Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα"

Transcript

1 Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: , Fax: , Mob: mailto: Η ενημέρωση βασίζεται στις πληροφορίες που υπήρχαν διαθέσιμες έως την ημερομηνία σύνταξής της. Ως εκ τούτου έχει μόνο πληροφοριακή αξία, χωρίς να αποκλείονται παροράματα. Η αναδημοσίευση όλου του κειμένου ή μέρους αυτού επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της "ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε." και κατόπιν γραπτής αναφοράς στην πηγή "http://www.plessio.gr/". Κατόπιν έγκρισης της "ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε." επιτρέπεται η αναδημοσίευση από τον "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

2 Εισαγωγικά Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της αναμενόμενης επίθεσης από προϊόντα διαφόρων τρίτων χωρών (π.χ. Κίνα, Ινδία), έπρεπε να επιβληθεί ένας τρόπος ελέγχου της αγοράς, με βάση -κυρίως- την ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγίες ώστε τα διάφορα υλικά να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα εντός των ορίων της, αρκεί να πληρούν κάποιες βασικές απαιτήσεις. Αυτές διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Τα προϊόντα που ακολουθούν τις οδηγίες αυτές επισημαίνονται με το σήμα CE και είναι ελεύθερα να κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη μέλη. H Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/06/ΕΟΚ για τα δομικά υλικά Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες "Νέας Προσέγγισης" (στις οποίες ανήκει η 89/06 για τα δομικά υλικά) είναι κοινή τεχνική νομοθεσία των κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχει τους εξής βασικούς στόχους: Άρση τεχνικών εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων Κοινές διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων Ασφάλεια, Υγιεινή και Ποιότητα Προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/06/ΕΟΚ αφορά τα δομικά υλικά (ανάμεσα στα οποία τα εξωτερικά κουφώματα και παντζούρια-ρολά) και θεσπίζει τα γενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να φέρουν τη σήμανση CE (βεβαίωση πιστότητας ΕΚ) προκειμένου να διακινούνται ελεύθερα: Μηχανική αντοχή και ευστάθεια Πυρασφάλεια Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Τα παραπάνω πρέπει -κατά κανόνα- να είναι πιστοποιημένα από ένα διαπιστευμένο και ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να δηλώνονται στον χρήστη. Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα από

3 Σήμανση "CE" (CE = Communauté Européenne = Ευρωπαϊκή Κοινότητα = ΕΚ) Η σήμανση CE δεν είναι σήμα ποιότητας, αλλά συμμόρφωσης προς τα τεχνικά πρότυπα οδηγίες που έχει θέσει η Ε.Ε. για τους κατασκευαστές. Πρακτικά η σήμανση CE σημαίνει ότι κάθε προϊόν (π.χ. κούφωμα) έχει ελεγχθεί ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένη μέθοδο. Έχει δηλαδή "διαβατήριο" για την πώληση-διακίνησή του σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο και τα χαρακτηριστικά "στοιχεία" του είναι τέτοια που να το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο και συγκρίσιμο. Εντός της επικράτειας του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να διακινούνται στην αγορά, χωρίς τη σήμανση CE, προϊόντα που απαιτείται να την έχουν. Για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ε.Ε., απαιτούνται ενιαίες διαδικασίες και κανόνες για τον έλεγχο και τη σήμανση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (hen) των προϊόντων, τα οποία κάνουν αναφορά στα υποστηρικτικά ευρωπαϊκά πρότυπα (sen) ελέγχων και διαβάθμισης (για μεθόδους δοκιμών-υπολογισμών). Χρησιμοποιούνται έξι (6) Συστήματα Βεβαίωσης της Πιστότητας (AoC Attestation of Conformity) για τη σήμανση CE: Διαδικασίες βεβαίωσης της πιστότητας Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας (AoC) (για ΚΦ) (για ΠΝ-ΡΛ) Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC) Π Π Π Π Π Π Έλεγχος δειγμάτων που λήφθηκαν από το εργοστάσιο από τον κατασκευαστή σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δοκιμής Π Π Π Π Αρχική Δοκιμή Τύπου (ΙΤΤ) ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του FPC ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του FPC ΚΟ ΚΟ ΚΟ Επιθεώρηση των δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από το εργοστάσιο, από το εμπόριο ή από το εργοτάξιο. Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 2 από ΚΟ Π = Παραγωγός, ΚΟ = Κοινοποιημένος Οργανισμός Για τα εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου, παράθυρα στέγης χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού) η σήμανση CE γίνεται με βάση το Σύστημα 3. Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT) γίνονται από Κοινοποιημένους Οργανισμούς. Για τα εξώφυλλα κουφωμάτων (εξωτερικές περσίδες, ρολά, ανοιγόμενα παντζούρια με φυλλαράκι ή ταμπλάδες και τα συρόμενα παντζούρια) η σήμανση CE γίνεται με βάση το Σύστημα 4. Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κατασκευαστή του προϊόντος και δεν απαιτείται εμπλοκή Κοινοποιημένων Οργανισμών. Ο Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC) για οποιοδήποτε σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας (AoC) εφαρμόζεται με ευθύνη του Κατασκευαστή (εσωτερικός έλεγχος). Η σήμανση CE δεν δίνεται από κάποια ευρωπαϊκή ή εθνική υπηρεσία ή φορέα. Ουσιαστικά αποτελεί την επίσημη διαβεβαίωση του Παραγωγού (ή του Κατασκευαστή) ενός προϊόντος ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών με αυτό τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων. Για να καταλάβουμε καλύτερα το διαχωρισμό ανάμεσα στις έννοιες Παραγωγός και Κατασκευαστής, σημειώνουμε ότι:. Παραγωγός θεωρείται ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός προϊόντος, με σκοπό τη διακίνησή του στην ευρωπαϊκή αγορά. 2. Κατασκευαστής θεωρείται ο οργανισμός που ασχολείται με τη διαδικασία που απαιτείται για την κατασκευή του προϊόντος.

4 Ο Παραγωγός και ο Κατασκευαστής στα ξύλινα κουφώματα είναι συνήθως ο ίδιος οργανισμός. Πότε όμως δεν είναι ο ίδιος; Ως παράδειγμα ας εξετάσουμε τα κουφώματα αλουμινίου, όπου πολλές φορές (ίσως τις περισσότερες) Παραγωγός και Κατασκευαστής είναι διαφορετικοί οργανισμοί:. Παραγωγός είναι οι εταιρείες που παράγουν τα profil αλουμινίου (διέλασης) και σχεδιάζουν το προϊόν. 2. Κατασκευαστής είναι αυτός που προμηθεύεται από τους Παραγωγούς τα διάφορα είδη που απαρτίζουν το κούφωμα (π.χ. profil, μηχανισμούς, υαλώσεις κ.ο.κ.), κατασκευάζει το τελικό κούφωμα που θα τοποθετηθεί στο έργο και έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος του. Σημειώνεται ότι τα επιμέρους είδη που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος πρέπει να έχουν σημανθεί με CE σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα (όταν υπάρχουν). Ο Παραγωγός και ο Κατασκευαστής, για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος του με τις απαιτήσεις της σήμανσης CE, οφείλουν:. Να έχουν Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC - Factory Production Control), κάτι αρκετά εύκολο να προσαρμοστούν όσοι διαθέτουν ISO 900 (για την παραγωγική τους διαδικασία και τις υπόλοιπες βασικές απαιτήσεις του FPC). 2. Να κάνουν Αρχικές Δόκιμες Τύπου (ITT - Initial Type Testing), οι οποίες: a. Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και προσδιορίζουν την αληθινή του επίδοση. b. Γίνονται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, βάσει συγκεκριμένων προτύπων (π.χ. EN 435- για εξωτερικά παράθυρα-μπαλκονόπορτες, EN 3659 για παντζούρια και ρολά). c. Καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των επιδόσεων, οι οποίες δηλώνονται από τους παραγωγούς. g. Μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε εργαστήριο δοκιμών χώρας της Ε.Ε., από τη στιγμή που οι διαδικασίες πιστοποίησης είναι κοινές. Συνήθως τις Αρχικές Δόκιμες Τύπου τις κάνει ο Παραγωγός σε Κοινοποιημένο Οργανισμό. Για λόγους διαφάνειας, είθισται οι Αρχικές Δόκιμες Τύπου να γίνονται στις εγκαταστάσεις του Κοινοποιημένου Οργανισμού, χρησιμοποιώντας το δικό του εξοπλισμό και δικό του προσωπικό. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους (π.χ. μεγάλο δείγμα που δε μπορεί να μεταφερθεί, πολύ υψηλό κόστος μεταφοράς) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Παραγωγού, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οι βασικότερες είναι:. Να είναι ελεγμένες οι εγκαταστάσεις του Παραγωγού. 2. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός να αναλαμβάνει την ευθύνη των αποτελεσμάτων. 3. Να διεξάγει τις δοκιμές με δικό του προσωπικό (ή με την επίβλεψή του). Στην Ελλάδα ο μόνος Κοινοποιημένος Οργανισμός (NB 2002) για Αρχικές Δοκιμές Τύπου σε κουφώματα είναι ο Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ. (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου). Όταν ο Παραγωγός και ο Κατασκευαστής είναι διαφορετικοί οργανισμοί, τα αποτελέσματα των δοκιμών ITT μπορούν να μεταβιβασθούν στους Κατασκευαστές ("Cascading ITT") υπό συγκεκριμένους όρους. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι:. Ο Κατασκευαστής να έχει γραπτή συμφωνία με τον Παραγωγό, η οποία να του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των Αρχικών Δοκιμών Τύπου. 2. Ο Παραγωγός να έχει προμηθεύσει με πλήρεις οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης τον Κατασκευαστή. 3. Ο Κατασκευαστής να μπορεί να αποδείξει ότι το τελικό προϊόν που κατασκευάζει αποτελείται από τα ίδια είδη και συναρμολογείται με τον ίδιο τρόπο όπως και το δείγμα που ελέγχθηκε (FPC). Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 3 από

5 Μέθοδοι σήμανσης CE για κουφώματα, σύμφωνα με το Σύστημα Βεβαίωσης της Πιστότητας (AoC) 3 CE με δυνατότητα ITT από Κατασκευαστή ITT από Συνεργάτη με κοινή χρήση (Shared) ITT από Παραγωγό με μεταβίβαση (Cascading) Συνεργάτης Παραγωγός ζητά ITT ζητά ITT Κοινοποιημένος Οργανισμός εκτελεί ITT Κοινοποιημένος Οργανισμός εκτελεί ITT Συνεργάτης ιδιοκτήτης αποτελεσμάτων ΙΤΤ Παραγωγός ιδιοκτήτης αποτελεσμάτων ΙΤΤ Αρχικές Δόκιμες Τύπου (ITT) + Κατασκευαστής ζητά ITT Κατασκευαστής Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ΙΤΤ του Συνεργάτη Κατασκευαστής χρησιμοποιεί ΙΤΤ του Παραγωγού Κοινοποιημένος Οργανισμός εκτελεί ITT Κοινοποιημένος Οργανισμός ελέγχει ότι το προϊόν είναι ίδιο Γραπτή συμφωνία μεταξύ Παραγωγού & Κατασκευαστή Οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης του Παραγωγού προς τον Κατασκευαστή Συναρμολόγηση Κατασκευαστή όπως Παραγωγού Κατασκευαστής Κατασκευαστής Κατασκευαστής ιδιοκτήτης αποτελεσμάτων ΙΤΤ ιδιοκτήτης αποτελεσμάτων ΙΤΤ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ΙΤΤ του Παραγωγού + Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) = Σήμανση CE Έργο του Κατασκευαστή Ο Κατασκευαστής έχει την ευθύνη της σήμανσης του προϊόντος & των δηλώσεων απόδοσης Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι ο Κατασκευαστής έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος του με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ανεξάρτητα εάν το σχεδίασε ο ίδιος, εφόσον το προϊόν διατίθεται στην αγορά με τη σήμανση CE που αυτός τοποθετεί. Ωστόσο, σε περίπτωση αστοχίας εξαιτίας ανεπαρκών οδηγιών από μέρους του Παραγωγού, οι αρχές θα μπορούσαν να επικαλεστούν υπευθυνότητά του. Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 4 από

6 Η σήμανση CE για τα εξωτερικά κουφώματα (συμμόρφωση στις νόρμες και τις πιστοποιήσεις) Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/06/ΕΟΚ για τα δομικά υλικά (την οποία στην Ελλάδα εναρμονίζει το ΠΔ 334/94) : A. Είναι υποχρεωτική η σήμανση CE στα εξώφυλλα κουφωμάτων (παντζούρια-ρολά, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής) από τις 2 Απριλίου Η σήμανση CE για παντζούρια και ρολά, βασίζεται στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΛΟΤ) EN 3659 ("Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας"). Η μοναδική απαίτηση ελέγχου που προβλέπεται από το πρότυπο θεωρεί βασική μια μόνο επίδοση για τη σήμανση με CE: την αντίσταση στην ανεμοπίεση. Η επίδοση των προϊόντων πρέπει να καθοριστεί με βάση τη μεθοδολογίας δοκιμής που περιγράφεται στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΛΟΤ) EN 932 "Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεμοπίεση -Μέθοδοι δοκιμών". Οι Αρχικές Δόκιμες Τύπου (ITT) για τον προσδιορισμό της απόδοσης δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε Κοινοποιημένο Οργανισμό. Παράλληλα όμως, δεν προβλέπεται η δυνατότητα της μεταβίβασης των αποτελεσμάτων των Αρχικών Δοκιμών Τύπου (Cascading ITT). B. Είναι υποχρεωτική η σήμανση CE (βεβαίωση πιστότητας ΕΚ) στα κουφώματα (ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής) από την η Φεβρουαρίου 200. Η σήμανση CE για εξωτερικά κουφώματα βασίζεται στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΛΟΤ) EN 435- ("παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες εισόδου, παράθυρα στέγης χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού"). Οι Αρχικές Δόκιμες Τύπου (ITT) για τον προσδιορισμό της απόδοσης είναι απαραίτητο να γίνουν σε Κοινοποιημένο Οργανισμό. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αποδόσεις που το εξωτερικό κούφωμα πρέπει να εξασφαλίζει, προκειμένου να είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα το εξωτερικό κούφωμα πρέπει να εξασφαλίζει χαμηλότερο συντελεστή θερμικής μετάδοσης ("U W " ή "U ΥΑ " σύμφωνα με K.EN.A.K.) από αυτόν που είναι ο μέγιστος επιτρεπτός για την κλιματική ζώνη στην οποία θα τοποθετηθεί. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να εμφανίζεται στη σήμανση CE. Προτού δούμε ποιες είναι οι υποχρεωτικές δοκιμές για τον προσδιορισμό της απόδοσης, ας δούμε κάποια δείγματα (δοκίμια) που προτείνεται να χρησιμοποιούντα ανά τυπολογία κουφώματος: Πίνακας (πληροφοριακής αξίας) δείγματος ανά τυπολογία κουφώματος Τυπολογία κουφώματος Σταθερό Μονόφυλλο ανοιγόμενο (προς τα μέσα ή έξω) Μονόφυλλο Ανοιγόμενο & Ανακλινόμενο Μονόφυλλο Ανακλινόμενο Ανοιγόμενο (προς τα μέσα ή έξω) με δύο ή περισσότερα φύλλα Συρόμενο οριζόντια με ένα/δύο φύλλα Συρόμενο οριζόντια & Ανακλινόμενο με ένα/δύο φύλλα (τύπου VW) Συρόμενο κατακόρυφα με ένα/δύο φύλλα Περιστρεφόμενο σε κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα Αναδιπλούμενο Αντιπροσωπευτικό δείγμα (το δυσμενέστερο) Μονόφυλλο Ανοιγόμενο & Ανακλινόμενο Ανοιγόμενο προς τα μέσα με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φύλλων Δίφυλλο Συρόμενο οριζόντια Δίφυλλο Συρόμενο οριζόντια & Ανακλινόμενο (τύπου VW) Δίφυλλο Συρόμενο κατακόρυφα Περιστρεφόμενο σε κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα Αναδιπλούμενο με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φύλλων Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 5 από

7 Απριλλί Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ελέγχων για προσδιορισμό χαρακτηριστικών εξωτερικών κουφωμάτων που προβλέπονται από το ΕΝ 435 (εκτός παραθύρων οροφής), είναι: Χαρακτηριστικά Πρότυπο για διαβάθμιση επίδοσης Πρότυπο μεθόδου δοκιμής Τύπος δοκιμής Αντοχή σε φορτίο 4.2 ΕΝ 220 ΕΝ 22 Καταστροφική ανέμου (Ανεμοπίεση) 4.5 Υδατοστεγανότητα ΕΝ 2208 ΕΝ 027 Μη Καταστροφική Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 6 από Αρ. δοκι μών Μέγεθος δοκιμίου Δεν Δεν 4.6 Επικίνδυνες ουσίες Όπως ορίζεται από τους κανονισμούς 4.7 Αντοχή σε κρούση EN 3049 EN 3049 Καταστροφική ή Φέρουσα ικανότητα διατάξεων ασφαλείας Ακουστική επίδοση (R W ) (Ηχομόνωση) Συντελεστής Θερμικής Μετάδοσης ("U W "-"U D ") (Θερμομόνωση) Κατώτατη τιμή EN ISO 77- Δηλωμένη επίδοση 4.4 Αεροπερατότητα EN Δυνάμεις χειρισμού EN 35 EN 948 EN 4609 Μη Καταστροφική Δεν Δεν Μη Καταστροφική Βλέπε EN ISO 40-3 EN 435/ - ή Υπολογισμός - συνημμένο B με βάση πίνακα EN ISO 077-: 2000 Πίνακας F. EN ISO 077- EN ISO 077- & EN ISO EN ISO EN ISO EN 026 EN Υπολογισμός με βάση πίνακα Υπολογισμός Μη Καταστροφική Μη Καταστροφική Μη Καταστροφική ΠΑΡ: Δεν ΜΠΑ: min περ. 0,9m x 2,0m ΠΑΡ:,23(±25%)m x,48(-25%)m ΜΠΑ:,23(±25%)m x 2,8(±25%)m ή ΠΑΡ:,48(+25%)m x 2,8(±25%)m ΜΠΑ: 2,(±25%)m x 2,8(±25%)m ΠΑΡ:,23(±25%)m x,48(-25%)m ΜΠΑ:,23(±25%)m x 2,8(±25%)m ή ΠΑΡ:,48(+25%)m x 2,8(±25%)m ΜΠΑ: 2,(±25%)m x 2,8(±25%)m Δεν Δεν Εύρος ισχύος επιδόσεων -00% των διαστάσεων πλάτους & ύψους του δοκιμίου -00% έως +50% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου > της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου -00% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου Βλέπε EN 435/ - συνημμένο B ΠΑΡ: Όλες οι διαστάσεις ΜΠΑ: Με λάστιχο σε 4 πλευρές: -00% έως +50% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου. Με λάστιχο σε 3 πλευρές: -00% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου. ΠΑΡ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου 2,3m 2 ΜΠΑ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου 3,6m 2 ΠΑΡ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου >2,3m 2 ΜΠΑ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου >3,6m 2 ΠΑΡ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου 2,3m 2 ΜΠΑ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου 3,6m 2 ΠΑΡ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου >2,3m 2 ΜΠΑ: συνολική επιφάνεια δοκιμίου >3,6m 2 ΠΑΡ: -00% έως +50% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου ΜΠΑ: Με λάστιχο σε 4 πλευρές: -00% έως +50% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου. Με λάστιχο σε 3 πλευρές: -00% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου. -00% της συνολικής επιφάνειας του δοκιμίου

8 Οι διαβαθμίσεις αποδόσεων των ελέγχων για τα βασικότερα από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά είναι: Χαρακτηριστικά Διαβάθμιση / τιμή Αντοχή σε φορτίο ανέμου Πίεση δοκιμής P (Pa) Αντοχή σε φορτίο ανέμου Κάμψη πλαισίου Υδατοστεγανότητα Μη προστατευμένο (A) Πίεση δοκιμής (Pa) Υδατοστεγανότητα 4.5 Προστατευμένο (B) Πίεση δοκιμής (Pa) Ακουστική επίδοση Δείκτης Ηχομόνωσης R W (C; C tr ) (db) Συντελεστής Θερμικής Μετάδοσης (Θερμομόνωση) "U W " (W/m 2 K) Αεροπερατότητα Μέγιστη Πίεση δοκιμής (Pa) Αεροπερατότητα αναφορά σε 00 Pa [m 3 /(h x m 2 ) ή m 3 /(h x m)] Εxxx (400) (800) (200) (600) (2000) (>2000) A ( /50) B ( /200) C ( /300) A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A Εxxx (0) (50) (00) (50) (200) (250) (300) (450) (600) (>600) B 2B 3B 4B 5B 6B 7B (0) (50) (00) (50) (200) (250) (300) (50) (50 ή 2,50) 2 (300) Δηλωμένη τιμή Δηλωμένη τιμή 3 (600) 4 (600) (27 ή 6,75) (9 ή 2,25) (3 ή 0,75) Οι τιμές σε παρένθεση είναι πληροφοριακές Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 7 από

9 Κάθε κούφωμα το οποίο έχει σήμανση CE συνοδεύεται από μια ετικέτα, στην οποία περιλαμβάνονται: a. Τo λογότυπο CE (εμφανές, ανεξίτηλο, ευανάγνωστο). b. Το έτος κατοχύρωσης της σήμανσης CE. c. Ο κωδικός του προϊόντος. d. Η επωνυμία του κατασκευαστή. e. Κατάλογος των ιδιοτήτων οι οποίες έχουν μετρηθεί, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναγραφή των αποτελεσμάτων (NPD - No Performance Determined). Σημειώνεται ότι οι βασικές υποχρεωτικές ιδιότητες (που έχουν ελεγχθεί κατά τις Αρχικές Δόκιμες Τύπου - ITT) είναι απαραίτητο να δηλώνονται στη σήμανση CE, αλλά όχι και οι επιδόσεις τους (δυνατότητα σήμανσης "NPD"). Απαραίτητο να δηλώνονται οι επιδόσεις είναι μόνο για τις ιδιότητες που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία της χώρας που διακινούνται (π.χ. για την Ελλάδα η θερμομόνωση, λόγω ορίου απαίτησης συντελεστή θερμικής μετάδοσης υαλοστασίου "U W " ανά κλιματική ζώνη). Είναι αυτονόητο ότι συνήθως οι μη υποχρεωτικές δηλώσεις επιδόσεων δεν αναγράφονται όταν δεν είναι (συγκριτικά) αρκετά καλές. Όπως γίνεται κατανοητό, η σήμανση με CE και οι αποδόσεις των εξωτερικών κουφωμάτων που αναγράφονται σε αυτή είναι πολύ βασικές παράμετροι επιλογής. Η επιλογή των εξωτερικών κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή και να υποστηρίζεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα-οδηγίες. Ο μελετητής του έργου καλό θα ήταν να θέτει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να απευθύνεται σε εταιρείες που μπορούν να τις καλύψουν, δίνοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. στη σήμανση CE). Παράδειγμα σήμανσης CE σε παράθυρο Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 8 από

10 Η "Οδηγία 2002/9/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων" (EPBD - Energy Performance of Buildings ), ο Νόμος 366/2008 "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων " και το Σχέδιο "Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων" (KENAK). A. Η "Οδηγία 2002/9/ΕΚ" (6/2/2002) εκδόθηκε με βασικό στόχο τη " βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες ". Ουσιαστικά, με δεδομένο ότι στην Ε.Ε. ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου το 40% της συνολικής ζήτησης ενέργειας, με την Οδηγία αυτή επιδιώκεται η μείωση των απαιτήσεων κατανάλωσης ενέργειας από τις συνήθεις χρήσεις στα κτίρια (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμός κ.ο.κ.). Απώτερος σκοπός είναι η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 σχετική η Οδηγία 93/76/ΕΟΚ), μέσω ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό καθορίζεται το γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης, οι βασικές αρχές που πρέπει να ισχύουν και διάφορες απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η ανάγκη έκδοσης "Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου". B. Ο "Νόμος 366/2008"(9/05/2008) "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων " εναρμονίζει την Οδηγία 2002/9 και τη μεταφέρει στην εθνική μας νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η εναρμόνιση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. μέχρι τις 04/0/2006. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Ιανουάριο του Ο Νόμος κατά την ψήφισή του (και για να μπορέσει να εφαρμοστεί), μεταξύ άλλων προβλέπει :. Τη δημιουργία "Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων" (ΚΕΝΑΚ), που θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο υπολογισμού και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 2. Την έκδοση "Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου" (η μεθοδολογία, τα επιτρεπτά όρια, η κατάταξη σε κατηγορίες κ.ο.κ., θα καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ) για: i. Νέα κτίρια. ii. iii. Κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά. Κτίρια που πωλούνται ή μισθώνονται, με επιφάνεια άνω των 50 m 2 (ανεξαρτήτως παλαιότητας). 3. Τη δημιουργία "Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών", οι οποίοι θα επιθεωρούν και πιστοποιούν την ενεργειακή ταξινόμηση των κτιρίων. Ο ΚΕΝΑΚ, αν και με βάση το Νόμο 366 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ψήφισή του (άρα στις 9//2008), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου-Απριλίου Για τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίων, ανάμεσα σε πολλές παραμέτρους που χρειάζονται, απαιτείται ο Συντελεστής Θερμικής Διαπερατότητας των Ανοιγμάτων (Υαλοστασίων) U ΥΑ (Wm -2 K - ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής που προμηθεύει (με πιστοποιητικό) η εταιρεία παραγωγής ή εμπορίας των υαλοστασίων, διαφορετικά θα λαμβάνεται από πίνακα (κατά προσέγγιση, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό για την τελική πιστοποίηση). Μεταξύ άλλων, στον ΚΕΝΑΚ θα περιλαμβάνονται οι μέγιστες τιμές Συντελεστών Θερμικής Διαπερατότητας Ανοιγμάτων (Υαλοστασίων) ανά κλιματική ζώνη (βλ. πίνακα ), κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κλάδο μας. Οι συντελεστές θερμικής διαπερατότητας που αναγράφονται στο προσχέδιο του ΚΕΝΑΚ (βλ. πίνακα 2), σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπων του ΥΠ.ΑΝ., αναμένεται να γίνουν αυστηρότεροι (χαμηλότεροι, άρα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας). Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 9 από

11 Πίνακας : Κλιματικές Ζώνες Ελλάδας Πίνακας 2: Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμικής διαπερατότητας ανοιγμάτων για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας (προσχέδιο ΚΕΝΑΚ) Ανοίγματα (Υαλοστάσια) Κλιματική Ζώνη Συντελεστής U ΥΑ (Wm -2 K - ) Α' U ΥΑ 3,8 Β' U ΥΑ 3,2 Γ' U ΥΑ 2,8 Δ' U ΥΑ 2,8 Για καλύτερη κατανόηση σημειώνεται ότι ο συντελεστής "U" περιγράφει την ποσότητα θερμότητας ενός δομικού στοιχείου που διέρχεται από αυτό. Ο συντελεστής "U ΥΑ " [W/(m 2 ºK)] εκφράζει τον ρυθμό απώλειας θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο ανοίγματος, για θερμοκρασιακή διαφορά ενός βαθμού Κέλβιν/Κελσίου ( ο K/C) μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όσο πιο μικρός ο "U ΥΑ ", τόσο μικρότερες οι συνολικές θερμικές απώλειες του κουφώματος (άρα πιο θερμομονωτικό). Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα 0 από

12 Παράδειγμα κατανόησης - πρακτική σημασία Στην Ελλάδα, τα περισσότερα εξωτερικά κουφώματα, λόγω παλαιότητας των κατασκευών, έχουν άγνωστες επιδόσεις θερμομόνωσης (και όχι μόνο). Στο προσχέδιο του Κ.ΕΝ.Α.Κ., προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν πίνακες (πολύ απλοποιημένοι προφανώς για λόγους ευχρηστίας) με συντελεστές θερμοπερατότητας ανοιγμάτων "U ΥΑ ", ανάλογα με το υλικό κατασκευής και την υάλωση του κουφώματος. Αυτοί ποικίλουν, στη χειρότερη περίπτωση από U ΥΑ =6,42 Wm -2 K - (απλό κούφωμα αλουμινίου με μονό τζάμι 3mm), έως U ΥΑ =,82 Wm -2 K - για την καλύτερη περίπτωση (ξύλινο κούφωμα με διπλή υάλωση "6mm χαμηλής εκπομπής / διάκενο 2 mm με αέριο Krypton / 3mm απλό). Μια τέτοια περίπτωση όμως είναι καθαρά θεωρητική και πρακτικά δε συναντάται ποτέ στα παλαιά κουφώματα. Προκειμένου να υπολογίσουμε λοιπόν την εξοικονόμηση ενέργειας από αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και μόνο, ας κάνουμε κάποιες απλοποιημένες παραδοχές:. Ας θεωρήσουμε ως μέσο όρο (Μ.Ο.) συντελεστή θερμικής μετάδοσης των υπαρχόντων εξωτερικών κουφωμάτων στην Ελλάδα U ΥΑ =4 Wm -2 K -, κάτι που πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα. 2. Μια διαφορά στο συντελεστή θερμικής μετάδοσης του παραθύρου κατά U ΥΑ =0,W/m 2 K υπολογίζεται ότι περιορίζει την κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου,2 lt/m 2 παραθύρου ανά έτος. Κάνοντας έναν απλό υπολογισμό, διαπιστώνουμε ότι αν σε ένα τυπικό σπίτι (περ. 00 m 2 ) που έχει εξωτερικά κουφώματα συνολικής επιφάνειας περ. 20 m 2 με U ΥΑ =4 Wm -2 K - τα αντικαταστήσουμε με νέα κουφώματα με πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής μετάδοσης U ΥΑ =,5 Wm -2 K -, η εξοικονόμηση σε πετρέλαιο είναι περίπου 600 lt ανά έτος [(4-,5)/0, x,2 x 20]. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας μας την τάξη μεγέθους οικονομίας που μπορεί να επιτευχθεί σε πανελλήνια κλίμακα. "ΕΝ" ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ως καταναλωτές, ότι επιλέγοντας ποιοτικά θερμομονωτικά κουφώματα με πιστοποιημένη απόδοση, παρά το -εφάπαξ- αυξημένο κόστος τους, όχι μόνο κάνουμε καλό στο περιβάλλον καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και μειώνοντας τις εκπομπές CO 2, αλλά και το τελικό οικονομικό ισοζύγιο αποβαίνει υπέρ μας, λόγω της διαχρονικής εξοικονόμησης δαπανών για κατανάλωση ενέργειας. Η εξοικονόμηση αφορά τις ανάγκες για θέρμανση αλλά και για ψύξη, κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν λαμβανόταν υπόψη από τον κανονισμό θερμομόνωσης (παρά τις αυξημένες ανάγκες λόγω των κλιματικών συνθηκών στη χώρα μας). Αναμένεται ώθηση στον κλάδο μέσω της αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων με νέα πιο θερμομονωτικά, ιδιαίτερα ενόψει των αναμενόμενων κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα παλαιά ιδιωτικά κτίρια (κατασκευή πριν το 980, δηλ. περ. 90% των κτιρίων της Ελλάδας) που εξήγγειλε το ΥΠ.ΑΝ. (αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το καλοκαίρι του 2009). Με την υποχρεωτική έκδοση του "Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου", επιδιώκεται να γίνει συσχέτιση μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης (κατανάλωσης) και της εμπορικής αξίας ενός κτιρίου (μελλοντικά πιθανό και της "φορολόγησής" του). Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές στην αγορά ακινήτων και να συμβάλλει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης, οδηγώντας τους καταναλωτές να απαιτούν από τους κατασκευαστές κατοικίες με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Δυστυχώς όμως, παρά τη μεγάλη και ουσιαστική σημασία της, μέχρι σήμερα στη χώρα μας η Ενεργειακή Επιθεώρηση και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού έχει περάσει στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού ως ακόμη μία προσπάθεια εισπρακτικού χαρακτήρα. Βαγγέλης Κουρεμένος Product Manager / Πολιτικός Μηχ/κός Σελίδα από

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα