NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, Maria Alexandrou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, 2001 2011 1. Maria Alexandrou"

Transcript

1 NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, Maria Alexandrou ἰσαρίθμους γὰρ ψάμμῳ ᾠδὰς ἂν προσφέρωμέν σοι βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον 2 I. Allgemeiner Überblick Während des ersten Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts erfuhren die Byzantinischen Musikalischen Studien in Griechenland, Rumänien und an vielen anderen Orten eine außergewöhnliche Blüte. Zusammen mit den älteren Generationen trugen auch viele jungen Spezialisten aus der ganzen Welt zu diesem neuen Aufschwung bei 3. Zu den Hauptmerkmalen dieser Periode gehören der rege internationale wissenschaftliche Dialog zwischen den Forschern Byzantinischer Musik, der vielfach leichtere Zugang zu handschrifltichen Quellen und Fachbibliographie, die Pflege fruchtbarer Zusammenarbeit zwischen Musikwissenschaftlern und Sängern (Psaltes), sowie neue und/oder erneute dynamische Öffnungen in Richtung interdisziplinärer und interartistischer Studien (Byzantinische Musik und Liturgiewissenschaft, Phonologie, Soziologie, Politik, 1 Dieser knappe Bericht knüpft an Christian Hannicks Artikel zu den Instrumenta studiorum Byzantinischer Musik an, der beim 20. Internationalen Byzantinistenkongress in 2001 vorgestellt wurde: siehe weiter unten, Abschnitt II.1.2. Eine englische Version dieses Berichts unter dem Titel New Approaches and Pivotal Thematics in Byzantine Musical Studies, ist im Erscheinen begriffen (Sammelband der Vorträge über byzantinische Musik beim 22. Internationalen Byzantinistenkongress in Sofia, 2011). Für den Titel dieses Artikels, siehe auch: Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas, ed. Philip PP. Wiener, vol. I, New York Für frühere Berichte zur Entwicklung der Byzantinischen Musikalischen Studien, vgl. den Literaturnachweis nach Tafel 1 am Ende dieses Artikels. Herzlichen Dank an Prof. Albrecht Berger und Prof. Claudia Sode für die Einladung zur Teilnahme an der table ronde Instrumenta studiorum, sowie an zahlreiche Kollegen, Studenten und Freunde, die mich während der letzten zehn Jahre über verschieden Aspekte der Byzantinischen Musikalischen Studien informierten; ohne deren Hilfe wäre dieser Artikel nicht zustande gekommen. 2 Aus der 20. Strophe des Akathistos-Hymnus: Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινὴ Φιλολογία. Τὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα, τ. Β, Ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ ἕως τὸν Φώτιο ( ), Ηράκλειο της Κρήτης 2003, S Für eine Skizze der Entwicklungsstadien Byzantinischer Musikalischer Studien, vgl. Tafel 1 am Ende dieses Artikels. 1

2 Musikethnologie, Anthropologie, Informatik, Mathematik, Akustik, Medizin, Ikonographie u. a.) 4. In dieser Zeitspanne wurden einzelne Forscher der älteren Generation mit Festschriften 5 und verschiedenen Auszeichnungen geehrt. Ferner traten während der letzten neun Jahre die geschätzten Spezialisten Titus Moisescu, Bjarne Schartau, Miloš Velimirović, Elena Tončeva und Vater Alexie Buzera zum ewigen Leben über, wobei sie einen bedeutenden Nachlass im Bereich der Byzantinischen Musikalischen Studien und in unseren Herzen hinterließen: αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν! Die wissenschaftliche und künstlerische Produktion der letzten zehn Jahre im Bereich der Byzantinischen Musikalischen Studien umfasst Bücher, Artikel, Vorträge, CDs, Videos, didaktisches Material, Internetplattformen, welche die Musik der byzantinischen Ära, aber auch ihre Fortsetzung in postbyzantinischer und neuerer Zeit, sowie ihre Interaktion mit anderen musikalischen Kulturen betreffen. Daher wollen wir im weiteren versuchen, einen kurzen Bericht über die vielfältigen Aspekte zeitgenössischer Bibliographie zur Byzantinischen Musik zu geben, welche sich nicht nur auf ihren Ursprung und ihre Entwicklung bis 1453, sondern auch auf ihre Überlieferung und weltweite Ausstrahlung bis heute bezieht. Zu den bevorzugten Forschungsbereichen der Byzantinischen Musikwissenschaft während des letzten Jahrzehntes gehören u. a. die folgenden 6 : a) Kodikologie, mit einer Fülle neuer analytischer Kataloge byzantinischer Musikhandschriften (z. B. G. Stathis: Meteora; D. Touliatos: Griechische Nationalbibliothek in Athen; D. Balageorgos/Fl. Kritikou: Sinai, Bd. I; E. Giannopoulos: England, Andros u.a.; A. Chaldaiakis: Insel Hydra; O. Alexandrescu/D. Suceava: Bukarest, Rumänische Akademie; Vater Fl. Bucescu & alii: Moldavien; Ν.-Μ. Wanek, Studien zu den byzantinischen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek; A. Athanassov: Bulgarien; D. Bucca: Messina), und mit einem bedeutenden laufenden Projekt zur Herstellung einer Datenbank mit Titeln von Publikationen, welche Photographien von byzantinischen Musikhandschriften enthalten, unter Teilnahme von I. Papathanasiou, G. Rousopoulos und N. Boukas 7. Verschiedene Digitalisierungsprojekte byzantinischer Musikhandschriften und früher Drucke, auf institutioneller 8 oder auch auf privater Basis, schafften eine neue Plattform von Informationsquellen für die Byzantinischen Musikalischen Studien. 4 Siehe weiter unten, Abschnitt II, besonders Nr Für die Verbindung byzantinischen Gesangs mit der Phonologie, siehe Arvanitis Dissertation, aufgeführt in Abschnitt II Siehe weiter unten, Abschnitt II Für eine offenen Liste von Themenkreisen der Byzantinischen Musikalischen Studien heutzutage, vgl. Tafel 2 am Ende dieses Artikels. 7 Siehe die Titel weiter unten, Abschnitt II Siehe die Internetadressen, die weiter unten, Abschnitt II.15. aufgeführt werden. 2

3 b) Palaeographie, mit der Erforschung von Papyri und anderen schriftlichen Quellen des ersten christlichen Jahrtausends (I. Papathanasiou/N. Boukas, Ch. Troelsgård, Sv. Kujumdzieva), mit zahlreichen Artikeln zur ekphonetischen Notation (S. Martani), mit der Veröffentlichung eines neuen Handbuchs über mittelbyzantinische Neumen in der Subsidia-Reihe der berühmten Monumenta Musicae Byzantinae (Ch. Troelsgård), mit der systematischen Untersuchung des Phänomens musikalischer exegesis und adiazenter Probleme von Transnotation und Transkription byzantinischen Gesangs in Fünfliniennotation, sowie mit der Formulierung einer vollständigen Reihe von Prinzipien zu einer syllabischen Interpretation in binärem Metrum, hauptsächlich für das alte, klassische byzantinische Repertoire des Heirmologions und des Sticherarions (I. Arvanitis) 9. c) Melismatischer Gesang, mit Publikationen über Komponisten der Paläologenzeit, Analysen kalophonischer Stücke, sowie mit Untersuchungen zum Sitz im liturgischen Leben des melismatischen Gesangs, sowohl in byzantinischer als auch in slavischer Tradition (Ch. Demetriou, A. Lingas u. a.) 10. d) Während des letzten Jahrzehntes wurde die Morphologie-Analyse zu einem rasch expandierender Forschungsbereich der Musikwissenschaft im allgemeinen. Der byzantinische Gesang gewann die Aufmerksamkeit zahlreicher Analysten in dieser Zeitspanne, eine Tatsache, welche zu einer Fülle neuer, origineller Analysevorschläge führte (siehe z. B. S. Despotis: interne Spannung-Entspannung in der melodischen Linie, Isokratema; D. Spanoudakis: Verhältnis zwischen alter und neuer Notation, aufgrund der zeitlichen Evolution der durchschnittlichen Tonhöhe in byzantinischen Stichera, u.a.) 11. e) Geschichte und Geschichtsschreibung byzantinischer Musik, mit einer beeindruckenden Anzahl von Monographien, meistens zu einzelnen Gesangskategorien, unter Aufführung zahlreicher entsprechender handschriftlicher Quellen und Komponisten (siehe z.b. die Reihe Meletai des Instituts für Byzantinische Musikwissenschaft, ed. G. Stathis: über Cheroubika: K. Karagounis; Polyeleoi: A. Chaldaiakis; Megalynaria: S. Mazera; Akathistos: Fl. Kritikou u.a.) 12. f) Erforschung von Aufführungsweisen des Kirchengesangs in byzantinischer, postbyzantinischer und neuerer Zeit, sowohl aus historischer (N. Moran, Ev. Spyrakou u.a.), als auch aus zeitgenössischer theoretischer und praktischer (G. Konstantinou, D. Delviniotis u.a.), sowie aus künstlerischer Perspektive (Ensembles wie z. B. Cappella Romana [A. Lingas], Agiopolitis [I. Arvanitis], Romeiko [G. Bilalis] u.a.) 13. g) Systematische Untersuchung lokaler Traditionen in Vergangenheit und Gegenwart (siehe z.b. E. Giannopoulos: Kreta; I. Liakos: Thessaloniki; Vater V. Grăjdian & alii: paradigmatischer Multi-Media-Bericht über Gesangstraditionen in Südtransylwanien; 9 Siehe die Titel in Abschnitt II Siehe die Verweise weiter unten, Abschnitte II.3.2., , , , , Siehe die Titel in Abschnitt II Für Einzelheiten, vgl. Abschnitte II Siehe Abschnitte II

4 G. Garofalo, Rev. J. Pecoraro: Arbëresh; A. Lingas, J. M. Boyer: Amerika u. a., sowie die bedeutende Publikationsserie zu frühslavischer Hymnographie und Musik, edd. Ch. Hannick u. a., in der Reihe Patristica Slavica der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste) 14. h) Aspekte des Formungs-Prozesses kirchlicher Musik in verschiedenen modernen Sprachen (Englisch, Französisch, Finnisch), aufgrund byzantinischer Modelle 15. i) Entwicklung des musiktheoretischen Denkens und dessen Wechselwirkung mit der Musikpraxis 16. j) Diskographie, mit der goldenen Phonothek solistischer Interpretationen griechischen Kirchengesangs, herausgegeben von M. Chatziakoumis, sowie mit einem Überschwang von Produktionen älterer berühmter Chöre, wie z.b. dem Griechisch Byzantinischen Chor («Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία», L. Angelopoulos), oder den Meistern der Gesangskunst («Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», G. Stathis, A. Chaldaiakis), sowie neuerer oder sogar unlängst gegründeter professioneller Chöre in Griechenland, Rumänien, Serbien u.a. (z.b. Trikkis Melodoi [D. Mpalageorgos], Tropos [K. Angelidis], Thessalonikeis Ymnodoi [I. Liakos], Idymelon [I. Tsamis], Philathonitai [D. Manousis], Psalmodia [Archidiakon S. Barbu-Bucur], Stavropoleos [Diakon G.C. Oprea], Byzantion [A. Sîrbu], Nectarie Protopsaltul [V. Gheorghe, S. Preda], Sveta Kasijana [S. Peno] und viele andere) 17. k) Weltliche byzantinische Musik und Klassische Orientalische Musik, mit bedeutenden Monographien zu den byzantinischen Musikinstrumenten (N. Maliaras) und zu den erhaltenen Quellen hauptsächlich postbyzantinischer weltlicher Musik (K. Kalaitzidis), sowie mit der reichen wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit verschiedener Vereine und Ensembles, wie z.b. En Chordais (K. Kalaitzidis), Anton Pann (C. Răileanu), unter Mitarbeit berühmter Musiker des Nahen und Fernen Ostens 18. Diese Entwicklung geht einher mit einem intesiven Erziehungsprozess im Bereich Byzantinischer Musikalischer Studien, während der Semesterzeit und in den Sommerferien (Meisterkurse), an Universitäten, Akademien, Konservatorien und anderen Institutionen auf dem Balkan (mit während des letzten Jahrzehntes erweiterten Studiengängen), in Kopenhagen, England, Amerika, Australien, Finnland, Russland u. a. 19 Die Kirche und verschiedene Einrichtungen, wie z.b. das Institut für Byzantinische Musikwissenschaft, Monumenta Musicae Byzantinae, A. A. Brediusstichting, Centrul de Studii Bizantine Iaşi, American Society of Byzantine Music and Hymnology, Internatio- 14 Cf. II Siehe die Titel in Abschnitt II Cf. II.9. II Cf. II Cf. II Cf. II.11. 4

5 nal Society for Orthodox Church Music, International Musicological Society, Fondazione Giorgio Cini u.a. unterstützten die Blüte der Byzantinischen Musikalischen Studien während der letzten zehn Jahre, durch das Organisieren wichtiger internationaler Kongresse (in Athen, Kopenhagen, Hernen, Iaşi, Joensuu, Thessaloniki, Wien, Venedig u.a.), die entweder gänzlich dem byzantinischen Gesang gewidmet waren, oder aber mehrere Sitzungen/Präsentationen zur byzantinischen Musik umfassten 20. Die vorher erwähnten biennalen Konferenzen in Joensuu (Finnland), und diejenigen in Wien, unter dem Titel Theorie und Geschichte der Monodie (M. Pischlöger, M. Czernin), beide mit der Teilnahme zahlreicher Forscher aus Russland und anderen slavophonischen und osteuropäischen Ländern, trugen ganz entscheidend zum fruchtbaren Gedankenaustausch, zur Mitteilung von Erfahrungen und Forschungsmethoden bei, und schlugen eine Brücke zwischen wissenschaftlichen und künstlerischen Welten, die für viele Jahrzehnte des 20. Jhs. getrennt waren. Zu den neuen fora die während des letzten Jahrzehntes zur Promovierung der Byzantinischen Musikalischen Studien beitrugen, gehören die Fachzeitschriften Acta Musicae Byzantinae (Centrul de Studii Bizantine Iaşi, edd. Tr.& G. Ocneanu), Melurgia (Thessaloniki, ed. A. Alygizakis), Journal of the International Society for Orthodox Church Music (Joensuu, edd. Rev. I. Moody & M. Takala- Roszczenko), Kalophonia (edd. Ch. Hannick, Petro Galadza & alii, Lviv & Würzburg) u.a. Im folgenden Teil dieses Artikels wird eine Liste von Büchern, Artikeln und CD- Reihen aufgestellt, die im letzten Jahrzehnt produziert wurden, gefolgt von einem Register mit nützlichen Internetadressen. Weder die bibliographische Liste noch das erwähnte Register können jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die bibliographische Liste soll eher als Hinweis auf den außerordentlichen Reichtum an Forschungsrichtungen und Themen der Byzantinischen Musikalischen Studien während des letzten Jahrzehnts dienen. Sie ist offen für Ergänzungen sowohl hinsichtlich der thematischen Kreise, als auch was Namen und Werke betrifft. Die verschiedenen thematischen Kreise sind nicht als exklusive Kästchen zu betrachten, sondern vielmehr als elastische und interaktive Einheiten. Um der Klarheit und Kürze willen werden die Titel nur einmal aufgeführt, selbst wenn sie ggf. auch in einen anderen Themenkreis passen würden Nachweise über die Akten dieser und anderer Konferenzen befinden sich in Abschnitt II dieses Artikels. 21 Binnenverweise zeigen einige dieser Fälle an. 5

6 II. Ein nach Themenkreisen geordneter, offener bibliographischer Katalog der Byzantinischen Musikalischen Studien, mit Publikationen und laufenden Projekten des Zeitraums Inhalt 1. Einführung in Byzantinische Musikalische Studien Historische und epistemologische Themen (Seite 9) 1.1. Überblicke 1.2. Status quaestionis der Byzantinischen Musikalischen Studien: Vorträge und Konferenzen 1.3. Bibliographische Studien 1.4. Arbeiten über verschiedene Musikwissenschaftler, Interviews, Symposia und Fest- /bzw. Gedenkschriften 1.5. Indices 2. Kodikologie und Paläographie Byzantinischer Musik (Seite 12) 2.1. Bibliographische Studien zu byzantinischen Musikhandschriften 2.2. Geschichte und Typologie musikalischer Handschriften 2.3. Analytische Handschriftenkataloge, Kurzlisten und andere Studien zu byzantinischen Schreibern, zu byzantinischen Musikhandschriften und zu weiteren relevanten schriftlichen Quellen 2.4. Papyri, Ostraka, Pergamentfragmente, Palimpseste. Sogenannte primitive paläobyzantinische und verwandte musikalische Notationen, hauptsächlich aus dem ersten christlichen Jahrtausend. Frühe Geschichte der byzantinischen Oktaechia 2.5. Ekphonetische Notation und erhaltene Tradition der Ekphonese (ἐμμελὴς ἀπαγγελία) 2.6. Paläobyzantinische Notationen. Beziehungen zwischen Paläobyzantinischen, Paläoslavischen und Westlichen Notationen 2.7. Mittelbyzantinische Notation und mit musikalischer Exegese verbundene Themen 2.8. Vergleichende Paläographie 22 Inspirationsquellen für die Organisierung dieser offenen bibliographischen Liste waren: Καραγκούνης, Βιβλιογραφία (Vollverweis weiter unten, unter Nr. 1.3.). Θ. Δετοράκης, Βυζαντινὴ Φιλολογία. Tὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα, 2 Bde., Ηράκλειο της Κρήτης 1995, Χαλδαιάκης, Σπουδές (Vollverweis weiter unten, Nr ). Innerhalb der einzelnen Themenkreise werden die Titel in chronologischer Reihe angeführt. Jeweils zu Beginn der chronologischen Einheiten steht die entsprechende Jahreszahl, um eine rasche Orientierung und leichte Binnenverweise zu erlauben. Im Falle der Erscheinung mehrerer Titel im selben Jahr, werden diese in alphabetischer Reihenfolge erwähnt. Verschiedene Bände desselben Werkes werden zusammen aufgeführt, beim Erscheinungsjahr des frühesten während des Jahrzehntes veröffentlichten Bandes. Für weitere Forschungsbereiche/Themenkreise Byzantinischer Musikalischer Studien, siehe Tafel 2 am Ende dieses Artikels. 6

7 3. Geschichte und Historiographie Byzantinischer Musik und Hymnographie: Personen, Werke, Stilarten, Gattungen und Kategorien (Seite 20) 3.1. Allgemeine Überblicke der griechischen Musik aus der Antike bis in die Neuzeit. Ursprünge der orthodoxen Musik. Historiographische Themen 3.2. Allgemeine und spezielle Studien zu Komponisten aus dem Zeitalter der Kalophonie, aus postbyzantinischer und aus neuerer Zeit 3.3. Melodinnen, Hymnographinnen und Komponistinnen in Byzanz 3.4. Gattungen und Kategorien der byzantinischen Tonkunst Miscellanea: Referate eines diesem Themenkreis gewidmeten Kongresses Heirmologische und sticherarische Gattung Psaltikon, Asmatikon, Asma, Kalophonie, papadische Gattung 3.5. Byzantinische Hymnologie Hymnographen und ihre Werke, hymnographische Gattungen, Metrik, Editionen, Hermeneutik Monographien zu einzelnen Troparia und Hymnen 4. Lokaltraditionen byzantinischen Gesangs und verwandte musikalische Traditionen aus diachronischer und synchronischer Sicht. Wechselwirkungen mit Kunstmusik in Neuzeit und Gegenwart (Seite 26) 4.1. Griechische Lokaltraditionen liturgischen Gesangs 4.2. Byzantinischer Gesang und seine Ausstrahlung Methodologische Fragen und das Konzept des musikalisch Anderen Byzanz und der Westen Generalia & Miscellanea Italien, Graecia Magna, Arbёresh Byzanz und slavophonische Traditionen Frühe und spätere slavische Traditionen: Musik und Hymnographie Liturgische Musik in Bulgarien Liturgische Musik in Russland Liturgische Musik in Serbien Liturgische Musik in der Kiever Rus und in der Ukraine Byantinische musikalische Tradition in Rumänien Byzanz und der Osten Armenien Georgien Aufschwung byzantinischer musikalischer Tradition in anderen Ländern während des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts Anglophone Gebiete (Αmerika, Australien, England) Albanien Finnland Frankreich Byzantinische Musik und moderne griechische Kunstmusik 5. Aufführungspraxis in historischem Gang. Byzantinischer Gesang und Soziologie (Seite 40) 6. Byzantinischer Gesang: Geschichte, Politik, Ethnomusikologie, Anthropologie (Seite 41) 7

8 7. Morphologie, Musikwissenschaftliche Analyse und Tonsatz byzantinischen Gesangs (Seite 42) 7.1. Überblicke und methodologische Fragen 7.2. Musikwissenschaftliche Analysen ausgewählter Repertoires oder einzelner anonymer und eponymer Stücke Heirmologische und sticherarische Gattung Psaltikon, Asmatikon, Asma, Kalophonie, papadische Gattung Byzantinischer Tonsatz (ὑφή)-komposition (μελουργία). Die Attribute des Komponisten und des Sängers Byzantinischer Gesang im Dialog mit anderen Musikarten. Analytische Ansätze Byzantinischer Gesang und griechische Volksmusik Byzantinischer Gesang und zeitgenössische Kunstmusik 8. Byzantinischer Gesang und Liturgie. Theologie und Meta-Ästhetik des byzantinischen Gesangs und verwandter musikalischer Traditionen (Seite 47) 8.1. Byzantinischer Gesang und Liturgie, Editionen und Studien zu Typika, neue Kompositionen 8.2. Liturgische Musik und Hymnographie: Theologie, Ästhetik und Meta-Ästhetik 9. Byzantinisches musiktheoretisches Denken und seine Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte 9.1. Erhaltene theoretische Quellen (Texte, Neumenlisten, Diagramme, Lehrgesänge): Überblicke, Editionen, Kommentare, Kontexte Altes System Neues System 9.2. Geschichte und Systematik musiktheoretischer Konzepte. Wechselwirkungen zwischen Praxis und Theorie Byzantinische Oktaechia, kontextualisiert Rhythmus im byzantinischen Gesang 9.3. Beziehungen zwischen byzantinischer Musiktheorie, altgriechischer Musiktheorie und patristischer Literatur 10. Weltliche byzantinische und postbyzantinische Musik. Organologie und Musikikonographie. Wechselwirkungen mit anderen musikalischen Repertoires (Seite 54) Überblicke, Quellen (Handschriften, Tonaufnahmen), Kontexte, Einflüsse, Musiktheorie Byzantinisches Musikinstrumentarium und sein Sitz im Leben Wechselbeziehungen Musik und Tanz in byzantinischer und postbyzantinischer Zeit Byzantinische Musik Griechische Volksmusik Byzantinische Musik und andere musikalische Kulturen 11. Musikerziehung und Didaktik byzantinischer Musik in Vergangenheit und Gegenwart Überblicke und Problematik (Seite 56) Einführung, Geschichte, Philosophie Zeitgenössischer Stand: Byzantinische Musik an Schulen, Musikschulen, Konservatorien und in Universitäts-Studiengängen. Fortbildungsprogramme für Lehrer Didaktik verschiedener Kurse: Problematik, didaktisches Material, Programme 8

9 11.3. Didaktik byzantinischen Gesangs in der Behindertenerziehung 12. Lexikographie und Terminologie Byzantinischer Musik (Seite 59) Lexikographie Terminologie 13. Philologie und Diskographie-Diskologie byzantinischer Musik (Seite 60) Byzantinische Musikalische Philologie Diskographie-Diskologie byzantinischer Musik Tonaufnahmen Register von Tonaufnahmen und preliminäre Schritte zur Ausformung einer Methodologie der Diskologie byzantinischer Musik 14. Byzantinische Musikalische Studien im Dialog mit anderen Wissenschaften: einige neuen Ansätze (Seite 63) Byzantinische Musik und Informatik Überblicke Software-Produktion, spezielle Schriftreihen für die Edition byzantinischer Musik Informatik im Dienste der Kodikologie, Paläographie, Theorie und Analyse byzantinischer Musik und verwandter Gesangstraditionen Akustik, Intervall-Messungen, Erforschung der Kirchensängerstimmen Archäo-Akustik und Auralisation byzantinischen Gesangs Byzantinische Musik und Mathematik Byzantinischer Gesang und Musikpsychologie Byzantinischer Gesang und Medizin 15. Byzantinische Musik im Web (Seite 66) Überblicke Einige nützlichen Internetadressen für die Forschung im Bereich der byzantinischen Musik Themenkreise 1. Einführung in Byzantinische Musikalische Studien Historische und epistemologische Themen 1.1. Überblicke 2001 Κenneth Levy/Christian Τroelsgård, Byzantine Chant, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edd. Stanley Sadie/John Tyrrell, 2 nd ed., McMillan, London 2001, Bd. 4, S Γρηγόριος Στάθης, Bυζαντινή Μουσική, Μουσική, Εκδοτική Αθηνών, υπεύθυνος Κώστιος Απόστολος, ed. Γεωργία Μοσχοβάκου, Αθήνα 2007, S

10 Αlexander Lingas, Music, The Oxford Handbook of Byzantine Studies, edd. E. Jeffreys/J. Haldon/R. Cormack, University Press, Οxford 2008, S Status quaestionis der Byzantinischen Musikalischen Studien: Vorträge und Konferenzen 2001 Christian Hannick, Musik, bei den Instrumenta studiorum, XXe Congrès International des Études Byzantines, Collège de France Sorbonne, août 2001, Pré-Actes, I. Séances Plénières, Paris 2001, S Le chant byzantin: état des recherches. Actes du colloque tenu du 12 au 15 décembre 1996 à l Abbaye de Royaumont, Acta Musicae Byzantinae, 6 (2003), Centrul de Studii Bizantine Iaşi. ( ). Siehe auch den von Παναγιώτης Παναγιωτίδης verfassten Bericht zu dieser Konferenz: Byzantine Music: the State of Research: A Report on the Proceedings, in: Π. Παναγιωτίδης, Θέματα Ψαλτικῆς. Μελέτες στην Ἐκκλησιαστική Μουσική, Ψαλτικά Ανάλεκτα, 2, Επέκταση, Κατερίνη 2003, S Μonumenta Musicae Byzantinae, 75 th Anniversary. The Current State of Byzantine Musical Studies After 75 Years of Monumenta Musicae Byzantinae, Acts of the International Conference Held at Carlsberg Academy, Copenhagen, June 2006, Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, terza serie, vol. 3 (2006), S Siehe auch die Akten der zwei Kongresse über interuniversitäre Mitarbeit: Διαπανεπιστημιακή συνεργασία, Θεσσαλονίκη, Οκτ & 9 10 Δεκ. 2004, in: Μελουργία, έτος Α, τεύχος Α, ed. Αντώνιος Αλυγιζάκης, Θεσσαλονίκη 2008, S & im Erscheinen begriffen Ἡ βυζαντινή μουσική στόν 21 ο αἰῶνα, Α Διεθνής Ἡμερίδα γιά τήν Βυζαντινή Μουσική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 21 Απριλίου 2007, Θεσσαλονίκη, ed. π. Νεκτάριος Πάρης. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Α Επιστημονική Ημερίδα Εκκλησιαστικής Μουσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, 26 Μαΐου Bibliographische Studien 2004 Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία για την ελληνική εκκλησιαστική ψαλτική τέχνη, Η υπάρχουσα κατάσταση των επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της αρχαιολογίας, των τεχνών και των λαϊκών παραδόσεων, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Φεβρ. 2004, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, edd. Ά. Λαμπράκη/V. Lézine, Αρχαιολογία & Τέχνες, Aθήνα 2004, S

11 2005 Costin Moisil, A Bibliography of Musicological Works on Orthodox Chant Printed in Romania ( ), Zbornik Matice Srpske za Scenske Umetnosti i Muziku, (2005), Novi Sad, S Für weitere bibliographische Studien, siehe auch unten Nr Ein bedeutendes instrumentum für bibliographische Informationen im Bereich der Byzantinischen Musik stellen die Bibliographischen Notizen und Mitteilungen der Byzantinischen Zeitschrift dar: siehe z.b. ( ) Arbeiten über verschiedene Musikwissenschaftler, Interviews, Symposia und Festbzw. Gedenkschriften 2001 Ιnterdisciplinary Symposium in Memory of Carsten Høeg ( ) Classical Philologist, Byzantinist, Neo-Hellenist, 30 th April 2 May 2001, ed. Tore Tvarnø Lind, University of Copenhagen: Department of Musicology, Institute for Greek and Latin, Department of East European Studies. The Study of Medieval Chant. Paths and Bridges, East and West, in Honor of Kenneth Levy, ed. P. Jeffery, Boydell & Brewer, Cambridge Τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», Aθήνα Byzantium and East Europe: Liturgical and Musical Links, In Honor of Miloš Velimirović, edd. I. Lozovaya/N. Gerasimova-Persidskaya, Hymnology 4, Progress-Tradition, Moscow Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, Πρακτικά της Μουσικολογικής Συνάξεως που πραγματοποιήθηκε στις Νοεμβρίου 2000 στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, ed. Ευστάθιος Μακρής, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 18, Αθήνα Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, 183 ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι εἰς βυζαντινὴν καὶ εὐρωπαϊκὴν παρασημαντικήν, Προλεγόμενα Εισαγωγή Γρ. Στάθης, ΙΒΜ, Αθήνα Zdravko Blažeković, A Byzantinist of Serbian Origin. A Conversation With Musicologist Miloš Velimirović, New Sound, 26 (article received on May 13, 2005): ( ). Muzică bizantină, Sebastian Barbu Bucur, 75 de ani, ed. Constantin Catrina, Arhiepiscopia Tomisului, Editura Semne, Bucureşti

12 2008 Convegno di studi Padre Lorenzo Tardo, la musica bizantina e gli Albanesi di Sicilia, coord. Papàs Jani Pecoraro/Girolamo Garofalo, Palermo Contessa Entellina Piana degli Albanesi Santa Cristina Gela, 7 9 Marzo Μιχάλης Αδάμης: Μουσικό ήθος Μουσική Πρωτοπορία, Επιστημονική Ημερίδα με αφορμή τα ογδόντα χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 9 Μαΐου Nina-Maria Wanek, Egon Wellesz in Selbstzeugnissen. Der Briefnachlass in der Österreichischen Nationalbibliothek, Byzantina et Neograeca Vindobonensia, XXVII, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu 75 de ani, ed. Irina-Zamfira Dănilă, Artes, Iaşi Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, ed. Nina- Maria Wanek, Praesens, Wien Festschrift für Bozhidar Karastoyanov anlässlich seines 70. Geburtstags, Bericht der Tagung Wien 2010, edd. Martin Czernin/Maria Pischlöger, Theorie und Geschichte der Monodie, 3, Tribun EU s.r.o., Brno Indices 2003 Christian Troelsgård, A List of Sticheron Call-Numbers of the Standard Abridged Version of the Sticherarion. Part I (The Cycle of the Twelve Months), CIMAGL, 74, (2003), S Kodikologie und Paläographie byzantinischer Musik 2.1. Bibliographische Studien zu byzantinischen Musikhandschriften 2004 Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Bασική βιβλιογραφία για τους χειρόγραφους κώδικες της Ψαλτικής, in: Ε. Γιαννόπουλος, Η Ψαλτική Τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, S (2 nd edition, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008). im Erscheinen begriffen Iωάννης Παπαθανασίου/Γεώργιος Ρουσόπουλος/Νικόλαος Μπούκας, Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων, Referat im Rahmen des Symposiums: Όψεις μουσικής Ιστοριογραφίας (εις μνήμην Ίωνος Ζώτου), συνδιοργάνωση Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Δεκεμβρίου

13 2.2. Geschichte und Typologie musikalischer Handschriften 2006 Αnnalisa Doneda, I manoscritti liturgico-musicali bizantini: Tipologie e organizzazione, Εl palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, ed. Ángel Escobar, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza 2006, S Elena Toncheva, On the Problem of the Interrelationship between Structure and Form in Manuscript Chantbooks During the 17 th 19 th Centuries, Liturgical Books: Known and Unknown. Methodological Problems Concerning the Description of Liturgical Books, A Conference Dedicated to the Memory of Professor Hristo Kodov, Sofia 2008, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung) Svetlana Kujumdzieva, Studying the Oktoechos: From the Oktoechos to the Anastasimatarion, Church, State and Nation in Orthodox Church Music, Proceedings of the Third International Conference on Orthodox Church Music, University of Joensuu, Finland, 8 14 June 2009, edd. Rev. Ivan Moody/Maria Takala-Roszczenko, University of Joensuu & The International Society for Orthodox Church Music, Jyväskyla 2010, S im Erscheinen begriffen Γιώργος Κωνσταντίνου, Το Σύντομο Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου, Kongressbeitrag zu: International Musicological Conference Crossroads. Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity, Thessaloniki, 6 10 June 2011: Siehe auch Nr Analytische Handschriftenkataloge, Kurzlisten und andere Studien zu byzantinischen Schreibern, zu byzantinischen Musikhandschriften und zu weiteren relevanten schriftlichen Quellen: 2001 Γρηγόριος Στάθης, Τὰ πρωτόγραφα τῆς ἐξηγήσεως στὴ Νέα Μέθοδο, Τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, «Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα», Aθήνα 2001, S u. a. Assen Athanassov, Les manuscrits musicaux byzantins en Bulgarie, Répertoire. I. Stychiraires médiévaux des XIIe XIVe siècles, Centre de Recherches Slavo-Byzantines Ivan Dujčev auprès de l Université de Sofia, Series Catalogorum, vol. VIII, Académie Bulgare des Sciences, Institut d Histoire de l Art, Editions Universitaires St. Clément d Ohrid, Sofia 2003; Fortsetzung (Bd. II) desselben Werkes in elektronischer Form: Stichiraires tardobyzantins des XVe XVIIIe siècles, Edition Est-West Siehe auch Elena Kotseva, Stichera and Sticheraria (On the Occasion of the Publication of Byzantine Musical Manuscripts in Bulgaria: Repertoire by Asen Atanasov), Liturgical Books: Known and Unknown. Methodological Problems Concerning the Description of Liturgical 13

14 Books, A Conference Dedicated to the Memory of Professor Hristo Kodov, Sofia 2008, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung) Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Τὰ χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Νησιώτικη Ἑλλάς, Κατάλογος περιγραφικός, τ. Α, Ὕδρα, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Αθήνα Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Τὰ χειρόγραφα ψαλτικῆς τέχνης τῆς νήσου Ἄνδρου, Ἀναλυτικὸς περιγραφικὸς κατάλογος, Ἀνδριακὰ Χρονικά, 36, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος Id., Ταμεῖον Χειρογράφων Ψαλτικῆς Τέχνης, Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Ἐπιστημονικαὶ Πραγματεῖαι, Σειρὰ Φιλολογικὴ καὶ Θεολογική, αρ. 20, Θεσσαλονίκη Sandra Martani, La musica bizantina a Grottaferrata, San Nilo, Il Monastero italo-bizantino di Grottaferrata, : Mille anni di storia, spiritualità e cultura, a cura dell Archimandrita PP. Emiliano Fabbricatore e della Comunità Monastica, De Luca Editori d Arte, Roma 2005, S Γρηγόριος Στάθης, Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς, Μετέωρα, Κατάλογος περιγραφικός, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Αθήνα u. a. Κωνσταντίνος Χ. Καραγκούνης, Οκτώ μουσικά χειρόγραφα από την περιοχή Αλμυρού της Μαγνησίας, Byzantine Musical Culture, First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, September 10 th 15 th, 2007, Athens, S , Kongressakten in elektronischer Form: ( ). Δημήτριος Μπαλαγεώργος, Οἱ ἀποκείμενοι στὴ βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Σινᾶ αὐτόγραφοι κώδικες τοῦ Ἰωάννου ἱερέως τοῦ Πλουσιαδηνοῦ, Byzantine Musical Culture, 1st Conference, S : ( ). Siehe auch weiter unten, Nr Vasile Vasile, Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, 2 Bde., Editura Muzicală, Bucureşti 2007, Nina-Maria Wanek, Nachbyzantinischer liturgischer Gesang im Wandel. Studien zu den Musikhandschriften des Supplementum Graecum der Österreichischen Nationalbibliothek, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, edd. P. Soustal/Ch. Gastgeber, Bd. XII, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien Asen Atanasov, Musical Manuscripts in Veliko Tarnovo, Liturgical Books: Known and Unknown. Methodological Problems Concerning the Description of Liturgical Books, A Conference Dedicated to the Memory of Professor Hristo Kodov, Sofia 2008, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung). Eμμανουήλ Γιαννόπουλος, Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἀγγλία. Περιγραφικὸς κατάλογος, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Αθήνα Svetlana Kujumdzieva, Notes and Comments on Some Early Hymnographic Manuscripts from the Vatican, Liturgical Books, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung). 14

15 Δ. Μπαλαγεώργος/Φλ. Κρητικού, Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς, Σινᾶ, Κατάλογος περιγραφικός, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Αθήνα Elena Uzunova, Slavonic Music Manuscripts from the 19th Century in the St. Cyrila and Methodius National Library, Liturgical Books, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung). Stefka Venkova, Structure and Classification of the Music Archive of the Catholic Exarchate, Liturgical Books, S (bulgarisch, mit englischer Zusammenfassung) und im Erscheinen begriffen Αndreas Giakoumakis, Μια άγνωστη συλλογή χειρογράφων του Αποστόλου Κώνστα του Χίου. Παρουσίαση και επισημάνσεις, Byzantine Musical Culture, Second International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, June th, 2009, Athens: ( ). Εmmanouel S. Giannopoulos, Τα μουσικά χειρόγραφα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη, Byzantine Musical Culture, 2nd Conference: ( ) Ozana Alexandrescu/Daniel Suceava, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Bd. I, Editura muzicală, Bucureşti Rev. Florin Bucescu/Constantin Catrina/Alexandrel Barnea/Zamfira Dănilă, Grantul Catalogul Manuscriselor de muzică sacră din Moldova secolele XI XX, 2 Bde., Universitatea de Arte George Enescu, Editura Artes, Iaşi Svetlana Kujumdzieva, The Library as Witness to Music History: The Case of the Sinai Musical Manuscripts, Vortrag, John W. Kluge Center, : ( ). Diane Touliatos-Miles, Descriptive Catalogue of the Musical Manuscripts of the National Library of Greece: Byzantine Chant and Other Music Repertory Recovered, Ashgate Press 2010: siehe Präsentation unter: ( ) 2011 und im Erscheinen begriffen Rev. Konstantinos Terzopoulos, Hidden in Plain Sight: Musical Treasures in the Gennadius Library. Byzantine Repertories and a Snippet of Modern Greek History, The New Griffon, 12 (2011), Hidden Treasures at the Gennadius Library, The Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens, S u. Tafeln Donatella Bucca, Catalogo dei manoscritti musicali greci del S.S. Salvatore di Messina, Comitato nazionale per le Celebrazioni del Millenario di S. Nilo, Roma Donatella Bucca, I manoscritti musicali italo-greci del Monastero del Santissimo Salvatore di Messina, Referat beim Studientag: Voce e suono della preghiera 2, Il canto bizantino in Italia tra tradizione scritta e orale, a cura di Girolamo Garofalo, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 2 dicembre Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Ένας αυτόγραφος κώδικας του Αποστόλου Κώνστα Χίου, ανακαλυφθείς πρόσφατα στα Λεχώνια Πηλίου της Μαγνησίας, Kongressbeitrag zu: International Musicological Conference Crossroads. Greece as an intercultural pole of musical 15

16 thought and creativity, Thessaloniki, 6 10 June 2011 (elektronische Ausgabe der Kongressakten in Vorbereitung: Sandra Martani, I codici musicali bizantini in Italia: uno sguardo d insieme, Referat beim Studientag: Voce e suono della preghiera 2, Il canto bizantino. Melania Elena Nagy, Greek Manuscript O. 354 from the Library of the Romanian Academy, Cluj Napoca, Kongressbeitrag zu: Crossroads (elektronische Ausgabe der Kongressakten in Vorbereitung: Für weitere Artikel zu Musikhandschriften in Rumänien und Moldavien, cf. Acta Musicae Byzantinae des Centrul de Studii Bizantine Iaşi, seit 1999, edd. Traian & Gabriela Ocneanu, Papyri, Ostraka, Pergamentfragmente, Palimpseste. Sogenannte primitive paläobyzantinische und verwandte musikalische Notationen, hauptsächlich aus dem ersten christlichen Jahrtausend. Frühe Geschichte der byzantinischen Oktaechia 2001 Peter Jeffery, The Earliest Oktōēchoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings of Modal Ordering, The Study of Medieval Chant. Paths and Bridges, East and West, in Honor of Kenneth Levy, ed. P. Jeffery, Boydell & Brewer, Cambridge 2001, S Ioannis Papathanasiou/Nikolaos Boukas, Byzantine notation in the eighth tenth centuries. On oral and written transmission of early Byzantine chant, CIMAGL, 73 (2002), S Ιωάννης Παπαθανασίου/Νικόλαος Μπούκας, Ο ύμνος «Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη» στη βυζαντινή μουσική παράδοση, Μουσικολογία, 15 (2002), S Ιωάννης Παπαθανασίου, Λειτουργικά περγαμηνά σπαράγματα από το ιδιωτικό αρχείο του Δημητρίου Χρ. Καπαδόχου, Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, ed. Ε. Μακρής, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 18, Aθήνα 2003, S (über zyprischpalästinische Notation). Ιωάννης Παπαθανασίου/Νικόλαος Μπούκας, Η βυζαντινή μουσική σημειογραφία και η χρήση της έως το 10 ο αιώνα. Προφορική και γραπτή παράδοση του πρώιμου βυζαντινού μέλους, Μουσικολογία, 17 (2003), S Ioannis Papathanasiou/Nikolaos Boukas, Early Diastematic Notation in Greek Christian Hymnographic Texts of Coptic Origin. A Reconsideration of the Source Material, Palaeobyzantine Notations III. Acts of the Congress held at Hernen Castle, The Netherlands, in March 2001, ed. G. Wolfram, Eastern Christian Studies, 4 (2004), S (über Hermoupolis-Notation) Μaria Αlexandru, The Palaeography of Byzantine Music: A Brief Introduction with Some Preliminary Remarks on Musical Palimpsests, Il palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, ed. Ángel Escobar, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza 2006, S

17 Mariana Dimitrova, Some Observations on the Slavic Sources for Theta Notation, Scripta & e-scripta 3 4 (2006): ( ) Stig Simeon Frøyshov, The Early Development of the Liturgical Eight-Mode System in Jerusalem, St Vladimir s Theological Quarterly, 51, 2 3 (2007), S : ( ). Christian Troelsgård, A New Source for the Early Octoechos? Papyrus Vindobonensis G and its musical implications, Byzantine Musical Culture, First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, September 10 th 15 th, 2007, Athens, S : ( ) und im Erscheinen begriffen Mariana Dimitrova, The Usage of Theta Notation in the Menaion Sinai G. 592, Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, ed. Nina-Maria Wanek, Praesens, Wien 2011, S Svetlana Kujumdzieva, The Tropologion Vaticanus Graecus 2008, Festschrift für Gerda Wolfram, S Neil Moran, Palestinian Chants in Medial Modes in Old Roman, Ambrosian, Beneventan and Frankish Sources, Festschrift für Gerda Wolfram, S Christian Troelsgård, Song for the Theotokos. Pieces of Papyrus and the Early Byzantine Theotokia, Kongressbericht zu: IMS, Study Group Cantus Planus, Fifteenth Meeting, Dobogókö, Hungary, August 23 29, 2009 (im Erscheinen begriffen). Christian Troelsgård, Chant Papyri and the New Jerusalem Tropologion some early documents on the formation of the Orthodox chant repertories, Unity and Variety in Orthodox Church Music: Theory and Practice, Proceedings of the Fourth International Conference on Orthodox Church Music, University of Joensuu, Finland, 6 12 June 2011 (im Erscheinen begriffen: siehe Ekphonetische Notation und erhaltene Tradition der Ekphonese (ἐμμελὴς ἀπαγγελία) 2001 Sandra Martani, Beobachtungen zum ekphonetischen Notationssystem eines Evangelien- Lektionars aus dem 12. Jahrhundert (Vind. Suppl. G. 128), IMS, Study Group Cantus Planus, Papers Read at the 9th Meeting Esztergom & Visegrad 1998, ed. L. Dobszay, Budapest 2001, S Α. Αλυγιζάκης, Ἡ ἐκφωνητικὴ ψαλτικὴ πράξη τὰ «χῡμα» καὶ τὰ «ἐκφώνως» ἀναγνώσματα, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ α Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης, Aθήνα 2001, S Sandra Martani, Das ekphonetische Notationssystem in den datierten Evangeliarien des 10. Jahrhunderts, Palaeobyzantine Notations III, Acta of the Congress Held at Hernen Castle, in 17

18 March 2001, ed. Gerda Wolfram, Eastern Christian Studies, 4, Leuven Paris Dudley, MA 2004, S Sandra Martani, Heilige Schrift und Ekphonesis: wie der Text die Musik formt, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45, 1 2 (2004), S Sandra Martani, Le manuscript de Iaşi IV 34 et l interprétation de la notation ekphonétique, Acta Musicae Byzantinae, VII (2004), S : ( ) Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, Εμμελής απαγγελία, Byzantine Musical Culture, First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, September 10 th 15 th, 2007, Athens, S : ( ). Στέφανος Σκάρπελλος, Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων στην ψαλτική τέχνη του Μανώλη Χατζημάρκου, Byzantine Musical Culture, 1st Conference, S : ( ) und im Erscheinen begriffen Sandra Martani, Words and Music in the Greek Gospel Lectionaries, Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, ed. Nina-Maria Wanek, Praesens, Wien 2011, S Sandra Martani, Vind. Suppl. G. 121 und 122: zwei Fragmente mit ekphonetischer Notation in der Österreichischen Nationalbibliothek, Kongressbericht zu: IMS, Study Group Cantus Planus, Sixteenth meeting, Vienna, August 2011 (im Erscheinen begriffen) Paläobyzantinische Notationen. Beziehungen zwischen Paläobyzantinischen, Paläoslavischen und Westlichen Notationen 2002 Ιωάννης Παπαθανασίου, Εγχειρίδιο Μουσικής Παλαιογραφίας. Πρώτη ενότητα. Δυτικές νευματικές σημειογραφίες, Διογένης, Αθήνα Palaeobyzantine Notations III. Acta of the Congress Held at Hernen Castle, The Netherlands, in March 2001, ed. G. Wolfram, Eastern Christian Studies, 4, Leuven Paris Dudley, MA Constantin Floros, Introduction to Early Medieval Notation, enlarged 2 nd edition, revised, translated and with an illustrated chapter on Cheironomy by Neil K. Moran, Detroit Monographs in Musicology/Studies in Music, 45, Harmonie Park Press, Warren, Michigan Constantin Floros, The Origins of Russian Music. Introduction to the Kondakarian Notation, Revised, Translated, and with a Chapter on Relationships between Latin, Byzantine and Slavonic Church Music by Neil K. Moran, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien

19 2011 Τhe Origins of Western Notation, Revised and Translated by Neil Moran, With a Report on The Reception of the Universale Neumenkunde, , Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien Für weitere Titel zu paläoslavischen Notationen, siehe weiter unten, Nr , , Mittelbyzantinische Notation und mit musikalischer Exegese verbundene Themen Σόλων Χατζησολωμός, Η εξήγηση στη Βυζαντινή Μουσική και η παρεξήγησή της, Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 5 (2001), S u. Tafeln Iωάννης Aρβανίτης, Ἡ ρυθμικὴ καὶ μετρικὴ δομὴ τῶν βυζαντινῶν εἱρμῶν καὶ στιχηρῶν ὡς μέσο καὶ ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς νέας ρυθμικῆς ἑρμηνείας τοῦ βυζαντινοῦ μέλους, Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, ed. Ευστάθιος Μακρής, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 18, Aθήνα 2003, S Iωάννης Αρβανίτης, Ἐνδείξεις καὶ ἀποδείξεις γιὰ τὴν σύντομη ἑρμηνεία τοῦ Παλαιοῦ Στιχηραρίου, Θεωρία καὶ πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη τῆς βυζαντινῆς ψαλτικῆς μελοποιΐας, Πρακτικὰ Β Διεθνοῦς Συνεδρίου Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ, Ἀθήνα, Ὀκτωβρίου 2003, επιμ. Γρηγόριος Αναστασίου, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΙΒΜ, εκδ. Γρ. Στάθης, Aθήνα 2006, S Ioannis Arvanitis, The Heirmologion by Balasios the Priest. A Middle-point between Past and Present, The Traditions of Orthodox Music, Proceedings of the First International Conference on Orthodox Church Music, University of Joensuu, Finland, June 2005, edd. Rev. Ivan Moody/Maria Takala-Roszczenko, University of Joensuu & The International Society for Orthodox Church Music, Finland 2007, S Oμάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Χρυσέοις έπεσι», ένα στιχηρό εις τιμή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη διαχρονική του εξέλιξη: Παλαιογραφικές & αναλυτικές αναζητήσεις, Byzantine Musical Culture, First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, September 10 th 15 th, 2007, Athens, S : ( ) Mαρία Αλεξάνδρου, Ἐξηγήσεις καὶ μεταγραφὲς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Σύντομη εἰσαγωγὴ στὸν προβληματισμό τους, University Studio Press, Θεσσαλονίκη Iωάννης Αρβανίτης, Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από τη παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας, Διδακτορική διατριβή, 2 Bde., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κέρκυρα Sandra Martani, La tradizione dell Heirmologion tra XII e XIII secolo alla luce di una nuova fonte. Il ms. G. 331 della Biblioteca Patriarcale di Alessandria, Philomusica on-line, 9,2 (2010), Sezione I, S : ( ). 19

20 2011 und im Erscheinen begriffen Nicolae Gheorghiţă, Observations on the technique of transcription (ἐξήγησις) into the new method of analytical music notation of the Sunday Koinonikon of the 18 th century, Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, ed. Nina-Maria Wanek, Praesens, Wien 2011, S Eustathios Makris, Χερουβικὸν «πολίτικον». Μιὰ πρώιμη «μεταγραφὴ» ἑλληνικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους, Festschrift für Gerda Wolfram, S Christian Troelsgård, Byzantine Neumes. A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation, MMB, Subsidia, IX, Museum Tusculanum Press, Copenhagen Iωάννης Λιάκος, Mοναχός Θεοφάνης Παντοκρατορινός. Ένας εξηγητής της προ Χρυσανθικής περιόδου, Kongressbericht zu: International Musicological Conference Crossroads. Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity, Thessaloniki, 6 10 June 2011 (im Erscheinen begriffen: Für musiktheoretische Quellen siehe weiter unten, Nr und Vergleichende Paläographie 2011 Les formes de la notation musicale. La mise en voir du Verbe dans les manuscrits latins, hébraïques et grecs (VIIIe XI siècles), Paris, novembre 2009, organisé par: le Centre d Etude de l Ecriture et de l Image, Deutsches Forum für Kunstgeschichte de Paris, Recherche Arts Musique Spectacle Evry, Laboratoire Patrimoines Musicaux (Paris IV): e/mise_en_voir_du_verbe.html ( ). 3. Geschichte und Historiographie byzantinischer Musik und Hymnographie: Personen, Werke, Stilarten, Gattungen und Kategorien 3.1. Allgemeine Überblicke der griechischen Musik aus der Antike bis in die Neuzeit. Ursprünge der orthodoxen Musik. Historiographische Themen 2004 Γιάννης Πλεμμένος, Συζητώντας για την Ελληνική μουσική. Ένα διαχρονικό ταξίδι (4 ος αι. π.χ. 19 ος αι. μ.χ.), Ἐν πλῷ, Αθήνα Μaria Αlexandru, Preliminary Remarks on the Historiography of Byzantine Music and Hymnography, Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, terza serie, vol. 3 (2006), S Serafim Seppälä, Music in the Temple of Jerusalem during the Time of the Apostles, Church, State and Nation in Orthodox Church Music, Proceedings of the Third International Conference on Orthodox Church Music, University of Joensuu, Finland, 8 14 June 2009, edd. Rev. Ivan Moody/Maria Takala-Roszczenko, University of Joensuu & The International Society for Orthodox Church Music, Jyväskyla 2010, S

NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE UND TRENDS IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIK. Maria Alexandrou

NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE UND TRENDS IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIK. Maria Alexandrou NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE UND TRENDS IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIK Maria Alexandrou Dieser Bericht, an CH. HANNICKs Beitrag zu den Instrumenta studiorum beim vorletzten Byzantinistenkongress anknüpfend

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο)

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κ. Μαρία Ράντζου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr GRIGORIOS PAPAGIANNIS Assistant Professor in Byzantine Philology Graduate, Department of Greek, Faculty of Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Doctor of Philosophy, Universität Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT»Das DAI Athen und die Aktivitäten deutscher Archäologen in Griechenland 1874 1933«TAGUNG DAI CLUSTER 5 GESCHICHTE DER ARCHÄOLOGIE «Το Γ.Α.Ι. Αθηνών και η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση: Προβληματισμοί για ένα σχολείο για όλους» Tagung

Διημερίδα. «Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση: Προβληματισμοί για ένα σχολείο για όλους» Tagung Διημερίδα «Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση: Προβληματισμοί για ένα σχολείο για όλους» Tagung «Einheitliche und inklusive Ausbildung: Überlegungen zur Schule für alle» 26-27 Ιουνίου 2015 Mediterranean Palace,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017 Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου DEUTSCH/ Klett Verlag, Mittelpunkt B2 Neu Lehrbuch 978-3-12-676652-4 Arbeitsbuch mit CD 978-3-12-676653-1 Griechisches Glossar 978-960-6891-84-7 Verlag Hueber ENGLISCH / Kurs

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ USB stick 2. Διεύθυνση E- mail 3. Computer με σύνδεση στο Internet 4. Software: libre Office, Gimp, Geogebra (δωρεάν από το Internet)

ΤΑΞΗ USB stick 2. Διεύθυνση E- mail 3. Computer με σύνδεση στο Internet 4. Software: libre Office, Gimp, Geogebra (δωρεάν από το Internet) Σχολικό έτος 2016/2017 ΤΑΞΗ 7 Αξιότιμοι γονείς, παρακαλούμε να παραγγείλετε από τώρα τα βιβλία αυτής της κατάστασης που δεν έχει ακόμη το παιδί σας και που επομένως θα πρέπει να αγοράσετε ή να παραγγείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

«Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων»

«Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων» «Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς τοῦ παναγίου Τάφου τῆς πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων» «the musical manuscripts of the Holy sepulcher Collection of the Patriarchal Library of Jerusalem» Διεπιστημονικὸ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία που

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

SOME THOUGHTS ON THE SO CALLED GREAT HYPOSTASES OF THE MIDDLEBYZANTINE NOTATION

SOME THOUGHTS ON THE SO CALLED GREAT HYPOSTASES OF THE MIDDLEBYZANTINE NOTATION SOME THOUGHTS ON THE SO CALLED GREAT HYPOSTASES OF THE MIDDLEBYZANTINE NOTATION Professor, Ph.D. MARIA ALEXANDRU Aristotle University of Thessaloniki Maria ALEXANDRU - Born in Bucharest, 1969. She studied

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

MARIA ALEXANDRU** 1. INTRODUCTION

MARIA ALEXANDRU** 1. INTRODUCTION BYZANTINE KALOPHONIA, ILLUSTRATED BY ST. JOHN KOUKOUZELES PIECE ΦΡΟΥΡΗΣΟΝ ΠΑΝΕΝ ΟΞΕ IN HONOUR OF ST. DEMETRIOS FROM THESSALONIKI. ISSUES OF NOTATION AND ANALYSIS * MARIA ALEXANDRU** Abstract The present

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1 Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg Μάθημα 1 Επιστήμη - «ιερά επιστήμη» (θεολογία) Ιστορική συγκυρία- θέση θεολογίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας Η θεολογία ως η αρχαιότερη επιστήμη εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ικηγόρος παρ Εφέταις (.Σ. Θεσσαλονίκης και Μονάχου).

Είναι ικηγόρος παρ Εφέταις (.Σ. Θεσσαλονίκης και Μονάχου). Ο Τιμολέων Κοσμίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. (2005). Έχει LL.M. στο Ευρωπαϊκό και ιεθνές Οικονομικό ίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου με άριστα (2006). Αναγορεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon V Martin Holtermann Basiswortschatz Platon Zur Vorbereitung auf das Graecum Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Ψαρουδάκης. Αρχαιοµουσικολόγος - Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Στέλιος Ψαρουδάκης. Αρχαιοµουσικολόγος - Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Στέλιος Ψαρουδάκης Αρχαιοµουσικολόγος - Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Η «Νέα» Αρχαιοµουσικολογία Ο Curt Sachs εξέδωσε το γνωστό του βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008

10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland. Berlin, 20. - 21. Juni 2008 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland Berlin, 20. - 21. Juni 2008 Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft Programm Freitag, 20. Juni: Sonnabend,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕ ΗΠΕΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΤΕΧΝΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ ΠΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΓΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΚΗ ΣΕΡΑ A/A Ονοµατεπώνυµο Πτυχίο Μεταπτυχιακ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα