Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1"

Transcript

1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN προβλέπει χαρακτηριστικά επίδοσης για "παράθυρα και εξωτερικές πόρτες χωρίς χαρακτηριστικά σχετικά με την πυροπροστασία και τις διαρροές καπνού". Το πεδίο εφαρμογής περιγράφεται στο σημείο 1. Στο πρότυπο EN καθορίζονται "τα χαρακτηριστικά επίδοσης του προϊόντος ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής και ισχύουν για παράθυρα (συμπερ. παράθυρα οροφής, παράθυρα οροφής με προστασία έναντι εξωτερικής πυρκαγιάς και μπαλκονόπορτες), εξωτερικές πόρτες (συμπερ. γυάλινες πόρτες χωρίς πλαίσιο, πόρτες διαφυγής, πόρτες εξόδου κινδύνου) και κατασκευές που προκύπτουν από συνδυασμό των δύο προηγούμενων". Η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου EN λήγει την Από αυτή την ημερομηνία και εφεξής πρέπει υποχρεωτικά όλα τα παράθυρα και οι πόρτες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του EN , να φέρουν τη σήμανση CE εφόσον διατίθενται στην αγορά. Κατ' εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επαρκεί μια απλουστευμένη διαδικασία απόκτησης της σήμανσης CE, εάν το δομικό προϊόν δεν αποτελεί μέρος μαζικής παραγωγής αλλά κατασκευάζεται μεμονωμένα ή σε μικρό αριθμό Σύμφωνα με τη νομοθεσία η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή από εκείνον που πουλά το προϊόν στον τελικό πελάτη (έμπορο); Σύμφωνα με το παράρτημα ZA.3 ("Σήμανση CE και τοποθέτηση ετικέτας") η τοποθέτηση της σήμανσης CE "αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου και εγκατεστημένου εντός του ΕΟΧ αντιπροσώπου του". Σύμφωνα με την οδηγία περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών/ του νόμου περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών κατασκευαστής θεωρείται όποιος κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά ένα δομικό προϊόν. Επειδή η οδηγία περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών/ ο νόμος περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών θεωρεί το δομικό προϊόν ως "μονάδα έτοιμη για εγκατάσταση", κατασκευαστής μπορεί να θεωρηθεί και μια επιχείρηση συναρμολόγησης, εφόσον αυτή παράγει κάποιο δομικό στοιχείο, στο οποίο προσαρμόζονται εξαρτήματα διαφορετικών προμηθευτών. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί μια επιχείρηση συναρμολόγησης να είναι υπεύθυνη για τη σήμανση CE Αρκεί η διατήρηση των εγγράφων για πέντε χρόνια; Σύμφωνα με το σημείο του EN πρέπει το "σύνολο των εκθέσεων δοκιμών ενός προϊόντος" να διατηρείται από τον κατασκευαστή "καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του προϊόντος και για πέντε τουλάχιστον χρόνια μετά την κατασκευή του". Συνήθως μία Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 1 από 7

2 πενταετία δεν επαρκεί, οπότε ενδείκνυται η διατήρηση των εγγράφων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (10 χρόνια;) προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα υπεράσπισης του κατασκευαστή. Στο πρότυπο EN δεν αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα διατήρησης των εγγράφων του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο. Ωστόσο τα έγγραφα του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο ενδέχεται να πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για όσο διάστημα προβλέπεται για τις εκθέσεις δοκιμών, ενώ ενδείκνυται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (10 χρόνια) προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα υπεράσπισης του κατασκευαστή Επιτρέπεται μετά την η πώληση από τον κατασκευαστή στον έμπορο ενός παραθύρου χωρίς σήμα CE; Από την η σήμανση CE για τα παράθυρα είναι υποχρεωτική. Προς το παρόν, εάν ένας κατασκευαστής πουλήσει σε έναν έμπορο ένα παράθυρο, αυτός μπορεί να το διαθέσει στην αγορά. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας το παράθυρο θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών/ το νόμο περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών Ποιος ελέγχει τη σήμανση CE; Σύμφωνα με το 13 του BauPG απαγορεύεται η κυκλοφορία δομικών προϊόντων που φέρουν σήμανση από μη αναγνωρισμένη αρχή. Η "σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αρμόδια ή εντεταλμένη από την τοπική κυβέρνηση αρχή" μπορεί να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των δομικών προϊόντων, να ακυρώνει ή να καταργεί τη σήμανσή τους, σε περίπτωση που έχει γίνει με μη προσήκοντα τρόπο. Το παράδειγμα της Βαυαρίας: Στη Βαυαρία ως "αρμόδιες αρχές" ορίζονται βάσει του 11 του Οικοδομικού Κανονισμού (ZustVBau) της "οι περιφερειακές διοικητικές αρχές και σε περίπτωση που το δομικό προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο στον τομέα των κατασκευών, οι δήμοι, στους οποίους σύμφωνα με το 5 έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα της κατώτατης ιεραρχικά κρατικής επιθεώρησης δομικών κατασκευών. Οι αρμοδιότητες των μεγάλων δήμων προκύπτουν από το σχετικό κανονισμό για τις αρμοδιότητες των μεγάλων δήμων. Το παράδειγμα της Βάδης-Βυτεμβέργης: Στη Βάδη-Βυτεμβέργη οι "αρμόδιες αρχές" ορίζονται από τον Οικοδομικό κανονισμό του κρατιδίου (LBO-BW). Καθ ύλην αρμόδια είναι κατά βάση η κατώτατη αρχή οικοδομικού δικαίου. Κατώτατες αρχές οικοδομικού δικαίου είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, 46 παρ. 2 LBO-BW Ποιοι είναι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ελέγχου; Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για τον έλεγχο, την επιτήρηση και την πιστοποίηση των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το νόμο περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, των εναρμονισμένων προτύπων και των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων βάσει της οδηγίας περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών αναρτώνται στον κατάλογο του συστήματος πληροφόρησης NANDO (κατάλογος των κοινοποιημένων οργανισμών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα). Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 2 από 7

3 Πληροφορίες παρέχονται επίσης και από το DIBt. Το DIBt διαθέτει κατάλογο των κοινοποιημένων οργανισμών ελέγχου, επιτήρησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το νόμο περί προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και τους οικοδομικούς κανονισμούς των κρατιδίων Ποια η διαφορά μεταξύ των κανονισμών που αφορούν την παραγωγή ξύλινων ή συνθετικών προϊόντων; Το EN ισχύει ανεξαρτήτως υλικού. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία διαφορά Η εσφαλμένη σήμανση CE οδηγεί πάντα στο συμπέρασμα ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό; Η ορθή σήμανση CE προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία (δημοσίου δικαίου) για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών και θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός από τις αξιώσεις σχετικά με πιθανά ελαττώματα (αστικού δικαίου). Ιδιαίτερα η αστική ευθύνη καθορίζεται βάσει δικαστικών αποφάσεων Μπορεί να συμφωνηθεί με τον εργολάβο η απουσία της σήμανσης CE, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη; Συμφωνίες, κατά παράβαση μιας νομοθετικής απαγόρευσης (απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ενός προϊόντος που υπόκειται σε υποχρεωτική σήμανση χωρίς τη σήμανση CE) δεν επιτρέπονται. Εφόσον η κατασκευή ενός προϊόντος είναι εσφαλμένη από το εργοστάσιο, εγείρεται το ερώτημα εάν τελικά υπάρχει δυνατότητα διάθεσής του στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το οικοδομικό δίκαιο Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ειδικών κατασκευών κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, εφόσον για αυτού του είδους τις κατασκευές δεν προβλέπεται έκθεση αρχικής δοκιμής τύπου; "Ειδικές κατασκευές κατόπιν παραγγελίας" μπορούν να παραχθούν, πρέπει όμως να υποβάλλονται σε (ειδικά προσαρμοσμένη) αρχική δοκιμή τύπου Στο σήμα CE αναγράφεται η επωνυμία του κατασκευαστή. Οι έμποροι συχνά δεν θέλουν να φέρουν ευθύνη για προϊόντα που δεν παράγουν οι ίδιοι. Ποιες πιθανότητες υπάρχουν να μην αναφέρεται ο κατασκευαστής; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην αναφέρεται ο κατασκευαστής. Η αναγραφή του κατασκευαστή εξυπηρετεί στον εντοπισμό του προϊόντος Ποιοι δείκτες επίδοσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στις άλλες χώρες; Οι δείκτες επίδοσης που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά σε άλλες χώρες εξαρτώνται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία οικοδομικού δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες θα καταχωρηθούν τους επόμενους μήνες. Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 3 από 7

4 1.13. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν τα πιστοποιητικά των παροχέων συστημάτων για τη σήμανση CE; Τα πρότυπα προϊόντων δεν κάνουν καμία αναφορά σε αυτό το θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των παροχέων συστημάτων ανατρέξτε στο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών "Guidance Paper M". Σύμφωνα με αυτό ο μεταποιητής έχει τη δυνατότητα χρήσης των αποτελεσμάτων ελέγχου των παροχέων συστημάτων με την ένδειξη"cascading ITT" (διαδοχική μεταφορά των αποτελεσμάτων των δοκιμών) υπό τις εξής προϋποθέσεις: Χρήση των ίδιων εξαρτημάτων Ο παροχέας συστήματος διαθέτει οδηγίες επεξεργασίας. Ο μεταποιητής είναι υπεύθυνος για τη σωστή επεξεργασία και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων. Ο μεταποιητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες επεξεργασίας του παροχέα συστήματος κατά τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο. 2. Σήμανση 2.1. Ποια υποχρεωτικά χαρακτηριστικά πρέπει να αναγράφονται με δείκτες επίδοσης στη Γερμανία; Οι δείκτες επίδοσης πρέπει να αναγράφονται εφόσον στο (εθνικό) οικοδομικό δίκαιο θεσπίζονται οι απαιτήσεις των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών βάσει του Παραρτήματος ΖΑ ενός προτύπου ΕΝ. Σε περίπτωση που το οικοδομικό δίκαιο θεσπίζει (συμπληρωματικές) απαιτήσεις πρέπει να καθοριστούν επίπεδα κατηγοριοποίησης/επίδοσης για τη σήμανση CE. Στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύεται η χρήση της επιλογής ΜΚΑ (μη καθορισμένη απόδοση). Το (εθνικό) οικοδομικό δίκαιο της Γερμανίας παραδείγματος χάρη ορίζει με το νόμο για την εξοικονόμηση ενέργειας (EnEV) τις απαιτήσεις για το συντελεστή θερμοπερατότητας και την ανεμοπερατότητα Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης, π.χ. εσφαλμένης σήμανσης με το σήμα CE; Το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ υποχρεούται να μεριμνά για την ορθή χρήση της σήμανσης CE. Σε περίπτωση που η σήμανση τοποθετηθεί παρατύπως, το προϊόν πρέπει να αποσυρθεί αμέσως από την αγορά ή να περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία. 3. Κατασκευές και ειδικές κατασκευές: 3.1. Οι ειδικές κατασκευές όπως π.χ. οι ανασυρόμενες-συρόμενες πόρτες είναι απαραίτητο να έχουν σήμα CE; Και οι ανασυρόμενες-συρόμενες πόρτες εμπίπτουν στο EN και πρέπει αντίστοιχα να φέρουν σήμανση CE. Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 4 από 7

5 3.2. Τι εννoούμε όταν λέμε οικογένεια προϊόντων; Μια οικογένεια προϊόντων αποτελείται από προϊόντα όμοιων χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με το σημείο του EN για λόγους ελέγχου μπορούν "τα παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες να ομαδοποιηθούν σε οικογένειες προϊόντων θεωρώντας ως δεδομένο ότι το επιλεγμένο χαρακτηριστικό είναι όμοιο για όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες της συγκεκριμένης οικογένειας προϊόντων". Σύμφωνα με το EN ένα προϊόν μπορεί να ανήκει σε διαφορετικές οικογένειες προϊόντων ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Εάν παραδείγματος χάρη το "επιλεγμένο χαρακτηριστικό" ενός περιστρεφόμενου σε οριζόντιο άξονα παραθύρου δεν ταυτίζεται με αυτό ενός παραθύρου τύπου IV 68, παύει η ομαδοποίηση σε μια οικογένεια προϊόντων. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι πρέπει να διενεργηθούν και για το περιστρεφόμενο παράθυρο σε οριζόντιο άξονα και για το παράθυρο τύπου IV Απαγορεύεται πλέον η παραγωγή κατασκευών μεγάλων διαστάσεων; Οι κατασκευές μεγάλων διαστάσεων επιτρέπονται. Για να μπορέσουν όμως οι κατασκευές μεγάλων διαστάσεων να διατίθενται στην αγορά πρέπει να υποβάλλονται σε μία (ειδικά προσαρμοσμένη) αρχική δοκιμή τύπου ή να φέρουν σήμα CE Πρέπει οι κατασκευαστές συνθετικών παραθύρων να τοποθετούν σήμανση στα προϊόντα τους; Σε ό,τι αφορά τα συνθετικά παράθυρα δεν ισχύει κάποια ιδιαιτερότητα. Και αυτά πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επίσης και στον τομέα των συνθετικών παραθύρων δραστηριοποιούνται παροχείς συστημάτων. Το EN ισχύει ανεξαρτήτως υλικού Κάθε σύστημα με μηχανισμούς κουφώματος πρέπει να ελέγχεται χωριστά ή αρκεί η σήμανση CE του κατασκευαστή του μηχανισμού; Το EN ισχύει και για τους "μηχανισμούς κουφωμάτων, εφόσον υπάρχουν". Το Παράρτημα Α περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ χαρακτηριστικών και δομικών στοιχείων. Για την αντικατάσταση των μηχανισμών κουφωμάτων ισχύει: "Σε περίπτωση που υπάρχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά σύμφωνα με τα πρότυπα για τους μηχανισμούς κουφωμάτων, που αποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών κουφωμάτων αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των μηχανισμών που αντικαταστάθηκαν (προσαρμόστηκαν κατά την αρχική δοκιμή τύπου) δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη του ελέγχου". Οι παροχείς συστημάτων προσφέρουν ποικίλες λύσεις Ποιες αποκλίσεις σε σχέση με την ελεγμένη κατασκευή επιτρέπονται και από πότε και μετά απαιτούνται νέοι έλεγχοι; Αποκλίσεις σε σχέση με το ελεγμένο προϊόν είναι επιτρεπτές και επαφίονται στο πεδίο ευθύνης του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής πρέπει να μεριμνήσει ώστε η αντικατάσταση των εξαρτημάτων καθώς και η μετατροπή της κατασκευής και των διαστάσεων να μην επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά επίδοσης. Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 5 από 7

6 3.7. Πρέπει οι ξυλουργοί που επεξεργάζονται οι ίδιοι ακατέργαστα υλικά για πόρτες εισόδου να τοποθετούν το σήμα CE στα προϊόντα τους; Κάθε κατασκευαστής - ακόμη και ο ξυλουργός που επεξεργάζεται ακατέργαστα υλικά - είναι υπεύθυνος για τη σήμανση CE του προϊόντος του. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για πόρτες εισόδου από κόντρα πλακέ ισχύουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις σήμανσης CE (εκθέσεις αρχικής δοκιμής τύπου, έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο, εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής κ.λπ.) 3.8. Από πότε θα είναι απαραίτητη η σήμανση CE και για τις εσωτερικές πόρτες; Το εφαρμοστέο πρότυπο προϊόντος για τις εσωτερικές πόρτες (χωρίς απαιτήσεις για πυροπροστασία και προστασία από διαρροές καπνού) είναι το πρότυπο προϊόντος , το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει ως προσχέδιο. Η σήμανση CE για τις εσωτερικές πόρτες θα είναι υποχρεωτική μετά την παρέλευση της περιόδου συνύπαρξης του προτύπου EN Ποια θα είναι η ακριβής ημερομηνία δεν μπορεί να καθοριστεί προς το παρόν. 4. Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο 4.1. Είναι υποχρεωτική η σύνταξη εγχειριδίου συντήρησης και επισκευής; Στο σημείο 6 του EN ορίζεται "σε ποια σημεία" ο κατασκευαστής οφείλει να δίνει στοιχεία. Μεταξύ άλλων πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, την ορθή χρήση καθώς και υποδείξεις για την ασφάλεια κατά τη χρήση Πρέπει ο έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο να τεκμηριώνεται χωριστά για κάθε κατεργαζόμενο τεμάχιο; Οι απαιτήσεις για τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο ορίζονται στο σημείο 7.3 του EN Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, το σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο πρέπει "να αποτελείται από διαδικασίες, τακτικές επιθεωρήσεις, ερωτήματα και/ή αξιολογήσεις και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του σε σχέση με τον έλεγχο των πρώτων υλών και των λοιπών υλικών ή δομικών στοιχείων, του εξοπλισμού, της διαδικασίας παραγωγής και του προϊόντος". Το σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο "πρέπει να είναι κατάλληλο για τον τύπο και τη διαδικασία της παραγωγής, π.χ. μέγεθος παρτίδας παραγωγής, τύπος του προϊόντος". Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι στο αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται κάθε κατεργαζόμενο τεμάχιο. Ωστόσο πρέπει να διενεργούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις, η συχνότητα των οποίων καθορίζεται παραδείγματος χάρην βάσει του μεγέθους της παρτίδας, και τα αποτελέσματά τους πρέπει να τεκμηριώνονται. Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 6 από 7

7 5. Η λύση της VBH 5.1. Ποιο είναι το κόστος, σε περίπτωση που κάποιος κατασκευαστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις εκθέσεις αρχικής δοκιμής τύπου της VBH; Εάν ένας κατασκευαστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την αρχική δοκιμή τύπου της VBH, χρεώνονται έξοδα παράστασης. Χρεώνονται μόνο τέλη επεξεργασίας για κάθε έγγραφο και μάλιστα εφάπαξ. Δεν επιβάλλονται δικαιώματα εκμετάλλευσης! Για την πρώτη καταχώρηση επιβάλλεται εφάπαξ τέλος εγγραφής ύψους Το πρώτο πιστοποιητικό με όλα τα έγγραφα κοστίζει 200, το δεύτερο ανέρχεται στο ποσό των 100 και κάθε επόμενο 70 έκαστο. Για τροποποιήσεις ενός πιστοποιητικού ή για την παράταση της ισχύος του (μετά τα 3 χρόνια) το προβλεπόμενο κόστος είναι 40. Η ισχύς των εγγράφων διαρκεί 3 χρόνια. 6. Πρόσοψη 6.1. Στο πλαίσιο της σήμανσης CE για κρεμαστές προσόψεις, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο εναλλακτικός μηχανισμός σύνδεσης κολώναςτραβέρσας ενός ανταγωνιστή, ο οποίος επίσης διαθέτει νόμιμη έγκριση, κατ' απόκλιση από τον εκάστοτε έλεγχο συστήματος του κατασκευαστή; Το πρότυπο προϊόντος που εφαρμόζεται για τις κρεμαστές προσόψεις είναι το EN Ελέγχεται ολόκληρη η κρεμαστή πρόσοψη. Τα εξαρτήματα της κρεμαστής πρόσοψης δεν είναι απαραίτητο να φέρουν ξεχωριστή σήμανση και ετικέτα. Σε περίπτωση που γίνουν μετατροπές στο προϊόν, είναι στο πεδίο ευθύνης του κατασκευαστή να αποφασίσει εάν είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω ελέγχων. Σε περίπτωση που τα βασικά στοιχεία της κατασκευής δεν υποστούν μεταβολές, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι για αλλαγές μικρού εύρους δεν είναι αναγκαίος ο συμπληρωματικός έλεγχος. Σύμφωνα με το οικοδομικό δίκαιο ο μηχανισμός σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριμένος. Σας συνιστούμε να αποσαφηνίσετε κάτι τέτοιο με τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει διενεργήσει τους ελέγχους για την πρόσοψη Μπορεί ένας κατασκευαστής, που χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής τύπου ενός παροχέα συστήματος, να χρησιμοποιήσει τα εξαρτήματα (π. χ. μηχανισμούς σύνδεσης κολώνας/σταυρωτούς), τα οποία δεν ελέγχθηκαν από αυτόν τον παροχέα; Κατ' αρχήν ο κατασκευαστής μπορεί να διενεργήσει την αρχική δοκιμή τύπου ενός προϊόντος, το οποίο αποτελείται από εξαρτήματα διαφορετικών προμηθευτών. Εφόσον ένας κατασκευαστής επιθυμεί να ανατρέξει σε ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα (δοκιμή με διαδοχική χρήση των αποτελεσμάτων της αρχικής δοκιμής τύπου (Cascading)), δεσμεύεται με τους όρους της αντίστοιχης συμφωνίας Cascading. Πρέπει να εξετάσει, κατά πόσο η συμφωνία αποκλείει ή όχι τη χρήση δομικών στοιχείων "αγνώστων κατασκευαστών". Τελ. ενημέρωση: Fragenkatalog CE_gr.doc Σελίδα 7 από 7

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα