Απολογισμός ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΕ [ ] Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου. Τηλ: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΕ [2011-2013] Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου. Τηλ: 213 2023917-919 Fax: 2132023925"

Transcript

1 Απολογισμός ΟΕ [ ] ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου Τηλ: Fax: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι

2 Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Αντιμετώπιση προβλημάτων 3 Οικονομική αναδιοργάνωση 5 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών 10 Υλοποίηση έργων υποδομής 12 Περιβάλλον 18 Κοινωνική πολιτική 23 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός 30 Προοπτικές 35 Παράρτημα Ι 36 Στοιχεία επικοινωνίας 37

3 01 Εισαγωγή Σε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο Εισαγωγή Από την εμφάνιση της μεγάλης ύφεσης, η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με όλο και πιο δύσκολες επιλογές τόσο στη χάραξη της πολιτικής της όσο και στην εφαρμογή των προγραμματικών της στόχων. Οι δήμοι, ως οι πλησιέστερες στον πολίτη και στην κοινωνία δομές, είναι από τους πρώτους που έρχονται σε επαφή με τις συνέπειες της κρίσης αυτής στην πραγματική οικονομία και είναι ίσως οι μοναδικές αρχές που δύνανται να καταγράψουν τις συνέπειες αυτές με συγκεκριμένα στοιχεία και ανάγκες και όχι με τους γενικούς δείκτες και αριθμούς του κεντρικού κράτους. Οι διαθέσιμοι πόροι από την κεντρική κυβέρνηση συνεχώς συρρικνώνονται με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά όχι μόνο το επενδυτικό έργο του Δήμου αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και η ορθή λειτουργία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη των «27», οι πόροι που αντιστοιχούν στους δήμους από τους κρατικούς προϋπολογισμούς ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 13%. Στην Ελλάδα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε μόλις 2,9%, ποσοστό που μειώθηκε αισθητά τον τελευταίο χρόνο. Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόσκομμα αποτελεί η άγνοια για το πότε, αν και με ποιο κόστος θα εξέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την κρίση αυτή. Ο σχεδιασμός σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο πόνημα για το Δήμο καθώς δεν είναι δυνατό να στηριχθεί σε κάποιες σταθερές παραμέτρους. Οφείλει να είναι, λοιπόν, ευέλικτος και να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στα ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα δεδομένα και να έχει την επιχειρησιακή ικανότητα να αναπρογραμματίζεται και να βρίσκει νέους

4 02 Εισαγωγή εναλλακτικούς δρόμους και τρόπους για να προσεγγίσει τον τελικό του στόχο: την κοινωνική ευημερία. Σε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί, πρέπει και είναι προορισμένη να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης. Για να ενισχύσει το ρόλο της αυτό, η Δημοτική Αρχή, μένοντας, παράλληλα, πιστή στην ετήσια στοχοθεσία της εφάρμοσε μια άλλη λογική στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος για το οποίο κατάφερε να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος σήμερα που μπορώ να σας παρουσιάσω πώς στο Δήμο Χαλανδρίου καταφέραμε, στην τελευταία τριετία, να ανταποκριθούμε επάξια στο ρόλο αυτό και να απαντήσουμε με επιτυχία στις προκλήσεις που δεν σταματούν να τίθενται.

5 03 Αντιμετώπιση προβλημάτων Σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών, ο Δήμος κατάφερε να απορροφήσει από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για όλους τους τομείς δράσης του πάνω από ,00 ενώ άλλα ,00 περίπου δεσμεύτηκαν από το Πράσινο Ταμείο Αντιμετώπιση προβλημάτων Η προσπάθεια που καταβλήθηκε τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τις υπηρεσίες του Δήμου, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη λόγω των απρόβλεπτων και δυσάρεστων συγκυριών των τελευταίων ετών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ολοένα βαθύτερη οικονομική κρίση δημιούργησε ένα νέο ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον το οποίο απείλησε επανειλημμένα τόσο τους οικονομικούς όσο και τους στελεχιακούς πόρους του Δήμου. Ο Δήμος μας όχι μόνο ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προέκυψαν και ολοένα προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τις συνεχείς ανατροπές και τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών, επιπρόσθετα όφειλε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αναθεωρήσει πρακτικές και στρατηγικούς σχεδιασμούς ώστε να επιτύχει μια υγιή και αξιοπρεπή πορεία. Όπως ήδη αναφέραμε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα τις συνέπειες της ύφεσης καθώς αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης. Καλείται, επίσης, να σηκώσει το αυξημένο φορτίο της υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής οργανώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα στους φτωχούς, τους ανέργους και τους κοινωνικά ευπαθείς αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντική μείωση στους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της. Αντιδρώντας στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, εντός του οποίου ο Δήμος μας κλήθηκε να λειτουργήσει, η Διοίκηση, σε συνεργασία, με τις Υπηρεσίες ανέπτυξε σταδιακά και με συνεχή προσπάθεια ένα μηχανισμό για να ανταποκριθεί με

6 04 Αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκεια στις ανάγκες των καιρών, ο οποίος κινείται κυρίως γύρω από δύο βασικούς άξονες: την οικονομική αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού έργου. Σημείο Αναφοράς: Σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών, ο Δήμος κατάφερε να απορροφήσει από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για όλους τους τομείς δράσης του πάνω από ,00 ενώ άλλα ,00 περίπου δεσμεύτηκαν από το Πράσινο Ταμείο. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Ε.Π ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 52% ΕΠΑΝΑΔ 22% ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 20% ΕΠΠΕΡΑΑ 6% Διάγραμμα 1: Κατανομή των επιχορηγήσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό των δεσμευθέντων πόρων ξεπερνά τα ,00 ευρώ. (επεξηγήσεις - ΕΠΑΝΑΔ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΠΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)

7 05 Οικονομική αναδιοργάνωση Οικονομική αναδιοργάνωση Ένας από τους πρωταρχικούς και άρα ιδιαίτερα σημαντικούς στόχους αποτέλεσε η οικονομική εξυγίανση και ο εξορθολογισμός των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Χαλανδρίου. Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής ήταν η εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική του λειτουργία. Έτσι, όχι μόνο θα μπορούσε ο Δήμος να προσφέρει έργο στους δημότες αλλά θα έθετε τις βάσεις και για μια πορεία ανάπτυξης. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, μπορούμε με ασφάλεια και υπερηφάνεια να πούμε ότι ο στόχος μας επετεύχθη. Όχι χωρίς κόπο και όχι χωρίς τη συστηματική προσπάθεια των υπηρεσιών μας αλλά με σκληρή δουλειά και προγραμματισμό, προχωρήσαμε με σταθερότητα, αφοσίωση και επιμονή προς την κατεύθυνση αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια, και στα έτη που αναφερόμαστε παραμείναμε συνεπείς στον σχεδιασμό μας και τις δεσμεύσεις μας και εστιάσαμε στα ακόλουθα: Η οικονομική αναδιοργάνωση τέθηκε ως προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής την περίοδο Διεκδικήσαμε και πήραμε κοινοτικούς και άλλους πόρους για την υλοποίηση δράσεων χωρίς επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών του Δήμου μας. Επιδιώξαμε και επιτύχαμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στον εξορθολογισμό των δαπανών και του λειτουργικού κόστους του Δήμου μας καθώς και μεγάλη έμφαση στην αποπληρωμή των οφειλών μας παρελθόντων ετών. Προχωρήσαμε στην αναδιάρθρωση του δανεισμού μας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μειώνοντας την ετήσια τοκοχρεολυτική

8 06 Οικονομική αναδιοργάνωση δόση σημαντικά και αυξάνοντας την ταμειακή μας ρευστότητα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2011 η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ήταν ,88 ενώ σήμερα ανέρχεται στο ποσό των ,95. Επομένως, ,93 ανά έτος διαθέσιμα για τρία έτη. Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, βελτιώνοντας σημαντικά την οικονομική θέση του Δήμου και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία του προς κάθε κατεύθυνση. Επιδιώξαμε, λοιπόν, επίμονα και καταφέραμε τα τελευταία χρόνια ένα ποιοτικό άλμα στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας εξασφαλίζοντας την δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον θέτοντας στόχους ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους. Παρά τις συνεχείς μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, την πίεση που υπέστησαν από την βαθιά οικονομική ύφεση οι ίδιοι πόροι του Δήμου αλλά και το βάρος των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών πολλών ετών, μελετώντας κανείς τους Ισολογισμούς της περιόδου διαπιστώνει τα εξής: Μείωση του συνόλου των υποχρεώσεων του Δήμου κατά 3,6 εκ.ευρώ. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι χωρίς την σύναψη νέων δανείων, αποπληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια 5,3 εκ. ευρώ από τα υπάρχοντα δάνεια, καθώς επίσης κάθε έτος τακτοποιούνταν μέρος ληξιπρόθεσμων οφειλών προμηθευτών-εργολάβων με αποτέλεσμα με το κλείσιμο του 2012 αυτές να διαμορφωθούν σε 5,9 εκ. ευρώ. Σε αυτή την διαδικασία έρχεται να προστεθεί η ένταξη μας στο πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών περασμένων ετών από το οποίο έχουμε ήδη απορρόφηση 4,7 εκ. ευρώ εξυπηρετώντας το μεγαλύτερο μέρος από αυτές.

9 07 Οικονομική αναδιοργάνωση ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , , , , , , , , , ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Διάγραμμα 2: Με δεδομένο ότι η έκτακτη επιχορήγηση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούσε σε οφειλές που καταγράφονταν ως 31/12/2012 και από το εγκεκριμένο κονδύλι έχουμε απορροφήσει ,00 ευρώ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το 2013 το σύνολο των προμηθευτών θα μειωθεί ανάλογα αλλά ασφαλώς και θα προστεθούν οι υποχρεώσεις του 2013 (Στοιχεία από τους επίσημους ισολογισμούς του Δήμου). Παρά την μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων, κατά 3,4 εκ. ευρώ, ο Δήμος μας κατάφερε, με την αύξηση των ιδίων πόρων, να κρατήσει σχεδόν στα ίδια επίπεδα τα έσοδά του τα τελευταία δύο έτη. Οι καταγεγραμμένες απαιτήσεις έχουν αυξηθεί 1 περίπου εκ. ευρώ, όπου μαζί με τα διαθέσιμα του Δήμου ανεβάζουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στα 6,6 εκ.ευρώ

10 08 Οικονομική αναδιοργάνωση ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ) , , , , , , Διάγραμμα 3: Ετήσια εξέλιξη των εσόδων του Δήμου (δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις) στο διάστημα ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , , , ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Διάγραμμα 4: Κατανομή και ετήσια εξέλιξη των εσόδων του Δήμου από επιχορηγήσεις. Είναι φανερή η δραματική μείωση στην τακτική επιχορήγηση από την κεντρική κυβέρνηση καθώς και η καταλυτική αύξηση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που επιτεύχθηκε μέσα από τις εγκρίσεις των προτάσεων του Δήμου.

11 09 Οικονομική αναδιοργάνωση Επιπλέον το κονδύλι του «κόστους αγαθών και υπηρεσιών» μειώθηκε σημαντικά 3,5 εκ. ευρώ όπως και το σύνολο των εξόδων κατά μικρότερο βέβαια ποσοστό Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων εμφανίζουν αύξηση (π.χ. αύξηση εσόδων από παράνομη στάθμευση ,00 ευρώ, εισπράξεις για λειτουργικές δαπάνες του 2011 οι οποίες και εισπράχθηκαν το 2012 κλπ) Τέλος, ο ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2012 έκλεισε με 3,29 εκ. ευρώ κέρδη. Συμπερασματικά και σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2012, ο Δήμος Χαλανδρίου εμφανίζει μια υγιή και αξιόπιστη οικονομική θέση, η οποία φέρει τα παρακάτω αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά : τον υψηλότερο δείκτη οικονομικής αυτονομίας των τελευταίων 10 ετών (ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο παθητικού ισούται με 0,70, το οποίο σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια του Δήμου καλύπτουν το 70%, γεγονός που εξασφαλίζει αυτονομία δεδομένου ότι αυτά είναι προβλέψιμα και άρα δίνουν την δυνατότητα προγραμματισμού), δείκτη γενικής ρευστότητας μεγαλύτερο της μονάδας για πρώτη χρονιά (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) και τέλος, ιδιαίτερα μικρή δανειακή επιβάρυνση της τάξης του 0,18 όταν ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ενός Δήμου κυμαίνεται μεταξύ 0,50-0,75 (ξένα κεφάλαια / ίδια κεφάλαια). Αυτή η ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες τις δικές μας καθώς και των υπηρεσιών μας και μας κάνει περήφανους και αισιόδοξους για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου μας.

12 10 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δήμου, πέρα από την οικονομική αναδιοργάνωση, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει και η εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, ενός προγράμματος που σχεδιάστηκε το 2010 με στόχο τη διοικητική μεταρρύθμιση στους ΟΤΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήρθε αντιμέτωπη με μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, που, σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν προετοιμασμένη να καλύψει. Είτε γιατί απαιτούνταν επιπλέον οικονομικοί πόροι για να υποστηρίξουν ορισμένες από αυτές είτε γιατί από άλλες προέκυπταν μεγάλες ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό. Ένα μεγάλο πλήγμα, υπήρξε η απώλεια της δημοτικής αστυνομίας, που όχι μόνο πρόσφερε ένα αίσθημα ασφάλειας στους δημότες αλλά συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του Δήμου με τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και του παραεμπορίου. Για να απαντήσει στο γρίφο της προσαρμογής του στο νέο καθεστώς, που, δυσχεραίνεται συνεχώς από τη δημοσιονομική πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, ο Δήμος μας έπρεπε να στραφεί στο εσωτερικό του και να αντλήσει τη δύναμη να ανταπεξέλθει βασιζόμενος στο δυναμικό που ήδη διαθέτει. Για το λόγο αυτό: Προχώρησε σε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύοντας με επιπλέον προσωπικό τις υπηρεσίες εκείνες που καλούνται να επωμισθούν το μεγαλύτερο φορτίο. Προχωρά στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του Δήμου, με την προμήθεια ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση του έργου

13 11 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών των υπηρεσιών και κατά συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Έφερε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και δημιούργησε μια δομή πιο στέρεα, με σωστά κατανεμημένες αρμοδιότητες και πιο ευέλικτη λειτουργία. Προχώρησε σε αλλαγές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων προσπαθώντας να δώσει μια νέα πνοή στη φιλοσοφία της υπηρεσιακής διοίκησης. Ολοκλήρωσε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, την πλήρη ενσωμάτωση των νομικών προσώπων του Δήμου στον κύριο οργανισμό του προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

14 12 Υλοποίηση έργων υποδομής Υλοποίηση έργων υποδομής Στον τομέα της υλοποίησης τεχνικών έργων, ο Δήμος μας έχει να επιδείξει μια σειρά επιτυχημένων προτάσεων, οι οποίες βασίστηκαν στη συστηματική και ακαταπόνητη προσπάθεια των υπηρεσιών μας. Έτσι, στο διάστημα αναφοράς, δεσμεύτηκε, από το ΠΕΠ Αττικής και το Πράσινο Ταμείο το ποσό των ,64 ευρώ για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής όπως: ο Παιδικός σταθμός 100 θέσεων στο Πάτημα Ι (ΟΤ 1111) ο Παιδικός σταθμός 46 θέσεων στο Πάτημα ΙΙ οι Αγωγοί ακαθάρτων και οι εξωτερικές συνδέσεις τους στην περιοχή Πάτημα_ΙΙ Με το έργο αυτό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προβλέπεται να κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους μέτρων και 250 εξωτερικές συνδέσεις θα εξυπηρετηθούν κάτοικοι, η πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαλανδρίου», η οποία περιλαμβάνει έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια (ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων 3 σχολείων) καθώς και έργα εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού σε 21 δρόμους η προμήθεια και η τοποθέτηση εξοπλισμού σε εννέα παιδικές χαρές του Δήμου Χαλανδρίου συνολικής επιφάνειας 1500 τ.μ. Οιι δύο νέοι παιδικοί σταθμοί στο Πάτημα, μεγάλα έργα για την περιοχή, τα οποία υλοποιούνταιι εξολοκλήρου με πόους που εξασφαλίσαμε από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, που αφορούν: το σχεδιασμό και εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης,

15 13 Υλοποίηση έργων υποδομής την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου, την ανακατασκευή αποχετεύσεων σε διάφορα σχολεία του δήμου, τον καθαρισμό και την επισκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων, τη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου και διάφορες εργασίες ασφαλτόστρωσης, την επισκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, την κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ, την αποκατάσταση ζημιών σε στύλους του δημοτικού φωτισμού, την περίφραξη δημοτικών χώρων, τη συντήρηση και διάφορες επισκευές στις σχολικές μονάδες, την αντικατάσταση υγρομονώσεων σε διάφορα σχολεία, τη διάνοιξη των οδών Αντώνη Τρίτση, Σητείας, Κάδμου και του ανώνυμου πεζόδρομου, που περιβάλλουν το Ο.Τ την κατασκευή της οδού Φραγκοκλησιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, την ολοκλήρωση των μελετών πυροπροστασίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, Επίσης, στα πλαίσια εξορθολογισμού των δαπανών των υπηρεσιών, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία του δήμου με ίδια μέσα: 329 εργασίες σε υπαίθριους και κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια,

16 14 Υλοποίηση έργων υποδομής 332 εργασίες (συντηρήσεις και επισκευές) στα δημοτικά καταστήματα και τις δημοτικές εγκαταστάσεις (χώροι άθλησης, παιδικοί σταθμοί, εκκλησίες, κοιμητήριο, ΚΕΠ, κλπ), 679 εργασίες για τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, 948 εργασίες για την αποκατάσταση φθορών των οδοστρωμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου, πάνω από εργασίες για την αποκατάσταση ηλεκτρικών ιστών & λαμπτήρων. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί μια σειρά μελετών για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή ένταξης σε κάποιο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (παράρτημα Ι πίνακας Α), συνολικού προϋπολογισμού άνω των ,00 ευρώ και αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος μας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος μας για υλοποίηση έργων μέσω άλλων φορέων της κεντρικής διοίκησης. Έτσι, μετά από συνεχείς πιέσεις της Διοίκησης αλλά και ενέργειες των υπηρεσιών του, ξεκίνησε και προχωρά με ταχείς ρυθμούς το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της «Αύξησης της παροχετευτικότητας του ρέματος Χαλανδρίου», το οποίο και αναμένεται να δώσει λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής. Το έργο, προϋπολογισμού ,00 ευρώ υλοποιείται, λόγω αρμοδιότητας, από την Περιφέρεια Αττικής μετά από σχετική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

17 15 Υλοποίηση έργων υποδομής Εικόνα 1: Εργασίες για την αύξηση της παροχετευτικότητας του ρέματος Χαλανδρίου, άλλο ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής μετά από ενέργειες και σχετική μελέτη του Δήμου Χαλανδρίου. Πολεοδομικός σχεδιασμός Πλατεία Κιοσέ Μεγάλη επιτυχία για τη δημοτική αρχή είναι το δίχως άλλο η λύση ενός χρόνιου προβλήματος του Δήμου. Η απαλλοτρίωση της Πλατείας Κιοσέ (Ο.Τ. 567,569) με την εξασφάλιση ,00 μέσα από το πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις» του Πράσινου Ταμείου είναι πλέον εφικτή.

18 16 Υλοποίηση έργων υποδομής Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Β1 και Β2 Στάδια) και παραλήφθηκαν οι συνοδευτικές μελέτες του Β2 Σταδίου, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας, η Υδρογεωτεχνική Μελέτη για την περιοχή γύρω από το Κοιμητήριο και η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας πέριξ του Νεκροταφείου Χαλανδρίου. Μετά από χρόνια είναι πλέον δυνατή η απαλλοτρίωση της πλατείας Κιοσέ με πόρους ,00 που εξασφάλισε ο δήμος από το Πράσινο Ταμείο. Πρόκειται για ένα νέο ΓΠΣ ως προς τα κεφάλαια που πραγματεύεται, αλλά µε στόχους που αφορούν το ρόλο του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή, την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος των περιοχών κατοικίας, την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων θεσμικών εμπλοκών. Ειδικότερα, οι στρατηγικές επιλογές που ορίζονται μέσα από αυτό έχουν τέσσερεις βασικές προτεραιότητες: Προτεραιότητα 1: Η προστασία των περιοχών όπου η κατοικία εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη και σχεδόν αποκλειστική χρήση µε µέτρα των χρήσεων γης, διοικητική παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης (πολεοδομία, καταστήματα υγειονομικού ελέγχου, επαγγελµατικές εγκαταστάσεις), καθώς και μέτρα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και του δηµόσιου χώρου. Προτεραιότητα 2: Η κατά το δυνατόν επιλογή επαγγελµατικών εγκαταστάσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα του ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα 3: Αύξηση των κοινωνικών υποδοµών και υποδοµών άθλησης και αναψυχής (απόκτηση γης, κτιριακές υποδοµές).

19 17 Υλοποίηση έργων υποδομής Προτεραιότητα 4: Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων ανάπτυξης µε ειδικές παρεμβάσεις και προγραµµατικές συμφωνίες (Δημόσιο, Ιδρύματα, Τσιγγάνοι, Νεκροταφείο). Με τον τρόπο αυτό στέφεται με επιτυχία το μεγάλο εγχείρημα του Δήμου να τακτοποιήσει και να διορθώσει αφενός τις υφιστάμενες ασύμβατες μεταξύ τους και άναρχες πολεοδομικά χρήσεις σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες του Δήμου μας αφετέρου να εξασφαλίσει μέσω της Αναθεώρησης αυτής την πολεοδομική προϋπόθεση για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των εκτός σχεδίου τμημάτων του Δήμου και ιδιαίτερα της ζώνης των 250 μ. πέριξ του κοιμητηρίου, ένα θέμα που ταλανίζει τους ιδιοκτήτες εκτάσεων στην περιοχή αυτή επί δεκαετίες. Πεύκο Πολίτη Ζώνη Δουκίσσης Πλακεντίας - Έθνος Η ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών Πεύκο-Πολίτη-Ζώνης Δουκίσσης Πλακεντίας και Έθνους προχωράει κανονικά. Εντός του Φεβρουαρίου προσδιορίζεται η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής του Έθνους καθώς και η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Πεύκο-Πολίτη-Ζώνη Δουκίσσης Πλακεντίας.

20 18 Περιβάλλον Περιβάλλον Το περιβάλλον είναι ο τομέας που έχει πληγεί ίσως περισσότερο απ όλους από την οικονομική ύφεση καθώς οι προτεραιότητες τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μετατοπιστεί προς την κοινωνική πολιτική για να στηρίξουν τον πληθυσμό που βρίσκεται σε ανάγκη. Στο Δήμο Χαλανδρίου, προσπαθήσαμε να ανασηκώσουμε το βαρύ οικολογικό αποτύπωμα της κρίσης και να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην εφαρμογή της πολιτικής μας και αν μη τι άλλο να μην υποθηκεύσουμε τους όρους περιβαλλοντικής ευημερίας της πόλης μας. Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. Συνολικά, κατά το διάστημα αναφοράς, συλλέχθηκαν τόνοι οικιακών απορριμμάτων, τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, κυβικά μέτρα κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων, κιλά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και 230 οχήματα τέλους κύκλου ζωής. "προσπαθήσαμε να ανασηκώσουμε το βαρύ οικολογικό αποτύπωμα της κρίσης και να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην εφαρμογή της πολιτικής μας και αν μη τι άλλο να μην υποθηκεύσουμε τους όρους περιβαλλοντικής ευημερίας της πόλης μας" Παρατηρείται μια μείωση στις ποσότητες των οικιακών απορριμμάτων, κατά 17% την τελευταία τριετία, γεγονός που μεταφράζεται εν μέρει ως άλλη μια επίπτωση της κρίσης στα νοικοκυριά και εν μέρει ως εκτροπή όλο και μεγαλύτερου κλάσματος των απορριμμάτων αυτών προς εναλλακτική διαχείριση (μείωση παραγωγής, ανακύκλωση). Το παράδοξο της μείωσης των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών οφείλεται αποκλειστικά σε απώλειες υλικών από τους κάδους για ιδιωτική εκμετάλλευση από τρίτους.

21 19 Περιβάλλον ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (tn) Διάγραμμα 5: Ετήσια κατανομή συλλεγόμενων ποσοτήτων οικιακών απορριμμάτων. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (tn) Διάγραμμα 6: Ετήσια κατανομή συλλεγόμενων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών.

22 20 Περιβάλλον ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ (m3) Διάγραμμα 7: Ετήσια κατανομή συλλεγόμενων ποσοτήτων κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων. Για την ενίσχυση του τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, πρόσφατα, συστάθηκε ειδική ομάδα εργασίας για το σχεδιασμό και την κατάστρωση του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης μια σειρά από πάγιες εργασίες και προμήθειες εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης ,00 ευρώ περίπου όπως; Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων και καθαρισμοί οικοπέδων, Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων, Φυτοτεχνικές μελέτες την αναβάθμιση χώρων πρασίνου, Προμήθειες φυτών, δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών, Προμήθειες κάδων οικιακών απορριμμάτων, Προμήθειες σάκων απορριμμάτων, Εργασίες χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων.

23 21 Περιβάλλον Παράλληλα, για την καλή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού αποκομιδής των απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα) πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και προμήθειες ανταλλακτικών που ξεπερνάνε το ποσό των ,00 ευρώ. Παρεμβάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη Στην προσπάθειά μας να δώσουμε μία αναπτυξιακή προοπτική και να αναβαθμίσουμε τους περιβαλλοντικούς όρους της πόλης, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις: Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, για την αποσυμφόρηση του εμπορικού και ιστορικού κέντρου του Δήμου Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια συστήματος υπογείων κάδων και προμήθειας ειδικών κάδων κομποστοποίησης. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα SmartCities Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LIFE+ για τη δημιουργία κέντρων πολλαπλών υπηρεσιών οικοκίνησης. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί μια σειρά μελετών για την υλοποίηση αναπυξιακών παρεμβάσεων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή ένταξης σε κάποιο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (παράρτημα Ι πίνακας Β). Πολιτική προστασία Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνεία σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της υπηρεσίας περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία. Ο ρόλος της έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ενώ έχει γίνει καλύτερος

24 22 Περιβάλλον συντονισμός με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη και αμεσότερη απόκριση στις ανάγκες που παρουσιάζονται. Η λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας υπήρξε ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ενώ το διάστημα αυτό ήρθε αντιμέτωπη με εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα, κατάφερε όχι μόνο να ανταπεξέλθει επάξια και να συνδράμει τους συμπολίτες μας αλλά ακόμα να σώσει και μια ανθρώπινη ζωή στις τελευταίες θεομηνίες που έπληξαν την πόλη μας. Παράλληλα, σε συστηματική βάση προβαίνει σε καθαρισμό της κοίτης και των πρανών της ρεματιάς Χαλανδρίου και διοργανώνει με επιτυχία εθελοντικούς καθαρισμούς Για τη συμβολή της, στον τομέα της πυροπροστασίας, έχει τιμηθεί τα τελευταία δύο χρόνια από το ΣΠΑΠ.

25 23 Κοινωνική πολιτική Κοινωνική πολιτική Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Προσπαθώντας να ανατρέψουμε το αρνητικό αυτό γεγονός προχωρήσαμε άμεσα και αποτελεσματικά σε παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Δώσαμε το χέρι δημότη που δοκιμάζεται έντονα από την ύφεση της οικονομίας, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που σχεδιάστηκαν από τις υπηρεσίες μας και εγκρίθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας Ο Δήμος Χαλανδρίου αφουγκραζόμενος τις απαιτήσεις των καιρών και την ανάγκη των μειονεκτούντων δημοτών του για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης εντάχθηκε στο εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεργάζεται μέχρι στιγμής με 54 επιχειρήσεις και φορείς της πόλης για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 314 ατόμων που είναι εγεγγραμμένα σε αυτό. Για την ισχυροποίηση της δράσης αυτής, καλέσαμε σε συνεργασία τους φορείς της πόλης μας που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική προσφορά. Το παρόν στο κάλεσμά μας έδωσε η ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η ΕΠΑΨΥ και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση που πρόθυμα συνεργάζονται καθημερινά με το δήμο για την καλύτερη λειτουργία των δομών αυτών. Για την εγγύηση της επιτυχημένης λειτουργίας του προγράμματος προσελήφθησαν επίσης 17 άτομα (άνεργοι, νέοι έως 30 ετών) διαφόρων

26 24 Κοινωνική πολιτική ειδικοτήτων, προσλήψεις οι οποίες επιχορηγήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του προγράμματος, ο Δήμος επεξεργάστηκε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων δομών: Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο Η δομή διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Το παντοπωλείο λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με το απαιτούμενο προσωπικό [Διαθέτει πέντε (5) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό - στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό λειτουργό] και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Των υπηρεσιών του κοινωνικού παντοπωλείου ωφελούνται σήμερα 314 άτομα και την προσπάθεια συγκέντρωσης προϊόντων συνδράμουν 54 επιχειρήσεις και φορείς της πόλης μας αλλά και πάνω από 200 συμπολίτες μας. Β. Δομή παροχής συσσιτίου Δομή παροχής συσσιτίων, η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. Απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό (1 άτομο διοικητικό, 2 άτομα καθαριότητας, 3 άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό λειτουργό) και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

27 25 Κοινωνική πολιτική Από τη δομή εξυπηρετούνται σήμερα 119 άτομα, ενώ την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων για την αδιάλειπτη λειτουργία της δομής στηρίζουν 38 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 21 συμπολίτες μας. Γ. Κοινωνικό Φαρμακείο Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Λειτουργεί με σταθερό ωράριο και με το απαιτούμενο προσωπικό. Απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό, 2 με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό λειτουργό. Το κοινωνικό φαρμακείο εξυπηρετεί τη στιγμή αυτή 143 άτομα ενώ το έργο του υποστηρίζεται εξολοκλήρου από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων, η οποία μας παρέχει δωρεάν μεγάλο εύρος φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού. Δ. Γραφείο διαμεσολάβησης Παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό. Απασχολεί δύο (2) άτομα προσωπικό με ειδικότητες στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μέσω της λειτουργίας της δομής, παρέχονται επίσης και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Στις υπηρεσίες του γραφείου είναι εγγεγραμμένα 314 άτομα ενώ το επισκέπτονται καθημερινά περί τους 20 πολίτες για να αναζητήσουν πληροφορίες.

28 26 Κοινωνική πολιτική Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών θυμάτων βίας Μια άλλη μεγάλη κατάκτηση για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας είναι και το συμβουλευτικό κέντρο γυναικών θυμάτων βίας. Το συμβουλευτικό κέντρο του Χαλανδρίου δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αποτελεί μέλος του δικτύου 25 κέντρων σε όλη την Ελλάδα και είναι το μοναδικό συμβουλευτικό κέντρο για ολόκληρο το βόρειο τομέα της Αττικής. Είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω ΕΣΠΑ. Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας λόγω φύλου, πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, νομική συμβουλευτική (οικογενειακό δίκαιο, βία, εργασία, άδεια παραμονής στη χώρα κ.ά.) και νομική βοήθεια καθώς και παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. Μετά από προσεκτική και επίπονη προετοιμασία, το Συμβουλευτικό κέντρο του Χαλανδρίου άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2013 για να προσφέρει καταφύγιο σε όσες γυναίκες χρήζουν των υπηρεσιών του. Μέχρι σήμερα, έχει βοηθήσει 52 γυναίκες (κυρίως περιστατικά έμφυλης βίας) από διαφορετικές περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (2 ψυχολόγοι, 1 κοινωνικό λειτουργό και 1 νομικό) δίνοντας παράλληλα απασχόληση σε νέους επιστήμονες.

29 27 Κοινωνική πολιτική Δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης Για να ενισχύσει την τοπική απασχόληση, ο Δήμος μας κατέθεσε προτάσεις χρηματοδότησης και πέτυχε την ένταξη δύο δράσεων: ΤΟΠΕΚΟ Τοπικό Σχέδιο για δράσεις κοινωνικής ένταξης ευαίσθητων ομάδων Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» υλοποιεί την ομώνυμη Τοπική Δράση Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) που αποσκοπεί στην προσέλκυση, προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων, μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου. Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν βασικά προαπαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες και να προωθηθούν για ένταξή τους στην αγορά σε θέματα: ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων, κηποτεχνίας και καλλιέργειας οπωρολαχανικών σε ταράτσες και μπαλκόνια, ελαιοχρωματισμού εξωτερικών όψεων κτιρίων. ΤΟΠΣΑ Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας Πρόσφατα, και μετά από γραφειοκρατικές διαδικασίες άνω του ενός έτους, εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Αττικής μια νέα δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης τομέα του πολιτισμού. Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω Αναπτυξιακής Σύμπραξης με το διακριτικό τίτλο Festival Factory και προβλέπει τη δημιουργία ενός συνόλου δικτυωμένων μεταξύ τους κοινωνικών και ατομικών επιχειρήσεων, οποίες θα διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο τη θεσμοποίησή τους, προσδίδοντας στην περιοχή συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα, αυξάνοντας την ελκυστικότητά της, την παραμονή των επισκεπτών

30 28 Κοινωνική πολιτική και ευνοώντας την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο των μόνιμων κατοίκων. Από τη δράση αυτή, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Αγ.Παρασκευής θα επωφεληθούν 78 άτομα. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και προγράμματα προώθησης της απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ Σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ, υλοποιήθηκε δράση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. 90 άτομα απασχολήθηκαν είτε σε δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος (εργάτες και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων) είτε σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα (εξειδικευμένο ΠΕ και ΤΕ προσωπικό). Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι, επίσης, φορέας υποδοχής ανέργων ωφελούμενων των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Το τελευταίο διάστημα 95 άνεργοι, προερχόμενοι από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) έχουν προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ για την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων επικουρικών των υπηρεσιών του Δήμου. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από την Ε.Ε. Επιπλέον της δράσης των κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, ο Δήμος πέτυχε την ένταξή του στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από την Ε.Ε., την πρώτη κιόλας χρονιά που οι Δήμοι ορίστηκαν ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος. Σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) και στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος διανέμονται βασικά είδη τροφίμων όπως ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στο

31 29 Κοινωνική πολιτική πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, εντάχθηκαν και ωφελήθηκαν 109 συμπολίτες μας μαζί με τις οικογένειές τους ενώ μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί 1630 κιλά ζυμαρικών και τυριών καθώς και 604 λίτρα ελαιολάδου. Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Κατά την τελευταία τριετία, πάνω από δημότες του Χαλανδρίου επωφελήθηκαν των δωρεάν υπηρεσιών που προσφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Χαλανδρίου. Το Κέντρο είναι επανδρωμένο με μια πληθώρα ιατρικών ειδικοτήτων (παθολόγος, καρδιολόγος, γυναικολόγος, ορθοπεδικός, νευρολόγος, πνευμονολόγος, παιδίατρος, κλπ) εξασφαλίζοντας έτσι εκτεταμένο προληπτικό έλεγχο, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συμβουλευτική ιατρική υποστήριξη για τους δημότες του. Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί η λειτουργία του παιδοψυχιατρικού τμήματος μαθησιακών δυσκολιών που στοχεύει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων. Μετεγκατάσταση ROMA Διαχειριστήκαμε με σεβασμό και κοινωνική ευαισθησία ένα μείζον πρόβλημα του Δήμου μας και δρομολογήσαμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τα θεσμικά όργανα, μια λύση βιώσιμη, που ικανοποιεί και το αίσθημα δικαίου των κατοίκων της περιοχής διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα μιας ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας.

32 30 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός Σχολικές μονάδες Μια σημαντική επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, των γονέων και των εκπαιδευτικών ήταν χωρίς αμφιβολία η διατήρηση του 2 ου Γυμνασίου Χαλανδρίου μετά από συνεχείς και ακούραστες προσπάθειες προς την κεντρική κυβέρνηση, εκπληρώνοντας έτσι αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας. Παράλληλα, το 13 ο νηπιαγωγείο μεταφέρθηκε από το 12 ο δημοτικό σχολείο, όπυ φιλοξενούταν, στο φυσικό του χώρο, στις εγκαταστάσεις του 13 ου δημοτικού σχολείου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λειτούργησε με επιτυχία το πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων δίνοντας λύση και διέξοδο σε γονείς που δεν διαθέτουν τα μέσα για τη φύλαξη των παιδιών τους. Στο πρόγραμμα, που προσφερόταν δωρεάν συμμετείχαν πάνω από 1000 παιδιά. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, λειτούργησε επίσης η Αθλητική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση (summer camps), δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς για φύλαξη των παιδιών τους αλλά και στα ίδια τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στα Ολυμπιακά Αθλήματα. Στο πρόγραμμα, που λειτουργεί με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές, συμμετείχαν πάνω από 800 παιδιά. Παιδικοί σταθμοί Ο Δήμος Χαλανδρίου υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών αθλητικών δραστηριοτήτων γισ δημότες όλων των ηλικιών. Επί τρία συνεχόμενα έτη έχουμε επιτύχει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των μητέρων, των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Κατά την πρώτη περίοδο ( ) εγκρίθηκε χρηματοδότηση για

33 31 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός 130 παιδιά, τη δεύτερη ( ) για 150 παιδιά ενώ για την τρέχουσα περίοδο ( ) 300 παιδιά. Συνολικά, ποσό άνω του ,00 ευρώ εξασφαλίστηκε για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Το τελευταίο έτος, ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε στην ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, που φιλοξενείται σε κτίριο που μας παραχωρήθηκε από τη Γενική Γραμματεία εντός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ο Δήμος παρέχει επιμόρφωση ενηλίκων με την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορα αντικείμενα (π.χ. επιμόρφωση για την προώθηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, επιμόρφωση για την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, σχολές γονέων, εκμάθηση ξένων γλωσσών, κλπ). Ήδη, κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο, οι συμμετοχές στα διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια ξεπέρασαν τις 440. Πολιτιστικά δρώμενα Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση του καθημερινού μας βίου. Μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση τόσο των σκοπών όσο και των μέσων της ανάπτυξης. Ο πλούτος και η πολυμορφία της πολιτιστικής μας έκφρασης είναι σε θέση να αναπτύξει τις δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Στα πλαίσια αυτά, τα τελευταία τρία χρόνια, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

34 32 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός Το Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Οι μαθητικοί αγώνες Καλλισπέρεια, Το Φεστιβάλ αισιόδοξων ιδεών, Οι λέσχες ανάγνωσης της βιβλιοθήκης του Αετοπουλείου, Πάνω από 100 παραστάσεις στο Ευριπίδειο Θέατρο της Ρεματιάς, Εικαστικές εκδηλώσεις στο χώρο του Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου (ζωγραφική, γλυπτική, αγιογραφία, ψηφιδωτό,κλπ), Μαραθώνιοι ανάγνωσης στην Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλος, η οποία τα τελευταία χρόνια αποσπά συνεχώς διεθνείς διακρίσεις, Παρουσιάσεις νέων καλλιτεχνών, Σεμινάρια δημιουργικής γραφής, Μαθήματα μουσικής σε παιδιά από τη Φιλαρμονική, Προβολές ταινιών, αλλά και σημαντικές συνεργασίες όπως αυτή με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο διάστημα αναφοράς, η Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου, πραγματοποίησε, με όλα τα μουσικά της σύνολα, πάνω από 200 εμφανίσεις και συναυλίες σε διάφορους χώρους και με ποικίλες θεματικές Σημαντική είναι, επίσης, η συνεισφορά της στη μουσική παιδεία των μαθητών των δημοτικών και γυμνασίων της πόλης, καθώς περί τα παιδιά επωφελήθηκαν μαθημάτων μουσικής (θεωρία, φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι, κιθάρα, τύμπανα), που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία στο Συνοικισμό, την Τούφα, το Κάτω Χαλάνδρι και το Πολύδροσο. Αθλητικά δρώμενα Αντίστοιχα ηχηρή παρουσία έχει να επιδείξει ο Δήμος και στα αθλητικά δρώμενα της πόλης. Θα ήθελα να ξεχωρίσω τον Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς, ο οποίος

35 33 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός ξεκίνησε το 2011 και μέσα από σωστή οργάνωση και σκληρή δουλειά κατάφερε, 3 χρόνια μετά, να εξελιχθεί σε αθλητικό θεσμό της πόλης. Εικόνα 2: Κάθε χρόνο αυξάνεται με θεαματικό ρυθμό η συμμετοχή αθλητών και κατοίκων στον Αγώνα Ρεματιάς Χαλανδρίου. Ωστόσο, μια μεγάλη σειρά από αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία. Ενδεικτικά: Προγράμματα γυμναστικής στο πλαίσιο του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού Προγράμματα εκμάθησης αγωνισμάτων στίβου για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, Αγώνες στίβου «Ευριπίδεια», μια διοργάνωση που μετράει 10 χρόνια ζωής, Αγώνες κολύμβησης σε συνεργασία με το Νηρέα Χαλανδρίου, Πρόγραμμα Αθλητικής Προετοιμασίας Μαθητών Λυκείων για εισαγωγή στα ΑΕΙ,

36 34 Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός Πρόγραμμα «Άσκησης και βελτίωσης της κίνησης μέσα από τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας» σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας» για τα παιδιά που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, δυσγραφία, αδεξιότητα, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χόκεϋ (Σάλας), Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ακαδημιών «ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ ΜΙΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ», το οποίο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Τουρνουά Μπάσκετ Δημήτρη Κορώνη, Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικής Διατροφής, Ημερίδες και μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης παιδιών, Ημερίδες ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, Φεστιβάλ γυμναστικής, Ίδρυση συλλόγων για αντισφαίριση και ενόργανη γυμναστική Και πολλές πολλές ακόμα εκδηλώσεις που μοναδικό στόχο έχουν να φέρουν τους δημότες μας οποιασδήποτε ηλικίας πιο κοντά στον αθλητισμό.

37 35 Προοπτικές Προοπτικές Κοιτώντας μπροστά Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το παλλάδιο για την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται, με δράσεις, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών. Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν μια σκληρή δοκιμασία, μια συνεχή άσκηση ετοιμότητας και απόκρισης σ ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, σ ένα περιβάλλον ολοένα πιο πιεστικό. Η πορεία, ωστόσο, αν και επίπονη, μας ανέδειξε σημαντικά δυνατότερους και σαφώς πιο έμπειρους στο να διαχειριστούμε επιτυχώς οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση. Ο Δήμος Χαλανδρίου, μέσα από σκληρή δουλειά κατάφερε πλέον να βρίσκεται σε στέρεες βάσεις και μπορεί με τις θετικές παραμέτρους που έχει εξασφαλίσει να είναι αισιόδοξος τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η μόνη πορεία που μπορεί να έχει είναι αυτή της ανάπτυξης._

38 36 Παράρτημα Ι Παράρτημα Ι Α.Έργα ώριμα σε αναμονή ένταξης και χρηματοδότησης 1 Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο Δήμο Χαλανδρίου , Ανακαίνιση οικίας κληροδοτήματος Σαχάλα, αλλαγή χρήσης σε ΚΑΠΗ και προσθήκη ανελκυστήρα Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ του Δήμου Χαλανδρίου Διαμόρφωση πλατείας σε Κ.Χ του Δήμου Χαλανδρίου Ανάπλαση παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων & Ταϋγέτου στο Δήμο Χαλανδρίου Αναπλάσεις τριών παιδικών χαρών στο Δήμο Χαλανδρίου Ανάπλαση μη οικοδομήσιμου χώρου εντός του ΟΤ 1192 στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου , , , , , , ,67 Β.Προμήθειες/εργασίες ώριμες σε αναμονή ένταξης και χρηματοδότησης Ενίσχυση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης Δήμο Χαλανδρίου Προμήθεια συστήματος υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Χαλανδρίου Φύτευση νησίδας επί της οδού Ηρακλείτου του Δήμου Χαλανδρίου , , , , , ,00

39 37 Στοιχεία επικοινωνίας Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείο Δημάρχου Χαλανδρίου Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι Tηλ.: Fax: Webpage:

Καταγραφή δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών στοιχείων του ήµου προς παράδοση από την απερχόµενη δηµοτική αρχή στη νέα

Καταγραφή δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών στοιχείων του ήµου προς παράδοση από την απερχόµενη δηµοτική αρχή στη νέα Καταγραφή δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών στοιχείων του ήµου προς παράδοση από την απερχόµενη δηµοτική αρχή στη νέα Για πρώτη φορά σήµερα λαµβάνει χώρα ένα δηµοτικό συµβούλιο για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριό της αποφάσισε μια σειρά κινητοποιήσεων, όπως:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριό της αποφάσισε μια σειρά κινητοποιήσεων, όπως: ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ Δύο χρόνια Δημοτική Αρχή Το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. σήμερα Στo τέλος του 2012 κλείνουν δύο χρόνια από την ημέρα που η νέα δημοτική μας παράταξη, «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Διετές Σχέδιο δράσης 2011-2012 Κ Ε Κ Π Α Δ Ι Ε Κ Περιεχόμενα Πρόλογος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (άρθρο 266 του Ν. 3852/21)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜOTIKOΥ ΕΡΓΟΥ 3 ος 8 ος /2015 I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜOTIKOΥ ΕΡΓΟΥ 3 ος 8 ος /2015 I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 1 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 01-09-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜOTIKOΥ ΕΡΓΟΥ 3 ος 8 ος /2015 I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 1. Λειτουργήσαμε ουσιαστικά διευρυμένη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Το Έργο μας Το Πρόγραμμά μας Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Αγαπητοί συμπολίτες, Φίλες και φίλοι, Πριν από 3,5 περίπου χρόνια έλαβα από σας, τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ... 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ... 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ... 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ... 7 ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ... 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή!

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή! Ποιοι είμαστε Η «Δράση για μια άλλη πόλη» είναι μια αυτόνομη αγωνιστική τοπική προσπάθεια, που ξεκίνησε σαν χώρος συζητήσεων μεταξύ απλών δημοτών και κατέληξε στη δημιουργία δημοτικής κίνησης. Στην Κίνησή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Oμιλία Νίκου Χιωτάκη για Εκδήλωση Απολογισμού

Oμιλία Νίκου Χιωτάκη για Εκδήλωση Απολογισμού 404 Oμιλία Νίκου Χιωτάκη για Εκδήλωση Απολογισμού Φίλες και φίλοι, 01-04 -14 Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση του Δήμου μας. Η παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα