδευτείςσυναντηθείτεμέσωενόςαπότους παραπάνωαναφερθέντεςτρόπους,μπορείςναυποβάλειςαίτησηχρηματοδότησης.

20 Gib alles. Dann geben wir dir viel dazu. Δώστα όλα. Κι εμείς θα σου δώσουμε ακόμη περισσότερα. Mit dem Erlernen deines Berufs und der Eingewöhnung in einem neuen Land hast du schon viel zu tun. Gut, dass du dir um die Kosten deines Aufenthalts keine Gedanken machen musst. Denn darum kümmern wir uns: Das bekommst du, wenn du eine Ausbildung machst: vorbereitender Deutschkurs in deinem Heimatland Zuschuss zu deinen Reise- und Umzugskosten Sprachkurs in Deutschland zur Vorbereitung auf dein Praktikum zur Ausbildungsvergütung eine zusätzliche finanzielle Unterstützung Begleitung in Schule, Betrieb und Alltag Μετηνεκμάθησητουεπαγγέλματόςσουκαιτηνεξοικείωσησεμιακαινούρ - γιαχώρα,ήδηέχειςπολλάνακάνεις.πάλικαλάπουδεχρειάζεταιναασχοληθείςκαθόλουμεταέξοδατηςπαραμονήςσου.γιατίαυτάταφροντίζουμε εμείς: Όταν κάνεις μια εκπαίδευση, σου παρέχονται τα εξής: προπαρασκευαστικός κύκλος μαθημάτων γερμανικών στην πατρίδα σου επιδότηση για έξοδα ταξιδιού και μετακόμισης κύκλος μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία στο πλαίσιο της προετοιμασίας γιατηνπρακτικήσου χρηματική υποστήριξη, πρόσθετη της αμοιβής για την εκπαίδευση υποστήριξη στη σχολή, την επιχείρηση και την καθημερινότητα

21 SPRACHKURS IM HERKUNFTSLAND ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ Χ Ώ ΡΑ ΠΡΟ ΈΛΕ UNTERZEICHNUNG DES AUSBILDUNGSVERTRAGS ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ Σ ΎΜΒΑΣΗΣ ΕΊΔΕ BEGINN DER AUSBILDUNG ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΊΔΕ Schritt für Schritt Βήμα προς βήμα BEWERBERAUSWAHL ΕΉ ΥΠΟΨΗΦ ΊΩΝ PRAKTIKUM UND SPRACHKURS IN DEUTSCHLAND ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΜΑΘ ΉΜΑΤΑ ΓΛ Ώ ΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΊΑ

22 Υποστήριξη από την ZAV ΗΚεντρικήΥπηρεσίαTοποθέτησηςΕ τερικόκαιε Ε μάθεις. (w.zav.de) Υποστήριξη από το EURES ΤοδίκτυοEURES (EuropeanEmploymentServices)είναιέναπανευρωπαϊκόδίκτυο,τοοποίοσυντονίζειηΕ πολύτιμεςπληροφορίεςκαιυποστήριξηστοδρόμοσουπροςτηγερμανία. Ansprechpartner und Informationen Πρόσωπαεπικοινωνίαςκαιπληροφορίες Mach dich schlau! Πληροφορήσου! Unterstützung durch die ZAV Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit hilft dir, deinen Traumjob zu finden und zu erlernen. (www.zav.de) Unterstützung durch Handwerkskammern und andere Die unterschiedlichen Berufe sind in Kammern organisiert. Prüfungsregeln und Ausbildungsinhalte werden durch die Kammern festgelegt und kontrolliert. Υποστήριξη από βιοτεχνικά επιμελητήρια και άλλους φορείς Ταδιάφοραεπαγγέλματακατατάσσονταισεεπιμελητήρια.Οικανονισμοί τωνεξετάσεωνκαιηεκπαιδευτικήύληκαθορίζονταικαιελέγχονταιαπότα επιμελητήρια. Unterstützung durch EURES Das EURES-Netzwerk (European Employment Services) ist ein europaweites Netzwerk, das von der Europäischen Kommission koordiniert wird. Hier findest du wertvolle Informationen und Unterstützung auf deinem Weg nach Deutschland.

23 Mehr Informationen findest du auch hier: Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις επίσης εδώ: berufenet.arbeitsagentur.de/berufe jobboerse.arbeitsagentur.de

24 Herausgeber Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch auszugsweise nur mit Einverständnis des Herausgebers und nur mit Quellenangaben. Februar 2014

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Vergiss

Διαβάστε περισσότερα

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία

THE JOB OF MY LIFE. Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία THE JOB OF MY LIFE Duale Berufsausbildung in Deutschland Διπλή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία AUSBILDUNG MIT BESTEN ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch

KAUSA. Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες. Deutsch-Griechisch KAUSA Fachglossar Betriebliche Ausbildung Ειδικό εκπαιδευτικό λεξικό για επιχειρηματίες Deutsch-Griechisch JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση Ιωάννα Χαρδαλούπα Καθηγήτρια Γερµανικών Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 33 34 Zertifikat B1 Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, Τώρα που προετοιμάζεσαι για τις εξετάσεις Zertifikat B1, το βιβλίο αυτό που κρατάς στα χέρια σου θα συμβάλει καθοριστικά στο να πετύχεις το στόχο σου.

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten, Kultur und Sport Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR

táäâü~üå mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR mëóåüáëåüé=_éä~ëíìåöéå=áå=çéê=déñ ÜêÇìåÖëÄÉìêíÉáäìåÖ rãëéíòìåö=ìåç=_é~êäéáíìåöëëí~åç=äéá=çéê cáêã~= J pfc^=q~öìåö=l=iéåöñìêí NMKMVKOMNR a~íìãw=mokmvkomnr bêëíéääíw=ck_~ìäélc^pá råíéêåéüãéåëîçêëíéääìåö

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά Komm, Teil 2 lies mir vor! Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Οδηγός ανάγνωσης για τους γονείς με παιδιά ηλικίας από τριών ετών

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 District 28, Chapter A608 29-06-2015 Friedrich Schiller e.v. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Το καλοκαίρι ξεκίνησε και οι περισσότεροι απο εµάς έχουν κάνει τα σχέδια τους για τις καλοκαιρινές διακοπές και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus, dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen

Διαβάστε περισσότερα

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld 30.06.2013 Ενημερωτικό υλικό για τα θέματα Επίδομα Ανεργίας ΙΙ (ALG II) / Κοινωνικό Επίδομα 30.06.2013 Inhaltsverzeichnis

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon V Martin Holtermann Basiswortschatz Platon Zur Vorbereitung auf das Graecum Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio

Magnet. Γερμανικά για νέους. Portfolio Magnet Γερμανικά για νέους Portfolio Magnet Portfolio Elke Körner Redaktion: Agnieszka Jurga, Annette Kuppler Layoutkonzeption und Herstellung: Zeynep Kathmann Illustrationen: Monica Fucini, Anikibobo,

Διαβάστε περισσότερα

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς»

«Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς» Η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή του γραπτού λόγου. ΡΕΒΒΕΚΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, Med, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT PRÜFUNGSORDNUNG ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Prüfungsordnung

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ (1838-1920) ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ (1838-1920) ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Α ΕΞΑΜΗΝO) Ομαλά Ρήματα ich (εγώ) du (εσύ) er (αυτός) sie (αυτή) es (αυτό) wir (εμείς) ihr (εσείς) sie (αυτοί/ές/ά) Sie (Εσείς) kommen= έρχομαι, κατάγομαι komme kommst kommt kommt kommt kommen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Die Prüfungen des Goethe-Instituts

Die Prüfungen des Goethe-Instituts Die Prüfungen des Goethe-Instituts ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOETHE-INSTITUT Prüfungsordnung Stand: Januar 2012 Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2012 Prüfungsordnung des Goethe-Instituts e. V. Κανονισμός εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Ενημερωτικό υλικό για τα θέματα Επίδομα Ανεργίας ΙΙ (ALG II) / Κοινωνικό Επίδομα

Διαβάστε περισσότερα

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU C1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Οδηγός www.diakonie-rwl.de Wegweiser Griechisch-Deutsch Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

Die kleinen Journalisten

Die kleinen Journalisten Januar Februar März April Mai Juni E1-4o Grundschule Komotinis Ε1-4 ου δημοτικού σχολείου Schuljahr 2012 Σχολ. χρονιά 2012 Unsere deutsche Schülerzeitung Η δικιά μας γερμανική μαθητική εφημερίδα Die kleinen

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα